Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte."

Transkript

1 Koncernårsrapport 2007

2

3 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Ledelsesberetning 2007 i overblik 2 Vi investerer i vækst og kundetilfredshed 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Mission, vision og strategi 7 Regnskabsberetning 10 Trafik 11 Kommerciel 19 International 25 Kommentarer til øvrige regnskabsposter 30 Forventninger til Corporate governance 34 Risici 38 Medarbejderforhold 40 Aktierelateret information 42 Miljøforhold i lufthavnene 44 Koncernregnskab Resultatopgørelse 49 Balance 50 Pengestrømsopgørelse 52 Opgørelser over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalopgørelse 53 Noter 55 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Telefon: Fax: Web: CVR-nr.: Stiftet: 19. september 1990 Hjemsted: Tårnby Kommune Påtegninger Ledelsespåtegning 86 Den uafhængige revisors påtegning 87 Øvrig selskabsinformation Bestyrelse 90 Direktion 93 Koncernstruktur 94 Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 27. marts 2008 kl i Vilhelm Lauritzen Terminalen

4 2007 i overblik Udviklingen i drift og resultat i 2007 svarer til det forventede i forhold til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 2007/11 af 6. august 2007, når der tages højde for særlige forhold. Se forklarende tabel over særlige forhold på side 64 Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 2,5 procent. Lokaltafgående passagerer steg med 7,1 procent, mens transfertrafikken faldt med 7,4 procent Omsætningen steg med 1,4 procent til DKK 2.924,6 mio. Korrigeret for særlige forhold udgør EBIT DKK 1.285,5 mio. (2006: DKK 1.307,1 mio.). EBIT udgjorde DKK 1.430,4 mio. (2006: DKK 1.233,9 mio.) I overensstemmelse med strategien om at realisere værdier fra de udenlandske aktiver har CPH i 2007 realiseret en engangsindtægt på DKK 114,7 mio. ved salg af internationale aktiver. Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde DKK 50,1 mio. CPH har i 2007 realiseret en engangsindtægt på DKK 114,9 mio. vedrørende salg af en bygning Korrigeret for særlige forhold udgør resultat før skat DKK 1.206,7 mio., svarende til en stigning på 0,5 procent. Resultat før skat steg med 31,3 procent til DKK 1.351,6 mio. Korrigeret for særlige forhold steg resultat efter skat med 13,9 procent og udgjorde DKK 1.001,0 mio. Resultat efter skat steg med 52,8 procent til DKK 1.112,5 mio. Baseret på en forventet trafikvækst på 2-4 procent i Københavns Lufthavn forventes udviklingen i drift og resultat for 2008 som værende højere end i 2007, når der tages højde for særlige forhold. På baggrund af øgede afskrivninger som følge af de store investeringer og nedgangen i de internationale indtægter, grundet salget af internationale aktiver i 2007, forventes resultat før skat i 2008 kun at være lidt højere end 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen af ændrede skatteregler i UK De samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i 2007 DKK 825,7 mio., hvilket er på niveau med det forventede Væsentlige investeringer i den nye centrale sikkerhedskontrol, øget bagagekapacitet, check-in assistance til flyselskaberne samt andre operationelle områder har højnet kvaliteten af service og passagertilfredsheden Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttepolitikken med en payout ratio på 100 procent fastholdes, svarende til et udbytte på DKK 912,5 mio. eller DKK 116,3 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 200 mio. Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirksomheder og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt. Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde. 2 Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning 2007 i overblik

5 Vi investerer i vækst og kundetilfredshed I 2007 satte Københavns Lufthavn rekord med 21,4 millioner passagerer. Med en trafikvækst på 2,5 procent fastholder lufthavnen sin position som Skandinaviens største lufthavn. Nye selskaber og flere ruter er en væsentlig forudsætning for et sundt forretningsgrundlag. Men konkurrencen mellem de europæiske lufthavne er skærpet betydeligt, og vi vil derfor med en proaktiv markedsføringsstrategi og en høj servicekvalitet sikre, at CPH fastholder sin position som Skandinaviens trafikknudepunkt og kan tilbyde passagererne det største rutenet. Vi har foretaget driftsmæssige investeringer efter sommeren 2006 og kom godt igennem sommeren Vi er dog ikke tilfredse med det nuværende serviceniveau og vil foretage betydelige investeringer i løbet af 2008 for at opnå yderligere forbedringer. Da jeg tiltrådte i juli 2007, satte jeg mig for at foretage en omfattende gennemgang af kundetilfredsheden og servicekvaliteten. Jeg kan konstatere, at vi i samarbejde med flyselskaber og handlingselskaber kan blive langt bedre til at give vores passagerer en oplevelse af bedre kvalitet, for eksempel ved at reducere køerne i check-in området, men også ved at forbedre bagageoplevelsen for passagererne. Når vi har fået ventetiden yderligere ned, kan vi for alvor tage fat på at skabe innovative løsninger, så vi kan få en passagertilfredshed, der bringer Københavns Lufthavn tilbage i toppen. Det er et langt, sejt træk løbende at forbedre vores service, at få trafikvæksten op og at udvide aktiviteterne. Det kræver investeringer at skabe de nødvendige tiltag, og vi har derfor i 2008 sat cirka en milliard kroner af til at forbedre forholdene for vores kunder. Det er den største investering siden Terminal 3 blev bygget. Blandt andet vil vi opgradere check-in faciliteterne, gates og standpladser, bagagefaciliteterne og securityforholdene, og vi vil investere i en række kommercielle projekter og passagerforbedringer. Københavns Lufthavnes vision er at være verdens bedste lufthavn for flyselskaber og passagerer. Sammen med lufthavnens mange samarbejdspartnere skal vi skabe markante ændringer, omkostningsreduktioner og nye tiltag, så vi er i stand til at imødekomme de skærpede behov i et konkurrencepræget marked. Brian Petersen Administrerende direktør Vi investerer i vækst og kundetilfredshed Ledelsesberetning Koncernårsrapport

6 Hoved- og nøgletal for koncernen Pax (Passagerer) Omsætning Passagerer ( 000) Transfer % af lokaltafgående DKK/Pax DKK mio Passagerer Transfer % Revenue/Pax Revenue OPEX (Driftsomkostninger) DKK/Pax (korrigeret for særlige forhold) DKK mio OPEX/Pax 2004 OPEX EBITDA (Resultat før renter, skat og afskrivninger) DKK/Pax (korrigeret for særlige forhold) DKK mio EBITDA/Pax 2004 EBITDA CAPEX (Køb af anlægsaktiver) FCF (Frit cash flow) DKK/Pax DKK mio. DKK/Pax DKK mio CAPEX/Pax 2004 CAPEX FCF/Pax 2004 FCF Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen

7 Hoved- og nøgletal for koncernen korrigeret for særlige forhold (dagsværdi) Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.)* Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 55,9% 56,6% 52,5% 58,3% 57,7% EBIT-margin 34,1% 35,3% 29,1% 33,2% 29,8% Afkastningsgrad 6,0% 6,1% 5,3% 6,1% 4,8% Soliditetsgrad 6,7% 5,7% 5,1% 5,2% 3,4% NOPAT margin 28,3% 26,7% 20,1% 25,1% 20,2% ROCE 4,9% 4,4% 3,3% 4,1% 2,9% * CPH benytter hovedtal for pengestrømsopgørelsen inklusiv særlige forhold i den interne rapportering, hvormed der ikke er korrigeret for særlige forhold. I ovenstående hoved- og nøgletal er anlægsaktiverne målt til dagsværdi for at afspejle de beløb, som CPH internt anvender som resultatindikatorer. Dagsværdien af anlægsaktiverne er væsentligt højere end de regnskabsmæssige værdier og vurderes at være mere pålidelige redskaber i forbindelse med økonomiske analyser. Se note 1 side 63 vedrørende regnskabspraksis afsnit Supplerende hoved- og nøgletal baseret på dagsværdier. Der henvises til note 2 på side 64 for en oversigt over effekten af særlige forhold og dagsværdireguleringer. Nøgletal beregnet ud fra de regnskabsmæssige værdier er medtaget på næste side. Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsesberetning Koncernårsrapport

8 Hoved- og nøgletal for koncernen (regnskabsmæssig værdi) Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin (inklusiv engangsindtægt på DKK 226,7 mio.) 61,0% 54,1% 48,5% 58,3% 57,7% EBIT-margin 48,9% 42,8% 35,5% 39,2% 36,5% Aktivernes omsætningshastighed 0,41 0,42 0,42 0,38 0,33 Afkastningsgrad 19,8% 18,0% 14,8% 15,1% 12,2% Egenkapitalforrentning 31,0% 21,3% 20,2% 18,5% 13,4% Soliditetsgrad 48,8% 42,7% 39,9% 38,7% 37,2% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 141,8 92,8 85,5 71,3 50,0 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 186,9 134,4 131,1 128,6 104,2 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,8 437,9 434,7 399,6 375,0 Payout ratio 100,0% 113,4% 100,0% 50,0% 38,4% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,8 105,3 85,4 35,6 18,2 NOPAT margin 42,0% 30,8% 27,6% 31,1% 26,9% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,40 0,37 0,34 0,32 0,28 ROCE 16,8% 11,3% 9,4% 10,1% 7,5% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på 6 Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen

9 Statsminister Anders Fogh Rasmussen havde i dagene inden folketingsvalget ønsket at besøge Danmarks største arbejdsplads. Mission, vision og strategi En ny strategi skal få Københavns Lufthavne tilbage i verdenseliten. Hjørnestenene er en øget trafikvækst, nedbringelse af kundernes omkostninger og stigende passagertilfredshed. Ny epoke i stærk konkurrence Københavns Lufthavne klarede med stor succes at vokse fra 10 til 20 millioner passagerer. I 1999 kårede passagererne Københavns Lufthavn som verdens bedste i den anerkendte, internationale undersøgelse ASQ. De følgende 6 år blev Københavns Lufthavn kåret som Europas bedste lufthavn. Københavns Lufthavne har taget hul på en ny epoke, hvor passagertallet skal vokse fra 20 til 30 millioner passagerer. Markedet er samtidig blevet langt mere konkurrence betonet. Flere og flere lufthavne bliver privatiseret, og lufthavnene er i konkurrence som aldrig før. Da Københavns Lufthavn blev kåret som verdens bedste, var lavpristrafikken kun en krusning på trafikbølgen i Københavns Lufthavn. I dag vokser udbuddet af billige billetter eksplosivt, hvilket er glædeligt for de danske rejsende. Københavns Lufthavne skal vende udviklingen Situationen for Københavns Lufthavne har ændret sig. Københavns Lufthavn har i 2007 haft en flot vækst i antallet af lokaltafgående passagerer det vil sige rejsende, der checker ind i lufthavnen på 7,1 procent. Transfertrafikken trækker imidlertid i den anden retning, og det betyder samlet set, at CPH s trafikvækst er reduceret til 2,5 procent. Trafikvækst Passagervækst i procent Europa CPH Passagertilfredshed CPH s placering blandt 91 lufthavne Trods tiltag i 2007, som forbedrede tilfredsheden blandt passagererne, har stigende konkurrence mellem lufthavnene betydet, at Københavns Lufthavn er faldet i den internationale placering. Københavns Lufthavn skal tilbage i toppen Københavns Lufthavnes nye strategi skal føre Københavns Lufthavn tilbage i verdenseliten. Mission: Vi forbinder passagerer og flyselskaber - og bringer Skandinavien og verden sammen Missionen fortæller om lufthavnens rolle blandt de mange parter i lufthavnen nu og i fremtiden. I lufthavnen rejser over 21 millioner passagerer om året. Det er samtidig Danmarks største arbejdsplads med cirka medarbejdere og omkring 550 forskellige virksomheder placeret i lufthavnen. Tallene illustrerer, at samarbejde mellem parterne er af afgørende betydning. Her er lufthavnens rolle vigtig: Det er udelukkende lufthavnen, der med velfungerende infrastruktur kan sikre, at passagerer og flyselskaber forbindes. Missionen gør det også klart, at vi har to kunder: Passagererne og flyselskaberne. Den viser, at vi har en vigtig samfundsmæssig opgave: At bringe Skandinavien og verden sammen. Vi spiller en central rolle i den globalisering, der er så vigtig. For turismen. For erhvervslivet. For Danmarks udvikling. Mission, vision og strategi Ledelsesberetning Koncernårsrapport

10 I 2007 indviede Københavns Lufthavne blandt andet den nye centrale sikkerhedskontrol og metrostationen. Vision: Vi vil være verdens bedste lufthavn for passagerer og flyselskaber Visionen viser vejen og bringer Københavns Lufthavne ind i fremtiden. Den sætter kundernes behov i fokus og kræver, at Københavns Lufthavne er verdensmester til at kende og imødekomme dem. Strategiske mål Trafik: 30 millioner passagerer i 2015 Københavns Lufthavn har et mål om at runde 30 mio. passagerer i Københavns Lufthavn er i lighed med sidste år Skandinaviens største med 21,4 mio. passagerer i 2007, 111 destinationer og 65 flyselskaber. Københavns Lufthavn søger at skabe de bedste rammer for en øget trafikvækst. Lufthavnen har særligt fokus på at tiltrække mere langdistancetrafik og en øget vækst i antallet af lokaltafgående passagerer. Desuden arbejder lufthavnen i samarbejde med selskaberne på at forbedre transferproduktet, så passagerer kan se en fordel i at bruge Københavns Lufthavn som hub, samt på at tilbyde nye produkter for bedre at tilpasse sig behovene for selskaberne. Det er CPH s mål fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner for eksisterende og potentielle flyselskaber. Midlerne er blandt andet individuel markedsinformation 30 mio. passagerer i 2015 Antal passagerer (mio.) og præsentation af ruteudviklingsmuligheder, effektiv trafikafvikling, et højt serviceniveau og værdiskabelse for hvert kundesegment. Samarbejdet med flyselskaberne betyder, at vi kan gøre vores til, at det bliver attraktivt at åbne oversøiske ruter. For eksempel ved at investere i et bedre transferprodukt samt ved at rådgive flyselskaberne om uservicerede ruter fra Københavns Lufthavn. Det er en konkurrencefordel for CPH, at lufthavnen er placeret midt i Øresundsregionen, der er det tættest befolkede område i Skandinavien med god infrastruktur og en høj koncentration af universiteter, forskningscentre og internationale virksomheder inden for brancher som medicin, biotek, IT og telekommunikation. En velfungerende, international lufthavn er desuden medvirkende til, at mange internationale virksomheder vælger at etablere sig i regionen, og det sætter yderligere skub i regionsudviklingen. Omkostningsniveau: Best in class CPH har et mål om at være best in class, når det gælder flyselskabernes samlede omkostninger i Københavns Lufthavn, herunder handlingomkostninger, ATC-omkostninger (Airport Traffic Control omkostninger) og effektiviteten i fælles arbejdsprocesser. I det kommende år vil CPH investere i udvikling af forhold, som skaber værdi for kunderne. På længere sigt er det målet at blive best in class i Ved at tænke i lufthavnen som helhed vil der kunne opnås et markant bedre produkt og et lavere omkostningsniveau. Et godt eksempel er, at SAS gjorde en tidlig indsats for at vænne passagererne til at checke ind elektronisk. For at flere passagerer skal kunne benytte de moderne indcheckningsformer, har CPH siden 2004 stillet check-in automater gratis til rådighed for selskaberne. Dette er en ekstra investering for CPH, men det sænker det samlede omkostningsniveau i lufthavnen, fordi det giver et smidigere passagerflow og bedre kapacitetsudnyttelse, ikke mindst fordi flere selskaber har samarbejdet målrettet med CPH om dette Sterling og CPH gennemførte sidste år et pilotprojekt med stor succes, og det lønner sig. I dag ligger Københavns Lufthavn langt over gennemsnittet for industrien på andelen af passagerer, som checker ind på automater. 8 Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Mission, vision og strategi

11 En ny strategi skal få Københavns Lufthavne tilbage i verdenseliten. Det er en del af Københavns Lufthavnes strategi at samarbejde med selskaberne, så der kan opnås en markant nedsættelse af de samlede omkostninger samtidig med, at passagertilfredsheden vokser. Passagertilfredshed: Top tre i Europa i 2010 CPH har et mål om at opnå en placering blandt top tre i Europa i 2010 på passagertilfredshed. Det betyder, at lufthavnens placering skal forbedres med tre placeringer årligt. Den langsigtede vision er at blive verdens bedste lufthavn igen. For at opnå en øget passagertilfredshed gennemfører Københavns Lufthavn målrettede serviceforbedringer på de områder, der betyder mest for passagerernes tilfredshed, eksempelvis ved at reducere køerne i check-in området. Men også ved at forbedre bagageoplevelsen for passagererne. Hvis det lykkes at få løst disse to flaskehalse i samarbejde med selskaberne, vil dette betyde væsentlige fremskridt mod at blive best in class. Derefter skal der for alvor tages fat på at skabe innovative løsninger og ændringer, som baner vejen for en stigende passager tilfredshed, der bringer Københavns Lufthavn tilbage i toppen. Vækst og passagertilfredshed kræver investeringer Vi kom ifølge vores kunder godt igennem sommeren 2007 men sommerevalueringen pegede også på en række indsatsområder, som kan forbedres yderligere, samt samarbejdsprojekter og investeringer, der er nødvendige for at imødekomme fremtidige behov. Det førte til en nøjere analyse samt en ambitiøs investeringsplan. Der skal investeringer til for at føre Københavns Lufthavn frem til 30 millioner passagerer og samtidig sikre en høj kundetilfredshed er blot første skridt. Også fremover er der et behov for omfattende investeringer, der skal være med til at gøre rejsen smidigere for passagererne. Københavns Lufthavne fortsætter dialogen med flyselskaberne og Statens Luftfartsvæsen om planerne på længere sigt og betydningen af disse. Ovenstående har ført til, at vi efter en nøje analyse af kapaciteten, investerer i blandt andet to nye bagagebånd, der vil være udbygget og klar til sommeren CPH har også et godt samarbejde med flyselskaberne om at få endnu flere passagerer til at checke ind elektronisk. Vi vil være nået et vigtigt skridt videre inden sommeren Mission, vision og strategi Ledelsesberetning Koncernårsrapport

12 Lufthavnen planlægger at investere en milliard kroner i 2008 i udvikling af forhold, der skaber værdi for kunderne. Regnskabsberetning Resultatopgørelse 2007 Resultatopgørelse 2007 korrigeret for særlige forhold DKK mio Udv. Pct. Omsætning 2.924, ,8 40,8 1,4% Andre driftsindtægter 227,4 1,0 226,4 - Driftsomkostninger 1.721, ,9 70,7 4,3% Driftsresultat 1.430, ,9 196,5 15,9% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 50,1-21,3 71,4 - Nettofinansieringsomkostninger 128,9 183,1-54,2-29,6% Resultat før skat 1.351, ,5 322,1 31,3% Skat af årets resultat 239,1 301,2-62,1-20,6% Årets resultat 1.112,5 728,3 384,2 52,8% DKK mio Udv. Pct. Omsætning 2.924, ,8 40,7 1,4% Andre driftsindtægter 0,7 1,0-0,3-30,0% Driftsomkostninger 1.639, ,7 62,0 3,9% Driftsresultat 1.285, ,1-21,6 1,7% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 50,1 103,7 53,6 51,7% Nettofinansieringsomkostninger 128,9 210,4-81,5-38,7% Resultat før skat 1.206, ,4 6,3 0,5% Skat af årets resultat 205,7 321,7-116,0-36,1% Årets resultat 1.001,0 878,7 122,3 13,9% Resultat i forhold til forventning Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 1.206,7 mio. (2006: DKK 1.200,4 mio.), svarende til en fremgang på 0,5 %, hvilket er på niveau med det forventede i forhold til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 2007/11 af 6. august Koncernen opnåede i 2007 et resultat før skat på DKK 1.351,6 mio. Resultat i forhold til 2006 Koncernens omsætning er steget med DKK 40,8 mio. til DKK 2.924,6 mio. i Trafikindtægterne er steget med 4,0 procent til DKK 1.512,8 mio. Trafikindtægterne er positivt påvirkede af passagervæksten på 2,5 procent, en stigning i startvægten på 1,9 procent samt den aftalte stigning i taksterne på 1,0 procent pr. 1. januar Koncessionsindtægterne er faldet med 3,7 procent, primært grundet både salgsforstyrrelserne som følge af fremrykkelsen af den nye, centrale sikkerhedskontrol samt den nye tax-free butik og det forhold, at den nye tax-free kontrakt har mindre attraktive betingelser. Kundeundersøgelser viser dog, at passagererne værdsætter det forbedrede serviceniveau og produktsortiment i den nye tax-free butik og andre forbedringer, hvilket har resulteret i et øget salg pr. passager siden åbningen af butikken. Korrigeret for særlige forhold steg EBITDA til DKK 1.634,6 mio., svarende til en stigning på 0,1 procent. Korrigeret for særlige forhold faldt koncernens EBITDAmargin fra 56,6 procent i 2006 til 55,9 procent i Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med DKK 62,0 mio. (3,9 procent), når der korrigeres for særlige forhold. Personaleomkostninger forøges med DKK 51,7 mio. (6,7 procent), hvilket primært skyldes ansættelse af yderligere 107 medarbejdere i Security for at kunne efterleve nye, skærpede EU-krav. Det samlede antal medarbejdere er steget med 148. De eksterne omkostninger er reduceret med DKK 12,6 mio. og afskrivninger er steget med DKK 22,9 mio., som følge af de omfattende nye investeringer. I overensstemmelse med strategien om at realisere værdier fra de udenlandske aktiver har CPH i 2007 realiseret en engangsindtægt på DKK 114,7 mio. ved salg af internationale aktiver. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde DKK 50,1 mio. Når der korrigeres for særlige forhold er nettofinansieringsomkostninger reduceret med DKK 81,5 mio., som følge af en lavere gældsandel. Koncernens resultat før skat korrigeret for særlige forhold er i forhold til samme periode sidste år steget med DKK 6,3 mio. til DKK 1.206,7 mio., svarende til 0,5 procent. Internationale regnskabsstandarder Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder er nærmere beskrevet i note 1 Regnskabspraksis side Ændringerne har ingen påvirkning på indregning, måling eller pengestrømmene. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for året med udgangspunkt i segmentafsnittene på side Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

13 Trafik Xxxxxxxxxx Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

14 Mats Jonsson, direktør i Dubai Nordic Countries, og Brian Petersen, adm. direktør, var begge tilfredse med indvielsen af den nye, direkte forbindelse til Dubai, der blev fejret i november De interkontinentale ruter er rygraden i Københavns Lufthavns position som Skandinaviens største knudepunkt for trafik. Trafik Strategi Det er Københavns Lufthavnes mål at skabe en lufthavn, der er attraktiv for de forskellige flyselskabssegmenter. Dette er en væsentlig forudsætning for, at CPH kan fastholde og udbygge positionen som Skandinaviens største lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for flytrafik i Nordeuropa. CPH arbejder aktivt på at øge trafikvæksten og udbuddet af ruter i skarp konkurrence med andre lufthavne. Københavns Lufthavne søger at skabe de bedste rammer for en øget trafikudvikling. CPH har særligt fokus på at tiltrække mere langdistancetrafik og en øget vækst i antallet af lokaltafgående passagerer. Udviklingen på trafikområdet sker i tæt samarbejde med flyselskaberne. Det er CPH s mål at være en attraktiv samarbejdspartner for flyselskaber, der flyver til Københavns Lufthavn, eller selskaber der potentielt vil gøre det. Markedet CPH har måttet forholde sig til den løbende udvikling i retning mod lavere transfertrafik. Lufthavnen har dog nydt godt af den hurtige vækst i lokaltafgående trafik og ligger på dette område helt i top i forhold til andre lufthavne. Den øgede konkurrence mellem flyselskaberne medfører lavere billetpriser, hvilket gør det mere attraktivt at flyve. Lokaltafgående passagerer % (2001=100%) CPH LHR MUC ZRH ARN FRA VIE OSL HEL BRU AMS Det er en konkurrencefordel for CPH, at lufthavnen er placeret midt i Øresundsregionen, som er det tættest befolkede område i Skandinavien med god infrastruktur og en høj koncentration af universiteter, forskningscentre og internationale virksomheder inden for brancher som medicin, biotek, IT og telekommunikation. En velfungerende, international lufthavn er desuden medvirkende til, at mange internationale virksomheder vælger at etablere sig i regionen, og det sætter yderligere skub i regionsudviklingen. I kraft af sin unikke geografiske placering er Københavns Lufthavn den nærmeste internationale lufthavn for hovedparten af den danske befolkning og for mere end en tredjedel af den svenske befolkning, der i stigende grad benytter Øresundsforbindelsens direkte adgang til lufthavnen. Der bor 6,5 mio. mennesker inden for en afstand af tre timers kørsel fra lufthavnen. I den skærpede konkurrencesituation er det vigtigere end nogensinde for CPH at markedsføre sig over for flyselskaber fra hele verden og synliggøre mulighederne for nye ruter og afgange. CPH har et indgående kendskab til det skandinaviske marked og leverer individuelle markedsanalyser, som udgør et vigtigt grundlag for det enkelte flyselskabs beslutning om at etablere en ny rute eller udvide trafikken på en eksisterende rute fra Københavns Lufthavn. CPH har løbende kontakt til relevante flyselskaber og deltager i internationale luftfartskonferencer rundt om i verden, hvor ruteudviklingsmuligheder præsenteres. Udviklingen i deltagerantallet på disse konferencer er et tydeligt tegn på den skærpede konkurrence mellem lufthavnene. CPH deltog i 2007 med delegationer på den globale ruteudviklingskonference World Route Development Forum (Routes), der denne gang fandt sted i Stockholm, samt på Regional Routes konferencer i Asien og Europa. Routes er verdens største mødeforum for beslutningstagere i luftfartsbranchen. Kilde: ACI Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Trafik

15 I den skærpede konkurrencesituation er det vigtigere end nogensinde for Københavns Lufthavn at markedsføre sig over for flyselskaber fra hele verden og synliggøre mulighederne for nye ruter og afgange. I 2007 deltog CPH blandt andet på Routes i Stockholm samt på regionale Routes konferencer. Lokalt marked Københavns Lufthavns Rejsetid med bil lokale opland er på 4,1 mio. mennesker inden for 2 timers rejsetid med bil og på 6,5 mio. inden for 3 timers rejse- ca. 2 timer - 4,1 mio. mennesker ca. 3 timer - 6,5 mio. mennesker Göteborg Kungsbacka Jönköping Sverige Oskarshamn tid med bil. Aalborg Varberg Falkenberg Växjö Kalmar Halmstad Karup Danmark Århus Hillerød Helsingborg Rönneby Kristianstad Esbjerg Billund Fredericia Odense København Roskilde Lund Malmö Simrishamn Ystad Rønne Sønderborg 0 km 50 km 100 km Trafikudviklingen i 2007 I 2007 steg passagertallet i Københavns Lufthavn til 21,4 mio. en vækst på 2,5 procent i forhold til året før. Væksten drives af en stærk stigning i antallet af lokaltafgående passagerer, mens antallet af transferpassagerer falder. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 7,1 procent i Dermed fortsætter de seneste års tendens med skærpet konkurrence og et øget udbud af billige flybilletter fra både lavpris- og netværksselskaber, som spiller en væsentlig rolle for den stigende frekvens af fritidsrejser. Transfertrafikken faldt med 7,4 procent i 2007 og udgjorde 27,8 procent mod 30,8 procent i Samtidig har væksten i den lokaltafgående trafik erstattet en del af transfertrafikken. Antal afgående passagerer i alt Afgående ( 000) Lokaltafgående Transfer/Transit Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

16 Københavns Lufthavn har taget hul på en ny epoke, hvor passagertallet skal vokse fra 20 til 30 millioner passagerer. Konkurrencesituationen mellem de europæiske lufthavne er samtidig skærpet væsentligt, og derfor skal der arbejdes hårdt på at nå målet. Nye ruter Dato Destination Selskab Frekvens Flytype Sæson 17/12-07 Chambery Sterling 3 ugentlige Marts /10-07 Dubai SAS 3 ugentlige A340 Marts /10-07 Madeira Sterling 1 ugentlig /10-07 East Midlands Sterling 4 ugentlige /10-07 Dortmund Sterling 6 ugentlige /08-07 Örebro Next Jet 3 daglige Saab /08-07 Haugesund Coast Air 2 daglige ATR42-09/06-07 Liepaja Air Baltic 1 daglig ATR42-01/06-07 Egilsstadir Iceland Express 2 ugentlige MD90 August /06-07 Akureyri Iceland Express 2 ugentlige MD90 August /05-07 Biarritz Sterling 2 ugentlige /03-07 Leeds BMI 1 daglig ERJ145-25/03-07 Newcastle Cimber Air 1 daglig CRJ - 25/03-07 Burgas Sterling 1 ugentlig /03-07 Split Sterling 1 ugentlig /03-07 Pristina SAS 1 ugentlig MD87 Oktober /01-07 Asien China Cargo 3 ugentlige MD11F All-Cargo Nye frekvenser og mere kapacitet på eksisterende ruter Dato Destination Selskab Frekvens Flytype Sæson 28/10-07 Lyon Cimber Air 6 ugentlige CRJ - 28/10-07 Prag Cimber Air 1 daglig ATR72-28/10-07 Wien Sky Europe 4 ugentlige /10-07 Dublin Aer Lingus 1 daglig A320-22/10-07 Bruxelles Sterling 6 ugentlige /10-07 Bornholm DAT +2 daglige ATR - 03/09-07 Gdansk SAS +1 daglig Q400-01/09-07 Warszawa Norwegian +3 ugentlige /05-07 New York SAS +4 ugentlige A340 August /05-07 Edinburgh Sterling 2 ugentlige September /05-07 Skt. Petersborg SAS +1 ugentlig MD87-07/05-07 Kangerlussuaq SAS 3 ugentlige A319 September /03-07 Mallorca Air Berlin 1 daglig /03-07 Stockholm Sterling +10 ugentlige B737-25/03-07 Prag Sky Europe 5 ugentlige /03-07 Reykjavik Icelandair +12 ugentlige /03-07 Bruxelles SAS +1 daglige CRJ - 25/03-07 Kristianssand SAS +1 daglige CRJ - 25/03-07 Geneve SAS +1 daglige CRJ - 25/03-07 London City SAS +1 daglige Q400-25/03-07 Aberdeen SAS +1 daglige CRJ - 25/03-07 Luxemburg SAS + 50% kapacitet Q400-25/03-07 Budapest Malev +4 ugentlige CRJ - 01/03-07 New York Continental +2 ugentlige B757-01/03-07 Atlanta Delta +2 ugentlige B Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Trafik

17 Københavns Lufthavn er placeret midt i Øresundsregionen med gode transportmuligheder til og fra lufthavnen. Københavns Lufthavns position som Skandinaviens største er medvirkende til, at mange internationale virksomheder vælger at bosætte sig i regionen, og det sætter yderligere skub i regionsudviklingen. I 2007 fik CPH 17 nye ruter, et øget antal frekvenser og 4 nye selskaber. Indenrigstrafikken samt trafikken til Europa og USA steg i 2007, hvilket skyldes nye ruter og frekvenser. Trafikken til Asien faldt på grund af reduktioner i antallet af afgange og nedlukning af en enkelt rute. Lavpristrafikken steg til over 3 mio. passagerer i 2007 og udgør herefter over 14,0 procent af CPH s trafik. Roskilde Lufthavn CPH udvikler Roskilde Lufthavn ud fra kundernes behov og efterspørgsel. For øjeblikket stiger efterspørgslen på faciliteter, der understøtter forretningsfly (business-jets). Strategien for Roskilde, som er en lille og smidig lufthavn, er derfor at udvikle faciliteter, der i endnu højere grad møder forretningskundernes behov. Sideløbende med dette vurderes det, om der kan indgås bindende forretningsaftaler med ruteselskaber, der vil etablere sig i Roskilde Lufthavn. Sker dette, kan der blive tale om at gennemføre de større kapacitetsudvidelser, som Københavns Lufthavne har fået vurderet gennem VVM en (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Myndighedernes behandling af miljøgodkendelsen forventes at blive endeligt afsluttet i Aktiviteter 2007 Metro I efteråret 2007 blev metrostrækningen til Københavns Lufthavn indviet, og derved har passagererne fået endnu flere muligheder for at komme hurtigt og nemt til og fra lufthavnen. Metroturen fra Københavns Lufthavn til Københavns City tager i dag 14 minutter. Metroselskabet forventer, at stationen ved lufthavnen får omkring påstigere i et hverdagsdøgn i Den unikke infrastruktur er af afgørende betydning for udviklingen af regionen både i forhold til at fremme turismen og tiltrække internationale kongresser og for at være attraktiv for de borgere og virksomheder, som vil bosætte sig i området i fremtiden. Security CPH må i stigende grad gennemføre ændringer på sikkerhedsområdet ofte med kort varsel som følge af nye EU-regler og andre myndighedskrav. De mange nye tiltag medfører et øget pres på lufthavnens medarbejdere, ressourcer og faciliteter. For at kunne leve op til de fremtidige krav og samtidig fastholde et højt serviceniveau over for passagererne indviede Københavns Lufthavne forud for sommeren 2007 en ny, central sikkerhedskontrol. Den nye sikkerhedskontrol fordobler med sine 16 spor kapaciteten, giver større fleksibilitet og gør det hurtigere for passagererne at komme igennem sikkerhedskontrollen. På trods af at der løbende er kommet nye tidskrævende myndighedsregler på blandt andet væskeområdet, har Københavns Lufthavnes investeringer betydet, at ventetiden i sikkerhedskontrollen er blevet væsentligt reduceret siden sommeren I lufthavnens travleste periode (juni, juli og august) kom langt hovedparten af passagererne igennem sikkerhedskontrollen på under 5 minutter, og de færreste ventede i mere end 10 minutter. 98 procent af tiden kom passagererne igennem sikkerhedskontrollen på under 10 minutter i juni og juli, mens 95 procent af passagererne kom igennem på under 10 minutter i august. Etableringen af den centrale sikkerhedskontrol har kostet omkring DKK 220 mio. og føjer sig til en række investeringer i de seneste år som følge af øgede myndighedskrav på sikkerhedsområdet. De høje krav til sikkerhed kræver et konstant fokus på, hvordan sikkerhedsprocedurerne kan optimeres. I efteråret 2007 indførte Københavns Lufthavne manuelt sikkerhedseftersyn (uden brug af elektronisk håndsøger) for at forbedre kvaliteten af sikkerhedseftersynet. Det skete efter en test af metoden, som blev positivt modtaget af passagererne. Foruden investeringen i nye faciliteter fortsætter CPH rekrutteringen af medarbejdere for at kunne opfylde kravene til såvel sikkerhed som service. Antallet af ansatte på sikkerhedsområdet udgjorde ved udgangen af 2007 cirka 800. Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

18 Cirka 30 procent af passagererne i Københavns Lufthavn checker ind på egen hånd på automat. Det er resultatet af et målrettet samarbejde mellem flyselskaberne og Københavns Lufthavne, der skal give passagererne flere valgmuligheder, og reducere den samlede ventetid i lufthavnen. Som følge af de skærpede EU-krav til Security er CPH s omkostninger, der er forbundet med dette, væsentligt højere end forudsat i takstaftalerne for Flere og nemmere check-in muligheder I tæt samarbejde med flyselskaberne har Københavns Lufthavne løbende investeret i ny og moderne check-in kapacitet for at gøre check-in processen lettere og mere smidig. Et stigende antal passagerer foretrækker at bruge de nye check-in muligheder som automat, internet eller mobiltelefon. De seneste tal fra udgangen af 2007 viser, at cirka 30 procent af passagererne checker ind på automaterne i terminalerne. Desuden er antallet af passagerer, der benytter internet-teknologien, steget markant i 2007 til brugere pr. måned svarende til, at 1 ud af 10 passagerer checkede ind via internettet ved årets udgang. I løbet af et år er antallet af flyselska- ber, der tilbyder check-in via internettet, næsten firedoblet fra fire selskaber i november 2006 til 15 selskaber i slutningen af Det er inklusive SAS, der som det første selskab tilbød check-in via internettet. I 2007 har Københavns Lufthavn taget initiativ til etablering af check-in automater udenfor lufthavnsområdet. Foreløbig er der etableret check-in automater ved metrostationen, og i løbet af 2008 vil automater også blive etableret i udvalgte parkeringshuse i lufthavnen og på Københavns Hovedbanegård. I 2008 forventer Københavns Lufthavne, at endnu flere passagerer vil rejse papirløst og derved få en hurtigere og smidigere start på rejsen. Ved udgangen af 2007 tilbød SAS, som det eneste selskab i Københavns Lufthavn, check-in via mobiltelefonen. Et geografisk knudepunkt Akureyri Egilsstadir Trondheim Københavns Lufthavn er Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Reykjavik Skandinavien og Baltikum. Lufthavnens trafikale status er forankret i Tórshavn Tampere placeringen som den sydligste storlufthavn i Skandinavien samt i et op- Haugesund Örebro Stockholm Sandefjord Tallinn Turku Bergen Oslo Karlstad Helsinki Skt. Petersborg land, der udgør markedsgrundlaget Stavanger Norrköping Kristiansand Göteborg Linköping for transfertrafikken. De store geografiske afstande i Norge og Sverige Thisted Jonköping Aberdeen Ålborg Riga Karup Liepaja Edinburgh Århus Glasgow Klaipeda/Palanga Billund København Moskva samt en relativt lav befolkningstæthed i disse områder medfører, at Hamburg Kaliningrad Newcastle Sønderborg Bornholm Gdansk Vilnius Dublin Manchester Birmingham Bremen Poznan Københavns Lufthavn er et naturligt Amsterdam Berlin Warszawa East Midlands Dortmund Hannover trafikknudepunkt. En trafik, som ikke London Düsseldorf Wroclaw Bruxelles Køln/Bonn Frankfurt Prag Krakow alene er drevet af SAS rutenetværk, Luxembourg Nürnberg Paris Stuttgart men i lige så høj grad af de demografiske forhold i Skandinavien. Strasbourg Wien Basel München Budapest Geneva Zürich Ljubljana Tirgu Mures Lyon Milano Chambery Venedig Bologna Beograd Bukarest Navnlig Europatrafikken er primært Montpellier Nice Split Biarritz Firenze Pristina forankret i passagergrundlaget i Øresundsregionen, mens den transatlan- Istanbul Sofia Burgas Barcelona Rom Madrid Ankara tiske og asiatiske trafik kommer fra Lissabon Alicante Palma de Mallorca Kayseri Athen hele Norden og Nordtyskland. Faro Konya Málaga Malta Chania 16 Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Trafik

19 Et af fokusområderne i 2007 var at komme godt gennem sommeren. En række investeringer i blandt andet en ny, central sikkerhedskontrol, nye check-in faciliteter for krydstogtpassagerer samt en stor arbejdsindsats fra flyselskabernes side medvirkede blandt andet til, at den travle sommersæson blev afviklet smidigt. Københavns Lufthavn forventer, at andre selskaber følger efter inden længe. Københavns Lufthavn har i 2007 gjort klar til ny internet- og mobilteknologi ved at installere scannere ved alle gates og i sikkerhedskontrollen, så de rejsende kan gå direkte til sikkerhedskontrollen, hvis de rejser uden bagage. Nye check-in faciliteter for krydstogtpassagerer København er en af verdens førende krydstogtdestinationer, og den position vil Københavns Lufthavne bidrage til at fastholde. I løbet af 2007 sæsonen havde i alt 286 krydstogtskibe anløb i Københavns Havn. Cirka passagerer tog vejen gennem Københavns Lufthavn på vej til eller fra krydstogt. Forud for sommeren 2007 genopførte Københavns Lufthavne en gammel hangar fra krigens tid og etablerede 16 check-in pulte og et bagageanlæg, hvor flyselskaberne på de store krydstogtdage over sommeren har kunnet tilbyde krydstogtpassagererne en smidig og nem indcheckning. Det har dels været en serviceforbedring for krydstogtpassagererne, og dels har det frigjort kapacitet i de øvrige terminaler i den travle sommertid. Interline workshop I starten af 2007 arrangerede CPH for tredje gang en såkaldt interline workshop, hvor 17 forskellige flyselskaber deltog. Formålet med workshoppen er at skabe øget samarbejde mellem flyselskaberne, der for eksempel ser på mulighederne for at koordinere deres afgange og derved skabe øget trafik og nye markeder. Dette er blandt andet med til at skabe transfertrafik i CPH. Forretningsgrundlag Indtægterne fra forretningsområdet trafik består af de indtægter, som flyselskaberne betaler for brug af faciliteterne i lufthavnene i København og Roskilde i form af passager-, security-, start- og opholdsafgifter. En positiv trafikvækst forudsætter en fortsat udvikling af antal flyruter og -frekvenser fra Københavns Lufthavn. CPH arbejder aktivt for at tilføre lufthavnene trafikvækst i samarbejde med flyselskaberne. Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

20 Københavns Lufthavne søger at skabe de bedste rammer for en øget trafikudvikling. Lufthavnen har i tæt samarbejde med flyselskaberne særligt fokus på at tiltrække mere langdistancetrafik og en øget vækst i antallet af lokaltafgående passagerer. Finansielle resultater 2007 Finansielle resultater 2007 Omsætning Segmentets omsætning er steget med 3,8 procent. Startafgifterne er steget med 3,9 procent, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i startvægten på 1,9 procent, øget aktivitet samt den aftalte takstregulering på 1,0 procent pr. 1. januar Passager- og securityafgifter er samlet steget med DKK 39,4 mio., svarende til 4,2 procent. Stigningen skyldes passagervæksten samt en ændring i passagersammensætning i retning af relativt flere lokaltafgående passagerer, for hvem afgiften er højere. Stigningen er delvist modsvaret af et fald i securityafgifter pr. passager i overensstemmelse med aftalen vedrørende securityafgifter for på trods af en væsentlig stigning i omkostninger til security grundet de skærpede EU-krav. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.676, ,7 60,8 3,8% Resultat før renter 466,6 460,9 5,7 1,2% Segmentaktiver 4.438, ,1 282,0 6,8% Antal ansatte ,6% Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 492,3 473,7 18,6 3,9% Passagerafgifter 679,8 639,1 40,7 6,4% Securityafgifter 307,3 308,6-1,3-0,4% Opholdsafgifter 33,4 32,9 0,5 1,5% Handling 100,8 98,4 2,4 2,4% Øvrige indtægter 62,9 63,0 0,1 0,2% I alt 1.676, ,7 60,8 3,8% Resultat før renter (EBIT) Øgede personaleomkost ninger, der primært skyldes ansættelse af yderligere 107 securitymedarbejdere, resulterede i en EBIT vækst på 1,2 procent set i forhold til en vækst i omsætningen på 3,8 procent. De øgede personaleomkostninger modsvares delvist af reducerede eksterne omkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. 18 Koncernårsrapport 2007 Ledelsesberetning Trafik

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S CPH og Samfundet 2013 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 4. Læs side 2 CPH: Europamester. Læs side 6 REGNSKAB:. Læs side 8 F&B AWARDS:. Læs side 10

Læs mere

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet.

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet. 1 FORMANDENS BERETNING INDLEDNING (V) Jeg vil lige starte med at henvise til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Årsregnskab 2000. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk

Årsregnskab 2000. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk Årsregnskab 2000 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk Dette er SAS Gruppen SAS skal tilbyde konkurrencedygtige flyforbindelser inden for, mellem, til og fra hvert af de tre

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000 Foto: Torsten Graae Jens-Flemming Sørensen 2001 Den danske billedhugger Jens-Flemming Sørensen har skabt denne fontæne i bronze og travertin til Københavns Lufthavn.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere