Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014"

Transkript

1 Handicapstatistik Statistik, Regnskab august 2015

2

3 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske nøgletal 6 Rejsenøgletal 7 Årrækker 10 Takster 11 Organisering 13

4 4 Handicapstatistik Indledning Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres af trafikselskaberne, som jf. lov om trafikselskaber, 11, skal etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign., for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Trafikstyrelsen har siden 2007 indhentet data vedr. trafikselskabernes kørsel af svært bevægelseshæmmede jf. Lov om er, 11. Nærværende statistik beskriver kørslen i 2014, som den kommer til udtryk i trafikselskabernes regnskaber udarbejdet i foråret Med oprettelsen af de seks nuværende trafikselskaber (Movia, BAT, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og ) har flere trafikselskaber måtte samkøre adskillige datasystemer, hvilket har skabt udfordringer i dataindsamlingen. Derfor kan handicapordningen indenfor ét selskab dække over forskelle i serviceniveau og betaling de geografiske områder imellem. Nedenfor beskrives nøgletal for handicapkørslen for regnskabsåret 2014 med sammenligninger med de tidligere år. Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel er faldet til 265,2 mio. kr. i 2014, dette svarer til et fald på 2,2 % i forhold til 2013 (løbende priser). Samtidig er brugerbetalingen steget og er i 2014 på 53,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 2,3 % fra 2013 til Det offentlige tilskud er faldet med 3,2 % til 212,2 mio. kr. i (Se Tabel 1). Passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber er i 2014 på 20 %. Dette dækker over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 15 til 23 procent trafikselskaberne imellem. (Se Tabel 3) Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. rejse er faldet med 18 kr. til 294 kr. pr. rejse i 2014 (Se Tabel 3). Landsgennemsnittet på 312 kr. pr. rejse dækker dog over en spredning fra 247 kr. til 339 kr. trafikselskaberne imellem. Udgiften pr. rejse afspejles i den gennemsnitlige kilometerpris, såvel som rejsens gennemsnitslængde, som begge varierer trafikselskaberne imellem. Hovedårsagen til faldet i den gennemsnitlige bruttoudgift er, at FynBus fra og med 2014 har ændret fordelingsprincipperne for administrationudgifterne mellem handicapkørsel samt anden flextrafik og buskørsel for at få en mere kostægte fordeling. Administrationsudgifterne for Fynbus kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere indmeldte administrationsudgifter. Denne ændring slår også igennem på andre nøgletal ( Offentligt tilskud pr. visiteret og Det offentlige tilskud pr. rejse ). I 2014 varierede km-prisen i trafikselskaberne fra 18 kr. til 30 kr. pr. km. med et landsgennemsnitslig km-pris på 24 kr. pr. km. (se Tabel 3). De udtalte forskelle i kmprisen trafikselskaberne imellem kan tilskrives flere faktorer, fx benytter nogle trafikselskaber i højere grad muligheden for samkørsel end andre, der er forskel på trafikselskabernes geografiske udstrækning, og der kan være forskel på hvilken service, der er behov for så vel som tilbydes (fx kantsten-til-kantsten i forhold til entredør-til-entredør, hvor den handicappede bliver også transporteret op og ned ad eventuelle opgangstrapper) (se Tabel 13).

5 5 Handicapstatistik Indledning Det offentlige tilskud pr. rejse varierede i 2014 trafikselskaberne imellem fra 196 kr. til 267 kr., med et landsgennemsnitligt tilskud på 236 kr. pr. rejse (Se Tabel 3). Dette svarer til et fald på 16 kr. (6,4 %) i forhold til 2013, hvor det landsgennemsnitlige tilskud pr. rejse var på 252 kr. Offentligt tilskud pr. visiteret varierede i 2014 fra kr. til kr. med et landsgennemsnit på kr. (se Tabel 3) et fald på 6,9 % i forhold til 2013, hvor tilskuddet var på kr. pr. rejse. Nøgletal for rejser og transportarbejde Det samlede antal rejser er steget med 3,4 % til i Den landsgennemsnitlige turlængde pr. rejse er dog faldet en anelse med 2,3 % fra 12,6 km i 2013 til 12,3 km i 2014, dog igen med spredning trafikselskaberne imellem (se tabel 4). Det samlede persontransportarbejde ved individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år er steget en anelse i 2014 i forhold til Persontransportarbejdet var således på personkm i 2014 mod personkm i 2013 (se Tabel 4). Der er stor forskel på antallet af handicapture som udføres af trafikselskaberne set i forhold til antallet af indbyggere i trafikselskabernes områder. Således køres der af BAT 105 handicapture om året pr indbyggere. Tilsvarende køres 241 handicapture pr indbyggere i Fynbus område. Samlet blev der i 2014 kørt 159 ture pr indbyggere i Danmark, hvilket er en stigning på 2,6 % i forhold til Antallet af visiterede på landsplan er steget med 3,8 % til i 2014 (se Tabel 5). Antallet af visiterede pr. indbygger er på 9,1 visiterede pr indbyggere i 2014, hvilket er en lille stigning i forhold til de forgående år, hvor det lå på 8,9 visiterede pr indbyggere i både 2013 (se Tabel 3). Det gennemsnitlige antal ture pr. visiteret er uændret på 17 ture pr. visiteret pr. år i 2014 og Dette dækker over en spredning fra 13 (Sydtrafik) til 24 (Fynbus) ture pr. visiteret trafikselskaberne imellem (se Tabel 3). I Tabel 7 og 8 ses sammenligninger af udvalgte nøgletal fra 2000 til 2014.

6 6 Handicapstatistik Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i kr.), handicapkørsel, Regnskab 2014 Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter (2) Taxi-bevilling Bus Andre vogne Samlede entreprenørudg. Admin. udg. til personale Samlede bruttoudgifter Brugerbetaling Abonnementskort Turafhængig brugerbetaling Hjælperbetaling Anden ledsagerbetaling Tilkøb af ture Andet Samlet brugerbetaling Offentligt tilskud Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafi k Alle (1) Bruttoudgifterne omfatter de samlede entreprenørudgifter og administrationsudgifter inkl. lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral, mv. (2) Movia: Entreprenørudgifter er skønnet ud fra udbud (3) Sydtrafik har opgjort drift uden for kontrakt under ufordelte udgifter, hvilket indgår i den samlede entreprenørudgift. Tabel 2. Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2014 (i kr.) Alle Samlet efterregulering (1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

7 7 Handicapstatistik Rejsenøgletal Rejsenøgletal Tabel 3. Nøgletal pr. trafikselskab, handicapkørsel, Regnskab 2014 Alle Gns. km-pris (kr.) Passagerfinanseringsgrad 23% 22% 21% 17% 15% 21% 20% Antal rejser i alt Visiterede pr Indb. pr Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift Tilskud Entreprenørbetaling Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) Tilskud pr. år (kr.) Gns. antal ture Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) Visiterede pr indb. 7,9 5,5 10,1 13,0 9,6 8,5 9,1 Antal rejser pr indb Tabel 4. Fordeling af rejser, gns. turlængde, antal rejser og person transportarbejde, handicapkørsel, Regnskab 2014 Rejser fordelt på km 0-10 km km >40 km Gns. turlængde (km.) Antal rejser i alt Person transportarb. (km.) Alle 7% 30% 71% 61% 20% 61% 31% 76% 68% 26% 34% 70% 31% 58% 17% 2% 3% 5% 10% 7% 11% 15,6 15,1 8,2 11,3 9,1 13,5 12,

8 8 Handicapstatistik Rejsenøgletal Tabel 5. Antal visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel regnskab 2014 Alle Indtil 45 år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder Ældre end 85 år Mænd Kvinder Visiterede i alt Mænd Kvinder Heraf til speciel vogn (i alt) Mænd Kvinder

9 9 Handicapstatistik Rejsenøgletal Tabel 6. Visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel regnskab 2014 i pct. Alle Indtil 45 år 4% 9% 4% 5% 5% 7% 5% Mænd 2% 5% 2% 3% 2% 3% 2% Kvinder 2% 4% 2% 3% 2% 4% 2% år 5% 3% 6% 6% 5% 7% 6% Mænd 2% 1% 2% 3% 2% 3% 2% Kvinder 3% 2% 4% 3% 3% 4% 3% år 9% 19% 9% 10% 9% 12% 10% Mænd 4% 7% 4% 4% 4% 5% 4% Kvinder 6% 12% 5% 5% 5% 7% 5% år 8% 9% 8% 7% 7% 8% 7% Mænd 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Kvinder 5% 6% 5% 4% 4% 5% 4% år 9% 8% 9% 8% 9% 10% 9% Mænd 3% 4% 3% 4% 4% 3% 3% Kvinder 6% 5% 5% 5% 5% 6% 5% år 12% 18% 13% 12% 13% 12% 12% Mænd 3% 5% 4% 4% 4% 4% 4% Kvinder 9% 13% 9% 8% 8% 9% 9% år 17% 21% 18% 17% 17% 16% 17% Mænd 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% Kvinder 13% 16% 13% 12% 12% 12% 12% Ældre end 85 år 35% 13% 34% 35% 36% 27% 34% Mænd 6% 4% 6% 7% 8% 6% 7% Kvinder 30% 10% 27% 28% 28% 21% 28% Visiterede i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mænd 27% 33% 29% 32% 33% 32% 30% Kvinder 73% 67% 71% 68% 67% 68% 70% Heraf til speciel vogn (i alt) 44% 37% 33% 38% 39% 40% 40% Mænd 17% 21% 14% 16% 17% 17% 16% Kvinder 27% 16% 20% 21% 22% 23% 24%

10 10 Handicapstatistik Årrækker Årrækker Tabel 7. Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turprs, Handicapkørsel 2000, Bruttoudgifter Entreprenørudgifter Brugerbetaling Offentligt tilskud Gennemsnitlig turpris Tilskud pr. rejse Tilskud pr. visiteret pr. år Udgifter, indtægter og tilskud er indekseret og deflateret med nettoprisindeks (jf. Danmark statistik) Indeks: år 2000 = 100 Tabel 8. Passagerfinansieringsgrad, visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde, Handicapkørsel 2000, Passagerfinansieringsgrad Antal visiterede Antal rejser Gns. antal ture pr. visiteret Gennemsnitlig turlængde Samlet persontransportarb Indeks: år 2000 = 100

11 11 Handicapstatistik Takster Takster Tabel 9. Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2014 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 455 kr. 0 kr. 400 kr. Startgebyr/minimumsbetaling Fast startgebyr/minimumsbetaling 24 kr. (5 km. inkl.) 26 kr. (10 km. inkl.) 25 kr. (10 km. inkl.) 39 kr. (13/7 km inkl.) (1) 30 kr. (10 km. inkl.) 30 kr. (ca. 11,1 km inkl.) Kilometertakster Betaling for første km 2,6 kr. (Interval 10 km.) 2,70 kr. Betaling pr. km. derefter 2,6 kr. 2,50 kr. (maks. 100 kr./tur) 3 kr. (fra 11 km) 2,70 kr. Differentieret betaling pr. km. 2,40 kr. (6-40 km) / 1,20 kr. (40+ km.) Zonetakster Betaling for første zone 3 kr. pr. km. (min. 39 kr.) (1) 9 kr. (fra 101 km) Betaling pr. zone derefter Differentieret betaling pr. zone Anden brugerbetaling Andet 1) 3 kr. pr. km. dog min. 39 kr. mellem kl (13 km inkluderet). 6 kr. pr. km. Dog min. 39 kr. mellem (7 km inkluderet)

12 12 Handicapstatistik Takster Tabel 10. Hjælperbetaling og tilkøb af ture, handicapkørsel 2014 Hjælper-/ledsagerbetaling Hjælpers betaling 0 kr. (1) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Anden ledsagers betaling Tilkøb af ture 50 % af prisen for den visiterede Ledsager betaler som visiterede (2) Visiterede ledsager (hjælper) er gratis (3) Ledsager betaler som visiterede. Unge til nedsat pris. Børn gratis (4) Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Betaling pr. ekstratur udover 104 ture/år Som ovenfor i tabel 9 Andet Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture 5,2 kr. pr. km over 1200 Det er ikke muligt at tilkøbe ekstrature, ud over de af kommunen visiterede ture. Den enkelte kommune kan visitere en kunde til flere ture Visiterer en hjemkommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture (1) Op til to hjælpere gratis med, hvis de er visterede af kommunen. (Man må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris.) (2) Ledsagere må ikke være visiteret til ordningen. Ledsagerens kilometer forbrug indregnes i den visiteredes kilometeropgørelse. (3) Voksne: betaler det samme som brugeren, Børn: betaler ½ pris af brugeren, Kæledyr: betaler det samme som brugeren (4) Voksne gæster betaler samme pris som bruger. Børn under 12 rejser gratis. Børn mellem 12 og 15 år rejser til halv takst. På- og afstigning samtidig med bruger. Max 4 personer pr. bestilling.

13 13 Handicapstatistik Organisering Organisering Tabel 11. Visitering, handicapkørsel 2014 Kørselsperiode Tidsrum for befordringsmulighed 00:00-23:59 06:00-23:00 (1) 07:00-23:00 (søndag-torsdag) 00:00-23:59 06:00-24:00 00:00-23:55 07:00-02:00 (fredag-lørdag) (1) Kørselsperioden udvides jule- og nytårsaften

14 14 Handicapstatistik Organisering Tabel 12. Bestillingspraksis, handicapkørsel 2014 Bestillingspraksis ved korte ture Hos vognmand X Hos trafikselskab/region X X X (1) X X Anden (ekstern) bestillingscentral X (2) Bestillingspraksis ved længere ture Hos vognmand X Hos trafikselskab/region X X X X X Anden (ekstern) bestillingscentral (1) Plus selvbetjening via web. (2) Kun hos ekstern i weekend og helligdage.

15 15 Handicapstatistik Organisering Tabel 13. Antal ture og dør-til-dør kørsel, handicapkørsel 2014 Antal ture pr. år 104 ture pr. år X X X (1) X X Andet km. pr. år X Mulighed for tilkøb af ture Nej Ja (til dobbelt takst) Ja Nej (2) Ja Nej Dør-til-dør kørsel Kantsten-til-kantsten X X Gadedør-til-gadedør X X X Entredør-til-entredør (trappetransport) X X (1) Mulighed for flere ture, hvis kommunen beslutter det. En række kommuner bevilger flere ture. (2) Ikke mulighed for individuelt tilkøb udover det kommunen bevilger

16 16 Handicapstatistik Organisering Tabel 14. Hjælpere og ledsagere, handicapkørsel 2014 Hjælpere Der kan visiteres til gratis hjælper X X X X X X Der kan visiteres til betalende hjælper Ingen visitering, men hjælpere kører gratis med Ingen visitering, men hjælper kan mod betaling køre med X Ledsagere Anden ledsager kører gratis med X Anden ledsager betaler som den visiterede X (3) X X (1) X X (3) Anden ledsager betaler højere pris end den visiterede Anden ledsager betaler lavere pris end den visiterede X (1/2 takst) X (2) Anden ledsager kan ikke køre med (1) Hvis den ikke-visiterede ledsager er 16 år eller over. (2) Ledsager under 16 år betaler halv pris. Der kan gratis medtages 2 børn under 12 år. (3) Der kan medtages op til to betalende ledsagere. (3) Betales via visiteredes konto.

17 17 Handicapstatistik Organisering Tabel 15. Praksis for brugerbetaling, handicapkørsel 2012 Kun abonnement Abonnement + turafhængig pris (betales efter endt tur) X X (3) Abonnement + turafhængig pris (betales måneds/kvartalsvis) X X (1) Kun turafhængig pris (betales ved turens start) X Kun turafhængig pris (betales måneds-/ kvartalsvis) Abonnement + kuponer/klippekort (betales efter endt tur) Kuponer/klippekort, som afleveres/klippes efter endt tur Andet betalings-system X (2) X (1) Udover abonnement betaler den visiterede i portioner af 100 km. (2) Kun turafhængig pris, betales ved turens start (3) Egenbetaling betales ved turens begyndelse

18 Trafikstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler handicapkørslen, udgives statistikker for offentlig buskørsel, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Edvard Thomsens Vej København S Handicapstatistik, R2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Handicapkørsel 2008 Takster

Handicapkørsel 2008 Takster Takster Tabel 9 Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2008 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling 89 kr. Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 424 kr. 300 kr. 355

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Gældende pr. 01-08 2015 servicekatalog Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Baggrund... 3 Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i 2014... 3 Overblik

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Behovsstyret Trafik - meget mere end handicapkørsel

Behovsstyret Trafik - meget mere end handicapkørsel 12. September 2007 Behovsstyret Trafik - meget mere end handicapkørsel Jens Peter Langberg Forretningsområdechef jpl@movia.dk Udviklingen i Vestsjælland 5 kommuner i juni 2000 Trafikministeren klipper

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, april 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 70 26 27 27 moviatrafik.dk 04.16. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/T. Schiørring 2

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Midttrafik Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab Lov om trafikselskaber Trafikselskabers finansiering

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Trafikbestillerkonferencen Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. juni 2014 Hovedpunkter Flextrafikudviklingen fra 2007 til 2013 Flextrafik i Movias trafikplan Visiteret kørsel Flexturudbredelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere