TOPDANMARK 2014 RESULTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPDANMARK 2014 RESULTAT"

Transkript

1 TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1

2 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0) Præmievækst: Skadeforsikring 2,6 % og livsforsikring 26,7 % Q Resultat efter skat steg med 21,3 % til 304 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 31,8 % til 2,9 kr. CR: 83,6 (Q4 2013: 100,4) CR ekskl. afløb: 87,5 (Q4 2013: 104,9) Præmievækst: Skadeforsikring 1,8 % og livsforsikring 12,6 % Modelmæssig resultatprognose for 2015 Den forudsatte CR er forbedret fra omkring 91 til ekskl. afløbsresultat Den forudsatte præmievækst i skadeforsikring er ændret fra 1-2 % til omkring 0 % Den modelmæssige resultatprognose ligger på mio. kr. ~ EPS på 9,5 kr. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Tilbagekøbet i 2015 ligger på 1,8 mia. kr. (buy-back yield på 7,8 %) Formandsskifte Søren Thorup Sørensen ny bestyrelsesformand 2 2

3 RESULTAT Resultat Mio. kr. Resultat 2013 Prognose 2014 i delårsrapporten for kvartal 2014 Resultat 2014 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat

4 RESULTATUDVIKLING FØR SKAT Q Q Forsikringsteknisk Investeringsafkast Liv Moderselskab mv Q Forsikringsteknisk Investeringsafkast Liv Moderselskab mv. Q resultat (skade) resultat (skade) 4 4

5 UDVIKLING I SKADEFORLØBET ,4 2,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 70, Vejrlig Tyveri Afløb Rejser Brand Motor Diskontering Andet

6 UDVIKLING I SKADEFORLØBET Q Q ,3 14,0 1,2 0,9 0,9 0,6 0,9 0,6 68,2 Q Vejrlig Tyveri Rejser Brand Afløb Diskontering Andet Q

7 UDVIKLING I MIDDELSKADE OG RISIKOPRÆMIE PÅ HUS- OG INDBOFORSIKRING 120 Husforsikring ,4 111,7 109, ,9 102,4 102, Indboforsikring Risikopræmie (middelskade x skadefrekvens) Middelskade ,2 107,3 106,7 101,2 96, ,

8 UDVIKLING I RISIKOPRÆMIE* PÅ PERSONBILER ,4 100,7 99, * (middelskade x skadefrekvens) 8 8

9 TOPDANMARK - EKSEMPLER PÅ UDVIKLING I ERSTATNINGSUDGIFTER 300 Brandskader, brutto (mio. kr.) 250 Tyveriskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Motorskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 9 9

10 UDVIKLING I TEKNISK RESULTAT ( ) Q Q Q Q Q Q Q Q Snetryksskader 3. og 4. største storme i Danmark 10 10

11 UDVIKLING I COMBINED RATIO INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) 95,7 93,3 92,0 90,3 90,3 88,0 95,0 91,5 89, , E 11 11

12 FORUDSAT CR PÅ OMKRING FOR 2015 EKSKL. AFLØBSRESULTAT 0,4 ~91 0, ~1 Forudsat CR for 2015 i Q3-rapporten Vejrligsrelaterede skader i Q over normalniveau Diskontering Forbedret udvikling i det underliggende skadeforløb bl.a. på motor og tyveri. Hertil kommer at en stor bestand af ulønsomme kunder på erhvervs- og industriområdet, har forladt Topdanmark ved årsskiftet Forudsat CR for 2015 ekskl. afløb Forudsætninger for CR i 2015 Der forudsættes udgifter på 40 mio. kr. til stormen i Q1 2015, hertil kommer vejrligsrelaterede skader på 50 mio. kr. i den resterende del af Q Et vejrmæssigt normalår med vejrligsrelaterede skader i Q2-Q4 på 120 mio. kr. Et renteniveau svarende til rentekurven 5. februar 2015 En omkostningsprocent på under

13 FORUDSAT CR FOR 2015 VS ,6 3,8 0,8 ~1, , Afløb Diskontering Vejrligsrelaterede skader Forbedret udvikling i det underliggende skadeforløb 2015 E 13 13

14 PRÆMIEVÆKST (%) ,7 0,4 0,2 0,4 2,6 0,9 Privat Landbrug/Erhverv Ulykke Motor Andet Præmievækst i alt 14 14

15 PRÆMIEOPDELING Præmier opdelt på produkter 2008 Præmier opdelt på produkter ,8 % 6,2 % 27,1 % 16,5 % 7,8 % 6,4 % 33,4 % 16,2 % 9,2 % 27,5 % 10,8 % 25,1 % Privat Motor Landbrug Erhverv og Industri Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed Privat Motor Landbrug Erhverv og Industri Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed 15 15

16 DEN SVÆRE BALANCE Vækst CR Finansielle mål Vækst i bruttopræmieindtægt: 1 pp over den automatiske indeksering Omkostningsprocent: under det generelle danske markedsniveau Overskudsgrad: 10 %, som, med det nuværende renteniveau, svarer til en CR på ekskl. afløbsresultat 16 16

17 DEN SVÆRE BALANCE - HISTORISK Vækst CR Vækst CR Vækst CR 17 17

18 DEN SVÆRE BALANCE FRA NØGLETAL TIL HANDLING I TOPDANMARK Vækst CR Kundeoplevelse Lønsomhed 18 18

19 GOD LØNSOMHED HOVEDELEMENTER I REGNSKABET Præmieindtægter Erstatninger Skadebehandling Salg & service Stabe Reassurance Resultat = Indtægter - udgifter 19 19

20 GOD LØNSOMHED - OPSUMMERING Indtegne de rigtige kunder og give gode kundeoplevelser Redde lønsomme kunder der er på vej væk Undgå tabsgivende kunder Have gode samarbejdspartnere Have gode produkter/priser Præmieindtægter Erstatninger Skadebehandling Salg & service Stabe Reassurance Indkøbskraft og skadebegrænsning Være effektive og digitalisere vores processer Have styr på risikoen 20 20

21 POSITIVE TRENDS I SKADEUDVIKLINGEN ANTAL SKADER 100 Indbrud i beboelse Tyveri af bil 100 Personskader - Bil =indeks =indeks

22 UDVIKLING I SKADEPROCENT - INDBO, HUS OG MOTOR Alle selskaber Indbo Hus Motor

23 FORUDSAT PRÆMIEVÆKST FOR 2015 JUSTERET FRA 1-2 % TIL OMKRING 0 % Forudsat præmievækst for 2015 i Q3-rapporten for % - Øget fokus på lønsomhedsfremmende tiltag over for den mindre lønsomme del af porteføljen på erhvervs- og industriområdet ~1 % - Mere individuel risikovurdering ved nysalg på privatsegmentet - Intensiveret konkurrence navnlig på privatsegmentet/ Investering i salgsfremmende initiativer Samlet forudsat præmievækst ~0 % 23 23

24 FORBEDREDE KUNDEMÅLINGER Utilfredse kunder Ambassadører Kilde: ASMA telefonmålinger pr. 31. december

25 EFFEKT AF EN RENTESTIGNING Erstatningsreserverne er matchet på aktivsiden 3,0 3 mdr. og 10-årig forwardrente i DKK Renteændringer påvirker ikke den samlede værdi af erstatningshensættelser og matchende investeringsaktiver 2,0 1,3 1,5 Stiger rentekurven med 1 pp, falder CR med ca. 1,0 pp svarende til 90 mio. kr. før skat Præmiereserven er investeret i korte rentebærende fordringer Stiger den korte rente med 1 pp, stiger resultatet før skat med ca. 40 mio. kr. 1,0 0,0 1,0-0,3 1,2 0,1 0,3 0,6-1,0 2/2015 2/2016 2/2017 2/ mdr. forwardrente 10-årig forwardrente 25 25

26 UDVIKLINGEN I DEN JUSTEREDE RENTEKURVE 26 26

27 INVESTERINGSAFKAST - FOR TOPDANMARK-KONCERNEN EKSKL. LIVSFORSIKRING Investeringsafkast Beholdning 31. dec mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast 2013 Afkast 2014 mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,5 0,4 34 7, , , ,0 Udenlandske aktier 0,8 0,7 53 6,2 14 1, ,1 64 7,3 Stats- og realkreditobligationer 11,0 10,5 59 0,5 23 0, , ,3 Kreditobligationer 0,5 0,4 1 0,2 2 0,5 38 6,8 21 5,0 CDO's 0,9 0,7 53 6, , , ,7 Ejendomme 1,4 1,4 15 1,1 5 0,4 75 5,4 39 2,9 Aktiver vedr. SUL 2,0 2,1 29 1,4 34 1,6 98 4, ,4 Pengemarked m.m. 2,5 3, , , , ,9 Ansvarlig lånekapital -1,2-1, , , , ,3 Rentebærende gæld -0,7-0,4 1 0,1 0-0,7-5 -0,8-2 -0,7 17,6 17, ,2 22 0, , ,4 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). I afkast af ejendomme indgår opskrivning og tilbageført opskrivning af domicilejendomme, som er indregnet under anden totalindkomst

28 RESULTAT - LIVSFORSIKRING Resultat Livsforsikring 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Investeringsafkast Risikoforrentning Overført skyggekonto Andet Resultat af livsforsikring Maksimal skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultimo

29 LIV UDVIKLING I BRUTTOPRÆMIER Mio. kr % stigning ,7 % ,6 % ,9 % Løbende Indskud I alt 29 29

30 UDSIGTER FOR LIVSFORSIKRING 2015 Forbedret konkurrenceevne pga. gode investeringsafkast og lave omkostningsbidrag fra kunderne Forudsætter fremgang i løbende præmier på 0-5 % i 2015 (primært markedsrente) Resultatet for 2015 vil i forhold til 2014 være påvirket af: Lavere afkast af egenkapitalen Omkostningsunderskud Mindre risikotillæg Ressourcetræk ifm. implementering af et nyt administrationssystem Forventer et resultat før skat i størrelsesordenen mio. kr

31 SOLVENSOPGØRELSE OG KAPITALKRAV Opgørelse af nødvendig kapital 2014 Egenkapital (- immaterielle aktiver) Hybridkapital 400 Ansvarlig lånekapital 250 Nødvendig kapital Egenkapital (- immaterielle aktiver) Hybridkapital 400 Ansvarlig lånekapital (25 % af individuel solvenskapital) 500 Nødvendig kapital og frem Ansvarlig lånekapital (op til 50 % af SCR) Nødvendig kapital

32 MODELMÆSSIG RESULTATPROGNOSE FOR 2015 Resultatprognose 2015 Resultat Mio. kr Prognose februar 2015 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Svarer til et resultat pr. aktie på 9,5 kr

33 TILBAGEKØBSPOTENTIALE 2015 Mio. kr. 31. december 2014 Egenkapital ultimo Hybridkapital 407 Immaterielle aktiver Forventet overskud efter skat 2015 (middelværdi) 950 Ændring immaterielle aktiver 0 Bevægelser på egenkapitalen (især udstedelse og udnyttelse af optioner) Forventet kapitaldækning ultimo Skønnet nødvendig S2-solvenskapital Ansvarlig lånekapital Forsikring -500 Nødvendig solvenskapital Holding Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Tilbagekøb Topdanmark Forsikring har udstedt 350 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step up i 2015 og udløb i 2018 og 400 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step up i 2016 og udløb i Heraf anvendes 500 mio. kr. til solvensdækning i

34 TILBAGEKØB FOR 1,8 MIA. KR. I 2015 Det realiserede tilbagekøb for 2014 udgjorde mio. kr. Buy-back yield på 9,6 % For 2015 ligger tilbagekøbsprogrammet på 1,8 mia. kr. Inkl. overførsel fra 2014 på 384 mio. kr. Konvertering af egenkapital på 250 mio. kr. til tier 2 kapital Der er pt. tilbagekøbt aktier for 153 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for 2015 Der resterer således mio. kr. af tilbagekøbet for 2015 Tilbagekøbet på 1,8 mia. kr. svarer til en buy-back yield på 7,8 % Fra 2000 til 2014 har det gennemsnitlige buy-back yield ligget på 9,5 % Topdanmark har siden 1998 annulleret 72,1 % af de udestående aktier Gennemsnitskurs:

35 GENNEMSNITLIG UDLODNINGSPROCENT PÅ 9,5 ( ) Udlodningsprocent Gennemsnit 7, E 35 35

36 SØREN THORUP SØRENSEN NY BESTYRELSESFORMAND Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen på generalforsamlingen 15. april 2015 Nuværende næstformand Søren Thorup Sørensen ventes at overtage formandsposten Torbjörn Magnusson ventes udpeget til næstformand Fuld opbakning til formandsskiftet i hele bestyrelsen Formandsskiftet ventes at ske på et ordinært bestyrelsesmøde 4. marts 2015 Søren Thorup Sørensen: Business as usual 36 36

37 DISCLAIMER Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger og forudsætninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikkeforudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Investor Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af årsregnskabsmeddelelsen

38 BILAG 38 38

39 FINANSKALENDER Tilbagekøb af aktier er muligt 27. feb apr maj jul aug okt nov feb Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 29. jan feb apr maj jul aug okt nov feb mar Indsendelsesfrist for emner til dagsordenen på generalforsamling Årsrapport Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Halvårsrapport Delårsrapport kvartal Årsregnskabsmeddelelse Årsrapport

40 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Begrænset toplinjevækst Profitabel vækst i nævnte rækkefølge Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Højt nettoresultat Stort aktietilbagekøbsprogram Ingen beskyttelse mod en overtagelse i vedtægterne 40 40

41 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) (DANSK FORRETNING) 95,7 93,3 92,0 90,3 90,3 88,0 95,0 91,5 89,8 86,0 105,2 98,8 98,1 90,4 91,2 85,4 93,4 87,5 90,1 84,1 103,8 104,2 101,8 102,4 102,7 101,2 97,6 94,3 95,3 94,7 101,1 98,2 95,5 92,3 88,1 83,3 91,5 87,4 88,1 85,5 1) 1) Skandinavisk forretning fra 2010 til H

42 Topdanmark Tryg Codan Alm. Brand Gjensidige If GF A lk a Lærerst anden Købst æderne SAMMENLIGNING COMBINED RATIO EKSKL. AFLØB (KONCERNNIVEAU) 102,8 97,6 95,5 92,9 89,8 90,3 88,1 88,4 87,7 86,1 1) 1) 1) 1) 1) Fra 2010 til H

43 Topdanmark Tryg Codan Alm. Brand Gjensidige If SAMMENLIGNING OMKOSTNINGSPROCENT (KONCERNNIVEAU) 23,6 16,7 15,7 1) 14,6 15,6 15,0 2) 1) Påvirket af engangseffekter. Korrigeret herfor 15,3 for hele ) Fra 2010 til H

44 NØGLETAL - SEGMENTOPDELT Privat Erhverv og Industri Koncern Præmievækst 2,4 2,9 0,3 2,3 1,5 2,6 Bruttoerstatningsprocent 74,5 68,3 87,5 70,7 80,4 69,3 Nettogenforsikringsprocent -2,5-0,1-8,1 2,2-5,0 1,0 Skadeforløb 72,1 68,2 79,4 72,9 75,4 70,3 Bruttoomkostningsprocent 16,9 16,4 15,4 14,8 16,2 15,7 Combined ratio 88,9 84,6 94,8 87,7 91,5 86,0 CR korrigeret for afløb 92,9 88,7 97,6 91,2 95,0 89,

45 PRÆMIEUDVIKLING FOR DANSK FORRETNING ,1 106,0 1) , Topdanmark Tryg Alm. Brand 1) Q

46 VÆRDISKABELSE Distributionskraft Kundetilfredshed Prissætning Effektivitet 46 46

47 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Premium profile (%) Combined ratio Age of policies number of years Age of policies number of years Total = 100% Weighted CR Total =

48 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Accumulated profit shows result of new business after x years Profit (DKKm) Accumulated profit (DKKm) (50) 0 (50) (100) Age of policies number of years (100) Age of policies number of years Total = DKK 100m Profit 20+ = DKK 100m Milestones 48 48

49 NORMALINDTJENING Mio. kr. Skade - CR = 91-9,1 mia. kr. x 9 pp 820 Afløb (CR-effekt 1,7 pp) - 9,1 mia. kr. x 1,7 pp 155 Forsikringsteknisk rente ekskl. diskontering 4 mia. kr. x 0 % 0 Liv 140 Moderselskab m.m. 30 Risikopræmie aktiver - 5 mia. kr. x 2 % 100 Aktier - 0,8 mia. kr. x 7 % 55 Resultat før skat Skat -300 Resultat efter skat

50 SÅDAN KAN DER TJENES PENGE PÅ SKADEFORSIKRING Forudsætninger: Egenkapital 40 % af præmieindtægterne Combined ratio 91,0 (skader + omkostninger) / præmieindtægt Renteindtægt på præmiehensættelser svarende til 0,5 % af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 % Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 0,5 100,5 Udgifter 91,0 9,5 ~ ROE = 24 % Afkast af egenkapitalen: 5 % ROE (egenkapitalforrentning) før skat 29 % 50 50

51 UDVIKLING I STOR- OG VEJRLIGSRELATEREDE SKADER Storskader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. omfatter property-skader på Erhverv og industri. Vejrligsrelaterede skader mio. kr Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår ) ) Ekskl. snetryksskader, motor mv. Omfatter bruttoskader over 4,5 mio. kr. pr. begivenhed. Inkl. afløbsgevinster/-tab i tidligere år

52 DEKOMPONERING AF AFLØBSRESULTAT Afløbsresultat f.e.r. 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motoransvar/-kasko Andet Afløbsresultat f.e.r., i alt ) 1) Består bl.a. af erhvervsansvar- og husforsikringer 52 52

53 AFLØBSRESULTAT F.E.R. I PROCENT AF PRÆMIEINDTÆGTER 3,4 3,8 2,4 1,7 2,

54 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Forudsætninger: Nødvendig egenkapital i Topdanmark Liv: mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 2,0 % CR syge- og ulykkesforretningen 95,0 % Indtjening kapitalforvaltning 0,15 % 54 54

55 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Mio. kr. Afkast af livsforsikring: Normal afkast Investeringsafkast af egenkapital 2,0 % 30 Risikoforrentning 130 Resultat af forsikringer uden for kontribution -35 Resultat i Nykredit Liv 3 Kapitalforvaltning Liv ~17 % ROE Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring samt arbejdsløshedsforsikring mv.) 38 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~23 % ROE

56 INVESTERINGSAFKAST TOPDANMARK EKSKL. LIVSFORSIKRING % 6,9 4,8 3,1 4,1 3,

57 CDO S AFKAST OG BEHOLDNINGER CDO s Koncern ekskl. livsforsikring Mio. kr. Q4 13 Q Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Bogført værdi 31. december AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

58 DISTRIBUTIONSKANALER Skade 2014 Liv % 7 % 4 % 36 % 42 % 23 % 4 % Assurandører Mæglere Danske Bank 26 % Telefonsalg mv. Bilforhandlere og Home Danica Pension 31 % 4 % Assurandører Mæglere Andre (banker mv.) Hovedkontor og livsalgskorps 58 58

59 MARKEDSANDELE Skadeforsikring 2013 Livsforsikring ,0 % 3,8 % 17,6 % 18,9 % 9,3 % 5,7 % 4,7 1,3 % % 1,1 % 0,5 % 38,6 % 4,6 % 6,2 % 17,7 % 16,3 % 6,0 % 9,8 % 12,4 % Tryg Topdanmark Codan Alm. Brand Gjensidige If Lærerstanden Alka Forsikring GF-Forsikring Øvrige 22,5 % PFA Nordea Liv & Pension SEB Pension Alm. Brand Alka Liv Danica Pension AP Pension Topdanmark Liv Skandia 59 59

60 SKATTEFORDEL VED TILBAGEKØB VS. UDBYTTE Indekseret værdi efter skat Forudsætninger: Afkast 9 % p.a., udlodning af hele overskuddet, investors skattesats 42 %, ingen transaktionsomkostninger. Værdien af udbytter efter skat geninvesteres

61 UDVIKLING I TOPDANMARKS AKTIEKAPITAL OG KURS 61 61

62 HOVED- OG NØGLETAL FOR (KONSENSUS FOR ) KONSENSUS ER INDHENTET UMIDDELBART FØR OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSREGNSKABSMEDDELELSEN 2014 Hovedtal: Konsensus Bruttopræmieindtægter, skade Skadeforsikring: Teknisk resultat Investeringsafkast m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Tilbagekøb Nøgletal: EPS 7,7 7,4 14,2 12,5 14,4 7,9 7,2 Skadeforløb 77,9 74,6 72,2 75,4 70,3 73,1 73,2 Omkostningsprocent 15,4 15,7 15,8 16,2 15,7 15,8 15,8 Combined ratio 93,3 90,3 88,0 91,5 86,0 88,7 88,9 Combined ratio ekskl. afløb 95,7 92,0 90,3 95,0 89,8 91,1 91,

63 MACROECONOMICS FOR DANMARK % 2015E 2016E GDP growth 1,6 2,0 Private consumption 1,9 2,0 Public consumption 0,9 0,6 Inflation 0,6 1,5 Unemployment rate (DST definition) 4,9 4,7 General government debt % of GDP 42,5 43,0 General government balance % of GDP -2,4-2,4 Current account % of GDP 6,4 5,9 House prices 3,5 4,0 Source: Danske Research (www.danskebank.com/danskeresearch) 63 63

64 Facebook Linked In Google + Trustpilot 64 64

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere