Administrationskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationskatalog"

Transkript

1 Administrationskatalog Revideret november 2013

2 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger for fx tilbud om strationsbidraget, hvad afdelingerne kan købe som tillægsydel- bolig, huslejekontrakt, fraflytning og forbrugsregnskaber. ser, og hvad der er obligatoriske tillægsydelser. Det sidste er Men administrationen tilbyder også en del ydelser, som ikke ydelser, som loven foreskriver eller organisationsbestyrelsen alle får - og som derfor er skilt ud som tillægsydelser. Nogle af har besluttet at alle skal betale for. Som supplement er der de ydelser er dog obligatoriske - enten på grund af lovkrav eller også udarbejdet et priskatalog, hvor det fremgår, hvad de en- fordi organisationsbestyrelsen har besluttet, at det er ydelser, kelte ting koster. alle skal betale for. Målet har været at skabe gennemsigtighed. Brug kataloget, når I skal se på budgettet for det kommende år i afdelingen. Overvej, om I fx ønsker at være mere miljø- Huslejen er påvirket af mange faktorer venlige og har brug for bistand til det. Om I har brug for en Det er stadig sådan, at den største del af huslejen har med ekstraordinær boligsocial indsats eller om I vil have hjælp til selve finansieringen og driften af boligen at gøre. Men husle- at få sat et nyhedsbrev i gang. jen dækker også administrationsbidraget, der kort sagt går til Har du spørgsmål i forbindelse med kataloget, er du som de ting, der er nødvendige for at administrere 3B s mere end altid velkommen til at kontakte 3B enten på eller 75 boligafdelinger. Det er de ydelser, alle afdelinger gør brug på af. Det gælder for eksempel HR, der blandt andet sørger for, at medarbejderne får ansættelseskontrakter, løn og så videre. Men det gælder også fx økonomiafdelingen, der sørger for at Steffen Morrild Bent Frederiksen betale regningerne, udarbejde budgetter og regnskaber. Og formand administrerende direktør Administrationskatalog 2

3 Indhold Hvad er med i administrationsbidraget? Oversigten er bygget op efter, hvem der modtager ydelserne. Tillægsydelser Tillægsydelser er ydelser, der hverken er indeholdt i administrationsbidraget eller er obligatoriske. A. Nuværende beboere... 4 B. Kommende beboere... 5 C. Tidligere beboere... 6 D. Afdelingsmødet... 6 E. Afdelingsbestyrelsen... 6 F. Repræsentantskabet... 8 G. Organisationsbestyrelsen... 8 H. Kommune/myndigheder... 8 I. Den lokale drift og administration... 9 Obligatoriske tillægsydelser Obligatoriske tillægsydelser er de ydelser, loven foreskriver - eller organisationsbestyrelsen har besluttet, alle skal betale for. 1. Obligatorisk bygningseftersyn Obligatorisk studiekontrol af beboere i ungdomsboliger Obligatorisk medlemskab af Kursuspuljen Obligatorisk medlemskab af Aktivitetspuljen Obligatorisk IT Obligatorisk energi og miljø Administration af gårdlav, ejerforeninger, fællesskaber m.m Klage over afdelingens ejendomsvurdering Omlægning af afdelingens realkreditlån Ekstra lejeregulering Udlejning af plads til antenner til mobiltelefoni etc Antenneregnskaber, it-iav, internet og bolignet Varme og vand Betalingsvaskerier IT til afdelingsbestyrelsen Energi og miljø Nybyggeri, renovering og vedligeholdelse Boligsocial indsats i forbindelse med helhedsplaner Særlige analyser, projekter mm Uddannelse og mægling Kommunikationsrådgivning Administrationskatalog 3

4 Hvad er med i administrationsbidraget? Oversigten over, hvad der er med i administrationsbidraget, er delt op efter, hvem der modtager ydelsen. Under hver målgruppe har vi også listet de ydelser, modtagerne selv betaler en pris for - og som dermed ikke påvirker administrationsbidraget. I priskataloget kan du i øvrigt se, hvad administrationsbidraget er lige nu og hvad de enkelte ydelser koster. A. Nuværende beboere Indeholdt i administrationsbidraget Vores beboere er kernen i hele boligforeningen, og langt den største del af ydelserne er rettet direkte til beboerne. Vi har en særlig afdeling, som svarer på de spørgsmål, der har med lejeforhold og boligforening at gøre. Det er kundeservice. Du kan komme i kontakt med kundeservice både ved at sende en mail til ringe på telefon og ved at gå ind på X3B afdelingsbestyrelsernes ekstranet. Hver måned kræves husleje og diverse forbrugsafgifter op via PBS. Men alle beboere får også årligt et brev fra administrationen, som varsler næste års husleje. Derudover dækker administrationsbidraget ydelser fra kundeservice i forbindelse med fx fraflytning og opsigelse, indskudslån, kautioner forfalden husleje, udbetaling af beløb fra den indvendige vedligeholdelseskonto, oplysning over indestående på vedligeholdelseskonti samt varsling af husleje. Indflytning, tilbud, lejekontrakt og juridisk bistand. Desuden modtager beboerne generel information om både Boligforeningen 3B og den enkelte afdeling fx modtager alle beboere 3B s beboerblad to gange om året, budget og regnskab samt generelle, fælles vand- og elsparekampagner. Pris for særlige ydelser til nuværende beboere A.1. Pris for regulering af a conto bidrag Ønsker en beboer at få ændret a conto bidraget til varme eller vand, skal der foretages en manuel beregning af forbruget, og det skal vurderes, om bidraget kan ændres. 3B opkræver i den forbindelse et gebyr hos beboeren - og det er altså ikke indeholdt i administrationsbidraget. A.2. Pris for at få et»boliggarantibevis«fraflytter en beboer boligen for at flytte sammen med en kæreste, kan beboeren søge om at få et boliggarantibevis. 3B opkræver i den forbindelse et beløb for ekspeditionen hos den fraflyttende lejer. A.3. Pris for at behandle ulovlig fremleje Der er mange af vores lejere, som søger om at fremleje deres bolig, men nogle»glemmer«at søge. I de tilfælde kan det være nødvendigt fx at tage en folkeregisteroplysning, bede driften om at undersøge forholdet og sende brev til lejeren. Sendes sagen videre til advokat, betaler afdelingen omkostningerne. 3B opkræver i den forbindelse et gebyr hos den afdeling. Viden om ret og pligt som beboer Alle beboere kan bestille brochurer om regler og retningslinjer for fx vedligeholdelsesordning, råderet og husorden. På hjemmesiden lægges relevant information til både nuværende og kommende beboere og andre med interesse for 3B. Her informerer vi også om de muligheder, beboerne har. Det gælder fx vedligeholdelsesordninger, råderet og modernisering, skift mellem medejerbolig og lejebolig. Med i administrationsbidraget er også konkrete sager, som berører den enkelte beboer fx fremlejesager, beboerkrav, klager fx over forbrugsregnskaber, husordensager, forsikringssager vedrørende bygninger, løsører, arbejdsskader m.m. A.4. Gebyr ved restancer Opkrævning af restancer betaler den beboer, der er bagud med huslejen, et gebyr for. Almenboligloven foreskriver, hvilket beløb 3B kan opkræve fra en beboer for udsendelse af påkravsskrivelsen. Beløbet skal dække udgifterne i forbindelse med den ekstra opkrævning. Den efterfølgende rykker og den eventuelle overgivelse til advokat er også gebyrbelagt. Fraflyttere, der ikke betaler sine restancer, sendes til et inkassobureau, som har specialiseret sig i at inddrive restancer. Bureauet beholder 40 % af de beløb, som det lykkes dem at inddrive. 50 % tilfalder afdelingen og sættes ind på afdelingens konto for ekstraordinære indtægter. De sidste 10 % tilfalder 3B. Administrationskatalog 4

5 A.5. Pris for strakstilbagebetaling af for meget indbetalt leje Hvis en beboer har indbetalt for meget husleje, bliver beløbet modregnet i næste måneds husleje. Vil beboeren i stedet have det overskydende beløb udbetalt med det samme, skal vedkommende betale 3B s omkostninger til at udstede en check eller en anden form for overførsel til beboeren. A.6. Pris for at administrere den individuelle råderet Den enkelte beboer kan ifølge råderetten foretage ændringer i og uden for sin bolig. Der er to typer individuel råderet. Den ene er den invendige råderet, hvor beboeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen, og som skal anmeldes til 3B. Det kan fx være at flytte skillevægge, nyt bad eller køkken mm. Den anden type er forbedringer uden for boligen. Disse skal både besluttes på et afdelingsmøde og meldes til 3B. Det kan fx være ny altan eller overdækning af en altan, ny garage eller lignende. Når beboeren benytter sig af den individuelle råderet, skal han eller hun selv sørge for finansiering af forbedringen, og administrationen af råderetten er en ydelse, den enkelte beboer betaler for. 3B gør i den forbindelse følgende udfører administrativ sagsbehandling: vurdering, godkendelse, tillæg til lejekontrakt, eventuel beregning af godtgørelse m.m. sørger for eventuelle rettelser i BBR-registret. A.7. Konvertering af medejerboliger I afdelinger med medejerboliger er det muligt at konvertere boligen fra almen lejebolig til almen medejerbolig og omvendt. Hensigten er at skabe mulighed for at beboere, som har engageret sig i bebyggelsen, kan blive boende, selv om deres økonomiske situation ændrer sig. I den forbindelse laver bl.a. 3B en konverteringsberegning og opkræver et gebyr for det. B. Kommende beboere Indeholdt i administrationsbidraget Selv om mange af vores beboere bliver boende hos os i mange år, får vi hele tiden nye. Både når vi bygger nyt, og når beboere flytter. Vi vil gerne sikre, at tomme lejligheder hurtigt bliver lejet ud, og derfor hjælper vi kommende beboere, så det både er nemt, trygt og godt at flytte ind hos 3B. Administrationen støtter de kommende beboere og den enkelte afdeling med at sende tilbud ud til dem, der står på ventelisterne hurtigt at udleje ved at markedsføre ledige boliger og nybyggeri, fx med avisannoncer, hjemmeside, brochurer skemaer om udlejningsregler, (fx anvisningsregler, fleksibel udlejning etc.) lejekontrakt skemaer til indflytningssyn Den enkelte beboer kan desuden få bistand til at søge indskudslån, boligsikring samt boligydelse og i den forbindelse få hjælp og svar på spørgsmål. I seniorbofællesskaberne gælder særlige udlejningsregler, og her kan en repræsentant fra administrationen deltage i møder fx med boligtilbudsudvalgene. Pris for særlige ydelser til kommende beboere B.1. Opnotering på venteliste For at komme i betragtning til en almen bolig skal en boligsøgende tilmeldes en venteliste. Loven kræver, at udgifterne til at drive denne venteliste skal betales af de boligsøgende, og organisationsbestyrelsen fastsætter gebyret. 3B gør følgende skriver den boligsøgende på venteliste ajourfører listen sender tilbud om ledige boliger. Ansøgere kan også vælge at blive skrevet op til fleksibel udlejning, og 3B opkræver i den forbindelse et gebyr hos ansøgeren. Administrationskatalog 5

6 C. Tidligere beboere Indeholdt i administrationsbidraget Når beboere ønsker at forlade en af 3Bs boliger, skal det ske så gnidningsfrit og enkelt som muligt. 3B hjælper med at sende materialer til fraflytningssyn afslutte forbrugsregnskaber udarbejde flytteafregninger og behandle eventuelle spørgsmål eller uenigheder håndtere juridiske opgaver som forfaldne beløb hos de tidligere beboere Vejlede om muligheder/regler. Pris for særlige ydelser til tidligere beboere C.1. Gebyr for manglende betaling En tidligere beboer, som ikke er i stand tit at betale sin restance, kan eventuelt få en aftale om at betale over en kortere eller længere periode. Det betegnes formelt som et frivilligt forlig, men er i praksis en afdragsordning. Beboeren betaler for det administrative arbejde i forbindelse med udfærdigelsen og styringen af det frivillige forlig. Den tidligere beboer skal også betale for det administrative arbejde i forbindelse med udsendelse af rykkere. Sendes sagen til en advokat betaler beboeren også de udgift. Betaler den tidligere beboer fortsat ikke sine restancer, oversendes sagen til et inkassobureau, som har specialiseret sig i at inddrive restancer. Bureauet beholder 40 % af de beløb, som det lykkes dem at inddrive. 50 % tilfalder afdelingen og sættes ind på afdelingens konto for ekstraordinære indtægter. De sidste 10 % tilfalder 3B. C.2. Bilag i forbindelse med fraflytning Genfremsendelse af bilag i forbindelse med fraflytning koster ekstra håndtering, hvilket den tidligere beboer betaler særskilt for. D. Afdelingsmødet Afdelingsmødet er afdelingens øverste myndighed. Her vælges afdelingsbestyrelsen og alle vigtige punkter med afgørende betydning for huslejen, afdelingens udvikling og beboerne bliver taget op på afdelingsmødet, så beboerne har mulighed for at diskutere planerne og sige ja eller nej. Det er afdelingsbestyrelsen, der står for mødet, men der findes præcise regler for, hvilke emner der besluttes på afdelingsmødet, og hvordan det skal afvikles. Det kan du læse meget mere om i vedtægterne, som du finder på under menupunktet»om 3B«. Administrationen hjælper afdelingsbestyrelsen med fx formel indkaldelse til afdelingsmødet fire uger før afdelingsbudget afdelingsregnskab budgetfolder, som samler al materialet til afdelingsmødet og sendes ud til afdelingens beboere en uge før mødet referat og statistik om centrale oplysninger fra selve mødet, fx antal repræsenterede, lovlig indkaldelse, mødets længde osv. På den måde sikres også, at de formelle krav er opfyldt. E. Afdelingsbestyrelsen Indeholdt i administrationsbidraget Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet og er mellem afdelingsmøderne den enkelte beboers demokratiske vej til at få indflydelse på livet i afdelingen. 3B fører i samarbejde med afdelingsbestyrelsen afdelingsmødets beslutninger ud i livet, og for at afdelingsbestyrelsen kan gøre sit arbejde, er det vigtigt, at grundlaget for beslutningerne er så godt og rigtigt som muligt. 3B leverer en række ydelser, der hjælper afdelingsbestyrelsen til at lede og udvikle afdelingen økonomisk sikkert og inden for de gældende rammer og regler. 3B støtter fx afdelingsbestyrelsen med økonomisk rådgivning, herunder forslag om låneomlægning, afdelingsbudgetter og afdelingsregnskaber samt generel bistand i forbindelse med spørgsmål om bogføring, ejendomsskatter, forsikring, indkøb, lån, pant, klausuler, deklarationer, fremlejesager, husordensager m.m. at besvare spørgsmål i forbindelse med budget og regnskab vejledning i forbindelse med udarbejdelse af husorden kommunikation, fx via hjemmesiden, X3B (ekstranettet), nyhedsbreve samt PR-bistand både med gode historier og opbakning ved kriser. Administrationskatalog 6

7 Repræsentantskabsmødet, maj 2013 Administrationskatalog 7

8 Pris for særlige ydelser til afdelingsbestyrelsen E. 1. Pris for materiale til aktive suppleanter Ønsker afdelingsbestyrelsen, at aktive suppleanter får tilsendt materiale og invitationer til kurser på lige fod med medlemmerne, betales en årlig pris for det. F. Repræsentantskabet Medlemmerne er foreningens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem repræsentantskabet, som består af organisationsbestyrelsen samt repræsentanter for hver afdeling. Repræsentantskabet godkender foreningens budget, vedtægter, årsregnskab og beretning. Du kan læse mere om Repræsentantskabet på under menupunktet Beboerdemokrati. 3B holder repræsentantskabsmøde to gange om året: En gang i juni, hvor blandt andet organisationsbestyrelsens beretning og foreningens regnskab godkendes. Det er også her, medlemmerne af organisationsbestyrelsen vælges. Det andet repræsentantskabsmøde holdes i november, og her godkender repræsentanterne foreningens budget. Til repræsentantskabsmødet sørger 3B for at indkalde til mødet samt leje lokaler dagsorden, budget, regnskab og vedtægter mv. udarbejde og præsentere beretninger udarbejde referat og anden formidling fra møderne blandt andet i nyhedsbrev samt på inter- og ekstranet. Repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne mødes også til andre, fælles arrangementer og begivenheder i løbet af året. I den forbindelse står 3B for fx at arrangere foreningsmøde og eventuel inspirationstur fælleskonference Formandsmøde G. Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen er valgt af Boligforeningen 3Bs øverste myndighed - repræsentantskabet - og består af 15 medlemmer. De to er medarbejderrepræsentanter for henholdsvis administrationen og driften. Administrationen støtter organisationsbestyrelsen i arbejdet med at lede Boligorganisationen 3B med blandt andet ledelsesinformation og en række konkrete opgaver og værktøjer. Administrationen hjælper blandt andet med regnskaber, budget og -opfølgning samt investeringsopfølgning udlejningsaftaler oplæg til politikker, målsætninger og handleplaner Strategier Ledelsesinformation/statistik. Bestyrelsen mødes til ordinære møder ca gange årligt. 3B støtter bestyrelsens arbejde ved rent praktisk at stå for at planlægge og indkalde ordinære bestyrelsesmøder, forberede og sende materiale til møderne, skrive referat samt at gennemføre bestyrelsens beslutninger at planlægge og gennemføre eventuelle bestyrelsesseminarer at arrangere og gennemføre en studietur ca. hvert andet år at støtte, koordinere og forberede det praktiske og indholdsmæssige arbejde i de udvalg, bestyrelsen har nedsat. For tiden drejer det sig om følgende udvalg: Forretningsudvalg, Byggeudvalg, Drifts- og serviceudvalg, Demokrati- og kommunikationsudvalg, Boligsocialt udvalg og Klima- og miljøudvalg. H. Kommune/myndigheder Administrationen er i tæt og omfattende dialog med nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere, nemlig kommuner og andre myndigheder. Det gælder fx i forbindelse med byggesager fx budgetter til Landsbyggefonden og kommunen, afregning af kommunelån, afsætningsbeløb ved nybyggeri eller renovering, lånefinansiering, Skema A, Skema B, Skema C den løbende drift fx driftsaftaler, udlejningsaftaler, egen trækningsret, indberetninger til danmarkbolig.dk, huslejeregisteret og Landsbyggefonden om tomme boliger, matrikulære forhold, opkræve tomgangsleje i forbindelse med kommunaleanvisninger den enkelte beboer fx ansøgninger om indskudslån, manglende huslejebetaling, overføre boligsikring/ ydelse, udfylde boligsikrings- og boligydelsesskemaer Styringsdialoger Men 3B står fx også for at støtte den løbende dialog på mails, via breve og telefonsamtaler, deltage i møder, levere indberetninger til fx Landsbyggefonden, kommuner og så videre deltage i den løbende dialog med kommuner og Landsbyggefonden om særlige projekter, som fx boligsociale helhedsplaner, boligsociale regnskaber, hjemfald, omprioritering samt fælles kampagner. Administrationskatalog2011 8

9 Dortheavej, København NV I. Den lokale drift og administration Den almindelige, daglige drift består også af en række administrative opgaver, som i mange tilfælde er ens for de enkelte boligafdelinger. Her er både erfaring og faglig viden med til at sikre en effektiv, økonomisk og god løsning. Administrationen bistår fx den lokale drift med at udarbejde budgetter og regnskaber fx bogføring, kreditorbetalinger, afregning af skat og moms, intern revision/afstemninger, revisionsaftaler økonomisk rådgivning fx i forbindelse med bankaftaler, forsikringer, investeringer, lånhjemtagelse og lånovervågning i husordensagerm fremlejesager mv. vurdere, hvad der bør gøres, ud fra driftschefens forklaring om forløbet i sagen, hvad der evt. bør undersøges nøjere, og om sagen kan forventes at føre til, at den beboer, der klages over, pålægges en retsfølge. Herefter overgår sagen eventuelt til advokat for afdelingens regning. Administrationen tilbyder at varetage kontakten til advokaten styre energiforbruget - fx med energibudgetter, der både giver inddata til de økonomiske budgetter samt pejlemærke for den lokale drift, energistyring (Agenda2100) med register over afdelingernes fælles el, vand og varmeforbrug, undervisning og bistand til afdelingsbestyrelser og ansatte opdatere og vedligeholde afdelingsbestyrelsernes lukkede områder på X3B - det fælles ekstranet rådgivning på det boligsociale område, blandt andet vedrørende kontaktpersonordningen, eller hvis driften har ideer til et projekt, der kan udvikles i samarbejde med afdelingen, fx med henblik på at søge midler til hos fonde eller kommunen økonomimedarbejdere deltager på afdelingsmøde og fremlægger budgettet. Aministrationen yder bistand ved alle ansættelser både i administrationen og driften, herunder med udarbejdelse af kontrakt, forhandling af løn og i nogle tilfælde også medvirken i ansættelsesprocessen. Administrationen hjælper med at sikre, at medarbejderne har den nødvendige kompetence, herunder bistå med oplæg til medarbejderudviklingssamtaler, koordinere uddannelsesaktiviteter og holde kortere kurser administrere ferie, beregne og udbetale løntillæg og foretage de generelle og individuelle lønreguleringer Administrationskatalog 9

10 Obligatoriske tilllægsydelser Administrationen tilbyder også en del ydelser, som ikke alle får og som derfor er skilt ud som tillægsydelser. Nogle af de ydelser er obligatoriske enten på grund af lovkrav eller fordi organisationsbestyrelsen har besluttet, at det er ydelser, alle skal betale for. Det følgende er en kort beskrivelse af de enkelte obligatoriske tillægsydelser. 1. Obligatorisk bygningseftersyn Der gennemføres obligatoriske bygningseftersyn på hver afdeling hvert 5. år. Bygningseftersynet er en grundig gennemgang af alle bygningsdele, tekniske installationer og udearealer i afdelingen. Der udfærdiges en rapport med økonomiske overslag for de anviste nødvendige arbejder, og rapporten indeholder ligeledes et 20-årigt budget for vedligeholdelsesbehovet i afdelingen. Afdelingernes udgifter til bygningseftersyn vil variere efter afdelingens størrelse og alder Årlige gennemgange Administrationen gennemfører en årlig opfølgende gennemgang af afdelingerne til brug for budgettet. Gennemgangen supplerer afdelingernes årlige markvandring og finder så vidt muligt sted inden denne, så afdelingsbestyrelserne og driftscheferne kan forholde sig til, hvilke arbejder der skal igangsættes. Administrationen afleverer et kortfattet notat med overslagspriser fra den årlige gennemgang. Afdelingernes udgift til den årlige gennemgang afregnes efter forbrugt tid svarende til ½ til én dag pr. afdeling Screening for behov for fremtidssikring 3B kan også udføre en screening for afdelingernes behov for at igangsætte et fremtidssikringsprojekt. Screeningen omfatter en analyse af afdelingen ud fra bebyggelsesplan, lejlighedsplaner og gennemførte moderniseringsprojekter samt besigtigelse af afdelingen og drøftelse med lokalinspektøren. Screeningen kan gennemføres på 2-3 dage og afregnes efter forbrugt tid og 5 års eftersyn efter både nybyggeri og renoveringsarbejder Efter gældende love skal der inden 1 år fra byggeriets opførelse gennemføres omfattende eftersyn af bygningernes konstruktioner, installationer m.m. Hensigten med eftersynet er at gennemgå bebyggelsen for evt. fejl og mangler og at påpege nødvendige tiltag for at undgå senere skader. Eftersynet skal være gennemført, så boligforeningen kan følge op på det konstaterede inden 1 år efter byggeriets aflevering. Eftersynet skal foretages af et firma, der ikke har været involveret ved byggeriets projektering og opførelse. Eftersynsfirmaet vælges og aflønnes af Byggeskadefonden og boligforeningen står således alene til rådighed med oplysninger, praktisk hjælp m.m. 1 års eftersynet er indeholdt i honoraret for gennemførelsen af byggesagen, mens der til honorar for gennemførelse af 5 års eftersynet skal afsættes 0,1% af byggeriets skema C beløb, dog mindst kr. 2. Obligatorisk studiekontrol af beboere i ungdomsboliger Har afdelingen ungdomsboliger, skal der udføres studiekontrol. Et år efter indflytning i en ungdomsbolig foretager 3B derfor en studiekontrol, hvor beboerne skal dokumentere, at de er under uddannelse. 3B opkræver i et gebyr for arbejdet hos afdelingen. 3. Obligatorisk medlemskab af kursuspuljen Kurserne i 3B skal være med til at udvikle og styrke vores fælles værdier og ikke mindst beboerdemokratiet. Kurserne skal derfor bibringe deltagerne den viden, der skal til for at kunne koncentrere sig om det egentlige arbejde: At sikre beboerne indflydelse på deres egen bolig og boligområde. Kurserne styrker samtidig det nødvendige samarbejde, afdelingerne imellem. Kurserne finansieres via en kursuspulje, som alle boligafdelinger bidrager til. Det er derfor»gratis«for medlemmerne af afdelingsbestyrelserne at deltage. 4. Obligatorisk medlemskab af aktivitetspuljen Aktivitetspuljen er oprettet med det formål at støtte de afdelinger, der ønsker at gøre noget ekstraordinært. Her ydes tilskud til at udvikle og afprøve nye aktiviteter i afdelingerne. Aktiviteterne skal ligge inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde og de skal komme beboerne til gode. Administrationskatalog

11 Aktivitetspuljen skal fremme nye initiativer især dem, som afdelingerne ellers ikke ville have råd til at gennemføre. Der kan derfor ikke søges støtte til almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. En forudsætning for at få tilskud fra Aktivitetspuljen er, at afdelingen selv finansierer mindst 50 procent af den samlede udgift, og hver afdeling kan højst få udbetalt kroner om året fra Aktivitetspuljen. 5. Obligatorisk IT Drift og support af it på ejendomskontoret Alle ejendomskontorer har en aftale om drift og support af it. Aftalen betyder, at ejendomskontoret kan få hjælp, hvis it-systemerne ikke fungerer, eller hvis personalet har spørgsmål til, hvordan it-systemerne anvendes. Aftalen om drift og support indebærer at ejendomskontoret kan få it-support ved at kontakte it-afdelingen it-afdelingen står for brugeradministration herunder oprettelse, rettighedsstyring og sletning af brugere på ejendomskontoret it-afdelingen udbedrer fejl på udstyr og programmer it-afdelingen tager backup af ejendomskontorets data efter 3B s retningslinjer it-afdelingen overvåger løbende it-udstyret og opretholder en passende it-sikkerhed. Etablering eller udskiftning af it på ejendomskontoret Når ejendomskontoret skal have etableret eller udskiftet en pc eller andet it-udstyr, skal it-afdelingen i 3B stå for indkøb, installation og tilslutning. It-afdelingen sikrer at it-udstyr og programmer kan fungere sammen med de øvrige it-systemer i 3B. Endelig sørger It-afdelingen for alt det praktiske, så udstyret står klar til at blive anvendt. 6. Obligatorisk energi og miljø 6.2. Obligatorisk energistyring For at leve op til intentionerne i lov om at fremme energibesparelser i bygninger og for at sikre, at afdelingens driftsudgifter holdes nede, yder 3B systematisk energiledelse af varme, el og vand. Energiledelse er en obligatorisk tillægsydelse, afdelingen skal købe. Administrationen yder også systematisk energistyring vedrørende varme, el og vand, så 3B lever op reglerne om energistyring og energiledelse, og afdelingens driftsudgifter holdes nede. Energistyringen omfatter blandt andet overvågning og opfølgning ved atypisk forbrug registrering af samtlige målere til brug for betaling til forsyningsselskaber samt opkrævning over huslejen ved udlejning til institutioner mv. at der årligt udarbejdes forbrugsbudgetter på baggrund af registreret forbrug kontrol af afvigende varme-, el- og vandregninger, Forbruget kontrolleres i forhold til varmemesterens aflæsninger årlig vurdering af varmeanlæggets afkøling i forhold til forsyningsselskabets bonus og strafgebyrer fuld netbaseret dataadgang for ejendomskontor til energiledelsessystemet Agenda2100 grønt regnskab med oplysninger om ejendommens forbrugsstatus for varme, el, vand og C0 2 -udslip. Om det grønne regnskab Med et grønt regnskab får afdelingen et fuldt overblik over de forgangne års forbrug og betydningen for miljøet. Grønt regnskab rummer oplysninger om ejendommens forbrugsstatus for varme, el, vand, affald og C0 2 -belastning. Grønt regnskab er indeholdt i tillægsydelsen obligatorisk energistyring, som afdelingen skal købe. 3B gør følgende sammenfatter og sammenligner afdelingens væsentligste ressourceforbrug over flere år. Sammenfatningen præsenteres visuelt kommenterer forbrugsudviklingen og fortæller, hvor der er mulighed for forbedringer giver oplysninger om afdelingens C0 2 -udslip Energimærkningsordning (EMO) Energimærkning er en lovpligtig ydelse, som afdelingen skal købe. Ordningen er under revision, men forventes genindført i løbet af Administrationskatalog

12 Tillægsydelser Tillægsydelser er ydelser, afdelingen kan vælge, om den vil gøre brug af og betale for. Hvilke tillægsydelser, afdelingen vil gøre brug af, planlægges i forbindelse med budgettet for det kommende år. Budgettet bliver til i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og den lokale drift - og derefter vedtages det af afdelingsmødet. Når den lokale drift rekvirerer tillægsydelser, aftales prisen altid på forhånd. I nogle tilfælde udarbejdes også et særligt aftalepapir vedrørerende de løbende tillægsydelser, som fx administration af vaskeri eller it-lav. Administrationskatalog 12

13 bistå ved personalesager 7. Administration af gårdlav, ejerforeninger, fællesskaber, m.m. Der kan være fællesudgifter mellem boligforeningens afdelinger og/eller tredjepart. Administrationen af det er en tillægsydelse og kan fx indeholde udarbejdelse af driftsaftale driftsadministration bogførings- og regnskabsførelse andet. Prisen fastsættes individuelt - alt efter omfang. 8. Klage over afdelingens ejendomsvurdering Som en del af den administrative basispakke gennemgår 3B hvert år afdelingens ejendomsvurdering og bedømmer, om det kan betale sig at klage over vurderingen. Afdelingsbestyrelsen kan som tillægsydelse få hjælp til at klage over afdelingens ejendomsvurdering. Administrationen kan så vælge at indgå aftale med ekstern rådgiver. Ydelsen afregnes direkte mellem rådgiver og afdeling. Aftalen i denne ydelse kan også være efter no cure no pay -modellen. Ønsker afdelingen at klage, står 3B for at udarbejde en begrundet klage til vurderingsmyndigheden sende en kopi af klagen til afdelingsbestyrelsen sende en kopi af vurderingsmyndighedens afgørelse tit afdelingsbestyrelsen er afgørelsen fra vurderingsmyndigheden ikke tilfredsstillende, kan 3B som del af tillægsydelsen anke afgørelsen, hvis afdelingen ønsker det. I forbindelse med en eventuel ankesag står 3B for at sende administrationens vurdering af afgørelsen til vurderingsankenævnet følge op på, at klagesagen behandles og afsluttes orientere afdelingsbestyrelsen om det endelige resultat af klagen. 9. Omlægning af afdelingens realkreditlån Som en del af den administrative basispakke overvåger 3B afdelingens realkreditlån for at vurdere, om det kan betale sig at omlægge lånene, så afdelingen kommer til at betale en lavere ydelse. Lånene kan omlægges på to forskellige måder: En standardomlægning, hvor lånets oprindelige løbetid bevares, og en omlægning, hvor lånets løbetid forlænges. Støttede lån kan dog ikke omlægges. Vurderer administrationen, at en af de to former for låneomlægning er relevant, kontakter 3B den pågældende afdelingsbestyrelse for at høre, om afdelingen ønsker, at lånene omlægges. Selve låneomlægningen er en tillægsydelse, afdelingen betaler særskilt for. Standardomlægning betyder, at lånet lægges om, uden at løbetiden forlænges. Ved en standardomlægning gør 3B følgende indfrier de gamle lån optager nye lån. Lån kan omlægges til lån med forlænget løbetid. Det gælder både lån, der vedrører den oprindelige finansiering af ejendommene, og lån, der er optaget til renoverings- og forbedringsarbejder. Ved låneomlægning med forlænget løbetid udarbejdes en total redegørelse for ejendommens forhold til kommunen. Det drejer sig om en udvidet tilstandsrapport for ejendommens beskaffenhed, økonomi, sociale forhold m.m. Godkender kommunen omlægningen, indfrier 3B de gamle lån og optager de nye lån. 10. Ekstra lejeregulering Indeholdt i administrationsbidraget varsler 3B en eventuel huslejeregulering én gang om året. Træffer afdelingen en beslutning, som medfører store ændringer i enten indtægter eller udgifter, kan det være nødvendigt at regulere huslejen udover den årlige regulering. Ved huslejeregulering ud over den årlige står 3B for at udarbejde forslag til, hvordan huslejen skal reguleres varsle beboerne om stigningen, hvis afdelingsbestyrelsen ønsker den gennemført. 11. Udlejning af plads til antenner til mobiltelefoni mv. Boligafdelingen kan leje en plads til antenne ud - fx til en telefonioperatør, og indtægten tilfalder afdelingen. Her betaler afdelingen et gebyr for, at administrationen gennemgår og godkender den endelige udlejningsaftale, herunder om aftalen kan tinglyses på ejendommen. 12. Antenneregnskaber, it-iav, internet og bolignet Det er et lovkrav, at en afdelings udgifter til signalforsyning til tv Administrationskatalog 13

14 og internetforbindelse er fuldt adskilt fra alle afdelingens øvrige udgifter. Antenneregnskaber mv. er derfor heller ikke en del af den administrative basispakke, men en tillægsydelse, som afdelingen skal købe, hvis den har fælles signalforsyning til tv og/eller internetforbindelse Antenneregnskaber Hvis afdelingen har fælles signalforsyning til tv, tilbyder 3B at varetage administrationen. 3B gør følgende registrerer og opkræver udgiften for beboernes forbrug af tv og/eller internet. opgør antallet af brugere af de enkelte tv- og/eller internetpakker til brug for afregning med leverandøren. udarbejder antenneregnskab samt -budget, som kan præsenteres på afdelingsmødet. Regnskabet og den årlige huslejevarsling sendes ud i samme periode. Det forudsættes, at signalleverandøren udfører alle øvrige arbejdsopgaver, som er relateret til beboernes brug af tv og internet. En individuelt tilpasset aftale kan også indeholde elementer som fx valg af tv-pakker Internet Vælger afdelingen en fælles internetløsning, hvor 3B fordeler og opkræver udgiften hos den enkelte lejer, betales der gebyr for det It-Iav og bolignet Hvis afdelingen deltager i et it-lav eller har etableret sit eget bolignet, tilbyder 3B at varetage administrationen. 3B gør følgende udarbejder budget og regnskab for it-lav og drift af bolignet opkræver afgift for fællesudgifter og signaludgifter hos lav/afdeling og hos den enkelte beboer. Afdelingen kan også indgå en særskilt administrationsaftale, der er tilpasset afdelingens tekniske løsning og individuelle ønsker. Aftalen kan indeholde elementer som fx til- og framelding af forskellige internetløsninger, afregning til leverandører m.m. 13. Varme og vand skal 3B udarbejde et samlet regnskab og foretage fordeling af udgifterne for den enkelte beboer. Administration af vand og varme er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe, hvis afregningen sker via 3B. 3B gør følgende aflæser målerne, når en beboer flytter, og opstiller forbrugsregnskab udsender målerkort beregner varmeforbruget for beboere, der ikke sender målerkort tilbage. registrerer og fordeler forbruget efter målertal. Vandog varmeregnskaberne sendes til beboerne og ligger til grund for opgørelse af den samlede udgift og fordeling mellem dem tager sig af klagesagsbehandling i forbindelse med varmeregnskaberne korrektion af forbrugsregnskaber ved manglende eller forkert årsaflæsning, pr. ændring: Er der foretaget en manglende eller en forkert årsaflæsning, og medfører det, at der skal udarbejdes et nyt forbrugsregnskab til lejerne, opkræver 3B et gebyr hos afdelingen Forestår en anden administrator aflæsning og forbrugsfordeling, opkræves kun for 3Bs egen administration Regulering af à conto bidraget budgetændring Hvis der skal ske en regulering af bidraget, fx hvis der sker en prisændring hos leverandøren, opkræver 3B et gebyr pr. lejemål hos afdelingen. 14. Betalingsvaskerier Når man vasker med magnetkort og lignende, bliver betalingen for vask trukket over huslejen. Oprettelse og administration af magnetkortløsningen er en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. 3B gør følgende aflæser de enkelte vaskerier elektronisk hver måned. Aflæsningerne anvendes til at beregne det beløb, som skal opkræves i forbrug påfører beløbene på de enkelte beboeres huslejeopkrævning tager sig af klagesager i forbindelse med vaskeriforbruget. Når en afdeling har individuel afregning af vand eller varme, Administrationskatalog 14

15 15. IT til afdelingsbestyrelsen It-afdelingen i 3B tilbyder at købe, klargøre og tilslutte it-udstyr og programmer for afdelingsbestyrelsen. Det er en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe, og betalingen beregnes efter den tid, der er brugt på opgaven, samt kørsel. 16. Energi og miljø Energi- og miljøhandlingsplan En energi- og miljøhandlingsplan er et væsentligt styringsredskab for afdelingens energi- og miljøarbejde. Planen kan være med til at skabe overblik og fokus på, hvad afdelingen gerne vil opnå. Eksempel på opgaver gennemgang af afdelingens energi- og miljødata afholdelse af møde med afdelingsbestyrelse og ansatte fastlæggelse af strategi for udarbejdelse af handlingsplan udarbejdelse af handlingsplan i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ansatte. Opgavens omfang og pris aftales afhængigt af behov Udvidet affaldsgennemgang Et velfungerende affaldshåndteringssystem er utroligt vigtigt for afdelingens funktion. Det kan blandt andet spare mange arbejdstimer, ærgrelser og frustration i afdelingen. Eksempel på opgaver grundig gennemgang af den nuværende affaldshåndtering og sortering opstartsmøde med afdelingsbestyrelsen og ansatte om forbedret affaldssystem kontakt til myndigheder og transportører om relevante tiltag udarbejdelse af beboerinformation fx foldere, affaldsoversigt, affaldsskilte mv. udarbejdelse af rapport til afdelingsbestyrelsen og ansatte med forslag til mulige indsatsområder i forhold til økonomi, miljø og service. afholdelse af opfølgende møder Opgavens omfang og pris aftales afhængigt af behov Udvidet grønt regnskab Med udgangspunkt i det grønne regnskab tilbyder 3B at lave en særlig formidlingsindsats målrettet beboerne med en præsentation af de grønne resultater og eventuelle nye grønne tiltag, afdelingen gerne vil sætte i gang. Udvidet grønt regnskab er en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. 3B gør følgende holder formøde med afdelingsbestyrelsen udformer et grønt regnskab med henblik på opslag eller husstandsomdeling som led i en informationskampagne i afdelingen. holder evalueringsmøde med afdelingsbestyrelsen Ekstern støtte til energistyring i varmecentral I forbindelser med betjeningen af varmeanlæg og varmecentraler køber den lokale drift ofte en række supplerende ydelser af eksterne leverandører. Nogle af disse ydelser kan 3Bs administration også levere. Det drejer sig om at give grundlæggende instruktion og oplæring af afdelingens personale i brug af varmecentralen, fx dagligt tilsyn, drift, vedligehold samt klargøring ved sæsonskift ajourføre viden om drift af anlæg og redskaber til hjælp for den daglige drift være tilkaldehjælp ved driftsproblemer med tekniske installationer i afdelingen udarbejde oplæg til renovering og udskiftning af tekniske anlæg i tilknytning til varmecentralen give teknisk bistand i forbindelse med udskiftning af større komponenter i varmecentral (pumper, automatik, beholdere med mere). Opgavens omfang og pris aftales afhængigt af behov. Administrationskatalog 15

16 Måløv Park, Ballerup

17 17. Nybyggeri, renovering og vedligeholdelse 3B s byggeafdeling inddrages ved opgaver, der ligger ud over det daglige driftsmæssige vedligeholdelsesarbejde. Det drejer sig om større opgaver, der skal i udbud, ved nybyggeri - og hvis opgaven i øvrigt kræver tilladelse fra kommunal eller anden side. Udbudsreglerne er blevet skærpet, og der kan nu uddeles bøder til de udbydere af byggearbejder, der ikke overholder udbudsreglerne. Ganske kort kan de opsummeres sådan erer dem evt. i samarbejde med rådgiver indgår kontrakter med entreprenør og rådgiver etablerer kontakt mellem afdelingen, entreprenør og rådgiver, så afdelingen får mulighed for at deltage i udvikling af projektet i det omfang, den ønsker holder både afdelingsbestyrelse og beboere informeret om byggesagens udvikling efter fælles aftale kontrollerer, at de fornødne myndighedsgodkendelser er indhentet tegner entrepriseforsikring på byggesagen indgår aftaler med eksterne rådgivere fx ved juridisk assistance. Bygge- og anlægsarbejde Arbejdets værdi udgør 0 til kr.: Arbejdet kan tildeles den ønskede håndværker/entreprenør. Arbejdets værdi udgør til : Arbejdet skal udbydes i underhåndsbud til mindst tre entreprenører. Arbejdets værdi udgør over kr.: Der skal laves udbud ved annoncering på internettet i minimum 2 uger. Ved arbejder på over skal det udbydes i EU-licitation. Rådgiverydelser og varekøb (fx komfurer eller køleskabe) Over skal ydelsen udbydes i annonceringsudbud. Over kr. skal ydelsen i EU udbud. Byggeadministration Byggeadministration skal altid være tilpasset den enkelte opgave, da der kan være opgaver i den ene sag, som ikke er relevante i andre sager. Det drejer sig fx om omfanget af teknisk rådgivning, udbudsformer, momsregnskaber m.v. 3B s byggeadministration dækker både det administrative og økonomiske område. 3B s hverv som byggeadministrator er afsluttet, når arbejdet er afleveret fra entreprenøren, og endeligt revideret byggeregnskab er udarbejdet. Byggeadministration er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe i forbindelse med en byggesag. Ved den administrative byggeledelse gør 3B følgende udarbejder udbudsgrundlag, indhenter tilbud og evalu- Ved den administrative, økonomiske byggeledelse af byggesagen gør 3B følgende udarbejder budget i samarbejde med afdelingen styrer økonomien og rapporterer om byggesagens økonomi (budgetopfølgning) aflægger revideret byggeregnskab, herunder med beløb afsat til fremtidige aktiviteter. Afdelingen og 3B skal indgå en særskilt aftale om særlige tiltag i forbindelse med drifts- og vedligeholdsopgaver samt 1- og 5-års gennemgang Rådgivning og projektering 3B tilbyder forskellige former for rådgivning og projektering som tillægsydelser, afdelingen har mulighed for at købe. 3B tilbyder at udarbejde oplæg til formulering af afdelingens ideer til byggeri og renovering fx oplæg til byggeprogram udarbejde oplæg til valg af gennemførelsesmodel (udbuds- og entrepriseformer) udarbejde helhedsplaner udarbejde tilstandsrapporter yde konsulentbistand i forhold til skimmelsvamp, byggeskader m.m Individuel kollektiv råderet Ved den individuelle kollektive råderet har afdelingen godkendt de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder fx nyt badeværelse eller køkken. Hvis en beboer så ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, finansieres forbedringen ved, at afdelingen optager et fælles realkreditlån. Efterfølgende afdrager beboeren på lånet ved en huslejestigning. Når lånet er afdraget, Administrationskatalog 17

18 bortfalder huslejestigningen igen. Der betales honorar for at styre den samlede sag for afdelingen. Honoraret indgår i anskaffelsessummen og betales med det fælles lån. 3B gør følgende deltager i indledende afdelingsmøder indgår kontrakter med entreprenør og eventuelt rådgiver styrer økonomien, udarbejder byggeregnskab og betaler regninger hjemtager lån syner de færdige arbejder Lejlighedsændringer Skal lejligheder deles op eller lægges sammen - eller skal lejligheden ændres til andet formål, fx fra bolig til erhverv eller omvendt, opkræves et særligt gebyr for det. 18. Boligsocial indsats i forbindelse med helhedsplaner 3B tilbyder projektledelse og projektadministration i forbindelse med en boligsocial indsats i afdelingen eller i et samlet boligområde. Opgaven bliver varetaget af 3B s boligsociale konsulenter i samarbejde med den øvrige administration. Organisationsbestyrelsen kan beslutte, at ydelsen er en del af 3Bs medfinansiering i forbindelse med den boligsociale indsats, og at ydelsen derfor leveres uden omkostninger for afdelingen. Er det ikke tilfældet, er projektledelse og projektadministration i forbindelse med en boligsocial indsats en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. Administrationen yder støtte til at gennemføre fx en boligsocial helhedsplan, hvor 3B bistår med at screene afdelingen samt udarbejde og tilrette planen i samarbejde med kommunen. Bliver projektet sat i gang, hjælper 3B med at starte projektet, med selve driften, med at deltage i arbejds- og styregrupper og med det løbende samarbejde med kommunen samt den løbende evaluering. Ydelsen indebærer blandt andet, at administrationen deltager i møder er ansvarlig for at søge om støttemidler fra fx kommune, Landsbyggefonden og andre donorer varetager kontakten til kommune og Landsbyggefonden samt til de involverede/berørte afdelingsbestyrelser efterfølgende styrer og følger projektaktiviteterne samt. udarbejder regnskaber 19. Særlige analyser, projekter mm. 3B kan også tilbyde andre former for hjælp, alt efter den enkelte afdelings behov og ønsker. Særlige analyser, projekter m.m. er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. 3B kan fx hjælpe med følgende gennemføre tilfredshedsundersøgelser og lignende holde lokale kurser, som ikke er omfattet af kursuspuljen, for afdelingsbestyrelsesmedlemmer lave udvidet opstilling af nøgletal og mere gennemgribende analyser af afdelingens økonomi sammenlignet med andre afdelinger, herunder grafisk opstilling af afdelingens sammentrængte budget. desuden lave en præsentation af dette for afdelingens bestyrelser eller eventuelt for afdelingens beboere assistance ved udarbejdelse af regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler ekstraordinær juridisk assistance, fx second opinion i forsikringssager eller andre sager, der varetages af ekstern leverandør administrative medarbejdere kan deltage i afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder efter afdelingens særlige ønske yde støtte til at gennemføre boligsociale ideer og projekter i afdelingen. desuden formidler 3B rådgivning om forsyning med tv-signal, bredbånd, telefoni og lignende. 20. Uddannelse og mægling Afdelingerne kan købe konsulentydelser inden for områderne uddannelse, mægling, proceshjælp og lignende. Det kan fx være i forbindelse med samarbejdsudfordringer i en afdelingsbestyrelse eller ved behov for konflikthåndtering mellem beboerne. Administrationskatalog 18

19 21. Kommunikationsrådgivning og sekretariatbistand Generel rådgivning 3B tilbyder professionel rådgivning om kommunikation fra planlægning af en større kommunikationsindsats til at gøre tekster bedre. 3B tilbyder blandt andet at bearbejde alle former for tekster, fx plakater, pjecer, foldere, invitationer, mødeindkaldelser og lignende planlægge og gennemføre kommunikationsindsatser - både små og store hjælpe med planlægning og gennemførelse af kommunikation i forbindelse med helhedsplaner hjælpe med konceptudvikling af nyt beboerblad og lignende hjælpe afdelingen med at lave deres egen hjemmeside. Se mere på X3B rådgivning og undervisning i kommunikation Grafisk design 3B tilbyder hjælp til grafisk design til tryk og digitale medier. 3B tilbyder sparring, når afdelingens ideer skal omsættes til virkelighed. Grafisk design er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe, og omfang og pris aftales på forhånd. 3B tilbyder blandt andet at layoute plakater, pjecer, foldere, invitationer, mødeindkaldelser og lignende layoute afdelingens egen hjemmeside rådgive og undervise om grafisk design i praksis Sekretariatsbistand 3B tilbyder at hjælpe med at fotokopiere og printe, herunder fx fotokopier i både sort/hvid og farver og i forskellige størrelser udskrivning af foldere, pjecer, plakater, nyhedsbreve m.m. Andre særlige opgaver aftales individuelt og afregnes efter forbrugt tid. Administrationskatalog 19

20 3B er en almen boligforening, der udvikler, bygger og administrerer boliger og boligområder. Vi har ca lejemål i 85 meget forskellige afdelinger i syv kommuner i Storkøbenhavn. De syv kommuner er København, Herlev, Ballerup, Hvidovre, Gladsaxe, Høje Taastrup og Fredensborg. Boligforeningen 3B ejer selv ejendommene, men administrerer også for andre. For eksempel tæller 3B s kunder også erhvervslejemål, plejehjem med plejeboliger og ældreboliger, samt institutioner med særboliger. Boligforeningen påtager sig et medansvar for at løfte udfordringer i boligområderne. Hvor vil vi hen? (hvad skal vi opnå, hvad er vores mål?) Primært Være lydhør over for beboernes ønsker og krav De bedste boliger Den bedste service Sekundært Medvirke til at skabe rammer for et godt hverdagsliv i boligområderne Være en attraktiv samarbejdspartner Effektiv og konkurrencedygtig virksomhed En attraktiv arbejdsplads Vælge miljørigtige løsninger De primære målsætninger lægger vægt på strategiens hovedbudskaber om at komme tæt på beboernes ønsker og krav. Værdigrundlag Det gør vi ved at være Demokratiske Nærværende Fremsynede Ansvarlige Socialt engagerede Miljøbevidste Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

Velkommen til ydelseskatalog 2013

Velkommen til ydelseskatalog 2013 Ydelseskatalog 13 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der

Læs mere

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger side 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.995 pr. lejemål Restanceservice 31 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål

Læs mere

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Prisblad side 1/10

Prisblad side 1/10 Prisblad 2017 f side 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne: Administrationsbidrag 4.085 pr. lejemål Restanceservice 32 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 125 pr. lejemål 1 Økonomi Budget

Læs mere

Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger. side 1/10

Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger. side 1/10 Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger side 1/10 fsb-pakken basisydelser Afsnit Hovedområde Ydelse Faste bidrag der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 4.085 pr. lejemål Restance- og inkassoservice

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I FREMTIDENS ADMINISTRATION Workshop 3 I SIDE 1 I Dagsorden Lidt om administrationen Lidt om vores nye ydelseskatalog Opgavegruppens dilemmaer I SIDE 2 I Huslejeopkrævning Fraflytningsopkrævning IT og digitalisering

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

PRISBLAD FOR 2016 Revideret september 2015 / ssm Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2015

PRISBLAD FOR 2016 Revideret september 2015 / ssm Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 PRISBLAD FOR 2016 Revideret september 2015 / ssm Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 Grundydelsen som betales med et fast administrationshonorar Økonomi, udlejning, bygningsdrift

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING Advokatpa rtnerselskab Kalvebod Brygge 39 41 DK 1560 København V Telefon : +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune Bilag B Kravspecifikation for ejendomsadministration Ringsted Kommune 1. Indledning Der er fire boligtyper: Almindelige boliger Husvildeboliger Pensionistboliger Handicapvenlige boliger (ældreboliger)

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ydelseskatalog & takster. Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi 13

Ydelseskatalog & takster. Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi 13 Ydelseskatalog & takster Boligselskabet Sjælland 20 Det leverer vi 13 Ydelser under Administrationsbidraget Alle beboere betaler et administrationsbidrag. Det dækker over en lang række ydelser, som alle

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Ydelseskatalog 2014. Sidst i kataloget er der en oversigt over de ydelser, der betales direkte af beboerne.

Ydelseskatalog 2014. Sidst i kataloget er der en oversigt over de ydelser, der betales direkte af beboerne. Ydelseskatalog 2014 Ydelseskatalog 2014 I fsb s ydelseskatalog2014 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke ydelser og hvor mange

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 2018 med grundydelse og tillægsydelser. Januar 2018

Ydelsesbeskrivelse 2018 med grundydelse og tillægsydelser. Januar 2018 Ydelsesbeskrivelse 2018 med grundydelse og tillægsydelser Januar 2018 Indhold: Grundydelsen som betales med et fast administrationshonorar... 3 Budget, regnskab og økonomistyring... 3 Udlejning, lejemålsadministration

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere