det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006"

Transkript

1 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006

2 Forord Indledning og sammenfatning Sammenfatning Balance mellem arbejde og familie Balance og børn Balance og køn Balance, køn og børn Balance, branche og køn Kilden til ubalance Familiers strategier for at få balance Fravalg af karriere- og udviklingsmuligheder Strategi og ubalance Ændre rammerne for arbejdet Ændrede rammer og køn Hjælp ude fra Hvad skaber ubalance Arbejdstid Aftalt arbejdstid Baggrund for deltid Overarbejde Faktisk arbejdstid Arbejdstid og balance Arbejdets krav Fleksibilitet på arbejdspladsen Placering af arbejdstid Muligheder for fleksibilitet ved mødetider Børns sygdom Arbejdspladsens indsats Fakta om undersøgelsen Deltagende FTF-organisationer i panelet... 34

3 Forord Hvor blev Det hele liv af? Det spørgsmål har tilsyneladende aldrig været mere aktuelt end det er i dag. Rigtige mange FTF ere oplever, at der er en konflikt mellem deres arbejdsliv og det øvrige liv. Det viser en ny undersøgelse, som FTF netop har gennemført. Undersøgelsen viser, at ubalance mellem arbejde og familie har store menneskelige omkostninger også store samfundsmæssige. For eksempel har hver fjerde inden for de sidste to år valgt at sige nej tak til nye arbejdsopgaver og hver femte har fravalgt efteruddannelse af hensyn til familien. Vi er ikke i en situation, hvor vi har råd til at have et arbejdsmarked, der er så hårdt både fysisk og psykisk, at dele af arbejdsstyrken må fravælge udviklingsmuligheder i arbejdet for få enderne til at hænge sammen. Alligevel gøres der alt for lidt på arbejdspladserne for at forbedre mulighederne for at skabe sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Kun 6 procent af arbejdspladserne har i dag en familievenlig personalepolitik, mens det på halvdelen af arbejdspladserne er et individuelt anliggende at skabe balance mellem arbejdslivet og familielivet. Det er uacceptabelt og uhensigtsmæssigt, at ansvaret i den grad er individualiseret. I FTF mener vi, at det er nødvendigt både for den enkelte og for samfundet som helhed, at vilkårene for Det hele liv forbedres. Vi foreslår derfor, at der gøres en kollektiv indsats både på arbejdsplads- og samfundsniveau for at forbedre de vilkår den enkelte har for at opnå balance mellem arbejdsliv og familieliv. FTF foreslår: at alle arbejdspladser skal have en familievenlig personalepolitik, der sikrer, at medarbejderne betragtes som hele mennesker. Personalepolitikken skal indeholde retningslinier for, hvordan stress og ubalance mellem arbejde og familie kan forebygges og håndteres, og den skal indeholde en seniorpolitik. at ledere, der har personaleansvar, skal have tilstrækkelig uddannelse til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø uden stress og ubalance mellem arbejde og familieliv. at forældres vilkår skal forbedres, når det handler om at passe deres syge børn. Alternativet er, at forældre vælger at løse pasningsproblemer ved nedsætte deres arbejdstid netop i en tid med mangel på arbejdskraft. at der tages initiativ til at nedbringe børns sygdom. I første omgang ved at intensivere forskningsindsatsen på området herunder registrering af børns sygdom. at daginstitutionernes åbningstider forbedres således, at de i højere grad er tilpasset familiens behov herunder afskaffelse af lukkedage. Bente Sorgenfrey FTF-formand 1

4 1. Indledning og sammenfatning Mange familier lever med et pres for at få hverdagen med både arbejde, familie og fritid til at hænge sammen. FTF har undersøgt omfanget af balanceproblemer for FTF erne og hvilke strategier familierne vælger for at få sammenhæng i hverdagen. Rapporten afdækker også, hvilke forhold der er med til at skabe en god balance mellem arbejds- og familielivet for FTF erne. Resultaterne bygger på besvarelser fra godt sygeplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, finansansatte, politi- og militærfolk, socialrådgivere, farmakonomer, IT-ansatte, administrationsmedarbejdere og mange flere FTF-grupper Sammenfatning I undersøgelsen defineres balance mellem arbejds- og familieliv som det at have både tid og energi til privatlivet. Dette balancebegreb er i tråd med Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelser om balance mellem arbejds- og familieliv. Undersøgelsen viser, at 44 pct. af FTF erne oplever ubalance mellem arbejds- og familielivet, mens 56 pct. af FTF erne har en rimelig god balance. Undersøgelsen bekræfter opfattelsen af, at ansatte med hjemmeboende børn i højere grad oplever ubalance end ansatte uden børn. Men undersøgelsen afkræfter samtidig myten om, at det alene er børnefamilier, der oplever ubalance. Blandt FTF ere uden hjemmeboende børn har mere end hver fjerde balanceproblemer. Kvinder og mænd oplever i næsten samme omfang ubalance, om end kvinderne har lidt vanskeligere ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det er 45 pct. af alle FTF-kvinder, der oplever ubalance mod 39 pct. af FTF-mændene. Den lille forskel i balanceniveauet mellem samtlige mænd og kvinder forstærkes imidlertid, når der kommer små børn ind i billedet. Kvinder med små børn oplever nemlig langt mindre sammenhæng mellem arbejds- og familielivet end mænd med små børn. Undersøgelsens resultat tyder på, at kvinderne stadig har hovedansvaret for at få hverdagen til at hænge sammen, når børnene er små. Familiernes strategier til balance Undersøgelsen viser, at mange familier tilpasser sit arbejde til familielivet for at for at opnå bedre balance i hverdagen. Det gælder særligt børnefamilier og kvinder. Tilpasningen sker både ved at fravælge karriere- og udviklingsmuligheder i arbejdet - såsom lederfunktioner og efter- og videreuddannelse - og ved at ændre rammerne omkring arbejdslivet fx ved at nedsætte arbejdstiden. Hele 26 pct. af FTF erne har fx fravalgt nye arbejdsopgaver i løbet af de sidste 2 år af hensyn til familien, og 21 pct. har sagt nej til efter- og videreuddannelse. 45 pct. af kvinderne med børn under 10 år har nedsat deres arbejdstid af hensyn til familien. Det er kun 4 pct. af mændene, der har foretaget denne form for tilpasning. Sådanne former for individuelle tilpasninger i familierne kan være nødvendige for de enkelte familier for at få enderne til at hænge sammen i hverdagen. Men ikke desto mindre har 2

5 tilpasningerne konsekvenser for arbejdsudbuddet enten i form kvaliteten af eller kvantiteten af arbejdsudbuddet. Det er særligt problematisk på FTF-området, da FTF-området generelt er domineret af kvinder og det er kvinderne, der i højere grad end mændene står for tilpasningen af arbejdslivet til familielivet. Disse perspektiver understeger det samfundsmæssige behov for at løse familiernes balanceproblemer. Hjælp fra familie og venner For børnefamilierne er en anden måde, at få hverdagen til at hænge bedre sammen på, at modtage hjælp til at passe børn mm. Undersøgelsens resultat tyder imidlertid på, at familiernes balanceproblemer ikke kan løses ved at familierne modtager eller køber sig til hjælp. Kilden til ubalance Det fremgår af undersøgelsen, at kilden til ubalancen mellem arbejds- og privatliv i høj grad skal findes i arbejdslivet. Næsten 65 pct. af de FTF ere, der har balanceproblemer mellem arbejds- og familieliv oplever, at ubalancen i høj grad stammer fra krav i arbejdslivet. Til sammenligning mener 20 pct., at ubalancen i høj grad stammer fra krav i familielivet. Hvad skaber ubalance? Længden af arbejdstiden er en vigtig faktor i spørgsmålet om sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Det hænger naturligt sammen med, at tiden og energien er begrænset og en længere arbejdsdag medfører mindre tid og energi til familien, børnene og fritidsaktiviteterne. Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem ugentligt arbejdstid og muligheden for balance mellem arbejds- og familieliv, således at længere arbejdstid øger risikoen for ubalance. Der er også en tydelig sammenhæng mellem overarbejde og balanceproblemer i hverdagen, således at andelen, der har ubalance stiger med omfanget af overarbejde. FTF ere har et krævende arbejde, hvor der er for meget at lave, og hvor det er nødvendigt at gå på kompromis med kvaliteten for at nå sit arbejde. Samtidig er FTF ernes arbejde ofte følelsesmæssigt belastende, da de som frontarbejder står direkte over for brugerne, kunderne, borgerne, patienterne, pårørende og børnene. Undersøgelsen viser, at et krævende arbejde øger risikoen for få balanceproblemer. Det forstærkes af, at mange FTF ere har svært ved at lægge arbejdet fra sig, når de har fri. En indsats mod disse arbejdsbetingede kilder til ubalance vil således mindske familiernes balanceproblemer. Undersøgelsen påviser derudover, at FTF ernes balanceproblemer påvirkes af arbejdspladsens hensyntagen til de ansattes behov for sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. På familievenlige arbejdspladser, som i høj grad tager hensyn til de ansattes behov og ønsker stiger sandsynligheden for balance, mens det modsatte gælder på arbejdspladser, der ser bort fra de ansattes behov for sammenhæng. 3

6 En familievenlig arbejdsplads tager bl.a. hensyn til de ansatte ved planlægningen af den daglige arbejdstid eller tilrettelæggelsen af møder. Derudover udviser arbejdspladsen fleksibilitet i forhold til muligheden for at møde senere eller gå tidligere pga. børn, familie, uddannelse mm. Desuden drejer sig det sig også om, at arbejdspladsen har forståelse for nogle særlige børnefamilieproblemer nemlig arbejdspladsens forståelse ved børns sygdom. Resultaterne understreger, at arbejdspladserne er en vigtig aktør i forhold til at mindske balanceproblemerne for de ansatte. Arbejdspladsens indsats Når kilden til ubalance i høj grad stammer fra krav i arbejdslivet bliver arbejdspladsens indsats for at skabe balance vigtig. Det bekræfter undersøgelsen. Det er således ikke ligegyldigt, hvilket fokus arbejdspladsen giver balanceproblematikken. Det er tydeligt, at når arbejdspladsen tager et ansvar for balanceproblemerne - så det ikke er et individuelt problem - falder andelen med balanceproblemer. Der er imidlertid stor spredning på den opmærksomhed arbejdspladserne har på at skabe balance. Halvdelen af FTF erne arbejder på en arbejdsplads, hvor det i høj grad er op til den enkelte at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Til sammenligning arbejder kun 6 pct. på arbejdspladser, hvor der er formuleret en familievenlig personalepolitik. Undersøgelsen viser således, at virksomhederne har et ansvar og en rolle at spille i forhold familiernes balanceproblemer. Konsekvensen af ikke at finde løsninger på familiernes balanceproblemer er, at familierne tager tilpasningen i egen hånd. Løsninger der indebærer, at dele af arbejdsstyrken fravælger udviklingsmuligheder i arbejdet for få enderne til at hænge sammen. 2. Balance mellem arbejde og familie I undersøgelsen defineres balance mellem arbejds- og familieliv som det at have både tid og energi til privatlivet. Der er således lagt både en tids- og en energidimension ind i balancebegrebet. Det sker ud fra den betragtning, at det ikke er nok at have tid til sin familie, man skal også opleve at have energi til at være sammen med den. Og omvendt er det ikke tilstrækkeligt at have overskuddet til privatlivet, uden at have tiden. Et balancebegreb, der har en tids- og energidimension indbygget, er i tråd med Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelser om balance mellem arbejds- og familieliv. Man kan ikke opstille regler for, hvor meget tid og energi en familie skal have for at opnå balance mellem familie- og arbejdslivet. I undersøgelsen er det derfor valgt, at indikatoren for sammenhængen mellem arbejds- og familieliv er, hvorvidt FTF eren selv oplever at have tid og energi nok til privatlivet. I undersøgelsen er FTF erne blevet spurgt, om de har tilstrækkelig tid og energi til familie og børn. Undersøgelsen viser, at mange FTF ere ønsker mere tid til privatlivet. Hele 79 pct. af FTF erne med børn ønsker således at være mere sammen med deres børn. Samtidig ønsker 34 pct. af alle FTF ere at have mere tid til hjem og familie. Undersøgelsen viser samtidig, at 50 pct. af FTF erne mener, at arbejdet tager så meget af deres energi, at det går ud over familie- og fritidslivet. 4

7 Tabel 1. Andel FTF'ere, der ønsker mere tid og energi til familien Andel FTF'ere Pct Ønsker mere tid til børnene 78 Ønsker mere tid til hjem og familie 34 Arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet 50 Note: I tabellen indgår FTF'ere, der har svaret helt eller delvis enig til spørgsmålene. I spørgsmålet om ønsket om mere tid til børn er medtaget besvarelser for FTF'ere med hjemmeboende børn under 20 år. Det er muligt at beregne et samlet balancemål for FTF ernes balance mellem arbejds- og familieliv ud fra spørgsmålene om tid og energi til privatlivet. Det samlede balancemål er beregnet som et gennemsnit af de tre spørgsmål. En høj værdi i balancemålet svarer til god balance mellem arbejds- og privatliv. Ud fra det dannede balancemål er det muligt at opdele FTF erne i 2 grupper; FTF erne, der oplever balance mellem arbejds-, familie-, og fritidsliv og FTF ere, der ikke oplever balance. Opgjort på denne måde oplever 56 pct. af FTF erne en rimelig god balance mellem arbejds- og privatliv, mens 44 pct. ikke oplever at have sammenhæng mellem arbejds- og familielivet. Figur 1. Andel FTF ere med ubalance og balance Ubalance Balance 2.1. Balance og børn Det er en udbredt opfattelse, at familier med børn og særligt familien med små børn oplever ubalance. Undersøgelsen bekræfter da også, at FTF ere med hjemmeboende børn i højere grad oplever ubalance end FTF ere uden børn. Men undersøgelsen afkræfter samtidig myten om, at det alene er børnefamilier, der oplever ubalance. Undersøgelsen viser således, at blandt FTF ere uden hjemmeboende børn under 20 år oplever 29 pct. ubalance mellem arbejds- og privatliv. Det er mere end hver fjerde FTF er uden børn. Bag dette tal gemmer sig en både tids- og energimæssig ubalance. Undersøgelsen afkræfter også myten om, at det kun er småbørnsfamilier, der har vanskeligt ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Godt nok er andelen med ubalance størst for forældre med yngste barn mellem 0-6 år, hvor 70 pct. har ubalance. Men FTF ere med yngste barn under 11 år oplever stort set sammen grad af ubalance, og når yngste barn er mellem år 5

8 oplever 55 pct. stadig en ubalance. Først når yngste barn er fyldt 16 år, svarer oplevelsen af ubalance til det gennemsnitlige FTF-niveau. Tabel 2. Andel FTF'ere med balance og ubalance fordelt efter alderen på familiens yngste barn Alder på yngste barn i familien Ingen hjemmeboende børn under 0-3 år 4-6 år 7-10 år år år 20 år I alt Ubalance Balance I alt Antallet af børn i familierne har en begrænset betydning for omfanget af ubalance. Blandt FTF ere med 1 barn oplever 57 pct. ubalance. Andelen med ubalance stiger til 63/64 pct. for FTF ere med hhv. 2, 3 eller flere børn. Der er således en lille stigning i andelen med ubalance, når familierne går fra at have 1 til 2 børn. Men det påvirker ikke balancen at få flere børn. Tabel 3. Andel FTF'ere med balance og ubalance fordelt efter antal hjemmeboende børn under 20 år Antal hjemmeboende børn under 20 år 3 eller Ingen børn 1 barn 2 børn flere børn I alt Ubalance Balance I alt Balance og køn Kvinder og mænd oplever i næsten samme omfang ubalance, om end kvinderne har lidt vanskeligere ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det er 46 pct. af alle FTF-kvinder, der oplever ubalance mod 40 pct. af FTF-mændene. Tabel 4. Andel FTF'ere med balance og ubalance fordelt efter køn Kvinde Mand I alt Ubalance Balance I alt Balance, køn og børn Den lille forskel i balanceproblemet mellem samtlige mænd og kvinder forstærkes, når der kommer små børn ind i billedet. Kvinder med små børn oplever nemlig langt mindre sammenhæng mellem arbejds- og familielivet end mænd med små børn. 6

9 Når yngste barn i familien er 0-6 år oplever 74 pct. af kvinderne ubalance mellem arbejds- og familieliv. Den tilsvarende andel for mænd med børn i samme alder er pct. Undersøgelsens resultat tyder på, at kvinderne stadig har hovedansvaret for at få hverdagen til at hænge sammen, når børnene er små. Når børnene bliver ældre begynder balanceniveauet for mænd og kvinder at nærme sig hinanden. Det skyldes, at andelen af kvinder, der oplever ubalance, nærmer sig balanceniveauet for mænd. Undersøgelsen viser nemlig, at andelen af mænd, der oplever ubalance stort set ligger på et konstant niveau uanset alderen på børnene. Mænd oplever hverken mere eller mindre balance, når børnene er 0, 3,6,10, eller 15 år. Først når børnene er over 15 år sker der et fald i andelen af mænd, der oplever ubalance. For kvinderne gælder modsat, at andelen, der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen bliver mindre, når børnene bliver store. Når yngste barn er mellem 7-10 år oplever 63 pct. af kvinderne ubalance. Denne andel falder til 54 pct., når børnene er år. Blandt kvinder og mænd uden hjemmeboende børn oplever 30 pct. af kvinderne ubalance, mens det gælder for 26 pct. af mændene. Tabel 5. Andel FTF'ere med ubalance fordelt efter køn og alder på yngste barn Kvinde Mand I alt 0-3 år år år år år Ingen hjemmeboende børn u. 20 år Balance, branche og køn Med undtagelse af en enkelt branche er der ikke stor forskel på balanceniveauet mellem de enkelte FTF-brancher. På institutions-, undervisnings- og det administrative område oplever omkring 47 pct. af de ansatte ubalance. Inden for politi og forsvar, sundhed og øvrige serviceydelser har pct. af FTF erne vanskeligt ved at forene arbejds- og privatliv. Finans- og forsikringsområdet skiller sig lidt ud fra de øvrige brancher med den laveste andel med ubalance på 37 pct. Det er dog vigtigt ved en sammenligning af brancheforskelle at tage højde for, at i de fleste FTFbrancher er hovedparten af de ansatte enten mænd eller kvinder. Det påvirker balanceniveauet i de enkelte brancher, da det samtidig gælder i alle brancher, at kvinder i højere grad end mænd oplever ubalance. For at ophæve kønseffekten, beregnes balanceniveauet i alle brancher under den antagelse, at der er ansat lige mange mænd og kvinder i alle brancher (50 pct. mænd, 50 pct. kvinder). Denne manøvre formindsker de i forvejen små forskelle mellem FTF-brancherne endnu mere, idet andel med ubalance i de fleste brancher ligger mellem pct. 7

10 De eneste undtagelser er finans- og forsikringsområdet, der har den laveste andel med ubalance på 36 pct. og undervisningsområdet, hvor 46 pct. oplever ubalance. Tabel 6. Andel FTF'ere med ubalance fordelt efter branche og køn Andel med ubalance Andel ansat i branchen Kvinder Mænd I alt Ens kønsfordeling i brancher I alt Kvinder Mænd Dag- og døgnsinstitutioner Undervisning Sundhed Finans- og forsikring Politi og forsvar Adm. arbejde (typisk stat, amt, kommune) Øvrige serviceydelser I alt Det skal dog bemærkes, at selvom kvinder i de enkelte brancher oplever større ubalance end mænd, er der i de fleste brancher ikke et sammenfald mellem niveauet for ubalance mellem mænd og kvinder. Eller sagt på en anden måde, så gælder det ikke, at de brancher hvor kvinder har en høj andel med ubalance samtidig også er de brancher, hvor mænd også i høj grad oplever ubalance. 3. Kilden til ubalance Det fremgår af undersøgelsen, at kilden til ubalancen mellem arbejds- og privatliv i høj grad skal findes i arbejdslivet. Over70 pct. af de FTF ere, der oplever ubalance mellem arbejds- og familieliv svarer, at ubalancen i høj grad stammer fra krav i arbejdslivet. Dertil kommer knap 25 pct., der oplever at ubalancen delvist skyldes krav på arbejdspladsen. Tabel 7. Andel FTF'ere fordelt efter kilde til ubalance Krav fra Arbejdsliv Familieliv Fritidsliv I høj grad Delvist I ringe grad I alt Til sammenligning mener 24 pct., at ubalancen i høj grad stammer fra krav i familielivet, mens 43 pct. oplever, at ubalancen delvist bunder i krav fra familielivet. 33 pct. oplever, at kravene fra familielivet i ringe grad er kilden til, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen. Meget få FTF ere mener, at kravene fra fritidslivet påvirker ubalancen. Kun 6 pct. oplever, at kravene fra fritidslivet i høj grad er medvirkende til ubalancen. 8

11 4. Familiers strategier for at få balance For at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen har familierne den mulighed at tilpasse sit arbejde til familielivet. Ændringen af arbejdslivet kan ske ved at fravælge karriere- og udviklingsmuligheder i arbejdet såsom lederfunktioner og efter- og videreuddannelse. En anden mulighed er at ændre rammerne omkring arbejdslivet fx ved at nedsætte arbejdstiden. Sådanne former for individuelle tilpasninger i familierne kan være nødvendige i de enkelte familier for at få enderne til at hænge sammen i hverdagen. Men ikke desto mindre har begge former for tilpasninger, konsekvenser for arbejdsudbuddet enten i form kvaliteten af eller kvantiteten af arbejdsudbuddet. Undersøgelsen viser, at mange FTF ere ændrer deres arbejdssituation af hensyn til familien. Det gælder særligt børnefamilier Fravalg af karriere- og udviklingsmuligheder Mange FTF ere fravælger en række karriere- og udviklingsmuligheder i arbejdet af hensyn til familien. Hele 26 pct. af FTF erne har således fravalgt nye arbejdsopgaver i løbet af de sidste 2 år af hensyn til familien, og 21 pct. fravælger efter- og videreuddannelse. Dertil kommer, at 10 pct. har sagt nej lederfunktioner af hensyn til familien. Desuden har 16 pct. af FTF erne fravalgt et nyt arbejde af hensyn til familielivet og 12 pct. har ikke påtaget sig et tillidserhverv. Tabel 8. Andel FTF'ere, der inden for de sidste to år har fravalgt udviklingsmuligheder på jobbet af hensyn til familien Kvinder Mænd I alt ---- Pct Nye arbejdsopgaver Nyt arbejde Lederfunktioner Efter- og videreuddanelse Tillidshverv på arbejdet Note: Det var muligt at besvare spørgsmålet med ja, nej, ikke relevant. I tabellen er andelen, der har svaret ja, angivet. Der er generelt ingen forskel mellem mænds og kvinders fravalg, når det drejer sig om udviklingsmuligheder. Det billede ændres imidlertid på nogle områder, når mænds og kvinders fravalg sammenholdes med alderen på familiens børn, jf. nedenfor. Der er en stærk sammenhæng mellem alderen på familiens yngste barn og tilpasningen af arbejdslivet til familielivet. Det gælder generelt, at jo yngre familiens yngste barn er, jo mere tilpasser både kvinder og mænd arbejdslivet til familielivet. Det gælder både for nye arbejdsopgaver, nyt arbejde, lederfunktioner, efter- og videreuddannelse og tillidserhverv. Omkring 45 pct. af FTF erne med yngste barn mellem 0-3 år har fravalgt nye arbejdsopgaver, og 38 pct. har fravalgt efter- og videreuddannelse. Når yngste barn bliver ældre falder andelen, der siger nej til udviklingsmuligheder i jobbet. I FTF-familier med yngste barn over 15 år fravælger 23 pct. nye arbejdsopgaver og 17 pct. siger nej til efter- og videreuddannelse af hensyn til familien. Selv når børnene bliver store, fravælger mange forældre således udviklingsmuligheder. 9

12 Tabel 9. Andel FTF-forældre, der inden for de sidste to år har fravalgt udviklingsmuligheder på jobbet af hensyn til familien fordelt efter alderen på yngste barn i familien Kvinder Mænd I alt Nye arbejdsopgaver pct år år år år år Nyt arbejde 0-3 år år år år år Lederfunktioner 0-3 år år år år år Efter- og videreuddanelse 0-3 år år år år år Tillidshverv på arbejdet 0-3 år år år år år Note: Det var muligt at besvare spørgsmålet med ja, nej, ikke relevant. I tabellen er andelen, der har svaret ja, angivet. En opdeling på kvinder og mænd sammenholdt med alderen på yngste barn viser, at kvinder med børn inden for visse felter tilpasser arbejdslivet til familielivet i større omfang end mænd med yngste barn i samme aldersgruppe. Det gælder for nye arbejdsopgaver og efter- og videreuddannelse indtil yngste barn mindst er over 10 år. For de øvrige tilpasningsmuligheder (nyt arbejde, lederfunktioner, tillidserhverv) fravælger mænd og kvinder med barn i samme aldersgruppe generelt i samme omfang. Udover at der er en sammenhæng mellem fravalg af karriere og udviklingsmuligheder og alderen på børn, er der også en klar sammenhæng mellem antal børn og forældrenes fravalg. (ikke vist) Strategi og ubalance De FTF ere, der oplever ubalance mellem arbejds- og privatliv har i langt højere grad fravalgt karriere- og udviklingsmuligheder i arbejdslivet end FTF ere, der oplever balance. Det gælder inden for alle de udviklingsområder, som undersøgelsen afdækker. 10

13 Blandt FTF ere, der oplever ubalance har fx 41 pct. fravalgt nye arbejdsopgaver og 33 pct. har fravalgt efter- og videreuddannelse af hensyn til familien. Derimod er fravalgsprocenten betydeligt lavere blandt FTF ere, der har balance, idet 15 pct. har sagt nej til nye arbejdsopgaver og 11 pct. har fravalgt efter- og videreuddannelse. Den klare sammenhæng mellem balanceproblemer og fravalg af karriere- og udviklingsmuligheder tyder på, at de nævnte udviklingsmuligheder øger presset på familien, hvor tiden og energien i forvejen er en mangelvare. Derfor fravælger de mulighederne. Tabel 10. Andel FTF'ere med balance og ubalance, der inden for de sidste to år har fravalgt udviklingsmuligheder på jobbet af hensyn til familien Ubalance Balance I alt ---- Pct Nye arbejdsopgaver Nyt arbejde Lederfunktioner Efter- og videreuddanelse Tillidshverv på arbejdet Note: Det var muligt at besvare spørgsmålet med ja, nej, ikke relevant. I tabellen er andelen, der har svaret ja, angivet Ændre rammerne for arbejdet Ud over at fravælge karriere- og udviklingsmuligheder i jobbet er en anden mulighed at ændre på rammerne omkring arbejdssituationen. Det drejer sig om at ændre arbejdstidens placering, gå ned i arbejdstid, skifte arbejde eller vælge at være hjemmegående. Mange af disse forhold har betydning for størrelsen af arbejdsudbuddet. I undersøgelsen er FTF ere med hjemmeboende børn under 20 år blevet spurgt om, de selv, deres evt. ægtefælle/samlever eller begge har foretaget en række ændringer i rammerne omkring deres jobsituation, mens deres barn/børn var under 10 år. Undersøgelsen viser, at FTF-forældrene i høj grad har ændret deres arbejdssituation for at tilpasse arbejds- og familieliv mens deres børn er/var under 10 år. I næsten 60 pct. af FTF-familierne har far, mor eller begge således ændret i arbejdstidens placering for at få hverdagen til at hænge bedre sammen. Og i knap 50 pct. af FTF-familierne er en af forældrene eller begge gået ned i arbejdstid. Dertil kommer, at i 42 pct. af familierne har det været nødvendigt at far, mor eller begge har skiftet arbejde for at tilpasse arbejds- og familielivet. I 6 pct. af familierne har en af forældrene valgt at blive hjemmegående. 11

14 Tabel 11. Andel, hvor du, evt. ægtefælle eller begge har ændret rammerne om arbejdet, mens børnerne var/er under 10 år Andel ændret rammerne om arbejdet Pct. Ændret arbejdstidens placering 57 Gået ned i arbejdstid 48 Skiftet arbejde 42 Valgt at være hjemmegående 6 Note: Kun stillet til forældre med hjemmeboende børn under 20 år Ovenstående viser, at mange FTF ere og deres familier nedsætter deres arbejdsudbud eller pålægger det visse restriktioner mens børnene er små for at få arbejds- og familieliv til at hænge bedre sammen Ændrede rammer og køn I FTF-familierne er det i særdeleshed FTF-kvinderne, der ændrer rammerne om sit arbejde for at tilpasse sit arbejdsliv til familielivet, mens FTF-mændene i mindre omfang tilpasser sit arbejdsliv. FTF-mændene lader i høj grad deres ægtefælle/samlever stå for ændringerne. Det gælder fx, at 45 pct. af kvinderne har nedsat deres arbejdstid af hensyn til familien. Det er kun 4 pct. af mændene, der har foretaget denne form for tilpasning. Den skæve fordeling mellem mænd og kvinder kan være problematisk ud fra et ligestillingsperspektiv. Men er samtidig problematisk set i forhold til arbejdsudbudsvinkel. Set i lyset af at FTF-området generelt er domineret af kvinder og der samtidig er eller er udsigt til mangel på arbejdskraft på en række fagområder, understreger undersøgelsens resultater et behov for at løse balanceproblemerne. Tabel 12. Andel, kvinder hhv. mænd, der selv har ændret rammerne om arbejdet, mens børnerne var/er under 10 år Kvinder Mænd --- Pct. --- Ændret arbejdstidens placering Gået ned i arbejdstid 45 4 Skiftet arbejde Valgt at være hjemmegående 4 1 Note: Kun stillet til forældre med hjemmeboende børn under 20 år 4.3. Hjælp ude fra En anden måde for børnefamilier at få hverdagen til at hænge bedre sammen er at modtage hjælp til at passe børn mm. 12

15 Det er derfor i undersøgelsen kortlagt i, hvilket omfang FTF ere har familie, venner mm. der i hverdagen hjælper med at passe syge børn og bringe/hente børn i institution eller fritidsaktiviteter samt om der er sammenhæng mellem hjælp udefra og balance mellem arbejds- og privatliv. I denne del af undersøgelsen indgår kun FTF ere med hjemmeboende børn under 16 år og som samtidigt mener, at spørgsmålene er relevante for deres hverdag. Tabel 13. Andel FTF'ere, der modtager hjælp til pasning af syge børn fordelt efter alder på yngste barn Alder på yngste barn 0-3 år 4-6 år 7-10 år år I alt Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, stort set ikke I alt Note: I tabellen indgår kun FTF'ere med børn under 16 år, der samtidig mener at det er relevant at få passet syge børn Undersøgelsen viser, at godt 60 pct. af FTF-familier i høj eller nogen grad får hjælp fra familie mm. til at passe syge børn og 50 pct. af familierne i høj eller nogen grad får hjælp til at hente/bringe deres børn i institutioner eller fritidsaktiviteter. Flere FTF ere modtager således hjælp til at passe syge børn end hjælp til at hente og bringe. Tabel 14. Andel FTF'ere, der modtager hjælp til hente/bringe børn i daginstitution/skole/fritidsaktiviter fordelt efter alder på yngste barn Alder på yngste barn 0-3 år 4-6 år 7-10 år år I alt Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, stort set ikke I alt Note: I tabellen indgår kun FTF'ere med børn under 16 år, der samtidig mener at det er relevant at hente og bringe børn Undersøgelsen viser også, at familie og venner i større omfang træder til med hjælp, når børnene er små, således at hjælpen falder i takt med, at familiens yngste barn bliver ældre. Når yngste barn er mellem 0-6 år modtager 70 pct. af FTF-familierne i høj eller nogen grad hjælp til at passe syge børn. Det er kun tilfældet for 50 pct. af familier med yngste barn mellem år. Tilsvarende mønster ses for hjælp til at hente og bringe børn. 13

16 Tabel 15. Andel FTF'ere med ubalance fordelt hjælp til pasning af syge børn og hentning/bringning af børn Andel med ubalance Hente Passe syge børn bringe børn Modtager hjælp Ja, i høj grad --- Pct Ja, i nogen grad Nej, stort set ikke I alt Note: I tabellen indgår kun FTF'ere med børn under 16 år, der samtidig mener at det er relevant at hente og bringe børn Hjælp udefra har imidlertid ikke betydning for balancen mellem arbejds- og familieliv. Blandt de der i høj grad modtager hjælp til enten at passe syge børn eller hente/bringe børn har ca. 65 pct. balanceproblemer. Det tilsvarende gælder for forældre, der i kun nogen grad eller stort set ikke modtager hjælp. Her er andelen med ubalance også på omkring 65 pct. Undersøgelsens resultat tyder altså på, at familiernes balanceproblemer ikke kan løses ved at familierne modtager eller køber sig til hjælp. 5. Hvad skaber ubalance FTF erne vurderer, at kilden til ubalance i høj grad stammer fra arbejdslivet. Det er derfor interessant at se på sammenhængen mellem balanceproblemer og arbejdsbetingelser. Undersøgelsen viser, at der er meget tydelige sammenhænge mellem omfanget af ubalance og de arbejdsbetingelser som FTF erne møder. Det drejer sig om længden af arbejdstid, omfanget af overarbejde, krav i jobbet og fleksibilitet på arbejdspladsen. De viste sammenhænge er alle klart signifikante Arbejdstid Længden af arbejdstiden er en vigtig faktor i spørgsmålet om sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Det hænger naturligt sammen med, at tiden er begrænset. Længere arbejdsdag medfører mindre tid til familien, børnene og fritidsaktiviteterne. Derudover er det sandsynligt, at længden af arbejdstid har indflydelse på med hvilken energi man kan møde sin familie efter en endt arbejdsdag. I denne del af rapporten undersøges derfor omfanget af FTF ernes arbejdstid. Det belyses både gennem aftalt og faktisk arbejdstid samt overarbejde. Undersøgelsen viser, at længere arbejdstid og overarbejde øger balanceproblemerne for FTF erne Aftalt arbejdstid Langt hovedparten af FTF erne svarende til 65 pct. - har en ugentlig aftalt arbejdstid på 37 timer. På FTF-området er omfanget af deltidsbeskæftigelse stort, idet 30 pct. af FTF erne har en aftalt ugentligt arbejdstid på under 37 timer. 14

17 Der findes ingen fast definition af hvornår man arbejder på fuldtid og hvornår man er deltidsbeskæftiget. I undersøgelsen er det valgt at ligge en skillelinie mellem de, der arbejder under 37 timer, 37 timer og over 37 timer. Det skyldes, at 37 timer er den mest almindelige arbejdstidsnorm på det danske arbejdsmarked. Man kunne også have en blødere skillelinie fx under 36 timer. Det ville nedbringe omfanget af deltidsbeskæftigede og øge antallet af fuldtidsbeskæftigede. Ved sammenligninger af FTF ernes deltidsfrekvens med andre faggrupper er det vigtigt at være klar over, hvilken definition af deltid, der anvendes. Omfanget af deltidsbeskæftigelse er særligt udbredt blandt FTF-kvinderne, hvor 37 pct. arbejder under 37 timer om ugen. Blandt FTF-mændene arbejder 11 pct. under 37 timer om ugen. Der er hhv. 3 pct. af kvinderne og 12 pct. af mændene, der har en ugentlig aftalt arbejdstid på over 37 timer. FTF ernes arbejdstidsfordelinger afspejler sig i de gennemsnitlige arbejdstider for FTF erne, hvor mænd i gennemsnit har en aftalt arbejdstid på 37 timer og kvinderne i gennemsnit arbejder 34,7 timer. Tabel 16. Andel FTF'ere fordelt ugentlig aftalt arbejdstid og køn Kvinder Mænd I alt Under 30 timer timer timer timer timer over 40 timer I alt Antal timer Gns. ugentlig aftalt arbejdstid 34,7 37,0 35,3 Der er en tydelig sammenhæng mellem børn og aftalt arbejdstid, det gælder både for alderen på yngste barn og antallet af børn i familien (ikke vist). Det fremgår dog også, at deltidsfrekvensen er høj for FTF ere uden hjemmeboende børn. Andelen af FTF ere, der arbejder under 37 timer om ugen falder generelt, når yngste barn i familien bliver ældre. Dog med den undtagelse, at deltidsfrekvensen blandt FTF ere med yngste barn på 0-3 år skiller sig ud fra det generelle mønster. Afvigelsen kan muligvis hænge sammen med et vist tids-lag fra ankomsten af barnet til den ønskede arbejdstid opnås. For FTF ere med yngste barn mellem 4-6 år arbejder 45 pct. under 37 timer om ugen, mens deltidsfrekvensen for FTF ere med yngste barn mellem år 30 pct. 15

18 Tabel 17. Andel FTF'ere fordelt ugentlig aftalt arbejdstid og alder på yngste barn Alder på yngste barn i familien Ingen hjemmeboende børn under år 4-6 år 7-10 år år år år I alt Under 37 timer timer Over 37 timer I alt Antal timer Gns. ugentlig aftalt arb.tid 35,6 34,7 34,5 35,3 35,4 35,5 35,3 En opdeling af deltidsfrekvensen på mænd og kvinder og yngste barn viser også helt tydeligt, at kvinder arbejder på deltid i langt større omfang end mænd. Når yngste barn er mellem 4-10 år arbejder omkring halvdelen af FTF-kvinderne på deltid. Det er kun tilfældet for omkring 10 pct. af mændene. Tabel 18. Andel FTF'ere fordelt efter ugentlig aftalt arbejdstid, køn og alder på yngste barn Alder på yngste barn i familien Ingen 0-3 år 4-6 år 7-10 år år år hjemmeboende børn under 20 år I alt Kvinder Under 37 timer Over 37 timer Mænd Under 37 timer Over 37 timer Antal timer Gns. ugentlig aftalt arb.tid Kvinder 34,8 34,0 33,7 34,7 34,8 35,0 34,7 Mænd 37,4 37,1 37,1 37,3 36,9 36,8 37,0 Aftalt arbejdstid og branche Omfanget af den aftalte arbejdstid varierer i høj grad mellem de enkelte FTF-brancher. Med en deltidsfrekvens på 4 pct. har FTF-ansatte inden for politi- og forsvarsområdet den laveste andel, der arbejder på deltid. Deltidsfrekvensen er også forholdsvis lav på undervisningsområdet og indenfor administrativt arbejde, hvor hhv. 13 og 18 pct. af FTF erne arbejder på deltid. Derimod er deltidsfrekvensen meget høj på institutions- og sundhedsområdet hvor hhv. 44 og 49 pct. arbejder på deltid. Det kommer til udtryk i de gennemsnitlige arbejdstider, som er 34,7 og 33,8 timer på hhv. institutions- og sundhedsområdet. 16

19 Tabel 19. Andel FTF'ere fordelt efter ugentlig aftalt arbejdstid på branche Branche Finansog forsikring Politi og forsvar Dag-og døgninstitution Undervisning Administrativt arbejde (typisk stat, amt, kommune) Øvrige serviceydelser Sundhed I alt Under 37 timer Antal timer Gns. ugentlig faktisk arbejdstid 34,7 36,3 33,8 36,0 37,2 36,0 35,3 35,3 Det gælder i alle FTF-brancher, at kvinder har en lavere ugentlig arbejdstid end mænd. Det trækker den gennemsnitlige arbejdstid ned i de brancher, hvor der er ansat mange kvinder. Men det ses samtidig, at i mange af brancherne er der et vist sammenfald mellem kvinders og mænds gennemsnitlige arbejdstid således at både mænd og kvinder i den pågældende branche enten arbejder lidt eller meget. Det er meget tydeligt på politi- og forsvars, undervisnings- og administrationsområdet, hvor deltidsfrekvensen er lav både for mænd og kvinder. Og på daginstitutionsområdet er deltidsfrekvensen høj for både kvinder og mænd. Sundhedsområdet og øvrige serviceydelser skiller sig ud ved at deltidsbeskæftigelse er meget udbredt blandt kvinder, men forholdsvis begrænset blandt mænd. Dette sammenfald mellem kvinders og mænds arbejdstid tyder på, at der er nogle institutionelle eller arbejdskulturelle forhold, der påvirker omfanget af aftalt arbejdstid. Tabel 20. Andel FTF'ere fordelt efter ugentlig aftalt arbejdstid på branche og køn Dag-og døgninstitution Undervisning Branche Administrativt arbejde Finans- (typisk stat, og Politi og amt, Sundhed forsikring forsvar kommune) Øvrige serviceydelser Under 37 timer Kvinder Mænd Gns. ugentlig faktisk arbejdstid Antal timer Kvinder 34,5 36,1 33,7 35,3 37,1 35,8 32,1 34,7 Mænd 35,4 36,7 36,8 37,1 37,2 36,6 38,2 37,0 Forskel 0,9 0,6 3,1 1,8 0,1 0,8 6,1 2,2 Note: I nogle af cellerne bygger procentandelene på meget få observationer. Det drejer sig om politiområdet for kvinder, og dagstitutions-, sundheds- og administrationsområdet for mænd, der arbejder under 37 timer om ugen. I alt 17

20 Baggrund for deltid Deltagere i undersøgelsen, der selv angiver at de arbejder på deltid, er spurgt om baggrunden for at de arbejder på deltid. I undersøgelsen har deltagerne mulighed for at angive max. to årsager til deltidsbeskæftigelse. Undersøgelsen viser, at halvdelen af de deltidsbeskæftigede arbejder på deltid af hensyn til familien. Derudover arbejder 37 pct. på deltid, fordi de ikke har lyst til at arbejde mere. Der kan være mange grunde til, at man ikke har lyst til arbejde mere. Det kan bl.a. hænge sammen med, at man ønsker mere tid til sig selv eller at arbejdet er meget krævende. I de kommentarer, der givet under svarkategorien Andet i spørgsmålet har mange svaret, at de arbejder på deltid fordi deres arbejde tager mange af deres kræfter. En anden væsentlig årsag til deltid er helbredsmæssige forhold, der indebærer, at det kan være vanskeligt at bestride en fuldtidsstilling. 14 pct. oplyser at de arbejder på deltid pga. af helbredet. Dertil kommer at 15 pct. oplyser, at de arbejder på deltid, fordi arbejdspladsen ikke giver mulighed for at arbejde mere. En nærmere gennemgang viser, at hovedparten af disse svarene til 86 pct. er ansat indenfor daginstitutions- eller sundhedsområdet. Set forhold til hvor mange der angiver, at de arbejder på deltid i de to brancher svarer det til, at hhv. 20 pct. og 27 pct. på sundheds- og daginstitutionsområdet arbejder på deltid, fordi arbejdspladsen ikke giver mulighed for andet. Der er ganske få svarende til 2 pct. der angiver, at de er på deltid af hensyn til efter- eller videreuddannelse. 5 pct. arbejder på deltid af hensyn til fritidsinteresser. Tabel 21. Baggrund for at arbejde på deltid Deltidsbeskæftigede ---- Pct Hensyn til familien 51 Hensyn til fritidsinteresser 5 Arbejdspladsen giver ikke mulighed for at arbejde mere 15 Jeg har ikke lyst til at arbejde mere 37 Tid til efter- og videreuddannelse 2 Helbredsmæssige forhold 14 Andet 6 I alt 130 Note: Respondenterne havde mulighed for at markere to årsager til deltidsbeskæftigelse.det har 366 af de respondenter gjort. Det betyder at pct.-andelene ikke summer til 100 pct. Teknisk kommentar Spørgsmålet om baggrunden for deltidsbeskæftigelse er i undersøgelsen stillet til respondenter, der selv angiver, at de arbejder på deltid. På denne måde sorteres de personer fra, der ikke selv opfatter sig som deltidsansatte. Det er relevant, når man netop ønsker at afdække baggrunden for deltid. Der kan imidlertid være forskellige opfattelser af, hvor mange timer man skal arbejde for at være deltidsbeskæftiget og der findes ikke nogle faste definitioner på området. Det bekræftes i undersøgelsen, når man sammenligner størrelsen af den oplyste aftalte arbejdstid med de der oplyser de arbejder hhv. ikke arbejder på deltid. 18

21 I undersøgelsen angiver 29 pct. af dem, der har en aftalt arbejdstid på under 37 timer om ugen, at de ikke arbejder på deltid. Halvdelen af disse har en aftalt arbejdstid på 36 eller 35 timer om ugen. I de ovenstående afsnit, hvor den aftalte arbejdstid er analyseret, er der lagt en skillelinie mellem FTF ere, der arbejder under 37 timer, 37 timer og over 37 timer. Det skyldes, at 37 timer er den mest almindelige arbejdstidsnorm. Det er derfor vigtigt at slå fast, at de FTF ere, der har oplyst om baggrunden for deres deltidsbeskæftigelse ikke svarer til alle, der har en aftalt arbejdstid på under 37 timer Overarbejde I undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt om, hvor mange timer de arbejder over om ugen. Overarbejde er i undersøgelsen defineret som det antal timer man arbejder udover sin aftalte arbejdstid. Det drejer sig således både om overarbejde, merarbejde, ekstraarbejde og lign. Undersøgelsen viser, at 62 pct. af FTF ere har overarbejde og at FTF erne med overarbejde, i gennemsnit arbejder 3,9 timer ekstra om ugen. De fleste har overarbejde svarende til 29 pct. - i 1-2 timer om ugen og 14 pct. arbejder 3-4 timer ekstra om ugen. Næsten 20 pct. har overarbejde på mindst 5 timer hver uge. Mænd arbejder mere over end kvinderne. Mænd med overarbejde, arbejder i gennemsnit ekstra i 5,1 timer om ugen, mens kvinder har overarbejde 3,4 timer. Det gennemsnitlige antal overarbejdstimer beregnet for alle FTF ere både dem med og uden overarbejde - er 2,4 timer om ugen. Tabel 22. Andel FTF'ere fordelt efter overarbejde og køn Kvinder Mænd I alt 0 timer timer timer timer timer timer og derover Gns. ugentlig overarbejde Antal timer Overarbejdere 3,4 5,1 3,9 Alle 2,1 3,3 2,4 Overarbejde er udbredt uanset størrelsen af den aftalte arbejdstid, men det gælder samtidig at andelen med overarbejde stiger med størrelsen af den aftalte arbejdstid. Det er således i højere grad FTF ere, der i forvejen arbejder meget, der også har overarbejde. Blandt FTF ere med aftalt arbejdstid på under 37 timer har 57 pct. overarbejde. Den tilsvarende andel for FTF ere med en ugentlig aftalt arbejdstid over 37 timer er 73 pct. 19

22 Tabel 23. Andel FTF'ere fordelt efter aftalt arbejdstid og overarbejde Ikke overarbejde Overarbejde I alt Under 37 timer timer Over 37 timer I alt Overarbejde og børn FTF ere med børn og FTF ere uden børn har overarbejde i stort set samme omfang, når børnefamilier betragtes som én samlet gruppe. Det gælder både andelen som har overarbejde og antallet af timer, der arbejdes ekstra. Det gælder således for både børnefamilier og ikkebørnefamilier, at over 60 pct. har overarbejde og at de i gennemsnit arbejder ekstra i knap 4 timer om ugen. Inden for børnefamilierne er der dog en forskel i omfanget af overarbejde - omend i mindre grad. Det gælder generelt, at andelen med og mængden af overarbejde stiger, når børnene bliver ældre. Når yngste barn er mellem 4-6 år har 60 pct. af forældrene overarbejde og de arbejder i gennemsnit ekstra i 3,3 timer om ugen. For FTF ere med yngste barn mellem år har 65 pct. overarbejde, svarende til 4,0 timer om ugen. Tabel 24. Andel FTF'ere fordelt efter overarbejde og alder på yngste barn Alder på yngste barn i familien I alt hjemmeboende børn under 20 år Ingen hjemmeboende børn under 20 år 0-3 år 4-6 år 7-10 år år år Intet overarbejde Overarbejde I alt Gns. ugentlig Antal timer overarbejde Overarbejdere 3,9 3,3 3,7 4,0 4,2 3,8 3,9 Tilsvarende mønster ses for både kvinder og mænd med børn, hvor kvinderne dog uanset alderen på børnene i gennemsnit arbejder mindre over. Tabel 25. Andel FTF'ere fordelt efter overarbejde, alder på yngste barn og køn Alder på yngste barn i familien I alt hjemmeboende 0-3 år 4-6 år 7-10 år år år Overarbejde Kvinder Mænd Gns. ugentlig overarbejde Antal timer Ingen hjemmeboende Kvinder 3,0 2,6 3,2 3,3 3,5 3,1 3,4 Mænd 5,6 5,3 5,3 5,8 6,2 5,6 5,1 20

23 Overarbejde og branche Omfanget af overarbejde varierer mellem FTF-brancher, både hvad angår andelen af de ansatte, der arbejder over og hvor mange timer, der arbejdes over i branchen. Det er inden for politi og forsvar, at flest ansatte arbejder over, hvor 73 pct. af de ansatte har overarbejde. Dernæst følger sundhedsområdet og det administrative område hvor 67 pct. arbejder ekstra. På børnepasnings- og det finansielle område har pct. overarbejde. Den laveste andel med overarbejde findes i undervisningssektoren, hvor 53 pct. arbejder over det er dog stadig mere end hver anden. Tabel 26. Andel FTF'ere fordelt efter overarbejde på branche og køn Branche Sundhed Finansog forsikring Politi og forsvar Dag-og døgninstitution Undervisning Administrativt arbejde (typisk stat, amt, kommune) Øvrige serviceydelser Overarbejde Alle Kvinder Mænd Gns. ugentlig overarbejde Antal timer I alt 2,6 4,4 3,5 3,8 5,0 3,8 6,3 3,9 Kvinder 2,5 4,1 3,4 3,1 4,6 3,7 4,1 3,4 Mænd 3,6 4,9 4,4 4,6 5,0 3,9 7,9 5,1 Der er stor forskel på hvor mange timer, der arbejdes ekstra i de enkelte brancher. Det er ikke altid de samme brancher, hvor mange arbejder over, der også har det største gennemsnitlige antal overarbejdstimer. Antallet af overarbejdstimer er højst inden for undervisning, politi og forsvar og øvrige serviceydelser, hvor de ansatte, der arbejder ekstra, arbejder hhv. 4,4, 5,0 og 6,3 timer ekstra om ugen. Dernæst følger sundheds-, finans-, og administrationsområdet, hvor man arbejder ekstra i omkring 3,8 timer om ugen. På daginstitutionsområdet arbejdes, der i gennemsnit over i 2,6 timer Faktisk arbejdstid FTF ernes arbejdstid stiger betydeligt, når man betragter den faktiske frem for den aftalte arbejdstid. Det er et udtryk for, at mange FTF ere arbejder over. Faktisk arbejdstid beregnes som summen af aftalt arbejdstid og overarbejde. Der er en markant stigning i antallet af FTF ere, der arbejder over 37 timer, idet 49 pct. har en faktisk arbejdstid på over 37 timer om ugen. Det skal sammenlignes med, at 5 pct. har en aftalt ugentlig arbejdstid på over 37 timer. På den bekostning falder også andelen, der arbejder 37 timer om ugen fra 65 pct. til 25 pct. når den aftalte arbejdstid frem for den faktiske arbejdstid betragtes. Andelen, der arbejder under 37 timer ugen falder fra 30 pct. til 26 pct. I alt 21

24 Samtidig med, at mange FTF ere har en faktisk ugentlig arbejdstid på under 37 timer 26 pct. for alle FTF ere er det værd at ligge mærke til, at mere end dobbelt så mange - eller 49 pct. arbejder over 37 timer om ugen. Tabel 27. Andel FTF'ere fordelt ugentlig faktisk arbejdstid og køn Kvinde Mand I alt Under 30 timer timer timer timer timer timer Over 45 timer I alt Gns.faktisk arbejdstid 36,8 40,3 37,7 Den gennemsnitlige faktiske ugentlige arbejdstid for samtlige FTF ere er 37,7 timer mod en gennemsnitlig aftalt arbejdstid på 35,3 timer om ugen. Når man benytter den faktiske arbejdstid frem for aftalt arbejdstid arbejder FTF erne i gennemsnit således mere end 37 timer om ugen, der er arbejdstidsnormen i Danmark. Som det var gældende ved aftalt arbejdstid er det også mændene, der gennemsnitligt har den længste faktiske arbejdstid med 40,3 timer om ugen mod kvindernes 36,8 timer. Det hænger bl.a. sammen med, at 33 pct. af kvinderne har faktisk arbejdstid under 37 timer om ugen. Det er kun gældende for 8 pct. af mændene. Faktisk arbejdstid og børn Der er en sammenhæng mellem den faktiske arbejdstid og antallet af børn, således at arbejdstiden falder med antallet af børn. Blandt de FTF ere, der har 3 eller flere børn arbejder 37 pct. under 37 timer om ugen, mens den tilsvarende andel for FTF ere med 1 barn er 26 pct. Det afspejler sig i den gennemsnitlige faktiske arbejdstid. FTF ere med 1 barn arbejder 38,2 timer om ugen mod 36,5 timer for FTF ere med 3 eller flere hjemmeboende børn. Det er dog værd at bemærke, at børnefamilier med 1-2 børn i gennemsnit arbejder mere end 37 timer om ugen. Tabel 28. Andel FTF'ere fordelt ugentlig faktisk arbejdstid og antal børn Antal børn under 20 år Ingen 3 eller børn flere under 20 1 barn 2 børn børn år Under 37 timer timer Over 37 timer Total Gns.faktisk arbejdstid 38,2 37,2 36,5 38,0 37,7 I alt 22

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Skab sammenhæng FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Forord af Bente Sorgenfrey... 3 Derfor har FTF en familie- og arbejdslivspolitik... 4 Hovedpunkter i FTF s familie- og arbejdslivspolitik...

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger 10.5.2007 Notat 13710 Siko/lijn Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger I går offentliggjorde Familie- og Arbejdslivskommissionen en række anbefalinger, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse - set i forhold til arbejdstilfredshed, rekruttering og fastholdelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

FTF'ernes skattebetaling i 2009

FTF'ernes skattebetaling i 2009 09-0016 - MELA - 20.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF'ernes skattebetaling i 2009 I 2009 betaler 48 pct. af FTF erne topskat, mens 43 pct. betaler mellemskat. Set i forhold

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

06:31. Mette Deding Vibeke Jakobsen INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV

06:31. Mette Deding Vibeke Jakobsen INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV 06:31 Mette Deding Vibeke Jakobsen INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV 06:31 INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV Mette Deding Vibeke Jakobsen KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET INDVANDRERES

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø 1 Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job. Det tyder dog ikke på, at det skyldes tidspres og andre arbejdsmæssige faktorer.

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Balance mellem job og fritid livet igennem

Balance mellem job og fritid livet igennem Balance mellem job og fritid livet igennem Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Alt at vinde 4 Belastning, tid og roller 6 BG Bank: Når virksomheden vil være familievenlig 7 Hvad står

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet NOTAT 15-0265 - LAGR - 21.10.2015 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet Omkring hver tiende FTF er oplever ret

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere