Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Symbolforklaringer Del af produktet Dokumentationshenvisning Ansvar for mangler Produktnavne og varemærker Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelle sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer Transport / opbevaring Opstilling / montering Idrifttagning / drift Indledning Indholdet i denne håndbog Uddybende litteratur Egenskaber MOVIDRIVE, MOVITRAC B og PROFIBUS Adgang til alle informationer Cyklisk og acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP Acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP-V Konfiguration af PROFIBUS-optionskortet Overvågningsfunktioner Diagnose Feltbusmonitor Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Begrænsninger Skematisk visning af sikkerhedskonceptet ud fra eksemplet MOVIDRIVE MDX61B Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation Tilslutning F-DO V-spændingsforsyning Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Før arbejdet påbegyndes Montering og afmontering af et optionskort Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B SBus-tilslutning til enkelt apparat Systembusforbindelse Montering og installation af gateway-kabinet UOH11B Tilslutning og klemmebeskrivelse option DFS11B Tilslutningsdiagram for sikker teknik Enkelttilslutning af MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Gruppetilslutning af MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 3

4 6.6 Stikplacering med PROFIBUS Forbindelse MOVIDRIVE / MOVITRAC B / PROFIBUS Baudrater over 1,5 MBaud Afskærmning og trækning af buskabler Busafslutning Indstilling af stationsadresse Driftsvisninger Option DFS11B PROFIBUS-LED er Projektering og idrifttagning GSD-filernes gyldighed for DFS11B Projektering af PROFIBUS / PROFIsafe med MOVIDRIVE GSD-fil GSD-fil til PROFIBUS DP-V Fremgangsmåden ved projektering DP-konfigurationer til MOVIDRIVE MDX61B Projektering DP-master med MOVITRAC eller gateway GSD-fil GSD-fil til den drift i MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B Idrifttagning af PROFIBUS DP-masteren Konfiguration af PROFIBUS DP-interfacet Driftsmåde (DP-V1-mode) Auto-setup til gateway-drift Indstilling af feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B Indstilling af frekvensomformeren MOVITRAC B Projektering af PROFIsafe med STEP Hardware-opbygning Installation der GSD-fil Konfiguration af DFS i HW-konfig Projektering af en ny konfiguration Parametrering af PROFIsafe-egenskaberne Beskrivelse af F-parametrene Safety-diagnose via PROFIBUS DP Reaktionstider i PROFIsafe-optionen DFS Forløbet ved idrifttagning DFS11B med MOVIDRIVE MDX61B Forberedelse Aktiver MOVIDRIVE MDX61B med DC 24 V eller AC 4 V Forløbet ved idrifttagning af DFS11B med MOVITRAC B (gateway) Forberedelse Aktiver apparaterne med DC 24 V eller AC 4 V Driftsadfærd på PROFIBUS DP Dataudveksling til DFS11B Illustration af DFS i plc ens adresseområde F-periferimodulet til PROFIsafe-optionen DFS Styring af feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B Styringseksempel SIMATIC S7 med MOVIDRIVE MDX61B PROFIBUS DP timeout (MOVIDRIVE MDX61B) Reaktion på feltbus-timeout (MOVIDRIVE MDX61B) Styring af omformeren MOVITRAC B (gateway) Styringseksempel SIMATIC S7 med MOVITRAC B (gateway) SBus-timeout Apparatfejl Feltbus timeout for DFS11B i gateway-drift Programeksempel for SIMATIC S Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

5 8.5 Parametrering via PROFIBUS DP Opbygning af 8-byte-MOVILINK -parameterkanalen Læsning af en parameter via PROFIBUS DP (READ) Skrivning af en parameter via PROFIBUS DP (WRITE) Parametreringens forløb ved PROFIBUS DP Parameter-dataformat Returkoder for parametreringen Særtilfælde Funktioner for PROFIBUS DP-V Introduktion PROFIBUS DP-V Klasse 1 master (C1-master) Klasse 2 master (C2-master) Datasæt (DS) DP-V1-tjenester DP-V1-alarmbearbejdning SEW-omformernes egenskaber DP-V1-parameterkanalens struktur Parametrering via datasæt Afviklingssekvens for DP-V1-master Adressering af forbundne omformere MOVILINK -parametreringsordrer PROFIdrive-parametreringsordrer Projektering af en C1-master Driftsmåde (DP-V1-mode) Programeksempel for SIMATIC S Tekniske data DP-V1 for MOVIDRIVE DFS11B Tekniske data DP-V1 for gateway-drift og MOVITRAC Fejlkoder for DP-V1-tjenesterne Drift af MOVITOOLS -MotionStudio via PROFIBUS Indledning Nødvendig hardware Nødvendig software Installation Konfiguration af SIMATIC NET Konfiguration af SEW-kommunikationsserveren Kommunikationens opbygning Fremgangsmåde Normale problemer ved drift af MOVITOOLS -MotionStudio Fejldiagnose Diagnoseforløb Fejlliste i gateway-drift Fejlskema for PROFIsafe-optionen DFS11B Tekniske data DFS11B til MOVIDRIVE MDX61B DFS11B til MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B Sikkerhedsmodul DFS11B til MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Indeks Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 5

6 Vigtige anvisninger 1 Symbolforklaringer Håndbog 1 Vigtige anvisninger 1.1 Symbolforklaringer Sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation skal overholdes! Fare på grund af elektrisk stød. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Alvorlig fare. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Fare. Mulige følger: Lette eller ubetydelige kvæstelser. Farlig situation. Mulige følger: Skader på apparat og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. 1.2 Del af produktet Håndbogen er en del af feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. 1.3 Dokumentationshenvisning Overholdelsen af dokumentationen er en forudsætning for: fejlfri drift at garantien dækker Læs derfor først denne håndbog omhyggeligt, før du starter med installation og idrifttagning af omformeren med optionskortet DFS11B PROFIBUS. Den foreliggende håndbog forudsætter tilstedeværelsen af og kendskabet til MOVIDRIVE og MOVITRAC -dokumentation, specielt systemhåndbøgerne MOVIDRIVE MDX6B/61B og MOVITRAC B. 6 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

7 Vigtige anvisninger Ansvar for mangler Ansvar for mangler Fagligt ukorrekte handlinger eller handlinger, der ikke er i overensstemmelse med håndbogen, påvirker produktets egenskaber. Dette medfører, at enhver form for krav mod SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG om ansvar for mangler bortfalder. 1.5 Produktnavne og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i håndbogen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.6 Bortskaffelse Overhold de aktuelle nationale bestemmelser! Bortskaf eventuelt de enkelte dele separat, afhængigt af beskaffenhed og eksisterende nationale forskrifter f.eks.: elektronikaffald plast metalplade kobber osv. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 7

8 Sikkerhedsanvisninger 2 Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Feltbusinterface DFS11B må kun installeres og tages i drift ved overholdelse af de gældende ulykkesforebyggende forskrifter og driftsvejledningerne MOVIDRIVE MDX6B/61B og MOVITRAC B! 2.1 Forudgående bemærkninger Nedenstående sikkerhedsanvisninger vedrører anvendelsen af feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne manual. 2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal omgående reklameres over for transportøren Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer Dette kommunikationssystem gør det muligt i vidt omfang at tilpasse omformerne MOVIDRIVE /MOVITRAC til specifikke anlæg. Som ved alle bussystemer er der risiko for en udefra (i forhold til omformeren) ikke synlig ændring af parametrene og dermed af omformerens reaktion. Dette kan resultere i uventet (ikke ukontrolleret) systemreaktion. 2.3 Transport / opbevaring Kontrollér leverancen for eventuelle transportskader straks efter modtagelse. Disse skal i givet fald straks meddeles til transportfirmaet. Ved beskadigelser må produktet ikke tages i drift. Hvis det er nødvendigt skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Mulige skader som følge af forkert opbevaring! Hvis enheden ikke monteres med det samme, skal den opbevares i et tørt og støvfrit rum. 8 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

9 Sikkerhedsanvisninger Opstilling / montering Opstilling / montering Følg anvisningerne i kapitel 6, "Monterings- og installationsanvisninger". 2.5 Idrifttagning / drift Følg anvisningerne i kapitel 7, "Projektering og idrifttagning". Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 9

10 Indledning 3 Indholdet i denne håndbog 3 Indledning 3.1 Indholdet i denne håndbog I denne brugerhåndbog beskrives: Montering af optionskortet PROFIBUS / PROFIsafe DFS11B i feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B. Anvendelse af optionskortet PROFIBUS / PROFIsafe DFS11B i frekvensomformeren MOVITRAC B og i gateway-kabinettet UOH11B. Idrifttagningen af MOVIDRIVE på feltbussystem PROFIBUS. Idrifttagningen af MOVITRAC B på PROFIBUS-gateway. Konfiguration af PROFIBUS med GSD-filer. Konfigurationen af PROFIsafe. Driften af MOVITOOLS -MotionStudio via PROFIBUS. 3.2 Uddybende litteratur For at opnå en ukompliceret og effektiv forbindelse af MOVIDRIVE / MOVITRAC til feltbussystemet PROFIBUS, bør man ud over denne brugerhåndbog til optionen PROFIBUS rekvirere følgende uddybende materialer om temaet feltbus: Håndbog til feltbusapparatprofilen MOVIDRIVE Systemhåndbog til MOVITRAC B Systemhåndbog til MOVIDRIVE MDX61B Håndbøger til MOVITRAC B sikker frakobling Håndbøger vedrørende sikker frakobling til MOVIDRIVE MDX6B/61B I håndbogen til feltbusapparatprofil MOVIDRIVE og i systemhåndbogen til MOVITRAC B forklares ud over beskrivelsen af feltbusparametrene og deres kodning, de mest forskellige styringskoncepter og applikationsmuligheder i form af små eksempler. Håndbogen "Feltbusapparatprofil med parameterbibliotek" til MOVIDRIVE indeholder en liste med alle feltomformerens parametre. Disse parametre kan læses og skrives via de forskellige kommunikationsinterfaces, f.eks. systembus, RS-485 og også via feltbusinterfacet. 1 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

11 Indledning Egenskaber Egenskaber Feltomformere MOVIDRIVE MDX61B og frekvensomformere MOVITRAC B giver med ekstraudstyret DFS11B mulighed for at lave en forbindelse til overordnede automatiseringssystemer via PROFIBUS / PROFIsafe på grund af det effektive universelle feltbusinterface MOVIDRIVE, MOVITRAC B og PROFIBUS Den adfærd hos omformeren, der ligger til grund for PROFIBUS-driften, den såkaldte apparatprofil, er feltbusuafhængig og dermed ensartet. Som bruger får du på den måde mulighed for at udvikle applikationer uafhængigt af feltbussen. Det er således meget nemt at skifte til andre bussystemer som f.eks. DeviceNet Adgang til alle informationer Med PROFIBUS-interfacet giver MOVIDRIVE MDX61B eller MOVITRAC B digital adgang til alle drivenhedsparametre og funktioner. Styringen af feltomformeren sker via de hurtige, cykliske procesdata. Via denne procesdatakanal kan man ud over at angive nominelle værdier, som f.eks. nominelt omdrejningstal, integratortid for acceleration/ deceleration osv. også udløse de forskellige funktioner, som f.eks. frikobling, regulatorspærre, normalstop, hurtigstop osv. Samtidig kan man via denne kanal også tilbagelæse aktuelle værdier fra feltomformeren, som f.eks. aktuelt omdrejningstal, strøm, apparatets tilstand, fejlnummer eller referencemeddelelser Cyklisk og acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP Mens procesdataudvekslingen som regel sker cyklisk, kan enhedens parametre læses og skrives acyklisk via funktionerne READ og WRITE eller via MOVILINK - parameterkanalen. Denne parameterdataudveksling tillader applikationer, hvor alle vigtige parametre for enheden er lagret i den overordnede automatiseringsenhed, så der ikke skal foretages manuel parametrering ved selve feltomformeren Acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP-V1 Med PROFIBUS DP-V1-specifikationen blev der inden for rammerne af PROFIBUS DP-V1-udvidelserne indført nye acykliske READ-/WRITE-tjenester. Disse acykliske tjenester indsættes på specielle telegrammer i den løbende cykliske busdrift, så der er sikret kompatibilitet mellem PROFIBUS DP og PROFIBUS DP-V1. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 11

12 EURODRIVE Indledning 3 Egenskaber Konfiguration af PROFIBUS-optionskortet Generelt er PROFIBUS-optionskortet designet på en sådan måde, at alle feltbusspecifikke indstillinger, som f.eks. stationsadressen og default-busparametre, foretages via hardware-kontakten på optionskortet. Med denne manuelle indstilling kan feltomformeren på kort tid integreres og tilkobles i PROFIBUS-miljøet. [1] PROFIBUS Master MOVITRAC B Digital I/O Analog I/O MOVIDRIVE B MOVIDRIVE B PROFIBUS Fig. 1: PROFIBUS med MOVIDRIVE og MOVITRAC 58687AXX [1] Visualisering Overvågningsfunktioner Anvendelsen af et feltbussystem kræver ekstra overvågningsfunktioner med henblik på drivteknikken, som f.eks. den tidsmæssige overvågning af feltbussen (feltbus-timeout) eller også hurtigstop-koncepter. Overvågningsfunktionerne for MOVIDRIVE / MOVITRAC kan f.eks. tilpasses målrettet til applikationen. På den måde kan man f.eks. fastsætte, hvilken fejlreaktion frekvensomformeren skal udløse i tilfælde af busfejl. Til mange applikationer vil hurtigstop være praktisk. Man kan også fastfryse de seneste setpunkter, så drevet kører videre med de seneste gyldige setpunkter (f.eks. transportbånd). Da styreklemmernes funktion også er garanteret i feltbusdriften, kan man som altid etablere feltbusuafhængige hurtigstop-koncepter via feltomformerens klemmer. 12 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

13 Indledning Egenskaber Diagnose Til idrifttagning og service tilbyder feltomformeren MOVIDRIVE og frekvensomformeren MOVITRAC B talrige diagnosemuligheder. Med den integrerede feltbusmonitor kan man f.eks. både kontrollere de nominelle værdier og de aktuelle værdier, der sendes af styreenheden Feltbusmonitor Desuden får man talrige ekstra informationer om feltbusinterfacets tilstand. Feltbusmonitoren giver sammen med pc-softwaren MOVITOOLS MotionStudio en god mulighed for at foretage diagnosticering. Ud over indstilling af alle parametrene for drivenhed (inklusive feltbusparametrene) bliver det også muligt at få en detaljeret visning af feltbusdataene og oplysningerne om apparatets tilstand. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 13

14 Integreret sikkerhedsteknik 4 Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces 4 Integreret sikkerhedsteknik 4.1 Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces PROFIsafe-feltbusinterfaces har inden for PROFIsafe-interface DFS.. et integreret sikkerhedsorienteret elektronikmodul med en sikker udgang (F-DO). Sikkerhedskonceptet i dette modul er baseret på, at der skal findes en sikker tilstand for alle sikkerhedsorienterede processtørrelser. Ved PROFIsafe-interface DFS.. er det værdien "" for udgangen F-DO. Følgende krav opfyldes med en redundant systemstruktur med to kanaler til sikkerhedsmodulet ved hjælp af egnede overvågningsmekanismer: SIL3 iht. EN 6158 Kategori 4 iht. EN Performance level e iht. EN ISO Når systemet registrerer fejl, reagerer det ved at gå over i sikker tilstand. På den måde sikres sikkerhedsfunktionen i form af den sikre udgang med forbindelsen til en overordnet sikkerhedsstyring via PROFIsafe-kommunikationen. Der udføres ingen lokal analyse eller logisk forarbejdning af den sikre udgang i DFS-interfacets sikkerhedsmodul. Med den sikre udgang F-DO kan 24-V-indgangen "Sikkert stop" deaktiveres ved MOVIDRIVE /MOVITRAC -omformerens X17, så drivenheden deaktiveres af hensyn til sikkerheden. I den forbindelse skal nedenstående sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE /MOVITRAC -omformeren samt alle sikkerhedsanvisninger, betingelser og installationsanvisninger i denne håndbog overholdes. OBS! MOVIDRIVE / MOVITRAC sikkerhedsfunktion er kun tilladt til applikationer op til kategori 3 iht. EN Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

15 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC I tilfælde af fare skal potentiel risiko for skade udelukkes hurtigst muligt. Farlige motorbevægelser undgåes som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop. Omformerne MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B udmærker sig ved, at der kan tilsluttes et eksternt, fejlsikkert og typegodkendt sikkerhedsrelæ (iht. sikkerhedskategori 3, EN 954-1). Hvis en NØDSTOP-udløser (f.eks. NØDSTOPtaste med rastefunktion) aktiveres, afbrydes strømmen til samtlige aktive elementer (udkobling af sluttrinstyringens sikkerhedsorienterede 24 V-forsyningsspænding), som er nødvendige for at kunne generere impulserne i udgangstrinnet (IGBT). Ved hjælp af deaktiveringen ved både plus- og minuspolen af 24 V-strømforsyningen sikres det, at den forsyningsspænding, der er nødvendig for omformerens funktion samt for etableringen af et drejefelt af impulsmønstre (som gør det muligt at etablere et drejefelt), er sikkert afbrudt. På den måde kan der ikke ske automatisk genstart. I stedet for en galvanisk separation af drivenhed og strømforsyning gennem kontaktorer og afbrydere, forhindrer den her beskrevne udkobling af 24 V-spændingsforsyningen sikkert styringen af effekthalvlederne i feltomformeren. Dermed afbrydes den pågældende motors udvikling af et drejefelt. Den enkelte motor kan i denne tilstand ikke udvikle noget drejemoment til trods for at strømforsyningen stadig er sluttet til. Kravene til sikkerhedsrelæet er nøje fastlagt i de følgende afsnit, og skal følges nøje. Ved hjælp af en korrekt ekstern afbryder, som går via et sikkerhedsrelæ med følgende egenskaber: minimum godkendt til sikkerhedskategori 3 udkobling mindst til sikkerhedskategori 3 kan omformerne MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B anvendes med sikkert stop iht. stop-kategori eller 1 (iht. EN 624-1) og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. sikkerhedskategori 3 (EN 954-1) Begrænsninger Hvis DC 24 V-spændingsforsyning udelukkende deaktiveres af sikkerhedshensyn på pluspolen, må der ikke forekomme testimpulser ved pluspolen i deaktiveret tilstand. Advarsel: Sikkerhedskonceptet er kun egnet til gennemførsel af mekaniske arbejder på motordrevne anlægs-/maskinkomponenter. Advarsel: Anlægs-/maskinproducenten skal under alle omstændigheder udarbejde en anlægs-/maskinspecifik risikoanalyse og tage hensyn til anvendelsen af omformeren MOVIDRIVE MDX 61B og MOVITRAC B. Advarsel, livsfare: Ved udkobling af 24 V-spændingsforsyningen er der stadig spænding på omformerens mellemkreds. Advarsel: Under arbejde på den elektriske del af systemet, skal spændingsforsyningen afbrydes via en ekstern afbryderknap. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 15

16 Integreret sikkerhedsteknik 4 Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Skematisk visning af sikkerhedskonceptet ud fra eksemplet MOVIDRIVE MDX61B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V SV24 GND 24V SV24 S VI 24 SNT [3] MOVIDRIVE B CAN RS485 Binary IN [9] Binary OUT [16] [8] [1] Analog IN Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L3 Fig. 2: Skematisk visning af "Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE MDX61B" 61519AXX [1] Højspændingsomformer [2] Lavspændingsomformer [3] Sikkerhedsrelæ (ekstern) mindst godkendt til kategori 3 iht. EN [4] Sikkerhedsorienteret 24 V-spændingsforsyning [5] Sikkerhedsomformer (SNT) [6] Potentialdeling [7] Sikkerhedskredsløb [8] Tilbagemelding til styringskernen: Spændingsforsyning til aktivering af udgangstrin O.K. (ikke i sikkerhedskredsløbet) [9] Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorer [1] 24 V-sikkerhedsomformer udkoblet / bremse slået til (ikke i sikkerhedskredsløbet) [11] Motor [12] Effektdel [13] Temperaturmåling [14] Positionsmåling [15] Pulsbreddemodulerede (PWM) signaler til udgangstrin [16] Styringskerne [17] Feltbustilslutning Denne principielle illustration gælder også for MOVITRAC B. 16 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

17 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation 5 5 Sikkerhedstekniske påbud Informationer vedrørende de sikkerhedstekniske betingelser findes i følgende materialer: Håndbog "MOVIDRIVE MDX6B / 61B Sikker frakobling Betingelser" Håndbog "MOVITRAC B Sikker frakobling Betingelser" 5.1 Krav til installation Tilslutning F-DO Den maksimale strømbelastning af den sikkerhedsorienterede binære udgang F-DO er DC 1 A. Den sikkerhedsorienterede binære udgang er 2-polet, er udført som P-M-kontakt og aktiveres via PROFIsafe af en overordnet sikkerhedsstyring. Tilslutningen af en aktuator til den sikre udgang F-DO skal generelt ske 2-polet mellem P- og M-kontaktudgangen (F-DO_P og F-DO_M). Den etpolede tilslutning mellem F-DO_P og referencepotentialet GND er ikke tilladt og medfører en fejltilstand, så snart udgangen aktiveres. Den sikre udgang testes cyklisk internt. Med en frakobling er testimpulserne til tilslutningsklemmerne dog ikke synlige, og der skal ikke tages hensyn til dem under driften V-spændingsforsyning DC 24 V-forsyningsspændingen/-erne til DFS11B og alle deltagerne, der er sluttet til feltbussen, skal være udført som sikker funktionslavspænding. I den forbindelse skal spændingen ligge inden for de grænseværdier, der er fastlagt i de tekniske data. Desuden må følgende spændingsværdier ikke overskrides i tilfælde af fejl (iht. EN 695): Maks. DC 6 V, maks. DC 12 V i 2 ms. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 17

18 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B 6 Monterings- og installationsanvisninger I dette kapitel får du anvisninger vedrørende montering og installation af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B, MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B. 6.1 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Monteringen eller afmonteringen af optionskort på MOVIDRIVE MDX61B størrelse må kun foretages af SEW-EURODRIVE. Montering eller afmontering af optionskort foretaget af brugeren er kun mulig ved MOVIDRIVE MDX61B størrelse 1 til 6. Optionskort DFS11B skal sluttes til feltbusstikplads [1]. [1] F-ADDRESS X31 DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX [1] Feltbusstikplads 18 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

19 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Før arbejdet påbegyndes Optionskortet DFS11B skal monteres på feltbusstikpladsen. Vær opmærksom på følgende anvisninger før montering eller afmontering af optionskortet: Sørg for at omformeren er fri for spænding. Frakobl 24 V DC og netspænding. Aflad med egnede foranstaltninger (afledningsbånd, sko med ledningsevne osv.), før optionskortet berøres. Fjern betjeningsapparatet og frontafdækningen før montering af optionskortet. Monter atter betjeningsapparatet og frontafdækningen efter montering af optionskortet. Opbevar optionskortet i originalemballagen og tag det først ud umiddelbart før monteringen. Tag kun fat i optionskortet i kanten af printpladen. Rør ikke ved konstruktionsdele. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 19

20 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Montering og afmontering af et optionskort Fig. 3: Montering af et optionskort i MOVIDRIVE MDX61B størrelse AXX 1. Løsn optionskortholderens to skruer. Træk optionskortholderen lige (må ikke sidde skævt!) ud af stikket. 2. Løs den sorte afdæknings 2 skruer på optionskortholderen. Tag den sorte afdækning ud. 3. Isæt optionskortet med 3 skruer omhyggeligt i de dertil beregnede huller på optionskortholderen. 4. Sæt optionskortholderen med monteret optionskort i stikpladsen igen med et moderat tryk. Skru optionskortholderen fast igen med de to skruer. 5. Optionskortet afmonteres i omvendt rækkefølge. 2 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

21 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B MOVITRAC B har ikke brug for en særlig firmwarestatus. Optionskort til MOVITRAC B må kun monteres og afmonteres af medarbejdere fra SEW-EURODRIVE SBus-tilslutning til enkelt apparat MOVITRAC B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO [1] S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 X H L ^ AS 1 H1 H2 X V = - 24V IO GND X X AXX [1] Afslutningsmodstand aktiveret, S1 = ON DFS11B har en integreret SBus-afslutningsmodstand og skal dermed altid installeres i starten af SBus-forbindelsen. DFS11B har altid adresse. X46 X26 Beskrivelse X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 21

22 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B X46 X26 Beskrivelse X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 DC 24 V X12 Beskrivelse X12:8 +24 V indgang X12:9 GND Referencepotentiale binære indgange X31 Beskrivelse X31:1 Sikker udgang F_DO_M X31:2 Sikker udgang F_DO_P X31:3 Spændingsforsyning til den sikre udgang GND X31:4 Spændingsforsyning til den sikre udgang 24V_LS X31:5 Elektronikforsyning GND X31:6 Elektronikforsyning 24V_PS Beskrivelse af LED erne LED Betydning R RUN modulstatus (grøn) BF BUS-FAULT Busstatus (rød ved fejl, ellers deaktiveret) FS Status for safety-optionen (grøn i normal drift) FDO Status for den sikre udgang (orange) For en enkel kabelføring kan DFS11B forsynes med 24 V jævnspænding fra X46.7 for MOVITRAC til X26.7. Ved forsyning af DFS11B med MOVITRAC skal MOVITRAC selv forsynes med 24 V jævnspænding ved klemme X12.8 og X12.9. Ledningslængden til strømforsyningen 24V_LS og 24V_PS må ikke være over 3 m. 22 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

23 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Systembusforbindelse MOVITRAC B DFS11B R FS BF FDO S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 H L ^ X AS 1 H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Fig. 4: Systembusforbindelse 6151AXX DFS GND SC11 SC12 MOVITRAC B GND SC22 SC21 SC12 SC11 S12 Beskrivelse Systembus reference Systembus high Systembus low Beskrivelse Systembus reference Systembus low, udgående Systembus high, udgående Systembus low, indgående Systembus high, indgående Systembus afslutningsmodstand Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 23

24 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Vær opmærksom på følgende: Anvend et 2x2-trådet, parvist snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med afskærmning i kobberflet). Placer skærmen på begge fladt ved elektronikskærmklemmen for MOVITRAC og skærmenderne derudover på GND. Kablet skal opfylde følgende specifikation: Koretværsnit,75 mm 2 Ledningsmodstand 12 Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m ved 1 khz Den tilladte samlede ledningslængde er afhængig af den indstillede SBus-baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Tilkobl systembussens afslutningsmodstand (S1 = ON) i slutningen af systembusforbindelsen. Ved de andre enheder slukkes for afslutningsmodstanden (S1 = OFF). Gateway DFS11B skal altid være i starten eller slutningen af systembusforbindelsen og har en fast indbygget afslutningsmodstand. Der må ikke optræde potentialforskydning mellem de enheder, der forbindes med SBus. Undgå potentialforskydning ved hjælp af egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparaternes stel med en separat ledning. En stjerneformet ledningsføring er ikke tilladt. 24 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/ / DA

Håndbog. Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/ / DA Drivteknik \ Automatisering af drivenheder \ Systemintegration \ Service Feltbusinterface DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikkert stop) Udgave 10/2007 11648295 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Styring MOVI-PLC advanced DH.4B Udgave 4/7 49748 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... 5 Indledning...

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) Udgave 3/21 Manual 151 6182 / DK SEW-EURODRIVE ndholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Forskelle DFP11A / DFP21A... 6 2.2

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Feltbusinterface DFE24B EtherCAT. Håndbog. Udgave 05/2007 11571896 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Feltbusinterface DFE24B EtherCAT. Håndbog. Udgave 05/2007 11571896 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterface DFE24B EtherCAT Udgave 5/27 11571896 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 6

Læs mere

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Styring MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Udgave 0/008 6690 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Generelle anvisninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/2011 19387296 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Håndbog. Styring MOVI-PLC basic DHP11B.. Udgave 06/ / DA FA37A100

Håndbog. Styring MOVI-PLC basic DHP11B.. Udgave 06/ / DA FA37A100 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Styring MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Udgave 6/6 4749 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... 5 Indledning...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet. Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet. Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Feltbus-interface DFD11B DeviceNet Udgave 11/2004 11284498 / DA FA361530 Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus FA362 Udgave 1/25 11313595 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Feltbusinterface PROFIBUS DP-V1 UFP11A

Feltbusinterface PROFIBUS DP-V1 UFP11A Feltbusinterface PROFIBUS DP-V1 UFP11A Udgave 02/2004 Håndbog 11254483 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Systemoversigt...4 2 Opbygning...5 2.1 Set forfra...5 3 Installation

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator Smart-Dupline masterkanalgenerator Beskrivelse Fordele Integreret system. Dupline er varemærket for Carlo Gavazzi's 2-leder bus-system. Omkostningsbesparende. Bussystemet er en velafprøvet metode til at

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A

Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A Feltbusgrænseflade CANopen UFO11A Udgave 11/2002 Manual 1054 1284 / DA 1 Opbygning... 4 1.1 Grænseflade set forfra... 4 2 Installation og drift uden PC... 5 2.1 Installationsanvisninger... 5 2.2 Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Vind- og Regnmelder type WR-MOD 501 Ret til ændringer uden varsel

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Udgave 06/2002 Manual 1052 5181 / DA Indholdsfortegnelse 1 Systemoversigt... 4 2 Opbygning... 5 2.1 Feltbusgrænseflade UFI11A set forfra... 5 3 Installation og drift

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Drivstationsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Services. Feltbusinterface DFE33B EtherNet/IP. Håndbog. Udgave 04/ / DA

Drivstationsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Services. Feltbusinterface DFE33B EtherNet/IP. Håndbog. Udgave 04/ / DA Drivstationsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Services Feltbusinterface DFE33B EtherNet/IP Udgave 04/2008 11637498 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Generelle anvisninger... 6

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere