Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Prisberegning for gastronomer Nr Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. Maj 2013.

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK Nr Prisberegning som værktøj til en sundere forretning hører til den fælles kompetencebeskrivelse 2689 Madfremstilling restaurant, kantine og catering. FKB en og uddannelsesmålene kan hentes på under titlen Efteruddannelse. Det er en gammelkendt historie, at restaurationsbranchen på mange måder er en hård branche. Lange arbejdsdage, skæve arbejdstider og benhård konkurrence. Samtidig tilbyder branchen på mange måder overflødig luksus, som i trængte økonomiske tider nedprioriteres. Selv om trange tider afføder nye idéer og initiativer har mange restauranter, caféer og lignende det økonomisk hårdt. Konkurrencen skærpes, og der er hård kamp om gæsterne. Fra gourmetrestaurant til lille café kan presset på økonomien føles og ofte har det store personlige omkostninger at være trængt på eksistensen. Man kan finde flere forklaringer på den hårde økonomiske situation, som mange spisesteder står i, men ofte er det i køkkenet, at en af de store forklaringer skal søges. At få den rigtige pris for sit produkt er altafgørende for en sund forretning. Hård konkurrence får mange til at trykke hinanden på prisen i kampen om gæsterne. I andre forretninger stilles så høje krav til kvaliteten, at svindet bliver for stort og dækningsbidraget for lavt. Flere mangler ligeledes tiden og kompetencerne til at beregne passende og bæredygtige priser på deres produkter. Og mange føler det svært at se gæsten i øjnene og forlange den rigtige pris for et godt stykke håndværk med tilhørende service. Den rigtige pris for et produkt er forudsætningen for en sund og levedygtig forretning. Det er ingen garanti for forretningens eksistens men et godt sted at starte. Branchen er en livsstil man er i den, fordi man elsker den, men også for at tjene til dagen og vejen. Dette kursus giver konkrete værktøjer til at beregne kost- og udsalgspriser. Det kommer med redskaber til at justere priser og produkter, ligesom selve formidlingen af priser og muligheder overfor gæsten kommer i spil. Uddannelsens handlingsorienterede mål: Deltageren kan beregne madretters kostpris, herunder også den maksimale kostpris ved en i forvejen fastsat udsalgspris. Deltageren kan beregne madretters udsalgspris med passende dækningsgrad for virksomheden ud fra kendskab til begreberne brutto- og netto-salgspris samt dækningsbidrag. Deltageren kan skønsmæssigt prissætte en madret ud fra viden om komponenternes omtrentlige kostpris Deltageren kan tilpasse madretters priser ved justering af råvarernes mængde og art Deltageren kan kommunikere beregnede priser tydeligt til gæsten, så gæsten oplever oprigtigt værtsskab og god værdi for pengene. Side 2 af 31

3 Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling. Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for følgende TAK: Menuplanlægning og varebestilling i madfremstilling. Styringen af køkkenets økonomi pågår hele tiden og gennem alle led fra indkøb til produktion og salg. Der kræves med andre ord økonomisk indsigt i arbejdet med planlægning, kalkulation, indkøb og produktion i køkkenet. At disponere de forskellige råvarer forholdsmæssigt, så produkt og økonomi går op i en højere enhed kræver både værktøjer og erfaring. At opbygge en portefølje af opskrift- og kalkulationskort kan give et godt overblik i arbejdets forskellige faser; det gælder ligeledes, hvis der er store sæsonmæssige udsving på råvarernes priser. Her er varekendskab ligeledes en nødvendighed, hvis der skal stilles alternativer til en uhensigtsmæssig vare. Service og salg i relation til madfremstilling. I forhold til formidlingen af beregnede priser til gæster/kunder, er det væsentligt at kommunikere tydeligt; det er vigtigt, at man som vært eller medvært kan håndtere denne svære opgave, så gæsten føler sig værdsat og vejledt til rette produkt og pris. Det skal gerne være en win-win-situation, hvor gæsten får værdi for pengene og restauratøren opretholder det nødvendige dækningsbidrag. 2. Idéer til tilrettelæggelse af undervisningen. Da denne uddannelse er sammensat af mindre teori-oplæg og mindre praktiske udfordringer, som for nogle vil være uvante, er det vigtigt, at man får kontaktet deltageren inden første kursusdag. Nedenstående forslag til en sådan kontakt kunne medføre at uddannelsesstedet er forberedt på de forskellige kompetencer deltageren kommer med, hvilket bør afstedkomme forbedret transfer, når deltageren kommer hjem igen. Til deltagerens egen mailboks fremsendes en velkomst brev hvor man kort beskriver uddannelsen samt evt. en deltagerliste. Ud fra beskrivelsen af uddannelsen og dets mål, bedes deltageren om følgende oplysninger: Side 3 af 31

4 Deltagerens navn og uddannelse. Deltagerens forventning til kurset. Virksomhedens / lederens forventning til kurset. For at gøre uddannelsen og indholdet så relevant som muligt bedes du finde følgende oplysninger og sende dem til os senest en uge før kursus start. Spørgsmål: I hvor høj grad anvender man prisberegning i virksomheden i dag? Hvilket koncept drives virksomheden efter og hvad er den nødvendige dækningsgrad/bruttoavance? Ud fra hvilke parametre fastsætter virksomheden sine priser? Hvor mange i virksomheden har kompetencer til at beregne kost- og udsalgspriser? Hvilke idéer ligger til grund for virksomhedens menu-sammensætninger? Hvor ofte sammensætter I specielle menuer efter gæsternes ønske? og hvor godt beregnet er priserne herpå? Fremsend gerne virksomhedens menukort med priser Medbring prislister fra egne leverandører samt egne menukort til kurset Ovenstående kan ligeledes sendes til deltagerens leder, så denne er bevidst om deltagerens ønsker samt de mulige nye idéer og tiltag, som deltageren kan komme hjem med. Side 4 af 31

5 Kursusprogrammet er sammensat for 2 dage(split), som foregår i et teorilokale. Dag 1 Dag Velkomst Hvem er vi, hvem er I Kursusmål og indhold Forventninger og afstemning Udveksling af -adresser : Oplæg og præsentation; - Begrebet kalkulation - Mængder og priser - Omregningstal Pause : Oplæg og præsentation; - Dækningsgrad og bidrag - Faktor-tal og deres anvendelse - Anvendelse af beregningsark beregning af kost- og udsalgspris - Brutto- og netto-salgspriser beregning og kontrol Pause : Beregning af priser; deltagerne beregner priser ud fra eget menukort/ egne opskrifter og på baggrund af priser fra egne leverandører. De fastsætter en ønsket dækningsgrad ud fra virksomhedens type og koncept Dialog om resultater og udfordringer Pause : Oplæg og præsentation til næste øvelse; - For høj beregnet udsalgspris hvad gør vi? - At forny/justere produktet og matche et passende prisleje - Hvad må produktets koste at fremstille? Deltagerne arbejder med at justere de beregnede priser og mængde og art af råvarer : Evaluering af dagen og opsamling til 2. kursusdag; er der ting ud over programmet, som er relevante at få med anden dag. Udlevering af valgfri hjemmeopgave : Evaluering og tænk hurtigt tak for i dag. Velkommen og siden sidst; kort opdatering fra de enkelte deltagere på, hvad der er sket og lavet siden første kursusdag. Evt. resultater fra deltagernes hjemmeopgaver. Præsentation af dagens program : Oplæg og præsentation af næste øvelse; - Skønsmæssigt overslag - Produkters delkomponenter - Delkomponenters omtrentlige kostpris - Beregning af komponenters kostpris Pause (inkl. Pause): Beregning af delkomponenters kostpriser til brug for efterfølgende overslag. Der tages udgangspunkt i et varieret antal råvarer med forskellige indkøbspriser og svind. Efter beregning af komponent-priserne, arbejder deltagerne sammen om at lave skønsmæssige overslag. Såfremt tiden tillader det, kan de beregnede overslag kontrolleres ved at lave en konkret kalkulation : Oplæg og dialog; - Formidling af pris til gæsten - Alternative muligheder i ærmet eller kunne improvisere - Tænk som gæsten Vi ser på og taler om hensigtsmæssige måder at formidle en pris til en gæst. Efter dialogen og gennemgang af simple redskaber til formidling laves mindre gruppeøvelser. Deltagerne prøver rollen som både gæst, vært og observant, og der føres dialog omkring erfaringerne fra øvelsen og dagligdagen Pause : Grundig opsamling på begge kursusdage; repetition af emner og helheder, så der skabes et helhedsbillede af udfordringer og muligheder med kalkulationsværktøjerne. De sidste spørgsmål : Evaluering og VisKvalitet Tak for denne gang. Side 5 af 31

6 Dag Velkommen Præsentation af skolen og undervisere på kurset. Præsentation af kursister og forventningerne til kurset Præsentation og gennemgang af kursets mål og indhold. Udveksling af -adresser Oplæg og præsentation af emnet kalkulation; de væsentligste begreber beskrives, forklares og eksemplificeres. - Kalkulation af basis-produkter/grundtilberedninger (fx fonder og bouilloner) - Kalkulation på udskæring af kød (fx okse-striploin) - Forkalkulation (ret fra en af kursisternes menukort) o Herunder mængdeangivelser (øvelser med rumindhold og vægt) o Priser omregning til liter/kg-priser o Priser aktuelle råvarepriser og dagspriser - Omregningstal klargøringssvind og tilberedningssvind (øvelser med beregning af omregningstal) (Forslag til øvelser anført som Bilag I) Pause Oplæg og præsentation af væsentlige begreber (fortsat); - Dækningsgrad og dækningsbidrag; hvilket dækningsbidrag matcher din forretning. - Faktor-tal og deres anvendelse. - Beregning: -kostpriser på basis-/grundtilberedninger -kostpriser på forkalkulationer -udsalgspriser på forkalkulationer - Brutto- og nettosalgspriser incl. kontrol af beregningerne Gennemgangen demonstrerer både den manuelle beregning samt eksempler på anvendelse af regneark. Der tages udgangspunkt i dagsaktuelle priser. (Materiale anført som Bilag II) Side 6 af 31

7 Pause Udfordring 1 Er du for gavmild? (Opgave 1.1) Deltagerne udfordres på deres egne produkter (for evt. ledige gives fiktivt menukort og priser). Hver deltager skal udfærdige min. 2 forkalkulationer fra eget menukort med dækningsgrader vurderet ud fra virksomhedens koncept og type. Det er væsentligt, at deltagerne kun beregner retter/opskrifter, som de har medbragt eller kan erindre nøjagtigt på mål og vægt. Ligeledes er det afgørende, at de anvender priser fra egne leverandører. Kalkulationerne udføres på papir. Deltagerne bruger en time på kalkulationerne, hvorefter der tages 2-3 eksempler op i plenum. Der evalueres kort på kalkulationens opstilling og udregning. Herefter vurderes/evalueres den beregnede udsalgspris versus den aktuelle menukortpris, som deltageren får for sit produkt Pause Oplæg og præsentation til næste øvelse: Der tages afsæt i de netop beregnede udsalgspriser sammenlignet med deltagernes faktiske menukortpriser. Der udvælges eksempler, hvor differencen mellem kalkuleret og faktisk udsalgspris er størst. Herefter gives kort oplæg ud fra nedenstående vinkler: - For høj beregnet udsalgspris ift. målgruppe og marked hvad gør vi? - At forny/justere produktet, så det matcher et passende prisleje - Hvad må produktet koste at fremstille, hvis min udsalgspris ligger fast? Udfordring 2 At matche (Opgave 1.2) Deltagerne vælger hver 2-3 kalkulerede priser, hvor beregningen ikke matcher den pris, de har anført i deres menuer/menukort. Nu bliver opgaven at justere mængde og type af råvarer, således at den anførte pris i deres menukort kan matches. Produktet tilpasses prisen specielt hvor prisen bliver urealistisk høj. Der vælges 1-2 eksempler ud til evaluering. Den originale og den justerede kalkulation sammenlignes, så der bliver mulighed for dialog om andre mulige løsninger på justeringen : Evaluering af dagen og opsamling til 2. kursusdag; er der ting ud over programmet, som er relevante at få med anden dag. Evalueringen sluttes med øvelsen 3 hurtige, hvor deltageren får et stykke blankt papir og en blyant. Deltageren får nu til opgave at notere de tre ting, som han/hun har bidt mest mærke i eller manglet i løbet af dagen. Sedlerne afleveres til underviseren, som kan bruge dem i planlægningen af dag 2. Udlevering af valgfri hjemmeopgave deltagerne vælger selv, hvorvidt de har tid og lyst at arbejde med en udfordring hjemme (Opgave1.3) Tak for i dag. Side 7 af 31

8 Dag Velkommen. Kort opdatering fra deltagerne i forhold til, hvad der er sket siden sidst. Har der været tid til at kalkulere og hvad har resultaterne vist. Evt. resultater fra deltagernes frivillige hjemmeopgave kan tages op til dialog i plenum. Herefter præsentation af dagens program Oplæg og præsentation af næste øvelse: - Produkters/retters del-komponenter hvor mange delkomponenter til en ret, og hvad indeholder del-komponenterne. - Delkomponenternes omtrentlige kostpris; ud fra mængden og prisen på kød, grønt, basisfyld, sauce mv. beregner vi de omtrentlige kostpriser på et antal komponenter. Herunder kommer vi omkring udskæring af kød, grønt, saucer samt udregning af et antal eksempler på komponenters kostpris. - Skønsmæssig prisberegning; de enkelte komponentpriser kombineres efter ønske til omtrentlige kostpriser, som omregnes med en omtrentlig faktor. Det vil være god idé i at tage afsæt i de allerede kalkulerede retter fra deltagernes menukort Pause (inkl. Pause) Udfordring 3 Overslag med overskud (Opgave 2.1) Deltagerne beregner et antal komponentpriser hver. Komponentpriserne er kun eksempler og ikke vejledende for alle virksomheder og virksomhedstyper, men kan give et godt fingerpeg om de enkelte komponenters faktiske priser. De beregnede komponentpriser noteres som en liste til brug for overslag/skønsmæssige beregninger af udsalgspriser. Deltagerne arbejder nu sammen to-tre personer om at lave skønsmæssige beregninger af kost- og udsalgspriser. Såfremt tiden tillader det, kan de skønsmæssige beregninger sammenlignes med en korrekt kalkuleret pris. Der laves en kort opsamling med eksempler på deltagernes skønsmæssige beregninger samt evt. spørgsmål Oplæg til dagens sidste emne og øvelse: - Vi ser på og taler om formidling af priser og løsninger til gæster i forskellige situationer. - Formidling af pris til gæsten. Hvordan får man en win-win-situation ud af prisformidlingen, når gæsten tænker for dyrt, og du tænker for billigt? Side 8 af 31

9 - Tænk som gæsten eller forstå gæsten. - Skab værdi i din formidling, så gæsten ser value for money - Hav alternative muligheder og tilbud i ærmet brug din erfaring med gastronomi samt dine kompetencer i forhold til prisberegning, så du får matchet gæstens ønsker Udfordring 4 Formidling og faglig stolthed (Opgave 2.2) Deltagerne arbejder sammen i grupper à tre personer om formidling af priser på retter, menuer mv. Deltagernes roller er hhv. gæst, restauratør og observant. Der tages udgangspunkt i de allerede beregnede priser og ønsker fra gæsten, hvor restauratøren må lave skønsmæssige overslag. Det er væsentligt, at deltageren i rollen som gæst forsøger at se situationen ud fra dennes vinkel og ikke ud fra den in-sider-viden og erfaring, som deltageren har. Dette kan sidestilles med deltagerens egen rolle overfor leverandører og sælgere. Deltagerne skiftes til at indtage de forskellige roller, og der evalueres i gruppen efter hver øvelse. Deltagerne noterer de ting, de finder mest væsentlige (positive og negative) ved hver formidlingssituation. Der evalueres kort i plenum Pause Grundig opsamling på de to kursusdage; der opsummeres på de gennemgåede emner og øvelser. Spørgsmål og problemstillinger kan debatteres og relateres til kursets emner og indhold. Herunder er det ligeledes vigtigt at opretholde den energi, som skal medvirke til god transfer, når deltageren kommer hjem i egen virksomhed Evaluering af kurset Viskvalitet Tak for denne gang. Side 9 af 31

10 Opgave 1.1 Udfordring 1 Er du for gavmild? Det er tid at finde ud af, hvem du er god ved!! er det en win-win situation du tilbyder dine gæster og dig selv, eller er det en win-loose-situation, hvor du sender penge med gæsterne hjem. Du arbejder selvstændigt med denne opgave (medmindre I er flere fra samme køkken). Vælg 2-3 retter eller produkter fra virksomheden; gerne retter som sælger godt, men hvor du kan være i tvivl om udsalgsprisen. - Kalkulér kost- og udsalgspriser på retterne. Råvarepriserne skal være dine egne, som du har medbragt. - Du skal huske at anvende omregningstal for grønsager. - Hvis ikke andet er aftalt, anvender du FAKTOR-tallene s65% og/eller 70% Hvis du undervejs har retter, hvor du skal anvende dine egne priser på basisprodukter/grundtilberedninger, skal du beregne kostpriserne ud fra dine egne råvarepriser. Det er vigtigt, at dine anvendte mængder ligger så tæt op ad virkeligheden som muligt. Ellers kan vi ikke bruge resultaterne. Notér din nuværende udsalgspris fra kortet ved siden af resultatet af dine udregninger. Du har en time til at løse opgaven spørg din underviser undervejs, hvis du er i tvivl. Vi evaluerer et par eksempler i plenum efterfølgende. Side 10 af 31

11 Opgave 1.2 Udfordring 2 At matche Du skal nu arbejde ud fra oplægget omkring justering af priser/produkter. Vælg 2-3 af dine kalkulerede produkter, hvor du synes at den kalkulerede pris og din aktuelle menukortpris matcher dårligt. Du skal nu have produktet til at matche din faktiske menukortpris. Du kan naturligvis også vælge at ændre alle priserne i menukortet!! men ofte vil det være mere realistisk at justere valget og mængderne af råvarer i produktet/retten. Udarbejd 1-2 bud på et justeret produkt, hvor kost- og udsalgspris matcher din menukortpris. En god fremgangsmåde vil være at regne baglæns, altså regne ud, hvad den maksimale kostpris må være med din allerede givne udsalgspris (som netop eksemplificeret!!) Herefter må du se på, hvad de enkelte råvarer koster i retten, og hvor du kan nedjustere mængderne eller finde alternative råvarer. HUSK!! billige råvarer i store mængder giver ikke nødvendigvis gode produkter!! vi skal skabe value for money Side 11 af 31

12 Opgave 1.3 Frivillig hjemmeopgave Tid er penge siger et gammelt ordsprog. Penge er også helt afgørende for netop din virksomhed. For den ivrige kursist er her en større eller mindre hjemmeopgave afhængig af, hvor omfattende virksomhedens menuer er. Du bestemmer selv, om du har lyst at gå i gang med opgaven!! Kalkulér til næste kursusdag priserne i hele dit menukort. Sæt de faktiske priser og de kalkulerede priser op på en overskuelig måde, og gør dig slutteligt nogle overvejelser omkring resultaterne; altså, er der overensstemmelse mellem priserne, eller skal du i gang med en justering eller et helt nytænkt menukort??!! Vi tager os gerne tid til at se på resultaterne af hjemmeopgaven på 2. kursusdag. Det handler om at få de gode løsninger og idéer frem. Du kan få en kopi af et elektronisk beregningsprogram med hjem, hvis du ikke allerede har det. Opgaven kan blive lidt tung, hvis du skal lave alt på papir. God arbejdslyst. Side 12 af 31

13 Opgave 2.1 Udfordring 3 Overslag med overskud Opgaven består af to dele; første del består i at kalkulere kostpriser pr. couvert for nedenstående (eller andre relevante) komponenter, anden del handler om at regne hurtige overslag på udsalgspriser. Del 1: Udregn kostpriser pr. couvert på følgende råvarer/komponenter: Okse-striploin kr. 119,-/kg Vægt 6,450 kg. Delstykker Kr. Afpudset filet til beouf 4,220 kg. Småkød 0,780 kg. 0,00 Puds og sener 1,340 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Kalveinderlår kr. 68,60/kg. Vægt 4,890 kg. Delstykker Kr. Afpudset til schnitzel eller roastbeef 3,730 kg. Småkød 0,455 kg. 0,00 Puds/sener 0,590 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Side 13 af 31

14 Andebryst kr. 75,80/kg. Vægt 5,000 kg. Delstykker Kr. Afpudset 4,230 kg. Puds/sener 0,720 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Rødtunge til filet kr. 88,-/kg Vægt 7,690 kg. Delstykker Kr. Filet uden skind 2,960 kg. Ben 4,480 kg. 0,00 Affald 0,190 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Laks til filet kr. 68,-/kg. Vægt 10,600 kg Delstykker Kr. Filet uden skind 7,260 kg. Skrab 0,160 kg. 0,00 Ben og affald 3,030 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Side 14 af 31

15 Dyreryg til filet 148,-/kg. Vægt 18,900 kg. Delstykker Kr. Filet afpudset 8,750 kg. Ben 7,560 kg. 0,00 Puds og sener 2,180 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Du skal desuden bruge nedenstående couvert-kost-priser (dokumenteret bilag III): Demi glace kostpris pr. couvert kr. 7,34 Espagnole kostpris pr. couvert kr. 1,40 Garni 1 kostpris pr. couvert kr. 12,27 Pom. Chateau kostpris pr. couvert kr. 3,27 Pom. Frites kostpris pr. couvert kr. 2,89 Samt priser fra ovenstående tabeller (her beregnet): Striploin (200g) kostpris pr. couvert kr. 36,40 Kalveinderlår (200g) kostpris pr. couvert kr. 18,- Rødtungefilet (200g) kostpris pr. couvert kr. 45,73 Laksefilet (200g) kostpris pr. couvert kr. 19,86 Andebryst (250g) kostpris pr. couvert kr. 22,40 Dyrefilet (180g) kostpris pr. couvert kr. 57,54 Beregn flere komponentpriser ud fra dine egne indkøbspriser (beregn som i eksemplerne) eller ansæt fiktive priser på de komponenter, I ønsker til Jeres beregninger. Side 15 af 31

16 (Opgave 2.1 fortsat) Del 2: Overslags-beregninger. I arbejder sammen i grupper à 3 personer. På skift er i gæst, restauratør og observatør. Gæsten forespørger på en ret/menu sammensat ud fra udvalgte komponenter (som I har ansat priser på!!) Restauratøren beregner nu en skønsmæssig kostpris ud fra dennes erindring om de beregnede komponentpriser. Den skønsmæssigt beregnede pris ganges med en faktor på 3, 4 eller 5 afhængig af den sædvanlige faktor for virksomhedstypen. Faktoren må aldrig være mindre end den normalt anvendte. Eksempel: Gæstens ønske : Oksefilet med friske grønsager, stegte kartofler og rødvinssauce Oksefilet pr. couvert kr. 37,- Garni 1 pr. couvert kr. 12,- Demi glace pr. couvert kr. 8,- Pom. Frites pr. couvert kr. 3,- Total kr. 60,- Faktor 4 Salgspris kr. 240,-* Faktor 5 Salgspris kr. 300,-* *Det bemærkes at priserne er eksempler!! Diskutér i gruppen hvordan restauratøren arbejder (hastighed, korrekthed mv.), de beregnede priser (kost- og salgspriser), evt. mulighed for rabat ved større grupper af gæster, alternative komponenter og lignende, som I finder relevante. Øvelsen er svær!!! det kræver stor bevidsthed og erfaring med de forskellige komponenters omtrentlige kostpriser at lave overslag!! Anse derfor dette for en ØVELSE!! Side 16 af 31

17 Opgave 2.2 Udfordring 4 Formidling og faglig stolthed I denne øvelse arbejder I sammen i grupper à 3. I indtager på skift rollerne som hhv. gæst, vært og observant. Ud fra oplægget om formidling/kommunikation af priser, skal I nu øve konfrontationen med gæsten i situationer, hvor I skal sælge Jeres produkter vel at mærke til den rigtige pris. I anvender de beregnede priser fra opgave 2.1 de skønsmæssige overslag. I kan også vælge at tage udgangspunkt i egen forretnings produkter (vel vidende, at de måske ikke er holdbare ) Gæsten skal have overbragt pris på forespørgsel om produkter/menuer og kan tillade sig at stille spørgsmålstegn ved værtens forslag og fremsatte tilbud. Det handler for værten om at tage en taktik i anvendelse, hvor gæsten føler sig værdsat, forstået og tilbydes value for money. Og at fornemme værtens seriøsitet i sit værtskab. Tænk på følgende som vært i øvelsen: Gæstepsykologien Din rolle som vært Din faglige stolthed og ekspertviden Imødekommenhed og forståelse lyt til gæsten Alternative forslag og hurtige justeringer Alternative pakkeløsninger som kan være win-win Mv. Efter hver øvelse evaluerer I kort, hvilke problemstillinger og udfordringer, I mødte undervejs. Notér de væsentligste udfordringer, gode og mindre gode erfaringer. Vi evaluerer kort i plenum med eksempler på best practise og bad practise!! Side 17 af 31

18 Bilag I Rumfang: liter, deciliter, centiliter og milliliter Kaldes også rumindholdet. Det beskriver den mængde af et givent emne, som kan være inden i en kasse, en kugle, en balje, en flaske eller lignende beholder. I daglig tale bruger vi betegnelserne liter, deciliter, centiliter eller milliliter til at beskrive rumindholdet. Når vi skal kalkulere/prisberegne bruger vi udelukkende betegnelsen liter. Derfor er det vigtigt at kunne omregne mængderne til liter. centiliter milliliter Omregning af enheder Forkortelser: liter L deciliter Dl Cl Ml Her bruger vi enhedernes linje til at forklare omregning. Enhedernes linje ser sådan ud: Side 18 af 31

19 Øvelse: Vælg hvilken af de tre muligheder der er korrekt. Den første opgave er vist som eksempel Vælg det rigtige svar 1 l = ml a. 100 b c l =... cl a. 10 b. 100 c dl =... cl a. 70 b. 700 c cl =... ml a. 400 b. 0.4 c dl =... cl a. 3.6 b c l =... ml a. 350 b c cl =... ml a b c l =... cl a. 540 b c dl =... ml a. 90 b. 900 c cl =... ml a. 600 b. 0.6 c dl =... cl a. 1.2 b c l =... cl a. 804 b c Side 19 af 31

20 Omregningstal Udregning af omregningstal Indkøbt vægt = Omregningstal Klargjort vægt Eksempel: Tomater: 4,334 = 1,084 3,998 Beregn følgende omregningstal: Råvare Urenset renset Omregningstal vægt vægt Tomater 4,334 3,988 1,084 Bønner (grønne) 6,332 5,390 Squash 17,890 14,504 Ærter (hele) 21,340 12,765 Ærter (frost) 3,221 3,200 Gulerødder 2,356 1,749 Aubergine 1,775 1,444 Vindruer (udstenet) 98,433 92,669 Majs på kolbe 13,298 7,256 Radiser i bundt 0,530 0,231 Asparges (grønne) 178, ,662 Asparges (hvide) 0,050 0,021 Kartofler (alm) 5,170 4,012 Kartofler (tourneret) 1,195 0,675 Peberfrugt 32,080 27,890 Ribs 5,091 4,759 Jordbær til salat 10,309 8,370 Melon u/skal 81,933 53,722 Dild til hakket dild 0,459 0,296 Appelsiner i filet 1,941 0,821 Granatæble (kerner) 1,632 0,988 Side 20 af 31

21 Liter-pris Beregning af literpris Formel: Aktuel pris * 100 (10) = liter-pris Aktuel mængde i cl. (dl.) Råvarer Mængde i deciliter á kr liter pris Rødvin 7,5 35,60 Hvidvin 7,5 32,50 Eddike 10,00 17,60 Soyasauce 1,50 6,75 Tidselolie 2,50 15,95 Valnøddeolie 2,50 14,85 Hasselnøddeolie 2,50 21,35 Majsolie 5,00 4,30 Romessens 1,10 12,80 Vanilleessens 1,10 9,20 Whisky 2,00 21,80 Vodka 2,00 8,90 Limesaft 1,00 9,45 Citronsaft 2,00 4,50 Fun 5,58 9,50 Side 21 af 31

22 Bilag II Dækningsbidrag og faktor-tal. For at kunne dække omkostningerne i køkkenet, skal vi have flere penge for vores produkt, end det koster at producere det. Man siger at salgsprisen fratrukket de variable omkostninger giver dækningsbidraget. De variable omkostninger dækker over moms, produktets kostpris og i nogle tilfælde løn til betjening (dette gjaldt primært, da serverings-/betjeningspersonale var provisionslønnede). Det gælder sjældent indenfor produktionskøkkener, kantiner og cafeterier. Dækningsbidraget kan udtrykkes i % - her kommer det til af hedde Dækningsgraden. Hvor stor en dækningsgrad, man skal have i sit køkken afhænger af, hvilken form for virksomhed, man driver, og hvordan de nærmere omstændigheder omkring driften er. Når man har fastsat sin dækningsgrad, kan man finde det relevante Faktor-tal. Faktor-tallet er udtryk for det antal gange, man skal have sin kostpris igen ved udsalg; altså et tal, som man ganger med kostprisen på det aktuelle produkt for at finde udsalgsprisen. Relevante faktor-tal er tilgængelige i vedlagte tabel. De findes flere udgaver, som inkluderer forskellige variable omkostninger. Dette fremgår af tabellerne. Faktoren skal altid inkludere moms, da alle udregninger forinden er excl. moms.. den slipper vi nok ikke for at betale!! Side 22 af 31

23 INSPIRATIONSMATERIALE: PRISBEREGNING Den klargjorte FOR GASTRONOMER Omregningstallet for mængde kan kun den aktuelle råvare anføres i KG, beregnet eller fra STK. eller LITER tabel. I elektronisk kalkulationsskema ansættes omr.tal til 1,0 Indkøbsprisen skal anføres i samme enhed som den klargjorte mængde, dvs. kgpris når råvaren er anført i kg. Der afsættes altid et mindre beløb pr. person til diverse småting og krydderier. ( ) (Min. incl. moms) Kontrol-del; her kontrolleres at den ønskede dækningsgrad Side 23 er af 31 korrekt beregnet

24 Bilag III Side 24 af 31

25 Side 25 af 31

26 Side 26 af 31

27 Side 27 af 31

28 Side 28 af 31

29 Bilag IV: Kalkulationsark Side 29 af 31

30 Side 30 af 31

31 4. Litteratur og nyttige links: - Tjenerbogen, 2. udgave 2011, Erhvervsskolernes Forlag - Kokkebogen, 6. udgave 2008, Erhvervsskolernes Forlag - Lærebog for gastronomer, 1. udgave 2005, Erhvervsskolernes Forlag html Side 31 af 31

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169.

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169. Kalkulation Hvad skal et stykke kød egentlig koste? Skal det være billigere end konkurrentens, eller skal der være en anstændig fortjeneste på det? Det kan man ikke finde ud af ved at lave en kalkulation,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

... Værktøjer. Mål og vægt. Kartoffelmel 70 g 12 g. Ris til løse ris 80 g Paprika, stødt g ca. 3 g. Peber,stødt g ca.

... Værktøjer. Mål og vægt. Kartoffelmel 70 g 12 g. Ris til løse ris 80 g Paprika, stødt g ca. 3 g. Peber,stødt g ca. KALKULATION... Værktøjer Mål og vægt Vareart 1 dl (deciliter) 1 spsk. (1 spiseske) Hvedemel 60 g 9 g Kartoffelmel 70 g 12 g Maizena 50 g 8 g Rasp 43 g 7 g Kokosmel 35 g 6 g Ris til grød 90 g ------- Ris

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen NR. 48027 Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Udviklet af: Peder Holme Brix og Charlotte Kastrup Uddannelsescenter Holstebro Efteråret 2014 1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Nr. 47 397 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring Maj 2013

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kost- og menuplanlægning Nr. 47 673 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P.Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring maj 2013 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og markedsføring inden for madproduktion Nr. 46 811 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Helhedsforståelse i produktionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Helhedsforståelse i produktionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Helhedsforståelse i produktionskøkkener Nr. 48 122 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. Maj 2015. 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Take-away koncept for produktionskøkkener Nr. 46 812 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Nr. 40908 Udviklet af: Thomas Stig Jørgensen og Frida Engholm Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Menu engineering til spisestedets menukort

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Menu engineering til spisestedets menukort Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Menu engineering til spisestedets menukort Nr. 48283 Udviklet af: Micha Bojsen Hutters Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18, 2500 Valby December

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Madproduktion med læringsaktiviteter Nr. 46 810 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej 7

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen Nr. 48029 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18 250 25 November 2014

Læs mere

Grundopskrifter - omregningstal og svind

Grundopskrifter - omregningstal og svind KALKULATION... Grundopskrifter - omregningstal og svind At kalkulere en grundopskrift vil sige at udregne en enhedspris på et produkt, som ikke sælges/leveres til kunden/gæsten som en selvstændig ret,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47404 Udviklet af: Kristinn Ingi Kristinsson Kold College Odense August 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Kalkulationer i servicebranchen

Kalkulationer i servicebranchen KAPITEL 4 Kalkulationer i servicebranchen Fordelingskalkulation Bidragskalkulation Krav til nettofortjeneste Variable omkostninger Salgspris Krav til dækningsbidrag Andel af de faste omkostninger Variable

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Sæson-gastronomi med optimering

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Sæson-gastronomi med optimering Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47 564 Sæson-gastronomi med optimering Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. December 2012. 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Omlægning til økologisk madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Omlægning til økologisk madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Omlægning til økologisk madproduktion Nr. 47 804 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P. Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring Oktober 2013 1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Gastronomen som vært.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Gastronomen som vært. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Gastronomen som vært. Nr. 47567 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. December 2012. 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Brugerindflydelse i produktionsplanlægning Nr. 46 860 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September 2011

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Vægtenheder...2 Rumfangenheder...6 Længdeenheder...8 Blandede opgaver med vægt, rumfang og længde...

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Vægtenheder...2 Rumfangenheder...6 Længdeenheder...8 Blandede opgaver med vægt, rumfang og længde... Købmandsregning Vægtenheder...2 Rumfangenheder...6 Længdeenheder...8 Blandede opgaver med vægt, rumfang og længde...9 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,1 - købmandsregning

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Sandwich og caféretter Nr. 48375 Udviklet af: Lise-Lotte Larsen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18, 2500 Valby Marts 2016 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647 FKB 2632 Industrislagtning og forædling af Kødprodukter 42487 Grunduddannelse inden for industrislagtning oversat til TYSK. Efteruddannelsesudvalgets hjemmeside under materialer til AMUuddannelser 4 487

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branchejura og erstatning i hotelbranchen Nr. 46 538 Udviklet af: Gry Asnæs Asnæs & Vangstrup ApS Holte Stationsvej 34, 2840 Holte December 2010 Uddannelsesmålet

Læs mere

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige.

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Kapitel 16 Pris Kalkulationer Opgave 16.1 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Nr. Udtalelser Rigtig/forkert 1. Kunderne signalerer om prisen er OK ved at købe eller lade være at Rigtig

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

DETAILSLAGTER Fisk og vildt

DETAILSLAGTER Fisk og vildt DETAILSLAGTER Fisk og vildt Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 454 af 10. juni 2005 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 Postboks 209-4000 Roskilde

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Receptionens innovative serviceydelser

Receptionens innovative serviceydelser Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Receptionens innovative serviceydelser Nr. 48 009 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen København, juni 2014

Læs mere

Eat out at home MIXED L MENUKORT NYHED. Bestil til afhentning eller udbringning på telefon 70 100 111 eller på www.chicago.dk

Eat out at home MIXED L MENUKORT NYHED. Bestil til afhentning eller udbringning på telefon 70 100 111 eller på www.chicago.dk Bestil til afhentning eller udbringning på telefon 70 100 111 eller på www.chicago.dk Eat out at home MENUKORT MIXED L X X L L I GR NYHED!! Chicago Pork Roast Smagfuld steg af sennepsglaseret skinke. 1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 46933 Udviklet af: Peter Rolaj Kold College August 2011 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den fælles kompetencebeskrivelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

FESTARRANGEMENTER. Vi takker for Deres henvendelse vedrørende selskabsarrangement og fremsender hermed materiale med menuforslag og priser.

FESTARRANGEMENTER. Vi takker for Deres henvendelse vedrørende selskabsarrangement og fremsender hermed materiale med menuforslag og priser. Dalby Hotel Restaurant Bregnen Vordingborgvej 425 Dalby - 4690 Haslev Tel: 56 39 81 06 Fax: 56 39 81 60 Email: hotel@dalbyhotel.dk www.dalbyhotel.dk Forår 2015 FESTARRANGEMENTER Vi takker for Deres henvendelse

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation. Præsentation. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på

20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation. Præsentation. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Samarbejdet om værtskabet i på hotel og restaurant

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Samarbejdet om værtskabet i på hotel og restaurant Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Samarbejdet om værtskabet i på hotel og restaurant Nr. 48030 Udviklet af: Louise Thomsen Hotel- og Restaurantskolen København, december 2014 December

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok 26.01.2010 Model og materiale udarbejdet af Skolenetværket Mad til mennesker i samarbejde med branchens organisationer. Materialet retter sig mod den afsluttende

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantbranchen set i forhold til gæstebetjening November 2011 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Chicago Roast. Chicago Turkey Roast. Chicago Spareribs 1/1 spareribs stegt i vores originale amerikanske barbequesauce.

Chicago Roast. Chicago Turkey Roast. Chicago Spareribs 1/1 spareribs stegt i vores originale amerikanske barbequesauce. MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG 1. VÆLG DIT KØD Chicago Roast Rosastegt, mør og saftig steg af allerbedste kødkvalitet. Pris pr. kuvert Chicago Turkey Roast

Læs mere

Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar januar 2013

Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar januar 2013 RUTE: YSTAD RØNNE BISTRO BORNHOLM H/F LEONORA CHRISTINA H/F VILLUM CLAUSEN Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar 2012 2. januar 2013 Morgenafgange: H/F Leonora Christina (Rønne-Ystad kl. 06.30,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012 SELSKABSMENUER 2012 FORRETTER: 1. Fanø skinke Lufttørret Fanø skinke med marineret melon, soltørrede tomater og glace af Fanø øl. 2. Fanø laks Fanø laks med Fynsk rygeostcreme og grønne asparges. 3. Røget

Læs mere

MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG

MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG 1. VÆLG DIT KØD Chicago Roast Rosastegt, mør og saftig steg af allerbedste kødkvalitet. Chicago Turkey Roast Supermør og saftig

Læs mere

MENUKORT TIL GRUPPER 2016

MENUKORT TIL GRUPPER 2016 MENUKORT TIL GRUPPER 2016 Rute: YSTAD - RØNNE H/F LEONORA CHRISTINA og H/F VILLUM CLAUSEN Ved bestilling til min. 10 personer i perioden: 3. januar 2016 2. januar 2017 MENU NR. DKK Morgenafgange H/F Leonora

Læs mere

kr. 65,- Extra s Chicago Spareribs Når du vil forkæle dig selv, og dem du spiser med, lidt ekstra, så prøv f.eks: ½ majskolbe med smør

kr. 65,- Extra s Chicago Spareribs Når du vil forkæle dig selv, og dem du spiser med, lidt ekstra, så prøv f.eks: ½ majskolbe med smør Extra s Når du vil forkæle dig selv, og dem du spiser med, lidt ekstra, så prøv f.eks: ½ majskolbe med smør kr. 10,- Hvidløgsbrød (2 personer) kr. 20,- Hjemmekrydrede chips (barbeque eller dild) kr. 35,-

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar 2013 2. januar 2014

Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar 2013 2. januar 2014 RUTE: YSTAD RØNNE BISTRO BORNHOLM (afgange kl. 06.30, 08.30 og 10.30) FRONT CAFÉ (øvrige afgange) H/F LEONORA CHRISTINA BISTRO BORNHOLM H/F VILLUM CLAUSEN Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar

Læs mere

Chicago Turkey Roast

Chicago Turkey Roast MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG 1. VÆLG DIT KØD Chicago Roast Rosastegt, mør og saftig steg af allerbedste kødkvalitet. Chicago Turkey Roast Supermør og saftig

Læs mere

RSK-SERVICE. Mad ud af huset

RSK-SERVICE. Mad ud af huset RSK-SERVICE Mad ud af huset Kære Gæst! Rold StorKro - ud af huset, kalder vi RSK Service. Det betyder i al sin enkelthed; At man får den samme kvalitet hjemme hos sig selv, som hvis man nød maden på Rold

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Dalby Hotel Restaurant Bregnen

Dalby Hotel Restaurant Bregnen Festarrangementer 2017 Vi takker for jeres henvendelse vedrørende selskabsarrangement og fremsender hermed materiale med menuforslag og priser. Vi hjælper gerne med alt fra bestilling af musik, limousinekørsel,

Læs mere

MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG

MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG 1. VÆLG DIT KØD Chicago Roast Rosastegt, mør og saftig steg af allerbedste kødkvalitet. Chicago Turkey Roast Supermør og saftig

Læs mere

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D. 23.09. INDTAG TO GANGE OM ÅRET FORÅR/EFTERÅR CA 1 MDR FØR OPSTART AF GF 2 TRE FAGLÆRER ER UDPEGET OG HAR UDARBEJDET

Læs mere

Mattip om. Måling og omsætning 2. Tilhørende kopier: Måling og omsætning 1, 2 og 3. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan.

Mattip om. Måling og omsætning 2. Tilhørende kopier: Måling og omsætning 1, 2 og 3. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. Mattip om Måling og omsætning 2 Du skal lære: Hvad omsætning er Kan ikke Kan næsten Kan Om liter, deciliter og centiliter Om meter, centimeter og millimeter Om ton, kilo og gram Tilhørende kopier: Måling

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Fællesseminar STU Viborg Kommune Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Velkomst v. Kim PRÆSENTATION AF MADS OG THOMAS RAMMESÆTNING Forløbets formål Formålet med forløbet er at træne og kvalificere

Læs mere

restaurant Bakkens Perle Vælg mellem: Velkomstdrink Røget laks M/ flødeoste creme og krydderurter, serveres på salat, balsamico glace og pesto

restaurant Bakkens Perle Vælg mellem: Velkomstdrink Røget laks M/ flødeoste creme og krydderurter, serveres på salat, balsamico glace og pesto restaurant Bakkens Perle Teater Menu 2010 (Min. 2 kuverter - samme menu - SKAL BESTILLES) Vælg mellem: Velkomstdrink LAKSEROULADE Røget laks M/ flødeoste creme og krydderurter, serveres på salat, balsamico

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Kuvert- og madbrød bagt i restauranten Nr. 48 284 Udviklet af: Maria Kirk Exner og Thomas Stig Jørgensen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18

Læs mere

DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23.

DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23. DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23. oktober 2007 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch HCA Golfbuffet Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami anrettet med peberfrugter, agurk, tomat. Røræg, serveres

Læs mere

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste 3. Omkostninger Opgave 3.1 Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste omkostninger. Omkostning Husleje Råvarer til et måltid Rengøring

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Opgaver til Kapitel 6 MatB

Opgaver til Kapitel 6 MatB Opgave 1 En funktion i to variable er givet ved f (, ) = + 5 + 0 Indtegn niveauliner svarende til N(0), N(200) og N(400) og illustrér ved hjælp af en pil på niveaulinjerne den retning, hvori niveauet bliver

Læs mere

Lyngåhus. Ud af hus. Ind i hus. Buffet

Lyngåhus. Ud af hus. Ind i hus. Buffet Lyngå Buffet 61 Lakse/rejesalat med pasta - hertil kaviar creme Chillimarineret skinke med persille og hvidløgs kartofler Roastbeef med grøntsags tærte Hot wings - hertil salat Brie med ristet sesam, hertil

Læs mere

Menu 1 (Min 25 betalende voksne)

Menu 1 (Min 25 betalende voksne) Menu 1 (Min 25 betalende voksne) Sammensæt selv Deres menu ud fra nedenstående: Forretter Tarteletter med høns i asparges Torskefad på salater, pyntet med rejer Tunmousse på salater, pyntet med rejer,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Nr. 42 898 Udviklet af: Ulla Kirkegaard Hvid Arensbach EUC Nord M P Koefoeds Vej 10 9800 Hjørring Juni 2015

Læs mere

FESTER På La Oficina 2015

FESTER På La Oficina 2015 FESTER På La Oficina 2015 La Oficina har til huse i Klasselotteriets gamle trækningslokaler. Centralt beliggende i København tæt på søerne og Forum Metro Station og med gode muligheder for parkering. Når

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

FESTER På La Oficina 2014

FESTER På La Oficina 2014 FESTER På La Oficina 2014 La Oficina har til huse i Klasselotteriets gamle trækningslokaler. Centralt beliggende i København tæt på søerne og Forum Metro Station og med gode muligheder for parkering. Når

Læs mere