Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED BRANDVÆSEN...8 FIGUR 1: ORGANISATIONSDIAGRAM FOR RINGSTED BRANDVÆSEN...12 TABEL 9: FOKUSOMRÅDER FOR FOREBYGGELSESTILTAG STYRING OG OPFØLGNING PÅ RISIKOBASERET REDNINGSBEREDSKAB...23 Vedlagt: 1) Bilag A: Udrykningssammensætninger 2) Oplæg til serviceniveau 3) Delrapport 1: Risikoidentifikation 4) Delrapport 2: Risikoanalyse 2

3 1. Formål og baggrund Denne plan har til formål at beskrive redningsberedskabet i Ringsted Kommune, som det kommer til at se ud baseret på det politisk fastlagte serviceniveau for Ringsted Brandvæsen fra 2012 og frem. Planen tager udgangspunkt i arbejdet med risikobaseret dimensionering af Ringsted Brandvæsen, som blev påbegyndt i januar Konkret blev arbejdet gennemført i følgende faser: 1. Risikoidentifikation (januar juni 2010) 2. Risikoanalyse (juni december 2010) 3. Udarbejdelse af oplæg til serviceniveau (december 2010 februar 2011) 4. Beredskabskommissions behandling af forslag til opbygning af det fremtidige beredskab (maj 2011) 5. Udarbejdelse af nærværende planudkast (maj juni 2011) Herefter sendes planudkastet til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter planudkastet behandles i byrådet og der udarbejdes den endelige plan, som indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Forarbejdet og processen, der har ført til dette planudkast har været omfattende og er dokumenteret i de vedlagte delrapporter og tilhørende bilag, hvor interesserede kan få yderligere indblik i den bagvedliggende proces. 1.1 Opbygning af oplæg til serviceniveau Planudkastet er opbygget af følgende overordnede afsnit: 1) Ringsted Kommunes risikoprofil 2) Opbygning af Ringsted Brandvæsen i form af: a. Overordnet organisation b. Operativt beredskab c. Forebyggende aktiviteter d. Serviceopgaver, som skal løses af redningsberedskabet. 3) Styring og opfølgning på risikobaseret redningsberedskab 3

4 2. Risikoprofil af Ringsted Kommune Ringsted Kommune har ca indbyggere fordelt på Ringsted 295 km Risikoobjekter De største risikoobjekter i Ringsted Kommune er: Kort 1: Kort over Ringsted Kommune Indsæt oplistede risikoobjekter fra oplæg til serviceniveau. Kan være som f.eks. Virksomheder i form af Danish Crown (ammoniakoplag), Supergros (højlager), Ringsted Halmvarmeværk Uddannelsesinstitutioner i form af ZBC Ringsted (fagskole med skolehjem). Kulturelle værdier i form af Sporvejsmuseet, Skjoldenæsholm, Ringsted Museum, Sct. Bendts kirke. Større forsamlingssteder i form af Ringsted hallerne, Ringsted Kongrescenter, Sørup Herregård. Trafikinfrastruktur i form af Vestmotorvejen, Indfaldsvejene til Ringsted, Jernbanen. Steder med mange dyr i form af Havrebjergvej 53, - Svinehold > 500 søer & 5000 slagtesvin og smågrise. Særlige arrangementer i form af Ringsted Festival og Ringsted Natten, Ringsted Byfest. Oversvømmelsestruede trafikale knudepunkter og boligområder, som bliver oversvømmet ved store mængder af regn. Derudover er der parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger på over 3. sal samt landområder med stråtækte ejendomme. Det påregnes samtidigt, at der vil ske ændring i benyttelse 4

5 af kommunens 3 store søer, der betyder en øget risiko for ulykker ved aktiviteter på søerne. Desuden dukker der flere mindre søer op i nye boligområder, hvor uheld også kan ske. 2.2 Omfang og typen af udrykninger i Ringsted Kommune Der har i perioden været 181 udrykninger pr. år i snit i Ringsted Brandvæsens område svarende til 0,49 udrykning pr. døgn. Ringsteds område ligger på niveau med landsgennemsnittet. Fordeling på reelle, blinde og falske Udrykningerne i Ringsted Kommune fordeler sig med 67 % som reelle alarmer og 33 % som blinde og falske. Det adskiller sig ikke fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor der ligeledes er 67 % er reelle alarmer og 33 % blinde og falske alarmer. RINGSTEDs område Landplan Region Alarmtype I alt % % % I alt Reelle Blinde Falske Tabel 1: Udrykninger fordelt på alarmtype Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Alarmtype Brand Redning Miljø Reelle i alt Tabel 2: Udrykninger fordelt på opgavetype Det svarer til, at der er en reel brandopgave 7,6 gange om måneden, en miljøopgave 1,3 gange om måneden og en redningsopgave 1,4 gange om måneden. 5

6 Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: ABA-alarmer: 27,8 % af udrykningerne i Ringsted Kommune mod landsgennemsnit på 32,08 %. Bygningsbrande 21,9 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (5,6 %), etageejendom (3,4 %) og mindre brand (2,7 %), mens resten ligger jævnt fordelt på underkategorierne. Fordeling på måneder Antal udrykninger svinger fra 7 op til 27 udrykninger pr. måned og topper i januar, juni og august måneder. Dette passer generelt med sæsonen for nytårs- og skorstensbrande i januar og henholdsvis starten og slutningen på ferietrafikken i juni og august måneder. Fordeling på ugedage Der er i snit 103,4 udrykninger pr. ugedag på de fire år svarende til 25,9 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på fredage, formentlig på grund af kombinationen af myldretidstrafik og weekendtrafikken mod Fyn og Jylland. Fordeling på tid på døgnet Der er i snit 30 udrykninger pr. døgntime på de fire år. Antallet af udrykninger er højest fra kl. 14 til kl. 22 med et lille dyk kl. 18. Jul og nytår I julen (23/12 kl. 18 til 27/12 kl. 18, 4 døgn) har der i den fireårige periode været 5 udrykninger, hvilket er godt 1 udrykning i snit pr. døgn. Omkring nytår (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12, 1 døgn) har der i den fireårige periode været 7 udrykninger, hvilket er knap 2 udrykninger i snit pr. døgn, hvilket er 4 gange så højt som niveauet for et normaldøgn. Samtidige hændelser Der er i alt 13 gange svarende til 3 gange pr. år i snit, hvor der har været samtidige udrykninger. Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 8 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt assistance fra henholdsvis niveau 1 (andre kommuners redningsberedskaber) 5 gange og niveau 3 (det statslige redningsberedskab) 5 gange. Et par af assistancerne fra niveau 1 og 3 har været til samme opgave. Assistancerne har været i forbindelse med 7 brande og 1 miljøopgave. 6

7 2.2 Geografisk placering af udrykninger i RINGSTED Kommune Kort 1 viser udrykninger i , i alt 724, kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = Redning Grøn = Miljø Grå = blinde og falske alarmer Blå = diverse Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Kort 1: Udrykninger ) Brandopgaver forekommer mest i Ringsted by. 2) Miljøopgaver forekommer mest i Ringsted by og på motorvejen. 3) Redningsopgaver forekommer mest i den sydlige del af byen. 4) Blinde alarmer forekommer i Ringsted by. 7

8 3. Fremtidigt serviceniveau for Ringsted Brandvæsen 3.1 Processen bag fastlæggelse af serviceniveau På basis af risikoidentifikationen og risikoanalysen fik Ringsted Kommunes beredskabskommission og direktion forelagt en række modeller for det fremtidige beredskab i Ringsted Kommune inden for hvert af følgende elementer Opbygning af det operative beredskab 1. Stationsplacering og udrykningstider 2. Indsatslederfunktionen 3. Bemandingsniveau 4. Køretøjer og materiel 5. Vandforsyning 6. Uddannelse og øvelse 7. Frivillige 8. Indkvartering og forplejning 9. Ledelse og administration af det operative beredskab 2. Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter 1. Forebyggende myndighedsopgaver 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag 3. Samlede administrative ressourcer 4. Serviceopgaver Efter drøftelser indstiller beredskabskommissionen følgende: 1. Opbygning af det operative beredskab a. Stationsplacering og udrykningstider: Det indstilles, at brandstationen forbliver lokalt i den sydlige del af Ringsted bymidte. Afgangstiderne må ikke overstige 5 minutter jf. lovkrav, men det anbefales, at afgangstiderne nedsættes med 4 minutter, for tilsvarende at kunne dække hele kommunen 4 minutter hurtigere. Det indstilles at kravet til udrykningstiderne er følgende: 10 minutter = Ringsted by 15 minutter = Ringsted/Benløse samt de større landsbyer 20 minutter = Resten af dækningsområdet Der lægges op til, at min. 95 % af udrykningerne overholder ovennævnte udrykningstider, hvilket svarer til, at der maks. er 10 udrykninger pr. år der ligger over disse tider. 1 Interesserede kan se de forskellige modeller i Oplæg til serviceniveau. 8

9 b. Indsatslederfunktionen: Det indstilles at der er 3 indsatsledere i Ringsted Brandvæsen, som alle er fuldtidsansatte i brandvæsnet. Samtidig indstilles det, at der er mindst en uddannet indsatsleder, ud over de tre faste, som kan indgå som afløser. c. Bemandingsniveau: I hverdage mellem 6-18, køres der indenfor 1 minut med et mandskab på 1+3, der er fast på stationen. Samtidigt tilkaldes deltidsmandskab, der skal kunne køre med 1+5 indenfor 5 minutter. Efter kl. 18 på hverdage og hele døgnet i weekender og helligdage, dækkes udrykningen alene med deltidsmandskab, der kan køre med 1+7, altså som den nuværende bemanding. Modellen tager højde for at det er svært at få deltidsbrandfolk. De 4 personer der er fast på stationen, løser diverse stationsopgaver 2 og kan med fordel løse en del andre kommunale opgaver og dermed vil prisen for det faste mandskab spares andre steder i kommunen. d. Køretøjer og materiel: Det indstilles, at der vælges model A. Det indstilles ligeledes, at ingen primære udrykningskøretøjer(sprøjter, tankvogne, stiger, pionervogne) overskrider 25 års alderen. Modellen er nærmere beskrevet på side Se bilag 3: Opgaveportefølje for dag-beredskab. 9

10 e. Vandforsyning: Det indstilles at vandforsyningen fortsat er baseret på vandkapaciteten på udrykningskøretøjerne, samt udvalgte centralt placerede kraftfulde brandhaner (vandydelse på 800 l/min eller mere). f. Uddannelse og øvelse: Det indstilles, at der udover de 12 årlige lovpligtige øvelser (24 timer pr. mand), indlægges yderligere 36 timer årligt pr. mand, svarende til 12 ekstra øvelser pr. år, til vedligehold af mandskabets kendskab til redning i højder, arbejde på vand og kemikalieøvelser. g. Frivillige: Det indstilles at Ringsted Brandvæsen bibeholder en frivilligstyrke på 30 m/k, der uddannes til at indgå som et supplement til det daglige beredskab og derfor uddannes til at løse de opgaver, der følger de forpligtelser. Ligeledes bibeholdes deres kompetence indenfor nødbehandling, så Ringsted Brandvæsen er repræsenteret ved festivaler og andre arrangementer hvor synlighed er en fordel også i forbindelse med hvervning af flere brandfolk til beredskabet. h. Indkvartering og forplejning: Det indstilles at Ringsted Kommune kan indkvartere og forpleje 300 personer, svarende til antallet af passagerer i en togstamme. i. Ledelse og administration af det operative beredskab: Se under punkt Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter a. Forebyggende myndighedsopgaver : Se under punkt 3. 10

11 b. Risikobaserede forebyggelsestiltag : Det indstilles at der udføres forebyggelsestiltag ud fra følgende prioritering: Kurser på kommunale institutioner i brand- og førstehjælp Kurser på virksomheder og i større indkøbscentre i brand- og førstehjælp Foredrag for personale og brugere, de steder hvor der er ABA-anlæg Målrettede informationskampagner for private, både i brandforebyggelse og i forhold i trafikken. Det indebærer at der afsættes ressourcer, der svarer til 0,5 årsværk. I dag er der aktuelt 5½ årsværk ansat. Se også side Samlede administrative ressourcer: Det nuværende behov er: Ressourcer til drift, administration og ledelse af det operative beredskab Ressourcer til varetagelse af de forebyggende myndighedsopgaver Ressourcer til varetagelse af de risikobaserede forebyggelsestiltag Ressourcer i alt 3,25 årsværk 3,25 årsværk 0,5 årsværk 7 årsværk Tabel 3: Opdeling af opgaver i årsværk 4. Serviceopgaver: Udover organisering af det operative og forebyggende beredskab, skal serviceopgaver, som løses og som kunne løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Det operative beredskab løser, udover de akutte udrykninger til brand, miljø og redning, øvelser mv., i dag en række serviceopgaver, som er: Fyldning af trykflasker, vedligeholdelse af masker og vask af slanger Eftersyn af brandmateriel på kommunale institutioner Besøg på brandstation af kommunale institutioner og private virksomheder Vagtcentralfunktioner (udkald af brandfolk, ABA, AVA, AIA) Varetagelse af miljøberedskab, mindre spild af kendt stof Udlån af beredskabsmateriel Kørsel til tyverialarmer 11

12 De valgte modeller beskrives i detaljer i det følgende, da de udgør rammerne for det fremtidige brandvæsen i Ringsted Kommune. Det understreges, at serviceniveauet først ligger endeligt fast, når planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende godkendt i byrådet. 3.2 Opbygning af Ringsted Brandvæsen Modellen for serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, som beskrives hver for sig i det følgende: a. Overordnet organisation b. Operativt beredskab, herunder station, udrykningstider, indsatsledelse, bemandingsniveau, udrykningssammensætninger, køretøjer og materiel, vandforsyning, øvelse og uddannelse, frivillige, indkvartering og forplejning og ledelse og administration af det operative beredskab c. Forebyggende aktiviteter, herunder myndighedsopgaver og risikobaserede forebyggelsestiltag d. Serviceopgaver Overordnet organisation Ringsted Brandvæsen organisation ser således ud: Beredskabskommissionen Ledelse og stab Forebyggende beredskab Brandsyn, byggesagsbehandling, kursusvirksomhed m.v. Operativt Beredskab Brandslukning, redning, Brandmandskab og frivillige Figur 1: Organisationsdiagram for Ringsted Brandvæsen 12

13 3.2.2 Operativt beredskab 1. Stationsplacering og udrykningstider Der er et fokusområde omkring Skjoldenæsholm, der ligger udenfor 20 minutters zonen. Ud fra en brandstations placering på Køgevej eller syd derfor, i centrum af Ringsted by, er Ringsted by dækket indenfor 8 minutter og nærmeste omegn indenfor 10 minutter (grøn zone). Størstedelen af Ringsted Kommune udenfor bymidten, dækkes med en udrykningstid indenfor 15 minutter fra alarm er modtaget (gul zone). Resten af Ringsted Kommune dækkes indenfor 20 minutter (rød zone) dog med undtagelse af Skjoldenæsholm hvor udrykningstiden kan være højere end 20 minutter ved ufarbar veje (sne og meget trafik). Kort 2: Udrykningstider i Ringsted Kommune Der er specielt et område, hvor udrykningstiden er i fokus. Det er Skjoldenæsholm pga. sporvejsmuseet og kursuscenter. Der er en høj udrykningstid pga. smalle køreveje og at det ligger i det nordlige yderområde af kommunen. En mulighed for at mindske udrykningstiden, er at nedsætte afgangstiden til et 1-minutsberedskab. 2. Indsatsledelse Indsatslederen er Ringsted Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås en viden og kendskab til risikoobjekter og hændelser i kommunen, som er vigtig viden i forhold til at varetagelse af kommunens forebyggende opgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. På den anden side opbygges der viden om disse risikoobjekter gennem varetagelsen af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. 13

14 Det tilrådes derfor, at der er overlap mellem dem, der varetager indsatslederfunktionen og dem, der varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i kommunen med henblik på at sikre videnoverførsel mellem og styrke begge områder. Det opnås ved at lade medarbejdere, som varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i Ringsted Brandvæsens område indgå i indsatsledervagten. For at opretholde en faglig kvalitet, skal alle indsatsledere uddannes og efteruddannes i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens anbefalinger og retningslinier. Udover at køre med på 112 og ABA-udkald, kører indsatslederen til tyverialarmer, overfaldsalarmer samt besvarer telefonopkald fra kommunen, borgere, politiet, specielt udenfor kommunens normale telefontid. I dag er der 2 fastansatte indsatsledere. 3. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger Ringsted Brandvæsens områdes operative beredskab er hovedsageligt baseret på 5-minutsberedskab 3, dvs. brandfolk på tilkald, som skal kunne møde på station og afgå derfra i brandkøretøjerne inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Det indebærer, at brandfolkene skal rekrutteres blandt folk, der bor eller arbejder tæt på stationen. Det er generelt sværere og sværere at rekruttere brandfolk på tilkald i Danmark som helhed, især brandfolk, som kan være på tilkald i dagtimerne på hverdage og det gør sig også gældende for Ringsted Brandvæsens område. Alternative løsninger til at håndtere denne problemstilling er f.eks.: Målrettede rekrutteringstiltag: Blivbrandmand.nu kampagnen, Ringsted Natten etc. Brandfolk på fuldtid, dvs. brandfolk, som opholder sig på stationen eller på en kommunal arbejdsplads og som kan afgå straks alarmen er modtaget, dvs. udgøre en del af 1-minutsberedskabet. Jo flere brandfolk, der indgår i 1-minutsberedskabet, jo færre brandfolk på tilkald er der behov for. (Mandskabsmodel 3, 4 og 5) Risikoanalysen peger på at, at følgende modeller for opbygning af det daglige beredskab kan udgøre et forsvarligt og effektivt dagligt beredskab. Konkrete udrykningssammensætninger ud fra 112-picklistens meldingskoder vedlægges som bilag A. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Udover Ringsted Brandvæsens eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, 3 Se yderligere om sammensætning af bemanding under punkt C. Bemandingsniveau. 14

15 stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærvedliggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Der skal dog ydes vederlag for udgifter i forbindelse med denne mellemkommunale assistance, medmindre der er indgået en anden aftale herom. Overordnet set har Ringsted Brandvæsen mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det Det daglige beredskab i Ringsted, Nærmeste kommuner: minutter daglige beredskab evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærvedliggende kommuner Sorø Næstved Køge Fakse/Haslev Niveau 2: Assisterer ved større brand-, Lejre Syd Nærmeste støttepunkt: Støttepunkter rednings- og forureningsopgaver end hvad det daglige beredskab kan Beredskabsstyrelsen Næstved min. håndtere. Assistance ydes vederlagsfrit. Støttepunkt Greve 1 time Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Nærmeste: Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved og Frivilligcenter min. Assistance ydes vederlagsfrit. i Hedehusene Tabel 4: Assistancemuligheder ved større hændelser De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Ringsted Kommune. 15

16 4. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og materiel, som Ringsted Brandvæsen råder over pt. og med det nye serviceniveau. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Køretøjer Pt. Model A Autosprøjter 2 1 m/let frigørelse Tanksprøjter 1 Tankvogne 2 2 Pionervogne 1 m/let og tung frigørelse 1 m/let og tung frigørelse Slangetendere 1 Udgår Multivogne ekstra Stige/lift 32 meter 1 18 meter påhængsstige 1 Udgår Indsatsledervogne 1 1 ISL/bagvagt Miljøvogn Båd Skiltetrailer 1 1 ISL/KOM 1 ISL/bagvagt 1 Miljøvogn Servicevagt bil 1 Udgår Mandskabsvogn 1 1 Ladvogn redningsbåd Påhængspumper Fox-pumper Dykpumper l/min l/min l/min Renseplads 1 1 Springpude 1 1 Samlet vandkapacitet liter liter Tabel 5: Køretøjer og materiel i det operative beredskab 16

17 Der indsættes tanksprøjte, en drejestige/lift, en automobilsprøjte der opgraderes med let frigørelsesværktøj, slangetenderen og 18 meter påhængsstigen udfases. Der indsættes en skiltetrailer til egen sikkerhed, samt opbygges en specifik miljøvogn, der kan løse alle miljøindsatser i forhold til afspærring, afdækning, stopning af udstrømning samt opsamling. Den ene udfasede tankvogn placeres som supplerende vandforsyning og kan ved behov frembringes af vagtfrit mandskab eller frivillige. Dette giver en forøgelse af vandkapaciteten på liter i forhold til den nuværende kapacitet. Den ene indsatsledervogn opgraderes, så den kan benyttes som kommunikationsvogn, til større opgaver, hvor der er behov for ekstra kommunikationspersonale. Opgaven til kommunikation kan løses ved tilkald af frivillige. Vagtbilen udskiftes til en ekstra multivogn, så vognen kan benyttes til flere opgaver også i en udrykningssituation, da ikke-akut materiel bliver placeret i pakninger, der kan placeres i multivognene, afhængig af opgaven. Denne model giver rationaliseringsgevinster og mulighed for at køre med en differentieret udrykningssammensætning. Der er ekstra vand med i 1. udrykningen, hvilket betyder at man fremadrettet prioriterer færre brandhaner i Ringsted Kommune, men med en strategisk placering. 5. Vandforsyning Vandforsyningen i Ringsted Kommune er baseret på dels vandkapacitet på udrykningskøretøjer og dels på enkelte kraftfulde brandhaner (vandydelse på 800 l/min eller mere), placeret centralt, rundt omkring i kommunen. Det indebærer, at brandhaner der ikke har den fornødne ydelse udfases. 6. Uddannelse og øvelser Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskrav er afhængig af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder. En brandmand skal have gennemgået: 1. Grundkursus i førstehjælp (12 timer) 2. Grunduddannelse Indsats (74 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået: 1. Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) 2. Holdlederuddannelse Brand (185 timer) 17

18 I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. For både brandfolk og holdledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får, vedligeholdt deres brandmandsuddannelsen henover en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Det foreslås, at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser. Det kan f.eks. være temaer som kommunikation, særlige virksomheder, særlige aspekter ved ulykker som f.eks. jording i forbindelse med togulykker mv. Der lægges timer ind til rutinering og vedligehold af det specialiseret udstyr og de køretøjer, som i fremtiden bliver en større del af brandvæsnet. 7. Frivillige Ringsted Brandvæsen har i dag ca. 30 frivillige tilknyttet beredskabet. De frivillige er primært uddannet til at kunne indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte i Ringsted Kommune, men modtager også undervisning indenfor redning, kommunikation og nødbehandling, således at de kan indgå som et supplement til det daglige beredskab. Frivilligdelen af Ringsted Brandvæsen gennemfører primært uddannelse og øvelser i hverdagen, som for en vis procentdel, bliver dækket af Beredskabsstyrelsen. Frivillige vil fremover blive benyttet til entreprenøropgaver som mindre forureninger af kendt stof, stormskader, samarittervagter, supplerende vandforsyning, belysningsopgaver, eftersøgninger, kommunikationsopgaver og supplerende mandskab til brandfolkene ved større og længerevarende indsatser. Indkvartering og forplejning Beredskabslovens 12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Ringsted Brandvæsen håndterer dette gennem aftaler med bl.a. plejecenteret KLC mht. lokalitet og mulighed for madlavning, samt de frivillige, som tidligere beskrevet. 8. Drift, ledelse og administration af det operative beredskab Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 6. 18

19 Opgaver relateret til det operative beredskab Ledelse af operativt personale Kontrol af dataregistrering i ODIN Indsatsledervagt og deltagelse i indsatsledermøder Administration af brandhaner, kontrol, bestilling m.v. Drift af SINE-kontrolrum samt procedurer Kompetenceudvikling Administration af det frivillige beredskab Drift af bygninger, køretøjer og materiel Undervisningsaktiviteter Forbrug i alt Ressourceforbrug pr. år 0,5 mandår 0,1 mandår 0,25 mandår 0,15 mandår 0,05 mandår 0,15 mandår 0,05 mandår 0,8 mandeår 1,2 mandeår 3,25 mandår Tabel 6: Ressourcebehov forbundet med ledelse og administration af det operative beredskab Forebyggende aktiviteter 1. Forebyggende myndighedsopgaver Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Ringsted Brandvæsen gennem følgende aktiviteter: Ressourcebehovet forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 7 og de administrative opgaver i tabel 8. 19

20 Forebyggende Opgave Brandsyn i alt ca. 173 stk. samt opfølgning Brandteknisk byggesagsbehandling Sagsbehandling iht. Byggeloven Fyrværkeritilladelser/anmeldelser Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 100 stk. Myndighedstilladelser af arrangementer Revision af den risikobaserede dimensionering Forbrug i alt Ressourceforbrug i årsværk 0,5 mandår 0,35 mandår 0,5 mandår 0,2 mandår 0,1 mandår 0,2 mandår 0,05 mandår 1,90 mandår Tabel 7: Ressourcebehov forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver Administrativ Opgave Ressourceforbrug i årsværk Kommunal beredskabsplan 0,1 mandår Løbende opdatering af hjemmeside (billeder og tekst) 0,1 mandår Beredskabskommissionsmøder/forberedelse m.v. 0,05 mandår Administration (budget, økonomistyring, regninger, mails mv.) 1,0 mandår Afholdelse af interne møder i forvaltningen 0,1 mandår Forbrug i alt 1,35 mandår Tabel 8: Ressourcebehov forbundet med varetagelse af de administrative opgaver 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag Blandt de risikokategorier, som risikoanalysen viste, at det kan være relevant at sætte yderligere fokus på forebyggelse indenfor, er det følgende kategorier, som skal prioriteres højest grundet den risiko, som kategorien udgør (forebyggelsestiltag med højeste prioritet markeret med fed): 20

21 Risikokategori Omfang af hændelser (antal og % ) Underkategori i fokus Nuværende forebyggelsestiltag Forslag til yderligere forebyggelsestiltag 1. Privat beboelse 84 stk. = 12,1 % 1. og 3. Etagebyggeri, villaer og rækkehuse Normal information til borgere Yderligere information via foldere Foredrag Åbent hus arrangementer 1. Privat beboelse 38 stk. = 5,2 % Skorstens-bran de 1. og 3. Etagebyggeri, villaer og rækkehuse Normal information til borgere Information via skorstensfejere Samarbejde med skorstensfejere Sæson præget information via hjemmeside, kommunens information via aviser. 1. Privat beboelse 10 stk. = 1,4 % 4. Kolonihavehuse Normal information til borgere Specielle henvendelser til kolonihave-foreninger, opslag, foredrag m.v. 2. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer 204 stk. = 27,8 % ABA-alarmer 5. Indkøbscentre og butikker Information til ejere og brugere Brandsyn Vejledende besøg Brandkurser Foredrag 3. Steder med mange mennesker med natophold 10 stk. = 1,4 % 1. Plejeinstitutioner Brandsyn Beredskabsplanlægning Brandkurser Foredrag 6. Steder med mange dyr 17 stk. = 2,3 % 1. Rideskoler 2. Landbrug med dyrehold Normal information til borgere Information målrettet til rideskoler Foldere, brochurer Vejledende besøg 12. Trafikinfra-struktu r 142 stk. = 19,4 % 2. Privattrafik Samarbejde med politiet og vejdirektoratet Landsdækkende og lokale kampagner Samarbejde med køreskoler om foredrag Tabel 9: Fokusområder for forebyggelsestiltag 21

22 Siden den oprindelige plan blev godkendt i 2008, er der ikke sket yderligere skridt på det forebyggelsesmæssige område, hvorfor hovedparten af de tiltag der var lagt op til dengang, umiddelbart kan overføres til det ny plan. Forebyggelse er sund fornuft sat i system. Målet med kommunens risikostyring og forsikringspolitik er: at sikre kommunens ansatte og borgere mod skader, som kan undgås ved omtanke og hensigtsmæssig udførelse og tilrettelæggelse af arbejdet at sikre kommunen med uundgåelige tag og driftsforstyrrelser i relation til bygninger, anlæg, driftsudstyr, inventar og økonomiske midler. Indenfor brandvæsenets sikres dette ved at opprioritere indsatsen i forbindelse med undervisning i brand og førstehjælp. Der er derfor lavet en plan for øget gennemførelse af forebyggelseskurser på såvel kommunale institutioner som lokale virksomheder. Succeskriterierne er at samtlige kommunens institutioners personale har gennemført brand- og førstehjælpskurser indenfor en 4-årig periode Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet Det operative beredskab kan løse en række opgaver i dagtimerne, som ville understøtte, at man ansatte brandfolk i tilknytning til stationen i dagtimerne på hverdage. Der er således tale om opgaver, som brandfolkene ville kunne løse, når de ikke var på udrykning. Det skulle være opgaver, som Ringsted Kommune løste i samarbejde med den øvrige kommunale organisation i de tilfælde, hvor en sådan opgaveløsning skaber synergier og hvor der er kommunal interesse herfor. Det kunne være opgaver som: Driftsopgaver i forbindelse med personbefordring. Siddende personbefordring af kommunens ansatte samt børn i skoler og daginstitutioner i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst i arbejdstiden. Assistance til fjernelse af træer mv. fra kommunale veje ifm. stormskader, oversvømmelser etc. Hjælp med løft for hjemmeplejen Vagtrundering i kommunale bygninger Medvirken ved forskellige kørselsarrangementer Driftsopgaver i forbindelse med vandforsyning Driftsopgaver i forbindelse med andre forvaltningers materiel, køretøjer og bygninger 22

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 1 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1634_1462840/bilag_2_-_oplaeg_til_serviceniveau_2011.docindholdsforteg

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF HORSENS

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RUDERSDAL

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 13. august 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2 FORLØB FOR ARBEJDET...

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø 14. december 2015 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund 4 1.1 Formål 4 1.2 Udarbejdelsen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab Udkast 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 1.1 OPBYGNING AF RISIKOBASERET DIMENSIONERING...3 2. RISIKOPROFIL AF HELSINGØR

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 Indholdsfortegnelse 3.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 3.1.1 OPBYGNING... 3 3.1.2 ANVENDELSE... 3 3.2 BEREDSKABET... 4 3.2.1 KONKRETE

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere