TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse"

Transkript

1 TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den

2 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder... 3 Afdækning af arbejdsmarkedets behov... 4 Satsningsområder i EVE-ramme... 5 Udliciteringspolitik... 5 Samarbejdspolitik... 5 VEU fællesskabet... 5 Afholdelsesgaranti og aflysninger... 6 TEC hjælper virksomhederne med administration... 6 Markedsføringspolitik... 6 TECs spidskompetencer... 8 Mekanik... 8 Transport og logistik... 8 Aviation... 9 El, automation og data... 9 Produktion og udvikling... 9 Bygge og anlæg... 9 Medieproduktion Bygnings- og brugerservice Tværgående kurser medarbejder- og lederudvikling m.m

3 Udbud og marked TEC Teknisk Erhvervsskole Center udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser. TEC s udbud er bestemt af udviklingen på arbejdsmarkedet, de centrale, politiske rammeudmeldinger, virksomhedernes efterspørgsel, samt samarbejdet med de lokale, regionale og nationale arbejdsmarkedsaktører. Det primære marked er: Beskæftigede og ledige Faglærte og ufaglærte De ovenstående, med behov for enten FVU og/eller VEUs efteruddannelsesmuligheder og tværgående kurser Virksomheder i TECs geografiske dækningsområder Formål Udbudspolitikken skal ses som TECs prioriteringer samt som grundlag for vores valg af udbud. Med udbudspolitikken ønsker TEC at informere brugere, samarbejdspartnere og Undervisningsministeriet om, hvilken politik, der ligger til grund for vores udbud af efteruddannelser. Behovsredegørelse 2014 Geografisk dækning TECs geografiske dækningsområde defineres som: Lokalt - Hele Storkøbenhavn Regionalt - For de uddannelsesområder (FKB), hvor TEC enten alene eller sammen med andre uddannelsesinstitutioner udbyder de pågældende uddannelser Nationalt - For de uddannelsesområder (FKB), hvor TEC er eneudbyder, samt for udbud af ikke-kernemål, som pr. 1. januar 2013 kan markedsføres nationalt Aktivitetsområder TEC udbyder voksen- og efteruddannelse indenfor områderne: Mekanik Transport, lager og logistik Aviation El-installation, tele, data og kommunikation Elektronik, automation og proces 3

4 Smede og svejs VVS Auto Flyteknik Bygningsmaler og skilteproduktion Rengøringsservice Bløde kurser (fx kommunikation, konflikthåndtering o.a. fra fælleskataloget) Afdækning af arbejdsmarkedets behov TEC følger udviklingen på arbejdsmarkedet gennem eksisterende brancheanalyser, regionale og nationale analyser og prognoser for beskæftigelsen. Disse analyser og prognoser anvendes til at skabe en koordineret indsats, således at behov kan opfanges hurtigt og nye efteruddannelsesaktiviteter iværksættes. TEC følger udviklingen tæt sammen med aktørerne fra virksomheder, organisationer og brancheforeninger, samt de faglige udvalg. Derudover har TEC tæt samarbejde med Region Hovedstaden, regionens jobcentre og VEU-center Hovedstaden og Bornholm. TEC s virksomhedskonsulenter følger ligeledes behovsudviklingen gennem tæt kontakt med virksomheder og brugere. Satsningsområder i 2015 Overordnet satser TEC i sit 2015-udbud på: Efteruddannelse af kortuddannede og uddannelsesuvante Høj faglig og specialiseret efteruddannelse for faglærte Tættere samarbejde i VEU-centerregi om hele uddannelsespakker for virksomheder og ledige Samarbejdsprojekter om efteruddannelse og omskoling af organisationernes medlemmer Rådgivning og vejledning af små, mellemstore og store virksomheder Uddannelse og udvikling af medarbejdere indenfor det tværfaglige, almene og personlighedsudviklende område, såkaldt bløde kurser Tæt samarbejde med jobcentre i Storkøbenhavn om afklaring og kompetenceudvikling til ledige, herunder i TEC-Afklaringscenter Individuel kompetenceafklaring i samarbejde med virksomheder, organisationer og jobcentre som indgang til voksen- og efteruddannelse samt merit ift. GVU og den kommende EUV. 4

5 Screening og støtte til deltagere med særlig behov indenfor læsning, skrivning og regning, herunder rådgivning og vejledning om FVU i forbindelse med AMU. Tæt samarbejde med de faglige udvalg ift. udvikling af AMU-pakker til EUV. EVE-ramme TEC har for 2015 indgået aftale med Undervisningsministeriet om en aktivitetsramme (EVE ramme). Rammen definerer den mængde Arbejdsmarkedsuddannelser, som TEC må gennemføre i kalenderåret. TEC vil prioritere, at udbuddet primært er rettet mod ufaglærte og faglærte, dog således at andre grupper kan deltage, hvor det er umiddelbart hensigtsmæssigt. TEC forpligter sig til, at forsøge at tilsikre at den tildelte ramme anvendes, enten igennem eget udbud og/eller ved at stille sin evt. overskydende ramme til rådighed for andre udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelser. I denne forbindelse indgår TEC i VEU-center Hovedstaden og Bornholm og deltager her i koordinering af ramme for hele det geografiske dækningsområde. Udliciteringspolitik TEC udliciterer til private virksomheder inden for de elementer af uddannelsesmålene, hvor det er relevant. Udliciteringen skal bl.a. sikre, at TEC opfylder sin udbudsforpligtigelse. Udlicitering foretages indenfor de gældende rammebetingelser og krav til private udbydere, der godtgør, at de kan leve op til såvel pædagogiske, fysiske, økonomiske og administrative krav. TEC sikrer, gennem tilsyn, kvalitet og sammenhæng i de udliciterede opgaver og sikrer, at der rapporteres ift. gældende regler. Valg af elementer fra uddannelsesmålene, som kan udliciteres eller brug af private virksomheder vil altid ske efter konkret behovsvurdering. Samarbejdspolitik TEC vil sikre det fulde godkendte udbud gennem samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner (samarbejdsaftaler). TEC vil endvidere sikre afdækning af uddannelsesbehovene og den bedst mulige imødekommelse af opståede behov gennem samarbejde dels i VEU-center Hovedstaden og Bornholm og dels gennem andre relevante samarbejdskonstellationer lokalt, regional og nationalt. VEU-fællesskabet VEU-partnerskolerne indgår i det forpligtende samarbejde, der medfører en række hensyn overfor fællesskabet. Samarbejdets formål er, at partnerskolerne udvikler og udbyder efteruddannelsesaktiviteter, som matcher arbejdsmarkedets behov. 5

6 At en skole er VEU-partnerskole betyder, at virksomhederne skal opleve at have én indgang til efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere. Det kræver at TEC og de andre VEUpartnerskoler anlægger et helhedssyn på virksomhedernes efteruddannelsesbehov, uanset faglighed. TECs virksomhedskonsulenter varetager det opsøgende arbejde i erhvervslivet og hjælper virksomheder med uddannelsesplanlægning af kurser og efteruddannelse, som sikrer virksomheden de rigtige kompetencer til netop deres marked. Afholdelsesgaranti og aflysninger VEU-partnerskolerne lever af det gode samarbejde med virksomhederne og jobcentre/a-kasser om gennemførelse af kurser. Det tvinger skolerne til at være efterspørgselsorienterede i udbuddet af kurser på TEC lever op til sin udbudsforpligtelse, og annoncerer samtlige AMU kurser minimum én gang årligt. Derudover udbydes primært de kurser, som erfaringen viser, at arbejdsmarkedet efterspørger. Det giver en rimelig gennemførelsesstatistik og færre aflysninger, der på længere sigt skaber tillid til skolerne hos kunder og kursister. Med henblik på at reducere aflysninger arbejder TEC på at kunne tilbyde flere fleksible kursustilbud. Det kan være kursusforløb, hvor flere forskellige kurser udbydes i åbne værksteder og kurser, hvor lærlinge og kursister undervises på samme kursus. VEU-partnerskolerne er enige om at finde fælles løsninger på problematikken med aflyste hold. Det tilstræbes at kunder og kursister samlet set oplever færre aflysninger. Skolerne forpligter sig til at informere om tilsvarende kurser hos en anden kursusudbyder indenfor VEU, i det tilfælde skolen er nødt til at aflyse et planlagt hold. TEC hjælper virksomhederne med administration TEC har fokus på digitalisering. Portalen anvendes i forbindelse med tilmelding til efteruddannelse og ved søgning af VEU-godtgørelse. TECs kursusadministration og virksomhedskonsulenter løfter opgaven med at informere kursister og virksomheder om den digitale tilmelding, samt hjælpe virksomhederne på vej med digitaliseringen. Det gælder også vejledning i søgning af kompetencefondsmidler, som supplement til VEU-godtgørelsen. I mere end tre år har VEU-godtgørelse skullet søges digitalt. Vi ved, at dette kan være problematisk for en række virksomheder. Derfor har TEC valgt, at tilbyde at tilmelde medarbejdere til kurser og søge VEU-godtgørelsen på vegne af virksomhederne via en fuldmagt. Aktiviteten er omkostningsdækket og efterspørgslen er stigende. Markedsføringspolitik TEC prioriterer virksomhedskontakt, samt vejledning overfor de primære brugere af uddannelsesydelserne. TEC har en professionel og systematisk tilgang til det opsøgende arbejde. TEC s virksomhedskonsulenter har som primær opgave at synliggøre den brede vifte af uddannelser, skolen og VEU-centret udbyder. TECs markedsføring henvender sig til uddannelsessøgende indenfor VEU (AMU), uddannelses- og ledelsesansvarlige i virksomheder, brancheorganisationer, forbund samt jobcentre. Markedsføringen skal ses i sammenhæng med det personlige salgsog vejledningsarbejde, som TEC s virksomhedskonsulenter og skolens vejledere 6

7 dagligt udfører. Markedsføringen vil altid ske i forhold til den målgruppe som uddannelserne er udviklet til og i forhold til uddannelsernes mål samt gældende rammer og krav til markedsføring af VEU. TEC sikrer markedsføring af samtlige AMU kurser, som skolen har godkendelse til, minimum én gang årligt. TEC igangsætter løbende markedsføring i forhold til nye tiltag på skolen, det regionale arbejdsmarked og udmeldte politiske indsatser. 7

8 TECs spidskompetencer Mekanik TEC er regional brancheskole for Østdanmark indenfor Mekanik, dvs. personbil, lastvogn, cykel og motorcykel, samt national udbyder indenfor Aviation. TEC er en af de mest moderne erhvervsskoler indenfor området med et højt fagligt og specialiseret niveau og et tæt samarbejde med branchens aktører. TEC ønsker løbende at udbygge og udvikle tætte samarbejder med aktører i branchen for at opfylde behov for faglig efteruddannelse og ajourføring i både små, mellemstore og store virksomheder. TEC deltager i udvikling og udbud af nye AMU-mål indenfor Mekanik og især fremtidens kompetencer indenfor eldrevne/hybride køretøjer samt motorstyringssystemer og innovative informationssystemer. Elbiler og plug-in hybridbiler samt gasdrevne køretøjer har et stort potentiale for at reducere såvel energiforbruget som CO2-udledningen i transportsektoren. TEC følger nøje udbygningen af infrastruktur og teknologisk udvikling indenfor området, og udbyder kurser for mekanikbranchens medarbejdere, så vi sikrer efteruddannelse i de nye teknologier. TEC har i 2015 særligt fokus på opfølgning ift. efteruddannelse hos eksisterende kunder og opsøgende arbejde hos nye autovirksomheder. Transport og logistik TEC er en af de store udbydere i Hovedstadsområdet af voksen- og efteruddannelser indenfor chaufførområdet, lager og logistikområdet, samt særligt indenfor kranområdet (D og E). TEC er eneudbyder i Københavnsområdet indenfor gaffeltruck og gaffelstabler og vil sikre behovsdækning gennem løbende kapacitetstilpasning. TEC har særligt fokus på efteruddannelse af lastbilchauffører og buschauffører jf. EUmyndighedskrav. TEC har særlig opmærksomhed på fleksibelt udbud og tilrettelæggelse. Nye investeringer i bygninger, lokaler og moderne, miljø- og energirigtigt materiel styrker yderligere skolens fokus på området. TEC s lastbilsimulator styrker et fleksibelt udbud af tidssvarende og energi- og miljørigtige kurser. Lastbilsimulatoren anvendes til en lang række AMU-mål indenfor chaufførområdet (fx Energirigtig kørsel, Surring og stuvning m.fl.). TEC tilbyder ligeledes kurser indenfor personbefordring i en bussimulator, der på samme måde sikrer de rigtige kompetencer hos chaufføren, samtidig med at vi sparer fossile brændstoffer. TEC øger aktivitet og tilbyder branchen et mere overskueligt udbud gennem et fælles og koordineret tilbud med otte førende transportskoler i Danmark (AMU Transport Danmark, ATD.dk), hvor en fælles hjemmeside og administrativ service skal lette overblikket for store virksomheder. TEC er national udbyder af Transportarbejde i lufthavne og har et nært samarbejde med branchens aktører omkring udvikling og afholdelse af kurser for lufthavnspersonale. TEC ønsker fortsat at udvikle og udbygge området og samarbejdet for at imødekomme behov for nye uddannelser, efteruddannelse og certificering. TEC har særligt fokus på kompetenceafklaring af chauffører som indgang til voksen- og efteruddannelse samt for at blive faglært chauffør. 8

9 Aviation TEC vil i 2015 udvikle og udbygge AMU udbuddet med undervisning indenfor det internationale luftfartslovgivningsområde, undervisning som på længere sigt vil blive udbudt som e-læring for luftfartsbranchen i Danmark. El, automation og data TEC er landets største skole inden el, automation og data og dækker geografisk Østdanmark samt i enkelte tilfælde hele Danmark. Skolen er karakteriseret ved et højt fagligt og specialiseret niveau. TEC vil fortsat arbejde på at udvikle og udbygge området samt arbejde på at blive regionalt kompetencecenter i samarbejde med leverandører og virksomheder for derigennem at sikre et højt og altid tidssvarende teknologisk niveau på både undervisning, udstyr og undervisernes kompetencer. TEC er i dialog med branchen med henblik på at kunne udpege det mest relevante udbud til markedet, så behovet for kompetenceudvikling dækkes. TEC udbyder en del af vores kurser som garantikurser. Til gengæld reduceres udbuddet i samarbejde med efteruddannelsesudvalget. De kurser, kunderne ikke kan tage på TEC, udbydes på en samarbejdsskole. Inden for det el-tekniske område har TEC særlig fokus på alarm- og sikringsaktiviteter, intelligente bygningsinstallationer (IBI) og automation samt det datatekniske område, hvor TEC er udbyder øst for Storebælt. TEC vil gennem samarbejdsaftaler og løbende behovsanalyse sikre det nødvendige udbud. Nye investeringer i udstyr og lokaler, samt kompetenceudvikling vil understøtte det særlige fokus. TEC ønsker i samarbejde med branchen at bidrage til udviklingen og afholdelsen af voksenog efteruddannelser indenfor Cleantech-området herunder solceller og andre energi- og miljøvenlige teknologier. TEC vil fremme og udvikle efteruddannelsen inden for Robotteknologi. TEC har særligt fokus på udvikling og nyt udbud af kurser indenfor energioptimering, sikring og overvågning, samt automation. Produktion og udvikling TEC er landets største brancheskole indenfor smedeteknik og regionalt uddannelsescenter øst for Storebælt. TEC vil gennem samarbejdsaftaler og fleksible afholdelsesformer sikre udbud i forhold til behovet på området - herunder på certificerings-kurser og sikkerhedskurser. TEC er auditeret til certificeringer. TEC vil i samarbejde med TEKNIQ OG Blik- og Rørarbejderforbundet undersøge behovet for udbud af svejsetekniske kurser til VVS-branchen. Er behovet til stede, vil kurserne blive udbudt i Bygge og anlæg TEC er landets største brancheskole inden for malerfaget og VVS. TEC ønsker fortsat at bidrage til brancheudviklingen i malerfaget gennem innovation i faget og tæt samarbejde med mestre og virksomheder TEC har fokus på udbud af voksen- og efteruddannelse indenfor fjernvarme og energi. 9

10 Der arbejdes på at udvikle kompetencepakker, hvori der i der indgår bløde / holdningsbearbejdende kurser i forhold til TEC s godkendelser inden for bygge- og anlægsfagene TEC samarbejder med Regionens øvrige udbydere af voksen- og efteruddannelse indenfor VVS for at sikre et koordineret udbud. Medieproduktion TEC udvikler og understøtter voksen- og efteruddannelsen af skilteteknikere i tæt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og Silkeborg Tekniske Skole. Der er i branchen mange oplærte dvs. medarbejder uden formel uddannelse, som har et stort behov for efteruddannelse og ajourføring indenfor fx billedbehandling, print, folie, typografi m.v. TEC arbejder tæt sammen med branchen om udvikling og udbud af nye AMU-mål for at opfylde nye behov og har f.eks. udviklet mål der imødekommer behov for kompetenceudvikling indenfor f.eks. skrift, skriftanalyse og skriftfonte og farver, lys, lyskilder, trends og design Bygnings- og brugerservice TEC samarbejder med virksomheder og organisationer for at skabe bedre kvalifikationer på et område med få traditioner for uddannelse. På grund af den øgede fokus på uddannelse og branchens ønske om at fastholde gode medarbejdere er uddannelsesaktiviteten stigende. TEC har på Rengøringsserviceområdet et tæt samarbejde om Forberedende Voksenundervisning FVU og med øvrige aktører i VEU-center Hovedstaden og Bornholm. TEC har øget fokus på kursusforløb der gennemføres parallelt med AMU-målet Dansk som andetsprog eller Fagunderstøttende dansk, idet en stigende del af deltagerne fra virksomhederne har et skriftligt og sprogligt danskniveau, der kræver supplerende undervisning i dansk. Regionens jobcentre har samtidig store udfordringer med at skaffe dansktalende personale til virksomhederne inden for serviceområdet, hvilket betyder at TEC må forvente at en endnu større del af de ledige deltagere også fremover vil have behov for supplerende dansk. TEC vil udbyde kurser på engelsk særligt for at imødegå behovet i den del af branchen, der delvist eller primært benytter sig af personale, der ikke taler dansk. Dette er tilfældet i bl.a. hotel- og restaurationsbranchen, men også de offentlige virksomheder og forvaltninger, hvor f.eks. herboende studerende eksempelvis ernærer sig ved rengøringsjob. TEC understøtter den øgede interesse for merituddannelsen (EUD) ved at tilbyde kursusrækker med særligt fokus på at uddanne vikarer, der fx gennem rotationsordning kan varetage rengøringsarbejdet, når virksomheden sender medarbejdere på uddannelse. TEC har fortsat markant øget fokus på det opsøgende arbejde indenfor Bygnings- og brugerservice TEC har fokus på indsatsen overfor ledige og samarbejde med jobcentrene i forhold til brug af voksen- og efteruddannelser inden for disse områder, hvor der fortsat er beskæftigelsesmuligheder. TEC samarbejder med branche- og arbejdsgiverforeninger for at lette adgangen til efteruddannelse for små- og mellemstore virksomheder, bl.a. ved at samle ansatte fra flere af foreningernes medlemsvirksomheder til at danne hele hold og lette den administrative byrde ved at indgå en samlet aftale om kursustilmelding direkte med foreningerne. 10

11 Tværgående kurser medarbejder- og lederudvikling m.m. TEC har styrket tilbuddet om koordinerede kurser på tværs af fagområder indenfor personlig udvikling, teamudvikling, kommunikation m.m. TEC udvikler og markedsfører området i takt med behovet, bl.a. gennem opsøgende arbejde. 11

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler KUA-projektet Kommunikation mellem Uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsovervågningen AMU-Center Horsens/Silkeborg

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere