Beierholms Faglige Dage København d. 8. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november

2 Velkommen 2

3 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3

4 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel (moms). Vi har særlig opmærksomhed på krav til dokumentation ved reverse charge, overholdelse af afregningstidspunkter og Én Skattekonto samt registrering af momspligtige enheder i udlandet. Naturligvis omtales også øvrige aktuelle moms- og afgiftsændringer. Løn Regler for brug af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er sket væsentlige ændringer for indeholdelse af skat. Seneste praksis for personalegoder. Skats stramning af regler for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Regnskabsafslutning Orientering om måder at reducere revisors tidsforbrug på ved god forberedelse af regnskabsmaterialet. Vi gennemgår de typiske områder, hvor der kan effektiviseres. Afrunding, sandwich. 4

5 Bogholderiet Moms og afgifter 5

6 Der skal skelnes mellem salg af varer og salg af ydelser Varer contra ydelser: Varer Fysiske genstande Ydelser Tjenesteydelser, reklameydelser, rådgivningsydelser, udlejning af løsøre osv. Salg af varer til andre EU-lande Til privatpersoner hovedregel med dansk moms Obs. Fjernsalgsreglerne (grænser på EUR eller EUR ) Til virksomheder hovedregel uden dansk moms, HVIS Virksomheden er momsregistreret, OG Varen forlader Danmark Vær opmærksom på regelsættet for salg af varer SKAT har særlig fokus herpå 6

7 EU-handel med varer - salg Danmark Polen Sælger Faktura Køber Vare 7

8 Momsfrit EU-varesalg Formelle krav ved momsfrit varesalg til andre EU-lande Fakturakrav Købers VAT-nummer Påtegning om at leverancen er fritaget for moms Free of VAT Zero-rated This order is zero-rated according to the VAT-Directive Værdi af varesalg til andre EU-lande føres i momsangivelsens rubrik B-varer EU-salgsangivelse over salget fordelt på købernes momsnumre Eventuelt INTRASTAT (Danmarks Statistik) 2013: Årligt EU-salg over 5,0 mio. DKK 8

9 Momsfrit EU-varesalg Dokumentationskrav: Dokumentation for at varerne har forladt Danmark Erklæring fra køber, hvis sælger eller køber forestår transporten Faktura fra speditør m.v. Verifikation af købers momsnummer, herunder købers navn og adresse. Print skal opbevares Udfordring med tyske og spanske kunder Danmarks Statistik kan verificere flere momsnumre ad gangen Ved løbende samhandel: VAT-nummer verificeres én gang i kvartalet Ved enkeltstående salg: VAT-nummer verificeres ved hvert salg Restriktiv praksis - danske leverandører er dømt til at betale dansk moms, hvis verifikationsforpligtelsen ikke overholdes 9

10 EU-handel med varer - køb Polen Danmark Sælger Faktura Køber Vare 10

11 EU-køb af varer Almindeligt varekøb Momsregistrerede virksomheder, der køber varer fra andre EUlande, kan få varerne faktureret uden moms, hvis: Køber oplyser sit danske momsnummer til sælger Varen transporteres ud af sælgers land Hvis én af betingelserne ikke er opfyldt, vil faktura blive udstedt med udenlandsk moms 11

12 EU-handel med varer Formelle krav ved momsfrit køb fra andre EU-lande Beregning af erhvervelsesmoms, som angives på momsangivelsen Fratrække den beregnede erhvervelsesmoms som købsmoms (hvis købet skal anvendes til momspligtige aktiviteter) Angive værdien af købet i momsangivelsens rubrik A - varer Eventuelt indberette til INTRASTAT 2013: Årligt EU-køb over 3,9 mio. DKK 12

13 Dansk handel dansk moms og momsregistreringspligt Polen Danmark Mellemhandler Faktura 1 Sælger Vare Faktura 2 Slutkunde 13

14 Momsregistreringspligt Køb og videresalg af varer i samme land medfører som udgangspunkt momsregistreringspligt Særregler i Sverige ved køb og videresalg af varer, og momsregistreringspligt kan undgås Salg fra danske virksomheder uden moms til svenske virksomheder Den svenske sælger påfører salget af varer svensk moms, og den danske virksomhed kan tilbagesøge svensk moms via momsrefusionsordningen Særlige regler i Norge om momsregistreringspligt Krav om momsrepræsentant Danmark, Tyskland, Polen og flere andre lande har momsregistreringspligt ved første handel 14

15 Trekantshandel DK Polen Tyskland Faktura 1 Faktura 2 Sælger Mellemhandler Slutkunde Vare 15

16 Trekantshandel Disse betingelser skal alle være opfyldt: Virksomhed A, B og C skal alle være momsregistrerede og beliggende i tre forskellige EU-lande A (sælger) sender varen direkte fra A til C (slutkøber) B (mellemhandler) skal ved købet oplyse sit momsnummer til A B er hverken momsregistreret i A eller C s land Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal mellemhandleren momsregistreres i enten købs- eller salgslandet Det skal altid fremgå af mellemhandlerens faktura, at der er tale om en trekantshandel evt. ved denne henvisning på fakturaen: Artikel 141, i Rådets direktiv nr.2006/112/ef zero-rated e.l. 16

17 Trekantshandel Hvad gør virksomhederne? Virksomhed A (sælger) Indberetter som almindeligt varesalg på EU-salgsangivelsen Angiver salget i rubrik B varer (EU-salg uden moms) på momsangivelsen Eventuelt Intrastat Virksomhed B (mellemhandler) Indberetter salget som trekantshandel på EU-salgsangivelsen Notificerer over for køber via påtegning på faktura Ingen Intrastat, ingen erhvervelsesmoms Ingen rubrik A og ingen rubrik B varer Virksomhed C (slutkøber) Beregner erhvervelsesmoms Angiver køber i rubrik A-varer Eventuelt Intrastat 17

18 Salg af varer til lande uden for EU Varesalg af varer til virksomheder og private i tredjelande 0-moms (momsregistrering er uden betydning) Eksportørregistrering EORI-nummer Eksportdokumentation Udførselsangivelse Almindelige fakturakrav Ingen krav om momsnummer Ingen krav om anførsel Ingen indberetning til listesystemet Ingen indberetning til Intrastat Rubrik C på momsangivelsen 18

19 Import af varer fra lande uden for EU Importørregistrering hos SKAT EORI-nummer Sikkerhedsstillelse hos SKAT Fortoldningsangivelse Told skal indbetales som udgangspunkt 16. i måneden efter Importmoms betales via momsangivelsen som moms af varekøb m.v. i udlandet Importmoms tillægges øvrig købsmoms, hvis købet anvendes til momspligtige leverancer 19

20 Handel med ydelser 20

21 Hvad er ydelser? Alle leverancer, som ikke kan anses for levering af en vare, fx: Personlige ydelser (frisør, massage m.v.) Administrationsydelser, herunder koncernydelser Et edb-medie med individuelt tilrettet software er en ydelse Overdragelse af rettigheder Reklameydelser Rådgivningsydelser Konkurrenceklausuler Finansielle ydelser Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre Formidlingsydelser Telekommunikation Og mange, mange flere 21

22 Hovedregel, ydelser B2B Moms der, hvor aftageren er etableret Forudsat, at kunden er en virksomhed (afgiftspligtig person men ikke nødvendigvis momsregistreret i forvejen) Ved salg til virksomheder etableret i EU skal køber afregne moms efter reglerne om reverse charge. Køber skal eventuelt momsregistreres Ved salg til virksomheder uden for EU skal momsen afregnes efter reglerne i dette land Det kan betyde, at sælger skal momsregistreres i landet Vær altid opmærksom på Norge 22

23 Salg af ydelser B2B Hovedregel Leverandøren skal udstede faktura uden moms Hvis EU-kunde Kundens momsnummer skal påføres fakturaen Oplysning om reverse charge/omvendt betalingspligt på fakturaen Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik B-ydelser Salget skal indberettes på EU-salgsangivelse (listesystemet) Hvis kunden uden for EU Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik C Evt. oplysning om momsfri leverance eller lignende på fakturaen, men ikke et krav 23

24 Verifikation af EU-kunders momsregistreringsforhold Det er sælgers ansvar, at køber er en virksomhed, hvis der udstedes 0-momset faktura Sælger er i god tro: Hvis kunden er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren sit momsregistreringsnummer Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden heraf i VIES-systemet Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden af det dertil knyttede navn og adresse elektronisk Hvis kunden endnu ikke er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren, at han har ansøgt om momsregistrering Det er dog en betingelse, at leverandøren får de meddelte oplysninger verificeret efter normale kommercielle sikkerhedsprocedurer 24

25 Salg af ydelser til lande uden for EU Hovedreglen er, at B2B sælger ydelser uden dansk moms Hovedreglen er, at B2C sælger med dansk moms Dog udnyttelseskriterium for følgende ydelser: Rettigheder, licenser m.v. Reklameydelser, rådgivning, advokater, revisorer m.v. Konkurrenceklausuler Finansiel virksomhed Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til naturgas- og el-distributionssystemer Teleydelser Radio- og tv-spredningsydelser Udnyttes en af disse ydelser i Danmark, er der altid dansk moms Udnyttes ydelsen uden for Danmark, er der ikke dansk moms, uanset at kunden er en privatperson NB. For disse ydelser gælder udnyttelseskriteriet ikke Lagerleje Transportydelser Formidlingsydelser Management fee 25

26 Handel med udlandet fortsat Salg af ydelser til lande uden for EU Verifikation af kunder uden for EU kun ved hovedregelsydelser, og ikke hvor der er et udnyttelseskriterium Leverandøren modtager en attest, udstedt af kundens skattemyndigheder, der bekræfter, at kunden udøver momspligtige aktiviteter, der berettiger til momsrefusion ved køb i EU Eller leverandøren er i besiddelse af et momsnummer eller lignende nummer, som kunden har fået tildelt af etableringslandet, og som anvendes til identifikation af virksomheder Eller enhver anden dokumentation som viser, at kunden er en momspligtig person 26

27 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg: Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det amerikanske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det danske marked => Dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for dansk virksomhed til brug for det norske marked => Ingen dansk moms 27

28 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg - fortsat Dansk reklamebureau laver kampagne for svensk virksomhed til brug for det danske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det tyske marked => Ingen dansk moms 28

29 Køb af ydelser B2B Hovedregel Aftager/kunde i Danmark skal: Afregne dansk moms (reverse charge moms) Angive og afregne denne moms som moms af køb fra udlandet Fradrage den beregnede moms som købsmoms, hvis købet berettiger til fradrag efter de danske momsregler Hvis der er tale om køb fra en EU-leverandør, skal værdien angives i momsangivelsens rubrik A-ydelser 29

30 Eksempel køb af ydelse køber skal afregne momsen Dansk virksomhed køber en reklameydelse fra et svensk reklamebureau: Den danske virksomhed modtager faktura uden moms og skal beregne EU-moms Faktura på SEK omregnet til kurs 84,28 = DKK % erhvervelsesmoms = DKK DKK medtages i moms af køb af ydelser i udlandet med omvendt betalingspligt på momsangivelse DKK skal angives i rubrik A-ydelser på momsangivelsen, da der er tale om en EU-leverandør Ved fuld fradragsret medtages DKK som købsmoms 30

31 Ydelser B2B transaktioner Undtagelser til hovedreglen (uddrag): Fast ejendom (moms hvor ejendommen er beliggende) Persontransport (moms i forhold til hvor transporten udføres) Ydelser knyttet til transport til ikke-afgiftspligtige personer Kultur, kunst, sport, videnskab og lignende (moms af adgang, hvor aktiviteten foregår) Restauration og catering (moms hvor aktiviteten foregår) Korttidsudlejning af transportmidler (moms hvor det stilles til rådighed for kunden) Installations- og monteringsarbejde (monteringslandets momsregler) Risici ved manglende registrering Bøder Renter Nægtelse af adgang til fradrag 31

32 Ændring af momsbekendtgørelsen Skærpede krav ved EU-handel Ny bekendtgørelse gælder fra 1. januar 2013 vedrørende: 1. Afstemning af rubrik B og EU-salgsangivelse 2. Dokumentation af momsnumre Ad 1 Der skal foretages afstemning af rubrik B-varer og EU-salgsangivelsen for varer Der skal foretages afstemning af rubrik B-ydelser og EUsalgsangivelsen for ydelser Ad 2 Ved salg af varer og ydelser til kunder i andre EU-lande skal det udenlandske momsnummer dokumenteres i debitorkartoteket 32

33 Krav til EU-salgslister m.v. 33

34 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) Følgende salg skal med på EU-salgsangivelse: Salg af ydelser til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-ydelser Salg af varer til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-varer Mellemhandler i en trekantshandel 34

35 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelse skal indeholde følgende informationer: Købers EU-momsnummer Samlet salg til denne kunde Salget skal fordeles på henholdsvis Varer Ydelser Trekantshandel, hvor indberetter er mellemhandler 35

36 EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelser skal som udgangspunkt foretages månedligt Der er mulighed for at anmode SKAT om kvartalsvis indberetning Ansøgningen skal foretages elektronisk via TastSelv Virksomheder kan indberette kvartalsvis, hvis: Salget af varer uden moms til andre EU-lande i indeværende kvartal og i hvert af de fire forudgående kvartaler ikke overstiger DKK Salget uden moms alene vedrører salg af ydelser Salget vedrører både salg af varer under grænsen i første punkt samt ydelser Indberetningsfristen er den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb 36

37 Opdatering om aktuelle momsog afgiftsforhold 37

38 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Små virksomheder Hidtil virksomheder med omsætning under 1 mio. DKK Fra 1. januar 2015 virksomheder med omsætning under 5 mio. DKK Indebærer halvårsafregning Angivelsesfrister: 1. halvår 1. september 2. halvår 1. marts 38

39 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Mellemstore virksomheder Hidtil virksomheder med en omsætning mellem 1 15 mio. DKK Fra 1. januar 2014 gælder følgende: Fra 1. januar 2014 virksomheder med omsætning mellem 1-50 mio. DKK kvartalsafregning Fra 1. januar 2015 virksomheder med omsætning mellem 5-50 mio. DKK - kvartalsafregning Angivelses- og betalingsfristen forlænges til den 1. i den tredje måned efter angivelsen 1. kvartal angives 1. juni 2. kvartal angives 1. september 3. kvartal angives 1. december 4. kvartal angives 1. marts 39

40 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Store virksomheder Hidtil virksomheder med omsætning over 15 mio. DKK Fra 1. januar 2014 virksomheder med omsætning over 50 mio. DKK Ingen ændringer i angivelses- og betalingstidspunkter Angivelse og betaling senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb Juli måned dog 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb 40

41 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Særligt om eksportvirksomheder Forventes at SKAT automatisk vil ændre afregningsperioden Negativ effekt for eksportvirksomheder m.fl. Overvej anmodning om månedsafregning For at ændret afregningsperiode skal gælde fra 1. januar 2014, skal anmodning være SKAT i hænde senest i november

42 Momsfradrag for hotelovernatninger forhøjes Momsfradrag for hotelovernatninger stiger til 75%, når udgiften er strengt erhvervsmæssig Gældende fra 1. januar 2014 Udvikling i momsfradrag for hotelovernatninger: Frem til 1/1-2011: 25% : 50% 2014 og frem: 75% Udgifter til restaurantbesøg m.v. fortsat fradragsberettiget med 25% - husk opdeling af bespisning og overnatning på hotelregninger 42

43 Administration af energiafgifter 43

44 Energiafgift Momsregistrerede virksomheder har fradrag for energiafgifter, hvis energien er forbrugt til procesformål Som procesformål anses eksempelvis belysning, pc m.v. Der ydes delvist godtgørelse til: Elforbrug til opvarmning af varmt vand Elforbrug til rumopvarmning og Elforbrug til komfortkøling Energien skal forbruges i virksomheden, dermed godtgøres videresolgt energi ikke 44

45 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Vigtige ændringer fra 1. januar 2014 Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO 2 -afgift) på elektricitet afskaffes Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget bortfalder Energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes til EU s minimumsafgifter Der indføres et yderligere tilskud til industriel kraftvarme 45

46 Gasafgift Godtgørelse af gasafgift i 2014 År Sats Godtgørelse Gasafgift øre/m3 284,5 øre 91% = 265,99 46

47 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Elafgift efter ældende regler (2014-satser) År/øre kwh (gammel) 2014 Elafgift 65,8 Elsparebidrag 0,6 Eldistributionsbidrag 4,0 Elspareafgift (CO 2 ) 6,6 Tillægsafgift 6,3 Samlet afgift 83,3 Eldistributionsbidrag -1,0 Reduktion tillægsafgift -2,1 Elspareafgift (CO 2 ) -6,6 Samlet godtgørelse 73,6 47

48 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Elafgift gældende fra 1. januar 2014 År/øre kwh (ny) 2014 Elafgift 83,3 Reduktion minimumsafgift -0,4 Samlet godtgørelse 82,9 Bilaget til elafgiftsloven opretholdes Lempelsen får ikke indvirkning på liberale erhverv, forlystelser m.v. 48

49 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Fakturering fra elforsyningsvirksomheder Krav om at el-leverandøren på fakturaen tydeliggør, hvilken andel af elafgiften, som kan godtgøres Eksempel på faktura: Elafgift DKK Heraf minimumsafgift DKK 40 Energiafgift til godtgørelse DKK

50 Udvikling i elafgiften År/øre kwh /1 31/ /2-31/ Elafgift 62,4 63,5 64,7 64,7 83,3 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 4,0 Elspareafgift (CO 2 ) 6,3 6,4 6,5 6,5 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,2 Samlet afgift 79,3 80,6 82,0 82,0 Eldistributionsbidrag - 1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion tillægsafgift - 1,6-3,0-3,5-2,1 Elspareafgift (CO 2 ) - 6,3-6,4-6,5-6,5 EU s minimumsafgift - 0,4 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,4 82,9 50

51 Godtgørelse af el til rumvarme og komfortkøling Virkning fra 1. januar 2012 Delvist godtgørelse af elafgift til rumvarme og komfortkøling 2012: 11,8 øre pr. kwh 2013: 41,3 øre pr. kwh Der skal som udgangspunkt ske MÅLING Gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder advokater Revisorer Arkitekter Bureauer Forlystelser Landinspektører Mæglere/bureauer m.v. 51

52 Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarme-energi Der er en række metoder til opgørelse af den ikke godtgørelsesberettigede forbrug til elradiatorer/elvandvarmere m.v. Elektricitet: Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i nævnte anlæg, opgjort efter særskilt måler Den fremstillede mængde varme, opgjort efter varmemåler ganget med 1,1 og omregnet til kwh Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned For en radiator med en effekt på 800 W beregnes forbruget ved at gange effekten med 350 timer = 800 W x 350 timer = w- timer = 280 kwh pr. måned Den installerede effekt ganget med den faktiske målte driftstid DKK 10 pr. m 2 pr. måned OBS forslag om højst 4 måneder af kalenderåret for komfortvarme 52

53 Løn 53

54 Arbejdsudleje Arbejdsudlejebegrebet blev skærpet med virkning fra den 19. september 2012, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft i Danmark, og arbejdet der udføres er en integreret del af den danske virksomhed Aftaler om arbejdsudleje, der er indgået eller ændret fra og med den 19. september 2012 er omfattet Aftaler indgået før 19. september 2012 blev først omfattet fra og med den 1. oktober 2013 Skærpelsen sikrer, at der sker beskatning i Danmark i de situationer, hvor udenlandsk arbejdskraft modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde 54

55 Arbejdsudleje Ved arbejdsudleje er der altid tre parter: En dansk virksomhed, der lejer arbejdskraft En arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, der udlejer arbejdskraft Det kan være et vikarbureau eller en anden virksomhed En lønmodtager, der er ansat hos arbejdsgiveren, og som ikke bor i Danmark Aftale om ydelse DK A/S Udland Ansat/kontrakt 55

56 Arbejdsudleje Hvad betyder integreret del af den danske virksomheds forretningsområde? Arbejde, som vedrører den danske virksomheds kerneydelse Alle opgaver, der udføres i virksomheden inden for virksomhedens kompetenceområder, dvs. for at der ikke skal være tale om arbejdsudleje, skal det være opgaver, som ligger uden for virksomhedens kompetenceområder Arbejde, som udføres af udenlandsk arbejdskraft som et naturligt led i en virksomheds drift eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift, er ligeledes omfattet af arbejdsudlejebegrebet 56

57 Arbejdsudleje Sammenfatning Hvis der udføres arbejde, Som udgør en integreret del af den danske virksomhed eller Som er et naturligt led i en virksomheds drift I henhold til en aftale indgået med en udenlandsk virksomhed, er der fremadrettet altid tale om arbejdsudleje Undtaget er dog, hvis den danske virksomhed har outsourcet opgaven på permanent basis til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke længere er integreret i den danske virksomhed 57

58 Arbejdsudleje Forpligtelser for den danske virksomhed ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i et arbejdsudlejeforhold Pligt til at indeholde 8% i arbejdsmarkedsbidrag og 30% i arbejdsudlejeskat Grundlaget for indeholdelsen udgør Den enkelte medarbejders bruttoløn, hvis det er oplyst fra arbejdsudlejers side ellers Det samlede fakturabeløb Indberetning månedsvis til SKAT på blanket Hvis ikke der indeholdes skat og arbejdsmarkedsbidrag, hæfter den danske virksomhed for skatten direkte over for SKAT 58

59 Beregning af arbejdsudlejeskatten Eksempel på, hvordan skatten beregnes: Hansi bor i Tyskland, og hans tyske arbejdsgiver udlejer ham til dig. Prisen er DKK , som enten kan være vederlag for et antal timers forefaldende arbejde eller vederlag for at udføre et bestemt arbejde Hansi får DKK i løn Bruttoindkomst % AM-bidrag % skat af DKK I alt 35,6% af bruttoindkomsten

60 Beregning af arbejdsudlejeskatten Afregningen sker således: Du betaler DKK til udlejer Du afregner til SKAT Udlejer udbetaler løn DKK Udlejers overskud skal der ikke betales skat af til Danmark

61 Beregning af arbejdsudlejeskatten 61

62 RUT Registret for Udenlandske Tjenesteydere 62

63 RUT Registret for Udenlandske Tjenesteydere Udenlandske virksomheder, som udfører opgaver inden for Bygge- og anlægsarbejde Gartneri Skovbrug Landbrug Havearbejde - skal senest samtidig med, at der udføres en midlertidig arbejdsopgave i Danmark lade sig registrere i RUT Hvis dette ikke sker, kan virksomheden få en bøde på DKK Den udenlandske virksomhed skal dokumentere over for den danske virksomhed, som arbejdet udføres for, at der er sket registrering i RUT 63

64 RUT - Registret for Udenlandske Tjenesteydere Den danske virksomhed, der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre en arbejdsopgave skal senest 3 dage efter, at arbejdet er påbegyndt underrette Arbejdstilsynet, hvis der ikke er modtaget dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT Den danske virksomhed kan straffes med en bøde på DKK , hvis der ikke sker underretning til Arbejdstilsynet Underretning kan ske elektronisk på arbejdstilsynet.dk 64

65 Skattefrie godtgørelser

66 Rejsegodtgørelse Lønmodtagerens udgifter til rejser kan dækkes på følgende måder Refusion af udlæg efter regning Udbetaling af skattefri godtgørelse efter statens takster Faste tillæg beskattes som løn ved udbetalingen Hvornår kan der ske udbetaling af skattefri godtgørelse? Der er tale om en rejse, når medarbejderen På grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl Af sin arbejdsgiver midlertidigt bliver udsendt til et andet arbejdssted end medarbejderens sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl 66

67 Rejsegodtgørelse Det er således en forudsætning, at medarbejderen Har et midlertidigt arbejdssted Har en sædvanlig bopæl Overnatter uden for hjemmet Hvis disse forudsætninger er opfyldt, kan der udbetales godtgørelse Til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder maksimalt 12 måneder Til dækning af udgifter til logi Satserne udgør Maksimale rejsegodtgørelser, standardsatser 2013 Kost og småfornødenheder pr. dag (forudsætter overnatning) (+ 1/24 pr. påbegyndt time) 455,00 Småfornødenheder 25% af kostsatsen 113,75 Logi, pr. døgn 195,00 67

68 Rejsegodtgørelse Loven opstiller ikke en håndfast regel om en bestemt afstand må vurderes konkret og samtidig henses til domspraksis Objektiv vurdering af afstanden/transporttiden, sammenholdt med Konkret vurdering af arbejdsforhold og arbejdstid og Arbejdsgiverens arbejdsmæssigt begrundede instruktioner Har skatteyder mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl?? Og dermed opfylde betingelserne for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse Ved vurdering af afstand/transporttid/arbejdstid kan indgå følgende forhold Arbejdsmiljøreglerne (herunder hviletidsbestemmelserne) Arbejdets karakter (hårdt fysisk arbejde) Transporttid (bil, offentlig transport, kø/vejarbejde) Tjenestelig ordre fra arbejdsgiveren om såvel transportmåde samt pligt til at overnatte på det midlertidige arbejdssted 68

69 Rejsegodtgørelse Arbejdsgiverens kontrol Arbejdsgiveren er forpligtet til at føre en effektiv kontrol med enhver form for udbetaling af skattefrie godtgørelser Kontrollen skal udføres senest samtidig med den endelige afregning af de skattefrie godtgørelser Godtgørelsen skal afregnes på baggrund af et bilag, der attesteres af den person hos arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at afregningen er korrekt Den skattefrie godtgørelse skal indberettes i rubrik 48 Bilaget skal indeholde oplysninger om Modtagerens navn, adresse, CPR-nr. Rejsens erhvervsmæssige formål Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål Beregning af rejsegodtgørelsen herunder de anvendte satser Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol 69

70 Skattefrie godtgørelser Nedsættelse af fradrag for rejseudgifter samt udgifter til dobbelt husførelse fra og med indkomståret 2013 Grænsen påvirker ikke udbetaling af skattefrie godtgørelser Fradraget nedsættes fra DKK til maksimalt DKK pr. år Grænsen på DKK gælder for lønmodtagere både fradrag efter standardsatser og faktiske udgifter Det vil således være muligt at fratrække rejseudgifter efter standardsatser i 38 døgn pr. år 70

71 Skattefrie godtgørelser Værnsregel for udbetaling af skattefrie godtgørelser Godtgørelsen skal dog medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis lønmodtageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren m.v. for at få godtgørelsen Der kan ikke ske udbetaling af skattefri godtgørelser, hvis der er indgået aftale med arbejdsgiveren om lønnedgang for at få udbetalt godtgørelse heller ikke selvom godtgørelsen ikke svarer nøjagtig til den udbetalte godtgørelse. Gælder også Hvis der er indgået en generel lønnedsættelse under hensyntagen til årets gennemsnitlige rejse- og/eller befordringsudgifter Hvis der aftales en lavere løn ved ansættelsen, mod at der udbetales skattefri godtgørelsen oveni lønnen Hvis der udføres ubetalt merarbejde mod at få udbetalt skattefri godtgørelse Hvis der sker kompensation til arbejdsgiveren for den skattefrie godtgørelse, vil godtgørelsen blive SKATTEPLIGTIG 71

72 Kørselsgodtgørelse Hvornår kan der ske udbetaling af kørselsgodtgørelse? Når medarbejderen har kørt erhvervsmæssig kørsel i egen bil for sin arbejdsgiver Erhvervsmæssig kørsel er defineret som Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder (60-dages-reglen) Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver Kørsel inden for samme arbejdsplads Satser for kørselsgodtgørelse Maksimale befordringsgodtgørelser, standardsatser pr. km 2013 Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil km/år 3,82 Kørsel i egen bil eller motorcykel over km/år 2,13 Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,51 72

73 Kørselsgodtgørelse Arbejdsgiverens kontrol Arbejdsgiveren skal føre kontrol med antallet af kørte km. Grænsen på km gælder pr. arbejdsgiver Den endelige afregning skal være foretaget ved udgangen af måneden efter den måned, hvor kørslen finder sted Den skattefrie godtgørelse skal indberettes i rubrik 48 Bilaget skal indeholde oplysninger om Modtagerens navn, adresse, CPR-nr. Identifikation af den anvendte bil ex. registreringsnummer Befordringens erhvervsmæssige formål Dato for befordringen Befordringens mål med eventuelle delmål Antallet af kørte kilometer De anvendte satser og beregning af godtgørelsen Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol 73

74 Bruttolønsordninger

75 Bruttolønsordninger Nedgang i bruttoløn mod at få et gode stillet til rådighed Betingelser: Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, ex. overenskomster der regulerer ansættelsen Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn Lønnedgangen skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden (typisk 12 måneder) Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed Nedgangen skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med forbruget af godet HUSK den skattemæssige konsekvens af godet 75

76 Bruttolønsordninger Hvornår kan det være attraktivt? Kun skattemæssigt attraktivt for goder, som beskattes efter de skematiske satser og goder, som er skattefrie Eksempelvis: Telefon (beskatning DKK 2.500) Datakommunikationsforbindelse (skattefri, hvis opkobling til arbejdsgivers netværk ellers DKK 2.500) Firmabil (25%/20% af bilens værdi) Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde (skattefri) Parkeringslicens ved arbejdspladsen (skattefri) Uddannelse (skattefri) 76

77 Bruttolønsordninger Hvornår er det ikke attraktivt? Ikke attraktivt at lave lønnedgang for goder, der beskattes af markedsværdien; eksempelvis Sundhedsordninger, der dækker både fritid og arbejde (faktiske udgift/præmie) PC er (50% af udstyrets nypris pr. år) Fri bolig 77

78 Skattekontoen Samlet overblik over alle virksomhedens/se-nummerets opkrævninger og indbetalinger, herunder Eventuelle restancer, renter og gebyrer Kan anvendes fra 1. september 2013 Virksomhedens IT-administrator tildeler medarbejdere adgang Skattekontoen giver overblik over alle virksomhedens mellemværender vedrørende skatter, afgifter og told m.v. Undtagelser: Motorafgifter Personlige skatter herunder B-skatter for enkeltmandsvirksomheder 78

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere