Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet"

Transkript

1 Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal Funktionærernes timefortjeneste steg på årsbasis med 1,8 pct., mens arbejdernes timefortjeneste steg med 1,4 pct., hvilket er henholdsvis 0,2 og 0,1 pct.-point mindre, end kvartalet før. Lønstigningerne ligger ca. 0,3 pct.-point højere, end referenceforløbet fra overenskomstforhandlingerne i Det skal dog bemærkes, at Danmarks Statistiks opgjorte lønstigninger lå 0,5 pct.-point under DA s i både 1. og 2. kvartal og 0,4 pct.-point under i 3. kvartal Den danske lønstigningstakt har i længere tid ligget under udlandets, jf. tabel 1. Denne tendens fortsatte i 3. kvartal Det er 11. kvartal i træk, at den danske lønudvikling i fremstillingssektoren er lavere end udlandets. Tabel 1. Oversigt over ændring i timefortjenesten, udvalgte områder 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Årlig ændring i pct DA-området Arbejdere 1,4 1,5 0,9 1,1 1,6 1,5 1,4 Funktionærer 2,1 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 1,8 Fremstillingssektoren 1,8 1,7 1,1 1,2 1,5 1,5 1,7 I alt 1,7 1,7 1,3 1,4 1,8 1,8 1,6 Det offentlige Kommuner 1,8 2,4 2,5 2,4 0,4 0,3 0,4 Regioner 1,8 2,1 3,6 2,2 0,3 0,2-0,9 Staten 0,3 1,8 2,0 1,8 2,1 0,5 0,9 Danske forbrugerpriser 2,8 2,2 2,5 2,2 1,1 0,9 0,5 International lønudvikling 2,3 2,7 2,7 2,5 2,4 2,0 1,9 Anm.: Opgjort efter DB07. Den internationale lønudvikling i fremstillingssektoren er baseret på Nationalbankens vægte til det effektive kronekursindeks. Kilde: DA s KonjunkturStatistik, Danmark Statistik, DA s Internationale Lønstatistik samt egne beregninger. Lønstigningstakten blandt de statsansatte var 0,9 pct. i 3. kvartal 2013 ifølge Danmarks Statistik. Det er en stigning på 0,4 pct.-point i forhold til 2. kvartal Ansatte i kommunerne oplevede en stigning på 0,1 pct.-point til 0,4 pct., mens ansatte i regionerne oplevede en reduktion i lønstigningstakten på 1,6 pct.-point, til et fald på -0,9 pct. i 3. kvartal De faktiske lønstigninger for statsansatte lå fortsat højere, end det overenskomstbaserede referenceforløb, mens de for ansatte i kommuner og regioner lå under det overenskomstbaserede referenceforløb. Det vægtede gennemsnit af den senest offentliggjorte lønudvikling i fremstillingssektoren hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere viste en lønstigningstakt på 1,9 pct. Dette er 0,2 pct.-point højere, end den danske lønstigningstakt i fremstillingssektoren. Indregnes produktivitet og valutakurs, er der sket en tydelig forbedring i den danske lønkonkurrenceevne de senere år frem til 2012, hvorfor lønkonkurrenceevnen nu er på niveau med I 3. kvartal 2013 var lønstigningstakten i regionerne, opgjort af Danmarks Statistik, uforholdsmæssig lav på -0,9 pct., hvilket var en modgående effekt af en ekstraordinær kraftig stigning i 3. kvartal 2012 på 3,6 pct. Lønstigningstakten beregnet af KRL (tidligere FLD) lå derimod på 0,7 pct. i 3. kvartal 2013 og på 2,3 pct. i 3. kvartal Forskellen skyldes, at tallene for 3. kvartal 2011 og 2013 kun indeholdt genebetalinger for fire uger, mens tallene for 3. kvartal 2012 indeholdt genebetalinger for fem uger. Derudover så man en betydelig ændring af feriemønstrene for nogle grupper i regionerne i 3. kvartal Begge forhold har KRL korrigeret for modsat Danmarks Statistik.

2 Som følge af en langsom udvikling i forbrugerpriserne oplevede både ansatte i staten og på DAområdet stigninger i reallønnen, mens ansatte i kommuner og regioner havde en reallønsnedgang på henholdsvis 0,1 og 1,4 pct. Lønudviklingen og overenskomsterne på LO/DA-området I 3. kvartal 2013 lå lønudviklingen på hele DA-området 0,3 pct.-point over de aftalte omkostningsstigninger i det overenskomstbaserede referenceforløb. Funktionærernes lønstigning lå 0,5 pct.-point højere, end de aftalte omkostningsstigninger opgjort efter LO/DA-metoden, mens arbejdernes lønstigninger lå 0,1 pct.-point højere. I forhold til 2. kvartal 2013 faldt lønstigningstakten for funktionærer med 0,2 pct.-point til 1,8 pct., mens arbejdernes faldt med 0,1 pct.-point til 1,4 pct. Figur 1. Referenceforløb og faktisk lønstigning på LO/DA-området Anm.: Den faktiske lønstigning omfatter hele DA-området, det vil sige inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. Opgørelsen af omkostningerne for de overenskomstbaserede referenceforløb på LO/DA-området beregnes som den prognosemæssige omkostningsudvikling, og tager udgangspunkt i overenskomsternes omkostningselementer på 13 udvalgte overenskomstområder, hvilket betyder, at fremstillingssektoren vægter mere i forhold til DA-området samlet set, mens servicesektoren vægter mindre. Stigningerne beregnes som en prognose baseret på de landsdækkende overenskomster. På den enkelte arbejdsplads kan lønudviklingen afvige herfra som følge af lokale forhandlinger mellem ledelse og de ansatte. Kilde: DA s KonjunkturStatistik samt egne beregninger. Bidraget til årsstigningstakten som følge af genetillægsbetalinger, personalegoder og pensionsindbetalinger udgjorde 0,2 pct.-point i 3. kvartal 2013, hvilket var uændret sammenlignet med 2. kvartal 2013, jf. tabel 2. 2

3 Tabel 2. Årsstigningstakternes sammensætning i hovedbrancher og DA i alt 2. kvartal kvartal 2013 Fremstilling Byggeog anlæg Serviceprægede fag Hele DA Fremstilling Byggeog anlæg Serviceprægede fag Hele DA Pct Arbejdere 0,9 1,7 1,9 1,5 1,3 1,3 1,6 1,4 Funktionærer 2,2 2,4 1,9 2,0 2,2 1,5 1,6 1,8 Alle 1,5 1,9 1,9 1,8 1,7 1,4 1,6 1,6 Heraf: Genetillæg -0,2 0,2-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 Personalegoder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pension 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 I alt 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 Anm.: Tabellen angiver årlig ændring i timefortjenesten. Kilde: DA s KonjunkturStatistik. Brancheopdelt lønudvikling i den private sektor Lønstigningstakten i fremstillingsvirksomhed var 1,7 pct. i 3. kvartal 2013, og er dermed steget med 0,2 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2013, jf. figur 2. Pensionsindbetalingerne bidrog med 0,1 pct.-point til lønstigningerne i fremstillingsvirksomhed i 3. kvartal Dermed er pensionsindbetalingernes bidrag til lønstigningerne uændret i forhold til 2. kvartal Figur 2. Referenceforløb og faktisk lønudvikling i fremstillingsvirksomhed Anm.: Den faktiske lønstigning omfatter fremstillingsvirksomhed på hele DA-området, det vil sige inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. Kilde: DA s KonjunkturStatistik og egne beregninger. Lønstigningstakten for arbejdere i fremstillingsvirksomhed steg fra 2. kvartal 2013 til 3. kvartal 2013 med 0,4 pct.-point til 1,3 pct. Funktionærernes lønstigninger var på 2,2 pct., og derfor uændret i forhold til 2. kvartal De faktiske lønstigninger i fremstillingsvirksomhed lå godt 0,4 pct.- 3

4 point over omkostningsstigningerne i de overenskomstbaserede referenceforløb i 3. kvartal 2013, jf. figur 2. De største lønstigninger i 3. kvartal 2013 inden for fremstillingsvirksomhed var at finde inden for forsyning samt plast- og gummiindustri på henholdsvis 3,3 pct. og 3,1 pct. Den mindste lønstigning var at finde inden for sten-, ler- og glasindustri samt transportmiddelindustri, hvor den årlige lønstigningstakst var på henholdsvis -0,1 pct. og 0,6 pct. I 3. kvartal 2013 havde bygge- og anlægsvirksomhed en årlig lønstigningstakt på 1,4 pct., den faldt dermed med 0,5 pct.-point i forhold til forrige kvartal, jf. figur 3. Det samlede niveau på 1,4 pct. lå knap 0,2 pct.-point under omkostningsstigningerne i de overenskomstbaserede referenceforløb. For arbejdere i bygge- og anlægsvirksomhed faldt lønstigningstakten fra 2. kvartal 2013 til 3. kvartal 2013 med 0,4 pct.-point til 1,3 pct., mens lønstigningstakten for funktionærer faldt med 0,9 pct.- point til 1,5 pct. Figur 3. Referenceforløb og faktisk lønudvikling i bygge- og anlægssektoren Anm.: Den faktiske lønstigning omfatter bygge- og anlægsvirksomhed på hele DA-området, det vil sige inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. Kilde: DA s KonjunkturStatistik og egne beregninger. Lønstigningstakten for både arbejdere og funktionærer i de serviceprægede erhverv var i 3. kvartal 2013 på 1,6 pct., og faldt dermed med 0,3 pct.-point i forhold til forrige kvartal. De faktiske lønstigninger i 3. kvartal 2013 lå ca. 0,1 pct.-point over omkostningsstigningerne i de overenskomstbaserede referenceforløb, jf. figur 4. Pensionsindbetalinger og personalegoder bidrog til at trække lønstigningstakten op med henholdsvis 0,3 og 0,1 pct.-point, mens genetillæg bidrog til at trække ned med 0,1 pct.-point. De største lønstigninger i 3. kvartal 2013 inden for de serviceprægede erhverv var at finde inden for liberale erhverv, hvor lønstigningerne var på 2,6 pct. Den mindste lønstigning var at finde inden for ingeniørvirksomhed, hvor lønstigningstakten var på -0,8 pct. 4

5 Figur 4. Referenceforløb og faktisk lønudvikling i serviceprægede erhverv Anm.: Den faktiske lønstigning omfatter de serviceprægede erhverv på hele DA-området, det vil sige inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. Kilde: DA s Konjunktur Statistik og egne beregninger. Lønudviklingen i den offentlige sektor 2 Ansatte i staten havde en lønstigningstakt på 0,9 pct. i 3. kvartal Det er 0,4 pct.-point mere, end i 2. kvartal 2012 jf. figur 5. Lønstigningstakten for de statsansatte lå således under den private sektors lønstigning i 3. kvartal 2013, der ifølge Danmarks Statistik udgjorde 1,2 pct. Ansatte i kommuner og regioner under ét havde en lønstigningstakt på 0,1 pct. i 3. kvartal Det er 0,2 pct.-point lavere, end i 2. kvartal Lønstigningstakten for de kommunalt og regionalt ansatte lå således 1,1 pct.-point under den private sektors lønstigningstakt i 3. kvartal I dette afsnit sammenlignes der med private lønstigningstakter opgjort hos Danmarks Statistik i stedet for DA s lønstigningstakter, der blev brugt i foregående afsnit. Normalt er afvigelserne mellem de to opgørelser begrænsede, men i 2013 har forskellene været større end sædvanligt. I 3. kvartal 2013 opgjorde DA således lønstigningen til 1,6 pct., mens Danmarks Statistik målte en lønudvikling på 1,2 pct. Der pågår et arbejde med at afklare årsagerne til forskellene. 5

6 Figur 5. Lønudviklingen i offentlig og privat sektor Anm.: Figuren er baseret på summariske indeks, og er således påvirket af de ansattes fordeling på køn, alder, anciennitet, løntrin, arbejdsfunktion, branche, geografisk område mv. Metoden afviger fra DA s opgørelse og omfatter flere brancher i den private sektor, bl.a. finanssektoren. Kilde: Danmarks Statistik. Den højeste lønstigning i staten i 3. kvartal 2013 var på 3,1 pct. inden for forskning og udvikling, mens der inden for kultur og fritid var en lønreduktion på 0,1 pct., jf. tabel 3. Tabel 3. Årlig stigning i den gennemsnitlige timefortjeneste i staten 3. kvt kvt kvt kvt kvt Årlig ændring i pct Transportvirksomhed 2,0 1,2 2,0 0,5 0,1 Forskning og udvikling 1,6 3,0 4,3 2,5 3,1 Statslig administration 2,0 1,8 1,7 0,1 0,2 Kultur og fritid 1,9 2,3 2,9 0,5-0,1 Undervisning 1,8 1,7 2,1 0,9 1,4 I alt 2,0 1,8 2,1 0,5 0,9 Kilde: Danmarks Statistik. I kommuner og regioner i 3. kvartal 2013 var der en lønreduktion inden for sundhedsvæsen samt kultur og fritid på henholdsvis 0,7 og 0,2 pct. Den højeste lønstigning var inden for vandforsyning og renovation med en stigning på 2,8 pct., jf. tabel 4 Kommunerne havde en større lønstigning, end regionerne i 3. kvartal De kommunalt ansatte havde en lønstigning på 0,4 pct. mens de ansatte i regionerne havde en lønreduktion på 0,9 pct. Tallene for den regionale lønstigningstakt fra Danmarks statistik for 3. kvartal 2013 er påvirket af særlige forhold, jf. fodnote 1. Det betyder, at tallet for 3. kvartal 2012 er overvurderet, mens tallet for 3. kvartal 2013 er undervurderet. KRL korrigerer for de særlige forhold, og når frem til en lønstigningstakt i 3. kvartal 2013 på 0,7 pct., hvilket er et mere retvisende tal. 6

7 ½Tabel 4. Årlig stigning i den gennemsnitlige timefortjeneste i regioner og kommuner 3. kvt kvt kvt kvt kvt Årlig ændring i pct Administration 1,7 2,2 0,0 0,0 0,3 Undervisning 2,5 2,7 0,8 1,0 0,4 Sundhedsvæsen 3,6 2,3 0,4 0,3-0,7 Sociale institutioner 2,7 2,1 0,0 0,1 0,3 Vandforsyning og renovation 4,1 2,6 4,0 3,8 2,8 Kultur og fritid 1,8 2,0 0,3-1,2-0,2 Rengøring og anden operationel service 3,0 2,6 0,7 0,1 0,3 Kommuner 2,5 2,4 0,4 0,3 0,4 Regioner 3,6 2,2 0,3 0,2-0,9 I alt 2,9 2,4 0,5 0,3 0,1 Anm.: Det kan forekomme mærkværdigt, at regioner og kommuner i alt har en højere lønstigning, end deres individuelle stigninger i 1. kvartal Det skyldes, at der fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 er sket en forskydning mod flere ansatte i regionerne, som gennemsnitligt har en højere løn. Kilde: Danmarks Statistik. Lønstigningstakten for statsansatte på 0,9 pct. lå over det overenskomstbaserede referenceforløb, som indeholder uændret løn for 3. kvartal 2013 målt på årsbasis, jf. figur 6. Figur 6. Faktisk lønstigning og referenceforløb i staten Anm.: Referenceforløbet er defineret som summen af generelle lønstigninger, centrale puljer, udmøntning fra reguleringsordningen, lokal- og chefløn samt feriefridage. Det er beregnet umiddelbart efter afslutningen af OK11 henholdsvis OK13, og indeholder derfor skøn over resultatet af reguleringsordningen. Det kan derfor afvige fra de faktiske udmøntninger i 2011 og Kilde: Danmarks Statistik og Statistikudvalget For regionalt og kommunalt ansatte lå lønstigningstakten henholdsvis 1,6 og 0,1 pct.-point under det overenskomstbaserede referenceforløb, der for begge grupper var på 0,7 pct. i 3. kvartal 2013, jf. figur 7. Hvis man tager udgangspunkt i lønstigningerne fra KRL, så lå lønstigningstakten i regionerne direkte på referenceforløbet. 7

8 Figur 7. Faktisk lønstigning og referenceforløb i kommuner og regioner Anm.: Referenceforløbet er defineret som summen af generelle lønstigninger, centrale puljer, udmøntning fra reguleringsordningen, lokal- og chefløn samt feriefridage. Det er beregnet umiddelbart efter afslutningen af OOK11 henholdsvis OOK13, og indeholder derfor skøn over resultatet af reguleringsordningen. Det kan derfor afvige fra de faktiske udmøntninger i 2011, 2012 og Kilde: Danmarks Statistik og Statistikudvalget. Udmøntningen fra reguleringsordningerne Reguleringsordningerne på det offentlige område betyder kort sagt, at der gennemføres en lønregulering, hvis lønstigningerne på det offentlige arbejdsmarked adskiller sig fra lønstigningerne på det private. Reguleringsordningen yder en dækning på 80 pct. af forskellen. Hvis lønnen på det private område fx stiger med 1 pct.-point mere, end de kommunale lønninger, udløses en ekstraordinær lønstigning på 0,8 pct.-point og omvendt, hvis den private lønstigning er 1 pct.-point lavere. Også i 2013 sker der negative udmøntninger af reguleringsordningerne, da den økonomiske nedtur de sidste par år har medført, at de private lønstigninger er aftaget markant. I forhold til udmøntningerne i 2014 er det en usikkerhedsfaktor, at der fortsat er uafklarede forskelle mellem opgørelserne af den private lønudvikling foretaget af Danmarks Statistik og DA. På det kommunale område udmøntes reguleringsordningen den 1. oktober i året og baseres på udviklingen i fire rullende kvartaler til og med 1. kvartal. Udmøntningen i 2013 er beregnet til -0,48 pct., mens det foreløbige bud på udmøntningen i 2014 baseret på oplysninger for to af de fire kvartaler ligger omkring 0,43 pct., det vil sige lidt over forventningerne ved overenskomstfornyelsen. På det regionale område er reguleringsordningen ændret i denne overenskomstperiode således, at der nu benyttes lønindekset for de regionalt ansatte alene, hvor man tidligere benyttede det samlede lønindeks for kommuner og regioner. Udmøntningen af den regionale reguleringsordning falder også i oktober i året, baseret på fire kvartaler og er beregnet til -0,46 pct. i Forventningen til udmøntningen i 2014 er 0,57 pct., hvilket er noget over forventningerne ved overenskomstfornyelsen, og hænger sammen med den markante negative udvikling i de regionale lønninger i 3. kvartal Udmøntningen af den statslige reguleringsordning sker den 1. april i året og baseres på udviklingen i de private og de statslige lønninger for 3. kvartal året før. Udmøntningen pr. 1. april 2013 på -0,82 pct. modsvarede præcis de aftalte generelle lønstigninger pr. 1. april I forhold til udmøntningen den 1. april 2014 tyder de nuværende oplysninger for lønudviklingen i 3. kvartal 2013 på et 3 For at tage højde for de ekstraordinære tekniske forhold ved de regionale lønstigninger i 3. kvartal 2012 og 3. kvartal 2013 (jf. fodnote 1) er der i forbindelse med udmøntningen af reguleringsordningen på det regionale område i 2013 indarbejdet en korrektion til den regionale lønstigningstakt i 3. kvartal 2012 på -0,7 pct.-point. Omvendt korrigeres lønstigningstakten i 3. kvartal 2013 med +0,7 pct.-point i forbindelse med skønnet over udmøntningen i 2014, jf. aftalen om reguleringsordningen for det regionale område. 8

9 bidrag fra reguleringsordningen mv. på -0,31 pct. 4, hvilket er noget under forventningen ved overenskomstfornyelsen, jf. tabel 5. Tabel 5. Rammerne for de generelle lønstigninger Kommunerne (KTO) 1. apr okt jan okt OK2013 i alt Pct Generelle lønstigninger 0,50 0,60 0,50 0,37 1,97 - Puljer til organisationsforhandlinger 0,25 0,25 - Reguleringsordning* -0,48 0,43-0,05 I alt 0,50 0,12 0,75 0,80 2,17 Regionerne (KTO m.fl.) 1. apr okt jan okt OK2013 i alt Pct Generelle lønstigninger 0,50 0,60 0,50 0,37 1,97 - Puljer til organisationsforhandlinger 0,25 0,25 - Reguleringsordning* -0,46 0,57 0,11 I alt 0,50 0,14 0,75 0,94 2,33 Staten (CFU) 1. apr apr OK2013 i alt Pct Generelle lønstigninger 0,82 0,80 1,62 - Reguleringsordning* -0,82-0,31-1,13 I alt 0,00 0,49 0,49 Forventet reststigning 0,50 0,50 Anm.: For 2014 er udmøntningen af reguleringsordningerne skønnet på baggrund af overenskomstparternes forventninger til udviklingen i lønningerne i den private sektor og de offentlige delsektorer, samt de seneste oplysninger. For staten er der desuden indarbejdet en kompensation på 0,1 pct. for lovindgrebet i konflikten på undervisningsområdet. For 2013 er udmøntningen i kommuner og regioner beregnet. Udmøntningerne kan afvige fra skøn ved indgåelse af forligene. Kilder: Forlig mellem for KTO/KL, KTO/RLTN og CFU/FM, regeringens lovindgreb samt Danmarks Statistik og egne beregninger. Udviklingen i reallønnen Reallønnen angiver, hvor meget den faktiske lønstigning overstiger inflationen, og er dermed et mål for den reelle forbedring i købekraft som følge af lønstigningerne. Inflationen lå i 3. kvartal 2013 på 0,5 pct., hvor den var faldet med 0,4 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2013, jf. figur 8. Prisudviklingen er steget lidt igen ind i 4. kvartal 2013, og lå i de første to måneder af 4. kvartal 2013 på 0,6 pct. 4 Der er kompenseret for, at lovindgrebet i konflikten på undervisningsområdet for staten indebar en ekstraordinær stigning i de statslige lønninger. Kompensationen er fastlagt til 0,1 pct. Beregningen af udmøntningen er her sket på baggrund af Danmarks Statistiks sektorfordeling, og kan afvige fra den endelige udmøntning 9

10 Figur 8. Udviklingen i forbrugerpriserne Kilde: Danmarks Statistik. Den lave vækst i forbrugerpriserne i 3. kvartal 2013 er med til at trække reallønsudviklingen i staten, kommunerne og på DA-området en smule opad, mens udviklingen i regionerne fortsat er negativ, som følge af lønreduktionen i 3. kvartal 2013, jf. figur 9. Benyttes KRL s opgørelse af den regionale lønstigningstakt, har de ansatte i regionerne dog også opnået en svag reallønsfremgang. 10

11 Figur 9. Udviklingen i reallønnen i stat, kommuner og på DA-området Kilde: Danmarks Statistik, DA s KonjunkturStatistik og egne beregninger. Selvom den lave vækst i forbrugerpriserne, trækker reallønsudviklingen opad, oplevede kommunalt og regionalt ansatte en reallønsnedgang på henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. i 3. kvartal 2013, mens privat- og statsansatte havde en fremgang på henholdsvis 0,7 og 0,4 pct., jf. figur 9. I 2013 forventes skattereformen samtidig at bidrage til en stigning i lønmodtagernes rådighedsbeløb på knap 1 pct. i gennemsnit. Lønudviklingen hos vores vigtigste samhandelspartnere Det vægtede gennemsnit af den seneste offentliggjorte lønudvikling i fremstillingssektoren hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere viste en lønstigningstakt på 1,9 pct., jf. tabel 6. Dermed var den vægtede udenlandske lønudvikling større, end den danske, som var 1,7 pct. i fremstillingssektoren. I forhold til offentliggørelsen af seneste kvartals lønudvikling faldt udlandets lønudvikling med 0,1 pct.-point til 1,9 pct. Af de lønstigningstakter, som DA har offentliggjort, blev reduktionen i de udenlandske lønstigninger primært trukket af lønudviklingen i Norge, Holland og Storbritannien. Blandt de nordiske lande havde Sverige en lønstigningstakt på 1,6 pct. og var dermed det eneste af de øvrige nordiske lande, som havde en lavere lønstigningstakt i 3. kvartal 2013, end den danske. Norge og Finland oplevede lønstigningstakter på henholdsvis 3,0 pct. og 2,1 pct. i 3. kvartal Tyskland havde en lønstigningstakt på 2,1 pct., hvilket fortsat er højere, end den vægtede udenlandske lønudvikling. 11

12 Tabel 6. Årlig lønstigningstakt i fremstillingssektoren Seneste observation Pct. Norge 3. kvartal ,0 Holland 2. kvartal ,9 Tyskland 2. kvartal ,1 Finland 3. kvartal ,1 Frankrig 2. kvartal ,0 Sammenvejet lønudvikling 3. kvartal ,9 Belgien 2. kvartal ,9 USA 3. kvartal ,8 Polen 2. kvartal ,7 Danmark 3. kvartal ,7 Sverige 3. kvartal ,6 Storbritannien 3. kvartal ,6 Spanien 2. kvartal ,5 Danmark (arbejdere) 3. kvartal ,3 Italien 3. kvartal ,0 Japan 3. kvartal ,3 Anm.: Der er forskel på, hvor hurtigt de enkelte lande offentliggør lønstatistik. Lønstigningstakterne i tabellen er baseret på den seneste tilgængelige observation. Vægtene til beregning af det samlede udland er fra det effektive kronekursindeks. Kilde: DA s International Lønstatistik, Statistiska Centralbyrån og Nationalbanken. Udviklingen i lønkonkurrenceevnen Lønkonkurrenceevnen kan måles ved de relative enhedslønomkostninger, som er sammensat af udviklingen i produktiviteten og lønudviklingen. Samtidig er de korrigeret for kronekursen. Fra 2008 og frem er dette mål for dansk konkurrenceevne blevet forbedret. Det er primært sket gennem lavere kronekurs og højere produktivitet, sammenlignet med udlandet, jf. figur 10. Figur 10. Udviklingen i lønkonkurrenceevnen og bytteforholdet Pct.-point Pct.-point Pct.-point Pct.-point Lønudvikling Produktivitet Kronekurs Lønkonkurrenceevne Bytteforhold i industrien 1 0 Anm.: Enhedslønomkostningerne for udlandet tager frem til 2010 udgangspunkt i OECD s opgørelse. Fra 2010 til 2012 er udviklingen udregnet med udgangspunkt i enhedslønomkostningerne udregnet fra nationalregnskabet. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet (maj 2013), OECD, Nationalbanken, ADAM og egne beregninger. Lønkonkurrenceevnen kan belyse, hvorvidt det nuværende lønudvikling er holdbart fremadrettet. Et højt lønniveau er således kun problematisk, hvis det giver anledning til tab af job. Hvis et land kan opretholde et højt lønniveau samtidig med en lav arbejdsløshed, er man bedre stillet, end i andre lande. Mange analyser af konkurrenceevnen tager udgangspunkt i en længere tidsperiode, fx helt tilbage i 1995 eller Det virker mærkværdigt at lade en udvikling, der har fundet sted for så mange år siden, indgå i vurderingen af konkurrenceevnen. Det må formodes, at forringelser af konkurrenceevnen i 1990 erne og starten af 2000 erne vil være slået fuldt igennem i dansk eksport og import, og de vil derfor ikke give anledning til tab af arbejdspladser fremadrettet. LO har af denne grund alene set på udviklingen siden 2003 i ovenstående figur. 12

13 En bredere forståelse af lønkonkurrenceevnen bør tage højde for udviklingen i bytteforholdet. Siden 2003, hvor de danske enhedslønomkostninger i fremstillingsvirksomhed har udviklet sig på niveau med udlandets, er danske virksomheders eksportpriser vokset mere, end importpriserne. Det har medvirket til at øge lønsomheden i danske virksomheder og styrket deres internationale position. 13

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2014 Marts 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 4. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T I S T I K U D V A L G E T STATUSRAPPORT. KVARTAL Nyt kapitel Statistikudvalgets Statusrapport. Sammenfatning Lønstigningstakten på DA-området voksede til ¾ pct. i første halvår efter at have udgjort

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

1. Sammenfatning for statusrapporten, 4. kvartal 2017

1. Sammenfatning for statusrapporten, 4. kvartal 2017 Statistikudvalget Statusrapport,. kvartal . Sammenfatning for statusrapporten,. kvartal Lønstigningstakterne på det private arbejdsmarked har gennemgående været moderate i de senere år. Lønstigningstakten

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning Lønstigningstakterne på det private arbejdsmarked har gennemgående

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal STATISTIKUDVALGET. Sammenfatning Lønstigningstakten i den private sektor har været aftagende gennem. Den gennemsnitlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Lønforhandling for funktionærer. 15. apr. 13. Informationsmøde. Oversigt. 1 Konjunkturer. 2 Konkurrenceevne. 3 Lønudvikling

Lønforhandling for funktionærer. 15. apr. 13. Informationsmøde. Oversigt. 1 Konjunkturer. 2 Konkurrenceevne. 3 Lønudvikling Lokale lønforhandlinger for Lokale lønforhandlinger for Underdirektør Sanne Claudius Stadil, scs@di.dk Underdirektør Steen Nielsen, snn@di.dk Aktuelle konjunkturer og lønudvikling 3 Oversigt 1 Konjunkturer

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere