Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist"

Transkript

1 Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, , Roskilde Universitetscenter 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...4 Problemformulering...5 Arbejdsspørgsmål...5 Begrebsafklaring...5 Metode...6 Afgrænsning...6 Kildekritik...7 Videnskabsteori...8 Kritisk rationalisme:...8 Social konstruktivisme...10 Kvalitativ metode...11 Interview guide...11 Interview teori...12 Valg af interview personer...14 Fokusgruppe teori...16 Strukturen af interviewet...17 Gruppestørrelse...18 Fokusgrupper metode...18 Produktbeskrivelse...20 Empiri...22 Mikael Porters five forces...24 Substitutering...27 Opsummering...29 New Entrants...29 Kundernes mobilitet i forhold til at skifte til andre produkter...30 Opsummering...31 Suppliers...32 Mikrocontroller...33 Opsummering...35 Buyers power...35 Antallet af kunder...35 Selektionen af kunder...36 Væksten i branchen...37 Forskellige typer af købere...37 Antallet af udbydere...38 Omkostningerne ved at servicere købere...38 Opsummering...39 Industry competitors intensity of rivalry...40 Introduktion til markedet...40 Distributører...40 Karakteristisk af det professionelle marked...41 Karakteristisk af det private konsum marked...42 Opsummering...43 Exit barriers...44 High Fixed Cost

3 Industry Growth...45 Switching costs...45 Product Differences...45 Brand Identity...46 Den største aktør på det danske stikkontakt marked...46 Konkurrenternes syn på Lauritz Knudsen og mulighederne for at indtræde i branchen...47 Kritik af konkurrenternes udtalelser...48 Mulig reaktion på indtræden fra Lauritz Knudsen...49 Opsummering...50 Løsningsforslag...51 Konklusion...53 Perspektivering...54 Litteraturliste...55 Bilag 1 (Spørgeguide)...57 Bilag 2 (Produktbeskrivelsen)...59 Bilag 3 (IHC systemets egenskaber)...61 Bilag 4 (Om Lauritz Knudsen)...62 Bilag 5 (spørgeguide til fokusgrupperne)...65 Bilag 6 (vedlagte cder med interviews)

4 Introduktion Årsagen til valget at vælge at skrive om et sådan område, var et ønske om at erhverve sig en større forståelse for hvilke udfordringer et nystartet firma vil have, når det vælger at lancerer et produkt på et marked som er domineret af en enkelt aktør med en markedsandel på 94 procent. Ønsket med projektet var endvidere at erhverve sig en dybere forståelse af organisationers strukturer og hvilke trusler en sådan virksomhed kommer til at stå overfor når denne vælger at indtræde på et nyt marked. Motivationen for dette projekt skete på baggrund af en henvendelse fra en DTU studerende Anders Beck, som igennem de seneste år, havde prøvet at udvikle et intelligent system til styring af stikkontakter. Han ønskede en undersøgelse af hvilke konsekvenser han skulle tage højde for, i tilfældet af at han skulle lancerer produktet på markedet. Samtidigt så blev Lauritz Knudsen anklaget i medierne for at misbruge sin dominerende stilling til at tvinge andre producenter væk fra markedet. Derfor var det et spændende udgangspunkt, både at undersøge Lauritz Knudsens forretningsmetoder samtidigt undersøge om markedet ville være interesseret i Anders Becks produkt, Den Intelligente Stikkontakt. Projektet skulle endvidere afspejle kravene til opfyldelsen af modul 1 og 2 på virksomhedsstudier, derfor blev markedsundersøgelsen foretaget igennem Mikael Porters fem kræfter. Projektet tager sit udgangspunkt i det danske marked for el-artikler, det er et marked med en omsætning på små DKK 980 millioner (Berlingske: ). Marked kan opdeles i to forskellige underkategorier, en højteknologisk og en lavteknologisk del. Den højteknologiske del af markedet, er det marked hvor intelligente løsninger i form af avanceret, computerbaserede, til blandt andet styringer af de forskellige stikkontakter. Den lavteknologiske del af markedet, er det marked hvor de traditionelle stikkontakter og det system til at styre det, bliver solgt. Det intelligente system, er blandt grundet den hastige udvikling indenfor computerteknologien, er et marked i vækst. Det er samtidigt også et marked hvor der løbende bliver lanceret forskellige løsningsforslag indenfor intelligente systemer. Endvidere så er det gældende for det danske marked, at designet på de forskellige kontakter, ser ud til at have en indflydelse på om et produkt bliver en succes. Især muligheden for at kombinerer det estiske med det funktionelle, som gjorde at dette projekt ville være interessant. Muligheden for at komme med på et marked, som er af mange karakteriseret som den fremtidige generation af styring af boligernes strøm, og præge det i form af Anders Becks teknologi, er det som gjorde projektet interessant. Anders Beck ønskede en undersøgelse af hvilke konsekvenser han skulle tage højde for, i tilfældet af at han skulle lancerer produktet på markedet. På denne baggrund ønskes der belyst igennem dette 4

5 projekt, en undersøgelse af branchen, hvilke andre aktører der findes på markedet og hvilke risici der findes i form af en indtrædelse i branchen. Disse ønsker og forhold afspejler sig i den følgende problemformulering og arbejdsspørgsmålene. Problemformulering Hvilke muligheder findes der for lancering af den intelligente stikkontakt på det danske marked? Arbejdsspørgsmål - Hvilken rolle har Lauritz Knudsen på udformningen af det danske marked? - Hvilke incitamenter skulle der være for forbrugerne til at anvende dette produkt? - Hvilke strategier skal firmaet anvende for at få succes på det danske marked? Markedet er karakteriseret ved at være domineret af én stor aktør, denne aktør er Lauritz Knudsen, som er en del af den europæiske koncern Schneider Electric Group. Denne aktør har igennem de sidste mange år, været en total dominerende faktor på det danske marked for el-artikler. På denne baggrund ønskes der ved hjælp af arbejdsspørgsmålene, en undersøgelse om hvor stor indflydelse denne aktørs har på markedet. Da disse forhold har en indvirkning på konklusionens udformning i forhold til vurderingen af succesen af de mulige strategier, som firmaet kan vælge i forbindelse med en lancering af produktet. Begrebsafklaring Dette afsnit foretages der en begrebsafklaring af en række centrale begreber der indgår i projektet, samt at beskrive hvorfor netop disse definitioner og afgræsninger af begreberne er valgt. Den intelligente stikkontakt: Er betegnelsen for det produkt som Anders Beck, er i gang med at udvikle. El-marked: I forhold til problemstillingen er det nødvendigt at definerer el-markedet, da der findes en række forskellige måder at kunne opdele markedet på. Når el-marked er nævnt så er der tale om markedet for avanceret intelligente stikkontakt løsninger, hvis der er nævnt et andet specifik betegnelse foran, drejer det selvfølgelig om denne betegnelse. 5

6 Lauritz Knudsen er den største aktør på det danske el-marked. Lauritz Knudsen har fire hovedforretningsområder, El-materiel, Intelligente systemer (IHC), Data og netværk samt Belysning. Medmindre andet er nævnt, så når Lauritz Knudsen anvendes så er drejer det sig om deres forretningsdel indenfor intelligente systemer. Private marked, menes der markedet for forbrugeren, som ønsker at erhverve el materielt. Dette sker som ofte igennem byggemarkedsfirmaerne mm. Professionelt marked, menes der markedet for de professionelle, hvilket er dækkende over både installatører, byggefirmaer mm. Server, en computer i dette tilfælde samler alle de nødvendige informationer, som der kræves for at styre lyset i de forskellige rum. Lysgang, en funktion i den intelligente stikkontakt, som muliggør at lave rute af lys rundt i huset. F.eks. fra soveværelset til toilet. Denne lysgang kan aktiveres ved blot et tryk på en kontakt. Metode Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde med en studerende fra DTU, som har udviklet den intelligente stikkontakt. Vores formål er, at lave en markedsanalyse af det danske stikkontakt marked, for at kortlægge de forskellige konkurrenceparametre som er afgørende for markedsføring af den intelligente stikkontakt. Disse data vil vi forholde til i forhold til Porters five forces som hjælper at kortlægge en bestemt strategi der ville være effektiv hvis produktet skal markedsføre i Danmark. I første del af vores projekt er målet er at danne et overblik over den danske stikkontakt marked. Lokaliserer de forskellige relevante aktører på markedet. Dette gøres med stort fokus på Lauritz Knudsen fordi deres markedsandel er på cirka 95 % (Berlinske Tidende ), samt andre virksomheder der udvikler lignende produkter. Vi indsamler data ved hjælp af forskellige interview teknikker og anden indsamling af empiri. Projektet består således at en analyse, der er baseret på empiriindsamlingen, igennem denne analyse af markedet, vil der fremkomme en række løsningsforslag til mulige lanceringer af produktet, Den Intelligente Stikkontakt på det danske marked. Afgrænsning Vi har bevidst valgt at koncentrere os om dataindsamling ved hjælp af fokusgrupper og kvalitative interviews. Vi har vurderet at det er mest hensigtsmæssigt, da kvantitative undersøgelser kun kan besvare spørgsmål og problemstillinger vi allerede er bevidste om. Den kvalitative form kan derimod 6

7 åbne op for nye problemstillinger vi må tage højde for samt give nye ideer og vinkler som vi, fra vores position som studerende, er blinde for. Vi er opmærksomme på at vi afgrænser vi os og fra at producere generaliserbar data. Det data vi producerer, fokuserer udelukkende på et øjebliks billede af hvordan markedet ser ud inden for vores emneområde - hvordan man får markedsført den intelligente stikkontakt på det danske marked. Vi har valgt at afgrænse os fra at betragte forhold udenfor landets grænser. Således beskæftiger vi os ikke med muligheder for markedsføring i udlandet og vi berør kun udenlandske aktører perifert. Denne afvejning har primært været af resursemæssige hensyn og til dels også en konstatering af de yderst specielle forhold vi har på det danske marked (LK s monopolistiske status). En analyse af udenlandske forhold ville være en helt ny opgave. Ydermere vil vi i arbejdet med markedsanalysen afgrænse os fra at tage stilling til interne forhold i den virksomhed som skal stå for den intelligente stikkontakt. Den virksomhed eksisterer ikke, derfor er denne opgave ikke muligt. Vores udgangspunkt er at den intelligente stikkontakt eksisterer og virker, selvom det ikke er realiteten. Det er under den forudsætning vi har gennemført fokusgrupperne. Da produktet ikke eksister vil vi i sagens natur fraholde os fra at gennemføre vores strategier, opsøge investorer, rejse kapital og starte et firma. I stedet for vil der fremkomme en mulig anbefaling af hvordan dette projekt, kan blive en realitet, denne vurderingen af baseret på de konklusioner som der fremkommes i analysen på baggrund af Porters Five Forces. Vi har undladt at vurdere corporate stakes samt at kun overfladisk behandler buyers og value chain i Porter, da det ikke har en direkte indflydelse på besvarelsen af problemformuleringen. Kildekritik I forbindelse med udarbejdelsen af denne projektrapport, er der blevet anvendt en række kilder, som tilsammen udgør rapportens empiriske grundlag. Empirien er rapportens primære fundament og anvendes med henblik på at kunne belyse genstandsfeltet fra forskellige vinkler. Interviews som vi har foretaget, er gjort med henblik på at danne et billede af den samlede branche. I kraft af at vi har interviewede de forskellige aktører indenfor det danske marked, er deres holdninger om den primære aktør Lauritz Knudsen, som ofte præget af den position som de selv sidder i. Hvilket betyder at interviews med Lauritz Knudsens konkurrenter, vil være præget af at de er konkurrenter med Lauritz Knudsen, derfor kan deres udsagn være præget af at vi vil stille Lauritz Knudsen i et dårligt syn. De interviews som i forbindelse med projektrapporten er der blevet foretaget med henblik på at udvide 7

8 forståelsesrammen for genstandsfeltet. Når man i videnskabelige sammenhænge inddrager interviews, er der en række forhold, som bør afdækkes førend interviewenes gyldighed kan sikres. Eftersom interviewene har en central placering i denne projektrapport behandles interviewenes videnskabelige gyldighed, samt selve interviewmetoden, separat. Svagheden ved anvendelsen af empirien er at det ikke er lykkes at få interview med hovedaktøren Lauritz Knudsen, hvilke årsager der er til deres afvisning, kan der kun gisne om. Det betyder at den forståelsesramme for genstandsfeltet ikke er komplet, da den største aktør ikke har, ville bidrage til denne. Man skal blot være opmærksom på dette forhold kan have en indflydelse på konklusionens udformning, således at konklusionen er baseret på analytiske resultater, som er fremkommet ved empirisk materiale, hvor Lauritz Knudsen ikke ville bidrage til dette. Videnskabsteori Kritisk rationalisme: Kritisk rationalisme blev grundlagt af Karl Raimund Popper, den blev formuleret i opposition til den logiske positivisme. Den kritiske rationalisme ønsker at opnå erkendelse om virkeligheden. Måden man kan opnå erkendelse af virkeligheden er at anvende den kausale forklaringsmodel. Der indgår tre elementer i denne model: en begivenhed eller hændelse, en eller flere universelle lovmæssigheder og en initial tilstandsbeskrivelse. Man anvender den kausale forklaringsmodel når man ønsker at forklare en begivenhed eller hændelse. Måden man forklarer begivenhederne, er ved at identificerer de forskellige lovmæssigheder som der findes indenfor feltet og det er igennem samspillet mellem disse lovmæssigheder man finder ud af hvilke (lovmæssigheder) som styrer verden (VT:88). Den ønskede forklaring på begivenhederne eller hændelser, bliver skabt igennem samspillet imellem de forskellige lovmæssigheder. Fremkomsten af et billede af virkeligheden bliver altså på denne måde skabt på i kraft af samspillet imellem de forskellige lovmæssigheder. Dette står i skærende kontrast til de fleste andre videnskabsteoretiske retninger, hvor det vigtigste formål er at identificere lovmæssigheder i verden, for at kunne forklare begivenheder og hændelser. Den kritiske rationalisme er en empirisk funderet videnskabsteori, denne type teori har til formål at opnå forståelse af virkeligheden(vt:90), teorien kan ikke vurderer om videnskabelige resultater er ultimative korrekte eller ej. Den kritiske rationalisme prøver ved hjælp af prædiktioner at forudsige verden, modsat andre videnskabsteorier fremkommer med forudsigelser med hjælp af profetier. 8

9 Anvendelse af prædiktioner til at fremkomme med forudsigelser, henfører til udfald af observationer eller eksperimenter som blevet skabt i lukkede systemer. Den kritiske rationalisme mener at det er umuligt at fremskaffe empirisk data som ikke er teoriafhængig. Der findes to årsager til at empiri er teoriafhængig. For det første giver de informationer, vi modtager gennem vore sanser, instrumenter eller via andre former for målinger, kun mening i lyset af en teori. De informationer vi modtager gennem astronomiske instrumenter som kikkerter og radioteleskoper bliver fx kun til data i kraft af en teori om elektromagnetiske fænomener (VT:96) Det er umuligt at foretage teoriuafhængige observationer, da den begivenhed som skal forklares, indgår i ræsonnementer som er afledt af teoretiske termer. Dette betyder at observationer, som indgår i videnskabeligt arbejde, er præget af arbejdets ontologi. Målet for kritisk rationalisme er at klargøre hvordan empiriske videnskaber skal bedrives, hvis man ønsker at opnå videnskabelige fremskridt.(vt:79) Formålet med videnskaben er at øge forståelsen af virkeligheden, videnskabsteorien eksistensberettigelse er at bidrage hertil. Det gør den ved en diskussion af en række ontologiske og metodologiske problemer, der er fælles for de empiriske videnskaber, dvs. de videnskaber, der handler om den fysiske og sociale virkelighed. (VT:80) Når man inden for kritisk rationalisme snakker ontologi, skal man være klar over der benyttes to forskellige, men dog beslægtede definitioner. Den første tager udgangspunkt i specifikke problemstillinger og teorier, som der refereres til i bogen kaldes retningen den, anvendelsesorienteret betydning.(vt:81) Den anden er betragtningen om den værende samt det eksisterende. Vi anvender vores videnskabsteori, den kritiske rationalisme i forbindelse med at vores projekt. I det vi sigter efter en øget forståelse af virkeligheden, søger vi en forståelse af denne igennem en analyse af de årsager, som kan give os en forståelse af sammenhængende på markedet, dette øger vores forståelse af virkeligheden. Vi anvender porters five forces til at give os et virkelighedsbillede af selve markedet, som beskrevet i afsnittet, vil dette virkelighedsbillede bl.a. dække over konkurrenter, markedsbarrierer mm. Da den kritiske rationalisme tilskriver at opnåelsen af en øget forståelse af virkeligheden, er betinget af en uafhængig vurdering om sandhederne er ultimative eller ej, vil vi derfor ej heller kunne komme med prædiktioner om vores resultater af den empiriske undersøgelse ville være et korrekt billede på sandheden. 9

10 Social konstruktivisme Socialkonstruktivismen har rødder langt tilbage i en række filosofiske, videnskabsteoretiske og sociologiske teorier og positioner men opstod som egentlig videnskabsteoretisk retning i 1970 erne. Denne videnskabsteoretiske retning bygger på en grundantagelse om, at samfundsmæssige fænomener og videnskaben er socialt konstrueret. (VT:39) Social konstruktivismen anses for at være en videnskabsteoretisk modsætning til realismen. Hermed har verden eller virkeligheden, ifølge socialkonstruktivismen, ingen fast struktur, men formes eller præges gennem individernes erkendelse af denne. (VT:349) Denne videnskabelige tradition tager udgangspunkt i, at samfundsmæssige fænomener er foranderlige. Ændringer af disse foregår igennem historiske og sociale processer, skabt af individer igennem deres handlinger, samt deres erkendelse af omverdenen og eventuelle ændring af denne. (VT:349) I socialkonstruktivismen antages det, at man ikke kan opnå almengyldig viden, men at den viden, man opnår, altid vil være præget af den sociale og kulturelle kontekst, den indgår i. Hermed vil den viden man opnår om virkeligheden aldrig være et direkte billede af denne, men derimod virkeligheden set fra et bestemt perspektiv. (VT:351) Sproget spiller en central rolle i socialkonstruktivismen, hvor en central diskussion omhandler, hvordan man skal forstå forholdet mellem sproget og det sproget er om, eller sagt med andre ord forholdet mellem subjekt og objekt. (VT:350) Her fungere sproget og dets begreber som det apparat, man er i stand til at forstå verden igennem og dermed bliver sproget afgørende for, hvad vi er i stand til at erkende.(ibid.) Hermed bliver sproget socialkonstruktivismens epistemologi. Socialkonstruktivismen er ikke en homogen videnskabsteoretisk retning. Som tidligere nævnt har den rødder i en række forskellige filosofiske, videnskabsteoretiske og sociologiske teorier og positioner. Dette medfører, at socialkonstruktivismen ikke fremstår som en ensartet tradition, men derimod som en tradition med mange forskelligheder og interne uenigheder. (VT:352) For at danne et overblik over de forskellige positioner, deres udgangspunkter og antagelser, vil vi i det efterfølgende beskrive fire forskellige typer af socialkonstruktivisme Dette gøres ved at opdele efter to principper. For det første opdeles der mellem en ontologisk og en erkendelsesteoretisk (epistemologisk) variant af socialkonstruktivisme. For det andet opdeles der efter 10

11 om genstandsfeltet, er den fysiske virkelighed eller den samfundsmæssige virkelighed(vt:352). Indsættes disse faktorer i nedenstående skema (VT:353) fås fire typer af socialkonstruktivisme. Erkendelsesteoretisk Konstruktivisme Ontologisk Konstruktivisme Fysisk virkelighed Vores videnskabelige viden om den fysiske virkelighed er en konstruktion. Den fysiske virkelighed er en konstruktion af vores videnskabelige viden om den Samfundsmæssig og Menneskelig virkelighed Vores videnskabelige og dagligdags viden om den samfundsmæssige og menneskelig virkelighed er en konstruktion Den samfundsmæssige og menneskelig virkelighed er en konstruktion. Ud fra skemaet opstår der to centrale varianter; den erkendelsesteoretiske variant og den ontologiske variant. I den erkendelsesteoretiske variant er det individets viden om virkeligheden, hvad enten det er den fysiske eller samfundsmæssige virkelighed, der er konstrueret. Hvor det i den mere radikale ontologiske variant er selve den fysiske eller samfundsmæssige virkelighed, der er en menneskeskabt konstruktion (VT:353). I projektet anvendes den erkendelsesteoretiske variant for at kunne forstå deres udsagn og for at kunne anvende dem i forhold til de konklusioner der bliver skabt på baggrund af de interviewedes udsagn. Det betyder at den karakteristik af Lauritz Knudsen, som der dannes i dette projekt, er i en vis grad skabt af de interviewedes egen konstrueret viden om virkeligheden. Socialkonstruktivismen er blevet kritiseret for at henfalde til relativisme. Dette udspringer af socialkonstruktivismens antagelse om, at alt viden er set fra et bestemt perspektiv. Hermed kan der argumenteres for, at hvis al viden er et perspektiv, må den antagelse, at al viden er et perspektiv også blot være et perspektiv. Således bliver denne antagelse relativ og vilkårlig. (VT:379) Kvalitativ metode Interview guide Vi har valgt at opbygge vores metode efter Steinar Kvale, Kvalitative forskerinterview guide som er beskrevet ovenfor. Vi starter interviewet med at spørge ind til stilling og funktion i firmaet og hvor 11

12 lang tid personen har været i firmaet. Derefter er spørgsmålene opbygget omkring markedet og hvordan interview personen mener det ser ud og hvordan de forskellige markeds mekanismer reagerer, det kan blandt andet være i forhold til hvilke firmaer der har store eller små markedsandele. Når vi syntes dette område er blevet fyldigt besvaret, begynder vi at forholde interviewpersonen til vores produkt. Det kunne eventuelt være fordele eller ulemper ved selve produktet. Som afrunding af interviewet spørger vi ind til forskellige strategier, det kunne eventuelt være konkurrence strategier eller kommunikationsstrategier. Det skal siges at vi har lavet forskellige interview guide til hvert enkelt interview person, men stadig ud fra samme grund skelet. Interview teori Kvalitative interviews bliver ofte beskyldt for at være uvidenskabelige, dette er ofte indenfor mere metodiske tilgange til samfundsvidenskaberne. Dette bunder dog i en bestemt snæver virkelighedsopfattelse. Argumenteres der ud fra en ontologisk antagelse, at den sociale verden grundlæggende elementer består af et matematisk ordnet univers, så er forskerens højeste mål inden for denne ramme at afdække lovmæssigheder og kvantitative data. Det epistemologiske krav i forlængelse heraf er derfor, at alle forskningsdata skal kunne være sammenlignelige og intersubjektivt pålidelige (steiner:76). I forhold til det, argumenterer Kvale for at videnskab bedrives gennem en metodologisk produktion af ny systematisk viden (ibid:69). Han mener både kvalitative og kvantitative metoder kan bruges som legitime redskaber, og deres anvendelighed afhænger af deres evne til at besvare forskerens forskellige problemstillinger (ibid:77). På samme måde som forskernes metoder kan have forskellig legitimitet, kan den enkelte forsker bag selve projektet også have forskellige kompetencer, alt efter hvor grundigt der bliver gået til værks og hvor stor erfaring forskeren har, derfor vil ikke al data i praksis være intersubjektivt. Kvalitative Forskningsinterview Det kvalitative forskningsinterview forudsætter en særlig tilgang og spørgeteknik.(ibid:38) Formålet med denne spørgeteknik er at indhente forskellige beskrivelser af personen man interviewer, dette gøres for at forstå meningen med de forskellige fænomener der bliver beskrevet. Ved denne form for interview hvor man søger kvalitativt data, har intervieweren mulighed for at få en mere deskriptivt og flere nuancerede beskrivelser af de forskellige aspekter i interviewet.(ibid:41) Når man snakker med interview personerne kan der indhentes specifikke data om hvor dan en situation forholder sig på nuværende tidspunkt, denne viden bliver modtaget med en bevist naivitet da intervieweren skal vise 12

13 åbenhed over for nye skematiseringer eller kategoriseringer, og ikke på forhånd havde lavet færdige kasser til den interviewede. Dette kan blandt andet være fordi man ikke ønsker at dreje interviewet i en bestemt retning. Dog skal der være et formål med interviewet, da det ellers kan være svært at bruge interviewet til noget i den efterfølgende databehandling.(ibid:41) Muligheden for at den interviewede fremsætter modsatrettede meninger under interviewet er til stedet, og det er så din pligt som interviewer at skelne mellem de forskellige udsagn. Dette kan på samme måde opstå hvis interview personen begynder at ændre udsagn omkring emner som før er blevet omtalt. Objektivitet En af problemstillinger når man arbejde med kvalitative interview, kan være objektiviteten. Dette kan til dels være på grund af den interaktion der er mellem interviewer og den interviewede.(ibid:72) Men at klassificere et kvalitativt interview som enten subjektivt eller objektivt kan være svært da selve begrebet objektivitet kan virke svævende og løst defineret. Steinar kvale gør rede for tre forskellige opfattelser af objektivitet. 1. Med objektivitet som upartiskhed menes pålidelig viden, viden som man kan efterprøve og kontrollerer uden påvirkning af menneskelige fordomme eller holdninger. 2. Objektivitet opfattes her som intersubjektivitet, det vil sige at det data man henter ud af sine interview skal kunne falsificerbart. 3. Med objektivitet kan der også menes at man vælger at lade interviewet afspejle det interviewede objekts natur, at man vælger at tage objektets ord for gode varer. At forholde sig adækvat til det udforskede objekt (ibid:73-74) Om interviewet er objektivt eller subjektivt er som sådan, svært at definere. For at komme ud over denne diskussion kan man ifølge den hermeneutiske tradition, hvor den sande viden opnås ud fra en saglig diskussion. Hvor diskursdeltagerne vil søge efter det saglige argument som vil ende ud i en dialogisk sandhedsopfattelse.(ibid:74) Kvalitative Markedsundersøgelser Fokus i økonomien har igennem de seneste par år, ændret sig fra at være produktorienteret til at være kommunikation og forbrugsorienteret (K:V:214), derfor er der kommet meget større opmærksomhed på kvalitative interview undersøgelser af forbrugere og forbrugergrupper (ibid:214). Da det er meget lettere at målrette sit produkt efter den rette målgruppe, hvis man har lavet undersøgelser at hvilke 13

14 oplevelser forbrugerne går efter og hvilke vaner de har. Den kvantitative metode blev fravalgt, da jeg havde et større ønske om at få produktet beskrevet bedre, det kan i højere grad lade sig gøre i den kvalitative metode. Denne form for empirisk dataindsamling, er fokusgruppeinterview, som er blevet valgt at anvende i forbindelse med indsamlingen af empiri. (steinar:79) Fokusgruppeinterview formen ligger meget op af det kvalitative forskningsinterview, som er beskrevet i tidligere i metode afsnittet. Men der er dog visse væsentlige fokusforskelle mellem de to interviewformer. Da hovedformålet med fokusgruppe interviewet er at optimerer et salg eller finde målgrupper eller nye segmenter til producenten. Da denne form er et stærkt redskab til at kortlægge menneskers adfærd og hvordan forskellige oplevelser påvirker dem (ibid:80), derfor anvendes denne interviewform da vi ønsker at opnå den videns udveksling der foregår i et fokusgruppeinterview. Håbet er i kraft af fokusgruppeinterviewet at der rejse nye problematikker om produktet som vi ellers ikke har taget højde for. Ulempen ved at fravælge et almindeligt kvalitativt interview frem for et fokusgruppeinterview er at intervieweren får en mere domænerne rolle, da ved visse gruppeinterview kræves der en indblanding for at sikre sig at emnet holdes. Derudover giver fokusgruppeinterview i forhold til almindelig interview, en mindre dybde og detalje af den enkelte individs oplevelse og mening om produktet (ibid:10) Valg af interview personer Som beskrevet tidligere, mener jeg at den bedste måde at opnå viden om markedet og hvilke udfordringer der findes på dette, er ved at foretage kvalitative interviews af de aktører som er med til at præge markedet for stikkontakter. Hovedaktøren på det danske marked, Lauritz Knudsen, har det dog ikke været muligt at få interview med, trods talrige henvendelser har dette ikke været muligt. En mulig forklaring, kan være at henvendelserne er kommet i den periode hvor der i medierne har været negativ omtale af virksomheden. Derfor kan det være at virksomhedens kommunikationsafdeling har valgt at tilsidesætte vores henvendelser da de følte det var det forkerte tidspunkt i forhold til den mediestorm som de var på det tidspunkt. Dette har en indflydelse i forhold til kvaliteten af analysen af den primære konkurrent. I stedet for har vi været nødsaget til at tegne et billede af konkurrenten ud fra sekundære kilder, ved at spørge de andre aktører på markedet. Karakteristikken af Lauritz Knudsen, er derfor baseret på konkurrenternes opfattelse og syn på denne virksomhed. Det kan betyde at fremstillingen af Lauritz Knudsen, kan være entydigt, men da der ikke var andre muligheder, må dette betragtes som den bedste løsning. Interviews med Lauritz Knudsen, kan desuden bidrage til analysen 14

15 af deres ageren på dette marked, som kan bidrage til forventningerne om deres reaktion når den intelligente stikkontakt lanceres på markedet. Vi har valgt følgende personer til at få en nøgle rolle, som informanter i projektet. (Interviewet i kronologisk rækkefølge) Flemming Kehr (ProService Reklamebureau) Kehr har bidraget med et overblik over hvordan det danske el-marked hænger sammen. Pro-Service er et reklamebureau med speciale indenfor byggebranchen. Kehr har derigennem et kendskab til branchen, som han har fortalt os om. Kehrs rolle i projektet har været at give en baggrunds viden. Klavs Larsen (direktør L-Team) Klavs Larsen er ejer og stifter af firmaet L-team, som producerer el-materiel og stikkontakter. L-team producerer ikke intelligente systemer og bliver ikke betragtet som en konkurrent. Grunden til at L- team er interessante er, at de er konkurrenter til LK. LK har lagt sag an mod L-team for at plagiere deres produkter. Interviewet med Larsen har bidraget både med generel information om branchen og med specifik information om LK og deres metoder til at beskytte deres markedsandele. Vi må være opmærksomme på Larsens position i sagen LK vs. L-team, det er ikke et uvildigt vidne vi snakker med, men en af de implicerede parter. Derfor vil hans version af historien være præget af, at han føler sig uretfærdigt behandlet og at LK bruger ufine metoder. Interviewsituationen var præget af, at Larsen meget gerne ville fortælle om firmaet, derfor var det ikke nødvendigt for os at stille mange spørgsmål, Larsen kom på eget initiativ rundt om alle relevante aspekter. Svend Hjalholt (Agent for Gira i Danmark) Gira, som Svend Hjalholt er eksklusiv dansk agent for, producerer intelligente systemer. Firmaet er baseret i Tyskland, og er en af Europas største producenter (Hjalholt: :09:20). Gira arbejder på at trænge ind på det danske marked, men de er klar over at det kræver mange ressourcer for at de kan slå sig fast (Hjalholt: :30:50). Interviewet med Hjalholt har vi fortaget for at få information om hvordan en konkurrent arbejder. Så kan vi tage stilling til hvor vi vil differentiere os og hvor vi vil kopiere dem. Desuden bidrager Hjalholt med informationer om LK og om markedet generelt. Hjalholts position er heller ikke uvildigt. Han er sælger af et produkt og vil derfor kun give et positivt indtryk af at Gira, derfor er det i hans interesse at stille konkurrenter i et dårligt lys. 15

16 Allan Løvgreen (Ansvarshavende NCC) NCC som Allan Løvgreen arbejder for, er en af de førende producenter af huse i Danmark. I Danmark er de anden størst når det gælder entreprenør arbejde. Allan Løvgreen sidder for alt indkøb af el - materiel og el artikler til afdelingen for ejendomme NCC. Claus Bjarne Christensen (DHF) Claus Bjarne Christensen er formand for bygge- og trafikpolitisk udvalg i Dansk handicap forbund, årsagen til valgte ham, var at han havde ekspertise inden for et område hvor vi ud fra fokusgruppernes udsagn kunne se en mulighed for vores produkt vil kunne have en efterspørgsel indenfor dette segment. Harald Andresen (Direktør for Conson) Harald Andresen er administrerende direktør for firmaet Conson. Conson beskæftiger sig med intelligente belysnings løsninger, og er et konkurrere selskab til LK på det danske markedet. Fokusgruppe teori Der er mindst tre væsentlige fordele ved fokusgruppe interviews. 1) Pointerne på de forskellige emner der bliver lagt op til diskussion, behøver ikke meget fortolkning da de generelt bliver diskuteret i selve gruppen, hvor det så vil være let at aflæse konklusioner i folks indlæg, fordi de enkelte statements lettere vil komme i spil. Især set i forhold til kvalitative interview hvor man tolker hvert enkelt statement er det en fordel. (Morgan:10) En anden væsentlig fordel er, at der under fokusgruppeinterviewet ofte vil opstå ny viden, fordi forskellige personer med forskellige perspektiver får mulighed for at diskutere det samme emne. På den måde kan der opstå nye vinkler og perspektiver som interviewerne ikke havde set, hvilket vi oplevede da fokusgruppen påpegede at produktet ville have en interesse for handikappede personer. 3) Deltagerne i fokusgrupper udtaler ofte at det mest interessante ved en fokusgruppe er share og compare delen (ibid:20), hvor de har mulighed for selv at komme med dele fra deres eget liv. Share og compare delen kan det skaber en livlig gruppe dynamik som giver mulighed for at få fat i oplevelser fra de enkelte personer, man ellers aldrig ville have hørt om med andre undersøgelses metoder. Hvis man laver fokus grupper kan man ofte stå i et dilemma mellem at lade fokus gruppe føre en fri og åben debat som ikke altid omhandler relevante emner eller valget af en interview styret fokusgruppe. Da afviklingen af vores fokusgruppe, 16

17 foregik, forløb fokusgruppeinterviewet udenfor megen styringen, styringen foregik kun som input når deltagerne mente at emnet var uddebatteret. Strukturen af interviewet Man kan strukturere sit interview på mange måder alt efter hvilket formål man har for gruppe interviewet. Strengt sammensatte grupper, kan være nyttige når der er en hel bestemt agenda man skal igennem og man skal have svar på alle sine spørgsmål (Morgan:39). Dette kan være en fordel hvis man ønsker at sammenligne flere grupper. En af problematikkerne ved denne interviewform er imidlertid, at interviewet kan blive forceret, deltagerne føler der bliver presset en agenda ned over dem, det kan medvirke til at der kan opstå en modstand i gruppen og at gruppedynamikken udebliver. Det bliver også problematisk at benytte dataene videnskabeligt, da de ikke er udtryk for deltagernes oprigtige holdninger. Det er også en mulighed at gennemføre fokusgruppen uden streng kontrol, denne interviewform giver en større form for eksplorative research, hvor man opnår stor gruppe diskussion (ibid:40). En ulempe er, at det er yderst komplicerede at sammenligne grupperne. Det er også sværere at analysere data da det ikke er struktureret i samme grad. Til gengæld får man større indsigt i gruppens perspektiver, med deres egne ord. Gruppernes erkendelse af verden, skyldes at den erkendelsesteoretiske forståelse af dette produkt, er konstrueret (VT:353). Derfor skal de resultater som der fremkommes fra gruppeinterview, betragtes som udsagn fra individers egen konstrueret verden, det kan derfor hænde af de udsagn ikke nødvendigvis stemmer overens med vores opfattelse af verdenen. I dette projekt har vi valgt at bruge en kombination af begge interviewformer, i et forsøg på at få den livlige gruppedynamik men også fokusgrupper som på væsentlige punkter kan sammenlignes. Denne metode kaldes for funnelmetoden 1 (Morgan:41), interviewene starter med en åben diskussion for at få gang i debatten og slutter så af med en mere stringent diskussion, med specifikke spørgsmål. Det er vigtigt at finde et godt startpunkt som får folk til at deltage i diskussionen, og komme med egne erfaringer, hvor man derefter skal finde en god transformation der kan føre til mere specifikke spørgsmål. Man skal kun bruge funnel metoden hvis den passer perfekt til projektet da det er en metode som er svære at styre som interviewer. Vi anvendte delvis denne metode, da vi følte at fokusgrupperne manglede at kommenterer en række specifikke punkter på projektet. 1 Men er opbygget efter en tragtform, derfor vil den på dansk karakteriseres som en tragt. 17

18 Gruppestørrelse Vi har valgt at lave fokusgrupper med 5 deltagere. Det har vi gjort ud fra den betragtning, at det er et relativt kompliceret produkt deltagerne skal tage stilling til og at det derfor er vigtigt at deltagerne føler sig trygge og stiller spørgsmål. Det har været vigtigt for os at få et godt forhold til deltagerne, så de kommer ud med alle deres ideer og tanker uden at være bange for at dumme sig. En gruppestørrelse på 5 har vist sig brugbar i denne kontekst og der har da heller ikke været problemer med at holde diskussionen i gang. Der er ulemper ved både store og små grupper. Dem må man holde sig for øje. Små grupper: 1. Hvis der ikke er så mange der har noget at sige til spørgsmålene kan diskussionen hurtigt gå i stå. 2. Muligheden for at der sidder nogle eksperter, som overtager hele diskussionen kan være til stede det skal man være opmærksom på, og prøve at undgå. 3. Små grupper virker bedst når deltagerne er interesserede i emnet og respekterer hinanden i gruppen (Margen:42) Større grupper: 1. Det er sværere at styre diskussionerne i større grupper 2. Ofte kan diskussioner brække over til flere diskussioner i små grupper det er svært at have med at håndtere og følge med i. 3. Større grupper kræver ofte større involvering fra interviewerens side. (ibid:43) En tommelfingerregel er, at man skal blive ved med at lave nye fokusgrupper, indtil grupperne begynder at gentage hinanden. Når man når det punkt er der stor sandsynlighed for at alle pointer og emner har været vendt (ibid:43-44). Fokusgrupper metode I forbindelse med konstruktionen af vores fokusgrupper, har det været et vigtigt for os at have defineret nogle klare kriterier for disse grupper. Vi har brugt nedenstående kriterier til udvælgelsen. Kriterierne er udvalgt på baggrund af ræsonnementer gjort ved skrivebordet. Der foreligger ikke noget empirisk belæg for udvælgelsen, men da vi ikke ved noget om produktets målgruppe med sikkerhed, er dette, med de begrænsede ressourcer vi har til rådighed, vores eneste mulighed. Der er blevet foretaget to forskellige fokusgruppeinterviews et i København og et i Sønderjylland, for at undersøge 18

19 om den geografiske forskel havde nogen indflydelse på tilbøjeligheden til anvendelse af produktet. Det viste sig efterfølgende at den geografiske forskel, ikke havde nogen indflydelse på fokusgruppernes tilbøjelighed til at vælge eller fravælge produktet. Alder Vores deltagere i fokusgruppen fordeler sig over spektret år. Den nedre grænse er begrundet i at deltagerne skal have et hus/lejlighed at installere systemet i. Den øvre grænse i, at deltagerne skal kunne se et perspektiv i at installere systemet og de skal være fortrolige med teknik. Vi har lavet tre alderssegmenter, år, år og år. Vi har valgt at der i hver fokusgruppe skal være en deltager fra det yngste segment, da vi antager at der ikke er mange i dette segment som ejer egen bolig, men de er i fremtiden potentielle købere. De to næste segmenter er hver repræsenteret med to deltagere, da det er her vi forventer den største interesse. Køn Vi har tilstræbt at have lige mange mænd og kvinder i hver gruppe, men det er i sagens natur ikke muligt med en gruppestørrelse på 5. Derfor er sammensætningen i den ene gruppe 2 mænd og 3 kvinder og i den anden omvendt. Det går imod målet om homogenitet grupperne imellem, men vi har vurderet at hensynet til jævn fordeling af køn er vigtigere. Indkomst Til segmentering efter indkomst har vi valgt at bruge skattemyndighedernes tredeling i form af bund-, mellem-, og topskat. Således har vi et segment med en indkomst under kr., et med en indkomst mellem og og til sidst segmentet som tjener over Til fokusgrupperne har vi valgt at se bort fra det segment som tjener mindst, da vi anser den intelligente stikkontakt for luksusprodukt. Vi har to repræsentanter for det midterste segment, da dette udgør den største befolkningsgruppe i Danmark. Slutteligt har vi udvalgt to deltager fra det segment som har den højeste indkomst, da dette produkt henvender sig til høj indkomstgrupper. Alt i alt bliver fokusgrupperne sammensat som i skemaet: Indkomst \ Alder år år år. <

20 < x < Mand/Dame Mand/Dame Mand/Dame > Mand/Dame Mand/Dame 2 Produktbeskrivelse Den intelligente stikkontakt er en udvidelse af et allerede eksisterende el-net, som åbner for mulighed for at kunne styre udvalgte strømudtag fra en vilkårlig kontakt i bygningen eller fra internettet. Systemet giver ligeledes mulighed for at sætte timere på de forskellige udtag samt måle hvor stort forbrug der er på hvert enkelt udtag. Således giver den intelligente stikkontakt mulighed for at tilpasse og optimere strømudtag og kontakter så de passer til aktuelle behov samt mulighed for at overvåge strømforbruget og derved spare penge. Nedenstående er den grafiske fremstilling over hvordan kontakten er byttet op, illustrationen ses som et tværsnit, billedet til højre er et eksempel på en forplade som fingeren trykker på, der findes ingen begrænsninger med hensyn til valget af de forskellige plader, man kan monterer en hvilken som helst forplade på, der findes ikke nogen restriktioner, da vores produkt, blot leverer den tekniske del af kontakten. Effektmåling Mikrokontroller Relæ Powerline Modem 230 V~Indput Stel Server En kort forklaring på de forskellige dele som den intelligente stikkontakt består af, ved yderligere uddybende forklaring henvises der til bilag 2. Mikrokontroller: Computeren som samler oplysninger. Powerline Modem: Enhed som sender information til serveren via strømnettet. Effektmåler: Måler hvor meget strøm der løber igennem kontakten. Sender informationen til Mikro Kontrolleren 2 Dette er et vi selv har kommet frem til efter læsning af forskellige teorier omkring fokusgruppe teori. 20

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Viden og videnskab - hvor står vi dag?

Viden og videnskab - hvor står vi dag? Viden og videnskab - hvor står vi dag? Oplæg ved konferencen: Videnskab og vidensformer bidrag til studieområdet ved HTX Ulrik Jørgensen, docent Innovation og Bæredygtighed DTU Management Lidt historie

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 1. Opsamling fra sidst. Hvilke typer empirisk materiale egner sig til hvilke metoder? Hvad kan vi få belyst gennem forskellige former for statistik? a) Hvad er kvantitativ

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Diposi.oner for skri9lige opgaver SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Lek.on 5 v/anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Gode bud på PF på bloggen 2. Defini.oner og forståelse af byggeklodserne: Empiri Teori

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere