Kommunal selskabsdeltagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal selskabsdeltagelse"

Transkript

1 Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als

2 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer etableret ved lov, fx KommuneKredit 2. Kapitalselskaber, fx erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagten mv. 3. Kommunale fællesskaber (Kommunestyrelseslovens 60) 4. Lånebekendtgørelsens Andre samarbejdsformer mellem kommuner (kommunale samarbejder), fx KL

3 3 Oversigt over juridiske karakteristika Kommunal forvaltning Kommunalt fællesskab Kapitalselskab Offentlig forvaltning JA JA NEJ Myndighedsopgaver JA NEJ NEJ Gælder kommunestyrelsesloven JA JA NEJ Gælder offentligheds-, forvaltningsog ombudsmandsloven JA JA NEJ/JA* Har kommunalbestyrelsen instruktionsbeføjelse JA JA NEJ Hæfter kommunen ubegrænset JA JA /NEJ NEJ * Fx den nye offentlighedslov og vandsektorlovens 14

4 4 Selskabsdeltagelse - kommunalfuldmagten Betingelser for selskabsdeltagelse: Må alene varetage lovlige kommunale opgaver Lovgivningen ikke til hinder for varetagelse i selskabsform Kommunen må som udgangspunkt ikke have bestemmende indflydelse Forbud mod erhvervsøkonomisk formål Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner også deltage i selskaber med private

5 5 Selskabsdeltagelse - kommunalfuldmagten Lovlige kommunale opgaver Vurdering af lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne Kommunen må ikke udvide sit opgaveområde ved selskabsdeltagelse Lovgivningen ikke til hinder for opgavevaretagelse Myndighedsopgaver/faktisk forvaltningsvirksomhed Lovkrav om varetagelse i kommunalt regi fx folkeskolen

6 6 Selskabsdeltagelse - kommunalfuldmagten Bestemmende indflydelse Udgangspunktet: Kommuner må ikke have bestemmende indflydelse i selskaber oprettet på privatretligt grundlag Undtagelse: Særlige omstændigheder, herunder navnlig behov for forretningsmæssig ledelse og mindre sammenhæng med andre kommunale opgaver Praksis: Reelt har tilsynsmyndighederne i praksis kun tilladt bestemmende indflydelse i traditionel kommunal forsyningsvirksomhed biproduktion nævnes også, men ingen praksis herom Er der i praksis reelt tale om en konkret vurdering af, om der foreligger særlige omstændigheder?

7 7 Selskabsdeltagelse - kommunalfuldmagten Forbud mod erhvervsøkonomisk formål Generelt kommunalretligt forbud mod, at kommuner varetager erhvervsøkonomisk virksomhed I praksis fortolket således, at det i vedtægter eller ejeraftale skal sikres, at der ikke kan udbetales større udbytte, end hvad der svarer til en almindelig forrentning af den investerede kapital I praksis har ministeriet udtalt, at indeholder vedtægter/ejeraftale ikke de påkrævede bestemmelser om udbyttebegrænsning, mangler den fornødne sikkerhed for, at selskabet ikke har et erhvervsøkonomisk formål Praktisk barriere for incitament til privat deltagelse

8 8 L548 1: Denne lov finder anvendelse på kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt kommuners og regioners deltagelse i selskaber, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning. Ifølge forarbejderne regnes kommunalfuldmagtsreglerne også som en del af anden lovgivning 3, stk. 1: Kommuner og regioner kan efter bestemmelserne i 4-6 deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger på kommunal eller regional viden, der er oparbejdet i kommunen eller regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver, eller videreudvikling af sådan viden. ( )

9 9 L548 3, stk. 3: Indirekte deltagelse kræver tilladelse 3, stk. 4: Ikke bestemmende indflydelse 3, stk. 5: Kun selskaber med begrænset ansvar 4: Mindst 25% private ejere 5, stk. 1: Højst 50% omsætning til andre end kommuner

10 10 L548 Selskaber omfattet af loven skal årligt indsende oplysninger til Erhvervsstyrelsen om overholdelsen af loven Erhvervsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol af, om lovens betingelser er opfyldt Ifølge Erhvervsstyrelsens redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. (september 2013), er 3 selskaber i dag indberettet efter L548 Ifølge samme redegørelse er der indberettet 10 selskaber, som er omfattet af overgangsbestemmelserne i forhold til den tidligere L384

11 Kommunale fællesskaber 11

12 12 Kommunale fællesskaber - affald - Eksempler på fællesskaber: - I/S Amager Ressourcecenter - I/S Vestforbrænding - KARA/Noveren I/S - Regulering af aktiviteter: - Miljøbeskyttelsesloven - Affaldsbekendtgørelsen - Deponeringsbekendtgørelsen

13 13 Kommunale fællesskaber - trafik - Eksempler på fællesskaber: Fynbus Trafikselskabet Movia Sydtrafik - Regulering: Lov om trafikselskaber

14 14 Kommunale fællesskaber - beredskab - Eksempler på fællesskaber: Nordsjællands Brandvæsen I/S Rudersdal Hørsholm Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S - Regulering af aktiviteter: Beredskabsloven

15 15 Kommunale fællesskaber - naturgas - Eksempler på fællesskaber: Naturgas Fyn I/S HMN Naturgas I/S - Regulering af aktiviteter: Naturgasforsyningsloven

16 16 Kommunale fællesskaber - varme - Eksempler på fællesskaber: CTR I/S TVIS VEKS I/S - Regulering af aktiviteter: Varmeforsyningsloven

17 17 Kommunale fællesskaber - lufthavne - Eksempler på fællesskaber: Aalborg Lufthavn a.m.b.a. Karup Lufthavn a.m.b.a. Odense Lufthavn s.m.b.a. - Regulering af aktiviteter: Luftfartsloven 52 a

18 18 Kommunale fællesskaber Specialkommune (1) Tilsynets godkendelse indebærer, at princippet i kommunestyrelseslovens 2 fraviges Overdragelse af kompetence ikke delegation. Det skal klart fremgå af samarbejdsaftalen, hvilken kompetence de deltagende kommunalbestyrelser har overført til selskabet. Del af den offentlige forvaltning, dvs. omfattet af forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om Folketingets Ombudsmand Det kommunale fællesskab bliver i et bestemt og afgrænset omfang den kompetente og ansvarlige myndighed på det pågældende område.

19 19 Kommunale fællesskaber Specialkommune (2) 60 indeholder ikke en opregning af, hvilke aftaler der vil kræve tilsynets godkendelse Eksempler på kompetenceoverdragelse, der kræver tilsynets godkendelse: Vedtagelse af årsbudget med bindende virkning Lånoptagelser og påtagelse af garantiforpligtelser Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Beslutning om anlægsarbejder mv. Vedvarende forpligtelser, uden at aftalen indeholder adgang til opsigelse inden for et kortere åremål

20 20 Kontakt Johan Weihe Partner København Offentlig virksomhed T M E Nicolai Als Advokat København Offentlig virksomhed T M E

21 21 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

i erhvervsdrivende selskaber m.v.

i erhvervsdrivende selskaber m.v. Marts 2007 Kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Redegørelse, Kommuners og amts-kommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Momsmæssige problemstillinger

Momsmæssige problemstillinger Momsmæssige problemstillinger Der er truffet beslutning om at svømmehal, idrætscenter og wellness sammenlægges under GIS. Der skal forhandles om kommunes overtagelse af aktiver og passiver i GIS og forslag

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere