TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse"

Transkript

1 TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den

2 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder... 3 Afdækning af arbejdsmarkedets behov... 4 Satsningsområder i EVE-ramme... 5 Udliciteringspolitik... 5 Samarbejdspolitik... 5 VEU fællesskabet... 5 Afholdelsesgaranti og aflysninger... 6 TEC hjælper virksomhederne med administration... 6 Markedsføringspolitik... 6 TECs spidskompetencer... 8 Mekanik... 8 Transport og logistik... 8 Aviation... 9 El, automation og data... 9 Produktion og udvikling... 9 Bygge og anlæg... 9 Medieproduktion Bygnings- og brugerservice Tværgående kurser medarbejder- og lederudvikling m.m

3 Udbud og marked TEC Teknisk Erhvervsskole Center udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser. TEC s udbud er bestemt af udviklingen på arbejdsmarkedet, de centrale, politiske rammeudmeldinger, virksomhedernes efterspørgsel, samt samarbejdet med de lokale, regionale og nationale arbejdsmarkedsaktører. Det primære marked er: Beskæftigede og ledige Faglærte og ufaglærte De ovenstående, med behov for enten FVU og/eller VEUs efteruddannelsesmuligheder og tværgående kurser Virksomheder i TECs geografiske dækningsområder Formål Udbudspolitikken skal ses som TECs prioriteringer samt som grundlag for vores valg af udbud. Med udbudspolitikken ønsker TEC at informere brugere, samarbejdspartnere og Undervisningsministeriet om, hvilken politik, der ligger til grund for vores udbud af efteruddannelser. Behovsredegørelse 2014 Geografisk dækning TECs geografiske dækningsområde defineres som: Lokalt - Hele Storkøbenhavn Regionalt - For de uddannelsesområder (FKB), hvor TEC enten alene eller sammen med andre uddannelsesinstitutioner udbyder de pågældende uddannelser Nationalt - For de uddannelsesområder (FKB), hvor TEC er eneudbyder, samt for udbud af ikke-kernemål, som pr. 1. januar 2013 kan markedsføres nationalt Aktivitetsområder TEC udbyder voksen- og efteruddannelse indenfor områderne: Mekanik Transport, lager og logistik Aviation El-installation, tele, data og kommunikation Elektronik, automation og proces 3

4 Smede og svejs VVS Auto Flyteknik Bygningsmaler og skilteproduktion Rengøringsservice Bløde kurser (fx kommunikation, konflikthåndtering o.a. fra fælleskataloget) Afdækning af arbejdsmarkedets behov TEC følger udviklingen på arbejdsmarkedet gennem eksisterende brancheanalyser, regionale og nationale analyser og prognoser for beskæftigelsen. Disse analyser og prognoser anvendes til at skabe en koordineret indsats, således at behov kan opfanges hurtigt og nye efteruddannelsesaktiviteter iværksættes. TEC følger udviklingen tæt sammen med aktørerne fra virksomheder, organisationer og brancheforeninger, samt de faglige udvalg. Derudover har TEC tæt samarbejde med Region Hovedstaden, regionens jobcentre og VEU-center Hovedstaden og Bornholm. TEC s virksomhedskonsulenter følger ligeledes behovsudviklingen gennem tæt kontakt med virksomheder og brugere. Satsningsområder i 2015 Overordnet satser TEC i sit 2015-udbud på: Efteruddannelse af kortuddannede og uddannelsesuvante Høj faglig og specialiseret efteruddannelse for faglærte Tættere samarbejde i VEU-centerregi om hele uddannelsespakker for virksomheder og ledige Samarbejdsprojekter om efteruddannelse og omskoling af organisationernes medlemmer Rådgivning og vejledning af små, mellemstore og store virksomheder Uddannelse og udvikling af medarbejdere indenfor det tværfaglige, almene og personlighedsudviklende område, såkaldt bløde kurser Tæt samarbejde med jobcentre i Storkøbenhavn om afklaring og kompetenceudvikling til ledige, herunder i TEC-Afklaringscenter Individuel kompetenceafklaring i samarbejde med virksomheder, organisationer og jobcentre som indgang til voksen- og efteruddannelse samt merit ift. GVU og den kommende EUV. 4

5 Screening og støtte til deltagere med særlig behov indenfor læsning, skrivning og regning, herunder rådgivning og vejledning om FVU i forbindelse med AMU. Tæt samarbejde med de faglige udvalg ift. udvikling af AMU-pakker til EUV. EVE-ramme TEC har for 2015 indgået aftale med Undervisningsministeriet om en aktivitetsramme (EVE ramme). Rammen definerer den mængde Arbejdsmarkedsuddannelser, som TEC må gennemføre i kalenderåret. TEC vil prioritere, at udbuddet primært er rettet mod ufaglærte og faglærte, dog således at andre grupper kan deltage, hvor det er umiddelbart hensigtsmæssigt. TEC forpligter sig til, at forsøge at tilsikre at den tildelte ramme anvendes, enten igennem eget udbud og/eller ved at stille sin evt. overskydende ramme til rådighed for andre udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelser. I denne forbindelse indgår TEC i VEU-center Hovedstaden og Bornholm og deltager her i koordinering af ramme for hele det geografiske dækningsområde. Udliciteringspolitik TEC udliciterer til private virksomheder inden for de elementer af uddannelsesmålene, hvor det er relevant. Udliciteringen skal bl.a. sikre, at TEC opfylder sin udbudsforpligtigelse. Udlicitering foretages indenfor de gældende rammebetingelser og krav til private udbydere, der godtgør, at de kan leve op til såvel pædagogiske, fysiske, økonomiske og administrative krav. TEC sikrer, gennem tilsyn, kvalitet og sammenhæng i de udliciterede opgaver og sikrer, at der rapporteres ift. gældende regler. Valg af elementer fra uddannelsesmålene, som kan udliciteres eller brug af private virksomheder vil altid ske efter konkret behovsvurdering. Samarbejdspolitik TEC vil sikre det fulde godkendte udbud gennem samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner (samarbejdsaftaler). TEC vil endvidere sikre afdækning af uddannelsesbehovene og den bedst mulige imødekommelse af opståede behov gennem samarbejde dels i VEU-center Hovedstaden og Bornholm og dels gennem andre relevante samarbejdskonstellationer lokalt, regional og nationalt. VEU-fællesskabet VEU-partnerskolerne indgår i det forpligtende samarbejde, der medfører en række hensyn overfor fællesskabet. Samarbejdets formål er, at partnerskolerne udvikler og udbyder efteruddannelsesaktiviteter, som matcher arbejdsmarkedets behov. 5

6 At en skole er VEU-partnerskole betyder, at virksomhederne skal opleve at have én indgang til efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere. Det kræver at TEC og de andre VEUpartnerskoler anlægger et helhedssyn på virksomhedernes efteruddannelsesbehov, uanset faglighed. TECs virksomhedskonsulenter varetager det opsøgende arbejde i erhvervslivet og hjælper virksomheder med uddannelsesplanlægning af kurser og efteruddannelse, som sikrer virksomheden de rigtige kompetencer til netop deres marked. Afholdelsesgaranti og aflysninger VEU-partnerskolerne lever af det gode samarbejde med virksomhederne og jobcentre/a-kasser om gennemførelse af kurser. Det tvinger skolerne til at være efterspørgselsorienterede i udbuddet af kurser på TEC lever op til sin udbudsforpligtelse, og annoncerer samtlige AMU kurser minimum én gang årligt. Derudover udbydes primært de kurser, som erfaringen viser, at arbejdsmarkedet efterspørger. Det giver en rimelig gennemførelsesstatistik og færre aflysninger, der på længere sigt skaber tillid til skolerne hos kunder og kursister. Med henblik på at reducere aflysninger arbejder TEC på at kunne tilbyde flere fleksible kursustilbud. Det kan være kursusforløb, hvor flere forskellige kurser udbydes i åbne værksteder og kurser, hvor lærlinge og kursister undervises på samme kursus. VEU-partnerskolerne er enige om at finde fælles løsninger på problematikken med aflyste hold. Det tilstræbes at kunder og kursister samlet set oplever færre aflysninger. Skolerne forpligter sig til at informere om tilsvarende kurser hos en anden kursusudbyder indenfor VEU, i det tilfælde skolen er nødt til at aflyse et planlagt hold. TEC hjælper virksomhederne med administration TEC har fokus på digitalisering. Portalen anvendes i forbindelse med tilmelding til efteruddannelse og ved søgning af VEU-godtgørelse. TECs kursusadministration og virksomhedskonsulenter løfter opgaven med at informere kursister og virksomheder om den digitale tilmelding, samt hjælpe virksomhederne på vej med digitaliseringen. Det gælder også vejledning i søgning af kompetencefondsmidler, som supplement til VEU-godtgørelsen. I mere end tre år har VEU-godtgørelse skullet søges digitalt. Vi ved, at dette kan være problematisk for en række virksomheder. Derfor har TEC valgt, at tilbyde at tilmelde medarbejdere til kurser og søge VEU-godtgørelsen på vegne af virksomhederne via en fuldmagt. Aktiviteten er omkostningsdækket og efterspørgslen er stigende. Markedsføringspolitik TEC prioriterer virksomhedskontakt, samt vejledning overfor de primære brugere af uddannelsesydelserne. TEC har en professionel og systematisk tilgang til det opsøgende arbejde. TEC s virksomhedskonsulenter har som primær opgave at synliggøre den brede vifte af uddannelser, skolen og VEU-centret udbyder. TECs markedsføring henvender sig til uddannelsessøgende indenfor VEU (AMU), uddannelses- og ledelsesansvarlige i virksomheder, brancheorganisationer, forbund samt jobcentre. Markedsføringen skal ses i sammenhæng med det personlige salgsog vejledningsarbejde, som TEC s virksomhedskonsulenter og skolens vejledere 6

7 dagligt udfører. Markedsføringen vil altid ske i forhold til den målgruppe som uddannelserne er udviklet til og i forhold til uddannelsernes mål samt gældende rammer og krav til markedsføring af VEU. TEC sikrer markedsføring af samtlige AMU kurser, som skolen har godkendelse til, minimum én gang årligt. TEC igangsætter løbende markedsføring i forhold til nye tiltag på skolen, det regionale arbejdsmarked og udmeldte politiske indsatser. 7

8 TECs spidskompetencer Mekanik TEC er regional brancheskole for Østdanmark indenfor Mekanik, dvs. personbil, lastvogn, cykel og motorcykel, samt national udbyder indenfor Aviation. TEC er en af de mest moderne erhvervsskoler indenfor området med et højt fagligt og specialiseret niveau og et tæt samarbejde med branchens aktører. TEC ønsker løbende at udbygge og udvikle tætte samarbejder med aktører i branchen for at opfylde behov for faglig efteruddannelse og ajourføring i både små, mellemstore og store virksomheder. TEC deltager i udvikling og udbud af nye AMU-mål indenfor Mekanik og især fremtidens kompetencer indenfor eldrevne/hybride køretøjer samt motorstyringssystemer og innovative informationssystemer. Elbiler og plug-in hybridbiler samt gasdrevne køretøjer har et stort potentiale for at reducere såvel energiforbruget som CO2-udledningen i transportsektoren. TEC følger nøje udbygningen af infrastruktur og teknologisk udvikling indenfor området, og udbyder kurser for mekanikbranchens medarbejdere, så vi sikrer efteruddannelse i de nye teknologier. TEC har i 2015 særligt fokus på opfølgning ift. efteruddannelse hos eksisterende kunder og opsøgende arbejde hos nye autovirksomheder. Transport og logistik TEC er en af de store udbydere i Hovedstadsområdet af voksen- og efteruddannelser indenfor chaufførområdet, lager og logistikområdet, samt særligt indenfor kranområdet (D og E). TEC er eneudbyder i Københavnsområdet indenfor gaffeltruck og gaffelstabler og vil sikre behovsdækning gennem løbende kapacitetstilpasning. TEC har særligt fokus på efteruddannelse af lastbilchauffører og buschauffører jf. EUmyndighedskrav. TEC har særlig opmærksomhed på fleksibelt udbud og tilrettelæggelse. Nye investeringer i bygninger, lokaler og moderne, miljø- og energirigtigt materiel styrker yderligere skolens fokus på området. TEC s lastbilsimulator styrker et fleksibelt udbud af tidssvarende og energi- og miljørigtige kurser. Lastbilsimulatoren anvendes til en lang række AMU-mål indenfor chaufførområdet (fx Energirigtig kørsel, Surring og stuvning m.fl.). TEC tilbyder ligeledes kurser indenfor personbefordring i en bussimulator, der på samme måde sikrer de rigtige kompetencer hos chaufføren, samtidig med at vi sparer fossile brændstoffer. TEC øger aktivitet og tilbyder branchen et mere overskueligt udbud gennem et fælles og koordineret tilbud med otte førende transportskoler i Danmark (AMU Transport Danmark, ATD.dk), hvor en fælles hjemmeside og administrativ service skal lette overblikket for store virksomheder. TEC er national udbyder af Transportarbejde i lufthavne og har et nært samarbejde med branchens aktører omkring udvikling og afholdelse af kurser for lufthavnspersonale. TEC ønsker fortsat at udvikle og udbygge området og samarbejdet for at imødekomme behov for nye uddannelser, efteruddannelse og certificering. TEC har særligt fokus på kompetenceafklaring af chauffører som indgang til voksen- og efteruddannelse samt for at blive faglært chauffør. 8

9 Aviation TEC vil i 2015 udvikle og udbygge AMU udbuddet med undervisning indenfor det internationale luftfartslovgivningsområde, undervisning som på længere sigt vil blive udbudt som e-læring for luftfartsbranchen i Danmark. El, automation og data TEC er landets største skole inden el, automation og data og dækker geografisk Østdanmark samt i enkelte tilfælde hele Danmark. Skolen er karakteriseret ved et højt fagligt og specialiseret niveau. TEC vil fortsat arbejde på at udvikle og udbygge området samt arbejde på at blive regionalt kompetencecenter i samarbejde med leverandører og virksomheder for derigennem at sikre et højt og altid tidssvarende teknologisk niveau på både undervisning, udstyr og undervisernes kompetencer. TEC er i dialog med branchen med henblik på at kunne udpege det mest relevante udbud til markedet, så behovet for kompetenceudvikling dækkes. TEC udbyder en del af vores kurser som garantikurser. Til gengæld reduceres udbuddet i samarbejde med efteruddannelsesudvalget. De kurser, kunderne ikke kan tage på TEC, udbydes på en samarbejdsskole. Inden for det el-tekniske område har TEC særlig fokus på alarm- og sikringsaktiviteter, intelligente bygningsinstallationer (IBI) og automation samt det datatekniske område, hvor TEC er udbyder øst for Storebælt. TEC vil gennem samarbejdsaftaler og løbende behovsanalyse sikre det nødvendige udbud. Nye investeringer i udstyr og lokaler, samt kompetenceudvikling vil understøtte det særlige fokus. TEC ønsker i samarbejde med branchen at bidrage til udviklingen og afholdelsen af voksenog efteruddannelser indenfor Cleantech-området herunder solceller og andre energi- og miljøvenlige teknologier. TEC vil fremme og udvikle efteruddannelsen inden for Robotteknologi. TEC har særligt fokus på udvikling og nyt udbud af kurser indenfor energioptimering, sikring og overvågning, samt automation. Produktion og udvikling TEC er landets største brancheskole indenfor smedeteknik og regionalt uddannelsescenter øst for Storebælt. TEC vil gennem samarbejdsaftaler og fleksible afholdelsesformer sikre udbud i forhold til behovet på området - herunder på certificerings-kurser og sikkerhedskurser. TEC er auditeret til certificeringer. TEC vil i samarbejde med TEKNIQ OG Blik- og Rørarbejderforbundet undersøge behovet for udbud af svejsetekniske kurser til VVS-branchen. Er behovet til stede, vil kurserne blive udbudt i Bygge og anlæg TEC er landets største brancheskole inden for malerfaget og VVS. TEC ønsker fortsat at bidrage til brancheudviklingen i malerfaget gennem innovation i faget og tæt samarbejde med mestre og virksomheder TEC har fokus på udbud af voksen- og efteruddannelse indenfor fjernvarme og energi. 9

10 Der arbejdes på at udvikle kompetencepakker, hvori der i der indgår bløde / holdningsbearbejdende kurser i forhold til TEC s godkendelser inden for bygge- og anlægsfagene TEC samarbejder med Regionens øvrige udbydere af voksen- og efteruddannelse indenfor VVS for at sikre et koordineret udbud. Medieproduktion TEC udvikler og understøtter voksen- og efteruddannelsen af skilteteknikere i tæt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og Silkeborg Tekniske Skole. Der er i branchen mange oplærte dvs. medarbejder uden formel uddannelse, som har et stort behov for efteruddannelse og ajourføring indenfor fx billedbehandling, print, folie, typografi m.v. TEC arbejder tæt sammen med branchen om udvikling og udbud af nye AMU-mål for at opfylde nye behov og har f.eks. udviklet mål der imødekommer behov for kompetenceudvikling indenfor f.eks. skrift, skriftanalyse og skriftfonte og farver, lys, lyskilder, trends og design Bygnings- og brugerservice TEC samarbejder med virksomheder og organisationer for at skabe bedre kvalifikationer på et område med få traditioner for uddannelse. På grund af den øgede fokus på uddannelse og branchens ønske om at fastholde gode medarbejdere er uddannelsesaktiviteten stigende. TEC har på Rengøringsserviceområdet et tæt samarbejde om Forberedende Voksenundervisning FVU og med øvrige aktører i VEU-center Hovedstaden og Bornholm. TEC har øget fokus på kursusforløb der gennemføres parallelt med AMU-målet Dansk som andetsprog eller Fagunderstøttende dansk, idet en stigende del af deltagerne fra virksomhederne har et skriftligt og sprogligt danskniveau, der kræver supplerende undervisning i dansk. Regionens jobcentre har samtidig store udfordringer med at skaffe dansktalende personale til virksomhederne inden for serviceområdet, hvilket betyder at TEC må forvente at en endnu større del af de ledige deltagere også fremover vil have behov for supplerende dansk. TEC vil udbyde kurser på engelsk særligt for at imødegå behovet i den del af branchen, der delvist eller primært benytter sig af personale, der ikke taler dansk. Dette er tilfældet i bl.a. hotel- og restaurationsbranchen, men også de offentlige virksomheder og forvaltninger, hvor f.eks. herboende studerende eksempelvis ernærer sig ved rengøringsjob. TEC understøtter den øgede interesse for merituddannelsen (EUD) ved at tilbyde kursusrækker med særligt fokus på at uddanne vikarer, der fx gennem rotationsordning kan varetage rengøringsarbejdet, når virksomheden sender medarbejdere på uddannelse. TEC har fortsat markant øget fokus på det opsøgende arbejde indenfor Bygnings- og brugerservice TEC har fokus på indsatsen overfor ledige og samarbejde med jobcentrene i forhold til brug af voksen- og efteruddannelser inden for disse områder, hvor der fortsat er beskæftigelsesmuligheder. TEC samarbejder med branche- og arbejdsgiverforeninger for at lette adgangen til efteruddannelse for små- og mellemstore virksomheder, bl.a. ved at samle ansatte fra flere af foreningernes medlemsvirksomheder til at danne hele hold og lette den administrative byrde ved at indgå en samlet aftale om kursustilmelding direkte med foreningerne. 10

11 Tværgående kurser medarbejder- og lederudvikling m.m. TEC har styrket tilbuddet om koordinerede kurser på tværs af fagområder indenfor personlig udvikling, teamudvikling, kommunikation m.m. TEC udvikler og markedsfører området i takt med behovet, bl.a. gennem opsøgende arbejde. 11

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere