Jørgen Lægaard Mikael Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Lægaard Mikael Vest"

Transkript

1 Jørgen Lægaard Mikael Vest en her igen. I en ny, Sårevideret er den her 4. igen. udgave. I en ny, Ogrevideret stadig den 4. første udgave. og Og stadig den første og danske strategibog, eneste der fortæller, danske strategibog, hvad der skal dertilfortæller, for at blive hvad en der skal til for at blive en rksomhed. vindervirksomhed. gi i vindervirksomheder Strategi er i vindervirksomheder en unik samling af strategiske er en unik overve samling af strategiske overve om gør det nemmere jelser, forsom bestyrelser gør det nemmere og direktioner for bestyrelser at tackle stra og direktioner at tackle stra udfordringer og føre tegiske de virksomheder, udfordringer og deføre har ansvar de virksomheder, for, frem mod de har ansvar for, frem mod ositioner. Strategi vinderpositioner. i vindervirksomheder Strategi handler i vindervirksomheder om og er skrevethandler om og er skrevet ke virksomheder. Og til danske den tager virksomheder. udgangspunkt Og den i dentager verden, udgangspunkt som er i den verden, som er ppens: målgruppens: Jørgen Lægaard Jørgen Mikael Vest Lægaard Jørgen Mikael Lægaard Vest Mikael Vest STRATEGI I VINDERVIRKSOMHEDER irksomhedsledere, som Virksomhedsledere, ønsker overblik, inspiration som ønsker og værktøjer overblik,tilinspiration og værktøjer til Virksomhedsledere rategiarbejdet. strategiarbejdet. irksomhedsrådgivere, Virksomhedsrådgivere, der ønsker at være bedreder rustet ønsker til strategi at være bedre rustet til strategi Virksomhedsrådgivere røftelser med den virksomhed, de med arbejder for. drøftelser den virksomhed, de arbejder for. tuderende ved højere Studerende læreanstalter, ved der højere ønskerlæreanstalter, målrettet viden der i etønsker målrettet viden i et rståeligt sprog og på etforståeligt højt teoretisk sprog grundlag. og på et højt teoretisk grundlag. rteamet Jørgen Lægaard Forfatterteamet og Mikael Jørgen Vest Lægaard er formentlig og Mikael Danmarks Vest er formentlig Danmarks erfaringsbase, nårstørste det kommer erfaringsbase, til vellykket nårstrategiarbejde det kommer til ivellykket praksis. strategiarbejde i praksis. men har de været aktivt Tilsammen involveret har de i omkring været aktivt 500 involveret strategiprocesser, i omkring 500 strategiprocesser, ring fra topjobs i dansk har erfaring erhvervsliv, fra topjobs arbejder i dansk somerhvervsliv, bestyrelsesmed arbejder som bestyrelsesmed og formænd i en lemmer lang række og formænd danske erhvervsvirksomheder i en lang række danske ogerhvervsvirksomheder er og er tor og ekstern lektor hhv.inden lektorfor oguniversitetsverdenen. ekstern lektor inden for universitetsverdenen. Bogen og specielt de cases, Bogen derog behandles, specielt de er aldeles cases, der fremragende. behandles, er aldeles fremragende. Direktør Ole Steffensen, Olav W. Direktør Hansen A/S Ole Steffensen, Olav W. Hansen A/S Strategi i vindervirksomheder Strategi Strategi er i vindervirksomheder for mig som erhvervsadvokat er for mig og som erhvervsadvokat og estyrelsesmedlem et meget bestyvelegnet bestyrelsesmedlem relsesmedlem værktøj. et meget velegnet værktøj. Advokat Mogens Birkebæk, Abel Advokat & Skovgaard Mogens Larsen Birkebæk, Advokatfirma Abel & Skovgaard Larsen Advokatfirma Den er allerede blevet en Den vinderbog. er allerede blevet en vinderbog. s o lg Professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, Professor SteenÅrhus Hildebrandt, Universitet Handelshøjskolen, Århus Universitet t i æs flere anbefalinger bagerst Læs flere i bogen. anbefalinger bagerst i bogen. m BE N Y R er e ST SE EV ID ER en ET d U D ISBN LL G AV E ISBN ek s ER em p la r er ISBN ISBN s o lg t i m er e 0 0 d N 17 Y R EV ID ER p r er R E L s L E S T S en BE.5 ek em la ET U D G E AV

2 Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI I VINDERVIRKSOMHEDER Jyllands-Postens Forlag

3 Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord Hvad er en vindervirksomhed? Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi Langsigtet værdi for ejerne og hensyn til interessenter Kend din virksomheds kompetencer Fastlæg de kritiske succesfaktorer Visionen som drivkraft Effektiv risikostyring Strategi er ikke noget, vi har det er noget, vi gør Hvad er strategi? Hvad er strategi overordnet set? Den røde tråd i strategi Strategisk ledelse Ledelsens kommunikation af strategi Ny strategi hos Vizuel A/S banket ind med syvtommersøm Strategiprocessens design Det grundige design Det handlekraftige design Situationsbestemt design Analyse af virksomhedens eksterne strategifaktorer PEST-analyse en struktureret tilgang til omverdensanalyse Globaliseringens påvirkning af politiske og økonomiske forhold Fremtidsscenarier Faldgruber i PEST-analyser Case: Anders Petersen Automobiler A/S analyse Analyse af branchens konkurrencesituation: Five Forces Hvordan er konkurrencen blandt eksisterende aktører i branchen? Hvilke trusler eksisterer fra nye konkurrenter i branchen? Supplerende kommentarer til ind- og udgangsbarrierer Hvilke trusler er der fra substituerende produkter? Hvordan er kundernes forhandlingskraft? Hvordan er leverandørernes forhandlingskraft? Faldgruber i Porters Five Forces-model Case: Jyllands-Posten Krav til kundeorienteret udvikling Kundedrevet strategi Case: Giga og Finn Helmer kundeorienteret udvikling Blue Ocean-strategi Case: Nintendos Blue Ocean-strategi Case: Jyske Banks Blue Ocean-strategi Identifikation af forretningsområder Krav til et forretningsområde Business Domain-modellen Eksempel på Business Domain Fordele og ulemper ved opdeling i forretningsområder Porteføljemodeller Boston-modellen Forudsætninger for Boston-modellen Boston-modellen og likviditeten opdelt på produktgrupper Case: Nielsen & Nielsen Holding A/S går mod trenden med succes General Electric-modellen General Electric-modellen: FCK og Brøndby Faldgruber i brug af porteføljemodeller E-business og den strategiske analyse Hvor langt er virksomheden med e-business? Internettets indflydelse på industristrukturen Analyse af virksomhedens interne strategifaktorer Intern analyse Hvorfor analysere de interne strategifaktorer? Virkning, årsag og platform De fire bundlinjer Medarbejdere Kunder Samfund Økonomi De 7 S er Strategi, der skaber konkurrenceevne (Strategy) Organisationens struktur (Structure) Virksomhedens procedurer (Systems) It-teknologi Fælles værdier (Shared Values) Den københavnske skole Identifikation af værdier Værdigrundlaget Værdibaseret ledelse Strategiske fordele ved værdibaseret ledelse Faldgruber ved værdigrundlaget Rummer din virksomhed vinderværdier? Ledelsesstil (Style) Ledelsesopgaven Virksomhedens udviklingstrin Adizes Ledelsesstil Adizes Medarbejderne (Staff) Employer branding Den psykologiske kontrakt Strategi i vindervirksomheder

4 Interne ressourcer, færdigheder og kapabiliteter (Skills) S-modellens mangler Case: Ole Lynggaard A/S Interne konkurrencefordele: værdikæde og kernekompetencer Interne konkurrencefordele og 7-S-modellen Ressourcer og værdiskabelse Værdikæde Kortlægning af kernekompetencer Gumlink A/S det mest naturlige valg i verden Ejeres og lederes præferencer Opsummering af kapitel Kritisk situationsanalyse og forandringsbehov SWOT-modellen Kritisk SWOT Kortlægning og prioritering af muligheder og trusler Kortlægning og prioritering af styrker og svagheder Analyse af virksomhedens forandringsbehov TOWS-analyse Case: Strategi og forandring hos Jydsk Emblem Fabrik A/S i Malling Strategiske muligheder prioriteret efter point Trusler prioriteret efter point Must-Win-Battles (Slag-der-skal-vindes) Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag Formål med udvikling af virksomhedens vision Definition af og krav til vision Eksempler på danske virksomheders visioner Definition og krav til mission Statisk eller dynamisk marked? Faldgruber ved formulering af mission Innovativ forretningsudvikling Værdier, værdigrundlag og værdibaseret ledelse Strategiske målsætninger og mål Balanced scorecard De fire perspektiver i et Balanced scorecard Strategikort Input fra TOWS-analyse, Must-Win-Battles og strategiske intensioner SMART-modellen Case: BSC hos Crisplant A/S Proaktiv planlægning Strategiudvikling Hvor mange forretningsområder? Hvad er strategiudvikling? Krav til strategiudvikling i en vindervirksomhed Strategiudviklingens afgørende rolle i processen Markedsbaseret strategiudvikling Generiske strategier Omkostningsførerstrategi Case: Schades A/S Differentieringsstrategi Case: Gjedved Mølle Holding A/S Fokusstrategi Produkt-markedsudvikling International markedsudvikling Corporate branding Vindervirksomhedens strategi for e-business Redefinering af kerneforretning Ressourcebaseret strategiudvikling Lederskab Udvikling af kernekompetencer Teknologi FiSH!-filosofien Teamudvikling mod toppræstationer Case: Silkeborg Data A/S Relationsbaseret strategiudvikling Organisering af relationer Supply Chain Management leverandører giver konkurrencekraft Samarbejde med leverandører er ikke altid en trussel mod indtjeningen tværtimod! Hvad er Supply Chain Management? Finansierings- og betalingsforhold Forenkling af tankegangen bag SCM Gevinsthjemtagning Hvad er en strategisk leverandør? SCM skaber konkurrencekraft med rettidig omhu Faldgruber i et SCM-samarbejde Customer Relation Management værktøj til at få loyale kunder Hvad er Customer Relation Management? Kundetilfredshed og -loyalitet Hvorfor prisen som konkurrenceparameter kan være farlig Hvad er en CRM-strategi? Faldgruber ved CRM Strategiske netværk Vækst gennem integration Baglæns, forlæns og sidelæns integration Faldgruber i vækst gennem integration Case: Rambølls køb af Scandiaconsult med ét dobbelt så stor Diversifikation Tre former for diversifikation Faldgruber i diversifikation Offensive og defensive strategier Strategi i vindervirksomheder

5 Offensive strategier Defensive strategier Strategivalg i forhold til virksomhedens omgivelser og situation Strategi i pionerfasen Strategi i markeder med hastig forandring Strategi ved aftagende vækst Strategi i stagnerende og faldende markeder Strategi på fragmenterede markeder Strategi på internationale markeder Markedslederstrategi Strategi for virksomheder i hælene på markedslederen Turnaround-strategi i kriseramte virksomheder Anbefalinger til strategiudvikling Implementering af strategi Sammenhæng mellem strategiens indhold og implementering Typen af implementering afhænger af forandringen Forandringstyper Modstand mod forandringer Operationalisering: Vejen til målet Kommunikation Tilrettelæggelse af kommunikationen Måling af implementering Case: Implementering af strategi hos Jyllands-Posten Hvad er en vindervirksomhed? Betegnelsen vindervirksomhed har vi valgt, fordi begrebet understreger, at virksomhedens arbejde med strategi er en vigtig forudsætning for de virksomheder, der er morgendagens vindere. Dette synspunkt finder støtte i rapporter om Corporate Governance anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark 1 : Med den stigende konkurrence er det af central betydning, at selskaberne tilføres de nødvendige kompetencer til at understøtte de strategiske udfordringer. 96 % af de adspurgte direktører er enige i, at en bestyrelses vigtigste egenskaber er, at den er i stand til at kunne sparre aktivt med direktionen i forbindelse med væsentlige strategiske udfordringer. Spørgsmålet er, om virksomhederne følger anbefalingerne for god selskabsledelse og tilføres de nødvendige kompetencer til strategisk sparring. Vi har brugt vore erfaringer med strategi i danske virksomheder og studier af litteraturen om strategi til at belyse spørgsmålet. Og vi kan konstatere, at der er plads til forbedringer. Lederne begår en række tilbagevendende fejl ved det strategiske arbejde: 10. Shareholder value Corporate Governance Strategi og ledelsessystemer Risikostyring Afkast af den investerede kapital Optimal kapitalstruktur Fusioner, frasalg og opkøb Understøttende faktorer Pentagon en struktureret udvikling af virksomhedens værdi Faldgruber ved shareholder value 499 Efterskrift 501 Links 503 Litteraturliste 504 Figurliste 510 Stikordsregister 514 Anbefalinger 526 Figur 1.1. Hyppige strategiske fejl Strategiske fejl Kun få ledelser bruger mere end en time om måneden på strategi. Kun få medarbejdere forstår virksomhedens vision. Strategisk arbejde holdes tilbage under et alibi om, at forandringerne sker så hurtigt, at strategi ikke nytter. SWOT-analyser er ukritiske og overfladiske. Strategier udvikles, men de implementeres ikke. Strategier bliver ikke nytænkende. Status og konsekvens Sparring om strategiske udfordringer er undervurderet og for svag. Ledelsen evner ikke at kommunikere vision på en forståelig måde, og medarbejderne handler ikke efter den. Ledelsen er ikke forberedt på globalisering, skred i sociale værdier og teknologisk udvikling. Arbejdet bruges ikke i det videre strategiske arbejde. Strategier forbliver i ringbindene, og handling udebliver. Strategi bliver et ritual efter velkendte planlægningssystemer Strategi i vindervirksomheder

6 Strategiske fejl (fortsat) Under halvdelen af alle strategier bliver sammenkædet med virksomhedens budgetter. En god strategi men hvad er det, vi gør anderledes på mandag? Status og konsekvens (fortsat) Strategi passer ikke til struktur og processer. Stor forskel på kommunikation og handlinger. Strategien følges ikke op. Hvem er så vindervirksomhederne? Vi har nok hver især en opfattelse af, hvilke virksomheder det i øjeblikket går godt for, og som også fremover forventes at have en lovende fremtid. Det vil være et for stort vovestykke at udnævne konkrete firmaer til vindervirksomheder. Vi kan med udgangspunkt i tidligere forsøg herpå og egne erfaringer give en vurdering af, hvilke nævneværdige karakteristika vindervirksomhederne har. Mange tidligere undersøgelser af spørgsmålet handler om store internationale virksomheder. Vi vil udvide disse observationer med danske virksomheder, med vægt på små og mellemstore danske virksomheder. Senere i bogen har vi valgt en række cases om danske virksomheder, som udmærker sig ved at besidde et eller flere kendetegn på en vindervirksomhed. Thomas J. Peters og Robert H. Waterman Jr. 2 udgav i 1982 In Search of Excellence, hvis resultater har tiltrukket sig opmærksomhed ved at forsøge at identificere egenskaber, der er attraktive for virksomheder, der betragtes som succesfulde og grænsende til det fremragende. Vi har hæftet os ved de otte markante træk ved virksomhederne i In Search of Excellence : 1 Handlingsorientering. Tingene bliver gjort hurtigt og effektivt. Jagten på den perfekte eller fuldendte løsning erstattes af et ønske om at få tingene gjort. Herved undgås oplevelsen af stivhed i organisationen. 2 Nærhed til kunden. De bedste virksomheder har en udpræget evne til at lære af kunderne og deres behov. Herved lykkes det for virksomhederne at gøre standardprægede varer til specialvarer. Kvalitet og pålidelighed er også i fokus. 3 Selvstændighed og virkelyst. Opfindertrang og fantasi er udbredt, og det summer af nyskabelser i organisationen. Medarbejderne har frie hænder til at prøve deres idéer af. 4 Produktivitet gennem mennesker. De ansatte betragtes som medarbejdere og ikke modarbejdere. Der er en udpræget opfattelse af, at effektiviseringer ikke kommer af kapitalinvesteringer, men via medarbejderne. Det udtrykkes i form af høje forventninger til præstationer og idérigdom. 5 Værdierne står skarpt. Det fremgår klart, hvad virksomheden står for, og aktiviteter og handlinger er med til at underbygge disse. Synlig ledelse. 6 Skomager, bliv ved din læst. Virksomhederne holder sig til, hvad de er gode til, og udnytter deres ekspertise, produkter og stærke sider til at lave endnu bedre forretninger her. Der er med andre ord et dybtgående kendskab til det, som virksomheden beskæftiger sig med. 7 Enkel form lille stab. Topadministrationen er begrænset, og staben betragtes som serviceorgan for de øvrige medarbejdere. 8 Løse og stramme tøjler på samme tid. Virksomhederne er både centraliserede og decentraliserede på samme tid. En række kerneværdier giver stramningen, mens ønske om stor individualitet og uformel organisation giver den løse organisation. In Search of Excellence var 1980 ernes ledelsesbog. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies skrevet af to professorer fra Stanford University, Jim Collins og Jerry Porras, blev 1990 ernes ledelsesbog. På dansk betegner vi bogens idéer som Bygget til at holde eller mere mundret Skabt til succes. Collins og Porras opbyggede en liste over visionære virksomheder ved at bede 700 virksomhedsledere om at nævne fem virksomheder, de anså for at være udpræget visionære. Svarene blev efterfølgende brugt til at udforme en liste over de 18 virksomheder, der hyppigst blev nævnt som visionære virksomheder, og som havde klaret sig bedre end det samlede marked, hvad aktieudbyttet angik. Bogen blev udgivet i 1994 og sammenholdt de 18 visionære virksomheder, som havde klaret sig exceptionelt godt i en længere periode, med tilsvarende virksomheder, som var grundlagt i samme periode, førte lignende produkter og fungerede på lignende markeder. Denne sammenligning gav et bud på, hvad det kræver at opbygge en visionær virksomhed, og på de tilhørende ledelsesmæssige principper. Konceptet gik ud på, at de visionære virksomheder var i stand til at bevare deres kerneideologi, samtidig med at de hele tiden stimulerede og accelererede en videreudvikling. De metoder, som adskilte de visionære virksomheder fra parallelvirksomhederne, kunne placeres i fem kategorier, som er vist i tabellen nedenfor. Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

7 Figur 1.2. Fem metoder i Built to Last (Skabt til succes) Metode Store, skræmmende, dristige mål Kultlignende kulturer Prøv en masse ting, og behold det, der virker Hjemmeavlet ledelse Der er aldrig noget, der er godt nok Beskrivelse Et engagement i at stræbe efter udfordrende, dristige og ofte risikable mål, som en visionær virksomhed fokuserer sin indsats i retning af. Hævdes at stimulere fremgang. Fantastiske arbejdspladser, men kun for dem, som bekender sig til kerneideologien. De, som ikke passer ind i ideologien, afstødes som en virus. Hævdes at bevare kernen. Udbredte aktiviteter og eksperimenter, der ofte er ikke-planlagte og ikke-styrede, og som baner nye og uventede veje for fremgang og sætter visionære virksomheder i stand til at efterligne arternes biologiske udvikling. Hævdes at stimulere fremskridt. Interne forfremmelser, som kun giver de personer adgang til overordnede stillinger, som i længere tid har været indhyllet i virksomhedens kerneideologi. Hævdes at bevare kernen. En vedvarende proces med stædige selvforbedringer i den hensigt at gøre tingene bedre og bedre i al fremtid. Hævdes at stimulere fremskridt. I modsætning til den liste med virksomheder, der er præsenteret i Peters og Watermans In Search of Excellence, eksisterer alle de virksomheder, der er identificeret af Collins og Porras, stadig den dag i dag, hvilket gør det svært at argumentere imod den kendsgerning, at de er bygget til at holde. Tanken om, at et klart defineret sæt faktorer er årsagen til succes, bliver igen brugt som forklaring på, at nogle af de pågældende virksomheder betegnes som visionære. Vi minder om, at sammenhæng ikke er lig med årsagssammenhæng, og det betyder dermed, at de beskrevne faktorer kan være karakteristiske for en visionær virksomhed, men omvendt også, at de ikke nødvendigvis er årsagen til dens succes. En af forfatterne til Built to Last, Jim Collins, gennemførte i nullerne et projekt, som havde til formål at identificere de faktorer, der kunne løfte en virksomhed fra at være god til at være fantastisk (great). Bogen Good to Great udkom i Den ser på, hvad der kræves, for at virksomheder skal tage springet fra god til fantastisk, og bygger på en undersøgelse af de 1435 virksomheder, der i perioden 1965 til 1995 havde befundet sig blandt Fortune 500-virksomhederne. Ud af de 1435 var der kun 11 virksomheder, der repræsenterer det ønskede mønster med gennemsnitlige resultater i 15 år efterfulgt af 15 år med exceptionelle resultater. Herefter fandt Collins frem til en sammenlignelig virksomhed for hver af de 11 fantastiske virksomheder, som opererede i samme branche, og som angiveligt havde de samme ressourcer, men som klarede sig markant dårligere end de fantastiske virksomheder. Herved fik Collins mulighed for at afgøre, på hvilke punkter virksomhederne afveg fra hinanden. I denne analyse identificerede Collins seks karakteristika beskrevet i tabellen nedenfor som dem, der var med til at løfte virksomhederne op fra at være gode til at være fantastiske. Figur 1.3 Karakteristika fra Good to Great Karakteristika Niveau 5-lederskab Først hvem så hvad Se de brutale kendsgerninger i øjnene Pindsvinekonceptet En kultur med disciplin Teknologiske acceleratorer Beskrivelse Det femte og ultimative niveau i lederskab karakteriseres ved en leders ønske om at generere bæredygtige og bemærkelsesværdige resultater via en kombination af intens professionel beslutsomhed og en dybtliggende personlig ydmyghed. Få de rigtige mennesker ansat, før du beslutter dig for, hvad der skal gøres. Se kendsgerningerne forbundet med virksomhedens nuværende situation i øjnene, uanset hvor brutale de måtte være, så du kan afgøre, hvad der egentlig foregår. Fokuser på det, du kan blive den bedste til i verden, hvad der driver din økonomiske motor, og hvad du nærer en intens passion for. Udvikl en kultur med disciplin via disciplinerede medarbejdere, som anlægger en disciplineret tankegang og udfører disciplinerede handlinger. Udvikl og implementer teknologier, som er grundlæggende kompatible med stærke sider og målsætninger. Ud over disse seks karakteristika introducerede man begreberne svinghjul og dødsspiral som en illustration af, hvordan virksomhederne tog springet fra god til fantastisk. Påstanden er, at ingen af de virksomheder, som gennemførte springet, gjorde det via en enkelt afgørende handling eller storslået omstruktureringsplan, men derimod opnåede at blive fantastiske ved at være i konstant bevægelse, en bevægelse, som var igangsat, længe før de nåede deres gennembrud. Dødsspiralen er den modsatte proces, hvor man hele tiden implementerer smålapperier, som er beregnet på at føre til et gennembrud, som imidlertid aldrig materialiserer sig og i stedet fører metoden til undergang, fordi ledelsen hyppigt skifter kurs, så der skabes en atmosfære af usikkerhed internt i virksomheden. Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

8 De seks karakteristika er relativt generiske og levner plads til fortolkninger. På den måde kan vi se på disse seks karakteristika og føle, at det er sund fornuft. Der er formentlig ikke mange ledere, som føler, at de har de forkerte personer ansat, som ikke ser de brutale kendsgerninger på det omskiftelige marked i øjnene eller beskæftiger sig med aktiviteter, som de hverken er særligt gode til eller føler særligt meget for. På den baggrund kan de nævnte karakteristika også gælde for virksomheder, som aldrig tager springet fra god til fantastisk, og endog for virksomheder, som klarer sig dårligere end gennemsnittet. Disse iagttagelser kræver en videreudvikling, når virksomhederne i dag skal betegnes som vindere. Det gælder ikke mindst set fra en dansk synsvinkel, hvor erhvervsstrukturen og ledelsesopfattelsen er markant forskellig fra den amerikanske. Der er kommet andre vurderingsområder til, som vi mener, bør kendetegne fremtidens vindervirksomheder, og vi giver i denne bog anbefalinger til ledere og rådgivere, der ønsker at udvikle en virksomhed; se figuren nedenfor. Disse kendetegn udgør tilsammen vor definition på vindervirksomheden og uddybes efterfølgende. Kendetegn (fortsat) Anbefaling (fortsat) 8. Ultimativ og unik vision Skab innovation gennem en ultimativ og unik vision. 9. Gå i spidsen og kommuniker vision forståeligt 10. Værdier støtter visionen 11. Styr virksomhedens risici 12. Kommuniker muligheder og risici Ledelsen går i spidsen for forandringer og kommunikerer visionen. Visionen støttes af værdier, som medarbejderne er enige om, udtrykker, hvad organisationen står for, og hvad der er styrende for alle aktiviteter. Ledelsen opbygger effektive systemer til afdækning og løbende eliminering af risici. Ledelsen kommunikerer muligheder og risici, herunder viden, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og den tilknyttede etik og sociale ansvar. 13. Handlekraft Strategi er ikke noget, vi har det er noget, vi gør. Figur 1.4. Definition på en vindervirksomhed Kendetegn Anbefaling 1. Kompetencer til strategi Tilfør ledelsen de nødvendige kompetencer til at udvikle strategier til at imødegå de strategiske udfordringer fra den stigende konkurrence. 2. Shareholder value Skab langsigtet værdi for virksomheden i ejernes interesse. 3. Opbyg relationer til interessenter 4. Kend virksomhedens omverden 5. Kend interne ressourcer og kernekompetencer 6. Brug lederskab med processer, og skab resultater 7. Forstå kritiske succesfaktorer Byg virksomheden op som et åbent system med innovative relationer til interessenter: Kunder, medarbejdere, leverandører og samfund. Analysér virksomhedens udfordringer med globalisering, hastig teknologisk udvikling og skred i sociale værdier, og opbyg de nødvendige relationer. Analysér virksomhedens interne ressourcer og kompetencer og find dens kernekompetencer. Anvend lederskab sammen med og gennem medarbejdere ved processer, der skaber resultater for interessenter og ejere. Identificer virksomhedens kritiske succesfaktorer og opnå forståelse for nødvendige forandringer til at indfri de strategiske udfordringer Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi Corporate Governance defineres ofte som: De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed. Disse anbefalinger til god selskabsledelse vægter bestyrelsens ændrede rolle, og udvalget anbefaler bestyrelsen ændret fra kontrollant til strategisk medspiller, idet bestyrelsen opfattes som medvirkende til at drive arbejdet med selskabets strategi. Det er vor erfaring, at disse synspunkter er relevante uanset virksomhedens størrelse og dermed også væsentlige i de mange små og mellemstore virksomheder i Danmark. For at lykkes hermed må ledelsen tilføres de nødvendige kompetencer til at støtte de strategiske arbejder. Bestyrelse og direktion bliver i fremtiden endnu mere afhængige af en kompetent dialog om strategiske udfordringer og må som udgangspunkt have samme opfattelse af, hvad strategi er. Denne bogs formål er at tilbyde et unikt værktøj til at efterleve de væsentlige anbefalinger til god selskabsledelse i Danmark og anviser veje til at tage de strategiske udfordringer op på en kompetent måde. Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

9 Anbefaling 1 Tilfør ledelsen de nødvendige kompetencer til at udvikle strategier til at imødegå de strategiske udfordringer fra den stigende konkurrence Langsigtet værdi for ejerne og hensyn til interessenter Udgangspunktet for udvikling af strategi i en vindervirksomhed er at skabe langsigtet værdi for aktionærerne. Vi har den opfattelse, at ejerne gennem deres kapitalindskud og risiko har en berettiget forventning om, at virksomheden drives og udvikles omkring deres interesser. Selskabets ledelse må uanset om ejerne selv indgår i ledelsesarbejdet eller er repræsenteret af bestyrelse og direktion med sine beslutninger og dispositioner arbejde for en langsigtet værdiskabelse og gøre det i aktionærernes interesse. Vi finder, at dette shareholder-synspunkt er væsentligt og nødvendigt i en vindervirksomhed, og gennemgår denne del særskilt i bogens afsluttende kapitel. Anbefaling 2 ning for den enkelte virksomhed og gennem behørigt hensyn til interessenterne udnytte mulighederne for at skabe shareholder value på længere sigt. Det er vor erfaring og anbefaling, at interessenters accept af virksomhedens strategi og aktiviteter kan være af afgørende og udviklende betydning for virksomhedens langsigtede udvikling. Vi opfatter virksomheden som et system, hvorved vi i det følgende forstår: en ordnet helhed af elementer, mellem hvilke der består gensidige relationer. Vi definerer en vindervirksomhed som kendetegnet ved at være et åbent, socioteknisk system med innovative relationer til sine interessenter. Virksomhedens interessenter opstiller forskellige mål, hvorved der udtrykkes ønsker eller nødvendige betingelser for en fremtidig tilstand. Disse mål forventes virkeliggjort ved, at mennesker og teknologi sammen eller hver for sig er i stand til og løbende udvikler evnen til at skabe værdi ved at transformere et input til output. En vindervirksomhed indarbejder disse mål fra systemet i sin strategi og arbejder herudfra for at være toneangivende i dette system 3. Anbefaling 3 Byg virksomheden op som et åbent system med innovative relationer til interessenter, bl.a. kunder, medarbejdere, leverandører og omkringliggende samfund. Skab langsigtet værdi for virksomheden i ejernes interesse. Omvendt finder vi ikke, at shareholder value skal føre til, at ledelsen ensidigt fokuserer på ejernes interesser i en vindervirksomhed. Den fundamentalistiske udgave af shareholder value, der er præget af spekulanters grådighed, er farlig for virksomhedens strategiske udvikling på længere sigt og fremmer i stedet kortsigtede løsninger. I nogle tilfælde er det endda livstruende for virksomheden, som det bl.a. har været tilfældet i Nordisk Fjer A/S, Enron og revisionsfirmaet Arthur Andersen. Ledelsens bedst mulige varetagelse af ejernes og dermed investorernes interesser forudsætter, at hensynet til virksomhedens øvrige interessenter inddrages i ledelsens beslutninger og dispositioner. Med interessenter mener vi alle, der berøres af virksomhedens beslutninger og aktiviteter, herunder bl.a. kunder, medarbejdere, leverandører og samfundet omkring virksomheden. I den enkelte virksomhed kan der være mange forskelligartede interessenter. Ledelsen bør foretage en afvejning af interessenternes karakter og betyd- Vindervirksomhedens konkurrenceevne i forhold til konkurrenterne bliver ikke kun realiseret ved at fokusere på kendetegn ved produktet eller ved at tilstræbe en høj produktivitet. Mange varierende tiltag sættes i gang på mange forskellige fronter, og hvert tiltag har til hensigt at bringe virksomheden i den gule førertrøje. Førertrøjen fås ved en bæredygtig strategi, hvor virksomhedens omgivelser, brancheforholdene og virksomhedens interne forhold som noget helt naturligt trækker virksomheden mod at skabe størst mulig succes. En vindervirksomheds strategi bærer præg af store ambitioner, der helt naturligt indebærer vækstplaner. Vindervirksomhederne har fokus på at skabe relationer til systemets deltagere og virksomhedens øvrige netværk. Relationerne opbygges blandt andet til leverandører, kunder og omgivelser i form af øvrige interessenter, fx offentlige myndigheder og lokalsamfundet. Virksomheden er i forlængelse heraf meget opmærksom på, at der er store muligheder i strategiske netværk med andre virksomheder og personer, og den ser det som en helt naturlig måde at drive virksomhed og vinde konkurrencefordele på. Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

10 Generelt bevæger virksomheden sig væk fra tanken om, at det er et produkt, som sælges, men derimod mere et samlet koncept med en nuanceret og individuel løsning bestående af flere komponenter og muligvis med indbyggede historier. Virksomhedens sælgere er derfor ikke længere bare ekspedienter, som leverer varer, men rådgivere og vejledere, der er i stand til at vejlede og fortælle historien med de tilfører dermed den personlige kontakt merværdi i kraft af deres tilstedeværelse. Følelserne tager over fra fakta- og informationssamfundet. Kundernes følelser og behov for oplevelser skal indfries med story telling og en udstrakt og ekstremt god forståelse for deres behov. Anbefaling 4 Analysér virksomhedens udfordringer med globalisering, hastig teknologisk udvikling og skred i sociale værdier, og opbyg de nødvendige relationer Kend din virksomheds kompetencer verer værdi for kunderne bl.a. ved at have fokus på kundernes krav og markedsudviklingen. Anbefaling 5 Lederskab Analysér virksomhedens interne ressourcer og kompetencer, og find dens kernekompetencer. I mange små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder har der været interesse for at stræbe efter excellente eller fremragende forretningsmæssige resultater. I disse virksomheder påvirker ledelsen kvaliteten af alle dens processer, aktiviteter og produkter for at opnå disse fremragende forretningsmæssige resultater. Der er brug for at kunne se denne sammenhæng mellem indsats og resultater i en helhed. Til brug herfor vil vi anbefale Excellence-modellen, der er en oversættelse af The European Foundation for Quality Managements Business Excellence Model. Modellen inspirerer til at se virksomheden i en helhed og omfatter, som det fremgår af figuren nedenfor, fem indsatsområder og fire resultatområder, som tilsammen beskriver alle elementer i en virksomhed. Modellens idé er, at en optimeret indsats på hvert af de fem indsatsområder giver optimale resultater på de fire resultatområder. De fire resultatområder er sammensat af tre interessentresultater: kunder, medarbejdere og samfund og et finansielt resultat yderst til højre. Figur 1.5. Excellence-modellen Indsats Medarbejdere Politik og strategi Ressourcer Læring Processer Det er vores opfattelse, at virksomhedens interne forhold er afgørende for virksomhedens udvikling af konkurrenceevne. Vi opfatter virksomheden som et system med elementer, der i denne sammenhæng er karakteriseret ved både at bestå af objekter, strukturer og processer. Vi taler i denne forbindelse om et åbent system, dvs. at der sker væsentlige processer mellem virksomhedens interne elementer og interessenter i omverdenen 4. Herunder virksomhedens kompetencer inden for lederskab og hvordan ledelsen via adfærd og handlinger inspirerer, støtter og fremmer en kultur præget af løbende udvikling af processer og aktiviteter, og hvordan virksomheden analyserer, udvikler, gennemgår og omsætter strategier til planer og handling. Medarbejderledelse må ligeledes analyseres omkring, hvordan virksomheden frigør og udnytter alle medarbejderes samlede potentiale. Virksomhedens ressourcer må analyseres, så det kan forstås, hvordan virksomheden styrer sine ressourcer effektivt, herunder finansielle ressourcer, ressourcer til informationsbehandling, materiale- og leverandørstyring samt teknologi. I denne sammenhæng er det også vigtigt at analysere, hvorledes virksomheden evner at opbygge relationer i det åbne system som omtalt ovenfor. Endelig er det væsentligt at vide, hvordan ledelsen gennem kvalitetsstyringssystemer og -processer le- Medarbejderresultat Kunderesultat Samfundsresultat Resultater Finansielle resultater Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

11 Kravene til en vindervirksomheds helhedsopfattelse kan efter vore erfaringer struktureres gennem Excellence-modellen. Kravene tager udgangspunkt i virksomhedens interne indsatser og kan kort forklares således med reference til de ni elementer i modellen 5 : 1 Med lederskab menes, hvordan ledelsen via adfærd og handlinger inspirerer, støtter og fremmer en kultur præget af løbende påvirkning af kvaliteten af processer og aktiviteter. 2 Med politik og strategi menes, hvordan virksomheden analyserer, udvikler, gennemgår og omsætter strategier til planer og handling. 3 Ved medarbejdere eller medarbejderledelse menes, hvordan virksomheden frigør og udnytter alle medarbejderes samlede potentiale. 4 Med ressourcer forstås, hvordan virksomheden styrer sine ressourcer effektivt, herunder finansielle ressourcer, ressourcer til informationsbehandling, materialeog leverandørstyring og teknologi. 5 Med processer tænkes på, hvordan ledelsen gennem kvalitetssystemer og kvalitetsprocesser leverer værdi til kunderne, bl.a. ved at have fokus på kundernes krav og markedsudviklingen. 6 Med kunderesultat menes, hvilke resultater virksomheden opnår i forhold til sine eksterne kunders tilfredshed, typisk opnået gennem informationer fra analyser. 7 Ved medarbejderresultat forstås, hvilke resultater virksomheden opnår med hensyn til at tilfredsstille medarbejdernes behov og forventninger. 8 Samfundsresultatet kan forstås bredt med hensyn til at imødekomme behov og forventninger i lokalsamfundet, og forfatterne vægter betydning af reduktion af ressourceforbrug og miljøbelastning højt. 9 Endelig tænkes der med resultater på, hvordan virksomhedens forretningsmæssige resultater er i forhold til de forventninger, der opstilles af alle med en finansiel interesse i virksomheden. Anbefaling Fastlæg de kritiske succesfaktorer Peters og Watermans udgangspunkt er primært forhold internt i virksomheden, dog med undtagelse af nærhed til kunden 6. I dag har vindervirksomhederne også erkendt, at høj produktfokusering og intensivering af produktionsfaciliteter ikke er nok for at få succes. Det kræver blandt andet et betydeligt samspil mellem medarbejdere, produktudvikling, kunder og leverandører. Det er fortsat nødvendigt, at virksomhederne forstår betydningen af produkters livscyklus og af, hvordan porteføljen af produkter påvirker virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder og likviditetsudvikling. Fokus alene på produktets egenskaber er også blevet mere nuanceret med en dybere forståelse af, hvad produktet gør for kunden, og hvad kunden opnår med virksomhedens produkt. Sammen med produkterne får kunderne samtidig hjælp til, hvad de kan gøre for dem, og der fortælles historier, som binder produkt, kunde og vindervirksomhed sammen. Med andre ord er det væsentligt, at ledelsen i vindervirksomhederne identificerer virksomhedens kritiske succesfaktorer, hvorved forstås de vigtigste betingelser, der skal opfyldes, for at hvert af de strategiske mål kan nås. Alle medarbejdere og interessenter må udvikle forståelse for de kritiske succesfaktorer, hvorved vi forstår, hvad der er de helt afgørende faktorer for virksomhedens udvikling af konkurrenceevne. Gennem de kritiske succesfaktorer erkendes interessenternes fremtidige forventninger og krav til virksomheden set i lyset af virksomhedens egne kernekompetencer. Herved kan ledelsen erkende de nødvendige forandringer til indfrielse af de strategiske udfordringer. Anbefaling 7 Identificer virksomhedens kritiske succesfaktorer og opnå forståelse for nødvendige forandringer med henblik på at indfri de strategiske udfordringer. Anvend lederskab sammen med og gennem medarbejdere ved processer, der skaber resultater for interessenter og ejere Visionen som drivkraft For vindervirksomhederne er tiden værdifuld, og den bruges derfor effektivt. Tiden bruges her og nu, dog uden at ignorere fortiden, idet erfaringerne bæres videre til nutiden. En vindervirksomhed kigger fremad og arbejder via sin vision med at brin- Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

12 ge sig i en gunstig position til de langsigtede strategiske udfordringer. Tænk engang på Oticon og virksomhedens vision om at tilbyde et intelligent og individuelt høreapparat, der tager hensyn til, hvilket lydmiljø mennesket befinder sig i, og selv finder den bedst mulige forstærkning af lyden til gavn for brugeren. I 1988 bestod et høreapparat af ca. 80 komponenter, og det var audiologen, der indstillede apparatet ved hjælp af tre skruer. I 1995 bestod verdens første digitale høreapparat af en kvart million komponenter, og der var næsten 300 indstillingsparametre i den lille computer, som et høreapparat var blevet til. Visionen har sin styrke i at tænke i nye måder at dække menneskers behov på gennem brug af helt nye teknologier og materialer. På denne måde bliver visionen ultimativ og unik. Visionen fungerer på denne måde som ledestjerne for virksomhedens innovation i dag, i morgen og i overmorgen, på alle virksomhedens niveauer. Anbefaling 8 Det er forfatterens opfattelse, at en vindervirksomhed kræver en progressiv ledelse, som er i stand til at fastlægge den ultimative vision ud fra den komplekse verden, som virksomheden er en del af. Ledelsen må gå foran i arbejdet med virksomhedens forandring og etablere oplevelsen af den nødvendige forandring. Herudover skal ledelsen kunne kommunikere vision, strategi og værdier videre til alle medarbejdere på en sådan måde, at der tages ejerskab på opgaven og efterfølgende kan operationaliseres. Den eksterne kommunikation er også kendetegnende for en ægte interesse for at tilgodese interessenters behov for information og forståelse af virksomhedens rytme. Anbefaling 9 Ledelsen går i spidsen for forandringer og kommunikerer visionen. Skab innovation gennem en ultimativ og unik vision. For at fremme visionens drivkraft i virksomhedens innovation må der være fokus på, at virksomhedens vigtigste ressource det, som er i medarbejdernes hoveder spredes og deles med de øvrige medarbejdere. John P. Kotter 7 har med sin bog I spidsen for forandringer peget på en række fejltagelser, som organisationer ofte begår, når de forsøger at udvikle og forandre. Visionens magt undervurderes og kommunikeres utilstrækkeligt. Kotters bøger og artikler udløste stor interesse: lederne læste listen over typiske fejl og erkendte, at her var et godt bud på årsagerne til, at de havde opnået mindre, end de havde håbet. Fejlene omfatter, at: l Lederne accepterer for stor selvtilfredshed. l Lederne formår ikke at skabe en stærk styrende koalition. l Lederen undervurderer visionens magt. Vi ser det som ledelsens opgave at sørge for, at organisationen er præget af stærke grundlæggende værdier, der er kendetegn for, hvordan virksomheden udfører sine aktiviteter. Værdierne samles i et værdigrundlag, som erstatter regler og behov for kontrol og godkendelser. Til gengæld må virksomheden også acceptere kaos som en del af sin rytme, men den vil til gengæld få motiverede medarbejdere, der er selvledende, og som påvirker udviklingen. Medarbejdernes vigtigste funktion er at gøre nytte i forhold til virksomhedens vision og strategi. Alle medarbejdere i organisationen spørger lejlighedsvis sig selv: Er det, som jeg går og gør, noget, som bringer os tættere på målet? Anbefaling 10 Visionen støttes af værdier, som medarbejderne er enige om, udtrykker, hvad organisationen står for, og hvad der er ledende for alle aktiviteter. l Visionen kommunikeres utilstrækkeligt. l Forhindringer får lov at blokere for den nye vision. l Virksomheden forsømmer at skabe kortsigtede gevinster. l Sejren fejres, før slaget er vundet. l Lederne forsømmer at forankre forandringerne i organisationen. Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

13 1.6. Effektiv risikostyring 1.7. Strategi er ikke noget, vi har det er noget, vi gør Ledelsens arbejde med forandring og udvikling omfatter endvidere en effektiv risikostyring som en forudsætning for at indfri de strategiske udfordringer. Arbejde med vision og strategi vil ofte indeholde ambitiøse vækststrategier, men ledelsen må ikke lade dette arbejde foregå enøjet uden at identificere risici herved. Strategi er på samme tid at udnytte muligheder og navigere hensigtsmæssigt og effektivt i forhold til trusler. Det er væsentligt, at ledelsen opbygger systemer til styring af virksomhedens risici og sørger for, at disse til enhver tid opfylder selskabets behov for effektiv risikostyring. Det er desuden vor erfaring, at virksomhedens ledelse en gang om året bør evaluere virksomhedens risici og risikovillighed med hensyn til fx forsikrings-, valuta- og investeringsforhold. Anbefaling 11 Ledelsen opbygger effektive systemer til afdækning og løbende eliminering af risici. I forbindelse med etablering af systemer for risikostyring må ledelsen også fokusere på styring af skader, konsekvenser ved kontraktindgåelse, muligheder og trusler omkring videnressourcer i medarbejdernes hoveder, arbejdsmiljø og miljø samt de dertil knyttede overvejelser og handlinger omkring etik og virksomhedens sociale ansvar. I forhold til bl.a. Peters og Watermans undersøgelser tror vi som tidligere nævnt på, at vindervirksomhederne ser sig selv og deres strategiarbejde som en del af et større system, som hele tiden gensidigt påvirker hinanden. For vindervirksomhederne er forandringer og forandringsledelse derfor ikke noget enkeltstående, men en løbende proces hen imod det at sikre strategiens gennemførelse i en foranderlig verden, hvor omverdenens forhold, konkurrenceforhold og interne forhold hele tiden ændres. At lede virksomheden mod store sejre og succeser kræver en strategi eller en opskrift, som formår at sammensmelte alle ovenstående ingredienser til en sammenkogt, men alligevel excellent middagsret. Vi taler her om en holistisk tilgang til virksomhedsledelse, som kræver en meget nuanceret tilgang til ressourcer og indsatsvurdering og ligeså en nuanceret resultatvurdering. Som enhver anden god kok, der prøvesmager undervejs, sikrer virksomhedslederen sig også, at vindervirksomhederne ofte foretager en grundig selvevaluering i forbindelse med strategiudviklingen og gennemførelsen. Vindervirksomhederne adskiller sig fra de andre ved, at deres særegne kendetegn rendyrkes i en sådan grad, at de fremstår krystalklare og uomtvistelige. Det er forfatternes erfaringer, at det kræver mere end bare kendskab hertil for at blive en vindervirksomhed. Det kræver et konstant fokus og bevidst hårdt arbejde at sikre, at alle virksomhedens ressourcer og indsatser hele tiden har til formål at sætte handling bag ordene. Det er derfor, tiden er så vigtig. Og det er derfor, nogle virksomheder opfattes som vindervirksomheder. Anbefaling 12 Anbefaling 13 Ledelsen kommunikerer om muligheder og risici, herunder interne videnressourcer, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og den tilknyttede etik og det sociale ansvar. Strategi er ikke noget, vi har det er noget, vi gør. Vi anbefaler, at virksomhedens ledelse kommunikerer disse forhold internt og eksternt i arbejdet med at indfri de strategiske udfordringer. Ovenstående anbefalinger er vort forslag til, hvad der kendetegner morgendagens vindere i dansk erhvervsliv. Vi opfatter disse anbefalinger som behov for strategisk ledelse i vindervirksomheder. Der er ikke tale om nogle få etiketter, der kan sættes på virksomhedens facade, men i stedet en række udfordringer, der løses gennem målrettet arbejde. Efter vor opfattelse er udvikling og innovation 99 % hårdt arbejde og 1 % held. Bogen Strategi i vindervirksomheder viser, hvordan der kan arbejdes Hvad er en vindervirksomhed? Strategi i vindervirksomheder

14 med behovet for ledelse i en vindervirksomhed gennem disse anbefalinger. Bogen er et unikt værktøj til at udvikle en virksomhed til en vindervirksomhed og samtidig følge Nørby-udvalgets anbefalinger til god selskabsledelse i Danmark. Strategi i vindervirksomheder viser, hvordan ledelsen kan arbejde systematisk med strategi. Efter læsning af bogen har ledelsen ikke så langt til at blive en vindervirksomhed. Udfordringen er struktureret, og ledelsen kan gå i gang i fællesskab. Noter 1. Rapporter om Corporate Governance anbefalinger for god selskabsledelse. 2. Peters, T.J. og R.H. Waterman: Hvad gør de bedste bedre (In Search of Excellence), Efter forfatternes mening er det væsentligt for en virksomhed eller en interessent at arbejde med flere mål, se kapitel 7 for uddybning. 4. Et objekt kan fx være udarbejdelse af en analyse. Med struktur henviser vi til en tilstand på et tidspunkt eller i et tidsrum, hvor der ikke sker forandringer. Ved systemets relationer forstår vi det, der binder elementerne i systemet sammen, herunder de væsentlige relationer til omverdenen. 5. Se en uddybende beskrivelse heraf på Center for Ledelses hjemmeside, I Peter og Watermans tilfælde er kundeforholdet primært baseret på et ønske om at afdække kundens behov og herefter lave en produktudvikling. I nyere fremstillinger lægges der vægt på langvarige relationer med nære interessenter udover kunderne. 7. Kotter, John. P.: I spidsen for forandringer. Hvad er en vindervirksomhed? 33 vindervirksomheder_feb-2013.indd 33 2/12/2013 1:44:56 PM Noter 1. Rapporter om Corporate Governance anbefalinger for god selskabsledelse. 2. Peters, T.J. og R.H. Waterman: Hvad gør de bedste bedre (In Search of Excellence), Efter forfatternes mening er det væsentligt for en virksomhed eller en interessent at arbejde med flere mål, se kapitel 7 for uddybning. 4. Et objekt kan fx være udarbejdelse af analyse. Med struktur henviser vi til en tilstand på et tidspunkt eller i et tidsrum, hvor der ikke sker forandringer. Ved systemets relationer forstår vi det, der binder elementerne i systemet sammen, herunder de væsentlige relationer bogen til omverdenen. hos Køb 5. Se en uddybende beskrivelse heraf på Center for Ledelses hjemmeside, Saxo.com I Peter og Watermans tilfælde er kundeforholdet primært baseret på et ønske om at afdække kundens behov og herefter lave en produktudvikling. I nyere fremstillinger lægges der vægt på langvarige relationer med nære interessenter udover kunderne. 7. Kotter, John. P.: I spidsen for forandringer. Hvad er en vindervirksomhed? 33

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder LÆSEPRØVE BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard

Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard Fokusområder for det excellente lederskab 2 Lederne som rollemodeller (1a, 1c, 1d og 1e) -

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

bøger STRATEGI SUCCES I LOMMEFORMAT Forfatter: Seán mistéil

bøger STRATEGI SUCCES I LOMMEFORMAT Forfatter: Seán mistéil bøger kommunikation STRATEGI i vindervirksomheder SUCCES I LOMMEFORMAT Forfatter: Seán mistéil af ledelseslommebøger skrevet af forskellige forfattere, tips og teknikker til personlig og faglig succes

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26.

Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26. Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26. oktober 2011 Agenda Hvad ved vi om strategi? Hvad er strategi? Hvordan skabes

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011

Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011 Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011 1 Kort om Vinderstrategi A/S Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomheders mest attraktive

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere