Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser"

Transkript

1 Sagsnr Kontakt: Mette Langager - - Tlf: Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF ere har været vidne til eller haft mistanke om, at der på deres arbejdsplads er begået ulovligheder af ø- konomisk karakter. En del har ikke videregivet denne viden pga. frygt for hvilke konsekvenser det ville få for enten deres ansættelse eller arbejdsvilkår. Undersøgelsen viser endvidere, at whistleblower-ordninger på de danske arbejdspladser vil forbedre de ansattes muligheder for at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet. _ FTF har undersøgt behovet for oprette whistleblower-ordninger på offentlige og private virksomheder. Whistleblower-ordninger er et forholdsvist nyt fænomen i Danmark. En whistleblower-ordning er et internt informationssystem, hvor medarbejdere og ledere m.m. kan anmelde ulovligheder til videre undersøgelse enten direkte til den øverste ledelse i virksomheden eller indirekte gennem et eksternt bureau eller myndighed. Anmeldelserne kan ske anonymt. Formålet med whistleblower-ordninger er at undgå, at virksomheder begår ulovligheder. Whistleblower-systemer skal således facilitere, at oplysninger om ulovligheder kommer til ledelsens kendskab også forhold som ikke nødvendigvis bliver afsløret af revisionen eller myndighederne. Ved at opstille fælles retningslinier og procedurer på virksomheden for anmeldelser af ulovligheder, kan det blive mere sikkert og mere tilgængeligt for ansatte at videregive sådanne følsomme oplysninger. FTF-undersøgelsen viser, at der kan være god grund til at indrette systemer på danske arbejdspladser, hvor ansatte m.m. kan videregive oplysninger om ulovligheder. Forholdsvis mange FTF ere har således haft kendskab til ulovligheder begået på arbejdspladserne og en del har faktisk ikke videregivet disse oplysninger bl.a. af frygt for de efterfølgende konsekvenser for enten deres ansættelse eller arbejdsvilkår. I undersøgelsen er behovet for whistleblower-ordninger undersøgt i forhold til økonomisk kriminalitet. I undersøgelsen er økonomisk kriminalitet defineret som følgende forhold; Misbrug af økonomiske midler eller andre aktiver (fx tyveri, underslæb, bedrageri, frådseri) Manipulation med regnskaber Korruption og bestikkelse Krænkelse af patenter og rettigheder Hvidvaskning af penge Ulovlig insider handel Ulovlig karteldannelse Skatteunddragelse Det er endvidere gjort klart, at undersøgelsen ikke ønsker at afdække situationer, hvor man fx en gang imellem tager en kuglepen, papir eller lign. med hjem. Erfaringer med whistleblowing Undersøgelsen afdækker, hvilke erfaringer FTF ere har med at orientere arbejdspladsen om mistanker eller viden om økonomiske kriminalitet, der foregår i virksomheden. Notat Side 1

2 Det drejer sig bl.a. om hvor mange FTF ere, der har haft viden eller mistanke om, hvis der er foregået økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen og hvilke former for kriminalitet, der er tale om. Derudover viser undersøgelsen, hvor mange FTF ere, der har orienteret arbejdspladsen om forholdene, og hvilke konsekvenser det fik for dem. Endelig fastslår undersøgelsen baggrunden for, at en del/nogle FTF ere vælger ikke at orientere virksomheden med deres viden. Som forventet har hovedparten af FTF erne - svarende til 90 pct. aldrig arbejdet på en arbejdsplads, hvor de har haft mistanke om eller været vidne til, at ansatte eller ledelsen har begået økonomisk kriminalitet. Det efterlader dog 4 pct. af FTF erne som på deres nuværende arbejdsplads og 5 pct., som på deres tidligere arbejdsplads har haft mistanke om eller været vidne til ulovligheder/ uregelmæssigheder af økonomisk karakter. Set i forhold til at det drejer sig om økonomisk kriminalitet er tallet forholdsvis stort. En større andel af FTF erne i den private end i den offentlige, har haft mistanke om eller bevidnet økonomiske uregelmæssigheder. Forskellen mellem de to er drejer sig alene om oplevelser på tidligere arbejdspladser. I den private har 10 pct. af FTF erne på sit tidligere arbejde haft erfaringer eller mistanker om økonomisk kriminalitet. For offentligt ansatte drejer det sig om 4 pct. 1. Mange FTF ere erfaringer med økonomiske kriminalitet på arbejdspladsen Andel FTF ere, som har haft mistanke om eller været vidne til, at ansatte eller ledelsen har begået økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen Mistanke om eller været vidne til økonomisk kriminalitet I mit tidligere job I mit nuværende job Aldrig Antal Undersøgelsen afdækker, hvilke former for økonomisk kriminalitet FTF erne har bevidnet eller haft mistanke om. Den mest udbredte form for økonomisk kriminalitet er misbrug af økonomiske midler eller aktiver. Det vil fx sige tyveri, underslæb, bedrageri eller frådseri. I undersøgelsen er det slået fast, at det ikke drejer sig om bagatelagtige situationer, hvor man tager en kuglepen eller papir eller lign. med hjem fra arbejdspladsen. Blandt FTF ere, som har bevidnet eller haft mistanke om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen har 77 pct. haft oplevelser om misbrug af økonomiske midler eller aktiver. Denne form for økonomisk kriminalitet er lige så udbredt i den offentlige som i den private. 1 Det er ikke givet, at den tidligere arbejdsplads ligger i den private, hvis fx den pågældende tidligere har arbejdet i den offentlige. For de faggrupper som deltager i undersøgelsen er der dog erfaringsmæssigt kun en lille grad af mobilitet mellem den offentlige og private. Notat Side 2

3 Knap 30 pct. af de berørte FTF erne har haft oplevelser eller mistanke om, at der på arbejdspladsen er manipuleret med regnskaberne. Denne form for økonomisk kriminalitet er mest udbredt i den offentlige, hvor 32 pct. af FTF erne har disse erfaringer. I den private drejer det sig om 21 pct. Mistanker eller erfaringer med andre former for økonomisk kriminalitet er ikke særligt udbredt om end det må konstateres af disse former for økonomisk kriminalitet eksisterer på både private og offentlige /FTF-arbejdspladser. Der er således få FTF ere, der har oplevet eller haft mistanke om korruption og bestikkelse, krænkelse af patienter og rettigheder, hvidvaskning af penge, ulovlig insider handel eller karteldannelse samt skatteunddragelse. Det drejer som mellem 1-3 pct. FTF erne, som har været vidne eller haft mistanke om disse former for økonomisk kriminalitet. For skatteunddragelser er andelen dog 6 pct. Former for økonomisk kriminalitet Andel FTF ere fordelt efter de former for økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen som de har været vidne til eller haft mistanke om Misbrug af økonomiske midler eller andre aktiver Manipulation med regnskaber Korruption og bestikkelse Krænkelse af patienter og rettigheder Hvidvaskning af penge Ulovlig insider handel Ulovlig karteldannelse Skatteunddragelse Anden økonomisk kriminalitet Ved ikke Knap halvdelen af de FTF ere som har haft mistanke eller viden om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen, har orienteret arbejdspladsen om de oplevede forhold. Det vil samtidig sige, at over halvdelen ikke vælger at gå videre med sine oplevelser. Undersøgelsen viser, at offentligt ansatte FTF ere hyppigere går videre med sin viden end privat ansatte. I den offentlige drejer det sig om 52 pct. af FTF erne, mens det kun drejer sig om 40 pct. i den private. De allerfleste FTF ere vælger at stå frem i egen person, når de orienterer virksomheden om deres oplevelser. Der er dog 5 pct. af de FTF ere, som haft oplevelser med økonomiske uregelmæssigheder, der vælger at videregive oplysningerne anonymt. Det kan hænge samme med, at de er usikre på, hvilke konsekvenser deres oplysninger efterfølgende vil have for deres ansættelses- eller arbejdsforhold. Notat Side 3

4 Over halvdelen gik ikke arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet Andel FTF ere, som orienterede arbejdspladsen om sin mistanke eller viden om økonomisk kriminalitet Orienterede arbejdspladsen med navnsnævelse Orienterede arbejdspladsen anonymt Orienterede ikke arbejdspladsen For at sætte fokus på denne problemstilling afdækker undersøgelsen, hvilke konsekvenser ansatte, som orienterer virksomheden om uregelmæssigheder, efterfølgende bliver mødt med. For hver femte af de FTF ere, der orienterede arbejdspladsen, fik videreformidlingen af oplysninger efterfølgende negative konsekvenser for dem i form af en sanktion på arbejdspladsen. For en del af FTF ere fik videreformidlingen ansættelsesretlige konsekvenser. For 7 pct. var de ansættelsesretlige konsekvenser så alvorlige, at de blev opsat fra deres stilling, mens 2 pct. fik en advarsel. 7 pct. af FTF erne har oplevet enten at blive indkaldt til en kammeratlig samtale med arbejdsgiveren eller at blive opfattet som illoyal af arbejdsgiveren eller efterfølgende fået forringet sine arbejdsforhold. Det skal bemærkes, at opgørelsen bygger på relativt få besvarelser i alt 167. Det betyder, at andelene af FTF ere, der har oplevet forskellige konsekvenser er behæftet med nogen usikkerhed. Det er derfor også med nogen usikkerhed, at undersøgelsen viser, at offentligt ansatte i lidt højere grad end privat ansatte oplever negative konsekvenser af de orienterer arbejdspladsen om formodninger om økonomisk kriminalitet. Næsten hver tredje FTF ere oplevede, at videreformidlingen af formodninger om økonomisk kriminalitet efterfølgende fik positive konsekvenser for dem selv, mens orientering for ca. 45 ikke havde nogle konsekvenser. Notat Side 4

5 For hver femte FTF ere fik videreformidlingen negative følger Andel FTF ere fordelt efter efterfølgende konsekvenser af at orientere arbejdspladsen om formodninger om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen privat Ingen konsekvenser Positive konsekvenser Negative konsekvenser Blev indkaldt til "kammeratlig samtale" af min arbejdsgiver Fik forbud mod at videregive oplysninger fremover Fik en advarsel Ansættelsesforholdet blev opsagt Blev opfattet som illoyal af min arbejdsgiver Blev opfattet som illoyal af mine kolleger Påvirkede mine arbejdsforhold negativt Andet Ved ikke Årsager til ikke at orientere Som vist i forrige afsnit valgte over halvdelen af de FTF ere, som har haft mistanke om eller været viden til, at der på arbejdspladsen er begået økonomisk kriminalitet, ikke at videregive sine oplysninger til arbejdspladsen. Undersøgelsen afdækker en lang række forskellige årsager til at så mange valgte denne vej. Årsagerne spænder fra frygt for konsekvenserne for ansættelsen og arbejdsforholdene over præmisserne for at videregive oplysningerne til modet/lysten ikke var til stede eller andre allerede havde videregivet oplysningerne. Mange FTF ere har angivet flere forhold til ikke at videregive oplysninger. Det tyder på, at forskellige forhold spiller ind i overvejelserne, om man ønsker at orientere sin arbejdsplads om sine oplevelser. Notat Side 5

6 Frygt for ansættelsen årsag til FTF ere ikke orienterer arbejdspladsen Andel FTF ere fordelt efter årsagen til ikke at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet til arbejdspladsen e Risiko for at ville skabe problemer for mig på arbejdspladse Undgå eventuelle konsekvenser for ansættelsen Undgå at sætte arbejdspladsen i et dårligt lys Uklarhed om, hvor jeg skulle henvende mig med oplysningerne Det var ledelsen som var de kriminelle Ikke mulighed for at videregive oplysningerne anonymt Fik forbud om at videregive oplysningerne Havde ikke modet/lysten Andre videregav oplysning/først kendskab senere Manglende beviser Andet Ved ikke For mange FTF ere 15 pct. er årsagen til, at de ikke har videregivet oplysninger om økonomisk kriminalitet, at de har frygtet, at informationerne kunne få konsekvenser for deres ansættelse. Set i lyset af, at en opsigelse er en meget alvorlige følgevirkning, er det foruroligende, at så mange FTF ere har angivet denne begrundelse. Der er ingen forskel mellem den private og offentlige. En stor del af FTF ere er ikke gået videre med deres viden pga. risikoen for, at det kunne skabe problemer for vedkommende på arbejdspladsen. Det drejer sig om næsten en tredjedel af FTF erne. Denne ængstelse er mest udbredt i den offentlige, hvor 38 pct. ikke har videregivet informationer om økonomiske uregelmæssigheder. Blandt FTF ere i den private drejer det sig om 23 pct. eller ca. hver femte. En yderligere begrundelse for ikke at informere arbejdspladsen er, at mange FTF ere har været i tvivl om, hvor de skulle henvende sig med oplysningerne. Denne årsag angiver 19 pct. af FTF erne. Igen er der er stor forskel mellem den private og offentlige. Denne forklaring er mest udbredt i den offentlige, hvor 27 pct. af de ansatte har angivet denne begrundelse. I den private drejer sig om langt færre, nemlig kun 10 pct. Denne del af undersøgelsen peger således på, at særligt i den offentlige kunne der derfor være behov for, at overveje om informationsstrukturerne er optimale i forhold til indberetning af uregelmæssigheder. I forlængelse heraf angiver 20 pct. i den offentlige og 15 pct. i den private, at den manglende mulighed for at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet anonymt er årsagen til, at de har valgt ikke at orientere arbejdspladsen. Undersøgelsen viser, at mange FTF ere ikke havde modet/lysten til at orientere arbejdspladsen om sin viden Det gælder for 27 pct. af de offentlige ansatte FTF ere og 16 pct. af FTF erne fra den private. Notat Side 6

7 Endelig viser undersøgelsen, at mange FTF ere svarende til 27 pct. - ikke orienterede virksomhederne, da andre i forvejen havde videregivet oplysningerne eller at de først opdagede ulovlighederne efter fælles information. Denne årsag er særlig relevant i den private, idet det gælder for 42 pct. af FTF erne, mens det kun er tilfældet for 13 pct. af FTF ere ansat i den offentlige. Muligheder for whistleblowing Udover at have undersøgt de konkrete erfaringer FTF erne har gjort sig i forhold til, at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen, afdækker undersøgelsen også de forventninger samtlige FTF erne har i forhold til muligheden for at orientere arbejdspladsen om ulovligheder. Hovedparten af FTF erne svarende til mellem pct. i den offentlige og private - forventer ikke, at det vil have negative følgevirkninger for dem at videregive oplysninger om økonomiske uregelmæssigheder på virksomheden. Det er positivt, at denne andel er så høj, da det er hensigtsmæssigt både for den enkelte virksomhed og samfundet, at ansatte tør stå frem, når forholdene på virksomheden ikke lever op til lovgivningen. Det efterlader imidlertid en gruppe på ca. 7 pct. som mener, at videregivelse af oplysninger om økonomisk kriminalitet efterfølgende kan give anledning til negative konsekvenser. Dertil kommer, at 15 pct. i den private og 23 pct. i den offentlige er i tvivl om, hvorvidt videregivelse af oplysninger vil påvirke dem negativt. Det er ikke hensigtsmæssigt - selvom gruppen er forholdsvis lille - at nogle FTF ere forventer eller er i tvivl om de vil blive mødt af negative følgevirkninger ved at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet. Det kan have indflydelse på om deres alvorlige oplysninger overbringes. Det taler for oprettelsen af informationssystemer, hvor medarbejdere og ledere m.m. anonymt kan anmelde ulovligheder til videre undersøgelse. En lille gruppe forventer negative følgevirkninger Andel FTF ere som mener, at det kan have negative konsekvenser at orientere arbejdspladsen om mistanker eller viden om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen Orientering om økonomisk kriminalitet kan efterfølgende give negative konsekvenser Ja Nej Ved ikke Undersøgelsen afdækker, hvilke negative følgevirkninger de pågældende FTF ere forventer at blive mødt med. Undersøgelsen viser, at mange forudser meget alvorlige konsekvenser og mange forventer flere forskellige konsekvenser. Mange forventer at blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser. Godt 40 pct. regner med, at ansættelsesforholdet vil blive truet og 17 pct. forudser, at de vil få en advarsel. Dertil kommer, at omkring 40 pct. forventer at blive indkaldt til en kammeratlig samtale. Notat Side 7

8 En anden type konsekvens handler om påvirkningen af arbejdsforholdene og arbejdsklima. Omkring halvdelen forudser, at videregivelsen af oplysninger om økonomisk kriminalitet vil betyde, at deres arbejdsforhold vil blive forringet. Derudover forventer mange de vil blive opfattet som illoyal af enten deres arbejdsgiver eller kollegaer. Omkring halvdelen regner med, at arbejdsgiveren efterfølgende vil opfatte informanten som illoyal, mens en mindre andel på ca. 30 pct. formoder at blive opfattet som illoyal af kollegaerne. Der er ingen store forskelle mellem FTF ere ansat i den offentlige og private i forhold til forventede negative følgevirkninger. Information om økonomisk kriminalitet kan få alvorlige følger Andel FTF ere fordelt efter forventede negative konsekvenser af at orientere arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen Indkaldt til "kammeratlig samtale" af arbejdsgiver Får en advarsel Ansættelsesforholdet kan blive truet Opfattet som illoyal af min arbejdsgiver Opfattet som illoyal af mine kolleger Påvirker mine arbejdsforhold negativt Andet Ved ikke Kendskab til lovgivning og Whistleblowing-ordninger t ansatte har ret til frit at videregive ikke-fortrolige oplysninger til pressen mv. i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler. Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, vil sådanne oplysninger kunne videregives til pressen mv., hvis det sker til varetagelse af åbenbar almeninteresse eller eget eller andres tarv, jfr. straffelovens 152 e, nr. 2. t ansatte har således - i kraft af deres ret til at ytre sig og deres ret til at videregive ikke-fortrolige oplysninger - en vidtgående adgang til at gøre pressen mv. opmærksom på forhold vedrørende ulovlig forvaltning mv. Når det drejer sig om sikring af den ansattes anonymitet, må offentlige myndigheder ikke indhente oplysinger hverken eksternt eller internt som led i en sagsoplysning, hvis der ikke er et sagligt grundlag herfor. En offentlig myndighed må som udgangspunkt ikke iværksætte nærmere undersøgelser rettet mod den enkelte i tilfælde, hvor en ansat anonymt har fremsat en udtalelse til offentligheden eller videregivet faktiske oplysninger om f.eks. uredelige forhold, hvis udtalelsen eller videregivelse utvivlsomt ligger inden for grænserne af den ansattes ytringsfrihed. Undersøgelsen viser, at kun omkring 20 pct. af FTF erne er bekendt med reglerne i lovgivningen. Resultatet viser, at der ude på arbejdspladerne er behov for at informere ansatte om de lovgivningsmæssige muligheder for, at videregive oplysninger om økonomiske uregelmæssigheder. Notat Side 8

9 Hovedparten kender ikke lovgivningen Andel FTF ere, som har kendskab til lovgivningen vedr. videregivelse af oplysninger internt på arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet Kendskab til lovgivning Ikke kendskan til lovgivning For at fremme ansattes muligheder for at orientere arbejdspladsen om økonomiske uregelmæssigheder, der foregår i virksomheden, har nogle virksomheder indført ordninger, hvor de ansatte anonymt kan henvende sig med problemet populært kaldet whistleblow-ordninger. Sådanne ordninger kan være relevante for en virksomhed at have, da ansatte - måske pga. uregelmæssighedens karakter - kan føle sig utrygge ved at stille sig frem i egen person og orientere om sine oplevelser og observationer. Det bekræftes af denne undersøgelse, som viser, at mange FTF-ansatte af frygt for enten deres ansættelse, arbejdsvilkår eller fordi oplysningerne ikke kan videregives anonymt, ikke har informeret arbejdspladsen om sine formodninger om økonomisk kriminalitet på virksomheden. Undersøgelsen viser imidlertid, at FTF ere kun i lille udstrækning er ansat på arbejdspladser, som har en ordning, hvor ansatte anonymt kan orientere virksomheden om økonomisk kriminalitet. Det er særligt udtalt i den offentlige, hvor kun 2 pct. af FTF erne arbejder på arbejdspladser med en whistleblow-ordning for økonomisk kriminalitet. I den private er whistleblow-ordninger mere udbredt, idet næsten 20 pct. af de private ansatte FTF ere har en whistleblow-ordning på arbejdspladsen. Whistleblow-ordninger mest udbredt i den private Andel FTF ere ansat på en arbejdsplads med en ordning, hvor ansatte anonymt kan orientere om økonomisk kriminalitet Har anonym informationsordning Har ikke anonym informationsordning Ved ikke Undersøgelsen viser i, at whistleblow-ordninger understøtter de ansattes muligheder for at orientere virksomheden om økonomiske kriminalitet. Blandt de FTF ere, som er ansat på virksomheder, hvor der findes ordninger, hvor ansatte kan henvende sig anonymt, tilkendegiver langt hovedparten af FTF erne over 80 pct. - i både den offentlige og private, at sådanne ordninger forbedrer mulighederne for at videregive oplysninger. Notat Side 9

10 Også blandt FTF ere, som er ansat på virksomheder uden whistleblow-ordninger, har mange en forventning om, at systemer, der giver mulighed for anonyme henvendelser vil forbedre mulighederne for at orientere virksomheden om økonomisk kriminalitet. Næsten 45 pct. af FTF erne er enig i eller i høj grad enig i, at ordninger for anonyme henvendelser vil forbedre mulighederne, mens ca. 25 pct. er hverken enig eller uenig. Whistleblow-ordninger øger mulighed for at orientere om uregelmæssigheder FTF ere fordelt efter i hvilken grad de er enige i, at whistleblow-ordningen på deres arbejdsplads forbedrer ansattes mulighed for at orientere arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet Har ikke ordning på arbejdspladsen Har ordning på arbejdspladsen I høj grad enig I høj grad enig Enig Enig Hverken enig eller uenig Hverken enig eller uenig Uenig Uenig I høj grad uenig I høj grad uenig Ved ikke Ved ikke Notat Side 10

11 Fakta om undersøgelsen Undersøgelse om whistleblowing er iværksat af FTF og gennemført i samarbejde FTF s organisationer på det offentlige område. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse på FTFpanelet via en mail. Mailene indeholdt en beskrivelse af undersøgelsen og et link til spørgeskemaet. Alle paneldeltagere i FTF-panelet er rekrutteret på baggrund af et tilfældigt udtræk af aktive beskæftigede medlemmer i FTF-organisationer med over medlemmer. har FTF ere besvaret spørgeskemaet, hvoraf FTF ere ansat i selvejende institutioner er henført til den, de er tilknyttet. Svarprocenten i undersøgelsen er 47 pct. Undersøgelsen bygger på svar fra FTF ere. 82 af besvarelserne er bortsorteret, da de ikke længere er medlem af FTF. Data er vægtet for organisationsstørrelse. Dataindsamlingen blev gennemført i uge 7 uge Deltagende organisationer: BUPL Cabin Union Denmark CS-centralforeningen for stampersonel Danmarks Lærerforening Dansk Skuespillerforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Told og Skatteforbund Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Danske forsikringsfunktionærers landsforening Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Finansforbundet Frie skolers lærerforening Jordbrugsteknikere Jordemoderforeningen Kost og Ernæringsforbundet Konstruktørforeningen PROSA Politiforbundet i Danmark TAT - Tekniske og Administrative Tjenestemænd SAFU Uddannelsesforbundet Notat Side 11

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Lederpejling 7 ERGO-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 ERGO-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 ERGO-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Ergoterapeutforeningens lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 02 Whistleblowing Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption.

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane NR. 6 - Oktober 2012 Vold, mobning og chikane Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Sociale medier. v/morten Langer

Sociale medier. v/morten Langer Sociale medier v/morten Langer Sociale medier Er kommet for at blive De nye generationer på arbejdsmarkedet er (endnu) mere online og fremfor alt vokset op med det Kan anvendes til netværk og markedsføring

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007

Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007 Dispute and Forensic Services Virksomhedskriminalitet i 25-2 Uddrag fra Global Economic Crime Survey 25-2 2 Introduktion I sommeren 2 har Pricewaterhouse- Coopers for fjerde gang gennemført en global undersøgelse

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553 Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger Betænkning nr. nr. 1553 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere