Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Prisberegning for gastronomer Nr Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. Maj 2013.

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK Nr Prisberegning som værktøj til en sundere forretning hører til den fælles kompetencebeskrivelse 2689 Madfremstilling restaurant, kantine og catering. FKB en og uddannelsesmålene kan hentes på under titlen Efteruddannelse. Det er en gammelkendt historie, at restaurationsbranchen på mange måder er en hård branche. Lange arbejdsdage, skæve arbejdstider og benhård konkurrence. Samtidig tilbyder branchen på mange måder overflødig luksus, som i trængte økonomiske tider nedprioriteres. Selv om trange tider afføder nye idéer og initiativer har mange restauranter, caféer og lignende det økonomisk hårdt. Konkurrencen skærpes, og der er hård kamp om gæsterne. Fra gourmetrestaurant til lille café kan presset på økonomien føles og ofte har det store personlige omkostninger at være trængt på eksistensen. Man kan finde flere forklaringer på den hårde økonomiske situation, som mange spisesteder står i, men ofte er det i køkkenet, at en af de store forklaringer skal søges. At få den rigtige pris for sit produkt er altafgørende for en sund forretning. Hård konkurrence får mange til at trykke hinanden på prisen i kampen om gæsterne. I andre forretninger stilles så høje krav til kvaliteten, at svindet bliver for stort og dækningsbidraget for lavt. Flere mangler ligeledes tiden og kompetencerne til at beregne passende og bæredygtige priser på deres produkter. Og mange føler det svært at se gæsten i øjnene og forlange den rigtige pris for et godt stykke håndværk med tilhørende service. Den rigtige pris for et produkt er forudsætningen for en sund og levedygtig forretning. Det er ingen garanti for forretningens eksistens men et godt sted at starte. Branchen er en livsstil man er i den, fordi man elsker den, men også for at tjene til dagen og vejen. Dette kursus giver konkrete værktøjer til at beregne kost- og udsalgspriser. Det kommer med redskaber til at justere priser og produkter, ligesom selve formidlingen af priser og muligheder overfor gæsten kommer i spil. Uddannelsens handlingsorienterede mål: Deltageren kan beregne madretters kostpris, herunder også den maksimale kostpris ved en i forvejen fastsat udsalgspris. Deltageren kan beregne madretters udsalgspris med passende dækningsgrad for virksomheden ud fra kendskab til begreberne brutto- og netto-salgspris samt dækningsbidrag. Deltageren kan skønsmæssigt prissætte en madret ud fra viden om komponenternes omtrentlige kostpris Deltageren kan tilpasse madretters priser ved justering af råvarernes mængde og art Deltageren kan kommunikere beregnede priser tydeligt til gæsten, så gæsten oplever oprigtigt værtsskab og god værdi for pengene. Side 2 af 31

3 Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling. Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for følgende TAK: Menuplanlægning og varebestilling i madfremstilling. Styringen af køkkenets økonomi pågår hele tiden og gennem alle led fra indkøb til produktion og salg. Der kræves med andre ord økonomisk indsigt i arbejdet med planlægning, kalkulation, indkøb og produktion i køkkenet. At disponere de forskellige råvarer forholdsmæssigt, så produkt og økonomi går op i en højere enhed kræver både værktøjer og erfaring. At opbygge en portefølje af opskrift- og kalkulationskort kan give et godt overblik i arbejdets forskellige faser; det gælder ligeledes, hvis der er store sæsonmæssige udsving på råvarernes priser. Her er varekendskab ligeledes en nødvendighed, hvis der skal stilles alternativer til en uhensigtsmæssig vare. Service og salg i relation til madfremstilling. I forhold til formidlingen af beregnede priser til gæster/kunder, er det væsentligt at kommunikere tydeligt; det er vigtigt, at man som vært eller medvært kan håndtere denne svære opgave, så gæsten føler sig værdsat og vejledt til rette produkt og pris. Det skal gerne være en win-win-situation, hvor gæsten får værdi for pengene og restauratøren opretholder det nødvendige dækningsbidrag. 2. Idéer til tilrettelæggelse af undervisningen. Da denne uddannelse er sammensat af mindre teori-oplæg og mindre praktiske udfordringer, som for nogle vil være uvante, er det vigtigt, at man får kontaktet deltageren inden første kursusdag. Nedenstående forslag til en sådan kontakt kunne medføre at uddannelsesstedet er forberedt på de forskellige kompetencer deltageren kommer med, hvilket bør afstedkomme forbedret transfer, når deltageren kommer hjem igen. Til deltagerens egen mailboks fremsendes en velkomst brev hvor man kort beskriver uddannelsen samt evt. en deltagerliste. Ud fra beskrivelsen af uddannelsen og dets mål, bedes deltageren om følgende oplysninger: Side 3 af 31

4 Deltagerens navn og uddannelse. Deltagerens forventning til kurset. Virksomhedens / lederens forventning til kurset. For at gøre uddannelsen og indholdet så relevant som muligt bedes du finde følgende oplysninger og sende dem til os senest en uge før kursus start. Spørgsmål: I hvor høj grad anvender man prisberegning i virksomheden i dag? Hvilket koncept drives virksomheden efter og hvad er den nødvendige dækningsgrad/bruttoavance? Ud fra hvilke parametre fastsætter virksomheden sine priser? Hvor mange i virksomheden har kompetencer til at beregne kost- og udsalgspriser? Hvilke idéer ligger til grund for virksomhedens menu-sammensætninger? Hvor ofte sammensætter I specielle menuer efter gæsternes ønske? og hvor godt beregnet er priserne herpå? Fremsend gerne virksomhedens menukort med priser Medbring prislister fra egne leverandører samt egne menukort til kurset Ovenstående kan ligeledes sendes til deltagerens leder, så denne er bevidst om deltagerens ønsker samt de mulige nye idéer og tiltag, som deltageren kan komme hjem med. Side 4 af 31

5 Kursusprogrammet er sammensat for 2 dage(split), som foregår i et teorilokale. Dag 1 Dag Velkomst Hvem er vi, hvem er I Kursusmål og indhold Forventninger og afstemning Udveksling af -adresser : Oplæg og præsentation; - Begrebet kalkulation - Mængder og priser - Omregningstal Pause : Oplæg og præsentation; - Dækningsgrad og bidrag - Faktor-tal og deres anvendelse - Anvendelse af beregningsark beregning af kost- og udsalgspris - Brutto- og netto-salgspriser beregning og kontrol Pause : Beregning af priser; deltagerne beregner priser ud fra eget menukort/ egne opskrifter og på baggrund af priser fra egne leverandører. De fastsætter en ønsket dækningsgrad ud fra virksomhedens type og koncept Dialog om resultater og udfordringer Pause : Oplæg og præsentation til næste øvelse; - For høj beregnet udsalgspris hvad gør vi? - At forny/justere produktet og matche et passende prisleje - Hvad må produktets koste at fremstille? Deltagerne arbejder med at justere de beregnede priser og mængde og art af råvarer : Evaluering af dagen og opsamling til 2. kursusdag; er der ting ud over programmet, som er relevante at få med anden dag. Udlevering af valgfri hjemmeopgave : Evaluering og tænk hurtigt tak for i dag. Velkommen og siden sidst; kort opdatering fra de enkelte deltagere på, hvad der er sket og lavet siden første kursusdag. Evt. resultater fra deltagernes hjemmeopgaver. Præsentation af dagens program : Oplæg og præsentation af næste øvelse; - Skønsmæssigt overslag - Produkters delkomponenter - Delkomponenters omtrentlige kostpris - Beregning af komponenters kostpris Pause (inkl. Pause): Beregning af delkomponenters kostpriser til brug for efterfølgende overslag. Der tages udgangspunkt i et varieret antal råvarer med forskellige indkøbspriser og svind. Efter beregning af komponent-priserne, arbejder deltagerne sammen om at lave skønsmæssige overslag. Såfremt tiden tillader det, kan de beregnede overslag kontrolleres ved at lave en konkret kalkulation : Oplæg og dialog; - Formidling af pris til gæsten - Alternative muligheder i ærmet eller kunne improvisere - Tænk som gæsten Vi ser på og taler om hensigtsmæssige måder at formidle en pris til en gæst. Efter dialogen og gennemgang af simple redskaber til formidling laves mindre gruppeøvelser. Deltagerne prøver rollen som både gæst, vært og observant, og der føres dialog omkring erfaringerne fra øvelsen og dagligdagen Pause : Grundig opsamling på begge kursusdage; repetition af emner og helheder, så der skabes et helhedsbillede af udfordringer og muligheder med kalkulationsværktøjerne. De sidste spørgsmål : Evaluering og VisKvalitet Tak for denne gang. Side 5 af 31

6 Dag Velkommen Præsentation af skolen og undervisere på kurset. Præsentation af kursister og forventningerne til kurset Præsentation og gennemgang af kursets mål og indhold. Udveksling af -adresser Oplæg og præsentation af emnet kalkulation; de væsentligste begreber beskrives, forklares og eksemplificeres. - Kalkulation af basis-produkter/grundtilberedninger (fx fonder og bouilloner) - Kalkulation på udskæring af kød (fx okse-striploin) - Forkalkulation (ret fra en af kursisternes menukort) o Herunder mængdeangivelser (øvelser med rumindhold og vægt) o Priser omregning til liter/kg-priser o Priser aktuelle råvarepriser og dagspriser - Omregningstal klargøringssvind og tilberedningssvind (øvelser med beregning af omregningstal) (Forslag til øvelser anført som Bilag I) Pause Oplæg og præsentation af væsentlige begreber (fortsat); - Dækningsgrad og dækningsbidrag; hvilket dækningsbidrag matcher din forretning. - Faktor-tal og deres anvendelse. - Beregning: -kostpriser på basis-/grundtilberedninger -kostpriser på forkalkulationer -udsalgspriser på forkalkulationer - Brutto- og nettosalgspriser incl. kontrol af beregningerne Gennemgangen demonstrerer både den manuelle beregning samt eksempler på anvendelse af regneark. Der tages udgangspunkt i dagsaktuelle priser. (Materiale anført som Bilag II) Side 6 af 31

7 Pause Udfordring 1 Er du for gavmild? (Opgave 1.1) Deltagerne udfordres på deres egne produkter (for evt. ledige gives fiktivt menukort og priser). Hver deltager skal udfærdige min. 2 forkalkulationer fra eget menukort med dækningsgrader vurderet ud fra virksomhedens koncept og type. Det er væsentligt, at deltagerne kun beregner retter/opskrifter, som de har medbragt eller kan erindre nøjagtigt på mål og vægt. Ligeledes er det afgørende, at de anvender priser fra egne leverandører. Kalkulationerne udføres på papir. Deltagerne bruger en time på kalkulationerne, hvorefter der tages 2-3 eksempler op i plenum. Der evalueres kort på kalkulationens opstilling og udregning. Herefter vurderes/evalueres den beregnede udsalgspris versus den aktuelle menukortpris, som deltageren får for sit produkt Pause Oplæg og præsentation til næste øvelse: Der tages afsæt i de netop beregnede udsalgspriser sammenlignet med deltagernes faktiske menukortpriser. Der udvælges eksempler, hvor differencen mellem kalkuleret og faktisk udsalgspris er størst. Herefter gives kort oplæg ud fra nedenstående vinkler: - For høj beregnet udsalgspris ift. målgruppe og marked hvad gør vi? - At forny/justere produktet, så det matcher et passende prisleje - Hvad må produktet koste at fremstille, hvis min udsalgspris ligger fast? Udfordring 2 At matche (Opgave 1.2) Deltagerne vælger hver 2-3 kalkulerede priser, hvor beregningen ikke matcher den pris, de har anført i deres menuer/menukort. Nu bliver opgaven at justere mængde og type af råvarer, således at den anførte pris i deres menukort kan matches. Produktet tilpasses prisen specielt hvor prisen bliver urealistisk høj. Der vælges 1-2 eksempler ud til evaluering. Den originale og den justerede kalkulation sammenlignes, så der bliver mulighed for dialog om andre mulige løsninger på justeringen : Evaluering af dagen og opsamling til 2. kursusdag; er der ting ud over programmet, som er relevante at få med anden dag. Evalueringen sluttes med øvelsen 3 hurtige, hvor deltageren får et stykke blankt papir og en blyant. Deltageren får nu til opgave at notere de tre ting, som han/hun har bidt mest mærke i eller manglet i løbet af dagen. Sedlerne afleveres til underviseren, som kan bruge dem i planlægningen af dag 2. Udlevering af valgfri hjemmeopgave deltagerne vælger selv, hvorvidt de har tid og lyst at arbejde med en udfordring hjemme (Opgave1.3) Tak for i dag. Side 7 af 31

8 Dag Velkommen. Kort opdatering fra deltagerne i forhold til, hvad der er sket siden sidst. Har der været tid til at kalkulere og hvad har resultaterne vist. Evt. resultater fra deltagernes frivillige hjemmeopgave kan tages op til dialog i plenum. Herefter præsentation af dagens program Oplæg og præsentation af næste øvelse: - Produkters/retters del-komponenter hvor mange delkomponenter til en ret, og hvad indeholder del-komponenterne. - Delkomponenternes omtrentlige kostpris; ud fra mængden og prisen på kød, grønt, basisfyld, sauce mv. beregner vi de omtrentlige kostpriser på et antal komponenter. Herunder kommer vi omkring udskæring af kød, grønt, saucer samt udregning af et antal eksempler på komponenters kostpris. - Skønsmæssig prisberegning; de enkelte komponentpriser kombineres efter ønske til omtrentlige kostpriser, som omregnes med en omtrentlig faktor. Det vil være god idé i at tage afsæt i de allerede kalkulerede retter fra deltagernes menukort Pause (inkl. Pause) Udfordring 3 Overslag med overskud (Opgave 2.1) Deltagerne beregner et antal komponentpriser hver. Komponentpriserne er kun eksempler og ikke vejledende for alle virksomheder og virksomhedstyper, men kan give et godt fingerpeg om de enkelte komponenters faktiske priser. De beregnede komponentpriser noteres som en liste til brug for overslag/skønsmæssige beregninger af udsalgspriser. Deltagerne arbejder nu sammen to-tre personer om at lave skønsmæssige beregninger af kost- og udsalgspriser. Såfremt tiden tillader det, kan de skønsmæssige beregninger sammenlignes med en korrekt kalkuleret pris. Der laves en kort opsamling med eksempler på deltagernes skønsmæssige beregninger samt evt. spørgsmål Oplæg til dagens sidste emne og øvelse: - Vi ser på og taler om formidling af priser og løsninger til gæster i forskellige situationer. - Formidling af pris til gæsten. Hvordan får man en win-win-situation ud af prisformidlingen, når gæsten tænker for dyrt, og du tænker for billigt? Side 8 af 31

9 - Tænk som gæsten eller forstå gæsten. - Skab værdi i din formidling, så gæsten ser value for money - Hav alternative muligheder og tilbud i ærmet brug din erfaring med gastronomi samt dine kompetencer i forhold til prisberegning, så du får matchet gæstens ønsker Udfordring 4 Formidling og faglig stolthed (Opgave 2.2) Deltagerne arbejder sammen i grupper à tre personer om formidling af priser på retter, menuer mv. Deltagernes roller er hhv. gæst, restauratør og observant. Der tages udgangspunkt i de allerede beregnede priser og ønsker fra gæsten, hvor restauratøren må lave skønsmæssige overslag. Det er væsentligt, at deltageren i rollen som gæst forsøger at se situationen ud fra dennes vinkel og ikke ud fra den in-sider-viden og erfaring, som deltageren har. Dette kan sidestilles med deltagerens egen rolle overfor leverandører og sælgere. Deltagerne skiftes til at indtage de forskellige roller, og der evalueres i gruppen efter hver øvelse. Deltagerne noterer de ting, de finder mest væsentlige (positive og negative) ved hver formidlingssituation. Der evalueres kort i plenum Pause Grundig opsamling på de to kursusdage; der opsummeres på de gennemgåede emner og øvelser. Spørgsmål og problemstillinger kan debatteres og relateres til kursets emner og indhold. Herunder er det ligeledes vigtigt at opretholde den energi, som skal medvirke til god transfer, når deltageren kommer hjem i egen virksomhed Evaluering af kurset Viskvalitet Tak for denne gang. Side 9 af 31

10 Opgave 1.1 Udfordring 1 Er du for gavmild? Det er tid at finde ud af, hvem du er god ved!! er det en win-win situation du tilbyder dine gæster og dig selv, eller er det en win-loose-situation, hvor du sender penge med gæsterne hjem. Du arbejder selvstændigt med denne opgave (medmindre I er flere fra samme køkken). Vælg 2-3 retter eller produkter fra virksomheden; gerne retter som sælger godt, men hvor du kan være i tvivl om udsalgsprisen. - Kalkulér kost- og udsalgspriser på retterne. Råvarepriserne skal være dine egne, som du har medbragt. - Du skal huske at anvende omregningstal for grønsager. - Hvis ikke andet er aftalt, anvender du FAKTOR-tallene s65% og/eller 70% Hvis du undervejs har retter, hvor du skal anvende dine egne priser på basisprodukter/grundtilberedninger, skal du beregne kostpriserne ud fra dine egne råvarepriser. Det er vigtigt, at dine anvendte mængder ligger så tæt op ad virkeligheden som muligt. Ellers kan vi ikke bruge resultaterne. Notér din nuværende udsalgspris fra kortet ved siden af resultatet af dine udregninger. Du har en time til at løse opgaven spørg din underviser undervejs, hvis du er i tvivl. Vi evaluerer et par eksempler i plenum efterfølgende. Side 10 af 31

11 Opgave 1.2 Udfordring 2 At matche Du skal nu arbejde ud fra oplægget omkring justering af priser/produkter. Vælg 2-3 af dine kalkulerede produkter, hvor du synes at den kalkulerede pris og din aktuelle menukortpris matcher dårligt. Du skal nu have produktet til at matche din faktiske menukortpris. Du kan naturligvis også vælge at ændre alle priserne i menukortet!! men ofte vil det være mere realistisk at justere valget og mængderne af råvarer i produktet/retten. Udarbejd 1-2 bud på et justeret produkt, hvor kost- og udsalgspris matcher din menukortpris. En god fremgangsmåde vil være at regne baglæns, altså regne ud, hvad den maksimale kostpris må være med din allerede givne udsalgspris (som netop eksemplificeret!!) Herefter må du se på, hvad de enkelte råvarer koster i retten, og hvor du kan nedjustere mængderne eller finde alternative råvarer. HUSK!! billige råvarer i store mængder giver ikke nødvendigvis gode produkter!! vi skal skabe value for money Side 11 af 31

12 Opgave 1.3 Frivillig hjemmeopgave Tid er penge siger et gammelt ordsprog. Penge er også helt afgørende for netop din virksomhed. For den ivrige kursist er her en større eller mindre hjemmeopgave afhængig af, hvor omfattende virksomhedens menuer er. Du bestemmer selv, om du har lyst at gå i gang med opgaven!! Kalkulér til næste kursusdag priserne i hele dit menukort. Sæt de faktiske priser og de kalkulerede priser op på en overskuelig måde, og gør dig slutteligt nogle overvejelser omkring resultaterne; altså, er der overensstemmelse mellem priserne, eller skal du i gang med en justering eller et helt nytænkt menukort??!! Vi tager os gerne tid til at se på resultaterne af hjemmeopgaven på 2. kursusdag. Det handler om at få de gode løsninger og idéer frem. Du kan få en kopi af et elektronisk beregningsprogram med hjem, hvis du ikke allerede har det. Opgaven kan blive lidt tung, hvis du skal lave alt på papir. God arbejdslyst. Side 12 af 31

13 Opgave 2.1 Udfordring 3 Overslag med overskud Opgaven består af to dele; første del består i at kalkulere kostpriser pr. couvert for nedenstående (eller andre relevante) komponenter, anden del handler om at regne hurtige overslag på udsalgspriser. Del 1: Udregn kostpriser pr. couvert på følgende råvarer/komponenter: Okse-striploin kr. 119,-/kg Vægt 6,450 kg. Delstykker Kr. Afpudset filet til beouf 4,220 kg. Småkød 0,780 kg. 0,00 Puds og sener 1,340 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Kalveinderlår kr. 68,60/kg. Vægt 4,890 kg. Delstykker Kr. Afpudset til schnitzel eller roastbeef 3,730 kg. Småkød 0,455 kg. 0,00 Puds/sener 0,590 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Side 13 af 31

14 Andebryst kr. 75,80/kg. Vægt 5,000 kg. Delstykker Kr. Afpudset 4,230 kg. Puds/sener 0,720 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Rødtunge til filet kr. 88,-/kg Vægt 7,690 kg. Delstykker Kr. Filet uden skind 2,960 kg. Ben 4,480 kg. 0,00 Affald 0,190 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Laks til filet kr. 68,-/kg. Vægt 10,600 kg Delstykker Kr. Filet uden skind 7,260 kg. Skrab 0,160 kg. 0,00 Ben og affald 3,030 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Side 14 af 31

15 Dyreryg til filet 148,-/kg. Vægt 18,900 kg. Delstykker Kr. Filet afpudset 8,750 kg. Ben 7,560 kg. 0,00 Puds og sener 2,180 kg. 0,00 Kr./kg. Kostpris pr. couvert Kr. Du skal desuden bruge nedenstående couvert-kost-priser (dokumenteret bilag III): Demi glace kostpris pr. couvert kr. 7,34 Espagnole kostpris pr. couvert kr. 1,40 Garni 1 kostpris pr. couvert kr. 12,27 Pom. Chateau kostpris pr. couvert kr. 3,27 Pom. Frites kostpris pr. couvert kr. 2,89 Samt priser fra ovenstående tabeller (her beregnet): Striploin (200g) kostpris pr. couvert kr. 36,40 Kalveinderlår (200g) kostpris pr. couvert kr. 18,- Rødtungefilet (200g) kostpris pr. couvert kr. 45,73 Laksefilet (200g) kostpris pr. couvert kr. 19,86 Andebryst (250g) kostpris pr. couvert kr. 22,40 Dyrefilet (180g) kostpris pr. couvert kr. 57,54 Beregn flere komponentpriser ud fra dine egne indkøbspriser (beregn som i eksemplerne) eller ansæt fiktive priser på de komponenter, I ønsker til Jeres beregninger. Side 15 af 31

16 (Opgave 2.1 fortsat) Del 2: Overslags-beregninger. I arbejder sammen i grupper à 3 personer. På skift er i gæst, restauratør og observatør. Gæsten forespørger på en ret/menu sammensat ud fra udvalgte komponenter (som I har ansat priser på!!) Restauratøren beregner nu en skønsmæssig kostpris ud fra dennes erindring om de beregnede komponentpriser. Den skønsmæssigt beregnede pris ganges med en faktor på 3, 4 eller 5 afhængig af den sædvanlige faktor for virksomhedstypen. Faktoren må aldrig være mindre end den normalt anvendte. Eksempel: Gæstens ønske : Oksefilet med friske grønsager, stegte kartofler og rødvinssauce Oksefilet pr. couvert kr. 37,- Garni 1 pr. couvert kr. 12,- Demi glace pr. couvert kr. 8,- Pom. Frites pr. couvert kr. 3,- Total kr. 60,- Faktor 4 Salgspris kr. 240,-* Faktor 5 Salgspris kr. 300,-* *Det bemærkes at priserne er eksempler!! Diskutér i gruppen hvordan restauratøren arbejder (hastighed, korrekthed mv.), de beregnede priser (kost- og salgspriser), evt. mulighed for rabat ved større grupper af gæster, alternative komponenter og lignende, som I finder relevante. Øvelsen er svær!!! det kræver stor bevidsthed og erfaring med de forskellige komponenters omtrentlige kostpriser at lave overslag!! Anse derfor dette for en ØVELSE!! Side 16 af 31

17 Opgave 2.2 Udfordring 4 Formidling og faglig stolthed I denne øvelse arbejder I sammen i grupper à 3. I indtager på skift rollerne som hhv. gæst, vært og observant. Ud fra oplægget om formidling/kommunikation af priser, skal I nu øve konfrontationen med gæsten i situationer, hvor I skal sælge Jeres produkter vel at mærke til den rigtige pris. I anvender de beregnede priser fra opgave 2.1 de skønsmæssige overslag. I kan også vælge at tage udgangspunkt i egen forretnings produkter (vel vidende, at de måske ikke er holdbare ) Gæsten skal have overbragt pris på forespørgsel om produkter/menuer og kan tillade sig at stille spørgsmålstegn ved værtens forslag og fremsatte tilbud. Det handler for værten om at tage en taktik i anvendelse, hvor gæsten føler sig værdsat, forstået og tilbydes value for money. Og at fornemme værtens seriøsitet i sit værtskab. Tænk på følgende som vært i øvelsen: Gæstepsykologien Din rolle som vært Din faglige stolthed og ekspertviden Imødekommenhed og forståelse lyt til gæsten Alternative forslag og hurtige justeringer Alternative pakkeløsninger som kan være win-win Mv. Efter hver øvelse evaluerer I kort, hvilke problemstillinger og udfordringer, I mødte undervejs. Notér de væsentligste udfordringer, gode og mindre gode erfaringer. Vi evaluerer kort i plenum med eksempler på best practise og bad practise!! Side 17 af 31

18 Bilag I Rumfang: liter, deciliter, centiliter og milliliter Kaldes også rumindholdet. Det beskriver den mængde af et givent emne, som kan være inden i en kasse, en kugle, en balje, en flaske eller lignende beholder. I daglig tale bruger vi betegnelserne liter, deciliter, centiliter eller milliliter til at beskrive rumindholdet. Når vi skal kalkulere/prisberegne bruger vi udelukkende betegnelsen liter. Derfor er det vigtigt at kunne omregne mængderne til liter. centiliter milliliter Omregning af enheder Forkortelser: liter L deciliter Dl Cl Ml Her bruger vi enhedernes linje til at forklare omregning. Enhedernes linje ser sådan ud: Side 18 af 31

19 Øvelse: Vælg hvilken af de tre muligheder der er korrekt. Den første opgave er vist som eksempel Vælg det rigtige svar 1 l = ml a. 100 b c l =... cl a. 10 b. 100 c dl =... cl a. 70 b. 700 c cl =... ml a. 400 b. 0.4 c dl =... cl a. 3.6 b c l =... ml a. 350 b c cl =... ml a b c l =... cl a. 540 b c dl =... ml a. 90 b. 900 c cl =... ml a. 600 b. 0.6 c dl =... cl a. 1.2 b c l =... cl a. 804 b c Side 19 af 31

20 Omregningstal Udregning af omregningstal Indkøbt vægt = Omregningstal Klargjort vægt Eksempel: Tomater: 4,334 = 1,084 3,998 Beregn følgende omregningstal: Råvare Urenset renset Omregningstal vægt vægt Tomater 4,334 3,988 1,084 Bønner (grønne) 6,332 5,390 Squash 17,890 14,504 Ærter (hele) 21,340 12,765 Ærter (frost) 3,221 3,200 Gulerødder 2,356 1,749 Aubergine 1,775 1,444 Vindruer (udstenet) 98,433 92,669 Majs på kolbe 13,298 7,256 Radiser i bundt 0,530 0,231 Asparges (grønne) 178, ,662 Asparges (hvide) 0,050 0,021 Kartofler (alm) 5,170 4,012 Kartofler (tourneret) 1,195 0,675 Peberfrugt 32,080 27,890 Ribs 5,091 4,759 Jordbær til salat 10,309 8,370 Melon u/skal 81,933 53,722 Dild til hakket dild 0,459 0,296 Appelsiner i filet 1,941 0,821 Granatæble (kerner) 1,632 0,988 Side 20 af 31

21 Liter-pris Beregning af literpris Formel: Aktuel pris * 100 (10) = liter-pris Aktuel mængde i cl. (dl.) Råvarer Mængde i deciliter á kr liter pris Rødvin 7,5 35,60 Hvidvin 7,5 32,50 Eddike 10,00 17,60 Soyasauce 1,50 6,75 Tidselolie 2,50 15,95 Valnøddeolie 2,50 14,85 Hasselnøddeolie 2,50 21,35 Majsolie 5,00 4,30 Romessens 1,10 12,80 Vanilleessens 1,10 9,20 Whisky 2,00 21,80 Vodka 2,00 8,90 Limesaft 1,00 9,45 Citronsaft 2,00 4,50 Fun 5,58 9,50 Side 21 af 31

22 Bilag II Dækningsbidrag og faktor-tal. For at kunne dække omkostningerne i køkkenet, skal vi have flere penge for vores produkt, end det koster at producere det. Man siger at salgsprisen fratrukket de variable omkostninger giver dækningsbidraget. De variable omkostninger dækker over moms, produktets kostpris og i nogle tilfælde løn til betjening (dette gjaldt primært, da serverings-/betjeningspersonale var provisionslønnede). Det gælder sjældent indenfor produktionskøkkener, kantiner og cafeterier. Dækningsbidraget kan udtrykkes i % - her kommer det til af hedde Dækningsgraden. Hvor stor en dækningsgrad, man skal have i sit køkken afhænger af, hvilken form for virksomhed, man driver, og hvordan de nærmere omstændigheder omkring driften er. Når man har fastsat sin dækningsgrad, kan man finde det relevante Faktor-tal. Faktor-tallet er udtryk for det antal gange, man skal have sin kostpris igen ved udsalg; altså et tal, som man ganger med kostprisen på det aktuelle produkt for at finde udsalgsprisen. Relevante faktor-tal er tilgængelige i vedlagte tabel. De findes flere udgaver, som inkluderer forskellige variable omkostninger. Dette fremgår af tabellerne. Faktoren skal altid inkludere moms, da alle udregninger forinden er excl. moms.. den slipper vi nok ikke for at betale!! Side 22 af 31

23 INSPIRATIONSMATERIALE: PRISBEREGNING Den klargjorte FOR GASTRONOMER Omregningstallet for mængde kan kun den aktuelle råvare anføres i KG, beregnet eller fra STK. eller LITER tabel. I elektronisk kalkulationsskema ansættes omr.tal til 1,0 Indkøbsprisen skal anføres i samme enhed som den klargjorte mængde, dvs. kgpris når råvaren er anført i kg. Der afsættes altid et mindre beløb pr. person til diverse småting og krydderier. ( ) (Min. incl. moms) Kontrol-del; her kontrolleres at den ønskede dækningsgrad Side 23 er af 31 korrekt beregnet

24 Bilag III Side 24 af 31

25 Side 25 af 31

26 Side 26 af 31

27 Side 27 af 31

28 Side 28 af 31

29 Bilag IV: Kalkulationsark Side 29 af 31

30 Side 30 af 31

31 4. Litteratur og nyttige links: - Tjenerbogen, 2. udgave 2011, Erhvervsskolernes Forlag - Kokkebogen, 6. udgave 2008, Erhvervsskolernes Forlag - Lærebog for gastronomer, 1. udgave 2005, Erhvervsskolernes Forlag html Side 31 af 31

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Kalkulationer i servicebranchen

Kalkulationer i servicebranchen KAPITEL 4 Kalkulationer i servicebranchen Fordelingskalkulation Bidragskalkulation Krav til nettofortjeneste Variable omkostninger Salgspris Krav til dækningsbidrag Andel af de faste omkostninger Variable

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok 26.01.2010 Model og materiale udarbejdet af Skolenetværket Mad til mennesker i samarbejde med branchens organisationer. Materialet retter sig mod den afsluttende

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Produktionskøkken - service og brugerbetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Produktionskøkken - service og brugerbetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Produktionskøkken - service og brugerbetjening Nr. 48 121 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. Marts 2015. 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012 SELSKABSMENUER 2012 FORRETTER: 1. Fanø skinke Lufttørret Fanø skinke med marineret melon, soltørrede tomater og glace af Fanø øl. 2. Fanø laks Fanø laks med Fynsk rygeostcreme og grønne asparges. 3. Røget

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

FESTER På La Oficina 2015

FESTER På La Oficina 2015 FESTER På La Oficina 2015 La Oficina har til huse i Klasselotteriets gamle trækningslokaler. Centralt beliggende i København tæt på søerne og Forum Metro Station og med gode muligheder for parkering. Når

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Sæson Til læreren Didaktisk model Temaet sæson berører områderne fødevarer og miljø. Sæson er grundlag for store dele af arbejdet i køkkenet: Tilgangen til råvarer og efterspørgslen efter måltider

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG

MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2 KUVERTER OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG 1. VÆLG DIT KØD Chicago Roast Rosastegt, mør og saftig steg af allerbedste kødkvalitet. Chicago Turkey Roast Supermør og saftig

Læs mere

FESTARRANGEMENTER. Vi takker for Deres henvendelse vedrørende selskabsarrangement og fremsender hermed materiale med menuforslag og priser.

FESTARRANGEMENTER. Vi takker for Deres henvendelse vedrørende selskabsarrangement og fremsender hermed materiale med menuforslag og priser. Dalby Hotel Restaurant Bregnen Vordingborgvej 425 Dalby - 4690 Haslev Tel: 56 39 81 06 Fax: 56 39 81 60 Email: hotel@dalbyhotel.dk www.dalbyhotel.dk Forår 2015 FESTARRANGEMENTER Vi takker for Deres henvendelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk T: Hønsesalat & Leverpostej med saltkød O: Spegepølse med pickles & Kalkun T: Rullepølse med løg & Skinke F: Roastbeef med purløgscreme & Æg med tomat T: Salat O: Courgetter, ærter og rugmelspasta F: Grillede

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Lektion 2 Omregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Vægtenheder... Rumfangsenheder... Længdemål... Blandede opgaver med vægt, rumfang, længdemål.... Tid... Hastighed... Valuta... Rente og værdipapirer...

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service og værtskab på hotel og restaurant Nr. 47 693 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Mad til børn organisering og samarbejde

Mad til børn organisering og samarbejde Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr. 42 887 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Alt godt fra fisk i storkøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Alt godt fra fisk i storkøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Alt godt fra fisk i storkøkkener Nr. 48 007 Udviklet af: Hvem: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Virksomhed: Mercantec Adresse:

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

TJENERBOGEN OPGAVER. Opgaver. Opgave til side 251. a) Opstil en liste over omkostninger, som er de samme for dig som for en restaurant:

TJENERBOGEN OPGAVER. Opgaver. Opgave til side 251. a) Opstil en liste over omkostninger, som er de samme for dig som for en restaurant: Opgaver Opgave til side 251 a) Opstil en liste over omkostninger, som er de samme for dig som for en restaurant: 1 Opgave til side 251 a) Lav dit eget budget Løn efter skat Husleje Mad Buskort I alt Tilbage

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten.

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Selskabsmenuer Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Uanset lejligheden, så kan vi skræddersy et arrangement der dækker præcis Deres behov. Vi har kapacitet

Læs mere

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste 3. Omkostninger Opgave 3.1 Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste omkostninger. Omkostning Husleje Råvarer til et måltid Rengøring

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Match 2010 3. & 4. september 2010

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Match 2010 3. & 4. september 2010 Kære Sherryvenner Vi har i år fornøjelsen at afholde Sherrykonkurrence 2010 i samarbejde med Hotel & Restaurantskolen Silkeborg. Det glæder vi os meget til, og vi håber, at alle skoler gerne vil være med.

Læs mere

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse - Lang holdbarhed på køl - Ingen svind - Hurtig tilberedning - Excellent smagsoplevelse Hvad er Sous-Vide? Begrebet sous-vide er fransk

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 46 895 Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Udviklet af: Karen Leth Kost & Ernæringsforbundet Nørre Voldgade 90 1358 Kbh. K Juli 2011 Nærværende

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Menukort. Kære gæst. Jakob Beck Wätjen

Menukort. Kære gæst. Jakob Beck Wätjen Menukort Kære gæst Det glæder os at byde Dem velkommen her på Montra Hotel Sabro Kro. Kroens historie går tilbage til 1855, og vi er stolte over nu at kunne sige at vi er Danmarks nyeste kro, der trods

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist C AMPINGKOKKEN - kogebogen til den kulinariske campist CAMPINGKOKKEN En kulinarisk rejse i campingvognen Henning Kohl Køkkenchef Camping er nærvær god tid. Væk fra den stressede dagligdag. Camping er tid

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Pairing Contest 2012 14. & 15. september 2012

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Pairing Contest 2012 14. & 15. september 2012 Kære Sherryvenner Vi har igen i år fornøjelsen at afholde Sherrykonkurrence 2012 i samarbejde med Hotel & Restaurantskolen Silkeborg. Det glæder vi os meget til, og vi håber, at alle skoler har mulighed

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: BOLSJER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: BOLSJER I jeres klasse er i blevet enige om at tjene lidt ekstra penge til jeres klassetur i år, og en af jeres kammerater har fået den ide, at I skal fremstille bolsjer, som I kan sælge med fortjeneste ved forskellige

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Heine Schriver. Skanderborg. 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset. Man går også i byen for at spise i Skanderborg. Stort interview.

Heine Schriver. Skanderborg. 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset. Man går også i byen for at spise i Skanderborg. Stort interview. dinby efterår 2013 Skanderborg 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset Man går også i byen for at spise i Skanderborg Stort interview Heine Schriver Vend magasinet - og se kommende arrangementer i Kulturhuset

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Menukort Juli 2013 Skibhusvej 125. Direktør Yasar Nazir

Menukort Juli 2013 Skibhusvej 125. Direktør Yasar Nazir Menukort Juli 2013 Skibhusvej 125 Direktør Yasar Nazir HOVEDRETTER (Serveres med dampede ris) Køb hovedret som menu med 1 valgfri Naan/Hvidløgsnaan og ½ l. vand for kun kr. 25,- ekstra VEGETAR 13. Blandede

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere