Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger."

Transkript

1 Din bolig Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger.

2 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Lejer til ejer 4 Køb af bolig 4 Ansøgning 5 Lejerens anciennitet 5 Nedslag 5 Udgifter & konjunkturpant 5 Beregning af salgspris 6 Finansiering 6 Afslag 6 Lejer til ejer - hvis banken ikke vil yde lån 7 Andelsboliger 7 Erhverve en andelsbolig 7 Finansiering af en andelsbolig 8 Hvordan kommer man igang med en andelsboligforening? 9 Køb af nyopførte ejendomme 9 Ansøgning om lån til kommunalbestyrelsen 10 Særligt om omdannelse fra leje - til andelsbolig 10 Udarbejdelse af ansøgning 10 Privat bygherres opførelse af boliger, der overdrages til en andelsboligforening 10 Eneandelshavers opførelse og overdragelse af andelsbeviser til fysiske personer 11 Opførelse af nye boliger under 20/20/60 ordningen 11 Opførelse af nye boliger 11 Forudsætninger for lånet og finansiering af de resterende opførelsesudgifter 11 Ansøgningens indhold og hvem ansøgningen skal sendes til 12 Lånets udbetaling fra kommunen og Selvstyret 12 Byggeriets afslutning 13 Renoveringslån under boligfinansierings ordningen 13 Ansøgningen 13 Udbetalingen af lån fra Selvstyret 13 Ansøgning om renoveringslån 14 Renoveringstilskud til boligstøttehuse og medbyggerhuse 15 Ny mulighed for pensionister og førtidspensionister til at søge om lån til renovering af deres bolig 16 Betingelser 17 Medbyggersæt 17 Ansøgningstidspunkt 17 Øvrige begrænsninger

3 Forskellige muligheder for egen bolig Indledning Boligen er et vigtigt fundament for at kunne skabe trygge rammer for familien. Det er derfor vigtigt at kende de forskellige muligheder for at kunne boligforsyne sig selv. Med nærværende informationshæfte vil du kort blive præsenteret om de forskellige ordninger. Drømmer du om at eje din egen bolig, kan dette ske f.eks. ved at: købe din nuværende lejebolig købe en andelsbolig købe en ejerlejlighed købe et hus Du vil i nærværende informationshæfte kunne finde oplysninger om blandt andet hvilke krav der bliver stillet, herunder om finansieringsmulighederne. Du kan også finde oplysninger om omdannelse af en lejebolig til andelsboligforening eller ejerforening, eller hvordan du kan være med til at danne en andelsboligforening. Derudover er der allerede en del borgere der bor i et hus under boligstøtteordningen, men som ikke har råd til at renovere eller forny deres bolig. Er du en af dem, kan du læse mere om hvordan du kan søge om renoveringsmidler gennem boligstøtteordningen. Som noget nyt i 2016 kan pensionister, førtidspensionister og andre, der har haft en årlig indtægt under kr. de seneste 2 år, få lån på maksimalt kr. til renovering, udvidelse eller forbedring af deres bolig. En god og sund bolig giver en tryg base for familien. Du kan læse mere om de forskellige ordninger der findes og måske få inspiration til at finde det rette til dig og din familie. God læselyst. 3

4 Lejer til ejer Hvis man er lejer i en bolig ejet af det offentlige - kommunen eller Selvstyret - kan man ansøge om tilladelse til at omdanne lejeboligen til en ejerbolig. Køb af boligen sker ved: 60 % af købesummen betales 60% 40% ved overtagelsen Resten af købesummen finansieres ved at der ydes et lån på maksimum 40 % af købesummen, der er rente- og afdragsfrit i 20 år, hvorefter det tilbagebetales over 15 år med en forrentning på Nationalbankens diskonto plus 3 %. For at komme i betragtning til at kunne erhverve sin lejebolig som ejerbolig, skal man sende en ansøgning om overtagelse til bygningsejer. Hvis kommunen ejer boligen, skal ansøgningen sendes til kommunen. Hvis Selvstyret ejer boligen, skal ansøgningen sendes til Ansøgningen skal vedlægges en erklæring fra en bank om, at lejer kan finansiere købet. Hvis boligen er i en flerfamilieejendom skal ejendommen deles op i ejerlejligheder organiseret i en ejerforening. Det offentlige sender derefter følgende til ansøger: 1 Tilbud om at ansøger kan overtage sin lejebolig som ejerlejlighed. 6 Drift budget for indeværende år i den boligafdeling, som ejerlejligheden hører til, ved flere lejligheder. 2 Oplysninger om ejerforeningen og vedtægter, ved flere lejligheder. 7 Seneste godkendte regnskab for den boligafdeling, som ejerlejligheden hører til, ved flere lejligheder. 3 4 Komplet salgsprospekt med fordelingsbrøk for ejerlejligheder, ved flere lejligheder. Oplysninger om ejerlejlighedens bygningsbeskrivelse. 8 Oplysninger om eventuelle registrerede hæftelser og servitutter, som vurderes at ville påhvile ejeren af ejerlejligheden efter overtagelse. 5 Oplysninger om ejerlejlighedens markedsværdi. 4

5 Lejerens anciennitet Hvis der er tale om overtagelse af en bolig i en bygning, der består af mindst 3 boliger, gives et nedslag i salgsprisen beregnet på baggrund af, hvor mange år den enkelte lejer har været lejer, uanset om lejer har boet forskellige steder. Nedslaget kan maksimalt udgøre følgende: Lejlighedsstørrelse til overtagelse 1 2 Rum rum rum rum eller flere rum Finansielle udgifter og konjunkturpant Maksimum nedslag i kr. For at dække de forskellige udgifter for det offentlige ved salget, tillægges salgsprisen kr. Samtidigt registreres nedslaget som et konjunkturpant i ejerlejligheden. Pantet nedskrives over 10 år. Eksempel på finansiering af en ejerbolig En lejer der har boet i sin 3 værelses lejebolig i mellem 13 og 14 år, kan få 21 % i nedslag. Boligen er vurderet til kr., hvorfor nedslaget kan beregnes til kr. 21% (21 % af kr.) Da nedslaget holder sig inden for maksimumbeløbet på kr. for en 3 rums bolig, udgør nedslaget kr. Salgsprisen kan herefter beregnes således: Procentvis nedslag i salgsprisen baseret på antal års leje: Antal år Nedslag i % Finansiering Kr Salgspris Anciennitets nedslag 21 % ved over 13 år sagsomkostninger Endelig salgspris og op 35 5

6 Salgsprisen finansieres ved: 60 % kontant: kr. 60% 40% 40 % rente- og afdragsfrit lån: kr. Lovgivning: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig. Er der nogen der får afslag om køb efter lejer til ejer- ordningen i Selvstyrets boliger? Ja, desværre må Selvstyret i nogle tilfælde give afslag på lejernes ønske om køb af bolig. Det er særligt, hvis der er tale om flerfamilieejendomme, at Selvstyret ser på ejendommens tilstand. Der kan være tilfælde, hvor boligen ligger i en ejendom, hvor der er et stort renoveringsefterslæb. Hvis boligen sælges til en billig pris, fordi den er i dårlig stand, kan det se ud som om det er godt for lejeren at købe en billig bolig. Men senere kan ejerforeningen beslutte, at der skal gennemføres en stor renovering, som godt kan løbe op i 1 mio. kr. pr. bolig. Så skal hver enkelt ejer søge sin bank eller realkredit om at låne 1 mio. kr. til renovering. Når Selvstyret skønner, at ejendommen er i for dårlig stand, gives der afslag på købet. Selvstyret er i gang med at registrere alle flerfamilieboliger i en sektorplan for boligområdet. Det vil lette ansøgningsprocesserne, når lejerne og ejerne ved, hvilke boliger, der er værd at bevare. Lejer til ejer også selv om banken ikke vil yde lån Særligt i små byer og bygder, kan det være svært at få bank- og realkreditlån. Det er også de steder, hvor markedsprisen for et hus kan være lavt. Følgende indgår i Finansloven for 2016 (side 64 i dansk udgave): Naalakkersuisut og kommunerne bemyndiges til at afhænde udlejningsboliger i form af enfamilie- og dobbelthuse til de nuværende lejere mod kontant betaling. Bemyndigelsen gælder alene ejendomme hvis markedsværdi er under kr. Såfremt lejerne ikke kan udrede købesummen kontant, kan der indgås en afdragsordning der ikke kan forløbe længere end 60 måneder. Der beregnes hverken rente eller gebyr. Hvis markedsprisen eksempelvis er kr., skal prisen betales ved et månedligt afdrag på kr. over 5 år. Ansøgning om køb af kommunale boliger skal stiles til kommunen. Ansøgning om køb af Selvstyrets boliger skal sendes til: 6

7 Andelsboliger Hvis minimum 4 personer går sammen, kan de etablere en andelsboligforening, som har til formål at opføre eller købe, eje og administrere andelsboliger til brug for foreningens medlemmer. Andelsboligforeningen skal mindst bestå af 4 andelsejere, svarende til 4 boliger. Der er 3 måder hvorpå en andelsboligforening kan erhverve en andelsbolig: Hvis andelsboligforeningen selv er bygherre og sætter et nybyggeri i gang. Hvis andelsboligforeningen køber andelsboliger af en bygherre Lejeboliger omdannes af lejerne til andelsboliger. Finansiering af en andelsbolig Hvis en nystartet andelsboligforening med 4 andelsejere ønsker at bygge 4 boliger på den fastsatte maksimumstørrelse af 110 m 2, og til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på kr./m 2, da vil den totale opførelsespris blive; 110 x = kr. pr. bolig. Kravet til andelsejerne er, at de selv skal indskyde: 5% hvad i eksemplet svarer til kr. pr. bolig. Det offentlige giver 50% i tilskud som rente- og afdragsfrit lån, og op til en maksimal byggepris på kr./m 2. Dette giver et maksimum i lånet på kr. pr. bolig på 110 m 2. Halvdelen af lånet ydes af kommunen og den anden halvdel af Selvstyret. De resterende midler, der skal til for at dække den samlede anlægspris, skal andelsboligforeningen optage som et banklån eller realkreditlån. Tabel 1 Eksempel på den samlede finansiering pr. andelsbolig Finansiering Kr. Egen indskud Rente- og afdragsfrit lån Andelsboligforeningens finansiering ved banklån eller realkreditlån Samlet Følgende lovgivning er gældende: Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger. Forordningen indeholder også: Bilag 1 med normalvedtægt for andelsboligforeninger Bilag 2 med vedligeholdelsesvejledning 7

8 Andelsboliger Hvordan kommer man i gang med en andelsboligforening? Foreningen skal stiftes og skal bestå af 1 mindst 4 boliger. 2 Der udarbejdes vedtægter for foreningen. Departementet kan henvise til normalvedtægten for en andelsboligforening. Kontakt 3 Medlemmerne tager hver især kontakt til en bank og får et foreløbigt tilsagn for eget indskuddet på 5 % af udgifterne til byggeriet af den enkelte bolig. 4 Andelsboligforeningen ansøger kommunen om foreløbig arealtildeling. Kontakt kommunen. 5 Foreningen udarbejder programoplæg, som indeholder foreningens krav og ønsker til boligerne, dette vil sige oplysninger om antallet af boliger, deres størrelse og evt. en skitsetegning af projektet. 6 Foreningen sender en skriftlig ansøgning om offentligt tilskud til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal sendes i to eksemplarer, og foreningen skal vedlægge: Stiftelsesoverenskomsten Dokumentation for at andelshaverne kan finansiere deres eget indskud Dokumentation for at andelsboligforeningen kan tilvejebringe finansiering af byggeriet Vedtægter Projektbeskrivelse Overslag Tilsagn om arealtildeling fra kommunen Det er en forudsætning at der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, at byggearbejderne ikke er igangsat, at andelsboligforeningen har antaget professionel rådgivning til opgaven som bygherre og endelig at byggeriet opfylder gældende bygge- og planlovgivning på opførelsestidspunktet. 8

9 7 Giver kommunalbestyrelsen tilsagn om lån, meddeler kommunalbestyrelsen dette til Naalakkersuisut. Hvis kommunen yder tilsagn om lån, er Selvstyret også forpligtet til at yde tilsagn. 8 Når byggeriet er færdigt, og kommunen har udstedt en ibrugtagningstilladelse, og der er udarbejdet et byggeregnskab, skal dokumenterne sendes frem til kommunen og Naalakkersuisut, sammen med registrerede pantebreve, svarende til lånenes størrelse. Herefter udbetales lånene. Andelsbolig Særligt om køb af nyopførte ejendomme Hvis foreningen ikke ønsker at stå for selve byggeriet, kan andelsboligforeningen vælge at købe boligerne fra en bygherre. Foreningen stiftes som en almindelig andelsboligforening og indgår en aftale om køb af boligerne. Bygherren ansøger om lån til kommunalbestyrelsen indeholdende: Projektbeskrivelse Overslag Foreløbigt tilsagn om arealtildeling Dokumentation for at den private bygherre kan finansiere byggeriet Det er en forudsætning for at yde tilsagn, at der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, at byggeriet ikke er igangsat og at byggeriet opfylder gældende bygge- og planlovgivning på opførelsestidspunktet. 9

10 Bygherren skal senest på tidspunktet for udstedelse af ibrugtagningstilladelsen overdrage boligerne til en andelsboligforening, til en samlet købspris fastsat af bygherren. Den samlede pris skal som minimum indeholde samtlige udgifter, der er forbundet med købet, herunder udgifter til teknisk og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, administration, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde og pantebreve samt stempelafgifter. Bygherren skal forinden aftalen er indgået, have søgt om foreløbigt lånetilsagn. Tilsagn om lån overdrages til foreningen, når der er indgået en købsaftale. Andelsboliger Særligt om omdannelse fra leje- til andelsbolig Med få begrænsninger, har lejere i Selvstyrets og kommunernes boliger ret til at overtage deres lejebolig som andelsbolig, hvis mindst 55 % af lejerne i en ejendom ønsker at overtage deres boliger som andelsbolig. Lejerne (andelsboligforeningen) skal ansøge ejeren det vil sige enten Selvstyret eller kommunen om køb af ejendommen. Ansøgningen skal vedlægges stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Hvis ansøgningen imødekommes, udarbejdes følgende: Bygningen gennemgås og der udarbejdes en teknisk-økonomisk vurdering. Andelsboligforeningen skal udpege en byggesagkyndig rådgiver, som udarbejder en tilstandsrapport Den teknisk-økonomiske rapport og tilstandsrapporten skal i forening danne grundlag for købstilbuddet til andelsboligforeningen. Lejere, som ikke ønsker at overtage deres lejebolig som andelsbolig, kan fortsætte som lejere, men kan også anmode om at få tilbudt en anden lejebolig. Lejeren kan også senere overtage boligen som andelsbolig og foreningen kan ikke modsætte sig overtagelsen. Andelsbolig En privat bygherres opførelse af boliger, der overdrages til en andelsboligforening En bygherre kan opføre og sælge boligerne til en andelsboligforening. 1 2 En bygherre kan som eneandelshaver opføre og overdrage andelsbeviser til fysiske andelshavere. En bygherre kan som eneandelshaver opføre og overdrage andelsbeviser til fysiske personer Samme proces som ovenstående blot med den forskel, at bygherren er eneandelshaver frem til ibrugtagningstidspunktet, hvor denne overdrager andelsbeviserne og ikke sælger ejendommene. 10

11 Opførelse af nye boliger under 20/20/60-ordningen Landstingsforordning om boligfinansiering, også kaldet 20/20/60-ordningen, giver kommunerne og Selvstyret mulighed for at yde lån til opførelse af boliger og giver Selvstyret mulighed for at yde lån til istandsættelse og forbedringer af boliger. Opførelse af nye boliger Ansøger skal søge både kommunen og Selvstyret om lån. Der kan maksimalt ydes lån til opførelse af 110 m 2 af boligens areal, selv om boligen er større, og der kan maksimalt ydes lån af henholdsvis kommunen og Selvstyret op til 20% af de samlede opførelsesudgifter. Kommunen og Selvstyret kan således maksimalt yde et lån på kr. hver, eller samlet kr. Lånene beregnes ud fra et beregnet boligareal, så lånene kan ydes så ensartet som muligt. Lånene ydes efter følgende maksimale opførelsesudgifter: M Mere end Kr/m 2 i opførselsudgift Lånet gives under forudsætning af at låntager selv finansierer de resterende opførselsudgifter. Lånet er rente- og afdragsfrit lån i 20 år hvorefter lånet skal afvikles over 15 år med forrentning svarende til Nationalbankens diskonto +3% Hvad skal ansøgningen om lån til opførelse af nye boliger indeholde: Hvor skal ansøgningen sendes? Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger og boligareal per bolig. Overslag over de samlede opførelsesudgifter ved byggeriet. Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen. Dokumentation for at egenfinansiering kan tilvejebringes, jf. 4, stk. 4. Klar identifikation af ansøgeren. Lån ydes kun til byggerier, hvor der ikke forinden udstedelse af tilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder. Ansøger skal sende en ansøgning til både kommunen og Selvstyret. Ansøgningen til Selvstyret stiles til: Økonomi- & Personalestyrelsen Postboks Nuuk 11

12 Hvordan og hvornår udbetales lån fra kommunen og Selvstyret? Mens byggeriet står på afholder ansøger selv alle udgifter. Anlægsaktiviteten skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet samt ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelsen om offentlige lån. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel. Efter at byggeriet er afsluttet skal ansøger indsende følgende til kommunen og Selvstyret: a Ibrugtagningstilladelse b Endeligt bekræftet c Originalt stemplet d fra byggeregnskab og registreret kommunen (eksempelvis underskre- pantebrev vet af revisor eller banken) Forsikring og original noteret panthaverdeklaration Herefter kommer lånene til udbetaling. Beregningseksempel Hvis en person har erhvervet et areal, og vil bygge sin egen bolig på 110 m 2 på den fastsatte maksimumstørrelse af 110 m 2, til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på kr./m 2, vil den totale opførelsespris blive: = kr. Lånet, som er rente- og afdragsfrit i 20 år, vil andrage: (65 m kr./m 2 40% + (110-65) %) = kr. Den resterende del af finansieringen af opførselsudgifter skal låntager selv stå for. 110 m2 bolig Kr. Opførelselssum Lån fra Selvstyret og kommunen Egenfinansiering Lovgivning: Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering 12

13 Renoveringslån under Boligfinansierings-ordningen Selvstyret yder renoveringslån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger. Selvstyret kan yde op til 40% Dog maksimalt kr. Lånet er rente- og afdragsfrit, og forfalder til betaling ved ejerskifte. Disse lån kan alene ydes til boliger, der er ældre end 20 år, og med et boligareal, der ikke overstiger 95 m 2. Der kan ikke ydes lån til udvidelser, hvor boligarealet efter udvidelsen udgør mere end 110 m 2. Istandsættelser og forbedringer omfatter eksempelvis klimaskærm, vinduer og yderdøre, tag elforsyning, kloakering, adgangsforhold, trykvand og lignende. Der ydes ikke lån til istandsættelser og forbedringer, der har karakter af luksus. Ansøgningen skal være vedlagt: Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring og udvidelse. 1 5 Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand Overslag over de samlede udgifter ved arbejdet. Dokumentation for at egenfinansiering kan tilvejebringes, jf. 13, stk. 2. Ansøgerens cpr. nummer og bopælsattest. Lån ydes kun til bygger, hvor der ikke forinden udstedelse af tilsagn er indgået bindende kontrakter eller igangsat arbejder. 4 Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, såfremt det pågældende arbejde kræver en arealtildeling. Opgaven skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet og ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagn. Hvordan og hvornår udbetales lån fra Selvstyret: Lånet fra Selvstyret udbetales, når istandsættelsen, forbedringen eller udvidelsen er færdiggjort og mod fremvisning af bekræftet byggeregnskab et originalt anmærkningsfrit registreret samt stemplet pantebrev samt forsikring og original noteret panthaverdeklaration ved udvidelser kræves tillige en ibrugtagningstilladelse, for at få udbetalt lånet. Ansøgning om renoveringslån stiles til: Økonomi- & Personalestyrelsen Postboks Nuuk Lovgivning: Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. 13

14 Renoveringstilskud til boligstøttehuse og medbyggerhuse Der er mulighed for at yde tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring af huse opført efter kapitel 4 i daglig tale kaldet boligstøttehuse. Tilskuddet er betinget af, at der er lån til Selvstyret, eller der har været et lån til Selvstyret med de nuværende ejere som låntagere. I 45 fremgår at tilskuddet kan udgøre kr., men er i Finanslov 2016 reguleret til kr. Hvis hustandsindkomsten de seneste 2 slutlignede år har ligget under /år, kan der ydes tilskud på maksimalt kr. hver 5. år til renovering, udvidelse eller forbedring af boligstøttehuset eller medbyggerhuset. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, forhøjes indkomstgrænsen med kr. pr. barn, dog maksimalt for 6 børn. 14 Ansøgning om tilskud til renovering stiles til: Økonomi- & Personalestyrelsen Postboks Nuuk

15 Ny mulighed for pensionister og førtidspensionister til at søge om lån til renovering af deres bolig Naalakkersuisut er klar over, at det kan være svært at blive boende i sit hus, hvis der ikke er midler til at renovere eller forny sin bolig og det kan være svært som pensionist eller førtidspensionist at spare sammen til større renoveringsopgaver. Derfor er der nu i 2016 givet mulighed for pensionister og førtidspensionister at søge om lån til renovering af deres bolig. Ved tekstanmærkning nr. 3 til hovedkonto støttet privat boligbyggeri har husejere, som er pensionister eller førtidspensionister, og som ikke har lån under boligstøtteordningen eller 20/20/60-ordningen, mulighed for at søge om lån til renovering af deres hus på max kr. Tekstanmærkningen giver mulighed for at yde lån til alderspensionister og førtidspensionister, som ikke har en opsparing eller som ikke kan finansiere planlagt, periodiske vedligeholdelse af deres hus, ved at optage realkredit- eller banklån. Dermed vil ordningen medvirke til at pensionister og førtidspensionister får forbedrede muligheder for at forblive i eget hjem. Den skitserede tekstanmærkning lægger sig op ad de regelsæt, der er for istandsættelseslån jf. Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering, uden dog at sætte et maksimum for boligens størrelse og minimum for boligens alder. Dette sker henset til at der er tale om lån, der ydes til planlagt, periodisk vedligeholdelse, særligt af boligens klimaskærm. 15

16 Følgende betingelser skal være opfyldt: Husejer kan dokumentere, at denne er tilkendt alderspension eller førtidspension Husejer kan dokumentere, at husejer ikke kan opnå realkrediteller banklån Arbejdet kan være begrundet i miljø- og energiforbedrende tiltag Husejer kan dokumentere, at huset er forsikret og at husejer ikke er i restance med forsikringspræmien Husejer kan dokumentere, at husejeren ikke har forfalden gæld til det offentlige Der ydes ikke lån til bygningens anvendelse og brug eller arbejder, der har karakter af luksus Husejer er ikke berettiget til tilskud eller lån jf. Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Arbejdet kan være til levetidsforlængelse af klimaskærm, vinduer og yderdøre, tag, elforsyning, kloakering, adgangsforhold, trykvand og lignende. Låneansøgningen kan indeholde udgifter til projektering, håndværkerudgifter, udfærdigelse af pantebrev samt stempelafgifter. Låneansøgers værdi af eget arbejde indgår ikke i de samlede udgifter. Tilsagn om lån skal være udstedt forinden arbejdets udførelse Lån sikres ved pant i boligen. Lånet respekterer eventuelle andre lån, ydet mod sikkerhed i boligen. Der kan ydes flere lån, dog må disse lån tilsammen maksimalt udgøre kr. Lån udbetales når istandsættelsen er færdiggjort og mod fremvisning af anmærkningsfrit registreret pantebrev. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre der sker ejerskifte mellem låntager og låntageres ægtefælle eller långiver bestemmer andet. Lånet forfalder til betaling når Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og stormskade Låntager fraflytter boligen Låntager udlejer boligen Låntager indretter boligen til erhvervsformål. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget. 16

17 Medbyggersæt Selvstyret kan yde lån til opførelse af et medbyggerhus, som er et hus der opføres med assistance udefra. Lånets løbetid er 33 år. Og ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Størrelsen på lånet afhænger af hustandsindkomsten for de seneste 5 år, og udgør maksimalt 95 procent af de dokumenterede udgifter. Følgende skal fremsendes ved ansøgningen: 1 husstandens skattepligtige indkomst de seneste 5 år, hvis husstandsindkomsten er mere end kr. om året, kan der ikke fås et rente- og afdragsfrit medbyggerlån 5 6 Tilbud til opførelse af råhus (tømrer eller tømrerfirma) Tilbud til installation af VVS i huset (VVS-firma). 2 3 Dokumentation om egenfinansiering Kopi af arealtildeling eller arealreservation 7 Tilbud til installation af el samt stikledning (elinstallatørfirma). 4 Tilbud til opførelse af fundament (tømrer eller tømrerfirma) Der kan i 2016 søges om medbyggersæt af typen Illorput Illorput 2100 kan bygges i lokaliteter i byer- og bygder, dog ikke i byerne Qaqortoq, Nuuk, Sisimut, og Ilulissat, idet der i disse byer er muligt at opnå realkredit til privat boligbyggeri. Illorput 2100 er dimensioneret til max. vindhastighedstryk 1,6 kn/m 2 og kan p.t. ikke bygges i følgende lokaliteter: Siorapaluk, Narsarsuaq, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Tiniteqilaaq. Der arbejdes på en variant der er dimensioneret til max. vindhastighedstryk 2,4 kn/m 2, dette arbejde forventes færdig ultimo Øvrige begrænsninger: Der skal ligeledes gøres opmærksom på at Illorput 2100 p.t. kun kan opføres med fundering på fast fjeld, der arbejdes på en funderingsløsning, så huset kan opføres på løsjordsfundering. Dette arbejde forventes færdig ultimo I de tidligere år har A/S Boligselskabet INI indkaldt ansøgninger med frist den 1. december. Der henvises i øvrigt til bygdekontorer, kommuner samt A/S Boligselskabet INIs lokalekontor eller hjemmeside, hvor yderligere info og ansøgningsskema kan downloades på Lovgivning: Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. 17

18 Grafisk tilrettelagt af: Fotos: ReneDesign ApS Peter Jensen, inuk Media Box 900, 3900 Nuuk Grønland Box 1053, 3900 Nuuk Grønland

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på lån til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 3. august 2007 EM 2007/44 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning,

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger 18. januar 2008 FM 2008/43 Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

22. december 2006 FM2007/21

22. december 2006 FM2007/21 22. december 2006 FM2007/21 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

10. juni 2011 EM 2011/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde

10. juni 2011 EM 2011/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde 10. juni 2011 EM 2011/XX Forslag til: Inatsisartututlov nr. x af xx 2011 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på lån til finansiering af opførelse af nye boliger,

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 08. marts 2007 FM 2007/21 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningen erstatter landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering som ændret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 6. marts 2007 FM 2007/23 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 Forslag til Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. bkg_nr_09-2003_dk http://www.nanoq.gl/gh.gl-love/dk/2003/bkg/bkg_nr_09-2003_dk.htm Side 1 af 1 18-10-2003 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets

Læs mere

Alle interesserede opfordres til at deltage i prækvalifikationen, jfr. Tilbudslovens 12, nr. 4.

Alle interesserede opfordres til at deltage i prækvalifikationen, jfr. Tilbudslovens 12, nr. 4. INI, den 1. september 2014 Journal nr.: Att.: Prækvalifikation af vedligeholdelses- og rengøringsarbejder i de af A/S Boligselskabet INI administrerede ejendomme og boliger samt andre ydelser for Boligselskabet.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Ansøgning til Lolland-Falsters stiftsråd om lån (sendes i 1 eksemplar gennem provstiudvalget)

Ansøgning til Lolland-Falsters stiftsråd om lån (sendes i 1 eksemplar gennem provstiudvalget) 1 Ansøgning til Lolland-Falsters stiftsråd om lån (sendes i 1 eksemplar gennem provstiudvalget) Der henvises til de vedlagte ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDBETALING OG AFVIKLING AF BEVILGEDE LÅN

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

BILAG: Lån og afdragsordninger

BILAG: Lån og afdragsordninger BILAG: Lån og afdragsordninger Mange borgere er ikke i stand til at optage et almindeligt bank- eller realkreditlån, men der findes dog andre lånemuligheder, hvilket Norddjurs Kommune informerer om i forbindelse

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 9. August 2007 EM 2007/46 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget erstatter den gældende landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere