De pårørende har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De pårørende har ordet"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap, socialpsykiatriske botilbud samt døgninstitutioner for børn og unge Juni 2012 På vegne af Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark

2 De pårørende har ordet Regionsrapport for den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap, socialpsykiatriske botilbud samt døgninstitutioner for børn og unge Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Danske Regioner og de fem regioner Rapporten og undersøgelsen er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Aarhus N Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Uddrag er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni

3 Indledning Den landsdækkende undersøgelse giver viden om de pårørendes oplevelser og vurdering af kvaliteten i de regionale botilbud for voksne med handikap, socialpsykiatriske botilbud og døgninstitutioner for børn og unge. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Denne rapport Denne rapport indeholder resultaterne af den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionsniveau. Undersøgelsen er gennemført i foråret Der er udarbejdet en rapport for hver af de fem regioner, hvor der er mulighed for at sammenligne regionens resultater med landsgennemsnittet, samt at se resultater for hvert af de deltagende botilbud i regionen. Derudover er der udarbejdet en landsrapport, som indeholder landsresultatet, samt resultaterne for hver af de fem regioner. Hvert deltagende botilbud modtager en folder indeholdende botilbuddets egne resultater, samt en kommentarsamling, som viser de åbne kommentarer, der er afgivet i spørgeskemaerne. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne: Medarbejdernes kontakt med beboerne Beboernes kontakt med hinanden Aktiviteter og udfordringer for beboerne på botilbuddet De fysiske rammer Beboer- og pårørendeinddragelse Mål og delmål i den individuelle plan Samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere Lydhørhed og forståelse blandt medarbejdere Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Pårørendeundersøgelsen er en del af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1

4 Flere slags kvalitet Undersøgelsens resultater kan benyttes som dokumentation for de pårørendes oplevelser. Resultaterne kan indgå i botilbuddets arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som denne kan give et generelt overblik over, hvilke områder, der kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner og botilbud efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af områder, som undersøgelsen har indikeret som værende problematiske. Det er centralt, at det enkelte botilbud og dets ledelse selv arbejder videre med undersøgelsens resultater og ser dem i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god, og hvad der er dårlig kvalitet inden for området. Folderne med det enkelte botilbuds hovedresultater er tænkt som en indgang til at inddrage resultaterne i botilbuddets videre kvalitetsarbejde. 2

5 Metode Koncept Der er i forbindelse med undersøgelsen udarbejdet et koncept, som nærmere beskriver metodevalg og detaljer omkring undersøgelsesdesign. Konceptet, samt spørgeskemaer kan downloades på Indsamling af data Dataindsamlingen til pårørendeundersøgelsen er foregået elektronisk i de tilfælde, hvor det har været muligt, og telefonisk i tilfælde hvor den pårørende ikke havde adgang til . Svarprocent En høj svarprocent er ønskværdigt i kvantitative undersøgelser, da frafald kan være selektivt. Dermed kan resultaterne være skævvredne i forhold til det virkelige billede af botilbuddet. Der kan opstilles følgende retningslinjer for vurdering af svarprocenten: Under 40 % Ikke tilfredsstillende. Resultaterne skal tolkes med stor forsigtighed % Betænkelig lav. Resultaterne skal tolkes med forsigtighed % Acceptabel % Tilfredsstillende Over 69 % Meget tilfredsstillende 3

6 Nedenstående tabel viser en oversigt over svarprocenten for de deltagende botilbud i regionen. Uden for målgruppen Udelukket fra deltagelse* Ønsker ikke at deltage** Potentielle respondenter Besvaret Svarprocent Region Hovedstaden % 3-kløveren % Bredegård % Geelsgårdskolen % Hulegården % Jonstrupvang % Kamager Klintegården % Lunden Lyngdal 0 0 Nødebogård % Orion Rønnegården Skibbyhøj Skovvænget % *Beboerne har tilkendegivet over for personale på botilbuddet, at de ikke ønsker, at deres pårørende deltager i undersøgelsen. **Pårørende har i registreringsperioden tilkendegivet over for personale på botilbuddet, at de ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, de er således ikke med i selve undersøgelsen, men indgår i den samlede svarprocent. Svarprocenten for de enkelte botilbud varierer meget, og der skal tages højde for denne variation i svarprocenter, når de enkelte botilbuds resultater fortolkes og sammenlignes mellem botilbud i regionen. 4

7 Resultater De følgende sider indeholder resultaterne af den landsdækkende pårørendeundersøgelse. Først vises to oversigtsfigurer, som viser andelen af tilfredse pårørende på alle de stillede spørgsmål. Dvs. andelen af pårørende, der har svaret i de to mest positive svarkategorier. Der vises herefter én figur for hvert spørgsmål i undersøgelsen. Figurerne viser regions resultater sammenlignet med landsgennemsnittet, samt resultatet for hver af de deltagende botilbud i regionen. Der bliver kun vist resultater for botilbud, hvor der er mindst 5 besvarelser. 5

8 Oversigt Figur 1. Andel tilfredse pårørende i regionen Lytter til beboerens ønsker og behov (n=196) 88% Udv ikle og v edligeholde ev ner og færdigheder (n=197) Kendskab til mål for opholdet (n=195) Arbejder frem mod mål for opholdet (n=182) % Medarbejderne har de rette kompetencer (n=200) Medarbejderne er omsorgsfulde og nærv ærende (n=201) Godt forhold til de andre beboere (n=187) 8 93% 91% Information om hv ad der sker på botilbuddet (n=207) Erfaring og v iden som pårørende (n=200) Kommunikation mellem pårørende og botilbuddet (n=206) Lydhørhed ov erfor ris og ros (n=192) 7 75% 7 82% 0% 60% 80% 100% 6

9 Figur 2. Andel tilfredse pårørende i regionen fortsat Samlet indtryk af kontakt med botilbuddet (n=183) Samlet indtryk af opholdet (n=205) 6 72% Kontakt med medarbejderne (n=204) 9 Støtte og opbakning til den pårørende (n=200) Praktisk hjælp og støtte til beboeren (n=205) Aktiv itetsmuligheder ifht. behov (n=202) Fysiske rammer ifht. behov (n=207) 88% 85% 82% 85% Trygt sted at v ære (n=207) Medarbejderne forstår beboeren (n=201) Medarbejderne udtrykker sig forståeligt (n=197) 92% 9 93% Tilstrækkelig indflydelse på hv erdagen (n=190) 83% 0% 60% 80% 100% 7

10 Resultater for regionen Figur 3. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet? Hele landet (n=1488) 43% 18% Region Hov edstaden (n=205) % 3-Kløv eren (n=28) 32% 3 Blindecenter Bredegaard (n=18) 48% 48% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 5 25% Kamager (n=23) 2 52% Klintegården (n=6) 1 Nødebogård (n=31) 42% 1 Rønnegård (n=15) 2 60% Skibbyhøj (n=10) 0% 60% 80% 100% Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 8

11 Figur 4. Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? Hele landet (n=1477) 65% Region Hov edstaden (n=204) 60% 3 3-Kløv eren (n=27) 48% Blindecenter Bredegaard (n=18) 61% 91% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 34% 5 Kamager (n=24) 6 Klintegården (n=3) 100% Nødebogård (n=32) 6 31% Pensionatet Hulegården (n=17) 5 Rønnegård (n=15) 60% 2 Skibbyhøj (n=10) 80% 0% 60% 80% 100% 9

12 Figur 5. Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? Hele landet (n=1459) 60% 8% Region Hov edstaden (n=200) 54% 34% 3-Kløv eren (n=25) 5 1 Blindecenter Bredegaard (n=15) 53% 70% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 4 31% Kamager (n=25) 60% 3 Klintegården (n=5) Nødebogård (n=32) 5 1 Rønnegård (n=15) 73% Skibbyhøj (n=8) 38% 0% 60% 80% 100% 10

13 Figur 6. Synes du at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte som han/hun har brug for? Hele landet (n=1491) 5 31% Region Hov edstaden (n=205) 4 3-Kløv eren (n=27) 5 15% Blindecenter Bredegaard (n=17) 5 12% 74% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 41% 1 Kamager (n=23) 43% 43% Klintegården (n=6) Nødebogård (n=32) 4 Rønnegård (n=15) 60% 2 Skibbyhøj (n=10) 10% 0% 60% 80% 100% 11

14 Figur 7. Synes du, at de aktivitetsmuligheder, som botilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? Hele landet (n=1462) 48% 34% 15% Region Hov edstaden (n=202) Kløv eren (n=27) Blindecenter Bredegaard (n=18) 5 Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=29) 41% 45% 14% Kamager (n=23) 48% 2 2 Klintegården (n=6) Nødebogård (n=32) 53% Rønnegård (n=14) 5 Skibbyhøj (n=10) 60% 0% 60% 80% 100% 12

15 Figur 8. Synes du, at de fysiske rammer passer til din pårørendes behov? Hele landet (n=1486) 63% 24% 10% Region Hov edstaden (n=207) 5 3-Kløv eren (n=28) 4 18% 32% Blindecenter Bredegaard (n=18) 74% 2 Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 48% Kamager (n=23) 74% Klintegården (n=6) 100% Nødebogård (n=32) 4 38% 1 Rønnegård (n=15) 80% Skibbyhøj (n=10) 90% 10% 0% 60% 80% 100% 13

16 Figur 9. Synes du, at botilbuddet er et trygt sted at være for din pårørende? Hele landet (n=1493) 7 1 Region Hov edstaden (n=207) 71% 2 3-Kløv eren (n=28) 5 43% Blindecenter Bredegaard (n=18) 83% 1 9 Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 6 34% Kamager (n=23) 78% Klintegården (n=6) Nødebogård (n=32) 6 31% Rønnegård (n=15) 80% Skibbyhøj (n=10) 60% 10% 0% 60% 80% 100% 14

17 Figur 10. Synes du, at medarbejderne forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på? Hele landet (n=1483) 55% 3 Region Hov edstaden (n=201) Kløv eren (n=27) 48% 41% Blindecenter Bredegaard (n=17) 5 65% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 55% 10% Kamager (n=23) 52% Klintegården (n=5) 60% Nødebogård (n=31) 42% 55% 5 Rønnegård (n=15) 53% Skibbyhøj (n=8) 63% 25% 0% 60% 80% 100% 15

18 Figur 11. Synes du, at medarbejderne udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det? Hele landet (n=1459) 5 34% Region Hov edstaden (n=197) Kløv eren (n=25) 52% 48% Blindecenter Bredegaard (n=17) 65% 24% 12% 83% 1 Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 45% 48% Kamager (n=23) 61% 2 Klintegården (n=6) 6 Nødebogård (n=30) 10% Rønnegård (n=14) 71% 21% Skibbyhøj (n=8) 63% 25% 0% 60% 80% 100% 16

19 Figur 12. Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag på botilbuddet? Hele landet (n=1333) 4 3 Region Hov edstaden (n=190) 42% 42% 15% 3-Kløv eren (n=20) Blindecenter Bredegaard (n=15) Geelsgårdskolen (n=22) 32% 18% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 45% 32% 1 Kamager (n=23) Klintegården (n=6) 6 Nødebogård (n=30) 43% 5 Rønnegård (n=15) 2 6 Skibbyhøj (n=8) 63% 25% 0% 60% 80% 100% 17

20 Figur 13. Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? Hele landet (n=1413) 55% 8% Region Hov edstaden (n=196) 4 3-Kløv eren (n=23) 48% 1 Blindecenter Bredegaard (n=16) 38% 65% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 5 25% 1 Kamager (n=23) 5 Klintegården (n=5) 60% Nødebogård (n=31) 42% 55% 5 1 Rønnegård (n=14) 43% Skibbyhøj (n=9) 6 0% 60% 80% 100% 18

21 Figur 14. Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder? Hele landet (n=1439) % Region Hov edstaden (n=197) 42% 3 18% 3-Kløv eren (n=27) Blindecenter Bredegaard (n=17) 41% 24% Geelsgårdskolen (n=21) 6 Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=28) 18% Kamager (n=22) 32% 45% 14% Klintegården (n=6) Nødebogård (n=32) 53% 38% Rønnegård (n=14) 5 21% 14% Skibbyhøj (n=10) 0% 60% 80% 100% 19

22 Figur 15. Kender du de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? Hele landet (n=1409) 5 2 8% Region Hov edstaden (n=195) 12% 3-Kløv eren (n=25) 5 12% 12% Blindecenter Bredegaard (n=16) 1 1 Geelsgårdskolen (n=22) 73% 14% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 52% 10% Kamager (n=22) 5 32% Klintegården (n=5) Nødebogård (n=32) 5 25% 1 1 Rønnegård (n=13) 4 31% 8% 15% Skibbyhøj (n=10) 10% 0% 60% 80% 100% 20

23 Figur 16. Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? Hele landet (n=1305) 53% 10% Region Hov edstaden (n=182) 4 14% 3-Kløv eren (n=22) 41% 23% 14% 23% Blindecenter Bredegaard (n=14) 3 Geelsgårdskolen (n=20) 75% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=29) 31% 52% 1 Kamager (n=22) 3 45% Klintegården (n=4) 25% 25% Nødebogård (n=31) 55% 1 Rønnegård (n=13) 7 15% 8% Skibbyhøj (n=8) 63% 25% 0% 60% 80% 100% 21

24 Figur 17. Oplever du, at medarbejderne har de rette kompetencer? Hele landet (n=1456) 52% 38% 8% Region Hov edstaden (n=200) 48% 41% 10% 3-Kløv eren (n=27) 52% 15% Blindecenter Bredegaard (n=16) 65% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) Kamager (n=23) 5 Klintegården (n=5) 60% Nødebogård (n=32) 53% 41% Rønnegård (n=15) 60% 2 Skibbyhøj (n=7) 43% 0% 60% 80% 100% 22

25 Figur 18. Synes du, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende over for din pårørende? Hele landet (n=1475) 70% 25% Region Hov edstaden (n=201) Kløv eren (n=28) 64% Blindecenter Bredegaard (n=17) 7 18% 91% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 61% 10% Kamager (n=23) 65% 2 Klintegården (n=5) 80% Nødebogård (n=32) 6 31% Pensionatet Hulegården (n=17) 4 18% Rønnegård (n=15) 60% Skibbyhøj (n=8) 63% 38% 0% 60% 80% 100% 23

26 Figur 19. Synes du, at medarbejderne hjælper med til, at din pårørende har et godt forhold til de andre beboere? Hele landet (n=1335) 63% Region Hov edstaden (n=187) 60% 31% 3-Kløv eren (n=26) 58% Blindecenter Bredegaard (n=15) 53% 8 Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=26) 58% 8% Kamager (n=22) 64% 3 Klintegården (n=6) 1 1 Nødebogård (n=29) 6 Rønnegård (n=14) 43% Skibbyhøj (n=6) 83% 1 0% 60% 80% 100% 24

27 Figur 20. Får du den information om, hvad der sker på botilbuddet, som du ønsker? Hele landet (n=1493) 4 32% 14% Region Hov edstaden (n=207) 42% 34% 1 3-Kløv eren (n=28) 3 14% Blindecenter Bredegaard (n=17) 24% 41% 70% 2 Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 25% Kamager (n=23) 43% 1 Klintegården (n=6) 1 Nødebogård (n=32) 31% Rønnegård (n=15) 53% Skibbyhøj (n=10) 10% 0% 60% 80% 100% 25

28 Figur 21. Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Hele landet (n=1440) 55% Region Hov edstaden (n=200) 31% 1 3-Kløv eren (n=27) 52% 2 Blindecenter Bredegaard (n=17) 4 12% 74% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 2 10% Kamager (n=23) 52% 1 Klintegården (n=5) Nødebogård (n=32) 34% 4 1 Rønnegård (n=13) 62% 23% 8% 8% Skibbyhøj (n=9) 0% 60% 80% 100% 26

29 Figur 22. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og botilbuddet? Hele landet (n=1493) 5 Region Hov edstaden (n=206) 48% 1 3-Kløv eren (n=28) 43% 18% Blindecenter Bredegaard (n=18) 70% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=32) 31% Kamager (n=23) 43% 43% Klintegården (n=5) Nødebogård (n=32) 4 38% 5 Rønnegård (n=15) 73% Skibbyhøj (n=10) 0% 60% 80% 100% 27

30 Figur 23. Synes du, at botilbuddet er lydhør over for ris og ros? Hele landet (n=1394) 60% 8% Region Hov edstaden (n=192) 48% 34% 12% 3-Kløv eren (n=27) 48% 1 15% 1 Blindecenter Bredegaard (n=15) 78% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=31) 1 Kamager (n=22) 32% 55% 14% Klintegården (n=5) Nødebogård (n=31) 48% Pensionatet Hulegården (n=16) 31% Rønnegård (n=14) 71% 14% Skibbyhøj (n=7) 43% 43% 14% 0% 60% 80% 100% 28

31 Figur 24. Hvad er dit samlede indtryk af botilbuddets kontakt med dig? Hele landet (n=1340) 4 1 Region Hov edstaden (n=183) 23% 23% 3-Kløv eren (n=25) 24% 32% 8% 8% Blindecenter Bredegaard (n=18) Geelsgårdskolen (n=22) 41% Jonstrupv ang-bebyggelsen (n=28) 21% 21% 14% Kamager (n=18) Klintegården (n=5) Nødebogård (n=27) 5 15% Pensionatet Hulegården (n=15) 4 Rønnegård (n=14) 3 Skibbyhøj (n=9) 0% 60% 80% 100% Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 29

32 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Hovedstaden 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Beboerne har ordet. Koncept for landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Beboerne har ordet. Koncept for landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Beboerne har ordet Koncept for landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Nordjylland 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Midtjylland 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Syddanmark 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Landsrapport 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 MENU KONCEPT ni delundersøgelser Årlige patientundersøgelser og B&U forældreundersøgelser Treårlige pårørendeundersøgelser pårørende bliver spurgt

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat Sagsnavn: Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelse på socialområdet Sagsnummer: 27.15.00-P05-1-15 Skrevet af: Vicki Christensen E-mail: Vicki.Christensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Lunden/Engen

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Lunden/Engen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Lunden/Engen Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

UFOS 2014 - Unge og Forældre Om de Sikrede institutioner og deres åbne afdelinger

UFOS 2014 - Unge og Forældre Om de Sikrede institutioner og deres åbne afdelinger UFOS 2014 - Unge og Forældre Om de Sikrede institutioner og deres åbne afdelinger CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Unge og forældre

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere