Ledigheden stiger fortsat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledigheden stiger fortsat"

Transkript

1 Formandssekretariatet Den HSI/AV/ (lok ) 3F s ledighed, oktober 2009 Ledigheden stiger fortsat 3F s ledighed steg med 300 personer i oktober måned, svarende til 0,1 procentpoint. I oktober var 3F s ledighed 10,5 procent svarende til lige knap fuldtidsledige. Ledigheden er blevet mere ligelig fordelt mellem kønnene. Regeringen har i sin krisehåndtering haft fokus på at redde banker og andre finansielle institutioner samt at stimulere det private forbrug og private investeringer. Linjerne er trukket skarpt op i diskussionen om krisehåndteringen med bl.a. De Økonomiske Vismænd, oppositionen og fagbevægelsen på den ene side og regeringen, CEPOS og flere bankøkonomer på den anden. Regeringen kritiseres for at planlægge alt for få offentlige investeringer. Desuden betyder den ulige fordeling af de ekstra penge husholdningerne får via regeringens initiativer, at selv denne strategi er mindre effektiv end den kunne være. De største forbrugsmuligheder er således givet til folk, der forbruger relativt mindre og lægger en større del af deres forbrug i udlandet. Figur 1. Udviklingen i 3F s ledighed, sæsonkorrigeret Kilde: 3F s a-kasse. 1

2 Ledigheden stiger fortsat Ledigheden blandt 3F ere steg med cirka 300 fuldtidspersoner fra september til oktober, sæsonkorrigeret. Ledighedsprocenten er ligesom tidligere stadig højest for aldersgruppen år, men gruppen har oplevet et fald i ledighedsprocenten i forhold til september måned. Hvilket må formodes at være på grund af uddannelsesstart for mange unge. Fordelt på mænd og kvinder, så er der stadig en overvægt af mænd, som er ledige i oktober måned. Det ses, at ledighedsprocent for begge køn er steget med beskedne 1 promillepoint fra september til oktober, hvilket kunne tyde på at ledighedsændringen er blevet mere ligeligt fordelt på køn. Så det ikke længere kun er mændene i 3F, som bliver afskediget. I oktober var 3F s ledighed 10,5 procent svarende til lige knap fuldtidsledige (korrigeret for sæson). I faktiske tal er antallet lige knap fuldtidsledige, hvilket er en stigning på 250 procent i forhold til antallet af fuldtidsledige i oktober Tabel 1. Ledighedsoverblik for 3F, oktober 2009 Sæsonkorrigerede tal Faktiske tal Fuldtidsledige Ledighedsprocent Fuldtidsledige Ledighedsprocent Aug. Sept. Okt. Aug. Sept. Okt. Okt. Okt. Okt. Okt personer Procent personer Procent -- I alt 25,3 26,6 26,9 9,9 10,4 10,5 8,3 20,7 3,1 8,1 Mænd 18,4 19,3 19,5 10,5 11,1 11,2 5,1 14,3 2,8 8,2 Kvinder 6,9 7,3 7,3 8,5 8,9 9,0 3,2 6,4 3,7 7, år 1,9 1,9 1,8 13,9 14,0 12,9 0,5 1,3 3,4 9, år 2,2 2,2 2,1 11,4 11,4 11,1 0,8 1,7 3,8 9, år 5,7 5,9 6,1 10,0 10,4 10,8 2,1 5,0 3,5 8, år 7,5 7,7 7,8 9,3 9,6 9,8 2,4 6,2 2,9 7, år 7,0 7,5 7,7 9,6 10,2 10,5 2,3 6,0 3,2 8, år 0,8 0,9 0,9 6,2 6,4 6,5 0,2 0,6 1,6 4,5 Anm.: Den totale sæsonkorrigerede ledighed er indirekte fordelt på køn, mens aldersgrupperne sammenlagt ikke svarer til totalen da grupperne er korrigeret for sæson enkeltvis. Kilde: 3F s a-kasse

3 Tema: Utilstrækkelige økonomiske initiativer fra regeringen Der er enighed om, at ledigheden vil fortsætte med at stige de kommende år, men til gengæld er der langt fra enighed om, hvorvidt der bør gøres mere for at imødegå den stigende ledighed. Uenigheden går både på, om der gøres nok og om de igangsatte initiativer er tilstrækkeligt effektive. Siden den finansielle og senere økonomiske krise for alvor er brudt ud, er der taget forskellige tiltag for at imødegå konsekvenserne. I boks 1 er tiltagene oplistet. Den første gruppe af tiltag har haft til formål at reducere skaderne i forhold til den finansielle krise, og de problemer, der opstod i kølvandet for både finansielle selskaber og erhvervslivet bredere set. Disse tiltag skulle altså imødegå en decideret nedsmeltning af økonomien. Den største indsats er gjort i forhold til den finansielle sektor, mens momsudskydelsen og kreditpakken samlet har en samlet værdi af 5½ mia. kroner. Momsudskydelsen udfases gradvist frem imod årsskiftet, hvor vi igen er tilbage i den normale kadence. Boks 1. Tiltag for at imødegå konsekvenserne af krisen Direkte støtte til den finansielle sektor og erhvervslivet: Bankpakke I (ukendt beløb*) Bankpakke II (100 mia.) Momsudskydelse (1,5 mia. i 2009) Kreditpakke (4 mia. samlet) Stimulering af offentlige investeringer: Fremrykkede trafikinvesteringer (2,2 mia. i 2009 og 2,8 mia. 2010) Flere investeringer i kommunerne (2 mia. i 2009 og 5 mia. i 2010). I alt maximalt 12 ** mia. kroner over 2 år Stimulering af privatforbrug og private investeringer: Renoveringspulje (1,5 mia. + privat egenfinansiering i 2009) Skattereform (12,5 mia. i 2010) SP frigivelse (20 mia. efter skat i 2009 efter skat) Lavere rente (-) I alt minimum 35 mia. kroner over 2 år Noter: Boksen indeholder kun initiativer, der er taget efter krisens start og som kan betegnes som kriseinitiativer. *I Bankpakke I skal den finansielle sektor selv finansiere op til de første 35 mia. kroner. **Niveauet for øgede offentlige investeringer er de officielle tal, men er sandsynligvis overdrevne jf. teksten. Kilde: Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Det Økonomiske Råd og AE. Desuden er der taget initiativer, der skal stimulere efterspørgslen i økonomien. Der er ikke gjort meget for at stimulere de offentlige investeringer. Officielt er der fremrykket trafikinvesteringer for samlet 5 mia. kroner i 2009 og

4 2010. Samtidigt er det kommunale anlægsloft blevet hævet med 2 mia. i 2009 og kommuneaftalen lægger op til øgede kommunale investeringer på 5 mia. kroner i Samlet en stimulering på 12 mia. kroner. Dette beløb er dog højt sat, da de foreløbige tal for offentlige investeringer peger i retning af, at anlægsloftet ikke er blevet udnyttet fuldt ud, fordi kommunerne er under et stort økonomisk pres. Samtidig er det urealistisk at fremrykke trafikinvesteringer for over 2 mia. kroner i De foreløbige nationalregnskabstal peger i retning af, at niveauet ikke nås i Alt i alt tyder det på, at den samlede stimulering af økonomien via offentlige investeringer bliver mindre end 10 mia. kroner over 2009 og De økonomiske vismænd, oppositionen og fagbevægelsen har efterlyst yderligere offentlige investeringer for minimum 10 mia. kroner i I 2010 og 2011 anbefaler AE og Vismændene samlet øgede investeringer for 26½ mia. kroner. Det er påvist, at offentlige investeringer er langt mere effektive end skattelettelser til målrettet at skabe arbejdspladser 2. På den anden side står CEPOS, regeringen og flere bankøkonomer, som mener, at der allerede er gjort rigeligt. Fokus har indtil videre været på at stimulere privatforbruget og de private investeringer. Renoveringspuljen, den underfinansierede skattereform og frigivelsen af SP opsparingen sender samlet cirka 35 mia. private og offentlige kroner ud i økonomien i 2009 og Herudover er især de korte renter faldet betragteligt, hvilket yderligere øger forbrugsmulighederne og puster til investeringslysten i den private sektor. Ulighed er ineffektiv På trods af at det private forbrug og investeringer samlet stimuleres med mere end 35 mia. kroner over 2 år og yderligere af den lave rente, har effekterne indtil nu ikke været tilstrækkelige til at imødegå krisens konsekvenser. Den manglende effekt har sandsynligvis flere årsager - herunder at de faldende boligpriser og den stigende ledighed har givet forbrugerne stor usikkerhed om fremtiden. Det er også væsentligt at initiativerne i forhold til øget købekraft i den private sektor har haft fokus på de mest velstillede. Det er den mest ineffektive måde at stimulere økonomien på, da velstillede har mindre tilbøjelighed til at bruge pengene - og de penge, der bruges, skaber i mindre grad danske arbejdspladser. 1 Se f.eks. side 15 hos AE; Dyb krise i dansk økonomi hele opsvinget går tabt 2 Se f.eks. tabel 5 hos AE; Skattelettelser til de rigeste skal sparke gang i dansk økonomi.

5 Fordelingen af den øgede købekraft i forhold til befolkningsgrupper er vist i tabel 1, som viser top ti over de kommuner, hvor befolkningen i gennemsnit har fået den største købekraft via skattelettelser og SP udbetaling. Det er typisk i kommunerne nord for København, at købekraften øget. Det er i disse kommuner den gennemsnitlige indkomst er højest, og SP opsparingen afspejler i høj grad indkomstfordelingen, da den blev opkrævet som 1 procent af bruttoindkomsten. Skattelettelserne tilgodeser også disse områder mest, da den især lagde vægt på lettelser i top- og mellemskat. I Hørsholm får indbyggere i gennemsnit en øget forbrugsmulighed på igennem 2009 og 2010 som følge af udbetalingen af SP opsparingen og den underfinansierede skattereform i Den geografiske fordeling illustrerer den skæve fordeling af stigningen i forbrugsmulighederne, da ni ud af de ti kommuner, hvor befolkningen får den største stigning i forbrugsmulighederne, er blandt de ti kommuner med størst disponibel indkomst pr. indbygger 3. Tabel 1. Kommuner med størst stigning i forbrugsmuligheder, Skattelettelse i 2010 Indestående i SPefter skat* kroner pr. indbygger I alt Hørsholm 11,0 16,1 27,1 Gentofte 10,7 15,0 25,7 Rudersdal 10,1 15,6 25,7 Furesø 7,9 13,8 21,7 Allerød 7,4 14,2 21,6 Dragør 6,5 14,2 20,7 Lyngby-Taarbæk 7,5 12,4 19,9 Solrød 6,1 13,0 19,1 Egedal 5,7 12,9 18,6 Fredensborg 6,2 12,3 18,5 Anm.: * Den gennemsnitlige skattebetaling pr. indbygger er ikke offentliggjort, så beløbet efter skat er beregnet udfra gennemsnitsbeløbet på basis af de gældende regler Det har ikke været muligt, at få kommunefordelingen af uddelte midler i forhold til renoveringspuljen. Opgørelsen er lavet henholdsvis pr. voksen indbygger og pr. kontoindehaver. Kilde: AE, ATP og 3F. Tabel 2 viser de ti kommuner, hvor rådighedsbeløbet stiger mindst. Indbyggerne i Københavns kommune får i gennemsnit kroner mere imellem hænderne i løbet af de 2 år, og generelt er det indbyggerne i de store byer og udkantsområderne, der får mindst stigning i købekraften. 7 ud af de ti kommuner i bunden er blandt de ti kommuner med lavest disponibel indkomst pr. indbygger. Også hvis man måler relativt i forhold til indbyggernes indkomst eller disponible indkomst, er stigningen nord for København størst 4. 3 Se AE Udvikling i indkomster og formuer, Fordeling og levevilkår Se f.eks. AE Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark.

6 Tabel 2. Kommuner med mindst stigning i forbrugsmuligheder, Skattelettelse i 2010 Indestående i SPefter skat* kroner pr. indbygger I alt Thisted 2,8 9,2 12,0 Bornholm 2,9 9,1 12,0 Odense 3,7 8,2 11,9 Vesthimmerland 3,1 8,8 11,9 Samsø 2,7 9,1 11,8 Århus 3,9 7,9 11,8 Lolland 2,9 8,7 11,6 Langeland 2,5 8,8 11,3 Ærø 2,5 8,7 11,2 København 4,1 7,0 11,1 Anm.: *Den gennemsnitlige skattebetaling pr. indbygger er ikke offentliggjort, så beløbet efter skat er beregnet udfra gennemsnitsbeløbet på basis af de gældende regler Det har ikke været muligt, at få kommunefordelingen af uddelte midler i forhold til renoveringspuljen. Opgørelsen er lavet henholdsvis pr. voksen indbygger og pr. kontoindehaver. Kilde: AE, ATP og 3F. Den ulige fordeling af forbrugsmulighederne betyder, at instrumentet er endnu mere ineffektivt i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Jo mere velhavende folk er, jo mere tilbøjelige er de nemlig til at spare op. Og det forbrug de har, indeholder typisk mere import og udenlandske tjenesteydelser end befolkningens gennemsnitlige forbrug. I tabel 3 ses den gennemsnitlige forbrugskvote for husholdninger fordelt efter husstandenes samlede indkomstniveau. I gennemsnit forbruger husstande med en samlet indkomst over kroner 77 kroner for hver 100 kroner de har i disponibel indkomst. For husstande med en indkomst mellem 300. og kroner er tallet 97 kroner for hver 100 kroners disponibel indkomst. Husstande med lavere indkomst bruger i gennemsnit mere end deres disponible indkomst. Tabel 3. Forbrugskvote fordelt på husstandens indkomst Antal personer personer Gns. forbrugskvote Procent kr kr kr kr. og derover Gennemsnit - 88 Anm.: Forbrugskvoten er defineret som forbruget i forhold den samlede disponible indkomst. Opgjort fordelt efter husstandenes samlede bruttoindkomst i 2006 niveau. Kilde: AE og Forbrugsundersøgelsen fra Danmarks Statistik Tabellen tegner endda et optimistisk billede af hvor meget ekstra forbrug, der kommer ud af husholdningernes ekstra købekraft. I lyset af skattereformen,

7 der træder i kraft fra 2010, er det skattemæssigt ekstra fordelagtigt at indbetale til pension i år. Forsikring og Pension vurderer, at pensionsindbetalingerne kommer til at stige med ca. 5 mia. kroner i forhold til Udover at de mest velstillede bruger mindre af deres disponible indkomst til forbrug, er der også en tendens til at importindholdet i deres forbrug er højere. I tabel 4 ses udvalgte dele af forbruget fordelt på husstandenes indkomster. I tabellen er udvalgt de forbrugskomponenter, hvor der er mest markant forskel på hvor meget husholdninger med forskellige indkomster bruger. Jo lavere indkomsten i husstanden er, jo mere bruger den på boligbenyttelse af sin disponible indkomst. En typisk husstand med lav indkomst bruger relativt meget på husleje, mens ejerboligudgifter stiger med indkomsten. Der er en tendens til, at husstandene har større forbrug til køb af transportmidler især biler jo højere indkomsten er. Tilsvarende er der også et relativt større forbrug af fritidsudstyr, underholdning og rejser, hvor især det relative forbrug af campingvogn, båd mv. og pakkede rejser skiller sig ud. Alle disse dele har et stort importindhold eller er i høj grad tjenester købt i udlandet. Den sidste gruppe, hvor husstandene stiller sig ud fra hinanden, er indenfor andre varer og tjenester. Årsagen til at daginstitutioner forbruget til daginstitutioner fylder mindre i husstande med lavere indkomst er, at mange familier her har hel eller delvis friplads. Det er et område, hvor det er sandsynligt at husstandenes forbrug ikke stiger, når den disponible indkomst stiger. Tabel 4. Forbruget fordelt på husstandens indkomst og forbrugskomponenter I procent af det samlede forbrug og over Boligbenyttelse 27,2 21,5 19,3 15, Husleje 16,8 9,6 4,2 1, Beregnet husleje mv., ejerbolig 6,4 7,6 10,2 9,8 Køb af transportmidler 2,4 6,8 8,2 7, Biler 2,0 6,5 7,9 7,5 Fritidsudstyr, underholdning og rejser 12,1 11,5 10,8 17, Campingvogn, båd mv. 0,2 0,3 0,3 5, Pakkede rejser 1,4 1,7 1,4 2,7 Andre varer og tjenester 10,6 14,2 14,8 15, Hotel, campingplads mv. 0,3 0,6 0,7 1, Daginstitutioner mv. 0,3 0,7 1,6 1,8 Forbrug i alt Kilde: Danmarks Statistik; forbrugsundersøgelsen og 3F.

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Skattereformen er skæv og økonomisk usikker

Skattereformen er skæv og økonomisk usikker Skattereformen er skæv og økonomisk usikker På trods af, at de rigeste er mindst tilbøjelige til at sætte gang i økonomien med øget forbrug, går størstedelen af næste års skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Skattelettelser til de rigeste skal sparke gang i dansk økonomi

Skattelettelser til de rigeste skal sparke gang i dansk økonomi Skattelettelser til de rigeste skal sparke gang i dansk økonomi Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste i Danmark. De rigeste får således 30 gange

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL 18. februar 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL DE RIGESTE END DE FATTIGSTE VK regeringen har i alt gennemført skattelettelser, der

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct.

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct. Notat: TOP 1 PCT. S ANDEL AF DE SAMLEDE SKATTEBETALINGER ER STEGET FRA 6,5 PCT. i 1991 TIL 9,7 PCT. DET HØJESTE I 27-07-2017 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Carl-Christian Heiberg De mest velhavende

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Der bliver større og større forskel på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark. I Klampenborg, der er landets rigeste postnummer,

Læs mere

Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv

Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv Den nye aftale om børnechecken, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået, vender stadig den tunge ende nedad. Mens de fattigste 10 pct. af befolkningen

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Fordeling & levevilkår

Fordeling & levevilkår Fordeling & levevilkår 00 Fordeling og levevilkår 2008 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 2 Fordeling og levevilkår 2008 Forord Siden 2001 har uligheden været stigende i Danmark. Indkomstforskellen

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0

SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 11. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 SKÆV REGIONAL FORDELING I FORÅRSPAKKE 2.0 Mens indbyggerne i Gentofte kommune får en gennemsnitlig gevinst på 12.600 kr. af

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Der er stor geografisk forskel på størrelsen af den arv, der efterlades rundt om i landet. Den mindste formue efterlades på Lolland, hvor nettoformuen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import Thorbjørn Baum, konsulent Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 SEPTEMBER 217 Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på 21. kr. via import Globaliseringen og muligheden for

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Hvem betaler for krisen?

Hvem betaler for krisen? En samlet beregning af Forårspakke 2. og Genopretningspakken, som er en væsentlig del af regeringens økonomiske krisestyring, viser, at langt de fleste familier får et tab på disse ændringer. Det gælder

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 200 af 2. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 200 af 2. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 200 Offentligt J.nr. 2007-418-0404 Dato:4. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 200 af 2. marts 2007. (Alm. del).

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere