Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Randersvej: Hasle Ringvej-Nehrus Allé Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Randersvej: Hasle Ringvej-Nehrus Allé Oktober 2011"

Transkript

1 Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed Randersvej: Hasle Ringvej-Nehrus Allé Oktober

2 Baggrund Aarhus Kommune har, med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen, gennemført en række trafikale anlægsprojekter, med henblik på øget busfremkommelighed. Støtten har været betinget af en efterfølgende evaluering. Denne evalueringsrapport omhandler strækningen på Randersvej mellem Vejlby/Hasle Ringvej og Nehrus Allé, hvor flg. tiltag er gennemført og tilendebragt i juli 2011: Etablering af busbaner i hver retning samt tilpasning af busholdepladser De to kryds på strækningen er ombygget, herunder ændret helleanlæg, signalanlæg og belysning på hele strækningen. Der er etableret et ekstra højresvingsspor mod vest fra Randersvej mod Hasle Ringvej. Succeskriterier og evalueringsmål for projektet er beskrevet udførligt i Aarhus Kommunes projektbeskrivelse, og tager udgangspunkt i de erfaringer, som blev indhentet i evaluering af et busprioriteringsprojekt på Grenåvej i Der ligger følgende præmisser til grund for evalueringen: Der ønskes, så vidt muligt, identiske evalueringsdesign for de respektive anlægsarbejder (fire foruden nærværende) Pr. 8. august 2011 er en ny busplan trådt i kraft i Aarhus, altså efter færdiggørelse af busbanerne på Randersvej. Rutenettet er fuldstændig omlagt, og der er bl.a. introduceret højfrekvente A-linier Der forefindes ingen før-målinger som resultaterne kan relateres til 2

3 Formål Formålet med evalueringen er, at belyse om følgende succeskriterier er opnået: 85 % af passagererne bemærker, at der er blevet indført busprioritering på strækningen 19 % tager bussen oftere end tidligere 23 % tager en senere afgang end tidligere Effekten på rejsetiden vurderes som positiv eller meget positiv af 83 % af passagererne Effekten på præcision vurderes som positiv eller meget positiv af 76 % af passagererne Effekten på kørselsbehageligheden vurderes som positiv eller meget positiv af 69 % af passagererne Mere tilfredse passagerer (ikke noget præcist mål) Ovenstående succeskriterier afspejler evalueringsresultaterne af en længere strækning med busbaner på Grenåvej i I den sammenhæng skal det påpeges, at anlæg på Randersvej omhandler en kortere strækning på ca. 300 m. De gennemførte tiltag er måske knap så synlige for passagererne som den lange busbanestrækning på Grenåvej, hvorfor det anbefales, at resultaterne ses i det lys når de sammenholdes med succeskriterierne. Samtidig gøres opmærksom på, at den omfattende ændring af rutenettet også betyder, at passagerernes evalueringer ikke alene er baseret på indsatsen for busfremkommelighed. Der kan ikke fuldt ud separeres ml. hvad der er ændring i køreplan og hvad der er forårsaget af nye anlæg. 3

4 Målgruppe Voksne buspassagerer over 15 år - i de busser, der kører på strækningen Vejlby Ringvej Nehrus Allé. Der afgrænses til myldretidsafgange, da det primært er de busafgange der, pga. generelt større trafiktæthed, opnår fordelen af anlægsarbejderne. Samtidig er det i myldretiden vi finder flest pendlere, som vil kunne udtale sig om en evt. opfattet forbedring af forholdene. Med fokus på morgenmyldretiden for bybusserne forventer vi at kunne opnå det højeste antal besvarelser på kortest mulig tid. For regionalbussernes vedkommende foretages uddeling af svarkort i eftermiddagsmyldretiden på vej ud af byen, hvor der er tæt trafik på strækningen og hvor det forventes at busbanerne gør en forskel Myldretiden afgrænses til tidsrummet ca. kl.7:00-8:30 om mogenen og ca. kl.16:00-17:30 om eftermiddagen. Etablering af ekstra højresvingsbane mod Hasle Ringvej Busbanestrækning set fra Nehrus Allé mod Vejlby Ringvej. 4

5 Metode I Der uddeles og indsamles svarkort og blyant til passagererne i bussen. Svarkort er A5 format i kraftigt papir. Uddeling Ruterne 1A, 12 og 14 samt 117,118,200, 901X og 918 X kører på strækningen. 1A kører fra Vejlby Ringvej ad Randersvej og drejer til venstre ad Nehrus Allé. Altså nytte af busprioriteringen i modsat retning på vej mod Vejlby Ringvej. Det samme er gældende for 901X. Bybusserne fordeles på to dage og regionalbusserne fordeles på to dage. Der uddeles og indsamles svarkort på alle bybusser i morgenmyldretiden, på en strækning der sikrer, at det pågældende anlægsarbejde er dækket. Der uddeles og indsamles svarkort på alle regional- og X busser i eftermiddagmyldretiden. Det tilstræbes, at der uddeles til alle passagerer, der passerer strækningen. Svarkort uddeles inden strækningen. Der arbejdes med 4 hold af 2 personer til uddeling og indsamling i bybusserne. I regionalbusserne er der en person. I to-dørs busser går én ind forrest og én ind bagerst i bussen. I tre-dørsbusser går begge ind i midten og bevæger sig i hver sin retning Uddelerne bliver i bussen et par stop efter strækningen, for at kunne modtage så mange svarkort som muligt Der er udarbejdet udførlige planer, så alle busser dækkes i planlægningen. 5

6 Metode II Indsamling Uddelerne indsamler så vidt muligt også svarkortene, men for at optimere antallet af returnerede svarkort er der også etableret en webside, hvor besvarelsen kan indtastes. På hvert svarkort fremgår et individuelt nummer som anvendes i forbindelse med indtastningen For at sikre, at alle passagergrupper tilgodeses er det også muligt at sende svarkort postalt med portoen betalt Af praktiske årsager, er det ikke fundet hensigtsmæssigt at tilbyde mulighed for at aflevere svarkort i bussen For at højne svarprocenten kan respondenten vælge at deltage i lodtrækning om 15x2 biografbilletter 6

7 Plan I Svarkort uddeles efter flg. plan på 1A, der sikrer, at alle busser i begge retninger i perioden er repræsenteret. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 1.PÅ Nordre Ringgade/Randersv ej6:55 2. AF Skejby Hovedindgang 7:06 1.PÅ Nordre Ringgade/Randersv ej7:05 2. AF Skejby Hovedindgang 7:16 1.PÅ Nordre Ringgade/Randersv ej7:15 2. AF Skejby Hovedindgang 7:26 1.PÅ Nordre Ringgade/Randersv ej7:23 2. AF Skejby Hovedindgang 7:36 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste der kommer 4.AF Nordre Ringgade/Randersvej 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste der kommer 4.AF Nordre Ringgade/Randersvej 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste der kommer 4.AF Nordre Ringgade/Randersvej 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste der kommer 4.AF Nordre Ringgade/Randersvej 5. PÅ Nordre Ringgade/Randersvej den næste der kommer 6.AF Skejby Hovedindgang 5. PÅ Nordre Ringgade/Randersvej den næste der kommer 6.AF Skejby Hovedindgang 5. PÅ Nordre Ringgade/Randersvej den næste der kommer 6.AF Skejby Hovedindgang 5. PÅ Nordre Ringgade/Randersvej den næste der kommer 6.AF Skejby Hovedindgang 7. Osv. Til kl ca. 8:30 7. Osv. Til kl ca. 8:30 7. Osv. Til kl ca. 8:30 7. Osv. Til kl ca. 8:30 7

8 Plan II Svarkort uddeles efter flg. plan på rute 12 og 14, der sikrer, at alle busser i begge retninger i perioden er repræsenteret PÅ Park Allé 6:48 2. AF Skejby Centret 7:05 1.PÅ Park Allé 7:24 2. AF Skejby Centret 7:43 3. PÅ Skejby Centret 7:18 4.AF Park Allé 7:40 3. PÅ Skejby Centret 7:53 4.AF Park Allé 8:15 5.PÅ Park Allé 7:54 6. AF Skejby Centret 8:13 7. PÅ Skejby Centret 8:23 8.AF Park Allé 8: PÅ Park Allé 6:42 2. AF Vejlby Risskov Hallen 6:59 1.PÅ Park Allé 7:02 2. AF Vejlby Risskov Hallen 7:19 1.PÅ Park Allé 7:21 2. AF Vejlby Risskov Hallen 7:38 3. PÅ Vejlby Risskov Hallen 7:14 4.AF Park Allé 7:33 3. PÅ Vejlby Risskov Hallen 7:34 4.AF Park Allé 7:53 3. PÅ Vejlby Risskov Hallen 7:54 4.AF Park Allé 8:13 5.PÅ Park Allé 7:41 6. AF Vejlby Risskov Hallen 7:58 5.PÅ Park Allé 8:01 6. AF Vejlby Risskov Hallen 8:18 5.PÅ Park Allé 8:21 6. AF Vejlby Risskov Hallen 8:38 7. PÅ Vejlby Risskov Hallen 8:14 8.AF Park Allé 8:33 7. PÅ Vejlby Risskov Hallen 8:34 8.AF Park Allé 8:53 7. PÅ Vejlby Risskov Hallen 8:54 8.AF Park Allé 9:11 8

9 Plan III Svarkort uddeles efter flg. plan på rute 200, der sikrer, at alle busser i retning ud af byen perioden er repræsenteret. 1.PÅ Banegårdspladsen 15:48 2. AF Skejby Hovedindgang 16:10 1.PÅ Banegårdspladsen 16:03 2. AF Skejby Hovedindgang 16:25 1.PÅ Banegårdspladsen 16:18 2. AF Skejby Hovedindgang 16:40 1.PÅ Banegårdspladsen 16:33 2. AF Skejby Hovedindgang 16:55 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 4.AF Banegårdsplads 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 4.AF Banegårdsplads 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 4.AF Banegårdsplads 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 4.AF Banegårdsplads 5. PÅ Banegårdspladsen 16:48 6.AF Skejby Hovedindgang 17:10 5. PÅ Banegårdspladsen 17:13 6.AF Skejby Hovedindgang 17:32 5. PÅ Banegårdspladsen 17:28 6.AF Skejby Hovedindgang 17:47 5. PÅ Banegårdspladsen 17:43 6.AF Skejby Hovedindgang 18:02 7. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 8.AF Banegårdsplads 7. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 8.AF Banegårdsplads 7. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 8.AF Banegårdsplads 7. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 8.AF Banegårdsplads 9

10 Plan IV Svarkort uddeles efter flg. plan på rute 117,118, 901X og 918 X, der sikrer, at alle busser i retning ud af byen i perioden er repræsenteret. Rute 901X / / 918X 118/ 918X PÅ Nordre Ringvej/Randersvej v. Uni. 901x 15:40 2. AF Skejby Hovedindgang 15:52 1.PÅ Rutebilstationen :10 2. AF Randersvej/ Skejbygårdsvej 16:22 1.PÅ Rutebilstationen :30 2. AF Randersvej/ Skejbygårdsvej 16:42 1.PÅ Rutebilstationen :15 2. AF Randersvej/ Skejbygårdsvej 16:27 3. PÅ Skejby Hovedindgang den næste bus der kommer 1A 15:59 4.AF Banegårdsplads 16:23 3. PÅ Randersvej /Skejbygårdsvej rute 12 kl ca 16:32 4.AF Rutebilstationen 16:50 3. PÅ Randersvej /Skejbygårdsvej rute 12 kl ca 17:04 4.AF Rutebilstationen 17:20 3. PÅ Randersvej /Skejbygårdsvej rute 12 kl ca 16:33 4.AF Randersvej Nordre Ringgade 16:41 5. PÅ Rutebilstationen :50 6.AF Randersvej /Skejbygårdsvej 17:03 5. PÅ Rutebilstationen 918X 17:10 6.AF Randersvej/ Skejbygårdsvej 17:21 5. PÅ Rutebilstationen 918X 17:30 6.AF Randersvej/ Skejbygårdsvej 17:41 5. PÅ Randersvej Nordre Ringgade :52 6.AF Randersvej/ Skejbygårdsvej 16:58 7. Retur med næste bus 7. Retur med næste bus 7. Retur med næste bus 7. Retur med næste bus 10

11 Svarkort I Svarkortet er udarbejdet, så det med færrest mulige spørgsmål kan opfylde kravene til evalueringsmåling. Det indeholder, foruden en kort introduktionstekst, flg. oplysninger: Identifikation af bustype bybus / regionalbus Hyppighed med bus på strækningen Hasle/Vejlby Ringvej - Nehrus Allé (pendler/ikke) Er de forbedrede forhold bemærket? Effekt på rejsetid, præcision og kørselsbehagelighed Tages bussen oftere? Tages en senere afgang? (dette spørgsmål stilles ikke for regional- og x-busser der kun har få afgange) Mulighed for bil i stedet for bus? Betydningen for tilfredsheden ved gennemførelse af tiltag der forbedrer busfremkommeligheden I tre af spørgsmålene er der i svarmulighederne taget højde for, at respondenten kan angive at man er ny i krydset og altså ikke har kendskab til forholdene før etablering af forbedringerne. Årsagen er at vi ønsker at tage hensyn til, at undersøgelsen er foretaget primo oktober, hvor nye studerende har påbegyndt uddannelse på de uddannelsessteder tæt på vejkrydset, og derfor ikke kan sammeligne med forholdene før juli Ideelt burde andelen af ny være den samme i alle tre spørgsmål, men det er den ikke. Det er passagerens vurdering hvordan svaret skal være og det er der ikke korrigeret for. Bemærket ændring? 14% Tager du bussen oftere? 10% Kan du tage en senere afgang? 19% Der er udarbejdet svarkort for hhv. bybusser og regionalbusser, med den eneste forskel at spørgsmålet om at kunne tage en senere afgang er udeladt for regionalbusserne. I resultaterne er det fremhævet, hvis der er bemærkelsesværdige forskelle i resultaterne for hhv. bybusser og regionalbusser. Desuden indeholder svarkortet kontaktdetaljer, hvis medvirken i lodtrækning ønskes 11

12 Svarkort II Bybusser-1 12

13 Svarkort III Bybusser-2 13

14 Svarkort IV Regionalbusser-1 14

15 Svarkort IV Regionalbusser-2 15

16 Gennemførelse Uddelingen af svarkort er foretaget tirsdag d.11. oktober på rute 1A (morgen) og rute 200 (eftermiddag), og onsdag d. 12 oktober på rute 12 og 14 (morgen) og rute 117, 118, 901X og 918X (eftermiddag). Der er udleveret svarkort på alle afgange i måleperioderne. Der er i alt indhentet 562 besvarelser, fordelt med 397 fra bybusser og 165 fra rutebiler. Passagererne var generelt meget positive overfor at modtage og udfylde et svarkort, men i enkelte bybusse kunne man ikke nå at uddele til alle pga. trængsel. Langt de fleste svarkort blev returneret til DMA medarbejderen, og kun et fåtal benyttede de alternative svarmuligheder. Busrute Antal afgange Antal svarkort 1A X X 2 25 Der udleveres svarkort til så mange rejsende som muligt (alle i målgruppen, der vil modtage ét og så mange DMA medarbejderne kan nå at uddele til). Kun ganske få ønskede ikke at modtage et svarkort. Der blev uddelt 569 svarkort, og på baggrund heraf kan svarprocenten opgøres til 99%. Da kun få ikke ønskede at modtage et svarkort, forventes resultaterne derfor, med stor sikkerhed at afspejle passagerernes opfattelse. 16

17 Rejsehyppighed Hvor ofte kører du i bus på strækningen Ringvejen-Nehrus Allé? Sjældnere end 1 gang om ugen 14% 1-2 gange om ugen 14% Alle / de fleste hverdage 72% Ca. 3 ud af 4 passagerer kører på strækningen på alle, eller de fleste hverdage, og kan karakteriseres som pendlere. Vi har altså, som forventet, primært nået den gruppe passagerer, som vi forventer vil have den største fordel af foranstaltningerne til busfremkommelighed. 17

18 Bemærket ændring Har du bemærket de forbedrede forhold ved etablering af busbaner? Passagerer, der tidligere har kørt på strækningen. Ja 49% Nej 37% Ja 57% Nej "ny" i dette kryds 14% Nej 43% N=562 N=486 Halvdelen har bemærket de forbedrede forhold. Korrigeres for de passagerer der er nye i vejkrydset, og således ikke har noget sammenligningsgrundlag, er der tale om, at ca. 60% af passagererne har bemærket de forbedrede forhold på strækningen. 18

19 Effekt på rejsetid, præcision og kørselskomfort I Den oplevede effekt af ændringerne Meget positiv effekt Positiv effekt Ingen effekt Ved ikke Rejsetid Præcision Kørselskomfort 23% 16% 15% 45% 50% 40% 29% 30% 41% 3% 4% 4% N=562 19

20 Effekt på rejsetid, præcision og kørselskomfort II Andel af passagererne, der vurderer effekten som meget positiv eller positiv Meget positiv / positiv Alle Bybus Regionalbus Rejsetid 68% 64% 76% Præcision 66% 62% 73% Komfort 55% 51% 65% Antal N=562 Effekten vurderes generelt positiv af et flertal af rejsende. Samtidig ser det ud til, at de rejsende med regionalbus i højere grad vurderer tiltaget med busbaner positivt. Flere passagerer har givet udtryk for, at man på den relativt korte strækning sparer ca. 5 min. og det har en stor betydning når man skal ud af byen efter en arbejdsdag. 20

21 Hyppigere anvendelse af bus Tager du busssen oftere, som følge af busbanerne? Ved ikke - er "ny i dette vejkryds"; 10% Ja, i stedet for bil; 10% Ja, i stedet for andet; 12% Nej; 68% N=562 22% giver udtryk for, at de tager bussen oftere som følge af de ekstra vejbaner Korrigeres for de passagerer, der er nye brugere, svarer det til, at 24% tager bussen oftere 21

22 Senere busafgang Nej; 61% Kan du tage en senere busafgang end før der blev etableret busbaner? Ved ikke - er "ny i dette vejkryds"; 19% Nej; 75% Kan du tage en senere busafgang end før der blev etableret busbaner? Passagerer der tidligere har kørt på denne strækning Ja; 25% Ja; 20% N=396 N=321 20% giver udtryk for, at de kan tage en senere busafgang end før der blev etableret forbedringer i krydset. Korrigeres for de passagerer der giver udtryk for at være nye i vejkrydset, og således ikke har noget sammenligningsgrundlag, er der tale om, at 25% mener, at de kan tage en senere busafgang en tidligere. 22

23 Bil som alternativ Har du mulighed for at benytte bil i stedet for bus til denne tur? Nej; 77% Ja; 23% N=562 Næste hver fjerde buspassager har mulighed for at benytte bil som alternativ. Rutebilpassagererne har i højere grad adgang til bil. Hver tredje ville have mulighed for at benytte bil, hvor det er hver femte bybuspassager der ville kunne have taget bilen i stedet for bussen til den pågældende busrejse. 23

24 Betydning for tilfredshed som kunde Hvad betyder det for din tilfredshed som buskunde, at der gennemføres tiltag som dette? Det har ingen betydning for min tilfredshed; 35% Ved ikke; 1% Jeg bliver mere tilfreds; 64% N=562 Passagererne er blevet bedt om at udtrykke indvirkningen på deres tilfredshed som buskunder, når der gennemføres tiltag som dette. 64% giver udtryk for, at de bliver mere tilfredse som buskunder. For rutebilkunder er det 74% og for bybuskunder er det 59%. 24

25 Resultatoversigt Oversigt: Mål vs. Realiseret Evalueringspunkt Mål* Realiseret Andel af passagererne, der bemærker at der er etableret ændringer Andel af passagererne, der tager bussen oftere end tidligere Andel af passagererne, der tager en senere afgang end tidligere*** Andel af passagererne, der vurderer effekten positiv eller meget positiv på REJSETIDEN Andel af passagererne, der vurderer effekten positiv eller meget positiv på PRÆCISION 85% 57%** 19% 24%** 23% 25%** 83% 68% 76% 66% Andel af passagererne, der vurderer effekten positiv eller meget positiv på KØRSELSKOMFORT 69% 55% Mere tilfredse passagerer Ikke noget fastlagt mål 64% * Mål er baseret på 2002 undersøgelse der evaluerede busbaner på den meget trafikerede Grenåvej. ** I de angivne procenter er udeladt de passagerer, der har beskrevet sig selv som nye i krydset *** Spørgsmålet er udelukkende stillet i bybusserne 25

26 Konklusion I en vurdering af resultaterne som de fremstår af omstående tabel, er der, som også nævnt tidligere, to ting man især bør holde sig for øje Succeskriterierne afspejler evalueringsresultaterne af en længere strækning med busbaner på Grenåvej i I den sammenhæng skal det påpeges, at busbanestrækningen på Randersvej er relativt kort 300 m. En del af passagererne har slet ikke kendskab til forholdende tidligere, da de først har stiftet bekendtskab med det pågældende vejkryds efter ændringen er foretaget. Den nye busplan pr og dermed introduktion af højfrekvente A-linjer som f.eks. 1A gør det vanskeligt for passagererne at adskille, hvad der kan henføres til ændring i køreplan og hvad der kan henføres til det nye vejanlæg. Vurderes resultaterne i lyset af ovenstående, er det især bemærkelsesværdigt at mere end 6 ud af 10 passagerer, giver udtryk for, at deres tilfredshed øges ved tiltag som dette og at resultatet for rutebilkunder isoleret set er 3 ud af 4. To af de specifikke mål er nået. 24% af passagererne tager bussen oftere end tidligere (mål 19%) og 25% af passagererne kan tage en senere afgang end tidligere (mål 23%). Sammenholdt med, at hhv. 68% og 66% af passagererne vurderer effekten på rejsetid og præcision som positiv, konkluderer vi, at det gennemførte anlægsarbejde har medvirket til at skabe en øget tilfredshed, og samtidig være med til at skabe rammer der tilskynder anvendelse af bus, da to af de vigtigste kriterier for busrejsende, præcision og rejsetid, af passagererne vurderes til at være forbedret. 26

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011 Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011 1 Baggrund Aarhus Kommune har, med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen, gennemført en række trafikale anlægsprojekter,

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

ibus Evaluering af ibus-tiltag

ibus Evaluering af ibus-tiltag ibus Evaluering af ibus-tiltag Januar 2012 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Om undersøgelsen... 4 2.1 Respondenter... 5 3 Konklusion... 7 4 Resultater... 8 4.1 ibus generelt... 8 4.2 Internet... 11

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne:

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne: BILAG 2 Tilpassede regionale køreplaner På hovedstrækningerne i Odense kører der både bybusser og regionalbusser. Ved at takte køreplanen i perioden 13.30-17.30 på hverdage, vil antallet af afgange kunne

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Realtidsinformation ved busstoppesteder i tyndt befolkede områder 2. Resumé Horsens Kommune

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

RUTE 14 BYBUSSER I ÅRHUS

RUTE 14 BYBUSSER I ÅRHUS Anelystparken Agerøvej Skjoldhøj Blodbanken Skejby Sygehus Hovedindgangen (Fødsels- og Børneafd.) Frydenlund Centret V. Ringgade/Viborgvej Den Gamle By Mølleparken (Thorvaldsensgade) Rådhuspladsen Banegårdspladsen

Læs mere

Vejforum 2016 Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger. Asbjørn Halskov-Sørensen, Aarhus Kommune Jonas Olesen, COWI

Vejforum 2016 Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger. Asbjørn Halskov-Sørensen, Aarhus Kommune Jonas Olesen, COWI Vejforum 2016 Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger Asbjørn Halskov-Sørensen, Aarhus Kommune Jonas Olesen, COWI Agenda Lidt om baggrunden Hvorfor ikke blot overvåge trafiksignalanlæggene? En ny

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail:

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail: Effektundersøgelse af busfremkommelighed Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: 4820 900 / mail: via@viatrafik.dk KAN DET BETALE SIG AT INVESTERE I BUSFREMKOMMELIGHED? EFFEKTUNDERSØGELSEN Gennemført af Vejregelgruppen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Analyse af etableringen af en letbane i Århus

Analyse af etableringen af en letbane i Århus Analyse af etableringen af en letbane i Århus Søren Frost COWI sfr@cowi.com 1 Århus 2. største by i Danmark 800.000 indbyggere heraf 250.000 i bymidten 2 Projektet Analysen indeholdte VISUM beregninger

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra Rødt = BAAS Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer L.1A Samme kryds ønsker man en grøn venstresvings pil i myldretiden. Når man

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Kystbanen/Øresund Efterår 2010 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 6 2.1 Kundetilfredshed... 6 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 7 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 2A. Holme Park Allé AUH Skejby/Trige. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 2A. Holme Park Allé AUH Skejby/Trige. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Holme Park Allé AUH Skejby/Trige Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på linjen

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 12. Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 12. Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje 12 Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI og afsnitsleder Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune. Indledning Den kollektive trafik i Aalborg afvikles efter principper, der

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere