Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser"

Transkript

1 Sagsnr Kontakt: Mette Langager - - Tlf: Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF ere har været vidne til eller haft mistanke om, at der på deres arbejdsplads er begået ulovligheder af ø- konomisk karakter. En del har ikke videregivet denne viden pga. frygt for hvilke konsekvenser det ville få for enten deres ansættelse eller arbejdsvilkår. Undersøgelsen viser endvidere, at whistleblower-ordninger på de danske arbejdspladser vil forbedre de ansattes muligheder for at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet. _ FTF har undersøgt behovet for oprette whistleblower-ordninger på offentlige og private virksomheder. Whistleblower-ordninger er et forholdsvist nyt fænomen i Danmark. En whistleblower-ordning er et internt informationssystem, hvor medarbejdere og ledere m.m. kan anmelde ulovligheder til videre undersøgelse enten direkte til den øverste ledelse i virksomheden eller indirekte gennem et eksternt bureau eller myndighed. Anmeldelserne kan ske anonymt. Formålet med whistleblower-ordninger er at undgå, at virksomheder begår ulovligheder. Whistleblower-systemer skal således facilitere, at oplysninger om ulovligheder kommer til ledelsens kendskab også forhold som ikke nødvendigvis bliver afsløret af revisionen eller myndighederne. Ved at opstille fælles retningslinier og procedurer på virksomheden for anmeldelser af ulovligheder, kan det blive mere sikkert og mere tilgængeligt for ansatte at videregive sådanne følsomme oplysninger. FTF-undersøgelsen viser, at der kan være god grund til at indrette systemer på danske arbejdspladser, hvor ansatte m.m. kan videregive oplysninger om ulovligheder. Forholdsvis mange FTF ere har således haft kendskab til ulovligheder begået på arbejdspladserne og en del har faktisk ikke videregivet disse oplysninger bl.a. af frygt for de efterfølgende konsekvenser for enten deres ansættelse eller arbejdsvilkår. I undersøgelsen er behovet for whistleblower-ordninger undersøgt i forhold til økonomisk kriminalitet. I undersøgelsen er økonomisk kriminalitet defineret som følgende forhold; Misbrug af økonomiske midler eller andre aktiver (fx tyveri, underslæb, bedrageri, frådseri) Manipulation med regnskaber Korruption og bestikkelse Krænkelse af patenter og rettigheder Hvidvaskning af penge Ulovlig insider handel Ulovlig karteldannelse Skatteunddragelse Det er endvidere gjort klart, at undersøgelsen ikke ønsker at afdække situationer, hvor man fx en gang imellem tager en kuglepen, papir eller lign. med hjem. Erfaringer med whistleblowing Undersøgelsen afdækker, hvilke erfaringer FTF ere har med at orientere arbejdspladsen om mistanker eller viden om økonomiske kriminalitet, der foregår i virksomheden. Notat Side 1

2 Det drejer sig bl.a. om hvor mange FTF ere, der har haft viden eller mistanke om, hvis der er foregået økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen og hvilke former for kriminalitet, der er tale om. Derudover viser undersøgelsen, hvor mange FTF ere, der har orienteret arbejdspladsen om forholdene, og hvilke konsekvenser det fik for dem. Endelig fastslår undersøgelsen baggrunden for, at en del/nogle FTF ere vælger ikke at orientere virksomheden med deres viden. Som forventet har hovedparten af FTF erne - svarende til 90 pct. aldrig arbejdet på en arbejdsplads, hvor de har haft mistanke om eller været vidne til, at ansatte eller ledelsen har begået økonomisk kriminalitet. Det efterlader dog 4 pct. af FTF erne som på deres nuværende arbejdsplads og 5 pct., som på deres tidligere arbejdsplads har haft mistanke om eller været vidne til ulovligheder/ uregelmæssigheder af økonomisk karakter. Set i forhold til at det drejer sig om økonomisk kriminalitet er tallet forholdsvis stort. En større andel af FTF erne i den private end i den offentlige, har haft mistanke om eller bevidnet økonomiske uregelmæssigheder. Forskellen mellem de to er drejer sig alene om oplevelser på tidligere arbejdspladser. I den private har 10 pct. af FTF erne på sit tidligere arbejde haft erfaringer eller mistanker om økonomisk kriminalitet. For offentligt ansatte drejer det sig om 4 pct. 1. Mange FTF ere erfaringer med økonomiske kriminalitet på arbejdspladsen Andel FTF ere, som har haft mistanke om eller været vidne til, at ansatte eller ledelsen har begået økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen Mistanke om eller været vidne til økonomisk kriminalitet I mit tidligere job I mit nuværende job Aldrig Antal Undersøgelsen afdækker, hvilke former for økonomisk kriminalitet FTF erne har bevidnet eller haft mistanke om. Den mest udbredte form for økonomisk kriminalitet er misbrug af økonomiske midler eller aktiver. Det vil fx sige tyveri, underslæb, bedrageri eller frådseri. I undersøgelsen er det slået fast, at det ikke drejer sig om bagatelagtige situationer, hvor man tager en kuglepen eller papir eller lign. med hjem fra arbejdspladsen. Blandt FTF ere, som har bevidnet eller haft mistanke om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen har 77 pct. haft oplevelser om misbrug af økonomiske midler eller aktiver. Denne form for økonomisk kriminalitet er lige så udbredt i den offentlige som i den private. 1 Det er ikke givet, at den tidligere arbejdsplads ligger i den private, hvis fx den pågældende tidligere har arbejdet i den offentlige. For de faggrupper som deltager i undersøgelsen er der dog erfaringsmæssigt kun en lille grad af mobilitet mellem den offentlige og private. Notat Side 2

3 Knap 30 pct. af de berørte FTF erne har haft oplevelser eller mistanke om, at der på arbejdspladsen er manipuleret med regnskaberne. Denne form for økonomisk kriminalitet er mest udbredt i den offentlige, hvor 32 pct. af FTF erne har disse erfaringer. I den private drejer det sig om 21 pct. Mistanker eller erfaringer med andre former for økonomisk kriminalitet er ikke særligt udbredt om end det må konstateres af disse former for økonomisk kriminalitet eksisterer på både private og offentlige /FTF-arbejdspladser. Der er således få FTF ere, der har oplevet eller haft mistanke om korruption og bestikkelse, krænkelse af patienter og rettigheder, hvidvaskning af penge, ulovlig insider handel eller karteldannelse samt skatteunddragelse. Det drejer som mellem 1-3 pct. FTF erne, som har været vidne eller haft mistanke om disse former for økonomisk kriminalitet. For skatteunddragelser er andelen dog 6 pct. Former for økonomisk kriminalitet Andel FTF ere fordelt efter de former for økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen som de har været vidne til eller haft mistanke om Misbrug af økonomiske midler eller andre aktiver Manipulation med regnskaber Korruption og bestikkelse Krænkelse af patienter og rettigheder Hvidvaskning af penge Ulovlig insider handel Ulovlig karteldannelse Skatteunddragelse Anden økonomisk kriminalitet Ved ikke Knap halvdelen af de FTF ere som har haft mistanke eller viden om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen, har orienteret arbejdspladsen om de oplevede forhold. Det vil samtidig sige, at over halvdelen ikke vælger at gå videre med sine oplevelser. Undersøgelsen viser, at offentligt ansatte FTF ere hyppigere går videre med sin viden end privat ansatte. I den offentlige drejer det sig om 52 pct. af FTF erne, mens det kun drejer sig om 40 pct. i den private. De allerfleste FTF ere vælger at stå frem i egen person, når de orienterer virksomheden om deres oplevelser. Der er dog 5 pct. af de FTF ere, som haft oplevelser med økonomiske uregelmæssigheder, der vælger at videregive oplysningerne anonymt. Det kan hænge samme med, at de er usikre på, hvilke konsekvenser deres oplysninger efterfølgende vil have for deres ansættelses- eller arbejdsforhold. Notat Side 3

4 Over halvdelen gik ikke arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet Andel FTF ere, som orienterede arbejdspladsen om sin mistanke eller viden om økonomisk kriminalitet Orienterede arbejdspladsen med navnsnævelse Orienterede arbejdspladsen anonymt Orienterede ikke arbejdspladsen For at sætte fokus på denne problemstilling afdækker undersøgelsen, hvilke konsekvenser ansatte, som orienterer virksomheden om uregelmæssigheder, efterfølgende bliver mødt med. For hver femte af de FTF ere, der orienterede arbejdspladsen, fik videreformidlingen af oplysninger efterfølgende negative konsekvenser for dem i form af en sanktion på arbejdspladsen. For en del af FTF ere fik videreformidlingen ansættelsesretlige konsekvenser. For 7 pct. var de ansættelsesretlige konsekvenser så alvorlige, at de blev opsat fra deres stilling, mens 2 pct. fik en advarsel. 7 pct. af FTF erne har oplevet enten at blive indkaldt til en kammeratlig samtale med arbejdsgiveren eller at blive opfattet som illoyal af arbejdsgiveren eller efterfølgende fået forringet sine arbejdsforhold. Det skal bemærkes, at opgørelsen bygger på relativt få besvarelser i alt 167. Det betyder, at andelene af FTF ere, der har oplevet forskellige konsekvenser er behæftet med nogen usikkerhed. Det er derfor også med nogen usikkerhed, at undersøgelsen viser, at offentligt ansatte i lidt højere grad end privat ansatte oplever negative konsekvenser af de orienterer arbejdspladsen om formodninger om økonomisk kriminalitet. Næsten hver tredje FTF ere oplevede, at videreformidlingen af formodninger om økonomisk kriminalitet efterfølgende fik positive konsekvenser for dem selv, mens orientering for ca. 45 ikke havde nogle konsekvenser. Notat Side 4

5 For hver femte FTF ere fik videreformidlingen negative følger Andel FTF ere fordelt efter efterfølgende konsekvenser af at orientere arbejdspladsen om formodninger om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen privat Ingen konsekvenser Positive konsekvenser Negative konsekvenser Blev indkaldt til "kammeratlig samtale" af min arbejdsgiver Fik forbud mod at videregive oplysninger fremover Fik en advarsel Ansættelsesforholdet blev opsagt Blev opfattet som illoyal af min arbejdsgiver Blev opfattet som illoyal af mine kolleger Påvirkede mine arbejdsforhold negativt Andet Ved ikke Årsager til ikke at orientere Som vist i forrige afsnit valgte over halvdelen af de FTF ere, som har haft mistanke om eller været viden til, at der på arbejdspladsen er begået økonomisk kriminalitet, ikke at videregive sine oplysninger til arbejdspladsen. Undersøgelsen afdækker en lang række forskellige årsager til at så mange valgte denne vej. Årsagerne spænder fra frygt for konsekvenserne for ansættelsen og arbejdsforholdene over præmisserne for at videregive oplysningerne til modet/lysten ikke var til stede eller andre allerede havde videregivet oplysningerne. Mange FTF ere har angivet flere forhold til ikke at videregive oplysninger. Det tyder på, at forskellige forhold spiller ind i overvejelserne, om man ønsker at orientere sin arbejdsplads om sine oplevelser. Notat Side 5

6 Frygt for ansættelsen årsag til FTF ere ikke orienterer arbejdspladsen Andel FTF ere fordelt efter årsagen til ikke at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet til arbejdspladsen e Risiko for at ville skabe problemer for mig på arbejdspladse Undgå eventuelle konsekvenser for ansættelsen Undgå at sætte arbejdspladsen i et dårligt lys Uklarhed om, hvor jeg skulle henvende mig med oplysningerne Det var ledelsen som var de kriminelle Ikke mulighed for at videregive oplysningerne anonymt Fik forbud om at videregive oplysningerne Havde ikke modet/lysten Andre videregav oplysning/først kendskab senere Manglende beviser Andet Ved ikke For mange FTF ere 15 pct. er årsagen til, at de ikke har videregivet oplysninger om økonomisk kriminalitet, at de har frygtet, at informationerne kunne få konsekvenser for deres ansættelse. Set i lyset af, at en opsigelse er en meget alvorlige følgevirkning, er det foruroligende, at så mange FTF ere har angivet denne begrundelse. Der er ingen forskel mellem den private og offentlige. En stor del af FTF ere er ikke gået videre med deres viden pga. risikoen for, at det kunne skabe problemer for vedkommende på arbejdspladsen. Det drejer sig om næsten en tredjedel af FTF erne. Denne ængstelse er mest udbredt i den offentlige, hvor 38 pct. ikke har videregivet informationer om økonomiske uregelmæssigheder. Blandt FTF ere i den private drejer det sig om 23 pct. eller ca. hver femte. En yderligere begrundelse for ikke at informere arbejdspladsen er, at mange FTF ere har været i tvivl om, hvor de skulle henvende sig med oplysningerne. Denne årsag angiver 19 pct. af FTF erne. Igen er der er stor forskel mellem den private og offentlige. Denne forklaring er mest udbredt i den offentlige, hvor 27 pct. af de ansatte har angivet denne begrundelse. I den private drejer sig om langt færre, nemlig kun 10 pct. Denne del af undersøgelsen peger således på, at særligt i den offentlige kunne der derfor være behov for, at overveje om informationsstrukturerne er optimale i forhold til indberetning af uregelmæssigheder. I forlængelse heraf angiver 20 pct. i den offentlige og 15 pct. i den private, at den manglende mulighed for at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet anonymt er årsagen til, at de har valgt ikke at orientere arbejdspladsen. Undersøgelsen viser, at mange FTF ere ikke havde modet/lysten til at orientere arbejdspladsen om sin viden Det gælder for 27 pct. af de offentlige ansatte FTF ere og 16 pct. af FTF erne fra den private. Notat Side 6

7 Endelig viser undersøgelsen, at mange FTF ere svarende til 27 pct. - ikke orienterede virksomhederne, da andre i forvejen havde videregivet oplysningerne eller at de først opdagede ulovlighederne efter fælles information. Denne årsag er særlig relevant i den private, idet det gælder for 42 pct. af FTF erne, mens det kun er tilfældet for 13 pct. af FTF ere ansat i den offentlige. Muligheder for whistleblowing Udover at have undersøgt de konkrete erfaringer FTF erne har gjort sig i forhold til, at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen, afdækker undersøgelsen også de forventninger samtlige FTF erne har i forhold til muligheden for at orientere arbejdspladsen om ulovligheder. Hovedparten af FTF erne svarende til mellem pct. i den offentlige og private - forventer ikke, at det vil have negative følgevirkninger for dem at videregive oplysninger om økonomiske uregelmæssigheder på virksomheden. Det er positivt, at denne andel er så høj, da det er hensigtsmæssigt både for den enkelte virksomhed og samfundet, at ansatte tør stå frem, når forholdene på virksomheden ikke lever op til lovgivningen. Det efterlader imidlertid en gruppe på ca. 7 pct. som mener, at videregivelse af oplysninger om økonomisk kriminalitet efterfølgende kan give anledning til negative konsekvenser. Dertil kommer, at 15 pct. i den private og 23 pct. i den offentlige er i tvivl om, hvorvidt videregivelse af oplysninger vil påvirke dem negativt. Det er ikke hensigtsmæssigt - selvom gruppen er forholdsvis lille - at nogle FTF ere forventer eller er i tvivl om de vil blive mødt af negative følgevirkninger ved at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet. Det kan have indflydelse på om deres alvorlige oplysninger overbringes. Det taler for oprettelsen af informationssystemer, hvor medarbejdere og ledere m.m. anonymt kan anmelde ulovligheder til videre undersøgelse. En lille gruppe forventer negative følgevirkninger Andel FTF ere som mener, at det kan have negative konsekvenser at orientere arbejdspladsen om mistanker eller viden om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen Orientering om økonomisk kriminalitet kan efterfølgende give negative konsekvenser Ja Nej Ved ikke Undersøgelsen afdækker, hvilke negative følgevirkninger de pågældende FTF ere forventer at blive mødt med. Undersøgelsen viser, at mange forudser meget alvorlige konsekvenser og mange forventer flere forskellige konsekvenser. Mange forventer at blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser. Godt 40 pct. regner med, at ansættelsesforholdet vil blive truet og 17 pct. forudser, at de vil få en advarsel. Dertil kommer, at omkring 40 pct. forventer at blive indkaldt til en kammeratlig samtale. Notat Side 7

8 En anden type konsekvens handler om påvirkningen af arbejdsforholdene og arbejdsklima. Omkring halvdelen forudser, at videregivelsen af oplysninger om økonomisk kriminalitet vil betyde, at deres arbejdsforhold vil blive forringet. Derudover forventer mange de vil blive opfattet som illoyal af enten deres arbejdsgiver eller kollegaer. Omkring halvdelen regner med, at arbejdsgiveren efterfølgende vil opfatte informanten som illoyal, mens en mindre andel på ca. 30 pct. formoder at blive opfattet som illoyal af kollegaerne. Der er ingen store forskelle mellem FTF ere ansat i den offentlige og private i forhold til forventede negative følgevirkninger. Information om økonomisk kriminalitet kan få alvorlige følger Andel FTF ere fordelt efter forventede negative konsekvenser af at orientere arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen Indkaldt til "kammeratlig samtale" af arbejdsgiver Får en advarsel Ansættelsesforholdet kan blive truet Opfattet som illoyal af min arbejdsgiver Opfattet som illoyal af mine kolleger Påvirker mine arbejdsforhold negativt Andet Ved ikke Kendskab til lovgivning og Whistleblowing-ordninger t ansatte har ret til frit at videregive ikke-fortrolige oplysninger til pressen mv. i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler. Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, vil sådanne oplysninger kunne videregives til pressen mv., hvis det sker til varetagelse af åbenbar almeninteresse eller eget eller andres tarv, jfr. straffelovens 152 e, nr. 2. t ansatte har således - i kraft af deres ret til at ytre sig og deres ret til at videregive ikke-fortrolige oplysninger - en vidtgående adgang til at gøre pressen mv. opmærksom på forhold vedrørende ulovlig forvaltning mv. Når det drejer sig om sikring af den ansattes anonymitet, må offentlige myndigheder ikke indhente oplysinger hverken eksternt eller internt som led i en sagsoplysning, hvis der ikke er et sagligt grundlag herfor. En offentlig myndighed må som udgangspunkt ikke iværksætte nærmere undersøgelser rettet mod den enkelte i tilfælde, hvor en ansat anonymt har fremsat en udtalelse til offentligheden eller videregivet faktiske oplysninger om f.eks. uredelige forhold, hvis udtalelsen eller videregivelse utvivlsomt ligger inden for grænserne af den ansattes ytringsfrihed. Undersøgelsen viser, at kun omkring 20 pct. af FTF erne er bekendt med reglerne i lovgivningen. Resultatet viser, at der ude på arbejdspladerne er behov for at informere ansatte om de lovgivningsmæssige muligheder for, at videregive oplysninger om økonomiske uregelmæssigheder. Notat Side 8

9 Hovedparten kender ikke lovgivningen Andel FTF ere, som har kendskab til lovgivningen vedr. videregivelse af oplysninger internt på arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet Kendskab til lovgivning Ikke kendskan til lovgivning For at fremme ansattes muligheder for at orientere arbejdspladsen om økonomiske uregelmæssigheder, der foregår i virksomheden, har nogle virksomheder indført ordninger, hvor de ansatte anonymt kan henvende sig med problemet populært kaldet whistleblow-ordninger. Sådanne ordninger kan være relevante for en virksomhed at have, da ansatte - måske pga. uregelmæssighedens karakter - kan føle sig utrygge ved at stille sig frem i egen person og orientere om sine oplevelser og observationer. Det bekræftes af denne undersøgelse, som viser, at mange FTF-ansatte af frygt for enten deres ansættelse, arbejdsvilkår eller fordi oplysningerne ikke kan videregives anonymt, ikke har informeret arbejdspladsen om sine formodninger om økonomisk kriminalitet på virksomheden. Undersøgelsen viser imidlertid, at FTF ere kun i lille udstrækning er ansat på arbejdspladser, som har en ordning, hvor ansatte anonymt kan orientere virksomheden om økonomisk kriminalitet. Det er særligt udtalt i den offentlige, hvor kun 2 pct. af FTF erne arbejder på arbejdspladser med en whistleblow-ordning for økonomisk kriminalitet. I den private er whistleblow-ordninger mere udbredt, idet næsten 20 pct. af de private ansatte FTF ere har en whistleblow-ordning på arbejdspladsen. Whistleblow-ordninger mest udbredt i den private Andel FTF ere ansat på en arbejdsplads med en ordning, hvor ansatte anonymt kan orientere om økonomisk kriminalitet Har anonym informationsordning Har ikke anonym informationsordning Ved ikke Undersøgelsen viser i, at whistleblow-ordninger understøtter de ansattes muligheder for at orientere virksomheden om økonomiske kriminalitet. Blandt de FTF ere, som er ansat på virksomheder, hvor der findes ordninger, hvor ansatte kan henvende sig anonymt, tilkendegiver langt hovedparten af FTF erne over 80 pct. - i både den offentlige og private, at sådanne ordninger forbedrer mulighederne for at videregive oplysninger. Notat Side 9

10 Også blandt FTF ere, som er ansat på virksomheder uden whistleblow-ordninger, har mange en forventning om, at systemer, der giver mulighed for anonyme henvendelser vil forbedre mulighederne for at orientere virksomheden om økonomisk kriminalitet. Næsten 45 pct. af FTF erne er enig i eller i høj grad enig i, at ordninger for anonyme henvendelser vil forbedre mulighederne, mens ca. 25 pct. er hverken enig eller uenig. Whistleblow-ordninger øger mulighed for at orientere om uregelmæssigheder FTF ere fordelt efter i hvilken grad de er enige i, at whistleblow-ordningen på deres arbejdsplads forbedrer ansattes mulighed for at orientere arbejdspladsen om økonomisk kriminalitet Har ikke ordning på arbejdspladsen Har ordning på arbejdspladsen I høj grad enig I høj grad enig Enig Enig Hverken enig eller uenig Hverken enig eller uenig Uenig Uenig I høj grad uenig I høj grad uenig Ved ikke Ved ikke Notat Side 10

11 Fakta om undersøgelsen Undersøgelse om whistleblowing er iværksat af FTF og gennemført i samarbejde FTF s organisationer på det offentlige område. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse på FTFpanelet via en mail. Mailene indeholdt en beskrivelse af undersøgelsen og et link til spørgeskemaet. Alle paneldeltagere i FTF-panelet er rekrutteret på baggrund af et tilfældigt udtræk af aktive beskæftigede medlemmer i FTF-organisationer med over medlemmer. har FTF ere besvaret spørgeskemaet, hvoraf FTF ere ansat i selvejende institutioner er henført til den, de er tilknyttet. Svarprocenten i undersøgelsen er 47 pct. Undersøgelsen bygger på svar fra FTF ere. 82 af besvarelserne er bortsorteret, da de ikke længere er medlem af FTF. Data er vægtet for organisationsstørrelse. Dataindsamlingen blev gennemført i uge 7 uge Deltagende organisationer: BUPL Cabin Union Denmark CS-centralforeningen for stampersonel Danmarks Lærerforening Dansk Skuespillerforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Told og Skatteforbund Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Danske forsikringsfunktionærers landsforening Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Finansforbundet Frie skolers lærerforening Jordbrugsteknikere Jordemoderforeningen Kost og Ernæringsforbundet Konstruktørforeningen PROSA Politiforbundet i Danmark TAT - Tekniske og Administrative Tjenestemænd SAFU Uddannelsesforbundet Notat Side 11

NR Ytringsfrihedens trange kår

NR Ytringsfrihedens trange kår NR. 5-2010 Ytringsfrihedens trange kår Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse i FTF-panelet Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: Colourbox Layout:

Læs mere

er det farligt at stå frem?

er det farligt at stå frem? er det farligt at stå frem? FtF-undersøgelse om offentligt ansattes ytringsfrihed Forord...1 1. Indledning...2 2. Hvad siger lovgivningen?...2 3. Muligheder for ytringsfrihed...2 3.1 Negative konsekvenser

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat 9.5.2006 Notat MELA/kiak Stress på arbejdet FTF har undersøgt omfanget af stress på FTF-arbejdspladserne, konsekvenserne af det høje stress-niveau og baggrunden for, at så mange ansatte føler sig stresset

Læs mere

Ytringsfrihed i en krisetid NR

Ytringsfrihed i en krisetid NR Ytringsfrihed i en krisetid NR. 7-2012 Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer November 2012 ISBN-nummer:

Læs mere

Offentlige ansattes ytringsfrihed anno 2010

Offentlige ansattes ytringsfrihed anno 2010 - Mela - 17.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 e ansattes ytringsfrihed anno 2010 Halvdelen af de offentligt ansatte FTF ere bruger ikke deres ret til udtale sig offentligt

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver.

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Undersøgelse af offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger: Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Og 34 procent

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Aarhus, den 3. november 2016 Agenda 2 1. Er det et lovkrav? 2. Er der behov for en whistleblowerordning for offentlige myndigheder? 3. Juridiske udfordringer

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013 Ytringsfrihed RegionsTRmøde 28. maj 2013 Start Hvornår har du sidst været i tvivl om din ytringsfrihed? Hvornår har du sidst stået med et politisk problem? Summegruppesnakketing Det er februar måned. Fire

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv.

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Forord Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsen tationen. Ordningen giver kommunens

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Notat om gevinster og udgifter ved Whistleblowerordningen i Københavns

Notat om gevinster og udgifter ved Whistleblowerordningen i Københavns KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 31-03-2015 Sagsnr. 2014-0217319 Notat om gevinster og udgifter ved Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Dokumentnr. 2014-0217319-35 Baggrund Enhedslisten

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private DM en fagforening for højtuddannede Ytringsfrihed for ansatte i det private Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre

Læs mere

WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Ved partner Mette Klingsten, advokat Marie Albæk Jacobsen og advokatfuldmægtig Tue Trier Bing Hvad er whistleblowing? Hvad er en whistleblower-ordning? 2

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Offentligt ansattes ytringsfrihed Offentligt ansattes ytringsfrihed I. Regler om åbenhed Ytringsfrihed, grundlovens 77, EMK artikel 10 Aktindsigt, offentlighedsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger Mødeoffentlighed Projektoffentlighed

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Såvel ansatte som borgere kan henvende sig til forvaltningen anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktdata.

Såvel ansatte som borgere kan henvende sig til forvaltningen anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktdata. Forslag til retningslinjer for henvendelser om ansattes og om kommunale leverandørers eventuelle strafbare forhold, grovere overtrædelser af lovgivning og interne retningslinjer Hvem kan henvende sig Såvel

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Brug din ytringsfrihed for borgernes skyld.

Brug din ytringsfrihed for borgernes skyld. Brug din ytringsfrihed for borgernes skyld. FTF Region Hovedstaden den 30. oktober 2012 v/ advokat Helle Hjorth Bentz Regelgrundlaget. Loyalitetspligt. Gode råd inden ytringen. FTF s undersøgelser. Regelgrundlaget.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed F O A f a g o g a r b e j d e SIG DET HØJT OG FAGLIGT Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed 1 Grundloven giver dig ytringsfrihed Den danske grundlov beskytter retten til at

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Tak for din henvendelse af 14. juli 2016, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 14. juli 2016, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør John Andersen, MB Dato 26.07.16 Sagsnr. 2016-0273858 Dokumentnr. 2016-0273858-6 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af 14. juli 2016, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere