Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)"

Transkript

1 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form af en tematisk oversigt over de identificerede risikoobjekter og risici (f.eks. baseret på temaer angivet i håndbogen) se et eksempel på side 2 2. Resultatet af risikoanalyse, herunder scenarie- og kapacitetsanalyse kan dokumenteres i form af: a. en tematisk oversigt over udvalgte risici og scenarier og en kortfattet begrundelse for udvælgelsen (jf. statistiske oplysninger) - se et eksempel på side 3 b. c. d. risikomatrice med samlet oversigt over de udvalgte risicienes og scenariers hyppighed og konsekvens se to eksempler på side og 6, samt et eksempel på fastlæggelse af hyppighed og konsekvens af de identificerede risici side 4 scenarie- og kapacitetsanalyser af de udvalgte scenarier se et eksempel på side 7-8 oversigt over forebyggende (eksisterende og nye) og afhjælpende foranstaltninger - se et eksempel på side 9-

2 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 2. Eksempel på resultatet af risikoidentifikation (RI): Tematisk oversigt over de identificerede risikoobjekter og risici - baseret på temaer angivet i håndbogen Temaer Risikoobjekter Identificerede risici Bemærkninger. Beboelse Parcelhus/rækkehuskvarterer i parcelhus Oversvømmelse af rækkehuskvarter 2. Steder med mange mennesker - dagophold 3. Steder med mange mennesker - natophold Etageboligbyggeri i beton Ældreetageboligbyggeri Landeejendomme Sommerhuse, haveforeningshuse Skure, garager og carporte ved beboelse Storcentre Diskoteker Biblioteker Sammenstyrtning Sammenstyrtning i sommerhus i garage Hoteller, pensioner på hotellet synsregister, kategori 2. Hotel Bemandede plejeinstitutioner i sygehuset Beredskabsplan (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, hospitaler m.v.) på synsregister, kategori 3. Plejeinstitutioner 4. Institutioner Børnehaver, vuggestuer i børnehave Skoler Uddannelsessteder, universiteter Mødeplan Eksplosion 2. Eksempel på resultatet af risikoanalyse (RA): 2

3 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 3 a) Tematisk oversigt over udvalgte risici og scenarier med en kortfattet begrundelse for udvælgelsen - baseret på temaerne i håndbogen Temaer Risikoobjekter Udvalgte risici Udvalgte scenarier Begrundelse for udvælgelse. Beboelse Parcelhus/rækkehuskvarterer i parcelhus Oversvømmelse af rækkehuskvarter Etageboligbyggeri i beton 2. Steder med mange mennesker - dagophold 3. Steder med mange mennesker - natophold Ældreetageboligbyggeri Landeejendomme Sommerhuse, haveforeningshuse Skure, garager og carporte ved beboelse Storcentre Diskoteker Biblioteker Sammenstyrtning Sammenstyrtning i stald med hårdt tag i sommerhus i garage Hoteller, pensioner på hotellet S3.: Ild i køkkenet - stueetage, Alice Hotel, Jernbanegade 2 Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, sygehus m.v.) i sygehuset på 4. Institutioner Børnehaver, vuggestuer i børnehave b) Skoler S3.2: på ortopædisk afd.,. sal Nørregade S3.3: i værelset,.sal livsfarligt kvæstet, Grønallé 2 Bygningen har kun trætrapper. synsregister, kategori 2. Hotel Beredskabsplan Problematiske adgangsforhold for køretøjer. synsregister, kategori 3. Plejeinstitutioner Risikomatrice med samlet oversigt over de udvalgte risicienes og scenariers hyppighed og konsekvens Eksempel på fastlæggelse af hyppighed og konsekvens af de identificerede risici 3

4 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 4 Temaer Risikoobjekter Identificerede risici Bemærkninger 3. Steder med Hoteller, pensioner på hotellet synsregister, kategori 2. Hotel Antal mange mennesker - hoteller, pensioner m.v. 4 natophold Bemandede plejeinstitutioner i sygehuset Beredskabsplan (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, sygehus m.v.) på synsregister, kategori 3. Plejeinstitutioner; Antal plejehjem, børne- og ungdomshjem m.v Udrykningsstatistik brand (reelle alarmer) Hoteller, pensioner Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børneog ungdomshjem, asylcentre, hospitaler m.v.) butikker daginstitutioner forsamlingslokaler < 0 pers. forsamlingslokaler > 0 pers. hoteller m.v. skoler visse brandfarlige virksomheder F-gas brandfarlige væsker sprøjtemaling og lakering Fordeling af brandsynsobjekter på de forskellige forskrift Eksempel : Risikomatrice - konsekvensen er opgjort på fire konsekvenskategorier/konsekvensskalaer Hy pp ig he d Hyppig > 0 pr. år (Skalaerne på risikomatricen er i overensstemmelse med de skalaer, som vises i figur 3.4 i Håndbog i risikobaseret dimensionering.)

5 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år 4 i sygehuset (S3.2 - P, M, S) på (S3.3 M) 3 på hotellet (S3. - P, M, S) 2 i sygehuset (S3.2 - V) på (S3.3 S) på hotellet (S3. - V) på (S3.3 V) på (S3.3 P) Personer(P) Ubetydelige Mindre kvæstelser, Mere end fem Få livsfarligt Flere døde/mange skader få personer kvæstede kvæstede/døde kvæstede Værdier (V) < kr kr mio. kr. -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø (M) Ubetydelig påvirkning Samfund (S) Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Kortere Betydelige Alvorlige forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. Forsinkelse af drift på Forsinkelse af drift Forsinkelse af drift > 3 måneder, tab af på < uge på > måned, kunder fyring af medarbejdere Konsekvens Større varige skader Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Eksempel 2: Risikomatrice - konsekvensen er opgjort således, at der er lagt vægt på den relevante kategori(er) af konsekvens (en eller flere konsekvenskategorier/konsekvensskalaskalaer) Hy pp ig he d Hyppig > 0 pr. år

6 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 6 6 i sygehuset (S3.2) på Påregnelig 4-0 pr. år (S3.3) Forekommer på hotellet 3 0,- pr. år (S3.) Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Personer Ubetydelige Mindre kvæstelser, Mere end fem Få livsfarligt Flere døde/mange skader få personer kvæstede kvæstede/døde kvæstede Værdier < kr kr mio. kr. -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Kortere Betydelige Alvorlige forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. Forsinkelse af drift på Forsinkelse af drift Forsinkelse af drift > 3 måneder, tab af på < uge på > måned, kunder fyring af medarbejdere Konsekvens Større varige skader Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift OBS: Den relevante kategori af konsekvens vist i felterne har samme farve som konsekvensskalaerne c. Scenarie- og kapacitetsanalyse Eksempel på scenarie- og kapacitetsanalyse (De fastlagte scenarier er beskrevet ud fra skabelonen vist i Håndbogen - s.33, tabel 3.4)

7 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 7 Tema: Steder med mange mennesker natophold Risikoobjekt: Hotel Risiko: på hotellet Scenarietitel: S.3.:Ild i køkkenet stueetage, Alice Hotel, Jernbanegade 2 Tidspunkt: Lørdag, kl. 23:00 Geografisk beliggenhed: Afstand til brandstation på, km Meteorologiske forhold: Mørkt, 0 C, svag vind (4m/s) 2 - Picklisten: BBEt 7 Beskrivelse af objekt: Hotellet er b en gammel -etages murstensbygning med tegltag og træetageadskillelser. (sikret jf. gældende regler, synsregister, kategori 2. Hotel) Situation ved ankomst: Ild i køkkenet i stueetagen. Der er røgspredning til resten af bygningen. Alle personer har forladt bygningen. Ild i køkkenet station Hotellet Scenarieanalyse Sandsynlighed og konsekvens: Udrykningsstatistikken viser, at der i gennemsnit er 0, brande på hoteller om året i den pågældende kommune med mindre konsekvenser på værdier og ubetydelige skader på personer, miljø og samfund. 4 3 v Bemærk: Det markeres, hvilke konsekvenskategori/konsekvensskala der anvendes v står for værdier

8 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 8 8 Forebyggende foranstaltninger Kapacitetsanalyse Eksisterende syn og intern brandslukningsmateriel Nye Undervisning af personale i elementær brandslukning Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Bemanding Materiel Køretøj tidslinie* ) ISL HL BM Indsatsledelse HT-slanger; Ledelse af mandskab slukning 4 termisk kamera m.m. - ISL vogn - ASP - tankvogn Vandforsyning Pumpepasning Ventilering Følgeskade Ekstern Bemanding i alt Bemanding ISL HL BM 6

9 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 9 *) tidslinien kan med fordel opdeles i fx, 0, minutter eller eksempelvis kortere eller længere tidsintervaller afhængigt af, om det er. indsats, endelig indsats (assistance mellemkommunal bistand, redningsberedskabets niveau 2 og 3), oprydning m.v. d. Oversigt over forebyggende (eksisterende og nye) og afhjælpende foranstaltninger 9 Oversigt over forebyggende foranstaltninger Målgruppe Formål Tiltag/foranstaltning Tidshorisont Kommunens brandsynsobjekter, herunder hoteller og pensioner At forhøje den generelle brandsikkerhed på objekterne Undervisning af personale i elementær brandslukning Børn og unge Ældre og misbrugere.. Diskoteker i byen 2 år samt efterfølgende evaluering, derefter kan initiativet overføres til andre brandsynsobjekter

10 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side 0 0 Oversigt over afhjælpende foranstaltninger 2- picklisten Basisenhed Reduceret () (3) skorstensbrand - hårdt tag skorstensbrand - stråtag Basisenhed supp. basisenhed supp. (7) supp. 2 (23) på hotellet Alice Hotel, Jernbanegade 2 (S.3.) BBEt på Grønallé (S3.3) Basisenhed supp. supp. 2 supp. 3 (2) i sygehuset * (S.3.2) ABA fra plejehjem ild i lejlighed ild i sommerhus ild i værksted mindre olieudslip frigørelse - færdselsuheld ild i butik brand hos PDC skovbrand i Tisvilde Hegn* Bilbrand i det fri personpåkørsel med tog større udslip ved Persano** ild i Bjørnehøjskolen gårdbrand u. dyreredning ild i lystbåd*** markbrand ild i Vejby Forsamlingshus gårdbrand m. dyreredning afbrænding af haveaffald ild i campingvogn ild i villa containerbrand brud på gasledning båd til personredning**** Xxxxx; xxxxxxx BBEt; m.v. xxxxxx Xxx, xxx *: sammensættes i henhold til gældende møde- eller beredskabsplan (Kommune A Kommune B BRSS) **: suppleret med kemikaliedragter og eksplosionssikret materiel til opsamling af kl. I-væsker (evt. BRSS) ***: ASP bør suppleres med 4-hjultrukket køretøj m. båd på trailer a.h.t. tilgængeligheden ****: 4-hjulstrukket køretøj m. båd på trailer

11 ( ) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA doc Side Udrykningssammensætninger benævnelse indsatsleder holdleder brandmænd ASP TVG STDR % reduceret Basis Basis supp. Basis supp. supp. 2 Basis supp. supp. 2 supp , () 99,7 Supp. 2 & suppl. 3 baseres på assistance fra den anden brandstation i kommunen.

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Hvorfor bør myndigheder udarbejde risiko- og sårbarhedsanalyser?... 2 Principper i ROS-modellen...

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere