Bilag 3A.1 Kravliste Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015"

Transkript

1 Bilag 3A.1 Kravliste Version

2 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav" indeholdende de non-funktionelle krav til et og øvrige non-funktionelle krav til Leverandøren. 3) "Krav til Ydelserne" indeholdende driftskravene til Leverandøren efter Overtagelsesdagen. De tre faneblade indeholder hver især en række krav, som alle er prioriteret i henhold til det nedenstående, hvilket Tilbudsgiver skal være opmærksom på: Kravtype Beskrivelse Vægtning af krav Mindstekrav ( MK ) angiver krav, som er ufravigelige og skal opfyldes fuldt ud af Tilbudsgiver. Mindstekrav indgår ikke i evalueringen Mindstekrav Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for opfyldelse af et mindstekrav, og feltet Opfyldt i bilag 3A.1 (Kravliste) skal være markeret med X. I modsat fald er tilbuddet ikke-konditionsmæssigt med den konsekvens, at ATP i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at forkaste tilbuddet uden yderligere vurdering. Bemærk, at mindstekrav ikke indgår i tilbudsvurderingen, og at ATP dermed ikke evaluerer på opfyldelsesmåden. K0-krav K0-krav er de få essentielle krav, som er afgørende for ATP at få, og hvor ATP ønsker at evaluere på opfyldelsesmåden. K0 krav vægter højest -krav -krav er alle de krav, som er vigtige for ATP at få, og hvor ATP ønsker at evaluere på krav vægter mindre end K0 opfyldelsesmåden. krav K2-krav K2-krav er alle de krav, som ATP gerne vil have, og hvor ATP ønsker at evaluere på K2 krav vægter mindre end opfyldelsesmåden. krav For alle krav i de tre faneblade skal Tilbudsgiver ved afkrydsning i kolonnen "" tilkendegive opfyldelsesgraden af kravene. Hvis kravet er markeret som, og uddybende besvarelse desuden efterspørges, så benyttes feltet Beskrivelse/reference til at indsætte en henvisning til det konkrete punkt i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B), hvor den uddybende beskrivelse af det tilbudte skal fremgå, herunder en beskrivelse af hvordan kravet bliver løst i Hvis kravet besvares med markering i, benyttes feltet Beskrivelse/reference til at indsætte en henvisning til det konkrete punkt i Løsningsbeskrivelsen (bilag 3B), hvor der fremgår en uddybende beskrivelse af, på hvilke punkter den tilbudte løsning afviger fra ATP s krav. Hvis kravet besvares med markering i, kan feltet Beskrivelse/reference benyttes til at uddybe, hvorfor kravet ikke opfyldes. Har Tilbudsgiver ikke angivet en værdi for kravopfyldelsesgrad, da vil kravet få opfyldelsesgraden. Dette er ikke gældende for mindstekrav. Har Tilbudsgiver angivet mere end en værdi for kravopfyldelsesgrad eller for løsningsmåde, vil kun den markering der forekommer i kolonnen længst til venstre blive taget i betragtning. De funktionelle krav og visse af de non-funktionelle krav (undtagen mindstekrav) kan opfyldes på forskellige vis,, eller Via udvikling. Løsningsmåden angives ved afkrydsning i kolonnen "Løsningsmåde" i overensstemmelse med nedenstående: Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 2 / 66

3 Løsningsmåde Beskrivelse Vægtning af løsningsmåder betyder at et out-of-the-box indeholder eksisterende og allerede afprøvet Løsning via standard vægter funktionalitet, der understøtter ATP s krav. højest Eksempler på standard er: At et out-of-the-box indeholder alle de parametre og opsætninger, der skal til, for at understøtte ATP s krav efter at data er konverteret ind i et. Dette kan være tilfældet når et f.eks. indeholder funktionalitet, workflows eller standardrapporter, der matcher ATP s krav. betyder, at et bringes til at understøtte ATP s krav ved tilpasning af allerede eksisterende funktionalitet via konfiguration og parameteropsætning. Løsning via tilpasning vægter mindre end løsning via standard Eksempler på tilpasning er: Opsætning af grunddata Opsætning af workflows Tilføjelse af et nyt felt på et skærmbillede (ændring af brugergrænsefladen) Tilføjelse af nye elementer/data til en allerede eksisterende standardrapport betyder, at et kan bringes til at understøtte ATP s krav ved at tilføje ny funktionalitet eller ved at ændre eksisterende funktionalitet via ændringer i kildekoden eller tilføjelser til kildekoden. Eksempler på udvikling er: Udvikling af ny funktionalitet Udvikling af en ny standardrapport eller kundespecifik rapport Udvikling af brugergrænseflader Udvikling af integrationer Løsning via udvikling vægter mindre end løsning via tilpasning Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 3 / 66

4 Funktionelle krav Leverandørens besvarelse Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_1 Opgaveindbakke Indhold af Opgaveindbakke et skal understøtte visning af opgaver genereret fra: * komponenten Validering * komponenten Hændelser * komponenten Kontrol * komponenten (Gen)beregning af ydelser * fejl i udsendelse af automatiske beskedskabeloner * overvågning på udgående beskeder. * journalisering af post på sager foretaget af Posthåndteringsleverandøren (indscannede dokumenter) FUN_2 K0 Opgaveindbakke * lt Vis Opgave tt d f t t f K d åd i et skal understøtte, at en via en opgave i Opgaveindbakken og ved et enkelt klik, kan få åbnet og præsenteret den sag eller part som opgaven omhandler via det Tværgående overblik. FUN_3 OpgaveIndbakke Vis opgavedetaljer et skal understøtte, at en kan vælge at få vist alle detaljer for en opgave. Opgavedetaljerne inkluderer information (jf. informationsmodel familieydelse): * CPR-nr for den person som opgaven omhandler * Arbejdspakkenavn, Opgaveprioritet, Opgavestatus, Opgaveforfaldsdatoen, Opgavetitel, Opgavebeskrivelse, Oprettelsesdato, OprettetAf (, et), ReserveretAf(), OpgavebehandletAf (KundeRådgiver). Rolle, Løsningsmåde Vejledning FUN_4 FUN_5 K2 Opgaveindbakke Opgaveindbakke Vis arbejdspakke med tilknyttede opgaver et skal understøtte, at en eller Driftleder kan filtrere på arbejdspakker, og dermed få vist indholdet (de enkelte opgaver), samt hvilke opgaver der allerede er igang (reserveret). Opgaveindbakken skal bl.a. kunne indeholde information [jf. informationsmodel familieydelse]: * Arbejdspakkenavn, Opgaveprioritet, Opgavestatus, Opgaveforfaldsdatoen, Opgavetitel Sortering og filtrering af opgaver et skal understøtte, at en eller Driftleder kan foretage en stigende/faldende/alfabetisk sortering af opgaver i opgavelisten ud fra de tilgængelige informationer., driftleder, driftleder FUN_6 Opgaveindbakke Vælg (reservér) opgave et skal understøtte, at en kan reservere en eller flere opgaver i Opgaveindbakken. Når en reserverer en opgave, skal et blokere for at andre e kan reservere opgaven og opgaven skal fremgå som reserveret i Opgaveindbakken. FUN_7 Opgaveindbakke Frigiv en opgave et skal understøtte, at en kan frigive en opgave som de har reserveret, så den bliver tilgængelig for andre e. FUN_8 Opgaveindbakke Frigiv en opgave et skal understøtte at alle reserverede opgaver frigives på et fast defineret tidspunkt (1 gang om dagen). FUN_9 K2 Opgaveindbakke Frigiv en opgave et skal understøtte, at en Driftsleder kan frigive en opgave eller flere opgaver som tilhører e i Driftlederens Sektion, så opgaverne bliver tilgængelige for andre e. Driftleder Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 4 / 66

5 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_10 Opgaveindbakke Fremsøge opgaver et skal understøtte, at en kan fremsøge opgaver i en given arbejdspakke. FUN_11 K2 Opgaveindbakke Seneste fem søgninger et skal understøtte, at en får præsenteret de seneste 5 fremsøgte arbejdspakker først. FUN_12 Opgaveindbakke Visning af arbejdspakker et skal understøtte, at en Driftleder kan få et samlet overblik over arbejdspakker. Overblikket skal ud for hver arbejdspakke indeholde antal opgaver i henholdvis prioriteret høj, mellem og lav. Overblikket skal kunne vises i listeform og grafisk form. FUN_13 Opgaveindbakke Eksporter opgaveoversigt et skal understøtte, at en eller Driftleder kan eksportere en fremsøgt opgaveliste med de oplysninger, som er fremkommet i søgningen til et standard filformat så som Microsoft Excel, CSV. FUN_14 Opgaveindbakke Prioritér opgaver et skal understøtte, at en forretningsadministrator kan ændre opgaveprioritering for en eller flere opgaver, uden at skulle åbne hver opgave, hver gang en prioriteringsværdi skal ændres. FUN_15 Opgaveindbakke Administrer rettigheder og opgavetyper et skal understøtte, at en kan angive hvilke opgavetyper som skal vises for hvilken type af brugere. Det kan være bestemte opgavetyper, som skal præsenteres for bestemte jf roller i ift. CRUD matrix. FUN_16 K0 Sagshåndtering Informationer på sager et skal understøtte, at en kan udføre sagsbehandling. Sagerne skal indeholde de informationer, der fremgår af informationsmodel Sag og informationsmodel Familieydelse. FUN_17 K0 Sagshåndtering Vis og redigér information på sag et skal understøtte at en kunderådgiver kan få vist og redigere i alle informationer jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane Informationsbehandling_gui på sagen. FUN_18 FUN_19 Sagshåndtering Sagshåndtering Oversigt over beskeder på sagen et skal understøtte, at en på en sag kan se en oversigt over ind- og udgående beskeder knyttet til sagen og kan sorteres efter: * datorækkefølge * om beskeden er ind eller udgående * dokumenttype (jf informationsmodellen) Historik på sagsinformationer et skal understøtte, at en kan se historikken på de enkelte attributter på en sag. Af historikken skal fremgå: * beslutningsgrundlaget for ændringerne * reglerne og versionen, der var gældende ved ændringerne. * Identifikation af kunderådgiveren eller systemet som har foretaget ændringen Rolle, driftleder Driftleder, driftleder Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 5 / 66

6 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_20 Sagshåndtering Opret/ændre sag et skal understøtte, at en kan oprette og ændre en sag jf. bilag 3A. 8 (Oversigter), fane Informationsbehandling_gui. et skal stemple de enkelte informationer med en identifikation af, hvem der har foretaget ændringen og hvornår. FUN_21 Sagshåndtering Når sag ændres et skal på baggrund af ændringer foretaget af kunderådgiver: * markere på sagen årsagen til ændringen (f.eks genberegning, omgørelse af validering, ændring i indkomstoplysninger) * validere ens input ud fra de relevante regler for validering * beregne eller genberegne ydelsen på baggrund af ens input * opdatere hvilke perioder, der udbetales ydelser * efter manuel indberetning skal sagen fortsætte i det automatiske flow med markering af, at den efterfølgende automatiske behandling ikke igen giver udfald til manuel behandling med samme årsag, som udløste den opgave, som netop har behandlet. Rolle Vejledning FUN_22 FUN_23 Sagshåndtering Sagshåndtering Angiv søgekriterier et skal understøtte, at en kan definere en søgning på sager, dokumenter og journalnotater ud fra de informationer som er indeholdt på sagen. Informationerne skal kunne kombineres i søgningen og der skal være mulighed for at angive kriterier på de enkelte informationer såsom: * Større end, > * Mindre end, < * I mængden, IN * Ikke i mængden, NOT IN * Tekstoperatoren LIKE * Forskellig fra, <> * Søgning I t på ll tværs ll af sager f k d t er skal understøtte, at det er muligt at finde/søge relevante sager ud fra indholdsmæssige kriterier. Fx navn, afsender, tema, dato for brev indgået, brevdato o.lign., til brug for aktindsigt efter forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og til brug for intern udsøgning. FUN_24 Sagshåndtering Vis søgeresultat (sager) Søgeresultatet skal udmøntes i en oversigt over sager. Oversigten skal indeholde minimum følgende oplysninger: * Sagsoverskrift * CPR nr * KLE nr * Sagstilstand * Kassationskode FUN_25 MK Sagshåndtering * Sagsbehandler Vis adressebeskyttelse et skal synligt for en kunderådgiver i brugergrænsefladen til et, markere om et CPR nr. er omfattet af navne- og adressebeskyttelse i CPR. Dette er et mindstekrav, som er ufravigeligt og skal opfyldes fuldt ud af Tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for opfyldelse af et mindstekrav, og feltet Opfyldt skal være markeret med X. I modsat fald er tilbuddet ikkekonditionsmæssigt med den konsekvens, at ATP i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at forkaste tilbuddet uden yderligere vurdering. Bemærk, at mindstekrav ikke indgår i tilbudsvurderingen, og at ATP dermed ikke evaluerer på opfyldelsesmåden. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 6 / 66

7 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_26 Sagshåndtering Visning af skærmede sager et skal for sager og dokumenter med begrænset adgang synligt markere på sagen eller dokumentet, at det indeholder begrænset adgang, samt initialerne på vedkommende der har tilført sagen eller dokumentet en begrænset adgang. FUN_27 K0 Sagshåndtering Åbn sag et skal understøtte, at en gennem et klik på en sag fra sagsoversigten får åbnet sagen i et sagshåndterings skærmbillede. FUN_28 Sagshåndtering Slettemarkering et skal understøtte, at en kan påføre en sag en slettemarkering, så den ikke vises i sagsoversigten eller ved en fremsøgning af en sag. Rolle Vejledning FUN_29 Sagshåndtering Udskriv sagsakter et skal understøtte, at en kan udskrive sagsakterne for en sag (f.eks dokumenter og journalnotater). FUN_30 Sagshåndtering Søg og vis dokumenter et skal understøtte, at en skal kunne foretage en søgning på dokumenter i et. Søgeresultatet skal udmøntes i en dokumentoversigt, som minimum skal indeholde følgende oplysninger: * Dokumentnavn * Skabelonnummer * Dokumenttype * Dokumentstatus (f.eks slettemarkeret) * CPR nr * KLE nr * Dato FUN_31 K0 Sagshåndtering * Åbn K dokument d åd i (d id t h di t i d k t t) et skal understøtte, at en gennem et klik på dokumentet fra dokumentoversigten, får vist det valgte dokument. FUN_32 K2 Sagshåndtering Importér dokument et skal understøtte, at en kan importere et dokument fra en filstruktur til en sag i et. FUN_33 Sagshåndtering Flyt og kopiér dokumenter et skal understøtte, at en kan flytte samt kopiere et eksisterende dokument fra en sag/part til en anden sag/part. FUN_34 Sagshåndtering Slettemarkering af dokument et skal understøtte, at en kan påføre et dokument en slettemarkering, så det ikke fremgår af sagen. FUN_35 Sagshåndtering Opret journalnotat et skal understøtte, at en fra en given sag kan oprette i et journalnotat hvor følgende informationer fremgår: * Overskrift (prædefineret liste) * Tekstindhold (prædefineret og fritekst) * Sags id * Dato for oprettelse * Oprettet af (entydig identifikation af den der opretter dokument) Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 7 / 66

8 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_36 FUN_37 Sagshåndtering Sagshåndtering Søg og vis journalnotater et skal understøtte, at en skal kunne foretage en søgning på journalnotater i et. Resultatet af søgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: * Journaloverskrift * Dato * Sagsbehandler * Sags ID * Tekstbeskrivelse Åbn journalnotat et skal understøtte, at en gennem et klik på journalnotatet fra søgningen, får vist det valgte journalnotat. FUN_38 K2 Sagshåndtering Flyt og kopier journalnotat et skal understøtte, at en kan flytte eller kopiere et eksisterende journalnotat fra en sag til en anden sag. FUN_39 Sagshåndtering Vis sagshistorik Sagshistorikken bestående af hændelseslog og journalnotater skal være synlige for. FUN_40 Sagshåndtering Opret ny opgave et skal understøtte, at en kan oprette en ny opgave. FUN_41 FUN_42 K2 Sagshåndtering Sagshåndtering Vis/ændre opgave et skal understøtte, at en kan få vist og ændre informationerne registreret på en opgave. Det skal herefter fremgå af opgaven: * hvad er blevet opdateret - det skal fremgå hvad før og efter værdier/tekst er * OpgavebehandletAf, fx, et mv. * hvornår der er foretaget en ændring - dato for ændring Eksporter søgeresultat et skal understøtte at en kan eksportere et søgeresultat (opgaver, sager, dokumenter og journalnotater), til et filformat såsom Microsoft Excel, CSV. FUN_43 K2 Sagshåndtering Print søgeresultat et skal understøtte at en kan printe et søgeresultat (opgaver, sager, dokumenter og journalnotater). FUN_44 Manuelle Breve Vælg afsendelseskanal et skal understøtte, at en i forbindelse med afsendelse af en besked, kan påføre om den skal afsendes som fysisk post. FUN_45 Manuelle Breve Vis beskedskabelon et skal understøtte at en Kunderågiver får vist de tilgængelige beskedskabeloner. Rolle Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 8 / 66

9 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_46 FUN_47 Manuelle Breve Manuelle Breve Vælg beskedskabelon et skal understøtte, at en kan vælge en beskedskabelon, og at denne som udgangspunkt indeholder: * en dato for hvornår beskeden er oprettet * hvem der har oprettet beskeden * tekstindholdet på beskeden * markering af at beskeden er udgående * eventuelle vedhæftninger (bilag blanketter etc ) Udfyld beskedskabelon (skriv brev) et skal understøtte, at en i forbindelse med arbejdet med en beskedskabelon, kan rette i de informationer som automatisk påsættes (flettes), samt tilføje en tekstuel beskrivelse på det sted i skabelonen, hvor der er mulighed for tekstredigering. Den færdige besked (med indflettet information) skal præsenteres for kunderådgiveren FUN_48 K2 Manuelle Breve umiddelbart efter at skabelonen er præudfyldt Gem kladde et skal understøtte, at en kan gemme et ufærdigt brev, og at det automatisk tildeles et versionsnummer. FUN_49 K2 Manuelle Breve Versionshistorik på kladder for udgående dokumenter et skal understøtte, at en kan fremfinde tidligere versioner af dokumenter (kladder) og få dem vist i den form og indhold, som gjorde sig gældende ved det aktuelle versionsnummer. FUN_50 Manuelle Breve Ændre kladde for udgående dokumenter, et skal understøtte, at en kan ændre i en kladde for udgående dokumenter samt i de informationer, der er tilknyttet dokumentet (jf informationsmodel Sag, klasse Dokument). et skal stemple dokumentet med identifikation af, hvem der har foretaget ændringen, hvornår den er foretaget og give dokumentet et nyt FUN_51 Manuelle Breve versionsnummer Underskriv besked et skal understøtte, at når en afsender en besked vedrørende en afgørelse, påføres beskeden automatisk ens navn som underskriver. Rolle Vejledning FUN_52 Manuelle Breve Igangsætte en masseudsendelse et skal understøtte, at en, kan igangsætte en masseudsendelse af beskeder til den Fællesoffentlige Printløsning, ud fra følgende: Dato for afsendelsen, modtager og beskedskabelon. FUN_53 K0 Tværgående Overblik Vis informationer i Tværgående overblik et skal kunne vise alle informationer jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane Informationsbehandling_gui i et Tværgående overblik. Leverandøren skal i samarbejde med ATP i afklaringsfasen bestemme hvilke informationer der vises. FUN_54 Tværgående Overblik Søg person et skal understøtte at en kan fremsøge en persons oplysninger via et opslag på fx: * CPR nr * Personnavn FUN_55 Tværgående Overblik * Personadresse (dansk og udenlandsk) Udvidet søgning et skal understøtte, at en kan taste dele af et: * CPR nr * Personadresse (dansk og udenlandsk) * Personnavn i det Tværgående Overblik og herefter blive præsenteret for en oversigt med max 20 valgmuligheder pr. side for pågældende søgekriterie. Det skal være muligt at vælge de enkelte søgeresultater og her fra få vist den konkrete sag, som personen er part i eller har en familieydelsesrelevant relation til Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 9 / 66

10 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_56 K0 Tværgående Overblik Vis alle informationer på en sag et skal understøtte, at en gennem et klik skal kunne få vist alle informationer på part/sag jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane informationsbehandling_gui. Rolle Vejledning FUN_57 Tværgående Overblik Vis hyperlink til eksterne sites et skal understøtte, at en fra det Tværgående Overblik kan aktivere link til websider/andre portalbaserede systemer og ad den vej åbne fx Schultz lovgivning eller Udbetaling Danmarks Vidensløsning. FUN_58 Tværgående Overblik Vis dokumenter og journalnotat i Tværgående Overblik et skal understøtte visning af de fem seneste dokumenter og journalnotater på sagen i det Tværgående overblik. Dokumenter og journalnotater skal kunne åbnes direkte herfra med et enkelt klik. FUN_59 Tværgående Overblik Vis informationer fra sags-, dokument- og ydelsesindeks i Tværgående Overblik et skal understøtte visning af informationer fra sags- og dokumentindeks samt ydelsesindeks. FUN_60 K0 administration Generel konfiguration af systemopsætning et skal understøtte, at en skal kunne konfigurere al information som udstilles i brugergrænseflader, skabeloner og genvejstaster: * beskedskabeloner * journalnotatskabeloner * arbejdspakker * opgaver * ydelsestyper * tekster på brugergrænseflader * tekster til hændelseslog * værdisæt på udvalgte attributter * kontoplan FUN_61 administration * Brugergrænseflade i ll til konfiguration f i ll Der skal være en brugergrænseflade til generel konfiguration af systemopsætning. Brugergrænsefladen skal kunne anvendes af en på superbrugerniveau. FUN_62 administration Konfiguration af FYYdelsesType et skal understøtte at en skal kunne oprette og ændre FYYdelsesTyper jf. Informationsmodel Familieydelse. FUN_63 administration Konfiguration af manuelle bevillinger et skal understøtte at en skal kunne konfigurere regler gældende for manuelle bevillinger (Roller, FYYdelsestyper og øvrige informationer på sagen). FUN_64 administration Konfigurer hyperlink til eksterne sites et skal understøtte, at en kan konfigurere hvilke hyperlinks, der skal vises for en. De links der fremgår af brugergrænsefladen skal kunne styres ud fra de informationer, der er på sagen. Fx link til specifik artikel i Instruks/Vidensløsningen (ATP løsning). Med konfiguration menes både oprette og ændre. /Su perbruger Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 10 / 66

11 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_65 K0 administration Versionering Alle konfigurerbare systemværdier skal versioneres og føres med dobbelthistorik, derudover skal det klart fremgå hvem og hvornår rettelsen er foretaget. Se krav til grundlæggende funktionalitet vedrørende dobbelthistorik. FUN_66 FUN_67 K0 administration administration Opret / ændre beskedskabelon et skal understøtte, at en kan oprette en skabelon samt redigere i en eksisterende: * navn på skabelon * skabelonnummer (bogstaver og tal) [skal autogenereres af systemet] * metadata tilknyttet dokumentet [jf Informationsmodel Sag - Class Dokument] * tekstuel beskrivelse samt logoopsætning etc. * flettefelter hvor et skal indsætte oplysninger fra parten på sagen og ind i skabelonen * regler for hvornår i det automatiserede flow skabelonen skal afsendes * angivelse af A, B eller C post (fysisk forsendelse) * Erindringsmarkering, indikere at systemet skal danne en erindring efter afsendelse af bvis kbeskedskabelon d et skal understøtte, at alle beskedskabeloner vises i et samlet overblik for en Forretningsadminstrator, med en tydelig markering af, hvornår en skabelon er en manuel beskedskabelon eller en automatisk beskedskabelon. FUN_68 administration Opret/ændre journalnotat skabelon et skal understøtte, at en kan oprette en ny skabelon samt ændre i en eksisterende: * navn på skabelon * skabelonnummer (bogstaver og tal) [skal autogenereres af systemet] * metadata fx KLE-nr tilknyttet journalnotatet [jf Informationsmodel Sag - Class Journalnotatskabelon] * tekstuel beskrivelse. * flettefelter hvor et skal indsætte oplysninger fra parten på sagen og ind i skabelonen Rolle Vejledning Sletning af skabelon sker ved at der indføres en ny version med tilhørende gyldig fra/til dato. FUN_69 administration Fremsøgning af tidligere versioner af skabeloner et skal understøtte, at en kan fremsøge tidligere versioner af besked- og journalnotatskabeloner. FUN_70 administration Ophørsdato for skabeloner et skal understøtte, at en kan sætte ophørsdato på eksisterende besked- og journalnotatskabeloner FUN_71 administration Design af skabeloner et skal understøtte skabeloner til design af beskeder og journalnotater. (layout). FUN_72 administration Formatering og præsentation af beskedindhold et skal understøtte, at tekster der indsættes i beskedskabeloner bliver vist korrekt i PDF. Teksten skal kunne indeholde, tal, billeder (logoer etc.) bogstaver og forskellige tegn såsom punktum, parentes, komma, kolon, dots, bindestreg og bogstaver fra udenlandske alfabeter. Teksten skal kunne redigeres i font størrelse, farve, og fremhævelse samt font navn Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 11 / 66

12 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_73 administration Versionering af beskedskabelon et skal understøtte, at kan foretage ændringer i en version af en beskedskabelon samtidig med, at den gældende version er i brug i driften. Rolle FUN_74 administration Opret/ændre sagstype og dokumenttype et skal understøtte, at en kan oprette nye: * Sagstyper (bruges til klassifikation af sager) * Dokumenttyper (bruges til klassifikation af dokumenter) samt ændre i de eksisterende sags og dokumenttyper. FUN_75 administration Opret/ændre værdisæt et skal understøtte, at en kan tilføje nye værdier (udvide udfaldsrummet) for på de attributter som ne eller et kan påføre en sag, et dokument, en opgave eller et journalnotat jf. Informationsmodel Familieydelser. FUN_76 FUN_77 administration administration Opret/ændre arbejdspakkeindhold et skal understøtte, at en kan oprette en ny arbejdspakke eller ændre i en eksisterende ved at angive hvilke opgaver, der tilhører en arbejdspakke. Opgaver skal kunne grupperes som en samling af: * OpgaveoprettetAf, fx, et, Posthåndteringsleverandøren * Dokumenttyper, klassificering af indholdet af beskeden. * Opgaveårsag, fx adresseændring, uklar samlivsstatus etc. * Samling KLE-numre. * En kombination af ovenstående * Tekster og overskrifter Opret/ændre arbejdspakkeindhold et skal understøtte, at opsætningen af arbejdspakker kan ske ved anvendelse af gængse operatorer som fx * Større end, > * Mindre end, < * I mængden, IN * Ikke i mængden, NOT IN * Tekstoperatoren LIKE FUN_78 K2 administration * Forskellig fra <> Konfigurer informationer i brugergrænsefladen et skal understøtte, at en kan administrere hvilke forretningsmæssige attributter fra informationsmodellerne jf informationsmodel Familieydelse der vises i ets brugergrænseflade. FUN_79 administration Ændre tekster på brugergrænseflade et skal understøtte, at en kan rette i hjælpetekster (mouse over på felter etc.) og beskrivende tekstblokke (permanente områder med vejledende tekst). FUN_80 administration Ændre systembeskeder incl. fejlbeskeder et skal understøtte, at en kan ændre i teksten i de systembeskeder et eventuelt sender i forbindelse med modtagelse af en indberetning eller ansøgning. FUN_81 administration Konfiguration af Selvbetjeningsløsning et skal understøtte, at en kan oprette nye eller redigere i eksisterende felter til indtastning af oplysninger (jf informationsmodel Familieydelse, som udstilles på Selvbetjeningsløsningen). Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 12 / 66

13 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_82 K2 administration Aktivering og deaktivering af brugertilfredshedsundersøgelser et skal understøtte, at en har mulighed for at aktivere og deaktivere brugertilfredshedsundersøgelser leveret af ATP s Øvrige Leverandører i Selvbetjeningsløsningen. FUN_83 K2 administration Modtag advis fra KOMBIT's Beskedfordeler et skal understøtte konfiguration af adviseringer fra KOMBIT's Beskedfordeleren, som systemet skal agere på. En advis skal kunne generere en opgave i opgaveindbakken eller igangsætte en automatisk proces, ved at der dannes en hændelse fx beregning af ydelse. FUN_84 K2 administration Send advis til KOMBIT's Beskedfordeler og opdater indeks Når der ændres på en sag, skal et afsende en advisering via KOMBIT's Beskedfordeler. Forinden skal Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks opdateres. Rolle Vejledning FUN_85 administration Konfigurer kommunikationskanal et skal understøtte, at en kan konfigurere hvilke kanaler (Fjernprint eller Sikkerpost) som benyttes til tværgående kommunikation mellem Udbetaling Danmark og de enkelte kommuner. FUN_86 Regeladministration Brugergrænseflade til konfiguration Der skal være en brugergrænseflade til konfiguration af regler og parametre. FUN_87 K0 Regeladministration Konfiguration af regler et skal understøtte, at en kan tilføje og ændre regler, som anvendes i et. Regler skal versioneres, så der altid forefindes en gældende version og eventuelt tidligere anvendt version. Ændringer i regler skal altid medføre en ny version af reglen. FUN_88 K0 Regeladministration Konfiguration af beregningsparametre et skal understøtte, at en har adgang til at tilføje og ændre i, alle de parametre der anvendes i beregningen, så som: * Grænseværdier (Fx Bundfradrag, BørneUngeReguleringssats) * Satser Parametre skal versioneres så der altid forefindes en gældende version og eventuelt tidligere anvendt version. Ændringer i parametre skal altid medføre en ny version. FUN_89 Regeladministration Dobbelthistorik på regler og parametre et skal understøtte, at en kan konfigurere en gyldig fra og gyldig til dato samt virkning fra og virkning til for samtlige regler og parametre. FUN_90 Regeladministration Konfiguration af historiske regler og parametre et skal understøtte at ændringer til regler og parametre kan virke bagudrettet, så eksisterende kørsler på beregninger, afgørelser etc. kan genkøres gennem en manuel initiering af en. FUN_91 Regeladministration Vis regelhistorik skal kunne se alle regler, hvornår de gælder fra og til samt hvornår de har virkning fra og til. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 13 / 66

14 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_92 K2 Regeladministration Konfiguration af valideringsregler et skal understøtte, at en kan konfigurere valideringsregler. FUN_93 Validering Genvalider indberetning et skal understøtte, at en skal kunne gen-validere på eksisterende sager. Fx i forbindelse med ændring i valideringsregler tilbage i tid. Rolle FUN_94 K2 Validering Konfiguration af systembeskeder et skal understøtte, at en skal kunne koble systembeskeder til de valideringsregler som Selvbetjeningsløsningen benytter. beskederne skal aktiveres og vises på Selvbetjeningsløsningen når et finder fejl i forbindelse med validering af indtastede oplysninger. FUN_95 Validering Overstyring af systemvalidering et skal understøtte, at en kan i forbindelse med manuel behandling af en sag godkende eller omgøre resultatet af en validering og markere i sagen, at valideringen er udført manuelt, så samme validering ikke foretage igen, når sagen returneres tilbage til det automatiserede flow. Regler for hvilke systemvalideringer, der kan manuelt overstyres, skal opsættes i forbindelse FUN_96 Validering med afklaringsfasen Valider indberetning et skal ud fra et sæt af valideringsregler kunne validere de indkommende oplysninger/hændelser som modtages fra Selvbetjeningsløsningen, interne/eksterne registre eller i forbindelse med at der foretages ændringer til data af en. FUN_97 Validering Udfør validering Ved løbende validering af indtastede oplysninger på Selvbetjeningsløsningen eller i brugergrænsefladen for, skal et foretage valideringer så tidligt som muligt i processen. FUN_98 FUN_99 K0 Beskedhåndtering Beskedhåndtering Opret automatisk besked et skal kunne oprette en besked, som en del af et automatisk flow. Beskeden skal indeholde: * en dato for hvornår beskeden er oprettet * hvem der har oprettet beskeden * tekstindholdet på beskeden * markering af at beskeden er udgående * eventuelle vedhæftninger (bilag blanketter etc ) Underskriv besked et skal understøtte, at når der automatisk udsendes en besked vedr. en afgørelse, påføres beskeden automatisk ens navn som underskriver, hvis kunderådgiveren forinden har truffet afgørelse på sagen. Dette gælder også hvis en har afgjort enkelte oplysninger fx samlivsstatus, og et efterfølgende træffer afgørelse om berettigelse og ydelsers størrelser. Det gælder ikke når en ydelse FUN_100 K2 Beskedhåndtering tilkendes alene af et i det automatiske flow Fravælg automatisk udsendelse af besked (spærring på automatiske breve), manuelt, et skal understøtte, at en manuelt kan fravælge at automatisk genererede beskeder udsendes til borgeren, samt at det kan ske som følge af en eller flere hændelser defineret i reglerne. FUN_101 Beskedhåndtering Automatisk masseudsendelse et skal i en automatisk kørsel igangsætte en masseudsendelse af beskeder til den Fællesoffentlige Printløsning. Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 14 / 66

15 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_102 K0 Dan Udbetaling Udbetaling til danske og udenlandske konti Der skal kunne udbetales til danske og udenlandske konti via NemKonto. FUN_103 Dan Udbetaling Oprettelse af kontonummer i forbindelse med udbetaling til borger/myndighed Der skal i et kunne oprettes et kontonummer i det tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvende NemKonto (ved fiktivt cpr nr). FUN_104 K2 Dan Udbetaling Udbetaling til danske og udenlandske konti med kontonr Der skal kunne opsættes en udbetalingskørsel af udbetalinger med kontonumre, som sendes direkte som konto til konto overførsel. FUN_105 Dan Udbetaling Igangsæt genudbetaling et skal understøtte, at en Leverandør på anmodning fra ATP på et vilkårligt tidspunkt kan igangsætte en genudbetaling af en udbetalingskørsel på udvalgte personer eller myndigheder eller på hele bestanden. FUN_106 Dan Udbetaling Manuel udbetaling - godkendelse et skal understøtte, at en kan danne en udbetaling manuelt og at en mauelt dannet udbetaling indgår i et særligt godkendelsesflows (ekstra kontrol). FUN_107 Dan Udbetaling Straksudbetalinger Straksudbetalinger skal kunne gennemføres direkte fra et, så udbetalingen gøres klar af kunderådgiveren og tages med i næste udbetalingskørsel (næste nat). FUN_108 Dan Udbetaling Stop udbetaling et skal understøtte at en kunderådgiver kan sætte en persons udbetalinger på hold, så udbetalingen ikke tages med, når der sendes til NemKonto. FUN_109 Økonomi Overfør bogføringsdata et skal med baggrund i en systemkørsel fastsat med en bestemt tidsfrekvens, kunne afsende bogførings- og afstemningsposter til ATP's økonomisystem, sådan at gældende regnskabslovgivning bliver overholdt. FUN_110 Dan Udbetaling Sum af udbetalingsposter til kommuner et skal kunne summere de beregnede udbetalingsposter til én udbetaling til en kommune, hvis der er flere sager under samme SE nr (fx anbragte børn). Hvis en udbetaling er en summeret udbetaling til en kommune skal ID'et gælde for den, men kunderådgiveren skal kunne se, hvilke personer udbetalingen vedrører. FUN_111 Dan Udbetaling Specifikation af sumudbetalinger et skal kunne danne en specifikation for summerede udbetalinger indeholdende CPR nr og ydelsestype. Rapporten skal kunne sendes via sags- og dokumentindeks til kommunen. FUN_112 Dan Udbetaling Sum af udbetalingsposter til Personer et skal kunne summere de beregnede udbetalingsposter til samme modtager for hver FYYdelsesType, således at modtager får en udbetaling pr. FYYdelsesType uanset antallet af børn. FUN_113 K0 Dan Udbetaling UdbetalingsID et skal generere et entydigt id for hver udbetaling. FUN_114 Dan Udbetaling Kontonumre til afstemning et skal påsætte ydelsesspecifikke kontonumre på udbetaling/afstemningsposterne. Kontonumrene skal være konfigurerbare af en. Kontoplanen leveres af ATP. Rolle Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 15 / 66

16 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_115 Dan udbetaling Referencetekst til afsender og modtager skal være sporbar Udbetalinger skal indeholde en unik reference som skal kunne slås op, og ses af en, i udbetalingssystemet på tværs af ydelser. Tekst til modtager skal godkendes af ATP. FUN_116 Modregning Modregningsordning et skal kunne modtage og indlæse en modregningsordning modtaget fra Debitor. FUN_117 K0 Modregning Modregning i udbetaling et skal ud fra en modregningsordning modtaget fra Debitor kunne modregne i en udbetaling, når udbetalingens forfaldsdato er nået. FUN_118 Modregning Kvittering for modregning et skal give besked til Debitor, når modregningen er sket. Beskeden skal indeholde information om den modregning der er foretaget (beløb, forfald mv.) FUN_119 Modregning Bogføring af modregning et skal først bogføre modregnet gæld, når udbetalingens forfaldsdato er nået. Rolle Vejledning FUN_120 K0 Kontrol Konfiguration af kontrolregler et skal understøtte, at en kan oprette og rette i parametre i kontrolregler til styring af forretningsmæssig funktionalitet. FUN_121 Kontrol Udfør Kontrol et skal understøtte, at en skal kunne igangsætte en kontrol på en udvalgt sagsmængde med en valgt regel. Sagsmængden skal kunne defineres ud fra værdier på sagernes informationer og kombinationer deraf jf. Informationsmodel Familieydelser. Fx sager med bevilget Børnetilskud eller sager med Statsborgerskab <> DK. FUN_122 Kontrol Overstyring af kontrol et skal understøtte, at en i forbindelse med manuel behandling af en sag kan godkende eller omgøre resultatet af den automatiske kontrol og markere i sagen at kontrollen er udført manuelt, så samme kontrol ikke foretages igen, når sagen returneres tilbage til det automatiserede flow. FUN_123 Kontrol Besked ved overstyring af kontrol et skal understøtte, at en kan opsætte pop-up beskeder når en i forbindelse med manuel behandling af en sag omgører resultatet af den automatiske kontrol. FUN_124 K0 Kontrol Bestem behov for manuel Kontrol et skal kunne kontrollere indkommende oplysninger, jf Informationsmodel Familieydelser, fra personer, myndigheder og registre ud fra opsatte regler implementeret i et. Hvis reglerne bestemmer det, skal der oprettes en Opgave til Opgaveindbakken om at manuel kontrol skal udføres af en. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 16 / 66

17 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_125 Kontrol Kontroller dobbeltudbetalinger et skal understøtte at en kan opsætte regler i forbindelse med udbetalinger, således at en udbetaling på det samme beløb indenfor en tidsperiode (konfigurerbart) til den samme modtager stoppes. FUN_126 K0 Kontrol Kontrol af kritiske kørsler et skal understøtte automatisk kontrol af kritiske kørsler, fx i forbindelse med udbetalinger. Hvis der opstår en fejl i de kritiske kørsler skal der automatisk og med det sammen oprettes en prioritet 1 fejlsag og ATP skal underrettes. Rolle FUN_127 FUN_128 K2 K2 Kontrol Beregning af ydelser Stikprøvekontroller et skal understøtte udtræk af stikprøvekontroller. Stikprøverne skal kunne udtages på baggrund af kriterier, der defineres fra værdier på sagers informationer. Der skal kunne angives hvor mange stikprøver der skal udtages eller en procentvis angivelse af alle sager, der opfylder kriterierne. Fx skal der kunne udtages 5 % af alle sager hvor Samlivsstatus er Enlig Straksberegning et skal understøtte, at når en ændrer i oplysninger på en sag, kan de igangsætte en beregning om berettigelse til ydelser og ydelsernes størrelser på en sag. Resultatet af beregningen skal præsenteres for kunderådgiveren umiddelbart efter igangsættelsen. Hvis beregningen ikke viser det som var forventet, skal ne FUN_129 K2 Beregning af ydelser kunne gå tilbage til det oprindelige Afgør berettigelse til ydelse et skal understøtte, at en kan foretage en vurdering af om personen er berettiget til at modtage familieydelser og indtaste resultater herom, herunder markere i sagen, at personen er berettiget. et skal efterfølgende følge den manuelt indtastede afgørelse og se bort fra regler i et, som går imod den beslutning en har FUN_130 K2 Beregning af ydelser truffet Afgørelse om undtagelse af en regel I forbindelse med at en afgør at en Person er berettiget til en ydelse, skal det være muligt for en at markere at Personen er undtaget fra bestemte regler, fx indtægtsreguleringen. FUN_131 Beregning af ydelser Beregn beløbsstørrelser et skal foretage beregninger af ydelsers beløbsstørrelse på baggrund af sagens grundlag, regler, satser og grænseværdier, der er gældende for de enkelte ydelsestyper. FUN_132 Beregning af ydelser Beregning på ændret grundlag tilbage i tid et skal kunne udføre en beregning om berettigelse og ydelsesstørrelser på grundlag tilbage i tid, hvis det ændres. Fx i tilfælde af, at en persons Samlivsstatus ændres fra enlig til samlevende fra dags dato og 10 mdr. tilbage i tid. FUN_133 Persondata Indlæs og gem informationer et skal ved modtagelse af informationer fra Beriget Grunddata og andre interne eller eksterne dataleverandører kunne indlæse og gemme data. FUN_134 Sager & Dokumenter Låsning af sager et skal for hver gang der åbnes en eksisterende sag låse sagen og tilhørende dokumenter for redigering af andre brugere. et skal vise (gennem initialer på brugeren), hvem der er i gang med at redigere i sagen eller dokumentet. Visningen skal være synlig for kunderådgiverne. FUN_135 Sager & Dokumenter Frigiv sager og dokumenter automatisk et skal én gang hver nat, genåbne sager og tilhørende dokumenter, der stadig måtte være låst for redigering. Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 17 / 66

18 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_136 Sager & Dokumenter Frigiv sager og dokumenter automatisk ved afslutning et skal når en afslutter behandling af en sag frigive sagen, så den kan redigeres af andre. FUN_137 Sager & Dokumenter Tilføj hændelseslog et skal ved afslutning af behandling af en hændelse generere en hændelseslog på sagen indeholdende: *dato for oprettelse *årsag til stempling *beskrivende tekst FUN_138 Sager & Dokumenter * Initialer på kunderådgiver Tilføj jounalnotat automatisk et skal ved ændringer på sager generere et journalnotat indeholdende: * dato for oprettelse * årsag til ændring * beskrivende tekst FUN_139 K2 Sager & Dokumenter * ændret af Konfiguration af automatiske hændelseslog, journalnotater et skal understøtte, at en kan foretage ændringer til indholdet af den beskrivende tekst, som genereres i forbindelse med en journalnotatstempling, der indgår som et led i en automatiseret proces. FUN_140 Modtagelse af post Modtag Dokument med tilhørende metadata et skal modtage og indlæse dokumenter fra Posthåndteringsleverandøren mhp. at foretage en automatisk journalisering. FUN_141 K2 Modtagelse af post Match indgående post med udsendt et skal, for alle modtagne dokumenter fra Posthåndteringsleverandøren, foretage et opslag på ets sager og foretage en sammenstilling af den indgående posts entydige identifikation (en QR kode el. lign.) med de sager som findes i et og herefter journalisere posten på sagen. FUN_142 Modtagelse af post Opret sag ved modtagelse af dokument et skal, i de tilfælde hvor dokumentet ikke automatisk kan journaliseres, fordi der ikke findes en sag, oprette en ny sag og journalisere posten på denne. FUN_143 Modtagelse af post Opret opgave ved modtagelse af dokument et skal, oprette en opgave til Opgaveindbakken, når der er indkommende dokumenter fra Posthåndteringsleverandøren. En opgave kan indeholde følgende informationer (jf. informationsmodel Familieydelse) for opgave : * Oprettelsesdato * Prioritering af opgaven * Opgavebeskrivelse [tekstbeskrivelse genereret ud fra metadatainformationer på posten] * Hvem der har oprettet opgaven * Hvilke arbejdspakke opgaven tilhører * Tilknyttet KLE nr. * Hvornår skal opgaven seneste være afsluttet [forfaldsdato] * Opgavestatus, fx oprettet, afventer dokumentation, igang, udskudt, afsluttet * Opgaveårsag, fx ansøgning om Børnebidrag. Leverandøren skal i afklaringsfasen sammen med ATP fastlægge det endelige datasæt. Rolle Vejledning Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 18 / 66

19 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_144 K2 Modtagelse af post Manuel omjournalisering et skal understøtte at en kan sende besked tilbage til Posthåndteringsleverandøren med en kort tekstbeskrivelse tilknyttet. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om hvilket andet ydelsesområde posten også ønskes jounaliseret til. FUN_145 K2 Modtagelse af post Håndter omjournalisering et skal understøtte at en kan sende forkert journaliseret dokumenter tilbage til Posthåndteringsleverandøren med en kort tekstbeskrivelse tilknyttet. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om årsag til returnering og evt. forslag til andet ydelsesområde, hvor Posthåndteringsleverandøren skal journalisere posten. FUN_146 Selvbetjening Print og gem som PDF fra selvbetjeningsløsning Selvbetjeningsløsningen skal give en person mulighed for at printe og gemme en ansøgning og/eller ændringer til egen sag som PDF. FUN_147 K0 Selvbetjening Borgerrettet funktionalitet Leverandøren skal levere en selvbetjeningsløsning, der skal udstille den borgerrettede funktionalitet, som er afspejlet i løsningsflows og aktivitetsbeskrivelserne. Informationerne som henholdsvis vises, indberettes og ændres fremgår af bilag 3A.8 (Oversigter), fane Informationsbehandling_gui. FUN_148 K2 Selvbetjening login som Person Selvbetjeningsløsningen skal understøtte brug af digital fuldmagt således, at en kunderådgiver kan logge på på vejne af en Person. FUN_149 Selvbetjening Digitale fuldmagter Selvbetjeningsløsningen og et skal understøtte brug af digital fuldmagt. FUN_150 K2 Selvbetjening Vedhæfte filer via Selvbetjeningen Det skal være muligt at vedhæftet standard dokumenter(microsoft doc, docx, pdf, txt etc.) af en størelse op til 10 mb. Rolle Person Person Person Vejledning FUN_151 Selvbetjening Kvittering til person Selvbetjeningsløsningen skal vise en kvittering til Person, hvor af det fremgår hvilke informationer, der er indberettet samt en konfigurerbar tekst om fx personens oplysningspligt, forventet sagsbehandlingstid mv. Kvitteringen afsendes efterfølgende til personen via Digital Post. FUN_152 Selvbetjening Journaliser kvittering Selvbetjeningsløsningen skal sikre at kvitteringen inkl. samtykkeerklæring mv. journaliseres i et. FUN_153 Selvbetjening Hårde valideringer Selvbetjeningsløsningen skal understøtte, at en Person kan gennemføre en ansøgning og afgive ændringer uden at blive stoppet af hårde valideringer dvs. Personen i sidste ende kan sende en ufuldstændig ansøgning. Dog skal Personen undervejs gøres opmærksom på mangler i ansøgningen og betydningen for fx sagsbehandlingtid. Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 19 / 66

20 Krav ID Krav type Komponent [xx] Kravgruppe [Kravgruppe: xx] Kravtekst FUN_154 K2 Selvbetjening Brugertilfredshedsundersøgelser i Selvbetjeningsløsningen Selvbetjeningsløsningen skal understøtte at brugertilfredshedsundersøgelser leveret af ATP's Øvrige Leverandører skal igangsættes så snart brugeren kommer ind på Selvbetjeningsløsningen, f.eks. i en lightbox. FUN_155 Sikkerhed Brugertilfredshedsundersøgelsen skal herefter kunne minimeres eller lignende, således at brugeren uhindret kan anvende Selvbetjeningsløsningen. Når brugeren er færdig med anvendelsen af Selvbetjeningsløsningen og lukker denne, skal brugertilfredshedsundersøgelsen automatisk maksimeres eller lignende, således at brugeren kan besvare undersøgelsen Vedligehold brugerrettigheder et skal benytte sig af en rollebaseret model for adgangsstyring, hvor brugere autoriseres på baggrund af deres tildelte rolle. et skal hertil understøtte, at der i et defineres og vedligeholdes roller/rettighedsgrupper som styrer adgangen til de forskellige dele af systemet, herunder adgangen til at udføre forskellige operationer (fx oprettelse, læsning, opdatering og sletning) på forskellige dataelementer. Rolle Person, Vejledning FUN_156 Sikkerhed Tildeling af rettigheder og adgang på brugerniveau et skal understøtte at en forretningsadministrator kan bestille rettigheder til en bruger ved angivelse af hvilke(n) rolle(r) brugeren skal have., forretningsadministrator FUN_157 Sikkerhed Adgang til vedligehold af brugerrettigheder og adgange Alle brugere, såvel forretningsmæssige som tekniske (privilegerede brugere) af systemet skal kunne oprettes og vedligeholdes af ATP. Leverandøren skal levere egen CRUDmatrice for de tekniske brugere. ATP IT sikkerhed FUN_158 Sikkerhed Log på et skal for ATP's interne brugere understøtte Single Sign-On med brugerens Windowslogin. FUN_159 Sikkerhed Skærmede/VIP sager et skal understøtte, at der kan opsættes begrænsninger på særlige sager, således at kun e med særlige adgange skal kunne behandle disse sager., FUN_160 Sikkerhed Mapning af systemroller Leverandøren skal i samarbejde med ATP specificere forretningsrollernes adgang til informationer på klasse- og attributniveau og mappe dem til systemroller jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane Forretningsroller. FUN_161 FUN_162 K0 Rapporter Rapporter Konfiguration og visning af rapporter et skal understøtte, at en forretningsadminstrator via en brugergrænseflade kan ændre informationer i definerede rapporter jf. bilag 3A.6a/Generisk udtræk service Snitfladebeskrivelse. Det skal være muligt for forretningsadministratoren at danne et prøveudtræk. Adgangen og konfiguration til og af rapporter skal være rollebaseret Driftlederrapportering et skal understøtte driftlederrapportering, hvor en Driftleder eller kan vælge rapporter, såsom: * Opgaver med overskredet deadline * Opgaver med deadline inden for et defineret tidsinterval * Opgaver i arbejdspakker fx fordelt på proritet Data skal være aktuelle (realtid), driftleder Funktionelle krav Bilag 03A.1 - Kravliste.xlsx Side 20 / 66

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste DEBITOR Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 23-02-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.1 Kravliste, version 1.0, 23-02-2015. Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.85 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 10 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere