Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøb - nytteværdi frem for investering"

Transkript

1 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer Christian Hilligsøe Heinig Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Elisabeth Toftmann Klintmann Ansvarshavende Udgiver Cheføkonom Realkredit Danmark Elisabeth Toftmann Parallelvej 17 Klintmann 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Højsommeren har meldt sin ankomst, og adskillige danske byer er blevet fyldt med nyudsprungne studenter. Med de adgangsgivende karakterer sikret eller de sidste nødvendige kvote 2 point indsamlet, venter flere års studier rundt om hjørnet for mange af studenterne. Inden de mange timer med næsen i bøgerne kan påbegyndes, er der dog en stor udfordring, der venter forude. De største danske studiebyer bugner ikke ligefrem af billige lejeboliger til kommende studerende. Mange forældre overvejer derfor at give deres børn en god start på studiet ved at sikre dem en fornuftig og billig bolig. Nye tal fra home viser, at hver tredje solgte ejerlejlighed i København V er et forældrekøb og op imod hver anden i Århus C. Vi har set lidt nærmere på fænomenet forældrekøb, og vores hovedkonklusioner er: Økonomien i et forældrekøb hænger aktuelt væsentligt bedre sammen set i forhold til de seneste år. Det gælder både for forældrene, den studerende og dermed for familien som helhed. Rent faktisk har det set med familiens briller ikke været billigere siden 2004, når vi også korrigerer i forhold til lønudviklingen. Selv med et forældrekøb kommer den studerende dog formentlig ikke udenom at skulle supplere sin SU med en ekstra indtægt. Overvejer man et forældrekøb, er der imidlertid flere ting at være opmærksom på. Vælger man at finansiere købet med FlexLån, kan ens udgifter risikere at stige væsentligt, hvis renten stiger. Har man også finansieret egen bolig med variabel rente, slår rentestigninger endnu hårdere igennem på budgettet. Mange danskere har en relativ stor del af deres formue placeret i mursten, og foretages et forældrekøb øges denne eksponering yderligere. Det gør privatøkonomien endnu mere følsom overfor udsving i boligpriserne. Endelig skal man være opmærksom på, at forældrekøb bør foretages med en længere tidshorisont for øje, da der er store udgifter forbundet med køb og salg af bolig. Derudover er der de mere administrative faldgruber - eksempelvis fastsættelse af en "korrekt" husleje til den studerende og valg af skatteordning i forbindelse med forældrekøbet, og der vil typisk blive brug for både advokat og revisor. Samlet set er det vores vurdering, at hvis det er problematisk for den studerende at finde et sted, der er til at betale, så kan forældrekøb være et godt alternativ, hvis forældrenes økonomi er i orden, og alle parter synes, det er en god ide. Man skal dog holde sig for øje, at forældrekøb bør ses som en investering i nytteværdi og ikke i forventning om, at det i sidste ende kan blive en god investering. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig side 1

2 Flere ansøgere til universitetet og færre lejeboliger De senere år har antallet af ansøgere til de lange videregående uddannelser i København og Århus sat nye rekorder, men i samme periode er antallet af lejeboliger relativt uændret i Århus og faldende i København. Det betyder et pres på lejeboligmarkedet, når flere studerende søger et sted at bo. Desuden har den seneste tids usikkerhed omkring boligmarkedet og fremtidige lånemuligheder formentlig gjort potentielle førstegangskøbere mere tilbageholdne og øget lysten til at afvente udviklingen i deres lejebolig. Det skærper ligeledes konkurrencen på lejeboligmarkedet og som studerende med et begrænset økonomisk råderum, kan det derfor være svært at finde en egnet bolig, som samtidig er til at betale. For nogle forældre kan det derfor være en oplagt mulighed at hjælpe sit barn godt i gang med studierne ved at finansiere en bolig. Figur 1: Antal ansøgere på Københavns Universitet, antal ansøgninger på Århus Universitet og antal lejeboliger i Kbh. og Århus Antal ansøgninger, Århus Universitet Lejeboliger i København Antal ansøgere, Københavns Universitet Lejeboliger i Århus Kilde: Københavns Universitet, Århus Universitet og Danmarks Statistik Overskud ved forældrekøb, men pas på stigende renter Vi har i vores analyse opstillet fire forskellige regnestykker for forældrekøb. Køb af en lejlighed på 50 kvm., hvor barnet kan bo alene eller en på 80 kvm., som barnet kan dele med en studiekammerat. Der er beregnet for henholdsvis København og Århus, og det er antaget, at forældrene har gjort brug af virksomhedsordningen, hvor det er muligt at fratrække evt. underskud i topskatten, jf. boks 1 bagerst for en nærmere beskrivelse af beregningerne, og de forskelle mulige skatteordninger ved forældrekøb er beskrevet i boks 2. Når man laver et forældrekøb og udlejer lejligheden til ens barn, får man en indtægt i form af husleje. Hvis ens udgifter forbundet med lejligheden, renteudgifter, fællesudgifter osv. er mindre end huslejen, kan man ende med et overskud, hvilket man bliver beskattet af. Hvis man i stedet får et underskud, kan dette trækkes fra i skat. Hvis man vælger at finansiere forældrekøbet med et 5 % fastforrentet afdragsfrit lån, kommer det til at koste forældrene små kr. om måneden ved køb af en 50 kvm. lejlighed og knapt kr. for 80 kvm. Det øgede likviditetskrav ved den store lejlighed afspejler den højere købspris, de derved højere renteudgifter, samt en anelse højere fællesudgifter. Vælger man i stedet et afdragsfrit FlexLån F1, får man rent faktisk et overskud ud af forældrekøbet godt 150 kr. ved 50 kvm. og ca. 600 kr. ved en 80 kvm. lejlighed. Forskellen skyldes de lavere renteudgifter på nuværende tidspunkt ved optagelse af FlexLån F1. side 2

3 Tabel 1: Likviditetskrav til forældre - lejlighed på hhv. 50 og 80 kvm. i København København: Fastforrentet 5 % med afdragsfrihed FlexLån med afdragsfrihed Størrelse 50 kvm. 80 kvm 50 kvm 80 kvm Købspris Markedsleje pr kvm Husleje pr. mdr Boligsikring Mdr. udgift pr. lejer Likviditetskrav Huslejeindtægt Fællesudgifter* Ejendomsskat Renteudgifter Skattemæssig opgørelse Skattebesparelse Årlig udgift Likviditetskrav pr. måned Generelt er det en smule billigere at foretage forældrekøb i Århus, jf. bilag 1 bagerst i analysen. I Århus slipper man med et underskud på godt 900 kr. og kr. såfremt man vælger et fastforrentet lån, mens overskuddet ved valg af FlexLån F1 bliver på ca. 400 og 750 kr. om måneden, ved køb af hhv. 50 kvm. og 80 kvm. Årsagen er en lavere kvadratmeterpris, ejendomsskat og mindre fællesudgifter i Århus. Den største udgiftspost i regnskabet er renteudgifterne, både ved valg af fastforrentet og FlexLån F1 som finansiering. Såfremt renten skulle skyde i vejret, betyder det også øgede udgifter, hvis man har valgt FlexLån. Det fastforrentede lån giver derimod en sikker fast ydelse i hele låneperioden og mulighed for at reducere restgælden i tilfælde af rentestigninger og dermed en sikring af friværdien. Figur 3 viser ændringerne i likviditetskravet ved renteændringer og den faste ydelse ved et fastforrentet lån. Figur 3: Månedligt likviditetskrav i tilfælde af renteændringer ved køb af lejlighed på 50 kvm. i København ved benyttelse af hhv. F1 og fastforrentet lån Kroner FlexLån F1 5 % fastforrentet lån ,0% -0,5% nu 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger En rentestigning på 1 % vil betyde en månedlig merudgift efter skat på 480 kr. ved køb af 50 kvm. og 760 kr. ved 80 kvm. I Århus er merudgiften en smule lavere eftersom købsprisen er lave- side 3

4 re. Renten skal dog skyde væsentligt i vejret, før man som forældre vil have den samme renteudgift ved FlexLån F1 og et 5 % fastforrentet lån. Med den nuværende F1-rente kræver det en rentestigning på i omegnen af 3 procent før de månedlige renteudgifter vil være på niveau med finansiering ved et fastforrentet lån, jf. figur 3. Dermed ikke sagt, dette ikke er et realistisk scenarie engang i fremtiden, da vi ikke skal længere tilbage end 2009 og 2001, hvor vi så en F1-rente over 5 %. Valg af finansiering skal altså afspejle ens risikovillighed. Ønsker man klarhed om ydelsen i hele låneperioden, er det fornuftigt at benytte sig af et fastforrentet lån, men er dette ikke vigtigt for en og kan ens egen økonomi klare betydelige rentestigninger, kan det være fornuftigt nok at vælge FlexLån. Man skal også være opmærksom på, at forældrekøb bør være med en årrække for øje, da der er mange engangsomkostninger forbundet ved køb og salg. Dertil kommer også risikoen for boligprisfald over de kommende år. Vælger man at foretage et forældrekøb, er det fornuftigt at lave nogle klare regler omkring lejligheden. Det kan eksempelvis være at barnet selv står for at finde ny lejer, hvis han/hun ønsker at flytte, selv skal stå for en del af vedligeholdelsen eller forpligter sig til at blive boende indtil lejligheden er solgt igen. Naturligvis kan det som forældre være svært at indgå sådanne kontraktlignende forhold med sine børn, men overordnet set vil det både være i barnets og forældrenes interesse, at der er enighed omkring forholdene fra start. Når lejligheden engang skal sælges igen, eventuelt til ens barn, skal man endnu engang være opmærksom på skattereglerne. Det er nærmere omtalt i boks 3. Studiejob er stadigvæk en nødvendighed Når man foretager et forældrekøb, skal det kunne hænge sammen økonomisk både for forældrene men bestemt også for den studerende. Pointen går jo en smule fløjten, hvis man ender på et udgiftsniveau, som ens barn ikke kan klare. Derfor kan det også være fristende at give et tilskud til ens barn i form af en lav husleje, men her skal man være opmærksom på skattereglerne, jf. boks 1 for uddybning. Det er svært at sige noget om det præcise lejeniveau i København, men ud fra en stikprøve af udbudte lejelejligheder, så er det ikke urealistisk med et lejeniveau på omkring kroner pr. kvadratmeter pr. år. I så fald skal forældrene sætte en husleje på små kr. pr måned for en 50 kvm. lejlighed. De månedlige faste udgifter for lejer vil i vores eksempel komme til at se nogenlunde sådan ud: Tabel 2: Udgifter pr. lejer i København Lejers økonomi Størrelse 50 kvm. 80 kvm Husleje Boligsikring El, varme og vand Licens Internet Udgifter pr. lejer Med en indtægt fra SU på ca kr. efter skat, ser det vanskeligt ud for den studerende, der ønsker at bo alene. Udover de faste udgifter kommer også udgifter til mad og fornøjelser. Det ser mere fornuftigt ud, hvis barnet deler lejligheden sammen med en studiekammerat. Regnestykket side 4

5 kan dog godt hænge sammen, hvis den studerende finder et studiejob. Dermed bliver der også plads til flere fornøjelser i budgettet. Når det så er sagt, så skal den studerende også være opmærksom på indkomstgrænserne for SU og boligsikring. Økonomien ved forældrekøb hænger bedre sammen end tidligere for forældrene Ser vi tilbage på de månedlige likviditetskrav historisk i København, så er omkostningerne generelt tilbage omkring et niveau fra midten af Hvis man vælger FlexLån F1 som finansiering af forældrekøbet, så er likviditeskravet i dag et overskud på 150 kr., hvilket er det billigste vi faktisk har set med undtagelse af dele af Perioden 2005 til 2008 var præget af høje kvadratmeterpriser og en jævnt stigende rente fra slutningen af Det betød at forældrekøb var en dyr affære med høje likviditetskrav uanset valg af finansiering. Købte man en 50 kvm. lejlighed i 3. kvartal 2007 og optog et 1-årig FlexLån var likviditetskravet et underskud på kr. per måned. Oven i dette blev boligerne i årene købt på toppen af boligbølgen med efterfølgende store tab. Det indgår dog ikke i regnestykket, som udelukkende ser på de løbende udgifter. Figur 4: Månedlige likviditetskrav til forældrene ved lejlighed i København Kroner 50. kvm. FlexLån F kvm. 5 % Fastforrentet lån 2004K12005K12006K12007K12008K12009K12010K12011K1 Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik og egne beregninger for den studerende Betragter vi i stedet historikken udelukkende fra lejers synspunkt, så er den månedlige husleje stigende, som følge af den generelle prisudvikling. SU kan typisk betragtes som den studerendes primære indtægtskilde og derfor har vi korrigeret huslejen med udviklingen i SU. Billedet bliver en smule ujævnt, da SU kun justeres årligt, mens prisindeksene er på kvartalsbasis. Den overordnede tendens er dog klar fremgangen i SU har været kraftigere end huslejevæksten siden 2004 og det kan altså i højere grad løbe rundt for de studerende i dag end det kunne for seks år siden. Figur 5: Husleje i kroner inklusiv forbrug korrigeret for udviklingen i SU kroner Korrigeret husleje 50 kvm., København 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 Kilde: Danmarks Statistik, SU-Styrelsen, DR Licens og egne beregninger side 5

6 og for familien som helhed Vælger vi at fokusere på hele familiens samlede udgifter, ser vi samme tendens. Ved valg af FlexLån F1 er vi tilbage i et niveau fra primo 2005 og for fastforrentet primo Dette er endda uden at tage højde for den generelle lønstigningstakt. Hvis vi korrigerer for lønstigningstakten ser vi, at den samlede udgift for familien på nuværende tidspunkt er på det laveste niveau i hele perioden både ved valg af et 5 % fastforrentet lån og FlexLån F1, jf. figur 6 til højre. Figur 6: Samlet udgift for familien i kroner og samlet udgift for familien i kroner korrigeret for lønudviklingen ved lejlighed i København Kroner 50. kvm. 5 % fastforrentet lån kvm. FlexLån F K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K kroner kvm. FlexLån F1 50. kvm. 5 % fastforretet lån 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Vi overvejer et forældrekøb, men er tidspunktet rigtigt? Forældrekøb skal først og fremmest foretages, fordi man gerne vil hjælpe sit barn og ikke fordi det lyder som en god investering. Hvis man ønsker at forrente et overskud af ens budget, er der mere fordelagtige måder at gøre dette på. Det koster mange penge at købe og sælge fast ejendom, og dertil kommer også en risiko for faldende boligpriser. I relation til risikoen for boligprisfald er det vigtigt at overveje sammensætningen af sin formue og sine lån. Har man eksempelvis en ejerbolig og måske endda et sommerhus og går med tanker om at lave et forældrekøb, så står en ganske betragtelig del af ens formue bundet i mursten. Det gør ens økonomi særdeles eksponeret overfor eventuelle prisfald, som kan ramme formuesiden hårdt. Derudover kan rentestigninger give væsentlige ændringer i ens økonomiske råderum, hvis man har valgt finansiering med FlexLån. Trods disse forbehold kan forældrekøb være en god og fornuftig måde at sikre sit barn en billig studiebolig og et godt udgangspunkt for studierne, men det fordrer et vist råderum i budgettet, en smule engagement for at tackle skattereglerne og den tålmodighed det nu engang kræver at finde den rette lejlighed i både forældre og den kommende studerendes øjne. Samlet set skal man betragte et forældrekøb som en investering i nytteværdi frem for værdi i kroner og øre. Hvis købet så i sidste ende giver et samlet overskud, er dette blot en ekstra bonus. side 6

7 Bilag 1: Udgifter ved køb af lejlighed i Århus Århus: Fastforrentet 5 % med afdragsfrihed FlexLån med afdragsfrihed Størrelse 50 kvm. 80 kvm 50 kvm 80 kvm Købspris Markedsleje pr kvm Husleje pr. mdr Boligsikring Mdr. udgift pr. lejer Likviditetskrav Huslejeindtægt Fællesudgifter* Ejendomsskat Renteudgifter Skattemæssig opgørelse Skattebesparelse Årlig udgift Likviditetskrav pr. måned Boks 1: Bag om beregningerne Når man laver et forældrekøb, kan man vælge mellem tre forskellige ordninger i skattemæssig forstand. Man kan vælge at fratrække renteudgifter i personlig indkomst, som hvis man selv boede i lejligheden eller man kan vælge at benytte en udlejningsordning. Der eksisterer to forskellige ordninger; virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Disse giver nogle yderligere skattefordele sammenlignet med blot at fratrække renteudgifterne i personlig indkomst, men du kan naturligvis ikke selv bo i lejligheden. De forskellige ordninger, samt fordele og ulemper er omtalt i boks 2. Vi har i vores analyse benyttet virksomhedsordningen, da man her som regel opnår det højeste skattefradrag. Det er antaget, at forældrene betaler topskat samt ikke har positiv kapitalindkomst. Der er desuden beregnet, hvad forældrekøbet vil koste finansieret ved optagelse af et FlexLån F1 eller et fastforrentet lån med 5 % i rente. Finansieringen foregår ved at optage de maksimale 80 % realkredit i lejligheden og de resterende 20 % i forældrenes egen ejerbolig. Lånene er med afdragsfrihed, da afdraget er en opsparing. Når lejligheden udlejes til sit barn, skal man fastsætte en husleje. Huslejen skal være i overensstemmelse med gældende markedsleje. Markedslejen er, hvad lejligheder i samme stand, område og størrelse ca. udlejes til. Dette er et relativt arbitrært begreb, men generelt vil den pågældende mægler, som man køber lejligheden, have en nogenlunde fornemmelse for dette. Hvis man sætter markedslejen for lavt, vil ens barn blive beskattet af differencen mellem, hvad Skat mener den gældende markedsleje er, og hvad man selv har sat huslejen til. side 7

8 Boks 2: Skatteordninger Køber man en lejlighed og udlejer denne, anses man skattemæssigt for at være selvstændig erhvervsdrivende. Det gælder også forældre, der køber en lejlighed og udlejer den til deres børn. Beskatningen af resultatet afhænger af, hvilket regelsæt resultatet opgøres efter. Nedenfor kan du læse mere om de tre regelsæt. Personskatteloven Opgøres resultatet efter personskattelovens regler, fratrækkes løbende driftsudgifter (fællesomkostninger, udgifter til vedligeholdelse, forsikring, ejendomsskat mv.) i lejeindtægten. Er det herved opgjorte resultat positivt, skal der betales arbejdsmarkedsbidrag og alm. indkomstskat af resultatet. Skatten er i 2011 op til ca. 56,5 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Underskud fratrækkes i den personlige indkomst. Renteudgifter, forbundet med købet af ejendommen, kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens resultatet, men indgår i kapitalindkomsten. Er kapitalindkomsten negativ, vil skatteværdien af renteudgifterne være ca. 33 pct. Det er normalt ikke fordelagtigt at anvende personskattelovens regler ved opgørelsen af resultatet af udlejningsvirksomheden. Virksomhedsskatteloven Opgøres resultatet efter virksomhedsskattelovens regler, fratrækkes alle udgifter herunder erhvervsmæssige renteudgifter i lejeindtægten. Er resultatet negativt, fratrækkes underskuddet først i positiv kapitalindkomst, derefter i den personlige indkomst. Da positiv kapitalindkomst op til kr. for ægtefæller og kr. for enlige kun beskattes med 37,5 pct. betyder det, at skatteværdien af et underskud ved udlejningen, tilsvarende kun har en skatteværdi på 37,5 pct. Skatteværdien af underskuddet kan være op til 51,5 pct., hvis kapitalindkomsten i forvejen er negativ, eller kapitalindkomsten efter fradrag af evt. underskud ved udlejningen overstiger kr/ kr. Det er en forudsætning for brug af virksomhedsskatteordningen, at der udarbejdes et regnskab, der opfylder bogføringsloven. Kapitalafkastordningen Anvendes den såkaldte kapitalafkastordning opgøres resultatet efter fradrag af udgifter, men ekskl. renteudgifter, som medregnes i kapitalindkomsten som normalt. I resultatet af virksomheden fratrækkes et beregnet kapitalafkast, opgjort efter særlige regler med udgangspunkt i lejlighedens anskaffelsespris. Kapitalafkastet tillægges kapitalindkomsten. Resultatet af udlejningen, opgjort efter fradrag af kapitalafkastet, medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Skatteværdien af evt. underskud bliver herved op til ca. 52,5 pct. Da renteudgifterne fratrækkes i kapitalafkastet fra udlejningsvirksomheden, opnås der reelt fuldt fradrag for renteudgifter i virksomhedens resultat. Kapitalafkastordning kræver ikke samme regnskabskrav, som virksomhedsskatteordningen. Hvad skal man vælge? Der er som udgangspunkt mest fordelagtigt at opgøre virksomhedens resultat efter enten virksomhedsskatteloven eller kapitalafkastordningen det gælder særligt, hvis forældrekøbet er lånefinansieret. Er man i tvivl om valg af ordning, er det altid en god ide at søge rådgivning hos revisor eller advokat. Kilde: Skat og Realkredit Danmark side 8

9 Boks 3: Salg af lejlighed Hvis man ønsker at sælge lejligheden igen, skal man være opmærksom på en række skatteregler, som er gældende. Salg til tredjepart Generelt vil man blive beskattet af fortjenesten efter ejendomsavancebeskatningsloven. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem de kontantomregnede købs- og salgspriser. Købsprisen tillægges kr. pr. år man har ejet lejligheden, med undtagelse af salgsåret. Såfremt man har anvendt mere end kr. til vedligeholdelse af lejligheden, kan man eventuelt få tillagt disse i den oprindelige købspris. Hvis man ikke har anvendt virksomhedsordningen, beskattes fortjenesten som kapitalindkomst. Anvender man kapitalindkomstordningen beregnes et kapitalafkast, som fragår i ens personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomst, selvom man sælger lejligheden i indeværende år. Såfremt man har benyttet virksomhedsordningen, kan fortjenesten opspares i virksomheden ved en foreløbig betaling på 25 % i acontoskat. For at spare overskuddet op kræves det, at man fortsat har en igangværende virksomhed, der opfylder virksomhedsskattelovens regler. Når fortjenesten tages ud af virksomheden foretages den endelige beskatning som personlig indkomst. Vælger man at ophæve virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen ved salg af lejligheden beskattes fortjenesten som henholdsvis personlig- og som kapitalindkomst. Udtræder man af virksomhedsordningen i salgsåret og i stedet vælger at anvende kapitalafkastordningen, vil en evt. ejendomsavance dog blive beskattet som kapitalindkomst. Salg til dit barn Generelt gælder reglen om, at man kan sælge ejerboliger til nære familiemedlemmer til en pris 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. I dette tilfælde har lejligheden dog været udlejet, og det kan have en betydning for vurderingen af lejligheden, da udlejede lejligheder typisk vurderes lavere end ejede. Derfor skal du sikre dig, at lejligheden bliver vurderet som en fri lejlighed. Det gøres ved at opsige lejemålet og derefter få en ekstraordinær ejendomsvurdering hos Skat. Hvis du selv ønsker at bo i lejligheden Nogle ønsker også at bo i lejligheden selv, hvis parcelhuset måske er blevet for stort. Vælger man dette, kan man senere sælge lejligheden skattefrit. Det er dog en betingelse, at man reelt har boet i lejligheden og ikke blot har haft sin folkeregisteradresse der. Kilde: Skat og Realkredit Danmark Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 9

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Stop forældrekøbene nu

Stop forældrekøbene nu Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 138 Offentligt Stop forældrekøbene nu Til partiernes ordførende på boligområdet, samt til et udvalg af dagblade. Vedrørende forældrekøb. Vi er en gruppe debattører på

Læs mere

Forældrekøb Skat Tax

Forældrekøb Skat Tax Forældrekøb Skat 2017 Tax 2 Forældrekøb Forældrekøb og omvendt forældrekøb skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den i gave til barnet 2. Barnet

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Guide til forældrekøb

Guide til forældrekøb Guide til forældrekøb Skal dine børn til at studere i en af universitetsbyerne og er forældrekøb eneste vej til en god og fornuftig bolig, så er der flere forhold at være opmærksom på. I denne guide hjælper

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere