Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet"

Transkript

1 Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Et projekt og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers, Skive og Viborg Kommuner i samarbejde med MarselisborgCentret

2 Rehabilitering hos borgere med kræft Et projekt og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune i samarbejde med MarselisborgCentret Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Udgiver: MarselisborgCentret 2009 Hovedforfatter: Bjarne Rose Hjortbak, MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Korrektur og opsætning: Inger Hornbech, MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Forsidefoto: Forsidebilledet af en mark med solsikker symboliserer glæde og livsmod hos mennesket også når der er tale om kræft. Solsikken har form som solen, gror og rummer liv samt følger solen og dermed lysets retning. Rehabilitering ved kræft kan sammenlignes med en bevægelse mod sundhed, styrke og livskraft. Copyright: MarselisborgCentret. Gengivelse af mindre uddrag med tydelig kildeangivelse er tilladt. Rekvirering: Publikationen kan, sammen med hovedrapporten og en sammenfatning fra projektet, downloads på MarselisborgCentrets hjemmeside, eller rekvireres hos: MarselisborgCentret P.P. Ørumsgade 11 Byg Århus C Tlf Fax Mail: Randers Kommune 2

3 Bilagsoversigt 1. Søgeprofil for litteratursøgning 2. Medlemmer af projektorganisationen 3. Oversigt over inkluderede hospitalsafdelinger 4. Vejledning til forløbskoordinatorerne 5. Arbejdsfastholdelsesprogram 6. Pjecer - information af borgere om projektet - information af professionelle (hospitaler og kommuner) om projektet - information af borgere om projektetik 7. Registrerede kræftformer hos inkluderede borgere 8. Basisskema 9. Interviewskema borgere 10. Interviewskema kontaktpersoner på hospitaler 3

4 Søgestrategi for søgning af litteratur BILAG 1: Kræft, egenomsorg og tidlig indsats Søgeprotokol Afgrænsninger af søgningen Denne søgning afgrænser sig til at omhandle de ti hyppigste kræftformer for henholdsvis mænd og kvinder (i alt 16 kræftformer). I denne sammenhæng er kræft set i forhold til egenomsorg, empowerment, patientuddannelse, patientoplevelse osv. I de databaser, hvor der forekommer rigtig meget litteratur indenfor dette område, er der yderlig søgt i forhold til tidlig indsats og afgrænset på publikationstyper (Clinical Trial, MetaAnalysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, Multicenter Study). I alle databaser, hvor det er muligt, er søgningen afgrænset i forhold til alder, således at det kun er litteratur omhandlende de 18 65årige, der indgår i søgningen. Derudover er søgningen afgrænset til at omfatte år 2000 til år Søgestrategi Der er søgt i følgende databaser: PubMed, EMBASE, PsychINFO, Cinahl, cochrane, SvedMed+, bibliotek.dk, sociological Abstract og AMED. Søgningerne er en kombination af Thesaurusstyret søgning og fritekstsøgning. Graden af Thesaurusstyring afhænger af, hvilke database der er søgt i. Nogle databaser har mange emneord inden for dette område, mens andre ingen har. Hvorledes søgningen er forløbet i de specifikke databaser er ikke medtaget her, men kan rekvireres på MarselisborgCentret.. Ud over denne systematiske litteratursøgning er der inkluderet en lang række øvrige kilder ud fra en vurdering af relevans i forhold til de belyste erfaringer og resultater. 4

5 Medlemmer af projektorganisationen BILAG 2: Styregruppen Styregruppens medlemmer har været: Interessent Herning Kommune Randers Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Region Midtjylland Kræftens Bekæmpelse Marselisborg Beskæftigelse, Kompetence & Viden MarselisborgCentret Ad hoc tilknyttet Repræsentant Vivi Altenburg, Afdelingsleder Bo Skovgaard, Sundhedschef senere afløst af Lene Jensen Eva Henriksen, Sundhedschef Poul Nyrup, Leder af dagpengeafdelingen Jette Lorenzen, Sekretariatsleder og souschef, Beskæftigelsesforvaltningen Eva Sejersdal Knudsen, Afd. Chef, Regionalt Sundhedssamarbejde Inger Johnsen, Konsulent, Rehabiliteringscenter Dallund Anne Tværsted, Udviklingschef (i perioden ind til ) Vivi Rolskov Jensen, Udviklingschef (fra ) Claus Vinther Nielsen (formand), Socialoverlæge, ph.d., afdelingsleder Bjarne Rose Hjortbak, Projekt og udviklingskonsulent Claus Løvschall, Konsulent, Center for Folkesundhed De ovennævnte medlemmer er de styregruppemedlemmer, der var medlem af styregruppen i afprøvnings og evalueringsfasen. På enkelte af posterne har der været udskiftninger blandt medlemmerne tidligere i projektforløbet. Styregruppen har haft ansvar for beslutninger af væsentlig karakter for projektets gennemførelse inden for projektets formål og den givne bevilling. Styregruppen har endvidere bidraget til det tværgående samarbejde i projektet og er ansvarlig for formidlingen af projektets resultater på fagligt og politisk niveau. Styregruppen har holdt møder ca. 4 gange om året i projektperioden. Projektledelsen Ledelsen af projektet har været varetaget af: Projektledelse Bjarne Rose Hjortbak Sygeplejerske og cand. scient. soc. projekt og udviklingskonsulent, MarselisborgCentret, Århus Claus Vinther Nielsen Socialoverlæge, ph.d. og afdelingsleder, MarselisborgCentret, Århus Opgave Projektlederen har varetager den overordnede udvikling af de tre indsatsområder, koordinering af projektet og evaluering med udarbejder rapport og konklusion. Formand for styregruppen. Overordnet ansvarlig for MarselisborgCentrets projektvirksomhed. I perioden har udviklingschef, antropolog Vivi Rolskov Jensen, Marselisborg Beskæftigelse, Kompetence & Viden i Århus været en del af projektledelsen, men er udtrådt heraf i forbindelse med ophævelsen af samarbejdsaftalen i starten af

6 Projektmedarbejdere Undervejs i projektet har en lang række projektmedarbejdere været involveret i udvikling og evaluering af erfaringerne fra projektet. Medarbejder på projektet Opgave / deltaget i Cand. Scient. Sand. Claus Løvschall, Center for Folkesundhed Kontorchef, MPH Kirsten Vinther Jensen, Center for Folkesundhed Antropolog, mag. art., ph.d. Inger Wittrup, Center for Folkesundhed Cand. Oecon. Lise Viskum Hansen, Center for Folkesundhed fratrådt projektet afløst af Datamanager, MPH Jacob Hjorth Antropolog, mag. art. Pia Løvschal Nielsen, Marselisborgcentret Sygeplejerske, MPH Susanne Hyldgaard, Marselisborgcentret Sygeplejerske, MPH Hanne Melchiorsen, Marselisborgcentret Udvikling af de tre indsatsområder og evalueringsdesign Kvalitative interviews Kvalitative interviews Databehandling Analyse af kvalitative data Rehabilitering Rapportskrivning Rapportskrivning (organisation) Sekretær Inger Hornbech, MarselisborgCentret Sekretær for styregruppen Kommunikationskonsulent, cand. mag. Søren Sander Rasmussen, Center for Folkesundhed Cand. Scient. Soc., Dokumentalist Lotte Groth Jensen, Center for Folkesundhed Sekretæropgaver i projektet Kommunikationsopgaver Pressekontakter Litteratursøgning Bibliotekar Ricard Aksel Vestergaard, MarselisborgCentret Biblioteksopgaver / litteratursøgning Her udover har mange diskussioner og kommentarer til projektets forløb og udformningen af rapporten fra gode kollegaer på MarselisborgCentret og projektets samarbejdspartnere bidraget positivt til projektets resultater og denne rapports udformning. Den tværkommunale projektgruppe Denne gruppe har fungeret som gruppe for erfaringsudveksling, koordinering og løbende planlægning samt styring af projektet i forhold til aftalte rammer og de deltagende aktører. Gruppen har bidraget til den faglige udvikling af projektets indhold og den enkelte koordinators kompetencer. Gruppen har endvidere været ansvarlig for sikring af et højt informationsniveau og ekstern formidling samt for den endelige afrapportering af projektets resultater. Den tværkommunale projektgruppes medlemmer har været: Interessent Repræsentant Herning Kommune Grethe Sørensen, Forløbskoordinator Randers Kommune Vibeke Dahl, Forløbskoordinator Skive Kommune Annie L. Larsen, Forløbskoordinator Viborg Kommune Lise Østermark, Forløbskoordinator (til ) Aase Bach Nielsen, Forløbskoordinator (fra ) Marselisborg C f. B V & K Vivi Rolskov Jensen, Udviklingschef Kræftens Bekæmpelse Bibi Kastens, Socialrådgiver Center for Folkesundhed Claus Løvschall, Projektmedarbejder 6

7 Den tværkommunale projektgruppe har haft møde ca. 1 gang om måneden, i perioder afgrænset til deltagelse af koordinatorgruppen og projektlederen. Lokale ressourcegrupper Der har i projektet været nedsat lokale ressourcegrupper, hvis opgave har været at sikre den kommunale forankring og fremdrift af projektet samt ydet støtte til den tværkommunale projektgruppe med kommunal opbakning, dialog og faglig sparring. Kommune Repræsentant Herning Kommune Bente Hjort, Ulla Nordskov og Anette Feldborg fra Jobcenter Herning Karen Jepsen, lægekonsulent, Herning Merete Pilgaard, Kræftens Bekæmpelse Peter Borup Sørensen, regionskonsulent, Kræftens Bekæmpelse Johannah Ildsvad Jensen, lokalformand, Kræftens Bekæmpelse Grethe Sørensen, forløbskoordinator, Herning Kommune Bjarne Rose Hjortbak, projekt og udviklingskonsulent, MarselisborgCentret Kommune Repræsentant Skive Kommune Gurli Lauersen, træningsområdet i Skive Kommune Aase Poulsen, sagsbehandler, Jobcenter Skive Anna Marie Hansen, lokalformand, Kræftens Bekæmpelse Inge Kirkeby, konsulent, Kræftens Bekæmpelse Annie Lyngholm Larsen, forløbskoordinator, Skive Kommune Bjarne Rose Hjortbak, projekt og udviklingskonsulent, MarselisborgCentret Kommune Repræsentant Randers Kommune Helge Hertz, leder af sygedagpengeafdelingen., Jobcenter Randers Finn Sørensen, virksomhedskonsulent, Jobcenter Randers Marianne Balsby, centerleder, Områdecenter Lindevænget, Randers Kirsten Andersen, afdelingssygeplejerske, Regionshospital Randers Ole Dallris, bestyrelsesmedlem, Kræftens Bekæmpelse Bibi Kastens, konsulent, Kræftens Bekæmpelse Elin Kristensen, konsulent, Kræftens Bekæmpelse Vibeke Dahl, forløbskoordinator, Randers Kommune Bjarne Rose Hjortbak, projekt og udviklingskonsulent, MarselisborgCentret Kommune Repræsentant Viborg Kommune Jette Lorentzen, sekretariatschef, Beskæftigelsesforvaltningen, Viborg Kommune Anne Marie Agerskov, driftsleder Klosterhaven Sygeplejerske Jonna Flarup, Medicinsk Dagafsnit M22, Regionshospital Viborg Niels Tylstrup, jobcenterchef, Jobcenter Viborg Inge Kirkeby, Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter Kirsten Scriver, socialrådgiver, Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter Birgit Andersen, bestyrelsesmedlem, Kræftens Bekæmpelse Elin Kristensen, Regionskonsulent, Kræftens Bekæmpelse Erik Lambertsen, lægekonsulent, Viborg Kommune Anne Lemcke, udviklingskonsulent, Beskæftigelsesforvaltningen, Viborg Kommune Aase Bach Nielsen, forløbskoordinator, Viborg Kommune Bjarne Rose Hjortbak, projekt og udviklingskonsulent, MarselisborgCentret 7

8 På møder i ressourcegrupperne har der ad hoc været deltagelse fra Claus Løvschall, Center for Folkesundhed, Vivi Rolskov Jensen, Marselisborg Center for Beskæftigelse, Viden og Kompetence samt Vibeke Dahl, forløbskoordinator, Randers Kommune. Vedrørende sammensætningen i grupperne har der været flere udskiftninger, der ikke beskrives her. Ressourcegrupperne har mødets 3 4 gange om året i projektperioden. 8

9 Samarbejdsrelationer i KOSAK-projektet Kommuner / Hospitaler / Hospitalsafdelinger BILAG 3: Nedenfor beskrives inkluderede hospitaler og hospitalsafdelinger / afsnit i KOSAK-projektet. Organiseret i.f.t. de fire projektkommuner. Afdelingerne / afsnittene er inkluderet i projektet efter inklusionskriterier beskrevet i projektstyringsdokument og vejledning. Herning Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Randers Kommune Hospitalsafdelinger Regionshospital Herning Hospitalsafdelinger Regionshospital Viborg Hospitalsafdelinger Regionshospital Skive Hospitalsafdelinger Regionshospital Randers Medicinsk dagafsnit B 1 Medicinsk afsnit B Kirurgisk afsnit A 1 og A 2 og amb. Kirurgisk afd. H Onkologisk afsnit og ambulatorium Afdelinger i Holstebro - kirurgisk afsnit K1 + amb. (bryst-kræft og mave-tarmkræft) - medicinsk afsnit M 2 og amb. (lungekræft) Onkologisk / hæmatologisk afsnit M 13-1 Medicinsk dagafsnit M 22 Medicinsk ambulatorium Organkirurgisk afd. K 05 Organkirurgisk dagafsnit Organkirurgisk ambulatorium Medicinsk dagafsnit M 2114 Medicinsk sengeafdeling M 2151 Medicinsk ambulatorium M 2311 Skive kommunes borgere behandles på Regionshospital Viborg, der består af afdelinger i Viborg, Skive og Kjellerup. Lungeklinikken, Daghospitalet Organkirurgisk afdeling A 6 B6 og C 6 Organkirurgisk ambulatorium Øre-næse-halsambulatoriet Onkologisk afdeling D Århus Sygehus (Landsdelsfunktion, bl.a. for de fire kommuners borgere) Hæmatologisk Afdeling Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Tage-Hansensgade 2 Vedr. onkologiske pt. fra Viborg, Skive og Randers diagnosticeres og behandles nogle af disse på Århus Sygehus, fx på Plastikkirurgisk ambulatorium Z og Onkologisk ambulatorium D. For nogle patienter vil der være tale om diagnostisering på hospital uden for kommunen, fx lunge- og brystkræftpatienter fra Herning Kommune, der diagnosticeres på hospitalsenheden i Holstebro. 9

10 Vejledning til forløbskoordinatorerne BILAG 4: PROJEKT KOSAK VEJLEDNING - KOMMUNAL KOORDINATORFUNKTION Et samarbejdsprojekt mellem Herning, Randers, Skive og Viborg kommuner samt MarselisborgCentret, Center for folkesundhed og Marselisborg Beskæftigelse, Kompetence & Viden om udvikling af indsatsen overfor kræftramte borgere i den erhvervsaktive alder. Udviklingsfunktionen, MarselisborgCentret Marselisborg - Beskæftigelse, Kompetence & Viden Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 10

11 Baggrund Sammenhængende patientforløb er et centralt tema i forbindelse med udarbejdelsen af de nye sundhedsaftaler mellem region og kommuner. I den generelle aftale for Region Midtjylland står der således: Formålet med at indgå sundhedsaftaler er at sikre, at borgere og patienter modtager en indsats, der bygger på et samarbejde mellem de involverede myndigheder. Indsatsen skal være sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter. 1 Den nye sundhedslov betyder, at indsatsen overfor borgere med et rehabiliteringsbehov samles i kommunerne, og at kommunerne får et medansvar for den patientrettede forebyggelse. Der er tale om nye opgave- og indsatsområder, hvorfor der er behov for at udvikle og afprøve metoder og indsatser, bl.a. i kræftrehabiliteringen. Når gruppen af kræftpatienter er udvalgt som målgruppe for dette projekt, har det baggrund i anbefalinger, bl.a. i Kræftplan II fra Sundhedsstyrelsen samt en række øvrige anbefalinger, især fra Kræftens Bekæmpelse. Herning Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune har et samlet befolkningsgrundlag på cirka borgere, og de udgør omkring 25 procent af befolkningen i Region Midtjylland. De fire kommuner står over for en række nye udfordringer og opgaver på sundhedsområdet herunder udviklingen af rehabiliteringsindsatsen over for borgere, der rammes af kræft. De fire kommuner har et fælles ønske om at udvikle og afprøve metoder og indsatser, der sigter mod en tidlig og forebyggende indsats, der aktivt inddrager borgernes egne ressourcer, som skaber sammenhæng, koordination og ressourceoptimalt samarbejde mellem alle aktørerne, og som inddrager arbejdspladsfastholdelsesperspektivet for borgere i den erhvervsaktive alder. Rammebeskrivelse Den overordnede model for forløbskoordinering og rehabiliteringsindsatsen (-pakker) i projekt KOSAK er vist i fig. 1. Det er nævnt i projektbeskrivelsen til projekt KOSAK 2, at koordinatorfunktionen skal bidrage til at skabe sammenhæng og koordination på tværs af de kommunale serviceområder og sikre samarbejde og koordination med henholdsvis sygehus, praktiserende læge og borger omkring den enkelte borgers behandlingsog rehabiliteringsforløb. Koordinatorfunktionen bliver endvidere omdrejningspunktet for, sammen med borgeren, at identificere behov for rehabilitering og formidle kontakt hertil. Det vil i mange situationer også være forløbskoordinatoren, der følger op på udviklingen i borgerens behov for rehabilitering. Løbende evaluering (basisoplysninger, føre logbog o.a.) Løbende tilpasning (henvisningsform, samarbejdsrelationer, tilbud) Forløbs- Henvisning Basisdel (samtaler, koordination, opfølgning) Afslutning/Opfølgning koordinering Samlet evaluering Indhold forløb tema (eksempler) Fysisk træning Samtaler Jobfastholdelse Figur 1. Overordnet model for forløbskoordinering i projekt KOSAK. Denne vejledning er udviklet som et redskab for forløbskoordinatorerne til at varetage funktionen som forløbskoordinator i KOSAK-projektet over for de borgere, der ønsker at modtage tilbud om at indgå i det ovenfor skitserede tilbud om rehabiliteringsforløb

12 Vejledningen er udviklet i tæt samarbejde mellem projektledelse, kommuner og forløbskoordinatorer i projekt KOSAK 3, samt via interviews/fokusgruppeinterviews med repræsentanter for de praktiserende læger, sygehus/kræftafdeling, Kræftens Bekæmpelse, borgere og kommuner med henblik på at indhente fag-professionelles/borgernes anbefalinger til den forebyggende indsats indhold, opgaver og arbejdsfordeling. Vejledningen ændres løbende efter anbefalinger fra Den tværkommunale projektgruppe i forhold til de erfaringer, der indhentes i kommunerne undervejs i afprøvningsfasen. I forbindelse med henvisning og indledning af forløbskoordinering bør borgerens funktionsevne beskrives mhp. udarbejdelse af en rehabiliteringsplan, koordinering og evaluering. For at skabe ensartede rammer er det besluttet, at borgerens funktionsevne beskrives via en fælles begrebsramme kaldet International Classification of Functionality, eller International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF). Begrundelsen for valget af ICF er, at denne begrebsramme anskuer funktionsevne i et bredt og dynamisk perspektiv. Gennem anvendelsen ICF er det hensigten at flytte fokus fra borgerens sygdom og helbredelse til også at omfatte andre dele af tilværelsen, som har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet, og hermed sigte mod en helhedsorienteret beskrivelse af behov for / tilbud om rehabilitering. Formålet med anvendelsen af ICF er dermed, at tilbyde en overordnet begrebsramme til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i relation til helbredstilstande. 4 I figur 2 på næste side er hovedelementerne i ICF illustreret. Helbredstilstand Krop Aktivitet Deltagelse Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Figur 2. Overordnet model for ICF som referenceramme i projektet. Diagrammet viser, at en persons funktionsevne inden for en komponent, er bestemt af et komplekst og dynamisk samspil mellem kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse, omgivelsesfaktorer og personlige faktorer. Formål med projektet Med afsæt i projektansøgningens overordnede formål tager dette projekt om kommunalt samarbejde om kræftrehabilitering sigte på:

13 Gennem en tidlig indsats og koordinering at styrke borgere med en kræftsygdom til en bedre egenomsorg, og således give borgeren mulighed for i videst muligt omfang at opretholde sit hverdagsliv og for visse grupper bevare arbejdsevnen, så udstødelse fra arbejdsmarkedet undgås. At afprøve en ny funktion for en kommunal forankret koordinatorfunktion, som består i at kommunen indtager en ny og koordinerende rolle i det tidlige sygdomsforløb, i samarbejde med den henviste borger og sygehusafdelingen samt andre relevante samarbejdspartnere, fx den praktiserende læge. At belyse, hvorvidt konceptet/indsatsen kan accepteres af de involverede interessenter og muligheder for at implementere konceptet i praksis i forlængelse af projektforløbet. Dette gøres via interview/spørgeskema til interessenter, herunder borgeren for blandt andet at belyse samarbejdsrelationer og kommunikationsforhold. At belyse om den valgte organisering af indsatsen er hensigtsmæssig samt hvilke barrierer, der evt. optræder i forløbet. Der er således tale om et projekt, der ud fra en systematisk tilrettelæggelse og evaluering af erfaringerne med projektets indsatsområder tager sigte på udvikling af praksis her i forhold til rehabilitering af nydiagnosticerede, erhvervsaktive borgere med kræft. Målgruppe og hospitalsenheder De borgere (patienter), der inkluderes i projektet er følgende: Borgere / patienter Være bosiddende i Herning Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune eller Viborg Kommune Være henvist fra et regionshospital i Herning Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune eller Viborg Kommune Borgere i den erhvervsaktive alder (18-64 år) - med eller uden arbejde Nydiagnosticeret for en kræftsygdom Får stillet / formidlet diagnosen på en udvalgt hospitalsafdeling Uafhængigt af, om patienten kommer i behandling på en af de udvalgte hospitalsafdelinger Alle kræftformer på de inkluderede hospitalsafdelinger De afdelinger, der inkluderes i projektforløbet, er inkluderet ud fra følgende kriterier: Hospitaler: Afdelinger / afsnit Hospitaler billigende i/har optageområde for borgere i Herning Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune Specialiserede afdelinger for kræftlidelser (onkologisk afdeling) sengeafdeling og/eller ambulatorium Medicinske og kirurgiske afdelinger med diagnostik af kræftsygdomme min. 10 pt. pr. år i flow 5 mellem kommune og hospital Alle kræftformer på de inkluderede hospitalsafdelinger Der søges inkluderet 10 borgere (patienter) fra hver af de fire kommuner inden for de første 4 uger af afprøvningsfasen ( ). Herefter inkluderes patienter fortløbende i afprøvningsperioden til Efter tal fra Datamanagementenheden, Center for Folkesundhed i samarbejde med Udviklingsfunktionen, MarselisborgCentret og beskriver flow mellem kommuner og kræftramte borgeres 1. kontakt til sygehusvæsenet febr. dec. i 2005 (aldersgruppen år) 13

14 Der henvises til bilag 1 for en mere konkret beskrivelse af de involverede hospitalsafdelinger. Baggrund for vejledning Opbygningen og den organisatoriske indretning af koordinatorfunktionen er forskellig i kommunerne, ligesom de personer der er tilknyttet funktionen, har forskellig baggrund. Vejledningen benyttes som ramme for den indsats, der ydes overfor den kræftramte borger, hvor den konkrete udfoldelse af funktionen tilpasses den enkelte koordinator og de lokale forhold. Vejledningen skal således muliggøre en nogenlunde ensartet og ensrettet rehabiliteringsforløb af borgere med kræft. Dette bedrer mulighederne for at evaluere projektet og vurdere de faktorer, der påvirker effekten af indsatsen. I figur 1 (side 4) vises den overordnede model for koordinationsforløbet samt delelementer i forløbet. I afsnit 5-8 gives en detaljeret beskrivelse af forløbsindhold samt den ledsagende koordination. Vejledningen understøttes af en række bilag, der rummer redskaber til brug for gennemførelsen af koordinatorfunktionen, herunder registrering af data til brug for den efterfølgende evaluering af projektet resultater. Det kan i forbindelse med en evaluering være svært at adskille forløbskoordinering og rehabiliteringspakken fra hinanden, da indsatserne i høj grad er integrerede i hinanden, og givne effekter kan være vanskelige at tilskrive den ene eller anden indsats. Der er udarbejdet særskilt dokument til brug for planlægning og gennemførelse af evaluering af projektet. Formål med vejledningen er: At koordinatorerne kender rammerne, og har de nødvendige redskaber for koordinering i det tidlige rehabiliteringsforløb for den kræftramte borger. At kunne sikre et ensartet basisprogram i de deltagende kommuner, således at borgere i de fire kommuner modtager samme ydelse med forløbskoordinering og de lokale kerneydelser, som dette inkluderer. Gennem en vis standardisering af forløbene via en vejledning, forbedrer det mulighederne for at evaluere og vurdere formålene med projektet. Koordinatorfunktionens basisdel Koordinatorfunktionens basisdel beskriver det indhold, samt den vejledning og information der som et minimum bør være indeholdt i et rehabiliteringsforløb i kommunen. Af hensyn til evalueringen af projektets resultater er det vigtigt, at de overordnede rammer for koordinering og basisdel er ensartet i alle kommunerne. Det er desuden væsentligt, at der i rammen indgår en opgavefordeling som følges af koordinatorfunktionen, således at fastholdelse, vejledning og koordination ikke tabes. Indholdet af rehabiliteringspakkerne vil derimod være forskelligt i de 4 kommuner. Minimumskravene kan dog ikke hindre borgeren i på ethvert tidspunkt at anmode om at udgå af projektet, hvormed forløbet afsluttes og borgerens data, hvis dette ønskes, slettes. Årsagen til afslutning af forløb skal dokumenteres af koordinator. Forløbskoordineringen tager udgangspunkt i en aftalt samarbejdsmodel mellem de involverede hospitaler /afdelinger og de 4 projektkommuner - beskrevet i bilag 2. Forløbskoordinatorens ansvar og opgaver er beskrevet i bilag 3. Basisdel I figur 3 nedenfor er en oversigt over forløbet i basisdelen af forløbskoordineringen beskrevet. 14

15 Basisdel (samtaler, koordination, opfølgning) Uge 1. Ved henvisning 1 : indenfor 1 uge rettes kontakt til borger mhp. første samtale. Uge 2. Indenfor 2 uger: første samtale med borger. Henvisning til/ samtale med sygedagpengevejleder Uge 3. Indenfor 3 uger: udarbejdet handlingsplan Uge 6. 6-ugers opfølgning omkring iværksatte aktiviteter og fremtidige behov evt. nye aktiviteter og revision af handlingsplan Uge 12 og frem 3 og 6 måneders opfølgning 1) Henvisning kan også være som henvendelse fra borgeren selv eller fra hospitalsafdeling Figur 3. Oversigt over basisdelen (jf. figur 1) samt anbefalede minimumskrav til koordination Fokus i dette projekt er for det første borgeren og dennes behov for rehabilitering, for det andet en tidlig indsats. Derfor skal forløbskoordineringen altid tage hensyn til borgerens individuelle ønsker og situation samtidigt med, at den tidlige indsats fastholdes. Det vil kunne betyde at der kan være behov for afvigelser i.f.t. ovenstående. Eventuelle afvigelser dokumenteres af forløbskoordinator i logbogen. Uddybning af basisdelen Forløbskoordinering og tilbud om rehabilitering finder sted efter følgende rammer: Uge Opgaver og indhold 1 Etablering af kontakt: Kommunen modtager henvisning på borger fra hospitalsafdelingen, jfr. samarbejdsmodellen bilag 2. Borgeren vælger evt. selv at henvende sig til koordinator. Ved henvisning fra hospitalsafdeling oplyser afdelingen om navn og telefonnummer samt accept fra borgeren om, at blive ringet op af koordinator. Denne første kontakt kan føre frem til - aftale om tidspunkt for indledende samtale - afslag om tilbud om støtte til koordinering / rehabiliteringsydelser fra kommunen. Sted for den første kontakt/samtale kan være individuelt tilrettelagt ift. borgeren og lokale aftaler (fx hospitalet, kommunen, borgerens hjem). Koordinator opretter borgeren i database og udfylder basisskema på borgeren (bilag 4). Kommunen dokumenterer i egne systemer efter kommunens gældende praksis. Ved behov for yderligere oplysninger fra hospitalsafdelingen kontakter koordinator hospitalet (samtykkeerklæring fra borgeren skal foreligge bilag 5). 2 Første samtale med borgeren: Forløbskoordinatoren beskriver sin rolle i borgerens rehabiliteringsforløb således, at borgeren ved, hvad denne kan forvente af koordinator og rehabiliteringsmuligheder. Der følges evt. op på basisskema med dokumentation af manglende eller yderligere relevante oplysninger. Beskrivelse af borgerens funktionsniveau og handleplan (individniveau) indledes (bilag 6). Logbog (overordnet niveau) føres af koordinator løbende (bilag 7). Alle væsentlige, over- 15

16 ordnede beslutninger anføres i logbogen. Organisatoriske overvejelser og eventuelle barrierer beskrives ligeledes i logbogen, således at dette kan benyttes i en senere evaluering. Tilbuddet om rehabilitering vurderes og justeres løbende i.f.t. borgerens individuelle behov og vanskeligheder i hverdagslivet. Der udformes notat til orientering for borgerens praktiserende læge (bilag 8). Dette følges op ved afslutning af forløb. Kopi af notat sendes til relevante hospitalsafdelinger primært afdelingen der står for opfølgning af behandlingen, hvilket fremmer sammenhængen i forløbet. 2 Jobfastholdelse: Forløbskoordinator orienterer/henviser evt. borgeren til sygedagpengevejleder m.h.p. samtale om job og gennemførelse af jobfastholdelsesprogram. 3 Handleplan: Forløbskoordinator færdiggør handleplanen (jf. bilag 6) sammen med borgeren og aftaler med tværfaglige/tværsektorielle samarbejdspartnere. Det anbefales, at føre skemaet til registrering af funktionsevne, handleplan o.a. i overensstemmelse med de retningslinier der er beskrevet under bilag 6. Kopi af handleplan udleveres til borgeren, hvis denne har ønske herom. Det er væsentligt, at anledning til iværksatte aftaler/aktiviteter/ handlinger kan følges igennem skemaet og at alt er dateret. Forløbet bør i høj grad være styret af borgerens behov og tilrettes fleksibelt og individuelt. 6, 12 og > Løbende opfølgning: Forløbskoordinator følger op på handleplan, samtaler, aftaler og aktiviteter i.f.t. borgerens rehabiliteringsforløb og tilstand. Ud over disse elementer vil basisdelen indeholde håndtering af opgaver relateret til evaluering af projektet, fx information af borgeren om spørgeskema og interview. Der henvises til særskilt dokument vedr. evaluering af projektet. Rehabiliteringspakken Rehabiliteringspakkens [begrebet rehabiliteringspakken blev senere omdefineret til rehabiliteringsindsatser] indsatsområder/temaer er i nærværende vejledning tænkt som delelementer der kan afprøves i forløbet altså de rehabiliteringspakker, der kan tilbydes udover basispakken. Indsatsområderne/temaerne er vejledende og beskriver nogle af de forhold, der gør sig gældende for indsatsen. Der foreligger således ikke en valideret og udtømmende beskrivelse af indsatsområderne/temaerne, men beskrivelsen er tænkt som en hjælp til at komme i gang med de for borgeren væsentlige aktiviteter. Beskrivelsen af rehabiliteringspakkens indsatsområder / temaer er opbygget efter hovedelementerne i ICF-referencerammen. Under hvert indsatsområde / tema anføres idéer, forslag og evt. en beskrivelse i forhold til de enkelte indsatser. Litteraturen og de interview, som er afviklet forud for afprøvningsfasen, danner baggrund for de enkelte indsatstyper. Der henvises primært til Kræftpatientens verden 6 som er publiceret af Kræftens Bekæmpelse, Kræftplan II fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 7 og Rehabilitering af kræftpatienter udgivet af Amtsrådsforeningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i april Under hvert enkelt tema anføres desuden eksempler på tilbud der er gældende/aktuelle i én eller flere projektkommuner offentlige som private. Samme tilbud kan være anført under flere temaer. Detaljeret beskrivelse af tilbuddene for hver kommune er anført i bilag 9 - I-IV Kræftpatientens Verden, Grønvold et al., Kræftens Bekæmpelse,

17 Rehabiliteringsindsatsen tager således afsæt i den enkelte kommunens nuværende aktiviteter. Undervejs i projektforløbet eller i forlængelse at projektet kan der evt. opstå grundlag for at etablere relevante nye aktiviteter eller opbygning af kontakter til relevante institutioner. I tabel nedenfor er vist temaer, som forløbskoordinatoren kan tage op med borgerne. Temaerne tager bl.a. udgangspunkt i førnævnte referencer, og inkluderer elementer fra de somatiske, psykologiske, sociale, erhvervsmæssige og materielle niveauer 9. Temaerne er beskrevet efter ICF som referenceramme. Tabel 1.1. Kroppens funktioner og anatomi Beskrivelse af tema / indsatsområde Tilbud i kommunerne (eksempler) Helbred / sygdom: Borger med nydiagnosticeret kræftsygdom Tema 1: Sygdomsforståelse - om sygdommen, behandlingsmuligheder, bivirkninger og senfølger af sygdom / behandling Opfølgningssamtale på hospitalet / egen læge Samtale-/selvhjælpsgruppe Kræftens Bekæmpelse Funktionsevne Kroppens funktioner og anatomi Tema 2: Symptomer og bivirkninger af sygdommen og behandlingen - fx træthed, forringet seksualliv, vægttab, kvalme, diarre, inkontinens, forstoppelse, smerter, nedsat hukommelse/koncentration, påvirkede sanser Tema 3: Kostrådgivning med henblik på sundhedsfremme, forebyggelse af vægttab og betydning for behandlingen Tema 4: Psykisk(mental) funktion, herunder støtte og hjælp til mestring fx af følelser af tab, ændret kropsidentitet, seksualitet, tab af kontrol Opfølgningssamtale på hospitalet / egen læge Motion / fysisk træning Henvisning til ergoterapeut eller fysioterapeut Hjemmesygepleje Kurser i sminkning /look-goodfeel-better Samtale-/selvhjælpsgruppe Kræftens Bekæmpelse Hospital / egen læge Diætist Selvhjælpsgruppe Henvisning til psykolog Hjemmesygepleje Samtale med præst Oplyse om praktiserende psykolog Tema 5: Vurdering og valg af behandling - forståelse for hvad der sker, hvilke aktiviteter der kan iværksættes samt strategier til at mestre situationen Hospital / egen læge Kræftens Bekæmpelse I Rehabilitering for kræftpatienter er der fra side 25 ff. beskrevet diagnosespecifik rehabiliteringsindsats 10 - især i forhold til det somatiske eller kropslige niveau. Oversigterne giver et godt indblik i de behov, borgerne indenfor forskellige kræftdiagnoser måtte have

18 Tabel 1.2 Aktivitet og deltagelse Beskrivelse af tema / indsatsområde Tilbud i kommunerne (eksempler) Funktionsevne Aktivitet og deltagelse Tema 6: Fysisk aktivitet, muskelafspænding o.l. Tema 7: Aktiv / deltagelse i eget sygdomsforløb, herunder anerkendelse, forståelse og ligeværdig kommunikation Motions- og træningstilbud - fx svømning, gymnastik Henvisning til fysioterapeut Motion på recept Temaaftner - evt. for særlige grupper / aldersgrupper Patientundervisning - for indlagte / ambulante pt. Tabel 1.3 Omgivelsesfaktorer og personlige faktorer Beskrivelse af tema / indsatsområde Tilbud i kommunerne (eksempler) Tema 8: Kontakt til hospitalet - fx vedr. behandling, kontrol, ventetid, kontaktperson Samtaler / opfølgning på hospitalet Tema 9: Kontakt til egen læge Samtaler / opfølgning hos egen læge Kontekstuelle faktorer Omgivelsesfaktorer Tema 10: Information og støtte fra patient foreninger, fx - Kræftens Bekæmpelse - specifikke patientforeninger Tema 11: Arbejdsfastholdelse Lokale grupper / kontaktpersoner Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Pension Kontanthjælp Samtale om at komme tilbage til jobbet Virksomhedsbesøg Personlig assistance og mentor Arbejdsredskaber Tema 12: Støttemuligheder og sociale rettigheder Bevilling af rehabiliteringsophold Pension Enkeltydelser Rådgivning og vejledning Tema 13: Støtte til personlige og praktiske opgaver i hjemmet samt hjælpemidler Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Hjælpemidler 18

19 Beskrivelse af tema / indsatsområde Tema 14: Støtte til forebyggende foranstaltninger, fx rygestop Tilbud i kommunerne (eksempler) Rygestopkursus Patientskoler Kontekstuelle faktorer Omgivelsesfaktorer (fortsat) Tema 15: Fastholdelse af job - herunder samspil / kommunikation / rummelighed på arbejdspladsen Tema 16: Patientforeninger og rådgivning Tema 17: Rigtig brug af medicin - vejledning / rådgivning /støtte Tema 18: Brug af alternativ behandling - fx brug af alternativ behandling / vejledning / støtte / information Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Pension Kontanthjælp Samtale om at komme tilbage til jobbet Virksomhedsbesøg Kommunale sundhedscentre (bred vifte af tilbud / aktiviteter) Private foreninger for forskellige grupper af kræftsyge - fx PRO- PA, COPA, Kræftens Bekæmpelse Telefonrådgivning (patientforeninger) Hospital / egen læge Hjemmesygepleje Vejledning på apotek Støtte / råd / vejledning Kræftens Bekæmpelse - Buen Personlige faktorer Tema 19: Økonomiske forhold og muligheder for hjælp Tema 20: Om at komme tilbage til hverdagen - fx behov for psykisk støtte og ny rolle med sygdom Tema 21: Familien, evt. børn og venner - fx netværkets reaktion / håndtering af situationen og støtte hertil Sygemelding (hel / delvis) Kommunal sagsbehandler Borgerens pengeinstitut Fagforening / pensionskasse Borgerens forsikringsselskab Samtalegrupper Patientforeninger Samtalegrupper for pårørende Samtalegrupper for børn med en syg forælder Sorggrupper Tabel 1. Oversigt over temaer, som borgeren kan have vanskeligheder inden for, og eksempler på tilbud og henvisningsmuligheder. Oversigten er ikke udtømmende og vil blive opdateret ved ændringer eller tilføjelser. For alle temaer gælder det, at borgeren kan bringe disse temaer op ved henvendelse til/samtale med forløbskoordinatoren. Koordinator vil også kunne være aktivt opsøgende ift. afdækning af behov for rehabilitering, hvor dette skønnes relevant ift. borgerens mestringsevne. Det er herefter den enkelte koordinators opgave at sikre borgeren tilbud om rehabiliteringsindsats, tilpasset den enkelte borgers ønsker. Dette sker overvejende ved henvisning til andre, tværfaglige/tværsektorielle samarbejdspartnere. Der henvises i øvrigt til overordnet funktionsbeskrivelse for forløbskoordinator (bilag 3). 19

20 Jobfastholdelse Det tredje element i KOSAK-projektet er en tidlig indsats i forhold til jobfastholdelse og derigennem begrænsning af borgerens sygefravær ved kræftsygdom. Udgangspunktet er også her borgerens aktuelle helbredstilstand og mestring af situationen. Dette element varetages i projektet af den enkelte kommune, bistået af Marselisborg Beskæftigelse, Kompetence & Viden. Der udarbejdes forløbsbeskrivelse (program), der beskriver tilrettelægning og gennemførelse af et jobfastholdelsesprogram i den enkelte kommune ud fra gældende praksis, dog med en tidligere indsats som fokus. Jobfastholdelsesprogrammet koordineres i tæt samarbejde med kommunernes forløbskoordinatorer, lige som evalueringen af resultaterne, herunder datafangst, koordineres i forhold til projektets øvrige indsatsområder. Afslutning og opfølgning Hos borgere med behov for længerevarende rehabiliteringstilbud og opfølgning herpå, bør der i god tid før afslutning af det kommunale koordinationsforløb etableres opfølgning i primærsektoren, primært hos egen læge. Én måned før afslutning af projektets afprøvningsfase afsluttes borgeren i projektet. Opfølgende rehabiliteringssamtaler aftales med borgeren, og de relevante samarbejdspartnere kontaktes med henblik på fortsættelse og opfølgning på borgerens rehabilitering. Ved afslutning af borgerens rehabiliteringsforløb aftales et tidspunkt med borgeren for en opfølgende kontakt (evt. senest 1 måned efter afslutning), og der følges op på indgåede aftaler og på eventuelle nytilkomne behov, hvor en kommunal sagsbehandler vil kunne bidrage med kontakter, information og lignende. Bilagsoversigt De redskaber og andre materialer, som forløbskoordinator benytter i dette projekt er følgende: 1. Involverede hospitalsafdelinger 2. Samarbejdsmodel - Hospital/Kommune 3. Forløbskoordinatorens ansvar og opgaver 4. Basisskema vedr. borgeren 5. Samtykkeerklæring 6. Handleplan 7. Logbog 8. Statusnotat til egen læge 9. Oversigt over kommunale rehabiliteringstilbud 9.1: Herning Kommune 9.2: Skive Kommune 9.3: Randers Kommune 9.4 Viborg Kommune Der er endvidere udarbejdet følgende informationsmaterialer, som benyttes i projektet: Informationsfolder - borgeren: Informationsfolder - professionelle på hospitalsafdelinger og i kommuner 20

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende og relevant tilbud, som tager afsæt i de aktiviteter,

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse VI SAMLER KRÆFTERNE Overordnet indsatsbeskrivelse 1 Overordnet indsatsbeskrivelse 1. Titel Overordnet indsatsbeskrivelse for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft

Rehabilitering hos borgere med kræft Rehabilitering hos borgere med kræft Sammenfatning fra KOSAK projektet Et projekt- og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers, Skive og

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft. et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner

Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft. et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner 2007-2009 Program Rammer for forløbskoordinationen det tværkommunale projekt Erfaringer

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse Brystkræft. Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Kortlægning af kræftrehabilitering på danske sygehuse 2016 Brystkræft Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3) koordination og sammenhængende forløb

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft

Rehabilitering hos borgere med kræft Rehabilitering hos borgere med kræft Resultater fra KOSAK-projektet Afslutningskonference MarselisborgCentret 30. marts 2009 Titel: Rehabilitering hos borgere med kræft Et projekt- og udviklingssamarbejde

Læs mere

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi.

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Socialudvalget i Nordfyns kommune ønsker dette projekt til behandling. Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Når vinden blæser går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft

Rehabilitering hos borgere med kræft Rehabilitering hos borgere med kræft Rapport fra KOSAK projektet Et projekt- og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers, Skive og Viborg

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv.

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Kræftrehabilitering Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Titel på projektet: Patienten i fokus: Sammenhængende kræftrehabilitering fra sygehus til kommunalt regi. (Kræftrehabiliteringscoach

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største CSR-netværk. Alvorlig sygdom- Hør hvad virksomheden kan gøre!

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største CSR-netværk. Alvorlig sygdom- Hør hvad virksomheden kan gøre! VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største CSR-netværk Alvorlig sygdom- Hør hvad virksomheden kan gøre! Program 16.00-16.10 Velkomst v/ Charlotte Langhoff, leder af Kræftrådgivningen i Midtjylland og Annette

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Når en borger får kræft Kræftens Bekæmpelse FOTO: SCANPIX. Når en borger får kræft Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til kommunerne

Når en borger får kræft Kræftens Bekæmpelse FOTO: SCANPIX. Når en borger får kræft Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til kommunerne Når en borger får kræft Kræftens Bekæmpelse FOTO: SCANPIX Når en borger får kræft Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til kommunerne Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Vil du vide mere? Vejledning af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vil du vide mere? Vejledning af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Vil du vide mere? Du kan se Kræftens Bekæmpelses tilbud på www.cancer.dk. På www.sundhed.dk kan du læse om tilbud i din kommune og på sygehusene. På www.regionsyddanmark.dk/patientvejledning kan du læse

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

Opbygning af sundhedsaftalen

Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft v. oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe og leder af Sundhedscenter Vest Ulla Svendsen www.regionmidtjylland.dk Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftalen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere