Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd"

Transkript

1 Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Resumé Autismecenter Syd Baggrund Formål Organisering af brugerundersøgelsen Resultater Konklusion Afslutning Præsentation af boafdelingerne i Autismecenter Syd Baggrund for brugerundersøgelsen Formål med brugerundersøgelsen Organisering af brugerundersøgelsen Metode Spørgeskema Resultater Besvarelsesprocent Temaer Personalets kontakt med beboerne Aktiviteter og udfordringer i afdelingerne Sundhed Fysiske rammer Beboer- og pårørendeinddragelse Samarbejde med pårørende Lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen Tryghed Det samlede indtryk Hvad har størst betydning for beboerens ophold på boafdelingen? Diskussion Kriterier for diskussion af resultaterne Diskussion af resultater Besvarelsesprocent Personlig kontakt med beboerne Aktiviteter og udfordringer i afdelingerne Sundhed Fysiske rammer Beboer og pårørendeinddragelse Samarbejde med pårørende Lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen Tryghed Det samlede indtryk Størst betydning for beboerens ophold Konklusion Afslutning Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Kommentarer

3 1. Forord Et af Direktionens strategiske mål for er, at der arbejdes med kvalitetsudvikling, dialog og måling af effekt. Et af de SMARTE mål er, at der senest er gennemført kontinuerlige brugerundersøgelser på alle forvaltningsområder. Sundhed & Omsorg har som strategisk mål, at der senest er gennemført fire brugerundersøgelser indenfor de tre driftsområder og på myndighedsområdet. I 2011 gennemføres der brugerundersøgelse i Autismecenter Syd, Visitationen i Sundhed & Forebyggelse, Træning & Forebyggelse og Hjemmeplejen. 2. Resumé 2.1 Autismecenter Syd Autismecenter Syd omsætter servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til udvikling af færdigheder ( 85), beskyttet beskæftigelse ( 103), og aktivitets- og samværstilbud ( 104) til konkrete individuelle tilbud til voksne med diagnose indenfor autismespektret, eller voksne der af andre grunde kan profilere af et tilbud, der er kendetegnet ved en høj grad af struktur, overskuelighed og kommunikation. 2.2 Baggrund Det er i virksomhedsaftalen aftalt, at Autismecenter Syd forud for undersøgelsen opstiller indikatorer for et tilfredsstillende resultat. 2.3 Formål Formålet med undersøgelsen er at: få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger at afdække hvor der er behov for forbedringer bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedringer af botilbud. Autismecenter Syd har besluttet, at målet er, at 75 % af respondenterne vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. 2.4 Organisering af brugerundersøgelsen Spørgeskemaet, der er anvendt til pårørendeundersøgelsen, er udviklet og afprøvet af Center for Kvalitetsudvikling. Deltagere i undersøgelsen er nærmeste pårørende til beboerne på Rhedersborg og Skovbo. 2.5 Resultater Besvarelsesprocent Beboerne havde på undersøgelsestidspunktet 34 pårørende, for hvem der var relevant at deltage i undersøgelsen og som har fået tilsendt spørgeskema. 28 pårørende har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 82 %. Resultaterne fremgår af figur 1 og 2, samt tabel 1. 2

4 Figur 1: Beboerens liv på boafdelingen Er der det personale, der er behov for i forhold til Er personalet omsorgsfuldt og nærværende overfor Passer de fysiske rammer til beboerens behov? (26) Er der en passende mængde aktiviteter på Er aktiviteterne på beboerens boenhed Er personalet opmærksomt på beboerens sundhed? Får beboeren den støtte til sin personlige hygiejne, Får beboeren hjælp til at vedligeholde og udvikle Lytter personalet til beboerens ønsker og Viser personalet respekt for beboeren som Er boenheden et trygt sted at være for beboeren? (26) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2: Dine oplevelser som pårørende Arbejder personalet bevidst med beboerens Er du som pårørende med ved udarbejdelse af Er personale og ledelse lydhør over ris og ros? (26) Er du tilfreds med de arrangementer på Får du løbende information om hvem der er ansat på Får du information om beboeren og livet på Interesserer personalet sig for din erfaring og viden Tager personalet selv initiativ til at kontakte Inddrager personalet dig tilstrækkeligt i beboerens Er der en god atmosfære på boenheden? (27) Føler du dig velkommen på boenheden? (27) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3

5 Tabel 1: Dit samlede indtryk af beboeres ophold på boafdelingen Resultaterne fordeler sig således Svar Antal Procent Enestående % Godt % Både godt og dårligt 1 4 % Dårligt 0 Uacceptabelt Konklusion Den høje svarprocent på 83 % er nået ved at uddele spørgeskemaerne, på et tidspunkt hvor der har været personlig kontakt til de pårørende. Målet er nået, i det 75 % af respondenterne vurderer eller oplever at være enige i udsagnene i høj grad eller i nogen grad indenfor alle otte temaer: tryghed personalets kontakt med beboerne aktiviteter og udfordringer sundhed de fysiske rammer beboer- og pårørendeinddragelse samarbejde med pårørende lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen. Målet for det samlede indtryk af beboerens ophold på boafdelingen er nået med 96 %, der svarer enestående eller godt. Det, der har størst betydning for de pårørende, er: tryghed, faste rammer, struktur i hverdagen, omsorg, at beboeren føler sig hørt og respekteret, gode bolig forhold og at personalet har relevant uddannelse og kompetencerne til jobbet. 2.7 Afslutning Medarbejdere orienteres ved personalemøder og gennem kvalitetsudvalgsmøder. Pårørende orienteres gennem samråd (Skovbo og Rhedersborg) og i Kontaktrådet, der er overordnet for Autismecenter Syd. Der vil i arbejdet med resultaterne blive sat fokus på samarbejdskontrakter, der udarbejdes en gang årligt i forbindelse med statusmøder. 3. Præsentation af boafdelingerne i Autismecenter Syd Autismecenter Syd omsætter servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til udvikling af færdigheder ( 85), beskyttet beskæftigelse ( 103), og aktivitets- og samværstilbud ( 104) til konkrete individuelle tilbud til voksne med diagnose indenfor autismespektret, eller voksne der af andre grunde kan profilere af et tilbud, der er kendetegnet ved en høj grad af struktur, overskuelighed og kommunikation. Autismecenter Syd har fem boafdelinger: Rhedersborg med 12 beboere Skovbo, afdeling 50 med fire beboere Skovbo, afdeling 54 med seks beboere Skovbo, afdeling 56 med seks beboere Skovbo, afdeling 58 med seks beboere. Afdelingerne tilbyder botilbud til voksne med autisme. 4

6 Beboerne er kendetegnet ved i høj grad at have brug for overskuelighed og struktur for at kunne udvikle sig. Der arbejdes med individuelle pædagogiske planer, der blandt andet sikrer beboeren kommunikation, fast dagsrytme og kontinuitet i tilværelsen. Der er et tæt samarbejde med forældre/pårørende omkring den enkelte beboer. 4. Baggrund for brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er et af Sundhed & Omsorgs Strategiske mål for 2011 og er en del af virksomhedsaftalen for Autismecenter Syd i Det er i virksomhedsaftalen aftalt, at Autismecenter Syd forud for undersøgelsen opstiller indikatorer for et tilfredsstillende resultat. Brugerundersøgelsen for Autismecenter Syd er delt i tre. Denne pårørendeundersøgelse for boafdelingerne, en brugerundersøgelse på Skovbogård og en pårørendeundersøgelse på Fristedet. 5. Formål med brugerundersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at: få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger at afdække hvor der er behov for forbedringer bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedringer af botilbud. Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne: tryghed personalets kontakt med beboerne aktiviteter og udfordringer sundhed de fysiske rammer beboer- og pårørendeinddragelse samarbejde med pårørende lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen. Autismecenter Syd har besluttet, at målet er, at 75 % af respondenterne vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. 6. Organisering af brugerundersøgelsen 6.1 Metode Center for Kvalitetsudvikling har på vegne af Danske Regioner foretaget en landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap i 2007 og Undersøgelsen hedder De pårørende har ordet. Center for Kvalitetsudvikling har til undersøgelserne udviklet og afprøvet et spørgeskema. Spørgeskemaet er anvendt til denne pårørendeundersøgelse i Aabenraa Kommune. Yderligere oplysninger om spørgeskemaet fås på Beslutningen om at anvende spørgeskemaet fra De pårørende har ordet er truffet af afdelingslederen for Autismecenter Syd og har været til høring i Kontaktrådet d , uden bemærkninger. Undersøgelsen er udført i et samarbejde mellem Autismecenter Syd og Ledelses- og Sundhedssekretariatet. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem en sundhedsplanlægger fra Ledelses- og Sundhedssekretariatet og en afdelingsleder fra Autismecenter Syd. Deltagere i undersøgelsen Deltagere i undersøgelsen er nærmeste pårørende til beboerne på Rhedersborg og Skovbo. Dataindsamling Afdelingslederne har uddelt spørgeskemaerne ved personlig kontakt eller sendt spørgeskemaerne hjem til pårørende. Spørgeskemaer og frankeret svarkuvert blev uddelt/udsendt i perioden december

7 De besvarede spørgeskemaer blev returneret til Ledelses- og Sundhedssekretariatet i perioden Bearbejdning af data Data er efterfølgende bearbejdet i Defgo.net. Defgo.net er et netbaseret værktøj til dataindsamling og bearbejdning. Anonymitet Deltagerne er orienteret om, at besvarelsen er anonym. Test af spørgeskema Spørgeskemaer er afprøvet af Center for Kvalitetsudvikling. Eksklusion og inklusion Boafdelingerne havde på undersøgelsestidspunktet 34 beboere. To beboere havde ingen pårørende, og to beboere havde forældre, der er skilt. Begge forældre fik udleveret et spørgeskema. Personalet på afdelingerne vurderede således, at det var relevant for 34 pårørende at deltage i undersøgelsen. Gyldighed Spørgeskemaet er testet og valideret af Center for Kvalitetsudvikling. Det antages derfor at gyldigheden er tilfredsstillende. 6.2 Spørgeskema Spørgeskemaet er delt i fire: 1. den pårørendes vurdering af beboerens liv på boafdelingen 2. den pårørendes oplevelser 3. den pårørendes samlede indtryk 4. demografiske data og besøgshyppighed. I de to første dele af spørgeskemaet er der følgende svarkategorier: ja, i høj grad ja, i nogen grad nej, kun i mindre grad nej, slet ikke ved ikke/ ej relevant. På spørgsmålet hvad er dit samlede indtryk af beboerens ophold på boafdelingen er svarmulighederne: enestående godt både godt og dårligt dårligt uacceptabelt. Spørgeskemaet har i alt 30 spørgsmål. Der er mulighed for at kommentere svarerne fire steder i spørgeskemaet. Se spørgeskemaet i bilag 1. Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne: tryghed personalets kontakt med beboerne aktiviteter og udfordringer sundhed de fysiske rammer beboer- og pårørendeinddragelse samarbejde med pårørende lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen. 6

8 7. Resultater Ikke alle pårørende har svaret på alle spørgsmål, f.eks. har en pårørende valgt at svare ved ikke/ej relevant ved en række spørgsmål, da beboeren kun har boet kort tid i boafdelingen. Disse svar indgår ikke som en del af resultaterne. Svarerne er vist skematisk i figur et, to og tre. 7.1 Besvarelsesprocent Beboerne havde på undersøgelsestidspunktet 34 pårørende, for hvem det var relevant at deltage i undersøgelsen og som har fået tilsendt spørgeskema. 28 pårørende har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 82 %. 7.2 Temaer Personalets kontakt med beboerne Personalets evne til at skabe kontakt og være i relation med den enkelte beboer er en grundlæggende forudsætning for at kunne skabe den nødvendige tryghed og dermed en forudsætning for at kunne arbejde med pædagogiske planer. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Viser personalet respekt for beboeren, som selvstændigt individ? % 3 11 % Er personalet omsorgsfuldt og nærværende overfor beboeren? % 5 20 % Udvalgte kommentarer fra pårørende Mit barn er tryg, det er vigtigst for mig. Vi oplever en høj grad af omsorg og interesse for beboerens ve og vel Aktiviteter og udfordringer i afdelingerne Aktiviteter og udfordringer er vigtige for beboeren, fordi alle borgere har brug for gode oplevelser. Aktiviteter kræver ofte en til en kontakt, og nye udfordringer kræver grundig forberedelse i forhold til beskrivelser, visualiseringssystemer, eventuelt rollespil eller lignende. At tilbyde aktiviteter og give udfordringer viser en anerkendende tilgang til beboeren. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Får beboeren hjælp til at vedligeholde og udvikle sine evner og færdigheder? Er aktiviteterne på boafdelingen tilpasset beboeres individuelle behov? % 7 26 % % % Er der en passende mængde aktiviteter på boafdelingen? % 9 33 % 1 4 % 0 0 7

9 Udvalgte kommentarer fra pårørende Lidt flere aktiviteter i weekenderne for den enkelte beboer Sundhed Sundhed har betydning for den enkelte beboeres velvære. Hver beboer har individuelle pædagogiske planer, der omhandler motion og kost, samt personlig hygiejne. Desuden er der tilknyttet Oligofreniteam og Regionstandpleje med speciale inden for udviklingshæmmede. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Får beboeren den støtte til sin personlige hygiejne, som han/hun har behov for? % 4 15 % Er personalet opmærksomt på beboerens sundhed? % 3 11 % Fysiske rammer Fysiske rammer har stor betydning for mennesker med udviklingsforstyrrelser. Gode fysiske rammer giver en høj grad af tryghed og minimere selvskadende og udadrettet adfærd. Beboere med udviklingsforstyrrelser har ofte brug for individuel indretning med særlig fokus på visualiserings- og støttesystemer. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Passer de fysiske rammer til beboeres behov? % 1 4 % Udvalgte kommentarer fra pårørende Der er gode forhold, en god lejlighed, opholdsrum og gode udearealer. Man kan se at beboeren er glad for at være der og har det godt Beboer- og pårørendeinddragelse Det er vigtig at inddrage beboere og pårørende så meget som muligt. Vi arbejder med beboere, hvis handicap i høj grad påvirker evnen til at tage ansvar for eget liv. Dette bevirker, at vi i høj grad gør brug af den erfaring og livshistorie, som de pårørende kan fortælle om. 8

10 Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Lytter personalet til beboerens ønsker og behov? % 8 30 % Inddrager personalet dig tilstrækkeligt i beboeres liv? % 5 18 % Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig? % 8 29 % Får du information om beboeren og livet på boafdelingen? % 7 25 % 4 14 % 0 0 Er du som pårørende med ved udarbejdelsen af pædagogiske planer? % 6 23 % 4 15 % 1 4 % Arbejder personalet bevidst med beboerens pædagogiske plan? % 3 12 % Udvalgte kommentarer fra pårørende Personalet tager sig tid til beboeren Samarbejde med pårørende I samarbejdet med pårørende er det vigtigt, at tilgodese det individuelle behov. Gennem samarbejdskontrakter aftales, hvordan de pårørende ønsker, at blive inddraget og i hvilket omfang. Dette er et vigtigt redskab for personalet, så vi sikre det bedst mulige samarbejde. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Føler du dig velkommen i boafdelingen? % 1 4 % 1 4 % 0 0 Er der en god atmosfære i boafdelingen? % 3 11 % Får du løbende information om, hvem der er ansat i boafdelingen? Er du tilfreds med de arrangementer på boafdelingen, hvor du som pårørende kan deltage? % 9 35 % 5 19 % 1 4 % % 4 15 % Udvalgte kommentarer fra pårørende Har et godt samarbejde med Rhedersborg Lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen Lydhørhed og forståelse blandt ledelse og personale er vigtige for de pårørende, idet vi tilstræber et åbent og konstruktivt samarbejde, hvor målet er at varetage beboerens tarv optimalt. 9

11 Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Interesserer personalet sig for din erfaring og viden som pårørende? % 7 25 % Er personalet lydhør overfor ros og ris? % 8 30 % Udvalgte kommentarer fra pårørende Udvalgte Vi oplever kommentarer god kontakt fra og pårørende imødekommenhed Tryghed Det er vigtigt, at beboeren er tryg og har tillid til personalet, det fysiske miljø og adgang til visualiserings- og støttesystemer. Hvis beboeren har den fornødne tryghed giver det stabilitet i hverdagen og dermed mulighed for at arbejde med udvikling. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Er boafdelingen et trygt sted at være for beboeren? % 3 11 % Er der det personale der er behov for i forhold til beboeren? % 9 38 % 1 4 & 0 0 Ved spørgsmålet Er der det personale, der er behov for i forhold til beboeren er der 4 pårørende, der har svaret ved ikke/ej relevant, svarende til 14 % af respondenterne. Udvalgte kommentarer fra pårørende Min søn er tryg, det vigtigste for mig. Vi synes Skovbo er et godt sted at bo, og hvor der gives tryghed for beboerne. 10

12 Figur 1: Beboerens liv på boafdelingen Er der det personale, der er behov for i forhold til Er personalet omsorgsfuldt og nærværende overfor Passer de fysiske rammer til beboerens behov? (26) Er der en passende mængde aktiviteter på Er aktiviteterne på beboerens boenhed Er personalet opmærksomt på beboerens sundhed? Får beboeren den støtte til sin personlige hygiejne, Får beboeren hjælp til at vedligeholde og udvikle Lytter personalet til beboerens ønsker og Viser personalet respekt for beboeren som Er boenheden et trygt sted at være for beboeren? (26) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2 Dine oplevelser som pårørende Arbejder personalet bevidst med beboerens Er du som pårørende med ved udarbejdelse af Er personale og ledelse lydhør over ris og ros? (26) Er du tilfreds med de arrangementer på Får du løbende information om hvem der er ansat på Får du information om beboeren og livet på Interesserer personalet sig for din erfaring og viden Tager personalet selv initiativ til at kontakte Inddrager personalet dig tilstrækkeligt i beboerens Er der en god atmosfære på boenheden? (27) Føler du dig velkommen på boenheden? (27) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

13 7.3 Det samlede indtryk Hvad er dit samlede indtryk af beboeres ophold på boafdelingen Resultaterne fordeler sig således Svar Antal Procent Enestående % Godt % Både godt og dårligt 1 4 % Dårligt 0 Uacceptabelt 0 Udvalgte kommentarer fra pårørende Vi synes Skovbo er et godt sted at bo og der tryghed for beboerne. Personalet tager sig tid til beboeren. Der er hos medarbejderne en forståelse for beboernes daglige behov og accept af deres specielle adfærd. Figur Beboersammensætningen 3 er ikke svarende til vores barns alder og Dit udvikling, samlede og indtryk vi kan af derfor beboeres overveje ophold hvorvidt, på boafdelingen det understøtter vores barns udvikling nok. 7.4 Hvad har størst betydning for beboerens ophold på boafdelingen? De pårørende har i undersøgelsen beskrevet, hvad der har størst betydning for dem i forhold til beboernes ophold på boafdelingen. Udtalelserne kan sammenfattes til nedenstående temaer: tryghed faste rammer struktur i hverdagen omsorg beboeren føler sig hørt og respekteret gode boligforhold personalet har uddannelse og kompetencer. Samtlige kommentarer til spørgsmålene ses i bilag 2. Udvalgte kommentarer fra pårørende Omsorg, tryghed. Dygtigt, engageret personale. Gode boligforhold. Pædagogik og venlighed + gode rammer for beboerne. 8. Diskussion 8.1 Kriterier for diskussion af resultaterne Målet er at 75 % af de pårørende, der har svaret på spørgsmålene, vurderer eller oplever, at være enige i udsagnene Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. 12

14 8.2 Diskussion af resultater Besvarelsesprocent Pårørendeundersøgelsen har en besvarelsesprocent på 82 %, hvilket er meget tilfredsstillende. For at sikre en høj svarprocent har Autismecenter Syd foretaget undersøgelsen i december, hvor der er personlig kontakt med mange pårørende. Der, hvor der ikke har været personlig kontakt, er spørgeskemaet sendt med post Personlig kontakt med beboerne Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for begge parametre Viser personalet respekt for beboeren, som selvstændigt individ og Er personalet omsorgsfuldt og nærværende overfor beboeren Aktiviteter og udfordringer i afdelingerne Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for to af parametrene Får beboeren hjælp til at vedligeholde og udvikle sine evner og færdigheder og Er aktiviteterne på boafdelingen tilpasset beboerens individuelle behov. For det tredje parameter Er der en passende mængde aktiviteter på boafdelingen målet er nået 96 % Sundhed Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for de to parametre Får beboeren den støtte til sin personlige hygiejne, som han/hun har behov for og Er personalet opmærksomt på beboerens sundhed Fysiske rammer Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for parameteren Får beboeren den støtte til sin personlige hygiejne, som han/hun har behov for Beboer og pårørendeinddragelse Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for fire af parametrene Lytter personalet til beboerens ønsker og behov, Inddrager personalet dig tilstrækkeligt i beboerens liv, Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig og Arbejder personalet bevidst med beboerens pædagogiske plan. For parameteret Får du information om beboeren og livet på boafdelingen er målet nået med 86 % og for parameteret Er du som pårørende med ved udarbejdelsen af pædagogiske planer er målet med 81 % Samarbejde med pårørende Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for parameteren Er du tilfreds med de arrangementer på boafdelingen, hvor du som pårørende kan deltage. For parameteret Føler du dig velkommen i boafdelingen er målet nået med 96 %, for parameteret Er der en god atmosfære i boafdelingen er målet nået med 92 % og for parameteret Får du løbende information om, hvem der er ansat i boafdelingen er målet nået med 77 %. Det er dog uheldigt, at 1 pårørende svarende til 4 % ikke føler sig velkommen i afdelingen Lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for de to parametre Interesserer personalet sig for din erfaring og viden som pårørende og Er personalet lydhør overfor ros og ris Tryghed Målet er nået. Alle pårørende er enige i udsagnene for parameteren Er boafdelingen et trygt sted at være for beboeren. For parameteren Er der det personale der er behov for i forhold til beboeren er målet nået med 96 %. Det skal dog bemærkes, at svarprocenten er 14 % lavere på dette spørgsmål. Den lavere 13

15 svarprocent kan skyldes, at de pårørende ikke kan vurdere, om normeringen er passende eller de kan være usikre på, om en positiv tilkendegivelse vil betyde nedskæringer i normeringen Det samlede indtryk Målet er nået, i det 96 % har svaret at det samlede indtryk af beboerens ophold på boafdelingen er enestående eller godt Størst betydning for beboerens ophold Det, der har størst betydning for de pårørende, er: tryghed, faste rammer, struktur i hverdagen, omsorg, at beboeren føler sig hørt og respekteret, gode bolig forhold og at personalet har relevant uddannelse og kompetencerne til jobbet. Dette stemmer fint overens med svarerne indenfor de otte temaer, hvor målene er nået indenfor alle temaer. 8.3 Konklusion Den flotte svarprocent på 83 % er nået ved at uddele spørgeskemaerne, på et tidspunkt hvor der har været personlig kontakt til de pårørende. Målet er nået, i det 75 % af respondenterne vurderer eller oplever at være enige i udsagnene i høj grad eller i nogen grad indenfor alle otte temaer: tryghed personalets kontakt med beboerne aktiviteter og udfordringer sundhed de fysiske rammer beboer- og pårørendeinddragelse samarbejde med pårørende lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen. I forhold til temaet samarbejde med pårørende er det uheldigt, at en pårørende ikke føler sig velkommen, ligesom kun 77 % føler sig informeret om, hvem der er ansat i boafdelingen. I forhold til temaet tryghed er der en lavere svarprocent end ved de øvrige spørgsmål, idet 4 pårørende svarende til 14 % har valgt ikke at svare på spørgsmålet Er der det personale, der er behov for i forhold til beboeren. Den lavere svarprocent kan skyldes, at de pårørende ikke kan vurdere, om normeringen er passende eller de kan være usikre på, om en positiv tilkendegivelse vil betyde beskæringer i normeringen. Målet for det samlede indtryk af beboerens ophold på boafdelingen er nået med 96 %, der svarer enestående eller godt. Det, der har størst betydning for de pårørende, er: tryghed, faste rammer, struktur i hverdagen, omsorg, at beboeren føler sig hørt og respekteret, gode bolig forhold og at personalet har relevant uddannelse og kompetencerne til jobbet. 9. Afslutning Autismecenter Syd vil anvende resultaterne i det forsatte arbejde med at tilbyde et botilbud, der er kendetegnet ved en høj grad af struktur, overskuelighed og kommunikation. Medarbejdere orienteres ved personalemøder og gennem kvalitetsudvalgsmøder. Pårørende orienteres ved gennem samråd (Skovbo og Rhedersborg) og i kontaktrådet, der er overordnet for Autismecenter Syd. Der vil i arbejdet med resultaterne blive sat fokus på samarbejdskontrakter, der udarbejdes en gang årligt i forbindelse med statusmøder. Autismecenter Syd vil gentage undersøgelsen hvert andet år. Inden næste pårørendeundersøgelse revideres spørgeskemaet, så det er målrettet gruppen af pårørende til mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autisme. Ved næste pårørendeundersøgelse er målet at 85 % af respondenterne svarer i høj grad eller i nogen grad. 14

16 Bilag 1 Spørgeskema 15

17 16

18 Bilag 2 Kommentarer 2 Har du yderligere kommentarer til beboerens ophold på boafdelingen? Svar Besvarelserne af punkterne 1-10 er besvaret efter nøje overvejelse, og ikke foregået pr. "automatik". Min søn er tryg, det vigtigste for mig. Lidt flere aktiviteter i weekenderne for den enkelte beboer En rigtig god boform til vores søn. Vi har 1. heldagsmøde angående vores søn i december. Disse spørgsmål er oplagt at diskutere ved den lejlighed. I øvrigt har vi indtryk af, at Skovbo er et godt sted for vores søn. For stor udskiftning i personalet 4 Har du yderligere kommentarer til dine oplevelser som pårørende? Svar Besvarelserne er foregået efter nøje overvejelse. Ros - ros, Håber I er klar over, det kæmpe arbejde personalet udøver. Vi oplever en høj grad af omsorg og interesse for beboerens ve og vel. Vi oplever en god kontakt og imødekommenhed. Har ønske om senere mødetider. Skal tage fri en hel dag, som det er nu. 6 Hvorfor gav du det antal stjerner? Svar Vi synes Skovbo er et godt sted, at bo og hvor der gives tryghed for beboerne. Min søn føler sig tryg og veltilpas, men savner lidt nogle aktiviteter, der kan udvikle ham og udfylde hans dag. Fordi jeg mener det er et godt tilbud, som jeg ikke kan få bedre. Personalet tager sig tid til beboeren. Vi synes, de bliver passet godt og er glade når vi kommer på besøg. Beboersammensætningen er ikke svarende til hans alder og udvikling, og vi kan derfor overveje hvorvidt, det understøtter vores søns udvikling nok. Fordi det er den rigtige plads for vores barn. Der er hos medarbejderne en forståelse for beboeres daglige behov og accept af deres specielle adfærd. Fordi I har forstået hvem beboeren er. Desværre kan jeg som jyde ikke bruge enestående. Det er ligesom pragtfuldt og vidunderligt ikke indgår i vores sprogbrug. Vi kender jo heller ikke andre bosteder. Men vi vil gerne give 5 stjerner. Har et rigtig godt samarbejde med Rhedersborg. Jeg tror ikke der er noget tilsvarende andre steder. Er meget glad for Skovbo. Der er gode forhold, en god lejlighed, opholdsrum, gode udearealer. Man kan se, at beboeren er glad for at være der og har det godt Min søn er blevet meget "selvstændig" i sine, men jeg ved ikke helt hvordan jeg skal udtrykke det. For det er bare et enestående sted. Mit barn er glad og tilfreds med at være på Rhedersborg. 17

19 7 Hvad har størst betydning for beboerens ophold på boafdelingen? Svar At i forstår hvem beboeren er, og respekterer dette. Dygtigt, engageret personale. Gode boligforhold. At personalet har uddannelse, evner og tid til at støtte hans udvikling. Tryghed, faste rammer og personale. At beboeren føler sig hørt og føler sig værdifuld, samt får et individuelt tilbud, indenfor hans interesseområde og behov. Tryghed. At han føler sig tryg, at personale og omgivelser er de samme. Pædagogik og tryghed + gode rammer for beboerne. At de har det godt og er trygge. Respekt, empati, at handleplaner overholdes, at aftaler holdes. Omsorg, tryghed. Hjemligheden. Omsorg og tryghed. Ro, god struktur, kan færdes "frit" på området. Fantastisk personale. Han har tillid til andre, specielt kontaktpædagog. At der er trygge rammer. At beboeren kan lide at bo der. At personalet altid er imødekommende. At der hele tiden kompenseres for beboerens handicap, således forstået at der sættes mål og arbejdes for at forbedre deres livskvalitet. Faste rammer. Omsorg og tryghed. Personalets venlighed- tålmodighed. 18

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Brugerundersøgelse Fristedet, Autismecenter Syd 2011

Brugerundersøgelse Fristedet, Autismecenter Syd 2011 Brugerundersøgelse Fristedet, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762, dokument nr.84 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Fristedet... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4 Organisering

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Pårørende tilfredshedsundersøgelse Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud December 2010 1 Forord I 2009 foretog Granhøjen den første pårørendeundersøgelse, hvor pårørende til beboere i Granhøjens regi blev

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Indhold 1 2 3 4 5 Formål Gennemførsel Undersøgelsens indhold Sammenfatning Resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 24 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 24. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden 2. I disse undersøgelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

VoksenBøgen Beboere/brugere

VoksenBøgen Beboere/brugere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen Beboere/brugere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal spurgte:

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE ETHOS-BOSTED

BRUGERUNDERSØGELSE ETHOS-BOSTED BRUGERUNDERSØGELSE ETHOS-BOSTED Kvalitativ undersøgelse baseret på fokuserede interviews med pårørende, udført i juni 2013 af ekstern kommunikationskonsulent. Undersøgelse og interviews: Aida Riberholt-Rischel,

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Nordjylland 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Midtjylland 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet Læsevejledning: Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i forbindelse med Pårørendeundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere