Bilag 3A.1 Kravliste Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015"

Transkript

1 Bilag 3A.1 Kravliste Version

2 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav" indeholdende de non-funktionelle krav til et og øvrige non-funktionelle krav til Leverandøren. 3) "Krav til Ydelserne" indeholdende driftskravene til Leverandøren efter Overtagelsesdagen. De tre faneblade indeholder hver især en række krav, som alle er prioriteret i henhold til det nedenstående, hvilket Tilbudsgiver skal være opmærksom på: Kravtype Beskrivelse Vægtning af krav Mindstekrav ( MK ) angiver krav, som er ufravigelige og skal opfyldes fuldt ud af Tilbudsgiver. Mindstekrav indgår ikke i evalueringen Mindstekrav Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for opfyldelse af et mindstekrav, og feltet Opfyldt i bilag 3A.1 (Kravliste) skal være markeret med X. I modsat fald er tilbuddet ikke-konditionsmæssigt med den konsekvens, at ATP i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at forkaste tilbuddet uden yderligere vurdering. Bemærk, at mindstekrav ikke indgår i tilbudsvurderingen, og at ATP dermed ikke evaluerer på opfyldelsesmåden. K0-krav K0-krav er de få essentielle krav, som er afgørende for ATP at få, og hvor ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K0 krav vægter højest -krav -krav er alle de krav, som er vigtige for ATP at få, og hvor ATP ønsker at evaluere på krav vægter mindre end K0 opfyldelsesmåden. krav K2-krav K2-krav er alle de krav, som ATP gerne vil have, og hvor ATP ønsker at evaluere på K2 krav vægter mindre end opfyldelsesmåden. krav For alle krav i de tre faneblade skal Tilbudsgiver ved afkrydsning i kolonnen "" tilkendegive opfyldelsesgraden af kravene. Hvis kravet er markeret som, og uddybende besvarelse desuden efterspørges, så benyttes feltet Beskrivelse/reference til at indsætte en henvisning til det konkrete punkt i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B), hvor den uddybende beskrivelse af det tilbudte skal fremgå, herunder en beskrivelse af hvordan kravet bliver løst i Hvis kravet besvares med markering i, benyttes feltet Beskrivelse/reference til at indsætte en henvisning til det konkrete punkt i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B), hvor der fremgår en uddybende beskrivelse af, på hvilke punkter den tilbudte løsning afviger fra ATP s krav. Hvis kravet besvares med markering i, kan feltet Beskrivelse/reference benyttes til at uddybe, hvorfor kravet ikke opfyldes. Har Tilbudsgiver ikke angivet en værdi for kravopfyldelsesgrad, da vil kravet få opfyldelsesgraden. Dette er ikke gældende for mindstekrav. Har Tilbudsgiver angivet mere end en værdi for kravopfyldelsesgrad eller for løsningsmåde, vil kun den markering der forekommer i kolonnen længst til venstre blive taget i betragtning. De funktionelle krav og visse af de non-funktionelle krav (undtagen mindstekrav) kan opfyldes på forskellige vis,, eller Via udvikling. Løsningsmåden angives ved afkrydsning i kolonnen "Løsningsmåde" i overensstemmelse med nedenstående: Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 2 / 66

3 Løsningsmåde Beskrivelse Vægtning af løsningsmåder betyder at et out-of-the-box indeholder eksisterende og allerede afprøvet Løsning via standard vægter funktionalitet, der understøtter ATP s krav. højest Eksempler på standard er: At et out-of-the-box indeholder alle de parametre og opsætninger, der skal til, for at understøtte ATP s krav efter at data er konverteret ind i et. Dette kan være tilfældet når et f.eks. indeholder funktionalitet, workflows eller standardrapporter, der matcher ATP s krav. betyder, at et bringes til at understøtte ATP s krav ved tilpasning af allerede eksisterende funktionalitet via konfiguration og parameteropsætning. Løsning via tilpasning vægter mindre end løsning via standard Eksempler på tilpasning er: Opsætning af grunddata Opsætning af workflows Tilføjelse af et nyt felt på et skærmbillede (ændring af brugergrænsefladen) Tilføjelse af nye elementer/data til en allerede eksisterende standardrapport betyder, at et kan bringes til at understøtte ATP s krav ved at tilføje ny funktionalitet eller ved at ændre eksisterende funktionalitet via ændringer i kildekoden eller tilføjelser til kildekoden. Eksempler på udvikling er: Udvikling af ny funktionalitet Udvikling af en ny standardrapport eller kundespecifik rapport Udvikling af brugergrænseflader Udvikling af integrationer Løsning via udvikling vægter mindre end løsning via tilpasning Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 3 / 66

4 Funktionelle krav Leverandørens besvarelse Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_1 Opgaveindbakke Indhold af Opgaveindbakke et skal understøtte visning af opgaver genereret fra: * komponenten Validering * komponenten Hændelser * komponenten Kontrol * komponenten (Gen)beregning af ydelser * fejl i udsendelse af automatiske beskedskabeloner * overvågning på udgående beskeder. * journalisering af post på sager foretaget af Posthåndteringsleverandøren (indscannede dokumenter) FUN_2 K0 Opgaveindbakke * lt Vis Opgave tt d f t t f K d åd i et skal understøtte, at en via en opgave i Opgaveindbakken og ved et enkelt klik, kan få åbnet og præsenteret den sag eller part som opgaven omhandler via det Tværgående overblik. FUN_3 OpgaveIndbakke Vis opgavedetaljer et skal understøtte, at en kan vælge at få vist alle detaljer for en opgave. Opgavedetaljerne inkluderer information (jf. informationsmodel familieydelse): * CPR-nr for den person som opgaven omhandler * Arbejdspakkenavn, Opgaveprioritet, Opgavestatus, Opgaveforfaldsdatoen, Opgavetitel, Opgavebeskrivelse, Oprettelsesdato, OprettetAf (, et), ReserveretAf(), OpgavebehandletAf (KundeRådgiver). Rolle, Løsningsmåde Vejledning FUN_4 FUN_5 K2 Opgaveindbakke Opgaveindbakke Vis arbejdspakke med tilknyttede opgaver et skal understøtte, at en eller Driftleder kan filtrere på arbejdspakker, og dermed få vist indholdet (de enkelte opgaver), samt hvilke opgaver der allerede er igang (reserveret). Opgaveindbakken skal bl.a. kunne indeholde information [jf. informationsmodel familieydelse]: * Arbejdspakkenavn, Opgaveprioritet, Opgavestatus, Opgaveforfaldsdatoen, Opgavetitel Sortering og filtrering af opgaver et skal understøtte, at en eller Driftleder kan foretage en stigende/faldende/alfabetisk sortering af opgaver i opgavelisten ud fra de tilgængelige informationer., driftleder, driftleder FUN_6 Opgaveindbakke Vælg (reservér) opgave et skal understøtte, at en kan reservere en eller flere opgaver i Opgaveindbakken. Når en reserverer en opgave, skal et blokere for at andre e kan reservere opgaven og opgaven skal fremgå som reserveret i Opgaveindbakken. FUN_7 Opgaveindbakke Frigiv en opgave et skal understøtte, at en kan frigive en opgave som de har reserveret, så den bliver tilgængelig for andre e. FUN_8 Opgaveindbakke Frigiv en opgave et skal understøtte at alle reserverede opgaver frigives på et fast defineret tidspunkt (1 gang om dagen). FUN_9 K2 Opgaveindbakke Frigiv en opgave et skal understøtte, at en Driftsleder kan frigive en opgave eller flere opgaver som tilhører e i Driftlederens Sektion, så opgaverne bliver tilgængelige for andre e. Driftleder Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 4 / 66

5 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_10 Opgaveindbakke Fremsøge opgaver et skal understøtte, at en kan fremsøge opgaver i en given arbejdspakke. FUN_11 K2 Opgaveindbakke Seneste fem søgninger et skal understøtte, at en får præsenteret de seneste 5 fremsøgte arbejdspakker først. FUN_12 Opgaveindbakke Visning af arbejdspakker et skal understøtte, at en Driftleder kan få et samlet overblik over arbejdspakker. Overblikket skal ud for hver arbejdspakke indeholde antal opgaver i henholdvis prioriteret høj, mellem og lav. Overblikket skal kunne vises i listeform og grafisk form. FUN_13 Opgaveindbakke Eksporter opgaveoversigt et skal understøtte, at en eller Driftleder kan eksportere en fremsøgt opgaveliste med de oplysninger, som er fremkommet i søgningen til et standard filformat så som Microsoft Excel, CSV. FUN_14 Opgaveindbakke Prioritér opgaver et skal understøtte, at en forretningsadministrator kan ændre opgaveprioritering for en eller flere opgaver, uden at skulle åbne hver opgave, hver gang en prioriteringsværdi skal ændres. FUN_15 Opgaveindbakke Administrer rettigheder og opgavetyper et skal understøtte, at en kan angive hvilke opgavetyper som skal vises for hvilken type af brugere. Det kan være bestemte opgavetyper, som skal præsenteres for bestemte jf roller i ift. CRUD matrix. FUN_16 K0 Sagshåndtering Informationer på sager et skal understøtte, at en kan udføre sagsbehandling. Sagerne skal indeholde de informationer, der fremgår af informationsmodel Sag og informationsmodel Familieydelse. FUN_17 K0 Sagshåndtering Vis og redigér information på sag et skal understøtte at en kunderådgiver kan få vist og redigere i alle informationer jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane Informationsbehandling_gui på sagen. FUN_18 FUN_19 Sagshåndtering Sagshåndtering Oversigt over beskeder på sagen et skal understøtte, at en på en sag kan se en oversigt over ind- og udgående beskeder knyttet til sagen og kan sorteres efter: * datorækkefølge * om beskeden er ind eller udgående * dokumenttype (jf informationsmodellen) Historik på sagsinformationer et skal understøtte, at en kan se historikken på de enkelte attributter på en sag. Af historikken skal fremgå: * beslutningsgrundlaget for ændringerne * reglerne og versionen, der var gældende ved ændringerne. * Identifikation af kunderådgiveren eller systemet som har foretaget ændringen Rolle, driftleder Driftleder, driftleder Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 5 / 66

6 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_20 Sagshåndtering Opret/ændre sag et skal understøtte, at en kan oprette og ændre en sag jf. bilag 3A. 8 (Oversigter), fane Informationsbehandling_gui. et skal stemple de enkelte informationer med en identifikation af, hvem der har foretaget ændringen og hvornår. FUN_21 Sagshåndtering Når sag ændres et skal på baggrund af ændringer foretaget af kunderådgiver: * markere på sagen årsagen til ændringen (f.eks genberegning, omgørelse af validering, ændring i indkomstoplysninger) * validere ens input ud fra de relevante regler for validering * beregne eller genberegne ydelsen på baggrund af ens input * opdatere hvilke perioder, der udbetales ydelser * efter manuel indberetning skal sagen fortsætte i det automatiske flow med markering af, at den efterfølgende automatiske behandling ikke igen giver udfald til manuel behandling med samme årsag, som udløste den opgave, som netop har behandlet. Rolle Vejledning FUN_22 FUN_23 Sagshåndtering Sagshåndtering Angiv søgekriterier et skal understøtte, at en kan definere en søgning på sager, dokumenter og journalnotater ud fra de informationer som er indeholdt på sagen. Informationerne skal kunne kombineres i søgningen og der skal være mulighed for at angive kriterier på de enkelte informationer såsom: * Større end, > * Mindre end, < * I mængden, IN * Ikke i mængden, NOT IN * Tekstoperatoren LIKE * Forskellig fra, <> * Søgning I t på ll tværs ll af sager f k d t er skal understøtte, at det er muligt at finde/søge relevante sager ud fra indholdsmæssige kriterier. Fx navn, afsender, tema, dato for brev indgået, brevdato o.lign., til brug for aktindsigt efter forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og til brug for intern udsøgning. FUN_24 Sagshåndtering Vis søgeresultat (sager) Søgeresultatet skal udmøntes i en oversigt over sager. Oversigten skal indeholde minimum følgende oplysninger: * Sagsoverskrift * CPR nr * KLE nr * Sagstilstand * Kassationskode FUN_25 MK Sagshåndtering * Sagsbehandler Vis adressebeskyttelse et skal synligt for en kunderådgiver i brugergrænsefladen til et, markere om et CPR nr. er omfattet af navne- og adressebeskyttelse i CPR. Dette er et mindstekrav, som er ufravigeligt og skal opfyldes fuldt ud af Tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for opfyldelse af et mindstekrav, og feltet Opfyldt skal være markeret med X. I modsat fald er tilbuddet ikkekonditionsmæssigt med den konsekvens, at ATP i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at forkaste tilbuddet uden yderligere vurdering. Bemærk, at mindstekrav ikke indgår i tilbudsvurderingen, og at ATP dermed ikke evaluerer på opfyldelsesmåden. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 6 / 66

7 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_26 Sagshåndtering Visning af skærmede sager et skal for sager og dokumenter med begrænset adgang synligt markere på sagen eller dokumentet, at det indeholder begrænset adgang, samt initialerne på vedkommende der har tilført sagen eller dokumentet en begrænset adgang. FUN_27 K0 Sagshåndtering Åbn sag et skal understøtte, at en gennem et klik på en sag fra sagsoversigten får åbnet sagen i et sagshåndterings skærmbillede. FUN_28 Sagshåndtering Slettemarkering et skal understøtte, at en kan påføre en sag en slettemarkering, så den ikke vises i sagsoversigten eller ved en fremsøgning af en sag. Rolle Vejledning FUN_29 Sagshåndtering Udskriv sagsakter et skal understøtte, at en kan udskrive sagsakterne for en sag (f.eks dokumenter og journalnotater). FUN_30 Sagshåndtering Søg og vis dokumenter et skal understøtte, at en skal kunne foretage en søgning på dokumenter i et. Søgeresultatet skal udmøntes i en dokumentoversigt, som minimum skal indeholde følgende oplysninger: * Dokumentnavn * Skabelonnummer * Dokumenttype * Dokumentstatus (f.eks slettemarkeret) * CPR nr * KLE nr * Dato FUN_31 K0 Sagshåndtering * Åbn K dokument d åd i (d id t h di t i d k t t) et skal understøtte, at en gennem et klik på dokumentet fra dokumentoversigten, får vist det valgte dokument. FUN_32 K2 Sagshåndtering Importér dokument et skal understøtte, at en kan importere et dokument fra en filstruktur til en sag i et. FUN_33 Sagshåndtering Flyt og kopiér dokumenter et skal understøtte, at en kan flytte samt kopiere et eksisterende dokument fra en sag/part til en anden sag/part. FUN_34 Sagshåndtering Slettemarkering af dokument et skal understøtte, at en kan påføre et dokument en slettemarkering, så det ikke fremgår af sagen. FUN_35 Sagshåndtering Opret journalnotat et skal understøtte, at en fra en given sag kan oprette i et journalnotat hvor følgende informationer fremgår: * Overskrift (prædefineret liste) * Tekstindhold (prædefineret og fritekst) * Sags id * Dato for oprettelse * Oprettet af (entydig identifikation af den der opretter dokument) Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 7 / 66

8 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_36 FUN_37 Sagshåndtering Sagshåndtering Søg og vis journalnotater et skal understøtte, at en skal kunne foretage en søgning på journalnotater i et. Resultatet af søgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: * Journaloverskrift * Dato * Sagsbehandler * Sags ID * Tekstbeskrivelse Åbn journalnotat et skal understøtte, at en gennem et klik på journalnotatet fra søgningen, får vist det valgte journalnotat. FUN_38 K2 Sagshåndtering Flyt og kopier journalnotat et skal understøtte, at en kan flytte eller kopiere et eksisterende journalnotat fra en sag til en anden sag. FUN_39 Sagshåndtering Vis sagshistorik Sagshistorikken bestående af hændelseslog og journalnotater skal være synlige for. FUN_40 Sagshåndtering Opret ny opgave et skal understøtte, at en kan oprette en ny opgave. FUN_41 FUN_42 K2 Sagshåndtering Sagshåndtering Vis/ændre opgave et skal understøtte, at en kan få vist og ændre informationerne registreret på en opgave. Det skal herefter fremgå af opgaven: * hvad er blevet opdateret - det skal fremgå hvad før og efter værdier/tekst er * OpgavebehandletAf, fx, et mv. * hvornår der er foretaget en ændring - dato for ændring Eksporter søgeresultat et skal understøtte at en kan eksportere et søgeresultat (opgaver, sager, dokumenter og journalnotater), til et filformat såsom Microsoft Excel, CSV. FUN_43 K2 Sagshåndtering Print søgeresultat et skal understøtte at en kan printe et søgeresultat (opgaver, sager, dokumenter og journalnotater). FUN_44 Manuelle Breve Vælg afsendelseskanal et skal understøtte, at en i forbindelse med afsendelse af en besked, kan påføre om den skal afsendes som fysisk post. FUN_45 Manuelle Breve Vis beskedskabelon et skal understøtte at en Kunderågiver får vist de tilgængelige beskedskabeloner. Rolle Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 8 / 66

9 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_46 FUN_47 Manuelle Breve Manuelle Breve Vælg beskedskabelon et skal understøtte, at en kan vælge en beskedskabelon, og at denne som udgangspunkt indeholder: * en dato for hvornår beskeden er oprettet * hvem der har oprettet beskeden * tekstindholdet på beskeden * markering af at beskeden er udgående * eventuelle vedhæftninger (bilag blanketter etc ) Udfyld beskedskabelon (skriv brev) et skal understøtte, at en i forbindelse med arbejdet med en beskedskabelon, kan rette i de informationer som automatisk påsættes (flettes), samt tilføje en tekstuel beskrivelse på det sted i skabelonen, hvor der er mulighed for tekstredigering. Den færdige besked (med indflettet information) skal præsenteres for kunderådgiveren FUN_48 K2 Manuelle Breve umiddelbart efter at skabelonen er præudfyldt Gem kladde et skal understøtte, at en kan gemme et ufærdigt brev, og at det automatisk tildeles et versionsnummer. FUN_49 K2 Manuelle Breve Versionshistorik på kladder for udgående dokumenter et skal understøtte, at en kan fremfinde tidligere versioner af dokumenter (kladder) og få dem vist i den form og indhold, som gjorde sig gældende ved det aktuelle versionsnummer. FUN_50 Manuelle Breve Ændre kladde for udgående dokumenter, et skal understøtte, at en kan ændre i en kladde for udgående dokumenter samt i de informationer, der er tilknyttet dokumentet (jf informationsmodel Sag, klasse Dokument). et skal stemple dokumentet med identifikation af, hvem der har foretaget ændringen, hvornår den er foretaget og give dokumentet et nyt FUN_51 Manuelle Breve versionsnummer Underskriv besked et skal understøtte, at når en afsender en besked vedrørende en afgørelse, påføres beskeden automatisk ens navn som underskriver. Rolle Vejledning FUN_52 Manuelle Breve Igangsætte en masseudsendelse et skal understøtte, at en, kan igangsætte en masseudsendelse af beskeder til den Fællesoffentlige Printløsning, ud fra følgende: Dato for afsendelsen, modtager og beskedskabelon. FUN_53 K0 Tværgående Overblik Vis informationer i Tværgående overblik et skal kunne vise alle informationer jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane Informationsbehandling_gui i et Tværgående overblik. Leverandøren skal i samarbejde med ATP i afklaringsfasen bestemme hvilke informationer der vises. FUN_54 Tværgående Overblik Søg person et skal understøtte at en kan fremsøge en persons oplysninger via et opslag på fx: * CPR nr * Personnavn FUN_55 Tværgående Overblik * Personadresse (dansk og udenlandsk) Udvidet søgning et skal understøtte, at en kan taste dele af et: * CPR nr * Personadresse (dansk og udenlandsk) * Personnavn i det Tværgående Overblik og herefter blive præsenteret for en oversigt med max 20 valgmuligheder pr. side for pågældende søgekriterie. Det skal være muligt at vælge de enkelte søgeresultater og her fra få vist den konkrete sag, som personen er part i eller har en familieydelsesrelevant relation til Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 9 / 66

10 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_56 K0 Tværgående Overblik Vis alle informationer på en sag et skal understøtte, at en gennem et klik skal kunne få vist alle informationer på part/sag jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane informationsbehandling_gui. Rolle Vejledning FUN_57 Tværgående Overblik Vis hyperlink til eksterne sites et skal understøtte, at en fra det Tværgående Overblik kan aktivere link til websider/andre portalbaserede systemer og ad den vej åbne fx Schultz lovgivning eller Udbetaling Danmarks Vidensløsning. FUN_58 Tværgående Overblik Vis dokumenter og journalnotat i Tværgående Overblik et skal understøtte visning af de fem seneste dokumenter og journalnotater på sagen i det Tværgående overblik. Dokumenter og journalnotater skal kunne åbnes direkte herfra med et enkelt klik. FUN_59 Tværgående Overblik Vis informationer fra sags-, dokument- og ydelsesindeks i Tværgående Overblik et skal understøtte visning af informationer fra sags- og dokumentindeks samt ydelsesindeks. FUN_60 K0 administration Generel konfiguration af systemopsætning et skal understøtte, at en skal kunne konfigurere al information som udstilles i brugergrænseflader, skabeloner og genvejstaster: * beskedskabeloner * journalnotatskabeloner * arbejdspakker * opgaver * ydelsestyper * tekster på brugergrænseflader * tekster til hændelseslog * værdisæt på udvalgte attributter * kontoplan FUN_61 administration * Brugergrænseflade i ll til konfiguration f i ll Der skal være en brugergrænseflade til generel konfiguration af systemopsætning. Brugergrænsefladen skal kunne anvendes af en på superbrugerniveau. FUN_62 administration Konfiguration af FYYdelsesType et skal understøtte at en skal kunne oprette og ændre FYYdelsesTyper jf. Informationsmodel Familieydelse. FUN_63 administration Konfiguration af manuelle bevillinger et skal understøtte at en skal kunne konfigurere regler gældende for manuelle bevillinger (Roller, FYYdelsestyper og øvrige informationer på sagen). FUN_64 administration Konfigurer hyperlink til eksterne sites et skal understøtte, at en kan konfigurere hvilke hyperlinks, der skal vises for en. De links der fremgår af brugergrænsefladen skal kunne styres ud fra de informationer, der er på sagen. Fx link til specifik artikel i Instruks/Vidensløsningen (ATP løsning). Med konfiguration menes både oprette og ændre. /Su perbruger Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 10 / 66

11 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_65 K0 administration Versionering Alle konfigurerbare systemværdier skal versioneres og føres med dobbelthistorik, derudover skal det klart fremgå hvem og hvornår rettelsen er foretaget. Se krav til grundlæggende funktionalitet vedrørende dobbelthistorik. FUN_66 FUN_67 K0 administration administration Opret / ændre beskedskabelon et skal understøtte, at en kan oprette en skabelon samt redigere i en eksisterende: * navn på skabelon * skabelonnummer (bogstaver og tal) [skal autogenereres af systemet] * metadata tilknyttet dokumentet [jf Informationsmodel Sag - Class Dokument] * tekstuel beskrivelse samt logoopsætning etc. * flettefelter hvor et skal indsætte oplysninger fra parten på sagen og ind i skabelonen * regler for hvornår i det automatiserede flow skabelonen skal afsendes * angivelse af A, B eller C post (fysisk forsendelse) * Erindringsmarkering, indikere at systemet skal danne en erindring efter afsendelse af bvis kbeskedskabelon d et skal understøtte, at alle beskedskabeloner vises i et samlet overblik for en Forretningsadminstrator, med en tydelig markering af, hvornår en skabelon er en manuel beskedskabelon eller en automatisk beskedskabelon. FUN_68 administration Opret/ændre journalnotat skabelon et skal understøtte, at en kan oprette en ny skabelon samt ændre i en eksisterende: * navn på skabelon * skabelonnummer (bogstaver og tal) [skal autogenereres af systemet] * metadata fx KLE-nr tilknyttet journalnotatet [jf Informationsmodel Sag - Class Journalnotatskabelon] * tekstuel beskrivelse. * flettefelter hvor et skal indsætte oplysninger fra parten på sagen og ind i skabelonen Rolle Vejledning Sletning af skabelon sker ved at der indføres en ny version med tilhørende gyldig fra/til dato. FUN_69 administration Fremsøgning af tidligere versioner af skabeloner et skal understøtte, at en kan fremsøge tidligere versioner af besked- og journalnotatskabeloner. FUN_70 administration Ophørsdato for skabeloner et skal understøtte, at en kan sætte ophørsdato på eksisterende besked- og journalnotatskabeloner FUN_71 administration Design af skabeloner et skal understøtte skabeloner til design af beskeder og journalnotater. (layout). FUN_72 administration Formatering og præsentation af beskedindhold et skal understøtte, at tekster der indsættes i beskedskabeloner bliver vist korrekt i PDF. Teksten skal kunne indeholde, tal, billeder (logoer etc.) bogstaver og forskellige tegn såsom punktum, parentes, komma, kolon, dots, bindestreg og bogstaver fra udenlandske alfabeter. Teksten skal kunne redigeres i font størrelse, farve, og fremhævelse samt font navn Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 11 / 66

12 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_73 administration Versionering af beskedskabelon et skal understøtte, at kan foretage ændringer i en version af en beskedskabelon samtidig med, at den gældende version er i brug i driften. Rolle FUN_74 administration Opret/ændre sagstype og dokumenttype et skal understøtte, at en kan oprette nye: * Sagstyper (bruges til klassifikation af sager) * Dokumenttyper (bruges til klassifikation af dokumenter) samt ændre i de eksisterende sags og dokumenttyper. FUN_75 administration Opret/ændre værdisæt et skal understøtte, at en kan tilføje nye værdier (udvide udfaldsrummet) for på de attributter som ne eller et kan påføre en sag, et dokument, en opgave eller et journalnotat jf. Informationsmodel Familieydelser. FUN_76 FUN_77 administration administration Opret/ændre arbejdspakkeindhold et skal understøtte, at en kan oprette en ny arbejdspakke eller ændre i en eksisterende ved at angive hvilke opgaver, der tilhører en arbejdspakke. Opgaver skal kunne grupperes som en samling af: * OpgaveoprettetAf, fx, et, Posthåndteringsleverandøren * Dokumenttyper, klassificering af indholdet af beskeden. * Opgaveårsag, fx adresseændring, uklar samlivsstatus etc. * Samling KLE-numre. * En kombination af ovenstående * Tekster og overskrifter Opret/ændre arbejdspakkeindhold et skal understøtte, at opsætningen af arbejdspakker kan ske ved anvendelse af gængse operatorer som fx * Større end, > * Mindre end, < * I mængden, IN * Ikke i mængden, NOT IN * Tekstoperatoren LIKE FUN_78 K2 administration * Forskellig fra <> Konfigurer informationer i brugergrænsefladen et skal understøtte, at en kan administrere hvilke forretningsmæssige attributter fra informationsmodellerne jf informationsmodel Familieydelse der vises i ets brugergrænseflade. FUN_79 administration Ændre tekster på brugergrænseflade et skal understøtte, at en kan rette i hjælpetekster (mouse over på felter etc.) og beskrivende tekstblokke (permanente områder med vejledende tekst). FUN_80 administration Ændre systembeskeder incl. fejlbeskeder et skal understøtte, at en kan ændre i teksten i de systembeskeder et eventuelt sender i forbindelse med modtagelse af en indberetning eller ansøgning. FUN_81 administration Konfiguration af Selvbetjeningsløsning et skal understøtte, at en kan oprette nye eller redigere i eksisterende felter til indtastning af oplysninger (jf informationsmodel Familieydelse, som udstilles på Selvbetjeningsløsningen). Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 12 / 66

13 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_82 K2 administration Aktivering og deaktivering af brugertilfredshedsundersøgelser et skal understøtte, at en har mulighed for at aktivere og deaktivere brugertilfredshedsundersøgelser leveret af ATP s Øvrige Leverandører i Selvbetjeningsløsningen. FUN_83 K2 administration Modtag advis fra KOMBIT's Beskedfordeler et skal understøtte konfiguration af adviseringer fra KOMBIT's Beskedfordeleren, som systemet skal agere på. En advis skal kunne generere en opgave i opgaveindbakken eller igangsætte en automatisk proces, ved at der dannes en hændelse fx beregning af ydelse. FUN_84 K2 administration Send advis til KOMBIT's Beskedfordeler og opdater indeks Når der ændres på en sag, skal et afsende en advisering via KOMBIT's Beskedfordeler. Forinden skal Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks opdateres. Rolle Vejledning FUN_85 administration Konfigurer kommunikationskanal et skal understøtte, at en kan konfigurere hvilke kanaler (Fjernprint eller Sikkerpost) som benyttes til tværgående kommunikation mellem Udbetaling Danmark og de enkelte kommuner. FUN_86 Regeladministration Brugergrænseflade til konfiguration Der skal være en brugergrænseflade til konfiguration af regler og parametre. FUN_87 K0 Regeladministration Konfiguration af regler et skal understøtte, at en kan tilføje og ændre regler, som anvendes i et. Regler skal versioneres, så der altid forefindes en gældende version og eventuelt tidligere anvendt version. Ændringer i regler skal altid medføre en ny version af reglen. FUN_88 K0 Regeladministration Konfiguration af beregningsparametre et skal understøtte, at en har adgang til at tilføje og ændre i, alle de parametre der anvendes i beregningen, så som: * Grænseværdier (Fx Bundfradrag, BørneUngeReguleringssats) * Satser Parametre skal versioneres så der altid forefindes en gældende version og eventuelt tidligere anvendt version. Ændringer i parametre skal altid medføre en ny version. FUN_89 Regeladministration Dobbelthistorik på regler og parametre et skal understøtte, at en kan konfigurere en gyldig fra og gyldig til dato samt virkning fra og virkning til for samtlige regler og parametre. FUN_90 Regeladministration Konfiguration af historiske regler og parametre et skal understøtte at ændringer til regler og parametre kan virke bagudrettet, så eksisterende kørsler på beregninger, afgørelser etc. kan genkøres gennem en manuel initiering af en. FUN_91 Regeladministration Vis regelhistorik skal kunne se alle regler, hvornår de gælder fra og til samt hvornår de har virkning fra og til. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 13 / 66

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere