Serviceniveau Version 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau Version 2013"

Transkript

1 Side: 1 Hag e 1 Hjortsvang Tørring Ølholm Vejle Åle Honum Rask Mølle Kalhav e Uldum Hessel Bøg b alle Vester Ørum Krag elund Øster Snede Lindved Båstrup Gl. Sole Hvirring Flemming Korning Hornborg Horsens Eriknauer Bottrup Brund Snap tun Løsning Ølsted Skjold Glud Bjerre Stenderup Rårup Åstrup Hedensted 3 Bråskov Gramrod e Over by Hornsyld Klejs 3A Hos by Ørum Daugård Barrit St. Hyrup Juelsminde Stouby Barrit Klakring Hjarnø Hedensted

2 Side: 1. Baggrund Generelt Beredskabsloven (lov nr. 91 m. rettelser) Risikobaseret dimensionering bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 005 (uddrag af bekendtgørelse) Faktuelle oplysninger om Hedensted Kommune Generelt om kommunen Befolkningstæthed, sammensætning og typer erhverv mv Infrastruktur Vej Jernbane Havne Flytrafik Hav, fjord, søer og vandløb Seveso-virksomhed Geografisk karakteristik mv Bycenter Hedensted/Løsning Juelsminde Tørring/Ølholm Uldum Hornsyld Det åbne land Særlige risici Udrykningsstatistik Udrykninger Hyppighed Konsekvensopdeling Risikomatricer Udrykninger fordelt pr. måned....6 Udrykninger fordelt på ugedage Udrykninger fordelt på døgnets timer Samtidige hændelser Risikoidentifikation Risikoidentifikation Inspirationskilder Ressourcepersoner Identifikation af risici Ændringer i kommunens risici kræver løbende risikoidentifikation Risikoanalyse Risikoanalyse Udvælgelse af risici Fastlæggelse af scenarier for udvalgte risici... 31

3 Side: Kapacitetsanalyse Tematisk oversigt over udvalgte risici og scenarier Scenarier og kapacitetsanalyse Scenarier: Brand sommerhus Scenarier: Sammenstyrtning parcelhus Scenarier: Brand i boligblok Scenarier: Brand på diskotek Tordenskiold Scenarier: Brand SuperBrugsen i Hedensted Scenarier: Brand Birkelund Plejecenter (delvis i planer) Scenarier: Brand på Højskole i værelsesfløj Scenarier: Brand Castberggård Døvehøjskole Scenarier: Brand Vejle Fjord Kursus- og Neurorehabiliteringscenter Scenarier: Brand Møgelkær Statsfængsel Scenarier: Brand Løsning skole Scenarier: Brand i Børnehave Scenarier: Brand Engvejens Børnehjem døgninst. fysisk/psysisk handicap Scenarier: Brand i administrationsbygning Scenarier: Brand administrationen Sole Minkfoder Scenarier: Brand i lagerbygning ved industri Scenarier: Industribrand Scenarier: Brand Hornsyld Købmandsgård Scenarier: Brand Palsgård Industri Scenarier: Brand / miljøuheld Air Liquide Scenarier: Færdselsuheld med fastklemte Scenarier: Trafikuheld med fastklemte Scenarier: Miljøuheld Scenarier: Brand / Flystyrt Scenarier: Brand på Hjarnø (ø beredskab) Scenarier: Markbrand Scenarier: Kystredning Scenarier: Brand Glud Museum Scenarier: Gårdbrand Scenarier: Gårdbrand med dyr, (svin) Møde- og indsatsplaner: Jysk Højlager Uldum Storalarm Den forebyggende indsats Forebyggelsens betydning - højt sikkerhedsniveau baseret på dialog, information og rådgivning Initiativer og aktiviteter - byggeri og teknik Særlige målgrupper Initiativer og aktiviteter - udvalgte målgrupper Kendskab og motivation - børn og unge

4 Side: Kendskab og motivation - forældregenerationen Kendskab og motivation - ældre Kendskab og motivation - erhvervslivet Den afhjælpende indsats Lovens krav De politiske målsætninger Beredskabets overordnede opbygning Brandmandskab mv Uddannelse Indsatsledelse Holdledere Brandmandskab Anvendelse af den stedlige beredskabsstyrke Vagtcentraler Materiel og bemanding Minimumsenhed Grundenhed Basisenhed Supplerende enhed Samordning af de materielle ressourcer Afgangs- og udrykningstider Krav til ankomsttid Dækningsområde 1 (se kortbilag) Dækningsområde (se kortbilag) Dækningsområde 3 (se kortbilag) Dækningsområde 3A (se kortbilag) Flere samtidige indsatser Assistancemuligheder Støtte til og fra naboberedskaber Det niveaudelte beredskab og dets anvendelse Særlige mødeplaner Vandforsyning Ressourcer Personlig udrustning og værnemidler Kommunikationsmateriel Indsatslederkøretøjer Automobilsprøjter Tanksprøjter/kabinetankvogne Vandtankvogne Slangetendere Lift/Drejestige Miljøkøretøj Forplejning... 00

5 Side: Indkvartering Bilag 1 Kort, dækningsområde Bilag Kort, dækningsområde... 0 Bilag 3 Kort, dækningsområde Bilag 4 Kort, dækningsområde 4A Bilag 5 Kort, dækningsområde 4B Bilag 6 Kort, dækningsområde Hedensted kommune Bilag 7 Oversigtskort over udrykninger Bilag 8 Pakningslister Automobilsprøjte Tankvogne Slangetendere Bilag 9 Slukningsaftale Bilag 10 Gensidig Slukningsassistance Bilag 11 Aftale om højderedning Bilag 1 Pickliste Bilag 13 samarbejdsprocedure m/byggemyndigheden Konklusion Beredskabskommissionen... 1

6 Side: 6 1. Baggrund 1.1. Generelt Beredskabet i Danmark er inde i en udviklings- og omstillingsfase, der bæres stadig af to store processer: Eftervirkninger af kommunalreformen indførelse af nye dimensioneringsprincipper Essensen er, at kommunerne har langt større selvstændig kompetence end hidtil, og at der i fremtiden i langt større grad skabes overensstemmelse mellem mål og midler. En anden væsentlig faktor er, at også dette område er blevet omfattet af princippet om fastlæggelse af et politisk serviceniveau. Dermed bliver såvel det politiske som det borgermæssige kendskab og ejerskab langt større Beredskabsloven (lov nr. 91 m. rettelser) 1. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Stk.. (ophævet) 3. Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet i fredstid i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på eller udgør en overhængende fare for personer, ejendom eller miljøet Risikobaseret dimensionering bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 005 (uddrag af bekendtgørelse). Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

7 Side: 7 Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet. 1. Faktuelle oplysninger om Hedensted Kommune Generelt om kommunen Hedensted Kommune ligger i syd enden af Region Midt, ud til Horsens Fjord, Lillebælt og Vejle Fjord og er centralt placeret i forhold til den jyske motorvej (E45), den nye motorvej til Herning og den jyske længdebane. Hedensted Kommune har nabokommunerne; Vejle, Horsens og Brande-Ikast. Hedensted Kommune er en typisk del af det østjyske landskab med stejle skrænter, tunneldale og frugtbar jord. Hedensted Kommune er en del af den Jyske højderyg. Landskabet er stærkt kuperet omkring fjordene og ådalene. De høje partier dominerer landskabet Befolkningstæthed, sammensætning og typer erhverv mv. Der er indbyggere. Arealet er på ha. 41 % af borgerne bor i en af de fem hovedbyer ca. 30 % i landsbysamfundene ca. 9 % bor på landet. Fordeling på aldersgrupper 0-5 år (8%) 6 16 år (16%) år 1.84 (4%) 0 9 år (8%) år.561 (49%) 65 + år (15%) Antal arbejdspladser Landbrug (7%) Industri (8%) Bygge og anlæg.08 (11%) Privat service 5.60 (7%)

8 Side: 8 Offentlig service 5.35 (8%) I alt Pendling Indpendling Udpendling Der er skoler med skoleelever Der er 30 børnehaver med en normering på i alt 185 børn, samt børn i dagplejen. Der er 374 ældreboliger og plejehjemspladser. Der er 17 haller, 3 svømmehaller og 6 boldbaner Infrastruktur Vej Statsveje Hedensted Kommune er gennemløbet af den østjyske motorvej E-45, tæt på det trafikale knudepunkt i trekantsområdet og med kun 45 minuter i bil til Århus. Herning Motorvejen åbner i etaper, i 008 åbnede en motorvejsstrækning fra Brande til Riis og i 01 fra Riis til Tørring, herfra til Vejle forventes åbnet ultimo 013/primo 014, denne vil også skære igennem kommunens vestlige del. Hedensted Kommune er gennemløbet af især hovedvejene A10 (rute 170) og A13/A18 (rute 13). Tabel over Års Døgn Trafik (ÅDT) Rute nr. Trafik ÅDT % Lastbiler E A 10 (rute 170) A 13 / A Tabel fra vejdirektoratet Kommuneveje Ca km kommunevej. Særlige trafikale risici Der skal lægges særligt mærke til nedenstående punkter, hvor der kan opstå trafikale problemer som uheld (trafik/miljø) og ophobning af trafik: Motorvej E45

9 Side: 9 Herning Motorvejen (delvis åbnet) Hovedvej 13 (rute 13) Rute 170 (tidligere A10) Vestvejen Smalle veje Dybdepunkter (under broer) Godsterminaler i Hedensted Motorveje Ved færdselsulykker på motorveje er der i samarbejde med vejdirektoratet udfærdiget en særlig plan for indsats. Planen beskriver hvilken strækning de enkelte beredskaber langs motorvejene skal dække Jernbane Hedensted kommune gennemløbes af Den jyske længdebane nord/syd gående gennem gl. Hedensted kommune. På længdebanen er der station i Hedensted, hvor kun rigional togene holder. Tog: Vejle Horsens: mandag torsdag: 78 i døgnet fredag: 96 i døgnet lørdag/søndag: 66 i døgnet Passagerer: Kl. 7-9: Kl : Øv. dagtimer: Kl. 1-01: pr. time pr. time pr. time pr. time Samlet antal passagerer på længdebanen: 4, mio. pr. år Godstog: Længdebanen: Farligt gods udgør ca. 5 % 8 godstog pr. døgn Til ulykker på jernbanen er det oftest tungt frigørelsesudstyr og venteplads for tilskadekomne der er brug for.

10 Side: 10 Dette udstyr vil være sjældent brugt, hvorfor dette trækkes, som assistance fra de naboberedskaber, der er indgået mellemkommunalt assistanceaftale med og fra Beredskabsstyrelsens Beredskabscentrer Havne I Hedensted kommune er der en stor lystbådehavn i Juelsminde, mindre i hhv. Rosenvold og Snaptun, der er færgeruter fra Snaptun til øerne Hjarnø (Hedensted kommune) og Endelave (Horsens Kommune). Der er 368 overfarter med Hjarnø færgen og ca anløb til havnen pr. år med Endelave færgen og der medtages ca passagerer Flytrafik Der er ingen lufthavn i Hedensted Kommune, men der er små private start- og landingsbaner, en i Rårup og en i Hammer. Rårup flyveplads har på årsbasis ca operationer Hav, fjord, søer og vandløb Kommunen har ca. 70 km kyststrækning til fjorde og bælt, samt mange vandløb. Til indsats ved drukneulykker eller bil havari i sø/fjord, skal beredskabet være i stand til at indsætte en båd med redningsdykkere. Båd, mandskab og køretøj afgår fra hhv. Horsens og Vejle Brandvæsen, de dækker hele kommunen. (der er i entreprisekontrakten indgået aftale) Seveso-virksomhed I kommunen er der en risikovirksomhed. I henhold til risikobekendtgørelsen skal der her være en særlig beredskabsplan (intern beredskabsplan). Beredskabet indgår i beredskabsplanen for virksomheden Geografisk karakteristik mv Bycenter Hedensted/Løsning Indbyggerantallet i bycenteret er ca Bebyggelsen er karakteriseret ved en gammel bykerne med nyere byggeri, butikker, kontorer og boliger m. v. Uden om bykernen er der boligkvarterer, såvel ældre boligmasse som boligmasse af nyere dato. Uden om bykernen, er der tale om fortrinsvis åben villabebyggelse med enkelte karre bebyggelse.

11 Side: 11 Industri- og erhvervsbebyggelse findes især ved Hedensted Syd, Hedensted Nord og den største ved og langs motorvej E45 ved afkørsel 58 Gesagervej Juelsminde Indbyggere i centerby Juelsminde er ca Juelsminde er karakteriseret ved at være et større Turistcentrum for kystturismen i kommunen, med badestrand, campingplads og lystbådehavn og en del mindre industri. I byen er der gode lokale handelsmuligheder og en række spisesteder, cafeer og konferencehotel. Der findes en del kommunale institutioner, børnehaver, skoler og plejehjem, og en institution for multihandicappede børn. Der er opført nye attraktive ejerlejligheder med havudsigt og med en bebyggelse i op til 7 etager. Bygningsmassen er karakteriseret ved en lille kerne med ældre sluttet byggeri i op til -3 etage og en del nyere villaområder med åben lav og tæt lav byggeri Tørring/Ølholm Indbyggere i centerby Tørring/Ølholm er ca Tørring er karakteriseret ved et større uddannelsescenter og ved Gudenåens udspring og deraf afledt kanosejlads på åen. Tørring har ligesom Juelsminde samme kommunale institutioner og har gode lokale handelsmuligheder. Tørring har en del industri træbearbejdning, polystyrenprodukter mv. Byggeriet er ligesom karakteriseret ved en lille kerne med ældre byggeri op til -3 etage og en del nyere villaområder med tæt lav byggeri Uldum Indbyggere i Uldum er ca Uldum er karakteriseret ved en typisk landsby med kro og handelsfaciliteter, med en lille kerne af ældre byggeri i op til -3 etager. Et af de kommunale administrative huse er beliggende i det tidligere rådhus. Uldum har fået et af landets største højlagre (Jysk) med 3 lagerhaller i 40 meters højde og mindre haller i 15 meters højde, beliggende tæt op af Vestvejen, derudover findes en del mellem store industrier bl.a. asfaltfabrik.

12 Side: Hornsyld Indbyggere i centerby Hornsyld er ca Hornsyld by har en veludbygget handelsgade og et industriområde med få store industrier. Hornsyld har som Tørring og Juelsminde tilsvarende kommunale institutioner Det åbne land Der er i kommunen et antal større eller mindre landsbysamfund. Herudover er der mange landbrug spredt rundt i kommunen, dog således at disse ligger relativt nær ved landsbyerne eller center byerne. I dette område er resten af kommunens indbyggere bosat, hvilket svarer til ca personer. Områderne er præget at landbrugsjord, større eller mindre industri og større skove Særlige risici I Hedensted kommune kan man opliste særlige risici som: Store plantager Træ bearbejdnings industri Fyrværkerioplag Air Liquide, risikovirksomhed Mange landbrug med større dyrehold Psykiatriske opholds- / bosteder Døgninstitutioner for handicappede Møgelkær statsfængsel Motorvej E-45 Togbane Korn & foderstof selskaber Store vandindvindingsområder Naturgasstationer

13 Side: 13. Udrykningsstatistik.1 Udrykninger Efterfølgende skema viser udrykninger i Hedensted kommune Gennemsnit pr år Station Tørring ,8 Station Hornsyld , Station Klakring Station Hedensted , Tørring Hedensted Hornsyld Klakring 0

14 Side: 14. Hyppighed Som Hyppighed er valgt 5 kategorier. 1. Næsten aldrig >0,01 pr. år. Sjælden 0,01 0,1 pr. år 3. Forekommer 0,1 1 pr. år 4. Påregnelig 1 10 pr. år 5. Hyppig 10 > pr. år Til at vurdere hyppigheden er det kommunens udrykningsstatistik der danner grundlag, der er taget udgangspunkt i stationernes udrykninger for perioden 1. jan dec. 01. Hændelser Udkald I alt Antal heraf Gennemsnit pr. år 1. ABA ,4 Røg (ej brand) 70 Brand 18 Teknisk fejl el. blind alarm 564 Andet 0. Bygningsbrand 31 6,4 Beboelse og sommerhuse 09 Gårdbrande 33 Industribrande 63 Andet 7 3. Containerbrand Uheld med farlige stoffer 19 38,4 Mindre spild 169 Større spild 18 Andet 5 5. Frigørelse 79 15,8 6. Brand i motorkøretøj 118 3,6 7. Naturbrande 53 10,6 Mark og høstbrande 5 Skovbrande 1 Mindre bål el. lign. 6 Andet 1 8. Personredning 16 3, 9. Skorstensbrand 73 14,6 Hårdt tag 68 Stråtag Indsatsleder Andet 4 8

15 Side: 15.3 Konsekvensopdeling. Der er også valgt at opdele konsekvensen af de aktuelle udrykninger i en skala fra 1 5. Følgende kriterier danner grundlag for konsekvensopdelingen: Menneskelige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Miljømæssig konsekvens Samfundsmæssig konsekvens. Mål for konsekvensberegning: Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Få livsfarligt kvæstede/døde 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Betydelige forstyrrelser. Forsinkelser af drift på > 1 måned, fyring af medarbejder Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhed. Konsekvens

16 Sandsynlighed Sandsynlighed Hedensted Side: 16.4 Risikomatricer Risikomatricer bruges til at få overblik over risicienes omfang det vil sige deres hyppighed og konsekvens. Risikomatricen er derfor anvendt til analyse og yderligere gruppering af de hændelser, som er sket i kommunen i årene ABA Scenario: ABA-anlæg Dokumentation: 67 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 134,4 Røg (ej brand) 70 udrykninger Brand 18 udrykninger Teknisk fejl el. blind alarm 564 udrykninger Andet 0 udrykninger Konsekvens Bygningsbrand Scenario: Bygningsbrand okumentation: 10 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 6,4 Beboelse og sommerhuse Gårdbrande Industribrande Andet 09 udrykninger 33 udrykninger 63 udrykninger 7 udrykninger Konsekvens

17 Sandsynlighed Sandsynlighed Hedensted Side: 17 Containerbrand Scenario: Containerbrand Dokumentation: 50 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år Konsekvens Bemærkninger: Uheld med farlige stoffer Scenario: Uheld med farlige stoffer Dokumentation: 19 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år Mindre spild Større spild Andet 169 udrykninger 18 udrykninger 5 udrykninger Bemærkninger: Konsekvens

18 Sandsynlighed Sandsynlighed Hedensted Side: 18 Frigørelse Scenario: Frigørelse Dokumentation: 79 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 15, Konsekvens Bemærkninger: Brand i motorkøretøj Scenario: Brand i motorkøretøj Dokumentation: 118 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 3, Konsekvens Bemærkninger:

19 Sandsynlighed Sandsynlighed Hedensted Side: 19 Naturbrande Scenario: Naturbrande Dokumentation: 53 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 10,6 Mark og høstbrande Skovbrande Mindre bål el. lign. Andet 5 udrykninger 1 udrykninger 6 udrykninger 1 udrykninger Bemærkninger: Konsekvens Personredning Scenario: Personredning Dokumentation: 16 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 3, Bemærkninger: Konsekvens

20 Sandsynlighed Sandsynlighed Hedensted Side: 0 Skorstensbrand Scenario: Skorstensbrand Dokumentation: 73 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 14,6 Hårdt tag Stråtag 68 udrykninger 5 udrykninger Bemærkninger: Konsekvens Indsatsleder Scenario: Indsatsleder Dokumentation: 105 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 1 Kategorien dækker over hændelser som politiets alarmcentral vil have kommunal indsatsleder til at kigge på Bemærkninger: Konsekvens

21 Sandsynlighed Hedensted Side: 1 Andet Scenario: Andet Dokumentation: 4 udrykninger i kategorien for perioden Svarende til et gennemsnit pr/år 8 Kategorien dækker over hændelser som er vanskelige at opdele Konsekvens Bemærkninger:

22 Side:.5 Udrykninger fordelt pr. måned Efterfølgende skemaer er udarbejdet med baggrund i udrykninger fra de 4 stationer i 5 års perioden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tørring Hedensted Hornsyld Klakring Tørring Hedensted Hornsyld Klakring 10 0

23 Side: 3.6 Udrykninger fordelt på ugedage. Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Tørring Hedensted Hornsyld Klakring Tørring Hedensted Hornsyld Klakring 0 0 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

24 00:00 01:00 0:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 1:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0:00 1:00 :00 3:00 Hedensted Side: 4.7 Udrykninger fordelt på døgnets timer Tørring Hedensted Hornsyld Klakring Tørring Hedensted Hornsyld Klakring :00 0:00 04:00 06:00 08:00 10:00 1:00 14:00 16:00 18:00 0:00 :00

25 Side: 5.7 Samtidige hændelser. Der er foretaget en gennemgang af udrykningerne på de fire stationer for perioden for at fastlægge antallet af samtidige hændelser Tørring* Hedensted 1 Hornsyld Klakring *Station Tørring dækker også et mindre område i Vejle kommune.

26 Side: 6 3 Risikoidentifikation 3.1 Risikoidentifikation Risikoidentifikation er første fase i arbejdet med risikobaseret dimensionering Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Arbejdet med risikoidentifikation består af følgende hovedelementer: Lokalisering af det enkelte risikoobjekt, såsom forsamlingslokaler, beboelsesejendomme, lagerhoteller, virksomheder, motorveje, jernbaner, festivaler, campingområder, parcelhuskvarterer m v. Identifikation af hændelser, der kan ske i relation til risikoobjekterne, så som brand, sammenstyrtning, miljøforureninger, færdselsuheld mv.

27 Side: 7 3. Inspirationskilder. Til inspiration for identifikationsprocessen blev der indsamlet relevante materialer fra en række kilder, f.eks. kan nævnes udrykningsrapporter fra perioden , brandsynsregistre, byggesags arkiv m.v. Inspirationskilder Udrykningsrapporter for årene Beredskabsplaner Brandsynsregister Miljøoplysninger Tekniske forskrifter Kommuneplaner Driftmæssige forskrifter Byggesags arkiv El-, Gas- kloakforsyning mv. Kendskab fra kommunen En del informationer er desuden fundet med hjælp fra kommunens planafdeling samt miljøafdeling. Her har der været mulighed for at trække diverse lister ud, blandt andet med skoledistrikter, plejehjem, landbrug m.v. Endvidere er der vist udrykninger i perioden fra , som fordelt på forskellige objekter. 3.3 Ressourcepersoner. En del ressourcepersoner har været inddraget i processen og givet mange input. Det har været meget forskelligt hvordan ressourcepersonerne har været inddraget og ydet deres bidrag. Der har været afholdt flere møder med forskellige parter. Indsatsledere Brandmandskab Holdledere Dong med oplysninger om gasforsyning Bygningsmyndigheden Politi Responce Bane Danmark jernbane Kommunens øvrige afdelinger. Havnemyndigheder Ressourcepersoner

28 Side: Identifikation af risici Med udgangspunkt i ovenstående blev der udarbejdet en bruttoliste med de risici som man har i kommunen. For overskuelighedshensyn blev man nødt til at strukturerer risiciene. Samtlige risici blev opdelt i 13 grupper. Tema Risikoobjekt Identificerede risici 01. Parcelhuse/rækkehuse Brand Beboelse Oversvømmelse Etage boligbyggeri i beton Sammenstyrtning Ældre etageboligbyggeri Eksplosion 0. Steder med mange mennesker hovedsagelig dagophold 03. Steder hvor mange mennesker opholder sig - natophold 04. Institutioner 05. Kontorer 06. Industri, produktion og lager. Landejendomme Skure, garager og carporte ved beboelse Storcentre Diskoteker Idrætshaller Restauranter Forsamlingshuse Forsamlingstelte Hoteller Plejehjem Efterskoler, højskoler, lejerskoler Campingpladser Festivals, lejlighedsvis natophold Børnehaver Skoler Uddannelsescenter Kontorbygninger Miljøfarlige virksomheder Brandfarlige virksomheder Oplag af brandfarlig/eksplosivt materiale (papir, træ) Benzinstationer Højlager Brand Giftudslip Brand Brand Brand Brand Forurening

29 Side: Infrastruktur 08. Natur 09. Kulturværdier 10. Særlige arrangementer 11. Steder med mange dyr 1. Forsyning 13. Andet By og landtrafik Togtrafik Flytrafik Transport af farlig gods Søer Vandløb Skov og plantager kyst Kærområde Kirker Museer Fredede bygninger Musikfestivaler Sportsarrangementer Action Parken Gårde/farme Dambrug Energi midt El Dong Gas Vandværker Fælles private Kloak Telekommunikation Skorstene El-, tele- og radiomaste Vindmøller Kraftværker Rensningsanlæg Brand Togulykke Flystyrt Forurening Trafikuheld med fastklemte Brand Forurening Brand Brand Sammenstyrtning Brand Forurening Sammenstyrtning Gasudslip Brand Brand Højderedning 3.5 Ændringer i kommunens risici kræver løbende risikoidentifikation Risikoidentifikation er en løbende proces, idet man hele tiden skal være opmærksom på, om der sker ændringer i de risici, der er i kommunen, virksomheder der bliver nedlagt, nye virksomheder, ændringer af virksomheder, nye vejanlæg mv.

30 Side: Risikoanalyse 4.1 Risikoanalyse Risikoanalyse er anden fase i arbejdet med risikobaseret dimensionering Risikoanalysen tager udgangspunkt i risikoidentifikationens resultat og fastlægger, hvad det kræves for redningsberedskabet, at håndtere de identificerede risici gennem to trin, Scenarieanalyse og Kapacitetsanalyse. Scenarieanalyse, som er en analyse af omfanget af kommunens risici. Omfanget af kommunens risici vil sige niveauet af kommunens risici, hvilket fastlægges ud fra risicienes hyppighed og konsekvens med udgangspunkt i en række udvalgte scenarier. Kapacitetsanalyse, som er en analyse af, hvad redningsberedskabet kan gøre, for at håndtere kommunens risici, forebyggende og afhjælpende. Efterfølgende er Scenarie- og Kapacitetsanalyse dog udført i en arbejdsgang, således at der kommer en sammenhæng mellem analyserne.

31 Side: Udvælgelse af risici Ved udvælgelse af risici har man lagt vægt på at de valgte risici afspejler, både risici med høj og lav hyppighed, såvel som risici med små og store konsekvenser. Samtidig har man vurderet om der er specielle risici i kommunen, som har befolkningens overvågenhed. 4.3 Fastlæggelse af scenarier for udvalgte risici Ved fastlæggelse af scenarier har man søgt inspiration i kommunens udrykningsrapporter, idet de fleste scenarier er bygget op omkring aktuelle hændelser. 4.4 Kapacitetsanalyse Kapacitetsanalyse er opdelt i to, henholdsvis forebyggelseskapacitet og Indsatskapacitet. Forebyggelseskapacitet beskriver de forebyggende tiltag og foranstaltninger, redningsberedskabet vurderer der er relevante for at håndtere kommunens risici gennem forebyggelse. Indsatskapacitet beskriver den kapacitet, redningsberedskabet vurderer, der er nødvendig for at håndtere kommunens risici gennem afhjælpende indsats. 4.5 Tematisk oversigt over udvalgte risici og scenarier Tema Udvalgte risici Identificerede risici 01. Beboelse Parcelhuse/sommerhus Køkkenbrand Brand i sommerhus Valgte risici Valgt Bemærkninger Langs de ca. 70 km. Kyststrækninger, er der en del store sommerhusområder, og på grund af beliggenheden bliver mange brugt det meste af året. Dobbelthus Ældre etagebyggeri Etageboligbyggeri i beton Sammenstyrtning Skorstensbrand Forurening olie Brand Brand Kælderbrand Valgt Valgt I mange af kommunens landsbyer er beboelsesejendomme placeret helt ud til meget trafikerede veje. Ejendommen repræsenterer en bredt udsnit af de beboelsesejendomme som er i kommunen.

32 Side: 3 0. Steder med mange mennesker hovedsagelig dagophold 03. Steder hvor mange mennesker opholder sig Natophold Diskotek Forsamlingshuse Butikker Svømmehaller Idrætshaller Plejehjem/ældrecentre Plejehjem/ældrecenter i flere etager Højskoler Brand på Diskotek Tordenskiold Brand Brand våbenhandel Brand Super Brugsen Klorspild Brand Brand Brand Brand Sønderparkenpsykisk plejehjem Brand Stormly Plejehjem for fysisk/psykisk handicap Brand Uldum Højskole Valgt Valgt Valgt Valgt Tordenskoild er en af de få steder i kommunen, hvor der samles mange unge mennesker til fest. Det er en typisk indretning af den type af større butikker der er i kommunen. Valgt idet der kun er ganske få plejehjem i plan. Typisk indretning for mange af kommunens højskoler, efterskoler m.v. Soveafdeling i plan, undervisnings samt forsamlingslokaler. Brand Castberggård Døvehøjskole Brand Vejle Fjord skole Brand Kildebjergskolehjem for sent udviklede børn Brand Vejlefjord Kursuscenter og center for hjerneskadede Valgt En meget specielt klientel, idet beboerne er døve. En af de få ejendomme med natophold i kommunen hvor højderedning er nødvendig. Ældre byggeri. Fængsler Brand Møgelkær Valgt Statsfængsel hvor beboerne er bag lås, og samtlige vinduer er låst. Ældre byggeri i plan. Efterskoler Teltpladser Brand Brand

33 Side: Institutioner Skoler Børneinstitutioner Brand i container Brand Uldum skole Brand Løsning skole Brand Ølsted skole Brand Rask Mølle Børnehave Brand Engvejens børnehjem Valgt Valgt Valgt Er typisk for den ældre skolebyggeri i kommunen, opført i plan. Børnehave med grupperum placeret omkring fællesrum, et plan. Er samtidig base for en udegruppe, som møder ind i børnehaven om morgenen, og kommer tilbage til børnehaven om eftermiddagen. Valgt med begrundelse i at det er en af de få døgninstitutioner for fysisk/psykisk handicappede børn i kommunen. 05. Kontorer Administrationsbygninger Brand Uldum Rådhus Brand administrationsbygning Sole Mink Valgt Valgt Typisk kontorbyggeri i et plan opført delvis som pavillonbyggeri. Kontorlokale i plan indrettet i ældre byggeri. Storrumskontor. 06. Industri, produktion og lager Industribygning Brand IKV Dækcenter Brand Bogpa Brand Aeropak Brand/miljøuheld DAKA Valgt Valgt Mindre industribygning underlagt T.F. Nyere byggeri opført med sektionsadskillelser. Virksomheden har stor betydning for det Danske samfund, idet det er en af de få virksomheder der kan modtage slagteriaffald til behandling. Brand Glud og Marstrand Brand Erik Friberg Brand Termisol Hornsyl købmandsgård Valgt Virksomheden er en af kommunens større virksomheder der indeholder både træoplag, butik, kemikalielager og oliedepot. Miljøfarlige virksomheder Palsgård industri Brand EM-fiberglas Forurening Chem-Tec Valgt Indeholder både laboratorier, forsøgskøkken, showroom og industri.

34 Side: 34 Sevesovirksomhed Korn og foderstoffer Højlager Møbelfabrikker og Møbellager Lagerhoteller Miljøuheld/brand Air Liquide Brand I kornsilo Brand Rode og Rode Brand Jysk Højlager Brand Schreibers Møbelfabrik Anders Sørensens Møbellager Brand DFDS lagerhotel Valgt Valgt Kommunens eneste sevesovirksomhed. Der er udarbejdet møde- og indsatsplaner for udkald til virksomheden. 07. Infrastruktur 08. Natur Personvogn Lastvogne Tog Fly Vejnet Øer Kær og Plantager Vandløb og åer Mark Skov Kyst Brand FUH. Med fastklemte Nørre Snedevej FUH. Med fastklemte rute 170 (A10) Oliespild TFU. FUH miljøuheld Motorvej E45 Tankvogn med olie væltet, Tørring Brand i lastvogn Togulykke i Jelling Togulykke (persongods) Flystyrt i Ølholm Rårup Flyveplads Oliespild Viborg Hovedvej Hjarnø (ø-beredskab) Brand i Uldum Kær Olie i Ådal bæk Olie i Møllebækken Ø Snede Gylle i Ølsted å Brand Skolegade Løsning Brand Grethbjergvej Kystredning/ Havforurening/ Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Stærk trafikeret hovedvej med stor belastning af lastbiler (9%) og mange TFU. Stor trafikintensitet mellem Vejle og Horsens med en del (1/3) lastbiler. En stor del af E45 gennem Hedensted kommune forløber over områder, som er udpeget til vandindvinding og derfor miljøfølsom. Hjarnø har et stedligt beredskab, slukningstoget skal med færgen til øen. Omfattende markbrand, hvor flere bygninger var truet på skift, fordi vinden drejede flere gange. Med en kyststrækning på ca. 70 km dels mod Vejle og Horsens fjord, dels mod Kattegat/lillebælt er der mange lystbåde og der er

35 Side: Kulturværdier 10. Særlige arrangementer 11. Steder med mange dyr 1. Forsyning 13. Andet Museer Fredede bygninger Musikfestivaler Sportsarrangementer Landbrug uden dyr Landbrug med dyr Gasdistribution El-distribution Vindmøller Master Skorstene Bådberedskab Brand Hjortsvang museum Brand Glud museum Brand Wiliamsborg i Daugård Brand Sammenstyrtning Brand Kandborgvej Brand Hovedvejen Brand Skanderborgvej med svinehold Brand Haurumvej Kreaturhold Brand Trolhøjvej Svinehold Gylleudslip Hammervej Gylleudslip Krollerup Gasudslip Enghaven Gasudslip Bøgballe Friskole Brand i transformator, Flemmingvej Brand i transformastation Marsvej Brand Højderedning Højderedning Valgt Valgt Valgt Valgt også tankskibe til Fredericia Egnsmuseum med historisk og kulturel værdi Gårdbrand med stor bygningsmasse og risiko for dyr. Gårdbrand med dyrredning og stor brandbelastning. Valgt fordi det var i forbindelse med byggearbejde og i skoletiden med mange personer, der var/kunne være truet. Ovennævnte liste danner grundlag for de udarbejdede Scenarier og kapasitetsanalyser. 4.6 Scenarier og kapacitetsanalyse Efterfølgende er de udvalgte risici behandlet.

36 Side: 36 Scenarier: Brand sommerhus Tema: Beboelse Risikoobjekt: Sommerhus Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i sommerhus, der er muligvis personer i bygningen. Tidspunkt: pickliste: BBSo Geografisk beliggenhed: Sommerhusområde i AS Meteorologiske forhold:.tørt, lunt og vindstille Afstand fra brandstation Km: 18 / 5 Beskrivelse af objekt: Sommerhus i træ, beliggende i et større sommerhusområde af nyere dato, med brede veje og en fornuftig afstand mellem husene. Beskrivelse af situation ved ankomst: Sommerhuset er overtændt ved brandvæsenets ankomst og der meddeles fra tilstedeværende, at der savnes flere personer. 3 personer er kommet ud, der savnes fortsat 5 personer, den ene der er kommet ud, ligger stærkt forbrændt på naboens græsplæne. Ved alarmeringen er der samtidig afsendt ambulancer og der rekvireres helikopter til overførsel af stærk forbrændt person til brandsårsafdelingen på Hvidovre.

37 Hyppighed Hedensted Side: 37 Risikomatrice: Brand sommerhus Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

38 Side: 38 Scenarier: Brand sommerhus Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Ingen Nye forebyggelsesinitiativer: Røgmeldere

39 Side: 39 Kapacitetsanalyse: Brand sommerhus Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 13

40 Side: 40 Kapacitetsanalyse: Brand sommerhus Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 11 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

41 Side: 41 Scenarier: Sammenstyrtning parcelhus Tema: Beboelse Risikoobjekt: Parcelhus Risiko: Sammenstyrtning Scenarietitel: sammenstyrtning enfamiliehus efter påkørsel med lastvogn. Tidspunkt: pickliste: RPSa Geografisk beliggenhed: Frederiksbergvej, Løsning Meteorologiske forhold: Mørk, koldt og småregn.. Afstand fra brandstation Km: 3,8 Beskrivelse af objekt: Ældre enfamiliehus med udnyttet tagetage, beliggende umiddelbart ved fortovs bagkant. Beskrivelse af situation ved ankomst: Lastbil kørt igennem facademur, skubbet facademuren ca. 50 cm i længderetningen og holdt med hele førerhuset i husets stue. Den ældre kvinde der boede der, kom ikke tilskade og chaufføren var kun kommet lettere tilskade. Husets tagkonstruktion hvilede på lastvognens førehus.

42 Hyppighed Hedensted Side: 4 Risikomatrice: Sammenstyrtning parcelhus Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

43 Side: 43 Scenarier: Sammenstyrtning parcelhus Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Hastighedsbegrænsning i bymæssig bebyggelse. Nye forebyggelsesinitiativer:

44 Side: 44 Kapacitetsanalyse: Sammenstyrtning parcelhus Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Afstivning Bjærgning af lastbil Redning af værdier Afdækning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale falck 4 Kritisk Timer 8

45 Side: 45 Kapacitetsanalyse: Sammenstyrtning parcelhus Analyse af indsatsresurser. Kapacitetsanalyse: Sammenstyrtning parcelhus 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 6 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed 1 Entreprenør

46 Side: 46 Scenarier: Brand i boligblok Tema: Beboelse Risikoobjekt: Etageboligbyggeri i beton Risiko: Kælderbrand Scenarietitel: Kælderbrand i boligblok Tidspunkt: pickliste: BBEt Geografisk beliggenhed: Kollegievej, Jelling Meteorologiske forhold:.svag vind, 16 grd. C Afstand fra brandstation Km: 14 Beskrivelse af objekt: Ældre boligblok i 3 etager med kælder. Der er dørforbindelse fra trapperum til kælder. Etageadskillelser udført som BS- 60 konstruktion og trapper udført af beton. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst var kælderen røgfyldt og midterste trapperum var røgfyldt. Alle beboer omkring midterste trappeopgang var evakueret. Gennem kældervinduer kunne ikke konstateres flammer, men en del røg. Efterfølgende kunne konstateres at der var tændt bål i vasketøj i 3 forskellige kælderrum.

47 Hyppighed Hedensted Side: 47 Risikomatrice: Brand i boligblok Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

48 Side: 48 Scenarier: Brand i boligblok Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Byggelovgivning Stærkstrømsreglement Nye forebyggelsesinitiativer: Drifts- og vedligeholdelsesplaner Aflåste døre Etablering af branddetekteringsanlæg med intern varsling. Uddannelse i elementær brandbekæmpelse

49 Side: 49 Kapacitetsanalyse: Brand i boligblok Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Røgudluftning Forløb Indsatspersonale 1+1 x 1 Kritisk Timer

50 Side: 50 Kapacitetsanalyse: Brand i boligblok Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 7 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

51 Side: 51 Scenarier: Brand på diskotek Tordenskiold Tema: Steder med mange mennesker Risikoobjekt: Diskotek Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i garderobe på diskotek Tordenskiold Tidspunkt: pickliste: BBBu Geografisk beliggenhed: Jernbanegade 14, Tørring Meteorologiske forhold:.stille vejr, 17 grd. C. Afstand fra brandstation Km: 1,5 Beskrivelse af objekt: Diskotek Tordenskiold består af tre lokaler i to plan, hvoraf den nederste diskotek står i åben forbindelse med den forreste diskotek. Garderoben står i åben forbindelse med hovedindgang, som også er flugtvej fra forreste diskotek samt nederste diskotek. Toiletkærne har adgang fra forreste diskotek. Musik i øverste og nederste diskotek. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst kom en del røg ud af hovedindgang. Der var mange personer på gaden foran diskoteket. Den ansvarlige på stedet kunne oplyse at det brændte inde i garderoben, døren mellem forreste diskotek og øverste diskotek var lukket. Forreste diskotek var tømt for personer, og man var næsten færdig med at tømme den nederste diskotek. Øverste diskotek var der stadig en del personer i. Der var ingen personer i garderoben. Ved spørgsmål om der var personer på toiletterne kunne dette ikke udelukkes. En del af gæsterne var meget ophidset, både på grund af spiritus, panik samt mangel af kammerater.

52 Hyppighed Hedensted Side: 5 Risikomatrice: Brand på diskotek Tordenskiold Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

53 Side: 53 Scenarier: Brand på diskotek Tordenskiold Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Byggelovgivning Brandsyn Eftersyn af el-installationer Eftersyn af ABDL-anlæg samt nød og panikbelysning Eftersyn af slukningsudstyr. Uddannelse af personale i brandbekæmpelse Nye forebyggelsesinitiativer: Bedre uddannelse af personalet. Bedre brandsektionering Evt. krav om sprinkling af enkelte rum. Bedre uddannelse inden for elementær brandbekæmpelse.

54 Side: 54 Kapacitetsanalyse: Brand på diskotek Tordenskiold Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Røgudluftning Førstehjælp Forløb Indsatspersonale 1+ 3x Kritisk Timer Kapacitetsanalyse: Brand på diskotek Tordenskiold

55 Side: 55 Kapacitetsanalyse: Brand på diskotek Tordenskiold Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder Vandforsyningsenhed 15 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

56 Side: 56 Scenarier: Brand SuperBrugsen i Hedensted Tema: Steder med mange mennesker, dagophold Risikoobjekt: Butik Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i bagerafdelingen i SuperBrugsen. 11-pickliste: BBBu Tidspunkt: Geografisk beliggenhe d: Bytorvet 30, Hedensted Meteorologiske forhold: Ingen vind, let tåge. Afstand fra brandstation Km: 1,4 Beskrivelse af objekt: Ild i og kraftig røgudvikling fra bageri ovn, butikken delvis røgfyldt, ingen personer i lokalerne. Beskrivelse af situation ved ankomst: På trods af at hele bygningen er overvåget med ABA-anlæg, var der kraftig røgudbredelse i hele butikken. Tidspunktet betød at der ikke var kunder eller personale i lokalerne, ovnen var indstillet til selv at starte, men man havde glemt at tømme for de sidste brød fra dagen før, det var dem der var i brand og gav den store røgudvikling.

57 Hyppighed Hedensted Side: 57 Risikomatrice: Brand SuperBrugsen i Hedensted Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

58 Side: 58 Scenarier: Brand SuperBrugsen i Hedensted Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: ABA anlæg dækkende hele bygningen. ABDL anlæg på alle døre. Nye forebyggelsesinitiativer: Rutine for fyraften tjek.

59 Side: 59 Kapacitetsanalyse: Brand SuperBrugsen i Hedensted Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udluftning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 10

60 Side: 60 Kapacitetsanalyse: Brand SuperBrugsen i Hedensted Analyse af indsatsresurser. Kapacitetsanalyse: Brand SuperBrugsen i Hedensted 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 8 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

61 Side: 61 Scenarier: Brand Birkelund Plejecenter (delvis i planer) Tema: Steder hvor mange mennesker opholder sig, natophold Risikoobjekt: Plejehjem Risiko: Brand Scenarietitel: Ild i plejehjem Tidspunkt: pickliste:BBIt Geografisk beliggenhed: Rousthøjs Alle 7, 7130 Juelsminde Meteorologiske forhold:.regnvejr med torden Afstand fra brandstation Km: 16,4 / Beskrivelse af objekt: Plejecenter med 69 plejeboliger, 15 daghjemspladser og 0 ældreboliger. Beskrivelse af situation ved ankomst: ABA anlæg aktiveret af røg fra en brændt kondensator i et ældre fjernsyn i et af plejeboligerne. Personalet har fået beboeren ud og har lukket døren mellem plejeboligen og gangen.

62 Hyppighed Hedensted Side: 6 Risikomatrice: Brand Birkelund Plejecenter (delvis i planer) Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

63 Side: 63 Scenarier: Brand Birkelund Plejecenter (delvis i planer) Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: ABA anlæg intern brandslukningsmateriel brand- og evakueringsinstruks uddannelse af personale Nye forebyggelsesinitiativer: ingen

64 Side: 64 Kapacitetsanalyse: Brand Birkelund Plejecenter (delvis i planer) Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/ventilering Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 7

65 Side: 65 Kapacitetsanalyse: Brand Birkelund Plejecenter (delvis i planer) Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 5 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

66 Side: 66 Scenarier: Brand på Højskole i værelsesfløj. Tema: Steder hvor mange mennesker opholder sig, Natophold Risikoobjekt: Højskole Risiko: Brand Scenarietitel: Brand på Uldum Højskole i værelse. Tidspunkt: pickliste: BBIt Geografisk beliggenhed: Højskolebakken 11, Uldum Meteorologiske forhold:.kraftig blæst, 4 grd. C Afstand fra brandstation Km: 13 Beskrivelse af objekt: Værelsesfløj er opført i to plan som et muret byggeri med brandsikker etageadskillelse. Trapperum udgør sektionsadskillelse mellem værelsesfløje samt mod forsamlingslokale. Skolen er forsynet med et varslingsanlæg. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved vores ankomst bliver vi modtaget i gården og får oplyst at det brænder på en af værelserne i værelsesfløjen Udgård. Alle personer i fløjen er kommet ud. Elever er evakueret til Musikhuset. Umiddelbart efter vores ankomst bliver varslingsanlægget stoppet.

67 Hyppighed Hedensted Side: 67 Risikomatrice: Brand på Højskole i værelsesfløj. Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

68 Side: 68 Scenarier: Brand på Højskole i værelsesfløj. Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Byggelovgivningen Driftsmæssige forskrifter Brandsyn Stærkstrømsreglementet Eftersyn af varslingsanlæg, brandslukningsudstyr, ABDL-anlæg m.v. Evakueringsinstruks Nye forebyggelsesinitiativer: Elementær brandbekæmpelse Regler for levende lys Regler for tobaksrygning.

69 Side: 69 Kapacitetsanalyse: Brand på Højskole i værelsesfløj. Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Udluftning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer

70 Side: 70 Kapacitetsanalyse: Brand på Højskole i værelsesfløj. Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 5 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

71 Side: 71 Scenarier: Brand Castberggård Døvehøjskole. Tema: Steder hvor mange mennesker opholder sig, Natophold Risikoobjekt: Døvehøjskole Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i værelses. Tidspunkt: 3.15 Geografisk beliggenhed: Østerskovvej 1, Urlev, Hedensted Meteorologiske forhold: Tørt og vindstille Afstand fra brandstation Km: 6,9 11-pickliste: BBIt Beskrivelse af objekt: Brand i minikøkken, som eleverne må bruge ved ophold, den er beliggende ved værelserne og bl.a. udstyret med microovn. Beskrivelse af situation ved ankomst: Kraftig røgudvikling i værelsesgange og brand i køkken. Evakueringen er påbegyndt efter instruksen, der mangler fortsat personer, det er døve som muligvis ikke har registreret senge vibratorerne eller advarsels-lyset. Værelsesfløjet er i etager og de savnede personer har værelser på hver sin etage.

72 Hyppighed Hedensted Side: 7 Risikomatrice: Brand Castberggård Døvehøjskole Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

73 Side: 73 Scenarier: Brand Castberggård Døvehøjskole Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Brand- og evakueringsinstruks. Vibratorer i alle sengene. Advarsels blink i alle værelser. ABA anlæg som dækker værelser, gange, køkken og administration (1000m af 3061m ) Nye forebyggelsesinitiativer: Instruktion i elementær brandbekæmpelse.

74 Side: 74 Kapacitetsanalyse: Brand Castberggård Døvehøjskole Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udluftning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 16

75 Side: 75 Kapacitetsanalyse: Brand Castberggård Døvehøjskole Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 3 Vandforsyningsenhed 13 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige 1 Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

76 Side: 76 Scenarier: Brand Vejle Fjord Kursus- og Neurorehabiliteringscenter. Tema: Steder hvor mange mennesker opholder sig. Natophold Risikoobjekt: Kursuscenter/Højskole Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i kursuscenter og center for sen hjerneskadede Tidspunkt: pickliste: BBIt Geografisk beliggenhed: Sanatorievej 6, Afstand fra brandstation Km: 8,6 / 11,4 Beskrivelse af objekt: Ældre bygning i 3 4 etager med kælder Beskrivelse af situation ved ankomst: Røgfane fra taget på hovedbygningen. Ild på loftet over værelserne på. sal. Adgangsvej til loftrum via foyer og trappe til 3. sal, herfra adgang til loftrum via lille branddør/lem.

77 Hyppighed Hedensted Side: 77 Risikomatrice: Brand Vejle Fjord Kursus- og Neurorehabiliteringscenter Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

78 Side: 78 Scenarier: Brand Vejle Fjord Kursus- og Neurorehabiliteringscenter Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Driftmæssige forskrifter Intern brandsluknings ABA-anlæg Brandsyn Nye forebyggelsesinitiativer: Kursus i elementær brandbekæmpelse

79 Side: 79 Kapacitetsanalyse: Brand Vejle Fjord Kursus- og Neurorehabiliteringscenter Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale extern Kritisk Timer 15

80 Side: 80 Kapacitetsanalyse: Brand VejleFjord Kursus- og Neurorehabiliteringscenter Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 13 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige 1 Stigeenhed 1 Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

81 Side: 81 Scenarier: Brand Møgelkær Statsfængsel. Tema: Steder hvor mange mennesker opholder sig. Natophold Risikoobjekt: Fængsel Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i fængsel celle Tidspunkt: pickliste: BBIt Geografisk beliggenhed: Møgelkærvej 15, Sejet 8700 Horsens Meteorologiske forhold:.vindstille Afstand fra brandstation Km: 4 / 17 Beskrivelse af objekt: Ældre Statsfængsel (åben fængsel) i etager. Beskrivelse af situation ved ankomst: Røg ud af tagvindue og fra tagkonstruktionen i cellefløj. Ild i inventar og bygningskonstruktionen i en enkelt celle, beboeren er kommet ud men har fået en del røg. Der er påbegyndt evakuering af de øvrige indsatte.

82 Hyppighed Hedensted Side: 8 Risikomatrice: Brand Møgelkær Statsfængsel Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

83 Side: 83 Scenarier: Brand Møgelkær Statsfængsel Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Brandsyn Overvågning fra vagtrum Intern brandslukningsmateriel Brand- og evakueringsinstruks Nye forebyggelsesinitiativer:

84 Side: 84 Kapacitetsanalyse: Brand Møgelkær Statsfængsel Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 1

85 Side: 85 Kapacitetsanalyse: Brand Møgelkær Statsfængsel Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 10 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

86 Side: 86 Scenarier: Brand Løsning skole. Tema: Institutioner Risikoobjekt: Skole Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i spånudsugning fra sløjdsal på Løsning skole. Tidspunkt: 1.0 normal skoledag Geografisk beliggenhed: Ny Skolegade 13, Løsning Afstand fra brandstation Km: 4.8 Meteorologiske forhold: Solskin og næsten ingen vind. 11-pickliste: BBIt Beskrivelse af objekt: Udsugningsanlæg med posefilter pladseret i særskilt rum, der var tilsyneladende brand i denne samt i udsugnings rørene. Beskrivelse af situation ved ankomst: Undervisningstet med sløjdlokalet var meget røgfyldt, skolen havde fået evakueret eleverne, der var holdt mandtal og alle var tilstede. Pedellen tog imod og kunne afklare forholdene om udsugningsanlæg og rørinstallationen. Det omhandlede undervisnings er i flere etager og der var røgspredning til over liggende etager.

87 Hyppighed Hedensted Side: 87 Risikomatrice: Brand Løsning skole Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

88 Side: 88 Scenarier: Brand Løsning skole Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Instruktion i elementær brandbekæmpelse af lærerne. Brand- og evakueringsinstruks for skolen. Øvelser i evakuering. Nye forebyggelsesinitiativer:

89 Side: 89 Kapacitetsanalyse: Brand Løsning skole Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udluftning Indvendig slukning Vandforsyning Nedbrydning Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 9

90 Side: 90 Kapacitetsanalyse: Brand Løsning skole Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 8 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

91 Side: 91 Scenarier: Brand i Børnehave. Tema: Industitutioner Risikoobjekt: Børneinstitution Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i fællesrum ved Rask Mølle Børnehave Tidspunkt: pickliste: BBIt Geografisk beliggenhed: Gyvelvej 5, Rask mølle Meteorologiske forhold:.stille vejr, 17 grd. C. Afstand fra brandstation Km: 13 Beskrivelse af objekt: Børnehaven er normeret til 60 børn, hvoraf der er en skovgruppe på 1 børn. Børnehaven er opført i et plan som muret byggeri med uudnyttet tagrum. Fællesrummet er placeret midt i bygningen som fordelerrum med adgang til to stk. grupperum, værkstedsbygning, toiletrum samt personalerum. Grupperum og værkstedsbygning har adgang direkte til det fri. Beskrivelse af situation ved ankomst: Samtlige personer er kommet ud. Det ryger ud fra fællesrum og der kan konstateres svage flammer i køkkensektion. Samtlige vinduer og døre er lukket.

92 Hyppighed Hedensted Side: 9 Risikomatrice: Brand i Børnehave Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

93 Side: 93 Scenarier: Brand i Børnehave Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Byggelovgivningen Driftsmæssige forskrifter Brandsyn Intern beredskabsplan Elementer brandbekæmpelse Nye forebyggelsesinitiativer: Brandalameringsanlæg Nød-og panikbelysning

94 Side: 94 Kapacitetsanalyse: Brand i Børnehave Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Udluftning Forløb Indsatspersonale 1+1 x 1 Kritisk Timer

95 Side: 95 Kapacitetsanalyse: Brand i Børnehave Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 9 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

96 Side: 96 Scenarier: Brand Engvejens Børnehjem døgninst. fysisk/psysisk handicap. Tema: Institutioner Risikoobjekt: Børneinstitution Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i værelse 11-pickliste: BBIt Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Engvejen 4, Juelsminde Meteorologiske forhold:.solskin og næsten ingen vind Afstand fra brandstation Km: / 16 Beskrivelse af objekt: Brand i sengetøj i beboerværelse, der er ABAanlæg i institutionen. Beskrivelse af situation ved ankomst: Personalet havde fulgt brand- og evakueringsinstruksen og fået evakueret fløjen for personer, brandvæsenet blev modtaget af kontaktperson som kunne meddele at alle var ude og man mente også at branden var slukket. Der var stadig meget røgfyldt.

97 Hyppighed Hedensted Side: 97 Risikomatrice: Brand Engvejens Børnehjem døgninst. fysisk/psysisk handicap. Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

98 Side: 98 Scenarier: Brand Engvejens Børnehjem døgninst. fysisk/psysisk handicap. Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Brand- og evakueringsinstruks. ABA anlæg. Instruktion i elementær brandbekæmpelse. Nye forebyggelsesinitiativer:

99 Side: 99 Kapacitetsanalyse: Brand Engvejens Børnehjem døgninst. fysisk/psysisk Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale 1 + personale 4 Kritisk Timer 13

100 Side: 100 Kapacitetsanalyse: Brand Engvejens Børnehjem døgninst. fysisk/psysisk Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 10 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

101 Side: 101 Scenarier: Brand i administrationsbygning. Tema: Kontorer Risikoobjekt: Administrationsbygning Risiko: Brand Scenarietitel: Brand på Uldum Rådhus. 11-pickliste: BBBu Tidspunkt: 0.15 Geografisk beliggenhed: Tjørnevej 6-10, Uldum Meteorologiske forhold:.jævn vind, 10 gdr. C. Afstand fra brandstation Km: 1 Beskrivelse af objekt: Administrationsbygningen er opført som barakbyggeri hovedsagelig i træ. Bygningen er opført med en kærne som storkontor med en del kontor med enkeltmandskontorer. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst kom svag røg ud fra en vindue i kontorafdeling ved hovedindgang. Vi blev modtaget af Rengøringspersonale som kunne oplyse at det brændte inde på et enkeltmandskontor, og at døren var lukket. Der var ingen i administrationsbygningen, ud over rengøringspersonale.

102 Hyppighed Hedensted Side: 10 Risikomatrice: Brand i administrationsbygning. Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

103 Side: 103 Scenarier: Brand i administrationsbygning. Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Byggeloven Stærkstrømsreglementet. Nye forebyggelsesinitiativer: Indførelse af brandsyn Eftersyn af elinstallationer Udarbejdelse af driftsplaner, rundering af vagt ved arbejdstids ophør. Central slukning af strøm, således at el er spændingsfri. Uddannelse af personale

104 Side: 104 Kapacitetsanalyse: Brand i administrationsbygning. Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Udluftning Forløb Indsatspersonale 1+1 x 1 Kritisk Timer

105 Side: 105 Kapacitetsanalyse: Brand i administrationsbygning. Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 7 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

106 Side: 106 Scenarier: Brand administrationen Sole Minkfoder. Tema: Kontor Risikoobjekt: Administrationsbygning Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i køkken ved administrationen storrums- kontor Tidspunkt: 17.0 Geografisk beliggenhed: Kærvej 45, Gl.Sole, Hedensted Meteorologiske forhold: Små regn/tøsne, ingen vind. Afstand fra brandstation Km: 6,5 11-pickliste: BBBu Beskrivelse af objekt: Brand i personale køkken, åben dør mellem køkken og storrumskontoret, der er mødelokale i tagetagen over køkken. Beskrivelse af situation ved ankomst: Kraftig brand i køkkenet, skabe og andet inventar antændt, kraftig røgspredning i hele kontorområdet og i tagetagen, etageadskillelsen er intakt, der er usikkerhed om kvaliteten i denne, da det er et gammelt stuehus der er ombygget til administration. Ved ankomst oplyser ejer at der ingen personer er i bygningen.

107 Hyppighed Hedensted Side: 107 Risikomatrice: Brand administrationen Sole Minkfoder Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

108 Side: 108 Scenarier: Brand administrationen Sole Minkfoder Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Brandmelder anlæg med overførsel af alarm til tyverialarmens alarmoperatør. Nye forebyggelsesinitiativer: ABA anlæg med alarmoverførsel til brandvæsen. Fyraftens tjek eftersyn om elektriske artikler er slukket mv.

109 Side: 109 Kapacitetsanalyse: Brand administrationen Sole Minkfoder Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 9

110 Side: 110 Kapacitetsanalyse: Brand administrationen Sole Minkfoder Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 7 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

111 Side: 111 Scenarier: Brand i lagerbygning ved industri. Tema: Industri Risikoobjekt: Lager Risiko: Lagerbrand Scenarietitel: Brand i dækcenter, lagerbygning. Tidspunkt: pickliste: BBIn Geografisk beliggenhed: Skanderborgvej 60, Uldum. Meteorologiske forhold: Svag vind Afstand fra brandstation Km: 10 Beskrivelse af objekt: Større dækcenter, med oplag af en del dæk samt aluminiumsfælge. Opdelt med sektionsvægge. Beskrivelse af situation ved ankomst: Under fremkørsel kunne ses kraftigt røg. Den ene del af bygningen overtændt.

112 Hyppighed Hedensted Side: 11 Risikomatrice: Brand i lagerbygning ved industri, (Brandfarlig lagerbygning). Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

113 Side: 113 Scenarier: Brand i lagerbygning ved industri. Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Bygningsreglementet Stærkstrømsreglementet Tekniske forskrifter Brandsyn Nye forebyggelsesinitiativer: Indfører drift- og vedligeholdelsesplaner. Etablering af branddetekteringsanlæg med intern alarmering.

114 Side: 114 Kapacitetsanalyse: Brand i lagerbygning ved industri.. Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale x Kritisk Timer

115 Side: 115 Kapacitetsanalyse: Brand i lagerbygning ved industri. Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder Vandforsyningsenhed 13 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed 1 Entreprenør

116 Side: 116 Scenarier: Industribrand. Tema: Industri Risikoobjekt: Industribygning Risiko: Brand/miljøuheld Scenarietitel: Brand i industrihal hos DAKA Tidspunkt: 1.0 hverdag 11-pickliste: BBIn Geografisk beliggenhed: Dakavej 10, Løsning Meteorologiske forhold: Ingen betydning for indsatsen Afstand fra brandstation Km: 5,4 Beskrivelse af objekt: Industribygninger til behandling af animalske restprodukter, for udvinding af animalsk fedt og benmel Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i toaster og ventilationsanlæg, ventilationsrør (dobbeltkappede) rødglødende, transport anlæg fra toaster til silo ikke standset, derfor stor risiko for brandspredning.

117 Hyppighed Hedensted Side: 117 Risikomatrice: Industribrand Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

118 Side: 118 Scenarier: Industribrand Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Bygningsreglement Tekniske forskrifter Brandsyn Nye forebyggelsesinitiativer: EB til personale (H,K) Fyraftenstjek (H,K) Bygningsforbedringer / vedligeholdelseskontrol (K) Instruktion i brandsikkerhed/forholdsordre (H,K)

119 Side: 119 Kapacitetsanalyse: Industribrand Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Begræns udbredelse Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Værdiredning Nedbrydning Forløb Indsatspersonale 1+1 x x 4 1 Kritisk Timer 15

120 Side: 10 Kapacitetsanalyse: Industribrand Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 13 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige 1 Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

121 Side: 11 Scenarier: Brand Hornsyld Købmandsgård Tema: Industri Risikoobjekt: Lager Risiko: Lagerbrand Scenarietitel: Brand i tømmerlade Tidspunkt: pickliste: BBIn Geografisk beliggenhed: Nørregade 8, Hornsyld Meteorologiske forhold:.regn let vind fra vest Afstand fra brandstation Km: 1,0 Beskrivelse af objekt: Købmandsgård med trælasthandel, byggemarked, korn- og foderstoffer, kemikalier og oliehandel. Branden var i en af flere sammenbyggede haller. Beskrivelse af situation ved ankomst: Hal med diverse træoplag er overtændt. Tilstødende hal, på den ene side, også med træoplag og tilstødende hal, på den anden side, med maling, oplag af plader mv., var begge truede af branden. Ved ankomst rekvirerer ISL Hjælpestationen samt assistance med ekstra slukningstog samt stigevogn.

122 Hyppighed Hedensted Side: 1 Risikomatrice: Brand Hornsyld Købmandsgård Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

123 Side: 13 Scenarier: Brand Hornsyld Købmandsgård Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Brandsyn Intern slukningsudstyr Nye forebyggelsesinitiativer: Kursus for personale i almen brandbekæmpelse.

124 Side: 14 Kapacitetsanalyse: Brand Hornsyld Købmandsgård Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 30

125 Side: 15 Kapacitetsanalyse: Brand Hornsyld Købmandsgård Analyse af indsatsresurser. Indsatsleder 4 Brandslukningsenhed 4 Holdleder 4 Vandforsyningsenhed Brandmænd Beredskabscentret Frivillige 1 Stigeenhed Støttepunkt 1 Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

126 Side: 16 Scenarier: Brand Palsgård Industri. Tema: Industri Risikoobjekt: Show-room Risiko: Brand Scenarietitel: Brand i Rumhuset show-room, laboratorium, forsøgskøkken Tidspunkt: pickliste: BBIn Geografisk beliggenhed: Palsgaardvej 10, Juelsminde Meteorologiske forhold:.tørt og frisk vind fra nordvest Afstand fra brandstation Km: 16.4 / 4 Beskrivelse af objekt: Rumhuset virker som laboratorium, forsøgskøkken og showroom samtidig var det her meget af virksomhedens historie var samlet Beskrivelse af situation ved ankomst: Mellemgang og store dele af Rumhuset var overtændt. Der var kraftig strålevarme som truede anden nærliggende bygning (chocolade forsøgsbygning) termoruder var revnet og fuger omkring vinduer var flydende. Der var en brandhane og en stor vandtank på virksomheden, APS og Hjælpesprøjte kunne derfor begge virke som slukningsenheder.

127 Hyppighed Hedensted Side: 17 Risikomatrice: Brand Palsgård Industri Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

128 Side: 18 Scenarier: Brand Palsgård Industri Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: ABA anlæg Intern slukningsmateriel flere af hjælpestationens deltidsbrandfolk er ansat på virksomheden Nye forebyggelsesinitiativer: Sprinkling

129 Side: 19 Kapacitetsanalyse: Brand Palsgård Industri Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 17

130 Side: 130 Kapacitetsanalyse: Brand Palsgård Industri Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 14 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

131 Side: 131 Scenarier: Brand / miljøuheld Air Liquide. Tema: Industri Risikoobjekt: Sevesovirksomhed Risiko: Miljøuheld/brand Scenarietitel: Udslip af flydende ilt og brand i tankvogn Tidspunkt: pickliste: BBIn Geografisk beliggenhed: Frejasvej 4, Hedensted Afstand fra brandstation Km: 3, Meteorologiske forhold: let støvregn, let nordvestlig vind Beskrivelse af objekt: påfyldningsslange mellem tankanlæg og tankvogn sprunget. Udstrømmende ilt har forårsaget selvantændelse af tankvogn, uopmærksomhed gør at der går tid inden der sker afbrydelse af tankudstrømningen. Beskrivelse af situation ved ankomst: Kraftig brand i tankvogn med flydende ilt, den holder umiddelbart op ad tankanlægget, branden afgiver en ekstrem kraftig strålevarme, der er stor risiko for nedsmeltning af rør og armaturer/ventiler på tankanlæg. Der er en stor sø på tankpladsen, formentlig af flydende ilt. Opvarmningen forårsager en stor afdampning af den flydende ilt (nedkølet til ca. 185 o for at blive flydende) vinden bærer væk fra den nærmeste industri, egne køretøjer skal holdes i god afstand fra skadestedet på grund af luftens iltkoncentrasion.

132 Hyppighed Hedensted Side: 13 Risikomatrice: Brand / miljøuheld Air Liquide Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

133 Side: 133 Scenarier: Brand / miljøuheld Air Liquide Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Der er udarbejdet risikoanalyse og sikkerhedsdokument for virksomheden. Der er ABA-anlæg dækkende det meste af virksomheden. Nye forebyggelsesinitiativer: Etablering af virksomhedsbedriftværn med uddannede røgdykkere med tilhørende åndedrætsværn.

134 Side: 134 Kapacitetsanalyse: Brand / miljøuheld Air Liquide Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Gassporing (ilt) Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale x 3 x Kritisk Timer 19

135 Side: 135 Kapacitetsanalyse: Brand / miljøuheld Air Liquide Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 3 Vandforsyningsenhed 16 Brandmænd x Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed 1 Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

136 Side: 136 Scenarier: Færdselsuheld med fastklemte. Tema: Infrastruktur Risikoobjekt: Personvogn Risiko: FUH med fastklemte Scenarietitel: Færdselsuheld med fastklemte. Tidspunkt: pickliste: RFFa Geografisk beliggenhed: Nørresnedevej, Matrup skov. Meteorologiske forhold:.stille vejr, 8 gdr. C. Afstand fra brandstation Km: 14 Beskrivelse af objekt: Soloulykke, personbil kørt mod træ. Beskrivelse af situation ved ankomst: 1. Ambulance ankommer samtidig med indsatsleder. På uheldstedet er en pensioneret læge samt sygeplejerske, som kom umiddelbart efter ulykken. Bilen var bukket rundt omkring et træ. Der var 4 fastklemte personer i bilen, en mor samt 3 børn fra 7-13 år. En 11 års dreng var ved fuld bevidsthed. Bemærkninger: Moderen overlevede, fik varig men. 13 års dreng som sad på forsædet blev dræbt på stedet. 11 års dreng fik svære kvæstelser på ben og hofteparti. På nuværende tidspunkt et halv år efter opereret 14 gange, kan endnu ikke gå. 7 års pige afgik ved døden dagen efter ulykken.

137 Hyppighed Hedensted Side: 137 Risikomatrice: Færdselsuheld med fastklemte. Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

138 Side: 138 Scenarier: Færdselsuheld med fastklemte. Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Færdselsloven Hastighedsbegrænsninger Nye forebyggelsesinitiativer: Kurser på køretekniske anlæg. Førstehjælpskurser Kampagner vedrørende førerens opmærksomhed under kørslen.

139 Side: 139 Kapacitetsanalyse: Færdselsuheld med fastklemte. Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Miljøforurening Debrifing Forløb Indsatspersonale Alle Kritisk Timer

140 Side: 140 Kapacitetsanalyse: Færdselsuheld med fastklemte. Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 6 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

141 Side: 141 Scenarier: Trafikuheld med fastklemte. Tema: Infrastruktur Risikoobjekt: Personvogn Risiko: FUH med fastklemte Scenarietitel: Trafikuheld med fastklemte, sammenstød mellem lastbil og personbil Tidspunkt: pickliste: RFFa Geografisk beliggenhed: Hovedvejen ved Sebberup, rute 170 Meteorologiske forhold: Mørk, usigtbart med småregn. Afstand fra brandstation Km: 6,4 Beskrivelse af objekt: Sættevognstog bakker og holder på tværs af hovedvejen og personbil påkører den. Beskrivelse af situation ved ankomst: Personbil med 4 personer er kørt ind under sættevogn og sidder kilet fast. personer sidder fastklemt, en er kastet ud af personbilen og ligger ca. 50 m derfra, den sidste i personbilen og lastvognchaufføren er uskadte.

142 Hyppighed Hedensted Side: 14 Risikomatrice: Trafikuheld med fastklemte Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

143 Side: 143 Scenarier: Trafikuheld med fastklemte Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Færdselsloven Hastighedsbegrænsning Nye forebyggelsesinitiativer: Oplysningskampagne om afstandskrav (H,K) Obligatoriske hastigheds og manøvretest på bane (H,K) Bedre bilsikkerhed (K) Tvungen instruktion i 1. hjælp (K)

144 Side: 144 Kapacitetsanalyse: Trafikuheld med fastklemte Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personred/frigørelse Nødbehandling Sikring mod brand Vandforsyning Oprydning/miljø Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale 1+1 tankvogne Kritisk Timer 9

145 Side: 145 Kapacitetsanalyse: Trafikuheld med fastklemte Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 7 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning 1 Miljøenhed Entreprenør

146 Side: 146 Scenarier: Miljøuheld. Tema: Infrastruktur Risikoobjekt: Lastvogn Risiko: Miljøuheld Scenarietitel: Olieforurening ifb. med væltet sættevogn. Tidspunkt: hverdag 11-pickliste: BMFM Geografisk beliggenhed: Motorvej E45 km 14,6 sydgående. Meteorologiske forhold: Mørk, vådt og diset. Afstand fra brandstation Km: 7,6 Beskrivelse af objekt: Sættevogn kørt i grøften og ligger på siden. Beskrivelse af situation ved ankomst: Sættervognen ligger på siden, brændstoftanken er skadet og lækker dieselolie. Godset i trailer udgør ingen risiko. Eneulykke og chauffør er ikke kommet til skade. Området er indenfor drikkevandsinteresse område.

147 Hyppighed Hedensted Side: 147 Risikomatrice: Miljøuheld Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

148 Side: 148 Scenarier: Miljøuheld Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Regler for vejtransport Miljøloven Nye forebyggelsesinitiativer: Vedligeholdelsestjek af ejer/bruger (H,K) Obligatoriske eftersyn med fast interval (H,K) Instruktion af personer om omgang med miljøfarlige produkter (H,K) Større bevidsthed om ansvarlighed hos chauffører (H,K)

149 Side: 149 Kapacitetsanalyse: Miljøuheld Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Tømning af tank Bekæmpelse af udslip Opryd/efterbekæmpelse Afspærring tankvogne Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale 1+1 tankvogne Kritisk Timer 6

150 Side: 150 Kapacitetsanalyse: Miljøuheld Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 4 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning 1 Miljøenhed Entreprenør

151 Side: 151 Scenarier: Brand / Flystyrt Tema: infrastruktur Risikoobjekt: Fly Risiko: Flystyrt Scenarietitel: Fly styrtet og har ramt stuehus til landejendom Tidspunkt: pickliste: SAMi/BBVi Geografisk beliggenhed: Tusvad, Ølsted Afstand fra brandstation Km: 10,8 Meteorologiske forhold: Tørt, let vind Beskrivelse af objekt: Et F16 jagerfly er i luftrummet kollideret med et passagerfly, passagerfly er styrtet i Horsens kommune, Jagerflyet er styrtet i Ølsted, Hedensted kommune, piloter har skudt sig ud og savnes, flykroppen har ramt stuehuset, hvor der befandt sig personer. Beskrivelse af situation ved ankomst: Der ligger brændende flydele over et meget stort areal, selve flykroppen ligger halvt inde i hjørnet af stuehuset, både fly og stuehus er i brand, tilstedeværende oplyser at der sandsynligvis befinder sig personer i huset. Politiet oplyser at flyvestation Skrydstrup sender skadestedskoordinator, vagtleder bevogtningstjenesten, ambulancetjenesten samt Hydrazin- og ammunitionsteam.

152 Hyppighed Hedensted Side: 15 Risikomatrice: Brand / Flystyrt Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

153 Side: 153 Scenarier: Brand / Flystyrt Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Nye forebyggelsesinitiativer:

154 Side: 154 Kapacitetsanalyse: Brand / Flystyrt Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Forløb Indsatspersonale 3 4 Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Flyvestation Skrydstrup 4 x Kritisk Timer 3

155 Side: 155 Kapacitetsanalyse: Brand / Flystyrt Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 4 Vandforsyningsenhed 0 Brandmænd 1 Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

156 Side: 156 Scenarier: Brand på Hjarnø (ø beredskab) Tema: Infrastruktur Risikoobjekt: Øer Risiko: Brand Scenarietitel: Markbrand Tidspunkt: pickliste: BNMi Geografisk beliggenhed: Hjarnø Meteorologiske forhold:.tørt og ingen vind Afstand fra brandstation Km: 18,9 Beskrivelse af objekt: Markbrand, ø-beredskabet ( 6 mand + motorsprøjte) aktiveret Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved slukningstogets ankomst, efter at være sejlet over til øen af færgen, havde ø-beredskabet bekæmpet branden.

157 Hyppighed Hedensted Side: 157 Risikomatrice: Brand på Hjarnø (ø beredskab) Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

158 Side: 158 Scenarier: Brand på Hjarnø (ø beredskab) Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Nye forebyggelsesinitiativer:

159 Side: 159 Kapacitetsanalyse: Brand på Hjarnø (ø beredskab) Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Ø - Beredskab Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 13

160 Side: 160 Kapacitetsanalyse: Brand på Hjarnø (ø beredskab) Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed 1 Holdleder 1 Vandforsyningsenhed 5 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed 6 Ø - Beredskab Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

161 Side: 161 Scenarier: Markbrand. Tema: Natur Risikoobjekt: Mark Risiko: Markbrand Scenarietitel: Større markbrand. Tidspunkt: 13.5 Geografisk beliggenhed: Skolegade, Stubberupvej, Ny Sebberupvej, Løsning Afstand fra brandstation Km: 3, Meteorologiske forhold: Kraftig vind der skifter mellem sydlig og vestlig retning. Ekstremt tørt. Beskrivelse af objekt: Meget stort areal med snittet halm antændt af mejetærsker, mejetærsker kørte stadig i modsatte ende i forhold til vindretning. 11-pickliste: BNMH Beskrivelse af situation ved ankomst: Ca. 35 ha antændt/truet af antændelse, flere bygninger, heraf et med stråtag, truet af branden, flere heste på marken nærmest ejendommene i Gl. Løsning truet af røg og brand, da vinden vender første gang er flere huse på Stubberupvej truet, da den vender anden gang er det en minkog hjortefarm på Skolegade der trues.

162 Hyppighed Hedensted Side: 16 Risikomatrice: Markbrand Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

163 Side: 163 Scenarier: Markbrand Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Pulverslukker på mejetærsker. Nye forebyggelsesinitiativer: Mere agtpågivenhed/større opmærksomhed fra maskinfører. Hyppigere rengøring for støv mv.

164 Side: 164 Kapacitetsanalyse: Markbrand Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 19

165 Side: 165 Kapacitetsanalyse: Markbrand Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder 4 Vandforsyningsenhed 17 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

166 Side: 166 Scenarier: Kystredning. Tema: Natur Risikoobjekt: Kyst Risiko: Personredning Scenarietitel: Personredning i fjorden Tidspunkt: pickliste: RPDr Geografisk beliggenhed: Snaptun, Juelsminde Afstand fra brandstation Km: 16,8 Meteorologiske forhold: Kold og overskyet med let vind, pga. årstid også mørkt Beskrivelse af objekt: Alarm fra person der er alene ombord på lille fiskerbåd, båden har motorstop og tager vand ind. Personen ved ikke præcis hvor han er, han står i vand til knæene og hans mobil, som er eneste kommunikation, er løbet tør for strøm. Beskrivelse af situation ved ankomst: Båden er ikke at se på fjorden, beredskabets båd er i vandet og afsøger opgivet område ligesom Endelavefærgen afsøger området længere ude, helikopter er tilkaldt.

167 Hyppighed Hedensted Side: 167 Risikomatrice: Kystredning Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

168 Side: 168 Scenarier: Kystredning Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Nye forebyggelsesinitiativer: Øget oplysning om sikkerhed til søs. Krav om navigation. Krav om/til kommunikationsudstyr.

169 Side: 169 Kapacitetsanalyse: Kystredning Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Bådberedskab Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Førstehjælp Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 10

170 Side: 170 Kapacitetsanalyse: Kystredning Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder 1 Brandslukningsenhed 1 Holdleder Vandforsyningsenhed 8 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør 1 Bådberedskab

171 Side: 171 Scenarier: Brand Glud Museum. Tema: Kulturværdier Risikoobjekt: Museer Risiko: Brand Scenarietitel: Ild i museum Tidspunkt: pickliste: BBEt Geografisk beliggenhed: Museumsvej 44, Glud, 8700 Horsens Meteorologiske forhold: Overskyet, let vind. Afstand fra brandstation Km: 11,4 / 11,4 Beskrivelse af objekt: Ild i gammel bindingsværk gård med stråtag, som udgør en af de udstillede bygninger, flere med stråtag. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ild i hjørne af stråtag i lille frit liggende længe til gården, museets folk er i gang med at flytte inventar, vinden bærer væk fra den brændende bygning, men kan true anden bygning med stråtag.

172 Hyppighed Hedensted Side: 17 Risikomatrice: Brand Glud Museum Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

173 Side: 173 Scenarier: Brand Glud Museum Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: ABA anlæg intern brandslukningsmateriel uddannelse af personale Nye forebyggelsesinitiativer: Ingen

174 Side: 174 Kapacitetsanalyse: Brand Glud Museum Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Værdiredning Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale Kritisk Timer 15

175 Side: 175 Kapacitetsanalyse: Brand Glud Museum Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 3 Vandforsyningsenhed 1 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

176 Side: 176 Scenarier: Gårdbrand. Tema: Sted med mange dyr Risikoobjekt: Landbrug uden dyr Risiko: Gårdbrand Scenarietitel: Gårdbrand, fare for mennesker og dyr Tidspunkt: pickliste: BBGD Geografisk beliggenhed: Hovedvejen 9, Hedensted Meteorologiske forhold: Tørt og ingen vind. Afstand fra brandstation Km: 6, Beskrivelse af objekt: 3 længet gård med stort stuehus og maskinhus. Beskrivelse af situation ved ankomst: Samtlige længer, stuehus og maskinhus totalt overtændt, ingen kontakt for oplysninger om personer og dyr, der stod en bil i den brændende maskinhus.

177 Hyppighed Hedensted Side: 177 Risikomatrice: Gårdbrand Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

178 Side: 178 Scenarier: Gårdbrand Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Bygningsreglement Regler for dyrhold Nye forebyggelsesinitiativer: EB til gårdejere + personale (H,K) Obligatorisk brandmateriel på gårde med dyrehold (K) Brandsikkerhedstjek (evt. af miljømedarbejder) (H,K) Instruktion i brandsikkerhed (H,K)

179 Side: 179 Kapacitetsanalyse: Gårdbrand Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder politihjælp Sikring personred/eftersøg Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale 1+ 1 x x 8x1 x 4 Kritisk Timer 3

180 Side: 180 Kapacitetsanalyse: Gårdbrand Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 3 Vandforsyningsenhed 0 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed Entreprenør

181 Side: 181 Scenarier: Gårdbrand med dyr, (svin). Tema: Steder med mange dyr Risikoobjekt: Landbrug med dyr Risiko: Gårdbrand med svinehold Scenarietitel: Gårdbrand med mange svin. Tidspunkt:.00 Geografisk beliggenhed: Haugevej 1, Ølholm Meteorologiske forhold:.stille vejr ca. 1 gdr. C Afstand fra brandstation Km: 6 Beskrivelse af objekt: Større svinehold i gamle stalde med halm på loftet. Bygning og 3 med træetageadskillelse, bygning 5 og 6 med brandsikker etageadskillelse, dog med flere gennembrydninger. Bygning 4 indeholder en større halmoplag. 11-pickliste: BBGD Stuehus Svinestald foderlade Foderlade Beskrivelse af situation ved ankomst: Bygning, 3 og 4 overtændt. Det brændte kraftigt inde i staldene, idet etageadskillelse og brændende halm var faldet ned. Bygning 5 og 6 Begyndende brand i halm på loftet. Bygning 5 røgfyldt.

182 Hyppighed Hedensted Side: 18 Risikomatrice: Gårdbrand med dyr, (svin). Hyppig > 10 pr. år Påregnelig 1-10 pr. år 5 4 Forekomme r 0,1-1 pr. år 3 Sjælden 0,01-0,1 pr. år Næsten aldrig <0,01 pr. år Mennesker Ubetydelig skade Mindre kvæstelser få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindr e forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag. Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 uge. Mere end fem kvæstede million kr. Risiko for varig skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse r af drift på > 1 måned, fyring af medarbejde r Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/død e 1-10 millioner kr. Mindre varige skader Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder, tab af kunder. Flere døde/mange kvæstede >10 millioner kr. Større varige skader. Kritisk for opretholdels e af funktion. Ophør af virksomhed.

183 Side: 183 Scenarier: Gårdbrand med dyr, (svin). Forebyggelseskapacitet: Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Bygningsreglementet Stærkstrømsreglementet Regler for dyrehold Nye forebyggelsesinitiativer: Bedre mulighed for at rede dyr ud. Bedre brandsektionsadskillelser Regler for opbevaring af halm på loftet, hvor der er dyrehold Krav til brandslukningsudstyr ved landbruget. Indfører drift- og vedligeholdelsesplaner for staldbygninger Etablering af branddetekteringsanlæg med intern alarmering.

184 Side: 184 Kapacitetsanalyse: Gårdbrand med dyr, (svin). Analyse af indsatsforløb Opgave Indsatsleder Indsatsleder -politi Sikring Personredning Dyrered/eftersøg Udvendig slukning Indvendig slukning Vandforsyning Eftersluk/brandvagt Pumpepasser Rendegraver Dyrlæge Luftforsyning Forløb Indsatspersonale 1+ x x 8 x Kritisk Timer

185 Side: 185 Kapacitetsanalyse: Gårdbrand med dyr, (svin). Analyse af indsatsresurser. 1 Indsatsleder Brandslukningsenhed Holdleder 3 Vandforsyningsenhed 0 Brandmænd Beredskabscentret Frivillige Stigeenhed Luftforsyning Miljøenhed 1 Entreprenør

186 Side: 186 Møde- og indsatsplaner: Jysk Højlager Uldum. Mødeplan for Jysk ABA-anlæg nr. 83, Lars Larsensvej 10, 7171 Uldum Revideret den 1. maj 013 Alarm ABA AVS Alarm type Alarm udløst af røgdetektor eller sprinkler, eller af begge dele. Udkald af ISL + Tørring Brandvæsen Min 7 mand Forventet fremmøde Jysk ISL + ASP Tørring + VT Tørring min. 7 mand ABA AVS Hvor der konstateres brand. ISL + Tørring Brandvæsen + Station Hedensted ISL + ASP Tørring + VT Tørring + SLT Tørring + ASP Hedensted + VT Hedensted + SLT Hedensted ABA AVS Brand fra administration Hvor der er konstateret brand. ISL + Tørring Brandvæsen + Station Hedensted ISL + ASP Tørring + VT Tørring + SLT Tørring + ASP Hedensted + VT Hedensted + SLT Hedensted. Skylift ISL Melding : STOR ALARM ISL + Tørring Brandvæsen + frivagt ISL ISL + ASP Tørring + VT Tørring + SLT Tørring + frivagt ISL Station Hedensted + ASP Hedensted + VT Hedensted + SLT Hedensted. Station Vejle ASP Vejle + VT Vejle + Skylift Vejle BRSMJ BRSSJ (alarmeres af BRSMJ) BRSMJ: Basiskøretøj + stk. vandtankvogne + lysanlæg + kompressor slangegruppe + komandovogn + ATV + transportabel vandkanon BRSSJ: Basiskøretøj + vandtankvogn + slangegruppe + Golfvogn

187 Side: 187 Storalarm Opmarch og venteplads. Fremmødte styrker melder ankomst til ISL og bliver dirigeret frem efter behov. Mødeplan for Jysk i Uldum er udarbejdet ud fra den Brandtekniske beskrivelse samt afholdte øvelser og udarbejdet indsatsplan.

188 Side: Den forebyggende indsats 5.1. Forebyggelsens betydning - højt sikkerhedsniveau baseret på dialog, information og rådgivning De væsentligste forebyggende initiativer er brandsyn og den brandtekniske byggesagsbehandling. Myndighedsudøvelsen praktiseres i en konstruktiv dialog, hvor rådgivning og vejledning prioriteres højt. Information og undervisning skal understøtte de generelle initiativer for at sikre et højt sikkerhedsniveau for den enkelte borger og virksomhed. Hedensted skal på alle beredskabsfaglige områder være den professionelle samarbejdspartner. Gennem målrettet forebyggende indsat i forhold til de kommunale arbejdspladser og institutioner ønsker vi at fremstå som det gode eksempel. Der er indgået en aftale om samarbejdsprocedure (bilag nr.13) for byggesagsbehandling af kap. 5 i bygningsreglementet, mellem bygningsmyndigheden og brandmyndigheden i Hedensted kommune. Formålet med aftalen er, At byggerier som godkendes i Hedensted kommune bliver sikre at færdes i At sikre at der i bygninger opført i Hedensted kommune kan udføres forsvarlig rednings- og slukningsindsats. At afgrænse ansvarsområder og snitflader mellem bygningsmyndigheden og brandmyndigheden i Hedensted kommune omkring den brandtekniske byggesagsbehandling. Beredskabsafdelingen fungerer som rådgiver for kommunens byggesagsbehandlere i henhold til den indgåede samarbejdsprocedure. Beredskabsafdelingen besvarer endvidere en række telefoniske forespørgsler om brandmæssige forhold fra borgere, virksomheder og institutioner. Nogle af disse henvendelser betinger samtidig, at beredskabsafdelingen foretager besigtigelser og efterfølgende fremkommer med skriftlige vurderinger/redegørelser. 5.. Initiativer og aktiviteter - byggeri og teknik Byggelovgivningen og beredskabsloven fastlægger rammerne for, hvordan byggeri m.v. skal etableres på en brandmæssig forsvarlig måde. Disse rammer skal udfyldes på en sådan måde, at der sikres størst mulig sikkerhed. De funktionsbaserede brandkrav stiller krav til både bygherre og beredskabsmyndighed om en åben og konstruktiv dialog, om byggeriets udformning og funktionalitet. Med respekt for myndighedsopgaven og den professionelle rådgivning skal ansøger mødes med åbenhed og velvilje til at finde gode og sikre løsninger i et tillidsfuldt samarbejde.

189 Side: Særlige målgrupper Børn Ældre, ikke-selvhjulpne, herunder demente. Erhvervslivet 5.4. Initiativer og aktiviteter - udvalgte målgrupper Kendskab og motivation - børn og unge Forståelse for forebyggelsens betydning skal skabes tidligt - det skal være naturligt for børn at forstå vigtigheden af, at der forebygges for at undgå ulykker og skader. I den forbindelse prioriteres målrettede aktiviteter overfor børnehaverne, overfor 3. klasserne og overfor afgangsklasserne i folkeskolen. Der skal fokuseres på såvel elementær brandbekæmpelse og brandforebyggelse som førstehjælp Kendskab og motivation - forældregenerationen Forældregenerationen prioriteres ikke særskilt i det forebyggende arbejde. Denne gruppe nås primært via børnene, der gennem den prioriterede indsats på det forebyggende område vil være gode små Ambassadører Kendskab og motivation - ældre Brandforebyggelse blandt ældre, skabes bl.a. ved at uddanne personalet inden for ældreområdet og gennem information til ældreorganisationerne og generelle kampagner om forebyggelse, bl.a. installation af røgalarmer Kendskab og motivation - erhvervslivet Indsatsen over for erhvervslivet vil primært foregå i forbindelse med brandsyn på de enkelte virksomheder. De virksomheder, der ikke er omfattet af regelmæssig brandsyn, vil blive tilbudt rådgivning og vejledning specifikt eller evt. branchevis.

190 Side: Den afhjælpende indsats 6.1. Lovens krav Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab beskriver lovens krav om beredskabet og de er et absolut minimumskrav. Her er centrale uddrag: Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats. Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiale på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Den tekniske ledelse varetages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse af en indsatsleder eller en holdleder. Varetages den tekniske ledelse af en holdleder, skal denne tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor 6.. De politiske målsætninger. Beredskabsloven pålægger kommunen at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, dyr, ejendom og miljø som følge af ulykker og katastrofer. Kommunen har dermed en væsentlig opgave i at sikre sine borgere, ejendom og miljø et sådant beredskabsmæssigt niveau, så kommunen er et sikkert og trygt sted at bo. Elementerne i denne politik er såvel en stærk forebyggende som en stærk afhjælpende indsats. Det afhjælpende beredskab (brandvæsen) skal organiseres og have en kapacitet, så det kan løse de stillede opgaver på en tilfredsstillende måde og på en tilfredsstillende tid. Redningsberedskabets risikopolitik skal være en naturlig del af kommunens bosætnings- og erhvervsindsats og dermed bidrage til at gøre Hedensted Kommune til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed.

191 Side: Beredskabets overordnede opbygning Hedensted kommune har i dag 4 udrykningsstationer. Den geografiske udstrækning og erhvervs/ befolkningsmæssige intensitet gør, at disse 4 stationer fastholdes for at bevare det nuværende serviceniveau Brandmandskab mv Uddannelse Alle ansatte i beredskabet skal have gennemgået og bestået alle lovpligtige uddannelser. Herudover har alle pligt til at gennemføre nødvendig efteruddannelse. Det er ligeledes vigtigt, at alle ansatte selv er aktive for at vedligeholde deres faglige kompetencer ved at supplere efteruddannelse ved selvstudier. Alle skal ligeledes deltage i de lovpligtige årlige vedligeholdelsesøvelser, der afvikles iht. de krav og uddannelsesplaner, der årligt udsendes centralt fra Beredskabsstyrelsen, derudover skal de deltage i lokalt tilrettelagte øvelser, herunder samarbejdsøvelser med de øvrige stationer. Alle skal ligeledes deltage i øvelser ved særlige objekter, hvor der er udarbejdet specielle øvelsesog indsatsplaner, f.eks. Jysk Indsatsledelse Alle indsatsledere skal være ansatte ved redningsberedskabet. De brandtekniske byggesagsbehandlere skal deltage i indsatsledervagten. Alle indsatsledere skal have fornøden uddannelse og efteruddannelse. Indsatsledervagten er baseret på, at der altid er 1 på vagt. En egentlig formel suppleringsvagt findes ikke nødvendigt, da der kun optræder 3-4 hændelser pr. år, hvor vagthavende er bundet på en opgave. Suppleringsvagten dækkes i så fald ved opkald til frivagter, fortrinsvis Beredskabschef og Viceberedskabschef. Der er ansat 5 indsatsledere for kontinuerligt at kunne dække indsatsledervagten Holdledere Holdledere skal have den lovpligtige branduddannelse og efteruddannelse samt uddannelsen som teknisk indsatsleder. Beredskabet baseres på, at grundenheden ledes alene af en holdleder, til helt konkrete opgaver. Det vil sige, der kommer ikke indsatsledere, med mindre opgaven kræver det eller at holdleder rekvirerer indsatsleder. I langt de fleste udrykninger vil indsatsen ledes af en holdleder. Dette kæver en specifik overbygning på holdlederens lovpligtige uddannelse.

192 Side: 19 Det er dog vigtigt at præcisere, at holdlederen ikke er indsatsleder. Det er vagthavende indsatsleder der har ansvaret for alle indsatser og det er ham der afgør, om han vil køre eller ej på baggrund af samtalen med holdlederen Brandmandskab Deltidsansat personale på vagthold skal i princippet kunne varetage alle funktioner. Lovpligtig uddannelse overbygges med nødvendig øvrig uddannelse. Deltidsansatte er den vitale del af udrykningsberedskabet. Deltidsansatte er omfattet af uddannelseskrav efter aftale mellem mandskab og ledelse og deltager i de lovpligtige øvelser og øvrige øvelser iht. kompetence. For at overholde kontrakten og sikre nødvendigt fremmøde mv. har Entreprenøren tilknyttet ca. 18 mand på hver af de 4 stationer Anvendelse af den stedlige beredskabsstyrke Den stedlige beredskabsstyrke som er etableret på Hjarnø bibeholdes, deres kompetencer vedligeholdes uddannelsesmæssigt. De anvendes til den umiddelbare indsats, indtil brandmandskab fra station Klakring når frem til øen Vagtcentraler For at en vagtcentral skal kunne fungere for alle enheder i kommunen er det nødvendigt, at radionettet er udført, så der kan tales fra radio til radio og til vagtcentral, dette er opnået ved indførelse af SINE radionettet. Alle enheder har brug for at kunne kontakte en vagtcentral i de situationer der ikke er indsatsleder med, for at Holdleder kan bestille supplerende materiel og foretage tilbagemelding til vagten om, hvorledes indsatsen skrider frem. Ligeledes baseres indsatsen på at holdlederen fra den enkelte station skal kunne kontakte vagthavende indsatsleder Materiel og bemanding Minimumsenhed Den mindste enhed, bestående af brandmænd og et køretøj. Denne enhed skal bruges til små forureningsindsatser, eksempelvis opsamling af olieprodukter fra biler. Enheden er ikke en akut enhed til udrykninger. Den kan ikke indsættes til brand eller redningsopgaver alene, da sikkerhedsregler ikke kan overholdes med mand.

193 Side: Grundenhed Denne enhed er den mindste enhed til brand og redningsopgaver. Den består af 1 automobilsprøjte eller 1 tanksprøjte, 1 holdleder og 3 brandmænd. Enheden skal være på alle 4 stationer og indsættes som en reduceret udrykning til mindre brande og redningsopgaver. Eksempelvis automatiske brandalarmer, bilbrand i det fri, skorstensbrand med hård tag Basisenhed Basisenheden er den normale brandudrykning til bygningsbrand eller store redningsopgaver. Den består af 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd. Et lille køretøj, 1 automobilsprøjte/tanksprøjte og 1 tankvogn Supplerende enhed Disse enheder er principielt opgave afhængige og tilkaldes efter indsatslederens vurdering, dog medsendes de automatisk til visse hændelser iht. til pickliste. De sammensættes som enten: 1 køretøj med mand, f.eks. 1 tankvogn eller 1 redningslift en grundenhed eller en basisenhed. Bådberedskab Pionervogn med 4 mand Alle stationer skal kunne supplere hinanden. Der er indgået aftale om gensidig vederlagsfri assistance fra nabokommunerne. I entreprisekontraktet indgår, de i picklisten forudbestemte suppleringsenheder, disponeret fra henholdsvis Vejle Brandvæsen og Horsens Ved meget store og tidskrævende indsatser vil det være muligt, at indsætte alle kommunens enheder samtidigt. Her kan kommunen ligeledes trække på de gensidige vederlagsfrie assistance aftaler, som er indgået med vores nabokommuner. Ligeledes skal der i disse situationer også trækkes de Beredskabscentre, Herning og Haderslev Samordning af de materielle ressourcer Da beredskabet i høj grad er baseret på gensidig supplering fra alle stationer er det vigtigt at materiellet på stationerne er ens og af samme høje standard. Det skal være sådan, at de brandmænd som kommer som supplement, kender hvilket udstyr der er på køretøjerne og er i stand til at bruge dem uden videre. Eksempelvis skal røgdykkerudstyret være ens, således at dele kan byttes på tværs af enhederne og alt frigørelsesværktøj skal være ens, således at alle kan betjene det.

194 Side: Afgangs- og udrykningstider Krav til ankomsttid Lovens krav om tid er alene til afgangstid fra stationen. I Hedensted kommune ønskes ikke ændre på nuværende serviceniveau, hvorfor der stilles følgende krav til afgangstider og ankomsttider. Afgangstid og ankomsttid bliver målt på førsteudrykningen iht. picklisten. Måling af afgangstid og ankomsttid på førsteudrykningen starter fra alarmmodtagelse på vagtcentralen. Alle 4 stationer: 5 min i afgangstid 10 min i ankomsttid indenfor centerbyerne Juelsminde, Hornsyld, Hedensted, Løsning, Tørring og Ølholm og 15 min ved øvrige områder, med få undtagelser. ( se kortbilag ) Dækningsområde 1 (se kortbilag) Dækningsområde 1 er området omkring Tørring. Området er betjent fra Stationen i Tørring by. Dækningsområdet er angivet i kortbilag ved to forskellige hastighedspolygoner. Udrykningstiden er er beregnet udfra automobilsprøjten, som 1. køretøj. et er at borgeren skal have hjælp indenfor 15 min. efter alarmmodtagelse hos brandvæsnet. For stationen i Tørring vil det betyde: Afgangstid: maksimalt 5 min. efter alarmmodtagelse Køretid: 10 min. køretid. Polygonerne i kortbilaget viser 10 min. køretid ved henholdsvis 70 km/t og 80 km/t for sprøjten Dækningsområde (se kortbilag) Dækningsområde er området omkring Hedensted. Området er betjent fra Stationen i Hedensted. Dækningsområdet er angivet i kortbilag ved to forskellige hastighedspolygoner. Udrykningstiden er er beregnet udfra automobilsprøjten, som 1. køretøj. et er, at borgeren skal have hjælp indenfor 15 min. efter alarmmodtagelse hos brandvæsnet.

195 Side: 195 For stationen i Hedensted vil det betyde: Afgangstid: maksimalt 5 min. Alarmmodtagelse Køretid: 10 min. køretid. Polygonerne i kortbilaget viser 10 min. køretøj ved henholdsvis 70 km/t og 80 km/t for sprøjten Dækningsområde 3 (se kortbilag) Dækningsområde 3 er området omkring Hornsyld. Området er betjent fra Stationen i Hornsyld. Dækningsområdet er angivet i kortbilag ved to forskellige hastighedspolygoner. Udrykningstiden er er beregnet udfra automobilsprøjte, som 1. køretøj. et er, at borgeren skal have hjælp indenfor 15 min. efter alarmmodtagelse hos brandvæsnet. For stationen i Hornsyld vil det betyde: Afgangstid: maksimalt 5 min. Alarmmodtagelse Køretid: 10 min. køretid. Polygonerne i kortbilaget viser 10 min. køretøj ved henholdsvis 70 km/t og 80 km/t for sprøjten Dækningsområde 3A (se kortbilag) Dækningsområde 3A er området omkring Juelsminde. Området er betjent fra Stationen i Klakring. Dækningsområdet er angivet i kortbilag ved to forskellige hastighedspolygoner. Udrykningstiden er er beregnet udfra tanksprøjten, som 1. køretøj. Tanksprøjten er i dagtimerne på hverdage, placeret på virksomheden Palsgård, hvorfra den kan afgå bemandet med brandmænd ansat på virksomheden. et er, at borgeren skal have hjælp indenfor 15 min. efter alarmmodtagelse hos brandvæsnet. For stationen i Klakring vil det betyde: Afgangstid: maksimalt 5 min. Alarmmodtagelse Køretid: 10 min. køretid. Polygonerne i kortbilaget viser 10 min. køretøj ved henholdsvis 70 km/t og 80 km/t for sprøjten.

196 Side: Flere samtidige indsatser Som det fremgår af.7 om samtidighed kan det konkluderes, at der ved fastholdelse af den nuværende placering af stationerne, vil kunne ydes den nødvendige indsats ved samtidige hændelser Assistancemuligheder Støtte til og fra naboberedskaber Mellem begge nabokommuner (Vejle og Horsens) er der udfærdiget en aftale om gensidig vederlagsfri assistance, i tilfælde af særlige eller store eller særlig mandskabskrævende indsatser. Herudover er det dog nødvendigt, at indgå særlige aftaler om hjælp til slukning af enkelte objekter i kommunen, hvor vi ikke selv har materiel eller mandskab, til at klare opgaven. Her tænkes på objekter, hvor der er udarbejdet eller er behov for at udarbejde en mødeplan, f.eks. Jysk Centrallager i Uldum, hvor der er udarbejdet møde- og indsatsplaner Det niveaudelte beredskab og dets anvendelse. Kommunerne er en del af det samlede totalforsvar og også en del af det niveaudelte redningsberedskab. Vi har i Danmark en arbejdsdeling mellem staten og kommunerne, der på dette område sikrer, at der i en given situation kan opbygges et tilstrækkeligt redningsberedskab til løsning af den givne opgave. En del af det sidste forlig er, at ressourcerne i større omfang skal kunne anvendes på tværs af de traditionelle sektorer, derfor vil vi i fremtiden også kunne se forsvaret anvendt til hjælp til løsning af opgaver i større omfang. Selvom Beredskabsloven pålægger kommunerne, at have et redningsberedskab til rådighed, der bl.a. kan begrænse og afhjælpe skader på personer, dyr, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer kan intet redningsberedskab dimensioneres til at kunne klare enhver hændelse, hvis ikke der afsættes helt ekstraordinære ressourcer. Dermed er det ikke samfundsmæssigt rimeligt, at enhver kommune skal kunne alting. På redningsberedskabets område arbejder vi på to niveauer: Kommunalt: Det kommunale redningsberedskab, skal kunne løse almindeligt forekomne opgaver, evt. under brug af assistance fra naboberedskaber. Statsligt: Støtte fra de statslige beredskabscentre til store og omfattende hændelser, der kræver særlig meget personel og materiel, typisk fra kasernerne i Herning og Haderslev. Hertil kommer evt. assistance fra forsvaret, der kan stilles til rådighed via politiets koordinerende ledelse og som kan omfatte hjælp med mandskab og særligt materiel fra forsvarets beholdninger,

197 Side: 197 der kan anvendes til løsning af de nødvendige opgaver, eks. køretøjer med særlige, terrængående egenskaber, generatorbistand m.v. Beredskabsloven giver endeligt redningsberedskabet mulighed og bemyndigelse til at rekvirere og indsætte privatejet materiel og nødvendigt personel, eks. entreprenørmateriel med betjeningsmandskab. Såfremt en særlig stor og kompleks ulykke eller katastrofe opstår, kan redningsberedskabet således anvende en lang række elementer i totalforsvaret til at løse sine opgaver, koordineret af politiet. Der kan etablere den stabsledelse, der vil blive et nødvendigt for at kunne lede og koordinere en stor og kompliceret indsats, så der kan komme den nødvendige overbygning til den traditionelle skadestedsledelse, der anvender principperne i Indsatstaktiske retningslinier. I den forbindelse er det fælles radionet Sine til stor gavn, hvor det nu er muligt at kommunikere på tværs af enhederne Særlige mødeplaner I Hedensted kommune er der flere fredede bygninger og slotte. Til disse er der allerede eller der vil blive udfærdiget særlige mødeplaner, hvor der vil blive opgjort hvilke ressourcer der er behov for. Der er ligeledes visse virksomheder, hvor der er udfærdiget mødeplaner. Udrykningssammensætningen vil fremgå og styrkerne møder iht. planen, dette for at have kapacitet nok fra starten Vandforsyning Kommunalbestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, iht. beredskabslovens 15 stk. 1, og 1, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen 1. det at sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning er derfor en del af den risikobaserede dimensionering. Vandressourcer Beredskabet baserer sin vandforsyning på tankvogne og der er derfor også i Entreprisekontrakten medtaget tankvogn, sendt fra enten Horsens eller Vejle Brandvæsen, til forud definerede hændelser, som er medtaget i picklisten og derfor afgår samtidig med stationernes ASP og Tankvogn. Stationerne i Tørring, Hedensted og Hornsyld har hver en ASP med 400 liter vand og en tankvogn med 8000 liter vand, station Klakring har en Tanksprøjte med 6500 liter vand og her medsendes tankvogn fra Station Hornsyld ved melding om bygningsbrand. I Hedensted kommune findes mange små private vandværker som har tilknyttet brandhaner til forsyningsnettet. Det er imidlertid alene brandhanerne på de 11 største vandværkers net, som kan garantere en kontinuerlig vandforsyning på min liter/minut. Disse 11 vandværker er placeret i byerne Tørring, Uldum, Rask Mølle, Aale, Lindved, Kragelund, Løsning, Hedensted, Hornsyld, Juelsminde og Snaptun

198 Side: 198 Det er således fortrinsvis brandhanenettet i disse 11 byer, der vil blive brugt til opfyldning af tankvogne, køre- og fyldningstid til et vilkårligt punkt mellem disse, vil være mellem 10 og 0 minutter. Der vil således, i få ekstreme situationer, være behov for tankvogn nr. 3, hvilket er muligt at rekvirere fra nabobrandvæsen med en responstid på ca. 15 minutter. Oversigt over vandværker vandværk Min l/m Vandværk l/m Vandværk Under 500 l/m Tørring 1000 Bøgballe 617 As 333 Uldum 167 Ølholm 700 Bjerre 400 Aale 1167 Ølsted 533 Båstrup/Gl.So 16 Rask Mølle 1000 Daugård 733 Barrit Station 166 Lindved 1467 Solkær 516 Daug. strand 100 Hedensted 483 Sønderby 800 Barrit skovby 00 Løsning 667 Stouby 633 Båstrup by 133 Kragelund 1000 Stenderup 600 Flemming 00 Juelsmind/ 167 Dortheasminde 317 Klakring Hornsyld 67 Eriknaur 150 Glud-Snaptun 1550 Glud-Snaptun 133 (Snaptun) (Glud) Glud-Snaptun 433 (skjold) Haurum 167 Hesselballe 117 Hjortsvang 66 Honum 167 Hornborg 383 Hvirring 167 Hyrup 66 Kalhave 367 Klaksmølle 83 Klejs 100 Korning 00 Over Barrit 183 Præstebrovej 33 Rårup 400 Sebberup 133 Sindbjerg Sdr. 66 Skovby 83 Urlev 150 Vrigsted 17

199 Side: 199 Øster Snede 400 Øster Ørum Ressourcer Personlig udrustning og værnemidler Alt personale, der befinder sig på et skadested skal være iklædt godkendt indsatsdragt, hjelm, støvler og handsker. Der anvendes særlige værnemidler efter ordre og i henhold til gældende regler Kommunikationsmateriel Alle indsatsenheder skal kunne kommunikere med indsatsleder og vagtcentral. Der skal være radioforbindelse mellem indsatsleder/holdleder og det enkelte køretøj. Alle røgdykkerhold skal være udstyret med røgdykkerradio m.h.p. kontakt til holdleder m.v Indsatslederkøretøjer Indsatslederkøretøjer anvendes til befordring af de vagthavende indsatsledere samt til at virke som kommandostade for ISL. Køretøjerne skal være pakket i.h.t. bilag 8. Der skal være indsatslederkøretøjer til 3 personer (1. vagthavende og 1 suppleringsvagt samt 1 chefvagt) Automobilsprøjter Der skal rådes over følgende automobilsprøjter 16/8 (ASP): Tørring 1 stk. Hedensted 1 stk. og Hornsyld 1 stk. ASP skal være med min..000 l. vandtank, min..400 l/min, pumpe med høj- og lavtryk, stk. slangevinder og i øvrigt pakket i.h.t. bilag Tanksprøjter/kabinetankvogne Der skal rådes over kabinetankvogne/tanksprøjte (TSP) på stationen i Klakring. TSP skal have min l. vandtank, pumpe, slangevinde og vandkanon og i øvrigt pakket i.h.t. bilag Vandtankvogne Der skal rådes over tankvogne (TKV) således: Tørring 1 stk. Hedensted stk. (iht. entreprisekontrakten sendes den ene fra Horsens eller Vejle Brandvæsen øjeblikkeligt iht. pickliste)

200 Side: 00 Hornsyld 1 stk. TKV skal have min l. vandtank, pumpe, og vandkanon og i øvrigt pakket iht. bilag Slangetendere Til at tilvejebringe vandforsyning fra åbent vandsted m.v. skal der rådes over 3 stk. slangetendere. (SLT), der placeres på stationerne i Tørring, Hedensted og Hornsyld og dække hele kommunen, de fungerer som et kombikøretøj med oppakning til forureningsopgaver og i øvrigt pakket i.h.t. bilag Lift/Drejestige Til slukningsopgaver ved højere bygninger og industri m.v. skal der rådes over 1 stk. lift eller stigevogn, denne er medtaget i entreprisekontrakten og afgår øjeblikligt fra Horsens Brand & Redning eller Vejle Brandvæsen efter meldingens ordlyd (pickliste) Miljøkøretøj De enkelte stationer skal kun kunne løse miljøopgaver for så vidt angår helt banalt oliespild. Alle øvrige miljøopgaver løses med særligt miljøkøretøj der, iht. entreprisekontrakten, afgår fra Vejle Brandvæsen, efter meldingens ordlyd (pickliste) og dækker hele kommunen og i øvrigt pakket iht. Vejle Brandvæsens pakliste Forplejning Der skal være rådighed over forplejningsmæssige ressourcer til kontinuerlig fremstilling af forplejning til 500 personer. Hertil anvendes rådige storkøkkener på kommunens institutioner m.v. i fornødent omfang. 7.. Indkvartering Der skal ligeledes rådes over faciliteter og ressourcer til indkvartering af 500 personer. Hertil anvendes kommunens skoler. Materiel til indkvartering er dels placeret på skolerne og dels på brandstationerne. Bilag: 1. Kort, dækningsområde 1. Kort, dækningsområde 3. Kort, dækningsområde 3 4. Kort, dækningsområde 4A 5. Kort, dækningsområde 4B 6. Kort, dækningsområde Hedensted kommune 7. Oversigt over udrykninger (kort) 8. Pakningsoversigter for køretøjer 9. Skematisk oversigt over beredskabets opbygning

201 Side: 01 Bilag 1 Kort, dækningsområde 1 Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 96 km/t 80 km/t 64 km/t Station Tørring Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 84 km/t 70 km/t 56 km Station Tørring

202 Side: 0 Bilag Kort, dækningsområde Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej:. 96 km/t 80 km/t 64 km/t Station Hedensted Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 84 km/t 70 km/t 56 km Station Hedensted

203 Side: 03 Bilag 3 Kort, dækningsområde 3 Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 96 km/t 80 km/t 64 km/t Station Hornsyld Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: ] 84 km/t 70 km/t 56 km Station Hornsyld

204 Side: 04 Bilag 4 Kort, dækningsområde 4A Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: ] 96 km/t 80 km/t 64 km/t Station Klakring uden for normal arbejdstid. Afgangstid 5 minutter Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 84 km/t 70 km/t 56 km Station Klakring uden for normal arbejdstid.

205 Side: 05 Bilag 5 Kort, dækningsområde 4B Afgangstid 1 minut Udrykningstid fra alarm: 5 minutter 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 96 km/t 80 km/t 64 km/t Station Palsgård i arbejdstiden Afgangstid 1 minut Udrykningstid fra alarm: 5 minutter 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 84 km/t 70 km/t 56 km Station Palsgård i arbejdstiden

206 Side: 06 Bilag 6 Kort, dækningsområde Hedensted kommune Hedensted kommune Udrykningstid fra alarm: 10 minutter 15 minutter I beregningen er anvendt følgende hastigheder: Motorvej: Hovedvej: Byvej: 96 km/t 80 km/t 64 km/t

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Topografisk beskrivelse

Topografisk beskrivelse (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 02.doc Side 1 Topografisk beskrivelse Side : 1 Faaborg-Midtfyn Kommune blev etableret den 1. januar 2007 ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder.

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder. Kloakoplande AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kloaktype Hovedsageligt spildevandssystem (97 %), en mindre del separatsystem Oplandsareal 140 ha Recipient Kællingegrøften As Vig er generelt set uden regnvandssystem.

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Bilag 3.1. Plan for vandslukning til brandslukning. Oktober 2016

Bilag 3.1. Plan for vandslukning til brandslukning. Oktober 2016 Bilag 3.1 Plan for vandslukning til brandslukning Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for vandforsyningsplanen... 3 2. Oplæg til serviceniveau for vandforsyning til brandslukning... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014 ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 8..014 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 013 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Procesmodellen 4 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering 5 Nuværende

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Under henvisning til deres skrivelse dateret den 10. juli 2013 vedr. Horsens kommunes vandforsyning til Brandslukning, kan det oplyses

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Risikobaseret dimensionering, 19. oktober 2015 Opdateret med redaktionelle rettelser på baggrund

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag.: Risikomatricer Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 03 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 Indholdsfortegnelse 3.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 3.1.1 OPBYGNING... 3 3.1.2 ANVENDELSE... 3 3.2 BEREDSKABET... 4 3.2.1 KONKRETE

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Delrapport 1. Risikoidentifikation. August 2016

Delrapport 1. Risikoidentifikation. August 2016 Delrapport 1 Risikoidentifikation August 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 1 RISIKOIDENTIFIKATION... 3 1.1.2 FORMÅL... 3 1.1.3 FORLØB FOR ARBEJDET... 3 1.2. IDENTIFIKATION OG STRUKTURERING... 3 1.2.1 IDENTIFIKATION

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013 Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Informationskilder Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: 1. Team plan i

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Fast Susanne. SUFA Sydvestjysk Brandvæsen 15.11.2015/ rev. 20.12.2015 Dok. nr. 318377-15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Lovgivning...

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

Skoledistrikterne i Hedensted kommune

Skoledistrikterne i Hedensted kommune Skoledistrikterne i Hedensted kommune August 2015 Beskrivelse af data Antal indbyggere Beskriver antal indbyggere per januar måned i årene 2007 til 2015. Udvikling i aldersfordeling Beskriver udviklingen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag for dimensioneringen...12 5 Kommunens risikoprofil...14 5.1 Dannelsen af Norddjurs

1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag for dimensioneringen...12 5 Kommunens risikoprofil...14 5.1 Dannelsen af Norddjurs Det samordnede beredskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommune Risikodimensionering af Risikobaseret dimensionering af Beredskabet på Djursland Juli 2007 1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 04.doc Side 1 Side : 1 Med baggrund i den gennemførte beskrivelse af kommunens risici og den udarbejdede risikoprofil, er der dannet et grundlag for at dimensionere

Læs mere

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser, der er vedlagt i bilag 2.3. Oplægget er bygget op for at vise den bemanding

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Indhold Side 1.Indledning... 2 2.Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 3.Silkeborg Kommune beskrivelse.... 13 4.Risikoidentifikation...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensioneringsplan for det operative beredskab på Vestegnen marts 2012 Version 2.3 Risikoprofil Udrykningsstatistik

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Risikobaseret dimensionering

Indhold. Risikobaseret dimensionering Indhold Indledning... 2 1. Kommunens risikoprofil... 3 1.1 Beskrivelse af Furesø Kommune... 3 1.2 Udrykningsstatistikker... 7 1.3 Risikoidentifikation... 12 1.4 Risikoanalyse... 15 1.5 Vandforsyning...

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere