Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel"

Transkript

1 Gammel Mønt København K Telefon Fax Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Notat Journal T Dato Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Med oprettelsen af de seks nuværende trafikselskaber (Movia, BAT, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og ) har flere trafikselskaber måtte samkøre adskillige datasystemer, hvilket har skabt udfordringer i dataindsamlingen.derfor kan handicapordningen indenfor ét selskab dække over forskelle i serviceniveau og betaling de geografiske områder imellem. Dette kommer især til udtryk indenfor Sydtrafik, hvor der er forskelle i ordningen afhængig af, om man er bosat i Syd (tidligere Sydbus) eller Vest/Øst (tidligere Ribe Amts og en del af tidligere Vejle Amts ). Der er også forskelle indenfor Midttrafik, hvor Århus Kommune, Hedensted kommune samt resten af Midttrafiks område opererer med tre forskellige systemer. erne er pt. i gang med at harmonisere de tidligere trafikselskabers ordninger, således at blot én ordning er gældende indenfor hvert trafikselskab. Således opereres der fra 1. januar 2010 kun med to systemer og fra 1. marts 2012 alene med ét system i Midttrafik. I Sydtrafik opereres fra 1. marts 2010 alene med et system. Nedenfor beskrives nøgletal for handicapkørslen for år 2009, samt den landsdækkende udvikling fra 2008 til Da der er tale om landsdækkende sammenligning, kan dette dække over fald i nogle trafikselskaber men samtidig stigninger i andre. Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel er steget til 321,2 mio. kr. i 2009, dette svarer til en stigning på 4,9% i forhold til 2008 (løbende priser). Samtidig er brugerbetalingen faldet med 1,5 mio. kr. og er i 2009 nede på 51,3 mio. kr., hvilket svarer til Side 1 (3)

2 et fald på 2,9% fra 2008 til Det offentlige tilskud er steget med 6,5% til 269,9 mio. kr. i (Se Tabel 1). Følgelig bliver passagerfinanseringsgraden for alle trafikselskaber under ét på 16% i 2009 den laveste passagerfinansieringsgrad siden 2000 (se Tabel 3 og Tabel 8). Dette dækker over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 11 til 26 procent trafikselskaberne imellem. Notat Journal J2 Dato Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. rejse er steget marginalt med 6 kr. til 354 kr. pr. rejse i 2009 (Se Tabel 3). Landsgennemsnittet på 354 kr. pr. rejse dækker over en spredning fra 224 kr. til 480 kr. trafikselskaberne imellem. Udgiften pr. rejse afspejles i den gennemsnitlige kilometerpris, såvel som rejsens gennemsnitslængde, som begge varierer trafikselskaberne imellem. I 2009 varierede km-prisen i trafikselskaberne fra 16 kr. til 29 kr. pr. km. med en landsgennemsnitslig km-pris på 26 kr. pr. km. (se Tabel 3). De udtalte forskelle i km-prisen trafikselskaberne imellem kan tilskrives flere faktorer, fx benytter nogle trafikselskaber i højere grad muligheden for samkørsel end andre, der er forskel på trafikselskabernes geografiske udstrækning, og der kan være forskel på hvilken service, der er behov for så vel som tilbydes (fx entredør-til-entredør vs. kantsten-til-kantsten) (se Tabel 13). Det offentlige tilskud pr. rejse varierede i 2008 trafikselskaberne imellem fra 166 kr. til 401 kr., med et landsgennemsnitligt tilskud på 297 kr. pr. rejse. Dette svarer til en stigning på 9 kr. i forhold til 2008, hvor det landsgennemsnitlige tilskud pr. rejse var på 288 kr. (Se Tabel 3). Offentligt tilskud pr. visiteret varierede i 2009 fra kr. til kr. med et landsgennemsnit på kr. (se Tabel 3) en stigning på 8,9% i forhold til 2008 (løbende priser), hvor tilskuddet var på kr. pr. rejse. Nøgletal for rejser og transportarbejde Det samlede antal rejser er steget med 3,2% til i Den landsgennemsnitlige turlængde pr. rejse er tilsvarende steget med 3,2% fra 13,3 km i 2008 til 13,7 km i 2009, dog igen med spredning trafikselskaberne imellem (se tabel 4). Det samlede persontransportarbejde ved individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år er fra 2008 til 2009 steget med 6,6%. Persontransportarbejdet var i 2009 på personkm (se Tabel 4). Stigningen på 6,6% skal dog ses i sammenhæng med at der fra 2007 til 2008 sås et fald på 12,3%. Der er stor forskel på antallet af handicapture som udføres af trafikselskaberne set i forhold til antallet af indbyggere i trafikselskabernes områder. Således køres der af Movia 109 handicapture om året pr indbyggere. Tilsvarende køres 319 handicapture pr ind- Side 2 (3)

3 byggere i Sydtrafiks område. Samlet blev der i 2009 kørt 164 ture pr indbyggere i Danmark. Antallet af visiterede på landsplan er faldet med 2,2% til i 2009 (se Tabel 5). Aldersfordelingen blandt visiterede er stort set uændret fra 2008 til 2009, hvor ca. 23% af de visiterede er under 66 år (se Tabel 5 og 6). Dette kan sammenholdes med aldersfordelingen af den danske befolkning, hvor andelen under 66 år i 2009 udgjorde 85% af befolkningen. Notat Journal J2 Dato Antallet af visiterede pr. indbygger er faldet svagt fra 8,5 visiterede pr indbyggere i 2008 til 8,3 visiterede pr indbyggere i 2009 (se Tabel 3). Det gennemsnitlige antal ture pr. visiteret er steget fra 19 i 2008 til 20 i 2009, hvilket dækker over en spredning fra 17 til 29 ture pr. visiteret trafikselskaberne imellem (se Tabel 3). I Tabel 7 og 8 ses sammenligninger af udvalgte nøgletal fra 2000 til Side 3 (3)

4 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2009 (i kr) Alle Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter (2) Taxi-bevilling Bus (m. EP-tilladelse) Andre vogne (m. EP-till.) Samlede entreprenørudg Admin. udg. til personale Samlede bruttoudgifter Brugerbetaling 0 Abonnementskort Turafhængig brugerbetaling Hjælperbetaling Anden ledsagerbetaling (3) Tilkøb af ture Andet Samlet brugerbetaling Offentligt tilskud (1) Bruttoudgifterne er de samlede entreprenørudgifter, lønudgifter og udgifter til bestillingscentral. (2) Udgifterne for de tre underkategorier af entreprenørudgifter er ikke indberettet af og er derfor beregnet på baggrund af landsgennemsnittet for de øvrige trafikselskaber. (3) Opdeling i turafhængig brugerbetaling og anden ledsagerbetaling boror på et skøn fra trafikselskaberne. I Sydtrafik har det ikke været muligt at skønne ledsagerbetalingens størrelse, hvorved fordelingen mellem turafhængig brugerbetaling og anden ledsagerbetaling er udarbejdet på baggrund af fordelingen i de øvrige trafikselsskaber. Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2009 (i kr.) Alle Samlet efterregulering Tabel 3 Nøgletal, handicapkørsel regnskab 2009 Alle Gns. km-pris (kr.) Passagerfinanseringsgrad 16% 26% 16% 16% 11% 24% 16% Antal rejser i alt Visiterede pr Indb. pr Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift Tilskud pr. år Entreprenørbetaling Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) Tilskud pr. år (kr.) Gns. antal ture Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) Visiterede pr indb. 5,9 7,3 10,9 10,9 9,8 9,8 8,3 Antal rejser pr indb Tabel 4 Fordeling af rejser, gns. turælngde, antal rejser og persontransportarbejde, handicapkørsel regnskab 2009 Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik Alle Rejser fordelt på km (1) 0-10 km 50% 80% 73% 67% 68% 54% 62% km 37% 19% 24% 28% 26% 35% 31% >40 km 12% 1% 3% 5% 5% 11% 8% Gennemsnitlig turlængde (km.) 18,5 13,9 9,5 11,2 11,1 16,7 13,7 Antal rejser i alt Person transportarb. (km.) (1) Rejser fordelt på km samlet for alle trafikselskaber under ét, er fremkommet ved at vægte de enkelte trafikselskabers fordeling af rejser med antal rejser. (2) Basseret på fordelingen af rejser i tidligere Ribe Amts og Vejle Amts.

5 Tabel 5 Antal visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel regnskab 2009 Pr. 31. dec Movia BAT Fynbus Sydtrafik (1) Midttrafik Alle Indtil 45 år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder Ældre end 85 år Mænd Kvinder Visiterede i alt Mænd Kvinder Heraf til speciel vogn (i alt) Mænd Kvinder (1) I indberetningen fra Sydtrafik, er det antaget, at aldersfordeling i det sydlige område (tidligere Sydbus) er lig aldersfordelingen i Vest/Øst-området (tidligere Ribe Amts Trafiiselskab/Vejle Amts ). Tabel 6 Antal visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel regnskab 2009 (1) Pr. 31. dec Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik Alle Indtil 45 år 5% 6% 4% 6% 6% 9% 6% Mænd 3% 4% 2% 3% 3% 5% 3% Kvinder 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% år 5% 9% 6% 7% 6% 7% 6% Mænd 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% Kvinder 3% 5% 3% 4% 3% 4% 3% år 11% 13% 10% 10% 11% 11% 11% Mænd 4% 5% 5% 4% 5% 5% 5% Kvinder 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% år 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% Mænd 3% 4% 3% 3% 3% 2% 3% Kvinder 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% år 10% 8% 10% 9% 9% 8% 9% Mænd 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% Kvinder 7% 5% 6% 6% 6% 5% 6% år 14% 13% 15% 15% 12% 13% 14% Mænd 3% 4% 5% 4% 4% 4% 4% Kvinder 11% 9% 10% 11% 8% 9% 10% år 20% 21% 20% 21% 18% 18% 19% Mænd 4% 6% 5% 5% 5% 4% 4% Kvinder 16% 15% 15% 16% 13% 13% 15% Ældre end 85 år 27% 22% 28% 26% 31% 28% 28% Mænd 4% 5% 5% 5% 6% 6% 5% Kvinder 23% 17% 22% 21% 24% 22% 23% Visiterede i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mænd 26% 34% 31% 29% 33% 32% 30% Kvinder 74% 66% 69% 71% 67% 68% 70% Heraf til speciel vogn (i alt) 47% 49% 37% 28% 38% 32% 38% Mænd 17% 21% 16% 12% 17% 14% 16% Kvinder 30% 29% 21% 16% 21% 19% 23% (1) Tabellen viser fordelingen af mænd og kvinder i de nævnte aldersgrupper i procent af det samlede antal visiterede for hvert trafikselskab. (2) I indberetningen fra Sydtrafik, er det antaget, at aldersfordeling i det sydlige område (tidligere Sydbus) er lig aldersfordelingen i Vest/Øst-området (tidligere Ribe Amts Trafiiselskab/Vejle Amts ).

6 Tabel 7 Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turpris Handicapkørsel Udgifter, indtægter og tilskud er indekseret og deflateret med nettoprisindeks (1) Indeks: år 2000 = Bruttoudgifter Entreprenørudgifter Brugerbetaling Offentligt tilskud Gennemsnitlig turpris Tilskud pr. rejse Tilskud pr. visiteret pr. år (1) Nettoprisindekset er fra Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). Tabel 8 Passagerfinansieringsgrad, visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde, Handicapkørsel Indeks: år 2000 = Passagerfinansieringsgrad Antal visiterede Antal rejser Gns. antal ture pr. visiteret Gennemsnitlig turlængde Samlet persontransportarb

7 Takster Tabel 9 Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2009 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 437 kr. 300 kr. Startgebyr/minimumsbetaling Fast startgebyr/minimumsbetaling Kilometertakster 35 kr. (10 km. inkl.) 25 kr. (10 km. inkl.) 30 kr. (15/7.5 km inkl.) (2) 30 kr. (10 km. inkl.) (ekskl. Århus Kommune interne ture) 27 kr. Betaling for første km 2,50 kr. 2,40 kr. Betaling pr. km. derefter 2,50 kr. ( km. årligt) Differentieret betaling pr. km. 2,50 kr. (10-40 km) / 1,50 kr. (40+ km.) 5.00 kr. (over km. årligt) 4 kr. pr. km. (min. 30 kr.) (2) 3 kr. (10+ km) (ekskl. Århus Kommune interne ture) 2,40 kr. Zonetakster Betaling for første zone Århus Kommune interne ture (3) Betaling pr. zone derefter Differentieret betaling pr. zone Anden brugerbetaling Andet (1) (1) Ved bestilling senest dagen før kl. 14: 1,90 kr. pr. km. (dog min. 20 kr. pr. tur). Ved senere bestilling: 3,90 kr. pr. km. (dog min. 40 kr. pr. tur). (2) Takst på 4 kr. pr. km. (min. 30 kr.) mellem kl (3) Taksten er lig bustakst, klippekort, abonnementskort, kontantbillet-pris. Side 1 (7) Opdateret: 24. august 2010

8 Takster Tabel 10 Hjælperbetaling og tilkøb af ture, handicapkørsel 2009 Hjælper-/ledsagerbetaling Hjælpers betaling 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Anden ledsagers betaling Betaling af km. som den visiterede Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Tilkøb af ture Betaling pr. ekstratur udover 104 ture/år Betaling fastsættes af bopælskommune (1) Andet Ubegrænset tilkøb af ture til dobbelt takst Den enkelte kommune kan visitere en kunde til flere ture Visiterer en hjemkommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture (1) Ved bestilling senest dagen før kl kr pr km. Dog min. 20 kr. pr. tur. Ved senere bestilling kr pr. km. Dog min. 40 kr. pr. tur. Side 2 (7) Opdateret: 24. august 2010

9 Organisering Tabel 11 Visitering, handicapkørsel 2009 Ankemulighed ved afslag af visitering Der findes ingen ankeinstans Der findes ankeinstans Kørselsperiode Tidsrum for befordringsmulighed 00:00-23:59 06:00-23:00 (1) 07:00-23:00 (søndag-torsdag) 00:00-24:00 06:00-24:00 00:00-23:55 07:00-02:00 (fredag-lørdag) (1) Kørselsperioden udvides jule- og nytårsaften Side 3 (7) Opdateret: 24. august 2010

10 Organisering Tabel 12 Bestillingspraksis, handicapkørsel 2009 Bestillingspraksis ved korte ture Movia BAT Fynbus Sydtrafik (1) Midttrafik Hos vognmand (Vest/Øst) (Hedensted Kommune) Hos trafikselskab/region (Øvrige kommuner) Anden (ekstern) bestillingscentral (Syd) (4) Bestillingspraksis ved længere ture Hos vognmand (Vest/Øst) (2) Hos trafikselskab/region (3) Anden (ekstern) bestillingscentral (Syd) (2) (1) Vest/Øst er tidligere Ribe Amts og (en andel af) Vejle Amts. Syd er tidligere Sydbus. (2) Hvis dispensation haves. (3) Ved rejser kombineret med tog. (4) I alle kommuner bortset fra Hedensted kommune kan bestilles hos Århus Brand/BCC fra kl samt fra kl i Weekender. Side 4 (7) Opdateret: 24. august 2010

11 Organisering Tabel 13 Antal ture og dør-til-dør kørsel, handicapkørsel 2009 Antal ture pr. år 104 ture pr. år (1) (Øvrige kommuner) Andet km. pr. år (Århus Kommune) (3) Mulighed for tilkøb af ture Ja Ja (til dobbelt takst) Ja (5) Nej Nej Nej Dør-til-dør kørsel Kantsten-til-kantsten (Århus Kommune) (4) Gadedør-til-gadedør (2) (Øvrige kommuner) Entredør-til-entredør (trappetransport) (6) (1) Følgende kommuner har valgt at give mere end de lovpligtige 104 ture pr. år: Haderslev og Aabenraa kommuner med ubegrænset antal ture; Sønderborg kommune 208 ture; og Tønder kommune 312 ture. (2) Hvis visiteret med chaufførhjælp. (3) I Århus kommune tildeles visiterede 200 rejser indenfor kommunegrænsen og 52 rejser udover kommunegrænsen. (4) Intern kørsel indenfor Århus kommune. (5) Den enkelte kommune kan visitere en kunde til flere ture (6) Kræver særlig visitering Side 5 (7) Opdateret: 24. august 2010

12 Organisering Tabel 14 Hjælpere og ledsagere, handicapkørsel 2009 Hjælpere Der kan visiteres til gratis hjælper Der kan visiteres til betalende hjælper Ingen visitering, men hjælpere kører gratis med Ingen visitering, men hjælper kan mod betaling køre med Ledsagere Anden ledsager kører gratis med Anden ledsager betaler som den visiterede (1) Anden ledsager betaler højere pris end den visiterede Anden ledsager betaler lavere pris end den visiterede (1/2 takst) (2) Anden ledsager kan ikke køre med (1) Hvis den ikke-visiterede ledsager er 16 år eller over. (2) Ledsager under 16 år betaler halv pris. Der kan gratis medtages 2 børn under 12 år. Side 6 (7) Opdateret: 24. august 2010

13 Organisering Tabel 15 Praksis for brugerbetaling, handicapkørsel 2009 Kun abonnement Abonnement + turafhængig pris (betales efter endt tur) Abonnement + turafhængig pris (betales måneds/kvartalsvis) (1) Kun turafhængig pris (betales efter endt tur) (Øvrige kommuner) Kun turafhængig pris (betales måneds-/ kvartalsvis) Abonnement + kuponer/klippe-kort (betales efter endt tur) Kuponer/klippe-kort, som afleveres/klippes efter endt tur (Vest/Øst) Andet betalings-system (Århus Kommune) (2) (1) Udover abonnement betaler den visiterede i portioner af 100 km. (2) Forudbetaling ved klippekort/abonnementskort eller efterfølgende opkrævning svarende til kontantbillet. Side 7 (7) Opdateret: 24. august 2010

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Handicapkørsel 2008 Takster

Handicapkørsel 2008 Takster Takster Tabel 9 Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2008 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling 89 kr. Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 424 kr. 300 kr. 355

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening

Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening Maj 2007 Service i den individuelle handicapordning Service i den individuelle handicapordning -omkostninger

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat.

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat. Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK VELKOMMEN Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for:

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Dato 1. november 2016 Notat Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Flextur over kommunegrænsen Flexung Transport fra dør til trafikknudepunkt

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Formål. Ordningen er opdelt således at:

Formål. Ordningen er opdelt således at: Kvalitetsstandarder Flexhandicap 2015 1 Indhold Formål... 3 Ansøgning:... 4 Visitation:... 4 Serviceniveau... 5 Lovgrundlag:... 5 Klagevejledning:... 6 NT s handicapkørsel:... 7 Bestilling og åbningstider:...

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. juni 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1002 Jour. nr.: TRK/2005/00502-009

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia Trafikselskabet Movia Flextrafik Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Att.: Maj-Britt Fahnøe Sendes pr. mail til mbf@movia.dk Ringsted den 02. april 2008 Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget

Læs mere

LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE. Et tilbud til alle!

LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE. Et tilbud til alle! LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE Et tilbud til alle! Hvad er Flextur? Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder* og køreplaner, du kører stadig sammen med andre kunder ligesom

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere