Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt"

Transkript

1 Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930 Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger Jobcentre Ungdommens Uddannelsesvejledning Danskundervisning til voksne udlændinge Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 900 Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser Revalideringsydelse m.v Løntilskud Ledighedsydelse Ressourceforløb Sygedagpenge Beskæftigelsesordninger Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Danskundervisning til voksne udlændinge Boligsikring Boligydelse til pensionister Førtidspensioner Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 17

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N 0 0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Jobtræningsordningen U Jobtræningsordningen Jobtræningsordningen I Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger U Beskæftigelsesordninger I Jobcentre U Jobcentre I Ungdomsuddannelse U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U TEK5 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning I Danskundervisning I Danskundervisning til voksne udlændinge I Side 2 af 17

3 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Kontanthjælp og aktivering U I Kontanthjælp og aktivering U Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering I Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser U Enkeltydelser Enkeltydelser I Enkeltydelser Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U I Revalideringsydelse m.v. U Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Revalideringsydelse m.v. I Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Løntilskud U Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Løntilskud I Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Side 3 af 17

4 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Ledighedsydelse U Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Ledighedsydelse I Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Ressourceforløb U Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Ressourceforløb I Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Sygedagpenge U I Sygedagpenge U Sygedagpenge Sygedagpenge I Sygedagpenge TEK1 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Beskæftigelsesordninger U TEK Beskæftigelsesordninger I TEK1 TEK Side 4 af 17

5 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Seniorjob U Seniorjob I Beskæftigelsesindsats for forsikrede U TEK1 TEK Beskæftigelsesindsats for forsikrede I TEK1 TEK Integration U I Introduktionsprogram m.v. U Integration Introduktionsprogram m.v. I Integration Introduktionsydelse U Integration Introduktionsydelse I Integration Repatriering U TEK3 TEK Repatriering I TEK3 TEK Side 5 af 17

6 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Dagpenge til forsikrede U I Dagpenge til forsikrede U Dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U Dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I Dagpenge til forsikrede Ungdomsuddannelse (AU) U I Erhvervsgrunduddannelser U TEK2 TEK Erhvervsgrunduddannelser I TEK2 TEK Daghøjskoler U Danskundervisning U I Danskundervisning til voksne udlændinge U Danskundervisning til voksne udlændinge I Side 6 af 17

7 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Boligstøtte U I Boligsikring U Boligsikring I Boligydelse til pensionister U Boligydelse til pensionister I Førtidspensioner U I Førtidspensioner U TEK4 TEK Førtidspensioner I TEK4 TEK Side 7 af 17

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 90 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering Indmelding (netto): Kontanthjælp og aktivering: Kontanthjælp og aktivering: : Udgifter : Indtægter Området for kontanthjælp og aktivering udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr. som søges tillægsbevilliget. Merforbruget udgøres af: - Et merforbrug til kontanthjælp på 3,2 mio. kr. - Et merforbrug til uddannelseshjælp på 0,6 mio. kr. - Et mindreforbrug til forrevalidering på 0,5 mio. kr. - Et merforbrug givet en række tekniske tilpasninger i refusionsprocenterne på 0,2 mio. kr. Området for kontanthjælp og aktivering omfatter udgifterne til ydelserne for borgere omfattet af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering. Omårdet forventes at resultere i et netto merforbrug på 4,0 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at der henover er foretaget nedjusteringer af budgettet i størrelsesordenen 17,4 mio. kr. og senest i forbindelse med 2. forventet regnskab blev budgettet nedjusteret med 15,6 mio. kr. Som nævnt i seneste resultatrapport /2 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Frederiksberg Kommune faldet markant på et års sigt svarende til 23%, mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 25%, (resultatrapporten er forelagt på møde i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 18. september, pkt. 65). Udviklingen på området er bl.a. et resultat af strategien om job i fokus, som indebar en omlægning af den eksisterende beskæftigelsesindsats jf. beslutning i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 6. juni 2016 (Punkt 46). Endvidere skyldes faldet i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2016 til, at der er flyttet et større antal personer fra kontanthjælp under integrationsprogrammet til integrationsydelse. I det følgende gennemgås afvigelserne på de enkelte områder. Kontanthjælp I forventes det samlede antal fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp at være i årsgennemsnit, hvilket er en nedjustering i forhold til forventningen i 2. forventet regnskab på Forventningen om et merforbrug skal således ikke ses i lyset af stigning i antallet af modtagere, men ud fra en ændret sammensætning af kontanthjælpsmodtagerne i forhold til deres ydelse og den afledte varighedsstyret refusion. Denne er på baggrund af de seneste opkrævninger steget i gennemsnit for målgruppen, hvilket resulterer i en forventning om en samlet merforbrug. Ydelsesniveauet afhænger af eksempelvis andelen af forsørgere og antallet af borgere omfattet af 225 timers reglen. Uddannelseshjælp I forventes det samlede antal fuldtidspersoner, som modtager uddannelseshjælp at være 309 i årsgennemsnit, hvilket er en nedjustering i forhold til forventningen i 2. forventet regnskab på 313. Forventningen om et merforbrug skal således ikke ses i lyset af stigning i antallet af modtagere men ud fra en ændret sammensætning af uddannelseshjælpsmodtagerne i forhold til deres ydelse og den afledte varighedsstyret refusion. Denne er på baggrund af de seneste opkrævninger steget i gennemsnit for målgruppen, hvilket resulterer i en forventning om en samlet merforbrug. Forrevalidering I forventes det samlede antal fuldtidspersoner, som er omfattet af forrevalideringsordningen at være 12 i årsgennemsnit, hvilket er lig forventningen fra 2. forventet regnskab. Forventningen om et mindreforbrug skal således ses i lyset af en ændret sammensætning i forhold til den gennemsnitlige ydelse. Tekniske tilpasninger særligt i forhold til refusionsindtægter De tekniske tilpasninger består af en række bevægelser i forhold til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension samt i udgifterne til enkeltydelser.

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalidering, fleksjob og ressourceforløb Indmelding (netto): Revalideringsydelse: Udgift Revalideringsydelse: Indtæ Fleksjob: Udgifter Fleksjob: Indtægter Ledighedsydelse: Udgifter : Ledighedsydelse: Indtægte Ressourceforløbsydelse: U Ressourceforløbsydelse: In Området for revalidering, fleksjob og ressourceforløb forventes at resultere i samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Et mindreforbrug til revalideringsydelse på 0,6 mio. kr. - Et merforbrug til borgere i fleksjob 2,1 mio. kr. - Et mindreforbrug til ledighedsydelse på 0,3 mio. kr. - Et merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 6,4 mio. kr. Området for Revalidering, fleksjob og ressourceforløb omfatter udgifterne til ydelserne for revalidering, fleksjobberettigede, samt ydelserne og aktiveringsudgifterne til borgere omfattet af ressource- og jobafklaringsforløb. Udviklingen i ydelsesgrupperne følges løbende i resultatrapporterne under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og blev senest behandlet den 18. september under punkt 65 i udvalget. Her blev det beskrevet, hvorledes der har været et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere på 14,6% og en stigning i antallet af borgere i fleksjob på 8,4%. I forhold til jobafklaringsforløb har der på et års sigt været en stigning på 43%. I det følgende gennemgås afvigelserne på de enkelte områder. Revalideringsydelse Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på revalideringsydelsen. Baggrunden herfor er et lavere antal borgere i revalidering end ventet, svarende til en nedjustering af antallet af fuldtidspersoner i årsgennemsnit fra 68 til 64. Fleksjob Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. til borgere i fleksjob. Der er ikke ændret i vurderingen af antallet af "fleksjobbere" sammenlignet med vurderingen ved 2. forventet regnskab, hvor der på daværende tidspunkt forventedes et merforbrug svarende til 5,6 mio. kr. I forhold til 3. forventet regnskab er der forudsat en højere gennemsnitlig udgift til ydelserne for særligt de nye borgere i fleksjob, hvilket er baseret på det seneste forbrug fra jan.-aug.. Det bemærkes, at området for fleksjob kan være forsinkelser i arbejdsgivernes anmodning om tilskud. Ledighedsydelse Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til ledighedsydelsen. Baggrunden for det mindre mindreforbrug er bl.a. en nedjustering i den gennemsnitlige udgift til ledighedsydelsen for de nye ledighedsydelsesmodtagere efter 1. juli Ressource- og jobafklaringsforløb Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. til ydelsen og aktiveringsindsatsen for borgere i ressource- og jobafklaring. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af en forventning om flere borgere i særligt jobafklaringsforløb. Vurderingen af antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb opjusteres fra 177 til 210, hvilket blandt andet skal ses i lyset af et faldende antal sygedagpengemodtagere. Der vil være en sammenhæng mellem antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb, idet sygemeldte efter 5 måneder har mulighed for at påbegynde et jobafklaringsforløb. (Se evt. resultatrapporten fra /2 punkt 65).

10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 92 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpenge Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Området for sygedagpenge forventes at resultere i et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes en forventning om færre sygedagpengemodtagere end ved 2. forventet regnskab. Den reviderede forventning til antallet af fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge, er 885 i årsgennemsnit, hvilket er 37 fuldtidspersoner lavere end niveauet forventet ved 2. forventet regnskab, hvor budgettet blev opjusteret med 0,5 mio. kr. Ændringen i forventningen skyldes, at der særligt siden maj måned har været et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. I vurderingen af området er der taget udgangspunkt i, at udviklingen fra jan.-aug. sammenholdt med udviklingen fra jan.-aug fortsætter året ud. Udviklingen i målgruppen for sygedagpenge følges løbende i resultatrapporterne under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget senest behandlet den 18. september under punkt 65.

11 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobtræningsordningen Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Området for jobtræningsordninger forventes, at resultere i et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget. Det forventede mindreforbrug udgøres af: - Et mindreforbrug til løntilskud for forsikrede ledige ansatte i Kommunen på 0,3 mio. kr. Området løntilskud for forsikrede ledige ansatte i Kommunen omfatter de kommunale nettoudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskudsstillinger i Frederiksberg Kommune. Generelt anføres det, at området har en skæv periodisering af udgifter og indtægter, da særligt indtægter for Kommunen som arbejdsgiver ikke opgøres løbende men periodevist. På baggrund af forbruget og regnskabsresultatet for 2016 kan der forventes et netto mindreforbrug i. (Se evt også Månedsopfølgningen, september pkt. 351 på KBs møde den 6. november ).

12 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Titel: Aktivitet: 94 Integration Integration Indmelding (netto): Integrationsydelse: Udgifter Integrationsydelse: Indtægt Introduktionsprogram: Udgi Introduktionsprogram: Indtæ Området for integration forventes at resultere i et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af: - Et mindreforbrug til integrationsydelse på 4,3 mio. kr. - Et mindreforbrug til integrationsprogrammet og integrationsforløbet på 7,6 mio. kr. Området for integration omfatter udgifterne til integrationsydelse samt udgifter til borgere omfattet af integrationsprogrammet og integrationsforløbet. Generelt anføres det, at flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende status på flygtningeindsats samt bevillinger, senest fremlagt for Magistraten den 8. maj under punkt 199. Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgiften vedrørende den midlertidige boligplacering af flygtninge indgår under Socialudvalget og modtagelsesopgaven indgår under Magistraten, mens udgiften til velkomstværter er indeholdt i dette skema. De gode erfaringer fra velkomstværtordningen i de midlertidig boligplaceringer vil blive videreført til de permanente boligplaceringer, med udgangspunkt i de kommunale boliger med fokus på deleboligformer i Siden den seneste fremlæggelse af flygtningesagen den 8. maj (punkt 199) har Udlændingestyrelsen den 19. september nedjusteret den kommunale kvote for flygtninge til Frederiksberg Kommune fra 113 til 62 i kvoteåret. Som følge deraf foretages der en række tilpasninger i forbindelse med 3. forventet regnskab, jf. nedenstående. Tilpasningerne foretages med udgangspunkt i regneprincipperne om enhedspriser for indsatsen til flygtninge og familiesammenførte, hvor det gør sig gældende, at enhedspriserne består af både variable og faste omkostninger. Der er således variable omkostninger der justeres i takt med det faktiske antal, samt faste omkostninger der ikke justeres, da de er bundet op på den til enhver en tid nødvendige indsats, herunder indsatsen for den store gruppe af selvforsørgende. Disse tilpasninger gennemføres for både integrations- og modtagelsesopgaver under både AUU og Magistraten. Større omlægninger og revurderinger sker som vanligt gennem den årlige fælles og tværgående statussag vedr. flygtningeøkonomi. I det følgende gennemgås afvigelserne på de enkelte områder. Integrationsydelse Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til integrationsydelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet samt øvrige borgere med integrationsydelse, der ikke har opfyldt opholdskravet om at have opholdt sig i Riget i 7 ud af de seneste 8 år. Det forventede mindreforbrug skyldes et lavere antal flygtninge fordelt til Frederiksberg Kommune, samt den fortsatte tendens med flere selvforsørgende integrationsprogramsborgere. Derudover er antallet af øvrige integrationsydelsesmodtagere er faldet. Det samlede antal fuldtidspersoner, som modtager integrationsydelse, nedjusteres derfor fra 319 til 250 i årsgennemsnit for. Integrationsprogram og integrationsforløb I forhold til det korrigerede budget, forventes der et mindreforbrug på 7,6 mio. kroner. Dette skyldes primært, at Kommunen forventes at hjemtage væsentlige flere tilskud, både i form af grundtilskud samt resultattilskud end budgetteret. Her er der i særlig grad tale om en ekstraordinær indtægt i form af beskæftigelsesbonus for at få flygtninge i job. Via den målrettede beskæftigelsesindsats med branchepakker for borgerne omfattet af integrationsprogrammet, blev andelen i ordinær job forøget fra 2015 til 2016, hvilket resulterede i en beskæftigelsesbonus på ca. 1 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til danskuddannelse for borgere omfattet af integrationsforløbet, såsom vandrende arbejdstagere, studerende samt au pair at stige. Endvidere sker der er teknisk korrigering at budgettet vedrørende Kommunens opgave med at opkræve og indtægtsbogføre sprogundervisning for andre kommuners borgere på sprogskolen VUF.

13 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge til forsikrede Indmelding (netto): Dagpenge til forsikrede: Ud Udd.ordninger for ledige ud Udd.ordninger for ledige ud Området for dagpenge til forsikrede forventes samlet set at resultere i et merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Et mindreforbrug på uddannelsesordninger for ledige uden ret til dagpenge (kontantydelse) på 0,7 mio. kr. - Merforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 6,9 mio. kr. Området for dagpenge til forsikrede omfatter udgifterne til dagpenge til forsikrede og uddannelsesordninger for ledige uden ret til dagpenge. Udviklingen for dagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune følges løbende i Resultatrapporten under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, der senest blev behandlet den 18. september under punkt 65. Siden den seneste resultatrapport er der indført et nyt månedsbaseret dagpengesystem, og med dagpengereformens ikrafttræden 1. juli overgår dagpengemålingerne på Jobindsats.dk til en ny datakilde. Dette giver en vis usikkerhed i forhold til antallet og udviklingen over tid. Udviklingen på området er dermed i tråd med forventningen ved 2. forventet regnskab, hvor der blev tillægsbevilget 4,1 mio. kr. på et område, der bliver budgetlagt ud fra beskæftigelsestilskuddet. I det følgende gennemgås afvigelserne på de enkelte områder. Uddannelsesordning for ledige uden ret til dagpenge I forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til borgere uden ret til dagpenge, som i får kontantydelse. Kontantydelsen er i under udfasning, hvilket forklarer mindreforbruget på 0,7 mio. kr. Dagpenge til forsikrede ledige På dagpengeområdet forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr. Der forventes fuldtidspersoner på dagpenge i, som ikke er i løntilskud, hvilket er 13 flere end forventningen indeholdt i korrigeret budget. Vurderingen er baseret på, at udviklingen i antallet af dagpengepengemodtagere fra jan-til juli sammenlignet med samme periode sidste år fortsætter året ud. Det nye dagpengesystem vil i bl.a. indeholde 2 udbetalingsuger mere end hvis dagpengesystemet havde fortsat som et ugebaseret system. Det giver sammen med overgangen til en ny datakilde en vis usikkerhed om forudsætningerne for antal og enhedspris.

14 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget TEK1 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger TEK Indmelding (netto): Beskæftigelsesordninger u Beskæftigelsesordninger in Beskæftigelsesindsats for f Beskæftigelsesindsats for f På området for arbejdsmarkedsforanstaltninger foretages der enkelte tekniske ændringer i fordelingen af udgifterne og indtægterne. Der er tale om ændringer for områderne: beskæftigelsesordninger og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede.

15 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget TEK2 Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse (AU) TEK Indmelding (netto): Erhvervsgrundskoler udgift Erhvervsgrundskoler indtæ På området for ungdomsuddannelse foretages der enkelte tekniske ændringer i fordelingen af udgifterne og indtægterne. Der er tale om ændringer på området for Erhvervsgrundskoler.

16 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget TEK3 Titel: Aktivitet: 94 Integration TEK Indmelding (netto): Repatriering udgifter Repatriering indtægter På området for integration foretages der enkelte tekniske ændringer i fordelingen af udgifterne og indtægterne. Der er tale om ændringer på områderet for repatriering.

17 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget TEK4 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner TEK Indmelding (netto): Udgifter Indtægter På området for førtidspension foretages der en teknisk ændring i fordelingen mellem indtægter og udgifter af den mellemkommunale afregning. Der ændres ikke i den samlede vurdering af nettoudgifterne.

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere