Beierholms Faglige Dage København d. 8. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november

2 Velkommen 2

3 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3

4 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel (moms). Vi har særlig opmærksomhed på krav til dokumentation ved reverse charge, overholdelse af afregningstidspunkter og Én Skattekonto samt registrering af momspligtige enheder i udlandet. Naturligvis omtales også øvrige aktuelle moms- og afgiftsændringer. Løn Regler for brug af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er sket væsentlige ændringer for indeholdelse af skat. Seneste praksis for personalegoder. Skats stramning af regler for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Regnskabsafslutning Orientering om måder at reducere revisors tidsforbrug på ved god forberedelse af regnskabsmaterialet. Vi gennemgår de typiske områder, hvor der kan effektiviseres. Afrunding, sandwich. 4

5 Bogholderiet Moms og afgifter 5

6 Der skal skelnes mellem salg af varer og salg af ydelser Varer contra ydelser: Varer Fysiske genstande Ydelser Tjenesteydelser, reklameydelser, rådgivningsydelser, udlejning af løsøre osv. Salg af varer til andre EU-lande Til privatpersoner hovedregel med dansk moms Obs. Fjernsalgsreglerne (grænser på EUR eller EUR ) Til virksomheder hovedregel uden dansk moms, HVIS Virksomheden er momsregistreret, OG Varen forlader Danmark Vær opmærksom på regelsættet for salg af varer SKAT har særlig fokus herpå 6

7 EU-handel med varer - salg Danmark Polen Sælger Faktura Køber Vare 7

8 Momsfrit EU-varesalg Formelle krav ved momsfrit varesalg til andre EU-lande Fakturakrav Købers VAT-nummer Påtegning om at leverancen er fritaget for moms Free of VAT Zero-rated This order is zero-rated according to the VAT-Directive Værdi af varesalg til andre EU-lande føres i momsangivelsens rubrik B-varer EU-salgsangivelse over salget fordelt på købernes momsnumre Eventuelt INTRASTAT (Danmarks Statistik) 2013: Årligt EU-salg over 5,0 mio. DKK 8

9 Momsfrit EU-varesalg Dokumentationskrav: Dokumentation for at varerne har forladt Danmark Erklæring fra køber, hvis sælger eller køber forestår transporten Faktura fra speditør m.v. Verifikation af købers momsnummer, herunder købers navn og adresse. Print skal opbevares Udfordring med tyske og spanske kunder Danmarks Statistik kan verificere flere momsnumre ad gangen Ved løbende samhandel: VAT-nummer verificeres én gang i kvartalet Ved enkeltstående salg: VAT-nummer verificeres ved hvert salg Restriktiv praksis - danske leverandører er dømt til at betale dansk moms, hvis verifikationsforpligtelsen ikke overholdes 9

10 EU-handel med varer - køb Polen Danmark Sælger Faktura Køber Vare 10

11 EU-køb af varer Almindeligt varekøb Momsregistrerede virksomheder, der køber varer fra andre EUlande, kan få varerne faktureret uden moms, hvis: Køber oplyser sit danske momsnummer til sælger Varen transporteres ud af sælgers land Hvis én af betingelserne ikke er opfyldt, vil faktura blive udstedt med udenlandsk moms 11

12 EU-handel med varer Formelle krav ved momsfrit køb fra andre EU-lande Beregning af erhvervelsesmoms, som angives på momsangivelsen Fratrække den beregnede erhvervelsesmoms som købsmoms (hvis købet skal anvendes til momspligtige aktiviteter) Angive værdien af købet i momsangivelsens rubrik A - varer Eventuelt indberette til INTRASTAT 2013: Årligt EU-køb over 3,9 mio. DKK 12

13 Dansk handel dansk moms og momsregistreringspligt Polen Danmark Mellemhandler Faktura 1 Sælger Vare Faktura 2 Slutkunde 13

14 Momsregistreringspligt Køb og videresalg af varer i samme land medfører som udgangspunkt momsregistreringspligt Særregler i Sverige ved køb og videresalg af varer, og momsregistreringspligt kan undgås Salg fra danske virksomheder uden moms til svenske virksomheder Den svenske sælger påfører salget af varer svensk moms, og den danske virksomhed kan tilbagesøge svensk moms via momsrefusionsordningen Særlige regler i Norge om momsregistreringspligt Krav om momsrepræsentant Danmark, Tyskland, Polen og flere andre lande har momsregistreringspligt ved første handel 14

15 Trekantshandel DK Polen Tyskland Faktura 1 Faktura 2 Sælger Mellemhandler Slutkunde Vare 15

16 Trekantshandel Disse betingelser skal alle være opfyldt: Virksomhed A, B og C skal alle være momsregistrerede og beliggende i tre forskellige EU-lande A (sælger) sender varen direkte fra A til C (slutkøber) B (mellemhandler) skal ved købet oplyse sit momsnummer til A B er hverken momsregistreret i A eller C s land Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal mellemhandleren momsregistreres i enten købs- eller salgslandet Det skal altid fremgå af mellemhandlerens faktura, at der er tale om en trekantshandel evt. ved denne henvisning på fakturaen: Artikel 141, i Rådets direktiv nr.2006/112/ef zero-rated e.l. 16

17 Trekantshandel Hvad gør virksomhederne? Virksomhed A (sælger) Indberetter som almindeligt varesalg på EU-salgsangivelsen Angiver salget i rubrik B varer (EU-salg uden moms) på momsangivelsen Eventuelt Intrastat Virksomhed B (mellemhandler) Indberetter salget som trekantshandel på EU-salgsangivelsen Notificerer over for køber via påtegning på faktura Ingen Intrastat, ingen erhvervelsesmoms Ingen rubrik A og ingen rubrik B varer Virksomhed C (slutkøber) Beregner erhvervelsesmoms Angiver køber i rubrik A-varer Eventuelt Intrastat 17

18 Salg af varer til lande uden for EU Varesalg af varer til virksomheder og private i tredjelande 0-moms (momsregistrering er uden betydning) Eksportørregistrering EORI-nummer Eksportdokumentation Udførselsangivelse Almindelige fakturakrav Ingen krav om momsnummer Ingen krav om anførsel Ingen indberetning til listesystemet Ingen indberetning til Intrastat Rubrik C på momsangivelsen 18

19 Import af varer fra lande uden for EU Importørregistrering hos SKAT EORI-nummer Sikkerhedsstillelse hos SKAT Fortoldningsangivelse Told skal indbetales som udgangspunkt 16. i måneden efter Importmoms betales via momsangivelsen som moms af varekøb m.v. i udlandet Importmoms tillægges øvrig købsmoms, hvis købet anvendes til momspligtige leverancer 19

20 Handel med ydelser 20

21 Hvad er ydelser? Alle leverancer, som ikke kan anses for levering af en vare, fx: Personlige ydelser (frisør, massage m.v.) Administrationsydelser, herunder koncernydelser Et edb-medie med individuelt tilrettet software er en ydelse Overdragelse af rettigheder Reklameydelser Rådgivningsydelser Konkurrenceklausuler Finansielle ydelser Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre Formidlingsydelser Telekommunikation Og mange, mange flere 21

22 Hovedregel, ydelser B2B Moms der, hvor aftageren er etableret Forudsat, at kunden er en virksomhed (afgiftspligtig person men ikke nødvendigvis momsregistreret i forvejen) Ved salg til virksomheder etableret i EU skal køber afregne moms efter reglerne om reverse charge. Køber skal eventuelt momsregistreres Ved salg til virksomheder uden for EU skal momsen afregnes efter reglerne i dette land Det kan betyde, at sælger skal momsregistreres i landet Vær altid opmærksom på Norge 22

23 Salg af ydelser B2B Hovedregel Leverandøren skal udstede faktura uden moms Hvis EU-kunde Kundens momsnummer skal påføres fakturaen Oplysning om reverse charge/omvendt betalingspligt på fakturaen Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik B-ydelser Salget skal indberettes på EU-salgsangivelse (listesystemet) Hvis kunden uden for EU Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik C Evt. oplysning om momsfri leverance eller lignende på fakturaen, men ikke et krav 23

24 Verifikation af EU-kunders momsregistreringsforhold Det er sælgers ansvar, at køber er en virksomhed, hvis der udstedes 0-momset faktura Sælger er i god tro: Hvis kunden er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren sit momsregistreringsnummer Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden heraf i VIES-systemet Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden af det dertil knyttede navn og adresse elektronisk Hvis kunden endnu ikke er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren, at han har ansøgt om momsregistrering Det er dog en betingelse, at leverandøren får de meddelte oplysninger verificeret efter normale kommercielle sikkerhedsprocedurer 24

25 Salg af ydelser til lande uden for EU Hovedreglen er, at B2B sælger ydelser uden dansk moms Hovedreglen er, at B2C sælger med dansk moms Dog udnyttelseskriterium for følgende ydelser: Rettigheder, licenser m.v. Reklameydelser, rådgivning, advokater, revisorer m.v. Konkurrenceklausuler Finansiel virksomhed Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til naturgas- og el-distributionssystemer Teleydelser Radio- og tv-spredningsydelser Udnyttes en af disse ydelser i Danmark, er der altid dansk moms Udnyttes ydelsen uden for Danmark, er der ikke dansk moms, uanset at kunden er en privatperson NB. For disse ydelser gælder udnyttelseskriteriet ikke Lagerleje Transportydelser Formidlingsydelser Management fee 25

26 Handel med udlandet fortsat Salg af ydelser til lande uden for EU Verifikation af kunder uden for EU kun ved hovedregelsydelser, og ikke hvor der er et udnyttelseskriterium Leverandøren modtager en attest, udstedt af kundens skattemyndigheder, der bekræfter, at kunden udøver momspligtige aktiviteter, der berettiger til momsrefusion ved køb i EU Eller leverandøren er i besiddelse af et momsnummer eller lignende nummer, som kunden har fået tildelt af etableringslandet, og som anvendes til identifikation af virksomheder Eller enhver anden dokumentation som viser, at kunden er en momspligtig person 26

27 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg: Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det amerikanske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det danske marked => Dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for dansk virksomhed til brug for det norske marked => Ingen dansk moms 27

28 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg - fortsat Dansk reklamebureau laver kampagne for svensk virksomhed til brug for det danske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det tyske marked => Ingen dansk moms 28

29 Køb af ydelser B2B Hovedregel Aftager/kunde i Danmark skal: Afregne dansk moms (reverse charge moms) Angive og afregne denne moms som moms af køb fra udlandet Fradrage den beregnede moms som købsmoms, hvis købet berettiger til fradrag efter de danske momsregler Hvis der er tale om køb fra en EU-leverandør, skal værdien angives i momsangivelsens rubrik A-ydelser 29

30 Eksempel køb af ydelse køber skal afregne momsen Dansk virksomhed køber en reklameydelse fra et svensk reklamebureau: Den danske virksomhed modtager faktura uden moms og skal beregne EU-moms Faktura på SEK omregnet til kurs 84,28 = DKK % erhvervelsesmoms = DKK DKK medtages i moms af køb af ydelser i udlandet med omvendt betalingspligt på momsangivelse DKK skal angives i rubrik A-ydelser på momsangivelsen, da der er tale om en EU-leverandør Ved fuld fradragsret medtages DKK som købsmoms 30

31 Ydelser B2B transaktioner Undtagelser til hovedreglen (uddrag): Fast ejendom (moms hvor ejendommen er beliggende) Persontransport (moms i forhold til hvor transporten udføres) Ydelser knyttet til transport til ikke-afgiftspligtige personer Kultur, kunst, sport, videnskab og lignende (moms af adgang, hvor aktiviteten foregår) Restauration og catering (moms hvor aktiviteten foregår) Korttidsudlejning af transportmidler (moms hvor det stilles til rådighed for kunden) Installations- og monteringsarbejde (monteringslandets momsregler) Risici ved manglende registrering Bøder Renter Nægtelse af adgang til fradrag 31

32 Ændring af momsbekendtgørelsen Skærpede krav ved EU-handel Ny bekendtgørelse gælder fra 1. januar 2013 vedrørende: 1. Afstemning af rubrik B og EU-salgsangivelse 2. Dokumentation af momsnumre Ad 1 Der skal foretages afstemning af rubrik B-varer og EU-salgsangivelsen for varer Der skal foretages afstemning af rubrik B-ydelser og EUsalgsangivelsen for ydelser Ad 2 Ved salg af varer og ydelser til kunder i andre EU-lande skal det udenlandske momsnummer dokumenteres i debitorkartoteket 32

33 Krav til EU-salgslister m.v. 33

34 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) Følgende salg skal med på EU-salgsangivelse: Salg af ydelser til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-ydelser Salg af varer til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-varer Mellemhandler i en trekantshandel 34

35 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelse skal indeholde følgende informationer: Købers EU-momsnummer Samlet salg til denne kunde Salget skal fordeles på henholdsvis Varer Ydelser Trekantshandel, hvor indberetter er mellemhandler 35

36 EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelser skal som udgangspunkt foretages månedligt Der er mulighed for at anmode SKAT om kvartalsvis indberetning Ansøgningen skal foretages elektronisk via TastSelv Virksomheder kan indberette kvartalsvis, hvis: Salget af varer uden moms til andre EU-lande i indeværende kvartal og i hvert af de fire forudgående kvartaler ikke overstiger DKK Salget uden moms alene vedrører salg af ydelser Salget vedrører både salg af varer under grænsen i første punkt samt ydelser Indberetningsfristen er den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb 36

37 Opdatering om aktuelle momsog afgiftsforhold 37

38 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Små virksomheder Hidtil virksomheder med omsætning under 1 mio. DKK Fra 1. januar 2015 virksomheder med omsætning under 5 mio. DKK Indebærer halvårsafregning Angivelsesfrister: 1. halvår 1. september 2. halvår 1. marts 38

39 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Mellemstore virksomheder Hidtil virksomheder med en omsætning mellem 1 15 mio. DKK Fra 1. januar 2014 gælder følgende: Fra 1. januar 2014 virksomheder med omsætning mellem 1-50 mio. DKK kvartalsafregning Fra 1. januar 2015 virksomheder med omsætning mellem 5-50 mio. DKK - kvartalsafregning Angivelses- og betalingsfristen forlænges til den 1. i den tredje måned efter angivelsen 1. kvartal angives 1. juni 2. kvartal angives 1. september 3. kvartal angives 1. december 4. kvartal angives 1. marts 39

40 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Store virksomheder Hidtil virksomheder med omsætning over 15 mio. DKK Fra 1. januar 2014 virksomheder med omsætning over 50 mio. DKK Ingen ændringer i angivelses- og betalingstidspunkter Angivelse og betaling senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb Juli måned dog 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb 40

41 Vækstpakken ændring af angivelses- og betalingsfrister Særligt om eksportvirksomheder Forventes at SKAT automatisk vil ændre afregningsperioden Negativ effekt for eksportvirksomheder m.fl. Overvej anmodning om månedsafregning For at ændret afregningsperiode skal gælde fra 1. januar 2014, skal anmodning være SKAT i hænde senest i november

42 Momsfradrag for hotelovernatninger forhøjes Momsfradrag for hotelovernatninger stiger til 75%, når udgiften er strengt erhvervsmæssig Gældende fra 1. januar 2014 Udvikling i momsfradrag for hotelovernatninger: Frem til 1/1-2011: 25% : 50% 2014 og frem: 75% Udgifter til restaurantbesøg m.v. fortsat fradragsberettiget med 25% - husk opdeling af bespisning og overnatning på hotelregninger 42

43 Administration af energiafgifter 43

44 Energiafgift Momsregistrerede virksomheder har fradrag for energiafgifter, hvis energien er forbrugt til procesformål Som procesformål anses eksempelvis belysning, pc m.v. Der ydes delvist godtgørelse til: Elforbrug til opvarmning af varmt vand Elforbrug til rumopvarmning og Elforbrug til komfortkøling Energien skal forbruges i virksomheden, dermed godtgøres videresolgt energi ikke 44

45 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Vigtige ændringer fra 1. januar 2014 Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO 2 -afgift) på elektricitet afskaffes Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget bortfalder Energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes til EU s minimumsafgifter Der indføres et yderligere tilskud til industriel kraftvarme 45

46 Gasafgift Godtgørelse af gasafgift i 2014 År Sats Godtgørelse Gasafgift øre/m3 284,5 øre 91% = 265,99 46

47 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Elafgift efter ældende regler (2014-satser) År/øre kwh (gammel) 2014 Elafgift 65,8 Elsparebidrag 0,6 Eldistributionsbidrag 4,0 Elspareafgift (CO 2 ) 6,6 Tillægsafgift 6,3 Samlet afgift 83,3 Eldistributionsbidrag -1,0 Reduktion tillægsafgift -2,1 Elspareafgift (CO 2 ) -6,6 Samlet godtgørelse 73,6 47

48 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Elafgift gældende fra 1. januar 2014 År/øre kwh (ny) 2014 Elafgift 83,3 Reduktion minimumsafgift -0,4 Samlet godtgørelse 82,9 Bilaget til elafgiftsloven opretholdes Lempelsen får ikke indvirkning på liberale erhverv, forlystelser m.v. 48

49 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Fakturering fra elforsyningsvirksomheder Krav om at el-leverandøren på fakturaen tydeliggør, hvilken andel af elafgiften, som kan godtgøres Eksempel på faktura: Elafgift DKK Heraf minimumsafgift DKK 40 Energiafgift til godtgørelse DKK

50 Udvikling i elafgiften År/øre kwh /1 31/ /2-31/ Elafgift 62,4 63,5 64,7 64,7 83,3 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 4,0 Elspareafgift (CO 2 ) 6,3 6,4 6,5 6,5 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,2 Samlet afgift 79,3 80,6 82,0 82,0 Eldistributionsbidrag - 1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion tillægsafgift - 1,6-3,0-3,5-2,1 Elspareafgift (CO 2 ) - 6,3-6,4-6,5-6,5 EU s minimumsafgift - 0,4 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,4 82,9 50

51 Godtgørelse af el til rumvarme og komfortkøling Virkning fra 1. januar 2012 Delvist godtgørelse af elafgift til rumvarme og komfortkøling 2012: 11,8 øre pr. kwh 2013: 41,3 øre pr. kwh Der skal som udgangspunkt ske MÅLING Gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder advokater Revisorer Arkitekter Bureauer Forlystelser Landinspektører Mæglere/bureauer m.v. 51

52 Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarme-energi Der er en række metoder til opgørelse af den ikke godtgørelsesberettigede forbrug til elradiatorer/elvandvarmere m.v. Elektricitet: Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i nævnte anlæg, opgjort efter særskilt måler Den fremstillede mængde varme, opgjort efter varmemåler ganget med 1,1 og omregnet til kwh Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned For en radiator med en effekt på 800 W beregnes forbruget ved at gange effekten med 350 timer = 800 W x 350 timer = w- timer = 280 kwh pr. måned Den installerede effekt ganget med den faktiske målte driftstid DKK 10 pr. m 2 pr. måned OBS forslag om højst 4 måneder af kalenderåret for komfortvarme 52

53 Løn 53

54 Arbejdsudleje Arbejdsudlejebegrebet blev skærpet med virkning fra den 19. september 2012, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft i Danmark, og arbejdet der udføres er en integreret del af den danske virksomhed Aftaler om arbejdsudleje, der er indgået eller ændret fra og med den 19. september 2012 er omfattet Aftaler indgået før 19. september 2012 blev først omfattet fra og med den 1. oktober 2013 Skærpelsen sikrer, at der sker beskatning i Danmark i de situationer, hvor udenlandsk arbejdskraft modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde 54

55 Arbejdsudleje Ved arbejdsudleje er der altid tre parter: En dansk virksomhed, der lejer arbejdskraft En arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, der udlejer arbejdskraft Det kan være et vikarbureau eller en anden virksomhed En lønmodtager, der er ansat hos arbejdsgiveren, og som ikke bor i Danmark Aftale om ydelse DK A/S Udland Ansat/kontrakt 55

56 Arbejdsudleje Hvad betyder integreret del af den danske virksomheds forretningsområde? Arbejde, som vedrører den danske virksomheds kerneydelse Alle opgaver, der udføres i virksomheden inden for virksomhedens kompetenceområder, dvs. for at der ikke skal være tale om arbejdsudleje, skal det være opgaver, som ligger uden for virksomhedens kompetenceområder Arbejde, som udføres af udenlandsk arbejdskraft som et naturligt led i en virksomheds drift eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift, er ligeledes omfattet af arbejdsudlejebegrebet 56

57 Arbejdsudleje Sammenfatning Hvis der udføres arbejde, Som udgør en integreret del af den danske virksomhed eller Som er et naturligt led i en virksomheds drift I henhold til en aftale indgået med en udenlandsk virksomhed, er der fremadrettet altid tale om arbejdsudleje Undtaget er dog, hvis den danske virksomhed har outsourcet opgaven på permanent basis til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke længere er integreret i den danske virksomhed 57

58 Arbejdsudleje Forpligtelser for den danske virksomhed ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i et arbejdsudlejeforhold Pligt til at indeholde 8% i arbejdsmarkedsbidrag og 30% i arbejdsudlejeskat Grundlaget for indeholdelsen udgør Den enkelte medarbejders bruttoløn, hvis det er oplyst fra arbejdsudlejers side ellers Det samlede fakturabeløb Indberetning månedsvis til SKAT på blanket Hvis ikke der indeholdes skat og arbejdsmarkedsbidrag, hæfter den danske virksomhed for skatten direkte over for SKAT 58

59 Beregning af arbejdsudlejeskatten Eksempel på, hvordan skatten beregnes: Hansi bor i Tyskland, og hans tyske arbejdsgiver udlejer ham til dig. Prisen er DKK , som enten kan være vederlag for et antal timers forefaldende arbejde eller vederlag for at udføre et bestemt arbejde Hansi får DKK i løn Bruttoindkomst % AM-bidrag % skat af DKK I alt 35,6% af bruttoindkomsten

60 Beregning af arbejdsudlejeskatten Afregningen sker således: Du betaler DKK til udlejer Du afregner til SKAT Udlejer udbetaler løn DKK Udlejers overskud skal der ikke betales skat af til Danmark

61 Beregning af arbejdsudlejeskatten 61

62 RUT Registret for Udenlandske Tjenesteydere 62

63 RUT Registret for Udenlandske Tjenesteydere Udenlandske virksomheder, som udfører opgaver inden for Bygge- og anlægsarbejde Gartneri Skovbrug Landbrug Havearbejde - skal senest samtidig med, at der udføres en midlertidig arbejdsopgave i Danmark lade sig registrere i RUT Hvis dette ikke sker, kan virksomheden få en bøde på DKK Den udenlandske virksomhed skal dokumentere over for den danske virksomhed, som arbejdet udføres for, at der er sket registrering i RUT 63

64 RUT - Registret for Udenlandske Tjenesteydere Den danske virksomhed, der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre en arbejdsopgave skal senest 3 dage efter, at arbejdet er påbegyndt underrette Arbejdstilsynet, hvis der ikke er modtaget dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT Den danske virksomhed kan straffes med en bøde på DKK , hvis der ikke sker underretning til Arbejdstilsynet Underretning kan ske elektronisk på arbejdstilsynet.dk 64

65 Skattefrie godtgørelser

66 Rejsegodtgørelse Lønmodtagerens udgifter til rejser kan dækkes på følgende måder Refusion af udlæg efter regning Udbetaling af skattefri godtgørelse efter statens takster Faste tillæg beskattes som løn ved udbetalingen Hvornår kan der ske udbetaling af skattefri godtgørelse? Der er tale om en rejse, når medarbejderen På grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl Af sin arbejdsgiver midlertidigt bliver udsendt til et andet arbejdssted end medarbejderens sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl 66

67 Rejsegodtgørelse Det er således en forudsætning, at medarbejderen Har et midlertidigt arbejdssted Har en sædvanlig bopæl Overnatter uden for hjemmet Hvis disse forudsætninger er opfyldt, kan der udbetales godtgørelse Til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder maksimalt 12 måneder Til dækning af udgifter til logi Satserne udgør Maksimale rejsegodtgørelser, standardsatser 2013 Kost og småfornødenheder pr. dag (forudsætter overnatning) (+ 1/24 pr. påbegyndt time) 455,00 Småfornødenheder 25% af kostsatsen 113,75 Logi, pr. døgn 195,00 67

68 Rejsegodtgørelse Loven opstiller ikke en håndfast regel om en bestemt afstand må vurderes konkret og samtidig henses til domspraksis Objektiv vurdering af afstanden/transporttiden, sammenholdt med Konkret vurdering af arbejdsforhold og arbejdstid og Arbejdsgiverens arbejdsmæssigt begrundede instruktioner Har skatteyder mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl?? Og dermed opfylde betingelserne for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse Ved vurdering af afstand/transporttid/arbejdstid kan indgå følgende forhold Arbejdsmiljøreglerne (herunder hviletidsbestemmelserne) Arbejdets karakter (hårdt fysisk arbejde) Transporttid (bil, offentlig transport, kø/vejarbejde) Tjenestelig ordre fra arbejdsgiveren om såvel transportmåde samt pligt til at overnatte på det midlertidige arbejdssted 68

69 Rejsegodtgørelse Arbejdsgiverens kontrol Arbejdsgiveren er forpligtet til at føre en effektiv kontrol med enhver form for udbetaling af skattefrie godtgørelser Kontrollen skal udføres senest samtidig med den endelige afregning af de skattefrie godtgørelser Godtgørelsen skal afregnes på baggrund af et bilag, der attesteres af den person hos arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at afregningen er korrekt Den skattefrie godtgørelse skal indberettes i rubrik 48 Bilaget skal indeholde oplysninger om Modtagerens navn, adresse, CPR-nr. Rejsens erhvervsmæssige formål Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål Beregning af rejsegodtgørelsen herunder de anvendte satser Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol 69

70 Skattefrie godtgørelser Nedsættelse af fradrag for rejseudgifter samt udgifter til dobbelt husførelse fra og med indkomståret 2013 Grænsen påvirker ikke udbetaling af skattefrie godtgørelser Fradraget nedsættes fra DKK til maksimalt DKK pr. år Grænsen på DKK gælder for lønmodtagere både fradrag efter standardsatser og faktiske udgifter Det vil således være muligt at fratrække rejseudgifter efter standardsatser i 38 døgn pr. år 70

71 Skattefrie godtgørelser Værnsregel for udbetaling af skattefrie godtgørelser Godtgørelsen skal dog medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis lønmodtageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren m.v. for at få godtgørelsen Der kan ikke ske udbetaling af skattefri godtgørelser, hvis der er indgået aftale med arbejdsgiveren om lønnedgang for at få udbetalt godtgørelse heller ikke selvom godtgørelsen ikke svarer nøjagtig til den udbetalte godtgørelse. Gælder også Hvis der er indgået en generel lønnedsættelse under hensyntagen til årets gennemsnitlige rejse- og/eller befordringsudgifter Hvis der aftales en lavere løn ved ansættelsen, mod at der udbetales skattefri godtgørelsen oveni lønnen Hvis der udføres ubetalt merarbejde mod at få udbetalt skattefri godtgørelse Hvis der sker kompensation til arbejdsgiveren for den skattefrie godtgørelse, vil godtgørelsen blive SKATTEPLIGTIG 71

72 Kørselsgodtgørelse Hvornår kan der ske udbetaling af kørselsgodtgørelse? Når medarbejderen har kørt erhvervsmæssig kørsel i egen bil for sin arbejdsgiver Erhvervsmæssig kørsel er defineret som Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder (60-dages-reglen) Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver Kørsel inden for samme arbejdsplads Satser for kørselsgodtgørelse Maksimale befordringsgodtgørelser, standardsatser pr. km 2013 Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil km/år 3,82 Kørsel i egen bil eller motorcykel over km/år 2,13 Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,51 72

73 Kørselsgodtgørelse Arbejdsgiverens kontrol Arbejdsgiveren skal føre kontrol med antallet af kørte km. Grænsen på km gælder pr. arbejdsgiver Den endelige afregning skal være foretaget ved udgangen af måneden efter den måned, hvor kørslen finder sted Den skattefrie godtgørelse skal indberettes i rubrik 48 Bilaget skal indeholde oplysninger om Modtagerens navn, adresse, CPR-nr. Identifikation af den anvendte bil ex. registreringsnummer Befordringens erhvervsmæssige formål Dato for befordringen Befordringens mål med eventuelle delmål Antallet af kørte kilometer De anvendte satser og beregning af godtgørelsen Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol 73

74 Bruttolønsordninger

75 Bruttolønsordninger Nedgang i bruttoløn mod at få et gode stillet til rådighed Betingelser: Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, ex. overenskomster der regulerer ansættelsen Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn Lønnedgangen skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden (typisk 12 måneder) Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed Nedgangen skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med forbruget af godet HUSK den skattemæssige konsekvens af godet 75

76 Bruttolønsordninger Hvornår kan det være attraktivt? Kun skattemæssigt attraktivt for goder, som beskattes efter de skematiske satser og goder, som er skattefrie Eksempelvis: Telefon (beskatning DKK 2.500) Datakommunikationsforbindelse (skattefri, hvis opkobling til arbejdsgivers netværk ellers DKK 2.500) Firmabil (25%/20% af bilens værdi) Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde (skattefri) Parkeringslicens ved arbejdspladsen (skattefri) Uddannelse (skattefri) 76

77 Bruttolønsordninger Hvornår er det ikke attraktivt? Ikke attraktivt at lave lønnedgang for goder, der beskattes af markedsværdien; eksempelvis Sundhedsordninger, der dækker både fritid og arbejde (faktiske udgift/præmie) PC er (50% af udstyrets nypris pr. år) Fri bolig 77

78 Skattekontoen Samlet overblik over alle virksomhedens/se-nummerets opkrævninger og indbetalinger, herunder Eventuelle restancer, renter og gebyrer Kan anvendes fra 1. september 2013 Virksomhedens IT-administrator tildeler medarbejdere adgang Skattekontoen giver overblik over alle virksomhedens mellemværender vedrørende skatter, afgifter og told m.v. Undtagelser: Motorafgifter Personlige skatter herunder B-skatter for enkeltmandsvirksomheder 78

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november Beierholms Faglige Dage 2014 Aarhus d. 12. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber Angivelse af Intrastat, Moms og Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvorledes international handel med varer angives i hhv. Intrastat og SKAT s momsangivelse og. Det skal understreges, at oplysningerne

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere