BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN"

Transkript

1 BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/ ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil du helst: Spille ipad eller lege med andre børn? Når børnehavebørn får det spørgsmål, vælger to ud af tre ipad en. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Her fortæller børnene også, at de foretrækker at sidde alene med deres ipad. En ny undersøgelse, som Børnerådet har gennemført i ca. hundrede børnehaver i hele Danmark, vidner om, hvor populær ipad en er blandt de 4-6-årige. Undersøgelsen viser, at et flertal vælger ipad en over leg med andre børn, men også at 63 pct. ville foretrække en sjov legeplads frem for ipad en, hvis de fik valget. Børnerådets formand Per Larsen siger: Undersøgelsen bekræfter det billede, vi i forvejen har: Tablets er ekstremt populære. Men vi kan også se, at børnene faktisk ville vælge de digitale medier fra, hvis bare de får et godt alternativ. Det er stof til eftertanke, hvis man som voksen gerne vil støtte op om en alsidig hverdag med variation i aktiviteterne, mener Per Larsen. Undersøgelsen tegner et billede af nogle både medievante og -kompetente børn, der bruger mange digitale platforme og særligt tablets i hverdagen. Men undersøgelsen tegner også et billede af nogle børn, der på mange måder er farvede af voksnes forståelse af, hvordan man bruger en ipad. Nogle børn fortæller fx, at de ikke må se film eller spille hele dagen, fordi de så får firkantede øjne. Andre fortæller, at deres forældre siger, at de også skal huske at lege, og i tråd hermed mener de fleste børn, at ipad en ikke kan ses som legetøj. Som Philip på fem år siger: Jeg har prøvet en ipad mange gange. Men jeg har mest leget. Per Larsen opfordrer til en mere nuanceret forståelse af, hvad de digitale medier kan bruges til: Børnene i undersøgelsen har faktisk mange gode bud på, hvordan man kan lege med en tablet og bruge den til andet og mere end at spille på. Hans råd til forældre og pædagoger er derfor, at de sammen med barnet går på opdagelse i det digitale univers: Der er masser af apps og funktioner, der kan stimulere til kreativitet og opfindsomhed og også til fysiske og sociale aktiviteter. Dem skal vi udforske sammen, ligesom vi bygger Lego eller lægger et puslespil sammen. Og så skal vi være bedre til at tilbyde børnene alternative måder at lege med de digitale medier på, fx ved at de får lov til at være mere i bevægelse med tabletten. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER 66 pct. af børnene vil hellere spille på ipad end lege sammen med nogle børn, de kender. 63 pct. vil hellere lege på en sjov legeplads end spille ipad. 54 pct. synes, det er rart, hvis deres forældre er med til at spille ipad. 75 pct. kan godt lide at bruge ipad en helt alene. 60 pct. sidder mest alene med ipad en derhjemme. 29 pct. har oplevet noget på en computer, i fjernsynet eller på en ipad, som de er blevet bange for.

2 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL IPAD EN ER MERE POPULÆR END LEG MED ANDRE BØRN For at finde ud af hvor populær ipad en 1 er i forhold til andre legeaktiviteter, stillede vi børnene i undersøgelsen over for nogle valgmuligheder. Dels spurgte vi dem, om de ville foretrække ipad en frem for leg med andre børn 2, og dels om de ville foretrække ipad en frem for leg på en sjov legeplads. FIGUR 1: VIL DU HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE SAMMEN MED NOGLE BØRN, DU KENDER? 22% 66 pct. af børnene i undersøgelsen svarede, at de hellere vil spille på ipad frem for lege med andre børn. 12 pct. var i tvivl om, hvad de helst ville, mens 22 pct. svarede nej, dvs. at de foretrak at lege med andre børn. 12% 66% 1 Bagest i Børneindblikket kan du læse om de metodiske overvejelser, vi har gjort os i forhold til brugen af ordet ipad. 2 Det er et bevidst valg, at spørgsmålet ikke handler om børnenes venner, da vi ved, at enkelte børn ikke synes, de har nogen venner. Derfor handler spørgsmålet om nogle børn, du kender her kan man vælge børnene på vejen, deres kammerater i børnehaven, deres søskende eller andre børn. Umiddelbart herefter spurgte vi børnene, om de hellere ville lege på en sjov legeplads end spille på ipad (figur 2). Det er vigtigt at hæfte sig ved, at børnene forholdt sig til muligheden for at lege på en sjov legeplads altså umiddelbart et attraktivt alternativ til at spille ipad. Her svarede omkring to tredjedele af børnene (63 pct.), at de ville lege på legepladsen, ca. en tredjedel (29 pct.) ville foretrække at spille på ipad, og 8 pct. var i tvivl. BØRNERÅDETS ANBEFALINGER Vær nysgerrig og udforsk sammen med dit barn de apps, barnet godt kan lide. Spørg ind til dit barns oplevelser. Anerkend det barnet er optaget af det styrker barnets selvværd, når dets interesser og handlinger anerkendes. Tal med dit barn om regler for brugen af tabletten lav retningslinjer sammen med dit barn. Sæt tidsgrænser, som alle overholder. Brug evt. et æggeur, der tydeligt markerer, hvor lang tid der er igen. Eller alternativt: Indfør pauser fra tabletten i form af læsestund, spillestund (som ikke er digitalt), udetid, m.m. Find nye og sjove alternative apps sammen med barnet gerne apps og spil, som ansporer til fysisk bevægelse, og som kan bruges af flere på en gang. Brug tabletten kreativt. Brug fx kameraet, når I udforsker haven, gården, skoven eller kælderen sammen. Se på tabletten som andet og mere end en spillemaskine. Der er mange apps, der kan støtte dit barns udvikling og læring på en sjov og underholdende måde. Når dit barn har en ven med hjemme, og de hellere vil spille på tablet end lege med dukker eller Lego, så hjælp dem med at spille sammen, så de stadig får en oplevelse af at lege sammen. Det er ikke nødvendigvis skadeligt at spille meget. Det er dog vigtigt, at dit barn har et varieret fritidsliv med forskelligt indhold af aktiviteter.

3 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL Tablets er ekstremt populære. Men vi kan også se, at børnene faktisk ville vælge de digitale medier fra, hvis bare de får et godt alternativ. PER LARSEN, FORMAND FOR BØRNERÅDET FIGUR 2: VIL DU HELLERE LEGE PÅ EN SJOV LEGEPLADS END SPILLE PÅ IPAD? 29% ville. De uddybende interview viser, at børnenes svar afhænger af flere ting: Dels synes børnene, at det simpelthen er alt for meget at spille hele dagen de vil gerne lave forskellige ting. Men nogle af børnene havde også svært ved at købe præmissen, fordi det i deres verden er nærmest utænkeligt at få lov at spille en hel dag lidt i stil med at leve af slik. Som Albert på fem år siger: 8% 63% Albert: Ej, det må man ikke. Man skal også lege med sine legesager. Interviewer: Hvad kan der ske, hvis man spiller hele dagen? Albert: Man får firkantede øjne? Interviewer: Hvordan tror du, det føles? Albert: Ikke godt. Børnenes svar bekræfter, at ipad en er meget populær endog mere populær end leg med andre børn. Men børnenes svar viser også, at hvis alternativet lyder tiltalende, så vinder ipad en ikke nødvendigvis. På trods af at ipad en er meget populær, er det alligevel langt fra alle, der ville spille på den hele dagen derhjemme, hvis de måtte. Det svarer 59 pct. at de Der er tydelige kønsforskelle i børnenes svar, idet drengene i langt højere grad end pigerne vælger spil på ipad frem for leg med andre børn og leg på legeplads. 73 pct. af drengene vil således hellere spille ipad end lege med andre børn, mens det samme kun gælder for 60 pct. af pigerne. Og mens 33 pct. af drengene hellere vil spille ipad end lege på en sjov legeplads, gælder dette for 25 pct. af pigerne.

4 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL Jeg prøver at downloade dem. Dem, der ser gode ud. Og jeg sletter dem, når jeg har prøvet dem, hvis jeg ikke helt kan lide dem. MARGRETHE, FEM ÅR, OM APPS IPAD EN ER BEDST ALENE Størstedelen tre fjerdedele af børnene i undersøgelsen kan godt lide at bruge ipad en helt alene frem for sammen med andre (figur 3). FIGUR 3: KAN DU GODT LIDE AT BRUGE IPAD EN HELT ALENE? 5% 20% 75% Interviewer: Kan du bedst lide at sidde alene med ipad en eller sammen med andre? Ali: Sammen med andre. Med min storesøster. Så kan vi spille Minecraft, og så kan vi være i det samme game. Interviewer: På den samme ipad, eller har I en ipad hver, så? Ali: Vi skal have en ipad hver. Børnenes svar tyder på, at deres forståelse af at bruge ipad en sammen med andre betyder, at der er flere fingre på skærmen. Når børnene tænker på den type samvær, foretrækker mange at sidde alene. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke også er sjovt at spille sammen med andre særligt hvis der er flere skærme. Vi har nemlig også spurgt børnene, om de synes, det er sjovt at spille sammen med andre børn, og det svarer 61 pct. ja til 3. Vi har spurgt børnene, hvorfor de synes, det er bedst at sidde alene med ipad en. Albert forklarer: Så får jeg ikke så meget larm, hvis jeg skal lave noget, der er svært. Andre børn siger, at det kan være irriterende, hvis man skal skiftes om skærmen. Men hvis der er flere ipad s til rådighed, er det dog okay at spille sammen, forklarer Ali på fem år: 3 I det talende spørgeskema er det kun muligt at stille børnene ja-nej-spørgsmål. Det betyder, at man ikke kan stille børnene spørgsmål som: Hvad kan du bedst lide? eller: Hvad gør du mest: A eller B? da de ikke kan graduere deres svar. Da man godt både kan synes, det er sjovt at spille med andre og sidde selv med ipad en, har vi derfor været nødt til at stille børnene spørgsmål, der umiddelbart kan lyde som hinandens modsætninger.

5 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL I spørgeskemaet har vi også spurgt til børnenes medievaner derhjemme. Vi har blandt andet spurgt, om børnene sidder mest alene (figur 4), og vi har spurgt børnene om de sidder mest sammen med en voksen (figur 5) derhjemme, når de bruger ipad en. Her svarer 60 pct., at de mest sidder alene, mens 34 pct. siger, at de sidder sammen med en voksen. FIGUR 4: HVORDAN ER DET HJEMME HOS DIG: SIDDER DU MEST ALENE OG BRUGER IPAD? 32% DIGITALE KOMPETENCER Udover at spille på ipad en bruger børnene den også i stor stil til at se film på. Lidt over halvdelen af børnene i undersøgelsen (53 pct.) kender til YouTube, og 42 pct. fortæller, at de selv har prøvet at finde frem til det, de ville se på YouTube. Kønsforskellen her er også markant, idet det er 50 pct. af drengene, som mener, at de har denne kompetence, mens det kun gælder for 34 pct. af pigerne. 60 pct. af børnene svarer, at de ser film på Netflix (figur 6), mens halvdelen (51 pct.) selv har prøvet at finde film frem på Netflix uden hjælp fra en voksen. Også her er kønsforskellen tydelig, idet 55 pct. af drengene selv finder film på Netflix mod 47 pct. af pigerne. FIGUR 6: SER DU FILM PÅ NETFLIX? 8% 60% 34% 60% 6% FIGUR 5:...ELLER BRUGER DU MEST IPAD EN SAMMEN MED VOKSNE? 56% 34% Undersøgelsen viser, at børnenes digitale kompetencer er veludviklede. Fx ved flere af børnene, hvordan man henter spil og andre apps. Margrethe forklarer her, hvordan hun vælger spillene til og fra: 10% Margrethe: Jeg prøver at downloade dem. Dem, der ser gode ud. Og jeg sletter dem, når jeg har prøvet dem, hvis jeg ikke helt kan lide dem.

6 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL De fleste af børnene ved også godt, at noget af det, de henter, kan koste penge. Det har Clara på seks år og Gustav på fem år oplevet, og Gustav ved, at man kan få brug for hjælp: Clara: Man skal bare trykke på et spil, man vil have, og så køber man det. Interviewer: Har du prøvet selv at købe et spil? Gustav:. Det er kun de voksne. Også Margrethe ved, at det er de voksne eller hendes søster, hun skal spørge, hvis hun har brug for hjælp til at hente spil: Interviewer: Hvordan får du de der spil? Margrethe: Jeg downloader dem i noget, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Interviewer: Hvordan ved du, hvilke spil du vil have? Margrethe: Det er fordi, jeg spørger min far eller mor eller min storesøster, om de koster penge. Vi må nemlig ikke få ting med penge. Fordi så skal vi jo give penge. SKRÆMMENDE OPLEVELSER Fra flere andre undersøgelser ved vi, at børn indimellem oplever noget, der skræmmer dem, når de bruger nettet. Vi har derfor spurgt børnene, om de har oplevet noget på en computer, i fjernsynet eller på en ipad, som de er blevet bange for. Det svarer 29 pct. af børnene ja til. Isabella har fx oplevet, at hun på YouTube stødte på et monster, der skreg og gjorde hende forskrækket, mens Joachim synes, det er uhyggeligt, når ninjaen i hans spil hopper ned i en vulkan og bliver brændt, så man kan se skellettet. Men samtidig synes han også, det er lidt sjovt. Ellen på fem år, fortæller, hvad hun gør, hvis hun oplever noget, hun synes, er uhyggeligt i et spil: Ellen: Jeg slukkede bare for det igen. Lige fra starten, for det var lidt uhyggeligt. Interviewer: Kunne du godt finde ud af at stoppe spillet? Ellen:, man skal bare trykke på en knap. Det, Ellen fortæller, vidner om, at børn i 5-6-årsalderen selv i et vist omfang er i stand til at navigere væk fra det, der er uhyggeligt og dermed håndtere, hvis noget overskrider deres grænser. BØRNS FORSTÅELSE AF IPAD EN LIGNER VOKSNES I undersøgelsens kvalitative del har vi spurgt til børnenes opfattelser af, om det at bruge ipad en kan kategoriseres som leg. I interviewet med Philip på fem år, gav han til interviewets indledende spørgsmål et svar, som er karakteristisk for børnenes opfattelse af ipad en: Interviewer: Jeg ville spørge, om du har prøvet en ipad? Philip: Det har jeg mange gange. Men jeg har mest leget. Flere af børnene fortæller, at de har fået udstukket nogle retningslinjer for brug af ipad en og andre digitale medier, og de retningslinjer afspejles i børnenes forståelse af, hvad de digitale medier er og kan bruges til. Både Gustav og Mikkel opfatter ipad en som noget skrøbeligt, man skal passe på: Det er ikke som rigtig legetøj, men det er et slags legetøj. MIKKEL, FEM ÅR

7 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL Hvis man nu savnede sin mor, og man havde en video om sin mor, så kunne man gå ind på videoen og se den. Sådan så man ikke savnede sin mor så meget. MARGRETHE, FEM ÅR Interviewer: Hvorfor er ipad en ikke legetøj? Gustav: Fordi det kan gå i stykker. Man må ikke bare gå rundt med den hele tiden. Interviewer: Hvad kan der så ske? Gustav: Så kan den falde ned og gå i stykker. Interviewer: Kan man godt sige, at en ipad er noget legetøj? Mikkel: Det er ikke som rigtig legetøj, men det er et slags legetøj. Interviewer: Hvorfor er det ikke rigtig legetøj? Mikkel: Fordi man ikke må kaste med det. Men der er også flere af interviewene, der viser, at børnene når de bliver opslugt af at fortælle om ipad ens funktioner alligevel har en kreativ og legende tilgang til mediet. Som fx Wilma på fem år og hendes storesøster: Interviewer: Synes I godt, at man være vild og lege vildt med en ipad? Wilma:... Fordi min storesøster har prøvet, at gøre sådan her [drejer rundt]. Interviewer: Så man skulle dreje rundt? Wilma:. Og så var der et billede af mig med et enhjørninghorn på panden. Interviewer: Okay, men hvad skulle man gøre med ipad en? Wilma: Man skulle kun snurre rundt, syntes min storesøster. I interviewet med Margrethe fremgår det dels, at hendes fars definition af leg ikke omfatter det at spille ipad, og dels at han opfatter den gammeldags leg som vigtigere eller bedre for Margrethe og hendes veninde. Den betragtning er Margrethe dog ikke helt enig i: Margrethe: Altså, nu havde jeg en veninde med hjem. Og hun blev hentet snart, og så blev jeg ved og ved [med at spille]. Så blev vi ved og ved med at skiftes og spille på min ipad. Og så sagde min far: Hun bliver hentet snart. I skal altså lege, ellers får du aldrig nogle veninder med hjem mere, men så gjorde vi det bare, ik? Fordi vi var så vilde med det spil. At Margrethe er hjemmevant i brugen af ipad en er tydelig. Muligheden for at se på billeder og videoer, som hun eller familien selv har taget på tabletten, smartphonen eller computeren, virker for hende som en selvfølge. Hun forklarer, hvornår det kunne være smart at gøre: Margrethe: Hvis man nu savnede sin mor, og man havde en video om sin mor, så kunne man gå ind på videoen og se den. Sådan så man ikke savnede sin mor så meget. Selvom børnene altså langt hen ad vejen ikke mener, at en ipad er legetøj, viser de kvalitative interview alligevel, at børnenes forståelse af mediet ikke er så begrænset endda.

8 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL METODE: HVORDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN? Dette Børneindblik er skrevet på baggrund af en undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel, som blev gennemført i slutningen af Undersøgelsen består af både kvantitative og kvalitative metoder til at belyse et børneperspektiv. Undersøgelsens resultater bliver også udgivet i en samlet rapport. Vi har tidligere gennemført undersøgelser i Minibørnepanelet, der blandt andet har handlet om børns forventninger til skolestart, børnenes oplevelse af indemiljøet i børnehaven og deres oplevelser af regler og medbestemmelse i børnehaven. De kan læses på Børnerådets hjemmeside. KVANTITATIV DEL De kvantitative data er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse i et såkaldt talende spørgeskema, som er et computerprogram, der er designet til målgruppen. Her får børnene læst spørgsmålene højt, og derefter kan de på skærmen klikke på svarmulighederne ja, nej eller ved ikke. På grund af børnenes alder kan man kun stille børnene et begrænset antal spørgsmål. Børnene i denne undersøgelse har i alt svaret på 17 spørgsmål. På tidspunktet for undersøgelsen bestod panelet af 105 børnehaver, hvor børn i 4-6-årsalderen fik mulighed for at deltage. Undersøgelsen er landsdækkende og dækker et repræsentativt udsnit af integrerede og ikke-integrerede såvel som kommunale, private og selvejende institutioner fra alle regioner. Langt størstedelen af børnene var fem år (86 pct.) ved besvarelsestidspunktet, mens 8 pct. var fire år og 6 pct. var seks år. I alt har 844 børn fra 76 børnehaver besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 72. KVALITATIV DEL Forud for udarbejdelsen af ethvert spørgeskema til Minibørnepanelet gennemføres et antal åbne, eksplorative interview med børn i målgruppen med henblik på at indkredse emner og at opnå en forståelse for børnenes begrebsverden og ordvalg på området. I denne undersøgelse er der gennemført indledende eksplorative interview med 27 børn i fire forskellige børnehaver. Vi har tilstræbt at udvælge børnehaver, der er forskellige i forhold til børnegruppernes sammensætning, deres geografiske placering og forældrenes socioøkonomiske baggrund. I forbindelse med afprøvning af spørgeskemaet er der gennemført brugertest samt supplerende interview med 16 børn i to børnehaver. Sidst men ikke mindst har vi gennemført uddybende interview med i alt 16 børn på 5-6 år i to forskellige børnehaver. Formålet med disse interview er at få børnenes hjælp til at tolke de kvantitative data og nuancere forståelsen af undersøgelsens resultater. Samlet set indgår 59 børn i den kvalitative del af undersøgelsen. Alle børneinterview har fundet sted i børnenes børnehaver. De har haft en varighed på mellem 15 og 45 min og er gennemført som semistrukturerede interview individuelt eller to og to, afhængigt af børnenes ønsker. Alle navne på de børn, der citeres, er ændret i rapporten, og citater er tilpasset sprogligt af hensyn til læsbarhed. TABLET ELLER IPAD Som forberedelse til undersøgelsen blev det blandt andet undersøgt, hvilke begreber der giver bedst mening for børnene. Vi undersøgte blandt andet, hvilke betegnelser børnene først og fremmest brugte om tablets. Kunne vi fx bruge en fællesbenævnelse som tablets eller ville størsteparten ikke ane, hvad det var? Og i hvilken grad var de bekendt med forskellige streamingtjenester og andre apps til audiovisuelt indhold på deres tablet?

9 BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK NR 1 APRIL En af de væsentligste konklusioner fra de eksplorative interview var, at netop ordet ipad bliver forstået af langt flere børn end ordet tablet. Sagt på en anden måde: De børn, som ikke benyttede ipads i hjemmet, forstod godt, at det var samme slags apparat, der blev henvist til ved brug af ordet ipad mens det omvendte ikke var tilfældet. I de opfølgende interview oplevede vi imidlertid, at enkelte børn blev forvirrede over ordet ipad, fordi de havde en anden tablet. Vi kan derfor ikke udelukke, at en lille del af de børn, som har besvaret spørgeskemaet, har misforstået meningen pga. ordvalget. Men fordi der langt overvejende var enighed blandt de interviewede børn om at kalde deres tablets for ipads uanset om det er et Apple-produkt eller ej har vi valgt at bruge betegnelsen ipad i undersøgelsen. BØRNEINDBLIK NR. 1/ ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE STINE LINDBDERG T: OG LINE EMMA JØNSON T: REDAKTØR KATRINE MUNCH BECHGAARD T: BØRNERÅDET VESTERBROGADE 35A 1620 KØBENHAVN V

BØRN OG MEDIER. En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af tablets og medieplatforme BØRNERÅDETS. Minibørnepanel

BØRN OG MEDIER. En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af tablets og medieplatforme BØRNERÅDETS. Minibørnepanel BØRN OG MEDIER En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af tablets og medieplatforme BØRNERÅDETS Minibørnepanel BØRN OG MEDIER En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/15 ANALYSE: UNGES MEDIEFORBRUG OG TRIVSEL STORT MEDIEFORBRUG KAN SKADE UNGES TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 3/15 ANALYSE: UNGES MEDIEFORBRUG OG TRIVSEL STORT MEDIEFORBRUG KAN SKADE UNGES TRIVSEL BØRNEINDBLIK 3/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/215 2. ÅRGANG 1. JUNI 215 ANALYSE: UNGES MEDIEFORBRUG OG TRIVSEL STORT MEDIEFORBRUG KAN SKADE UNGES TRIVSEL Når unge er online på alle tider af døgnet,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

MANGE BØRN KOMMER I BØRNEHAVE, SELVOM DE ER SYGE

MANGE BØRN KOMMER I BØRNEHAVE, SELVOM DE ER SYGE BØRNEINDBLIK 1/17 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2017 4. ÅRGANG JANUAR 2017 ANALYSE: DE YNGSTES PERSPEKTIV PÅ BALANCEN MELLEM FAMILIE- OG ARBEJDSLIV MANGE BØRN KOMMER I BØRNEHAVE, SELVOM DE ER SYGE

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS

BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2015 2. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS FOR MANGE UNGE OPSØGER IKKE HJÆLP, NÅR DE

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP BØRNEINDBLIK 2/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2014 1. ÅRGANG 5. FEBRUAR 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES TANKER OM KROP OG VÆGT MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP 13-årige børn bruger meget tid på at

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2015 2. ÅRGANG DECEMBER 2015 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR De fleste unge synes, det er

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Barnets udvikling af et sundt selvbillede Psykolog Ole Rabjerg

Barnets udvikling af et sundt selvbillede Psykolog Ole Rabjerg Barnets udvikling af et sundt selvbillede Psykolog Ole Rabjerg 2 statements 1. Du er en god forælder 2. Som forælder skal du hele tiden lære, først og fremmest af dine børn Tidligere: Kvinder havde langt

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID Få kontrol over børnenes tablet-tid INDHOLD: Min bedste ven tablet...

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Digitalt det er for børn

Digitalt det er for børn Digitalt det er for børn IT-strategi på dagtilbudsområdet i Vejle Kommune Af Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbud Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år fremgår det: Alle børn skal udforske

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber Juvelernes evaluering af fokuspunktet 2014-2015: Inklusion med fokus på venskaber Bent Madsen, som er chefkonsulent for Centret for inklusion, nævner, at inklusion er en menneskeret. Spørgsmålet for os

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE HVERDAGENS HELTE Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 4 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet Indberetning Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen 1 Indhold Indledning...Side 3 It i dagtilbud... Side 3 Digital dannelse og kompetencer...side

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009

KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt. oktober 2007 oktober 2009 KID 2 kvalitet i dagtilbud Så tæt på det usædvanlige som muligt oktober 2007 oktober 2009 KID 2 projektets formål Metoder der skaber bedre forståelse for det de udsatte børns perspektiv Sætte spot på det

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Børnerådet ønsker med denne rapport at formidle børnenes stemmer til den videre debat på de politiske arenaer om omsorgsdage.

Børnerådet ønsker med denne rapport at formidle børnenes stemmer til den videre debat på de politiske arenaer om omsorgsdage. Forord I samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) har Børnerådet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleelever om de fridage de selv og deres forældre tager som omsorgsdage. Ikke

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere