Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/ / DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Symbolforklaringer Del af produktet Dokumentationshenvisning Ansvar for mangler Produktnavne og varemærker Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelle sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer Transport / opbevaring Opstilling / montering Idrifttagning / drift Indledning Indholdet i denne håndbog Uddybende litteratur Egenskaber MOVIDRIVE, MOVITRAC B og PROFIBUS Adgang til alle informationer Cyklisk og acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP Acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP-V Konfiguration af PROFIBUS-optionskortet Overvågningsfunktioner Diagnose Feltbusmonitor Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Begrænsninger Skematisk visning af sikkerhedskonceptet ud fra eksemplet MOVIDRIVE MDX61B Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation Tilslutning F-DO V-spændingsforsyning Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Før arbejdet påbegyndes Montering og afmontering af et optionskort Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B SBus-tilslutning til enkelt apparat Systembusforbindelse Montering og installation af gateway-kabinet UOH11B Tilslutning og klemmebeskrivelse option DFS11B Tilslutningsdiagram for sikker teknik Enkelttilslutning af MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Gruppetilslutning af MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 3

4 6.6 Stikplacering med PROFIBUS Forbindelse MOVIDRIVE / MOVITRAC B / PROFIBUS Baudrater over 1,5 MBaud Afskærmning og trækning af buskabler Busafslutning Indstilling af stationsadresse Driftsvisninger Option DFS11B PROFIBUS-LED er Projektering og idrifttagning GSD-filernes gyldighed for DFS11B Projektering af PROFIBUS / PROFIsafe med MOVIDRIVE GSD-fil GSD-fil til PROFIBUS DP-V Fremgangsmåden ved projektering DP-konfigurationer til MOVIDRIVE MDX61B Projektering DP-master med MOVITRAC eller gateway GSD-fil GSD-fil til den drift i MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B Idrifttagning af PROFIBUS DP-masteren Konfiguration af PROFIBUS DP-interfacet Driftsmåde (DP-V1-mode) Auto-setup til gateway-drift Indstilling af feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B Indstilling af frekvensomformeren MOVITRAC B Projektering af PROFIsafe med STEP Hardware-opbygning Installation der GSD-fil Konfiguration af DFS i HW-konfig Projektering af en ny konfiguration Parametrering af PROFIsafe-egenskaberne Beskrivelse af F-parametrene Safety-diagnose via PROFIBUS DP Reaktionstider i PROFIsafe-optionen DFS Forløbet ved idrifttagning DFS11B med MOVIDRIVE MDX61B Forberedelse Aktiver MOVIDRIVE MDX61B med DC 24 V eller AC 4 V Forløbet ved idrifttagning af DFS11B med MOVITRAC B (gateway) Forberedelse Aktiver apparaterne med DC 24 V eller AC 4 V Driftsadfærd på PROFIBUS DP Dataudveksling til DFS11B Illustration af DFS i plc ens adresseområde F-periferimodulet til PROFIsafe-optionen DFS Styring af feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B Styringseksempel SIMATIC S7 med MOVIDRIVE MDX61B PROFIBUS DP timeout (MOVIDRIVE MDX61B) Reaktion på feltbus-timeout (MOVIDRIVE MDX61B) Styring af omformeren MOVITRAC B (gateway) Styringseksempel SIMATIC S7 med MOVITRAC B (gateway) SBus-timeout Apparatfejl Feltbus timeout for DFS11B i gateway-drift Programeksempel for SIMATIC S Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

5 8.5 Parametrering via PROFIBUS DP Opbygning af 8-byte-MOVILINK -parameterkanalen Læsning af en parameter via PROFIBUS DP (READ) Skrivning af en parameter via PROFIBUS DP (WRITE) Parametreringens forløb ved PROFIBUS DP Parameter-dataformat Returkoder for parametreringen Særtilfælde Funktioner for PROFIBUS DP-V Introduktion PROFIBUS DP-V Klasse 1 master (C1-master) Klasse 2 master (C2-master) Datasæt (DS) DP-V1-tjenester DP-V1-alarmbearbejdning SEW-omformernes egenskaber DP-V1-parameterkanalens struktur Parametrering via datasæt Afviklingssekvens for DP-V1-master Adressering af forbundne omformere MOVILINK -parametreringsordrer PROFIdrive-parametreringsordrer Projektering af en C1-master Driftsmåde (DP-V1-mode) Programeksempel for SIMATIC S Tekniske data DP-V1 for MOVIDRIVE DFS11B Tekniske data DP-V1 for gateway-drift og MOVITRAC Fejlkoder for DP-V1-tjenesterne Drift af MOVITOOLS -MotionStudio via PROFIBUS Indledning Nødvendig hardware Nødvendig software Installation Konfiguration af SIMATIC NET Konfiguration af SEW-kommunikationsserveren Kommunikationens opbygning Fremgangsmåde Normale problemer ved drift af MOVITOOLS -MotionStudio Fejldiagnose Diagnoseforløb Fejlliste i gateway-drift Fejlskema for PROFIsafe-optionen DFS11B Tekniske data DFS11B til MOVIDRIVE MDX61B DFS11B til MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B Sikkerhedsmodul DFS11B til MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Indeks Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 5

6 Vigtige anvisninger 1 Symbolforklaringer Håndbog 1 Vigtige anvisninger 1.1 Symbolforklaringer Sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation skal overholdes! Fare på grund af elektrisk stød. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Alvorlig fare. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Fare. Mulige følger: Lette eller ubetydelige kvæstelser. Farlig situation. Mulige følger: Skader på apparat og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. 1.2 Del af produktet Håndbogen er en del af feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. 1.3 Dokumentationshenvisning Overholdelsen af dokumentationen er en forudsætning for: fejlfri drift at garantien dækker Læs derfor først denne håndbog omhyggeligt, før du starter med installation og idrifttagning af omformeren med optionskortet DFS11B PROFIBUS. Den foreliggende håndbog forudsætter tilstedeværelsen af og kendskabet til MOVIDRIVE og MOVITRAC -dokumentation, specielt systemhåndbøgerne MOVIDRIVE MDX6B/61B og MOVITRAC B. 6 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

7 Vigtige anvisninger Ansvar for mangler Ansvar for mangler Fagligt ukorrekte handlinger eller handlinger, der ikke er i overensstemmelse med håndbogen, påvirker produktets egenskaber. Dette medfører, at enhver form for krav mod SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG om ansvar for mangler bortfalder. 1.5 Produktnavne og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i håndbogen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.6 Bortskaffelse Overhold de aktuelle nationale bestemmelser! Bortskaf eventuelt de enkelte dele separat, afhængigt af beskaffenhed og eksisterende nationale forskrifter f.eks.: elektronikaffald plast metalplade kobber osv. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 7

8 Sikkerhedsanvisninger 2 Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Feltbusinterface DFS11B må kun installeres og tages i drift ved overholdelse af de gældende ulykkesforebyggende forskrifter og driftsvejledningerne MOVIDRIVE MDX6B/61B og MOVITRAC B! 2.1 Forudgående bemærkninger Nedenstående sikkerhedsanvisninger vedrører anvendelsen af feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne manual. 2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal omgående reklameres over for transportøren Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer Dette kommunikationssystem gør det muligt i vidt omfang at tilpasse omformerne MOVIDRIVE /MOVITRAC til specifikke anlæg. Som ved alle bussystemer er der risiko for en udefra (i forhold til omformeren) ikke synlig ændring af parametrene og dermed af omformerens reaktion. Dette kan resultere i uventet (ikke ukontrolleret) systemreaktion. 2.3 Transport / opbevaring Kontrollér leverancen for eventuelle transportskader straks efter modtagelse. Disse skal i givet fald straks meddeles til transportfirmaet. Ved beskadigelser må produktet ikke tages i drift. Hvis det er nødvendigt skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Mulige skader som følge af forkert opbevaring! Hvis enheden ikke monteres med det samme, skal den opbevares i et tørt og støvfrit rum. 8 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

9 Sikkerhedsanvisninger Opstilling / montering Opstilling / montering Følg anvisningerne i kapitel 6, "Monterings- og installationsanvisninger". 2.5 Idrifttagning / drift Følg anvisningerne i kapitel 7, "Projektering og idrifttagning". Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 9

10 Indledning 3 Indholdet i denne håndbog 3 Indledning 3.1 Indholdet i denne håndbog I denne brugerhåndbog beskrives: Montering af optionskortet PROFIBUS / PROFIsafe DFS11B i feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B. Anvendelse af optionskortet PROFIBUS / PROFIsafe DFS11B i frekvensomformeren MOVITRAC B og i gateway-kabinettet UOH11B. Idrifttagningen af MOVIDRIVE på feltbussystem PROFIBUS. Idrifttagningen af MOVITRAC B på PROFIBUS-gateway. Konfiguration af PROFIBUS med GSD-filer. Konfigurationen af PROFIsafe. Driften af MOVITOOLS -MotionStudio via PROFIBUS. 3.2 Uddybende litteratur For at opnå en ukompliceret og effektiv forbindelse af MOVIDRIVE / MOVITRAC til feltbussystemet PROFIBUS, bør man ud over denne brugerhåndbog til optionen PROFIBUS rekvirere følgende uddybende materialer om temaet feltbus: Håndbog til feltbusapparatprofilen MOVIDRIVE Systemhåndbog til MOVITRAC B Systemhåndbog til MOVIDRIVE MDX61B Håndbøger til MOVITRAC B sikker frakobling Håndbøger vedrørende sikker frakobling til MOVIDRIVE MDX6B/61B I håndbogen til feltbusapparatprofil MOVIDRIVE og i systemhåndbogen til MOVITRAC B forklares ud over beskrivelsen af feltbusparametrene og deres kodning, de mest forskellige styringskoncepter og applikationsmuligheder i form af små eksempler. Håndbogen "Feltbusapparatprofil med parameterbibliotek" til MOVIDRIVE indeholder en liste med alle feltomformerens parametre. Disse parametre kan læses og skrives via de forskellige kommunikationsinterfaces, f.eks. systembus, RS-485 og også via feltbusinterfacet. 1 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

11 Indledning Egenskaber Egenskaber Feltomformere MOVIDRIVE MDX61B og frekvensomformere MOVITRAC B giver med ekstraudstyret DFS11B mulighed for at lave en forbindelse til overordnede automatiseringssystemer via PROFIBUS / PROFIsafe på grund af det effektive universelle feltbusinterface MOVIDRIVE, MOVITRAC B og PROFIBUS Den adfærd hos omformeren, der ligger til grund for PROFIBUS-driften, den såkaldte apparatprofil, er feltbusuafhængig og dermed ensartet. Som bruger får du på den måde mulighed for at udvikle applikationer uafhængigt af feltbussen. Det er således meget nemt at skifte til andre bussystemer som f.eks. DeviceNet Adgang til alle informationer Med PROFIBUS-interfacet giver MOVIDRIVE MDX61B eller MOVITRAC B digital adgang til alle drivenhedsparametre og funktioner. Styringen af feltomformeren sker via de hurtige, cykliske procesdata. Via denne procesdatakanal kan man ud over at angive nominelle værdier, som f.eks. nominelt omdrejningstal, integratortid for acceleration/ deceleration osv. også udløse de forskellige funktioner, som f.eks. frikobling, regulatorspærre, normalstop, hurtigstop osv. Samtidig kan man via denne kanal også tilbagelæse aktuelle værdier fra feltomformeren, som f.eks. aktuelt omdrejningstal, strøm, apparatets tilstand, fejlnummer eller referencemeddelelser Cyklisk og acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP Mens procesdataudvekslingen som regel sker cyklisk, kan enhedens parametre læses og skrives acyklisk via funktionerne READ og WRITE eller via MOVILINK - parameterkanalen. Denne parameterdataudveksling tillader applikationer, hvor alle vigtige parametre for enheden er lagret i den overordnede automatiseringsenhed, så der ikke skal foretages manuel parametrering ved selve feltomformeren Acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP-V1 Med PROFIBUS DP-V1-specifikationen blev der inden for rammerne af PROFIBUS DP-V1-udvidelserne indført nye acykliske READ-/WRITE-tjenester. Disse acykliske tjenester indsættes på specielle telegrammer i den løbende cykliske busdrift, så der er sikret kompatibilitet mellem PROFIBUS DP og PROFIBUS DP-V1. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 11

12 EURODRIVE Indledning 3 Egenskaber Konfiguration af PROFIBUS-optionskortet Generelt er PROFIBUS-optionskortet designet på en sådan måde, at alle feltbusspecifikke indstillinger, som f.eks. stationsadressen og default-busparametre, foretages via hardware-kontakten på optionskortet. Med denne manuelle indstilling kan feltomformeren på kort tid integreres og tilkobles i PROFIBUS-miljøet. [1] PROFIBUS Master MOVITRAC B Digital I/O Analog I/O MOVIDRIVE B MOVIDRIVE B PROFIBUS Fig. 1: PROFIBUS med MOVIDRIVE og MOVITRAC 58687AXX [1] Visualisering Overvågningsfunktioner Anvendelsen af et feltbussystem kræver ekstra overvågningsfunktioner med henblik på drivteknikken, som f.eks. den tidsmæssige overvågning af feltbussen (feltbus-timeout) eller også hurtigstop-koncepter. Overvågningsfunktionerne for MOVIDRIVE / MOVITRAC kan f.eks. tilpasses målrettet til applikationen. På den måde kan man f.eks. fastsætte, hvilken fejlreaktion frekvensomformeren skal udløse i tilfælde af busfejl. Til mange applikationer vil hurtigstop være praktisk. Man kan også fastfryse de seneste setpunkter, så drevet kører videre med de seneste gyldige setpunkter (f.eks. transportbånd). Da styreklemmernes funktion også er garanteret i feltbusdriften, kan man som altid etablere feltbusuafhængige hurtigstop-koncepter via feltomformerens klemmer. 12 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

13 Indledning Egenskaber Diagnose Til idrifttagning og service tilbyder feltomformeren MOVIDRIVE og frekvensomformeren MOVITRAC B talrige diagnosemuligheder. Med den integrerede feltbusmonitor kan man f.eks. både kontrollere de nominelle værdier og de aktuelle værdier, der sendes af styreenheden Feltbusmonitor Desuden får man talrige ekstra informationer om feltbusinterfacets tilstand. Feltbusmonitoren giver sammen med pc-softwaren MOVITOOLS MotionStudio en god mulighed for at foretage diagnosticering. Ud over indstilling af alle parametrene for drivenhed (inklusive feltbusparametrene) bliver det også muligt at få en detaljeret visning af feltbusdataene og oplysningerne om apparatets tilstand. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 13

14 Integreret sikkerhedsteknik 4 Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces 4 Integreret sikkerhedsteknik 4.1 Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces PROFIsafe-feltbusinterfaces har inden for PROFIsafe-interface DFS.. et integreret sikkerhedsorienteret elektronikmodul med en sikker udgang (F-DO). Sikkerhedskonceptet i dette modul er baseret på, at der skal findes en sikker tilstand for alle sikkerhedsorienterede processtørrelser. Ved PROFIsafe-interface DFS.. er det værdien "" for udgangen F-DO. Følgende krav opfyldes med en redundant systemstruktur med to kanaler til sikkerhedsmodulet ved hjælp af egnede overvågningsmekanismer: SIL3 iht. EN 6158 Kategori 4 iht. EN Performance level e iht. EN ISO Når systemet registrerer fejl, reagerer det ved at gå over i sikker tilstand. På den måde sikres sikkerhedsfunktionen i form af den sikre udgang med forbindelsen til en overordnet sikkerhedsstyring via PROFIsafe-kommunikationen. Der udføres ingen lokal analyse eller logisk forarbejdning af den sikre udgang i DFS-interfacets sikkerhedsmodul. Med den sikre udgang F-DO kan 24-V-indgangen "Sikkert stop" deaktiveres ved MOVIDRIVE /MOVITRAC -omformerens X17, så drivenheden deaktiveres af hensyn til sikkerheden. I den forbindelse skal nedenstående sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE /MOVITRAC -omformeren samt alle sikkerhedsanvisninger, betingelser og installationsanvisninger i denne håndbog overholdes. OBS! MOVIDRIVE / MOVITRAC sikkerhedsfunktion er kun tilladt til applikationer op til kategori 3 iht. EN Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

15 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC I tilfælde af fare skal potentiel risiko for skade udelukkes hurtigst muligt. Farlige motorbevægelser undgåes som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop. Omformerne MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B udmærker sig ved, at der kan tilsluttes et eksternt, fejlsikkert og typegodkendt sikkerhedsrelæ (iht. sikkerhedskategori 3, EN 954-1). Hvis en NØDSTOP-udløser (f.eks. NØDSTOPtaste med rastefunktion) aktiveres, afbrydes strømmen til samtlige aktive elementer (udkobling af sluttrinstyringens sikkerhedsorienterede 24 V-forsyningsspænding), som er nødvendige for at kunne generere impulserne i udgangstrinnet (IGBT). Ved hjælp af deaktiveringen ved både plus- og minuspolen af 24 V-strømforsyningen sikres det, at den forsyningsspænding, der er nødvendig for omformerens funktion samt for etableringen af et drejefelt af impulsmønstre (som gør det muligt at etablere et drejefelt), er sikkert afbrudt. På den måde kan der ikke ske automatisk genstart. I stedet for en galvanisk separation af drivenhed og strømforsyning gennem kontaktorer og afbrydere, forhindrer den her beskrevne udkobling af 24 V-spændingsforsyningen sikkert styringen af effekthalvlederne i feltomformeren. Dermed afbrydes den pågældende motors udvikling af et drejefelt. Den enkelte motor kan i denne tilstand ikke udvikle noget drejemoment til trods for at strømforsyningen stadig er sluttet til. Kravene til sikkerhedsrelæet er nøje fastlagt i de følgende afsnit, og skal følges nøje. Ved hjælp af en korrekt ekstern afbryder, som går via et sikkerhedsrelæ med følgende egenskaber: minimum godkendt til sikkerhedskategori 3 udkobling mindst til sikkerhedskategori 3 kan omformerne MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B anvendes med sikkert stop iht. stop-kategori eller 1 (iht. EN 624-1) og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. sikkerhedskategori 3 (EN 954-1) Begrænsninger Hvis DC 24 V-spændingsforsyning udelukkende deaktiveres af sikkerhedshensyn på pluspolen, må der ikke forekomme testimpulser ved pluspolen i deaktiveret tilstand. Advarsel: Sikkerhedskonceptet er kun egnet til gennemførsel af mekaniske arbejder på motordrevne anlægs-/maskinkomponenter. Advarsel: Anlægs-/maskinproducenten skal under alle omstændigheder udarbejde en anlægs-/maskinspecifik risikoanalyse og tage hensyn til anvendelsen af omformeren MOVIDRIVE MDX 61B og MOVITRAC B. Advarsel, livsfare: Ved udkobling af 24 V-spændingsforsyningen er der stadig spænding på omformerens mellemkreds. Advarsel: Under arbejde på den elektriske del af systemet, skal spændingsforsyningen afbrydes via en ekstern afbryderknap. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 15

16 Integreret sikkerhedsteknik 4 Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Skematisk visning af sikkerhedskonceptet ud fra eksemplet MOVIDRIVE MDX61B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V SV24 GND 24V SV24 S VI 24 SNT [3] MOVIDRIVE B CAN RS485 Binary IN [9] Binary OUT [16] [8] [1] Analog IN Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L3 Fig. 2: Skematisk visning af "Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE MDX61B" 61519AXX [1] Højspændingsomformer [2] Lavspændingsomformer [3] Sikkerhedsrelæ (ekstern) mindst godkendt til kategori 3 iht. EN [4] Sikkerhedsorienteret 24 V-spændingsforsyning [5] Sikkerhedsomformer (SNT) [6] Potentialdeling [7] Sikkerhedskredsløb [8] Tilbagemelding til styringskernen: Spændingsforsyning til aktivering af udgangstrin O.K. (ikke i sikkerhedskredsløbet) [9] Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorer [1] 24 V-sikkerhedsomformer udkoblet / bremse slået til (ikke i sikkerhedskredsløbet) [11] Motor [12] Effektdel [13] Temperaturmåling [14] Positionsmåling [15] Pulsbreddemodulerede (PWM) signaler til udgangstrin [16] Styringskerne [17] Feltbustilslutning Denne principielle illustration gælder også for MOVITRAC B. 16 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

17 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation 5 5 Sikkerhedstekniske påbud Informationer vedrørende de sikkerhedstekniske betingelser findes i følgende materialer: Håndbog "MOVIDRIVE MDX6B / 61B Sikker frakobling Betingelser" Håndbog "MOVITRAC B Sikker frakobling Betingelser" 5.1 Krav til installation Tilslutning F-DO Den maksimale strømbelastning af den sikkerhedsorienterede binære udgang F-DO er DC 1 A. Den sikkerhedsorienterede binære udgang er 2-polet, er udført som P-M-kontakt og aktiveres via PROFIsafe af en overordnet sikkerhedsstyring. Tilslutningen af en aktuator til den sikre udgang F-DO skal generelt ske 2-polet mellem P- og M-kontaktudgangen (F-DO_P og F-DO_M). Den etpolede tilslutning mellem F-DO_P og referencepotentialet GND er ikke tilladt og medfører en fejltilstand, så snart udgangen aktiveres. Den sikre udgang testes cyklisk internt. Med en frakobling er testimpulserne til tilslutningsklemmerne dog ikke synlige, og der skal ikke tages hensyn til dem under driften V-spændingsforsyning DC 24 V-forsyningsspændingen/-erne til DFS11B og alle deltagerne, der er sluttet til feltbussen, skal være udført som sikker funktionslavspænding. I den forbindelse skal spændingen ligge inden for de grænseværdier, der er fastlagt i de tekniske data. Desuden må følgende spændingsværdier ikke overskrides i tilfælde af fejl (iht. EN 695): Maks. DC 6 V, maks. DC 12 V i 2 ms. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 17

18 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B 6 Monterings- og installationsanvisninger I dette kapitel får du anvisninger vedrørende montering og installation af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B, MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B. 6.1 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Monteringen eller afmonteringen af optionskort på MOVIDRIVE MDX61B størrelse må kun foretages af SEW-EURODRIVE. Montering eller afmontering af optionskort foretaget af brugeren er kun mulig ved MOVIDRIVE MDX61B størrelse 1 til 6. Optionskort DFS11B skal sluttes til feltbusstikplads [1]. [1] F-ADDRESS X31 DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX [1] Feltbusstikplads 18 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

19 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Før arbejdet påbegyndes Optionskortet DFS11B skal monteres på feltbusstikpladsen. Vær opmærksom på følgende anvisninger før montering eller afmontering af optionskortet: Sørg for at omformeren er fri for spænding. Frakobl 24 V DC og netspænding. Aflad med egnede foranstaltninger (afledningsbånd, sko med ledningsevne osv.), før optionskortet berøres. Fjern betjeningsapparatet og frontafdækningen før montering af optionskortet. Monter atter betjeningsapparatet og frontafdækningen efter montering af optionskortet. Opbevar optionskortet i originalemballagen og tag det først ud umiddelbart før monteringen. Tag kun fat i optionskortet i kanten af printpladen. Rør ikke ved konstruktionsdele. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 19

20 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Montering og afmontering af et optionskort Fig. 3: Montering af et optionskort i MOVIDRIVE MDX61B størrelse AXX 1. Løsn optionskortholderens to skruer. Træk optionskortholderen lige (må ikke sidde skævt!) ud af stikket. 2. Løs den sorte afdæknings 2 skruer på optionskortholderen. Tag den sorte afdækning ud. 3. Isæt optionskortet med 3 skruer omhyggeligt i de dertil beregnede huller på optionskortholderen. 4. Sæt optionskortholderen med monteret optionskort i stikpladsen igen med et moderat tryk. Skru optionskortholderen fast igen med de to skruer. 5. Optionskortet afmonteres i omvendt rækkefølge. 2 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

21 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B MOVITRAC B har ikke brug for en særlig firmwarestatus. Optionskort til MOVITRAC B må kun monteres og afmonteres af medarbejdere fra SEW-EURODRIVE SBus-tilslutning til enkelt apparat MOVITRAC B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO [1] S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 X H L ^ AS 1 H1 H2 X V = - 24V IO GND X X AXX [1] Afslutningsmodstand aktiveret, S1 = ON DFS11B har en integreret SBus-afslutningsmodstand og skal dermed altid installeres i starten af SBus-forbindelsen. DFS11B har altid adresse. X46 X26 Beskrivelse X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 21

22 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B X46 X26 Beskrivelse X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 DC 24 V X12 Beskrivelse X12:8 +24 V indgang X12:9 GND Referencepotentiale binære indgange X31 Beskrivelse X31:1 Sikker udgang F_DO_M X31:2 Sikker udgang F_DO_P X31:3 Spændingsforsyning til den sikre udgang GND X31:4 Spændingsforsyning til den sikre udgang 24V_LS X31:5 Elektronikforsyning GND X31:6 Elektronikforsyning 24V_PS Beskrivelse af LED erne LED Betydning R RUN modulstatus (grøn) BF BUS-FAULT Busstatus (rød ved fejl, ellers deaktiveret) FS Status for safety-optionen (grøn i normal drift) FDO Status for den sikre udgang (orange) For en enkel kabelføring kan DFS11B forsynes med 24 V jævnspænding fra X46.7 for MOVITRAC til X26.7. Ved forsyning af DFS11B med MOVITRAC skal MOVITRAC selv forsynes med 24 V jævnspænding ved klemme X12.8 og X12.9. Ledningslængden til strømforsyningen 24V_LS og 24V_PS må ikke være over 3 m. 22 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

23 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Systembusforbindelse MOVITRAC B DFS11B R FS BF FDO S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 H L ^ X AS 1 H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Fig. 4: Systembusforbindelse 6151AXX DFS GND SC11 SC12 MOVITRAC B GND SC22 SC21 SC12 SC11 S12 Beskrivelse Systembus reference Systembus high Systembus low Beskrivelse Systembus reference Systembus low, udgående Systembus high, udgående Systembus low, indgående Systembus high, indgående Systembus afslutningsmodstand Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 23

24 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Vær opmærksom på følgende: Anvend et 2x2-trådet, parvist snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med afskærmning i kobberflet). Placer skærmen på begge fladt ved elektronikskærmklemmen for MOVITRAC og skærmenderne derudover på GND. Kablet skal opfylde følgende specifikation: Koretværsnit,75 mm 2 Ledningsmodstand 12 Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m ved 1 khz Den tilladte samlede ledningslængde er afhængig af den indstillede SBus-baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Tilkobl systembussens afslutningsmodstand (S1 = ON) i slutningen af systembusforbindelsen. Ved de andre enheder slukkes for afslutningsmodstanden (S1 = OFF). Gateway DFS11B skal altid være i starten eller slutningen af systembusforbindelsen og har en fast indbygget afslutningsmodstand. Der må ikke optræde potentialforskydning mellem de enheder, der forbindes med SBus. Undgå potentialforskydning ved hjælp af egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparaternes stel med en separat ledning. En stjerneformet ledningsføring er ikke tilladt. 24 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere