Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension."

Transkript

1 1 Indhold Indberetning - månedsredegørelse... 2 Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 4 Tilskudsordning... 4 Lov om obligatorisk pensionsordning... 5 Indbetalingssatser og opsparingsgrundlag... 5 Indbetalingssatser når opsparingsgrundlaget både består af lønindtægter og overskud fra selvstændig virksomhed Indkomster som ikke indgår i opsparingsgrundlaget... 7 Eget valg vs. Obligatorisk Pension... 7 Ofte stillede spørgsmål til indberetning - månedsredegørelse... 9 Hvordan indberetter vi pensionsindbetalinger til udenlandske pensionsordninger?... 9 Ofte stillede spørgsmål til fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Får vore medarbejdere mindre i pension? Ofte stillede spørgsmål til tilskud Hvorfor ydes der tilskud? Hvem kan få tilskud? Hvor meget ydes der i tilskud? Hvordan får vores medarbejdere tilskuddet? Ofte stillede spørgsmål til obligatorisk pension Hvornår træder lov om obligatorisk pension i kraft? Har vi, som arbejdsgiver, pligt til at oprette en pensionsordning, der opfylder lovens krav om obligatorisk pension for vore medarbejdere? Hvorfor indfører Inatsisartut lov om obligatorisk pensionsordning? Hvem er omfattet af loven? Hvad er opsparingsgrundlag? Hvor meget skal der indbetales? Hvor skal der indbetales til? Hvad sker der, hvis medarbejderen ikke overholder loven om obligatorisk pension? Hvor meget forhøjes trækprocenten, hvis man ikke overholder lov om obligatorisk pension?... 16

2 2 Information til arbejdsgivere om pension Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension.

3 3 Indberetning - månedsredegørelse Hvis I foretager pensionsindbetalinger til en pensionsordning placeret uden for Grønland for jeres medarbejder, er der pr. 1. januar 2017, i forbindelse med ny lovgivning på indkomstskatteområdet, sket ændringer af den måde, hvorpå I som arbejdsgiver skal indberette månedsredegørelserne. Foretager I derimod pensionsindbetalinger til pensionsordninger placeret i Grønland, er der ingen ændringer, og I kan indberette som I plejer. Månedsredegørelserne har fået tilføjet 2 nye felter, der skal udfyldes for at registrere indbetalingen til udenlandske pensionsordninger, og den skat som skal trækkes fra indbetalingerne. Felterne har numrene 9 og 11 på den specificerede redegørelse, blanket A1. Disse 2 nye felter skal kun benyttes, hvis I foretager pensionsindbetalinger til en pensionsordning placeret uden for Grønland for jeres medarbejder. Se nærmere vejledning på Sulinal, ved at følge dette link: Formularer

4 4 Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Med fremrykket beskatning ophæves fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland. Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til ATP og tjenestemandspensioner fortsætter uændret. Indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland, herunder danske og færøske, vil fremover medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. Jeres medarbejdere bliver beskattet med den gældende skattesats i Grønland. Når jeres medarbejdere senere i livet modtager pensionsudbetalinger fra en sådan pensionsordning, vil de som udgangspunkt være fritaget for beskatning. Tilskudsordning Tilskudsordningen gælder i perioden Tilskuddet er skattepligtigt som A-indkomst. Tilskuddet ydes alene til personer, der opfylder nedestående betingelser: Uafbrudt fuldt skattepligtig til Grønland siden den 31. december Har indbetalt til en pensionsordning udenfor Grønlandmed fradrags- eller bortseelsesret i Forsat indbetaler til ovennævnte pensionsordning. Personer, der opfylder betingelserne, er berettiget til et tilskud baseret på de dokumenterede indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning i årene Tilskuddet udgør: 5 procent af indbetalingerne til en pensionsordning før skat i Dog højst 420 kr. pr. måned. 3 procent af indbetalingerne til en pensionsordning før skat i Dog højst 250 kr. pr. måned. Privatansatte og personer med en individuel privat pensionsordning kan tidsligst ansøge om tilskuddet for pensionsindbetalinger vedrørende 2017 i 3. kvartal Skattestyrelsen vil informere nærmere om ansøgningsproceduren. For offentligt ansatte i Grønlands Selvstyre, underliggende institutioner (herunder de nettostyrrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq) samt kommunerne vil tilskuddet automatisk blive indbetalt på pensionsordningen i forbindelse med den almindelige lønudbetaling i 2017 og fremefter.

5 5 Lov om obligatorisk pensionsordning Fra 1. januar 2018 indføres en lov om obligatorisk pensionsordning i Grønland. Denne ordning pålægger alle borgere mellem 18 år og opnået pensionsalder (pr. oktober 2017 er det 66 år) med fuld skattepligt til Grønland at indbetale til en pensionsordning. Indbetalingen består af en procentsats af det årlige opsparingsgrundlag, hvis opsparingsgrundlaget kan opgøres til mere end kr. På denne side finder du informationer om, hvad loven om obligatorisk pension betyder for jeres medarbejdere, og hvad de skal gøre for at overholde den. Hvis medarbejderen ikke selv indbetaler til en pensionsordning i overensstemmelse med loven om obligatorisk pensionsordning, vil Skattestyrelsen udstede nyt skattekort, hvor de manglende indbetalinger vil blive opkrævet som et tillæg til trækprocenten. Hvis Skattestyrelsen er bekendt med, at medarbejderen har en eksisterende brugbar pensionsordning, overfører Skattestyrelsen de opkrævede beløb til denne ordning. Er Skattestyrelsen ikke bekendt med en sådan ordning, opretter Skattestyrelsen en ny Obligatorisk Pension i medarbejderens navn. Indbetalingssatser og opsparingsgrundlag Medarbejderen skal indbetale til en pensionsopsparing ud fra en fast procentdel af sit opsparingsgrundlag. Opsparingsgrundlaget udgøres af medarbejderens samlede A og B indkomst. Hvis I som arbejdsgiver indbetaler til medarbejderens pensionsordning, skal dette beløb tælles med i opsparingsgrundlaget. Afhængigt af om medarbejderen alene er lønmodtager eller også selvstændigt erhvervsdrivende, skal medarbejderen indbetale forskellige indbetalingssatser. For både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende stiger indbetalingssatsen med en 1 % hvert år. Derudover afhænger indbetalingssatsen af størrelsen af opsparingsgrundlaget. Der skelnes mellem 3 grupper: 1. Opsparingsgrundlag på kr. eller mere 2. Opsparingsgrundlag mellem kr. og kr. 3. Opsparingsgrundlag på kr. eller mindre Hvis medarbejderens opsparingsgrundlag er kr. eller mindre, skal han/hun ikke betale til obligatorisk pension. Nedenfor kan I se en oversigt for satserne for de 2 øvrige grupper af opsparingsgrundlag.

6 6 Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. eller mere År Lønmodtagere Selvstændigt erhvervsdrivende % 2 % % 3 % % 4 % % 5 % % 6 % % 6 % % 6 % Hvis dit opsparingsgrundlag er over kr., men under kr., skal medarbejderen ikke indbetale den fulde indbetalingssats til sin pensionsordning. I stedet skal medarbejderen indbetale en sats, der hæves lineært fra 0 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør kr. til 100 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør kr.. Nedenfor kan I se et regneeksempel på et opsparingsgrundlag på kr. Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. År Lønmodtagere Inbetalingssats % x ( ) / ( ))= 2 % % x ( ) / ( ))= 2,5 % % x ( ) / ( ))= 3 % % x ( ) / ( ))= 3,5 % % x ( ) / ( ))= 4 % % x ( ) / ( ))= 4,5 % % x ( ) / ( ))= 5 % Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. År Selvstændigt erhvervsdrivende Indbetalingssats % x ( ) / ( ))= 1 % % x ( ) / ( ))= 1,5 % % x ( ) / ( ))= 2 % % x ( ) / ( ))= 2,5 % % x ( ) / ( ))= 3 % Indbetalingssatser når opsparingsgrundlaget både består af lønindtægter og overskud fra selvstændig virksomhed. Hvis medarbejderens opsparingsgrundlag er over kr., og består af både lønindtægter og skattepligtigt overskud fra egen virksomhed, skal han/hun indbetale for hver andel for sig. Det vil sige:

7 7 Satsen for lønmodtagere/privat for den del af opsparingsgrundlaget, som stammer fra lønindtægten. Satsen for selvstændigt erhvervsdrivende for den del af opsparingsgrundlaget, der stammer fra skattepligtigt overskud af egen virksomhed. Indkomster som ikke indgår i opsparingsgrundlaget Der er en række ydelser som, der ses bort fra ved opgørelsen af opsparingsgrundlaget. Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der bort fra ydelser udbetalt i henhold til: 1) Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 2) Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, 3) Lov om statens tjenestemænd i Grønland 4) Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, 5) Inatsisartutlov om børnetilskud, 6) Landstingsforordning om hjælp til børn og unge, 7) Landstingsforordning om offentlig hjælp, 8) Inatsisartutlov om alderspension, 9) Inatsisartutlov om førtidspension, 10) Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger, og 11) Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte. Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der også bort fra: 1) underholdsbidrag, der påhviler en persons forældre eller det offentlige, og 2) andre pensionsudbetalinger end de, som er omfattet af Inatsisartutlov om alderspension. Det vil sige, at eksempelvis følgende ydelser vil være undtaget for at indgå i opsparingsgrundlaget: Tjenestemands-, førtids- og alderspension (kaldes også for folkepension), uddannelsesstøtte, børnetilskud, boligsikring, offentlig hjælp og hjælp til børn og unge og tilskud til dækning af merudgifter for personer med vidtgående handicap. Eksemplerne er ikke udtømmende. Eget valg vs. Obligatorisk Pension Normalt vil medarbejderen ved oprettelse af en pensionsordning modtage rådgivning fra pensionsudbyderen, så pensionsordningen bliver skræddersyet til netop medarbejderen og hans/hendes families behov. Det betyder, at der i pensionsordningen kan indgå forskellige forsikringsdækninger, der sikrer medarbejderen og hans/hendes familie i forskellige situationer.

8 8 Obligatorisk Pension er ikke skræddersyet. I stedet er der tale om én standardordning med følgende elementer: Livsvarig Livrente Reservesikring Garanti i 10 år Med Obligatorisk Pension opspares på en Livsvarig Livrente i perioden fra indtegningstidspunktet til forsikringstagers pensionsalder. Livsvarig Livrente er en livsbetinget ydelse. Det betyder, at hvis forsikringstager afgår ved døden inden pensionstidspunktet, så bortfalder ydelsen og opsparingen er væk. For at imødegå dette tegner man også en Reservesikring. En Reservesikring er egentlig en dødsdækning, der købes løbende i opsparingsperioden, således at der altid er en dødsdækning af samme størrelse som den aktuelle reserve (værdi) af forsikringen. På denne måde sikres, at der ved forsikringstagers død i opsparingsperioden, altid vil komme en forsikringsdækning til udbetaling. Udbetalingen svarer til forsikringens opsparede værdi. Udbetalingen er skattepligtig. Når forsikringstageren når sin pensionsalder, starter udbetalingen af den Livsvarige Livrente med månedlige beløb. Dør forsikringstager inden 10 år efter påbegyndelsen af pensionsudbetalingerne, vil garantien sikre, at udbetalingerne forsætter til forsikringstagerens efterladte indtil garantiperioden på 10 år fra pensioneringstidspunktet er gået. Herefter stopper udbetalingen. Dør forsikringstager efter garantiperiodens udløb, stopper udbetalingerne ved forsikringstagers død. En pensionsordning, som medarbejderen selv opretter hos en pensionsudbyder, kan skræddersyes til netop medarbejderens behov. Medarbejderen kan derfor opnå andre eller flere fordele, hvis han/hun selv opretter en pensionsordning i stedet for Obligatorisk Pension.

9 9 Ofte stillede spørgsma l Ofte stillede spørgsmål til indberetning - månedsredegørelse Hvordan indberetter vi pensionsindbetalinger til udenlandske pensionsordninger? Månedsredegørelserne har fået tilføjet 2 nye felter, der skal udfyldes for at registrere indbetalingen til udenlandske pensionsordninger, og den skat som skal trækkes fra indbetalingerne. Felterne har numrene 9 og 11 på den specificerede redegørelse, blanket A1. Disse 2 nye felter skal kun benyttes, hvis I indbetaler pensionsbidrag til en pensionsordning placeret uden for Grønland for jeres medarbejder. Se nærmere vejledning på Sulinal, ved at følge dette link: Formularer

10 10 Ofte stillede spørgsmål til fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Får vore medarbejdere mindre i pension? Skatten bliver trukket fra den samlede pensionsindbetaling. Det vil sige, både medarbejderens egen pensionsindbetaling og arbejdsgivers pensionsindbetaling til pensionsordningen. Den fremrykkede beskatning berører således alene pensionsindbetalingen. Medarbejderens lønudbetaling vil derfor være uændret, men den del af pensionsindbetalingen der indsættes på pensionsordningen vil være mindre. Dette betyder imidlertid ikke, at medarbejderens pensionsudbetaling bliver mindre, se venligst tabellen nedenfor. Eksempel med 42 % skattetræk Pensionsindbetaling pr. mdr. Pensionsindbetaling pr. år Pensionsindbetaling efter 30 år Pensionsudbetaling efter 30 år, og efter Før Kr Kr Kr Kr Efter Kr Kr Kr Kr skat Ofte stillede spørgsmål til tilskud Hvorfor ydes der tilskud? I forbindelse med den fremrykkede beskatning er der vedtaget en overgangsordning. I overgangsperioden ydes et kompensationstilskud til de berørte borgere. Kompensationstilskuddet ydes idet, de berørte borgere i forbindelse med de nye tiltag i loven, af administrationsmæssige årsager, vil få deres bestående pensionsopsparing sat i bero og samtidig få oprettet en ny, hvor den fortsatte opsparing med beskattede penge vil ske. Dette vil i mange tilfælde betyde en omkostning for denne opsparingsomlægning, og tilskuddet er tænkt som en kompensation for denne omkostning. Hvem kan få tilskud? Medarbejdere som opfylder nedenstående betingelser: Uafbrudt fuldt skattepligtig til Grønland siden den 31. december Har indbetalt til en pensionsordning udenfor Grønland med fradrags- eller bortseelsesret i Forsat indbetaler til ovennævnte pensionsordning. Retten til tilskud ophører, når borgeren ophører med at være fuldt skattepligtig til Grønland.

11 11 Hvor meget ydes der i tilskud? Tilskuddet er skattepligtigt. Tilskuddet udgør i indkomstårene % af pensionsbidraget før skat, dog maksimum 420 kr. pr. måned. I indkomstårene udgør tilskuddet 3 % af pensionsbidraget før skat, dog maksimum 250 kr. pr. måned. Hvordan får vores medarbejdere tilskuddet? For offentlige arbejdsgivere (Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner (herunder de nettostyrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq) samt kommunerne gælder, at tilskuddet skal indbetales på medarbejderens pensionsordning, hver måned ved lønkørselen sammen med det ordinære pensionsbidrag. For alle andre arbejdsgivere gælder, at medarbejdere, som er berettiget til tilskud, selv skal søge Skattestyrelsen om tilskuddet. Medarbejderen kan i perioden 1. juli til 30. september det følgende år indgive en elektronisk ansøgning til Skattestyrelsen om udbetaling af tilskud for det forudgående indkomstårs indbetalinger. Når ansøgningen er behandlet og bevilget, udbetaler Skattestyrelsen tilskuddet direkte til medarbejderen.

12 12 Ofte stillede spørgsmål til obligatorisk pension Hvornår træder lov om obligatorisk pension i kraft? Den 1. januar 2018 træder en ny lov om obligatorisk pension i kraft. Har vi, som arbejdsgiver, pligt til at oprette en pensionsordning, der opfylder lovens krav om obligatorisk pension for vore medarbejdere? Nej, det har I ikke. Det er den enkelte borger, der har pligt til at overholde loven. I mange ansættelsesforhold indgår en pensionsordning dog, enten som led i en indgået overenskomst eller bare som en del af lønpakken. Hvis sådan en arbejdsgiveradministreret pensionsordning ellers opfylder lovens krav, så kan den arbejdsgiveradministrerede pensionsordning være med til at sikre, at medarbejderen overholder loven. I kan også hjælpe jeres medarbejdere ved at indgå en aftale om pensionsordning, sammen med jeres medarbejder og et pensionsselskab eller pengeinstitut. Det kan sagtens lade sig gøre, selvom medarbejderen selv betaler hele pensionsindbetalingen. På denne måde er I med til at sikre månedlige indbetalinger, og medarbejderen kan opnå en skattemæssig fordel, ved at I administrerer pensionsordningen. Den skattemæssige fordel kan bestå i, at ved en arbejdsgiveradministreret pensionsordning er der bortseelsesret for indbetalingerne, hvilket betyder, at medarbejderen oplever skattefordelen hver måned på sin lønseddel. Hvis medarbejderen derimod selv indbetaler til en privat pensionsordning, er fradraget et ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at summen af medarbejderens ligningsmæssige fradrag skal overstige standardfradraget (i 2017: kr.), før medarbejderen oplever udbytte af fradraget. Hvorfor indfører Inatsisartut lov om obligatorisk pensionsordning? Loven skal være med til at sikre Grønlands ældre borgere har et godt økonomisk fundament. Samtidig skal loven være med til at sikre, at der føres en langsigtet økonomisk holdbar politik. Demografien viser, at Grønland i de kommende år vil se en stor stigning i antallet af ældre. Det betyder øgede udgifter til ældreområdet, og disse udgifter vil få stadig større betydning for, hvordan Grønlands samlede økonomi udvikler sig. Verdensbanken har i en rapport fra 1994 anbefalet, at et lands pensionssystem bygges op om 3 søjler. Første søjle består af de offentlige pensioner (førtidspension og folkepension). Anden søjle består af arbejdsmarkedspensionsordninger oprettet som del af et ansættelsesforhold Tredje søjle er de individuelle pensionsordninger, som er frivillige. Et pensionssystem bestående af 3 søjler vil være mere robust overfor større negative udviklinger i landets økonomi end et pensionssystem, som næsten udelukkende baserer sig på det offentlige.

13 13 Søjle 2 - arbejdsmarkedspensioner I Grønland har enkelte faggrupper, eksempelvis akademikerne, gennem flere år har haft velfungerende arbejdsmarkedspensionsordninger, ligesom at tjenestemænd har rigtig gode pensionsordninger gennem deres ansættelsesforhold. For mange andre faggrupper er arbejdsmarkedspensioner kun under opbygning eller slet ikke eksisterende. For dem, der er pensionister i dag, har arbejdsmarkedspensioner næsten ingen økonomisk betydning. Dette vil ændre sig fremover, i takt med at arbejdsmarkedspensionsområdet bliver mere udbredt og almindeligt, og fordi de enkelte ansatte vil opleve at have sparet en større og større andel af sin indkomst op over en længere årrække. Søjle 3 frivillige individuelle pensioner Der er alt for få borgere i Grønland, der i dag har en frivillig pensionsopsparing. I praksis har de frivillige opsparinger i dag en meget begrænset eller ingen nævneværdig økonomisk betydning. I 2013 blev der indbetalt ca. 400 mio. kr. til pensionsopsparinger. Det svarer til under 5 % af den samlede bruttoindkomst. Til trods for at væksten i opsparingen har været markant gennem de sidste år, så har alt for mange stadig en alt for lav eller ingen pensionsopsparing. Loven skal sikre at minimumsopsparingen over en årrække når et niveau på 10 %. Dette sikres ved en bidragstrappe, hvor man i 2018 indfaser ordningen med et pensionsbidrag på 4 % stigende indtil pensionsbidraget i 2024 vil være på 10 %. Det skal understreges, at det primære formål med den Obligatoriske Pensionsopsparing ikke er at begrænse udgifterne til den offentlige alderspension, men at sikre den enkeltes mere jævnt fordelte forbrugsmuligheder og skattebetaling over et livsforløb. Hvem er omfattet af loven? Hvis man er fuldt skattepligtig til Grønland, og er fyldt 18 år, og endnu ikke har nået sin pensionsalder (pr. november 2017 er det 66. år), og har et opsparingsgrundlag på kr. eller mere, så skal man indbetale til en pensionsordning. Hvad er opsparingsgrundlag? Opsparingsgrundlaget udgøres af en persons samlede A- og B-indkomst tillagt pensionsbidrag til visse pensionsordninger. Indbetalinger til en pensionsordning, som skal medregnes til den skattepligtige indkomst, eller indbetalinger, som ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst, skal ved beregning af opsparingsgrundlaget omregnes til beløb før skat. Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der bort fra ydelser udbetalt i henhold til:

14 14 1) Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 2) Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, 3) Lov om statens tjenestemænd i Grønland 4) Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, 5) Inatsisartutlov om børnetilskud, 6) Landstingsforordning om hjælp til børn og unge, 7) Landstingsforordning om offentlig hjælp, 8) Inatsisartutlov om alderspension, 9) Inatsisartutlov om førtidspension, 10) Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger, og 11) Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte. Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der også bort fra: 1) underholdsbidrag, der påhviler en persons forældre eller det offentlige, og 2) andre pensionsudbetalinger end de, som er omfattet af Inatsisartutlov om alderspension. Hvor meget skal der indbetales? Afhængigt af om medarbejderen alene er lønmodtager eller også selvstændigt erhvervsdrivende, skal medarbejderen indbetale forskellige indbetalingssatser. For både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende stiger indbetalingssatsen med en 1 % hvert år. Derudover afhænger indbetalingssatsen af størrelsen af opsparingsgrundlaget. Der skelnes mellem 3 grupper: 4. Opsparingsgrundlag på kr. eller mere 5. Opsparingsgrundlag mellem kr. og kr. 6. Opsparingsgrundlag på kr. eller mindre Hvis medarbejderens opsparingsgrundlag er kr. eller mindre, skal han/hun ikke betale til obligatorisk pension. Nedenfor kan I se en oversigt for satserne for de 2 øvrige grupper af opsparingsgrundlag. Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. eller mere År Lønmodtagere Selvstændigt erhvervsdrivende % 2% % 3 % % 4 % % 5 % % 6 % % 6 % % 6 %

15 15 Hvis dit opsparingsgrundlag er over kr., men under kr., skal medarbejderen ikke indbetale den fulde indbetalingssats til sin pensionsordning. I stedet skal medarbejderen indbetale en sats, der hæves lineært fra 0 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør kr. til 100 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør kr.. Nedenfor kan I se et regneeksempel på et opsparingsgrundlag på kr. Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. År Lønmodtagere Inbetalingssats % x ( ) / ( ))= 2 % % x ( ) / ( ))= 2,5 % % x ( ) / ( ))= 3 % % x ( ) / ( ))= 3,5 % % x ( ) / ( ))= 4 % % x ( ) / ( ))= 4,5 % % x ( ) / ( ))= 5 % Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. År Selvstændigt erhvervsdrivende Indbetalingssats % x ( ) / ( ))= 1 % % x ( ) / ( ))= 1,5 % % x ( ) / ( ))= 2 % % x ( ) / ( ))= 2,5 % % x ( ) / ( ))= 3 % Hvilke indbetalingssatser skal medarbejderen betale, hvis opsparingsgrundlaget både består af lønindtægter og overskud fra selvstændig virksomhed. Hvis medarbejderens opsparingsgrundlag er over kr., og består af både lønindtægter og overskud fra egen virksomhed, skal han/hun indbetale for hver andel for sig. Det vil sige: Satsen for lønmodtagere/privat for den del af opsparingsgrundlaget, som stammer fra lønindtægten. Satsen for selvstændigt erhvervsdrivende for den del af opsparingsgrundlaget, der stammer fra skattepligtigt overskud af egen virksomhed. Hvor skal der indbetales til? Det står umiddelbart én frit for, hvortil man vil betale. Det skal dog være til en pensionsordning, der er oprettet i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, et livs- eller

16 16 pensionsforsikringsselskab, der har finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, det kan godt være udenfor Grønland, eller i et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet. Hvad sker der, hvis medarbejderen ikke overholder loven om obligatorisk pension? Hvis medarbejderen ikke sørger for at overholde loven om obligatorisk pensionsordning, vil Skattestyrelsen udstede nyt skattekort, hvor de manglende indbetalinger vil blive opkrævet som et tillæg til trækprocenten. Hvis Skattestyrelsen er bekendt med, at medarbejderen har en eksisterende brugbar pensionsordning, overfører Skattestyrelsen de opkrævede beløb til denne ordning. Er Skattestyrelsen ikke bekendt med en sådan ordning, opretter Skattestyrelsen en ny Obligatorisk Pension i medarbejderens navn. Hvor meget forhøjes trækprocenten, hvis man ikke overholder lov om obligatorisk pension? Medarbejderens trækprocent forhøjes med en procentsats, der svarer til de gældende indbetalingssatser i det år, hvor forhøjelsen sker. Det vil sige at trækprocenten for fx en medarbejder i 2019 kan forhøjes med 5 % og i 2020 med 6 %, hvis medarbejderen i 2018 ikke har oprettet en pensionsordning, eller hvis indbetalingerne ikke er på niveau med den indbetalingssats, som er gældende for For selvstændigt erhvervsdrivende gælder, at trækprocenten vil kunne forhøjes med henholdsvis 3 % i 2019 og 4 % i Eftersom indbetalingssatserne forhøjes med 1 % hvert år mod henholdsvis 2022 for selvstændigt erhvervsdrivende og 2024 for lønmodtagere, vil trækprocenten ligeledes blive yderligere forhøjede de følgende år, hvis medarbejderen stadigvæk ikke har oprettet en pensionsordning og fået foretaget tilstrækkelige indbetalinger. Manglende indbetaling til en pensionsordning kan derfor medfører betydelige forhøjelser af medarbejderens trækprocent.

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6 1 Indhold Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 5 Information om tilskudsordningen... 6 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen...

Læs mere

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Sulisitsisut Grønlands Erhverv Generelt om pensionsordningen Inatsisartut har vedtaget en lov obligatorisk pensionsordning, som betyder, at både lønmodtagere

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det er en central politisk opgave for Naalakkersuisut, at samfundet skal sikre landets ældre borgere rimelige levevilkår. Første del

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet Bankkonto. Reg.nr.

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet     Bankkonto. Reg.nr. Selvangivelse for 2018 Indsendelsesfrist senest 1. maj 2019. Personnummer Ægtefælles personnummer S1 U * Indregnet restskat kr. Vejledning til selvangivelsen Skattekommune Qeqqata Skattekontor, telefon

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen.

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen. Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 L 100 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Notat 13. marts 2017 Om førtidspensionering i relation til lovforslag nr. L 100 I notatets første del redegøres for

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Radikal pensionspolitik

Radikal pensionspolitik Radikal pensionspolitik Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 25. august 2018 Radikal pensionspolitik I gennem de sidste 20 30 år har en stadig større andel af danskerne sparet op

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

ALDERSPENSION. Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen

ALDERSPENSION. Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen ALDERSPENSION 1. Indledning Alderspensionen er en ydelse, du kan søge om når du er blevet 66 år. Den 1. januar 2016 trådte nye regler for alderspension

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland NFT og på 1/2005 Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne af Marianne Edler von Eyben På baggrund af et stipendieophold

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

PENSIONSREFORM I GRØNLAND

PENSIONSREFORM I GRØNLAND PENSIONSREFORM I GRØNLAND Formål 2 Formålet med pensionsreformen er at sikre, at borgere i Grønland sparer op til alderdommen og dermed bliver mere selvforsørgende At Grønland får skatten fra pensionsordninger

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen 2019 Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 1.1 Sammenfatning... 1 1.2 Ægtefællepensionsreformen... 2 2. Flere sparer op til pension...

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere