Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3B Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET SYSTEMBESKRIVELSE KUNDESERVICE, MANUEL SAGSBEHANDLING OG SELVBETJENING UDVIKLINGSSTRATEGI FOR MOBILE PLATFORME AUTOMATISERET SAGSBEHANDLING OG LØBENDE KONFIGURATION SYSTEMET REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER PARAMETERSTYRING I SYSTEMET GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONALITET OG NON FUNKTIONELLE KRAV SYSTEMETS BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER SYSTEMETS OVERORDNEDE KOMPONENTMODEL MAPNING AF KOMPONENTER, LØSNINGSFLOWS, LØSNINGSSUBFLOWS OG AKTIVITETER STØTTEFUNKTIONALITET LEVERANDØRENS BESVARELSE AF NON-FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET NON-FUNKTIONELLE KRAV DER INDGÅR I KVALITET AF LØSNINGEN ARKITEKTUR BRUGERVENLIGHED DESIGN OG APPLIKATIONSSTRUKTURER LOVGIVNING SYSTEMFLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED CASE A: BREVE Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 1 af 37

3 5.1.8 CASE B: ÆNDRING AF SKÆRMBILLEDER CASE C: LOVÆNDRING TIL EKSISTERENDE YDELSE CASE D: NYT TILSKUD TIL EN BESTEMT MÅLGRUPPE CASE E: ÆNDRING AF REGLER PÅ BAGGRUND AF EN AFGØRELSE FRA ANKESTYRELSEN SIKKER DRIFT LOGNING, DESIGN OG APPLIKATIONSSTRUKTURER, MILJØER, IDRIFTSÆTTELSE OG HYPERCARE DESIGN OG APPLIKATIONSSTRUKTURER HYPERCARE IDRIFTSÆTTELSE LOGNING MILJØER SIKKER DRIFT SIKKERHED SIKKERHED TEST PROJEKT- OG LEVERINGSSIKKERHED KONVERTERINGSSTRATEGI DATAKONVERTERING PROJEKT- OG LEVERINGSSIKKERHED SAMARBEJDSORGANISATION, RAPPORTERING, METODER OG BEMANDING UDDANNELSE LEVERANDØRENS BESVARELSE AF KRAVENE TIL DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING (YDELSERNE) OVERORDNEDE KRAV ETABLERINGSYDELSEN ETABLERING AF LOKALITETER ETABLERING AF KOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUR ETABLERING AF PROGRAMMEL ETABLERING AF PROCESSER FOR DRIFTSAFVIKLING OG SUPPORT ETABLERING AF PROCESSER OG VÆRKTØJER TIL VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMET VEDLIGEHOLDELSE OG VIDEREUDVIKLING AF SYSTEMET VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMET Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 2 af 37

4 6.3.2 VIDEREUDVIKLING AF SYSTEMET LØBENDE DRIFT LOKALITETER INFRASTRUKTUR OG MASKINEL PROGRAMMEL TEKNOLOGISK RÅDGIVNING, RAPPORTERING OG SUPPORT DOKUMENTATION OG KONFIGURATIONSSTYRING SIKKERHED OG BEREDSKAB OVERVÅGNING OPHØRSBISTAND SERVICE OPERATION INCIDENT MANAGEMENT PROBLEM MANAGEMENT CHANGE MANAGEMENT RELEASE MANAGEMENT EVENT MANAGEMENT - OVERVÅGNING INFRASTRUKTURKAPACITET CORES RAM STORAGE OPERATIVSYSTEMINSTANSER OPTIONER LEVERANDØRENS FORSLAG TIL OPTIONER Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 3 af 37

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag indeholder Leverandørens Løsningsbeskrivelse. Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. retningslinjer i bilag 3A (Behovsopgørelse), om vejledning til udfyldelse af Løsningsbeskrivelsen, samt Kontraktens punkt vedrørende risikolog, samt de instrukser der fremgår af bilaget. Tilbudsgiver skal overholde punktstrukturen i bilaget. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 4 af 37

6 2 Indledning Nærværende bilag indeholder Leverandørens Løsningsbeskrivelse med udgangspunkt i de krav, der er opstillet i bilag 3A (Behovsopgørelse) og bilag 3A.1 (Kravliste). Leverandørens Løsningsbeskrivelse i nærværende bilag er dækkende for løsningen. Således fungerer eventuelle underbilag kun som uddybning af Løsningsbeskrivelsen og ikke som nødvendige for en overordnet forståelse af Leverandørens løsning. Henvisninger til eventuelle underbilag, som Leverandøren har indsat, fremgår med tydelige henvisninger og overholder ligeledes nærværende bilags overordnede struktur. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 5 af 37

7 3 Oversigt over Systemets Programmel Oversigt over Programmel, der indgår i Systemet: [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive, hvilket programmel, der indgår i Systemet. Angivelsen skal danne et overblik over det, der angives i Bilag 10] Standard pro- Open Source Pro- Programmel grammel [Angiv om det er Leverandørens eget eller tredjeparts standardprogrammel, hvis Standardpro- Kundespecifikt programmel [Indsæt V som markering, hvis Kundespecifikt Programmel ] grammel [Angiv om det er Leverandørens eget eller tredjeparts Open Source programmel, hvis Open Source program- Versionsnummer grammet] mel] [Indsæt navn/betegnelse] [Indsæt] [Indsæt navn/betegnelse] [Indsæt] [Indsæt navn/betegnelse] [Indsæt] [Indsæt navn/betegnelse] [Indsæt] [Indsæt navn/betegnelse] [Indsæt] [Indsæt navn/betegnelse] [Indsæt] Tabel 2 Oversigt over Programmel i Systemet Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 6 af 37

8 4 Leverandørens besvarelse af funktionelle krav til Systemet Dette kapitel indeholder Leverandørens besvarelse af de funktionelle krav til Systemet, som er angivet i fanebladet Funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste) og i løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser i bilag 3A.2 (Løsningsflows) og bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser). 4.1 Systembeskrivelse [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af den tilbudte løsning, herunder Tilbudsgivers tilgang til understøttelsen af ATP s forretningsmæssige behov og opfyldelsen af de funktionelle krav. Tilbudsgiver skal tydeliggøre, hvor og hvordan den tilbudte løsning skal tilpasses og videreudvikles for at opfylde de funktionelle krav. Tilbudsgiver skal desuden tydeliggøre hvor og hvordan den tilbudte løsning eventuelt ikke understøtter ATP s funktionelle forretningsbehov, -strategi og -opgaver med angivelse af, hvordan den tilbudte løsning afviger og årsagen til denne afvigelse.] 4.2 Kundeservice, manuel sagsbehandling og selvbetjening Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til Kundeservice, manuel sagsbehandling og selvbetjening i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. I bilag 3A.1 (Kravliste) knytter Kundeservice, manuel sagsbehandling og selvbetjening sig til flg. funktionelle kravgrupper: Dan Opkrævning Dan Udbetaling Manuelle Breve Opgaveindbakke Sagshåndtering Selvbetjening Tværgående overblik I det omfang besvarelsen af krav i ovenstående kravgrupper kræver tekstuel besvarelse, skal den anføres under dette punkt.] Udviklingsstrategi for mobile platforme [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvilken udviklingsstrategi der benyttes for mobile platforme. Endvidere bedes Leverandøren vedlægge anonymiserede eksempler på selvbetjeningsløsninger til mobile platforme.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 7 af 37

9 4.3 Automatiseret sagsbehandling og løbende konfiguration Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til Automatiseret sagsbehandling og løbende konfiguration i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. I bilag 3A.1 (Kravliste) knytter Automatiseret sagsbehandling og løbende konfiguration sig til flg. funktionelle kravgrupper: Beregning af ydelser Beskedhåndtering Hændelser Kontrol Modregning Modtagelse af post Regeladministration Systemadministration Validering I det omfang besvarelsen af krav i ovenstående kravgrupper kræver tekstuel besvarelse, skal den anføres under dette punkt.] Systemet regel- og beslutningsmodeller [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til regel- og beslutningsmodeller i bilag 3A.1 (Kravliste), i løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser i bilag 3A.2 (Løsningsflows) og bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) samt beskrivelsen af regler i bilag 3A.5 (Regel- og beslutningsmodeller), understøttes af den tilbudte løsning.] Parameterstyring i Systemet [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene i bilag 3A.1 (Kravliste) og i løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser i bilag 3A.2 (Løsningsflows) og bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) til parameterstyring i Systemet, understøttes af den tilbudte løsning.] Eksempler på parameterstyring [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte eksempler på, hvordan Tilbudsgiver med den tilbudte løsning vil understøtte, at en ATP forretningsadministrator kan foretage parameterstyring.] 4.4 Grundlæggende funktionalitet og non funktionelle krav Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til Grundlæggende funktionalitet og non funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste) un- Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 8 af 37

10 derstøttes af den tilbudte løsning. I bilag 3A.1 (Kravliste) knytter Grundlæggende funktionalitet og non funktionelle krav sig til flg. funktionelle kravgrupper: Kravgruppe: Grundlæggende funktionalitet Kravgruppe: Informationsmodel Kravgruppe: Beslutningsmodeller og regler Kravgruppe: Løsningsflow Kravgruppe: Løsningssubflow Kravgruppe: Aktivitetsbeskrivelser I det omfang besvarelsen af krav i ovenstående kravgrupper kræver tekstuel besvarelse, skal den anføres under dette punkt.] Systemets begrebs- og informationsmodeller [Tilbudsgiver kan vælge at basere den tilbudte løsning på en anden logisk og fysisk opdeling i databasen end ATP lægger op til, hvis Tilbudsgiver finder dette mere fordelagtigt. Såfremt Tilbudsgiver vælger dette, skal Tilbudsgiver i dette punkt klart angive, hvad dette medfører af ændringer til ATP s begrebs- og informationsmodeller.] Systemets overordnede komponentmodel [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en illustration og tekstuel beskrivelse af komponentmodellen for den tilbudte løsning. Såfremt denne komponentmodel afviger fra ATP s forslag til en komponentmodel i bilag 3A (Behovsopgørelse), skal Tilbudsgiver tydeliggøre alle afvigelser og levere en fyldestgørende begrundelse for de enkelte afvigelser.] Systemets komponenter [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en fyldestgørende beskrivelse af alle komponenter i den tilbudte løsning. I beskrivelsen af komponenterne skal Tilbudsgiver redegøre for hvilke løsningsflows, løsningssubflows og aktiviteter, der indgår i den pågældende komponent.] Mapning af komponenter, løsningsflows, løsningssubflows og aktiviteter [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en tabel der tydeligt viser hvilke løsningsflows, løsningssubflows og aktiviteter der understøttes/opfyldes af de forskellige komponenter i den tilbudte løsning.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 9 af 37

11 Systemets integrationer [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til Systemets integrationer i løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser i bilag 3A.2 (Løsningsflows) og bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) samt i beskrivelsen af integrationer i bilag 3A.6 (Integrationer) understøttes af den tilbudte løsning.] 4.5 Støttefunktionalitet Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til Støttefunktionalitet i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. I bilag 3A.1 (Kravliste) knytter Støttefunktionalitet sig til flg. funktionelle kravgrupper: Afstemning Arkivering Indekssynkronisering Jobafvikling Persondata Rapporter Sager & Dokumenter Sikkerhed Økonomi I det omfang besvarelsen af krav i ovenstående kravgrupper kræver tekstuel besvarelse, skal den anføres under dette punkt.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 10 af 37

12 5 Leverandørens besvarelse af non-funktionelle krav til Systemet Dette kapitel indeholder Leverandørens besvarelse af de non-funktionelle krav til Systemet, som er angivet i fanebladet Non.Funkt. krav i bilag 3A.1 (Kravliste). 5.1 Non-funktionelle krav der indgår i Kvalitet af løsningen [Dette punkt indeholder Tilbudsgivers besvarelse af de non-funktionelle til systemet, der er defineres som en del af underkriterie Kvalitet af løsningen. Punktet indeholder besvarelse af flg. kravgrupper og cases: Arkitektur Brugervenlighed Design og applikationsstrukturer a) Integrationer b) Rapportdesign Lovgivning Systemfleksibilitet Tilgængelighed Case besvarelse Case A til E Tilbudsgivers besvarelse skal indsættes under de konkrete punkter i de følgende underpunkter.] Arkitektur [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer understøttelsen af ATP s forretningsbehov, -strategi og -opgaver. Hvis den tilbudte løsning baserer sig på et standard-rammesystem, skal Tilbudsgiver tydeliggøre, hvor og hvordan standard-rammesystemet eventuelt ikke understøtter ATP s non-funktionelle forretningsbehov, - strategi og - opgaver med angivelse af, hvordan den tilbudte løsning afviger og årsagen til denne afvigelse. Tilbudsgiver skal i sin besvarelse redegøre for, hvordan ATP s ønske om en omkostningseffektiv løsning, i såvel udviklings- som i driftsperiode (Løsningens livscyklus), bliver indfriet.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 11 af 37

13 Arkitekturprincipper [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af ATP s arkitekturprincipper, jf. bilag 3 (Leverancebeskrivelse), i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste). I det omfang, hvor den tilbudte løsning ikke tilgodeser arkitekturprincipperne, skal Tilbudsgiver begrunde dette i sin besvarelse.] Understøttelse af automatisk sagsbehandling [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af arkitekturprincip nummer 4, jf. bilag 3 (Leverancebeskrivelse), om automatisk sagsbehandling. Tilbudsgiver skal redegøre for graden af automatisering af motorveje, landeveje og bjergveje i den tilbudte løsning, således at ATP samtidig opnår den mest omkostningseffektive løsning. I denne kontekst gøres Tilbudsgiver opmærksom på, at "landeveje" og "bjergveje" er kendetegnet ved, at mængden af sager er mindre end for "motorveje". I forlængelse af ATP s ønske om en omkostningseffektiv løsning, forventes en lavere grad af automatisering af "landeveje" og "bjergveje".] Genbrug af komponenter og services [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af arkitekturprincip nummer 5, jf. bilag 3 (Leverancebeskrivelse), om genbrug af information og funktionalitet. Tilbudsgiver skal redegøre for anvendelsen af generiske komponenter og fællesoffentlige services (eller anden relevant og brugbar eksisterende funktionalitet) i den tilbudte løsning. I det omfang den tilbudte løsning ikke anvender generiske komponenter og fællesoffentlige services, skal Tilbudsgiver begrunde dette i sin besvarelse.] Genbrug af data [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer, at data genbruges ved træk på autoritative kilder og/eller fællesoffentlige registre i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste). Såfremt det er nødvendigt at etablere lokale replika i den tilbudte løsning, skal Tilbudsgiver redegøre for de regler og principper, som ligger til grund for etableringen og efterfølgende vedligeholdelse. Den tilbudte løsning skal sikre en klar rollefordeling mellem masterdata og kopidata, samt at opdatering sker således, at man bevarer konsistens i data og beskytter mod tab af data]. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 12 af 37

14 Belastning Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan Tilbudsgiver vil tilsikre, at den tilbudte løsning kan håndtere den belastning, der fremgår af de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Data [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til data i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Datakonsistens [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer datakonsistens og dataejerskab i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Filformater [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af begrænsninger for de filstørrelser og formater, som den tilbudte løsning understøtter i henhold til de nonfunktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Integrationer [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan integrationerne etableres, således at funktionalitet og servicemål omkring integrationerne sikres i overensstemmelse med kravene i bilag 3A1 (Kravliste).] Skalering [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning kan skaleres til at håndtere et stigende antal Brugere, datamængder, funktionalitet og trafik i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste), på en enkel og omkostningseffektiv måde.] Standardisering [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af relevante fællesstandarder i henhold til de nonfunktionelle krav om anvendelsen af standarder i bilag 3A.1 (Kravliste).] Offentlige standarder [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af hvilke attributter, relationer og operationer fra OIO Sag og Dokument-standarden, der benyttes i den tilbudte løsning, samt de eventuelle lokale udvidelser. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 13 af 37

15 Hvis der er områder, hvor standarden ikke følges, skal Tilbudsgiver beskrive disse og give en begrundelse herfor.] Anvendelse af standardfunktionalitet [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer anvendelsen af officiel og dokumenteret funktionalitet fra standardsystemer og tredjeparts komponenter i den tilbudte løsning i henhold til de nonfunktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Markedsudbredelse af anvendte teknologier [Tilbudsgiver skal i dette punkt redegøre for markedsudbredelse, modenhed og support af de anvendte teknologier i den tilbudte løsning i henhold til de nonfunktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Brugervenlighed [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan de generelle designkrav til brugervenlighed og brugergrænseflader i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver bedes i dette og underliggende punkter indsætte eller henvise til skærmbilleder, der afspejler den tilbudte løsning og dokumenterer, hvorledes kravene til brugervenlighed opfyldes.] Layout [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til layout i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Meddelelser & fejlhåndtering [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til meddelelser & fejlhåndtering i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Navigation & interaktion [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til navigation & interaktion i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal Tilbudsgiver redegøre for brugen af genvejstaster i Systemet i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 14 af 37

16 Tekniske krav [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan de tekniske krav til brugervenlighed i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal Tilbudsgiver redegøre for, i hvilken udstrækning Systemet kræver plug-ins, herunder hvilken særlig funktionalitet som kræver plug-ins i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Endelig skal Tilbudsgiver indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning opfylder WCAG 2.0 Level AA i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Design og applikationsstrukturer [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til design og applikationsstrukturer i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Integrationer [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til integrationer i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Rapportdesign [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til rapportdesign i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Lovgivning [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af, hvordan Tilbudsgiver vil sikre dennes og Systemets overholdelse af lovgivningskravene i bilag 3A.1 (Kravliste).] Systemfleksibilitet [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en beskrivelse af den tilbudte løsnings fleksibilitet i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste). Beskrivelsen af løsningens fleksibilitet skal ske ved besvarelsen af nedenstående cases, som er realistiske, men fiktive. Tilbudsgiver skal basere sin besvarelse på bl.a. dennes udviklings- og projektledelsesmetode, jf. bilag 8A (Leverandørens metode) og dennes estimeringsmetode, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan). Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 15 af 37

17 Tilbudsgiver skal ikke forvente, at de eksakte tilpasninger til Systemet skal gennemføres i praksis, men Tilbudsgivers estimat for gennemførelsen af tilpasningerne vil dog fungere som udgangspunkt for prisfastsættelsen af de faktiske tilpasninger, der skal foretages i Systemet efter Overtagelsesdagen. Tilbudsgivers besvarelse af de nedenstående cases vil blive vurderet kvalitativt på samme måde som Tilbudsgivers øvrige løsningsbeskrivelse, mens Tilbudsgivers estimat for gennemførelsen af tilpasningerne IKKE indgår i prisvurderingen.] Tilgængelighed [Tilbudsgiver skal i dette punkt indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravene til tilgængelighed i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal Tilbudsgiver redegøre for, hvordan den tilbudte løsning kan fortsætte normal drift efter logningen af informationer om eventuelle fejl i henhold til de non-funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste).] Case A: Breve Systemet er taget i brug, da ATP den 1. februar 2018 meddeler, at der skal oprettes et nyt manuelt brev, et nyt automatisk brev samt en ændring til et eksisterende manuelt og automatisk brev. Opgaven skal løses hurtigst muligt. Manuelt brev: ATP skal have oprettet et nyt manuelt brev. Det manuelle brev handler om en ændring der er sket på børne- og ungeydelse. ATP har i den forbindelse brug for et nyt manuelt brev, som kunderådgiveren kan rette og supplere i, inden det sendes til borgeren. Automatisk brev: ATP mangler også et brev som Systemet automatisk skal sende til borgeren. Det automatiske brev handler om en hændelse, der er sket på sagen (et barn er flyttet fra tilskudsmodtageren), og Systemet skal i den forbindelse automatisk sende et brev afsted til borgeren, når denne hændelse finder sted. Ændring til et eksisterende brev: Til sidst har ATP en ændring til et eksisterende manuelt brev samt til et eksisterende automatisk brev. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 16 af 37

18 Ændringen til det manuelle brev handler om, at ATP har fundet ud af, at en anden formulering af et bestemt afsnit i brevet, er mere forståeligt for borgeren. Det skal derfor skrives om. Ændringen til det automatiske brev handler om en stavefejl i brevet. Det skal derfor rettes til. Beskriv processen for oprettelsen af det nye manuelle brev med en tidsplan Beskriv processen for oprettelsen af det nye automatiske brev med en tidsplan Hvordan kobles det automatiske brev på det automatiske flow? Beskriv processen for ændringen af det eksisterende manuelle brev og det eksisterende automatiske brev Leverandørens besvarelse af Case A [Tilbudsgiver bedes i dette punkt redegøre for implementering af den ovenfor anførte tilpasning. Tilbudsgiver skal i sin besvarelse redegøre for følgende: Hvordan Systemet kommer til at understøtte implementering af tilpasningen, herunder en arbejdsfordeling mellem ATP og Leverandøren. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvornår ATP senest skal henvende sig til Leverandøren, for at tilpasningen kan være idriftsat hurtigst muligt. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvordan en detaljeret tidsplan for gennemførelse, test og idriftsættelse af tilpasningen vil se ud. Tidsplanen skal indeholde følgende informationer: o Id-nummer o Startdato o Slutdato o Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle o Varighed i timer (kun for aktiviteter) o Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) o Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle o Tydeliggørelse af kritisk vej Tidsplanen skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed på mere end 50 timer. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvad totalprisen for Leverandørens tilpasning af Systemet vil være. Estimeringen af totalprisen skal ske på baggrund af Tilbudsgivers estimeringsmetode, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan)]. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 17 af 37

19 5.1.8 Case B: Ændring af skærmbilleder Systemet er taget i brug, da ATP den 1. november 2019 meddeler, at visningen af et skærmbillede ikke fungerer for kunderådgiverne i forhold til den måde ATP arbejder på. Det vil virke bedre, hvis borgerens adresseforhold (bopælssamlingen), vises på en anden måde over for kunderådgiveren. ATP ønsker at få ændret i selve visningen af skærmbilledet, så borgerens adresseforhold står længere oppe i skærmbilledet med mulighed for at se yderligere oplysninger om adressen, hvis kunderådgiveren har brug for det til selve sagsbehandlingen. Opgaven skal løses hurtigst muligt. Beskriv processen for ændringen i skærmbilledet med en tidsplan Leverandørens besvarelse af Case B [Tilbudsgiver bedes i dette punkt redegøre for implementering af den ovenfor anførte tilpasning. Tilbudsgiver skal i sin besvarelse redegøre for følgende: Hvordan Systemet kommer til at understøtte implementering af tilpasningen, herunder en arbejdsfordeling mellem ATP og Leverandøren. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvornår ATP senest skal henvende sig til Leverandøren, for at tilpasningen kan være idriftsat hurtigst muligt. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvordan en detaljeret tidsplan for gennemførelse, test og idriftsættelse af tilpasningen vil se ud. Tidsplanen skal indeholde følgende informationer: o Id-nummer o Startdato o Slutdato o Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle o Varighed i timer (kun for aktiviteter) o Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) o Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle o Tydeliggørelse af kritisk vej Tidsplanen skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed på mere end 50 timer. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvad totalprisen for Leverandørens tilpasning af Systemet vil være. Estimeringen af totalprisen skal ske på baggrund af Tilbudsgivers estimeringsmetode, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 18 af 37

20 5.1.9 Case C: Lovændring til eksisterende ydelse Systemet er taget i brug, da ATP den 1. oktober 2018 meddeler, at der pr. 1. januar 2019 kommer en lovændring omkring udbetalingsreglerne på børne- og ungeydelse og børnetilskud. Lovændringen handler om, at alle børnetilskud og børneog ungeydelse skal udbetales månedsvis bagud, og ikke længere med forskellige udbetalingsfrekvenser. Lovændringen skal implementeres i Systemet og fungere fuldstændig automatisk. Beskriv processen for implementeringen af lovændringen med en tidsplan Hvis lovændringen ikke kan implementeres pr. 1. januar 2019, skal en overgangsløsning beskrives Leverandørens besvarelse af Case C [Tilbudsgiver bedes i dette punkt redegøre for implementering af den ovenfor anførte tilpasning. Tilbudsgiver skal i sin besvarelse redegøre for følgende: Hvordan Systemet kommer til at understøtte implementering af tilpasningen, herunder en arbejdsfordeling mellem ATP og Leverandøren. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvornår ATP senest skal henvende sig til Leverandøren, for at tilpasningen kan være idriftsat pr. 1. januar Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvordan en detaljeret tidsplan for gennemførelse, test og idriftsættelse af tilpasningen vil se ud. Tidsplanen skal indeholde følgende informationer: o Id-nummer o Startdato o Slutdato o Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle o Varighed i timer (kun for aktiviteter) o Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) o Indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter og milepæle o Tydeliggørelse af kritisk vej Tidsplanen skal være på et detaljeringsniveau, hvor ingen aktiviteter har en varighed på mere end 50 timer. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvad totalprisen for Leverandørens tilpasning af Systemet vil være. Estimeringen af totalprisen skal ske på baggrund af Tilbudsgivers estimeringsmetode, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 19 af 37

21 Case D: Nyt tilskud til en bestemt målgruppe Systemet er taget i brug, da ATP den 1. maj 2020 meddeler, at folketinget har vedtaget, at der pr. 1. januar 2021 skal kunne udbetales et nyt tilskud til børn med kun én forælder. Det nye tilskud er et konfirmationstilskud til de børn, hvor der ikke kan fastsættes konfirmationsbidrag i Statsforvaltningen, fordi der kun er én forælder. Konfirmationstilskud er et tilskud som der skal ansøges om. Konfirmationstilskuddet skal implementeres i Systemet og så vidt muligt fungere automatisk. Systemet skal kunne håndtere en ansøgning via selvbetjeningsløsningen, regler, tilkendelse, breve og udbetaling af konfirmationstilskuddet. Der skal etableres en ny service hvor ansøgninger fra borger.dk indlæses i Systemet. Frekvensen for denne service skal følge de øvrige services for borger.dk. Servicen skal håndtere ca ansøgere om året. Beskriv processen for implementeringen af det nye tilskud med en tidsplan Hvis det nye tilskud ikke kan implementeres pr. 1. januar 2021, skal en overgangsløsning beskrives Leverandørens besvarelse af Case D [Tilbudsgiver bedes i dette punkt redegøre for implementering af den ovenfor anførte tilpasning. Tilbudsgiver skal i sin besvarelse redegøre for følgende: Hvordan Systemet kommer til at understøtte implementering af tilpasningen, herunder en arbejdsfordeling mellem ATP og Leverandøren. Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvornår ATP senest skal henvende sig til Leverandøren, for at tilpasningen kan være idriftsat pr. 1. januar Hvis tilpasning ikke kan implementeres af ATP selv, hvordan en detaljeret tidsplan for gennemførelse, test og idriftsættelse af tilpasningen vil se ud. Tidsplanen skal indeholde følgende informationer: o Id-nummer o Startdato o Slutdato o Aktiviteter og milepæle, herunder betalingsmilepæle o Varighed i timer (kun for aktiviteter) o Entydig ansvarlig (kun for aktiviteter) Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 20 af 37

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere