Stikprøve 20. maj 2014 Fejibehæftet (uden sanktion) Stikprøve 24. september2012 Acceptabel. Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikprøve 20. maj 2014 Fejibehæftet (uden sanktion) Stikprøve 24. september2012 Acceptabel. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol"

Transkript

1 TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I VI I I FOR BSFIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 20. maj 2014 Fejibehæftet (uden sanktion) Stikprøve 24. september2012 Acceptabel Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej Ejendom mens beliggenhed Billedtekst Oversigtsbilleder Litra A set fra Vej 28. maj :17 Sagen lukket

2 Litra A set fra have (vest) Litra B set fra indkørsel (est) Litra B set fra have (sydvest) Sagsforl øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 06-feb-14 11:44 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 06-feb-14 11:44 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 06-feb-14 18:53 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra 26. maj :17 sagen lukket 2

3 06-feb-14 18:53 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 1i-mar-14 10:00 Kontrolbesøg udført at Syn- og skønsmand 18-mar-14 13:02 Kontrolrapport udarbejdet 21-mar-14 09:58 Høring iværksat 04-apr-14 08:04 Bygningssagkyndig kommenteret høring 09-apr-14 13:52 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 1 5-apr-i 4 08:59 Kontrolrapport godkendt af NS 23-apr-14 10:28 Indstilling til nævn 08-maj-14 13:20 Indkaldelse til nævnsmøde 20-maj-14 12:44 Sagen lukket at Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Under udarbejdelse. Bygningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus Hustype Statslånshus Ejendommen Ejerbolig Tagets restlevetid Ifølge husettersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning 10 år eller længere Undertag 10 år eller længere lnddækning 10 år eller længere Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erl,verv tagetage I A Beboelse 1943 i B Garage/udhus maj :17 Sagen lukket 3

4 Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Skunk mod vej kunne ikke besigtiges pga. manglende inspektionslem. Tagrum er besigtiget fra ikke kunne hintin? lem. 3. Bemærkninger til Ja: A - Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere termoruder? dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 28. maj :17 Sagen lukket 4

5 Bygning A (Beboelse - 122m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.0 Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belæonino!skorsten 28. maj :17 Sagen lukket 5

6 1.7 Kviste Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 6

7 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 28. maj :17 Sagen lukket 7

8 Uden Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand Beskrivelse af skadelmangel: Blyinddækningen under begge kviste mod vej ligger ikke tæt mod tegl. Endvider er der begyndende fugeslip i den elastiske fuge mellem bundkarm og blyinddlkning. Note: Da det kan ses at inddækningen har et relativ lille overlæg, er der risiko for at slagregn og fygesne kan trænge ind og trænge ned under tagsten. Da der dog er udført undertag, må risiko for følgeskade på anden bygningsdel anses at være elimineret. Karakter: K2 Becirundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Da taget har en undertag, høj hældning og at tagstenene er godt dækket med inddækning var det min vurdering at risikoen for skader var lav. Der er kun få af tagstenene hvor blyinddækning ikke lukker helt tæt. Jeg mener ikke at der er fugeslip under bundkarm men kun ujævnheder i fugens overflade. Oa der netop er konstateret at være undertag tildeles forholdet karakteren K2 - undertag havde karakteren skulle være K3. Argumentation og vurdering fastholdes. A3 28. maj :17 Sagen lukket 8

9 1.8 Spær og lægter Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 9

10 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A4 28. maj :17 Sagen lukket 10

11 Beskrivelse af skadelmangel: Fra loftlem kan der ses huller i træværk ved barkkanter fra violbukke (barkbiller), samt huller i træværk efter borebiller. Note: Da violbukken (barkbillen) forsvinder når alt bark er væk, vil trækonstruktionen ikke blive svækket mærkbart som følge af angrebet. Borebille angrebet er i et beskedent omfang, og vil aftage /stoppe når der bliver skabt bedre ventilation i tagrummet, samt foretages en overfladebehandling med insektmiddel. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Det er skærpende for fej Ivurderingen, at forholdet er overset, da netop insektangreb i konstruktioner forventes at have en bygningssagkyndiges specielle opmærksomhed. I det aktuelle tilfælde vægtes fejlen et trin op i niveau A, da der kun tages udgangspunkt i omkostningsniveauet for overfladebehandling af træværk - og ikke i en evt. ny tagkonstruktion, da der næppe kan forventes de store ødelæggelse af angrebet. Det var min vurdering at det var barkbille angræb som var en ældre skade og ikke længere aktiv. er enige i at jeg skulle have nævnte skaden i rapporten. Fint Argumentation og vurdering fastholdes. A4 28. maj :17 Sagen lukket 11

12 1.11 Ventilation Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 12

13 Syns- og Skønsmand 28. maj :17 Sagen lukket 13

14 Beskrivelse af skadelmangel: Der er udført undertag med en diffusionsåben banevarer. Der mangler dog udførelse af friskluftventilation i de åbne tagrum. Note: Den manglende ventilation kan ses at have givet anledning til fugtaftegninger (mug/skimmel) på undersiden af undertagsdugen. Som følge af årstiden for kontrolbesigtigelsen, kunne der ikke måles unormal opfugtning træværk. Den periodevise opfugtning vinterhalvåret, kan med tiden give anledning til træødelæggende fugtskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning:der tages udgangspunkt i omkostningsniveauet for etablering af ventilation, hvilket ligger på niveau A. Det er skærpende for fejlvurderingen, at forholdet er overset, da netop ventilationsforhold i konstruktioner forventes at have en bygningssagkyndiges specielle opmærksomhed. I det aktuelle tilfælde vægtes fejlen derfor øverst i niveau A. Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand på besigtigelsestidspunktet føltes luften i tagrummet frisk og uden lugt som kunne være tegn på manglende udluftning. er enig i at jeg burde have noteret at der manglede udluftning OK Argumentation og vurdering fastholdes. A5 2. Ydervægge i bygning A 2.O Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 14

15 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Enkelte indvendige døre binder og går stramt i karm, feks badeværelse og værelse mod sydøst. 3.2 Vinduer Kl: Overfladebehandlingen er nedslidt på ovenlysvinduer. 28. maj :17 Sagen lukket 15

16 3.2 Vinduer K3: Der er ikke den påbudte redningsåbning i værelse mod nordvest. Note: Forholdet medfører risiko for personskade i tilfælde at brand. Der skal være mindst i redningsåbning i størrelsen O,5x1 Om i alle beboelsesrum samt køkken, medmindre der er 2 døre i rummet. 28. maj :17 Sagen lukket 16

17 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 28. maj :17 Sagen lukket 17

18 Beskrivelse af skadelmangel: I værelse mod nordvest er der kun monteret et Velux vippevindue, som ikke opfylder krav til redningsåbning. I soveværelse på 1. sal opfylder vindue i sydgavl ikke krav til redningsåbning, da der kun er 46 cm i lysningsbredde og faste lodposter. Note: Selv om krav til redningsåbninger ikke er tilgodeset i henhold til gældende krav, vurderes åbningerne størrelse dog at kunne anvendes af de fleste som flugtvej. (Redningsråbning kræver min. 0,5 m x 1,0 i lysningsmål for hvert beboelsesrum, eller adgang til redningsåbninger i 2 uafhængige tilstødende rum. Karakter: Kl (da åbninger vurderes at kunne benyttes som flugtvej for de fleste) Begrundelse for fejl: Manglende redningsåbning i soverværelset er ikke beskrevet. (desuden bør karakteren Kl anvendes i begge de aktuelle tilfælde, i stedet for K3. K3 bør kun anvendes når flugtvej ikke anses muligt for de fleste. Det vil sige lysningsbredder under Ca. 45 cm Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand Fejlens vægt: Der gives primært fejl for overset redningsåbning i soveværelse. jeg har vurderet at det lille værelse som en walk in garderobe og ikke længere soveværelse. jeg burde dog har skrevet i rapporten at vinduet skulle være med redningsåbning skulle værelset ændres til soveværelse igen. OK Araumentation oa vurderina fastholdes. A3 28. maj :17 Sagen lukket 18

19 3.2 Vinduer K2: Der er trænedbrydning i vinduerne i gavl mod syd. 28. maj :17 Sagen lukket 19

20 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand Al 28. maj :17 Sagen lukket 20

21 - ; E \r 28 maj Sagen lukket 21

22 I Beskrivelse af skadelmangel: Trænedbrydning i rammehjørne forneden på stuevindue sydgavl, samt i bundglasliste på midterste vinduefag, og i bundkarm og lodpost til soveværelsesvindue på 1. sal. Note: De to kældervinduer i sydgavl er uden trænedbrydning. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust beskrevet til at skabe klarhed over de reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af disse. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse at ejendommen. Specielt kan der opstå misforståelse omkring at der kun forekommer trænedbrydning i de 2 vinduer ud at 4 i sydgavlen. 28. maj :17 Sagen lukket 22

23 i Fejlens vægt: Formel fejl Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 3.5 Andet K2: Der er registreret punkterede termoruder hoveddøren samt vinduet mod sydvest. 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Der er revner i sokkel under kældervindue mod sydvest. 28. maj :17 Sagen lukket 23

24 4.3 Udvendige trapper I1 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand Al Bygningssagkyndig Beskrivelse afskadelmangel: Som BS tekst Note: Der kan ses at have været udført reparationer tidliger. De åbne revner med forsætninger i planet indikere en igangværende afskalningsproces. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Der mangler en note beskrivelse, som kan informere en bruger olm skadeforholdets konsekvens (jvnf. HB ). jeg mener at teksten Stedvis revner i betontrappe-vægge omkring kældertrappe vil gøre køberen opmærksom på de pudsskader omkring kældertrappen. er dog enige i at jeg kunne have været lidt mere præcis i skadens beskrivelse. 28. maj :17 Sagen lukket 24

25 Syns- og Skønsmand OK Ja, Argumentation og vurdering fastholdes. Al 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.2 Vægge Kl: Finish mangler ved faldstamme i fyrrummet samt omkring kælderdør og vinduer. 5.4 Indvendig K3: Væggene i kælderrum mod sydøst er beklædt med flamingoplader. Note: Denne beklædning beklædning opfylder ikke gældende brandmæssige krav til vægbeklædning. 28. maj :17 Sagen lukket 25

26 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/ belægning Fejlangivelse Syns- og Skønsmand K3: Der er klinker som ikke har den fulde vedhæftning til underlaget ved indgang til brusenichen. Note: Forholdet medfører risiko for vandindtrængen i gulvkonstruktionen, da skaden er indenfor med dertil[ inr- -.ionsdele. Al Bygningssagkyndig Beskrivelse afskadelmangel: Som BS tekst Note: Hård punktvis belastning kan give risiko for revnede fuger og/eller fliser. Hvilket dog ikke kan ses ved besigtigelsen. Da badeværelset er renoveret for nyelig, må der antages at være udført en vådrumsmembran under flisebelægning. Der anses derfor ikke risiko for følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaderisiko er overvurderet og der er ikke foretaget en konkret byggeteknisk risikovurdering for det aktuelle tilfælde. Karakteren K2 burde have været anvendt. da jeg var usikker om der var vådrumsmembran i bag fliser og klinker har jeg valgt karakter k3 Syns- og Skønsmand Da flisearbejdet bar præg af at være proffesionelt udført, bør man antage at det er udført korrekt med vådrumsmembran. Argumentation og vurdering fastholdes. I Al Genereret HE-nr Kontrolrapport statue Side 28. maj :17 Sagen lukket 26

27 Vægkonstruktion/- K3: Der er fliser som ikke har den fulde vedhæftning til underlaget i brusenichen. Note: Forholdet belægning medfører risiko for vandindtrængen i gulvkonstruktionen, da skaden er indenfor vådzone(vandbelastet Fejlangivelse Syns- og Skønsmand - A2 Beskrivelse af skadelmangel: Der er 2 stk. fliser forneden i ved brusevæg mod dør, samt 2 forneden ved ydervæg, som har mindre god vedhæftning til underlag. Note: Den mangelfulde vedhæftning ved den aktuelle placering vurderes ikke at kunne give aneldning til at fliser, eller fuger vil revne inden for overskuelig tid. Da badeværelset er renoveret for nyelig, må der antages at være udført en vådrumsmembran under flisebelægning. Der anses derfor ikke risiko for følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand Begrundelse for fejl: Skaderisiko er overvurderet og der er ikke foretaget en konkret byggeteknisk risikovurdering for det aktuelle tilfælde. Karakteren Kl burde have været anvendt. igen da jeg var usikker om der var vådrumsmembran har jeg valgt karakter k3 Som ovenfor Argumentation og vurdering fastholdes. A2 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger Kl: Der er slidtage på overfladebehandling på trægulve i køkken, stue, gang og spisestue. 7.2 Belægninger Kl: Gulv i køkken samt ved trappen på 1. sal giver lidt efter ved personbelastning. 28. maj :17 Sagen lukket 27

28 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger I ndervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning A 10.2 Konstruktion Kl: Håndlisten til 1. sals trappe sidder for tæt på væggen Konstruktion K3: Den øverste del af trappen til kælder er ikke forsynet med værn/gelænder. Note: Forholdene kan medfører risiko for personskade ved fald. 28. maj :17 Sagen li.jkket 28

29 11. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vanclinstallationer Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 29

30 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er kraftig tæring på 2 stk. rørbøjninger under loft i kedelrum. Rørbøjningerne skønes at være opstik til køkken. Note: Den fremskredne tæring giver risiko for en nærliggende rørskade. Da der ikke er afløb i rummet, kan der ikke udelukkes en følgeskade på anden bygningsdel, da evt. udsivende vand kommer fra brugsvandsinstallationen. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 28. maj :17 Sagen lukket 30

31 Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand er enig at skaden skulle have været noteret i rapporten, men muligivis ikke var tilgængelige da der var opmagasinering i den del af kælderen ved besigtigelsen som kan have skjult for skaden. det kan ses til højre oå vedhæftede billede Det er TR s overbevisning, at skaderne på rørinstallationerne har været visuelt tilgængelig under BS besigtigelse, selv om der havde været oplag på gulv. Argumentation_og_vurdering_fastholdes. A Afløbsinstallationer Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 31

32 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler montering af overløbsrør ført til afløb, fra sikkerheds ventil under gaskedel/vandvarmer. Note: Da rummet er uden gulvafløb, kan der ikke udelukkes en mindre fugtbetinget følgeskade, når vand udledes fra sikkerhedsventilen. Specielt såfremt ventilen bliver defekt. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 28. maj :17 Sagen lukket 32

33 Bygn ingssagkyndig Syns- og Skønsmand er enige i at skaden skulle have været med i rapporten men kælderen er med betondæk og gulvafløb i tilstødende rum Afløbet skal værre i samme rum for at det kan godkendes at lade overløbet udmunde A3 over gulv. Argumentation og vurdering fastholdes Andet Kl: Aftræk fra gaskedel er defekt. Note: Sælger oplyser at skaden bliver udbedret. 28. maj :17 Sagen lukket 33

34 Bygning B (Garageludhus - 22m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K3: Stedvis defekt mørtel i rygning. Note: Forholdet medfører risiko for vandindtrængen med Tagbelægning/rygning følgeskader p underliggende konstruktioner. 28. maj :17 Sagen lukket 34

35 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 35

36 co m, 0 z,c- DC 0 ø y 4., DC ø 0)

37 Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand Beskrivelse af skadelmangel: Garagen er udført uden tagrender, men har for lille udhæng til at regnvand kan afledes uden at ramme facademur. Der er dog udført ca. i meter tagrende på nordsiden. Note: Grønaglevækster på facademur indikerer perodevis opfugtning af mur fra tagvand. Hvilket på sigt giver fugtbinding og frostskader i de i forvejen porøse mørtelfuger. Karakter: K3 Beqrundelse for feil: Forholdet er ikke beskrevet. bygningen er ældre og åbenbart er opført uden tagrender jer er enige i at facaden kan opfugtes men mange år uden tagrender har ikke lavet voldsom skader på facaden. Selv mindre skader skal registreres. Argumentation og vurdering fastholdes. A3 28. maj :17 Sagen lukket 37

38 1.9 Vindafstivning Ingen bemærknin Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagkonstruktionen på garagen mangler vindafstivning både tagskiven, samt ved spærfod. Note: Den manglende vindafastivning må anses at være medvirkende årsag til defekt understrygning ved gavl over port. Karakter: K3 Becirundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. da bygningen er mindre, ældre og aldrig har haft vindafstivning vurdere jeg at risikoen for skader er lav 28. maj :17 Sagen lukket 38

39 o a 0 (0 cl, (I) -. Q cl < 0 Cl) (0 7ç- D 0 = 0 ( MG) 0) D ø x m (i) )C 0 (IC (0

40 1.10 Ingen bemærkninger Undertage/understrygnin g 28. maj :17 Sagen lukket 40

41 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 28, maj :17 Sagen lukket 41

42 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler montering af tagstensbinder på hele tegitaget til garagebygningen. Desuden er der en del revnet og udfaldne understrygning op mod trægavl over garageport. Note: De manglende tagstensbindere giver forøget risiko for stormskader på tag. Bygningens relative beskedne højde giver dog næppe større risiko for personskade ved nedblæste tegl. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beksrevet. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 28. maj :17 Sagen lukket 42

43 2. Ydervægge i bygning B 12.1 Facader/ciavle I Kl: Der er udfaldne oa oorøse fucier flere steder murværket. 28. maj :17 Sagen lukket 43

44 2.1 Facader/qavle lincien [ r Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 Beskrivelse af skade!mangel: Der er huller i murværk efter igangværende eller tidligere angreb af murbier i et mindre område Ca. midt på facade mod nord. Note: Murbi skade på en nordfacade er atypisk. Såfremt murbier fortsat er tilstede og ikke bekæmpes, kan der opstå en større skadeudvikling i mørtelfuger, som kan svække murværk. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. - Da murbiangreb er et konkret og specielt skadesforhold, anses den ikke at være omfattet at BS skadesbeskrivelse ovenfor om udfiadne og porøse mørtelfuger. 28. maj :17 Sagen lukket 44

45 I hbygningssagkyndig Syns- og Skønsmand er enig i at murbier skulle have været inkluderet og at skader på fugerne generalt ikke har været specifikt nok Argumentation og vurdering fastholdes. A3 28. maj :17 Sagen lukket 45

46 3. Vinduer og døre i bygning B 3.2 Vinduer K2: Der er trænedbrydning i begge vinduer. Defekt glasrude i vindue mod syd. 28. maj :17 Sagen lukket 46

47 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A2 28. maj :17 Sagen lukket 47

48 Beskrivelse af skadelmangel: Der er trænedbrydning i lille vindue i sydfacade, samt i karmparti i tillukket vindue ivestgavl. Note: Stort vindue i sydfacade er af plastik. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af disse. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen. Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand da der kun er i alt 3 vinduer hvor 1 er i plastik mener jeg at alle vil kun forstå skade beskrivelsen. Er ikke enig. Argumentation_og_vurdering_fastholdes. A2 3.3 Fuger Ingen bemærkninger 28. maj :17 Sagen lukket 48

49 Fejlangivelse Syns- og Skønsmand A3 28. maj :17 Sagen lukket 49

50 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler udførelse af fuge, samt sålbænk ved det store vindue i garagebygning. Note: Slagregn kan trænge uhindret ind i bygningen. Da der er betonstøbt gulv anses der ikke at være risiko for følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: K2 Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 4. Fundamentlsokler i bygning B 4.2 Sokkel K2: Der er defekt sokkelpuds under vinduet mod vest. Sælgers oplysninger 28. maj :17 Sagen lukket 50

51 Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplvsnincier om bestillinci af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. Via en liste over bygningssagkyndige udleveret af min ejendomsmægler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 7 I hvilken periode har du boet på ejendommen? Hele periode 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Nej udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad /toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage - kælder I krybekælder I ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser? Nej -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrerider eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (feks. løbesod, revner. Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej Nej Nej Værelse på 1. sal. i 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Ved ikke Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Ved ikke 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder) ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? i 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Ja, Bag højskab i køkken. Er lavet (ikke gulvafiøb)? 5,4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen I krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ja, Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 28. maj :17 Sagen lukket 51

52 c0m 0 CO L3J 3 w z Cl) 0 Cl) -I 0 -I Cl) Cl) 0 0 cl) D - 1 D -h -I cl) 0) cl) -I 0 0) Cl) a3 -I Cl) 3 ( cl) aa - < D)D) D_ ci cc. 0 Cl) 0)0 0 0) 0 ø 0) ø CJ,Cj,

53 A A Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A Gulv pâ strøer eller bjælker A Klinkegulv pà beton A Klinkegulv på træ Entre 8.0 Indervægge/skillevægge 9.0 Lofter/etageadskillelser 10.0 Indvendige trapper 11.0 VVS-installationer A Gas/centralvarme A Andet; Type- Varmnepumpe i kælder 28. maj :17 Sagen lukket 53

54 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 43 10% ikke angivet ikke angivet 38 Skønsmand Bygningssagkyndig 0 10% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 43 10% ikke angivet ikke angivet 38 Skønsmand Syns- og 0 10% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Syns- og Skønsmand Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed i TR5 bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Syns- og Skønsmand Lav Som ovenfor Syns- og Skønsmand Ikke angivet Andre forhold at betydning Aktør Syns- og Skønsmand Bygningssagkyndig Syns- og Skønsmand Syns- og Skønsmand øvrige forhold Den bygningssagkyndige vurderes generelt at have en fornuftig gennemgang og iagttagelsesevne for skadesforhold. Men der savnes generelt mere informative notebeskrivelser omkring skadeforholdenes konsekvenser. BS udviser en positiv holdning til de vejledninger og råd de er givet i forbindelse med kontrolgennemgangen. 28. maj :17 Sagen lukket 54

55 Nævnets afgørelse 28. maj :17 Sagen lukket 55

56 Dato: 20. maj 2014 J.nr.: XX Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten )O( Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten XX er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet grænseområdet for acceptabel. Det er nævnets afgørelse, at teknisk revision af til standsrapporten XX afsluttes med prædikatet Fejlbehæftet uden sanktion. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig. xx den 29. januar XX har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. april Kontrolrapporten er udarbejdet af syns-og skønsmand XX og afsluttet den 14. april2014. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde 12. maj XX havde foretræde under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærkninger, der i det væsentlige var en uddybning og supplering af de afgivne kommentarer til den foreløbige kontrolrapport. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punkt 1.7 bygning A frafaldes fejlangivelsen (A3), da det ikke findes fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at blyinddækning og ela stisk fuge mod bundkarm er utætte. Under punkt 4.3 bygning A frafaldes fejlangivelsen (Al), da det i det konkrete tilfælde anses for tilstrækkeligt, at udviklingsrisikoen alene er beskrevet gennem karakteren K2. Under punkterne 6.1 og 6.2 bygning A frafaldes fejlangivelserne (Al og A2), da det er uvist, om der er vådrumsmembran, og der således ikke er sikkert grundlag for at tilsidesætte BS s faglige vurdering. Under punkt 3.2 bygning B frafaldes fejlangivelsen (A2), da BS s beskrivelse ikke vurderes at kunne give anledning til misforståel ser om skaderne og deres placering Tilstandsrapporten XX vurderes herefter samlet set at være fejlbehæftet i græseområdet for acceptabel. Det læg ges endvidere til grund for afgørelsen, at ingen af kontrolrapportens enkelte fejlangivelser er tillagt betydelig vægt. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen 2S. maj :17 Sagen lukket 56

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I.0R BOUKKEOE BYGNNGSSAGKYNDC-g Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR OFSMKFEOE BYGNNGRSAGKYNDC-E Forside Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012.

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012. Dato: 20. december 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: 7. december 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ing. Ib ig (BS) Borregaard. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ing. Ib ig (BS) Borregaard. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol - 30. LAGESAG REF AA A 0A OISCIPLINÆR. OG I% I I I I CR 5VGNINGSSAGYNDGr Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag 21. januar2013

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere