Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September Slide 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Bornholm. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en række fortløbende undersøgelser i form af en Event-tracking, som i hver af månederne maj, juni, juli, august, september og oktober gennemfører evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Bornholm. Indeværende måling omfatter følgende event i september måned: Bornholms Kulturuge september I tillæg til den specifikke eventmåling tegner undersøgelsen en generel profil af de besøgende til kulturugen samt de øvrige rejsende med Færgen til Bornholm i perioden. Derudover er der i september foretaget en sammenligning på spørgsmål, som også blev stillet ifm. en tilsvarende evaluering af Bornholms Kulturuge i 2013 og Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er følgende: Personer bosat i Danmark undtaget Bornholm, som har rejst med en af Færgens ruter fra Rønne i perioden Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Deltagere i undersøgelsen er rekrutteret via Færgens bookingsystem. Stikprøve Der er udsendt i alt mailinvitationer til personer, som matcher ovenstående målgruppedefinition. I alt har personer gennemført spørgeskemaundersøgelsen svarende til en svarprocent på 35%. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Bornholm specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Bornholm er derfor et udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Bornholm. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking for Destination Bornholm er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Bornholms Kulturuge Kendskabet til Kulturugen er større end for de fleste andre events; 12 pct. har meget stort eller stort kendskab inden ankomst til Bornholm - hvilket er på niveau med kendskabet til Kulturugen i Ca. 2 ud af 5 havde intet kendskab til Kulturugen. 1. Awareness/Kendskabsgrad Ligeledes er besøgsandelen til Kulturugen relativt stor; ca. 14 pct. har besøgt mindst ét arrangement og ca. 1 ud af 4 har besøgt Kulturugen tidligere. Besøgsmæssigt ligger Kulturugen på et stabilt niveau i forhold til Blandt de besøgende udtrykker 15 pct., at Kulturugen havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm tiltrækningen til Kulturugen er dermed faldet en smule i forhold til i 2013, hvor 19 pct. udtrykte, at Kulturugen havde afgørende eller stor tiltrækningskraft. Vurderingen af Kulturugen er god; ca. 6 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnits-vurderingen er 7,36 hvilket dog er lavere end i både 2011 og 2013, hvor gennemsnitsvurderingen var henholdsvis 8,1 og Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Slide 8

9 Økonomisk evaluering af kulturugen 1. Baseret på Færgens trafiktal i undersøgelses perioden samt andelen der udtrykker, at kulturugen var betydende for deres besøg af Bornholm, udregnes den specifikke tiltrækningskraft. For Bornholms Kulturuge kan tiltrækningskraften således beregnes til ialt personer nogenlunde samme niveau som i Kulturugen 2014 Kulturugen 2013 Estimeret værdi For andelen der udtrykker afgørende betydning benyttes en faktor 0,9, for stor betydning en faktor 0,6 og nogen betydning en faktor 0,3. Vha. undersøgelsen fastsættes den gennemsnitlige opholdslængde for deltagerne i Kulturugen og fra TØBBE (Turismens økonomiske betydning) benyttes derefter nøgletal for døgnforbruget pr. overnatningsform. (Hotel: 1358 kr., feriecentre: 495 kr., camping 246 kr., vandrehjem 682 kr., og lejet feriebolig 471 kr.) Kulturugen 2014 Kulturugen 2013 Kulturugen 2011 Tiltrækningskraft Fra undersøgelsen fastsættes fordelingen på overnatningsform blandt Kulturugens deltagere og det samlede forbrug, som er direkte afledt af Kulturugen kan herefter estimeres. For Bornholms Kulturuge beregnes værdien således til 3,8 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. i Kulturugen Besøgende som er ankommet med fly er ikke omfattet af estimatet. Slide 9

10 1. Profil af deltagerne i Bornholms Kulturuge Demografisk profil Ligeligt fordelt på køn (50% mænd og kvinder) Overvægt af midaldrende og ældre; 50 år og derover (90%) Hyppigst fra hovedstaden (53%) og Sjælland (30%) De fleste er pensionister (52%) eller fuldtidsbeskæftigede (31%) 2. Rejsens formål Flest skulle på miniferie eller ferieophold (63%) En betydelig andel skulle besøge venner/familie (21%) En vis andel kom ifm. specifik begivenhed (10%) 4. Tilknytning 21% af de besøgende havde ingentilknytning til Bornholm. Eksiløboerne udgjorde 13% og en stor andel har eller har haft fritidshus på Bornholm (30%) Ca. halvdelen nævner at de har familie eller venner på Bornholm (48%) 3. Rejseledsagere Flest rejste med partner uden børn (60%) En mindre andel rejste med venner uden børn (12%) 10% rejste med børn 9% rejste alene 5. Besøgshyppighed Flest er meget hyppigt besøgende, dvs. har besøgt Bornholm 10 gange eller mere indenfor de seneste 3 år (36%) 15% har besøgt 6-9 gange og 30% har besøgt Bornholm 2-5 gange i løbet af de seneste tre år. 19% var førstegangsbesøgende 6. Overnatningsform Flest boede i eget sommerhus/ferielejlighed (33%) eller lejet sommerhus/ferielejlighed(33%) En betydelig andel privat indkvartering (23%) Få benyttede campingplads/b&b (2%) eller hotel (5%) Slide 10

11 Evaluering af Kulturugen Slide 11

12 Kendskab til Kulturugen Hvor stort var dit kendskab til kulturugen inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kulturugen ,3% 9% 21% 22% 42% 3% Kulturugen ,6% 8% 23% 26% 39% 1% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter: 2014 (1051); 2013 (720) Slide 12

13 Medier/kilder til kendskab til Kulturugen 2014 Hvordan fik du første gang kendskab til Kulturugen? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Arrangementets hjemmeside 32% Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn 18% Familie, venner eller bekendte 13% Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen 12% Facebook eller andre sociale medier 4% Internettet generelt 2% Andre steder 9% Husker ikke 10% Kulturugen 2014 Base: Havde kendskab til Kulturugen inden ankomst 2014 (574) Slide 13

14 Deltagelse i Kulturugen Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Nej, jeg deltog ikke i nogle af kulturugens arrangementer 81% 86% Jeg deltog i 1 arrangement 7% 12% Jeg deltog i 2-3 arrangementer 5,4% 5,7% Jeg deltog i 4-6 arrangementer 0,7% 1,0% Jeg deltog i mere end 6 arrangementer 0% 0% Husker ikke 1% Kulturugen 2014 Kulturugen 2013 Base: Alle respondenter: 2014 (1051) ; 2013 (720) Slide 14

15 Deltagelse i Kulturugen 2014 Hvilke af disse dage deltog du begivenheden? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Fredag d. 12. september 11% Lørdag d. 13. september 25% Søndag d. 14. september 16% Mandag d. 15. september 8,3% Tirsdag d. 16. september 10% Onsdag d. 17. september 7,6% Torsdag d. 18. september 17% Fredag d. 19. september 6% Lørdag d. 20. september 28% Søndag d. 21. september 21% Husker ikke 12% Base: :Besøgte Kulturugen 2014 (145) Slide 15

16 Deltagelse i Kulturugen 2013/2014 Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Kulturugen % 72% 2% Kulturugen % 65% 4% Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte Kulturugen 2014 (145); Kulturugen 2013 (136) Slide 16

17 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse Kulturugen 2013/2014 Hvordan vil du vurdere dette års kulturuge ifht. sidste gang du deltog? Kulturugen % 61% 5% 13% Kulturugen % 67% 2% 14% Bedre dette år Samme niveau som sidste gang Dårligere end sidste gang Ved ikke Base: Besøgte Kulturugen og har besøgt den før: 2014 (38); 2013 (42) Slide 17

18 Kulturugens tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde kulturugen på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kulturugen % 7% 18% 12% 54% Kulturugen % 9% 13% 15% 53% Kulturugen % 7% 3% 4% 78% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Besøgte Kulturugen: 2014 (145); 2013(132); 2011(90) Slide 18

19 Samlet vurdering af Kulturugen Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kulturugen % 13% 36% 18% 10% 8% 3% Snit: 7,36 Kulturugen % 23% 31% 14% 10% 6% Snit: 7,94 Kulturugen % 8% 24% 16% 8% 5% 3% Snit: 8, Besøgte Kulturugen: 2014 (145); 2013(126); 2011(37) Slide 19

20 Kulturugens loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge arrangementet igen næste år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kulturugen % 40% 14% 3% 38% Kulturugen % 38% 16% 29% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte Kulturugen 2014 (145) Besøgte Kulturugen 2013 (132) Slide 20

21 Kommentarer til Kulturugen Vi deltog i et litt.arrangementi Domen. Vi har bedømt det lavt, fordi lydforholdene var mildest talt elendige. Alle klagede over, at det var meget vanskelig at høre, hvad deltagerne sagde. Kvinde, 77 år, Sjælland Flere arrangementer var udsolgt da vi ankom til Bornholm. Det var lidt forvirrende at skulle lede flere forskellige steder for at finde ud af hvad vi skulle deltage i. Især "denne uges Bornholm" var vanskelig at overskue. Det vi oplevede var fint. Kvinde, 68 år, København En rigtig god oplevelse. Mand, 76 år, Sjælland Det overraskede os meget, at adresser på udstillingssteder mangelfulde. Og så generer det os, at der allerede er så mange forretninger, der har lukket. Udstillingen i NEXØ var en særdeles stor skuffelse. Mand, 69 år, København Et meget kreativt indslag knyttet an til tradition. "Klassisk på kanten". Et meget fornemt arrangement. Kvinde, 61 år, Sjælland Var på Christians ø og høre Steffen Brandt osvhelt fantastisk oplevelse. Kvinde, 59 år, København Bedre kommunikation af arrangementerne forekommer mig nødvendig da jeg følte det var svært at ha overblik over alt det som foregik Priserne var ret høje... Kvinde, 32 år, København Interessante og velarrangerede. Kvinde, 73 år, København Der var et stort udbud af kulturarrangementer og ville gerne have deltaget i flere, men pga. de forholdsvis få dage vi var på Bornholm, kunne vi desværre ikke deltage i flere.. Mand, 66 år, Sjælland Da vi gerne holder ferie på Bornholm i september er det fint med Kulturugens arrangementer, da meget andet ellers er lukket ned på det tidspunkt. Kvinde, 67 år, København Slide 21

22 Profil af de besøgende til Bornholm og Kulturugen i undersøgelses perioden Slide 22

23 Demografika Køn 46,3% Kvinde 50,3% 45,7% 53,7% Mand 49,7% 54,3% Total Besøgte Kulturugen Øvrige besøgende Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 23

24 Demografika Alder Under 35 år 1% 5% 6% 35 til 49 år 10% 16% 17% 50 til 64 år 39% 41% 41% 65 år eller derover 36% 38% 51% Total Besøgte Kulturugen Øvrige besøgende Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 24

25 Demografika Region Hovedstaden 53% 57% 58% Sjælland 21% 22% 30% Syddanmark 11% 9% 11% Midtjylland 6% 8% 8% Nordjylland 2% 3% 2% Total Besøgte Kulturugen Øvrige besøgende Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 25

26 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Total 34% 20% 24% 7% 10% 5% Besøgte Kulturugen 45% 18% 21% 3% 10% 4% Øvrige besøgende 32% 21% 25% 8% 10% 5% Ferie (mere end 4 overnatninger) Miniferie (1-4 overnatninger) Besøge venner og/eller familie Jobrelateret rejse Besøg i forbindelse med en specifik begivenhed Andet formål Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 26

27 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Bornholm ifm. dit seneste besøg? 1 1% 4,7% 5,3% % 38% 39% % 26% 25% % 23% 32% Over 10 9% 10% 15% Total Besøgte Kulturugen Øvrige besøgende Base: Alle respondenter fratrukket respondenter som har svaret Husker ikke : Total (1004); Besøgte Kulturugen (143); Øvrige besøgende (861) Slide 27

28 Rejseledsagere Hvem rejste du sammen med? Total 52% 14% 6% 11% 2% 2% 12% Besøgte Kulturugen 60% 10% 3% 12% 3% 9% Øvrige besøgende 51% 15% 7% 11% 3% 13% Partner/ægtefælle uden børn Anden familiegruppe (f.eks. bedsteforældre med børnebørn) Ven/vennegruppe uden børn Anden gruppe Børn og evt. partner/ægtefælle Ven/vennegruppe med børn Kollegaer Alene Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 28

29 Arrangering af rejsen Bestilte du/i rejsen gennem et rejsebureau eller var turen selvarrangeret? Total 97% 2% Besøgte Kulturugen 97% 2% Øvrige besøgende 97% 2% Gennem rejsebureau/pakkerejse Selvarrangeret ophold Både og dele af rejsen var arrangeret gennem rejsebureau, mens andre dele var selvarrangeret Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 29

30 Overnatningsform Hvordan boede du? Total 11% 4% 3% 26% 25% 26% 5% Besøgte Kulturugen 5% 2% 33% 33% 23% 2% Øvrige besøgende 12% 4% 3% 25% 24% 27% 5% Hotel Pension eller Bed & Breakfast Campingplads Lejet sommerhus eller ferielejlighed Eget sommerhus eller ferielejlighed Privat indkvartering (herunder privat indkvartering i sommerhus eller ferielejlighed) Anden overnatningsform Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 30

31 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Bornholm de seneste 3 år? Total 22% 33% 12% 33% Besøgte Kulturugen 19% 30% 15% 36% Øvrige besøgende 22% 33% 12% 33% Én gang (det var første besøg på Bornholm indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 31

32 Tilknytning til Bornholm Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Bornholm? Total 26% 16% 5% 23% 42% 11% 9% Besøgte Kulturugen 21% 13% 6% 30% 48% 16% 7% Øvrige besøgende 26% 17% 5% 22% 41% 10% 10% Jeg har ingen speciel tilknytning til Bornholm Jeg har haft bopæl på Bornholm, men er ikke opvokset på Bornholm Jeg har familie/venner på Bornholm Anden særlig tilknytning Jeg er opvokset på Bornholm Jeg har eller har haft fritidshus på Bornholm Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Bornholm Base: Alle respondenter: Total (1051); Besøgte Kulturugen (145); Øvrige besøgende (906) Slide 32

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

ANALYSE WONDERCOOL 2013

ANALYSE WONDERCOOL 2013 ANALYSE WONDERCOOL 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ANALYSE & UDVIKLING 2013 Advisor, Mille Marcussen 1 INDHOLD 1 2 3 Introduktion til analysen s. 4 Hovedkonklusioner s. 4 Perspektiver s. 7 4 Publikumsanalyse

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere