E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d"

Transkript

1 LO S NYHEDSBREV Fagbevægelsens fremtid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Europæiske fagforeningsmedlemmer kræver tryghed Fagforeningerne i Europa skal levere tryghed til medlemmerne. Næsten ni ud af ti fagforeningsmedlemmer forventer støtte fra fagforeningen, hvis der opstår problemer på jobbet. Det viser en engelsk forskers undersøgelse af års a- gerne til, at lønmodtagerne melder sig ind i fagforeningen. Kerneopgaverne er vigtigst Såvel en britisk forskers undersøgelse af de europæiske fagforeninger og Udspils egen Gallup-undersøgelse fra i år viser, at medlemmerne helst ser fagbevægelsen løse kerneopgaverne. LO-sekretær ser klare fællestræk mellem danske lønmodtageres ønsker og deres europæiske kollegers. Nødvendigt med fagligt løft i 10. klasse LO mener, at der er behov for et fagligt løft i folkeskolens 10. klasse. Vi ser i disse år en kraftig stigning i søgningen til 10. klasserne på efter- og friskolerne, mens der slet ikke oprettes 10. klasser på mange folkeskoler. Det faglige løft er nødvendigt, hvis vi skal undgå, at eleverne spilder tiden. E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d Lønmodtagere melder sig ind i en fagforening, fordi de ønsker tryghed, viser britisk undersøgelse. Tillidsrepræsentanten er kontaktpersonen. Kun få siger nej til medlemskab, fordi de er uenige med fagbevægelsen Forventning om støtte, hvis der er et problem på arbejdspladsen, er den helt afgørende grund til, at lønmodtagere melder sig ind i en fagforening. Og det er også den væsentligste grund til, at de fastholder deres medlemskab, viser undersøgelse fra den britiske forsker Jeremy Waddington fra University of Warwick. Lønmodtagere har svaret på spørgsmål om, hvorfor de meldte sig ind i en fagforening, hvorfor de fastholder et medlemskab, og hvordan de blev medlem. Desuden har Waddington spurgt ikke-medlemmer, hvorfor de ikke melder sig ind i en fagforening. Hele 87 procent af medlemmerne siger, at de venter støtte fra fagforeningen, hvis de får et problem på jobbet. Blandt kvinderne er det 95 procent, der peger på den grund til, at de blev medlem af en fagforening. Også forventning om en højere løn spiller en rolle. Men det er kun 36,4 procent, der peger på den grund til et medlemskab. 16,2 procent angiver, at de tror på fagbevægelsens ideer og ønsker at støtte dem. Derimod siger blot 5 procent, at de lægger vægt på øgede muligheder for uddannelse og efteruddannelse gennem et medlemskab. Jeremy Waddington har udført lignende undersøgelser i Tjekkiet, Italien, Holland og Irland og siger, at der er generelle træk i undersøgelserne. F o rventer støtte Medlemmerne ønsker støtte. Fagbevægelsen skal simpelt hen levere varen: Støtte, når der er problemer, siger Jeremy Waddington. Et er imidlertid at blive medlem. Noget andet er at fastholde et medlemskab af en fagforening. Igen nævner lønmodtagerne forventning om støtte, hvis der opstår et problem på arbejdspladsen, som den væsentligste årsag til, at de bliver ved med at betale kontingent. Men 40,2 procent nævner også bedre løn- og arbejdsforhold gennem et medlemskab. Og blandt dem, der fastholder medlemskabet, er der flere, der tror på fagbevægelsens ideer. 36,8 procent nævner det som en grund. Blandt mændene er det hele 40,8 procent. 5. august 1998 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen(DJ), Michael Bræmer(DJ), Trine Hammershøy, Dorte Monggaard(DJ), Peder Munch(DJ) og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSN-nr.:

2 Hvorfot bliver lønmodtagere medlem af en fagforening Årsagen Støtte, hvis jeg har et problem Bedre løn- og arbejdsforhold Jeg tror på ideen om fagfor - eninger og ønsker at deltage De fleste andre på arbejdspladsen er medlem Uddannelse og efteruddannelse Særlige beskæftigelsesfordele Særlig økonomisk service Andre grunde pct. Mænd Alle Kvinder De forskellige former for service, som fagforeningerne yder, spiller derimod ikke nogen betydning. Kun 1,6 procent finder, at den særlige medlemsservice er væsentlig for, at de er medlem af fagforeningen. Ti l l i d s repræsentanten afgørende for medlemskab Jeremy Waddington peger på, at tillidsrepræsentanten er den helt afgørende person på arbejdspladsen. Det er ham, medlemmerne henvender sig til, når der er et problem. Dernæst kommer den lokale organisation. Tillidsrepræsentanten er også afgørende for, at fagbevægelsen får nye medlemmer. 30 procent af medlemmerne meldte sig ind i fagforeningen, efter de var kontaktet af en tillidsrepræsentant. 31 procent henvendte sig imidlertid selv til fagforeningen. Men blot 5,9 procent havde fået en henvendelse fra en lokal fagforening. Jeremy Waddington påpeger, at 40 procent af de nye medlemmer meldte sig ind, uden fagforeningen reelt havde gjort en tøddel for det. Tillidsrepræsentanten er hovedpersonen, og her ser Waddington et generelt problem i, at det er vanskeligt for stort set alle fagbevægelser i dag at få fat i nye tillidsfolk. Lysten til det faglige arbejde bliver mindre. Blandt dem, der ikke er medlem af en fagforening, angiver over hver tredje i den private servicesektor og industrien som en af grundene, at arbejdsgiveren ikke tillader eller anerkender fagforeninger. 17,4 procent i industrien tror, at et medlemskab kan ødelægge karrieren i firmaet. Hver tredje angiver som en af grundene, at de ikke har behov for en fagforening, mens Side 2

3 16,7 procent i den offentlige sektor og godt 12 procent i både industrien og i den private service siger, at de ikke er medlem, fordi de er uenige med fagbevægelsens principper. - Selve modviljen mod fagbevægelsen kan ikke siges at være stor. Det væsentlige er, at fagbevægelsen skal virke konkret for medlemmerne. Den skal bygge på det, der er dens kerneområder, og det er stadig at støtte medlemmerne, når de har problemer på arbejdspladsen, siger Jeremy Waddington. Yderligere information: LO-konsulent Peder Munch Hansen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Ib Wistisen på telefon Side 3

4 LO-medlemmernes prioritering af fagbevægelsens opgaver Meget vigtig Vigtig Ikke så vigtig Slet ikke vigtig Ved ikke Kilde: Gallup Instituttet for LO. Gallups undersøgelse er gennemfør t i perioden og er baseret på telefoninterview med 727 r e p r æ s e n tativt udvalgte LO - m e d l e m m e. r K e rn e o p g a v e rne er vigtigst En britisk forsker har undersøgt, hvorfor europæiske fagforeningsmedlemmer egentlig har valgt at organisere sig. Ikke overraskende handler det om tryghed og forventningen om hjælp, hvis der opstår på problemer på arbejdspladsen Den britiske forsker, Jeremy Waddington, fra University of Warwick har gennem studier i fire europæiske lande belyst, hvorfor lønmodtagerne vælger at organisere sig. Ikke overraskende viser det sig, at det handler om tryghed på jobbet og forventning om, at fagforeningen er i stand til at hjælpe, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen. Et andet vigtigt resultat er, at tillidsrepræsentanten for medlemmerne er krumtappen i det faglige arbejde. Det stemmer fint overens med en Gallup-undersøgelse, som LO s nyhedsbrev Udspil offentliggjorde i starten af i år. Her blev der sat fokus på de danske lønmodtageres holdninger til fagbevægelsens vigtigste arbejdsopgaver. I den britiske undersøgelse mente i alt 87,2 pct. af de adspurgte, at den vigtigste grund til at melde sig ind i en fagforening var forventningen om støtte, hvis der opstod et problem på arbejdspladsen. Udspils Gallup-analyse viste, at danske fagforeningsmedlemmer også prioriterer denne indsats. På en top 10-liste over de vigtigste indsatsområder placerede de nemlig indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og kampen mod arbejdsløsheden. Men hvor deres europæiske kolleger prioritere indsatsen for bedre løn på andenpladsen, er danske lønmodtagere ikke så forhippet på bedre løn. Det kommer blot ind på en sjetteplads på en prioriteret liste. - Først og fremmest er det vigtigt at notere sig, at der i Danmark er en fin overensstemmelse mellem de opgaver, medlemmer mener, fagbevægelsen skal løse - og de opgaver, som forbundene rent faktisk prioriterer. Der er stort set heller ikke nogen voldsom forskel, når vi kaster blikket ud i Europa. Men den britiske undersøgelse sætter dog fokus på et problem, som bliver vigtigere og vigtigere i de kommende år. Det er ikke længere nok blot at koncentrere sig om den hjemlige andedam. I en tid med øget globalisering og udflytning af danske virksomheder til de nye øst- og centraleuropæiske demokratier, bliver det stadigt mere nødvendigt med et samarbejde på tværs af landegrænserne, siger LO-sekretær Ib Wistisen. Yderligere information: LO-konsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Ib Wistisen på telefon Side 4

5 Nødvendigt med fagligt løft i 10. klasser Sommerens debat om folkeskolens 10. klasser har fået en uheldig drejning. Det handler ikke om at afvikle det 10. skoleår, men derimod om nyudvikling for at hindre, at eleverne spilder tiden. Derfor er det nødvendigt med en bedre prioritering og et fagligt løft Rent tidsspilde. Hvis ikke man nærlæser sommerens strøm af artikler for og imod det 10. skoleår, tegner der sig et billede, hvorefter det ligger lige for at afskaffe 10. klasserne og bruge ressourcerne på de erhvervsfaglige uddannelser. Budskabet om, at der faktisk er behov for en forbedring af udskolingen og bedre forbindelseslinier til det øvrige uddannelsessystem, er druknet i debatten. - Det er fantastisk ærgerligt, siger LO-sekretær Harald Børsting og fortsætter: - Der er ikke tale om, at LO ønsker 10. klasser derhen, hvor peberet gror. Snarere tværtimod. Men hvis det ikke lykkes os at få skabt nye og relevante tilbud til eleverne i folkeskolens afgangsklasser, ja, så kan og vil ressourcerne kunne bruges bedre andre steder i folkeskolen. Harald Børsting lægger vægt på, at det er fantastisk vigtigt, at debatten om folkeskolen ikke kun kommer til at handle om effektivitet og samfundsøkonomi. Kodeordet for nyudvikling bør være kvalitet. I disse år oplever vi igen en stigende søgning til 10. klasse på landets efterskoler. Der er tale om en stigning på hele 70 pct. Der er imidlertid ingen eller meget utilstrækkelige data til at belyse, hvorfor folkeskolens elever fravælger folkeskolen til fordel for efterskolerne. - Vi må have undersøgt, hvorfor så mange elever søger 10. klasse. Samtidig viser undersøgelser, at knap hver fjerde elev, der forlader skolen til fordel for en uddannelse på teknisk skole eller et job på arbejdsmarkedet, ikke har været tilfreds med kvaliteten af undervisningen i 10. klasse. Det er et samfundsmæssigt problem, når vi tager i betragtning, at 10. klasse ikke giver eleverne merit, når de kommer videre i uddannelsessystemet - og at 9. klasse fortsat er adgangsgivende til det øvrige uddannelsessystem, mener Harald Børsting. Harald Børsting tror, det kan skyldes, at eleverne er usikre på uddannelses- og erhvervsvalget. Det skyldes utilstrækkelig og dårlig vejledning inden 9. klasse. Harald Børsting foreslår, at der sikres den enkelte elev et personligt vejledningsforløb allerede inden 9. klasse, så der skabes en handlings- og uddannelsesplan. Desuden er det et problem, at ungdomsuddannelserne - og især erhvervsuddannelserne - er præget af stor uoverskuelighed. Sommerens drøftelser mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen på erhvervsuddannelsesområdet er et skridt i den rigtige retning. Men side 5

6 om det er tilstrækkeligt til at fjerne elevernes nervøsitet for at skulle træffe absolutte og bindende valg, er mere usikkert. - Aftalen om mere enkle adgangsveje til de faglige uddannelser er god. Men vi kan komme endnu længere, siger Harald Børsting. B e d re overgang til ungdomsuddannelsern e Målsætningen for udskolingen bør efter LO s opfattelse være at lette og forbedre elevernes overgang til ungdomsuddannelserne. Det er nødvendig med en bedre brobygning mellem folkeskole og erhvervslivet. - På det konkrete plan er det vigtigt med en fornyelse af erhvervsuddannelserne. Især er det vigtigt, at eleverne i 10. klasse kan få godskrevet dele af undervisningen i 10. klasse som merit i forhold til ungdomsuddannelserne, siger Harald Børsting og fortsætter: klasse bør være et valg, som eleverne træffer på lige fod med de øvrige ungdomsuddannelser. Det kræver imidlertid, at der sker et fagligt løft i forhold til i dag. Med stærkt stigende elevtal er de økonomiske forudsætninger i folkeskolen fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Kvaliteten i tilbuddet skal sikre, at eleverne rent faktisk lærer noget, som de kan bruge i deres kommende uddannelsesvalg, at de oplever en personlig udvikling, og at de får muligheder for at forberede sig aktivt og målrettet på den uddannelse, som de skal i gang med efter folkeskoletiden. Det kræver, at målet om en integreret brobygning mellem skole og erhvervsliv realiseres. LO afviser med andre ord debatten om en total afvikling af folkeskolens 10. klasse. Set fra LO s side må tilbuddet om det 10. skoleår løsrives fra folkeskolen og eventuelt placeres i forbindelse med erhvervsuddannelserne. Eller et helt andet sted. Det vigtige er, at der sker en kvalitativ udvikling med fokus på den enkelte elevs muligheder for personlig udvikling og fremtidig uddannelse. Yderligere information: LO-konsulent Jette A. Kristoffersen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 6

7 Holdningen B e d re vilkår for børnene eller s t a t s f i n a n s i e ret deltid Af LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum Vi vil det alle sammen så godt for vores børn. Det er efterhånden også gået op for Christiansborg-politikere. Der er efterhånden ikke det forslag, som ikke har væltet avisernes forsider i forsøget på at tilfredsstille børnefamiliernes krav om bedre sammenhæng mellem arbejds- og familielivet. Men det sker desværre kun sjældent, at forslagene er andet end prøveballoner, som hurtigst muligt skydes ned. Hensigterne er som regel de bedst tænkelige. Men havde nok fortjent at blive tænkt til ende, inden de blev skudt af til medierne. Det gælder også det radikale forslag om børneorlov på deltid. Mandag fik den radikale arbejdsmarkedsordfører Anders Samuelsen med stor dygtighed placeret et forslag i Aktuelt, hvorefter forældre med øget orlovsydelse pct. af den maksimale dagpengesats - skulle kunne gå på børnepasningsorlov nogle få timer hver uge. Tanken er på ingen måde fjern for LO. Vi har selv efterlyst forandringer, så vi fik skabt en mere fleksibel ordning, der skaber bedre muligheder for at prioritere familielivet højere i en periode. Men det radikale forslag lider under den svaghed, at det øger risikoen for at åbne statskassen på vid gab. Børnene vil givetvis kunne få glæde af en sådan ordning. Men det vil på den anden side være en form for statsfinansieret deltidsarbejde. Og det er ikke LO s opfattelse, at orlovsordningerne skal bruges til at presse lønmodtagere ind i deltidsstillinger. Naturligvis er der tale om begrænsede perioder, men hvis den enkelte lønmodtager kun holder orlov nogle få timer hver arbejdsdag, vil det blive uhyre vanskeligt at overbevise arbejdsgiverne om, at der skal ansættes vikarer. Og dermed risikerer vi, at en del af målsætningen med børnepasningsorloven forsvinder. Orloven har jo altid været tænkt som en hjælp til børnefamilierne, men også som et middel til at sikre en vis rotation på arbejdsmarkedet. Desuden er det vigtigt, at vi ikke bare skaber et nyt velfærdsgode, som endnu en gang blot betyder, at de velstillede og velfungerende familier får yderligere offentlige tilskud. Forandringer skal have helt klare prioriteringer, så vi i første omgang sikrer, at de mest sårbare familier får tilbud, som kan lette presset og skabe bedre rammer for arbejdsliv og familieliv. LO har sympati for de radikales forslag. Men det indeholder en række problemstillinger, som vi må og skal have rede på. Tankegangen er fin. Men vi skal passe på med at skabe en ny velfærdsordning, der for det første skaber voldsomt stigende udgifter for samfundet, og for det andet risikerer at presse folk lønmodtagere ind i mere eller mindre faste deltids- Side 7

8 stillinger. Hvis folk har lyst - og deres økonomi kan bære det - er deltidsarbejde et personligt valg, som ikke skal finansieres af det offentlige. Når LO er yderst forsigtig i dette spørgsmål, handler det ikke om en afvisning af tanken om børnepasningsorlov på deltid. Men derimod om en respekt for samfundsøkonomien og behovet for et velfungerende arbejdsmarked. Erfaringerne fra dette område viser jo med al ønskelig tydelighed, at selv små justeringer risikerer at få store og næsten uoverskuelige konsekvenser, når i tusindvis af lønmodtagere vælger at benytte sig af et eller flere velfærdsgoder. Med andre ord: Bliver en ordning med børnepasningsorlov på deltid en succes, ja, så dræner vi arbejdsmarkedet for arbejdskraft. Resultatet vil være forudsigeligt: Flaskehalse, stigende pres på lønningerne og i sidste ende den sunde og stærke samfundsøkonomi, som er grundlaget for, at vi med moderat hast er på vej mod en situation med fuld beskæftigelse. Orlovsordningerne er bare et enkelt element i forsøget på at skabe bedre sammenhæng mellem arbejds- og familielivet. Det er nødvendigt, at vi standser op og gennemtænker situationen grundigt, inden vi på må og få iværksætter justeringer af orlovsordningerne. Lovgivning her og nu vil kunne få uoverskuelige konsekvenser. Organisationerne skal levere en del af varen selv i form af aftaler om arbejdstid, ferie, orlov, personalepolitik og alle de andre elementer, der er bestemmende for den enkeltes mulighed for både at have et udfordrende og aktivt arbejdsliv og et sundt og godt familieliv. Lønmodtagernes familiepolitiske top 10: Bedre tid i form af flextidsordninger og bedre pasningsgaranti. Det er topscorerne i en Gallup-undersøgelse, som Udspil fik gennemført i foråret. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview i uge ni og ti - altså midt under valgkampen. Der er gennemfør t 501 telefoninterview med medlemmer af fagforeninger som base, hvorfor Gallup vurderer, at hovedresultaterne viser et troværdigt billede af lønmodtagernes og børnefamiliernes ønsker. Lønmodtagernes familiepolitiske TOP 10 Lønmodtagerne blev bedt om at angive, hvilket familiepolitisk initiativ, som de syntes bedst om. Svarene gav følgende prioriterede liste: 1 Flextidsordninger 32 pct. 2 Bedre børnepasningsgarantier i offentlig daginstitution 30 pct. 3 Nedsat arbejdstid 27 pct. 4 Bedre økonomisk støtte til de svagest stillede børnefamilier 5 Bedre ferielov, så børnefamilier sikres tre ugers sammenhængende ferie i skolernes sommerferie 24 pct. 20 pct. 7 Flere omsorgsdage til at være sammen med sine børn 8 Større indflydelse på placering af ferier og fridage 9 Mulighed for at tage børnepasningsorlov i mindre bidder 10 Bedre fripladsordninger, så familiens indtægsgrænse hæves fra de nuværende kr. 14 pct. 11 pct. 11 pct. 5 pct. 6 Bedre barselsorlov, så kvinderne får otte ugers orlov inden forventet fødsel 14 pct. Lønmodtagerne blev også bedt om at svare på, hvorvidt en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering var bedst til at sikre børnefamilierne forbedringer: En borgerligt ledet regering En socialdemokratisk ledet regering Ved ikke 27 pct. 56 pct. 17 pct. Side 8

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Hver fjerde danske lønmodtager ville helst kvitte jobbet

Hver fjerde danske lønmodtager ville helst kvitte jobbet LO S NYHEDSBREV 15 1998 Arbejdstid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hver fjerde lønmodtager ville helst kvitte jobbet............ 1 Hvis lønmodtagerne ikke skulle tage hensyn til hverken arbejdsgivere

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde LO S NYHEDSBREV 19 1998 Efterløn I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Garantibevis og nedsat arbejdstid kan holde seniorerne på arbejdsmarkedet...................1 Skal de ældste på arbejdsmarkedet overtales

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Nye initiativer skal skaff e 36.000 praktikpladser om åre t

Nye initiativer skal skaff e 36.000 praktikpladser om åre t LO S NYHEDSBREV 2 2000 Praktikpladser I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Nye initiativer skal skaffe 36.000 praktikpladser om året....... 1 Trepartsdrøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar LO SNYHEDSBREV 20 1998 EU & udlicitering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar......1 EU-Kommissionen vil nu styrke kravene til virksomheder,

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Arbejdsmiljø vigtigere. end arbejdsløshed

Arbejdsmiljø vigtigere. end arbejdsløshed LO SNYHEDSBREV 1 1998 Fagbevægelsens opgaver i 1998 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Arbejdsmiljø vigtigere end arbejdsløshed............1 Når LO-medlemmerne prioriterer fagbevægelsens hovedopgaver,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande.

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande. FØRSTEPLADS Vi har de bedste job i Europa Af Cecilie Agertoft Vi har de bedste job i Europa - UgebrevetA4.dk Fredag den 19. januar 2018 Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger LO S NYHEDSBREV 17 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO:Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger... 1 Efterårets debat om næste års finanslov er i fuld gang. Også LO har

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

VK-forslag koster 80.000 offentlige job

VK-forslag koster 80.000 offentlige job LO SNYHEDSBREV 6 1998 Afskaffelse af lejeværdien I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK-forslag koster 80.000 offentlige job................ 1 Fjerner et eventuelt borgerligt fler tal efter valget lejeværdien,

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

LO vil skære i børn e c h e c k e n

LO vil skære i børn e c h e c k e n LO SNYHEDSBREV 14 1998 Politik i børnehøjde I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO vil skære i børnechecken... 1 LO lancerer nu et udspil til en politik i børnehøjde, der mere aktivt skal støtte de mest

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Januar 2012 Indhold Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår... 1 Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked...

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Hver tiende lærling i skolepraktik

Hver tiende lærling i skolepraktik LO s nyhedsbrev nr. 17/2001 Indholdsfortegnelse Hver tiende i skolepraktik..... 1 Op mod hver tiende elev på erhvervsuddannelserne starter i dag i skolepraktik fremfor i en traditionel læreplads. Useriøst

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere