Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015"

Transkript

1 Handicapstatistik Statistik, Regnskab september 2016

2

3 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske nøgletal 6 Rejsenøgletal 7 Årrækker 11 Takster 12 Organisering 14

4 4 Handicapstatistik Indledning Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres af trafikselskaberne, som jf. lov om trafikselskaber, 11, skal etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign., for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Trafik- og Byggestyrelsen har siden 2007 indhentet data vedr. trafikselskabernes kørsel af svært bevægelseshæmmede jf. lov om trafikselskaber, 11. Nærværende statistik beskriver kørslen i 2015, som den kommer til udtryk i trafikselskabernes regnskaber udarbejdet i foråret Nedenfor beskrives nøgletal for handicapkørslen for regnskabsåret 2015 og sammenlignes med de tidligere år. Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel er faldet til 264,7 mio. kr. i Dette svarer til et fald på 0,22 % i forhold til 2014 (løbende priser). Samtidig er brugerbetalingen steget og er i 2015 på 53,5 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,61 % fra 2014 til Det offentlige tilskud er faldet med 0,44 % til 211,2 mio. kr. i 2015 (se Tabel 1). Passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber er i 2015 på 20 %. Dette dækker over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 15 % til 23 % trafikselskaberne imellem (se Tabel 3). Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. rejse er steget med 2 kr. til 296 kr. pr. rejse i 2015 (se Tabel 3). Landsgennemsnittet på 296 kr. pr. rejse dækker dog over en spredning fra 242 kr. til 332 kr. trafikselskaberne imellem. Udgiften pr. rejse afspejles i den gennemsnitlige kilometerpris, såvel som rejsens gennemsnitslængde, som begge varierer trafikselskaberne imellem. I 2015 varierede km-prisen i trafikselskaberne fra 19 kr. til 30 kr. pr. km. med en landsgennemsnitslig km-pris på 24 kr. pr. km. (se Tabel 3). De udtalte forskelle i kmprisen trafikselskaberne imellem kan tilskrives flere faktorer, fx er der forskel i de leverandørpriser, trafikselskaberne opnår i deres udbud. Derudover er der forskel på trafikselskabernes geografiske udstrækning, og der kan være forskel på, hvilken service der er behov for såvel som tilbydes (fx kantsten-til-kantsten i forhold til entredør-til-entredør, hvor den handicappede bliver også transporteret op og ned ad eventuelle opgangstrapper) (se evt. Tabel 13). Det offentlige tilskud pr. rejse varierede i 2015 trafikselskaberne imellem fra 190 kr. til 280 kr., med et landsgennemsnitligt tilskud på 237 kr. pr. rejse (se Tabel 3). Dette svarer til en meget lille stigning på 1 kr. (0,42 %) i forhold til 2014, hvor det landsgennemsnitlige tilskud pr. rejse var på 236 kr. Offentligt tilskud pr. visiteret varierede i 2015 fra kr. til kr. med et landsgennemsnit på kr. (se Tabel 3) et fald på 14,6 % i forhold til 2014, hvor tilskuddet var på kr. pr. rejse.

5 5 Handicapstatistik Indledning Nøgletal for rejser og transportarbejde Der er stor forskel på antallet af handicapture, som udføres af trafikselskaberne, set i forhold til antallet af indbyggere i trafikselskabernes områder. Således køres der af BAT 59 handicapture om året pr indbyggere. Tilsvarende køres 244 handicapture pr indbyggere i Fynbus område. Samlet blev der i 2015 kørt 156 ture pr indbyggere i Danmark, hvilket er et lille fald på 1,6 % i forhold til 2014 (se Tabel 3). Antallet af visiterede pr. indbygger er på 10,6 visiterede pr indbyggere i 2015, hvilket er en lille stigning i forhold til de forgående år, hvor det lå på 9,1 visiterede pr indbyggere i 2014 (se Tabel 3). Det gennemsnitlige antal ture pr. visiteret er faldet til 15 ture pr. visiteret pr. år i 2015, hvor det lå på 17 ture pr. visiteret i både 2014 og Det gennemsnitlige antal ture pr. visiteret, dækker over en stor spredning fra 12 (Midttrafik) til 23 (Fynbus) ture pr. visiteret trafikselskaberne imellem (se Tabel 3). Det samlede antal rejser er faldet med 0,85 % til i Den landsgennemsnitlige turlængde pr. rejse er dog steget marginalt med 0,14 % fra 12,3 km i 2014 til 12,4 km i 2015, dog igen med spredning trafikselskaberne imellem (se Tabel 4). Det samlede persontransportarbejde er faldet en anelse i 2015 i forhold til Persontransportarbejdet var således på personkm i 2015 mod person km i 2014 (se Tabel 4). Antallet af visiterede på landsplan er steget med 16,5 % til i 2015 (se Tabel 5). Og i tabel 6 kan man se fordelingen af visiterede mellem alder og køn. De gennemsnitlige bruttoudgifter og tilskud per visiteret pr. år er faldet markant. I Tabel 7 ses sammenligninger af udvalgte nøgletal fra 2000 til Og i tabel 8-14 er taksterne og organiseringen af handicapkørslen for de forskellige trafikselskabet tydeliggjort.

6 6 Handicapstatistik Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i kr.), handicapkørsel, Regnskab 2015 Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter (2) Trafikselskab Taxi-bevilling Bus (m. EP-tilladelse) Andre vogne (m. EP-till.) Samlede entreprenørudg Admin. udg. til personale Samlede bruttoudgifter Brugerbetaling Abonnementskort Turafhængig brugerbetaling Hjælperbetaling Anden ledsagerbetaling Tilkøb af ture Andet Samlet brugerbetaling Offentligt tilskud (1) Bruttoudgifterne omfatter de samlede entreprenørudgifter og administrationsudgifter inkl. lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral, mv. Alle (2) Movia: Entreprenørudgifter er skønnet ud fra udbud Tabel 2. Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab, Regnskab 2015 (i kr.) Trafikselskab Alle Samlet efterregulering (1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

7 7 Handicapstatistik Rejsenøgletal Rejsenøgletal Tabel 3. Nøgletal pr. trafikselskab, handicapkørsel, Regnskab 2015 Trafikselskab Alle Gns. km-pris (kr.) Passagerfinanseringsgrad 23% 19% 22% 16% 15% 22% 20% Antal rejser i alt Visiterede pr Indb. pr Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift Tilskud Entreprenørbetaling Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) Tilskud pr. år (kr.) Gns. antal ture Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) Visiterede pr indb. 9,6 3,7 10,4 12,2 12,7 8,8 10,6 Antal rejser pr indb Tabel 4. Fordeling af rejser, gns. turlængde, antal rejser og person transportarbejde, handicapkørsel, Regnskab 2015 Rejser fordelt på km 0-10 km km >40 km Gns. turlængde (km.) Antal rejser i alt Person transportarb. (km.) Trafikselskab 57% 31% 71% 62% 19% 16% 47% 34% 66% 26% 32% 71% 73% 45% 10% 3% 3% 6% 10% 11% 8% 15,3 15,1 8,1 12,5 9,1 13,4 12, Alle

8 8 Handicapstatistik Rejsenøgletal Tabel 5. Antal visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel, Regnskab 2015 Trafikselskab Alle Indtil 45 år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder Ældre end 85 år Mænd Kvinder Visiterede i alt Mænd Kvinder Heraf til speciel vogn (i alt) Mænd Kvinder

9 9 Handicapstatistik Rejsenøgletal Tabel 6. Visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel, Regnskab 2015 i pct. Trafikselskab Alle Indtil 45 år 5% 10% 4% 5% 5% 7% 5% Mænd 2% 6% 2% 2% 2% 3% 2% Kvinder 3% 3% 2% 3% 2% 4% 3% år 9% 2% 6% 5% 5% 11% 7% Mænd 4% 1% 2% 2% 2% 5% 3% Kvinder 5% 1% 4% 3% 3% 6% 4% år 7% 16% 10% 9% 10% 9% 9% Mænd 3% 6% 4% 4% 5% 3% 4% Kvinder 4% 10% 6% 5% 5% 5% 5% år 9% 8% 8% 6% 7% 9% 8% Mænd 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Kvinder 6% 5% 5% 3% 4% 6% 5% år 13% 11% 10% 8% 10% 12% 11% Mænd 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Kvinder 9% 7% 6% 5% 6% 8% 7% år 17% 20% 14% 12% 13% 15% 15% Mænd 4% 5% 4% 5% 4% 4% 4% Kvinder 13% 14% 10% 7% 9% 11% 10% år 4% 21% 18% 16% 17% 31% 13% Mænd 2% 3% 4% 5% 5% 7% 4% Kvinder 2% 18% 14% 11% 12% 24% 9% Ældre end 85 år 36% 13% 31% 38% 33% 6% 33% Mænd 7% 5% 6% 9% 8% 3% 7% Kvinder 29% 7% 25% 29% 26% 3% 25% Visiterede i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mænd 30% 35% 29% 34% 34% 33% 32% Kvinder 70% 65% 71% 66% 66% 67% 68% Heraf til speciel vogn (i alt) 45% 46% 34% 42% 38% 41% 41% Mænd 18% 25% 15% 19% 17% 18% 17% Kvinder 27% 21% 20% 24% 21% 23% 24%

10

11 11 Handicapstatistik Årrækker Årrækker Tabel 7. Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turpris, Handicapkørsel 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 og priser Bruttoudgifter , , , , , , , , ,70 Entreprenørudgifter , , , , , , , , ,28 Brugerbetaling , , , , , , , , ,91 Offentligt tilskud , , , , , , , , ,59 Gennemsnitlig turpris (kr.) Tilskud pr. rejse (kr.) 296,35 292,78 294,76 322,85 387,32 385,19 332,41 294,49 296,38 250,40 242,66 233,96 256,33 320,55 324,47 272,26 235,57 236,55 Tilskud pr. visiteret pr. år (kr.) 7.094, , , , , , , , ,36 Udgifter, indtægter og tilskud er indekseret og deflateret med nettoprisindeks (jf. Danmark statistik) Indeks: år 2015 = 100

12 12 Handicapstatistik Takster Takster Tabel 8. Abonnement, kilometer-, og kommunetakster og praksis for brugerbetaling, handicapkørsel 2015 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling Trafikselskab Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 455 kr. 0 kr. 0 kr. 424 kr. Startgebyr/minimumsbetaling Fast startgebyr/minimumsbetaling 24 kr. (5 km. inkl.) 26 kr. (10 km. inkl.) 25 kr. (10 km. inkl.) 35 kr. (11/5 km inkl.) (1) 30 kr. (10 km. inkl.) 30 kr. (ca. 11,1 km inkl.) Kilometertakster Betaling for første km 2,6 kr. (Interval 10 km.) 2,70 kr. Betaling pr. km. derefter 2,6 kr. 2,50 kr. (maks. 100 kr./tur) 3 kr. (fra 11 km) 2,70 kr. Differentieret betaling pr. km. 2,40 kr. (6-40 km) / 1,20 kr. (40+ km.) 3 kr. pr. km. (min. 35 kr.) (1) 9 kr. (fra 101 km) Praksis for brugerbetaling Abonnement + turafhængig pris (betales efter endt tur) X X (3) Abonnement + turafhængig pris (betales måneds/kvartalsvis) X X (2) Kun turafhængig betaling X X 1) 3 kr. pr. km. dog min 35 kr. mellem kl (11 km inkluderet). 6 kr. pr. km. Dog min. 35 kr. mellem kl (5 km inkluderet) 2) Forudbetalt abonnement og kvartalsvis opgørelse og fakturering 3) Egenbetaling betales ved turens begyndelse.

13 13 Handicapstatistik Takster Tabel 9. Hjælperbetaling og tilkøb af ture, handicapkørsel 2015 Hjælper-/ledsagerbetaling Trafikselskab Hjælpers betaling 0 kr. (1) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Anden ledsagers betaling 50 % af prisen for den visiterede Ledsager betaler som visiterede (2) Visiterede ledsager (hjælper) er gratis (3) 50 % af prisen for den visiterede (4) Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Tilkøb af ture Betaling pr. ekstratur udover 104 ture/år Som ovenfor i tabel 9 Visiterer en hjemkommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture. Andet Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture 5,2 kr. pr. km over 1200 Det er ikke muligt at tilkøbe ekstrature, ud over de af kommunen visiterede ture. Den enkelte kommune kan visitere en kunde til flere ture Det er ikke muligt at tilkøbe ekstrature, ud over de af kommunen visiterede ture. Den enkelte kommune kan visitere en kunde til flere ture. (1) Op til to hjælpere gratis med, hvis de er visterede af kommunen. (Man må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris.) (2) Samme km takst som visiterede: 2,60 / 5,20. Opkræves på visiteredes konto (3) Voksne: betaler det samme som brugeren, Børn: betaler ½ pris af brugeren, Kæledyr: betaler det samme som brugeren (4) Visiteret hjælper kører gratis med. På- og afstigning samtidig med bruger. Gæster betaler halv pris af brugers pris, uanset alder. På- og afstigning samtidig med bruger. Max 4 personer pr. bestilling.

14 14 Handicapstatistik Organisering Organisering Tabel 10. Visitering, handicapkørsel 2015 Kørselsperiode Trafikselskab Tidsrum for befordringsmulighed 00:00-23:59 06:00-23:00 06:00-01:00(1) 07:00-23:00 (søndag-torsdag) 07:00-02:00 (fredag-lørdag) 00:00-23:59 06:00-24:00 00:00-23:59 (1) Kørselsperioden udvides jule- og nytårsaften Tabel 11. Bestillingspraksis, handicapkørsel 2015 Bestillingspraksis ved korte ture Hos vognmand X (frem til 31. marts 2015) Trafikselskab Hos trafikselskab/region X X(1) X X (2) X X Anden (ekstern) bestillingscentral X Bestillingspraksis ved længere ture Hos vognmand X Hos trafikselskab/region X X X X X Anden (ekstern) bestillingscentral 1) Ordning ændret pr. 1.april 2015, (2) Plus selvbetjening via web. og mobilapp.

15 15 Handicapstatistik Organisering Tabel 12. Antal ture og dør-til-dør kørsel, handicapkørsel 2015 Antal ture pr. år Trafikselskab 104 ture pr. år X X(1) X X (2) X X (4) Andet X Mulighed for tilkøb af ture Nej Ja (til dobbelt takst) Ja Nej (3) Ja Nej Dør-til-dør kørsel Kantsten-til-kantsten X Gadedør-til-gadedør X X X X (5) Entredør-til-entredør (trappetransport) X X (1) Ordning ændret pr. 1.april Alle brugere havde ret til 104 ture fra denne dato (2) Mulighed for flere ture, hvis kommunen beslutter det. En række kommuner bevilliger flere ture. (3) Ikke mulighed for individuelt tilkøb udover det kommunen bevilger (4) Kommunerne fastsætter selv turtallet for borgere der visiteres til handicapkørsel i deres kommune, minimum 104 ture pr. år. (5) Trappetransport tilbydes ikke som en del af kørselsordningen. Kunden kan dog godt bestille turen med en trappemaskine, men skal selv betale for dette udover sin egenbetaling

16 16 Handicapstatistik Organisering Tabel 13. Hjælpere, ledsagere og praksis for brugerbetaling, handicapkørsel 2015 Hjælpere Trafikselskab Der kan visiteres til gratis hjælper X X X X X X Der kan visiteres til betalende hjælper Ingen visitering, men hjælpere kører gratis med Ingen visitering, men hjælper kan mod betaling køre med X Ledsagere Anden ledsager kører gratis med X Anden ledsager betaler som den visiterede X X X (1) Anden ledsager betaler højere pris end den visiterede X Anden ledsager betaler lavere pris end den visiterede X (1/2 takst) X Ledsager betaler halv pris. (1) Der kan medtages op til to betalende ledsagere.

17 17 Handicapstatistik Organisering

18 Trafik- og Byggestyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler handicap-kørslen, udgives statistikker for offentlig buskørsel, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Edvard Thoms ens Vej København S Handicapstatistik, R2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Handicapkørsel 2008 Takster

Handicapkørsel 2008 Takster Takster Tabel 9 Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2008 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling 89 kr. Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 424 kr. 300 kr. 355

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Formål. Ordningen er opdelt således at:

Formål. Ordningen er opdelt således at: Kvalitetsstandarder Flexhandicap 2015 1 Indhold Formål... 3 Ansøgning:... 4 Visitation:... 4 Serviceniveau... 5 Lovgrundlag:... 5 Klagevejledning:... 6 NT s handicapkørsel:... 7 Bestilling og åbningstider:...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening

Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening Maj 2007 Service i den individuelle handicapordning Service i den individuelle handicapordning -omkostninger

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Formål Hvad er formålet med ydelsen 3. Målgruppe Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov nr. 1422

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia Trafikselskabet Movia Flextrafik Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Att.: Maj-Britt Fahnøe Sendes pr. mail til mbf@movia.dk Ringsted den 02. april 2008 Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK VELKOMMEN Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby www.moviatrafik.dk flextrafik@moviatrafik.dk Tlf.: 70 26 27 27 Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel Movia Design 09.08 2 / Værd at vide Værd

Læs mere

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Trafik og tilgængelighed Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Agenda Hvornår bliver kommunale kørselsordninger interessante og nødvendige for ældre og handicappede Oversigt over

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016 1 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND September 2016 SÅDAN BESTILLER DU 3 INDHOLD Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) Bestil online på midttrafikflextur.dk Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Flextur. Jens Peter Langberg Juni 2016

Flextur. Jens Peter Langberg Juni 2016 Flextur Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Juni 216 Baggrund for Flextur Buskompenserende produkt erstatter tyndt belagte ruter Reel servicetilbud i tyndtbefolkede områder Fra starten i år 2 har der

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017

Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og svært synshandicappede (Flexhandicap) 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Afslag på at blive transporteret i kørestol på trappelift til 1. sal.

Afslag på at blive transporteret i kørestol på trappelift til 1. sal. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0429 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: Movia Flextrafik CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Afslag på at blive transporteret i kørestol

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund (selv) mod Århus Amt (selv) Under denne, ved klageskrift af 30.

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger til: Indkøb, familiebesøg og lignende kommunal ordning side 2 Indkøb, familiebesøg og lignende handicapordningen side 2 Læge/speciallæge

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Vejledning om dataindberetning

Vejledning om dataindberetning Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel. 18. januar 2011

Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel. 18. januar 2011 Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 18. januar 2011 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer),

Læs mere