Forældrekøbsguiden Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse"

Transkript

1 Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1

2 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver et overblik over, hvilke overvejelser, du skal gøre, før du beslutter dig for forældrekøb. Guiden udgives af PrivatRevision, som har mange års erfaring i rådgivning og skatteoptimering i forbindelse med forældrekøb. Vi oplever desværre ofte, at vores klienter er blevet mangelfuldt informeret om skatteforhold i forbindelse med forældrekøb af rådgivere, som ikke er specialiseret på området. Derfor udgiver vi denne kortfattede guide til, hvordan du griber forældrekøbets forskellige faser an. Vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål om forældrekøb eller kommentarer til Forældrekøbsguiden God læselyst! obs Denne guide er skrevet til dig, der overvejer forældrekøb. Guiden er ikke udtømmende, men giver et overblik over nogle af de faktorer, du bør overveje, før du beslutter dig for, om forældrekøb er en mulighed for dig. Vi anbefaler imidlertid altid, at du tager en professionel, uvildig rådgiver med på råd, inden du træffer din beslutning. Redaktionen er afsluttet den 1. maj og bygger altså på den lovgivning og retspraksis, som var gældende på dette tidspunkt. PrivatRevision

3 Indhold EN GOD INVESTERING? FIND DEN RIGTIGE BOLIG HUSLEJE OG FREMLEJE SKATTEFORDELE I VIRKSOMHEDSORDNINGEN SÆLGE, OVERDRAGE ELLER BEHOLDE LEJLIGHEDEN? HVAD NU HVIS...? Læs mere om forældrekøb på 3

4 En god investering? Forældrekøb har i efterhånden mange år været en populær disciplin blandt forældre til boligsøgende unge. Forældre med en sund økonomi har kunnet nyde godt af muligheden for at hjælpe deres børn på vej med en god studiebolig og samtidig opnå skattefordele. I 2003 blev de afdragsfrie lån indført i, og da renten samtidig var meget lav, steg boligpriserne over hele landet så hurtigt, at ejerne ofte kunne realisere en stor fortjeneste efter få års ejerskab. Forældrekøb handlede da ikke blot om at hjælpe sine børn godt i gang mange forventede at kunne tage en stor gevinst med, når lejligheden efter den unges studietid skulle sælges. De glade dage sluttede som bekendt, da boligboblen brast og finanskrisen hærgede. Siden tog priserne på attraktive studieboliger et dyk, og nu stiger de igen, godt hjulpet af en historisk lav rente. Særligt i Aarhus og København, er markedet for ejerlejligheder igen rødglødende. Spørgsmålet er, om forældrekøb dermed igen er blevet attraktivt også som investeringsobjekt? Det kommer helt an på, hvad man lægger i ordet investering. Boligkøbernes adfærd før krisen havde ofte nærmest karakter af spekulation. Det blev næsten en forventning, at man efter fire til fem års ejerskab kunne indkassere en stor gevinst. Det er ikke til at vide, om vi igen kommer til at se en så eksplosiv udvikling i priserne, men historien viser, at køb af fast ejendom altid har været en god investering på længere sigt. Blot man ikke er nødt til at sælge, når markedet i perioder er ugunstigt. Særligt i skrivende stund, hvor renten på et fastforrentet lån kan komme helt ned på 1 1/2%, anser vi forældrekøb for en af de bedste langsigtede investeringer, du kan gøre hvis altså du er indstillet på, at du muligvis skal beholde lejligheden i en årrække og finde en ny lejer, når dit barn flytter fra lejligheden. 4

5 Find den rigtige bolig Inden du begynder at kigge efter bolig, skal du finde ud, hvilket prisleje, du søger i. Ofte vil et forældrekøb kunne gå i nul, og dermed ikke belaste din daglige økonomi. Derfor vil det som regel være din indkomst og formue, der afgør, hvor meget du kan købe lejlighed for. Dernæst skal det afklares, om dit barn ønsker at bo alene eller vil dele en lejlighed med en eller flere venner mere herom i afsnittet om fremleje. Sæt dig godt ind i markedet, særligt hvis du køber lejlighed i en by, du ikke har et stort kendskab til. Først og fremmest handler det om at finde en bolig og et kvarter, den unge føler sig godt tilpas med og har lyst til at bo i. Lad være med at købe for billigt hvis en lejlighed er prissat et stykke under tilsvarende lejligheder, er der altid en grund til det. Måske er der en motorvej eller jernbane lige i nærheden. Eller også er kvarteret bare ikke så spændende. Det betaler sig i længden at bruge de ekstra penge på en attraktiv beliggenhed. Det kan være fristende at spare nogle hundrede tusind på at købe en lejlighed i en forstad. Men ofte kan det ikke betale sig. Igennem krisen så vi, trods store fald i boligpriserne, at lejlighederne med de mest attraktive beliggenheder blev mindst berørt af prisfaldene. De bedste beliggenheder er altså noget mere modstandsdygtige over for fald i markedet. Desuden vil disse også være nemmest at sælge igen også på tidspunkter, hvor der ikke er så meget gang i boligsalget generelt. 5

6 Sådan fastsætter du huslejen Når forældre køber lejligheder til deres børn, er det først og fremmest ud fra ønsket om at give den unge en god start på studielivet. Derfor er det naturligt, at man gerne vil sætte huslejen så lavt som muligt og dermed hjælpe mest muligt. Det kan også være fornuftigt, ud fra den betragtning, at den unge betaler leje af en indkomst, der er betalt skat af og at forældrene herefter bliver beskattet af lejen. Men pas på, ikke at sætte lejen for lavt. Gør du det, risikerer du, at SKAT vurderer, at lejen er kunstigt lav. SKAT kan så fastsætte en husleje, som de finder rimelig, og den vil ofte være højere end, hvad SKAT ville have accepteret som en rimelig husleje. Derfor råder vi altid til at sætte lejen på et så realistisk niveau, at den i hvert fald ikke forekommer at være kunstigt lav. Husk, at der findes andre gode måder at hjælpe dit barn på, og dit barn i mange tilfælde vil have mulighed for at søge boligstøtte. Lav for en god ordens skyld en rigtig lejekontrakt så har du dokumentationen i orden. Hvis du er tvivl om, hvad du kan tage i husleje, så undersøg, hvad lignende boliger i samme kvarter koster at leje. Du kan også rette henvendelse til Huslejenævnet eller Lejernes LO. Hvis dit barn vil fremleje en del af lejligheden Hører dit barn til dem, der godt kunne tænke sig at bo sammen med en eller flere venner, så er fremleje en god mulighed. Dit barn kan fremleje en del af lejligheden og opkræve op til 2/3 af den samlede husleje skattefrit. Det er en god idé at tage stilling til, om en del af lejligheden skal fremlejes, før I kigger på bolig, så I finder en lejlighed, der er velegnet til deling. 6

7 Skattefordele i virksomhedsordningen Når du køber en lejlighed, som du vil udleje, kan du vælge mellem tre forskellige måder at blive beskattet på virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller efter Personskattelovens regler. I forbindelse med forældrekøb er virksomhedsordningen som hovedregel den mest attraktive. Når du udlejer forældrekøbslejlighed bliver det i skattemæssig sammenhæng betragtet som erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at du får nogle fordele, som også andre virksomheder har - herunder, at du kan benytte virksomhedsordningen. I store træk betyder det, at du kan trække underskud fra i din personlige indkomst, og du kan spare overskud op til en lempelig beskatning. Desuden får du fradrag for renteudgifterne i virksomhedsordningen. Hvorfor er rentefradraget mere værd i virksomhedsordningen? Normalt trækkes renter fra i kapitalindkomsten, men når du bruger virksomhedsordningen, trækker du dem fra i den personlige indkomst. Personlig indkomst beskattes hårdere end kapitalindkomst derfor betyder et fradrag i den personlige indkomst, at du sparer mere i skat, end hvis du har samme fradrag i kapitalindkomsten. 7

8 Når dit barn skal videre Skal du sælge eller beholde lejligheden? Når dit barn afslutter sit studie og skal videre i livet, står du med en lejlighed, som enten skal sælges eller lejes ud. Dette er sjældent noget problem i de større byer. Særligt i Aarhus og København er der mangel på lejeboliger med god beliggenhed, hvilket næsten garanterer, at du hurtigt kan finde en ny lejer eller sælge lejligheden, hvis du ønsker det. Hvis du ikke ligefrem er nødt til at sælge lejligheden, vil de ofte være en god forretning at beholde den og finde en ny lejer. Salg til dit barn Hvis du ønsker at række dit barn endnu hjælpende hånd, kan du lade dit barn købe lejligheden på meget attraktive vilkår: Du kan som udgangspunkt sælge lejligheden til 85 procent af den seneste offentlige vurdering som i øvrigt ofte er lavere end lejlighedens markedsværdi uden at dit barn skal betale skat af det. OBS! Denne regel er for tiden under pres SKAT har netop fået medhold i Vestre Landsret for, at det var i orden at tilsidesætte den i forbindelse med behandlingen af et dødsbo. Sagen forventes indbragt for Højesteret, og indtil den endelige dom falder, er det usikkert, om man fremover kan regne med denne regel. Når lejligheden senere skal sælges, kan dit barn udnytte den såkaldte parcelhusregel. Reglen går i grove træk ud på, at man ikke skal betale skat af et overskud på en ejerlejlighed, man selv har boet i, mens man har ejet den. Dette gælder også, hvis man først har boet til leje i den, og senere køber (og fortsætter med at bo i) lejligheden. 8

9 Således får dit barn hele fortjenesten, når boligen igen sælges både rabatten på op til 15 procent (forudsat altså, at reglen også fremover er gældende) og en eventuel værdistigning. Almindeligt salg Hvis hverken du eller dit barn ønsker at eje lejligheden, når lejeforholdet slutter, må du sætte lejligheden til salg. EKSEMPEL: Købspris 2015: kr. Salgspris 2020: kr. Tillæg til købspris pr. år: kr. x 5 år = kr. Ejendomavancen, som du skal beskattes af: Når du sælger lejligheden, træder du som udgangspunkt ud af virksomhedsordningen. Det kan være en ulempe, rent skattemæssigt, hvis du har opsparet et stort overskud, der så skal slutbeskattes senest året efter virksomhedens ophør. Salgspris Købspris kr. Ejendomsavance kr kr kr. Sådan beskattes fortjenesten Normalt vil du, når du sælger lejligheden, blive beskattet efter Ejendomsavancebeskatningsloven. Det er den lov, der gælder i langt de fleste tilfælde, hvis du har lejet en lejlighed ud, uden at du i øvrigt har levet af udlejning. Der er dog nogle undtagelser, som vi behandler i næste afsnit. Ifølge loven skal du beskattes af ejendomsavancen, altså den fortjeneste, du har haft ved at eje lejligheden. Udgangspunktet er salgsprisen minus købsprisen. Dog kan du lægge kroner til købsprisen for hvert kalenderår, du har ejet lejligheden, for så vidt du ikke i de pågældende år har trukket udgifter til vedligeholdelse fra. Hvis du har haft udgifter til istandsættelse, (altså større arbejder, som falder udenfor, hvad der forstås ved vedligeholdelse, og som du derfor ikke løbende har kunnet trække fra) kan du vælge at lægge dette beløb til købsprisen i stedet for de Beløbet erstatter så at sige de kroner i de kalenderår, hvor istandsættelsen har fundet sted. Derfor kan det betale sig at planlægge istandsættelsen, så den finder sted inden for så få år som muligt. Hvis du i eksemplet ovenfor sætter lejligheden i stand for kroner i 2015, bliver det beløb lagt til købsprisen sammen med de 4 x for de andre år, når avancen skal gøres op. Således bliver købsprisen i regnestykket forhøjet til

10 Dermed skal du kun betale skat af en samlet fortjeneste på kroner. Ejendomsavance beskattes som kapitalindkomst. Det betyder, at du ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af fortjenesten, samt at der er et fradrag i topskatten på kroner. obs Vær opmærksom, hvis du arbejder med byggeri eller ejendomme! Hvis du er håndværksmester, direktør i eller ejer af et byggefirma for eksempel og i andre tilfælde, hvor det at bygge eller udleje ejendomme udgør en del af din erhvervsindkomst, kan du ikke umiddelbart bruge reglerne for ejendomsavance. Her kan SKAT statuere næringsformodning - altså bestemme, at udlejningsvirksomhed er en så vigtig del af din levevej, at din fortjeneste på lejligheden er en del af din almindelige erhvervsindkomst. I så fald bliver du beskattet af fortjenesten som personlig indkomst. Hvis du er gift, kan du lade din ægtefælle eje lejligheden. Dermed vil du under de rette omstændigheder kunne undgå, at næringsformodningen vedrørende din person smitter af på din ægtefælle. Hvis du beholder lejligheden Det er også en mulighed at beholde lejligheden og fortsætte med at leje den ud. Det vil som regel være den mest attraktive løsning, med mindre du står og skal bruge pengene fra en eventuel fortjeneste med det samme. Dermed kan du fortsætte med at spare op til en lav beskatning, mens lejlighedens værdi og huslejen stiger. Hvis du på et tidspunkt selv ønsker at bo i lejligheden, kan du bruge den før omtalte parcelhusregel og dermed, når du senere sælger lejligheden undgå at betale skat af fortjenesten. Blot du flytter ind i lejligheden med henblik på at det skal være af mere varig karakter. 10

11 Hvad nu hvis...? Lad os slå fast, at fast ejendom er noget af det mest sikre, du kan investere i. Hvis du har en sund økonomi og tålmodighed nok til at se dit køb af lejlighed som en langsigtet investering, er der ikke ret meget, der kan gå galt. Du skal blot købe en lejlighed med en beliggenhed og beskaffenhed, der gør, at du kan leje den ud og få dækket dine omkostninger ved at eje den. De mest oplagte bekymringer fra potentielle forældrekøbere er, hvad der sker, hvis nu deres barn dropper studiet og flytter ud eller hvis lejligheden falder i værdi. Som nævnt tidligere er der intet til hinder for, at du kan leje lejligheden ud til en anden, hvis dit barn ønsker at flytte tidligere end planlagt. Der er heller ingen, der siger, at du skal sælge lejligheden, når dit barn er færdig med sit studie. Der er selvsagt ingen, der kan love noget om, hvordan boligmarkedet ser ud om fem år. Men der er efter vores opfattelse ingen grund til at opfatte de senere års prisstigninger på ejerlejligheder som udtryk for en ny boligboble. Markedet kan selvfølgelig få op- og nedture men vi formoder, at der lang tid fremover stadig vil være stor efterspørgsel på små lejligheder i Aarhus og København. Husk at søge rådgivning hos advokat og revisor det koster ikke alverden, i forhold til, hvad du investerer, og hvad du kan forvente af indtægter i den periode, du ejer den. Udgiften er som regel rigeligt tjent ind allerede det første år. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du går med tanker om forældrekøb vi har stor erfaring på området. 11

12 Forældrekøbsguiden Tlf.: Ryesgade 8, Aarhus C Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag 12

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Stop forældrekøbene nu

Stop forældrekøbene nu Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 138 Offentligt Stop forældrekøbene nu Til partiernes ordførende på boligområdet, samt til et udvalg af dagblade. Vedrørende forældrekøb. Vi er en gruppe debattører på

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere