Arbejds- familie- og fritidsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- familie- og fritidsliv"

Transkript

1 Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage mange former, og der er ikke i undersøgelsen tale om en bestemt definition af hvad en familie er. Du skal derfor tolke begrebet familie som det du opfatter som din egen familie. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene ud fra din hovedbeskæftigelse (det arbejde du bruger flest timer på). Hvis du har orlov eller er langtidssygemeldt skal du besvare spørgsmålene ud fra de oplevelser du har fra den arbejdsplads, hvorfra du har orlov eller er langtidssygemeldt. Hvis du er ledig, skal du besvare spørgsmålene ud fra den arbejdsplads du arbejdede på inden du blev ledig. 1. Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Jeg er i arbejde Jeg har orlov Jeg er langtidssygemeldt Jeg er ledig 2. Aftalt tid i dit hovedjob, timer pr. uge Under 20 timer pr. uge 20 timer 21 timer 22 timer 23 timer 24 timer 25 timer 26 timer 27 timer 28 timer 29 timer 30 timer 31 timer 32 timer 33 timer 34 timer 35 timer 36 timer 37 timer 38 timer 39 timer 40 timer 41 timer 42 timer 43 timer 44 timer 45 timer Over 45 timer pr. uge 3. Antal timer overarbejde, merarbejde, ekstra arbejde og lign. pr. uge Under 1 time pr. uge 1 time 2 timer 3 timer 4 timer 5 timer 6 timer 7 timer 8 timer 9 timer 10 timer 11 timer 12 timer 13 timer 14 timer 15 timer 16 timer 17 timer 18 timer 19 timer 20 timer Over 20 timer pr. uge 4. Er du leder? Ja, med personale ansvar Ja, uden personale ansvar 1

2 Nej 5. Har du et tillidshverv på din arbejdsplads (f.eks. tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, talsperson eller suppleant for disse)? Ja Nej Arbejdstid 6. Hvordan er din arbejdstid almindeligvis fastlagt? Fast arbejdstid (Samme arbejdstid hver dag, hvad enten det er om dagen, aftenen eller natten) Vagtskema (Skiftende møde- eller fyraftenstid) Kombineret fix- og flekstid (Bestemmer selv mødetidspunktet inden for faste tidsrammer) Fuld flekstid Jeg bestemmer fuldstændig selv, hvornår jeg arbejder under hensyn til arbejdsopgaverne Ved ikke 7. Arbejder du sædvanligvis på lørdage og/eller søndage i løbet af en 4-ugers periode? Ja, 1 gang Ja, 2 gange Ja, 3 gange Ja, 4 gange Ja, 5 gange Ja, 6 gange Ja, 7 gange Ja, 8 gange Nej Har du mulighed for at: 8. Opspare tid til senere afspadsering? Ja Nej 9. "Skylde tid"? Ja Nej 10. Bytte vagter/arbejdstid? Ja Nej [condition: 8= 1 Ell 10= 1] 11. Når du eller dine kolleger har behov for at bytte vagter/arbejdstid og/eller afspadsere, hvor hurtigt kan det så etableres? Samme dag Dagen før 2-3 dage før En uge før Mere end en uge før En måned eller mere før 12. Hvor ofte har du overarbejde/merarbejde/ekstraarbejde i dit hovedjob? (Det vil sige at du arbejder flere timer end din aftalte arbejdstid) Flere gange om ugen Cirka 1 gang om ugen Højst 3 gange om måneden Cirka 1 gang om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig 13. Slutter din arbejdsdag på det tidspunkt som du regner med når arbejdsdagen starter? Ja, stort set altid Ja, de fleste gange Nej, kun få gange Nej, stort set aldrig Ved ikke Deltid 14. Er du på deltid (midlertidigt eller permanent)? Ja Nej [condition: 14= 1] 15. Hvorfor er du på deltid? (sæt max. to krydser) [multipel] Hensyn til familien Hensyn til fritidsinteresser Arbejdspladsen giver ikke mulighed for at arbejde mere Jeg har ikke lyst til at arbejde mere Tid til efter- og videreuddannelse Helbredsmæssige forhold Andet, skriv her: [condition: 14= 2] 16. Kunne du tænke dig at gå på deltid? Ja Nej Ved ikke [condition: 16= 1] 17. Hvad er den primære årsag til at du godt kunne tænke dig at gå på deltid? Jeg ønsker mere tid til min familie Jeg ønsker mere tid til mig selv Jeg ønsker mere tid til mine fritidsinteresser Jeg ønsker mere tid til uddannelse Af hensyn til mit helbred 2

3 Andet, skriv her: Hjemmearbejde 18. Har du i dit nuværende arbejde normalt mulighed for at arbejde hjemme? (dvs. muligheden for at løse nogle af dine arbejdsopgaver i dit eget hjem frem for at løse dem på din arbejdsplads) Ja Nej Ved ikke [condition: 18= 1] 19. Hvor ofte arbejder du hjemme i stedet for at løse opgaverne på din arbejdsplads? Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden En gang om måneden Sjældnere [condition: 19= 1 Ell 19= 2 Ell 19= 3 Ell 19= 4] 20. Hvad er den primære grund til at du arbejder hjemme? For at få arbejdsro For at spare transporttid Det medvirker til at skabe balance mellem arbejds-, familie-, og fritidsliv Andet, skriv her: [condition: 19= 5] 21. Hvad er den primære grund til at du sjældent eller aldrig arbejder hjemme? Ledelsen er imod hjemmearbejde Der er ikke nogen tradition for hjemmearbejde Mit arbejde egner sig ikke til hjemmearbejde Jeg har ikke lyst til hjemmearbejde Det er ikke praktisk muligt for mig at arbejde hjemme Andet, skriv her: [condition: 21= 1 Ell 21= 2 Ell 21= 3] 22. Har du nogle arbejdsopgaver som du i dag løser på din arbejdsplads, men som faktisk godt kunne løses hjemmefra (f.eks. mødeforberedelse, planlægning af vagtskema, journalføring mm.) Ja Nej Ved ikke 23. Kunne du godt tænke dig i højere grad at kunne arbejde hjemme? Ja Nej Ved ikke Din arbejdsmæssige situation: 24. Har du for meget at lave på dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 25. Må du gå på kompromis med kvaliteten for at nå dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 26. Går du hjem fra arbejde med en følelse af at have nået det du ville? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 27. Tænker du på dine arbejdsopgaver eller oplevelser fra dit arbejde, når du har fri? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke Arbejdspladsens rammer for arbejds- og familieliv Bliver der ved placeringen af dine arbejdstider taget hensyn til dine behov om sammenhæng mellem arbejds-, familie-, og fritidsliv: 28. Ved placeringen af den daglige arbejdstid? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant/ved ikke 29. Ved placeringen af ferie eller fridage? 3

4 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant/ved ikke 30. Ved placeringen af møder? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant/ved ikke Har din arbejdsplads forståelse for at de ansatte bliver hjemme for at passe syge børn: 31. Blandt nærmeste leder? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant/ved ikke 32. Blandt kolleger? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant/ved ikke Er det acceptabelt på din arbejdsplads, at man går tidligere eller kommer senere på grund af: 33. Familie og børn? Nej Ja, en enkelt gang når det kniber Ja, når det sker en gang i mellem Ja, også hvis det er regelmæssigt Ved ikke 34. Fritidsinteresser? Nej Ja, en enkelt gang når det kniber Ja, når det sker en gang i mellem Ja, også hvis det er regelmæssigt Ved ikke 35. Uddannelse? Nej Ja, en enkelt gang når det kniber Ja, når det sker en gang i mellem Ja, også hvis det er regelmæssigt Ved ikke Hvilke af følgende muligheder har du på din arbejdsplads? 36. Kan du i løbet af en arbejdsdag foretage mindre private ærinder som f.eks. indkøb, bank, posthus? Ja Nej Ikke relevant 37. Kan du i løbet af en arbejdsdag lave telefonisk aftaler med læge, håndværker, kommune eller lign.? Ja Nej Ikke relevant 38. Kan din familie/børn eller andre nærtstående få fat i dig det meste af arbejdsdagen i private anliggender? Ja Nej Ikke relevant 39. Kan du tage dit barn med på arbejde på grund af pasningsproblemer (en times tid)? Ja Nej Ikke relevant 40. Kan du med kort varsel "flekse" med arbejdstiden - fx møde en time senere en dag og så arbejde længere på et andet tidspunkt? Ja Nej Ikke relevant 41. Kan du normalt holde fri samtidigt med din familie? Ja Nej Ikke relevant 42. Kan du samme dag blive pålagt overarbejde? Ja Nej Ikke relevant 43. Kan du blive kaldt på arbejde på dine fridage? Ja Nej Ikke relevant 4

5 44. Har din arbejdsplads fokus på at skabe balance mellem arbejds-, familie- og fritidsliv?(sæt gerne flere krydser) [multipel] Ja, det er acceptabelt at tilpasse arbejdet efter families behov Ja, min arbejdsplads har formuleret en familievenlig personalepolitik Ja, min nærmeste leder støtter mig i at skabe balance Ja, vi drøfter det på møder mellem personale og ledelsen Nej, det er i høj grad op til den enkelte at skabe balance Andet, skriv her: Arbejde-, familie- og fritidsliv 45. I hvor høj grad føler du ubalance mellem arbejds-, familie-, og fritidsliv? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke [condition: ] I hvor høj grad stammer ubalancen mellem dit arbejds-, familie-, og fritidsliv fra: 46. Krav i dit arbejdsliv? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke 47. Krav i dit familieliv? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke 48. Krav i dit fritidsliv? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke 49. Sker det at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være "begge steder på én gang"? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 50. Føler du at dit arbejde tager så meget af din energi at det går ud over dit familie- og fritidsliv? Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn om din private situation: 51. Jeg har tilstrækkelig tid til hjem og familie Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ikke relevant 52. Jeg ville ønske, at jeg var mere sammen med mit barn/mine børn Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ikke relevant 53. Jeg ville ønske, at jeg havde mere tid til mine fritidsaktiviteter Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ikke relevant 54. Jeg bruger mange ressourcer på at have dårlig samvittighed overfor mit arbejde Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ikke relevant 55. Jeg bruger mange ressourcer på at have dårlig samvittighed overfor min familie Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ikke relevant 5

6 Har du fravalgt noget af det følgende i løbet af de sidste to år af hensyn til familien? 56. Nye arbejdsopgaver? Ja Nej Ikke relevant 57. Nyt arbejde? Ja Nej Ikke relevant 58. Lederfunktioner eller nye lederfunktioner? Ja Nej Ikke relevant 59. Efter- og videreuddanelse? Ja Nej Ikke relevant 60. Tillidshverv på arbejdet? Ja Nej Ikke relevant Har du eller din eventuelle ægefælle/samlever foretaget nogle af følgende forandringer i jeres arbejdsliv, men jeres børn er/var under 10 år for at tilpasse familieliv og arbejdsliv: 61. Ændret arbejdstidens placering? Dig selv Både dig selv og din ægtefælle/samlever Samlever/ægtefælle Ingen af os Ikke relevant 62. Gået ned i arbejdstid? Dig selv Både dig selv og din ægtefælle/samlever Samlever/ægtefælle Ingen af os Ikke relevant 63. Skiftet arbejde? Dig selv Både dig selv og din ægtefælle/samlever Samlever/ægtefælle Ingen af os Ikke relevant 64. Valgt at være hjemmegående? Dig selv Både dig selv og din ægtefælle/samlever Samlever/ægtefælle Ingen af os Ikke relevant 65. Valgt at være arbejdsløs? Dig selv Både dig selv og din ægtefælle/samlever Samlever/ægtefælle Ingen af os Ikke relevant 66. Valgt at tage børnepasningsorlov/forældreorlov Dig selv Både dig selv og din ægtefælle/samlever Samlever/ægtefælle Ingen af os Ikke relevant Har du familie, venner eller andre der i hverdagen hjælper med at: 67. Passe syge børn? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, stort set ikke Ikke relevant 68. Bringe eller hente børn fra institution/fritidsinteresser? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, stort set ikke Ikke relevant Oplevelsen af stress 69. I hvilken grad føler du dig stresset? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke I hvor høj grad mener du, at din oplevelse af stress er en følge af krav i dit arbejde eller i dit familieliv? 70. Familiekrav I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant / Ved ikke 6

7 71. Arbejdskrav I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant / Ved ikke 72. Spæningsfeltet mellem arbejds- og familieliv I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant / Ved ikke 73. Hvor mange arbejdsdage har du været sygemeldt inden for de sidste 12 måneder? Antal dage: 74. Har du indenfor det seneste år været sygemeldt som følge af stress (herunder stressrelaterede sygdomme)? Ja Nej Ved ikke Samfundets indretning Passer institutionens åbningstider med dine arbejdstider: 75. Daglige åbningstider? Ofte Nogen gange Sjældent Aldrig Ved ikke/ikke relevant 76. Lukkedage/ferielukninger? Ofte Nogen gange Sjældent Aldrig Ved ikke/ikke relevant [condition: 75= 1 Ell 75= 2] 77. Hvad gør du eller din evt. ægtefælle/samlever, når institutionens åbningstid ikke passer med jeres arbejdstider? Tilpasser arbejdstiden til lukketiden Får hjælp af andre Andet, skriv her: Din baggrund 78. Køn: Kvinde Mand 79. Hvornår er du født?skriv årstal (f.ex. 1967) Årstal: 80. Hvor mange hjemmeboende børn har du? 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 børn 7 børn 8 børn [condition: 80= 2 Ell 80= 3 Ell 80= 4 Ell 80= 5 Ell 80= 6 Ell 80= 7 Ell 80= 8 Ell 80= 9] 81. Hvornår er dit 1. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: [condition: 80= 3 Ell 80= 4 Ell 80= 5 Ell 80= 6 Ell 80= 7 Ell 80= 8 Ell 80= 9] 82. Hvornår er dit 2. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: [condition: 80= 4 Ell 80= 5 Ell 80= 6 Ell 80= 7 Ell 80= 8 Ell 80= 9] 83. Hvornår er dit 3. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: [condition: 80= 5 Ell 80= 6 Ell 80= 7 Ell 80= 8 Ell 80= 9] 84. Hvornår er dit 4. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: [condition: 80= 6 Ell 80= 7 Ell 80= 8 Ell 80= 9] 85. Hvornår er dit 5. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: [condition: 80= 7 Ell 80= 8 Ell 80= 9] 86. Hvornår er dit 6. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: 7

8 [condition: 80= 8 Ell 80= 9] 87. Hvornår er dit 7. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: [condition: 80= 9] 88. Hvornår er dit 8. barn født?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: 89. Bor du: Alene uden børn Alene med børn I parforhold uden børn I parforhold med børn Andet: 90. Hvornår afsluttede du din uddannelse?skriv årstal (f.ex. 1990) Årstal: 91. Hvilken faglig organisation er du medlem af? BUPL Danmarks Lærerforening Dansk Korforbund Dansk Skuespillerforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Frederiksberg Kommunalforening Jordemoderforeningen Kost og Ernæringsforbundet Københavns Kommunale Maskinmesterforening Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere LederForum Søllerød Kommunalforening Speciallærerforeningen Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Farmakonomforeningen Film- og TV-arbejderforeningen Finansforbundet Foreningen af danske Inseminører Jordbrugsteknikere Medieforbundet i DR Personaleforeningen for KL med tilsl. institutioner PROSA Safu Assistenter ved Det Kongelige Operakor CS-flyvevåbnet Dansk Teknisk Lærerforbund Dansk Told og Skatteforbund Danske produktionsskolers Lærerforening Det Kongelige Operakor Efterskolernes Lærerforening Erhvervsskoleledere i Danmark Farvandsforeningen Frie Grundskolers Lærerforening Konstabler og Mekanikere i Søværnet Politiforbundet i Danmark Produktionsskolernes Ledere Sammenslutningen af danske Scenografer Sergenter i Søværnet SFO-Hæren Søfartens Ledere Tekniske og Administrative Tjenestemænd Temaet for denne undersøgelse har været balancen mellem arbejds-, familie-, og fritidslivet.det er planen at FTF - din hovedorganisation - gennemfører flere mindre undersøgelser om arbejdsvilkårene for medlemmerne. Vi regner med at gennemføre 2-4 undersøgelser om året.hver undersøgelse vil tage 5-10 minutter at besvare.vi håber, at du har lyst til at medvirke i kommende undersøgelser. Undersøgelserne besvares elektronisk og du vil modtage spørgeskemaerne via din mail. Hvis du vil deltage i kommende undersøgelser skal du derfor oplyse din mail adresse. De oplysninger, der gives til undersøgelsen, bliver behandlet fortroligt og vil blive fremstillet i anonym form.hvis du tilmelder dig, vil du modtage resultatet af undersøgelsen via din mail. 92. Ønsker du at deltage i fremtidige medlemsundersøgelser? Ja, jeg vil gerne medvirke i kommende korte undersøgelser. Min adresse er: Nej, jeg ønsker ikke at medvirke fremover Tak for din besvarelse. 8

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat 9.5.2006 Notat MELA/kiak Stress på arbejdet FTF har undersøgt omfanget af stress på FTF-arbejdspladserne, konsekvenserne af det høje stress-niveau og baggrunden for, at så mange ansatte føler sig stresset

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

er det farligt at stå frem?

er det farligt at stå frem? er det farligt at stå frem? FtF-undersøgelse om offentligt ansattes ytringsfrihed Forord...1 1. Indledning...2 2. Hvad siger lovgivningen?...2 3. Muligheder for ytringsfrihed...2 3.1 Negative konsekvenser

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Balancen mellem familie- og arbejdsliv

Balancen mellem familie- og arbejdsliv Balancen mellem familie- og arbejdsliv 2 Undersøgelsen er gennemført af YouGov. Der er gennemført 1.014 CAWI-interviews med danskere i alderen 18 65 år, i perioden 19. 27. januar 2015. Sp. A er du fuldtids-

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Skab sammenhæng FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Forord af Bente Sorgenfrey... 3 Derfor har FTF en familie- og arbejdslivspolitik... 4 Hovedpunkter i FTF s familie- og arbejdslivspolitik...

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære tillidsrepræsentant Dette skema indeholder en række spørgsmål om deltagelse i efter- og videreuddannelse i 1996, for de ansatte du repræsenterer på arbejdspladsen.

Læs mere

Lønsummer fordelt på organisationer

Lønsummer fordelt på organisationer Frederiksberg OAO-K 13 5.221 0 0 963 93 60 6.337 469.691 Dansk Funktionærforbund 48 11.794 8 496 186 190 1.120 13.803 289.868 FOA - Fag og Arbejde 2.363 540.903 33.264 6.172 15.243 9.326 47.518 652.918

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport : Træning og Aktivitet Område : Sundhed, Idræt og Kultur Antal besvarelser : 42 Besvarelsesprocent : 93 Dato : 8. April 216 Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere,

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære spørgeskemaudfylder Dette skema indeholder en række spørgsmål om den efter- og videreuddannelse, som du har deltaget i gennem kalenderåret 1996. Med efter-

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Forsikringsfunktionærernes lønforhold og udviklingsmuligheder i et kønsperspektiv

Forsikringsfunktionærernes lønforhold og udviklingsmuligheder i et kønsperspektiv Forsikringsfunktionærernes lønforhold og udviklingsmuligheder i et kønsperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt DFL s medlemmer foretaget i november 2007 1 Forord I forbindelse med EU s ligestillingsår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39 Side 1 af 15 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 39 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport Koncern, Økonomi og Vækst Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 216

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11

[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11 [Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen 2011. Undersøgelsen gennemføres af FTF og 21 af organisationerne under FTF. For at være i målgruppen for denne undersøgelse skal du være under 35 år, og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser)

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Besvaret: 183 Sprunget over: 109 Aflastningsmuli gheder (for... Tabt arbejdsfortj...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere