Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet"

Transkript

1 opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr pr Forventet overførsel til 215 øvrig drift pr pr Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Daghøjskoler Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Sygedagpenge Der forventes lidt flere sygedagpengemodtagere, end budgetteret. Ved budgetopfølgning 2 forventedes samme antal, som budgetteret. Der er taget højde for effekter af sygedagpengereformen, idet budgetopfølgningen er baseret på faktisk forbrug frem til Stigningen i antallet findes primært på personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 1 Antal modtagere af sygedagpenge Kontanthjælp aktiv og passiv Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 2

3 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Det forventes, at antallet når op på 463 helårspersoner mod budgetteret 389 helårspersoner. Til gengæld er taksten på den nye uddannelseshjælp ofte lavere end de hidtidige forsørgelsesydelser. Årsagen til merudgiften på området skal desuden findes i øgede udgifter til løntilskudsordninger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 2 Antal modtagere af kontanthjælp Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes stort set uændrede udgifter til medfinansiering af A-dagpenge. Ved budgetopfølgning 2, pr var antallet af helårspersoner ikke faldet, som forventet, men efterfølgende er antallet faldet til et niveau stort set svarende til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af medfinansierede A-daggpenge-modtagere - fra budget/regnskab 21 til 215. Figur 3 Antal modtagere af A-dagpenge Revalideringsydelse m.v. Der forventes stort set uændrede udgifter til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at svare til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 4 Antal modtagere af revalideringsydelse Fleksjob Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 3

4 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Der forventes mindreudgifter til fleksjob. Efter Fleksob-reformen ansættes ikke flere personer i fleksjob efter gamle regler, men de personer, som allerede er i fleksjob, fortsætter i ordningen, så længe de er ansat i det konkrete job. Afløbet efter gammel ordning sker tilsyneladende hurtigere end forventet, samtidig med at tilgangen til den nye ordning indtil videre ikke er så stor, som forventet. Desuden er der taget højde for, at en del arbejdsgiverrefusioner ikke når at blive udbetalt i 214 på grund af fremrykket regnskabsafslutning. 4 Figur 6 Antal personer i fleksjob Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at ligge væsentligt over det budgetterede, hvilket medfører en merudgift. Stigningen findes primært på personer, som modtager ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 7 Antal personer på ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen følger også de nye ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Ordningen er kommet langsomt i gang, og det forventes nu, at antallet kun svarer til ca. 24 helårspersoner, i stedet for de 38 helårspersoner, der er budgetteret med. Sygedagpengereformen medfører, at en række personer siden har fået ret til et jobafklaringsforløb. Baseret på perioden til forventes 3 helårspersoner i ordningen. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 213 til 215. Figur 8 Antal personer i ressourceforløb eller jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 4

5 Tusind kr. Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter De foregående politikområder indeholder primært udgifter til borgernes forsørgelse. Alle udgifter, som er forbundet med borgernes aktiveringstilbud er samlet under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Overordnet set forventes en mindreudgift på hele politikområdet. Anvendelsen af tilbuddene ændrer sig hele tiden og der vil derfor ofte være forskydninger mellem de enkelte del-politikområder. De væsentligste afvigelser i forhold til forudsætningerne nævnes her: Seniorjob: Der forventes færre i seniorjob, idet de forsikrede ledige nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Ungeenhed i Køge: Der er ikke budgetteret med drift af ungeenheden i Køge. Det drejer sig primært om udgifter til projektleder, ½ års sagsbehandler samt husleje. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Der forventes færre personer i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. To af personerne er dog overgået til STU i Social- og sundhedsudvalgets regi, idet de har fået tilkendt førtidspension. Løntilskud vedrørende forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob er faldet drastisk og tendensen fortsætter i 214. Det skyldes blandt andet, at løntilskudsjob kun kan ydes for 6 måneder og der er ikke mulighed for forlængelse. Til gengæld er der en stigning i antallet af løntilskudsjob hos private arbejdsgivere. Løntilskudstaksten til private arbejdsgivere er lavere end til offentlige. Generelt: Udgifterne er omfattet af refusionsloftet, som i Stevns Kommune er overskredet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan hjemtages fuld statsrefusion af udgifterne. Ydermere er refusionsloftet fra 214 opdelt i to refusionslofter. Denne opsplitning i sig selv medfører at refusionsindtægten bliver mindre end forventet. Nedenstående figur viser udviklingen i de samlede udgifter til aktivering i perioden Regnskab 211 til Figur 9 Udvikling i udgifter til aktivering Kommunale udgifter til aktivering - Stevns (214-pl) R211 R212 R213 FvR214 B215 Flygtninge Det forventes, at kvoten for 214 på 34 personer bliver opfyldt i indeværende regnskabsår, og desuden forventes en del familiesammenføringer. Der er ved budgetopfølgningen modtaget ca. 3 flygtninge + familiesammenførte. Udgifterne til forskellige former for danskundervisning forventes at blive væsentligt større end budgetteret, idet flere personer gennemfører modulerne hurtigere. Samlet set forventes en betydelig merudgift på politikområdet. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 5

6 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 211 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 32 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 128 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 4 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 29 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 18 helårspersoner x kr. Sygemeldte i alt: 219 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 12 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 5 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 37 helårspersoner x 16.2 kr. Syg over 52 uger: 31 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr., primært på grund af væsentligt flere personer på ydelse over 52 uger. Delpolitikområde: Kontanthjælp 42 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Offentlige arbejdsgivere: 11 helårspersoner x 14.4 kr. 2 helårspersoner x kr. 389 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 219 helårspersoner x 17.4 kr. Ej forsørgere: 87 helårspersoner x 16.5 kr. Unge udeboende: 61 helårspersoner x 82.7 kr. Unge hjemmeboende: 22 helårspersoner x 39.9 kr. Aktiveringsprocent: 47%, heraf ca. 18% i tilbud, som udløser høj refusionssats. 49 helårspersoner fordelt på: 27 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 14.4 kr. Offentl. arbejdsgivere - gl.ordn. 1 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - ny ord. 7 helårspersoner x kr. 463 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 148 helårspersoner x 17.4 kr. Ej forsørgere: 122 helårspersoner x 16.5 kr. Unge udeboende: 9 helårspersoner x 82.7 kr. Unge hjemmeboende: 9 helårspersoner x 39.9 kr. Unge på uddannelseshjælp: 175 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 6

7 Kontante ydelser Der forventes en merudgift på kr. Merudgiften skyldes dels flere personer i løntilskud og til en højere takst, og dels flere kontanthjælpsmodtagere - især på forsørgertakst og ej-forsørgertakst, som er de dyreste takster. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet i forhold til bop 2. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 389 helårspersoner, heraf 55 i løntilskud 1 i voksenlære, og 324 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 27 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). 348,5 helårspersoner, heraf 32 i løntilskud 15 i voksenlære 13,5 på arbejdsmarkedsydelse, og 288 på A-dagpenge - heraf 26 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering, det vil sige ledige i mere end 4 uger. Endvidere har 12,6 helårspersoner modtaget den særlige uddannelsesydelse efter opbrugt dagpengeret. Ordningen er ophørt. Der forventes en merudgift på kr. Den forkortede dagpengeperiode forventes nu at være slået igennem. Der er dog fortsat store problemer med A-kasserne manglende indberetning til afregningssystemet, så vi kan reelt set ikke alene bruge afregningerne til at beregne et forventet årsforbrug. Handleplan Der er fokus på effekterne af kontanthjælpsreformen og indførelsen af uddannelseshjælp. Effekterne af Sygedagpengereformen pr er medtaget i Bop 3, pr , men forventes ikke at give større afvigelser i 214. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 7

8 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x 212. kr. 23 helårspersoner x 212. kr. 2 helårspersoner x 23.9 kr. 9 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x 212. kr. 23 helårspersoner x 212. kr. helårspersoner 6 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på -48. kr. primært på grund af færre personer i løntilskud. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x 173. kr. 2/3 tilskud: 165 helårspersoner x 214. kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 146. kr. 2/3 tilskud: 1 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 71 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x 121. kr. Ledighedsydelse: 42 helårspersoner x kr. Heraf 9 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 32 helårspersoner x 18.9 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 1 helårspersoner x 257. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 8

9 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 68 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x 99.1 kr. Ledighedsydelse: 71 helårspersoner x kr. Heraf 18,5 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en merudgift på kr. Der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning, end forudsat. Der er færre lønmodtagere i ny fleksløntilskud. Personerne i fleksjobprojektet arbejder gennemsnitligt 12 timer i stedet for 18 timer om ugen, hvilket giver en lavere udgift. Til gengæld er der væsentligt flere personer på ledighedsydelse, og i væsentligt længere tid, end forudsat. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 38 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. 5% i aktivering (5% statsrefusion) 5% passive (3% statsrefusion) Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 27 helårspersoner x kr. Skøn på baggrund af 5 måneders forbrug. 11% i aktivering (5% statsrefusion) 89% passive (3% statsrefusion) Jobafklaringsforløb: 4 personer Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af væsentligt færre helårspersoner end forudsat. Handleplan Der er særligt fokus på at få de personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, videre i forløbet. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Ungeenhed: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: 17 helårspersoner 2,3 mio. kr. 3,5 mio. kr. 7 helårspersoner på gl. ordning x kr. 5 helårsperson på ny ordning x kr. 1 projektleder + ½ sagsbehandler + drift 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Der forventes en merudgift på kr., heraf 813. kr. vedrørende Ungecentret i Køge. Forventet overskud på lønsum, øvrige på 51. kr. Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 23,5 helårspersoner i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Disse personer modtager kontanthjælp under deres uddannelse. Førtidspensionister på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse hører under SSU s budget. 2 helårspersoner i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af færre personer i STU. To af personerne er dog overgået til førtidspension og deltager stadig STU, nu blot i Social- og sundhedsudvalgets regi. Delpolitikområde: Erhvervsgrunduddannelse 2 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består i øjeblikket af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,5 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 1

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 6 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Der anvendes fortsat en bred tilbudsvifte. opfølgningen på de enkelte tilbud er foretaget ud fra kendte bevillinger sammenholdt med et skøn på baggrund af de første 9 måneder af 214. Udgifterne ligger fortsat væsentligt over refusionsloftet, som ydermere fra 214 er opdelt i to driftslofter: èt for ledighedsrelaterede udgifter (aktivering af forsikrede ledige og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp) og ét for andre udgifter (aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender). Denne ændring af refusionsreglerne har alene betydet en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. for Stevns Kommune. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 6 og mentorer) Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 2 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x 14.4 kr. 21 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner (1% statsrefusion) Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Jobrotation 3 helårspersoner 2 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x 14.4 kr. 15 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner (1% statsrefusion) Individbaseret, 5,3 mio. kr. (1% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på kr. primært på grund af nedgangen i antallet af personer i kommunale løntilskudsjob. Der kan kun ydes løntilskud i 6 måneder, og der er ikke mulighed for forlængelse. Delpolitikområde: Seniorjob 25 helårspersoner x 198. kr. netto. 16 helårspersoner x 193. kr. netto. Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af færre personer i seniorjob. Reglerne for tildeling af seniorjob er ændret, så forsikrede ledige nu først skal opbruge retten til særlig uddannelseydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden der kan bevilges seniorjob. Handleplan Fra 214 er der loft over dele af kommunernes udgifter til mentorordninger. Det betyder, at udgifter, der ligger ud over det fastsatte loft, vil være 1% kommunale udgifter. Der vil derfor være særligt fokus på, at mentorordningerne bliver brugt optimalt. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 11

12 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 17 personer i 213 forventes opfyldt. Kvote på 25 personer i 214 forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte 1. halvår af 213: 5 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Rest kvote 13 + kvote 14 beregnes med gennemsnitspris på 1.5 kr./md. Alle regnes som voksne. Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte i andet halvår 213 samt i 214. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Udgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 5% refusion af alle aktiveringsudgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang:,8 mio. kr. Kvoten for 214 er forhøjet til 34 personer, heraf er modtaget 3 personer ved budgetopfølgningen. Der er ligeledes foretaget familiesammenføringer. Begge dele lægger stort pres på forsørgelsesudgifterne. Der er indregnet kontanthjælp til 66,76 helårspersoner. Udgifterne til danskundervisning forventes ligeledes at stige i dels på grund af den øgede kvote og familiesammenføringerne og dels fordi der i øjeblikket er en tendens til, at der er flere personer, der kommer hurtigere igennem undervisnings-modulerne. Der forventes en merudgift på kr. på grund af den øgede flygtningekvote og følgeudgifterne til aktivering og danskundervisning. Forskydninger i tilflytningstidspunktet vil påvirke den forventede udgift. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 12

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Marts 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 Arbejdsmarked, Erhverv

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetopfølgning 1. Forventet regnskab Budgetopfølgning 28. februar Indtægter. Udgifter

Budgetopfølgning 1. Forventet regnskab Budgetopfølgning 28. februar Indtægter. Udgifter Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 28. februar Indtægter Udgifter Økonomi, HR og IT Maj 1 Indholdsfortegnelse Overblik/ Budgetopfølgning 1... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...

Læs mere