Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune"

Transkript

1 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU FORLØB FOR ARBEJDET OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU FAXE KOMMUNES RISIKOPROFIL RISIKOOBJEKTER GEOGRAFISK PLACERING AF UDRYKNINGER OMFANGET OG TYPEN AF UDRYKNINGER FORSLAG TIL OPBYGNING AF FAXE BRAND & REDNING OPBYGNING AF DET OPERATIVE BEREDSKAB... 8 A. Stationsplacering og udrykningstider... 8 B. Indsatslederfunktionen... 9 C. Bemandingsniveau... 9 D. Køretøjer og materiel E. Vandforsyning F. Uddannelse og øvelse G. Frivillige i redningsberedskabet H. Indkvartering og forplejning I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab OPBYGNING AF VARETAGELSE AF DE FOREBYGGENDE AKTIVITETER A. Forebyggende myndighedsopgaver B. Risikobaserede forebyggelsestiltag SAMLEDE RESSOURCER TIL ADMINISTRATION, DRIFT OG LEDELSE SERVICEOPGAVER, SOM LØSES AF REDNINGSBEREDSKABET OPSUMMERING AF VALGMULIGHEDERNE MED ØKONOMI Bilag: 1) Delrapport 1: Risikoidentifikation med tilhørende bilag ) Delrapport 2: Risikoanalyse med tilhørende bilag

3 1. Baggrund for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau Baggrunden for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau er den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes. Konkret indebærer det, at kommunens redningsberedskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det operative beredskab, jf. bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. 2. Forløb for arbejdet Faxe Brand & Redning har siden januar 2012 arbejdet med denne proces, hvor beredskabspersonale og en ekstern rådgiver NIRAS A/S har arbejdet på projektet. I januar og februar er der arbejdet med risikoidentifikation, dvs. kortlægning, dokumentation og kategorisering af risici i Faxe Kommunes område. Bl.a. er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommune- og lokalplaner. I marts måned er der arbejdet med risikoanalyse, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante indsatskapacitetsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag. Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 1: Risikoidentifikation og Delrapport 2: Risikoanalyse, som er vedlagt som bilag. Disse rapporter danner grundlag for forslag til den fremtidige organisering af Faxe Kommunes redningsberedskab, som præsenteres i det følgende. 3. Opbygning af oplæg til serviceniveau Oplæg til serviceniveau er opbygget af følgende overordnede afsnit: 1) Beskrivelse af Faxe Kommunes risikoprofil 2) Forslag til fremtidig opbygning af Faxe Brand & Redning i form af: a. Forslag til opbygning af det operative beredskab b. Forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter c. Forslag til serviceopgaver, som kunne løses af redningsberedskabet. 3) Skematisk opsummering af valgmulighederne med økonomi forbundet med de forskellige forslag 3

4 4. Faxe Kommunes risikoprofil 4.1 Risikoobjekter De største risikoobjekter i Faxe Kommunes område er: Industri, produktion og lager i form af brandfarlige virksomheder som Haribo, Royal Unibrew, Nordisk Bogcenter og Dong Energi, virksomheder med kemikalieoplag som Danish Agro og Brenntag Nordic og Brdr. Christensen Haner, som har radioaktive kilder. Steder med mange mennesker med natophold i form af efterskoler som Faxe Hus Efterskole, Valdemarsbo Efterskole og Karise Efterskole og Idrætsefterskoler i Haslev, samt kommunens plejehjem. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af Haslev Gymnasium, Campus Haslev samt kommunens skoler, børnehaver, vuggestuer og sportshaller. Kulturværdier i form af Gisselfeld Kloster, Vemmetofte Kloster og Bregentved Gods. Trafikinfrastruktur i form af sydmotorvejen, landevejstrækninger, regionalbanen, lokalbanen og havnen i Faxe Ladeplads. Steder med mange dyr i form af rideskoler som Kastaniegården, Jagtgården og Kildebakkegård. Derudover er der gårde med store kvægbesætninger på op til 450 dyr, store svinebesætninger på op til dyr, fårehold på op til 800 dyr, minkfarme på op til 1200 dyr og hønsefugle op til stk. Forsyningsinfrastruktur i form af DONG Energy, naturgas, halmvarmeværk, SEAS/NVE og kraftvarmeværker. Særlige arrangementer i form af Haslev Festdage, Gisselfeld dags- og aftenarrangementer, Bregentved Dyrskue og Tøserunden (cykelløb med deltagere). Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger med 3. sal samt landområder med stråtækte ejendomme. 4.2 Geografisk placering af udrykninger Udrykningerne (analyseret for perioden ) har været i det meste af Faxe Kommune, men der er større klynger i Haslev og Faxe og mindre klynger i Rønnede, Faxe Ladeplads, Dalby og Karise. Kort 1 viser udrykninger i kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = Redning Grøn = Miljø Grå = blinde og falske alarmer 4

5 Blå = diverse Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Der har været brandopgaver over det meste af Faxe Kommune, men er koncentreret i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Karise, Dalby og Faxe Ladeplads. De fleste miljøopgaver er i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise Redningsopgaverne er primært i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede og på E47/E55-motorvejen De blinde alarmer kommer hovedsageligt fra objekter i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise. 4.3 Omfanget og typen af udrykninger Der har i perioden været i alt 1367 udrykninger, hvilket svarer til 273 pr. år i snit i Faxe Kommune svarende til 0,75 udrykning pr. døgn. Faxe Kommune har 7,7 alarmer pr indbygger pr. år i mod landsgennemsnittet på 7,23 alarmer pr indbygger pr. år). Faxe Kommune ligger således 7 % over landsgennemsnittet. Fordeling på reelle, blinde og falske Udrykningerne i Faxe Kommune fordeler sig på 74% som reelle alarmer og 26% som blinde og falske alarmer. Det ligger et stykke fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor 66 % er reelle alarmer og 34 % blinde og falske alarmer, men forholdsvis tæt på resten af region Sjælland, hvor 73 % er reelle alarmer og 27 % er blinde og falske alarmer. Faxe Kommune Landsplan Region Sj Alarmtype I alt % % % I alt ,0 100 Reelle ,8 Blinde , Falske ,6 2,1 Tabel 1: Udrykninger fordelt på alarmtype Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Opgave (Antal) Total I % Brand Redning

6 Miljø Andet Total Tabel 2: Udrykninger fordelt på opgavetype Det svarer til, at der er en brandopgave 9,7 gange om måneden, en miljøopgave 4 gange om måneden og en redningsopgave 2 gange om måneden. Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: 1. ABA-alarmer: 26,5 % af udrykningerne i Faxe Kommune mod landsgennemsnit på 31,8 %. 2. Miljøuheld: 16,6 %, som primært er mindre spild (15.3 %) mod landsgennemsnit 7,91 % 3. Bygningsbrand: 13,17 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (5,63 %), mens resten ligger jævnt fordelt på underkategorierne: Gårdbrand (1,76 %), industribygning (1,17 %), mindre brand (1,02 %), butik (0,73 %), fritliggende udhus, carport og garage (0,66 %), etageejendom (0,59 %), institution (0,51%), lejlighed (0,37%) 4. Brand i køretøj: 10 %, som primært er brand i bil i det fri (7,5 %) 5. Færdselsuheld: 6,7 %, som primært er færdselsuheld med fastklemte (5,78 %) 6. Indsatslederudkald: 6,2 % 7. Containerbrand: 5,9 %, som primært er container i det fri Fordeling på måneder Der er i snit 113,9 alarmer pr. måned i de fem år sammenlagt (svarende til 22,8 i snit pr. måned pr. år) svingende fra 80 til 140 udrykninger pr. måned i de fem år med top i januar pga. højt niveau af reelle alarmer og oktober pga. højt niveau af blinde alarmer og bund i juni pga. lavt niveau af både reelle og blinde alarmer. Kigger man på de enkelte år er der dog ikke en generel tendens. Fordeling på ugedage Der er i snit 195 udrykninger pr. ugedag på de fem år svarende til 39 udrykninger pr. ugedag pr. år Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, hvilket nok skyldes, at Faxe Kommune er en landkommune med industri, der genererer alarmer mandag til fredag fra 7 16 samt en bokommune, hvor borgerne er på deres bopæl og har aktiviteter i perioden fra samt i weekender. Fordeling på tid på døgnet Der er i snit 57 udrykninger pr. døgntime på de fem år svarende til 11,4 udrykninger pr. døgntime pr. år. Top (over 75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 9-10, 11-12, Mellem (40-75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 8-9, 10-11, 12-16, Bund (under 40 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl

7 Jul og nytår I julen (23/12 kl. 18 til 27/12 kl. 18, 4 døgn) har der i den femårige periode været 15 udrykninger, hvilket er 0,75 udrykninger i snit pr. døgn. Det er helt på niveau med gennemsnittet på 0,75 udrykning pr. døgn. Omkring nytår (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12, 1 døgn) har der i den treårige periode været 17 udrykninger, hvilket er 3,4 udrykninger i snit pr. døgn, hvilket er 4,5 gange så højt som niveauet for et normaldøgn. Samtidige hændelser Der er i alt 123 gange, hvor der har været to samtidige hændelser i perioden svarende til 25 i snit pr. år. Det typiske sammenfald i udrykninger er ABA-alarm kombineret med bygningsbrand, mindre forurening eller færdselsuheld samt væltede vejtræer. Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 22 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt andre niveau 1-beredskaber: 4 gange (Stevns Brandvæsen: 3 gange, Næstved Brand & Redning : 1 gang), niveau 2-støttepunkt: 3 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland) og niveau 3-beredskabet: 17 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland). Assistancer fordeler sig på opgavetypen på 13 brande og 9 miljøopgaver. 7

8 5. Forslag til opbygning af Faxe Brand & Redning Forslaget til den fremtidige opbygning af Faxe Brand & Redning beskriver først forslag til opbygning af det operative beredskab og dernæst forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter. 5.1 Opbygning af det operative beredskab A. Stationsplacering og udrykningstider Ud fra de nuværende brandstationers placering på Bækvej i Haslev og Rosenkildevej i Faxe er hele Faxe Kommune dækket inden for 20 minutter (rød zone) og en meget stor del af kommunen inden for 15 minutter (gul zone) og de største byer (Haslev, Faxe, Rønnede og Faxe Ladeplads inden for 10 minutter (grøn zone). Der er tre områder, hvor udrykningstiden er i fokus: 1. Fed pga. den forholdsvis lange kørevej, og der kun er én adgangsvej. Kan nås inden for minutter undtaget den sydlige spids af Fed, hvor køretiden vil overstige 20 minutter 2. Motorvejen pga. færdselsuheld, hvor udrykningstiden er minutter 3. Små landsbyer med stråtækte huse i tæt bebyggelse i yderområderne af Faxe Kommune pga. de lange køreveje, men de vil kunne nås inden 20 minutter. Faxe Kommunes naboberedskaber (Køge, Ringsted, Næstved, Vordingborg og Stevns) kan tilsammen nå hele Faxe Kommune indenfor ca. 25 minutter. Faxe Kommunes brandstationer er, som det kan ses af kortet til højre på siden, godt placeret, da det giver en god dækningsgrad for største delen af kommunen inden for ca. 15 min. Samtidigt er stationerne placeret i de områder (Faxe og Haslev by), hvor der kan rekrutteres deltidsbrandfolk i såvel dag- som aftentimer. Derudover er der indgået aftaler med Vordingborg Brandvæsen, Næstved Brand & Redning og Køge Redningsberedskab omkring alarmer på motorvejsstrækningen i Faxe kommune, da dette giver hurtigere udrykningstid på motorvejen. Aftalerne indebærer at, naboberedskabet dækker motorvejsstrækningen i Faxe kommune frem til nærmeste afkørsel, og Faxe Brand & Redning dækker motorvejsstrækningen ind i nabokommunen til nærmeste afkørsel. Der er indgået aftaler med nabokommuner om gensidig vederlagsfri assistance. Indstilling vedrørende stationsplacering og udrykningstider: At stationernes placering ikke ændres og at udrykningstiderne fastsættes til: 8

9 For byområderne Haslev og Faxe samt industriområdet i Rønnede inden for 10 minutter efter alarmen er modtaget, For de resterende mindre bysamfund, herunder Dalby, Karise og Faxe Ladeplads inden for 15 minutter efter alarmen er modtaget. For de yderligt og enkeltliggende bebyggelser, på nær den sydligste del af Fed, inden for 20 minutter efter alarmen er modtaget At den nuværende aftale med nabokommunerne omkring udrykning på motorvejen bibeholdes, da aftalen er medvirkende til en kortere udrykningstid. B. Indsatslederfunktionen Indsatslederen er Faxe Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Det er lovligt ved mindre hændelser at lade udrykningen afgå uden indsatslederen, hvorved holdlederen varetager den tekniske ledelse af indsatsen. Det er være ved hændelser, hvor der kun er indsat et mindre antal brandfolk, og hvor de er indsat, så deres sikkerhed og ledelse af indsatsen kan varetages fra et sted. Indsatsledervagten deles pt. mellem 6 personer, 3 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte. De 3 fuldtidsansatte varetager også brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Forslag til fremtidig indsatslederfunktion Model 1 (som pt.): Faxe Kommune inddeles fortsat i to indsatslederdistrikter og indsatsleder kører med på alle hændelser. Udrykningstiden for indsatsleder er op til 15 minutter. Model 2a: Faxe Kommune samles til et indsatslederdistrikt bemandet af fastansatte og holdlederne afgår til en række mindre foruddefinerede alarmmeldinger uden indsatsleder. Udrykningstid for indsatsleder er op til 30 minutter. Holdlederne skal uddannes som teknisk leder på skadestedet. Model 2b: Faxe Kommune samles til et indsatslederdistrikt bemandet af deltidsansatte og holdlederne afgår til en række mindre foruddefinerede alarmmeldinger uden indsatsleder. Udrykningstiden for indsatsleder er op til 30 minutter. Holdlederne skal uddannes som teknisk leder på skadestedet. Indstilling vedrørende indsatsledervagten: At model 2b vælges, da denne model samlet set ventes at give det bedste samarbejde mellem indsatsledelsen og brandstationerne. Det skal sikres, at der løbende udveksles information mellem det operative beredskab og myndighedsdelen, f.eks. vedr. byggesagsområdet og brandsynsobjekter. C. Bemandingsniveau Bemandingsniveauet er det antal brandfolk, der skal kunne afgå i førsteudrykningen, dvs. inden for de lovpligtige fem minutter fra alarmen er modtaget fra alarmcentralen. Det indebærer ikke, at alle brandfolk i bemandingsniveauet afsendes til alle alarmer, idet der kan differentieres i udrykningssammensætningen afhængig af alarmmeldingen, så der bl.a. til udvalgte meldinger (fx bilbrand i det fri) kan afgå reduceret bemanding i form af

10 Risikoanalysen peger på at, at følgende modeller for bemandingsniveauet kan udgøre et forsvarligt og effektivt dagligt beredskab 1 : Model 1 Model 2 (som pt.) Model 3 Stationer Kapacitet 5-minutsberedskab 2 Kapacitet 3 5-minutsberedskab 5-minutsberedskab Kapacitet Haslev ,5% ,0% ,5% Faxe ,5% ,0% ,5% I alt ,0% ,0% 4+16 >99,0% Behov for ekstern assistance 10% = ca gange pr. år 5% = ca gange pr. år <1% = 2-3 gange pr. år Tabel 3: Alternative bemandingsniveauer for det operative beredskab i Faxe Kommune Hver af de tre modeller uddybes i det følgende. Alle tre modeller bygger på, at det fremtidige bemandingsniveau fortsat baseres på: At udrykninger sammensættes på tværs af stationer og At udrykninger tilpasses mindre taktiske enheder, så der kan håndteres flere samtidige hændelser benyttes og første køretøj kan afgå hurtigere Model 1: Med denne model vil hver station kunne løse ca. 60% af udrykningerne i eget område og vil kunne indsætte et røgdykkerhold til indvendig slukning samt sørge for vandforsyning. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 40% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved ca. 10% af udrykningerne. Model 2: Med denne model vil hver station kunne løse ca. 76 % af udrykningerne i eget område og vil kunne indsætte to røgdykkerhold til indvendig slukning samt sørge for vandforsyning. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 24% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved ca. 5% af udrykningerne. Model 3: Med denne model vil hver station kunne løse ca. 90% af udrykningerne i eget område og vil kunne indsætte to slukningsenheder til to af hinanden uafhængige opgaver. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 10% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved under 1% af udrykningerne. 1 Jf. kravet om, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats, 1, stk. 1 i Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. 2 5-minutsberedskab er det antal holdledere og brandfolk, der skal kunne afgå i førsteudrykningen, dvs. inden for de lovpligtige fem minutter fra alarmen er modtaget fra alarmcentralen. Der skal være tilknyttet minimum tre gange så mange brandfolk på hver station for, at bemandingsniveauet kan overholdes. 3 Kapacitet er den andel af udrykninger, som 5-minutsberedskabet kan håndtere optimalt, jf. bilag 2.4 Oplæg til kapacitetsniveauer 10

11 En model 0, hvor der kun er 1+3 på hver station, medfører, at hver station kun vil kunne løse ca. 35% af udrykningerne i eget område. Stationerne vil således skulle have supplement fra den anden station ved ca. 65% af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved ca. 10% af udrykningerne. Dette er et meget lavt niveau beredskabsfagligt set. Derfor præsenteres denne model ikke som en reel valgmulighed. Indstilling vedr. bemandingsniveau: At model 2 (som pt.) vælges. Der lægges endvidere op til, at udrykningssammensætningerne i højere grad differentieres, så de tilpasses de enkelte alarmmeldinger, så der bl.a. til udvalgte meldinger (fx bilbrand i det fri) kan afgå reduceret bemanding i form af 1+4. Der lægges ikke op til en holddeling af brandfolkene, men at allekald bevares. Stigende problemer med at rekruttere brandmandskab på tilkald Faxe Kommunes operative beredskab er hovedsageligt baseret på 5-minutsberedskab 4, dvs. brandfolk på tilkald, som skal kunne møde på station og afgå derfra i brandkøretøjerne inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Det indebærer, at brandfolkene skal rekrutteres blandt folk, der bor eller arbejdere tæt på stationen. Det bliver generelt sværere og sværere at rekruttere brandfolk på tilkald i Danmark som helhed, især brandfolk, som kan være på tilkald i dagtimerne på hverdage. Denne udvikling er også gældende i Faxe Kommune, men endnu har det kunnet lade sig gøre at rekruttere brandfolk i Faxe Kommune, men på sigt bliver kommuner med 5-minutsberedskab nødt til at overveje alternative løsninger til at håndtere denne problemstilling. Det er f.eks.: 1) Målrettede rekrutteringstiltag: f.eks. at alle folk, der arbejder med opgaver inden for de tekniske serviceopgaver så vidt muligt bliver branduddannet, så de kan indgå i det operative beredskab og at der ved nyansættelser ytres ønske overfor jobansøgerne om, at de skal branduddannes og indgå i beredskabet. 2) Brandfolk på fuldtid, dvs. brandfolk, som opholder sig på stationen eller på en kommunal arbejdsplads og som kan afgå straks alarmen er modtaget, dvs. udgøre en del af 1- minutsberedskabet. Jo flere brandfolk, der indgår i 1-minutsberedskabet, jo færre brandfolk på tilkald er der behov for. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Udover Faxe Kommunes eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærved liggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Faxe Kommune har aftaler om gensidig vederlagsfri assistance med alle nabokommuner. 4 Se yderligere om sammensætning af bemanding under punkt C. Bemandingsniveau. 11

12 Overordnet set har Faxe mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det daglige beredskab Niveau 2: Støttepunkter Det daglige beredskab i Faxe, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærved liggende kommuner. Assisterer ved større brand-, rednings- og forureningsopgaver end hvad det daglige beredskab kan håndtere. Assistance ydes vederlagsfrit. Nærmeste kommuner: Næstved, Ringsted, Stevns, Vordingborg, Køge og Ringsted Nærmeste støttepunkt: Beredskabsstyrelsen Næstved 25 minutter 30 minutter Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Assistance ydes vederlagsfrit. Nærmeste Beredskabsstyrelsen Næstved 30 minutter Tabel 5: Assistancemuligheder ved større hændelser De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Faxe Brand & Redning. D. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og materiel, som Faxe pt. råder over samt alternative forslag til køretøjer og materiel. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Stationer Køretøjer Årgang Forslag til ændring Haslev Autosprøjte (2400 L vand) 2010 Tanksprøjte (5000 L vand) 2010 Tankvogn (8000 L vand) 2010 Redningsvogn 2010 Stige 18 m 1955 Udskiftes til en stigevogn/lift i kommunen Faxe Autosprøjte (2400 L vand) 2010 Tanksprøjte (5000 L vand) 2010 Tankvogn (8000 L vand) 2010 Redningsvogn 2010 Båd 2011 Stige 18 m 1955 Udskiftes til en stigevogn/lift i 12

13 kommunen Vandkapacitet I alt Haslev L Faxe L 2 autosprøjter 2 tanksprøjter 2 tankvogne 2 redningsvogne 2 stiger 18 m 1 både Tabel 6: Alternative modeller for køretøjer og materiel i det operative beredskab Overvejelser vedr. bådberedskabet Det nuværende bådberedskab bestående af båd til personredning i søer, åer, moser og havne samt til kystnær søredning i farvandene i og omkring Faxe Kommune bemandet med 2-3 mand kan ligesom resten af det operative beredskab afgå inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Der har været stillet forslag om anskaffelse af en vandscooter til personredning i lavt vand i søer, åer, moser og havne. Dette vil koste kr. i engangsudgift i køb og kr. i årlige driftsomkostninger. Derudover kommer kr. i årlig udgift til uddannelse af brandmandskabet. Forslag til ændringer i køretøjer og materiel 18 m stiger på begge stationer udskiftes til en stigevogn/lift: Begge brandstationer råder i dag over hver sin stige 18 meter grundet høje bygninger med overnattende mennesker. Stigerne er fra omkring 1955 og frembringes som efterløbsstiger påkoblet et brandkøretøj. Anvendelsen af disse stiger er meget tidskrævende og ikke længere tidssvarende til brug ved personredning. Stigerne er ikke lange nok til at kunne anvendes ved redningsopgaver på f.eks. Vemmetofte Kloster, de mange efterskoler samt bebyggelser centralt i Haslev, Faxe og Karise. Det foreslås derfor, at de to stiger udskiftes til en stigevogn/lift. Indstilling vedr. køretøjer og materiel: At påhængsstiger udskiftes til tidssvarende stigevogn/lift. E. Vandforsyning Vandforsyningen til brandslukning udgøres af både tankvogne og brandhaner. Brandhanerne er brandhaner med stor ydelse, der står langs store regionale veje samt et udbygget brandhanenet i de større byer. Da der i store dele af Faxe Kommune ikke er et udbygget brandhanenet, har det været nødvendigt at dimensionere beredskabet ud fra, at der skal køres pendulfart med tankvogn for at sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Fremadrettet benyttes stadig tankvogne og brandhaner. Der er en løbende dialog med kommunens 23 vandværker om udskiftning og nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse i forbindelse med, at vandværkerne laver ledningsrenovering. 13

14 F. Uddannelse og øvelse Brandmandskab Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskrav er afhængig af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder. En brandmand skal have gennemgået: Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Grunduddannelse Indsats (37 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) Håndtering af tilskadekomne (20 timer) Almindelig fællesuddannelse (17 timer) I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus Bådberedskabet i Faxe Kommune gør at hver brandmand, holdleder og indsatsleder der indgår i bådberedskabet skal gennemgå AMU kursus sikkerhed ved sejlads med redningsbåde. Yderligere skal færdighederne vedligeholdes årligt, hvilket sikres ved at der ydes betaling for 8 timers individuel praktisk og teoretisk øvelse pr. mand pr. år. Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået: Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) Holdlederuddannelse Brand (185 timer) I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. Udover disse kurser skal en indsatsleder have gennemgået: Indsatsleder Beredskabsfaglig del 2 x 2 uger(148 timer) Indsatsledelse Tværfaglig del 1 x 3 uger (111 timer) Indsatsledere uddannelse overgangsordning fra gammel til ny 3 uger (111 timer) For både brandfolk og holdledere og indsatsledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får vedligeholdt deres brandmandsuddannelsen henover en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Det foreslås, at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser. Det kan f.eks. være temaer som kommunikation, særlige virksomheder, særlige aspekter ved ulykker som f.eks. jording i forbindelse med togulykker mv. Indstilling vedr. uddannelse og øvelser: At de 12 årlige brandøvelser bliver temabaserede og der i højere grad er fokus på kvaliteten og indholdet. Kvaliteten og indholdet øges ved en løbende evaluering af de afholdte brandøvelser. 14

15 G. Frivillige i redningsberedskabet Der er ca. 25 frivillige tilknyttet Faxe Brand & Redning. Der er uddannet inden for: Håndtering af tilskadekomne 18 Førstehjælp 12 timer 7 Grunduddannelse brand 8 Funktionsuddannelse brand 9 Holdleder brand 1 Indkvartering og forplejning 2 Signaltjeneste 2 De frivillige bruges til følgende opgaver: som supplerende indsatsgrupper, der ved tilkald skal bistå det kommunale redningsberedskab eller andet redningsvæsen, som Byrådet har indgået aftale med, ved katastrofer, større ulykker samt efter behov. indkvarterings- og forplejningstjeneste til indsats ved katastrofer, større ulykker samt efter behov. forplejning og indkvartering af personer, som ikke umiddelbart kan anbringes på anden måde end ved Redningsberedskabets foranstaltning udbringning af mad og medicin under vanskelige vejrforhold stormberedskab pumpeopgaver ved oversvømmelser belysning og nødstrømsforsyning på større skadesteder eller ved længerevarende strømsvigt supplering af indsatsstyrker og materiel ved større brande og ulykker (katastrofer) bistå ved løsning af opgaver, der henhører under det fredsmæssige katastrofeberedskab Indstilling vedr. frivillige: At den nuværende samarbejdsaftale mellem Beredskabsforbundet og Faxe Kommune videreføres. H. Indkvartering og forplejning Beredskabslovens 12. pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Faxe Brand & Redning håndterer dette gennem udpegede overnatningssteder som kommunens idrætshaller, hvor man kan forpleje og indkvartere 100 personer. Opgaven løses af Faxe Brand & Rednings frivillige enhed. Indstilling vedr. indkvartering og forplejning: At Faxe Kommune skal kunne indkvartere og forpleje ca. 100 personer. 15

16 I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab Ressourceforbruget forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 7. Opgaver relateret til det operative beredskab Ledelse af operativt beredskab Indtastning i ODIN/Beredskab 2000 Indsatsledervagt og deltagelse i månedlige indsatsledermøder Kursusaktiviteter, herunder vedligeholdelse og opdatering af indsatslederuddannelsen Forbrug i alt Ressourceforbrug pr. år 0,40 mandår 0,16 mandår 0,56 mandår Tabel 7: Ressourcebehov forbundet med ledelse og administration af det operative beredskab Indstilling vedr. ressourcer til ledelse og administration af det operative beredskab: Se under punkt Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter A. Forebyggende myndighedsopgaver Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Faxe kommune gennem følgende aktiviteter: Ressourceforbruget forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 8. Opgave Ledelse af forebyggende opgaver Brandsyn i alt ca. 380 stk. samt opfølgning Brandteknisk byggesagsbehandling Sagsbehandling iht. Byggeloven Fyrværkeritilladelser/anmeldelser Fyrværkerikampagne mm. Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 150 stk. Myndighedstilladelser af arrangementer såsom cirkus o.lign. Kommunal beredskabsplan Sikringsrum og dækningsgrave Løbende opdatering af hjemmeside (billeder og tekst) Beredskabskommissionsmøder/forberedelse m.v. Administration (budget, økonomistyring, regninger,) Afholdelse af interne møder i center- og grupperegi Ressourceforbrug i årsværk 0,15 mandår 2,86 mandår 16

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Deltidsberedskabet i en brydningstid

Deltidsberedskabet i en brydningstid Deltidsberedskabet i en brydningstid En undersøgelse af barrierer og muligheder Samarbejdsprojektet såvel som dette sammendrag er tilrettelagt og udarbejdet af Mikkel Bøhm for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Plan for risikobaseret dimensionering 2014

Plan for risikobaseret dimensionering 2014 Bornholms Regionskommune Plan for risikobaseret dimensionering 2014 vedtaget i kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 Bornholms Brandvæsen November 2014 j.nr. 14.00.00P35-0008 2 Revision af Plan for risikobaseret

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 5. 2010 Ambulancetjenesten Vi har nu afholdt det første møde med Regionen. Med til mødet tog vi mange af de ting, som I har sendt til os i løbet af de sidste måneder. Vi fik diskuteret tingene

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere