<SØ. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--------- <SØ. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen"

Transkript

1 ~ <SØ KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT BYS 4/ /CHJ, GRH, HK, RFW Euro Cater AJS overtager inco Danmark A.m.b.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 19. maj 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion, hvorved Euro Cater A/S overtager inco Danmark A.m.b.a., jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig d. 16. juni KONKURRENCE-OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Transaktionen Fusionen gennemføres som en aktivoverdragelse af hele den af inco Danmark A.m.b.a. hidtil drevne virksomhed, herunder selskabets aktier i datterselskaber. ØKONOMl-OG ERHVERVSMINISTERIET Der er tale om en overtagelse af enekontrollen med disse aktiviteter, hvilket udgør en fusion omfattet af fusions begrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. l, nr Parterne og deres aktiviteter Fusionsparterne er aktive på engrosmarkedet for handel med fødevarer og non-food produkter til primært professionelle storkøkkener (bl.a. restauranter, hoteller, kantiner, plejehjem, hospitaler og daginstitutioner). Begge virksomheder er landsdækkende fuldsortimentsgrossister, der betjener kunderne fra en række lokalt placerede distributionssteder i Danmark. Euro Cater A/S er ejet 50 pct. af Altor Fund II og 50 pct. af selskabets ledelse og medarbejdere via selskabet Euro ManaCo A/S. Altor Fund II er en private equity fund, der investerer i mellemstore virksomheder i Norden. Euro Cater A/S har aktiviteter i Danmark og Sverige. Euro Cater A/S' danske aktiviteter sker primært i form af distribueret salg. Selskabets danske aktiviteter udøves gennem Dansk Cater A/S og et antal datterselskaber. inco Danmark A.m.b.a. er et andelsselskab med en del af selskabets kunder som andelshavere. Enhver kunde, der køber for minimum DKK i et regnskabsår hos selskabet, oprettes automatisk som andelshaver med virkning fra den l. oktaber i det følgende regnskabsår. Kunden kan dog frit fravælge andelshaverstatus. En andelshaver har intet personligt eller solidarisk ansvar for selskabets forpligtelser over for tredjemand. Evt. overskud henlægges forlods til konsolidering af selskabet. Y deriigere overskud kan efter generalforsamlingsbeslutning udloddes til medlemmerne i forhold til deres køb hos selskabet.

2 2115 inco Danmark A.m.b.a.'s aktiviteter sker både som distribueret salg og i form af salg fra selskabets Cash & Carry-butikker i Kødbyen i København og i Aarhus. Selskabet har en række datterselskaber. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er Euro Cater NS og inco Danmark A.m.b.a. Koncernen bag Euro Cater NS havde i 2010 en omsætning i Danmark på DKK 6,1 rnia. inco Danmark A.m.b.a. havde i regnskabsåret 2009/2010 en omsætning i Danmark på DKK l, 7 rnia. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal vurdere den anmeldte fusion mellem Euro Cater NS og inco Danmark A.m.b.a., da parternes omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. l, nr. l. 4. Markedsbeskrivelse Engrossalget af foodservice-produkter omfatter distribution og salg af først og fremmest fødevarer til professionelle aftagere, jf. figur l. Figur l. Foodservice-markedet Leverandører: l Mejerier li Slagterier l._l F_r_u_gt_-_o_g_g_rø_n_t_im_p_o_rt_ø_r_er,ll Brødfabrikker l l l l Grossister: l Fuldsortimentsgrossister l l Specialgrossister l l l l Aftagerleddet l Kantiner/institutioner l Hoteller/restaurationer (HoReCa) l Fastfood 11 Detaili Note: Pilene angiver varestrømmen. Der findes også tilfælde, hvor leverandørerne leverer varer uden om grossisterne direkte til aftagerleddet Leverandørleddet omfatter producenter og importører af fødevarer og andre produkter til professionelle aftagere. Blandt større leverandører kan nævnes Arla Foods (mejerivarer), Danish Crown!fulip (kød og tilberedte kødprodukter), Brdr. Lembcke (frugt og grønt), Lantmannen (brød m.v.) samt Ardo (frostvarer).

3 3/15 Importen til grossistleddet er begrænset. Gennemgående importerer grossisterne ikke over 5-l O pct. af deres salg. Grossisterne samler produkter fra et stort antalleverandører (op til varenumre), og ud fra dette sortiment kan de professionelle aftagere sammensætte deres køb i samlede ordrer alt efter deres behov. Der findes et mindre antal fuldsortimentsgrossister, som kan betjene kunder over hele Danmark. Ud over fusionsparterne er det bl.a. Hørkram Foodservice, Foodservice Danmark (Dagrofa) og Metro Danmark. Derudover findes et stort antal specialgrossister, som har koncentreret sig om bestemte varer eller kundegrupper fx Brdr. Lembcke (frugt og grønt), Credin (brød og bagerartikler) og Siigro (konfekture). En del af de større fastfood forretninger får forsyninger fra specialgrossister, fx Tulip FastFood og Havi (McDonald's og Pizza Hut) De fleste grossister distribuerer varerne til kunderne efter forudgående bestilling. Bl.a. inco, Metro Danmark og Foodservice Danmark driver også et antal Cash & Carry-udsalgssteder, hvor erhvervskunder kan hente varer uden forudgående bestilling. inco driver 2 Cash & Carry-butikker, Metro 5 og Foodservice Danmark (Dagrofa S-Engros) 29. Nogle leverandører distribuerer direkte til aftagerne (uden om foodservicegrossisterne), fx Brdr. Lembcke og Tulip. Aftagerleddet omfatter et stort antal forskellige kunder. Fælles for dem alle er, at de er professionelle virksomheder, der forarbejder produkterne yderligere og/eller tilfører dem værdi gennem ekstra service. Det kan være kantiner i institutioner eller hos virksomheder, restauranter eller fastfood-forretninger, der tilbyder kunderne et udvalg af madretter, som kan indtages på stedet eller er til at tage med. Andre kunder hos foodservice-grossister er bagere, slagterforretninger, tankstationer og kiosker (inkl. convenience-forretninger). Foodservice-grossisterne leverer også konfekture, kolonial, tobak og tilbehør som servietter, emballage, kopper og køkkenhjælpemidler m.v. Foodservice omfatter således mere end catering-produkter. Tilbehør anslås til at udgøre under 5 pct. af omsætningen. Tobak og tilbehørsprodukter inddrages ikke yderligere i det følgende. Det samlede antal forretningssteder i afsætningsleddet kan anslås til Omsætningsmæssigt udgør salget til kantiner/institutioner samt til hoteller og restauranter den største del. Langt de fleste aftagere køber for under DKK. 2 mio. årligt fra grossisterne. Aftagerne anvender normalt flere grossister til deres forsyninger, herunder specialgrossister. Kunderne lægger særlig vægt på, at grossisterne kan levere produkter af god kvalitet/friske produkter. Derudover spiller pris, leveringssikkerhed og service en vigtig rolle. Flere af grossisterne markedsfører produkter under egne mærker (private label), men varemærker spiller generelt en begrænset rolle, navnlig over for restauranter og kantiner/institutioner, hvor produkterne gennemgående benyttes i tilberedningen af færdige madretter. Inden for bl.a. fastfood-sektoren spiller mærkevarer en større rolle. Fx anvendes mærkevarer inden for markedsføring og salg af tilberedte kødprodukter, herunder pølser. Dansk Cater er således af Tulip tildelt eneret til forhandling af cateringpølser m.v. under

4 4/15 Steff-Houlberg-mærket i Danmark undtagen Bornholm (mens Tulip selv står for forhandlingen af en række andre mærker inden for cateringpølser m.v., fx "Tulip"). Omsætningen af foodservice-produkter har væsentlige træk fælles med omsætningen af dagligvarer til supermarkeder mv. Leverandørerne er i vid udstrækning de samme (mejerier, slagterier, brødfabrikker). Produkterne er næsten de samme. Antallet af varenumre er omtrent lige stort - godt varenumre. Der er dog også forskelle. De hænger først og fremmest sammen med aftagerleddets forhold og efterspørgselsmønstre. Pakningsstørrelserne på foodservice-markedet er ofte væsentligt større end til supermarkederne. Nogle aftagere efterspørger, at fx kødprodukter tilberedes efter andre opskrifter end til supermarkederne. Organiseringsgraden inden for foodservice er meget varierende, og den vertikale integration mellem aftagerleddet og grossistleddet er langt mindre udbredt end inden for supermarkedssektoren. Omsætningsforholdene på de to markeder er forskellige. Groft sagt omsættes årligt for mere end 5 gange så meget gennem supermarkederne som gennem foodservice-aftagerleddet (målt ud fra aftagerleddets indkøb). Hertil kommer, at der er næsten l O gange så mange forretningssteder på foodservice-markedet som i supermarkedsektoren. Endelig sker der en forarbejdning af produkterne i foodservice-sektoren, og der tilbydes mere service end i supermarkederne. 5. Det relevante marked For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Det relevante marked består af henholdsvis et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses hver for sig på grundlag af undersøgelser af efterspørgelses- og udbudssubstitution og eventuelt den potentielle konkurrence, jf. konkurrencelovens 5 a, stk. l. 5.a. Det relevante produktmarked Fusionsparterne anfører, at markedet for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder i Danmark er det eneste berørte marked. På up-streammarkedet (indkøbsmarkedet) konkurrerer parterne - ud over med de øvrige foodservice-grossister - med indkøberne til de store supermarkedskæder. Fusionsparternes indkøb udgør kun en meget lille del af denne omsætning og behandles derfor ikke nærmere.

5 5115 Der er heller ingen af fusionsparterne, der har aktiviteter inden for forudgående eller efterfølgende omsætningsled af et sådant omfang, at de skal tages i betragtning i det følgende. Begge virksomheder har distribueret varer til kunder over hele landet. Derimod har de ikke overlappende aktiviteter med hensyn til Cash & Carry-salg. Det er alene inco, der har drevet Cash & Carry-virksomhed. Parternes argumentation Parterne har anført, at det relevante produktmarked er markedet for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder via distribueret salg og Cash & Carry-salg. Parterne anser det ikke for relevant at afgrænse separate markeder for distribueret salg og Cash & Carry-salg, bl.a. fordi kunderne ifølge parterne i betydeligt omfang efterspørger leverancer gennem såvel distribueret salg som Cash & Carry. Parterne finder endvidere, at markedet ikke bør opdeles på grundlag af kundegrupper og gør gældende, at spedalgrossister og fuldsortimentsgrossister befinder sig på et og samme marked. 1. Konkurrencestyreisens vurdering Praksis indikerer, at der kan urlskilles et særskilt marked for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder (foodservice-markedet), herunder institutionskøkkener, restauranter osv., som er forskelligt fra markedet for engrossalg til supermarkeder. 2 Foodservice-markedet adskiller sig således fra salg til supermarkeder på flere punkter, herunder i henseende til pakningernes størrelse, de opskrifter, produkterne er fremstillet efter, omsætningshastighed, graden af vertikal integration samt aftagerleddets efterspørgsel efter serviceydelser, jf. punkt 4, ovenfor. 1 Partneme finder, at denne brede afgrænsning af markedet understøttes af Kommissionens beslutning vedrørende Nordie Capitals køb af ICA Meny AB (COMP/M.4293), hvor markedsundersøgelser indikerede, at der kunne afgrænses et marked for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder omfattende salg fra fuldsortimentgrossister, specialgrossister og individuelle producenter. 2 Der kan bl.a. henvises til Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2003, Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering AIS og Th. Schulz AIS (herefter "Ove Juef'), hvor Konkurrencerådet fandt, at der kunne urlskilles et særskilt marked for engrossalg af cateringvarer til storkunder. Konkurrencerådet henviste i den forbindelse til Kommissionens afgørelse i fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier. Videre kan henvises til fusionsafgørelser fra styrelsen om salget til supermarkeder, fx Dagrofa AIS' overtagelse af aktierne i ISO-/CA AIS og Dagrofa AIS' overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg AIS samt herunder Fog Fødevarer AIS. I ingen af nævnte afgørelser blev foodservice inddraget som en del af det relevante produktmarked.

6 6/15 Praksis indikerer videre, at foodservice-markedet anses som et samlet marked - og ikke segmenteres efter enkeltprodukter eller produktgrupper. 3 Desuden er der, som anført af parterne, praksis for, at spedalgrossister og fuldsortimentsgrossister befinder sig på et og samme marked. Endelig er der eksempler i praksis på, at man har overvejet at opdele markedet i forhold til bestemte kunders efterspørgselsmønstre og særlige behov, fx behov for distribution og efter krav om landsdækkende levering, 4 og de enkelte leverandørers muligheder for at leve op til dette. Resultaterne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse viser, at der kan afgrænses et overordnet produktmarked for engrossalg af foodserviceprodukter til professionelle kunder (foodservice-markedet). Kunderne sammensætter deres ordrer til grossisterne fra forskellige varegrupper pct. af kunderne køber således produkter fra 2 eller flere varegrupper hos samme grossist. Det er endvidere karakteristisk, at kunderne løbende benytter flere grossister. Eksklusive forretningsforhold er en undtagelse. Derudover giver undersøgelsen anledning til at overveje, om der skal udskilles et selvstændigt marked for distribueret salg af foodservice-produkter til institutioner og kantiner. Denne kundegruppe omfatter offentlige institutioner (sygehuse, forsvaret, kommunale institutioner m.v.) samt private kantineoperatører og kantiner på arbejdspladser m.v., som har organiseret driften i faste rammer baseret på forsyning fra foodservice-grossister inkl. distribution og anden service, fx teknisk support, brugervejledning og statistik. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser viser, at en væsentlig del af disse virksomheder er afhængig af distribution, idet de ikke vil skifte til Cash & Carry, hvis priserne for distribueret salg af foodservice-produkter generelt stiger med fx 5 pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har imidlertid ikke fundet det nødvendigt at tage endelig stilling til, om der skal afgrænses et sådant, snævert produktmarked, 3 Se hertil fx Ove Juel, pkt 45, hvor der bl.a. henvises til Kommissionens dagældende retningslinier for vertikale begrænsninger (2000/C ), pkt I Ove Juel overvejede man således, at om salg tillandsdækkende kunder udgjorde et særskilt marked på grund af disse kunders særlige behov, som kun få grossister var i stand til at efterkomme. Man fandt det dog ikke nødvendigt at gå nærmere ind i en vurdering heraf, da det ikke havde betydning for sagens udfald (parternes markedsstyrke ville uanset en sådan markedsafgrænsning være beskeden). Derimod afgrænsede man et særskilt distributionsmarked, idet man fandt, at Cash & Carry ikke kunne anses for at konkurrere på det marked, som den i sagen omhandlede aftale vedrørte. Se tilsvarende afgørelse fra det svenske Konkurrensverket, Beslut, , Dm 353/2011, pkt. 18, samt afgørelse fra det tyske Bundeskartellamt vedrørende EDEKA's køb af en række Cash & Carry-butikker fra RATIO, jf. Pressemeddelelse af2. marts 2011.

7 7/15 idet vurderingen af fusionen ikke vil give anledning til betænkeligheder, selv om markedet afgrænses snævrere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse har ikke givet anledning til at overvej e andre segmenteringer af produktmarkedet i denne sag. 5.b. Det relevante geografiske marked Parterne har anført, at det relevante geografiske marked skal afgrænses nationalt til Danmark. Det er parternes opfattelse, at danske foodservice-kunder generelt ikke vil anse grossister i tilgrænsende lande som en rimelig, alternativ forsyningskilde til danskbaserede grossister. Samtidig er det parternes opfattelse, at selv om mange kunder har behov for hyppig og hurtig leveringsservice, er transportafstandene i Danmark ikke så store, at transportomkostninger og tidsmæssige faktorer i sig selv hindrer handel mellem landsdelene. I Ove Juel fandt Konkurrencerådet bl.a. af de af parterne i den foreliggende sag anførte grunde, at en opdeling af det geografiske marked i lokale/regionale markeder var for snæver. Markedet blev således afgrænset til hele Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse viser, at det relevante geografiske marked er Danmark. Handelen foregår således primært mellem danske grossister og danske aftagere. Derudover fremgår det af resultaterne af markedsundersøgels en, at lokale grossister også kan gøre sig gældende i konkurrence med de landsdækkende. Der er derfor ikke grund til at opdele markedet i regionale eller lokale markeder. 5.c. Konklusion på markedsafgrænsning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse viser, at der kan afgrænses et overordnet produktmarked for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder. Derudover giver undersøgelsen anledning til at overveje, om der kan urlskilles et selvstændigt marked for distribueret engrossalg af foodservice-produkter til institutioner og kantiner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har imidlertid ikke taget endelig stilling hertil, men ladet spørgsmålet stå åbent. I det følgende gennemføres vurderingen af fusionen såvel for det overordnede foodservice-marked som for et snævrere afgrænset marked for distribueret engrossalg af foodservice-produkter til institutioner og kantiner. I begge tilfælde vurderes der, at være tale om et nationalt marked.

8 8/15 6. Vurdering 6.a. Mulige konkurrenceskadelige virkninger af fusionen En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Der er hovedsageligt to måder, hvorpå horisontale fusioner kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt, navnlig gennem etablering eller styrkelse af en dominerende stilling: a) fusionen kan fjerne et betydeligt konkurrencemæssigt pres på en eller flere virksomheder, som dermed får større markedsmagt uden at anvende en koordineret adfærd (ikke-koordinerede virkninger) b) fusionen kan ændre konkurrencens art, så det bliver mere sandsynligt, at virksomheder, der ikke koordinerede deres adfærd tidligere, nu vil foretage en sådan koordinering og forhøje priserne eller på anden måde skade den effektive konkurrence. En fusion kan også lette, stabilisere eller effektivisere koordineringen mellem virksomheder, der allerede koordinerede deres adfærd inden fusionen (koordinerede virkninger). 5 6.b. Aktørernes stilling på markedet Der findes ikke præcise opgørelser over størrelsen af det danske engrosmarked for foodservice-produkter, som kan lægges til grund i denne sag, og der er en vis usikkerhed ved ansættelsen. Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser dækkede de 5 største aktører før fusionen pct. af det samlede marked, jf. tabel1. De øvrige pct. er fordelt på et stort antal aktører, navnlig specialgrossister. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse og fusionsanmeldelsen 5 Kommissionens retningslinier for vurdering af horisontale fusioner (2004/C 31/03), pkt. 22.

9 9/15 Før fusionen havde Foodservice Danmark og Dansk Cater de højeste markedsandele på pct. Det er en del mere end de øvrige grossister. inco Danmark havde en markedsandel på 5-15 pct. Den nye enhed vil efter fusionen blive den største grossist på foodservice-markedet i Danmark. Foodservice Danmark, Metro Danmark og inco Danmark har en væsentlig del af deres omsætning inden for Cash & Carry. Det betyder, at de øvrige aktører står forholdsmæssigt stærkere inden for distribueret salg, herunder salg til kantiner og institutioner. Dette gælder også specialgrossisterne. 6.c. Mulige ikke-koordinerede virkninger af fusionen En fusion kan hindre den effektive konkurrence på et marked betydeligt ved at fjerne vigtige konkurrencemæssige pres på en eller flere udbydere, som dermed får større markedsmagt. Fusionens mest direkte virkning består i, at konkurrencen mellem de fusionerede virksomheder forsvinder. Hvis for eksempel en af de fusionerede virksomheder havde forhøjet sine priser inden fusionen, ville den have mistet noget af sin afsætning til den anden virksomhed. Fusionen fjerner dette særlige pres. Virksomheder på det samme marked, som ikke indgår i fusionen, kan også nyde godt af det lettede konkurrencemæssige pres, som fusionen medfører, da en prisforhøjelse fra de fusionerede parters side kan betyde, at en del af efterspørgslen går over til de konkurrerende virksomheder, der så vil kunne foretage en rentabel prisforhøjelse. Når det konkurrencemæssige pres lettes, kan det således medføre betydelige prisforhøjelser på det relevante marked. Generelt vil en fusion, der fører til sådanne ikke-koordinerede virkninger, hindre den effektive konkurrence betydeligt gennem en enkelt virksomheds etablering eller styrkelse af en dominerende stilling. I sidstnævnte tilfælde vil der være tale om en virksomhed, der typisk vil have en betydelig større markedsandel end den nærmeste konkurrent efter fusionen. På oligopolistiske markeder kan fusioner, der medfører en eliminering af et vigtig konkurrencepres, der bestod mellem fusionsparterne tidligere, også hindre konkurrencen betydeligt. Samtidig kan der ske en svækkelse af det konkurrencepres, der hviler på de resterende konkurrenter, hvilket også kan hindre konkurrencen betydeligt. Hvorvidt det er sandsynligt, at en fusion vil få betydelige ikke-koordinerede virkninger, afhænger af en række forskellige faktorer, som ikke nødvendigvis enkeltvis er afgørende. Blandt faktorer, som ikke alle behøver at være til stede, for at sådanne virkninger er sandsynlige, er ifølge Kommissionen 6 : Fusionsparterne har høje markedsandele Fusionsparterne er nære konkurrenter 6 Ibid., pkt

10 10/15 Kunderne har begrænsede muligheder for at skifte leverandør Konkurrenterne vil sandsynligvis ikke forøge udbuddet, hvis priserne stiger Det fusionerede selskab er i stand til at forhindre konkurrenter i at ekspandere Fusionen eliminerer en betydelig konkurrencemæssig faktor For så vidt angår det samlede marked for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder, finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ikkekoordinerede virkninger. Ganske vist var fusionsparterne væsentlige konkurrenter før fusionen, men den fusionerede enhed vil efter fusionen ikke opnå en markedsandel, der er så meget højere end den nærmeste konkurrents (Foodservice Danmark), at det i sig selv giver grundlag for at antage, at der bliver tale om en dominerende stilling, jf. tabel l. For det andet vil kunderne have gode muligheder for at skifte leverandør, hvis den fusionerede virksomhed fx forhøjer sine priser. De fleste kunder har flere leverandører og vil forholdsvis let kunne ændre fordelingen af deres indkøb. Det vil heller ikke være forbundet med problemer for konkurrenterne til den fusionerede enhed at øge deres udbud, hvis Dansk Cater efter fusionen hæver sine priser. Grossisterne har gennemgående adgang til samme kreds af leverandører, samme produkter og samme eller tilsvarende mærker. Dagrofa har gjort indsigelse mod fusionen, idet Dagrofa finder, at Dansk Cater efter fusionen vil opnå en urimelig konkurrencefordel på foodservice-markedet. Det skyldes, at Dansk Cater af Tulip er tildelt en eneret til forhandling af cateringpølser under mærket Steff-Houlberg, som Dagrofa anser for Danmarks stærkeste pølsemærke på cateringmarkedet Dansk Cater har henvist til, at eneforhandlingsaftalen med Tulip blev vurderet af Konkurrencestyrelsen i 2004, og at styrelsen meddelte en ikke-indgrebserklæring til aftalen efter konkurrencelovens 9 7 Dansk Cater fmder, at der ikke siden 2004 er sket nogle ændringer, som kan føre til en anden vurdering end dengang. Dansk Cater har ikke umiddelbart planer om at genforhandle aftalen efter fusionen. 7 Jf. omtalen af afgørelsen til Konkurrencerådets møde 25. februar Konkurrencestyrelsen fandt, at aftalen for så vidt angik salg og distribution af hot-dog-pølser til andre cateringsteder end pølsevogne og for så vidt angår salg og distribution af andre produkter end hot-dog-pølser efter de oplysninger, som styrelsen havde kendskab til ikke indeholdt bestemmelser i strid med konkurrencelovens 6, stk. l. Styrelsen lagde i den forbindelse tillige vægt på, at Tulips aftale med Dansk Cater (bortset fra salget til pølsevogne) måtte vurderes ud fra et marked, der omfattede et større område end Danmark. Tulip indtog ikke nogen dominerende stilling på dette marked.

11 11115 Styrelsens undersøgelser viser, at eksklusivaftaler mellem leverandører og foodservice-grossister er en undtagelse. For så vidt angår Steff-Houlberg-mærket, så er der en vis præference hos kunderne for dette mærke i den østlige del af Danmark, men i andre dele af Danmark står andre mærker stærkere. Rådighed over stærke varemærker kan være med til at styrke Dansk Caters markedsstilling, men samlet er der ikke anledning til at antage, at Dansk Caters eneret til forhandling af cateringpølser under Steff-Houlberg-mærket vil begrænse aftagerne betydeligt med hensyn til at skifte til andre foodservice-grossister, såfremt den fusionerede enhed fx ensidigt hæver sine priser. Konkurrencestyrelsen har tidligere fundet, at Tulip ikke indtog en dominerende stilling på markedet for salg af pølser til cateringsektoren. 8 Tulip producerer også pølser under andre mærker end Steff-Houlberg. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser viser endvidere, at der ikke er tale om, at fusionen eliminerer en betydelig konkurrencemæssig faktor. Fusionen kan derfor ikke antages at hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af ikke-koordinerede virkninger på det samlede engrosmarked for foodservice-produkter. Såfremt det lægges til grund, at det relevante marked er det snævrere marked for distribueret engrossalg af foodservice-produkter til kundegruppen institutioner og kantiner, vil den fusionerede enheds markedsandel blive noget højere end angivet i tabel1. inco var imidlertid ikke blandt de vigtigste konkurrenter til Dansk Cater på et sådant afgrænset marked før fusionen. Både Foodservice Danmark og navnlig Hørkram Foodservice havde højere markedsandele. Dertil kommer, at kunderne på dette marked vil have let ved at skifte leverandør, såfremt Dansk Cater efter fusionen hæver priserne. Kunderne udbyder hyppigt og med jævne mellemrum opgaver med at levere et sortiment af foodserviceprodukter. V ed tildeling af opgaverne indgår gennemgående følgende kriterier med høj vægt: varernes kvalitet, service samt prisen. Det betyder, at det vil være vanskeligt for den fusionerede enhed at hæve sine priser, idet det vil indebære væsentlig risiko for at tabe udbuddene. Styrelsens undersøgelse viser endvidere, at udbud typisk er opdelt på højst 1-2 varegrupper, og at kun 15 pct. af udbuddene forudsætter levering af alle foodserviceprodukter. Det betyder, at ikke blot fuldsortimentsgrossisterne men også specialgrossisterne kan komme i betragtning og afgive bud. Selv om de store aktører vinder hovedparten af udbuddene, så viser undersøgelserne, at specialgrossister, herunder lokale/regionale virksomheder byder på opgaverne og i praksis også vinder nogle af dem. 8 Jf. omtalen af afgørelsen til Konkurrencerådets møde 25. februar 2004.

12 12/1 5 Den typiske varighed for udbudskontrakterne er 1-3 år og i gennemsnit ca. 2 år, således at kunderne med jævne mellemrum prøver markedet af ved at foretage udbud. Endvidere er det styrelsens vurdering, at adgangsbarneme til engrosmarkedet for foodservice-produkter er lave. Det gælder også for det snævrere marked for distribueret salg til institutioner og kantiner. Det er forholdsvis enkelt at etablere sig på markedet, investeringerne er forholdsvis beskedne. Lagerlokaler, it-systemer, lokaler og biler kan købes, leases eller lejes uden nogen væsentlig kapitalbinding. Der skal heller ikke bindes væsentlige pengemidler i varelagre, idet omsætningshastigheden er høj. Det kan muligvis være vanskeligt for en helt ny aktør på markedet at opnå ordrer i starten, idet kundernes tillid til, at grossisten har varer af god kvalitet spiller en vigtig rolle. Denne faktor kan dog ikke anses for en betydelig adgangsbarriere. Dertil kommer, at anvendelsen af åbne udbud på en væsentlig del af markedet, herunder for salg og distribution til institutioner og kantiner gør det enkelt at komme i betragtning hos kunderne, forudsat man i øvrigt opfylder de kriterier, der er opstillet for at deltage i udbudsrunden. Fusionen kan derfor heller ikke antages at hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af ikke-koordinerede virkninger på det snævrere marked for distribueret engrossalg af foodservice-produkter til kundegruppen institutioner og kantiner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på denne baggrund, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ikkekoordinerede virkninger. 6.d. Mulige koordinerede virkninger af fusionen Der kan være anledning til at overveje, om fusionen giver anledning til betænkeligheder som følge af koordinerede virkninger på det samlede marked for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder. De to største foodservice-grossister, Foodservice Danmark og Dansk Cater, har høje markedsandele sammenlignet med markedets øvrige aktører, jf. tabel l. Før fusionen havde Foodservice Danmark og Dansk Cater begge en markedsandel på pct. Det er omkring l O procentpoint mere end de øvrige store foodservicegrossister. Efter fusionen bliver forskellen mellem disse to grossisters markedsandele i forhold til de øvrige grossisters markedsandele større. Dansk Cater & inco vil tilsammen opnå en markedsandel på pct. i forhold til Foodservice Danmarks markedsandel på pct. Dertil kommer, at de store aktørers markedsandele har været stabile over de seneste fem år, jf. tabel l. Det kunne tyde på, at konkurrencen mellem de store aktører på

13 13/15 markedet har været mere eller mindre neutraliseret. Der kan derfor være anledning til en nøjere vurdering af, hvorvidt fusionen skaber eller styrker sandsynligheden for koordinerede virkninger. På et marked, der allerede er koncentreret, kan en fusion hæmme den effektive konkurrence ved, at der opstår et endnu mere koncentreret oligopolistisk marked, som er kendetegnet ved, at der er få virksomheder med nogenlunde samme stilling på markedet. På et sådant marked kan fusionen øge sandsynligheden for, at disse få store virksomheder kan koordinere deres adfærd og fx forhøj e priserne, uden at der er indgået en aftale eller samordnet praksis mellem konkurrenterne om det. Der vil typisk være tale om, at de få store virksomheder stiltiende koordinerer deres adfærd, fordi det bliver lettere for dem at holde øje med hinandens adfærd og lettere at tage hensyn til konkurrenternes sandsynlige modtræk, før de selv tager aktive konkurrenceskridt, fx nedsætter priserne. En fusion kan også lette, stabilisere eller effektivisere koordinering mellem virksomheder, der allerede koordinerer deres adfærd, inden fusionen. Der er efter EU-praksis tre kriterier (Airtours-betingelserne), der skal være opfyldt, for at koordineret adfærd kan være bæredygtig. Disse tre betingelser er følgende: l) Kontrol af afvigelser fra koordineringen/gennemsigtighed: Det skal være muligt for markedets aktører at holde øje med hinanden. Gennemsigtighed i markedet er vigtig både for, at virksomhederne - uden at aftale det - kan finde et referencepunkt for deres adfærd og for, at de hver især kan opdage afvigelser derfra. 2) Troværdig gengældelse: Der skal eksistere troværdige gengældelsesmekanismer, som kan iværksættes over for konkurrenter, der afviger fra den koordinerede adfærd. Troværdige gengældelsesskridt vil betyde, at konkurrenterne hver især ikke har incitament til at afvige fra den koordinerede adfærd fx ved at sænke priserne. 3) Ingen modvægte: Der må ikke eksistere modvægte i form af konkurrenter eller kunder, der kan destabilisere den koordinerede adfærd. Sådanne modvægte kan fx være nye konkurrenter, der har let ved at træde ind på markedet med en aggressiv prispolitik, såfremt priserne hæves, og dermed bryde den koordinerede adfærd. Det kan også være stærke kunder, der kan udøve et væsentligt og generelt pres på priserne for de virksomheder, der deltager i den koordinerede adfærd. For det samlede marked for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder gælder: Ad) Gennemsigtighedikontrol af afvigelser: Markedet er kendetegnet ved moderat til høj gennemsigtighed. Grossisterne har let ved at orientere sig om hinandens priser. De større grossisters priser for distribueret salg fremgår af deres hjemmesider. Priserne for Cash & Carry-salg skiltes i butikkerne, og der udsendes løbende tilbudsaviser. Prisgennemsigtigheden begrænses dog noget ved, at grossisterne yder rabatter til større kunder, og konkurrenterne kan have vanskeligt ved at :fa overblik over størrelsen af disse rabatter.

14 14/15 Der er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det samlede marked for engrossalg af foodservice-produkter til professionelle kunder er karakteriseret ved moderat til høj gennemsigtighed. Den første Airtours-betingelse vurderes således at være opfyldt. Ad) Troværdige trusler/gengældelse: Det er vanskeligt at pege på troværdige gengældelsesmekanismer. Selv de største kunder har kun en begrænset del af den enkelte grossists omsætning. Evt. gengældelsesskridt over for en konkurrent, der har fraveget en bestemt adfærd, må derfor for at være effektiv rettes mod et stort antal af konkurrentens kunder. Det kan være bekosteligt samtidig med, at effekten er usikker. Det findes heller ikke nøgleprodukter eller lignende, som kontrolleres af grossisterne, og som kan anvendes i forbindelse med gengældelsesaktioner. Med ganske få undtagelser har grossisterne således adgang til samme leverandører, produkter og mærkevarer. Eksklusivaftaler er en undtagelse. Der er således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den anden Airtours-betingelse ikke er opfyldt. Ad) Modvægte Styrelsens undersøgelser viser, at der ikke findes nogle kunder, der kan danne effektiv modvægt mod evt. koordineret adfærd. Markedet er således præget af et betydeligt antal mindre kunder, og selv de største kunder har kun en begrænset del af den enkelte grossists omsætning. Derimod vil nye konkurrenter kunne udgøre en modvægt. Adgangsbarriererne til markedet er lave. Etablering af en ny grossistvirksomhed kræver ikke særlig store investeringer. De væsentligste investeringer består i varelagre, lokaler, IT -systemer og biler med fryse-/kølekapacitet. Butikker og varebiler kan købes, lejes eller leases. Kunderne kan have en vis præference (loyalitet) over for bestemte grossister, som de kender og ved leverer varer af en god kvalitet. Denne faktor kan dog ikke anses for en betydelig adgangsbarriere. For det første anvender de fleste kunder flere grossister samtidig, herunder flere andre end de store foodservice-grossister. Det vil være let at flytte sine indkøb til andre grossister, hvis en grossist hæver sine priser. Endvidere vælger aftagerne på en væsentlig del af markedet deres foretrukne grossist efter en udbudsrunde. Ved afholdelse af udbud med jævne mellemrum vil nye operatører med lave priser have gode muligheder for at trænge ind på markedet og få fodfæste. Det vil være med til at destabilisere evt. tilløb til koordinerede skridt. Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering er den tredje Airtoursbetingelse derfor heller ikke opfyldt.

15 15115 Da anden og tredje Airtours-betingelse ikke er opfyldt, vurderer styrelsen samlet, at der ikke er risiko for, at fusionen vil hæmme den effektive konkurrence væsentligt som følge af koordinerede virkninger. 7. Konklusion Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt den anmeldte fusion mellem Euro Cater A/S og inco Danmark A.m.b.a., idet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fundet, at den anmeldte fusion ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, j f. konkurrencelovens 12 c, stk. 2.

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S

Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S Journal nr.3/1120-0301-0132/kb/sek Rådsmødet den 26. november 2003 Resumé 1. Cateringgrossisterne Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S,

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

~ == ~

~ == ~ ~ ---------- == -------~ KONKURRENCESTYRELSEN Danish Agro A.m.b.A. Køgevej 55 4653 Karise 01-02-2010 4/0120-0401-0045 /LG Deres ref. Tilbagekaldelse af Konkurrencestyreisens fusionsgodkendelse af 25. januar

Læs mere