RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/ kl i lokale A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01"

Transkript

1 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/ kl i lkale A Frmalia Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde: k 2. Sekretariatet infrmerer Frmanden Sekretariatet - siden sidst Indbinding er en mangelvare efter DSR er lukket. Der arbejdes på en løsning, g lige nu trr vi det bliver bibliteket, men vi vender tilbage når en aftale er på plads. Ordstyrer til GF er nu Carsten Jensen, der er den nye frmand fr DDD Nøgler til rådet er en mangelvare. Der pfrdres til at de der har en nøgle til rådet afleverer den tilbage til Lne hvis de ikke længere har et behv fr nøglen. Klistermærker Der er mulighed fr at få klistermærker i dag. Ellers kan det afhentes i åbningstiden, tirsdag Academic Bks AC har vertaget DSRbutikkens salg af veterinærartikler. 10% rabat med VMF klistermærker. Det er muligt at søge m tilskud ved Academic Bks til fx print af plakater e.lign. Studenterrådets GF 4. Oktber Studenterrådet er den studenterrganisatin der repræsenterer alle de studerende ved Københavns universitet. Vigtigt at de dyrlægestuderende er 1

2 repræsenteret, men sekretariatet er desværre til DDD GF i Vingsted, g kan ikke deltage. Der pfrdres til at ngle fra RSV tager afsted. SR s plitik fastsættes efter hvad man finder ud af på GF. Man skal tilmelde sig inden mht mad. Hvis 2 kmmer sm repræsentanter fr VMF, har man yderligere 8 stemmer fra VMF. Tag meget gerne kntakt hvis man er interesseret. Gennemgang af pster Et åbent udvalg betyder at man ikke frpligter sig ved at sidde med i udvalget. Man er velkmmen til at deltage i et enkelt møde, kmme frbi med en idé eller være med hele vejen. Det er helt valgfrit. Sekreteriat: Frmand; hlder fast i alle tråde g deltager i Årsmøder mm. En frhldsvis travl pst. Næstfrmand; VMF s repræsentant i DDD. Man sidder med i hvedbestyrelsen + fagfreningen + VAFU m.fl. Bindeled via VMF g DDD. Str arbejdsbyrde, gd idé at man kender lidt til VMF. Sekretær; en praktisk pst. Man skriver referater til mrgenmøder g RSVmøder. Står fr lkalebestilling, mad mm. En frhldsvis simpel pst, g en gd begynderpst Kasserer; der er 2 kasserer, administrer øknmi, frsikring, bgføring, laver regnskab g lægger budget. Det er en 2-årig pst, hvr man det første år læres p g andet år lærer en ny p. Gd begynder pst Sundrepræsentant; VMF s kntakt til SUND. Man sidder med 3 steder: Sekretariatet, Studenterfrum, SUNDrådet (samling af alle råd fra de frskellige uddannelser). Umiddelbart en k startpst. Campusudvalgsrepræsentant; Campusrådet har repræsentanter fra alle studieretninger på Frederiksberg Campus. Nyt udvalg efter DSR s nedlæggelse. Man kan gdt være ny, men gdt med visiner g idéer. Infrmatinsansvarlig; Laver kanylen sm er et åbent udvalg. Ellers ansvarlig fr infrmatin, facebk mm. Peridisk travlhed efter udgivelse. Ok startpst. Webansvarlig; Ansvarlig fr maillister + hjemmeside + facebk + diverse. 2

3 Udvalgskrdinatr; Hlder verblikket ver de frskellige udvalg g er den direkte kntakt mellem studentervejledningen g VMF. Studienævnet Se under punkt længere nede Undervisningsudvalg Der er 3 undrvisningsudvalg, ét fr hvert institut: IPH, IKVH g IVS. Der er møder efter hver eksamen (4 møder m året) man diskuterer evalueringerne sammen med de kursusansvarlig. Et gdt sted at starte. Institutråd Ikke meget arbejde. Man kmmer til møder g kmmer med input. 4-6 møder pr år. Handler meget m at højne samarbejdet. FAMU/IAMU Arbejdsmiljø udvalg på fakultets g institutniveau. Der arbejdes lige u på at pstille et udvalg på ca. 3 persner sm vil kunne varetage dette mråde fremadrettet i fællesskab. En gd startpst Medlemspulje VMF s penge sm uddelegeres 2 gange m året. Møder 2 gange m året. Bladudvalget Åben udvalg hvr man er med til at lave KANYLEN. Gallaudvalg Arrangerer VMF s gallafest i nvember. Der er traditin fr at der udvælges ngle af hjælperne fra årets gallafest. INPUT Fregår 1 gang m året. Der er 5 møder p til dagen hvr man planlægger hvem der skal med, inviterer firmaer mm. Til input er man på hele dagen. Gdt udvalg sm ny, gså til at lære andre studerende på tværs af årgang Event 3

4 Åbent udvalg med mulighed fr at lave faglige g sciale events. Der er sat kr. af m året til arrangementerne. Saly s hest Udleveres 1 gang m året til årets underviser. Man mødes 1 gang g læser evalueringer g udleverer prisen til smedjefesten. Kruuseudvalg Åbent udvalg. KRUUSE samler deres verskudsvarer g sender til VMF med jævne mellemrum. Disse ting gives med til studerende der skal ud at rejse i frbindelse med studiet g udføre frivilligt arbejde indenfr faget. Møder afhldes efter behv. Revisr Man skal 2 gange m året gennemgå budgetter g regnskab til GF g ekstrardinær GF. Lidt arbejde på disse tidspunkter, men ikke vervældende. Akademisk råd. 5 studerende der vælges på KUvalg. Man skal rådgive dekanen m strategiske planer. Ena Brchseniusens Legat Man deler penge ud til studerende. Udvalget er 3 årigt g er først til valg næste år Dyrlægeløftet Åben udvalg. Arbejder på at få lavet et arrangement fr dyrlæger når man får sin autrisatin. Campusrådsrepræsentant Printerløsning Ny printerløsning på Frederiksberg Campus. Man printer til en clud g ved at scanne sit studiekrt printer den på den valgte printer. Dvs. man kan printe hjemmefra g printe ud på sklen. Man betaler fr prints nu, så husk at sætte penge på knt, ellers duer det ikke. 4

5 Sekretær: Man kan uplade penge til en SCIENCEknt hvis man ønsker at printe på SCIENCE s printere. Planen med papirfrie eksamener er frtsat under udarbejdelse, dvs. hvr man må medtage USB. Studienævnet g kursusansvarlig bestemmer fr den enkelte eksamen. Frslag m en fælles vejledning til veterinærstuderende så vi ved hvad der skal gøres i praksis. Campusrådsrepræsentant udarbejder en vejledning, Der gøres pmærksm på at der kun er 2 printere på bibliteket, men at behvet er større. I Undervisningsudvalg skal der kæmpes mere fr at medbringe USB Stick til eksamener hvr der må medbringes hjælpemidler. reminder m hvide bøger Alle der sidder i et udvalg lige nu skal lave en hvid bg hvr man krt frklarer hvad man laver på sin pst. Sendes til sekretæren inden GF 23. ktber: 3. Update fra SUND Studenterpuljen ansøgningsfrist d. 10 ktber. Der er at søge m. Alle freninger kan søge til aktiviteter. Både faglige g sciale ting kan der søges penge til. Ansøgningsblanket kmmer på KUnet. 4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) (45 min) Studienævnet: frmand Peter Hlm, næstfrmand: Bnnie Helstad + 3 andre studerende + VIP er (videnskabeligt persnale) fra hvert institut. Studienævnet kæmper fr at frbedre uddannelsen + kvalitetssikring. Lige nu arbejdes på AVMA akkreditering. Studierdningsændringer, kursusbeskrivelser, dispensatinsansøgninger (sm der er strammet en del p på). Møde ca. 1 gang m måneden. Orientering m adgangskrav - Der har været tale m at ændre de nuværende adgangskrav. Kravet m fysik på B- niveau erstattes af bilgi A niveau. Studienævnet var imd, men dekanatet vil gerne gøre det ens fr alle på SUND. Derfr skal det implementeres. 5

6 - Spørgsmål til hvrdan man gør på gymnasierne, da flere steder ikke tilbyder Bilgi A. Der nævnes at mn ikke gymnasierne vil ændre det, så det kmmer til at passe efter udbud g efterspørgsel. - Vi afventer g ser hvad der sker. Punktet er på dagsrden til næste VSN-møde 20. ktber. Orientering m mellemuger - Mellemuger skal muligvis inddrages til undervisning, da der kan være prblemer med at nå al undervisning i ngle blkke hvr der er helligdage. Lige nu et prblem på kandidaten i fagene almen klinisk praksis mindre husdyr samt akut medicin g røntgen. - Hvad er meningen m dette? december behøver ikke at være fridage, det er almindelige hverdage. Dette er blevet freslået, men svaret var at det har at gøre med årsstrukturen, da december iflg KU er fridage. Kan skabe prblemer fr flk der har lavet planer i kalenderuge 5 at de får så sent besked. Undring ver hvrdan undervisningen kan ligge efter eksamensuge.dette er et reelt prblem, da den undervisning man evt. får frivilligt i uge 5, har betydning ifht. eksamen. Det vil være rart at kunne få tilbudt undervisning, men prblem at det ligger efter eksamen Det skal være frivillig undervisning g ikke bligatrisk, da der ikke kan inddrages mellemuger til bligatrisk undervisning Certifikater mm må ikke ligge i den frivillige undervisningsuge. Frslag m at rykke eksamen til mellemugen g undervise i eksamensugen. Der bliver nævnt at der i frvejen er undervisning i eksamensugen Ærgerligt at det er på den måde, men rart at undervisningen tilbydes sm supplement Undring ver at prblemet pstår, da det ikke burde være et tilbagevendende prblem da der er helligdage hvert år. Prblem hvis vi siger k nu, så inddrages alle mellemuger muligvis 6

7 Mdsat mening m at flk burde være glade fr at det tilbydes g det er utaknemmeligt at flk har planlagt ferie. Man må priritere studie frem fr ferie. Der gives ret i at det fremadrettet vil være et anderledes prblem hvis man ved det i gd tid. Men i år er det et prblem pga. planlagt ferie, praktik e.lign. Prblem at 50% af ens praktik på smådyrs hspitalet kan blive frivillig undervisning, så hvis man ikke har mulighed fr at deltage mister man meget praktik. Hvrfr skal alt presses sammen fra 1 september til 1. Juni g så med 3 måneders smmerferie. Frslag m at inddrage nget m smmerferien. Det er i frvejen svært at planlægge sin tid på dette studie. Skema + øvelseshld gives fte først 1-2 uger før start, giver ikke meget plads til planlægning. Frslag m at lave større hld g skære lidt af tiden fra cases. Prblemer med at have tid nk kan evt. afhjælpes med at inddrage smmerferie. I undervisningsudvalget gives der udtryk fr at fjerne blkstruktur til semesterstruktur fra underviserne, hvad er de studerendes hldning? Dette vil kunne give 1 uges undervisning mere g mulighed fr læseferie. Men der er ikke snak m lige nu at ændre på blk/semester struktur. Prblem at tage tid fra smmerferien frdi flere bruger tiden på praktik, ferie g har brug fr denne ferie. Frslag m at inddrage 2 af mellemugerne fx i efteråret hvr der er efterårsferien + frår hvr der er påskeferie. Lave større hld så man ikke mister vagter på det praktiske. - Opsummering Hvem vil gerne behlde mellemuger: ca. 50 ud af 70 stemmer fr. Optag på diff, karakter vs. tilfældig. Der er åbent fr at vi ikke udelukkede kan ptage flk på baggrund af deres bachelr-gennemsnit - Hvad er RSV s hldning til at ændre ptagelseskravene på differentiering? 7

8 100% tilfældig indenfr den retning man søger sm første priritet er k Fx de 10 bedste på karakter g resten tilfældigt eller 50% Der stilles spørgsmål til hvad man efterhånden skal bruge gde karakter til hvis ikke det er fr differentieringen. Hvad er frmålet med det? Måske at lette presset på bachelr? AVMA undrer sig ver at det kun er på karaktersnit. De synes man skal kigge på flks erfaring. Frslag m 50% på karakter g at man tager højde fr at flk har været i praktik. Flere mener at differentieringen er irrelevant fr hvad man vil være, derfr mindre vigtigt Vigtigt at verveje m der kmmer større pres fr dem der stræber den i frvejen fr at pnå de gde karakter, hvis de ved at det kun er 10% eller 50% der ptages via karakter. Mdsat argumenters der at hvis man i frvejen stræber, så ændres det nk ikke på m det er 100% eller 50% der ptages efter de højeste karakter. Lige nu er det tilfældigt m det er frår eller efterår, men frslag m at det gså skal inddeles herefter Optag på uddannelsen er i frvejen med kvte2, frslag m at dette implementeres til differentieringen, så man kigger på hvad flk har af praktisk erfaring. 5. Undervisningsudvalg g øvrige udvalg infrmerer Kruuseudvalg Søg søg søg ( reklame via hjemmesiden + Kanylen) KRUUSE sendte en palle med diverse ting g især rigtig mange kraver i smmerferien. Hvis der er ngle der skal arbejde frivilligt, skal de blt sende en ansøgning til Eller se nærmere på hjemmesiden. uuivs Fremver skal immunlgi g alm. patlgi muligvis skilles ad så der bliver dbbelt blk i immunlgi sammen med dbbelt blk infektinsmikrbilgi. Frdi fagene passer bedre sammen. 8

9 Snak m at få flere klikker/nline test ind i undervisningen. 6. Status yngste årgang Den nye årgangs repræsentanter præsenteres Alt er k på årgangen indtil videre. De er kmmet gdt i gang. Printerprblemer, så de fleste har fundet andet løsning, købt selv eller printer andet sted. - Andre fra årgang 14 udtaler det er nemt nk hvis man blt får lidt hjælp mht. hjemmesider. - På tirsdag har de bibliteksgennemgang fra der ville det være gdt at få det gennemgået - Årgangen ønsker en vejledning hvr alle links er skrevet. Det hjælper ikke at have sedler ved printeren når man sidder derhjemme g skal printe til fllw-me. - Der findes en vejledning Kunet, bachelr i veterinærmedicin, it g print. - Frslag m at flytte printere fra rådet til marmrhallen, men kan være svært ifrhld til SCIENCElkaler med SUNDprintere. Evt tage dette med i FAMU/LAMU eller andet udvalg hvr det er relevant. - Samme pris m man bruger SCIENCEprinter eller SUNDprinter, derfr kan man gøre det nemmere fr sig selv ved at have en SCIENCEknt - Der er ikke SCIENCEprintere på hspitalet Klistermærker kan fås i kntrtiden, tirsdag Up-cming fra årgangs rep Årgang 09 Årgang 10 - er på differentiering, skriver speciale, hlder rlv g har det ellers gdt - Det går gdt på rtatinerne. Det med blkstruktur vi har talt m tidligere er et prblem her. - Halvdelen af årgangen får en eksamen med hjælpemidler g halvdelen uden hjælpemidler pga. der er sket en ændring i kursusbeskrivelsen i det nye studieår. Utilfredshed med dette. 9

10 Årgang 11 Årgang 12 - Prblemer med printere på smådyrshspitalet - evaluerer bachelrskrivningsfrløbet, g er i gang med MKR-kurserne, sm der - så vidt de ved - ingen prblemer har været med indtil videre. - Alt k Årgang 13 - Alt k, gd g afslappende blk indtil videre. 8. Rusture, Ddag (Frederik Althehn) Rusturene har indført Ddag sm er implementeret fra resten af SUND. Man samler p på rusturene efter turen er færdig så det hele ikke slutter den dag man kmmer hjem. Igen d 3. Oktber Oktber. Vil gerne søge penge fra VMF til rusturene, men det er j egentlig til efter rusturene. Alle dem der er 1. Års skal med, ikke kun VMF medlemmer kr. vil de gerne søge m fremadrettet sm de kan budgettere med. Man kan ikke søge studenterpuljen til RUStur, da de støtter gennem AUS. - Frslag m at lave et udvalg så man kan søge driftstilskud fra studenterpuljen Prblem at bruge VMF s penge til alle 1. Års, både VMF g ikke-vmf medlemmer. Desuden er det fr et arrangement der ikke er fr alle VMF medlemmer. Der bliver sagt at de fleste er VMF medlemmer. Frslag m at man kan tage pengene fra t-shirts - Ikke muligt at gøre i år, da pengene er brugt. Desuden er pengene søgt til t-shirts g kan derfr ikke bare bruges til nget andet. Det bliver nævnt at det er vigtigt fr RSV at vide hvrdan VMF s øknmi er m der er luft i budgettet g hvr mange på 1. Årgang der ikke er medlem af RSV. Frslag m at vi stiller pengene til frslag i år, laver evaluering på det g ser m det er en succes. 10

11 De andre studieretninger på SCIENCE har gså Ddag. Evt. spørge dem hvrdan de får penge til det. Det stilles til afstemning m VMF skal give penge til Ddag i år. Enstemmigt vedtaget. 9. Eventuelt Kantinen på Thrvaldsensvej er under renvering, derfr lille kantine i marmrhallen indtil midt januar Det er en service fr s at kantinen renveres, g det er fr at frbedre kantinen. Husk stadig kantinen på Gimle. Kødfri mandag er implementeret med fkus på miljø, CO2 g bæredygtighed andre steder end Frederiksberg Campus. Frslag m at indføre det på Frederiksberg Campus. Campusrådsrepræsentant tager det med videre. - Måske bedre at freslå at de får bedre vegetarretter? - Frslag m at bede m mere varieret kst, gså gerne uden kød. Det bliver taget gdt imd. - Prblem m at kantinen lukker tidligt, der spørges efter m man kan få en kaffeautmat stillet til rådighed. - Kaffemuligheder tages med til campusrådet. Husk at blive medlem af Campusrådets facebkside. Opfrdring m at tilmelde sig RSV mailliste via studmedvet.dk Der spørges til rette vejledning til eksamenspgaver. Det er ikke nget vi er berettiget til. Men vi kan pfrdre til det. 10. Fælles spisning Man kan spørge en fra de gamle årgange der har fået 10 eller 12 m de vil vise deres besvarelse. - Ngle gange lægges de p senere. Andre gange er de ikke tilgængelige. - Tag kntakt til årgangsrepræsentanterne g de kan tage kntakt til kursusansvarlige. 11

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Indledning Denne rapport omhandler et study abroad semester på San Diego State University(SDSU) i San Diego, Californien,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere