Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/ / DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Symbolforklaringer Del af produktet Dokumentationshenvisning Ansvar for mangler Produktnavne og varemærker Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelle sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer Transport / opbevaring Opstilling / montering Idrifttagning / drift Indledning Indholdet i denne håndbog Uddybende litteratur Egenskaber MOVIDRIVE, MOVITRAC B og PROFIBUS Adgang til alle informationer Cyklisk og acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP Acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP-V Konfiguration af PROFIBUS-optionskortet Overvågningsfunktioner Diagnose Feltbusmonitor Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Begrænsninger Skematisk visning af sikkerhedskonceptet ud fra eksemplet MOVIDRIVE MDX61B Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation Tilslutning F-DO V-spændingsforsyning Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Før arbejdet påbegyndes Montering og afmontering af et optionskort Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B SBus-tilslutning til enkelt apparat Systembusforbindelse Montering og installation af gateway-kabinet UOH11B Tilslutning og klemmebeskrivelse option DFS11B Tilslutningsdiagram for sikker teknik Enkelttilslutning af MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Gruppetilslutning af MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 3

4 6.6 Stikplacering med PROFIBUS Forbindelse MOVIDRIVE / MOVITRAC B / PROFIBUS Baudrater over 1,5 MBaud Afskærmning og trækning af buskabler Busafslutning Indstilling af stationsadresse Driftsvisninger Option DFS11B PROFIBUS-LED er Projektering og idrifttagning GSD-filernes gyldighed for DFS11B Projektering af PROFIBUS / PROFIsafe med MOVIDRIVE GSD-fil GSD-fil til PROFIBUS DP-V Fremgangsmåden ved projektering DP-konfigurationer til MOVIDRIVE MDX61B Projektering DP-master med MOVITRAC eller gateway GSD-fil GSD-fil til den drift i MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B Idrifttagning af PROFIBUS DP-masteren Konfiguration af PROFIBUS DP-interfacet Driftsmåde (DP-V1-mode) Auto-setup til gateway-drift Indstilling af feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B Indstilling af frekvensomformeren MOVITRAC B Projektering af PROFIsafe med STEP Hardware-opbygning Installation der GSD-fil Konfiguration af DFS i HW-konfig Projektering af en ny konfiguration Parametrering af PROFIsafe-egenskaberne Beskrivelse af F-parametrene Safety-diagnose via PROFIBUS DP Reaktionstider i PROFIsafe-optionen DFS Forløbet ved idrifttagning DFS11B med MOVIDRIVE MDX61B Forberedelse Aktiver MOVIDRIVE MDX61B med DC 24 V eller AC 4 V Forløbet ved idrifttagning af DFS11B med MOVITRAC B (gateway) Forberedelse Aktiver apparaterne med DC 24 V eller AC 4 V Driftsadfærd på PROFIBUS DP Dataudveksling til DFS11B Illustration af DFS i plc ens adresseområde F-periferimodulet til PROFIsafe-optionen DFS Styring af feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B Styringseksempel SIMATIC S7 med MOVIDRIVE MDX61B PROFIBUS DP timeout (MOVIDRIVE MDX61B) Reaktion på feltbus-timeout (MOVIDRIVE MDX61B) Styring af omformeren MOVITRAC B (gateway) Styringseksempel SIMATIC S7 med MOVITRAC B (gateway) SBus-timeout Apparatfejl Feltbus timeout for DFS11B i gateway-drift Programeksempel for SIMATIC S Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

5 8.5 Parametrering via PROFIBUS DP Opbygning af 8-byte-MOVILINK -parameterkanalen Læsning af en parameter via PROFIBUS DP (READ) Skrivning af en parameter via PROFIBUS DP (WRITE) Parametreringens forløb ved PROFIBUS DP Parameter-dataformat Returkoder for parametreringen Særtilfælde Funktioner for PROFIBUS DP-V Introduktion PROFIBUS DP-V Klasse 1 master (C1-master) Klasse 2 master (C2-master) Datasæt (DS) DP-V1-tjenester DP-V1-alarmbearbejdning SEW-omformernes egenskaber DP-V1-parameterkanalens struktur Parametrering via datasæt Afviklingssekvens for DP-V1-master Adressering af forbundne omformere MOVILINK -parametreringsordrer PROFIdrive-parametreringsordrer Projektering af en C1-master Driftsmåde (DP-V1-mode) Programeksempel for SIMATIC S Tekniske data DP-V1 for MOVIDRIVE DFS11B Tekniske data DP-V1 for gateway-drift og MOVITRAC Fejlkoder for DP-V1-tjenesterne Drift af MOVITOOLS -MotionStudio via PROFIBUS Indledning Nødvendig hardware Nødvendig software Installation Konfiguration af SIMATIC NET Konfiguration af SEW-kommunikationsserveren Kommunikationens opbygning Fremgangsmåde Normale problemer ved drift af MOVITOOLS -MotionStudio Fejldiagnose Diagnoseforløb Fejlliste i gateway-drift Fejlskema for PROFIsafe-optionen DFS11B Tekniske data DFS11B til MOVIDRIVE MDX61B DFS11B til MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B Sikkerhedsmodul DFS11B til MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B Indeks Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 5

6 Vigtige anvisninger 1 Symbolforklaringer Håndbog 1 Vigtige anvisninger 1.1 Symbolforklaringer Sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation skal overholdes! Fare på grund af elektrisk stød. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Alvorlig fare. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Fare. Mulige følger: Lette eller ubetydelige kvæstelser. Farlig situation. Mulige følger: Skader på apparat og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. 1.2 Del af produktet Håndbogen er en del af feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. 1.3 Dokumentationshenvisning Overholdelsen af dokumentationen er en forudsætning for: fejlfri drift at garantien dækker Læs derfor først denne håndbog omhyggeligt, før du starter med installation og idrifttagning af omformeren med optionskortet DFS11B PROFIBUS. Den foreliggende håndbog forudsætter tilstedeværelsen af og kendskabet til MOVIDRIVE og MOVITRAC -dokumentation, specielt systemhåndbøgerne MOVIDRIVE MDX6B/61B og MOVITRAC B. 6 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

7 Vigtige anvisninger Ansvar for mangler Ansvar for mangler Fagligt ukorrekte handlinger eller handlinger, der ikke er i overensstemmelse med håndbogen, påvirker produktets egenskaber. Dette medfører, at enhver form for krav mod SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG om ansvar for mangler bortfalder. 1.5 Produktnavne og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i håndbogen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.6 Bortskaffelse Overhold de aktuelle nationale bestemmelser! Bortskaf eventuelt de enkelte dele separat, afhængigt af beskaffenhed og eksisterende nationale forskrifter f.eks.: elektronikaffald plast metalplade kobber osv. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 7

8 Sikkerhedsanvisninger 2 Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Feltbusinterface DFS11B må kun installeres og tages i drift ved overholdelse af de gældende ulykkesforebyggende forskrifter og driftsvejledningerne MOVIDRIVE MDX6B/61B og MOVITRAC B! 2.1 Forudgående bemærkninger Nedenstående sikkerhedsanvisninger vedrører anvendelsen af feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne manual. 2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal omgående reklameres over for transportøren Generelle sikkerhedsanvisninger i forbindelse med bussystemer Dette kommunikationssystem gør det muligt i vidt omfang at tilpasse omformerne MOVIDRIVE /MOVITRAC til specifikke anlæg. Som ved alle bussystemer er der risiko for en udefra (i forhold til omformeren) ikke synlig ændring af parametrene og dermed af omformerens reaktion. Dette kan resultere i uventet (ikke ukontrolleret) systemreaktion. 2.3 Transport / opbevaring Kontrollér leverancen for eventuelle transportskader straks efter modtagelse. Disse skal i givet fald straks meddeles til transportfirmaet. Ved beskadigelser må produktet ikke tages i drift. Hvis det er nødvendigt skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Mulige skader som følge af forkert opbevaring! Hvis enheden ikke monteres med det samme, skal den opbevares i et tørt og støvfrit rum. 8 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

9 Sikkerhedsanvisninger Opstilling / montering Opstilling / montering Følg anvisningerne i kapitel 6, "Monterings- og installationsanvisninger". 2.5 Idrifttagning / drift Følg anvisningerne i kapitel 7, "Projektering og idrifttagning". Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 9

10 Indledning 3 Indholdet i denne håndbog 3 Indledning 3.1 Indholdet i denne håndbog I denne brugerhåndbog beskrives: Montering af optionskortet PROFIBUS / PROFIsafe DFS11B i feltomformeren MOVIDRIVE MDX61B. Anvendelse af optionskortet PROFIBUS / PROFIsafe DFS11B i frekvensomformeren MOVITRAC B og i gateway-kabinettet UOH11B. Idrifttagningen af MOVIDRIVE på feltbussystem PROFIBUS. Idrifttagningen af MOVITRAC B på PROFIBUS-gateway. Konfiguration af PROFIBUS med GSD-filer. Konfigurationen af PROFIsafe. Driften af MOVITOOLS -MotionStudio via PROFIBUS. 3.2 Uddybende litteratur For at opnå en ukompliceret og effektiv forbindelse af MOVIDRIVE / MOVITRAC til feltbussystemet PROFIBUS, bør man ud over denne brugerhåndbog til optionen PROFIBUS rekvirere følgende uddybende materialer om temaet feltbus: Håndbog til feltbusapparatprofilen MOVIDRIVE Systemhåndbog til MOVITRAC B Systemhåndbog til MOVIDRIVE MDX61B Håndbøger til MOVITRAC B sikker frakobling Håndbøger vedrørende sikker frakobling til MOVIDRIVE MDX6B/61B I håndbogen til feltbusapparatprofil MOVIDRIVE og i systemhåndbogen til MOVITRAC B forklares ud over beskrivelsen af feltbusparametrene og deres kodning, de mest forskellige styringskoncepter og applikationsmuligheder i form af små eksempler. Håndbogen "Feltbusapparatprofil med parameterbibliotek" til MOVIDRIVE indeholder en liste med alle feltomformerens parametre. Disse parametre kan læses og skrives via de forskellige kommunikationsinterfaces, f.eks. systembus, RS-485 og også via feltbusinterfacet. 1 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

11 Indledning Egenskaber Egenskaber Feltomformere MOVIDRIVE MDX61B og frekvensomformere MOVITRAC B giver med ekstraudstyret DFS11B mulighed for at lave en forbindelse til overordnede automatiseringssystemer via PROFIBUS / PROFIsafe på grund af det effektive universelle feltbusinterface MOVIDRIVE, MOVITRAC B og PROFIBUS Den adfærd hos omformeren, der ligger til grund for PROFIBUS-driften, den såkaldte apparatprofil, er feltbusuafhængig og dermed ensartet. Som bruger får du på den måde mulighed for at udvikle applikationer uafhængigt af feltbussen. Det er således meget nemt at skifte til andre bussystemer som f.eks. DeviceNet Adgang til alle informationer Med PROFIBUS-interfacet giver MOVIDRIVE MDX61B eller MOVITRAC B digital adgang til alle drivenhedsparametre og funktioner. Styringen af feltomformeren sker via de hurtige, cykliske procesdata. Via denne procesdatakanal kan man ud over at angive nominelle værdier, som f.eks. nominelt omdrejningstal, integratortid for acceleration/ deceleration osv. også udløse de forskellige funktioner, som f.eks. frikobling, regulatorspærre, normalstop, hurtigstop osv. Samtidig kan man via denne kanal også tilbagelæse aktuelle værdier fra feltomformeren, som f.eks. aktuelt omdrejningstal, strøm, apparatets tilstand, fejlnummer eller referencemeddelelser Cyklisk og acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP Mens procesdataudvekslingen som regel sker cyklisk, kan enhedens parametre læses og skrives acyklisk via funktionerne READ og WRITE eller via MOVILINK - parameterkanalen. Denne parameterdataudveksling tillader applikationer, hvor alle vigtige parametre for enheden er lagret i den overordnede automatiseringsenhed, så der ikke skal foretages manuel parametrering ved selve feltomformeren Acyklisk dataudveksling via PROFIBUS DP-V1 Med PROFIBUS DP-V1-specifikationen blev der inden for rammerne af PROFIBUS DP-V1-udvidelserne indført nye acykliske READ-/WRITE-tjenester. Disse acykliske tjenester indsættes på specielle telegrammer i den løbende cykliske busdrift, så der er sikret kompatibilitet mellem PROFIBUS DP og PROFIBUS DP-V1. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 11

12 EURODRIVE Indledning 3 Egenskaber Konfiguration af PROFIBUS-optionskortet Generelt er PROFIBUS-optionskortet designet på en sådan måde, at alle feltbusspecifikke indstillinger, som f.eks. stationsadressen og default-busparametre, foretages via hardware-kontakten på optionskortet. Med denne manuelle indstilling kan feltomformeren på kort tid integreres og tilkobles i PROFIBUS-miljøet. [1] PROFIBUS Master MOVITRAC B Digital I/O Analog I/O MOVIDRIVE B MOVIDRIVE B PROFIBUS Fig. 1: PROFIBUS med MOVIDRIVE og MOVITRAC 58687AXX [1] Visualisering Overvågningsfunktioner Anvendelsen af et feltbussystem kræver ekstra overvågningsfunktioner med henblik på drivteknikken, som f.eks. den tidsmæssige overvågning af feltbussen (feltbus-timeout) eller også hurtigstop-koncepter. Overvågningsfunktionerne for MOVIDRIVE / MOVITRAC kan f.eks. tilpasses målrettet til applikationen. På den måde kan man f.eks. fastsætte, hvilken fejlreaktion frekvensomformeren skal udløse i tilfælde af busfejl. Til mange applikationer vil hurtigstop være praktisk. Man kan også fastfryse de seneste setpunkter, så drevet kører videre med de seneste gyldige setpunkter (f.eks. transportbånd). Da styreklemmernes funktion også er garanteret i feltbusdriften, kan man som altid etablere feltbusuafhængige hurtigstop-koncepter via feltomformerens klemmer. 12 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

13 Indledning Egenskaber Diagnose Til idrifttagning og service tilbyder feltomformeren MOVIDRIVE og frekvensomformeren MOVITRAC B talrige diagnosemuligheder. Med den integrerede feltbusmonitor kan man f.eks. både kontrollere de nominelle værdier og de aktuelle værdier, der sendes af styreenheden Feltbusmonitor Desuden får man talrige ekstra informationer om feltbusinterfacets tilstand. Feltbusmonitoren giver sammen med pc-softwaren MOVITOOLS MotionStudio en god mulighed for at foretage diagnosticering. Ud over indstilling af alle parametrene for drivenhed (inklusive feltbusparametrene) bliver det også muligt at få en detaljeret visning af feltbusdataene og oplysningerne om apparatets tilstand. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 13

14 Integreret sikkerhedsteknik 4 Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces 4 Integreret sikkerhedsteknik 4.1 Sikkerhedskoncept PROFIsafe for feltbusinterfaces PROFIsafe-feltbusinterfaces har inden for PROFIsafe-interface DFS.. et integreret sikkerhedsorienteret elektronikmodul med en sikker udgang (F-DO). Sikkerhedskonceptet i dette modul er baseret på, at der skal findes en sikker tilstand for alle sikkerhedsorienterede processtørrelser. Ved PROFIsafe-interface DFS.. er det værdien "" for udgangen F-DO. Følgende krav opfyldes med en redundant systemstruktur med to kanaler til sikkerhedsmodulet ved hjælp af egnede overvågningsmekanismer: SIL3 iht. EN 6158 Kategori 4 iht. EN Performance level e iht. EN ISO Når systemet registrerer fejl, reagerer det ved at gå over i sikker tilstand. På den måde sikres sikkerhedsfunktionen i form af den sikre udgang med forbindelsen til en overordnet sikkerhedsstyring via PROFIsafe-kommunikationen. Der udføres ingen lokal analyse eller logisk forarbejdning af den sikre udgang i DFS-interfacets sikkerhedsmodul. Med den sikre udgang F-DO kan 24-V-indgangen "Sikkert stop" deaktiveres ved MOVIDRIVE /MOVITRAC -omformerens X17, så drivenheden deaktiveres af hensyn til sikkerheden. I den forbindelse skal nedenstående sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE /MOVITRAC -omformeren samt alle sikkerhedsanvisninger, betingelser og installationsanvisninger i denne håndbog overholdes. OBS! MOVIDRIVE / MOVITRAC sikkerhedsfunktion er kun tilladt til applikationer op til kategori 3 iht. EN Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

15 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC I tilfælde af fare skal potentiel risiko for skade udelukkes hurtigst muligt. Farlige motorbevægelser undgåes som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop. Omformerne MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B udmærker sig ved, at der kan tilsluttes et eksternt, fejlsikkert og typegodkendt sikkerhedsrelæ (iht. sikkerhedskategori 3, EN 954-1). Hvis en NØDSTOP-udløser (f.eks. NØDSTOPtaste med rastefunktion) aktiveres, afbrydes strømmen til samtlige aktive elementer (udkobling af sluttrinstyringens sikkerhedsorienterede 24 V-forsyningsspænding), som er nødvendige for at kunne generere impulserne i udgangstrinnet (IGBT). Ved hjælp af deaktiveringen ved både plus- og minuspolen af 24 V-strømforsyningen sikres det, at den forsyningsspænding, der er nødvendig for omformerens funktion samt for etableringen af et drejefelt af impulsmønstre (som gør det muligt at etablere et drejefelt), er sikkert afbrudt. På den måde kan der ikke ske automatisk genstart. I stedet for en galvanisk separation af drivenhed og strømforsyning gennem kontaktorer og afbrydere, forhindrer den her beskrevne udkobling af 24 V-spændingsforsyningen sikkert styringen af effekthalvlederne i feltomformeren. Dermed afbrydes den pågældende motors udvikling af et drejefelt. Den enkelte motor kan i denne tilstand ikke udvikle noget drejemoment til trods for at strømforsyningen stadig er sluttet til. Kravene til sikkerhedsrelæet er nøje fastlagt i de følgende afsnit, og skal følges nøje. Ved hjælp af en korrekt ekstern afbryder, som går via et sikkerhedsrelæ med følgende egenskaber: minimum godkendt til sikkerhedskategori 3 udkobling mindst til sikkerhedskategori 3 kan omformerne MOVIDRIVE MDX61B og MOVITRAC B anvendes med sikkert stop iht. stop-kategori eller 1 (iht. EN 624-1) og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. sikkerhedskategori 3 (EN 954-1) Begrænsninger Hvis DC 24 V-spændingsforsyning udelukkende deaktiveres af sikkerhedshensyn på pluspolen, må der ikke forekomme testimpulser ved pluspolen i deaktiveret tilstand. Advarsel: Sikkerhedskonceptet er kun egnet til gennemførsel af mekaniske arbejder på motordrevne anlægs-/maskinkomponenter. Advarsel: Anlægs-/maskinproducenten skal under alle omstændigheder udarbejde en anlægs-/maskinspecifik risikoanalyse og tage hensyn til anvendelsen af omformeren MOVIDRIVE MDX 61B og MOVITRAC B. Advarsel, livsfare: Ved udkobling af 24 V-spændingsforsyningen er der stadig spænding på omformerens mellemkreds. Advarsel: Under arbejde på den elektriske del af systemet, skal spændingsforsyningen afbrydes via en ekstern afbryderknap. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 15

16 Integreret sikkerhedsteknik 4 Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE og MOVITRAC Skematisk visning af sikkerhedskonceptet ud fra eksemplet MOVIDRIVE MDX61B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V SV24 GND 24V SV24 S VI 24 SNT [3] MOVIDRIVE B CAN RS485 Binary IN [9] Binary OUT [16] [8] [1] Analog IN Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L3 Fig. 2: Skematisk visning af "Sikkerhedskoncept for MOVIDRIVE MDX61B" 61519AXX [1] Højspændingsomformer [2] Lavspændingsomformer [3] Sikkerhedsrelæ (ekstern) mindst godkendt til kategori 3 iht. EN [4] Sikkerhedsorienteret 24 V-spændingsforsyning [5] Sikkerhedsomformer (SNT) [6] Potentialdeling [7] Sikkerhedskredsløb [8] Tilbagemelding til styringskernen: Spændingsforsyning til aktivering af udgangstrin O.K. (ikke i sikkerhedskredsløbet) [9] Spændingsforsyning til aktivering af effekttransistorer [1] 24 V-sikkerhedsomformer udkoblet / bremse slået til (ikke i sikkerhedskredsløbet) [11] Motor [12] Effektdel [13] Temperaturmåling [14] Positionsmåling [15] Pulsbreddemodulerede (PWM) signaler til udgangstrin [16] Styringskerne [17] Feltbustilslutning Denne principielle illustration gælder også for MOVITRAC B. 16 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

17 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation 5 5 Sikkerhedstekniske påbud Informationer vedrørende de sikkerhedstekniske betingelser findes i følgende materialer: Håndbog "MOVIDRIVE MDX6B / 61B Sikker frakobling Betingelser" Håndbog "MOVITRAC B Sikker frakobling Betingelser" 5.1 Krav til installation Tilslutning F-DO Den maksimale strømbelastning af den sikkerhedsorienterede binære udgang F-DO er DC 1 A. Den sikkerhedsorienterede binære udgang er 2-polet, er udført som P-M-kontakt og aktiveres via PROFIsafe af en overordnet sikkerhedsstyring. Tilslutningen af en aktuator til den sikre udgang F-DO skal generelt ske 2-polet mellem P- og M-kontaktudgangen (F-DO_P og F-DO_M). Den etpolede tilslutning mellem F-DO_P og referencepotentialet GND er ikke tilladt og medfører en fejltilstand, så snart udgangen aktiveres. Den sikre udgang testes cyklisk internt. Med en frakobling er testimpulserne til tilslutningsklemmerne dog ikke synlige, og der skal ikke tages hensyn til dem under driften V-spændingsforsyning DC 24 V-forsyningsspændingen/-erne til DFS11B og alle deltagerne, der er sluttet til feltbussen, skal være udført som sikker funktionslavspænding. I den forbindelse skal spændingen ligge inden for de grænseværdier, der er fastlagt i de tekniske data. Desuden må følgende spændingsværdier ikke overskrides i tilfælde af fejl (iht. EN 695): Maks. DC 6 V, maks. DC 12 V i 2 ms. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 17

18 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B 6 Monterings- og installationsanvisninger I dette kapitel får du anvisninger vedrørende montering og installation af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B, MOVITRAC B og gateway-kabinet UOH11B. 6.1 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Monteringen eller afmonteringen af optionskort på MOVIDRIVE MDX61B størrelse må kun foretages af SEW-EURODRIVE. Montering eller afmontering af optionskort foretaget af brugeren er kun mulig ved MOVIDRIVE MDX61B størrelse 1 til 6. Optionskort DFS11B skal sluttes til feltbusstikplads [1]. [1] F-ADDRESS X31 DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX [1] Feltbusstikplads 18 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

19 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Før arbejdet påbegyndes Optionskortet DFS11B skal monteres på feltbusstikpladsen. Vær opmærksom på følgende anvisninger før montering eller afmontering af optionskortet: Sørg for at omformeren er fri for spænding. Frakobl 24 V DC og netspænding. Aflad med egnede foranstaltninger (afledningsbånd, sko med ledningsevne osv.), før optionskortet berøres. Fjern betjeningsapparatet og frontafdækningen før montering af optionskortet. Monter atter betjeningsapparatet og frontafdækningen efter montering af optionskortet. Opbevar optionskortet i originalemballagen og tag det først ud umiddelbart før monteringen. Tag kun fat i optionskortet i kanten af printpladen. Rør ikke ved konstruktionsdele. Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 19

20 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskort DFS11B i MOVIDRIVE MDX61B Montering og afmontering af et optionskort Fig. 3: Montering af et optionskort i MOVIDRIVE MDX61B størrelse AXX 1. Løsn optionskortholderens to skruer. Træk optionskortholderen lige (må ikke sidde skævt!) ud af stikket. 2. Løs den sorte afdæknings 2 skruer på optionskortholderen. Tag den sorte afdækning ud. 3. Isæt optionskortet med 3 skruer omhyggeligt i de dertil beregnede huller på optionskortholderen. 4. Sæt optionskortholderen med monteret optionskort i stikpladsen igen med et moderat tryk. Skru optionskortholderen fast igen med de to skruer. 5. Optionskortet afmonteres i omvendt rækkefølge. 2 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

21 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B MOVITRAC B har ikke brug for en særlig firmwarestatus. Optionskort til MOVITRAC B må kun monteres og afmonteres af medarbejdere fra SEW-EURODRIVE SBus-tilslutning til enkelt apparat MOVITRAC B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO [1] S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 X H L ^ AS 1 H1 H2 X V = - 24V IO GND X X AXX [1] Afslutningsmodstand aktiveret, S1 = ON DFS11B har en integreret SBus-afslutningsmodstand og skal dermed altid installeres i starten af SBus-forbindelsen. DFS11B har altid adresse. X46 X26 Beskrivelse X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 21

22 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B X46 X26 Beskrivelse X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 DC 24 V X12 Beskrivelse X12:8 +24 V indgang X12:9 GND Referencepotentiale binære indgange X31 Beskrivelse X31:1 Sikker udgang F_DO_M X31:2 Sikker udgang F_DO_P X31:3 Spændingsforsyning til den sikre udgang GND X31:4 Spændingsforsyning til den sikre udgang 24V_LS X31:5 Elektronikforsyning GND X31:6 Elektronikforsyning 24V_PS Beskrivelse af LED erne LED Betydning R RUN modulstatus (grøn) BF BUS-FAULT Busstatus (rød ved fejl, ellers deaktiveret) FS Status for safety-optionen (grøn i normal drift) FDO Status for den sikre udgang (orange) For en enkel kabelføring kan DFS11B forsynes med 24 V jævnspænding fra X46.7 for MOVITRAC til X26.7. Ved forsyning af DFS11B med MOVITRAC skal MOVITRAC selv forsynes med 24 V jævnspænding ved klemme X12.8 og X12.9. Ledningslængden til strømforsyningen 24V_LS og 24V_PS må ikke være over 3 m. 22 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

23 Monterings- og installationsanvisninger Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Systembusforbindelse MOVITRAC B DFS11B R FS BF FDO S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 H L ^ X AS 1 H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Fig. 4: Systembusforbindelse 6151AXX DFS GND SC11 SC12 MOVITRAC B GND SC22 SC21 SC12 SC11 S12 Beskrivelse Systembus reference Systembus high Systembus low Beskrivelse Systembus reference Systembus low, udgående Systembus high, udgående Systembus low, indgående Systembus high, indgående Systembus afslutningsmodstand Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe 23

24 Monterings- og installationsanvisninger 6 Montering af optionskortet DFS11B i MOVITRAC B Vær opmærksom på følgende: Anvend et 2x2-trådet, parvist snoet og afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med afskærmning i kobberflet). Placer skærmen på begge fladt ved elektronikskærmklemmen for MOVITRAC og skærmenderne derudover på GND. Kablet skal opfylde følgende specifikation: Koretværsnit,75 mm 2 Ledningsmodstand 12 Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 4 pf/m ved 1 khz Den tilladte samlede ledningslængde er afhængig af den indstillede SBus-baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Tilkobl systembussens afslutningsmodstand (S1 = ON) i slutningen af systembusforbindelsen. Ved de andre enheder slukkes for afslutningsmodstanden (S1 = OFF). Gateway DFS11B skal altid være i starten eller slutningen af systembusforbindelsen og har en fast indbygget afslutningsmodstand. Der må ikke optræde potentialforskydning mellem de enheder, der forbindes med SBus. Undgå potentialforskydning ved hjælp af egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparaternes stel med en separat ledning. En stjerneformet ledningsføring er ikke tilladt. 24 Håndbog Feltbusinterface DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B. Håndbog. Udgave 04/2007 11553898 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B. Håndbog. Udgave 04/2007 11553898 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B optionskort DCS31B Udgave 04/2007 11553898 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere