Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune"

Transkript

1 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU FORLØB FOR ARBEJDET OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU FAXE KOMMUNES RISIKOPROFIL RISIKOOBJEKTER GEOGRAFISK PLACERING AF UDRYKNINGER OMFANGET OG TYPEN AF UDRYKNINGER FORSLAG TIL OPBYGNING AF FAXE BRAND & REDNING OPBYGNING AF DET OPERATIVE BEREDSKAB... 8 A. Stationsplacering og udrykningstider... 8 B. Indsatslederfunktionen... 9 C. Bemandingsniveau... 9 D. Køretøjer og materiel E. Vandforsyning F. Uddannelse og øvelse G. Frivillige i redningsberedskabet H. Indkvartering og forplejning I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab OPBYGNING AF VARETAGELSE AF DE FOREBYGGENDE AKTIVITETER A. Forebyggende myndighedsopgaver B. Risikobaserede forebyggelsestiltag SAMLEDE RESSOURCER TIL ADMINISTRATION, DRIFT OG LEDELSE SERVICEOPGAVER, SOM LØSES AF REDNINGSBEREDSKABET OPSUMMERING AF VALGMULIGHEDERNE MED ØKONOMI Bilag: 1) Delrapport 1: Risikoidentifikation med tilhørende bilag ) Delrapport 2: Risikoanalyse med tilhørende bilag

3 1. Baggrund for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau Baggrunden for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau er den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes. Konkret indebærer det, at kommunens redningsberedskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det operative beredskab, jf. bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. 2. Forløb for arbejdet Faxe Brand & Redning har siden januar 2012 arbejdet med denne proces, hvor beredskabspersonale og en ekstern rådgiver NIRAS A/S har arbejdet på projektet. I januar og februar er der arbejdet med risikoidentifikation, dvs. kortlægning, dokumentation og kategorisering af risici i Faxe Kommunes område. Bl.a. er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommune- og lokalplaner. I marts måned er der arbejdet med risikoanalyse, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante indsatskapacitetsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag. Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 1: Risikoidentifikation og Delrapport 2: Risikoanalyse, som er vedlagt som bilag. Disse rapporter danner grundlag for forslag til den fremtidige organisering af Faxe Kommunes redningsberedskab, som præsenteres i det følgende. 3. Opbygning af oplæg til serviceniveau Oplæg til serviceniveau er opbygget af følgende overordnede afsnit: 1) Beskrivelse af Faxe Kommunes risikoprofil 2) Forslag til fremtidig opbygning af Faxe Brand & Redning i form af: a. Forslag til opbygning af det operative beredskab b. Forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter c. Forslag til serviceopgaver, som kunne løses af redningsberedskabet. 3) Skematisk opsummering af valgmulighederne med økonomi forbundet med de forskellige forslag 3

4 4. Faxe Kommunes risikoprofil 4.1 Risikoobjekter De største risikoobjekter i Faxe Kommunes område er: Industri, produktion og lager i form af brandfarlige virksomheder som Haribo, Royal Unibrew, Nordisk Bogcenter og Dong Energi, virksomheder med kemikalieoplag som Danish Agro og Brenntag Nordic og Brdr. Christensen Haner, som har radioaktive kilder. Steder med mange mennesker med natophold i form af efterskoler som Faxe Hus Efterskole, Valdemarsbo Efterskole og Karise Efterskole og Idrætsefterskoler i Haslev, samt kommunens plejehjem. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af Haslev Gymnasium, Campus Haslev samt kommunens skoler, børnehaver, vuggestuer og sportshaller. Kulturværdier i form af Gisselfeld Kloster, Vemmetofte Kloster og Bregentved Gods. Trafikinfrastruktur i form af sydmotorvejen, landevejstrækninger, regionalbanen, lokalbanen og havnen i Faxe Ladeplads. Steder med mange dyr i form af rideskoler som Kastaniegården, Jagtgården og Kildebakkegård. Derudover er der gårde med store kvægbesætninger på op til 450 dyr, store svinebesætninger på op til dyr, fårehold på op til 800 dyr, minkfarme på op til 1200 dyr og hønsefugle op til stk. Forsyningsinfrastruktur i form af DONG Energy, naturgas, halmvarmeværk, SEAS/NVE og kraftvarmeværker. Særlige arrangementer i form af Haslev Festdage, Gisselfeld dags- og aftenarrangementer, Bregentved Dyrskue og Tøserunden (cykelløb med deltagere). Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger med 3. sal samt landområder med stråtækte ejendomme. 4.2 Geografisk placering af udrykninger Udrykningerne (analyseret for perioden ) har været i det meste af Faxe Kommune, men der er større klynger i Haslev og Faxe og mindre klynger i Rønnede, Faxe Ladeplads, Dalby og Karise. Kort 1 viser udrykninger i kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = Redning Grøn = Miljø Grå = blinde og falske alarmer 4

5 Blå = diverse Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Der har været brandopgaver over det meste af Faxe Kommune, men er koncentreret i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Karise, Dalby og Faxe Ladeplads. De fleste miljøopgaver er i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise Redningsopgaverne er primært i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede og på E47/E55-motorvejen De blinde alarmer kommer hovedsageligt fra objekter i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise. 4.3 Omfanget og typen af udrykninger Der har i perioden været i alt 1367 udrykninger, hvilket svarer til 273 pr. år i snit i Faxe Kommune svarende til 0,75 udrykning pr. døgn. Faxe Kommune har 7,7 alarmer pr indbygger pr. år i mod landsgennemsnittet på 7,23 alarmer pr indbygger pr. år). Faxe Kommune ligger således 7 % over landsgennemsnittet. Fordeling på reelle, blinde og falske Udrykningerne i Faxe Kommune fordeler sig på 74% som reelle alarmer og 26% som blinde og falske alarmer. Det ligger et stykke fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor 66 % er reelle alarmer og 34 % blinde og falske alarmer, men forholdsvis tæt på resten af region Sjælland, hvor 73 % er reelle alarmer og 27 % er blinde og falske alarmer. Faxe Kommune Landsplan Region Sj Alarmtype I alt % % % I alt ,0 100 Reelle ,8 Blinde , Falske ,6 2,1 Tabel 1: Udrykninger fordelt på alarmtype Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Opgave (Antal) Total I % Brand Redning

6 Miljø Andet Total Tabel 2: Udrykninger fordelt på opgavetype Det svarer til, at der er en brandopgave 9,7 gange om måneden, en miljøopgave 4 gange om måneden og en redningsopgave 2 gange om måneden. Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: 1. ABA-alarmer: 26,5 % af udrykningerne i Faxe Kommune mod landsgennemsnit på 31,8 %. 2. Miljøuheld: 16,6 %, som primært er mindre spild (15.3 %) mod landsgennemsnit 7,91 % 3. Bygningsbrand: 13,17 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (5,63 %), mens resten ligger jævnt fordelt på underkategorierne: Gårdbrand (1,76 %), industribygning (1,17 %), mindre brand (1,02 %), butik (0,73 %), fritliggende udhus, carport og garage (0,66 %), etageejendom (0,59 %), institution (0,51%), lejlighed (0,37%) 4. Brand i køretøj: 10 %, som primært er brand i bil i det fri (7,5 %) 5. Færdselsuheld: 6,7 %, som primært er færdselsuheld med fastklemte (5,78 %) 6. Indsatslederudkald: 6,2 % 7. Containerbrand: 5,9 %, som primært er container i det fri Fordeling på måneder Der er i snit 113,9 alarmer pr. måned i de fem år sammenlagt (svarende til 22,8 i snit pr. måned pr. år) svingende fra 80 til 140 udrykninger pr. måned i de fem år med top i januar pga. højt niveau af reelle alarmer og oktober pga. højt niveau af blinde alarmer og bund i juni pga. lavt niveau af både reelle og blinde alarmer. Kigger man på de enkelte år er der dog ikke en generel tendens. Fordeling på ugedage Der er i snit 195 udrykninger pr. ugedag på de fem år svarende til 39 udrykninger pr. ugedag pr. år Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, hvilket nok skyldes, at Faxe Kommune er en landkommune med industri, der genererer alarmer mandag til fredag fra 7 16 samt en bokommune, hvor borgerne er på deres bopæl og har aktiviteter i perioden fra samt i weekender. Fordeling på tid på døgnet Der er i snit 57 udrykninger pr. døgntime på de fem år svarende til 11,4 udrykninger pr. døgntime pr. år. Top (over 75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 9-10, 11-12, Mellem (40-75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 8-9, 10-11, 12-16, Bund (under 40 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl

7 Jul og nytår I julen (23/12 kl. 18 til 27/12 kl. 18, 4 døgn) har der i den femårige periode været 15 udrykninger, hvilket er 0,75 udrykninger i snit pr. døgn. Det er helt på niveau med gennemsnittet på 0,75 udrykning pr. døgn. Omkring nytår (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12, 1 døgn) har der i den treårige periode været 17 udrykninger, hvilket er 3,4 udrykninger i snit pr. døgn, hvilket er 4,5 gange så højt som niveauet for et normaldøgn. Samtidige hændelser Der er i alt 123 gange, hvor der har været to samtidige hændelser i perioden svarende til 25 i snit pr. år. Det typiske sammenfald i udrykninger er ABA-alarm kombineret med bygningsbrand, mindre forurening eller færdselsuheld samt væltede vejtræer. Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 22 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt andre niveau 1-beredskaber: 4 gange (Stevns Brandvæsen: 3 gange, Næstved Brand & Redning : 1 gang), niveau 2-støttepunkt: 3 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland) og niveau 3-beredskabet: 17 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland). Assistancer fordeler sig på opgavetypen på 13 brande og 9 miljøopgaver. 7

8 5. Forslag til opbygning af Faxe Brand & Redning Forslaget til den fremtidige opbygning af Faxe Brand & Redning beskriver først forslag til opbygning af det operative beredskab og dernæst forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter. 5.1 Opbygning af det operative beredskab A. Stationsplacering og udrykningstider Ud fra de nuværende brandstationers placering på Bækvej i Haslev og Rosenkildevej i Faxe er hele Faxe Kommune dækket inden for 20 minutter (rød zone) og en meget stor del af kommunen inden for 15 minutter (gul zone) og de største byer (Haslev, Faxe, Rønnede og Faxe Ladeplads inden for 10 minutter (grøn zone). Der er tre områder, hvor udrykningstiden er i fokus: 1. Fed pga. den forholdsvis lange kørevej, og der kun er én adgangsvej. Kan nås inden for minutter undtaget den sydlige spids af Fed, hvor køretiden vil overstige 20 minutter 2. Motorvejen pga. færdselsuheld, hvor udrykningstiden er minutter 3. Små landsbyer med stråtækte huse i tæt bebyggelse i yderområderne af Faxe Kommune pga. de lange køreveje, men de vil kunne nås inden 20 minutter. Faxe Kommunes naboberedskaber (Køge, Ringsted, Næstved, Vordingborg og Stevns) kan tilsammen nå hele Faxe Kommune indenfor ca. 25 minutter. Faxe Kommunes brandstationer er, som det kan ses af kortet til højre på siden, godt placeret, da det giver en god dækningsgrad for største delen af kommunen inden for ca. 15 min. Samtidigt er stationerne placeret i de områder (Faxe og Haslev by), hvor der kan rekrutteres deltidsbrandfolk i såvel dag- som aftentimer. Derudover er der indgået aftaler med Vordingborg Brandvæsen, Næstved Brand & Redning og Køge Redningsberedskab omkring alarmer på motorvejsstrækningen i Faxe kommune, da dette giver hurtigere udrykningstid på motorvejen. Aftalerne indebærer at, naboberedskabet dækker motorvejsstrækningen i Faxe kommune frem til nærmeste afkørsel, og Faxe Brand & Redning dækker motorvejsstrækningen ind i nabokommunen til nærmeste afkørsel. Der er indgået aftaler med nabokommuner om gensidig vederlagsfri assistance. Indstilling vedrørende stationsplacering og udrykningstider: At stationernes placering ikke ændres og at udrykningstiderne fastsættes til: 8

9 For byområderne Haslev og Faxe samt industriområdet i Rønnede inden for 10 minutter efter alarmen er modtaget, For de resterende mindre bysamfund, herunder Dalby, Karise og Faxe Ladeplads inden for 15 minutter efter alarmen er modtaget. For de yderligt og enkeltliggende bebyggelser, på nær den sydligste del af Fed, inden for 20 minutter efter alarmen er modtaget At den nuværende aftale med nabokommunerne omkring udrykning på motorvejen bibeholdes, da aftalen er medvirkende til en kortere udrykningstid. B. Indsatslederfunktionen Indsatslederen er Faxe Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Det er lovligt ved mindre hændelser at lade udrykningen afgå uden indsatslederen, hvorved holdlederen varetager den tekniske ledelse af indsatsen. Det er være ved hændelser, hvor der kun er indsat et mindre antal brandfolk, og hvor de er indsat, så deres sikkerhed og ledelse af indsatsen kan varetages fra et sted. Indsatsledervagten deles pt. mellem 6 personer, 3 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte. De 3 fuldtidsansatte varetager også brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Forslag til fremtidig indsatslederfunktion Model 1 (som pt.): Faxe Kommune inddeles fortsat i to indsatslederdistrikter og indsatsleder kører med på alle hændelser. Udrykningstiden for indsatsleder er op til 15 minutter. Model 2a: Faxe Kommune samles til et indsatslederdistrikt bemandet af fastansatte og holdlederne afgår til en række mindre foruddefinerede alarmmeldinger uden indsatsleder. Udrykningstid for indsatsleder er op til 30 minutter. Holdlederne skal uddannes som teknisk leder på skadestedet. Model 2b: Faxe Kommune samles til et indsatslederdistrikt bemandet af deltidsansatte og holdlederne afgår til en række mindre foruddefinerede alarmmeldinger uden indsatsleder. Udrykningstiden for indsatsleder er op til 30 minutter. Holdlederne skal uddannes som teknisk leder på skadestedet. Indstilling vedrørende indsatsledervagten: At model 2b vælges, da denne model samlet set ventes at give det bedste samarbejde mellem indsatsledelsen og brandstationerne. Det skal sikres, at der løbende udveksles information mellem det operative beredskab og myndighedsdelen, f.eks. vedr. byggesagsområdet og brandsynsobjekter. C. Bemandingsniveau Bemandingsniveauet er det antal brandfolk, der skal kunne afgå i førsteudrykningen, dvs. inden for de lovpligtige fem minutter fra alarmen er modtaget fra alarmcentralen. Det indebærer ikke, at alle brandfolk i bemandingsniveauet afsendes til alle alarmer, idet der kan differentieres i udrykningssammensætningen afhængig af alarmmeldingen, så der bl.a. til udvalgte meldinger (fx bilbrand i det fri) kan afgå reduceret bemanding i form af

10 Risikoanalysen peger på at, at følgende modeller for bemandingsniveauet kan udgøre et forsvarligt og effektivt dagligt beredskab 1 : Model 1 Model 2 (som pt.) Model 3 Stationer Kapacitet 5-minutsberedskab 2 Kapacitet 3 5-minutsberedskab 5-minutsberedskab Kapacitet Haslev ,5% ,0% ,5% Faxe ,5% ,0% ,5% I alt ,0% ,0% 4+16 >99,0% Behov for ekstern assistance 10% = ca gange pr. år 5% = ca gange pr. år <1% = 2-3 gange pr. år Tabel 3: Alternative bemandingsniveauer for det operative beredskab i Faxe Kommune Hver af de tre modeller uddybes i det følgende. Alle tre modeller bygger på, at det fremtidige bemandingsniveau fortsat baseres på: At udrykninger sammensættes på tværs af stationer og At udrykninger tilpasses mindre taktiske enheder, så der kan håndteres flere samtidige hændelser benyttes og første køretøj kan afgå hurtigere Model 1: Med denne model vil hver station kunne løse ca. 60% af udrykningerne i eget område og vil kunne indsætte et røgdykkerhold til indvendig slukning samt sørge for vandforsyning. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 40% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved ca. 10% af udrykningerne. Model 2: Med denne model vil hver station kunne løse ca. 76 % af udrykningerne i eget område og vil kunne indsætte to røgdykkerhold til indvendig slukning samt sørge for vandforsyning. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 24% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved ca. 5% af udrykningerne. Model 3: Med denne model vil hver station kunne løse ca. 90% af udrykningerne i eget område og vil kunne indsætte to slukningsenheder til to af hinanden uafhængige opgaver. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 10% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved under 1% af udrykningerne. 1 Jf. kravet om, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats, 1, stk. 1 i Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. 2 5-minutsberedskab er det antal holdledere og brandfolk, der skal kunne afgå i førsteudrykningen, dvs. inden for de lovpligtige fem minutter fra alarmen er modtaget fra alarmcentralen. Der skal være tilknyttet minimum tre gange så mange brandfolk på hver station for, at bemandingsniveauet kan overholdes. 3 Kapacitet er den andel af udrykninger, som 5-minutsberedskabet kan håndtere optimalt, jf. bilag 2.4 Oplæg til kapacitetsniveauer 10

11 En model 0, hvor der kun er 1+3 på hver station, medfører, at hver station kun vil kunne løse ca. 35% af udrykningerne i eget område. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 65% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved ca. 10% af udrykningerne. Dette er et meget lavt niveau beredskabsfagligt set. Derfor præsenteres denne model ikke som en reel valgmulighed. Indstilling vedr. bemandingsniveau: At model 2 (som pt.) vælges. Der lægges endvidere op til, at udrykningssammensætningerne i højere grad differentieres, så de tilpasses de enkelte alarmmeldinger, så der bl.a. til udvalgte meldinger (fx bilbrand i det fri) kan afgå reduceret bemanding i form af 1+4. Der lægges ikke op til en holddeling af brandfolkene, men at allekald bevares. Stigende problemer med at rekruttere brandmandskab på tilkald Faxe Kommunes operative beredskab er hovedsageligt baseret på 5-minutsberedskab 4, dvs. brandfolk på tilkald, som skal kunne møde på station og afgå derfra i brandkøretøjerne inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Det indebærer, at brandfolkene skal rekrutteres blandt folk, der bor eller arbejdere tæt på stationen. Det bliver generelt sværere og sværere at rekruttere brandfolk på tilkald i Danmark som helhed, især brandfolk, som kan være på tilkald i dagtimerne på hverdage. Denne udvikling er også gældende i Faxe Kommune, men endnu har det kunnet lade sig gøre at rekruttere brandfolk i Faxe Kommune, men på sigt bliver kommuner med 5-minutsberedskab nødt til at overveje alternative løsninger til at håndtere denne problemstilling. Det er f.eks.: 1) Målrettede rekrutteringstiltag: f.eks. at alle folk, der arbejder med opgaver inden for de tekniske serviceopgaver så vidt muligt bliver branduddannet, så de kan indgå i det operative beredskab og at der ved nyansættelser ytres ønske overfor jobansøgerne om, at de skal branduddannes og indgå i beredskabet. 2) Brandfolk på fuldtid, dvs. brandfolk, som opholder sig på stationen eller på en kommunal arbejdsplads og som kan afgå straks alarmen er modtaget, dvs. udgøre en del af 1- minutsberedskabet. Jo flere brandfolk, der indgår i 1-minutsberedskabet, jo færre brandfolk på tilkald er der behov for. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Udover Faxe Kommunes eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærved liggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Faxe Kommune har aftaler om gensidig vederlagsfri assistance med alle nabokommuner. 4 Se yderligere om sammensætning af bemanding under punkt C. Bemandingsniveau. 11

12 Overordnet set har Faxe mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det daglige beredskab Niveau 2: Støttepunkter Det daglige beredskab i Faxe, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærved liggende kommuner. Assisterer ved større brand-, rednings- og forureningsopgaver end hvad det daglige beredskab kan håndtere. Assistance ydes vederlagsfrit. Nærmeste kommuner: Næstved, Ringsted, Stevns, Vordingborg, Køge og Ringsted Nærmeste støttepunkt: Beredskabsstyrelsen Næstved 25 minutter 30 minutter Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Assistance ydes vederlagsfrit. Nærmeste Beredskabsstyrelsen Næstved 30 minutter Tabel 5: Assistancemuligheder ved større hændelser De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Faxe Brand & Redning. D. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og materiel, som Faxe pt. råder over samt alternative forslag til køretøjer og materiel. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Stationer Køretøjer Årgang Forslag til ændring Haslev Autosprøjte (2400 L vand) 2010 Tanksprøjte (5000 L vand) 2010 Tankvogn (8000 L vand) 2010 Redningsvogn 2010 Stige 18 m 1955 Udskiftes til en stigevogn/lift i kommunen Faxe Autosprøjte (2400 L vand) 2010 Tanksprøjte (5000 L vand) 2010 Tankvogn (8000 L vand) 2010 Redningsvogn 2010 Båd 2011 Stige 18 m 1955 Udskiftes til en stigevogn/lift i 12

13 kommunen Vandkapacitet I alt Haslev L Faxe L 2 autosprøjter 2 tanksprøjter 2 tankvogne 2 redningsvogne 2 stiger 18 m 1 både Tabel 6: Alternative modeller for køretøjer og materiel i det operative beredskab Overvejelser vedr. bådberedskabet Det nuværende bådberedskab bestående af båd til personredning i søer, åer, moser og havne samt til kystnær søredning i farvandene i og omkring Faxe Kommune bemandet med 2-3 mand kan ligesom resten af det operative beredskab afgå inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Der har været stillet forslag om anskaffelse af en vandscooter til personredning i lavt vand i søer, åer, moser og havne. Dette vil koste kr. i engangsudgift i køb og kr. i årlige driftsomkostninger. Derudover kommer kr. i årlig udgift til uddannelse af brandmandskabet. Forslag til ændringer i køretøjer og materiel 18 m stiger på begge stationer udskiftes til en stigevogn/lift: Begge brandstationer råder i dag over hver sin stige 18 meter grundet høje bygninger med overnattende mennesker. Stigerne er fra omkring 1955 og frembringes som efterløbsstiger påkoblet et brandkøretøj. Anvendelsen af disse stiger er meget tidskrævende og ikke længere tidssvarende til brug ved personredning. Stigerne er ikke lange nok til at kunne anvendes ved redningsopgaver på f.eks. Vemmetofte Kloster, de mange efterskoler samt bebyggelser centralt i Haslev, Faxe og Karise. Det foreslås derfor, at de to stiger udskiftes til en stigevogn/lift. Indstilling vedr. køretøjer og materiel: At påhængsstiger udskiftes til tidssvarende stigevogn/lift. E. Vandforsyning Vandforsyningen til brandslukning udgøres af både tankvogne og brandhaner. Brandhanerne er brandhaner med stor ydelse, der står langs store regionale veje samt et udbygget brandhanenet i de større byer. Da der i store dele af Faxe Kommune ikke er et udbygget brandhanenet, har det været nødvendigt at dimensionere beredskabet ud fra, at der skal køres pendulfart med tankvogn for at sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Fremadrettet benyttes stadig tankvogne og brandhaner. Der er en løbende dialog med kommunens 23 vandværker om udskiftning og nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse i forbindelse med, at vandværkerne laver ledningsrenovering. 13

14 F. Uddannelse og øvelse Brandmandskab Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskrav er afhængig af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder. En brandmand skal have gennemgået: Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Grunduddannelse Indsats (37 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) Håndtering af tilskadekomne (20 timer) Almindelig fællesuddannelse (17 timer) I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus Bådberedskabet i Faxe Kommune gør at hver brandmand, holdleder og indsatsleder der indgår i bådberedskabet skal gennemgå AMU kursus sikkerhed ved sejlads med redningsbåde. Yderligere skal færdighederne vedligeholdes årligt, hvilket sikres ved at der ydes betaling for 8 timers individuel praktisk og teoretisk øvelse pr. mand pr. år. Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået: Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) Holdlederuddannelse Brand (185 timer) I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. Udover disse kurser skal en indsatsleder have gennemgået: Indsatsleder Beredskabsfaglig del 2 x 2 uger(148 timer) Indsatsledelse Tværfaglig del 1 x 3 uger (111 timer) Indsatsledere uddannelse overgangsordning fra gammel til ny 3 uger (111 timer) For både brandfolk og holdledere og indsatsledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får vedligeholdt deres brandmandsuddannelsen henover en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Det foreslås, at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser. Det kan f.eks. være temaer som kommunikation, særlige virksomheder, særlige aspekter ved ulykker som f.eks. jording i forbindelse med togulykker mv. Indstilling vedr. uddannelse og øvelser: At de 12 årlige brandøvelser bliver temabaserede og der i højere grad er fokus på kvaliteten og indholdet. Kvaliteten og indholdet øges ved en løbende evaluering af de afholdte brandøvelser. 14

15 G. Frivillige i redningsberedskabet Der er ca. 25 frivillige tilknyttet Faxe Brand & Redning. Der er uddannet inden for: Håndtering af tilskadekomne 18 Førstehjælp 12 timer 7 Grunduddannelse brand 8 Funktionsuddannelse brand 9 Holdleder brand 1 Indkvartering og forplejning 2 Signaltjeneste 2 De frivillige bruges til følgende opgaver: som supplerende indsatsgrupper, der ved tilkald skal bistå det kommunale redningsberedskab eller andet redningsvæsen, som Byrådet har indgået aftale med, ved katastrofer, større ulykker samt efter behov. indkvarterings- og forplejningstjeneste til indsats ved katastrofer, større ulykker samt efter behov. forplejning og indkvartering af personer, som ikke umiddelbart kan anbringes på anden måde end ved Redningsberedskabets foranstaltning udbringning af mad og medicin under vanskelige vejrforhold stormberedskab pumpeopgaver ved oversvømmelser belysning og nødstrømsforsyning på større skadesteder eller ved længerevarende strømsvigt supplering af indsatsstyrker og materiel ved større brande og ulykker (katastrofer) bistå ved løsning af opgaver, der henhører under det fredsmæssige katastrofeberedskab Indstilling vedr. frivillige: At den nuværende samarbejdsaftale mellem Beredskabsforbundet og Faxe Kommune videreføres. H. Indkvartering og forplejning Beredskabslovens 12. pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Faxe Brand & Redning håndterer dette gennem udpegede overnatningssteder som kommunens idrætshaller, hvor man kan forpleje og indkvartere 100 personer. Opgaven løses af Faxe Brand & Rednings frivillige enhed. Indstilling vedr. indkvartering og forplejning: At Faxe Kommune skal kunne indkvartere og forpleje ca. 100 personer. 15

16 I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab Ressourceforbruget forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 7. Opgaver relateret til det operative beredskab Ledelse af operativt beredskab Indtastning i ODIN/Beredskab 2000 Indsatsledervagt og deltagelse i månedlige indsatsledermøder Kursusaktiviteter, herunder vedligeholdelse og opdatering af indsatslederuddannelsen Forbrug i alt Ressourceforbrug pr. år 0,40 mandår 0,16 mandår 0,56 mandår Tabel 7: Ressourcebehov forbundet med ledelse og administration af det operative beredskab Indstilling vedr. ressourcer til ledelse og administration af det operative beredskab: Se under punkt Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter A. Forebyggende myndighedsopgaver Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Faxe kommune gennem følgende aktiviteter: Ressourceforbruget forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 8. Opgave Ledelse af forebyggende opgaver Brandsyn i alt ca. 380 stk. samt opfølgning Brandteknisk byggesagsbehandling Sagsbehandling iht. Byggeloven Fyrværkeritilladelser/anmeldelser Fyrværkerikampagne mm. Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 150 stk. Myndighedstilladelser af arrangementer såsom cirkus o.lign. Kommunal beredskabsplan Sikringsrum og dækningsgrave Løbende opdatering af hjemmeside (billeder og tekst) Beredskabskommissionsmøder/forberedelse m.v. Administration (budget, økonomistyring, regninger,) Afholdelse af interne møder i center- og grupperegi Ressourceforbrug i årsværk 0,15 mandår 2,86 mandår 16

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 1 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1634_1462840/bilag_2_-_oplaeg_til_serviceniveau_2011.docindholdsforteg

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF HORSENS

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RUDERSDAL

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 13. august 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2 FORLØB FOR ARBEJDET...

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø 14. december 2015 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund 4 1.1 Formål 4 1.2 Udarbejdelsen

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigt over risici

Bilag 1.1: Oversigt over risici Bilag 1.1: Oversigt over risici 1 Informationskilder Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: 1. Udrykningsrapporter 2. Brandsynsregister 3. Byggesager med brandteknisk byggesagsbehandling

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab Udkast 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 1.1 OPBYGNING AF RISIKOBASERET DIMENSIONERING...3 2. RISIKOPROFIL AF HELSINGØR

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen

Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen HØRINGSSVAR Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 2016 Kokkedal Industripark 14 2980 Kokkedal

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Under henvisning til deres skrivelse dateret den 10. juli 2013 vedr. Horsens kommunes vandforsyning til Brandslukning, kan det oplyses

Læs mere