BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN"

Transkript

1 BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/ ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil du helst: Spille ipad eller lege med andre børn? Når børnehavebørn får det spørgsmål, vælger to ud af tre ipad en. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Her fortæller børnene også, at de foretrækker at sidde alene med deres ipad. En ny undersøgelse, som Børnerådet har gennemført i ca. hundrede børnehaver i hele Danmark, vidner om, hvor populær ipad en er blandt de 4-6-årige. Undersøgelsen viser, at et flertal vælger ipad en over leg med andre børn, men også at 63 pct. ville foretrække en sjov legeplads frem for ipad en, hvis de fik valget. Børnerådets formand Per Larsen siger: Undersøgelsen bekræfter det billede, vi i forvejen har: Tablets er ekstremt populære. Men vi kan også se, at børnene faktisk ville vælge de digitale medier fra, hvis bare de får et godt alternativ. Det er stof til eftertanke, hvis man som voksen gerne vil støtte op om en alsidig hverdag med variation i aktiviteterne, mener Per Larsen. Undersøgelsen tegner et billede af nogle både medievante og -kompetente børn, der bruger mange digitale platforme og særligt tablets i hverdagen. Men undersøgelsen tegner også et billede af nogle børn, der på mange måder er farvede af voksnes forståelse af, hvordan man bruger en ipad. Nogle børn fortæller fx, at de ikke må se film eller spille hele dagen, fordi de så får firkantede øjne. Andre fortæller, at deres forældre siger, at de også skal huske at lege, og i tråd hermed mener de fleste børn, at ipad en ikke kan ses som legetøj. Som Philip på fem år siger: Jeg har prøvet en ipad mange gange. Men jeg har mest leget. Per Larsen opfordrer til en mere nuanceret forståelse af, hvad de digitale medier kan bruges til: Børnene i undersøgelsen har faktisk mange gode bud på, hvordan man kan lege med en tablet og bruge den til andet og mere end at spille på. Hans råd til forældre og pædagoger er derfor, at de sammen med barnet går på opdagelse i det digitale univers: Der er masser af apps og funktioner, der kan stimulere til kreativitet og opfindsomhed og også til fysiske og sociale aktiviteter. Dem skal vi udforske sammen, ligesom vi bygger Lego eller lægger et puslespil sammen. Og så skal vi være bedre til at tilbyde børnene alternative måder at lege med de digitale medier på, fx ved at de får lov til at være mere i bevægelse med tabletten. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER 66 pct. af børnene vil hellere spille på ipad end lege sammen med nogle børn, de kender. 63 pct. vil hellere lege på en sjov legeplads end spille ipad. 54 pct. synes, det er rart, hvis deres forældre er med til at spille ipad. 75 pct. kan godt lide at bruge ipad en helt alene. 60 pct. sidder mest alene med ipad en derhjemme. 29 pct. har oplevet noget på en computer, i fjernsynet eller på en ipad, som de er blevet bange for.

2 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL IPAD EN ER MERE POPULÆR END LEG MED ANDRE BØRN For at finde ud af hvor populær ipad en 1 er i forhold til andre legeaktiviteter, stillede vi børnene i undersøgelsen over for nogle valgmuligheder. Dels spurgte vi dem, om de ville foretrække ipad en frem for leg med andre børn 2, og dels om de ville foretrække ipad en frem for leg på en sjov legeplads. FIGUR 1: VIL DU HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE SAMMEN MED NOGLE BØRN, DU KENDER? 22% 66 pct. af børnene i undersøgelsen svarede, at de hellere vil spille på ipad frem for lege med andre børn. 12 pct. var i tvivl om, hvad de helst ville, mens 22 pct. svarede nej, dvs. at de foretrak at lege med andre børn. 12% 66% 1 Bagest i Børneindblikket kan du læse om de metodiske overvejelser, vi har gjort os i forhold til brugen af ordet ipad. 2 Det er et bevidst valg, at spørgsmålet ikke handler om børnenes venner, da vi ved, at enkelte børn ikke synes, de har nogen venner. Derfor handler spørgsmålet om nogle børn, du kender her kan man vælge børnene på vejen, deres kammerater i børnehaven, deres søskende eller andre børn. Umiddelbart herefter spurgte vi børnene, om de hellere ville lege på en sjov legeplads end spille på ipad (figur 2). Det er vigtigt at hæfte sig ved, at børnene forholdt sig til muligheden for at lege på en sjov legeplads altså umiddelbart et attraktivt alternativ til at spille ipad. Her svarede omkring to tredjedele af børnene (63 pct.), at de ville lege på legepladsen, ca. en tredjedel (29 pct.) ville foretrække at spille på ipad, og 8 pct. var i tvivl. BØRNERÅDETS ANBEFALINGER Vær nysgerrig og udforsk sammen med dit barn de apps, barnet godt kan lide. Spørg ind til dit barns oplevelser. Anerkend det barnet er optaget af det styrker barnets selvværd, når dets interesser og handlinger anerkendes. Tal med dit barn om regler for brugen af tabletten lav retningslinjer sammen med dit barn. Sæt tidsgrænser, som alle overholder. Brug evt. et æggeur, der tydeligt markerer, hvor lang tid der er igen. Eller alternativt: Indfør pauser fra tabletten i form af læsestund, spillestund (som ikke er digitalt), udetid, m.m. Find nye og sjove alternative apps sammen med barnet gerne apps og spil, som ansporer til fysisk bevægelse, og som kan bruges af flere på en gang. Brug tabletten kreativt. Brug fx kameraet, når I udforsker haven, gården, skoven eller kælderen sammen. Se på tabletten som andet og mere end en spillemaskine. Der er mange apps, der kan støtte dit barns udvikling og læring på en sjov og underholdende måde. Når dit barn har en ven med hjemme, og de hellere vil spille på tablet end lege med dukker eller Lego, så hjælp dem med at spille sammen, så de stadig får en oplevelse af at lege sammen. Det er ikke nødvendigvis skadeligt at spille meget. Det er dog vigtigt, at dit barn har et varieret fritidsliv med forskelligt indhold af aktiviteter.

3 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL Tablets er ekstremt populære. Men vi kan også se, at børnene faktisk ville vælge de digitale medier fra, hvis bare de får et godt alternativ. PER LARSEN, FORMAND FOR BØRNERÅDET FIGUR 2: VIL DU HELLERE LEGE PÅ EN SJOV LEGEPLADS END SPILLE PÅ IPAD? 29% ville. De uddybende interview viser, at børnenes svar afhænger af flere ting: Dels synes børnene, at det simpelthen er alt for meget at spille hele dagen de vil gerne lave forskellige ting. Men nogle af børnene havde også svært ved at købe præmissen, fordi det i deres verden er nærmest utænkeligt at få lov at spille en hel dag lidt i stil med at leve af slik. Som Albert på fem år siger: 8% 63% Albert: Ej, det må man ikke. Man skal også lege med sine legesager. Interviewer: Hvad kan der ske, hvis man spiller hele dagen? Albert: Man får firkantede øjne? Interviewer: Hvordan tror du, det føles? Albert: Ikke godt. Børnenes svar bekræfter, at ipad en er meget populær endog mere populær end leg med andre børn. Men børnenes svar viser også, at hvis alternativet lyder tiltalende, så vinder ipad en ikke nødvendigvis. På trods af at ipad en er meget populær, er det alligevel langt fra alle, der ville spille på den hele dagen derhjemme, hvis de måtte. Det svarer 59 pct. at de Der er tydelige kønsforskelle i børnenes svar, idet drengene i langt højere grad end pigerne vælger spil på ipad frem for leg med andre børn og leg på legeplads. 73 pct. af drengene vil således hellere spille ipad end lege med andre børn, mens det samme kun gælder for 60 pct. af pigerne. Og mens 33 pct. af drengene hellere vil spille ipad end lege på en sjov legeplads, gælder dette for 25 pct. af pigerne.

4 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL Jeg prøver at downloade dem. Dem, der ser gode ud. Og jeg sletter dem, når jeg har prøvet dem, hvis jeg ikke helt kan lide dem. MARGRETHE, FEM ÅR, OM APPS IPAD EN ER BEDST ALENE Størstedelen tre fjerdedele af børnene i undersøgelsen kan godt lide at bruge ipad en helt alene frem for sammen med andre (figur 3). FIGUR 3: KAN DU GODT LIDE AT BRUGE IPAD EN HELT ALENE? 5% 20% 75% Interviewer: Kan du bedst lide at sidde alene med ipad en eller sammen med andre? Ali: Sammen med andre. Med min storesøster. Så kan vi spille Minecraft, og så kan vi være i det samme game. Interviewer: På den samme ipad, eller har I en ipad hver, så? Ali: Vi skal have en ipad hver. Børnenes svar tyder på, at deres forståelse af at bruge ipad en sammen med andre betyder, at der er flere fingre på skærmen. Når børnene tænker på den type samvær, foretrækker mange at sidde alene. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke også er sjovt at spille sammen med andre særligt hvis der er flere skærme. Vi har nemlig også spurgt børnene, om de synes, det er sjovt at spille sammen med andre børn, og det svarer 61 pct. ja til 3. Vi har spurgt børnene, hvorfor de synes, det er bedst at sidde alene med ipad en. Albert forklarer: Så får jeg ikke så meget larm, hvis jeg skal lave noget, der er svært. Andre børn siger, at det kan være irriterende, hvis man skal skiftes om skærmen. Men hvis der er flere ipad s til rådighed, er det dog okay at spille sammen, forklarer Ali på fem år: 3 I det talende spørgeskema er det kun muligt at stille børnene ja-nej-spørgsmål. Det betyder, at man ikke kan stille børnene spørgsmål som: Hvad kan du bedst lide? eller: Hvad gør du mest: A eller B? da de ikke kan graduere deres svar. Da man godt både kan synes, det er sjovt at spille med andre og sidde selv med ipad en, har vi derfor været nødt til at stille børnene spørgsmål, der umiddelbart kan lyde som hinandens modsætninger.

5 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL I spørgeskemaet har vi også spurgt til børnenes medievaner derhjemme. Vi har blandt andet spurgt, om børnene sidder mest alene (figur 4), og vi har spurgt børnene om de sidder mest sammen med en voksen (figur 5) derhjemme, når de bruger ipad en. Her svarer 60 pct., at de mest sidder alene, mens 34 pct. siger, at de sidder sammen med en voksen. FIGUR 4: HVORDAN ER DET HJEMME HOS DIG: SIDDER DU MEST ALENE OG BRUGER IPAD? 32% DIGITALE KOMPETENCER Udover at spille på ipad en bruger børnene den også i stor stil til at se film på. Lidt over halvdelen af børnene i undersøgelsen (53 pct.) kender til YouTube, og 42 pct. fortæller, at de selv har prøvet at finde frem til det, de ville se på YouTube. Kønsforskellen her er også markant, idet det er 50 pct. af drengene, som mener, at de har denne kompetence, mens det kun gælder for 34 pct. af pigerne. 60 pct. af børnene svarer, at de ser film på Netflix (figur 6), mens halvdelen (51 pct.) selv har prøvet at finde film frem på Netflix uden hjælp fra en voksen. Også her er kønsforskellen tydelig, idet 55 pct. af drengene selv finder film på Netflix mod 47 pct. af pigerne. FIGUR 6: SER DU FILM PÅ NETFLIX? 8% 60% 34% 60% 6% FIGUR 5:...ELLER BRUGER DU MEST IPAD EN SAMMEN MED VOKSNE? 56% 34% Undersøgelsen viser, at børnenes digitale kompetencer er veludviklede. Fx ved flere af børnene, hvordan man henter spil og andre apps. Margrethe forklarer her, hvordan hun vælger spillene til og fra: 10% Margrethe: Jeg prøver at downloade dem. Dem, der ser gode ud. Og jeg sletter dem, når jeg har prøvet dem, hvis jeg ikke helt kan lide dem.

6 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL De fleste af børnene ved også godt, at noget af det, de henter, kan koste penge. Det har Clara på seks år og Gustav på fem år oplevet, og Gustav ved, at man kan få brug for hjælp: Clara: Man skal bare trykke på et spil, man vil have, og så køber man det. Interviewer: Har du prøvet selv at købe et spil? Gustav:. Det er kun de voksne. Også Margrethe ved, at det er de voksne eller hendes søster, hun skal spørge, hvis hun har brug for hjælp til at hente spil: Interviewer: Hvordan får du de der spil? Margrethe: Jeg downloader dem i noget, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Interviewer: Hvordan ved du, hvilke spil du vil have? Margrethe: Det er fordi, jeg spørger min far eller mor eller min storesøster, om de koster penge. Vi må nemlig ikke få ting med penge. Fordi så skal vi jo give penge. SKRÆMMENDE OPLEVELSER Fra flere andre undersøgelser ved vi, at børn indimellem oplever noget, der skræmmer dem, når de bruger nettet. Vi har derfor spurgt børnene, om de har oplevet noget på en computer, i fjernsynet eller på en ipad, som de er blevet bange for. Det svarer 29 pct. af børnene ja til. Isabella har fx oplevet, at hun på YouTube stødte på et monster, der skreg og gjorde hende forskrækket, mens Joachim synes, det er uhyggeligt, når ninjaen i hans spil hopper ned i en vulkan og bliver brændt, så man kan se skellettet. Men samtidig synes han også, det er lidt sjovt. Ellen på fem år, fortæller, hvad hun gør, hvis hun oplever noget, hun synes, er uhyggeligt i et spil: Ellen: Jeg slukkede bare for det igen. Lige fra starten, for det var lidt uhyggeligt. Interviewer: Kunne du godt finde ud af at stoppe spillet? Ellen:, man skal bare trykke på en knap. Det, Ellen fortæller, vidner om, at børn i 5-6-årsalderen selv i et vist omfang er i stand til at navigere væk fra det, der er uhyggeligt og dermed håndtere, hvis noget overskrider deres grænser. BØRNS FORSTÅELSE AF IPAD EN LIGNER VOKSNES I undersøgelsens kvalitative del har vi spurgt til børnenes opfattelser af, om det at bruge ipad en kan kategoriseres som leg. I interviewet med Philip på fem år, gav han til interviewets indledende spørgsmål et svar, som er karakteristisk for børnenes opfattelse af ipad en: Interviewer: Jeg ville spørge, om du har prøvet en ipad? Philip: Det har jeg mange gange. Men jeg har mest leget. Flere af børnene fortæller, at de har fået udstukket nogle retningslinjer for brug af ipad en og andre digitale medier, og de retningslinjer afspejles i børnenes forståelse af, hvad de digitale medier er og kan bruges til. Både Gustav og Mikkel opfatter ipad en som noget skrøbeligt, man skal passe på: Det er ikke som rigtig legetøj, men det er et slags legetøj. MIKKEL, FEM ÅR

7 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL Hvis man nu savnede sin mor, og man havde en video om sin mor, så kunne man gå ind på videoen og se den. Sådan så man ikke savnede sin mor så meget. MARGRETHE, FEM ÅR Interviewer: Hvorfor er ipad en ikke legetøj? Gustav: Fordi det kan gå i stykker. Man må ikke bare gå rundt med den hele tiden. Interviewer: Hvad kan der så ske? Gustav: Så kan den falde ned og gå i stykker. Interviewer: Kan man godt sige, at en ipad er noget legetøj? Mikkel: Det er ikke som rigtig legetøj, men det er et slags legetøj. Interviewer: Hvorfor er det ikke rigtig legetøj? Mikkel: Fordi man ikke må kaste med det. Men der er også flere af interviewene, der viser, at børnene når de bliver opslugt af at fortælle om ipad ens funktioner alligevel har en kreativ og legende tilgang til mediet. Som fx Wilma på fem år og hendes storesøster: Interviewer: Synes I godt, at man være vild og lege vildt med en ipad? Wilma:... Fordi min storesøster har prøvet, at gøre sådan her [drejer rundt]. Interviewer: Så man skulle dreje rundt? Wilma:. Og så var der et billede af mig med et enhjørninghorn på panden. Interviewer: Okay, men hvad skulle man gøre med ipad en? Wilma: Man skulle kun snurre rundt, syntes min storesøster. I interviewet med Margrethe fremgår det dels, at hendes fars definition af leg ikke omfatter det at spille ipad, og dels at han opfatter den gammeldags leg som vigtigere eller bedre for Margrethe og hendes veninde. Den betragtning er Margrethe dog ikke helt enig i: Margrethe: Altså, nu havde jeg en veninde med hjem. Og hun blev hentet snart, og så blev jeg ved og ved [med at spille]. Så blev vi ved og ved med at skiftes og spille på min ipad. Og så sagde min far: Hun bliver hentet snart. I skal altså lege, ellers får du aldrig nogle veninder med hjem mere, men så gjorde vi det bare, ik? Fordi vi var så vilde med det spil. At Margrethe er hjemmevant i brugen af ipad en er tydelig. Muligheden for at se på billeder og videoer, som hun eller familien selv har taget på tabletten, smartphonen eller computeren, virker for hende som en selvfølge. Hun forklarer, hvornår det kunne være smart at gøre: Margrethe: Hvis man nu savnede sin mor, og man havde en video om sin mor, så kunne man gå ind på videoen og se den. Sådan så man ikke savnede sin mor så meget. Selvom børnene altså langt hen ad vejen ikke mener, at en ipad er legetøj, viser de kvalitative interview alligevel, at børnenes forståelse af mediet ikke er så begrænset endda.

8 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL METODE: HVORDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN? Dette Børneindblik er skrevet på baggrund af en undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel, som blev gennemført i slutningen af Undersøgelsen består af både kvantitative og kvalitative metoder til at belyse et børneperspektiv. Undersøgelsens resultater bliver også udgivet i en samlet rapport. Vi har tidligere gennemført undersøgelser i Minibørnepanelet, der blandt andet har handlet om børns forventninger til skolestart, børnenes oplevelse af indemiljøet i børnehaven og deres oplevelser af regler og medbestemmelse i børnehaven. De kan læses på Børnerådets hjemmeside. KVANTITATIV DEL De kvantitative data er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse i et såkaldt talende spørgeskema, som er et computerprogram, der er designet til målgruppen. Her får børnene læst spørgsmålene højt, og derefter kan de på skærmen klikke på svarmulighederne ja, nej eller ved ikke. På grund af børnenes alder kan man kun stille børnene et begrænset antal spørgsmål. Børnene i denne undersøgelse har i alt svaret på 17 spørgsmål. På tidspunktet for undersøgelsen bestod panelet af 105 børnehaver, hvor børn i 4-6-årsalderen fik mulighed for at deltage. Undersøgelsen er landsdækkende og dækker et repræsentativt udsnit af integrerede og ikke-integrerede såvel som kommunale, private og selvejende institutioner fra alle regioner. Langt størstedelen af børnene var fem år (86 pct.) ved besvarelsestidspunktet, mens 8 pct. var fire år og 6 pct. var seks år. I alt har 844 børn fra 76 børnehaver besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 72. KVALITATIV DEL Forud for udarbejdelsen af ethvert spørgeskema til Minibørnepanelet gennemføres et antal åbne, eksplorative interview med børn i målgruppen med henblik på at indkredse emner og at opnå en forståelse for børnenes begrebsverden og ordvalg på området. I denne undersøgelse er der gennemført indledende eksplorative interview med 27 børn i fire forskellige børnehaver. Vi har tilstræbt at udvælge børnehaver, der er forskellige i forhold til børnegruppernes sammensætning, deres geografiske placering og forældrenes socioøkonomiske baggrund. I forbindelse med afprøvning af spørgeskemaet er der gennemført brugertest samt supplerende interview med 16 børn i to børnehaver. Sidst men ikke mindst har vi gennemført uddybende interview med i alt 16 børn på 5-6 år i to forskellige børnehaver. Formålet med disse interview er at få børnenes hjælp til at tolke de kvantitative data og nuancere forståelsen af undersøgelsens resultater. Samlet set indgår 59 børn i den kvalitative del af undersøgelsen. Alle børneinterview har fundet sted i børnenes børnehaver. De har haft en varighed på mellem 15 og 45 min og er gennemført som semistrukturerede interview individuelt eller to og to, afhængigt af børnenes ønsker. Alle navne på de børn, der citeres, er ændret i rapporten, og citater er tilpasset sprogligt af hensyn til læsbarhed. TABLET ELLER IPAD Som forberedelse til undersøgelsen blev det blandt andet undersøgt, hvilke begreber der giver bedst mening for børnene. Vi undersøgte blandt andet, hvilke betegnelser børnene først og fremmest brugte om tablets. Kunne vi fx bruge en fællesbenævnelse som tablets eller ville størsteparten ikke ane, hvad det var? Og i hvilken grad var de bekendt med forskellige streamingtjenester og andre apps til audiovisuelt indhold på deres tablet?

9 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL En af de væsentligste konklusioner fra de eksplorative interview var, at netop ordet ipad bliver forstået af langt flere børn end ordet tablet. Sagt på en anden måde: De børn, som ikke benyttede ipads i hjemmet, forstod godt, at det var samme slags apparat, der blev henvist til ved brug af ordet ipad mens det omvendte ikke var tilfældet. I de opfølgende interview oplevede vi imidlertid, at enkelte børn blev forvirrede over ordet ipad, fordi de havde en anden tablet. Vi kan derfor ikke udelukke, at en lille del af de børn, som har besvaret spørgeskemaet, har misforstået meningen pga. ordvalget. Men fordi der langt overvejende var enighed blandt de interviewede børn om at kalde deres tablets for ipads uanset om det er et Apple-produkt eller ej har vi valgt at bruge betegnelsen ipad i undersøgelsen. BØRNEINDBLIK NR. 1/ ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE STINE LINDBDERG T: OG LINE EMMA JØNSON T: REDAKTØR KATRINE MUNCH BECHGAARD T: BØRNERÅDET VESTERBROGADE 35A 1620 KØBENHAVN V

BØRN OG MEDIER. En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af tablets og medieplatforme BØRNERÅDETS. Minibørnepanel

BØRN OG MEDIER. En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af tablets og medieplatforme BØRNERÅDETS. Minibørnepanel BØRN OG MEDIER En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af tablets og medieplatforme BØRNERÅDETS Minibørnepanel BØRN OG MEDIER En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP BØRNEINDBLIK 2/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2014 1. ÅRGANG 5. FEBRUAR 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES TANKER OM KROP OG VÆGT MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP 13-årige børn bruger meget tid på at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 Selv om kernefamilien er den mest udbredte familieform, er der mange af børnene i 5. klasse, der bor på andre

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Ipad projekt Charlottehøj 2013

Ipad projekt Charlottehøj 2013 Ipad projekt Charlottehøj 2013 1. 8.00-8.30 Kaffe/Rundstykker 2. 8.30-9.30 Mediepædagogik og Digital Dannelse. Eksempel på Emnearbejde. 3. 9.30-10.30 Opsætning af IPADS 4. 10.45-11.45 Eksempler på sprogstimulerende

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Pigers og drenges brug af udstillingsrum

Pigers og drenges brug af udstillingsrum Af Charite Bertelsen Pigers og drenges brug af udstillingsrum Pigers og drenges forestilling om forskelle på køn er større end realiteten: I dag er der ingen forskelsbehandling på drenge og piger Det er

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

DEN DIGI TALE FORBRUGER 2014

DEN DIGI TALE FORBRUGER 2014 FORBRUGER DEN DIGITALE 2014 ADFÆRD I FORANDRING 71% af vores medietid er skærmbaseret 70% mediemultitasker når de ser TV 6. største tv-kanal i DK er Netflix? hvad betyder det for marketing VORES TILGANG

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Interview-rundtur på fritten

Interview-rundtur på fritten Special Edition! Marts 2013 Projekt Genbrug din verden Interview-rundtur på fritten Vi har været ude og interviewe børn og vokse fra fritten fra genbrugs værkstederne Først besøgte vi Angelica og Cecelie

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Kreativ leg og læring med ipad

Kreativ leg og læring med ipad Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Samlet og bearbejdet af Lone Adamsen Lone Adamsen Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Udgiver:

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Børns holdninger til handicap

Børns holdninger til handicap Børns holdninger til handicap Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

storemore Højkapacitetslager

storemore Højkapacitetslager storemore Højkapacitetslager Få mere at vide om, hvordan du kan få bestilt mere og få masser af underholdning, mens du er på farten Hvad er StoreMore? Toshibas StoreMore er lagerløsningen med stor kapacitet,

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København mep@learning.aau.dk 1 Empirisk grundlag Undersøgelse om unges uddannelsesvalg

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere