Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar."

Transkript

1 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2005 Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. UDLØBET En borgerlig regering giver ikke huslejerne fri (TV-avisen, DR, d.16/ www. lejerneslo.dk

2 LEDER Af Klaus Hansen, formand for Lejernes LO Af Claus Højte LEJESTIGNINGER PÅ VEJ, HVIS IKKE FOGH FORNYER SIN GARANTI Før valget i 2001 fremsatte daværende oppositionsleder Anders Fogh Rasmusssen (V) og Ulla Tørnæs (V) en meget klar garanti til lejerne i Danmark. En borgerlig regering giver ikke huslejerne fri, lovede Anders Fogh den 16. November 2001 på TV. Både i regeringens Plan for flere boliger og i et forenklingsoplæg til lejeloven, udarbejdet af en række ministerier i den borgerlige regering, var det efterfølgende en klar forudsætning, at der ikke måtte røres ved huslejereguleringen. Så regeringens garanti og løfte holdt en tid. Men hvor længe holder det? Har vi nu en brugt udløbet garanti, som ikke binder VK - regeringen i næste valgperiode? Kan vi bruge en brugt garanti til noget? Vil Fogh forny sin garanti? Hvis ikke, kan Danmarks lejere forvente huslejestigninger efter valget. Det var ved at gå galt for regeringen, da Folketinget i 2003 debatterede et radikalt beslutningsforslag om, at huslejereguleringen ikke kunne genindføres, hvis den først var ophævet af en kommune. Den daværende konservative socialminister Henriette Kjær kom til at sige, at regeringen var indstillet på at gennemføre en afregulering af lejeloven, blot på et senere tidspunkt. Dette førte til en storm mod den konservative socialminister, ført an af Lissa Mathiasen (S) og godt fulgt op af Morten Homann (SF) og Keld Albrechtsen (Ø). Og d. 26. februar 2003 måtte statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kalde ministeren til orden, og leve op til valgløftet fremsat i TV-avisen den 16. november I oktober 2004 offentliggjorde socialministeren den længe ventede rapport fra sit udvalg om mulighederne for at liberalisere lejefastsættelsen efter den model, som et mindretal i lejelovskommissionen i 1997 havde anbefalet. Udvalget anbefalede fri leje for højkvalitetsboliger. Ministeren svarede, at udvalgets forslag var uaktuelt, og at rapporten kun skulle betragtes som et indlæg i debatten. Hvorfor nu det? Var det fordi at et valg stod lige for døren, at ministeren havde travlt med at afvise sit eget udvalgs indstilling? Lejerne har krav på et klart svar. Jeg opfordrer landets lejere til at rejse spørgsmålene til politikerne, så lejersagen bliver en del af valgtes temaer. Der er mange emner at sætte på dagsorden. I artiklen på side 4 kan du finde eksempler på lejerspørgsmål til dine lokale kandidater. Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Tlf: deadline for næste nummer: torsdag den 21.april 2005 udkommer fire gange årligt: Februar, maj, august, november oplag: Tryk: Franzen Layout: XTERN/Lars Thomsen VIL DU VÆRE DET BEKENDT MINISTER Det bliver ikke nemmere at bo til leje i Danmark. Senest har socialministeren fremsat et lovforslag, som kan bruges mod urimelige udlejere. Men ministeren tror slet ikke, der findes urimelige udlejere. Virkeligheden er en helt anden. Midt i december 2004 fremsatte socialministeren et lovforslag, som hun mener kan fjerne de værste udlejere fra markedet. Lovforslaget er helt klart en reaktion på den opmærksomhed, som Lejernes LO har rejst, på det faktum at mange lejere i Danmark anno 2005 er retsløse. I dag skal man som udlejer begå meget, meget grove lovovertrædelser, før man kan blive fradømt retten til Socialminister at administrere en udlejningsejendom. Faktisk viser domspraksis Eva Kjer Hansen ingen eksempler på frakendelser. Hårdt presset af såvel Lejernes LO som af oppositionen har socialminister Eva Kjer Hansen fremsat et lovforslag, som vil gøre det muligt at frakende en udlejer retten til at administrere, hvis hun inden for to år sidder tre huslejenævnsafgørelser overhørig. Medieomtalen I bemærkningerne til lovforslaget gør Socialministeren meget omhyggeligt opmærksom på, at en lovændring ikke er hendes idé, men at fremsættelsen skyldes den megen medieomtale af problemerne - hun gør også omhyggeligt opmærksom på, at det kun er meget få udlejere, som ikke overholder den nuværende lovgivning. 2 VI LEJERE NR

3 VALG 8. FEBRUAR SIGNES TRISTE HISTORIE Mens vi venter på svaret, kan vi give to eksempler fra den virkelighed, som Socialministeren åbenbart er lykkeligt uvidende om. Ministeren kender kun meget få dårlige udlejere. Men et brev som dette er blevet hverdag i landets hovedstad, hvor mange lejere udsættes for regulær chikane og trues med opsigelse, hvis de protesterer. Forhåndsgodkendelse tak! Desværre ser virkeligheden anderledes ud, nå man ser den nede fra. I Lejernes LO i Hovedstaden ser vi dagligt fortvivlede lejere, som ikke kan få deres boliger vedligeholdt, som bliver opsagt, hvis de protesterer og som må leve med konstant chikane fra deres udlejere. Disse mennesker vil socialministeren ikke hjælpe, idet hun læner sig op ad en formodning om, at de fleste udlejere er pæne og lovlydige borgere. Dette kan vi ikke genkende. Vi kender mange dygtige og seriøse udlejere, men vi kender lige så mange som ikke er det. Derfor foreslog Lejernes LO ved fremsættelsen af socialministerens forslag, at man i stedet forhåndsgodkender administratorer af private udlejningsboliger, sådan at de useriøse elementer på forhånd sorteres fra - lige som gør i mange andre brancher. Dette mente socialministeren dog ville være alt for indgribende over for udlejernes erhvervsmuligheder. Vi må derfor spørge om de borgerlige så vil afskaffe autorisationen af for eksempel revisorer, advokater, elektrikere, blikkenslagere, kloakmestre og læger? Eksempel 1: Badeværelse i køkkenet! Signe er en ældre dame, som har boet i sin lejlighed på Amager i 30 år. Hendes udlejer får i februar måned 2004 påbud om at foretage vedligeholdelse af lejlighedens badeværelsesgulv, da der siver vand ned til kiosken, som ligger under Signes lejlighed. Udlejer beslutter sig for at foretage en fuldstændig ombygning af badeværelset. Arbejdet påbegyndes i starten af maj 2004 og er endnu ikke afsluttet. I oktober 2004 står Signes køleskab fortsat i stuen, da hun ikke selv kan slæbe det ud i køkkenet, håndværkerne er stukket af. Signe ønsker ikke at stå frem med sit efternavn og ønsker heller ikke at blive fotograferet af frygt for repressalier. Bygningskonstruktør Jens Poulsen og sagsbehandler Nikolaj Nielsen fra Lejernes LO i Hovedstaden har besigtiget lejligheden og kan fortælle: En væsentlig del af Signes køkken er blevet inddraget. Der mangler fortsat at blive udført væsentlige følgearbejder i køkkenet. Den del af det nye badeværelse (bagsiden af det den nye brusekabine), der er lagt ind i køkkenet, er bygget oven på gulvtæppet i køkkenet! Signe kan næsten ikke kante sig ud i køkkenet, på grund af udvidelsen af badeværelset ind i køkkenet. Håndværkerne har efterladt køkkenet med halve elementer og skuffer som hverken kan lukkes op eller i. Den opstillede brusekabine er farlig at bruge, eftersom Signe skal træde over en 35cm høj kant for at komme ud af kabinen. Branddøren kan ikke åbnes helt, da brusekabinen er i vejen. Endvidere er badeværelset nu så smalt, at det ikke muligt for Signe at anvende sin rollator. Hun bruger for tiden sin rollator, når hun færdes udendørs. Lejligheden udgør nu en brandfælde og er decideret uegnet til at huse et ældre menneske. Signe har altid haft adgang til bad og alligevel er hun blevet varslet en forbedringsforhøjelse. Sagen verserer naturligvis i huslejenævnet, men en endelig ordning på Signes problemer ligger år ud i fremtiden, hvis de overhovedet bliver løst Alt i alt en trist historie, som kunne være undgået, hvis udlejer havde været seriøs, men som det ses af brevet fra udlejer, erklærer han, at han ikke kender lejelovgivningen, og at han i øvrigt er ligeglad. Men han kan ikke fradømmes retten til at administrere boliger - hverken efter den nuværende lovgivning eller efter Socialministerens forslag. Vi spørger, er det rimeligt? Eksempel 2: Hvor meget skal man finde sig i fra sin udlejer? Brevet taler for sig selv. Udlejer kan ikke fradømmes retten til at administrere, hverken efter nuværende lovgivning eller efter socialministerens forslag. Er det rimeligt? Vi opfordrer regeringen og ministeren til at svare på dette spørgsmål. Begge sager er indbragt for huslejenævnet med anmodning om, at huslejenævnet rejser en sag om frakendelse af retten til at administrere udlejningsboliger, uanset at det er usandsynligt, at nævnet faktisk rejser sagen på grund af den utilstrækkelige lovgivning. VI LEJERE NR

4 VALG 8.FEBRUAR SÆT BOLIGPOLITIK PÅ DAGSORDENEN Tag fat i politikerne, gå til valgmøder, skriv og spørg! Når der udskrives Folketingsvalg, står alle danske interesseorganisationer i kø for at sætte lige præcis deres temaer på dagsordenen og på denne måde aftvinge politikerne valgløfter til fordel for deres medlemmer. Jo flere personer den enkelte interesseorganisation har i ryggen, jo større er dens chancer for at påvirke fremtidige tiltag på sit område. Ikke desto mindre kan også de små og ikke så pengestærke interesserorganisationer få stor gennemslagskraft, hvis de spiller deres kort rigtigt. Lejernes LO afgjorde valget Det lykkedes for eksempel for Lejernes LO ved valget i 2001 at få den nuværende statsminister til at love på TV, at huslejen ikke ville blive sat fri i hans statsministertid. Anders Fogh Rasmussen havde nemlig i tilbage i 1998 oplevet, hvordan en fælles annonce fra LLO og Boligselskabernes Landsforening betød, at der kom fokus på, at Venstre ville sætte lejen fri. Det fik ca lejere op af sofaen og hen til stemmeurnerne. Og de stemte ikke på Venstre, der dermed lige præcis gik glip af regeringsmagten. Tag fat i politikerne Skal vi som lejere have vores mærkesager på banen på lige fod med alle mulige andre forhold, så må vi gøre opmærksomme på os selv. Det gør LLO selvfølgelig ved at vores forbund tager politiske kontakter, skriver læserbreve osv., men skal vi virkelig på dagsordenen ved dette valg, så kræver det, at mange lejere tager fat i politikerne og fortæller dem om den virkelighed, som vi færdes i. Og det kræver at vi gør dem klart, at vi regner med, at de også vil behandle lejerne ordentligt. Det kan vi gøre på mange måder. De to mest effektive måder er ved simpelthen at henvende sig personligt til den eller de politikere, man gerne vil påvirke. Det kan man gøre ved at skrive til dem og spørge dem om deres holdninger eller gøre dem opmærksomme på, hvordan vilkårene er. Man kan også møde op til valgmøder og debatter og gøre det samme. Det kan du spørge om Da valgkampens tema i høj grad er tryghed, er det oplagt at tage udgangspunkt i at spørge politikerne om, hvad de vil gøre for at sikre lejernes tryghed. Du kan spørge: Hvad vil du gøre for at sikre, at min husleje ikke lige pludselig stiger, så jeg ikke kan betale den - går du ind for at huslejen skal reguleres, eller vil du indføre markedsleje? Hvad vi du gøre for at sikre, at min udlejer opfører sig ordentligt over for mig - hvad vil du for eksempel gøre ved udlejere der chikanerer deres lejere, eller som ikke kan finde ud af at beregne huslejen rigtigt? Hvordan vil du sikre, at min udlejer vedligeholder min ejendom? Hvordan vil du sikre, at jeg har adgang til en ordentlig bolig, selv om jeg ikke er velhavende? ADRESSER Vil du kontakte politikerne, er der her adresser på en del af dem. Mailadresser og andre politikere finder du meget nemt på Vær med til at sætte dagsordenen! Statsminister Anders Fogh Rasmussen, Christiansborg, 1240 København K. Mogens Lykketoft, Christiansborg, 1240 København K. Erhvervs- og Økonomiminister Bendt Bendtsen, Christiansborg, 1240 København K. Socialminister Eva Kjer Hansen, Christiansborg, 1240 København K. Boligordfører Morten Homann, Christiansborg, 1240 København K., SF Boligordfører Lissa Mathiassen, Guldager 6, 6091 Bjert, Socialdemokraterne Boligordfører Freddie Madsen, Sønder Skadsvej 18, 6705 Esbjerg Ø, Dansk Folkeparti Boligordfører Carina Christensen, Stribgårdvej 49, 5500 Middelfart, Konservative Folkeparti Boligordfører Ida Jørgensen, Ørevadsvej 26, 2400 København NV, Radikale Venstre Boligordfører Keld Albrechtsen, Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Århus V., Enhedslisten Boligordfører Tove Videbæk, Birkebæk 10, 7330 Brande, Kristendemokraterne Boligordfører Inge-Lene Ebdrup, Bavnehøjvej 9, 9541 Suldrup, Venstre 4 VI LEJERE NR

5 VALG 8. FEBRUAR 2,7 milliarder har boligejerne fået som følge af loftet over ejendomsværdibeskatningen. Dertil kommer de store værdistigninger på parcelhuse. Foghs højredrejning (1): SKATTELETTELSER TIL BOLIGEJERNE I 2001 gennemførte VK-regeringen et skattestop, der bl.a. indebar, at der blev lagt loft over ejendomsværdiskatten fra 1. januar 2002 og fremover. Ejendomsværdiskatten er en skat, der betales af boligejerne i Danmark. Hvis boligejerne ikke betaler ejendomsværdiskat vil der opstår den uretfærdighed, at lejerne beskattes af deres opsparing i bank, mens boligejernes opsparing i hus er skattefri. I forvejen er kapitalgevinster som følge af stigninger i prisen på parcelhuset skattefrit. Milliardtilskud til ejerne Det Økonomiske Råd - også kaldet Vismændene - har flere gange påpeget, at ejendomsværdiskatten er sat kunstigt ned (halveret i forhold til, hvad den burde være ifølge vismændene). Dermed får boligejerne af samfundet et tilskud til deres boligforbrug. Hertil kommer så de forbrugsmuligheder, der opstår, når parcelhuset stiger i pris som følge af den almindelige prisudvikling i samfundet. Alene gennem de sidste 10 år er parcelhusene fordoblet i pris. VK- regeringens loft over ejendomsværdiskatten har ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betydet, at boligejerne er sluppet af sted med en skattelettelse på 2,7 mia. kr. som følge af loftet over ejendomsværdibeskatningen. Skattelettelse og skattefri kapitalgevinst Ud over den direkte lettelse i ejendomsværdiskatten har skattestoppet betydet, at boligpriserne er steget mere end ellers. Dette indebærer, at alle boligejere har fået en skattefri kapitalgevinst i form af højere boligformue. Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beregninger viser, at hvis markedet f.eks. forventer, at skattestoppet varer frem til 2010, kan boligpriserne være steget 3,6 % som følge af skattestoppet. Det svarer til, at en boligejer med et hus til 2 mio. kr. har opnået en skattefri gevinst på kr. som følge af højere huspriser. For boligmarkedet som helhed svarer det til en stigning i boligformuen på 50 mia. kr. Skævere og skævere formueudvikling Denne udvikling skal så ses på baggrund af en i forvejen skævere og skævere formueudvikling for ejere og lejere. Den gennemsnitlige nettoformue for boligejerne i perioden 1995 til 2001 er steget med knap kr., mens personer, der bor i almene boliger kun har oplevet en stigning i nettoformuen på kr. i samme periode. For beboere i andelsboliger og private udlejningsboliger kan omtrent halvdelen af stigningen henføres til stigning i boligformuen for fritidshuse. Der er således en klar tendens til, at husholdninger med samlet nettoformue i stigende grad koncentreres hos boligejerne, mens lejerne mister terræn. Det er ikke misundelse, der får Lejernes LO til at protestere mod denne udvikling. Der er tale om en social uretfærdig politik, hvor boligejerne ensidigt tilgodeses med skattelettelser. J.L. VI LEJERE NR

6 VALG 8.FEBRUAR Foghs højredrejning (2): LÅN TIL BILEN OG BÅDEN I ANDELSBOLIGEN VK-regeringen har sørget for, at det er muligt at belåne andelslejligheder. Salg som ejerlejlighed blev forhindret. I sommeren 2004 chokerede Venstres boligpolitiske ordfører offentligheden ved at udtale, at det for Venstre ville være fornuftigt, hvis prisfastsættelsen for andelsboliger efterhånden blev tilnærmet prisfastsættelsen for ejerlejligheder. I dag er det således, at der gælder maksimalpriser ved salg af private andelsboliger. Det har især betydning i den ældre boligmasse, hvor lejerne i forbindelse med et salg af en udlejningsejendom har fået tilbudt, at de kunne etablere en andelsboligforening, som købte ejendommen. Langt under markedsprisen Mange lejeboliger i den ældre boligmasse (omkring ) er på denne måde blevet andelsboliger. Når andelsboligforeningen køber ejendommen får andelsboligforeningen ejendommen til en langt lavere pris, end hvis alle lejlighederne var ejerlejligheder. Det skyldes, at prisfastsættelsen for ejendomme følger den pris en privat udlejer ville give for at overtage ejendommen. Og den private udlejer beregner prisen efter hvilken leje, der kan tjenes på at leje lejligheden ud. Da lejen er holdt langt nede under markedsprisen på grund af huslejereguleringen, betyder det også, at købsprisen for ejendommen ligger langt lavere end markedsprisen. Prisen for andelsboligen kan herefter stige i takt med den almindelige prisudvikling for private udlejningsejendomme, men en egentlig markedspris kan der ikke fås for andelsboligen, når den overdrages til den næste andelshaver. Lån til bil eller båd Det er denne bestemmelse, som Venstres boligpolitiske ordfører anbefalede blev fjernet, således at andelsboligen kan sælges som ejerlejlighed. Desværre førte Venstres forslag ikke til den store debat i medierne, måske fordi regeringen lyn hurtigt lagde låg over denne ide. I stedet har regeringen ændret på mulighederne for at belåne eller pantsætte andelsboligen. Den 5. november 2003 fremsatte regeringen forslag herom, og den 23. marts 2004 vedtog regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, at det skulle være muligt at pantsætte andelen i andelsboligen. Herefter var der åbnet for, at andelshaverne kunne belåne andelsboligens værdi til almindeligt forbrug - f.eks. køb af bil eller båd. Nej til ejerlejligheder Lejernes LO støtter ikke, at andelsboligerne kan omdannes til ejerlejligheder, og vi kunne heller ikke støtte, at det Regeringen gjorde det muligt at pantsætte sin andel i andelsbolingen og optage forbrugslån til bil eller båd. Det er ikke den vej vi skal. blev muligt at pantsætte andelsboligen med det formål at låne til bil eller båd. Derimod kunne vi godt støtte, som en række andre partier også kunne, at der blev åbnet for at belåne til forbedring af andelshaverens bolig eller ejendom. For almindelige indkomster vil det være en katastrofe, hvis andelshaverne får lov til at sælge deres bolig til ejerlejlighedspris. Det vil give andelshaverne en stor kapitalgevinst, men det vil ramme alle de boligsøgende, som prøver forgæves at finde en billig bolig på boligmarkedet. Sorte penge og ventelister I stedet for at bekæmpe sorte penge på andelsboligmarkedet med ejerlejlighedspriser, sådan som Venstres boligpolitiske ordfører anbefalede, så har Lejernes LO anbefalet, at regeringen indførte en lovgivning, der forpligtede andelsboligforeningerne til at føre ventelister, sådan at de sorte penge på denne måde ikke blev en mulighed ved overdragelse af en andelsbolig.j.l. 6 VI LEJERE NR

7 VALG 8. FEBRUAR Foghs højredrejning (3): NYE, DYRE PRIVATE UDLEJNINGSBOLIGER Det har været centralt for VK -regeringen at fremme opførelsen af nyt privatejet udlejningsbyggeri. Privatejet udlejningsbyggeri er udlejningsejendomme, som opføres af pensionskasser eller private selskaber som Sjælsø Gruppen, NCC og Topdanmark. To boligplaner Den 27. august 2002 offentliggjorde regeringen sin boligplan Flere boliger. I den indgik, at det private udlejningsbyggeri skulle fremmes ved at give de private investorer et særligt fradrag i den skattepligtige indkomst. Der blev sat en ramme på 1 mia. kr. Regeringen ville på den måde over 5 år fremme, at der blev opført private udlejningsboliger. I regeringens plan indgik, at man senere kunne sælge disse boliger som ejerlejligheder. Den tidligere SR regering havde den 24. oktober 2001 foreslået, at det private udlejningsbyggeri også blev fremmet, her med skattefritagelse for formueafkast af boliginvesteringer. Forskellen på VK-regeringens forslag og SR regeringens forslag var især, at SR regeringen ønskede, at kommunerne fik ret til at anvise hver 4. ledig bolig til lejerne. Det indgik ikke i regeringens forslag. Voldsom spekulation i kvoter Ordningen førte til en voldsom spekulation i køb og salg af kvoter for nyt privat udlejningsbyggeri med fradragsret og da der viste sig en række fejldisponeringer i placeringen af nyt privat udlejningsbyggeri (f.eks. en plan over at bygge 417 boliger i Aalborg), ændrede regeringen i juni 2004 loven til en tilskudsordning og en anden kvotering af støtten. I hele regeringsperioden har Lejernes LO anbefalet, at regeringen frem for at støtte privat udlejningsbyggeri støttede, at der blev bygget flere almene udlejningsboliger. For dyrt Det skyldes, at det private udlejningsbyggeri er for dyrt for almindelige indkomster. Lejen ligger over kr. pr. kvm. boligareal om året, og såfremt der er en tvist om lejens størrelse, er det aftalelovens meget svage bestemmelser, der afgør hvad lejen bliver. F.eks. har vi set eksempler på, at huslejenævn har godkendt huslejer på kr. pr. kvm. om året, endda i provinsen. Det betyder, at en 70 kvm. stor lejlighed koster over kr. om måneden plus varme...og ingen lejerindflydelse Efterfølgende har selv udlejernes forening, Ejendomsforeningen Danmark, erkendt at det nye private udlejningsbyggeri trods milliardstøtten fra det offentlige er for dyrt for almindelige indkomster. Ejendomsforeningen Danmark udsendte en pressemeddelelse, hvori de oplyste, at foreningen bekendt stod boliger tomme, fordi de var for dyre at leje ud. Udover problemerne med meget høj husleje i nyt privat udlejningsbyggeri er privat udlejningsbyggeri også kendetegnet ved, at begrebet den private vært er gennemført. Lejerne har ikke nogen indflydelse på forbedring eller vedligeholdelsen af ejendommen. Deres indflydelse begrænses stort set til at kunne diskutere husorden, f.eks. hvorvidt der bør være mulighed for at holde kat eller hund i ejendommen. J.L. VI LEJERE NR

8 VALG 8.FEBRUAR Foghs højredrejning (4): SALG AF ALMENE BOLIGER SOM EJERLEJLIGHEDER Salget betyder, at de resterende almene udlejningsboliger bliver endnu mere overbelastet af kommunernes boligsociale anvisning. Allerede inden folketingsvalget den 20. november 2001 havde Venstre fremført, at partiet ville arbejde for, at lejerne i de almene boliger skulle have ret til overtage deres bolig som ejerlejlighed. Forslaget blev efterfølgende straks bygget ind i regeringsgrundlaget. Regeringen startede med at nedsætte et tværministerielt udvalg, som skulle forberede lovgivningen om salg af almene boliger som ejerlejligheder. Udvalget afgav i maj 2003 en rapport og den 5. februar 2004 udsendte socialminister Henriette Kjær (K) på regeringens vegne et forslag til salg af almene boliger i høring. Den 4. juni 2004 blev forslaget vedtaget med regeringens stemmer samt Dansk Folkeparti. De øvrige partier stemte imod. Færre billige lejligheder Loven betyder, at lejere i almene boliger til markedspris kan købe deres bolig, dog således at 30 % af prisen først skal forfalde den dag boligen sælges igen. Lejernes LO har, som Folketingets øvrige partier, været imod denne lov. Loven vil i værste fald betyde, at de gode billige almene boliger bliver købt som ejerlejligheder og dermed forsvinder fra den almindelige boligforsyning til lavindkomstgruppen. Sværere og sværere I forvejen bliver det - som omtalt andet steds i bladet - sværere for nye boligsøgende på boligmarkedet at finde en bolig, der er til at betale. Nu må vi se i øjnene, at vi risikerer, at den bedste og den billigste del af de almene boliger sælges, og dermed kun bliver en mulig bolig for de højere indkomster. Samtidig betyder frasalget af almene boliger, at der bliver færre boliger tilbage til den boligsociale opgave. Regeringen nægter effektivt at sprede den boligsociale opgave ud på andre boligformer, så derfor betyder frasalget af almene boliger, at de resterende almene udlejningsboliger bliver endnu mere overbelastet af kommunernes boligsociale anvisning. Regeringen giver, regeringen tager Det har for VK-regeringen været et pointe, at noget af provenuet ved salget af de almene boliger skal anvendes til nybyggeri af almene boliger. Det er i og for sig udmærket, men desværre fører det i praksis til, at regeringen skærer tilsvarende ned på statens egen støtte til nybyggeriet af almene boliger. Reelt betyder provenuet derfor ikke, at der bliver flere nye almene boliger til rådighed for de boligsøgende, tværtimod. Samtidig er det pointe, at det erstatningsboligbyggeri, der burde opføres, er langt dyrere end de billige almene boliger, der forsvinder over i ejerlejlighedsbestanden. J.L. 8 VI LEJERE NR

9 VALG 8.FEBRUAR Tegneren Jørgen Bitsch forudser at Foghs loft - over - lejen - garanti udløber med dette resultat. VI LEJERE NR

10 ADVOKATSJUSK Af Kjeld Hammer SØNDERJYLLAND BLODTUD TIL EN DÅRLIG ADVOKAT kr. i bøde til sønderjysk advokatfirma, hvis arbejde i en simpel fraflytningssag var under al kritik. Uacceptabelt nedladende, tilsidesat god advokatskik, unødvendigt og uberettiget. Det er blot nogle af de krasse bemærkninger, som Advokatnævnet har forsynet en kendt Aabenrå-advokat med efter en klage fra Lejernes LO i Sønderjylland. Advokatnævnets blodtud til den sønderjyske advokat koster advokat Ehlert B. Nielsen en bøde på kr. Sønderjyllands Perry Mason Sagen går tilbage til sidste sommer og angår i virkeligheden en af hans medarbejdere, advokatfuldmægtig Morten E. Snitker. Man kunne tro, at sagen er uhyre kompliceret, siden advokatfirmaet kunne gå så grueligt galt i byen. Men sådan forholder det sig slet ikke. Der er tvært imod tale om en ganske enkel og banal fraflytningssag omkring en lejlighed, hvor advokat Snitker øvede sig som Perry Mason. Det kom han så dårligt fra, at man uofficielt i advokat-kredse højlydt undrer sig over, hvad der mon står i Snitkærs eksamenspapirer fra universitetet. En ugyldig lejekontrakt Fraflytningssagen angik en lejlighed i Aabenrå. Lejernes LO havde bedt Huslejenævnet i kommunen afgøre om lejekontrakten var gyldig. Årsagen var, at kontraktens gyldighed var afgørende for lejerens pligt til at istandsætte lejemålet, da han ville fraflytte den. Huslejenævnet gav lejeren (og Lejernes LO) medhold i, at udlejeren havde benyttet en uautoriseret blanket til lejeaftalen. Kontraktens bestemmelse om, at den indvendige vedligeholdelse påhvilede lejeren, var derfor ugyldig. HORSENS Arne Hansen, Lejernes LO er godt tilfreds med afgørelsen. Men forinden var advokat Ehlert B. Nielsen og advokatfuldmægtig Morten E. Snitker gået ind i sagen på vegne af udlejeren. Det skete bl.a. i en fra Snitker til Lejernes LO, som Advokatnævnet efterfølgende kritiserer skarpt og som også var grunden til, at Lejernes LO klagede over advokatfirmaet til Advokatnævnet. I e- mail en beskylder Snitker Lejernes LO for at rådgive sit medlem af svingende karakter. Brevets formulering er med Advokatnævnets formulering derudover uacceptabelt nedladende. Snitker forsøgte også i brevet at skabe mistillid mellem Lejernes LO og dets medlem, mener Lejernes LO. God advokatskik tilsidesat Nævnet, der består af 6 advokater, siger i sin begrundelse for bøden til advokatfirmaet, at det burde have fremstået som en nærliggende mulighed for advokatfuldmægtig Morten E. Snitker, at huslejekontrakten ville blive erkendt ugyldig. Derfor finder man hele fire afsnit i advokatfuldmægtigens brev for sagligt urimelige, bl.a. et afsnit, hvor advokaten skriver: Jeg ikke er i tvivl om, at lejer vil kunne kræve et evt. tab erstattet af LLO. Nævnet kritiserer også Morten Snitker for at tage udlejerens lejekrav til inkasso, selvom der i alle tilfælde ville være fuld sikkerhed for udlejerens krav i det indbetalte depositum, hvis han vandt sagen i Huslejenævnet. Under disse omstændigheder var det unødvendigt og derfor uberettiget at tage kravet på husleje til inkasso, siger Advokatnævnet, som afsluttende konstaterer: På den anførte baggrund har advokat Ehlers B. Nielsen som principal for advokatfuldmægtig Morten E. Snitker tilsidesat god advokatskik. I skole Advokatfuldmægtig Snitkærs chef fik en blodtud, mens Snitkær selv af sine erfarne kolleger i advokatnævnet nærmest får en uppercut. Det fine nævn af 6 ansete advokater, der ellers er varsom med kritik, tager ligefrem Snitkær i skole. Sætningen Det burde have fremstået som en nærliggende mulighed for advokatfuldmægtig Morten E. Snitker betyder på godt dansk: Advokatens arbejde er under al kritik. Formanden for Lejernes LO i Vejle, Ribe og Sønderjyllands amter, Arne Hansen, Kolding, er godt tilfreds med afgørelsen, men siger: Advokatnævnet har åbenbart anvendt Chr. den Femte Danske Lov fra 1683 om husbondansvar. Jeg kunne nu godt have tænkt mig, at advokatfuldmægtigen også havde fået sin straf. Næstformand Brian Jensen, Lejernes LO i Sønderjyllands amt, har kørt sagen. For Lejernes LO. Han siger: Huslejenævnets afgørelse er nu anket til boligretten af advokatfirmaet. Derimod kan Advokatnævnets afgørelse ikke ankes til boligretten. Til gengæld vil Lejernes LO kunne henvise til Advokatnævnets afgørelse ved behandlingen i boligretten. KONFERENCEN OM FUGT OG SVAMP BLEV EN SUCCES Lejernes LOs stort anlagte konference i Horsens den 20.November 2004 om fugt og svamp blev så stor en succes, at organisationen nu overvejer en tilsvarende konference i København. Konferencen i Horsens blev holdt i Ceres Centeret under overskriften: Hvordan sikrer man sig mod skimmelsvamp i sit lejemål?. Der var indlæg af både eksperter, politikere og menigmand. I den sidste kategori fortalte to kvindelige lejere som vidner om deres ubehagelige erfaringer over et meget langt tidsforløb. 10 VI LEJERE NR

11 Af Kjeld Hammer LANDET RUNDT HORSENS VENSTREPOLITIKER I PINLIG ROLLE SOM UDLEJER Vi Lejere afslører her, at selveste næstformanden for Folketingets boligudvalg, Venstremanden Ulrik Kragh, er en tvivlsom udlejer. Selveste næstformanden for Folketingets boligudvalg, Ulrik Kragh, Horsens, er blevet afsløret som en tvivlsom udlejer. Ulrik Kragh er både folketingsmedlem for Venstre og medlem af byrådet i Horsens. Og så er han altså også udlejer. Han nægtede at tilbagebetale flere tusinde kr. til et ungt par, som havde lejet en lille og dårlig lejlighed fra år 1900 i Horsens tilhørende Ulrik Kragh. Men da sagen blev behandlet ved Huslejenævnet i Horsens var der ingen kære mor for Venstres håb i byrådet. Han fik ikke et ben til jorden, men i stedet besked på snarest at tilbagebetale restdepositummet på kr. Måtte vente 6 1/2uge Denne klare lovmæssige afgørelse passede åbenbart ikke lovgiveren Ulrik Kragh. Hans tolkning af ordet snarest var 6 1/2 uge! Så lang tid gik der, før han omsider sendte pengene på en check den 30. August Hans brev var underskrevet Med venlig hilsen. Imens måtte det unge par, der manglede pengene, klare sig så godt, de nu kunne. Velbekomme I Horsens siger formanden for Lejernes LO, James Arbøl: Den lille lejlighed ligger i dette hus fra år Et fremtrædende medlem af landets lovgivende forsamling, som ikke selv vil forstå eller har sat sig ind i landets love. Jeg siger velbekomme. Ulrik Kragh lever godt op til sit partis motto: Venstre ved du, hvor du har. Malede selv Sagen startede allerede i 2003, men blev først afgjort ved Huslejenævnet i Horsens efter et år. Det unge par, Pernille Raben og Martin Henriksen, havde lejet den lille lejlighed på 53 kvm. i Emil Bojsensgade 45. lejligheden, som de selv malede ved indflytningen. Derudover betalte de kr. i depositum. Da de ville fraflytte den, blev det Selv bor venstrepolitikeren trygt i denne idyl uden at bekymre sig ret meget om lejeloven. krævet, at parret skulle male igen for egen regning, selvom der intet står herom i lejekontrakten. I modsat fald ville udlejeren lade arbejdet udføre for lejernes regning. Tilbagebetaling snarest Det var ikke nogen svær sag for Huslejenævnet at rede de enkle tråde ud. I nævnets afgørelse siges det ordret: Nævnet må lægge til grund, at lejemålet ikke var istandsat ved lejernes indflytning og derfor heller ikke skal afleveres istandsat af lejer ved fraflytning. Nævnet finder endvidere, at de fremsendte fotos fra lejerne viser, at lejerne har istandsat i deres boperiode, og udlejers billeder viser, at der kun er tale om normal istandsættelse ved fraflytning. Nævnet finder det således godtgjort, at lejer har afleveret lejemålet i mindst samme stand som ved indflytning. Deres krav til istandsættelse kan herefter ikke godkendes, og lejerne har krav på, at få sit restdepositum på kr. tilbagebetalt snarest. James Arbøl: Det er ufatteligt, at Ulrik Kragh kan være med til at behandle lejerne sådan. Men det er godt, at sagen blev færdigbehandlet i god tid inden folketingsvalget blev udskrevet. Så ved vælgerne jo hvad de får, hvis de sætter deres kryds ved Ulrik Krag. VI LEJERE NR

12 LANDET RUNDT HELE LANDET VI LEJERE PÅ NETTET Et klart Ja fra landsformand Klaus Hansen på kongressen i Oktober 2004 til et ønske om Vi Lejere på hjemmesiden, er omgående blevet realiseret. Allerede fra forrige nummer af Vi Lejere kunne bladet læses i en færdig udgave på Lejernes LOs hjemmeside: Fremover vil bladet blive placeret på hjemmesiden samtidig med, at det udkommer i midten af februar, maj, august og november. Her vil man side for side kunne se Vi Lejere - akkurat som det ser ud i den trykte papirudgave, du nu sidder med i hånden. Af Henrik Gøttrup, jurist i LLOH KØBENHAVN FLYT OG FÅ ET CHOK En lejer i Københavns-området flyttede Sidste år i maj. I november blev han afkrævet kr. til istandsættelse. Som fraflyttende lejer vil man som oftest blive mødt med krav fra udlejer om dækning af istandsættelses- og misligholdelsesudgifter. Reglerne om udlejers forpligtelser i disse sager er mærkværdigvis meget forskellige - alt efter om ejendommen tilhører en privat eller almen udlejer. Forskel på privat og alment I de private ejendomme skal udlejer inden 14 dage efter fraflytningen have fremsat krav mod fraflytter om hvilke arbejder, fraflytter skal betale uden samtidig at give et overslag over det økonomiske omfang. I almene ejendomme skal kravet være fremsat inden 14 dage efter fraflytningssynet og derudover indeholde et overslag over det økonomiske omfang. Et overslag der ikke kan afvige mere end 10 % ved den endelige opgørelse. Denne forskel i reglerne er vanskelig at begrunde sagligt, og kan give anledning til meget urimelige sagsforløb. I en konkret sag i hovedstadsområdet fraflyttede en lejer d. 31. maj 2004, fik inden 14 dage efter fraflytning en rapport med afkrydsning af de arbejder, udlejer ville kræve betalt af fraflytter, og hørte derefter intet til sagen før midt i november måned På dette tidspunkt fremkom et krav på ca. kr ! Loven må ændres Huslejenævnet afsagde kendelse om, at udlejers krav ikke var for sent fremsat og lejelovens regler opfyldt til punkt og prikke af udlejer. Havde fraflytter været lejer i en almen ejendom ville også det økonomiske mellemværende skulle have været overslagsmæssigt angivet af udlejer allerede inden 14 dage efter fraflytningssynet, og udlejers krav ville således have været bortfaldet. Det er derfor oplagt, at man ændrer lejeloven, så man som lejer i en privat udlejningsejendom får samme retssikkerhed som i den almene sektor. Et krav på kr. et halvt år efter man er flyttet er ganske simpelt ikke rimeligt. BRØNDBY SOLIDARITETSCHECK PÅ KR. Formanden for Brøndby Kommunes Boligselskab, Aksel Borresen, havde både penge og solidaritetsønsker med, da han mødte oppå Lejernes LO s kontor i København. Boligselskabet havde i forbindelse med 60 års jubilæet udtrykkeligt bedt evt. gratulanter om et pengebeløb i stedet, netop med Lejernes LOs Solidaritetsfond i tankerne. Det blev til sammenlagt kr. som Aksel Borresen overrakte landsformand Klaus Hansen på dennes kontor. Pengene er ikke øremærket, men solidaritetsarbejde er der altid brug for - også i lejerbevægelsen, siger Aksel Borresen. Han bor i Brokær og har mere end 30 år bag sig som formand og 40 år som aktiv. 12 VI LEJERE NR

13 Af Kjeld Hammer LANDET RUNDT Fire dage før paret skulle flytte tilbage fik de besked om den voldsomme lejeforhøjelse. KØBENHAVN LEJEN TREDOBLET EFTER BRAND Først brændte familiens lejlighed. Så måtte den flytte, mens lejligheden blev sat i stand. Fire dage før beboerne skulle flytte tilbage fik familien besked på, at lejen ville blive tredoblet. En smuk gammel ejendom i Kvæsthusgade i København ejes af Dansk Sygeplejeråd - altså de danske sygeplejerskers fagforening. Dansk Sygeplejeråd har åbenbart den holdning, at ejendommen skal give maksimalt afkast, uanset de menneskelige omkostninger. Sådan opfattes det i hvert fald af Yvonne Brandstrup og hendes familie, som bor i en lejlighed i ejendommen. Her har de boet i 16 år i en god lejlighed med en flot udsigt over Københavns Havn. Da de fik lejligheden, var de glade for den - også fordi de kunne betale lejen. Men idyllen krakelerede i foråret 2004, da en brand ødelagde lejligheden og mange af familiens ting. Familien blev genhuset mens forsikringen betalte for, at lejligheden blev sat i stand. Så bortset fra chokket over branden og de besværlige omstændigheder, syntes familien, at det var lys forude. Knap kr. pr. måned Men fire dage før familien skulle flytte tilbage til lejligheden, begyndte problemerne først for alvor. Da meddelte Dan- Ejendomme, ejendommens administrator, at huslejen forresten ville stige med 300 %. Lejen ville blive på kr. om måneden mod tidligere kr. for den ca. 100 kvadratmeter store lejlighed. For som Dan-Ejendomme hævdede, så havde den forsikringsdækkede ombygning jo gjort lejligheden meget mere attraktiv, og "det lejedes værdi" ville dermed være tredoblet. Ingen forhandlingsløsning Da familien hverken kunne eller ville betale lejen, gik den til Lejernes LO i Hovedstaden, som indbragte sagen for først huslejenævn og siden ankenævn, som fastsatte lejen til kr. pr. kvadratmeter. Undervejs forhandlede Lejernes LO i Hovedstaden med Dansk Sygeplejeråd for at gøre fagforeningen klart, at den - hvis den fastholdt lejestigningen - ville sætte en familie på gaden. Denne form for argumenter bed dog ikke på fagforeningen, som fastholdt, at den måtte maksimere afkastet for sine medlemmers skyld. Advokat Lars Helms har vurderet sagen og konkluderet, at familiens chance for at få medhold i boligretten er for lille til, at han råder til at føre en sag. Hermed er familiens eneste chance for at blive i deres bolig, at Dansk Sygeplejeråd indvilger i en forhandlingsløsning. Lovændring nødvendig Claus Højte fra Lejernes LO i Hovedstaden mener, at denne triste historie viser, at der må lovændringer til, så noget sådant ikke kan gentage sig. Tryghed i boligen er en fundamental rettighed i et velfærdssamfund. Han opfordrer regeringen til at gribe ind og leve op til sine valgløfter om tryghed til alle. VI LEJERE NR

14 VALG 8. FEBRUAR Af Jesper Larsen, økonom, Lejernes LO HVAD VIL PARTIERNE GØRE Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har konsekvent stemt imod i Folketinget, når lejernes vilkår skulle forbedres afgørende. Resultatet er blevet lidt og ikke ret godt. Vil man have et mere præcist indtryk af, hvad man kan forvente af de forskellige politiske partier, så skal man se på, hvilken holdning de forskellige politiske partier har taget til enkelte forslag i Folketinget. Nedenfor bringes en oversigt.: Lovforslag L 78 om forhindring af pludselig høj leje og opsigelse ved ombygning (vedtaget) Den 13. november 2003 fremsatte socialminister Henriette Kjær forslag om: 1. Betaling for udlejerens forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester uden for huslejen svarende til den gældende ordning vedrørende betaling til fællesantenne m.v. 2. Indførelse af en ordning med behandling af husordenssager ved huslejenævnene på det pri vate område med udgangspunkt i den gældende ordning på det almene område. 3. Ophævelse af udlejernes adgang til at opsige lejeforholdet efter 83, stk. 1, litra b, på grund af ombygning. 4. Muligheden for at varsle store lejeforhøjelser i pludselige spring begrænses for lejemål i ejendomme, hvor afkastet beregnes efter boligreguleringslovens 9, stk. 2, samt pligt til oplysning om afkastberegning. Den 2. juni 2004 vedtages pkt. 2., 3. og 4. med regeringen og Dansk Folkepartis stemmer. Socialdemokratiet, SF, EL ønskede yderligere forbedringer for lejerne, blandt andet at de knap lejere, der bor i små ejendomme med under 4 boliger og lejerne i uregulerede kommuner fik samme beskyttelse, men det var VK - regeringen og Dansk Folkeparti imod. Pkt. 1 blev vedtaget særskilt i Beslutningsforslag B 72, (vetoret mv.), ej vedtaget Den 25. november 2003 fremsatte socialdemokraterne forslag om 1. at lejerne i forbindelse med forbedring af et lejemål kollektivt og individuelt kan nedlægge veto mod forbedringsarbejder i lejemålet svarende til gældende bestemmelser herom i lov om byfornyelse, 2. at lejerne i småhuse og i uregulerede kommuner ved forbedringer over 155 kr. pr. m 2 (2004) sikres tilbud om erstatningsbolig efter boligreguleringslovens regler, og at husleje nævnet kan afgøre, om forbedringen er hensigtsmæssig, og 3. at lejerne sikres mod uventede pludselige huslejespring uden modsvarende forbedringer. Forslaget forkastedes af boligudvalget d.1 juni 2004 af et flertal bestående af Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristendemokraterne. Beslutningsforslag B 112, (uefterrettelige udlejere), ej vedtaget Den 27. januar 2004 fremsatte SF forslag om, at udlejer kan frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme i følgende tilfælde: 1. når en udlejer gentagne gange undlader at informere, inddrage og forhandle med ejendom mens beboerrepræsentation som beskrevet i lejelovens og boligreguleringslovens bestemmel ser om beboerrepræsentationens rettigheder, herunder i forhold, der vedrører huslejens stør relse, ejendommens vedligeholdelse, forbedringer af det lejede og andre væsentlige forhold, 2. når en udlejer inden for en periode på 2 år ikke har efterlevet fem eller flere afgørelser fra huslejenævnet, 3. når Boligkommissionen har konkluderet, at et lejemål er blevet ubeboeligt, eller 4. når Grundejernes Investeringsfond for tredje gang overtager en vedligeholdelsessag for en udlejer. Forslaget blev forkastet i en betænkning fra boligudvalget d.1. juni 2004 af et flertal bestående af regerin gen, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristendemokraterne. Beslutningsforslag B 143 (bedre regler for udlejning af enkeltværelser) ej vedtaget Socialdemokraterne fremsatte den 9. marts 2004 forslag om at: 1. Opsigelsesvarslet for lejere af enkeltværelser forlænges til 3 måneder. 2. Udlejer skal kunne idømmes bøde, hvis der kræves en højere leje end tilladt, uanset om huslejenævnet tidligere har afsagt kendelse om lejens størrelse. 3. Huslejenævnet skal forpligtes til på forespørgsel at oplyse udlejer om niveauet for rimelig leje ved værelsesudlejning og ved forbedringer af lejemålet. 4. Reglerne for værelsesudlejning gøres præceptive for andelshavere. Et flertal i udvalget (V, DF, KF, RV og KD) indstillede forslaget til forkastelse. Beslutningsforslag B 110 (om priskonkurrence og bedre omkostningsstyring) Socialdemokraterne fremsatte den 17. december 2004 forslag om 1. at der er priskonkurrence ved udfærdigelse af arbejder på ejendommen, 2. at der indføres obligatoriske 5-årige vedligeholdelsesplaner, 3. at der ved varsling af budgetleje i storhuse (mere end 6 lejemål) oplyses om budgetlejen, 4. at der ved varsling af budgetleje oplyses om nøgletal Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet. Beslutningsforslag B 112 (lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning) Socialdemokraterne fremsatte den 17. december 2004 forslag om, 1. at lejere ikke kan forpligtes til nyistandsættelse ved fraflytning, 2. at der er priskonkurrence ved istandsættelse af en lejlighed, 3. at der indføres obligatoriske ind - og fraflytningsrapporter, 4. at lejere har ret til godtgørelse for eget arbejde, og 5. at udlejere, såfremt parterne er uenige, skal indbringe tvisten for huslejenævnet Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet. 14 VI LEJERE NR

15 FOR LEJERNE? bidragssats. Huslejens kapitaldel dvs. ydelsen på statslånet skal reguleres med inflationen i stedet for som nu med valsetakt (3/4 af stigningen i inflationen). Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet. B 73 (om husleje - regulerings stop i privat udlejningsbyggeri) De radikale fremsatte den 21. januar 2003 forslag om, at regeringen inden udgangen af 2003 at fremsætte lovforslag om et reguleringsstop for privat udlejningsbyggeri, således at reglerne om omkostningsbestemt husleje ikke kan udstrækkes til privat udlejningsbyggeri, der i dag ikke er omfattet af disse regler. Efter 1.beh. blev forslaget henvist til Boligudvalget. Det kan noteres,at regeringen accepterer pludselige uventede huslejespring, at den er imod beskyttelse af lejere i små huse og imod at grove udlejere kan frakendes retten til at leje ud. Beslutningsforslag B 111 ( øget indflydelse for beboerrepræsentationerne) Socialdemokraterne fremsatte den 17. december 2004 forslag om 1. at beboerrepræsentationen kan indbringe spørgsmål om mangler på ejendommen for huslejenævnet, 2. at beboerpræsentationen ved væsentlige arbejder på ejendommen kan pege på en bydende på arbejderne i ejendommen. 3. at udlejer kan pålægges en sanktion, såfremt udlejer ikke overholder lejelovenes bestemmelser vedrørende inddragelse af beboerrepræsentationen i ejendommens anliggender, og 4. at beboerrepræsentationen kan nedlægge veto mod en forbedringsplan for ejendommen, såfremt den ikke er indarbejdet i en 5-årig forbedrings- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, og såfremt den ikke er hensigtsmæssig. En tvist herom afgøres af huslejenævnet Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet. Beslutningsforslag B 79 (alternative tilbud på istandsættelse) SF fremsatte den 10. december 2004 forslag til folketingsbeslutning om lejeres ret til at indhente alternative tilbud på istandsættelse. Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet. Beslutningsforslag B 74 (ny almen huslejemodel) SF fremsatte den 8. december 2004 forslag til folketingsbeslutning om ny huslejemodel i almene boliger (lavere husleje) ved at den nuværende finansiering med private realkreditlån, som staten giver ydelsesstøtte til, erstattes af 100- årige statslån med lavere rente- og B 24 (om kommunal anvisningsret i privat udlejningsbyggeri). Enhedslisten fremsatte den 20. oktober 2004 et forslag, der opfordrer regeringen til inden den 1. maj 2005 at fremsætte lovforslag, der giver kommunerne ret til at anvise boliger i privat udlejningsbyggeri i lighed med de bestemmelser, der gælder for den almene sektor i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Efter 1.beh. henvist til fornyet behandling i Boligudvalget. B 40 (ophæve støtten til det private udlejningsbyggeri) Enhedslisten fremsatte den 26. oktober 2004 et forslag, der opfordrer regeringen til inden den 1. februar 2005 at fremsætte lovforslag, der ophæver lov om fremme af privat udlejningsbyggeri. Efter 1.beh. henvist til fornyet behandling i Boligudvalget. B 41 (ophæve bestemmelserne om forsøg med salg af almene familieboliger). Enhedslisten fremsatte den 29. oktober 2004 forslag om at ophæve bestemmelserne om forsøg med salg af almene familieboliger. Efter 1.beh. henvist til fornyet behandling i Boligudvalget. VI LEJERE NR

16 KURSER / KONFERENCER / MEDDELELSER KURSER OG KONFERENCER 2005 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 5. februar 2005 Nævnskonference (HHE), Husleje - og beboerklagenævn, nævnenes kompetence, Odense Lørdag den 26. februar Huslejefastsættelsen for øvede, småhuse og forbrugsregnskaber, Odense Lørdag den 9. april Lejelov, lejers rettigheder, intro, Odense Lørdag den 30. april Organisationskonference, Middelfart Lørdag den 28. og søndag den 29. maj Konference for lægdommere, huslejenævnsmedlemmer og sagsbehandlere (LH), dissenser og strategi, Odense Lørdag den 24. september Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 8. oktober Lejeretskonference (HKJ), nye domme, Odense Lørdag den 5. november Almene budgetter/regnskab, Odense Lørdag den 19. november For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet. MEDDELELSER / GENERALFORSAMLINGER Lejernes LO i Birkerød Lejernes LO- Birkerød afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. Marts 2005 kl 19,30 i byrådssalen, 1. Sal. (Byrådssalen ligger i forbindelse med Birkerød Rådhus, lige over for Birkerød Station) Dagsorden iflg. vedtægterne. Regnskab for 2004 kan rekvireres eller afhentes på kontoret i kontortiden efter 1. Marts Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. Marts Lejernes LO, Lolland-Falster Lejernes LO, Lolland-Falster afdeling afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 10. marts 2005, kl i Mødelokalet, Strandgade 2, 4800 Nykøbing F. Lejernes LO, Aalborg Lejernes LO i Aalborg holder generalforsamling torsdag den 3. marts 2005 kl Det foregår i AOF Kayerødsgades Kursuscenter, Kayerødsgade 37,1., 9000 Aalborg. Lejernes LO Ribe Amt afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2005 kl i SID s lokaler Mindevej 10, 1., Vejen. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet bedes tilsendt Lejernes LO, Postboks 183, 6600 Vejen. Afdelingen er vært ved et lille traktement. Bestyrelsen. Påskeferie i sekretariatet Sekretariatet holder påskeferie fra mandag den 21. marts til mandag den 28. marts, begge dage inkl. NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN Påskeferie Lejernes LO i Hovedstaden holder påskeferie fra mandag den 21. marts - mandag den 28. marts, begge dage inkl. Åbningstider Kontoret i Vester Voldgade 9, 1. er åbent for personlig henvendelse mandag - onsdag kl og torsdag kl Mandag - torsdag kl træffes vi på Når du flytter... så husk også at melde flytning til os! Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Husk derfor venligst at give os besked når du skifter adresse - gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. Kunstudstilling i Vester Voldgade Skiftende kunstnere udstiller deres arbejde i Vester Voldgade, så kig op til os når du alligevel er i nærheden - vi har sikkert en kop kaffe på kanden. Når bladet her udkommer, er det kunstmaleren Jesper Schytts værker, der pryder væggene i vores venteværelse. Ib Laursen er død, 88 år Ib Laursen var et kendt ansigt i Lejernes LO i Hovedstaden. Siden Ib og hans kone i 1983 fik hjælp af LLO i en meget vanskelig sag, deltog Ib med stor interesse og engagement i arbejdet i LLO. Han sad i repræsentantskabet og han deltog i alle generalforsamlinger og kongresser. Derudover udførte Ib et stort frivilligt arbejde i sekretariatet for LLOH. Han hjalp med større pakkeopgaver, når det kneb at nå det hele og han gjorde sit til medarbejdertrivselen ved at arrangerede bowlingture for medarbejderne og han deltog i mange af de sociale arrangementer, sammen med de lønnede medarbejdere. Ib var altid en kærkommen gæst i sekretariatet, ikke mindst på grund af hans humør, livsmod og engagement. Ib deltog i vores arbejde indtil få måneder før sin død, på trods af sin høje alder. Når Ib havde pakket en større mængde tryksager og trods alt var blevet lidt træt, kunne han finde på at bemærke, at man er jo ikke 80 længere. Vi kommer til at savne Ib. Æret være hans minde. CH 16 VI LEJERE NR

17 X-ORD VIND TRE FLASKER VIN Sidste nummers kryds og tværsvinder blev: Rita Christiansen Centervænget 39, st.tv Hillerød Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 20. april 2005 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. VI LEJERE NR

18 JURIDISK KOMMENTAR Af Lars Helms, advokat HØJESTERETSDOM OM FORBEDRINGSFORHØJELSER Det er yderst sjældent, at sager om fastsættelsen af forbedringstillæg får lov til at blive prøvet ved landets øverste domstol. Højesteret har dog netop afsagt dom i en sådan sag, hvor problemstillingen var følgende (HD af i sag 303/2003): I 1990 nyindrettede en udlejer i København en taglejlighed, hvor der tidligere havde været pulterrum. Lejligheden blev herefter udlejet til den omkostningsbestemte leje, som var gældende for de øvrige lejere i ejendommen, og med et moderniseringstillæg beregnet ud fra samtlige afholdte indretningsudgifter. I huslejenævn og ankenævn I 1999 blev lejligheden genudlejet på samme vilkår til 2 nye lejere, der bad huslejenævnet kontrollere lejens lovlighed. Huslejenævnet godkendte lejen. Sagen blev indbragt for Ankenævnet for de københavnske Huslejenævn, hvis flertal fandt, at moderniseringstillægget var for højt. Dette blev herefter nedsat fra det beregnede kr ,92 til skønsmæssigt kr , idet dette beløb fandtes at modsvare brugsværdien ved den udførte ombygning. Ved fastsættelsen af forbedringstillægget lagde ankenævnet vægt på, at lejlighedens areal var dårligt udnyttet med hensyn til indregning af køkken og bad samt adskillende vægge. Boligret, landsret og højesteret Denne nedsættelse blev godkendt af boligretten og af landsretten. For højesteret gjorde udlejerens advokat gældende, at der ikke var hjemmel til at foretage en sådan skønsmæssig nedsættelse af et i øvrigt korrekt beregnet moderniseringstillæg. Det ville desuden stride mod den lovændring i 1997, der fastslog, at den omkostningsbestemte leje, der skal beregnes efter brl. 5, stk. 1, ikke kan nedsættes med den begrundelse, at lejen overstiger det lejedes værdi. Efter højesteretsdommen er det nu gældende ret, at moderniseringstillæg, som kommer i f.eks. en nyetableret taglejlighed, kan nedsættes, hvis tillægget overstiger det lejedes værdi. (Arkivfoto) Højesteret delte sig i et flertal på 3 og et mindretal på 2 dommere. Flertallet udtalte: Boligreguleringslovens 5, stk. 1, 2. pkt., hvorefter der til lejen for forbedrede lejemål kan lægges en beregnet forbedringsforhøjelse, må efter sammenhængen med stk. 2 og forarbejderne forstås således, at der ved fastsættelse af lejen ved genudlejning efter denne bestemmelse - modsat genudlejning efter stk. 2 - kun kan indregnes beløb, der er fastsat i overensstemmelse med sædvanlige principper for fastsættelse af lejeforhøjelse for forbedring. Det må antages at have været tilsigtet, at dette skulle ske under anvendelse ikke blot af reglen i lejelovens 58, stk. 2, men også reglen i 58, stk. 1, og - efter vores opfattelse - både når der skal fastsættes leje ved genudlejning af en tidligere bestående lejlighed, og når leje skal fastsættes ved udlejning af nyindrettede lejligheder i tagetager. Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der var anført af landsretten vedrørende nedsættelse af det individuelle forbedringstillæg til kr. stemte de for at tage lejernes påstand til følge. Mindretallets mening Mindretallet var enig med flertallet i, at et korrekt beregnet moderniseringstillæg godt kan nedsættes, hvis det overstiger forøgelsen af det lejedes værdi. De to dommere fandt imidlertid ikke, at det var meningsfuldt i nærværende sag at tale om forøgelse af det lejedes værdi, da lejligheden jo var nyetableret. Man var derfor enig med appellanten i, at nedsættelsen reelt var udtryk for, at den samlede leje blev nedsat, hvad der ikke er hjemmel til. Højesteret har talt: moderniseringstillæg kan nedsættes Men det var mindretallets udtalelse. Flertallet har nu fastslået, at det er gældende ret, at også det moderniseringstillæg, der beregnes ved nyetablering af lejligheder, kan nedsættes, hvis det overstiger det lejedes værdi. En del udlejere, der foretager gennemgribende moderniseringer ved lejeledighed, vælger at genudleje efter brl. 5, stk. 1. i stedet for efter 5, stk. 2. Vi har nu højesterets ord for, at huslejenævnene i sådanne sager har lov til at reducere de beregnede moderniseringstillæg, hvis de ikke i tilstrækkeligt omfang forøger det lejedes værdi. JURIDISK KOMMENTAR AF LARS HELMS, ADVOKAT 18 VI LEJERE NR

19 Af Kjeld Hammer FLODBØLGE-KATASTROFEN For 20 år siden var det lejevilkårene for unge på kollegierne, der optog Anders Ladekarl. I dag er han chef for det internationale genopbygningshold, der skal lægge en langsigtet plan for genopbygningen i Indonesien. LEJER-AKTIVIST SKAL GENOPBYGGE ASIEN Dansker bliver genopbygningschef i det katastroferamte Asien. Befolkningen mangler alt: Boliger, veje, sundhedsklinikker. Men det allervigtigste er, at de kommer i beskæftigelse, så de kan klare sig selv i det lange løb, siger han. For 20 år siden var Anders Ladekarl lejeraktivist, formand for kollegiesektionen i Lejernes LO og medlem af hovedbestyrelsen. Dengang administrerede han ikke flere kroner, end de unge medlemmer på kollegierne landet over betalte i kontingent. I dag er han chef for det internationale arbejde i Dansk Røde Kors. Og netop i disse dage ved at lave en langsigtet plan, der skal hjælpe Asien. Budgettet er på så mange millioner kr., at vi taler om milliarder. Er det penge, du disponerer over? Nej, men jeg disponerer over retten til at lave en plan for dem. De 181 enkeltlandes Røde Kors-selskaber bestemmer selv, hvordan deres penge skal anvendes og hvor, siger Anders Ladekarl til Vi Lejere, der fangede ham på mobiltelefonen med støvlerne på. Et ærefuldt hverv Anders Ladekarl er blevet udpeget til det ærefulde hverv at lede det hold af Røde Kors-eksperter, der har til opgave at vurdere den langsigtede indsats, der skal til for at genopbygge Indonesien efter flodbølgen. I en enkelt provins, Aceh-provinsen i Indonesien, omkom alene mennesker, nogle mener op mod Sammen med syv eksperter fra forskellige lande, har Anders Ladekarl i fire uger netop besøgt en række af de hårdest ramte områder for at få overblik over, hvilken langsigtet hjælp, der er brug for på forskellige områder. Det kan være genopbygning af huse, indkomstmuligheder for de ramte befolkninger, sundhed og forebyggelse af fremtidige katastrofer. Holdet, som officielt hedder Tsunami Recovery Assessment Team, er en del af det Internationale Forbund af Røde Kors og Røde Halvmåne Selskaber (IFRC). Arbejdet organiseres på den måde, at forskellige teams af eksperter nu rejser ud, vurderer og lægger langsigtede detailplaner i forlængelse af Ladekarls hold. Det allerstørste behov - Hvad er de største behov nu og på længere sigt? At folk kommer i beskæftigelse igen og får et bæredygtigt levegrundlag. Alle folks mulighed for en normal tilværelse og en indkomst er slået i stykker. Jobs er den største udfordring. I forvejen er levevilkårene hårde derude. Det, vi kan gøre i f.eks. en 3-årig tidshorisont er at bygge infrastrukturen op omkring folk, altså boliger, veje sundhedsklinikker. Men den helt store udfordring bliver, at folk derefter kan klare sig selv. Det nytter ikke med en ny bolig, hvis man ikke derefter klarer sig selv. Størst hjælp til Indonesien Hovedparten af de danske nødhjælpsmidler vil gå til Indonesien. Den enorme opbakning til hjælpearbejdet, som Røde Kors har mødt fra verdens befolkninger inklusiv den danske, giver os mulighed for at hjælpe ofrene for de voldsomme flodbølger igennem den øjeblikkelige katastrofe. Og pengene vil også strække til at afhjælpe de langsigtede konsekvenser af katastrofen. Røde Kors vil kunne bistå ofrene med skoler, sundhedsfaciliteter, genopbygning af ødelagte hjem og indkomstmuligheder. Vi håber også at kunne igangsætte katastrofeforebyggende initiativer, der vil kunne forhindre fremtidige flodbølger i at have så ødelæggende konsekvenser som tilfældet har været nu, siger Anders Ladekarl. VI LEJERE NR

20 Vi Lejere LLO HJÆLPER Af Jens Albagaard Der kører flere lejesager i ejendommen Værnedamsvej 18.Også lejerne i en lejlighed på 2. sal har nu en sag kørende ved huslejenævnet. HUSLEJEN MERE END HALVERET Via medlemskab af Lejernes LO i Hovedstaden og en god portion gå-på-mod er det lykkedes nogle lejere i København at få nedsat deres leje og få sendt et stort tilbagebetalingskrav til deres udlejer på kroner. I en lejlighed på Værnedamsvej 18 i København sidder der nogle lejere og glæder sig over den hjælp og rådgivning, de har fået fra Lejernes LO i Hovedstaden i en sag mod deres udlejer. Sagen handlede om den husleje, lejerne betalte fra deres indflytning i 2001 og frem til I lejekontrakten havde udlejer og lejerne aftalt en husleje på kr. årligt for lejligheden, der er på 93 m 2. Det svarer til en årlig kvadratmeterleje på 877 kr. Normalt er det kun i nyere eller meget moderniserede lejligheder, man betaler så høj en husleje. Fik hjælp i Lejernes LO Derfor gik lejerne til Lejernes LO i Hovedstaden for at få rådgivning om, hvad de dog kunne gøre for at få nedsat deres husleje. I fællesskab blev sagen indbragt for Huslejenævnet i København, der hurtigt kunne se, at den aftalte husleje ikke stemte overens med de faktiske forhold i ejendommen. I tidligere sager havde Huslejenævnet nemlig afgjort både den omkostningsbestemte husleje samt flere generelle forbedringstillæg. I lejligheden er der både nyere badeværelse og nyere køkken, men begge er fra før de nuværende lejere flyttede ind i lejligheden. Udlejer havde over for Huslejenævnet ikke mulighed for at dokumentere, hvornår badeværelse og køkken var blevet lavet. Udlejer kunne heller ikke dokumentere udgifter til det. Huslejenævnet fastsatte derfor selv et forbedringstillæg. Fra kr. til kr. Selv med disse forbedringstillæg og de tidligere godkendte tillæg kunne Huslejenævnet ikke regne sig frem til en højere husleje end godt kr. årligt. En kraftig nedsættelse af huslejen, som lejerne og Lejernes LO i Hovedstaden naturligvis var ovenud glade for. I ankenævnet korrigerede man lidt på tallene, men endte alligevel med en årlig husleje på kun ,61 kr. svarende til 406,77 kr. pr. m 2 årligt. Lejernes LO i Hovedstaden har derfor på vegne af lejerne kunnet sende udlejer et tilbagebetalingskrav inkl. renter på kr. Sagen er endnu et bevis på, at det ind imellem betaler sig at stille spørgsmål ved den husleje, man har aftalt med sin udlejer.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 2 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 2.1 Hvornår kan

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag Agenda 16.55-17.00 Afrunding og tak for i dag Kl. 15.05-15.20 - BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt 16.20-16.55 Louise Kaczor, Hvordan håndterer du huslejesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Første udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om den nye lejelov... 1 Lone får 10.000 kr. retur for trappevask... 2 Ny pjece om den nye lejelov... 5 Kursus om den nye lejelov Beboerrepræsentanter

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til udlejer Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til udlejere, som ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, og hvorledes

Læs mere