Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne"

Transkript

1 Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder og om reglerne for at søge tilskud. 1

2 Forord Foreningsrigt Fredensborg Fredensborg Kommune skal være et godt sted at holde fri! Med det store frivillige og mangfoldige foreningsarbejde der foregår i kommunen, er der rigtig gode muligheder for et aktivt fritids-, kultur- og idrætsliv. Kommunens mange foreninger er med til at samle Fredensborg Kommune og skabe en fælles identitet, hvor alle, uanset alder, har mulighed for at samles i meningsfulde fællesskaber til forskellige aktiviteter. Jeg tør godt sige, at ALLE borgere i Fredensborg Kommune er meget taknemmelige for den store indsats, de enkelte foreninger yder og med dette sæt tilskudsregler giver vi mulighed for fortsat stor aktivitet i foreningslivet til glæde for alle kommunens borgere. Jeres indsats er guld værd. Venlig hilsen Per Frost Henriksen Formand for Fritids- og Idrætsudvalget Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det folkeoplysende arbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder omhandler regler for tilskud til det folkeoplysende frivillige foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Reglerne har sit udgangspunkt i Folkeoplysningsloven. Evt. ændring af reglerne kan finde sted, som følge af beslutninger truffet af Folketinget og Byrådet. Revision af regelsættet er vedtaget af Fritids- og Erhvervsudvalget d. 14. november 2011 og senest opdateret af Fritids- og Idrætsudvalget den 6. maj Center for Kultur, Idræt og Sundhed Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf Web: Side 2 af 16

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Sådan søger din forening tilskud 4 Regnskab 12 Erklæring om indhentelse af børneattester 13 Nye foreninger 14 Tidsfrister og huskeliste 15 Side 3 af 16

4 Sådan søger din forening tilskud Mange tilskudsmuligheder i Fredensborg Kommune Din forening har mulighed for at søge tilskud til foreningsarbejdet. Nedenfor kan du læse, hvad din forening skal gøre for at modtage tilskud fra Fredensborg Kommune. På de efterfølgende sider kan du læse mere om de forskellige tilskudsmuligheder. Hvem kan søge tilskud? Frivillige folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i Fredensborg Kommune, kan søge om tilskud til foreningsarbejdet via de såkaldte Fredensborg Regler. Der findes også puljer, der kan søges af uorganiserede grupper og enkeltpersoner, eksempelvis Fritidsspuljen. Hvilke tilskud kan du søge? Foreninger kan både søge tilskud og midler fra forskellige puljer. Tilskud gennem Fredensborg Reglerne Grundtilskud Medlemstilskud Træner/instruktørtilskud Tilskud til ekstraordinær stor medlemsfremgang Kursustilskud Lejrtilskud Lokaletilskud Puljer Fritidspulje Kulturpulje Medborgerskabspulje Pulje til frivilligt socialt arbejde Den fælleskommunale pulje Hvornår er der ansøgningsfrist? Den 1. oktober er der hvert år ansøgningsfrist til alle tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Du kan læse om ansøgningsfristerne for puljerne under beskrivelserne af de enkelte puljer eller på kommunens hjemmeside Refusionsskema for kursustilskud, lejrtilskud og lokaletilskud skal indsendes senest den 31/12. Hvordan ansøger du? For at søge om de forskellige foreningstilskud efter Fredensborg Reglerne skal du udfylde og indsende følgende ansøgningsmateriale; Oplysningsskema Ansøgningsskema for medlems- og aktivitetstilskud Ansøgningsskema for lokaletilskud Underskrevet regnskab Erklæring om indhentelse af børneattest Ansøgningsmateriale og relevant information for tilskud og puljer findes på kommunens hjemmeside Som hjælp kan du kan bruge hjemmesidens søgefelt til at finde materiale og information. Aansøgning foregår elektronisk, altså via . Ansøgningen skal sendes til Puljerne har et ansøgningsskema, som skal du udfylde. Ansøgningsskema, retningslinjer og relevant information findes på kommuenns hjemmeside Side 4 af 16

5 Sådan søger din forening tilskud Hvordan får du hjælp til at ansøge? Du kan læse mere på kommunens hjemmeside Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du altid kontakte Center for Kultur, Idræt og Sundhed på eller på Du kan også få hjælp og vejledning hos paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område; Idrætsrådet, Kulturelt Samråd og Organisationen af spejdere. Kontaktoplysninger kan ses på kommunens hjemmeside Udbetaling af tilskud For at få udbetalt tilskud skal jeres forening have et CVR-nummer og en tilknyttet NemKonto. Hvis jeres forening ikke har et CVR-nummer, kan det oprettes gennem Erhvervsstyrelsen på Tilskud efter Fredensborg Reglerne udbetales efter udvalgsbehandling i januar måned. Eventuelle restfordelingsmidler udbetales ligeledes i januar. Puljer udbetales, når de politiske udvalg har behandlet ansøgningerne efter ansøgningsfristen. Alle afgørelser og svar vedrørende tilskud sendes som digital post til foreningens digitale postkasse. Hvordan beregnes tilskud? Tilskud efter Fredensborg Reglerne beregnes på baggrund af medlems- og regnskabstal for forrige år. Dvs. at tilskud som søges pr. 1. oktober 2015 til udbetaling for tilskudsåret 2016 beregnes på baggrund af medlems- og regnskabstal for For at denne beregningsmetode ikke skal ramme foreninger med stor medlemsfremgang, er det muligt at søge støtte hertil. Hvad er en frivillig folkeoplysende forening? En frivillig folkeoplysende forening er en forening, som er oprettet og godkendt i henhold til folkeoplysningsloven. I folkeoplysningsloven er formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde beskrevet således; Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde Fredensborg Kommune godkender foreninger som folkeoplysende. Der ydes tilskud til medlemmers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter og ikke til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger (gudstjenester, konfirmation, fredagsbøn m.v.) eller andre aktiviteter, som vurderes ikke at være folkeoplysende aktiviteter. Side 5 af 16

6 Tilskud som din forening kan søge Grundtilskud Foreninger med mindst 5 aktive medlemmer kan søge om et årligt grundtilskud. Grundtilskuddet beregnes på antallet af medlemmer i foreningen og tildeles uafhængigt af medlemmernes alder. Medlemsgrundlaget opgøres pr forrige år for det år, der søges tilskud til. Nedenfor er vist taksterne i regelsættet samt det udbetalt beløb i 2015 baseret på den økonomiske ramme indenfor området i det pågældende år: Antal medlemmer Takst i regelsæt Udbetalt i medlemmer kr kr medlemmer kr kr medlemmer kr kr medlemmer kr kr medlemmer kr kr medlemmer kr kr medlemmer kr kr medlemmer kr kr. 601 og der over medl kr kr. Information som skal oplyses ved ansøgning af grundtilskud Hvis foreningen ønsker at søge grundtilskud skal foreningens samlede medlemstal angives i ansøgningsmaterialet. Det samlede medlemstal opgøres som antallet af medlemmer pr forrige år for det år, der søges tilskud til. I det samlede medlemstal skal kun aktive medlemmer pr medtages. Medlemmer som i årets løb er udmeldt medtages ikke i opgørelsen. Medlemsantal opgøres pr i forrige år for det år, der søges tilskud til. Medlemstilskud Foreninger med mindst 5 aktive medlemmer kan søge om medlemstilskud. Der ydes tilskud til antallet af aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år opgjort pr forrige år for tilskudsåret. Der ydes ikke tilskud til passive medlemmer. Tilskuddet ydes efter én af følgende to modeller: Model 1: Medlemstilskud og træner-/instruktørtilskud Til foreninger, der både ønsker at modtage medlemstilskud og træner/instruktørtilskud ydes 200 kr. i tilskud pr. medlem. Det samlede årlige medlemstilskud kan dog ikke overstige det samlede beregnede kontingent for medlemmer under 25 år opgjort pr forrige år for det år, der søges tilskud til. Model 2: Medlemstilskud Til forenininger, der kun ønsker medlemsskud ydes 400 kr. pr. medlem. Ved model 2 kan det samlede årlige medlemstilskud ikke overstige det dobbelte af det samlede beregnede kontingent for medlemmer under 25 år opgjort pr forrige år for det år, der søges tilskud til. Nedenfor er vist taksterne i regelsættet samt det udbetalt beløb i 2015 baseret på den økonomiske ramme indenfor området i det pågældende år: Tilskudsmodel Takst i regelsæt Udbetalt i 2015 Model 1: Medlemstilskud og træner-/instruktørtilskud 200 kr. pr. medlem under 25 år 180 kr. pr. medlem under 25 år Delvis dækning af udgifterne til træner/instruktør 55,81 pct dækning af udgifter til træner/instruktør Model 2: Medlemstilskud 400 kr. pr. medlem under 25 år 380 kr. pr. medlem under 25 år Side 6 af 16

7 Tilskud som din forening kan søge Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet? Hvis foreningen ønsker at søge medlemstilskud skal foreningens samlede medlemstal for unge under 25 år angives i ansøgningsmaterialet. Herudover skal det samlede indbetalte kontingentbeløb for unge under 25 år angives i ansøgningsmaterialet. Medlemstallet for unge under 25 år skal være opgjort pr forrige år for det år, der søges tilskud til. I medlemstallet skal kun aktive medlemmer under 25 år år pr medtages. Medlemmer under 25 år, som i årets løb er udmeldt medtages ikke i opgørelsen. Medlemsantal opgøres pr i forrige år for det år, der søges tilskud til. Træner-/instruktørtilskud Foreninger med mindst 5 aktive medlemmer kan søge om dækning af udgifter til træner/instruktør. Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til træner/ instruktør af aktive medlemmer under 25 år, dog maksimum det af Fredensborg Kommune afsatte budget. Der kan således ikke tildeles flere tilskudsmidler til foreningerne end den økonomiske ramme indenfor området i det pågældende år. Tilskuddet til den enkelte forening kan ikke overstige det beløb som de tilskudsberettigede medlemmer under 25 år i alt har indbetalt i kontingent i det forudgående år den gældende timeløn for pædagogisk medhjælper o/18 år og uuddannet medarbejder o/18 år. Ved beregning af træner-/instruktørtilskud anvendes foreningens reviderede og godkendte regnskabstal samt oversigt over instruktionstimer for lønnede instruktører. Hvis foreningen har udgifter til træner/instruktører foretages der beregning af, om tilskud efter henholds vis model 1 eller model 2 er mest fordelagtig for foreningen. Foreningen modtager tilskud efter den mest optimale ordning for foreningen. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet? Hvis foreningen ønsker at søge træner/instruktørtilskud skal udgifter til træning/instruktion af aktive medlemmer under 25 år angives i ansøgningsskemaet. Herudover skal antal instruktørtimer angives i ansøgningsskemaet. Antal instruktørtimer skal opgives for 1 år, opgjort pr forrige år for detår, der søges tilskud til. Kursustilskud Foreninger med mindst 5 aktive medlemmer kan søge om kursustilskud. Fredensborg Kommune yder 100 % tilskud til kursusgebyr samt billigste transportomkostninger i forbindelse med kurser eller lederuddannelse primært vedrørende børne- og ungdomsarbejdet, dog maks. det af kommunen afsatte budget. Tilskuddet ydes til frivillige ledere og instruktører og udgør maks kr. pr. person pr. år. Side 7 af 16

8 Tilskud som din forening kan søge Center for Kultur, Idræt og Sundhed kan afslå ansøgningen, såfremt uddannelsen ikke har et relevant sigte. Kurser i udlandet skal være ansøgt og godkendt af det politiske udvalg inden deltagelse i kurset. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet? Hvis foreningen ønsker at søge kursustilskud, så skal foreningen oplyse foreningens samlede ansøgte beløb til kurser. Foreningen modtager tilsagn på kursusbeløb, som foreningen kan få refunderet for deltagelse i kurser i overensstemmelse med regelsættet Information som skal oplyses ved refusion af udgift til kursus Foreningen kan med afsæt i tilsagnet få refunderet udgifter svarende til regelsættets tilskudsbeløb ved indsendelse af refusionsskema. Refusionsskemaet skal indsendes senest d i tilskudsåret og dokumentation for den afholdte udgift og deltagerliste skal vedlægges. Lejrtilskud Foreninger med mindst 5 aktive medlemmer kan søge om lejrtilskud. Til deltagelse i lejre, ture eller lignende arrangementer med ophold uden for kommunen og med minimum 2 overnatninger ydes for deltagere under 25 år kr. 300 pr. person, dog maks. det af kommunen afsatte budget. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet? Hvis foreningen ønsker at søge lejrtilskud, så skal foreningen oplyse foreningens samlede ansøgte beløb til lejre. Foreningen modtager tilsagn. Information som skal oplyses ved refusion af udgift til lejr Foreningen kan med afsæt i tilsagnet få refunderet udgifter svarende til regelsættets tilskudsbeløb ved indsendelse af refusionsskema. Refusionsskemaet skal indsendes senest d i tilskudsåret og deltagerliste skal vedlægges. Lokaletilskud Foreninger med mindst 5 aktive medlemmer kan søge lokaletilskud, hvis Fredensborg Kommune ikke kan stille egnede lokaler, herunder haller og lejrpladser, til rådighed. Fredensborg Kommune yder tilskud, hvis kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed for undervisning for voksne og til aktiviteter for børn, unge og voksne. Fredensborg Kommune yder tilskud til lokaleudgifter med 100 %, dog maksimalt det af kommunen afsatte budget. For frivillige folkeoplysende børne- og ungdomsforeninger yder Fredensborg Kommune dog kun lokaletilskud i tidsrummet mandag til fredag, samt hele lørdag/søndag. For golf- og rideklubber gælder: 100 % lokaletilskud svarer til et fastlagt årligt tilskud pr. m 2 i tidsrummet kl på hverdage samt hele lørdag/søndag dog maksimalt det godkendte lejebeløb i henhold til lejekontrakt for samme tidsrum (ridehaller + rytterstue). Tilskuddet udgør 110 kr. pr. m 2. For hytte- og pladsleje ved de uniformerede korps s lejre gælder: Hytteleje og pladsleje ved de uniformerede korps s lejre godkendes for alle døgnets timer med 100 % dog maksimalt budget. Leje af hytter i andre kommuner i forbindelse med lejre skal ikke godkendes af det politiske udvalg. Side 8 af 16

9 Tilskud som din forening kan søge Tilskuddet ydes til følgende driftsudgifter. 1. Egne lokaler renter af godkendt prioritetsgæld skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen ordinær vedligeholdelse el, vand og varme rengøringsudgifter samt fornødent tilsyn 2. Lejede lokaler den aftalte brugsret og det af det politiske udvalg godkendte lejebeløb afholdte udgifter til ordinær vedligeholdelse ifølge lejekontrakten, opvarmning, lys, rengøring og til evt. fornødent tilsyn Evt. leje- eller fremlejeindtægter fratrækkes både for 1 og 2 inden beregningen af tilskud. 3. Udenbyslokaler Hvis kommunen ikke kan stille lokaler til rådighed ydes tilskud med 65 % af lejeudgifterne. Lejemålet skal forinden godkendes af det politiske udvalg. 4. Nye lokaler Nye ansøgninger om lokaletilskud kan undlades at blive imødekommet, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger: fra nye foreninger om nye lokaler om udvidelse af timetal om ombygning og udvidelse mv. af eksisterende lokaler, der ikke skyldes udefra kommende krav. Byrådet kan endvidere beslutte, at der ikke ydes tilskud til: egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgift for kommunen nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet? Foreningen skal udfylde de rubrikker, der er relevante i forhold til, hvilken type lokaletilskud der søges. Hvis foreningen eksempelvis søger tilskud til egne lokaler, er der rubrikkerne vedrørende egne lokaler, der skal udfyldes. Side 9 af 16

10 Tilskud som din forening kan søge Restfordeling Foreninger med mindst 5 aktive medlemmer kan søge om restfordeling. Foreninger, som har søgt midler, og som har et større forbrug end tilskudstilsagnet, indgår automatisk i restfordelingen. Restfordeling kan søges af foreninger, som ikke har søgt tilsagn, men som har afholdt udgifter. 1. Restfordeling af lokale-, medlems- og aktivitetstilskud Restmidler fra henholdsvis lokaletilskud, kursustilskud, lejrtilskud, grundtilskud, medlemstilskud, træner- og instruktørtilskud samt ubrugte midler afsat til nye foreninger og foreninger med ekstraordinær stor medlemsfremgang bliver i området (frivillige folkeoplysende foreninger) og fordeles i følgende prioriterede rækkefølge a) Kurser b) Lejr c) Lokaler d) Grundtilskud e) Medlemstilskud f) Træner og instruktørtilskud Ansøgere kan med restfordelingen ikke modtage mere i tilskud end de gældende regler og satser foreskriver for de enkelte tilskudstyper. 2. Restfordeling af puljemidler Uforbrugte midler fra Fritidspuljen tilføres restfordeling for foreninger og aftenskoler, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen. Information som skal oplyses ved ansøgning af restfordeling Foreninger skal indsende dokumentation for afholdt udgift senest pr. 31/12 for at få tildelt restfordeling. Forskel mellem takster i regelsæt og udbetalte beløb Fredensborg Kommune kan ikke tildele flere tilskudsmidler til foreningerne end den økonomiske ramme indenfor området i det pågældende år. Beregningen af tilskud til de enkelte foreninger er afhængige af den samlede ansøgersum fra alle tilskudsberettigede foreninger. De udbetalte tilskud kan derfor være mindre end taksterne i regelsættet. Side 10 af 16

11 Puljer Puljer Alle foreninger, aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og landsdækkende organisationer har mulighed for at søge om puljemidler til forskellige aktiviteter i kommunen. Puljern er målrettet forskellige målgrupper, aktiviteter og ansøgergrupper. På kommunens hjemmeside findes retningslinjer, ansøgningsskema og mere information om de enkelte puljer. Fritidspuljen Der kan for eksempel søges støtte til udstyr og redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, interessegrupper samt diverse udviklingsprojekter. Det er Fritids- og Idrætsudvalget, der bevilger tilskud fra Fritidspuljen. Kulturpuljen Der kan søges tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter, der foregår i kommunen. Det er Kulturudvalget, der bevilger tilskud fra Kulturpuljen. Medborgerskabspuljen Medborgerskabspuljen har til formål at styrke det lokale medborgerskab i Fredensborg Kommune og skabe gode rammer for aktive medborgere, der søger indflydelse og bidrager aktivt til udviklingen i kommunen. Det er Børne- og Skoleudvalget, der bevilger tilskud fra Medborgerskabspuljen. Pulje til frivilligt socialt arbejde Frivillige foreninger og organisationer kan søge økonomisk støtte til etablerede aktiviteter og til udvikling af nye initiativer inden for social- og sundhedsområdet. Det er Social- og Seniorudvalget, der beviliger tilskud fra puljen. Den fælleskommunale pulje Den fælleskommunale pulje er et samarbejde mellem kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Side 11 af 16

12 Regnskab Regnskab Foreninger, der modtager kommunale tilskud efter Fredensborg Reglerne og hermed gennem folkeoplysningsloven, skal hvert år indsende et regnskab for de modtagne tilskud. Regnskabet danner yderligere udgangspunkt for tildeling af tilskud efter Fredensborg Reglerne og skal derfor senest være indsendt til ansøgningsfristen d. 1. oktober. Regnskabet skal indeholde følgende: foreningens navn foreningens CVR nr. Regnskabsår fx 1. januar 31. december navne på og underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer ledelsespåtegning navn på og underskrift af revisor revisionspåtegning samlet kontingentindtægt for medlemmer under 25 år samlet kontingentindtægt for medlemmer fra og med 25 år alle tilskud fra kommunen opgjort i tilskudstyper udgifter til trænere/instruktører af medlemmer under 25 år* resultatopgørelse og balance *Skal kun fremgå af regnskabet for foreninger, som har modtaget eller søger om tilskud til træner- /instruktørudgifter. Center for Kultur, Idræt og Sundhed har udarbejdet vejledning til opsætning af Det gode foreningsregnskab. Vejledningen uddyber reglerne og kan findes på kommunens hjemmeside Manglende regnskabsoplysninger En ansøgning anses for ufuldstændig, hvis regnskab og ansøgningsmateriale ikke indeholder de nødvendige oplysninger, jævnfør Fredensborg Reglerne. Hvis tidsfristen for indsendelse af ansøgning ikke overholdes og/eller ansøgningen er mangelfuld, får foreningen 15 dage til at indsende de manglende oplysninger. Hvis ansøgningen eller det manglende materiale først indsendes efter tidsfristens udløb, vil ansøgeren få udbetalt det tilskud ansøgeren er berettiget til efter ansøgningen med fradrag af 10 pct. Tilskuddet kan dog højest svare til sidste års tilskud. Revision og gennemgang af regnskaber Revision af regnskab for tilskud efter folkeoplysningsloven skal ske efter regler fastsat af Fritidsog Idrætsudvalget. Der vil for de foreninger, der modtager tilskud efter Fredensborg Reglerne, hvert år udtages et antal regnskaber til en mere dybdegående revision. De udvalgte foreninger modtager besked 1. februar og senest 1. maj skal regnskabsmaterialet være indsendt til Kultur, Idræt og Sundhed. Til brug for en revision af foreningens regnskab skal nedenstående materiale anvendes: Godkendt og revideret årsregnskab Generalforsamlingsreferat Formandens beregning Medlemsliste Dokumentation for kontingentindtægt Kontoudskrifter fra bank Aktivitetsplan Vejledning til opsætning af Det gode foreningsregnskab indeholder orientering om foreningsregnskab, der udtages til dybdegående revision. Side 12 af 16

13 Erklæring om indhentelse af børneattester Erklæring om indhentelse af børneattest til Fredensborg Kommune Alle foreninger, der søger om kommunale tilskud eller lokaler, skal hvert år afgive en erklæring til kommunen om, at de overholder loven om indhentning af børneattester. Nye foreninger skal indsende erklæringen i forbindelse med godkendelse. Det er foreningens tegningsberettigede, der skal afgive erklæringen. Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger. Indhentelse af børneattester hos politiet De egentlige børneattester skal indhentes hos politiets for alle i foreningen, der har vedvarende instruktion, træning eller anden direkte kontakt med børn under 15 år. Det er uden betydning om personerne er lønnet eller ulønnet i foreningen. Det er foreningens eget ansvar at indhente attesten. Ingen erklæring - intet tilskud og ingen lokaler Fredensborg Kommune må ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreningen, så længe der ikke foreligger en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Desuden har Byrådet mulighed for at fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler, hvis foreningen ikke indhenter de lovpligtige børneattester. En forening der ikke har indhentet lovpligtige børneattester kan straffes med bøde. Bemærk at Center for Kultur, Idræt og Sundhed kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig indsendes til Center for Kultur, Idræt og Sundhed, men er udelukkende til foreningens eget brug. Side 13 af 16

14 Nye foreninger Nye foreninger Nye foreninger, der ønsker at søge tilskud i henhold til regelsættet, skal godkendes af Frdensborg Kommune. Hvad skal der til for at danne en folkeoplysende forening? Hvis I er en gruppe på minimum fem personer kan I oprette en forening. Foreningen skal være demokratisk funderet, alle skal kunne blive medlem af foreningen og der skal vælges en bestyrelse blandt medlemmerne. Foreningens virke skal derudover formuleres i en række vedtægter. Hvordan bliver vi godkendt som folkeoplysende forening? For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal I fremsende følgende materiale: Vedtægter Referat fra stiftende generalforsamling Oversigt over bestyrelsesmedlemmer Oplysninger om antal medlemmer under og over 25 år Kontingentsatser Erklæring om indhentelse af børneattester Oplysninger om foreningens aktiviteter og deres hyppighed. Hvad kan vi få i tilskud? Tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger uddeles efter Fredensborg Reglerne. Nye foreninger kan opnå et medlemstilskud pr. medlem under 25 år samt grundtilskud. Medlems- og grundtilskuddet beregnes i forhold til godkendelsestidspunktet. Derudover kan foreningen låne lokaler. Få hjælp til at komme i gang Center for Kultur, Idræt og Sundhed har udarbejdet: Step-by-step vejledning til dannelse og godkendelse af en ny frivillig folkeoplysende forening. Forslag til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger. Forslaget er en vejledning til hvordan en foreningsvedtægt kan se ud. Vejledninger kan findes på kommunens hjemmeside Side 14 af 16

15 Tidsfrister og huskeliste Tidsfrister Den 1. oktober: Frist for at søge tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Den 31. december: Sidste frist for at indsende refusionsskema for kursustilskud, lejrtilskud og lokaletilskud for indeværende år. Den 31. december: Frist for ansøgning om restfordeling. Frister for ansøgning af puljemidler: Medborgerskabspulje - 1. maj Den fælleskommunale pulje - 1. maj Pulje til frivilligt socialt arbejde - 1. maj og 1. november Fritidspulje - 1. februar, 1. maj. 1. august, 1. november Kulturpulje - 1. februar, 1. maj. 1. september, 1. november Huskeliste For at ansøge om tilskud gennem Fredensborg Reglerne skal I indsende følgende: Oplysningsskema Relevante ansøgningsskemaer Erklæring om børneattester Regnskab underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor Fem procent af foreningerne udvælges til at indsende ekstra dokumentation i forbindelse med tilskudssøgningen. Hvis jeres forening bliver udvalgt, får I direkte besked fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed. Hvis jeres forening bliver udvalgt, skal I desuden indsende: Godkendt og revideret årsregnskab Generalforsamlingsreferat Formandens beretning Medlemsliste Dokumentation for kontingentindtægt Kontoudskrifter fra bank Aktivitetsplan Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vejledning til opsætning af Det gode foreningsregnskab

Vejledning til opsætning af Det gode foreningsregnskab Vejledning til opsætning af Det gode foreningsregnskab Fredensborg Kommune Center for Læring, Fritid og Sundhed Februar 2016 1 Forord: Center for Læring, Fritid og Sundhed har efter konkrete henvendelser

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger

Tilskudsordning for foreninger Indhold Tilskudsordning for foreninger... 2 Hvem kan få tilskud?... 3 Hvad kan foreningerne få støtte til?... 5 Administration... 11 Takster og puljer... 13 Ikræfttræden og ophævelse... 14 1 Tilskudsordning

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere