For: VEST VENTILATION ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For: VEST VENTILATION ApS"

Transkript

1 For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013

2 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion Nøgletalssystemet kort fortalt Virksomhedens Bygge Rating Virksomhedens nøgletal Virksomhedens gyldige evalueringssager Oversigt - Bygge Rating på nøgletalsområderne Diagrammer med vægtet gennemsnit for nøgletallene Præstationen på de enkelte nøgletal Tidsfrister Mangler Ulykkesfrekvens Kundetilfredshed Yderligere info om nøgletallet kundetilfredshed med byggeprocessen Supplerende rådgivning Appendiks Appendiks A: Analysér dine nøgletal - Kurver og diagrammer... 1 A.1 Nøgletalsområdet: Tidsfrister... 3 A.2 Nøgletalsområdet Mangler... 3 A.3 Nøgletalsområdet Arbejdsulykker... 7 A.4 Nøgletalsområdet Kundetilfredshed... 8 Appendiks B: Vejledninger... 1 B.1 Hvad er Bygge Rating?... 1 B.2 Hvordan læses kurverne og diagrammerne i appendiks A?... 3 B.2.1 Udviklingen i nøgletallene over tid... 3 B.2.2 Nøgletallene sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform)... 4 B.2.3 Nøgletallene sorteret på nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering... 5 B.3 Hvad spørges kunden om?... 6 Side 2 af 21

3 Resumé - Virksomhedens nøgletal For at give et hurtigt overblik er der på denne side vist nøgletallene for VEST VENTILATION ApS pr. 18. november I den resterende del af rapporten er nøgletallene forklaret og uddybet.. Bygge Rating Nøgletalsrapporten indeholder 3 gyldige sager A B C D E Sum Tidsfrister Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Mangler Arbejdsulykker Skala: Kundetilfredshed Sum Område Nøgletal Virksomhedens gennemsnit (se note 3) Point Bygge Rating (2013) Tidsfrister Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 100,0 % 5 Mangler 1) Antal kosmetiske mangler 10,582 pr. mio. kr. 2 2) Antal mindre alvorlige mangler 0,000 pr. mio. kr. 5 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 0,000 pr. mio. kr. 5 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere 0,000 pr. mio. kr. - 3,5 Økonomisk værdiansættelse af mangler 1,454 % 2 Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning 0,000 % - Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens 0,0 pr. mia. kr. 5 Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen (se note 1) 3,1 Kundeloyalitet (se note 2) 3,7 3,4 Point i alt (max. 20) 16,9 Note 1: Nøgletallet er opgjort ef ter f ølgende karakterskala: 1 = Meget v ærre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Note 2: Kundens v urdering af om man vil beny tte v irksomheden igen v ed et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter f ølgende karakterskala: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 = Muligv is, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 3: Prisniv eau Side 3 af 21

4 Introduktion Byggeriets Evaluerings Center ønsker med denne nøgletalsrapport at give virksomheden en bedre mulighed for at forstå nøgletallene bag virksomhedens Bygge Rating og anvende dem i en læringsproces. Det er hensigten, at rapporten skal understøtte virksomheden i arbejdet med at identificere stærke og svage sider. En bedre forståelse for nøgletallene vil gøre det lettere at identificere og iværksætte tiltag, som kan forbedre virksomhedens Bygge Rating og dermed gøre virksomheden mere attraktiv for fremtidige kunder. Nøgletalsrapporten giver en trinvis uddybning af virksomhedens nøgletal fra Bygge Rating til de enkelte spørgsmål i målingen af kundetilfredsheden med byggeprocessen. Den giver overblik over sager med gyldige nøgletal og en uddybende forklaring af niveauet for virksomhedens præstation på hvert enkelt nøgletal. I appendiks bagerst i rapporten er informationer om nøgletallenes udvikling gennem de sidste 5 år opstillet i grafer struktureret på de enkelte nøgletalsområder. Her findes også informationer om nøgletallene sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform) og byggeopgavens type kategoriseret som Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Værktøjer som gør det muligt for virksomheden at lære af sine nøgletal. Hvornår er det virksomheden leverer et godt produkt til bygherrens tilfredshed og hvorfor? I forbindelse med læsningen af denne rapport, skal virksomheden være opmærksom på, at de gyldige nøgletal er baseret på virksomhedens evaluerede sager gennem de seneste 3 år. Byggeriets Evaluerings Center har ingen oplysninger om de sager, som virksomheden ikke har fået evalueret, og virksomheden bør derfor forholde sig kritisk til, om de evaluerede sager giver et repræsentativt billede af virksomheden og dens præstationsevne. Byggeriets Evaluerings Center skal i den forbindelse opfordre til, at så stor en del af virksomhedens sager som muligt evalueres. Dette har en høj signalværdi for kunderne og vil skabe stabilitet i nøgletallene. Det er alene de evaluerede sager, der giver de nøgletal, som kunderne anvender i udvælgelsesprocessen. Hvis virksomheden efter læsning af rapporten ønsker at få yderligere informationer om sine nøgletal, er mulighederne for dette nærmere beskrevet i kapitel 6. God fornøjelse med rapporten Peter Hesdorf, Adm. direktør Byggeriets Evaluerings Center Side 4 af 21

5 1 Nøgletalssystemet kort fortalt Nedenstående figur forklarer nøgletalssystemet i korte træk. Ud af alle virksomhedens byggeopgaver tilmeldes nogle evaluering. Dette kan ske på baggrund af krav fra bygherren eller virksomhedens eget ønske. Der findes regler om brug af nøgletal for statslige og almene bygherrer, som i mange tilfælde skal stille krav om evaluering af rådgiverne. En gennemgang af regler kan findes på Det er virksomhedens kunde (typisk bygherren), som foretager evalueringen og indberetter oplysninger til Byggeriets Evaluerings Center, som herefter kan beregne virksomhedens nøgletal for hver evalueringssag. Nøgletallene præsenteres i et 'faktablad', der er gyldigt i 3 år. Opnår virksomheden 3 eller flere gyldige faktablade beregner Byggeriets Evaluerings Center en karakterbog. Karakterbogen er et vægtet gennemsnit af alle gyldige faktablade. Byggeriets Evaluerings Center beregner også virksomhedens Bygge Rating, som i komprimeret form viser virksomhedens præstationsevne på de gyldige evaluerede sager. Alle af Byggeriets Evaluerings Centers produkter kan virksomheden frit downloade på hjemmesiden Alle virksomhedens sager Byggekt/aftale Byggesag ABC Bygge Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC _ ByggesaABC Byggesag ABC Byggesag ABC Bygge Byggesag ABC _ Bygge Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Sager tilmeldt evaluering Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Virksomhedens kunde foretager evalueringen Virksomhedens faktablade - Faktablade er gyldige i 3 år - Indeholder sagens nøgletal - Indeholder sagens Bygge Rating - Downloades på Min. 3 gyldige faktablade Virksomhedens karakterbog - Indeholder virksomhedens nøgletal - Indeholder virksomhedens Bygge Rating - Downloades på Virksomhedens Bygge Rating Side 5 af 21

6 2 Virksomhedens Bygge Rating Herunder ses den samlede Bygge Rating for VEST VENTILATION ApS pr. 18. november Denne Bygge Rating er beregnet på baggrund af alle virksomhedens afsluttede byggeopgaver, som er blevet evalueret gennem de sidste 3 år. Hvilke evaluerede sager, der indgår i virksomhedens Bygge Rating, kan ses i tabellen i kapitel 4. I beregningen af virksomhedens Bygge Rating er evalueringssagerne vægtet efter sagernes økonomiske størrelse. Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Niveauerne i Bygge Rating: A B C D E Meget bedre end gennemsnittet Bedre end gennemsnittet Som gennemsnittet Værre end gennemsnittet Meget værre end gennemsnittet I appendiks B findes en udførlig forklaring af Bygge Rating systemet. Side 6 af 21

7 3 Virksomhedens nøgletal I tabellen herunder vises virksomhedens gennemsnit for de enkelte nøgletal samt de opnåede point og Bygge Rating på de 4 nøgletalsområder. Virksomhedens gennemsnit er beregnet som et vægtet gennemsnit for det enkelte nøgletal for alle virksomhedens evaluerede byggeopgaver, som er evalueret indenfor de sidste 3 år. Det er byggeopgavens entreprisesum inkl. ekstraarbejde, der anvendes som vægt. Det betyder, at en økonomisk stor sag vægter mere end en økonomisk lille sag. Område Nøgletal Virksomhedens gennemsnit (se note 3) Point Bygge Rating (2013) Tidsfrister Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 100,0 % 5 Mangler 1) Antal kosmetiske mangler 10,582 pr. mio. kr. 2 2) Antal mindre alvorlige mangler 0,000 pr. mio. kr. 5 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 0,000 pr. mio. kr. 5 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere 0,000 pr. mio. kr. - 3,5 Økonomisk værdiansættelse af mangler 1,454 % 2 Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning 0,000 % - Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens 0,0 pr. mia. kr. 5 Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen (se note 1) 3,1 Kundeloyalitet (se note 2) 3,7 3,4 Point i alt (max. 20) 16,9 Note 1: Nøgletallet er opgjort ef ter f ølgende karakterskala: 1 = Meget v ærre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Note 2: Kundens v urdering af om man vil beny tte v irksomheden igen v ed et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter f ølgende karakterskala: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 = Muligv is, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 3: Prisniv eau Side 7 af 21

8 4 Virksomhedens gyldige evalueringssager Tabellen herunder giver et hurtigt overblik over den opnåede Bygge Rating i hvert af de fire nøgletalsområder for de sager, som indgår i denne nøgletalsrapport. I tabellen fremgår det også, hvornår de enkelte sager forældes, og dermed udgår af nøgletalsrapporten. Sagernes økonomiske størrelse er vist, da størrelsen er væsentlig for sagens vægtning i den samlede Bygge Rating. Læs mere herom i afsnit 4.2. Tabellen kan bl.a. give et indblik i, om virksomhedens præstation er stabil fra sag til sag, eller om der er store udsving. På kan man finde flere oplysninger om de enkelte byggeopgaver. Byggeopgave Økonomisk størrelse (Prisniveau ) Gyldig indtil: Bygge Rating version 2013 T = Tidsfrister A = Arbejdsulykker M = Mangler K = Kundetilfredshed [Mio. kr. ] T M A K Nattergalevej ved Skive kommune 0, Kikkenborg ved BRAMMINGE BOLIGFORENING 0, Agerbæk Skole, udskiftning af tagkonstruktion 0, Virksomheden bør være opmærksom på gyldighedsperioden for sagerne i tabellen. Hvis en økonomisk stor sag forældes, kan det have stor effekt på virksomhedens Bygge Rating. Når en sag med en god Bygge Rating forældes, vil virksomhedens samlede Bygge Rating højst sandsynligt blive dårligere. Omvendt vil virksomhedens Bygge Rating forbedres, såfremt sager med en dårlig Bygge Rating forældes. Virksomheden bør sikre sig, at nye sager jævnligt meldes til evaluering. Det medvirker til, at beregningsgrundlaget for virksomhedens Bygge Rating altid er repræsentativt, og at virksomheden ikke risikerer at stå uden gyldige nøgletal i en periode. Er der i tabellen herover angivet en streg i stedet for en cirkel med en Bygge Rating, betyder det, at der ikke har kunnet beregnes en Bygge Rating for det pågældende nøgletalsområde på sagen. Dette kan skyldes, at evalueringen af sagen er helt eller delvist afbrudt. Denne nøgletalsrapport indeholder ikke oplysninger om eventuelle forældede og igangværende evalueringssager, som virksomheden måtte have. Information herom kan findes på listen over virksomhedens evalueringssager på Side 8 af 21

9 4.1 Oversigt - Bygge Rating på nøgletalsområderne For at skabe endnu bedre overblik over virksomhedens præstationer på de enkelte nøgletalsområder vises herunder en sammentælling af sagerne. Den lodrette sammentælling giver et overblik over hvilket præstationsniveau, virksomheden leverer på de evaluerede sager. Nøgletalsrapporten indeholder 3 gyldige sager A B C D E Sum Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Sum Side 9 af 21

10 4.2 Diagrammer med vægtet gennemsnit for nøgletallene I beregningen af virksomhedens Bygge Rating og nøgletal indgår sagernes økonomiske størrelse som vægtning. I de følgende diagrammer er de enkelte sager markeret i et koordinatsystem med hhv. deres entreprisesum og sagens nøgletal. Entreprisesummen er vist på den lodrette akse, og jo højere på aksen en markering er, desto større betydning har denne sag i beregningen af det vægtede gennemsnit (angivet med en blå pil). Visualiseringen kan give en større forståelse for nøgletallenes gennemsnitsværdier og den deraf opnåede Bygge Rating. Bygge Rating for mangler og for kundetilfredshed er beregnet på baggrund af gennemsnitsværdierne for flere nøgletal vha. en pointskala. I disse diagrammer er derfor i den grå tekstboks vist det tilsvarende antal point. Den samlede Bygge Rating for disse to kategorier fremgår under diagrammerne med de enkelte nøgletal. Entreprisesum [mio. kr.] Overholdelse af tidsfrister 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 100,0% 100,5% 101,0% 101,5% 102,0% 102,5% 103,0% Vægtet gennemsnit: 100,0 % Bygge Rating for tidsfrister: Side 10 af 21

11 Entreprisesum [mio. kr.] Kosmetiske mangler 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 [antal pr. mio. kr.] Entreprisesum [mio. kr.] Mindre alvorlige mangler 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 [antal pr. mio. kr.] Vægtet gennemsnit: 10,582 pr. mio. kr. Point: 2 ud af 5 Vægtet gennemsnit: 0,000 pr. mio. kr. Point: 5 ud af 5 Entreprisesum [mio. kr.] Alvorlige og kritiske mangler 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,000 0,100 0,200 0,300 Entreprisesum [mio. kr.] Økonomisk værdiansættelse af mangler 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% [antal pr. mio. kr.] Vægtet gennemsnit: 0,000 pr. mio. kr. Point: 5 ud af 5 Vægtet gennemsnit: 1,454 % af entreprisesum Point: 2 ud af 5 Gennemsnit af point: 3,5 ud af 5,0 Bygge Rating for mangler: Side 11 af 21

12 Entreprisesum [mio. kr.] Arbejdsulykker 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Ulykker pr. mia. kr. Vægtet gennemsnit: 0,0 ulykker pr. mia. kr. Bygge Rating for arbejdsulykker: Entreprisesum [mio. kr.] Kundetilfredshed med byggeprocessen 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Entreprisesum [mio. kr.] Kundeloyalitet 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Vægtet gennemsnit: 3,1 Point: 3,1 ud af 5 Vægtet gennemsnit: 3,7 Point: 3,7 ud af 5 Gennemsnit af point: 3,4 ud af 5,0 Bygge Rating for kundetilfredshed: Side 12 af 21

13 5 Præstationen på de enkelte nøgletal I dette afsnit gennemgås virksomhedens gennemsnitlige præstation på hvert af nøgletalsområderne samt underliggende nøgletal. Denne gennemgang skal hjælpe virksomheden til at identificere sine stærke og svage sider, samt identificere eventuelle indsatsområder for fremtiden. For hvert nøgletal angiver symbolet virksomhedens præstation på skalaen,,, og hvor er bedst. For de nøgletal, hvor det måtte være relevant, er der givet et eksempel på forbedringspotentialet. Eksemplet skal give en indikation af, hvor meget der skal til for at ændre nøgletallet fra det opnåede niveau til et bedre niveau. Beregningseksemplerne er et øjebliksbillede og tager ikke højde for eventuelle sager, der måtte forældes inden næste evalueringssag afsluttes. En forklaring på hvordan de enkelte nøgletal defineres og beregnes findes i appendiks A. På de første sider i appendiks B findes to tabeller, som viser sammenhængen mellem virksomhedens opnåede gennemsnit på de enkelte nøgletal, antallet af opnåede point samt Bygge Rating. 5.1 Tidsfrister Virksomheden har opnået 5 ud af 5 point og dermed en A-rating for nøgletalsområdet 'overholdelse af tidsfrister'. Virksomhedens præstation for overholdelse af tidsfrister på de gyldige evaluerede sager er i gennemsnit 100,0 %. Dvs. en eller flere sager har haft en minimal forsinkelse, hvormed nøgletallet afviger ganske lidt fra de bedst opnåelige 100,00 %. Dette giver et positivt indtryk og fortæller, at virksomheden har styr på tidsplanerne. Trods afvigelsen fra de 100,00 % har virksomheden opnået en A-rating. Men virksomheden skal være opmærksom på at blot en lille forsinkelse på kommende evalueringssager kan medføre at virksomhedens Bygge Rating forværres til en B-rating. Det sker såfremt virksomhedens gennemsnit forværres til over 100,28 %. For at bevare virksomhedens rating er det derfor nødvendigt også fremover at undgå væsentlige tidsfristoverskridelser på evaluerede sager. Eksempel på forbedringspotentiale Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for dette nøgletal, og yderligere forbedring er derfor ikke muligt. 5.2 Mangler Virksomheden har opnået en C-rating for nøgletalsområdet 'mangler'. Virksomhedens præstation på de evaluerede sager ligger midt i feltet, og der kan arbejdes på at forbedre denne præstation ved at aflevere kommende evalueringssager uden eller med kun få mangler. Kan virksomheden præstere fine præstationer for området mangler på kommende evalueringssager vil gennemsnittet Side 13 af 21

14 forbedres, og når ældre sager, hvor der har været mangler, samtidig forældes, kan det bringe virksomhedens Bygge Rating op på et højere niveau. Herunder gennemgås de enkelte nøgletal i dette nøgletalsområde. Kosmetiske mangler Virksomheden har opnået 2 ud af 5 point for nøgletallet 'kosmetiske mangler'. Virksomheden har i gennemsnit afleveret de gyldige evaluerede sager med 10,582 kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum, hvilket kan påvirke indtrykket af virksomheden negativt. Skal virksomheden opnå 3 point og evt. forbedre sin Bygge Rating kræves, at de opnåede 10,582 forbedres til under 6,72 kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Eksempel på forbedringspotentiale Det følgende skal betragtes som et eksempel på forbedringspotentialet. Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende gennemsnit for nøgletallet 'kosmetiske mangler' på 10,582 pr. mio. kr. i entreprisesum og den samlede økonomiske størrelse for alle virksomhedens gyldige evalueringssager kan følgende beregnes: Såfremt virksomheden afleverer med nul kosmetiske mangler på en evalueringssag med en økonomisk størrelse på minimum 1,1 mio. kr. (prisniveau ) vil virksomheden opnå en forbedring fra de nuværende 2 point (D-rating) til 3 point (Crating) for dette nøgletal. Mindre alvorlige mangler Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for nøgletallet 'mindre alvorlige mangler' og dermed opnået 5 ud af 5 point. Det betyder, at alle gyldige evaluerede sager er afleveret uden mindre alvorlige mangler. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at kun et gennemsnit på under 0,12 mindre alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum giver de maksimale 5 point. For at bevare de 5 point skal virksomheden derfor fokusere på at også kommende evalueringssager afleveres uden eller med kun ganske få mindre alvorlige mangler. Eksempel på forbedringspotentiale Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for dette nøgletal, og yderligere forbedring er derfor ikke muligt. Alvorlige og kritiske mangler Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for nøgletallet 'alvorlige og kritiske mangler' og dermed opnået 5 ud af 5 point. Det betyder, at alle gyldige evaluerede sager er afleveret uden alvorlige og kritiske mangler. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at kun et gennemsnit på under 0,01 alvorlige og kritiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum giver de maksimale 5 point. For at bevare de 5 point skal virksomheden derfor fokusere på at også kommende evalueringssager afleveres uden eller med kun ganske få alvorlige og kritiske mangler. Side 14 af 21

15 Eksempel på forbedringspotentiale Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for dette nøgletal, og yderligere forbedring er derfor ikke muligt. Forhold der skal undersøges nærmere (Indgår ikke i Bygge Rating) Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for dette nøgletal. Virksomheden har afleveret alle de sager, som er blevet evalueret inden for de sidste 3 år uden forhold, der skal undersøges nærmere. Dette fortæller, at virksomhedens evaluerede byggeopgaver, ikke giver anledning til tvivl om, hvad der er mangler, og hvad der ikke er. Økonomisk værdiansættelse af mangler Virksomheden har opnået 2 ud af 5 point for nøgletallet 'økonomisk værdiansættelse af mangler'. Ved aflevering på virksomhedens gyldige evaluerede sager, er manglerne i gennemsnit værdiansat til 1,454 % af entreprisesummen, hvilket kan påvirke indtrykket af virksomheden negativt. Virksomheden bør derfor arbejde på at forbedre denne præstation. Præstationen er dog ikke langt fra at kunne bringe virksomheden op på 3 point. For at opnå 3 point og evt. forbedre virksomhedens Bygge Rating kræves, at det nuværende gennemsnit for nøgletallet på 1,454 % af entreprisesummen forbedres til under 1,19 % af entreprisesummen. Eksempel på forbedringspotentiale Det følgende skal betragtes som et eksempel på forbedringspotentialet. Med udgangspun kt i virksomhedens nuværende gennemsnit for nøgletallet 'økonomisk værdiansættelse af mangler' på 1,454 % af entreprisesummen og den samlede økonomiske størrelse for alle virksomhedens gyldige evalueringssager kan følgende beregnes: Såfremt virksomheden opnår en økonomisk værdiansættelse af mangler på 0 kr. på en evalueringssag med en økonomisk størrelse på minimum 0,4 mio. kr. (prisniveau ) vil virksomheden opnå en forbedring fra de nuværende 2 point (D-rating) til 3 point (C-rating) for dette nøgletal. Mangler der har haft betydning for ibrugtagningen (Indgår ikke i Bygge Rating) Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for nøgletallet 'mangler med betydning for ibrugtagningen'. Virksomheden har afleveret alle de sager, som er blevet evalueret inden for de sidste 3 år uden mangler, der har haft betydning for ibrugtagningen. Dette fortæller, at eventuelle mangler ved afleveringen på virksomhedens udførte byggeopgaver, ikke giver anledning til væsentlige gener i forbindelse med ibrugtagningen. Bemærk, at nøgletallet 'mangler med betydning for ibrugtagningen' kun er indsamlet på evalueringssager igangsat efter 1. maj 2008, hvormed datagrundlaget for dette nøgletal kan afvige fra de øvrige. Side 15 af 21

16 5.3 Ulykkesfrekvens Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for nøgletalsområdet 'arbejdsulykker'. 5 ud af 5 point og dermed en A-rating. Virksomheden har gennemført alle de sager, som er blevet evalueret inden for de sidste 3 år uden arbejdsulykker. Dette giver indtryk af, at virksomheden har styr på arbejdsmiljøet. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at kun et gennemsnit på 0,0 ulykker pr. mia. kr. giver de maksimale 5 point og dermed en A-rating. Så for at bevare den gode Bygge Rating skal virksomheden holde fokus og også på fremtidige sager forebygge arbejdsulykker, så de ikke indtræffer. Eksempel på forbedringspotentiale Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for dette nøgletal, og yderligere forbedring er derfor ikke muligt. 5.4 Kundetilfredshed Virksomheden har opnået 3,4 ud af 5 point og dermed en B-rating for nøgletalsområdet 'kundetilfredshed'. I gennemsnit har kunderne vurderet virksomhedens præstation på områderne kundetilfredshed og kundeloyalitet til 3,44 på en skala fra 1 til 5. Dette viser, at virksomheden på de evaluerede sager normalt leverer et godt stykke arbejde og har tilfredse og loyale kunder. Skal virksomheden forbedre virksomhedens Bygge Rating til en A-rating kræves, at virksomheden holder fokus på kundetilfredsheden og kundeloyaliteten og forbedrer det nuværende gennemsnit på 3,44 til over 4,00. Herunder kan du for de to nøgletal i dette område se, hvor der er mulighed for forbedring. Kundetilfredshed med byggeprocessen Virksomheden har opnået 3,1 ud af 5 point for nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. I gennemsnit har kunderne på de evaluerede sager vurderet virksomhedens præstation på kundetilfredshed til 3,14 på en skala fra 1 til 5, hvilket svarer til en vurdering mellem 'bedre end-' og 'som gennemsnittet' for branchen. Dette viser, at virksomheden på de evaluerede sager normalt har tilfredse kunder. Hvis det opnåede resultat forbedres og virksomhedens gennemsnit kommer over 4,0, kan dette evt. medføre en forbedring af virksomhedens Bygge Rating. Dette afhænger dog også af det opnåede resultat for nøgletallet 'kundeloyalitet'. Omvendt kan virksomhedens Bygge Rating evt. reduceres til en lavere rating, såfremt nøgletallets resultat forværres til under 3,0. Mere information om nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen' er vist i afsnit Eksempel på forbedringspotentiale En karakter på 3,0 for 'kundetilfredshed med byggeprocessen' svarer til, at virksomheden har præsteret 'som gennemsnittet' for branchen. Virksomhedens gennemsnitlige karakter for 'kundetilfredshed med byggeprocessen' er større end 3,0, hvilket svarer til, at virksomheden på de Side 16 af 21

17 evaluerede sager på nogle områder præsterer 'bedre end gennemsnittet' for branchen. Et eksempel på forbedringspotentialet er derfor ikke fundet relevant. Kundeloyalitet Virksomheden har opnået 3,7 ud af 5 point for nøgletallet 'kundeloyalitet'. I gennemsnit har kunderne på de evaluerede sager vurderet virksomhedens præstation på kundeloyalitet til 3,74 på en skala fra 1 til 5, hvilket svarer til, at virksomhedens kunder på de evaluerede sager i gennemsnit svarer mellem 'sikkert' og 'muligvis' på spørgsmålet, om man vil benytte virksomheden igen på et lignende projekt. Dette viser, at virksomheden på de evaluerede sager normalt har loyale kunder. Hvis det opnåede resultat forbedres og virksomhedens gennemsnit kommer over 4,0, kan dette evt. medføre en forbedring af virksomhedens Bygge Rating. Dette afhænger dog også af det opnåede resultat for nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. Omvendt kan virksomhedens Bygge Rating evt. reduceres til en lavere rating, såfremt nøgletallets resultat forværres til under 3,0. Bemærk, at nøgletallet 'kundeloyalitet' kun er indsamlet på evalueringssager igangsat efter 1. maj 2008, hvormed datagrundlaget for dette nøgletal kan afvige fra de øvrige. Eksempel på forbedringspotentiale En karakter på 3,0 for 'kundeloyalitet' svarer til, at kunden har vurderet virksomhedens præstation som svarende til branchen som gennemsnit. Virksomhedens gennemsnitlige karakter for 'kundeloyalitet' er større end 3,0, hvormed virksomheden på de evaluerede sager præsterer bedre end branchen som gennemsnit. Et eksempel på forbedringspotentialet er derfor ikke fundet relevant Yderligere info om nøgletallet kundetilfredshed med byggeprocessen Nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen' fremkommer ved kundens besvarelse af 8 delspørgsmål om de enkelte områder af byggeprocessen. Kunden tildeler hvert delspørgsmål både en betydning og en vurdering af virksomhedens præstation. Information om hvordan kunderne i gennemsnit besvarer de 8 spørgsmål kan være nyttig viden for virksomheden. Viden om, hvad kunderne er tilfredse med giver gode muligheder for at øge tilfredsheden hos kunderne i fremtiden. Ligeledes kan viden om, hvad kunderne tildeler en stor betydning øge mulighederne for at identificere de rette tiltag. På de næste sider fremgår to diagrammer med den gennemsnitlige besvarelse af de 8 delspørgsmål for alle virksomhedens gyldige sager. Første diagram viser kundens bedømmelse af virksomhedens præstation - dvs. den opnåede karakter. Andet diagram viser hvor stor betydning kunden tildeler de enkelte spørgsmål. I begge diagrammer er gennemsnittet for alle virksomhedens gyldige sager sammenlignet med det samlede gennemsnit for alle virksomheder evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. Bemærk dog at kun evalueringssager igangsat efter 1. maj 2008 medregnes i diagrammet. Før 1. maj 2008 blev nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen' målt med i alt 11 delspørgsmål, som ikke lader sig omregne til de nuværende 8 delspørgsmål. Derfor er eventuelle Side 17 af 21

18 evalueringssager, hvor kunden har svaret på de 11 delspørgsmål, jf. tidligere versioner af Byggeriets Nøgletalssystem, ikke medtaget i diagrammerne. Sagerne igangsat før 1. maj 2008 indgår dog stadig i beregningen af virksomhedens samlede gennemsnit for nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. Side 18 af 21

19 Kundens vurdering af præstationen 1. Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 3,0 3,8 2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialet krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 3,3 3,9 3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 3,0 3,9 4. Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 3,3 3,7 5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 3,4 4,0 6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 3,0 3,0 3,7 3,8 8. Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 3,0 3,6 Skala: 1 = Meget værre end gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 5 = Meget bedre end gennemsnittet Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC Gennemsnit Side 19 af 21

20 Betydningen af emnet for kunden 1. Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialet krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 3,3 3,3 4,0 4,2 3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 4,1 4,5 4. Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 3,0 4,1 5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 3,7 4,3 6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 3,7 3,8 7. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 3,3 4,3 8. Entreprenørens evne til at levere information om dri ft og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 3,0 3,9 Skala: 1 = Mindst vigtigt 2 = Mindre vigtigt 3 = Vigtigt 4 = Mere vigtigt 5 = Særdeles vigtigt Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC Gennemsnit Side 20 af 21

21 6 Supplerende rådgivning Såfremt VEST VENTILATION ApS efter gennemlæsning af denne rapport ønsker yderligere supplerende rådgivning, kan Byggeriets Evaluerings Center mod betaling tilbyde et opfølgende møde, hvor en kvalificeret medarbejder fra centret kommer ud til virksomheden og gennemgår rapporten. Mødets indhold tilpasses VEST VENTILATION ApS og de specifikke ønsker for fokusområder med baggrund i nøgletallene for VEST VENTILATION ApS. Mødets pris er kr moms. Prisen dækker et møde med en varighed af 1½ - 2 timer med en af centrets medarbejdere samt forberedelsestiden for denne medarbejder forud for mødet. Hertil kommer dokumenterede rejseudgifter. Mødet kan også afholdes som en videokonference via Skype eller lignende. I så fald bortfalder rejseudgifterne. Ved ønske om supplerende rådgivning tag da venligst kontakt til Byggeriets Evaluerings Center på telefon eller Side 21 af 21

22 Appendiks A: Analysér dine nøgletal - Kurver og diagrammer I nøgletalsrapportens hoveddel er der gået i dybden med virksomhedens Bygge Rating og det samlede gennemsnit for de enkelte nøgletal. For at styrke mulighederne for VEST VENTILATION ApS til at analysere virksomhedens nøgletal, er der i dette appendiks præsenteret en række kurver og diagrammer. Disse giver virksomheden et værktøj til at gå i dybden med stærke og svage sider. Følgende områder er belyst: Udviklingen i virksomhedens nøgletal over tid Nøgletallene sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform) Nøgletallene sorteret på byggeopgavens type kategoriseret ved Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Kurverne og diagrammerne er naturligvis mest informative for de virksomheder, der har mange evalueringssager. Men også virksomheder, der først for nylig har opnået deres første nøgletal, kan have værdi af kurverne og diagrammerne i kraft af præsentationen af det samlede gennemsnit for alle gyldige sager, der er evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. I tabellen herunder fremgår virksomhedens rolle (entrepriseform) og byggeopgavens type kategoriseret ved nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering på virksomhedens gyldige sager. Tabellen giver virksomheden mulighed for at se hvilke sager, som indgår i de respektive kategorier i diagrammerne. Byggeopgave Virksomhedens rolle* Byggeopgavens type Bygge Rating version 2013 T = Tidsfrister A = Arbejdsulykker M = Mangler K = Kundetilfredshed T M A K Nattergalevej ved Skive kommune F.E. Nybyggeri Kikkenborg ved BRAMMINGE BOLIGFORENING F.E. Nybyggeri Agerbæk Skole, udskiftning af tagkonstruktion F.E. Nybyggeri *) U.E. = underentreprenør, F.E. = fagentreprenør, S.E. = storentreprenør, H.E. = hovedentreprenør og T.E. = totalentreprenør. Side 1 af 10

23 Fælles for alle kurver og diagrammer i dette appendiks er, at virksomhedens præstation altid bliver sammenholdt med det samlede gennemsnit af alle gyldige sager evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. I kraft af centrets virke som evaluator siden januar 2004 er sammenligningsgrundlaget meget stort. Det giver et stabilt statistisk grundlag, når virksomheden skal sammenligne sig med andre evaluerede virksomheder. På udskriftstidspunktet for denne nøgletalsrapport indgår følgende i datagrundlaget for BEC gennemsnittet: Virksomhedens rolle* Opgavetype U.E. F.E. S.E. H.E. T.E. Sum Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Sum Sagerne fordeler sig på i alt 950 virksomheder. *) U.E. = underentreprenør, F.E. = fagentreprenør, S.E. = storentreprenør, H.E. = hovedentreprenør og T.E. = totalentreprenør. Side 2 af 10

24 A.1 Nøgletalsområdet: Tidsfrister Nøgletalsområdet indeholder et enkelt nøgletal om overholdelse af tidsfrister. Nøgletallets korrekte navn er faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser. Nøgletallet beregnes som den procentvise forskel mellem faktisk udførelsestid i antal arbejdsdage og planlagt udførelsestid i antal arbejdsdage tillagt en evt. tidsfristforlængelse i antal arbejdsdage. Den bedst opnåelige værdi er 100 %, hvilket angiver at virksomheden har afleveret til tiden. Nøgletallet kan pr. definition ikke antage værdier under 100 %. At tal under 100 % alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Overholdelse af tidsfrister Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 103,0% 102,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 102,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 100,0% 99,5% 102,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 100,0% 99,5% 100,0% ,0% UE FE SE HE TE 99,0% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.2 Nøgletalsområdet Mangler Nøgletalsområdet indeholder i alt 6 nøgletal, som hver især vil blive gennemgået i dette afsnit. Kosmetiske mangler Nøgletallet beregnes som antallet af kosmetiske mangler konstateret ved afleveringen og dette antal sættes i forhold til entreprisesummen. En kosmetisk mangel er en mangel med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. Manglerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 3 af 10

25 Kosmetiske mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit UE FE SE HE TE -1 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Mindre alvorlige mangler Nøgletallet beregnes som antallet af mindre alvorlige mangler konstateret ved afleveringen og dette antal sættes i forhold til entreprisesummen. En mindre alvorlig mangel er en mangel med mindre byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Manglerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Mindre alvorlige mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 2,0 2,0 1,5 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 UE FE SE HE TE 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 4 af 10

26 Alvorlige og kritiske mangler Nøgletallet beregnes som antallet af alvorlige og kritiske mangler konstateret ved afleveringen og dette antal sættes i forhold til entreprisesummen. En alvorlig eller kritisk mangel er en mangel med nogen eller stor byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Manglerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Alvorlige og kritiske mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,1 0,05 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0,15 0,10 0,05 0-0,05-0,02-0,04-0,06-0,08 0, ,1 UE FE SE HE TE -0,1 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Forhold der skal undersøges nærmere Nøgletallet beregnes som antallet af forhold, der ved afleveringen skulle undersøges nærmere. Antallet af forhold sættes i forhold til entreprisesummen og opgøres pr. mio. kr. En forhold der skal undersøges nærmere beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved afleveringsforretningen. Det kan være en alvorlig mangel, eller der kan være uenighed om, hvorvidt der er tale om ekstraarbejde eller tillægsydelser; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. Forholdene holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 forhold pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 5 af 10

27 Forhold der skal undersøges nærmere [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 0,25 0,25 0,1 0,20 0,2 0,15 0,08 0,06 0,04 0,15 0,10 0,05 0,1 0,05 0-0,05 0,02 0-0,02-0,04-0,06-0,08 0, ,1 UE FE SE HE TE -0,1 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Økonomisk værdiansættelse af mangler Den økonomiske værdiansættelse af manglerne skønnes af kunden og fastsættes i forbindelse med aflevering. I nøgletallet sættes værdiansættelsen i forhold til entreprisesummen (prisniveau ), hvorved en procentsats fremkommer. Den "økonomiske værdiansættelse" skal udtrykke omkostningerne til timelønninger og materialeforbrug i forbindelse med udbedring af eventuelle mangler. Det bedst opnåelige resultat er 0 %. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Økonomisk værdiansættelse af mangler Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 1,60% 1,80% 1,70% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% 0,50% 0,30% 0,20% 0,00% 0,10% 0,00% ,20% UE FE SE HE TE -0,10% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 6 af 10

28 Andel sager der har haft betydning for ibrugtagningen Nøgletallet angiver hvor stor en procentdel af de evaluerede sager, der har haft mangler med betydning for ibrugtagningen. I beregningen af nøgletallet vægtes de evaluerede sager efter deres økonomiske størrelse (prisniveau ). Det er kunden, der med et Ja eller Nej angiver, om der har været mangler med betydning for ibrugtagningen. Det bedst opnåelige resultat er 0 %. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. For dette nøgletal er kurverne for udviklingen over tid kun angivet fra og frem. Dette skyldes, at kundeloyalitet først blev indsamlet på byggeopgaver med opstart efter 1. maj Før det samlede gennemsnit for alle virksomheder evalueret af Byggeriets Evaluerings Center kan betegnes som repræsentativt, må der nødvendigvis være et vist antal sager, hvor nøgletallet er indsamlet. Derfor er det valgt at vise data fra 2010 og frem. Andel sager med mangler der har haft betydning for ibrugtagningen Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ,5% 15,5% 13,5% 11,5% 9,5% 7,5% 5,5% 3,5% 1,5% -0,5% UE FE SE HE TE 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.3 Nøgletalsområdet Arbejdsulykker Nøgletalsområdet omfatter et enkelt nøgletal kaldet ulykkesfrekvensen. Nøgletallet beregnes som antallet af arbejdsulykker pr. mia. kr. En arbejdsulykke defineres som en ulykke, der medfører fravær fra byggepladsen i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker blandt de funktionæransatte medregnes ikke. Ulykker hos virksomhedens eventuelle underentreprenører medregnes i virksomhedens nøgletal, da virksomheden også bærer ansvaret for arbejdsmiljøet hos disse. Der foretages ingen graduering af ulykkernes alvorlighed. Arbejdsulykkerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. Ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 ulykker pr. mia. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 7 af 10

29 Ulykkesfrekvens [antal pr. mia. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden VEST VENTILATION ApS A/S BEC BEC gennemsnit 25, , , ,0 10 5,0 5 0, UE FE SE HE TE Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.4 Nøgletalsområdet Kundetilfredshed Nøgletalsområdet indeholder 2 nøgletal. Disse nøgletal gennemgås hver for sig i dette afsnit. Kundetilfredshed med byggeprocessen Nøgletallet beregnes som et vægtet gennemsnit af i alt 8 delspørgsmål som kunden både giver en betydning og en vurdering. I beregningen af det vægtede gennemsnit anvendes betydningen som vægtning i den enkelte sags karakter for dette nøgletal. Virksomhedens samlede resultat beregnes som et vægtet gennemsnit af alle gyldige sager, hvor den økonomiske størrelse af byggeopgaven anvendes som vægtning. Betydningen og vurderingen gives på nedenstående skalaer: Skala for betydning: 5 = Særdeles vigtigt 4 = Mere vigtigt 3 = Vigtigt 2 = Mindre vigtigt 1 = Mindst vigtigt Eller: Ikke relevant Skala for vurdering: 5 = Meget bedre end gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 1 = Meget værre end gennemsnittet Der henvises i øvrigt til afsnit for nærmere oplysninger om delspørgsmålene. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 8 af 10

30 Kundetilfredshed med byggeprocessen [Skala fra 1 til 5] Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1, ,0 UE FE SE HE TE 1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Kundeloyalitet Nøgletallet beregnes på baggrund af et enkelt spørgsmål, som stilles til kunden. Kunden angiver på nedenstående skala fra 1 til 5, om denne ønsker at anvende virksomheden igen på et lignende projekt. Skala for kundeloyalitet: 5 = Helt sikkert 4 = Sikkert 3 = Muligvis 2 = Sikkert ikke 1 = Udelukket Virksomhedens samlede resultat beregnes som et vægtet gennemsnit af alle gyldige sager, hvor den økonomiske størrelse af byggeopgaven anvendes som vægtning. Specielt for nøgletallet kundeloyalitet er kurverne for udviklingen over tid kun angivet fra og frem. Dette skyldes at kundeloyalitet først blev indsamlet på byggeopgaver med opstart efter 1. maj Før det samlede gennemsnit for alle virksomheder evalueret af Byggeriets Evaluerings Center kan betegnes som repræsentativt, må der nødvendigvis være en et vist antal sager, hvor nøgletallet er indsamlet. Derfor er det valgt at vise data fra 2010 og frem. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 9 af 10

31 Kundeloyalitet [Skala fra 1 til 5] Gennemsnit for VEST VENTILATION ApS BEC gennemsnit 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1, ,0 UE FE SE HE TE 1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 10 af 10

32 Vejledning til Nøgletalsrapport Appendiks B: Vejledninger I dette appendiks findes en gennemgang af Bygge Rating systemet samt en vejledning til hvordan kurverne og diagrammerne fra appendiks A skal læses. B.1 Hvad er Bygge Rating? En Bygge Rating er en præsentation af virksomhedens præstationsevne på de fire nøgletalsområder. Herunder er vist et eksempel på en Bygge Rating. Bygge Rating C C C B Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Bygge Rating er baseret på et pointsystem, der er gengivet i tabellen herunder. Bygge Rating A B C D E Område Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Meget bedre end gennemsnittet 5 point 5 point Bedre end gennemsnittet 4 point 4 point Som gennemsnittet 3 point 3 point Værre end gennemsnittet 2 point 2 point Meget værre end gennemsnittet 1 point 1 point Sammenhængen mellem det enkelte nøgletal og antallet af point fremgår af tabellen øverst på næste side Den viste tabel er gældende fra 1. januar 2013 og opdateres årligt. Opdateringer får tilbagevirkende kraft på afsluttede evalueringssager. Side 1 af 6

33 Vejledning til Nøgletalsrapport Område Tidsfrister Nøgletal Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser Point ,53 <123,53 <105,38 <100,87 <100,28 1) Antal kosmetiske mangler 25,33 <25,33 <6,72 <2,06 <0,37 2) Antal mindre alvorlige mangler 8,94 <8,94 <2,16 <0,59 <0,12 Mangler 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 2,27 <2,27 <0,36 <0,06 <0,01 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere Der gives ikke point Økonomisk værdiansættelse af mangler 4,65 <4,65 <1,19 <0,34 <0,04 Arbejdsuly kker Kundetilfre dshed Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning Der gives ikke point Ulykkesfrekvens 661,22 <661,22 <70,15 <6,80 0 Kundetilfredshed med byggeprocessen Kundeloyalitet Opnået karakter = antal point Opnået karakter = antal point I områderne mangler og kundetilfredshed indgår mere end et nøgletal, og den samlede Bygge Rating for de to områder findes på følgende måde: For området mangler beregnes det samlede antal point, som et gennemsnit af delpoint på hvert af de 4 pointgivende nøgletal i området. For området kundetilfredshed beregnes det samlede antal point som et gennemsnit af de opnåede karakterer for nøgletallene kundetilfredshed med byggeprocessen og kundeloyalitet. Pointsystemet er inddelt således, at gennemsnittet for nøgletal om tidsfrister, mangler og arbejdsulykker er i det interval, der giver 3 point. Dette skal ikke forveksles med, at der er lige mange virksomheder over som under gennemsnittet. Eksempelvis har 93,6 % af virksomhederne afleveret alle deres evalueringssager uden arbejdsulykker, og de har dermed opnået 5 point og en A-rating. I tabellen herunder fremgår fordelingen af virksomhederne på de enkelte nøgletalsområder pr. 18. november Område Bygge Rating 2013 Sum Tidsfrister 79,8 % 4,8 % 8 % 5,9 % 1,5 % 100 % Mangler 22,8 % 32,7 % 32,2 % 11,1 % 1,2 % 100 % Arbejdsulykker 93,6 % 0,6 % 3,6 % 1,8 % 0,4 % 100 % Kundetilfredshed 49,1 % 42,3 % 7,8 % 0,6 % 0,1 % 100 % Side 2 af 6

34 Vejledning til Nøgletalsrapport B.2 Hvordan læses kurverne og diagrammerne i appendiks A? Det er vigtigt at have en forståelse for, hvad der vises på siderne. Derfor er der i de følgende afsnit givet en forklaring til de 3 typer af kurver og diagrammer, som indgår i dette appendiks til nøgletalsrapporten. I flere af diagrammerne er der medtaget negative værdier. Det er alene af tekniske årsager, for at man kan se forskel på værdien nul og ingen værdi. B.2.1 Udviklingen i nøgletallene over tid Virksomhedens Bygge Rating og virksomhedens gennemsnit/karakterbog er øjebliksbilleder af virksomhedens præstation. De vil blive ændret næste gang virksomheden opnår nøgletal på en ny sag, og/eller når en af virksomhedens evalueringssager forældes. I kurverne af denne type vises hvordan virksomhedens præstation har udviklet sig gennem den periode, hvor virksomheden har haft gyldige nøgletal. Kurverne er dog begrænset til at vise de seneste 5 år. Dette tilbageblik i tid giver virksomheden mulighed for at identificere gode og dårlige perioder. Overholdelse af tidsfrister Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 106% 105% 104% EKSEMPEL 103% 102% 101% 100% Kurven med gennemsnittet for Byggevirksomheden A/S er vist for den eller de perioder, hvor virksomheden har haft gyldige nøgletal. Kurven er vist sammen med det samlede gennemsnit for alle af Byggeriets Evaluerings Center evaluerede sager. Kurven for BEC gennemsnittet er altid vist for en periode, der dækker de sidste 5 år samt indeværende år. Nøgletallenes værdi på kurverne er beregnet en gang for hvert kvartal, hhv. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12, og svarer til det samlede gennemsnit af alle gyldige sager ved udgangen af kvartalet. Har virksomheden i samme kvartal både fået nøgletal for en ny evalueringssag samt mistet en sag pga. forældelse viser kurven den samlede påvirkning heraf. Side 3 af 6

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 13. november 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

For: Ribe VVS Service A/S

For: Ribe VVS Service A/S For: Ribe VVS Service A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 6. februar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet.

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet. Vejle Arkitekter ApS Andkærvej 19D, 7100 Vejle Tlf.: 30302509 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej 16 7100 Vejle Vejle d. 23.04.2015 Vedr: Udtalelse i projekt Bredballe Sognegaard om og tilbygning.

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Bag om byggeriets nøgletal Mangler

Bag om byggeriets nøgletal Mangler Bag om byggeriets nøgletal Mangler Nr. 1 juni 2007 Bag om byggeriets nøgletal mangler Nr. 1, juni 2007 Byggeriets Evaluerings Center har indsamlet oplysninger omkring mangler ved afleveringsforretningen

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Netværksmåling - Pårørende

Netværksmåling - Pårørende Netværksmåling - Pårørende Juni 211 Svarprocent: 38% (168 svar ud af 439 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål under hvert område

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale uddannelser Indhold To læsetips...3 Fortolkning af målgruppeanalyserne...4 Skolens overordnede resultat

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2012

TRIVSELSRAPPORT 2012 TRIVSELSRAPPORT 2012 Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Rapport for hele skolen Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet... 3 To læsetips...

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Indledning... 4 2 Resumé... 4 3 Indikator for omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri...

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere