Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald"

Transkript

1 1 af :46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2: /sbr Rådsmødet den 16. december Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt en interessentskabskontrakt, der medfører oprettelse af et joint venture, som på eksklusiv basis skal forestå fælles salg og markedsføring af parternes produkter på de danske konsumentmarkeder. De af kontrakten omfattede relevante markeder er konsumentmarkederne for stearinlys, duge, servietter og engangsservice i Danmark. Konsumentmarkederne omfatter navnlig salg gennem dagligvarehandelen. Parterne er potentielle - men ikke aktuelle - konkurrenter på stearinlysmarkedet. På de øvrige markeder er parterne ikke konkurrenter. Parterne er klart største udbydere på deres respektive produktmarkeder. Aftalen medfører samlet set at de potentielle konkurrenters konkurrencemuligheder indskrænkes, idet Duni og Asp, der konkurrerer på de øvrige europæiske stearinlysmarkeder, fraskriver sig retten til at konkurrere på det danske konsumentmarked for stearinlys. Aftalen kan således medvirke til at cementere parternes position samt begrænse konkurrencen på det danske konsumentmarked for stearinlys, ikke mindst i et dynamisk perspektiv. Selve aftalen er derfor omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6. Aftalen indeholder desuden konkurrencebegrænsende bestemmelser om eksklusivt samarbejde og vetoret over for markedsføring af nye produkter. Aftalen kan ikke meddeles individuel fritagelse, idet de omkostningsreduktioner og effektivitetsgevinster som aftalen kan medføre, ikke opvejer omkostningerne ved aftalen, herunder specielt begrænsningen af den fri konkurrence, samt det forhold at aftalen giver parterne indgående kendskab til en potentiel konkurrent. 2. Afgørelse Interessentskabskontrakten, der omhandler fælles salg og markedsføring, er konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens 6, kan ikke meddeles ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, og kan ikke fritages, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1. Der lægges i den forbindelse særlig vægt på at parterne er potentielle konkurrenter på det danske stearinlysmarked samt at aftalen kan medvirke til at cementere parternes positioner på de danske markeder. Duni A/S og Asp-Holmblad A/S påbydes at ophæve kontrakten, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1. Kontrakten skal være ophævet senest 25. marts Sagsfremstilling 3.1 Indledning Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har anmeldt deres indbyrdes aftale om salgs- og markedsføringssamarbejde med anmodning om ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært fritagelse efter 8, stk. 1. Aftalen er en interessentskabskontrakt der medfører oprettelsen af et joint venture (herefter interessentskabet). Interessentskabet skal - på eksklusiv basis - alene sikre fælles markedsføring og salg af parternes produkter på det danske marked. Interessentskabet bærer navnet Duni og Asp konsument I/S. Duni, der i Danmark hovedsageligt afsætter servietter og engangsservice, har siden 1976 varetaget salget af Asp-Holmblad s stearinlys på det danske marked. Dette samarbejde bliver videreført med den nye aftale, der blev indgået 30. oktober 1997, med ikrafttræden 1. januar 1998.

2 2 af :46 Begge parter i aftalen er producenter og aftalen er derfor horisontal. 3.2 Parterne Duni A/S er et datterselskab i Duni AB-koncernen, Sverige. Duni-koncernen er verdens største udbyder af produkter til borddækning: Servietter, duge og engangsservice. Derudover producerer koncernen stearinlys og emballage, bl.a. papir- og plastposer. Duni A/S står for salg og markedsføring af koncernens produkter på de danske markeder. Asp-Holmblad A/S er datterselskab i Liljeholmens Stearinfabrik AB, Sverige. Liljeholmenskoncernen er Europas største producent af stearinlys. Asp-Holmblad A/S fremstiller stearinlys til brug for salg på de europæiske markeder. 3.3 Interessentskabskontrakten Interessenter er Duni A/S og Asp-Holmblad A/S. Interessentskabet, Duni og ASP konsument I/S, skal på eksklusiv basis forestå markedsføring og salg af Duni AB-koncernens og Liljeholmens Stearinfabrik AB-koncernens produkter på konsumentmarkedet i Danmark. Interessentskabet ejes af interessenterne med 50 \% hver. Der er tale om oprettelsen af et joint venture, der skal varetage funktioner omkring salg og markedsføring for moderselskaberne. Til kontrakten er knyttet en sortimentsaftale, der angiver hvilke produkter, Duni hhv. Asp må levere til interessentskabet og dermed til det danske konsumentmarked. Ændringer i denne aftale kræver enighed mellem parterne. Afregningspriserne mellem interessentskabet og parterne skal svare til de priser, der anvendes indenfor de respektive koncerner. Interessentskabet skal sikre, at videresalg sker på samme vilkår, hvad enten der er tale om produkter fra Duni eller Liljeholmen. Asp-Holmblad og Duni deler de indirekte salgs- og markedsføringsomkostninger ved interessentskabet ligeligt mellem sig, med 50 \% til hver. De direkte, produktrelaterede markedsføringsomkostninger betales af den interessent, der leverer produktet. Indtjeningen ved salg af produkterne går til den part, der har leveret produktet. Parterne kan opsige kontrakten med et varsel på 12 måneder. 3.4 Det relevante marked Produktmarkedet De relevante produktmarkeder er markederne for stearinlys, servietter, duge samt engangsservice. Disse markeder må opfattes som særskilte produktmarkeder, idet der ikke er substitutionsmuligheder mellem de fire produkttyper. Samtidig findes der ikke på de danske markeder produkter der fuldt ud kan substituere hver af de fire produkttyper. Produkterne er til en vis grad komplementære, idet forbrugere på et marked må kunne forventes at efterspørge varer på de andre markeder Det geografiske marked Aftalen omfatter markedsføring og salg til det danske konsumentmarked. Det danske konsumentmarked adskiller sig ved at der sælges lys af andre kvaliteter, typer og antal farver end der gør i andre lande. Udbuddet på det danske marked er væsentligt større end i vore nabolande og køberne på konsumentmarkedet lægger vægt på et bredt sortiment. Duni og Asp Konsument I/S har således ca. 850 lysartikler på det danske marked, mens Liljeholmens Stearinfabrik AB sælger ca. 350 lysartikler på det svenske marked.

3 3 af :46 Priserne på det danske stearinlysmarked er ca. 25 \% lavere end på de øvrige skandinaviske markeder. Markedsføringsmæssigt tillægges det vægt, at duge og servietter matcher lys med hensyn til farver og mønstre. På konsumentmarkedet sker distributionen for 65 \% vedkommende direkte til kundernes centrallagre. De resterende 35 \% leveres direkte fra fabrikkerne til kunderne. Salgs- og markedsføringsvilkår aftales særskilt med hver enkelt kunde, da den største del af salget går til kunder med en betydelig omsætning. Omkring 65 \% af salget til konsumentmarkedet foregår ved licitation. Parternes største kunder er (for begges vedkommende): FDB, Supervib, Dansk Supermarked og Dagrofa. De relevante markeder kan således afgrænses til konsumentmarkederne for stearinlys, servietter, duge og engangsservice i Danmark. Indenfor de sidste fem år har én virksomhed startet salg af stearinlys i Danmark. 9 virksomheder har startet salg af servietter og/eller engangsservice i Danmark. Asp-Holmblad og Duni leverer herudover til specialhandlen. Specialhandelen er defineret som hoteller, restauranter og grossister m.v. uden for den egentlige dagligvarehandel. Interessentskabskontrakten omfatter ikke leverancer på dette marked. Specialmarkedet er kendetegnet ved, at sortimentet er væsentligt mindre end på konsumentmarkedet. Derudover er pakningsstørrelserne større til specialmarkedet end de er til konsumentmarkedet. Kvalitet og priser adskiller sig ikke væsentligt på de to markeder. Duni A/S sælger sine produkter til specialhandelen direkte til aftagerne, mens Asp-Holmblad sælger den overvejende del af sine produkter til specialhandelen via grossister. 3.5 Parternes stilling på de danske markeder Duni A/S resp. Asp-Holmblad A/S er klart største udbydere på deres respektive produktmarkeder. De respektive markeder er således kendetegnet ved at have én stor udbyder, hhv. Asp-Holmblad og Duni, samt flere mindre udbydere. Det er kun Duni-koncernen, der producerer duge, engangsservice og servietter. Duni markedsfører ikke stearinlys på det danske konsumentmarked og parterne er således kun direkte konkurrenter på det danske stearinlysmarked til specialhandelen. Parterne oplyser, at der ikke er særlige vanskeligheder forbundet med adgangen til de danske markeder. Duni-koncernen opkøbte for hhv. 16 og 9 år siden to lysfabrikker i Sverige og Norge. Parterne konkurrerer på de øvrige europæiske stearinlysmarkeder. Duni-koncernen er en forholdsvis stor aktør på det europæiske stearinlysmarked, hvor Duni-koncernens markedsandele specielt er høje på de nordeuropæiske markeder. På den baggrund må det konstateres at Duni, dels med sit kendskab til såvel det danske som de europæiske stearinlysmarkeder, dels med sin i forvejen omfattende stearinlysproduktion (herunder også til den danske specialhandel), relativt hurtigt ville kunne opstarte produktion og salg af stearinlys til det danske konsumentmarked, og at parterne derfor er potentielle konkurrenter på det danske stearinlysmarked. 4. Vurdering Begge parter i kontrakten udøver erhvervsvirksomhed, og er derfor omfattet af konkurrencelovens 2. Kontraktens parter har tilsammen en omsætning på over en mia. kr. og aftalen er derfor ikke

4 4 af :46 omfattet af undtagelsesbestemmelserne i konkurrencelovens 7. Parterne er ikke del af samme koncern, jf. konkurrencelovens 5. Aftalen er ikke omfattet af nogen gruppefritagelse, jf. konkurrencelovens 10 eller EU-fritagelse, jf. konkurrencelovens 4. Aftaler om joint ventures er som udgangspunkt omfattet af konkurrencelovens 6. Efter EU-konkurrencereglerne behandles visse joint ventures imidlertid efter reglerne om fusionskontrol. Såfremt et joint venture kan betegnes som "et selvstændigt fungerende joint venture" skal dette behandles efter reglerne om fusionskontrol. Et joint venture er ikke et selvstændigt fungerende joint venture, såfremt det hovedsageligt kun skal tage sig af distribution og salg af moderselskabernes produkter og således primært fungerer som et salgsagentur. Joint ventures der kun skal varetage hjælpefunktioner, som f.eks. salg og markedsføring, for moderselskaberne, opfattes altså efter Kommissionens meddelelse ikke som et selvstændigt fungerende joint venture, og skal derfor ikke behandles efter reglerne om fusionskontrol, men efter artikel 85. Aftalen om Duni og Asp konsument I/S omfatter alene salg og markedsføring og skal derfor behandles efter konkurrencelovens Vurdering i forhold til konkurrencelovens 6 Kontraktens punkt 5.1 fastslår at "Interessentskabet skal fra og med ikrafttrædelsesdagen på eksklusiv basis forestå markedsføringen og salget på konsumentmarkedet i Danmark af de af Duni AB-koncernens og Liljeholmens AB-koncernens produkter samt indkøbte produkter, der fremgår af bilag 1. Væsentlige ændringer i bilag 1 kræver enighed mellem Interessenterne" I kontraktens punkt 5.2 står "Duni AB-koncernen og Liljeholmens Stearinfabriks AB-koncernen er uberettigede til selv at markedsføre og sælge produkter til konsumentmarkedet i Danmark." Disse bestemmelser hindrer kontraktens parter i selv at vælge aftagere til parternes produkter. Samtidig hindrer bestemmelserne eventuelle aftagere i at henvende sig til producenterne enkeltvis med henblik på køb. Heri ligger en reel konkurrencebegrænsning, idet parterne afskæres fra selvstændigt og frit at indgå aftaler om salg og salgsbetingelser, herunder rabatter og andre gunstige handelsbetingelser. Bestemmelserne hindrer ligeledes parterne i selvstændigt at markedsføre deres produkter på det danske marked med henblik på at fremme salget. Af bilag 1 til aftalen fastlægges det sortiment som hver interessent via interessentskabet må afsætte på det danske marked. Duni s andel af sortimentet omfatter servietter, duge, tallerkener, glas, bægre, bestik, partyprodukter, hygiejne (skumvaskeklude mv.), rengøring, kage- og fadpapir samt tændstikker. Asp-Holmblad s andel af sortimentet omfatter stearinlys, lysmanchetter samt lystilbehør (klæbepuder, høvle, stager mv.) Det fremgår af bilaget at "Etablering af nye sortimenter skal godkendes af bestyrelsen, og resultatet skal deles ligeligt mellem parterne."

5 5 af :46 Fastlæggelse af på forhånd aftalte sortimenter kan hindre parterne i at søge at afsætte nye produkter på det danske marked. Med denne sortimentsaftale hindres Duni f.eks. i, med mindre selskabet bliver enige med Asp-Holmblad herom, at søge at afsætte stearinlys på det danske marked. En bestemmelse af denne type er derfor konkurrencebegrænsende. Dertil kommer, at aftaler om samarbejde om salg- og markedsføring mellem potentielle konkurrenter fører til en indskrænkning af parternes konkurrencemuligheder. Samarbejdet vil betyde, at parterne ikke står frit, men må tilpasse sig hinanden. Duni og Liljeholmen konkurrerer på de andre europæiske stearinlysmarkeder og på markedet for salg til specialhandelen i Danmark. Sådanne aftaler giver parterne viden om en potentiel konkurrent. Derudover er der tale om to virksomheder, der indtager en dominerende stilling på hver deres produktmarkeder. Aftalen kan medføre en styrkelse af parternes i forvejen dominerende positioner på de danske markeder, ikke mindst for Asp-Holmblad, idet den giver virksomheden mulighed for at afskrive en potentiel konkurrent, samtidig med at Asp-Holmblad kan samordne sit udbud med Duni. Da produkterne samtidig til en vis grad er komplementære, vil det være svært for konkurrenter at matche parternes samordnede udbud. Dette kan være medvirkende til at skabe eller styrke koncentrationer i leverandørleddet, og dermed på sigt mindske konkurrencen på markederne. Det skal anføres, at Duni-koncernen ikke har fundet anledning til at markedsføre stearinlys på det danske konsumentmarked tidligere uanset at man har ejet de to lysfabrikker i mange år. Det ændrer imidlertid ikke ved det forhold, at Duni relativt enkelt ville kunne påbegynde markedsføring nu ud fra det eksisterende produktionsanlæg, eventuelt med tilkøb af fremmede produkter. Aftalen kan således samlet set medvirke til at cementere parternes positioner samt begrænse konkurrencen på de danske markeder, ikke mindst set i et dynamisk perspektiv. Aftalen er derfor konkurrencebegrænsende og i strid med konkurrencelovens 6 og der kan ikke gives en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9. Parterne har under forhandlinger med styrelsen tilbudt at ophæve bestemmelserne omkring eksklusivitet, samt at ophæve sortimentsaftalen, således at parterne står frit m.h.t. at vælge sortiment, blot de nye sortimenter ikke fører til at man afgørende ændrer interessentskabets sortiment, således at man f.eks. begynder at sælge sodavand eller kaffe. Disse ændringer vil ikke blive vurderet nærmere, men omtales kort afslutningsvis. 4.2 Muligheder for fritagelse efter konkurrencelovens 8 Den samlede aftale skal vurderes med henblik på at give individuel fritagelse. Fritagelse for aftalen forudsætter, at alle 4 betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 1: Parterne fremhæver at aftalen styrker effektiviteten af distributionen af duge, servietter, engangsservice og stearinlys til de danske markeder. Det påpeges desuden at det ville være omkostningskrævende og tage lang tid for Asp-Holmblad at opbygge sin egen salgsorganisation. Derudover ville Duni s salgsomkostninger stige, hvis Duni skulle have sin egen salgsorganisation. Styrelsen er enig i at fælles salg og markedsføring (kontraktens pkt. 5.1) kan medføre omkostningsreduktioner og effektivitetsgevinster. Disse fordele fremkommer dog på bekostning af den fri konkurrence. Salgssamarbejdet begrænser selvstændige initiativer og forudsætter en

6 6 af :46 samordning af de potentielle konkurrenters adfærd. Derudover giver det parterne indgående kendskab til en potentiel konkurrent. På den baggrund finder styrelsen, at fordelene ved aftalen ikke opvejer de uheldige virkninger aftalen kan have, herunder specielt i et dynamisk perspektiv. Efter styrelsens vurdering sikrer sortimentsaftalen (kontraktens pkt. 5.1 og bilag 1) ikke effektivitets- eller omkostningsgevinster. Aftalen kan sikre at parterne kan koordinere deres sortimenter. Denne fordel kan imidlertid ikke opveje de ulemper, der er forbundet med, at parterne ikke selvstændigt kan markedsføre nye produkter på de danske konsumentmarkeder med mindre de er enige. Derimod kan aftalen virke som en markedsopdeling og hindre udbudsdynamik og konkurrence på de danske markeder og dermed på sigt sænke effektiviteten. 8, stk. 1, nr. 2: Parterne finder, at de sparede omkostninger muliggør lavere priser til aftagerne. Priserne i Danmark såvel i grossistleddet som til forbrugerne er ca. 25 \% lavere end i de øvrige skandinaviske lande. Derudover muliggør samarbejdet større udbud og bedre leveringsdækning til det danske marked. Endelig sikres et varieret og matchende udbud af stearinlys, servietter og engangsservice. Styrelsen skal hertil anføre, at der ikke i aftalen er indbygget mekanismer, der sikrer lavere priser til aftagerne. Dette kombineret med Duni s og Asp-Holmblad s store markedsandele på de relevante produktmarkeder gør, at der ikke er noget konkurrencemæssigt pres, der sikrer at en rimelig andel af eventuelle prisfordele ved aftalen tilfalder forbrugerne. Aftalen kan medføre at forbrugerne får et matchende og varieret udbud, idet parterne får mulighed for at samordne farver og mønstre på lys, servietter, duge og engangsservice. På den anden side begrænser sortimentsaftalen parternes muligheder for at præsentere nye produkter på det danske marked. Der er fortsat mulighed for produktinnovationer indenfor det bestående sortiment, men nye produkttyper kan ikke markedsføres uden bestyrelsens accept. Dette kan hindre fremkomsten af nye produkter på de danske markeder, til skade for forbrugeren. 8, stk. 1, nr. 3: Parterne påpeger, at eksklusiviteten udgør et naturligt led i samarbejdet, idet den sikrer, at det fælles salgssamarbejde udnyttes bedst muligt. Det pointeres endvidere, at der fortsat er mulighed for parallelimport til de danske markeder. Styrelsen finder som anført ikke at aftalen samlet bedømt medfører fordele som anført i konkurrencelovens 8, stk. 1. Allerede af den grund er denne betingelse ikke opfyldt. Dertil kommer, at bestemmelsen om eksklusivitet ikke er nødvendig for at opnå de fordele parterne nævner. Uden eksklusiviteten ville man kunne opnå samme fordele ved aftalen som ellers, samtidig med at parterne ikke blev afskåret fra selvstændigt at udnytte gunstige afsætningsmuligheder. I den forbindelse erindres om, at afsætning navnlig sker til dagligvarekæderne, der har egne centrallagre og selvstændig markedsføring. Tilsvarende ville bortfald af sortimentsaftalen ikke berøre de nævnte fordele men åbne nye muligheder. 8, stk. 1, nr. 4: Der er ikke i aftalen bestemmelser, der giver parterne muligheder for at udelukke konkurrencen på de danske markeder. 4.3 Parternes forslag Parternes mundtlige forslag om at slette eksklusivbestemmelserne og lempe sortimentsaftalen vil ikke ændre ved det forhold, at der er tale om et salgs- og markedsføringssamarbejde mellem potentielle konkurrenter, der er konkurrencebegrænsende og ikke kan fritages. 4.4 Konklusion

7 7 af :46 Aftalen er konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens 6, og kan ikke fritages, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1. Duni A/S og Asp-Holmblad A/S påbydes at ophæve aftalen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16 stk. 1, nr. 1. (27/1-99) Udsættelse til ophævelse af samarbejde

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen

Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen Rådsmødet d. 27. oktober 1999 1. Resumé Den 29. og 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen 14 anmeldelser af aftaler om samarbejde inden for asfaltproduktion og asfaltarbejde.

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Carlsbergs fadølsforhandler- og forhandleraftaler 1

Carlsbergs fadølsforhandler- og forhandleraftaler 1 Carlsbergs fadølsforhandler- og forhandleraftaler 1 Journal nr.3:1120-0388-52/mlp/fødevarer og Finans Rådsmødet den 31. oktober 2001 Resumé 1. Carlsberg har anmeldt sin fadølsforhandleraftale (grossist

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet

2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet 2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. januar 2003 i sag j.nr. 01-234.556 Arla Foods Amba (advokat Erik Bertelsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

Salgskontoret A/S De Forenede Teglværker

Salgskontoret A/S De Forenede Teglværker 1 af 9 06-08-2012 13:34 Salgskontoret A/S De Forenede Teglværker Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé A/S De Forenede Teglværker, der er salgskontor for 9 selvstændige teglværker, har anmeldt vedtægterne

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r

Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r 1 af 12 Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende remail Journal nr 2:8032-500/pr/fødevarer og finans Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Post Danmark har den 26. juni 1998 anmeldt

Læs mere

2001-04-25: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. mod Konkurrencerådet

2001-04-25: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. mod Konkurrencerådet 2001-04-25: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. april 2001 i nedennævnte sager: 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen

Læs mere