K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / en plus en er tre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE SKAL ERKENDE AT DE HAR BRUG FOR OS DET ER IKKE ALTID SÅ NEMT AT HAVE EN SPROGPOLITIK

2 TEMA: SPROG skaber merværdi INDHOLD 6 / DEN NYE STRUKTUR ER VED AT VISE SIT VÆRD KS-formand Per Lindegaard Hjorth er tilfreds med den nye struktur som KS vedtog sidste år. - Strukturen giver det enkelte medlem helt unikke muligheder for at være aktiv og påvirke beslutningerne. Men den kræver også at alle arbejder aktivt for at gøre den til en succes, sagde Per Lindegaard Hjorth da han aflagde sin første beretning på et repræsentantskabsmøde. 9 / KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER Eksporten falder selvom nye vækstmarkeder åbner sig. Det virker absurd. Og det bliver ikke bedre når man ser nærmere på de mulige årsager. Tidligere var der stort fokus på tekniske handelshindringer, i dag handler det mere om sproglige og kulturelle handelshindringer eller barrierer. Derfor sætter KS fokus på sprog og kulturkundskabers betydning for dansk konkurrenceevne. 16 / MULTIKULTUREL HVERDAG MED SOLIDT SIKKERHEDSNET Drømmer man om et arbejdsmiljø med kollegaer fra hele Europa, så kan det være en idé at vende blikket mod Bruxelles. Med 23 officielle sprog i EU er oversættere blevet uundværlige for EU-institutionerne daglige virke, og i krisetider er man som oversætter sikret et fast job når man først har fået foden indenfor. Det fortæller tre danskere som har arbejdet i Bruxelles i mere end 10 år. 24 / DET NYE ER GAMMELT Kommunikations- og marketingbranchen producerer buzzwords i lange baner, og man skal stå tidligt op for at være opdateret på coorporate blogging, next generation web, return of involvement og alle de andre flotte ord. Men BULLSHIT-BINGO Sådan kommer du i gang: hvorfor 1) klip ikke bullshit-bingo bare tale dansk? pladen ud Og (kopier hvor den, går hvis grænsen du ikke mellem vil klippe varm i bladet) luft og nødvendigt 2) tag fagsprog? Spillepladen med til næste møde/workshop/foredrag/erfa-kaffepause 3) følg reglerne Som de er beskrevet i artiklen her på Siden AGIL PEER-TO-PEER BLOG0SPHERE CO-WORKER ROI 28 / DET ER IKKE ALTID SÅ NEMT AT HAVE EN SPROGPOLITIK Intentionerne er ambitiøse og fremadrettede. Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (LIFE) tror på at et øget internationalt studie- og forskermiljø vil styrke både de studerendes og universitetets internationale konkurrenceposition. Men hvordan kan man sikre at det faglige niveau ikke falder når danske undervisere skal formidle deres forskning på engelsk? DESIGN EMBEDDED TAGCLOUDS COOPORATE BLOGGING COMMUNITY CEO * Spillepladen kan opdateres på: emptybottle.org/bullshit

3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH, FORMAND FOR KOMMUNIKATION OG SPROG FOTO / CARSTEN SNEJBJERG What s in it for you? Ca. 35 aktive KS ere havde afsat en hel lørdag til at drøfte blandt andet de fire regioners arbejde og målsætninger samt kommunikationsskik og -etik ved det netop afholdte repræsentantskabsmøde det første af to repræsentantskabsmøder i Det er flot at så mange KS ere vælger at bruge deres fritid på at gøre en aktiv indsats for KS som forbund og ikke mindst for de enkelte medlemmer. Det er ikke kun flot, men også vigtigt for KS hvor værdier som direkte medlemsindflydelse, demokrati og medlemsinitiativ ikke kun er buzzwords, men forbundets bærende søjler. Men hvordan kan du som medlem af KS se den forskel og de fordele der skabes af de medlemmer som vælger at være aktive i KS? Du kan deltage i nogle af de mange aktiviteter som din region står bag. Eller deltage i gå-hjem-møder eller lignende arrangementer som en af de mange KS-aktivitetsgrupper tilbyder alle medlemmer. Bag en aktivitetsgruppe eller en region står dine kolleger i KS altså medlemmer med samme uddannelsesmæssige baggrund som dig. Disse kolleger har valgt at gøre brug af KS helt unikke aktivitetsstruktur hvor ethvert medlem har mulighed for at lave en aktivitet og samtidig opnå økonomisk støtte til aktiviteten. Noget for dig? Så kontakt din KS-region eller KS. Du kan deltage i den diskussion om vores faglige standarder og faglige etik som er en udløber af en af temadebatterne på repræsentantskabsmødet. Mange KS eres faglige etik bliver ofte sat på prøve når faglige etiske grænser bliver overskredet på arbejdspladsen. Og det gælder alle medlemmer uanset om de har en sproglig eller kommunikationsfaglig baggrund. På repræsentantskabsmødet hørte vi om eksempler på oversætteren der skal oversætte en brochure hvor tekstforfatteren bevidst har pyntet på sandheden da det sælger bedre. Vi hørte også eksempler på kommunikatøren der er med til at planlægge kampagner som klart overskrider god kommunikationsskik. Og vi hørte eksempler på bevidst udeladelse af vigtige informationer, løgne, overtrædelse af lovgivningen etc. Hvordan kan og skal vi som de faglige eksperter reagere i sådanne situationer? KS har allerede udarbejdet meget materiale om emnet som er tilgængeligt på vores hjemmeside. Men vi er nødt til at føre debatten længere ud. Skal vi f.eks. arbejde for at oversættere og kommunikatører skal afgive en eller anden form for kommunikationsløfte efter bestået eksamen? Skal vi arbejde for at oversættere og kommunikatører skal nyde en udvidet ansættelsesretlig beskyttelse? Du kan deltage i KS projekt Erhvervsfokus på Sprog, Kultur og Kommunikation hvor KS forsøger at få kvalificeret rådgivning om sprog og kultur integreret i de eksisterende organer der rådgiver danske virksomheder om eksport. KS forsøger således at italesætte de kulturelle handelshindringer som en eksportvirksomhed skal overvinde når den ønsker at gå ind på et nyt eksportmarked. Vi skal få virksomhederne til at forstå og indse deres behov, og vi skal oplyse virksomhederne om præcis de kompetencer vi kan tilbyde, det vil sige hvordan kan netop vi med vores uddannelsesmæssige baggrund hjælpe virksomheden med at overvinde de kulturelle handelshindringer og dermed skabe større merværdi på bundlinjen. Du spørger måske dig selv om what s in it for me? Hvordan kan de to projekter gavne dig? Svaret er at de vil kunne bidrage til at højne vores faglige profil, skabe større efterspørgsel efter vores kompetencer og ikke mindst sikre os interessante og vellønnede job. Jeg ønsker alle en skøn sommer hvor der forhåbentlig vil blive rig lejlighed til en masse udendørsaktiviteter sammen med venner og familie. Per Lindegaard Hjorth Formand KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet 2010 Nr. Deadline Udgivelse 49/ /06 13/08 50/ /09 24/09 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. JOBBET FORSVANDT UNDER BARSEL KS oplever jævnligt at medlemmer der skal vende tilbage på jobbet efter barsel, ikke får mulighed for at vende tilbage til den stilling de forlod. Og vi har netop indgået forlig i sådan en sag. Den handler om et medlem der gik på barsel fra en stilling som webmaster i en større virksomhed. Under hendes barsel blev stillingen varetaget af en person der havde haft lignende opgave et andet sted i organisationen, men hvis stilling var blevet nedlagt. Da KS-medlemmet stod for at skulle vende tilbage, fik hun at vide at en omstrukturering havde ændret hendes stilling i en sådan grad at den ikke længere eksisterede, hvorefter hun blev tilbudt en anden stilling som produktchef. Denne stilling afviste hun blandt andet med henvisning til at hendes gamle arbejdsopgaver fortsat blev udført nu af den person der havde været hendes barselvikar. Hun blev herefter opsagt og fritstillet. - Virksomheden har under hele forløbet nægtet at den gamle stilling er den samme som den barselsvikaren bestrider i dag. Det har også været umuligt at få dem til at fremlægge jobbeskrivelser og organisationsdiagrammer der kunne understøtte deres påstande, forklarer jurist Marianne Rohde fra KS forhandlingsafdeling. - Efter et længere forhandlingsforløb er sagen nu forligt på et niveau der svarer til at vi slog cirka halv skade om det beløb som hun efter al sandsynlighed ville kunne få i en retssag. Medlemmet har således fået en fritstilling med fuld løn i en seksmåneders opsigelsesperiode plus en godtgørelse svarende til fire måneders løn. FÅ PENGE TIL AKTIVITETER Alle medlemmer, klubber, netværk, faglige foreninger og andre aktive i Kommunikation og Sprog kan udbyde arrangementer til medlemmerne og få dækket udgifter på op til kroner. For at få penge til en aktivitet må aktiviteten ligge inden for KS rammer. Det vil sige at den skal have et fagligt, et fagforeningsmæssigt eller et netværksdannende formål. Derudover skal aktiviteten være åben for alle medlemmer i KS. I søger om penge ved at udfylde Skema til anmodning om aktivitetspenge og sende det til Du kan regne med hurtig tilbagemelding fra KS. LØN ER NUMMER ÉT Meldingen fra KS medlemmer og tillidsrepræsentanter til hovedbestyrelsen er klar: hovedkravet til OK 11 er højere løn, og der er ønske om at forhøjelserne som minimum skal dække stigningerne i pris- og omkostningsniveauet. - Vi ønsker samtidig et øget fokus på en effektivisering af lønforhandlingerne på de lokale arbejdspladser. Her er tillidsrepræsentanterne meget vigtige aktører som gør et kæmpe arbejde, og det bør de have et løntillæg for, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. Andenprioriteten er mere frihed. Hovedbestyrelsen har besluttet at der skal rejses krav om en ekstra omsorgsdag pr. overenskomstår for alle medarbejdere og som minimum fuld løn i forbindelse med orlov til pleje af alvorligt syge familiemedlemmer. - Vi vil også stille krav om fri på dagen efter Kr. Himmelfartsdag, som også kom igennem på det private arbejdsmarked, siger formanden. Nedskæringerne og omstruktureringerne i den offentlige sektor skaber også behov for at øge trygheden for medarbejderne i den offentlige sektor, og derfor mener KS at arbejdsgivernes opsigelsesvarsel skal forlænges med to måneder. Som led i forbundets indsats på ligestillingsområdet stiller KS krav om en ekstra uges forældreorlov med fuld løn til fædre. Ordningen med seniorbonus til medarbejdere over 64 mener vi skal fortsætte. Det er vores indtryk at bonussen er et tydeligt signal om vigtigheden af seniorernes erfaringer og kompetencer som kan være med til motivere seniorerne til at blive på arbejdspladsen længst muligt. KS krav indgår i en samlet prioritering af kravene fra de øvrige akademikerorganisationer i AC s forhandlingsaftale.

5 4/5 PAS PÅ ÆNDRING I FERIELOVEN KS har fået flere henvendelser fra medlemmer der er blevet pålagt at afholde deres restferie i en opsigelsesperiode. Ferieloven har en hovedregel om at en arbejdsgiver skal varsle hovedferie med tre måneder og restferie med en måned. Men en ændring i ferieloven har gjort det muligt for arbejdsgivere at fravige reglen hvis de skriver det i ansættelseskontrakten. Det betyder at en arbejdsgiver lovligt kan pålægge en medarbejder at afholde restferie i opsigelsesperioden. KS har erfaret at et stigende antal arbejdsgivere udnytter denne mulighed, og det indikerer at mange KS-medlemmer ikke er klar over ændringen i ferieloven og dens konsekvenser. - I praksis kan det betyde at hvis du har tre måneders opsigelse, kan din arbejdsgiver lægge al tilgodehavende ferie i din opsigelsesperiode, også selvom du kun har en måneds opsigelse, forklarer Susanne Boberg Sloth, konsulent i Forbundet Kommunikation og Sprog. KS opfordrer alle medlemmer til at lade en konsulent fra forbundet læse deres ansættelseskontrakt igennem inden de skriver under. NY DIREKTØR I KS FRA 1. JULI Fra den 1. juli 2010 hedder direktøren i Kommunikation og Sprog John Stolberg. Han afløser Jan Ankler der har valgt at gå på pension efter 25 år på posten. John Stolberg har været ansat som økonomichef i KS de seneste 15 år. og det er netop i kraft af denne funktion hovedbestyrelsen har vurderet at han vil være den rigtige til at overtaget jobbet. John Stolberg, direktør i Kommunikation og Sprog fra 1. juli - John er en meget fagligt kompetent og KS-loyal person som via sit indgående kendskab til KS, KS udfordringer og ikke mindst medarbejderne vil kunne skabe ny motivation og drive hos KS medarbejdere i sekretariatet, siger formand Per Lindegaard Hjorth. Når ordet pension er i citationstegn for Jan Anklers vedkommende skyldes det at han lader sig pensionere fra direktørjobbet i KS, men ikke fra arbejdslivet generelt. Jan har fortsat tænkt sig at være aktiv, dels gennem forskellige opgaver i organisationsverdenen, dels i det politiske liv. - For Jan bliver det dejligt at få mere tid til sin familie og hans mange andre interesser, men for KS bliver det også vemodigt at sige farvel til en person der i næsten 25 år har været den faste ankermand der med sin store viden om stort og småt har navigeret forbundet i solskin og stormvejr, siger formanden. John Stolberg er 50 år. Han har en HH og er merkonom i regnskabsfag. Han kom til Kommunikation og Sprog i 1995 fra ISS Data. Inden da var han i 11 år revisor i Revisions- og Forvaltningsinstituttet, i dag Deloitte. Privat lever han i et fast parforhold med Jannie der arbejder som supervisor/coach i SAS. De har et tvillingepar en dreng og en pige på 10 år og en dreng på 21 år Der bliver mulighed for at sige farvel til Jan Ankler den 11. juni 2010 fra kl. 14 hvor der vil blive afholdt en afskedsreception i forbundets lokaler og ved samme lejlighed kan vi så ønske John til lykke med det nye job. HAR KS DE RIGTIGE OPLYSNINGER OM DIG? Har du husket at fortælle os hvis du har skiftet job, er flyttet eller har fået ny e- mail adresse? Det er vigtigt at vi har de rigtige oplysninger om dig for så kan vi bedre sikre os at du får de informationer fra os som er relevante. Hvis du har opdateringer der skal foretages, kan du selv gøre det på KS Medlemsnet som du kommer ind på via Du skal bruge et log-in, men det kan du meget nemt bestille via hjemmesiden hvis du ikke allerede har det. 7,5 procent i rabat i Imerco med FF-kortet Forbrugsforeningen har indgået en aftale med den største isenkræmmerkæde i Danmark IMERCO. Medlemmer får 7,5 procent i rabat hvis de bruger Forbrugsforeningskortet når de handler. IMERCO har 158 forretninger fordelt over hele landet inkl. sin internetbutik og er i dag Danmarks førende specialist inden for køkken og bord. Forbrugsforeningen har rabataftaler med mere end butikker landet over. Her kan du læse mere om hvilke nye aftaler foreningen har indgået. STØRRE FOKUS PÅ MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er tale om mobning når en person gentagne gange over længere tid oplever sig udsat for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling som det føles vanskeligt at forsvare sig imod. Sådan står der i indledningen til den brochure om mobning som medarbejderne i Udenrigsministeriet om kort tid bliver præsenteret for. Brochuren er et eksempel på den fokus på mobning som der er, når man i dag taler psykisk arbejdsmiljø. - Brochuren følger i store træk Arbejdstilsynets anvisninger. Den indeholder afsnit om de forskellige former for mobning, for eksempel konfliktmobning, humørmobning, kontrolmobning og så videre. Den fortæller hvordan man skal forholde sig hvis man føler sig mobbet, hvor man kan gå hen og så videre, fortæller KS-medlem Mette Jürgensen der er TR i Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet har i forvejen politikker på en række områder som er væsentlige for det psykiske arbejdsmiljø. For eksempel har man en alkoholpolitik. I KS har vi i mange år givet medlemmerne vejledning i sager hvor der har været tale om mobning, og det gør vi fortsat. Nu kan du også kontakte en særlig hotline som Arbejdstilsynet netop har lanceret. Hotlinen har nummeret

6 REPRÆSENTANTSKABSMØDE TEKST / ANNE NIMB DEN NYE STRUKTUR ER VED AT VISE SIT VÆRD KS-FORMAND PER LINDEGAARD HJORTH ER TILFREDS MED DEN NYE STRUKTUR SOM KS VEDTOG SIDSTE ÅR. - STRUKTUREN GIVER DET ENKELTE MEDLEM HELT UNIKKE MULIGHEDER FOR AT VÆRE AKTIV OG PÅVIRKE BESLUTNINGERNE. MEN DEN KRÆVER OGSÅ AT ALLE ARBEJDER AKTIVT FOR AT GØRE DEN TIL EN SUCCES, SAGDE PER LINDEGAARD HJORTH DA HAN AFLAGDE SIN FØRSTE BERETNING PÅ ET REPRÆSENTANTSKABSMØDE. KS-formand Per Lindegaard Hjorths beretning på repræsentantskabsmødet i maj tog udgangspunkt i den store forandring KS gennemgik i 2009 da vi indførte den nye struktur. - Det er min vurdering at der er rigtig mange aktive der gør en forskel for andre. Fra mig skal der lyde en stor tak til jer alle der organiserer forskellige aktiviteter til fordel for KS medlemmer, sagde han. Han understregede også at det er en væsentlig forudsætning for succes for KS at så mange som overhovedet muligt deltager aktivt: - Ingen aktivitet skabes ved at sidde med hænderne i skødet eller deltage i møder for kun at snakke om tingene, sagde han. Beretningen var et af de væsentligste punkter på Repræsentantskabsmødet. Ud over implementeringen af den nye struktur var det medlemshvervning, Overenskomst 2011 og de øvrige punkter i handlingsprogrammet der optog formanden i beretningen, som blev godkendt af de knapt 40 fremmødte repræsentanter fra hele landet.. Repræsentantskabet skulle også tage stilling til to forslag om tilskud til lister og indførelse af dimittendkontingent begge blev vedtaget. Desuden skulle regnskabet godkendes, hvilket det også blev. (Regnskabet kan ses på På dette repræsentantskabsmøde blev der særligt fokuseret på regionerne idet de hver især fortalte hvordan de har arbejdet siden sidst. - Regionerne er noget nyt, og det er rigtig flot at de har fået opstillet nogle helt klare mål for aktiviteter og medlemshvervning på den korte tid de har eksisteret, siger formanden. På de kommende repræsentantskabsmøder er det planen at sætte fokus på først aktivitetsgrupper/lister og dernæst klubber. Næste repræsentantskabsmøde i KS afholdes den 13. november. Per Lindegaard Hjorth aflægger beretning DIMIT- TENDER SPARER PENGE Fra 1. maj får de ny-dimitterede KS-medlemmer halv pris på kontingentet de første seks måneder efter at de er dimitteret. Dimittenderne skal fremover betale 723 kroner i kvartalet eller 241 kroner om måneden. Dermed er det særlige kontingent for dimittender som der har været tradition for i KS, genindført. Det har kun været afskaffet i en kort periode siden januar Dengang var det højkonjunktur, og de fleste havde nemt ved at komme i arbejde efter at de var dimitteret. Sådan er situationen ikke længere, og i KS har vi kunnet se at det har fået en del dimittender til ikke at melde sig ind i KS. Derfor har Repræsentantskabet nu besluttet at genindføre dimittendkontingentet med virkning allerede tilbage fra 1. maj.

7 6/7 LISTERNE FÅR TILSKUD Repræsentantskabet i KS består af medlemmer der er valgt via fire forskellige lister: Nyt KS Privatlisten Offentlig liste Fag og Fagforening Listerne har medlemmer der kommer fra alle dele af landet, men de har hidtil ikke kunnet få økonomisk støtte til for eksempel transport når de skal mødes. Der må ikke være hindringer for at det politiske liv i KS kan fungere, og derfor besluttede Repræsentantskabet at give listerne tilskud til udgifter i forbindelse med møder. Hver liste, også de nye der eventuelt måtte komme, vil fremover få et fast tilskud på kroner og et variabelt tilskud på kroner pr. repræsentant. En stor del af medlemmerne af KS Repræsentantskab er valgt via lister. Listerne kan nu få økonomisk støtte så det bliver nemmere at samle folk fra hele landet. HVERVNING HAR HØJ PRIORITET Ledelsen i KS har en fast målsætning: Kontingentet må ikke stige, og helst skal det kunne sættes ned. En af de mest effektive måder at nå dette mål på er at KS får flere medlemmer. Så bliver der flere til at betale kontingent, og dermed kan KS både opretholde en høj kvalitet i service og ydelser til medlemmerne og et lavere kontingentniveau. Siden 2000 har vi set en konstant tilbagegang i medlemstallet. Derfor har hvervning af nye medlemmer høj prioritet i KS lige nu. Sekretariatet arbejder hele tiden for at forbedre KS hverveindsats, blandt andet er vi i gang med at ansætte en professionel sælger. Men der er meget andet vi kan gøre, og det er her medlemmerne kommer ind. Det vigtigste element i en vellykket hverveindsats er nemlig medlemmerne selv. Hvis alle tager del i opgaven hvad enten der er på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser eller i bekendtskabskredsen kan målet nås. Repræsentantskabet tog hul på opgaven da dets medlemmer på repræsentantskabsmødet både lærte nogle grundlæggende ting om salg og hvervning og prøvede det lærte af på hinanden. I den kommende tid vil der blive arbejdet videre mod målet om at gøre KS til en hvervende organisation. Alle der har lyst til at bidrage, er velkomne til at kontakte sekretariatet, så sender vi materialer der kan bruges i hverveindsatsen. Husk også vores member-get-member-aktivitet hvor du som medlem kan vælge mellem flere fine gaver hvis du hverver et nyt medlem til KS. KOMMUNIKATIONSSKIK ER ET PROJEKT FOR ALLE KS ERE Et af de fagpolitiske områder KS især har lagt kræfter i de sidste par år, er kommunikationsskik. Foreløbig er der kommet et omfattende vejledningsmateriale ud af arbejdet med spørgsmålet om etik og skik for kommunikations og sprogfolk. Vejledningsmaterialet ligger tilgængeligt for alle på KS hjemmeside under Faglige standarder. På repræsentantskabsmødet var det tid til en evaluering af projektet, og repræsentanterne skulle blandt andet komme med en anbefaling af projektets fremtid: Skal KS fortsat koncentrere sig mest om vejledningen af medlemmerne om etik og skik, eller skal vi også arbejde for at være debatskabende og for at ændre dagsordenen i medierne og politisk? Efter en debat hvor medlemmerne gruppevis skulle diskutere deres egne erfaringer på deres arbejdsplads, stod det klart at : 1. der er rigtig mange eksempler på at medlemmer bliver udfordret på etiske spørgsmål på deres arbejdsplads 2. der er enighed om at føre projektet videre ud i den offentlige debat Kommunikationsskik vil således fortsat være et vigtigt fagligt område for KS at beskæftige sig med. Repræsentanterne havde alle en god historie at fortælle fra det virkelige liv. Om oversættelser der skal pyntes på, kommunikation der ikke er helt sand og meget andet. Så der er masser at tage fat på når det gælder kommunikationsskik.

8 TEKST / ANNE NIMB SPROG SKABER MERVÆRDI Q&A JØRGEN CHRISTIAN WIND NIELSEN, KONSULENT I FOR- BUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG DEM DER BESTEMMER, HAR IKKE TILSTRÆKKELIG VIDEN OM VIGTIGHEDEN AF PROFESSIONEL INTERKULTUREL KOMMUNIKATION Q: Hvorfor er gode sprogkundskaber vigtige for dansk erhvervslivs konkurrencekraft? A: Gode sprogkundskaber er vigtige fordi det er vigtigt at kunne kommunikere med forretningsforbindelser og kunder på deres sprog og på deres præmisser. Når virksomhederne driver forretning i Danmark, er de sjældent i tvivl om vigtigheden af at kommunikation tilpasset målgruppen. De brander sig, de arbejder med visioner og værdier og med sammenhæng mellem design, tekst og budskab. Men så snart de skal kommunikere over sprog- og kulturgrænser, mener de fleste at det er tilstrækkeligt at kommunikere på engelsk, og at deres visuelle udtryk, for eksempel på internettet, er ligegyldigt. Eksportmulighederne bliver større og større fordi vi efterhånden taler om et globalt marked. Men i sproglig og kulturel forstand, og jo også geografisk, bliver de nye markeder også mere fjerne og vanskeligt tilgængelige, og det har dansk erhvervsliv svært ved at håndtere for tiden. Q: Hvad mener du om den måde dansk erhvervsliv generelt forholder sig til spørgsmålet er man tilstrækkeligt opmærksom på problemet? A: Den overvejende del af virksomhederne i Danmark er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på problemstillingen. Jeg mener ikke det skyldes manglende vilje, snarere manglende viden. Der er da virksomheder der gør en stor indsats, men det er ikke det generelle billede. De toneangivende personer i virksomhederne ejere eller medarbejdere har ikke tilstrækkelig viden om vigtigheden af professionel interkulturel kommunikation. De forsøger at løse problemerne så godt de kan, og når de nu er vant til at kommunikere på engelsk, er det nemmere, billigere og hurtigere i hverdagen at se om ikke det går an. Det gør det bare ikke, hvilket vi kan læse ud af eksportstatistikkerne og DI s analyser. Q: Hvad mener du om den måde man fra politisk hold i uddannelses- og erhvervssammenhæng håndterer problemstillingen? A: Den erhvervspolitiske indsats lader meget tilbage at ønske. Den tidligere økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen udtalte på baggrund af en henvendelse fra Forbundet at virksomhederne blot kunne sende medarbejderne på AMU-kurser. Den nuværende økonomi- og erhvervsminister har netop takket nej til at medvirke i et interview i KOM-magasinet om samme emne formentlig igen ikke af manglende vilje, men manglende viden. Ser man på den vejledning der findes om sprog- og kulturforhold i det etablerede erhvervsrådgivningssystem, og det har jeg gjort, er den meget generel og meget mangelfuld hvis den overhovedet er der. Her tænker jeg eksempelvis på Erhvervs- og Boligstyrelsen, den regionale rådgivning og i kommunerne. Men moderne interkulturel kommunikation handler også om teknologi, og her er rigtig god plads til mere rådgivning fra de teknologiske rådgivningscentre. Heldigvis er der også større forskningsprojekter i gang på universiteterne. Det bliver spændende at se resultaterne når de foreligger og effekten. Danskere har det generelt set lidt svært for tiden med det fremmede og det anderledes. Den holdning slår jo også igennem når vi er på arbejde. Vi giver den også videre til vores børn. Derfor sker der det i uddannelsessystemet at færre og færre interesserer sig i dybden for fremmede sprog og fremmede kulturer. Det er en udvikling der desværre også styrkes af den massive påvirkning fra den amerikanske kultur i medierne. Hele vejen gennem uddannelsessystemet, i børnehaverne, i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser og på erhvervsuddannelserne bør der sættes fokus på fremmede sprog og fremmede kulturer. Der skal laves incitamenter og strukturer der systematisk fremmer vores interesse for vores omverden. Det nytter ikke noget at vi er kreative og innovative hvis vi ikke kan være det i en konkret kontekst i for eksempel Brasilien. Et andet godt eksempel er den skandinaviske og nordiske mentale union, i erhvervstermer et marked på 20 millioner mennesker der er ved at gå tabt fordi vi ikke længere kan eller gider at forstå hinandens sprog. De seneste udspil fra Nordisk Råd om blandt andet sprogkampagner er en rigtig god idé. Tænk hvis man kunne lave en sprog- og kulturkampagne for de mange forskellige modersmål der tales i Danmark. Grebet an på den rigtige måde er det ressourcer der kan anvendes i erhvervslivet, og som der er hårdt brug for. Q: Hvordan kan de KS-medlemmer der synes at spørgsmålet er vigtigt, gøre noget for sagen ude i de virksomheder hvor de arbejder? A: De kan engagere sig i arbejdet, sætte ord på deres egen viden og kompetencer og i det hele tage blande sig eller involvere sig mere. Den viden de har, er vigtig. De kan organisere sig i netværk, erfa-grupper, ytre sig i virksomhedens interne kommunikation og deltage i de vigtige møder. De kan kortlægge sprog- og kulturressourcer i virksomheden, de kan rådgive om ekstranet og hjemmesider, de kan medvirke til måling af effekten af den internationale kommunikation. Alt det er der heldigvis også mange der gør. Det ved jeg fra den stol jeg sidder på.

9 8/9 sprog skaber MERVÆRDi TEKsT / anne nimb Ks sætter ind FOR at OVERVinDE KULTURELLE Og sproglige FORHinDRingER EKsPORTEn FaLDER selvom nye VÆKsTMaRKEDER ÅBnER sig. DET ViRKER absurd. Og DET BLiVER ikke BEDRE når Man ser nærmere PÅ DE MULigE ÅRsagER. TiDLigERE VaR DER stort FOKUs PÅ TEKnisKE HanDELsHinDRingER, i Dag HanDLER DET MERE OM sproglige Og KULTURELLE HanDELsHinDRingER ELLER BaRRiERER. DERFOR sætter Ks FOKUs PÅ sprog Og KULTURKUnDsKaBERs BETYDning FOR DansK KOnKURREnCEEVnE. Hvordan kan sprog-, kultur- og kommunikationskyndige hjælpe virksomhederne med at overvinde de kulturelle og sproglige barrierer som de støder ind i ude i verden når de vil sælge deres varer? Gennem projektet Erhvervsfokus på Sprog, Kultur og Kommunikation har Kommunikation og Sprog i de seneste måneder samlet alle gode kræfter, fra KS-medlemmerne, til politikere, undervisningsinstitutioner og erhvervsorganisationer med det erklærede mål at gøre en forskel for dansk erhvervsliv og dansk konkurrenceevne gennem en øget indsats for de sproglige og kulturelle kompetencer. - KS-medlemmerne har den særlige kvalitet at de evner at løsne op for mange af de sproglige og kulturelle barrierer der kan opstå når virksomheder skal ind på nye markeder i for eksempel Rusland, Kina og Brasilien hvor det engelske sprog ofte ikke vil være nok. Der skal særlige sproglige færdigheder til for at begå sig i fremmede lande. Alligevel er der stadig alt for mange virksomheder som for sjældent sætter ressourcer af til at forstå deres eksportmarkeders sprog og kultur, siger formand Per Lindegaard Hjorth, Kommunikation og Sprog. - Problemstillingen er virkelig vigtig fordi den koster på den danske eksportkonto, og derfor har KS sat sig for at få diskuteret det grundigt igennem med henblik på at finde de løsninger der kan forbedre situationen, fortsætter han. KS samlede for nylig blandt andet repræsentanter fra Folketinget, Dansk Industri, Copenhagen Business School, Væksthuset Hovedstadsregionen, DEA, beskæftigelsesregionerne, Udenrigsministeriet og et par private virksomheder til en workshop hvor formålet var at drage diskussionen af sprog og kultur ind i en erhvervsvinkel og sammen finde frem til løsninger der kan bruges i fremtiden, til at sikre at sprog og kultur spiller den rigtige rolle for dansk konkurrenceevne. På workshoppen var der enighed om at problemet er stort, og at udfordringerne ikke kun findes hos de små og mellemstore virksomheder der kunne have godt af konsulenthjælp i et vist antal timer i en begrænset periode. Problemet rækker derimod helt ind i uddannelsesstrukturerne hvor skolerne slet ikke gør nok ud af de unges sprog- kompetencer. Som flere deltagere gjorde Virksomhederne skal erkende at de har brug for os opmærksom på, så er det en myte når danskerne tror de er gode til engelsk. Det er de ikke. Og hvad værre er, når danske virksomheder skal begå sig på markeder hvor engelsk er påkrævet, så foretrækker de næsten altid at spare på den professionelle sparring og lægger i stedet arbejdet i hænderne på en kollega eller familiemedlem som de tror har de fornødne færdigheder. Problemerne rækker også ind i større virksomheder hvor man måske godt er klar over at der skal særlige sproglige færdigheder til for at begå sig i fremmede lande, men hvor man sjældent sætter ressourcer af til det og stort set aldrig tager hensyn til de kulturelle forskelle. Derfor bliver kommunikationen ofte blot en direkte oversættelse af det man ville have gjort i Danmark. Workshoppen, der varede en eftermiddag, fokuserede meget på de forskellige løsningsmodeller der gik fra at udbygge eksisterende rådgivning til etablering af et helt nyt center. Der viste sig dog at være brug for meget mere sparring og etablering af et egentligt netværk. Arbejdet i denne gruppe fortsætter. KS har også blandet sig i debatten i medierne, blandt andet i Berlingske Tidende. Og så har alle KS-medlemmer været inviteret til et åbent debatmøde. Her blev det drøftet hvilke krav virksomheder, der skal eksportere på fremmedsprog, har, og hvilke værktøjer der skal stilles til rådighed for dem. Se omtalen andetsteds her på siderne.

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere