Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'"

Transkript

1 Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets sekretariat Kvalitative interviews Trine Krab Nyby, Børnerådets sekretariat Udgiver Børnerådet Vesterbrogade 35 A 1620 København V Tlf

2 Introduktion til undersøgelsen Denne rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som på tidspunktet for undersøgelsen, maj 2010, bestod af 1860 børn i 92 fjerdeklasser børn fra 66 skoler besvarede spørgeskemaet - en svarprocent på 66. Undersøgelsens resultater er suppleret og uddybet via interview med otte elever fra 4. klasse på to forskellige skoler. Se i øvrigt metodeappendiks. Baggrundsoplysninger fra den kvantitative undersøgelse Køn: Alder: Etnicitet: Lidt flere piger (52 pct.) end drenge (48 pct.). Langt de fleste børn er enten 11 år (54 pct.) eller 10 år (43 pct.) på undersøgelsestidspunktet. 3 pct. er 12 år, mens ganske få børn er 13 år. Børnenes etniske baggrund er fundet ved spørgsmål om det mest talte sprog i hjemmet. 90 pct. af børnene kommer fra hjem, hvor der tales mest dansk, mens 10 pct. angiver et andet sprog. Familietype: Langt de fleste børn bor sammen med begge deres forældre, enten hele tiden (69 pct.) eller skiftevis (14 pct. 1 ). 10 pct. bor sammen med enten deres mor eller far, som bor alene, mens 7 pct. bor sammen med enten deres mor eller far, hvor denne bor sammen med en kæreste eller ægtefælle. Mindre end en procent bor i andre familietyper (plejefamilier, institution eller bedsteforældre). 89 pct. af børnene bor sammen med søskende hele tiden eller noget af tiden (gælder også halvsøskende). 5 pct. har søskende men bor ikke sammen med dem, mens 6 pct. ingen søskende har. Den kvalitative undersøgelse Skole 1 Fokusgruppeinterview med Conrad og Søren 2 Fokusgruppeinterview med Johanne og Anna Skole 2 Fokusgruppeinterview med Christian og Suzan Fokusgruppeinterview med Iris og Selma De to skoler er meget forskellige. Skole 1 har fortrinsvist børn fra socioøkonomisk ressourcestærke familier og meget få børn med anden etnisk baggrund end dansk, mens skole 2 er modsat. 1 9 pct. hvor den ene eller begge bor sammen med en anden, og 4 pct. hvor begge forældre bor alene. 2 De interviewede børn optræder i rapporten med fiktive navne. 2

3 Økonomiens betydning i det sociale Fra den seneste undersøgelse i Børne- og Ungepanelet, Portræt af 4. klasse, ved vi, at ting og tøj betyder meget for populariteten i 4. klasse. Undersøgelsen viste fx, at de børn, der ikke gik op i tøj, typisk ikke selv oplevede sig som populære. I denne undersøgelse, har vi spurgt endnu mere ind til dette emne. Men vi har også spurgt specifikt til børnenes oplevelse af pengenes betydning i klassen. Penge som adgang til fællesskaberne Undersøgelsen viser, at otte ud af 10 børn i 4. klasse får lommepenge, at lige så mange sparer op mange til elektronisk udstyr og at de ting, børnene typisk bruger deres egne penge på, er slik, chips og sodavand, tøj og sko samt computerspil for drengenes vedkommende og gaver for pigernes. Men er børnene bevidste om, at ikke alle har lige mange penge til rådighed 3? Hvordan oplever de det forbrug, der finder sted i skoletiden eller med klassekammeraterne, og giver penge adgang til fællesskaberne? Som det fremgår af figur 1, oplever en del børn, er der er væsentlig forskel på, hvor mange penge man bruger i den tid, man er sammen med klassekammeraterne. Det ses også, at hver fjerde oplever, at penge i sig selv i en vis udstrækning er en kilde til popularitet. Figur 1: Hvor godt passer disse beskrivelser på dine oplevelser af klassen? Passer godt Passer delvist Passer ikke Der er nogen, der bruger mange flere penge end andre (fx på mad, i kiosken, i klubben) 7 Man er populær i klassen, hvis man har mange penge 3 Pilottesten af spørgeskemaet gjorde det klart, at børnene typisk ikke har kendskab til økonomien i klassekammeraternes familier. De havde store problemer med at svare på spørgsmålet Hvis du tænker på økonomien hjemme hos dig selv, oplever du så, at den er I) bedre end de flestes i klassen, II) ligesom de flestes i klassens, III) værre end de flestes i klassen? Børnene oplevede det som urimeligt at skulle svare på, da det ikke var noget, de kendte til. Spørgsmålet blev derfor udeladt i den endelige undersøgelse. 3

4 Langt de fleste børn oplever dog ikke, at man er populær, fordi man har mange penge. Som pigerne fra skole 1 fortæller i interviewet: Interviewer: Er man populær, hvis man har mange penge? Begge: Næææ Johanne: Man er populær, hvis man er sød De børn, som fortæller, at deres forældre har økonomiske problemer, oplever typisk i højere grad end deres klassekammerater, at man er populær i klassen, hvis man har mange penge. 12 pct. af børnene har oplevet, at de ikke kunne være med til forskellige ting sammen med deres venner, fordi de ikke havde penge. Dog er det kun 1 pct., der tit har oplevet mangel på penge som et problem i forhold til at kunne være med til aktiviteter med kammeraterne. Forholdsvis mange af børnene (15 pct.) svarer ved ikke, mens næsten tre ud af fire børn aldrig har oplevet sig begrænset af penge i forhold til vennerne. De børn, der har oplevet sig begrænset (12 pct.), fortæller typisk, at det er forlystelsesorienterede ting, de ikke har kunnet være med til, såsom at komme i Tivoli, skøjtehallen, Bakken, svømmehallen, biografen, cirkus osv. Et barn udtrykker meget tydeligt, at tilvalg af aktiviteter med venner ville betyde fravalg af andre vigtige ting. Det er altså et spørgsmål om prioriteringer: Jeg vil gerne ind og se Harry Potter 6, men det har jeg ikke penge til, hvis jeg skal købe en gave til min lillesøster Amalie. Mange af børnene fortæller også, at de er udelukket fra aktiviteter med venner og veninder, der er meget direkte forbrugsrelaterede såsom at shoppe, gå på Fisketorvet, gå på cafe eller købe slik. Der er også nogle, der nævner ikke at have råd til at købe mad efter skole i klubben. Fx. når mine veninder går i Centeret, og jeg ikke har penge, så gider jeg ikke at følges med dem der over. Der er altså ingen tvivl om, at penge kan være afgørende for børnenes direkte deltagelse i sociale aktiviteter med jævnaldrende. Men der er også nogle børn, der skriver, at de ikke har råd til mærkevarer eller til at købe tøj og sko, hvilket bekræfter den mere indirekte betydning af penge i forhold til fællesskabsdeltagelsen. Altså at penge er afgørende for at kunne matche de andre børns udseende, fx mærkevaretøj, og dermed være en del af fællesskabet. Dette har vi også spurgt børnene om. Forbrugsgoder som adgang til fællesskaberne At børnenes forbrug har betydning for at være en del af fællesskabet, kommer til udtryk ved, at 7 pct. kan nævne ting, de kunne købe, som ville gøre det nemmere for dem at være med i fællesskabet i klassen. De ting, børnene nævner, er hovedsaglig forskellige teknologiske gadgets som mobil, pc, spillekonsoller, spil og iphone. En del børn nævner tøj mærkevaretøj, modetøj, dyrt tøj, sejt tøj - sko og smarte ting. Enkelte nævner legetøj såsom fodbold, stikbold eller sjippetov. 4

5 Disse ting ville altså, ifølge børnene, højne deres status i fællesskabet i klassen. Og deres oplevelser bekræftes af det billede, der tegner sig på baggrund af børnenes beskrivelser af klassen. Vi har nemlig spurgt børnene, hvorvidt de oplever, at man kan være med i legen eller fællesskabet, selv om man ikke selv har de ting, der leges med i klassen (figur 2). Figur 2: Hvor godt passer disse beskrivelser på dine oplevelser af klassen? Passer godt Passer delvist Passer ikke Hvis der er nogen, der ikke selv har et spil eller noget andet, vi leger med, låner vi til hinanden Hvis man ikke selv har en mobil eller et bestemt spil, kan man sagtens være med i fællesskabet alligevel. Hver fjerde oplever, som det fremgår, at man ikke låner ting ud til hinanden, mens godt hver syvende i klassen oplever, at man ikke kan være med i fællesskabet, hvis ikke man har bestemte ting 4. Der er altså en betydelig andel af børnene, der vurderer, at ting såsom spil og mobiler er afgørende for at være en del af det sociale liv i klassen. Lidt mere end hver tredje (37 pct.) fortæller endvidere, at det er lettere at få nye venner, hvis man har bestemte ting. Og hver fjerde oplever, at tøjstil helt eller delvist er det, der afgør, hvem man går sammen med. Selma og Iris fortæller i interviewet: Selma: Hvis man kommer med en flot ting, så kommer folk, Åhhh, må jeg være med til at lege med den! Ej, skal vi være venner? Og om en gang, Selma havde fået en North Face jakke af sin far: Selma: Da jeg kom med den første gang oppe i klassen, så siger de, Ejj, hvor har du købt den, ejj, og de kommer hele tiden over til én, men når man ikke har den, så går de bare væk fra en. Og så når man snakker til dem, så går de deres vej Interviewer: Men er det så dem, du gerne vil være venner med? Eller er du ligeglad med dem? Selma: Jeg vil være venner med hele klassen 4 Begge andele er endnu større, hvis andelen af børn, der svarer passer delvist medtages. 5

6 Af andre ting, der kan gøre en populær i klassen, nævner Selma og Iris i fællesskab: En Nintendo, en hoppebold, en hoppeelastik. Så er der mange, der vil være sammen med en Som det fremgår af børnenes udsagn, kan det, at få venner, opstå og opleves kortvarigt og måske mere betyde, at man har nogle at lege med eller får opmærksomhed her og nu. Conrad fortæller fx: Man kan godt sige, hey, du har en sej trøje, men det betyder ikke, at man er venner med dem. Det er slet ikke betydningsfuldt for os. Det er vigtigt at pointere, at de sammenhænge, der her påpeges, ikke er ensbetydende med, at penge og et stort forbrug automatisk betyder inklusion i fællesskaberne og popularitet. Der er naturligvis mange andre forhold, der er afgørende for børnenes venskaber, popularitet og fællesskaber (se fx panelundersøgelsen Forskelligheder og fællesskab 2008 ) Men det viser meget tydeligt, at økonomien og forbruget kan spille en vigtig rolle og i samspil med andre faktorer være medvirkende til at forme børnenes sociale liv og venskaber. Eksklusion fra fællesskaberne I spørgeskemaet har vi spurgt børnene, om de oplever at de bliver holdt ude, når de ikke har bestemte ting eller det rigtige tøj. Tabel 1: Oplever du nogensinde at være udenfor, fordi der er tøj eller ting, du ikke har? Ja, tit 2 % Ja, engang imellem 13 % Nej, aldrig 73 % Ved ikke 12 % 100 % Som det ses, har godt hver syvende (15 pct.) oplevet at være udenfor, fordi de ikke har haft det rigtige tøj eller de rigtige ting. Igen bekræftes deres oplevelser af det billede, der tegner sig på baggrund af børnenes beskrivelser af klassen. 6

7 Figur 3: Hvor godt passer disse beskrivelser på dine oplevelser af klassen? Passer godt Passer delvist Passer ikke 0 Der er nogen der er udenfor, fordi de ikke har de ting, de andre har (fx spil, mobil) Der er nogen, der er udenfor, fordi de ikke har sejt eller smart tøj Knap tre ud af fire af børnene giver en meget positiv beskrivelse af klassen. Men mere end hvert fjerde barn vurderer der imod, at både ting og tøj i forskellig grad er afgørende for, at der er nogen, der er udenfor i klassen. I interviewet med Christian, fortæller han som en selvfølgelig om denne eksklusion: Christian: Der står jo også mange børn ude i skolegården, fordi de ikke har smart tøj eller sådan ligesom de andre. Alt sådan noget smart Interviewer: Hvorfor står de ude i skolegården? Christian: Fordi der er nogen af ens venner, der kan risikere at udelukke en, fordi de synes åbenbart, at man ikke er så cool mere, så når man ikke er så cool, så vil de ikke have en, der går i noget andet tøj end de andre Interviewer: Så vil de ikke være venner? Christian: Nej Men Christian fortæller også, at han selv har oplevet at være udenfor, og spørgeskemaundersøgelsen viser da også, at det typisk er de børn, der selv har oplevet dette, der beskriver klassen ved, at der er nogen, der er udenfor, fordi de ikke har smart tøj eller de ting, de andre har. Det er også typisk de samme børn, som vurderer, at man ikke låner til hinanden i klassen tøjstil er det, der afgør, hvem man går sammen med det er lettere at få nye venner, hvis har bestemte ting man er populær i klassen, hvis man har mange penge der er nogen i klassen, der bruger mange flere penge end andre (se tabel 2) 7

8 Tabel 2: Sammenhæng mellem oplevelse af at være udenfor og oplevelse af klassen Klassen kan beskrives ved: Oplever sig udenfor Oplever sig ikke udenfor Der er nogen, der er udenfor, fordi de ikke har de ting, de 20 % 7 % andre har (fx spil og mobil) Der er nogen, der er udenfor, fordi de ikke har sejt eller smart 28 % 4 % tøj Det er lettere at få nye venner, hvis man har bestemte ting 26 % 8 % (fx tøj og spil) Man er populær i klassen, hvis man har mange penge 16 % 5 % Der er nogen, der bruger mange flere penge end andre 43 % 32 % Tøjstil er det, der afgør, hvem man går sammen med 18 % 5 % Det er altså helt tydeligt, at de børn, der selv oplever sig ekskluderet, fordi de ikke har de rigtige ting eller det rigtige tøj, også mere overordnet set oplever klassen som reguleret og påvirket af penge og forbrug. Omvendt er det således, at børn, der ikke har oplevet denne eksklusion, i mindre grad oplever penge og forbrug som afgørende for deltagelse i klassens sociale liv. De vurderer i højere grad, at det passer godt på klassen, at man kan være med i fællesskabet, selv om man ikke har bestemte ting. Disse børn er med andre ord mere blinde for eksklusionsmekanismerne i klassen. Familiens økonomi og eksklusion Ser vi nærmere på, hvilke børn der typisk føler sig udenfor pga. ting eller tøj, de ikke har, ses en helt tydelig sammenhæng med oplevelsen af forældrenes økonomiske situation. Markant flere af de børn, som fortæller, at deres forældre har økonomiske problemer, oplever, at de er uden for fællesskaberne. Tabel 3: Føler sig udenfor, fordi der er tøj eller ting, man ikke har Tit Engang imellem Aldrig Forældre klarer sig 2 % 12 % 86 % godt økonomisk Forældre har altid eller ofte for få penge 3 % 28 % 69 % Ligeledes er der flere af de børn, som mener, at deres forældre har økonomiske problemer, der ikke oplever sig selv som populære i klassen. 9 pct. mener ikke, de er blandt de børn, de andre i klassen 8

9 gerne vil være sammen med. Blandt de børn, som vurderer, at deres forældre ikke har økonomiske problemer, udgør denne andel kun 4 pct. 5. Der ses endvidere en sammenhæng med mobning, således at flere af de børn, der tror, at forældrene har økonomiske problemer, har oplevet, at de er blevet mobbet 6. I interviewene spurgte vi børnene, hvorvidt mobning hænger sammen med ydre ting som penge, ting og tøj. Flere af børnene mener ikke nødvendigvis, det hænger sådan sammen, mens Christian har oplevet det: Interviewer: Bliver man mobbet, hvis man ikke har nogen penge? Christian: Der er mange, de synes, det er sjovt, og så lige gå og drille én og gå og sige ha ha, du har ikke nogen penge, du bor bare i en container og spiser fra en container Christian fortæller, at det, han blev mobbet med, udsprang af hans fars økonomiske situation: Christian: Jeg blev mobbet med, at jeg boede i en affaldsspand, fordi min far ikke kunne finde arbejde, så var han jo rundt og finde alle mulige ting, som virker, og så kan han samle tingene og så sælge. Han gør det jo lovligt. Men så fordi mange fra min klasse de ser det, så begynder de at drille med det. Det er vigtigt at pointere, at denne sammenhæng ikke er ensbetydende med, at økonomisk knaphed fører til mobning. Snarere bekræfter det, hvad andre undersøgelser har vist, nemlig at børn, der på den ene eller anden måde er udsatte, oftere bliver ofre for mobning, hvis der er en mobbekultur i en klasse eller et fællesskab. Børn i underskud er med andre ord i højere grad i risikozonen for at blive mobbet, end andre børn. 5 Samlet set er der dog tale om forholdsvis få børn, der ikke selv mener, de er populære (61), hvorfor dette resultat skal tolkes med forsigtighed pct. svarer ja, mod kun 39 pct. blandt de børn, der oplever, at forældrene ikke har økonomisk problemer. Overraskende mange børn (43 pct.) i forhold til tidligere undersøgelser, fortæller, at de på et tidspunkt i deres liv er blevet mobbet. Fx udgjorde andelen kun 32 pct. i en undersøgelse om mobning i 2008 i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som på det tidspunkt gik i 6. klasse (Mobning 2008). 9

10 Metodeappendiks Den kvantitative del af undersøgelsen Børne- og Ungepanelet Børnerådet har ved hjælp af skiftende Børne- og Ungepaneler foretaget kvantitative undersøgelser med børn som respondenter siden Panelet består af skoleklasser på samme klassetrin, der udvælges og følges i en periode på tre år. Der oprettes således et nyt panel hvert 3. år, og panelet består altid udelukkende af klasser på samme klassetrin. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) udtrækker panelklasserne ved simpel randomiseret stikprøve, således at panelet udgør et repræsentativt udsnit af børn på det pågældende klassetrin. Panelet besvarer internetbaserede spørgeskemaer tre til fire gange årligt og bidrager herigennem til at give Børnerådet børnenes perspektiv på forskellige emner. Børnene benytter sig af et kodeord, hvorfor kun én besvarelse er mulig. Det er ikke muligt at identificere de enkelte børn, og deres besvarelser er fuldstændigt anonyme. Panel Det nuværende panel blev oprettet i sommeren 2009 og bestod på dataindsamlingstidspunktet af 1860 børn fra 92 fjerdeklasser. Børnerådet følger dette panel til og med sommeren 2012, hvor børnene afslutter 6. klasse. I maj 2010 besvarede panelet spørgeskemaet Penge og det man køber og har om økonomi og forbrug, fattigdom og finanskrise. Denne rapport er baseret på resultaterne heraf. Spørgeskemaets kvalitet og relevans er sikret via eksplorative fokusgruppeinterview med i alt otte børn i to forskellige 4. klasser og efterfølgende test af skemaet i en 4. klasse. Statistiske test Panelets spørgeskemabesvarelser er bearbejdet statistisk. Sammenhænge er testet ved hjælp af 2 eller -test, og kun signifikante sammenhænge (p< 0,05) indgår i rapporten. Bortfald og repræsentativitet 1226 børn har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 66 pct. I en undersøgelse af om bortfaldet er skævt, har det kun været muligt at kontrollere dette med hensyn til køn, da der for det første ikke indgår mange baggrundsoplysninger i denne undersøgelse, og for det 10

11 andet da de øvrige spørgsmål, fx spørgsmål om familietype og etnicitet 7, er opdelt på anden vis end Danmarks Statistik. Det viser sig, at der er signifikant forskel på kønsfordelingen i vores undersøgelse og i populationen. Piger er således en anelse overrepræsenteret i denne undersøgelse, hvilket kan have betydning for visse af resultaterne. Det er derfor vigtigt at have dette for øje i fortolkningen af de resultater, hvor børnenes køn har vist sig at have betydning. Ikke alle 1226 respondenter har besvaret samtlige spørgsmål i spørgeskemaet, dvs. at der er et partielt bortfald. Ser man bort fra skrivevariable, er det partielle bortfald af meget begrænset omfang. Bortfaldet stiger langsomt i spørgeskemaet og ender ved de sidste spørgsmål på fem pct. Kvalitativ undersøgelse Interview Den kvantitative undersøgelse er suppleret med en kvalitativ del i form af interview med otte 4. klasseelever fra to forskellige skoler. Børnene blev udvalgt af klassernes lærere, og interviewene foregik som fokusgruppeinterview. Interviewene varede knap en lektion og var semi-strukturerede. Interviewene fokuserede på børnenes forståelse af fattigdom, finanskrise og familiens økonomi samt en generel uddybning af spørgeskemaundersøgelsens resultater. Børnene er anonymiserede og indgår i rapporten under fiktive navne. Tidligere Børne- og Ungepaneler Børnerådet har siden 1998 haft tilknyttet skiftende paneler af børn eller unge. Fra 1998 til 2000 bestod panelet af en række klasser, som vi fulgte, fra de gik i 5. klasse til de gik ud af 6. klasse. Fra 2000 til 2003 fulgte vi klasser, mens de gik i 5., 6. og 7. klasse. Fra 2003 til 2006 fulgte vi klasser, mens de gik i 7., 8. og 9. klasse. Fra 2006 til 2009 fulgte vi klasser, mens de gik i 5., 6. og 7. klasse. Panelrapporterne kan bestilles eller downloades fra Børnerådets hjemmeside Kun et begrænset udvalg af undersøgelsernes datamateriale gengives i tabelform eller refereres i rapporterne. Data- og tabeloplysninger kan fås ved henvendelse til Børnerådets sekretariat. 7 Fx opererer Danmarks Statistik med tre herkomst-kategorier, som er baseret på oplysninger om eget og forældres fødeland og statsborgerskab. Det kan oplyses, at i 10 og 11 års alderen fordeler herkomstgrupperne i 2009 sig således: 3 pct. indvandrere, 7 pct. efterkommere og 90 pct. dansk oprindelse. 11

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Børn og unges brug af online computerspil. Case study

Børn og unges brug af online computerspil. Case study Børn og unges brug af online computerspil Case study UDGIVET AF Medierådet for Børn og Unge Gothersgade 55, 2. sal 1123 København K Tlf: (+45) 33 74 34 76 Fax: (+45) 33 74 34 79 E-post: info@medieraadet.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere