Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked."

Transkript

1 25. juni 2009 TIF 4/ /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse af Actebis Computer A/S overtagelse af det danske selskab Ingram Micro ApS og det svenske selskab Ingram Micro AB s danske aktiver og medarbejdere. Overtagelsen udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den. KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Konkurrencestyrelsen modtog allerede den 20. marts 2009 oplysning om fusionen, og styrelsen offentliggjorde den 24. marts 2009 fusionen på sin hjemmeside og opfordrede samtidig tredjeparter til at komme med bemærkninger hertil senest den 14. april Konkurrencestyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til fusionen i forbindelse med denne offentlige høring. 1. Parterne Actebis Computer A/S er ifølge anmeldelsen aktiv på grossistmarkedet for distribution af IT-produkter og tilknyttede ydelser i Danmark. Actebis Computer A/S er en del af Actebis Computer Nordic. 1 Actebis Computer Nordic har salgskontorer i Danmark, Norge og Sverige og sælger til forskellige typer forhandlere i disse lande. Actebis Computer Nordic er en del af Actebis Gruppen, der er en af de største aktører på det europæiske IT-marked med aktiviteter i mange europæiske lande. Siden 2007 har investeringsselskabet Arques Industries AG været moderselskab for selskaberne i Actebis Gruppen. Actebis Computer A/S kaldes i det følgende Actebis. Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. Ingram Micro AB er et svensk selskab, der ifølge anmeldelsen ligeledes er aktiv på grossistmarkedet for distribution af IT-produkter samt relaterede tjenesteydelser. Aktiviteterne, der overdrages i denne sag, er koncentreret om salg til forhandlere i Danmark. 1 Som tillige består af Actebis Computer AS (Norge) og Actebis Computer AB (Sverige).

2 2/18 Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB er begge datterselskaber af Ingram Micro Nordic Holding Bvba i Belgien, der er ejet af Ingram Micro, Inc. i USA. Ingram Micro koncernen er primært aktiv på markedet for distribution af IT-produkter, men har også aktiviteter inden for Data Capture 2 /POS 3 inden for EU. I andre dele af verden, særligt USA, har koncernen aktiviteter inden for audio- og videoprodukter. 2. Transaktionen Der er tale om en aktivovertagelse, hvor Actebis overtager Ingram Micro ApS samt Ingram Micro AB s danske aktiver. Aktiverne består af Ingram Micro AB s "danske" 4 lager af IT-produkter, leverandørordrer, kundeordrer, kundelister og kontorinventar. Endvidere overtages medarbejdere. De overtagne aktiver vil blive integreret i Actebis Computer Nordic. De erhvervede aktiver betegnes herefter "Ingram Micro DK". Parterne har i forbindelse med fusionen aftalt en konkurrenceklausul, [ ] Overtagelsen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. 3. Jurisdiktion Parterne har oplyst, at Actebis omsætning i Danmark i 2008 var [ ] mia. kr. Ingram Micro DK s omsætning i Danmark i 2008 var [ ] mia. kr. Parterne har i den forbindelse oplyst, at eftersom Ingram Micro ApS alene er agent for Ingram Micro AB, eksisterer der ingen officiel opgørelse af omsætning i Danmark beregnet i overensstemmelse med konkurrencelovens regler. Omsætningen er i stedet baseret på interne rapporter hos Ingram Micro AB over den totale værdi af fakturaer udstedt af Ingram Micro AB til kunder lokaliseret i Danmark. [ ] De deltagende virksomheders samlede omsætning i Danmark er på mere end 4 mia. kr. og overstiger dermed omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1. Overtagelsen udgør derfor en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at overtagelsen skal anmeldes, jf. 12 b, stk. 1, og ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. 12 c, stk Markedsbeskrivelse Actebis og Ingram Micro DK er begge grossister inden for salg af IT-produkter og tilknyttede tjenesteydelser. En typisk grossist modtager produkter fra mange forskellige producenter, og sælger produkterne videre til forhandlere eller direkte til 2 Dvs. systemer til automatisk identifikation af objekter og dataindsamling, fx scannere til stregkoder, systemer til at scanne data m.v. 3 Point of Sales. Dvs. produkter til anvendelse ved salg (kasseterminaler m.v.) i fx butikker, restauranter, hoteller m.v. 4 Det vil sige lager af produkter til det danske marked, som dog befinder sig i Sverige.

3 3/18 slutkunder. Actebis og Ingram Micro DK sælger alene til forhandlere og har intet direkte salg til slutkunder. 5 Begge parter er såkaldte broadline IT-grossister, som ikke fokuserer på specifikke IT-produktkategorier, men tilbyder produkter inden for en lang række af kategorier. TV (fladskærme) og kameraer indgår også i parternes salg til forhandlere i detailhandelen, som derefter sælger til forbrugere. Ingram Micro DK s salg på dette marked er imidlertid ubetydeligt, og fusionen vil derfor ikke få betydning for disse markeder. Parternes salg indenfor TV og kameraer vil derfor ikke blive yderligere behandlet Produktmarkedet Parterne har anført, at produktmarkedet er distribution af IT-produkter med tilknyttede tjenesteydelser. Virksomhedernes aktiviteter består i at købe en række forskellige produkter, pc ere, servere, printere, netværk, software mv., fra forskellige ofte multinationale IT-producenter, og herefter videresælge produkterne til en række forskellige type forhandlere, som igen videresælger til slutbruger. Det er endvidere parternes opfattelse, at der i afgrænsningen af markedet skal medregnes det salg, som IT-producenter har direkte til forhandlere det vil sige uden om grossisterne Tilknyttede tjenesteydelser De tilknyttede tjenesteydelser kan fx bestå i et udvalg af logistik- og marketingtjenesteydelser samt finansielle ydelser til IT-detailforhandlere. Tjenesteydelser inden for logistik kan fx omfatte lagerføring eller toldbehandling samt forsendelse i forhandlerens navn direkte til slutbrugeren eller fremskaffelse af reservedele. Tjenesteydelser inden for marketing kan fx omfatte levering af testprodukter eller gratis reklameartikler. Hertil hører også assistance i forbindelse med opbygning af internetsalg. Finansielle tjenesteydelser kan fx omfatte kreditgivning, forsikringer og administration af fordringer. Tilknyttede tjenesteydelser omfatter desuden service og overtagelse af garantiarbejder. EU-Kommissionen har i en række sager fundet, at engrossalg af IT-produkter er kendetegnet ved, at grossisterne tilbyder IT-produkter og tilknyttede tjenesteydelser ud fra et såkaldt one-stop-shop princip, således at forhandlerne kan få alle produkter ét sted herunder også de tilknyttede tjenesteydelser som er nævnt ovenfor. 6 Konkurrencestyrelsen er enig med EU-Kommissionen i, at de tilknyttede tjenesteydelser ikke udgør et selvstændigt produktmarked. Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse har endvidere heller ikke vist, at tilknyttede tjenesteydelser skulle udgøre et selvstændigt produktmarked. Styrelsen finder derfor, at de nævnte lo- 5 I nogle enkelte tilfælde foretager parterne levering direkte til større slutbrugere som en ekstra service. 6 Se bl.a. EU-Kommissionens afgørelser i COMP/M.4868 Avnet/Magirus Eid samt COMP/M.2223 Getronics/Hagemeyer/JV.

4 4/18 gistik- og marketingtjenesteydelser samt finansielle ydelser er en del af det relevante produktmarked Produktkategorier EU-Kommissionen har fundet, at engrossalg af IT-produkter er kendetegnet ved tre særlige faktorer: (i) et bredt sortiment, (ii) hurtig levering (normalt inden for en dag), og (iii) logistikkapacitet, der kan give grossisten en effektiv lagerstyring. Ved hjælp af disse faktorer, kan grossisterne tilbyde kunderne en one-stop-shop løsning. 7 Som følge deraf konkurrerer grossisterne på en lang række forskellige produkter, pc ere, servere, printere, netværk, software mv., og ikke blot på det enkelte produkt. 8 I CHS Electronics/Metrologie International fusionen 9 har EU-Kommissionen anført, at der er flere indikatorer for, at engrossalg af IT-produkter udgør et separat produktmarked. For det første er efterspørgslen rettet mod en lang række forskellige typer af IT-produkter. Dernæst er en stor lagerbeholdning typisk for grossisterne, idet de dermed kan levere produkterne hurtigt inden for en dag til kunderne. EU-Kommissionen anførte i sagen, at disse karakteristika netop er typiske for grossisternes salg, men ikke er sædvanlige, for så vidt angår IT-producenters salg og salg i efterfølgende led fra forhandlere af IT-produkter til andre forhandlere. På den baggrund fandt EU-Kommissionen, at engrossalg af IT-produkter udgør et separat marked indeholdende alle de forskellige kategorier af IT-produkter såsom pc ere, printere etc. Denne konklusion blev gentaget i Tech Data/Computer 2000 fusionen. EU-Kommissionen har i Arrow Electronics/Logix fusionen 10 og i Tech Data/Scribona fusionen 11 anført, at den til trods for tidligere afgørelser, hvor produktmarkedet indeholdt alle IT-produktkategorier ikke har udelukket, at der kan defineres et mere snævert produktmarked inden for enkelte produktkategorier. I de nævnte afgørelser fandt Kommissionen dog ikke anledning til at foretage en mere snæver markedsafgrænsning. Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse i nærværende sag giver heller ikke styrelsen anledning til at foretage en mere snæver markedsafgrænsning end den, som fremgår af Kommissionens hidtidige praksis. Ifølge undersøgelsen efterspørger IT-forhandlerne generelt et bredt spektrum af IT-produkter. Respondenterne i Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse har endvidere ikke givet udtryk for, at markedet bør opdeles, for så vidt angår produktkategorier. På baggrund af EU-Kommissionens hidtidige praksis og Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse, er det således styrelsens vurdering, at engrossalg af IT- 7 Se bl.a. EU-Kommissionens afgørelser i IV/M.1232 Ingram/Macrotron samt IV/M.1179 Tech Data/Computer Se også EU-Kommissionens afgørelse i COMP/M.5091 Tech Data/Scribona. 9 EU-Kommissionens afgørelse i IV/M CHS Electronics/Metrologie International. 10 EU-Kommissionens afgørelse i COMP/M.5099 Arrow Electronics/Logix. 11 EU-Kommissionens afgørelse i COMP/M.5091 Tech Data/Scribona.

5 5/18 produkter udgør et separat marked indeholdende de forskellige kategorier af ITprodukter såsom pc ere, servere, printere, netværk, software m.v Direkte salg Spørgsmålet i dette afsnit er, om det salg, som IT-producenterne har direkte til forhandlere og slutbrugere har en sådan betydning for engrossalget, at markedet for engrossalg af IT-produkter skal defineres således, at det omfatter både producenternes salg og grossisternes salg. Salg fra producenter til forhandlere og slutbrugere dvs. udenom grossisterne kaldes for direkte salg. Det er især de store IT-producenter som HP, Microsoft, IBM, Lenovo og Dell, som sælger direkte til forhandlere og større slutkunder. Parterne har anført, at ca. 30 pct. af salget af IT-produkter i Danmark stammer fra producenternes direkte salg. EU-Kommissionen har i Tech Data/Scribona fusionen anført, at direkte og indirekte salg ikke synes at være fuld ud substituerbart for distributørernes (producenter og grossister) kunder i de nordiske lande (i sagen var der tale om Finland, Norge og Sverige). Dog viste Kommissionens markedsundersøgelse også, at en stor majoritet af distributørernes kunder ville flytte en signifikant del af deres handel over mod det direkte salg i tilfælde af varige prisforhøjelser på 5-10 pct. Kommissionen konkluderede, at der ikke var tilstrækkeligt belæg for, at direkte og indirekte salg tilhører det samme produktmarked, men at det dog tydede på, at priserne hos de indirekte salgskanaler (grossisterne) er påvirket af det direkte salg. Kommissionen vurderede derfor, at konkurrencepresset på grossisterne fra det direkte salg skulle indgå i den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Kommissionen tog dog ikke endelig stilling til, om det direkte salg skulle inkluderes i markedet for engrossalg af IT-produkter. I Arrow Electronics/Logix fusionen, som blandt andet berørte det danske marked, anførte Kommissionen, at direkte og indirekte salgskanaler ikke var fuldt ud substituerbare for forhandlere og detailhandlere, som var aktive i Danmark, fordi en væsentlig andel af forhandlerne ikke ville kunne købe direkte fra IT-producenterne på grund af utilstrækkelig volumen. Endvidere mente Kommissionen, at forhandlerne ville have et incitament til fortsat at handle hos grossisterne på grund af disses særlige karakteristika. Også i denne sag lod Kommissionen dog spørgsmålet om direkte salgs betydning stå åbent. Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse i nærværende sag tyder på, at der er et vist direkte salg. De adspurgte forhandlere lægger ifølge besvarelserne samlet set ca. 15 pct. af deres køb direkte hos IT-producenterne (om end der også findes forhandlere, der slet ikke handler direkte hos producenterne). Omvendt har de adspurgte producenter samlet ca. 8 pct. af deres salg direkte til forhandlere. Derudover har producenterne ca. 33 pct. af deres salg direkte til slutkunder. Selv om det både ifølge Kommissionen og Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse tyder på, at der er et anseeligt direkte salg fra producenter til forhandlere og

6 6/18 slutkunder, vil Konkurrencestyrelsen lade det stå åbent, hvorvidt det direkte salg skal inkluderes i markedet for engrossalg af IT-produkter, da det ikke har afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen Det geografiske marked Det geografiske marked er ikke endeligt afgrænset af Kommissionen, fordi der ikke har været konkurrencemæssige betænkeligheder forbundet med tidligere fusioner på området. Kommissionen har i Tech Data Corporation/Azlan Group fusionen 12 antaget, at markedsundersøgelserne understøttede en EU/EØS markedsdefinition, men i andre afgørelser har Kommissionen ment, at markedet antageligt var nationalt, muligvis regionalt med en vis grænseoverskridende handel. Denne konklusion var især baseret på grossisternes tidligere nævnte karakteristika med hurtig levering inden for én dag, hvilket stiller krav om en vis lokal tilstedeværelse. Kommissionen konkluderede også i Tech Data/Scribona fusionen og Arrow Electronics/Logix fusionen, at der stadig var elementer (sprog, lokal tilstedeværelse), som indikerede, at markedet var nationalt. For så vidt angår det danske marked bemærkede Kommissionen i Arrow Electronics/Logix, at de fleste forhandlere, som opererede i Danmark, havde angivet, at de primært købte IT-produkter fra distributører, som havde en lokal tilstedeværelse. Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse viser, at de adspurgte danske forhandlere køber ca. 20 pct. af deres IT-produkter hos producenter eller grossister i udlandet (om end der også findes forhandlere, der ikke køber ind i udlandet). Der er således indikationer på en vis konkurrence fra udlandet. Konkurrencestyrelsen vil dog som Kommissionen lade den geografiske markedsafgrænsning stå åben, da det ikke har afgørende betydning for de konkurrencemæssige vurderinger af fusionen. 5. Parternes stilling på markedet I det følgende opgøres fusionsparternes omsætning og markedsandele ved forskellige markedsafgrænsninger. Parternes omsætning er oplyst af parterne selv. For Actebis vedkommende opgøres omsætning og markedsandel både for Actebis selv samt samlet for Arques-koncernen, hvori Actebis indgår. I Norden, EU og EØS har Arques koncernen en større omsætning på markedet for engrossalg af IT-produkter, end den omsætning, der alene kommer fra Actebis. Den samlede markedsvolumen er baseret på tal fra European Information Technology Observatory (EITO), som jævnligt undersøger hele IT-markedet. EU- Kommissionen har tidligere accepteret anvendelse af EITO-tal som udgangspunkt 12 Se EU-Kommissionens afgørelse i COMP/M.3107 Tech Data Corporation/Azlan Group.

7 7/18 for vurdering af markedsandele. Konkurrencestyrelsen vurderer i denne sag, at EITO-tallene er tilstrækkeligt præcise til at vurdere parternes stilling på markedet. Tallene fra EITO er opgjort for hele IT-markedet, hvilket både omfatter direkte og indirekte salg. EU-Kommissionen har i Arques/Actebis fusionen 13 antaget, at der for et samlet EU-marked er en fordeling mellem direkte og indirekte salg, således at det direkte salg udgør 57 pct. af det samlede salg på markedet. Salget fra grossister vil således udgøre de resterende 43 pct. Parterne har anført, at producenternes direkte salg i Danmark blot udgør ca. 30 pct. af det samlede salg. Parterne har henvist til EU-Kommissionens vurdering i Arrow Electronics/Logix fusionen, hvor Kommissionen anfører, at forholdene på det danske marked ikke er helt tilsvarende EU generelt. Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse dækker ikke det totale direkte salg fra IT-producenterne, da styrelsen ikke har spurgt alle producenter og forhandlere i markedet. For de adspurgte forhandlere udgør den direkte handel med producenter dog ca. 15 pct. af det samlede køb. Producenterne har ca. 8 pct. af deres samlede salg til forhandlere, mens det direkte salg til slutkunder vurderes at udgøre ca. 33 pct. af det samlede salg. Selv om tallene er usikre, indikerer de, at der er et vist direkte salg også i Danmark. På den baggrund er parternes vurdering om 30 pct. direkte salg formentlig ikke urealistisk. Parterne har anført, at Actebis efter fusionens gennemførelse formentlig ikke vil være i stand til at fastholde alle Ingram Micro DK s kunder. Dette baserer parterne på erfaringer fra andre transaktioner, herunder et vist kendskab til følgerne for andre grossister, som har været involveret i overdragelser og fusioner. Denne vurdering er efter Konkurrencestyrelsens vurdering noget usikker og er i øvrigt ikke dokumenteret yderligere af parterne. Konkurrencestyrelsen vil derfor lægge til grund, at alle Ingram Micro DK s kunder bliver overtaget af Actebis. Af tabel 1 fremgår fusionsparternes omsætning på forskellige geografiske markeder samt markedsvolumen for et samlet marked opgjort både inklusiv og eksklusiv producenternes direkte salg. Markedsvolumen for grossistmarkedet i Danmark er opgjort med en antagelse om, at producenternes direkte salg udgør 30 pct. af det samlede salg på markedet. For Norden, EU og EØS er antagelsen, at det direkte salg udgør 57 pct., jf. EU-Kommissionens praksis. 13 Se EU-Kommissionens afgørelse i COMP/M.4866 Arques/Actebis.

8 8/18 Tabel 1: Markedsvolumen samt fusionsparternes omsætning på forskellige geografiske markeder, mio. kr. i Markedet total inkl. Grossistmarkedet Arques koncernen Actebis Ingram Micro DK direkte salg total Danmark [ ] [ ] [ ] Norden [ ] [ ] [ ] EU [ ] [ ] [ ] EØS [ ] [ ] [ ] Kilde: EITO samt fusionsparterne. På baggrund af disse tal kan fusionsparternes markedsandele både hver for sig og samlet opgøres. Af tabel 2 og 3 fremgår disse markedsandele. I tabel 2 er andelene beregnet inklusiv producenternes direkte salg, mens andelene i tabel 3 er opgjort ud fra, at markedet alene omfatter salg fra grossister. Hvis markedet omfatter det direkte salg fra IT-producenter, og det geografiske marked afgrænses til Danmark, vil fusionsparternes samlede markedsandel efter fusionen være ca. [15-25] pct., jf. tabel 2. Med andre geografiske markedsafgrænsninger vil parternes samlede markedsandele være [0-5] pct. eller [0-10] pct. Hvis markedet alene omfatter engrossalg fra grossister og det geografiske marked afgrænses til Danmark, vil fusionsparternes samlede markedsandel efter fusionen være ca. [25-35] pct., jf. tabel 3. Med andre geografiske markedsafgrænsninger vil parternes samlede markedsandele være [0-10] pct. eller [5-15] pct. Tabel 2: Markedsandele for fusionsparterne inklusiv direkte salg, i pct. i Arques koncernen Actebis Ingram Micro DK Arques + Ingram Micro DK Danmark [10-20] [10-20] [0-10] [15-25] Norden [0-10] [0-10] [0-5] [0-10] EU [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] EØS [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] Kilde: Kilde: EITO samt fusionsparterne. På et dansk marked, hvor direkte salg fra producenter er inkluderet i markedet, skønnes parternes fire største konkurrenter efter fusionen hver at have en markedsandel på mellem 5 og 10 pct. Desuden vil der være en række aktører med markedsandele under 5 pct.

9 9/18 Tabel 3: Markedsandele for fusionsparterne eksklusiv direkte salg dvs. salg alene fra grossister, i pct. i Arques koncernen Actebis Ingram Micro DK Arques + Ingram Micro DK Danmark [15-25] [15-25] [0-10] [25-35] Norden [5-15] [5-15] [0-5] [5-15] EU [0-10] [0-5] [0-5] [0-10] EØS [0-10] [0-5] [0-5] [0-10] På et dansk marked, hvor det direkte salg ikke medregnes, skønnes parternes at have to konkurrenter med en markedsandel på ca. [5-15] pct. og der vil derudover være en række aktører med markedsandele på 5 pct. eller derunder HHI og delta EU-Kommissionen angiver, at markedsandele, koncentrationsgraden og ændringer heri på et marked giver nyttige indikationer på, hvornår fusioner kan være konkurrenceretligt problematiske. 14 Koncentrationsgraden på et marked beregnes ofte som det såkaldte HHI-indeks. 15 Ændringen i HHI før og efter en fusion angives som delta. Såfremt det antages, at der er tale om et dansk marked, som indbefatter et direkte salg fra producenterne på ca. 30 pct., kan HHI efter fusionen beregnes til I dette tilfælde kan delta beregnes til 151. Hvis markedet afgrænses til Danmark og udelukkende består af grossisterne salg kan HHI efter fusionen beregnes til , og delta kan beregnes til 309. I tilfælde af at det geografiske marked afgrænses til Norden, EU eller EØS vil HHI efter fusionen under alle omstændigheder være mindre end og delta vil være mindre end Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse I undersøgelsen har Konkurrencestyrelsen spurgt en række producenter, grossister og forhandlere om oplysninger og har derudover anmodet virksomhederne om at 14 Jf. Retningslinier for vurdering af horisontale fusioner EU-tidende nr. C 031 af 05/02/ Et markeds HHI beregnes som summen af kvadraterne af de enkelte virksomheders markedsandele (målt i pct.). 16 Der angives et interval, da Konkurrencestyrelsen ikke har kendskab til markedsandele for alle aktørerne i markedet. Den lave værdi fremkommer som HHI beregnet ud fra de kendte aktørers markedsandele og en antagelse om, at den resterende del af markedet består af mange aktører med en uendelig lille markedsandel. Ved den høje værdi er det antaget, at de resterende ukendte aktører i markedet har en markedsandel, der svarer til den mindste kendte aktørs.

10 10/18 komme med bemærkninger til den planlagte fusion. Konkurrencestyrelsen har modtaget svar fra 28 virksomheder (13 producenter, 8 grossister og 7 forhandlere). Det er dog ikke alle 28 virksomheder, der har svaret fyldestgørende på alle spørgsmål Generelle bemærkninger til fusionen Konkurrencestyrelsen har spurgt, om fusionen giver anledning til betænkeligheder for den enkelte virksomhed. 24 respondenter har svaret på dette spørgsmål. 20 virksomheder har svaret nej til betænkeligheder. Virksomhederne giver forskellige begrundelser for svaret. For så vidt angår IT-producenter, har de blandt andet svaret følgende: Konkurrencen situationen på det danske distributionsmarked vil stadigvæk være markant med [ ] distributører af [ ]. Der har længe været for mange distributører på det danske marked. Det har påvirket den service man har kunnet levere. [ ] beslutter selv hvilke distributører vi vil arbejde sammen med i de enkelte lande. Ingram Micro har aldrig været en aktiv spiller på [ ]. Vi har derfor ingen forventninger om, at en overtagelse af Actebis skal ændre på den nuværende situation. [ ] se no problems with the merger between Ingram and Actebis in Denmark. Vi antager at samarbejdet vil ske på væsentligt samme vilkår. We do not believe that the proposed merger would have a significant impact on [ ] nor do we believe that it would have a significant impact on the market for wholesale distribution of IT products in the EEA. We consider that Denmark is currently oversupplied with wholesale distributors and that the reduction in number is to be expected as part of a healthy market process. Ingram Micros markedsandel på det marked [ ] befinder sig på er ikke tilstrækkelig stor til at det vil rykke på konkurrenceforholdende i det pågældende marked. Vi har stadig flere distributører, og mener ikke at Actebis får en særposition på det danske marked pga. fusionen. Der vil fortsat være mange konkurrerende distributører på det danske marked [ ]. Hertil kommer konkurrence fra andre distributører i EEA området Rent markedsmæssigt giver fusionen ikke anledning til store bekymringer hos [ ]. Der findes fortsat et stort antal distributører, som [ ] kan samarbejde med. IT-grossister har blandt andet anført følgende som begrundelse for manglende betænkeligheder: Vi har ingen betænkeligheder, da det giver en konkurrent mindre. Ingram er ikke primær konkurrent. Vi er i et marked hvor måske 50 pct. af salget går via distributør. Resten kommer til forhandleren eller slutkunden [ ] ad andre kanaler. Producen-

11 11/18 terne har gennemgående 2 eller flere distributører og det vil de forsat have. Markedet har været præget af de for mange distributører og det gør de få store indkøbskanaler for stærke [ ] i forhold til distributører, der derfor presses til betingelser, der er tabsgivende. IT distributører har samlet tabt penge år for år siden 2000, så de fusioner og lukninger der er sket og forsat vil ske er nødvendige og uundgåelige. Jo flere, jo hurtigere, jo bedre. Ellers ender den vigende del af den samlede omsætning der går gennem distributør på udenlandske hænder. På visse områder har der kunnet ses en overdistribution på det tilgængelige danske marked. Enhver konsolidering vil derfor være medvirkende til at en sådan overdistribution bliver reduceret. Fire IT-forhandlere har ingen betænkeligheder ved fusionen og har herunder angivet følgende: Hvis der skulle opstå udfordringer kan vi købe direkte fra producent [ ] Tech Data er fortsat konkurrent til Actebis. Der findes flere andre virksomheder på markedet som kan anvendes hvis Actebis ikke håndterer situationen som markedsledende professionelt. [ ] det er muligt at skifte. Der er mulighed for at benytte andre distributører, både nationalt og internationalt. Fire virksomheder har svaret ja til, at fusionen giver betænkeligheder. Der er tale om én IT-grossist og tre IT-forhandlere. De tre IT-forhandlere har herunder anført følgende: Det er helt sikkert en fusion, der vil bevirke, at vi kommer til at opleve prisstigninger på standard hard- og software produkter. Vi har desværre ikke megen anden mulighed end at hæve priserne på relevante varer. Derudover vil vi blive en leverandør fattigere til de store deals. Det vil have en effekt på prisen. Mulighederne for at finde alternative grossister/leverandører indskrænkes naturligvis i takt med fusioner. Hvis fusionen bliver gennemført vil konkurrencesituationen overordnet blive forværret og der vil kun være to såkaldte broadline-distributører på markedet i Danmark, Actebis og Tech-Data. Det vil helt klart påvirke hele detailmarkedet og især mindre forhandlere vil kunne komme i klemme. Yderligere ser vi en mulighed for en opsplitning af markedet mellem disse to distributører via producenterne. Den ene betænkelige IT-grossist har uddybet med følgende: En meget dominerende leverandør på det danske marked Direkte salg fra producenter og fra udlandet samt mulighed for at vælge andre leverandører For de adspurgte danske forhandlere udgør den direkte handel med producenter ca. 15 pct. af det samlede køb, jf. styrelsens markedsundersøgelse. Samme forhandlere køber ca. 20 pct. af deres IT-produkter hos producenter eller grossister i udlandet.

12 12/18 Der er dog forhandlere, som hverken køber varer hos producenter eller handler i udlandet. De adspurgte producenter har ca. 8 pct. af deres samlede salg til forhandlere, mens det direkte salg til slutkunder vurderes at udgøre ca. 33 pct. af det samlede salg. Også her er der producenter, der kun sælger til grossister og altså ikke har direkte salg. Konkurrencestyrelsen har spurgt forhandlerne om deres sandsynlige reaktion, hvis den største leverandør hævede sine salgspriser 5-10 pct. og alternative leverandører fastholder sine priser. Seks forhandlere har svaret på dette spørgsmål. Tre har svaret, at de vil finde en anden grossist, én vil købe direkte hos producenterne, og to vil enten finde en anden grossist eller købe hos producenterne. Ingen af forhandlerne har svaret, at de ville beholde den nuværende leverandør. Konkurrencestyrelsen har spurgt virksomheder i alle led, om de har indgået aftaler om eneforhandling. Af de responderende virksomheder er der ingen (hverken producenter, grossister og forhandlere), som har indgået aftaler med virksomheder i foranstående eller efterfølgende led om eneforhandling af IT-produkter. Desuden er forhandlere blevet spurgt om de indgår løbende indkøbsaftaler med grossisterne, og i givet fald om hvor lang opsigelsesvarsel, der typisk er på sådanne aftaler. Seks forhandlere har svaret på spørgsmålet om løbende aftaler. Tre forhandlere har ikke løbende aftaler, og for de tre øvrige forhandlere med løbende aftaler er det længste opsigelsesvarsel 3-6 måneder Øvrige forhold Konkurrencestyrelsen har spurgt forhandlerne om hvilke faktorer, der er de vigtigste ved valg af leverandør. På baggrund af de indkomne svar tegner der sig et billede af, at de to vigtigste konkurrenceparametre for forhandlerne er hurtig og stabil levering fra leverandørens side samt prisen. Den gennemsnitlige vurdering af vigtigheden af hurtig og stabil levering er 9,3 (på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er vigtigst). Den gennemsnitlige vurdering af prisens vigtighed er 6,9. Konkurrencestyrelsen har endvidere undersøgt mobiliteten ved at spørge om forhandlernes tilgang og afgang af leverandører i Nogle forhandlere har hverken haft til- eller afgang af leverandører, mens andre har haft op til 25 pct. til- og afgang (beregnet ud fra antallet af leverandører). En enkelt forhandler har anført en afgang på 80 pct. Det er dog vanskeligt på denne baggrund at konkludere noget entydigt vedrørende mobiliteten i markedet. 7. Vurdering Vurderingen af fusionens effekt på det relevante marked tager udgangspunkt i parternes oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne, herunder især styrelsens gennemførte markedsundersøgelse.

13 13/18 Som det fremgår ovenfor, vil Actebis på et marked afgrænset til Danmark, og hvor et direkte salg fra producenter ikke er inkluderet, opnå en markedsandel på ca. [25-35] pct. Før fusionen har Actebis en markedsandel på [15-25] pct., mens Ingram Micro DK, som overtages, skønnes at have en markedsandel på [0-10] pct. Der er tale om, at den i forvejen største aktør på markedet overtager en af de største øvrige aktører. Actebis største konkurrenter er noget mindre med en markedsandel på ca. [5-15] pct. Der eksisterer dog samtidig en række mindre aktører på markedet med en markedsandel på under 5 pct. Kommissionen angiver generelt, at Det er usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked med et HHI efter fusionen på under Sådanne markeder vil normalt ikke kræve en indgående undersøgelse. Det er også usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer ved et HHI efter fusionen på mellem og og et delta under 250, eller et HHI efter fusionen på over og et delta under 150, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som for eksempel hvis en eller flere af følgende faktorer gør sig gældende: a) en fusion involverer en potentiel ny virksomhed på markedet eller en virksomhed, der for nylig er kommet ind på markedet, og som har en beskeden markedsandel, b) en eller flere af fusionsparterne er særdeles innovative, uden at det giver sig udslag i markedsandelene, c) der er betydeligt krydsejerskab blandt markedsdeltagerne, d) en af fusionsparterne er en egenrådig ( maverick ) virksomhed, som med stor sandsynlighed vil ødelægge en koordineret adfærd, e) der er tegn på tidligere eller eksisterende koordinering eller praksis, der letter koordinering på markedet, eller f) en af fusionsparterne har en markedsandel på mindst 50 pct. inden fusionen. 17 Parterne har anført, at ingen af de særlige omstændigheder, som er nævnt i Kommissionens retningslinier, foreligger i denne sag. Heri er Konkurrencestyrelsen enig. Det bør nævnes, at en overskridelse af tærskelværdierne for HHI og delta som nævnt i Kommissionens retningslinier ikke automatisk medfører, at en fusion er problematisk i konkurrencemæssig forstand. Dette vil også afhænge af de øvrige forhold på markedet. Kommissionens retningslinier vejleder kun om, hvornår en fusion antages ikke at give anledning til problemer. Med den snævreste markedsafgrænsning kan HHI efter fusionen opgøres til altså mere end Kommissionens tærskelværdi på Samtidig kan delta opgøres til 309 dvs. 59 mere end Kommissionens tærskelværdi for delta på 250, når HHI er over Denne overskridelse af tærskelværdierne giver anledning til at vurdere fusionen nærmere. Ved andre alternative markedsafgrænsninger for så vidt angår det geografiske område samt spørgsmålet om, hvorvidt markedet indbefatter det direkte salg fra pro- 17 Jf. pkt i retningslinierne.

14 14/18 ducenter, vil HHI og delta ligge under Kommissionens tærskelværdier, hvorfor det i så fald vil være usandsynligt, at der kan påvises konkurrenceproblemer. Parterne har anført, at konkurrencen i markedet for distribution af IT-produkter i hele Europa er særdeles hård, og at markedet er kendetegnet ved meget lave marginer (ca. 4-5 pct. til grossisterne). Endvidere har markedet i hele Europa ifølge parterne igennem en årrække været kendetegnet ved overkapacitet med store underskud til følge i branchen, hvilket har ført til et forringet udbud og service i forhold til slutkunden. Det har medført, at en række virksomheder har måttet opgive at fortsætte som selvstændige virksomheder enten generelt eller ved at have opgivet lokal tilstedeværelse i enkelte lande. Overkapaciteten er opstået ved, at der er sket en stigning i producenternes direkte salg og et svagt fald i efterspørgslen siden 2006 inden for salg af IT-produkter. Parterne har endvidere anført, at der som udgangspunkt ikke er bindinger mellem leverandører og forhandlere, og der er ingen loyalitet. Derfor kan kunderne hurtigt reagere på ændringer, som følge af fusionen. Markedet er endvidere kendetegnet ved høj gennemsigtighed og som følge heraf stor fokus på prisen. [ ] Endelig mener parterne, at det direkte salg bør inddrages for at vurdere den reelle konkurrencesituation, da det direkte salg udgør et reelt konkurrencepres. En prisstigning hos grossisterne vil forøge producenternes incitament til at gå uden om grossisten og endda sælge direkte til slutkunden, som fx Dell Computer gør. Parterne mener desuden, at det bør indgå i vurderingen af fusionen, at Ingram Micro DK har haft stor tilbagegang de senere år, hvor omsætningen er blevet mere end halveret. Virksomheden har således måttet erkende, at der ikke er udsigt til, at den i Danmark ville kunne fortsætte som en profitabel forretning. Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse har i vid udstrækning bekræftet parternes opfattelse af markedet. Styrelsen vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at forhandlere også efter fusionen vil have mulighed for at finde alternative leverandører til Actebis, hvilket også understøttes af, at IT-producenterne gennemgående anvender to eller flere distributører af deres produkter, jf. styrelsens markedsundersøgelse. En del af virksomhederne i markedsundersøgelsen både grossister og forhandlere har således anført, at der fortsat findes et stort antal distributører, og det er muligt at skifte til andre både nationalt og internationalt. Desuden vurderes der at være et konkurrencemæssigt pres på grossisterne via producenternes direkte salg til forhandlere og slutkunder. Dette er bekræftet i Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse, hvoraf det fx fremgår, at forhandlere køber ca. 15 pct. af deres samlede køb hos producenter (5 ud af 7 forhandlere køber direkte hos producenterne).

15 15/18 Forhandlerne har derudover givet udtryk for, at de vil finde en anden grossist eller købe direkte hos producenterne, såfremt deres nuværende leverandør hæver sine salgspriser med 5-10 pct. Ingen forhandlere har svaret, at de vil beholde den nuværende leverandør. I markedsundersøgelsen har flere virksomheder (herunder også én forhandler) endvidere i deres kommentarer peget på, at det er muligt at købe direkte hos producenterne. Dertil kommer, at der er et konkurrencepres fra udlandet. De fleste IT-forhandlere i styrelsens markedsundersøgelse køber direkte hos producenter eller grossister i udlandet. Samlet lægger forhandlerne 20 pct. af deres køb i udlandet. Konkurrencestyrelsen vurderer desuden som EU-Kommissionen i Tech Data/Scribona fusionen, at konkurrencepresset på grossisterne fra det direkte salg skal indgå i den konkurrencemæssige vurdering af fusionen, selv om der ikke konkluderes på, hvorvidt det direkte salg også er en del af produktmarkedet. Derudover lægges der vægt på, at kun nogle forhandlere har løbende salgsaftaler med deres leverandører, og at det længste opsigelsesvarsel for disse aftaler kun er 6 måneder. Forhandlerne er derfor kun i beskedent omfang tidsmæssigt bundet til en bestemt leverandør. Som nævnt anvender IT-producenterne gennemgående to eller flere distributører (foruden et eventuelt direkte salg), og det tyder derfor også på, at producenterne har mulighed for alternative leverandører, selv om Actebis køber Ingram Micro DK. Der lægges i den forbindelse også vægt på, at ingen (hverken producenter, grossister eller forhandlere) har indgået aftaler om eneforhandling. Markedets aktører har derfor mulighed for at få distribueret deres produkter ad andre salgskanaler, hvis der er utilfredshed med den nuværende aftager. For så vidt angår konkurrenceparametre, har Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse bekræftet, at IT-forhandlerne sammen med hurtig og stabil levering lægger vægt på prisen ved valg at leverandør. Desuden har en del af respondenterne i Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse anført, at markedet er præget af for mange distributører, og at konsolidering er nødvendig. På baggrund af markedsundersøgelsen samt kontakt til markedet er det endvidere Konkurrencestyrelsens vurdering, at der ikke er betydelige barrierer for grossister, der ønsker at træde ind på markedet. Endelig bør det nævnes, at Konkurrencestyrelsen ikke har modtaget klager eller andre indikationer på, at der skulle være problemer med konkurrencen på markedet. Med den snæverst mulige markedsafgrænsning - hvor der ikke tages hensyn til direkte salg, og hvor det lægges til grund, at det geografiske marked er Danmark - vil

16 16/18 Actebis efter fusionen have styrket sin position som førende markedsaktør ved at have øget sin markedsandel fra [15-25] pct. til [25-35] pct., jf. tabel 3. Alle producenter og alle grossister på nær én i Konkurrencestyrelsens undersøgelse har ikke bekymringer i forbindelse med fusionen. Det gælder også 4 ud af 7 forhandlere. Tre IT-forhandlere har sammen med en grossist udtrykt betænkeligheder ved, at Actebis overtager Ingram Micro DK, herunder givet udtryk for at fusionen vil medføre prisstigninger, indskrænke mulighederne for at finde alternative grossister/leverandører og overordnet forværre konkurrencesituationen. Dette kunne give anledning til bekymring for, at fusionen vil hæmme den effektive konkurrence på markedet betydeligt. Følgende forhold taler imidlertid for, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence på markedet betydeligt. 6 ud af de 7 forhandlerne i Konkurrencestyrelsen markedsundersøgelse har svaret, at de vil finde en anden grossist eller købe direkte hos producenterne, såfremt deres nuværende leverandør hæver sine salgspriser med 5-10 pct ud af 7 forhandlere har anført, at de ikke har betænkeligheder ved fusionen, og at det er muligt at finde andre leverandører, herunder også i udlandet. Forhandlerne køber ca. 15 pct. af deres samlede køb direkte hos producenterne, hvilket betyder, at der er et konkurrencemæssigt pres fra det direkte salg. Forhandlerne foretager ca. 20 pct. af deres samlede køb i udlandet, hvilket betyder, at der er et konkurrencemæssigt pres fra udlandet IT-producenterne har generelt to eller flere distributører, hvilket giver dem alternativer til Actebis. Ifølge Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse er der ikke aftaler om eneforhandling mellem aktører i de forskellige led i markedet. Kun nogle forhandlere har løbende salgsaftaler med deres leverandører, og i disse tilfælde er det længste opsigelsesvarsel kun 6 måneder. Forhandlerne er derfor kun i beskedent omfang tidsmæssigt bundet til en bestemt leverandør. Der er ikke identificeret nogen væsentlige barrierer for nye aktører til at etablere sig på markedet. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til fusionen efter, at Konkurrencestyrelsen d. 24. marts offentliggjorde fusionen på sin hjemmeside og opfordrede tredjeparter til at komme med bemærkninger til fusionen. Selv når den snævrest mulige markedsafgrænsning lægges til grund er stigningen i koncentrationen målt ved ændringen i HHI (delta) begrænset. Delta er således kun 59 højere end Kommissionens tærskelværdi på 250, 18 Den sidste af de 7 forhandlere har ikke svaret på dette spørgsmål.

17 17/18 for hvornår Kommissionen vurderer, at det er usandsynligt, at der vil være konkurrencemæssige problemer ved en fusion. Samlet set vurderer styrelsen derfor, at den anmeldte fusion mellem Actebis og Ingram Micro DK ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 7.1 Accessorisk aftale (konkurrenceklausul) Parterne har aftalt en konkurrenceklausul. [ ] I det omfang en aftale indgås i tilknytning til selve fusionen og aftalen indeholder begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen, er de automatisk omfattet af en beslutning om at godkende fusionen. Ifølge pkt. 12 i EU-Kommissionens fortolkningsmeddelelse om accessoriske begrænsninger 19 er det et krav, at begrænsningen er snævert forbundet med selve fusionen. At en aftale er nødvendig for gennemførelsen af fusionen betyder, at fusionen uden disse aftaler ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres på mere risikobetonede vilkår, med betydelig højere omkostninger, over en meget længere periode eller med langt større vanskeligheder, jf. meddelelsens pkt. 13. For så vidt angår konkurrenceklausuler fremgår det af pkt. 18 i EU-Kommissionens retningslinier: For at køberen kan opnå den fulde værdi af de overdragne aktiver, må han sikres en vis beskyttelse mod konkurrence fra sælgerens side, således at han bliver i stand til at vinde kundernes loyalitet og assimilere og udnytte den overdragne knowhow. Sådanne konkurrenceforbud sikrer, at køberen får den fulde værdi af de overdragne aktiver, der normalt vil omfatte såvel materielle som immaterielle aktiver, herunder f.eks. den goodwill eller den knowhow, som sælgeren har oparbejdet. De er ikke alene direkte knyttet til fusionen, men også nødvendige for dens gennemførelse, fordi man med rimelighed kan gå ud fra, at salget af virksomheden eller dele af den ikke ville kunne gennemføres uden sådanne konkurrenceforbud. På dette grundlag er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at den indgåede konkurrenceklausul mellem Actebis og Ingram Micro er en accessorisk begrænsning, som er nødvendig for fusionens gennemførelse. Ifølge pkt. 20 Kommissionens retningslinier kan konkurrenceklausuler være berettigede i perioder på op til tre år, når der sammen med virksomheden også overdrages en loyal kundekreds i form af såvel goodwill som knowhow. Hvis virksomhedsoverdragelsen kun omfatter goodwill, er sådanne klausuler berettigede i perioder på op til to år. Med en tidsmæssig begrænsning på to år er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at konkurrenceklausulen indgået mellem Actebis og Ingram Micro ikke går videre, 19 Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03).

18 18/18 end hvad der efter EU-Kommissionens retningslinier må anses for tilstrækkeligt til at varetage hensynet til køber. Ifølge pkt. 22 skal en konkurrenceklausuls geografiske udstrækning normalt være begrænset til det område, hvor sælgeren før virksomhedsoverdragelsen udbød sine produkter, eftersom køber ikke behøver at blive beskyttet mod konkurrence fra sælgers side i områder, hvor sælger ikke hidtil har været aktiv. Da fusionen går ud på, at Ingram Micro sælger sine danske aktiviteter til Actebis, vurderer Konkurrencestyrelsen også her, at konkurrenceklausulen ikke går videre end hvad der ifølge EU-Kommissionens retningslinier er velbegrundet med henblik på at varetage købers hensyn. Det gælder også konkurrenceklausulens begrænsning i markedsføring og salg via en dansk hjemmeside. En dansk hjemmeside vil primært henvende sig til kunder i Danmark, hvorfor det er styrelsens vurdering, at et forbud mod at sælge på en dansk hjemmeside ligger inden for en rimelig geografisk udstrækning af forbuddet. 8. Konklusion Actebis overtagelse af Ingram Micro DK godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. Den af parterne indgåede konkurrenceklausul vurderes endvidere at være en accessorisk aftale.

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie. 18. maj 2015

EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie. 18. maj 2015 EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie Baggrund EY og KPMG DK s aftale om at kombinere de danske aktiviteter indgået 18. november 2013 Fusionen anmeldt endeligt 7. februar 2014 Kort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere