Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig?"

Transkript

1 Formål og policy relevans Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig? Claus Thustrup Kreiner, Søren Leth Petersen og Louise Willerslev Olsen Economic Policy Research Unit, Københavns Universitet EPRN ansøgning, November 2013 Danske husholdningers gæld i forhold til indkomst placerer dem gennemsnitligt set blandt de mest forgældede i verden (EU kommissionen 2012; IMF, 2012). Dette har været genstand for forskellige danske policy analyser (se fx Økonomi og Erhvervsministeriet, 2010; Nationalbanken 2012, 2013) og er ifølge Det Systemiske Risikoråd (2013) et vigtigt makroprudentielt fokusområde for Danmark fremadrettet. Udover systemiske finansielle og makroøkonomiske risici kan høj gæld og stor risikotagning også have store finansielle og menneskelige omkostninger for den enkelte husholdning. Et højt gæld indkomst forhold på husholdningsniveau kan være fuldt ud rationelt, hvis husholdningen fx har forventning om højere indkomst i fremtiden, og vil være uproblematisk, hvis husholdningen samtidig råder over tilstrækkelig mange aktiver, som er likvide. Et højt gæld indkomst forhold er således ikke nødvendigvis tegn på uforsigtig og uhensigtsmæssig adfærd. En bedre indikator er, hvis en husholdning begynder at misvedligeholde sine låneforpligtigelser. Dette vil normalt være sammenfaldende med kraftig forbrugsnedgang for den pågældende husholdning, hvilket retrospektivt ikke er optimalt for husholdningen. Det vil derudover påføre långiver tab og vil trække den økonomiske aktivitet kraftigt ned, hvis betalingsproblemerne er udbredt blandt husholdningerne. Der vides meget lidt om, hvorfor nogle husholdninger ender i restance, og andre ikke gør. Restancer er ikke nødvendigvis en følge af uhensigtsmæssig adfærd, hvis det for eksempel forekommer blandt husholdninger, der kommer i vanskeligheder som følge af uforudsete begivenheder såsom arbejdsløshed, skilsmisse, sygdom mv. På den anden side kan restancer også være en konsekvens af en uhensigtsmæssig adfærd, hvor husstanden konstant bruger alle likvide ressourcer for at tilfredsstille sit nuværende forbrugsbehov og dermed konstant har for få ressourcer opsparet til at imødegå selv små udsving i indkomst og betalingskrav. Motiveret heraf er formålet med forskningsprojektet at belyse følgende spørgsmål: Skyldes restancer og manglende servicering af gældsforpligtigelser blandt nogle husholdninger primært uheldige omstændigheder, som kan ramme alle, eller skyldes det snarere permanente forskelle mellem husholdninger, hvor nogle husholdninger mere eller mindre permanent er i gældsvanskeligheder, og hvor dette adfærdsmønster går i arv fra generation til generation? 1

2 Analysemetode og data Krumtappen i analysen er nye unikke mikrodata, som forskergruppen har fået adgang til via SKAT. Data indeholder information om alle lån (realkreditlån, banklån samt lån fra anden finansiel virksomhed) udstedt til hver enkelt dansker i perioden , herunder om der er restancer på lånet. Data stammer fra lovpligtige, tredjepartsindberetninger fra alle finansielle institutioner og er dermed af højeste kvalitet. Det er planen at samkøre de nye data med alle relevante registre fra Danmarks Statistik, så vi opnår et næsten komplet billede af hver enkelt husstands samlede økonomiske situation, familiesammensætning, demografiske karakteristika, evner mv. Vi har adgang til en del relevant data via CAM databasen, men mangler en række vigtige forhold, såsom skolekarakterer, helbredsændringer mv. I projektet vil vi udnytte, at man i de danske data kan knytte forældre og børn og følge begges tilbøjelighed til at ende i restance i perioden Dette er ikke gjort før. En central ide er, at vi vil spore og kvantificere sammenhængen i restancetilbøjeligheden mellem forældre og børn for derved at identificere, om restancetilbøjeligheden for børnene er et resultat af tilfældige omstændigheder eller om der er dybereliggende og mere permanente faktorer, for eksempel utålmodighed eller mangel på selvkontrol, som gør at nogle personer oftere går i restance. I en helt foreløbig analyse på disse enestående data har vi fundet tegn på dels meget permanente forskelle på tværs af individer, fx at 2/3 af individer som var i restance på et låneforhold tilbage i 2003 også er i restance på et låneforhold i 2011, og dels en stærk sammenhæng mellem forældres og børns tilbøjelighed til at ende i restance. Figur 1 (næste side) viser således, at børn, hvis forældre var i restance på et lån i 2003, selv er mere tilbøjelige til at være i restance i 2011, altså otte år efter forældrenes restance. For en 30 årig er den gennemsnitlige sandsynlighed for at være i restance 20 procent, hvis forældrene var i restance i 2003, mens sandsynligheden kun var 5 procent, hvis forældrene ikke var i restance. Dette billede tyder på, at tilbøjeligheden til at gå i restance ikke kun er et resultat af tilfældige begivenheder, som rammer folk og sender dem i restance. Det er dog stadig et udestående, hvor vigtig denne intergenerationelle sammenhæng er i forhold til pludselige stød, som rammer folk på tværs af hele befolkningen. Derudover vil vi gerne afklare i hvor høj grad sammenhængen mellem børn og forældre skyldes ensartet uddannelse, indkomstforhold mv., og i hvor høj grad det skyldes egentlig arvelighed i gældsadfærd. En styrke i den sammenhæng er, at vi har mulighed for at følge unge kohorter, som nødvendigvis starter uden gæld og restancer, men som derefter kommer i gældsproblemer. 2

3 Figur 1: Forskningsmæssigt bidrag, forskningsplan og forventet publikationspotentiale Eksisterende viden omkring, hvorfor nogle personer kommer i gældsproblemer og ikke overholder deres gældsserviceringsforpligtelser er begrænset (Guiso og Sodini, 2013), og ingen har tidligere lavet en intergenerationel analyse på dette område, da det kræver omfattende kendskab til restancer, hvor eksisterende undersøgelser i sig selv er begrænsede og ofte er baseret på små spørgeskemaundersøgelser, samt muligheden for at knytte generationer sammen. Derudover kan vi i modsætning til tidligere studier følge individerne over en årrække, hvilket giver bedre mulighed for at belyse kausale sammenhænge samt se på konsekvenserne af pludselig individuelle choks, fx jobtab. Der har tidligere været lavet analyser af restancer på danske data. Nationalbanken har fx undersøgt frekvensen af restancer på realkreditlån og finder, at antallet af restancer på realkredit lån er meget begrænset (Nationalbanken, 2013). Det bekræftes af vores data, som viser, at restancer fortrinsvist 3

4 forekommer på mindre lån, som ikke er optaget med pant. Således er kun 0,2 procent af lånere i restance på et realkreditlån i 2011, mens 9 procent er i restance på et lån uden pant i fast ejendom. 1 Vi forventer som minimum et forskningspapir. De nye data på dette område er enestående og giver mulighed for at belyse spørgsmål af stor akademisk økonomisk interesse på et område, hvor eksisterende viden er begrænset. Vi mener derfor, at projektet har top 5 tidsskrift potentiale og ellers kan publiceres blandt de bedste field tidsskrifter indenfor finansiel økonomi. Vi planlægger at have foreløbige resultater i løbet af foråret 2014 og et egentlig forskningspapir klart til submission i løbet af efteråret Budget Budget er vedhæftet. Der søges om penge til at købe ekstra data, som ikke er en del af CAM data såsom folkeskolekarakterer, sundhedsoutcomes, nyeste formueregistre mv., til studenterassistance, da de nye store samples med rådata kræver en del dataarbejde, til frikøb samt til rejseudgifter til Louise Willerslev Olsen. Louise er inviteret til University of California i San Diego af Professor Michelle White, som er en af de førende eksperter på verdensplan inden for personlige restancer og konkurs, og som bl.a. har publiceret den til dato mest indflydelsesrige artikel omkring husholdningers konkursbeslutning (Fay, Hurst og White, 2002). Det her forelagte forskningsprojekt vil drage stor nytte af Michelle Whites ekspertise og af at blive præsenteret ved forskningsmiljøet i UC San Diego. Derudover vil besøget åbne op for at etablere et fælles forskningsprojekt på danske registerdata med Michelle White tilknyttet. Referencer Andersen, Asger Lau, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg og Ri Kaarup (2012), Familiernes formue og gæld, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012, del 1. Andersen, Asger Lau og Charlotte Duus (2013), Restancer på realkreditlån blandt danske familier, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt,3. kvartal, del 2. Det Systemiske Risikoråd (2013), Pressemeddelelse, 26. septemer Europa Kommissionen (2012), Alert Mechanism Report, 12_en.pdf. Fay, Scott, Erik Hurst og Michelle J. White (2002) The Household Bankruptcy Decision, American Economic Review 92(3), Nationalbanken (2013) skriver Det bør dog nævnes, at vi i denne artikel udelukkende fokuserer på husholdningernes gæld til realkreditinstitutterne. Restancer på andre former for gæld, herunder husholdningernes gæld til pengeinstitutter og realkreditinstitutternes udlån til erhverv, er på grund af manglende datagrundlag ikke analyseret. 4

5 Guiso, Luigi og Paolo Sodini (2013), Household Finance: An Emerging Field, Forthcoming in the Handbook of the Economics of Finance, edited by Constandinides, G., M. Harris and R. Stulz, Elsevier Science. IMF (2012), World Economic Outlook: Growth Resuming, Dangers Remain, International Monetary Fund, April Økonomi og Erhvervsministeriet (2010), Familiernes økonomi, Rosendahls Schultz Distribution. 5

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed

En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed Risiciene ved høj husholdningsgæld er knyttet til dem, der har gælden. Det er derfor frugtbart at analysere familiernes formuesituation,

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse?

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse? Working Paper Series Department of Business & Management Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy (MaMTEP) No. 1, 2014 Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld

Læs mere

Kredit og konjunkturer

Kredit og konjunkturer 43 Kredit og konjunkturer Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturer og bankernes udlån. Efterspørgslen

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 144-171 Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Ann-Kathrine Ejsing Forsikring & Pension, e-mail: ake@forsikringogpension.dk Andreas Østergaard Nielsen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere