KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER"

Transkript

1 Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har i forbindelse med forhandling af en skattereform foreslået en ny regulering af overførselsindkomsterne. Overførselsindkomsterne skal reguleres i en lavere takt end lønudviklingen. Med den nuværende satsregulering halter overførselsindkomsterne i forvejen 0,3 procent efter lønninger, hvilket er med til at uhule overførslernes værdi (købekraft) relativt til lønningerne. Dermed bliver afstanden mellem lønningerne og overførslerne større og større. Regeringen ønsker altså at øge afstanden yderligere. Regeringen giver indtryk af, at det blot er et spørgsmål om at folk på overførselsindkomst får lidt mindre end de ellers ville have gjort. Men i virkeligheden er der tale om at regeringen vil lancere et angreb på overførslerne, som vil medføre stort set nulvækst i værdien af dagpengene (dvs. dagpengenes købekraft, når man modregner for prisstigninger) frem til Og frem til 2019 er overførslernes købekraft faktisk lavere end i Altså er et fald i overførslerne. Dermed er regeringens forslag det måske mest vidtgående angreb på overførselsindkomsterne siden Schlüter foreslog en fastfrysning af overførslerne i kroner og øre tilbage i Dette notat peger på 4 forhold, som viser hvor slemt regeringens reform rammer de arbejdsløse. Enhedslisten ønsker at tydeliggøre konsekvenserne af regeringens forslag i debatten. Vi har i vores regneeksempler taget udgangspunkt i dagpengene. Men de generelle konklusioner kan bredes ud til alle de ramte overførselsindkomster.

2 1. Regeringen misinformerer om realvæksten i overførsler Regeringen vil i 2013 reducere realværdien af dagpengene med 1 procent. Og i årene 2014 til 2017 skal dagpengene slet ikke vokse i værdi, dvs. blot følge prisudviklingen. I 2018 vil værdien af dagpengene altså være lavere end i Først i 2020 vil værdien af dagpengene være højere end i 2012 ifølge regeringens fremskrivning. Se punkt 2 nedenfor. Regeringen fremfører i debatten, at overførselsindkomstmodtagere får mange flere penge mellem hænderne. Man fornemmer at det næsten er luksus-forbrug disse penge går til. Også i deres eksempler, som gengivet i informationsmaterialet til udspillet, spiller på denne overforbrugs-retorik. Ifølge regeringens eksempler vil dagpengene stadig vokse 363 kroner om måneden i gennemsnit frem til 2022 med deres forslag. Den nuværende ordning ville have medført en stigning på 472 kr. om måneden og det er altså blot 109 kr. om måneden, som den arbejdsløse må betale. Ifølge regeringen medfører ordningen altså, at folk på overførselsindkomst stadigvæk får mange flere penge mellem hænderne. Men regeringen udelader effekten af inflationen i eksemplerne, hvilket fordrejer den virkelige konsekvens af regeringens forslag. I faste priser vokser dagpengene med regeringens forslag nemlig blot gennemsnitligt 14 kroner om måneden. Med den nuværende ordning vil dagpengene vokse med 109 kroner og dagpengemodtagerne må altså opgive næsten hele den stigning i købekraften, som den nuværende regulering giver ret til. I andre ord betaler modtageren af dagpenge gennemsnitligt 96 kroner i faste priser om måneden de næste 10 år i forhold til den nuværende regulering. Det vil sige, at den nye regulering stort set ikke forøger den reale værdi af dagpengene. Og det vil sige, at tabet af købekraft ift. den nuværende regulering er meget større end regeringen giver indtryk af. Enhedslistens eksempel faste priser (Dagpenge) pba. regeringens forudsætninger Gl. Regulering 109 kr. Ny regulering 14 kr. Forskel 96 kr. Side 2 af 7

3 2. Fald i købekraft til 2019 Regeringens forslag vil føre til et faktisk fald i købekraften frem til og med 2019 for overførslerne. Det er fordi regeringen vil give overførslerne et kraftigt dyk i 2013 og herefter lade overførslerne følge prisudviklingen. Først fra 2018 skal overførslerne igen stige lidt mere end priserne. Ifølge regeringen vil den samlede realvækst for overførslerne med den ny ordning betyde, at overførslerne i 2019 har tabt 0,5 procent af deres købekraft. Dermed vil overførslernes købekraft i 2019 være lavere end i For en dagpengemodtager betyder det, at vedkommende i 2019 har tabt købekraft for mere end kr. Eksempler på realindkomst 2019 for forskellige grupper Indkomst pr. år faste priser Forskel faste priser Håndværker Dagpenge (nuværende regulering) Dagpenge (regeringens forslag) Side 3 af 7

4 3. Regeringens forslag fører til real nulvækst indtil 2022 I regeringens forslag vokser dagpengene i årets priser fra kroner pr. måned i 2012 til kroner pr. måned i Men i faste priser stiger dagpengene blot til kroner med regeringens ordning. Dagpengene bliver over de ti år altså kun samlet 137 kroner højere om måneden, når man tager højde for prisstigningerne. Med andre ord vil regeringen altså indføre en nulvækst i dagpengenes købekraft. Dagpengesats i 2012 og 2022 ved nuværende regulering og regeringens forslag Dagpengesatser 2012 Nuværende ordning Ny ordning årets priser faste priser årets priser faste priser Uge Måned År Dag Kilde: Enhedslistens beregninger pba. regeringens forudsætninger. Forskellen mellem dagpengene i 2012 og 2022 ved nuværende og regeringens regulering Nuværende ordning Ny ordning årets priser faste priser årets priser faste priser Uge Måned År Dag Kilde: Enhedslistens beregninger pba. regeringens forudsætninger. Med den gamle ordning ville dagpengene i årets priser på månedsbasis i 2022 være kroner. I faste priser ville de være kroner. Altså ville dagpengene være kroner højere om måneden i faste priser. Side 4 af 7

5 4. Regeringens forslag koster dagpengemodtagerne kr. i 2022 Regeringens forslag vil betyde, at dagpengemodtageren i 2022 får kroner mindre om året end med den nuværende ordning målt i årets priser. Det svarer til, at regeringen vil have taget kroner om måneden fra dagpengemodtageren i I faste priser har dagpengemodtageren tabt kroner om året i Det svarer til, at regeringen vil have taget 956 kroner om måneden fra dagpengemodtageren i 2022 i faste priser. Se tabel 3. Tabet i 2022 for DP-modtagere ved regeringens forslag ift. nuværende ordning Tab i 2022 årets priser Tab i 2022 faste priser Uge Måned År Dag Kilde: Enhedslistens beregninger på baggrund af regeringens forudsætninger. Side 5 af 7

6 5. Forskellen mellem løn og overførsler vokser dramatisk Forskellen mellem lønnen og overførslerne udvides enormt med regeringens forslag til regulering af overførslerne. For at se den virkelige effekt af reguleringen skal man se på realudviklingen i løn og overførsler. Det betyder, at man skal modregne for prisstigninger som forringer indkomsternes købekraft. Nedenstående oversigt er fra regeringens fremskrivning af løn og prisudvikling, samt overførsler i nuværende og ny regulering. Regeringens fremskrivning af løn og overførsler Realvækst i lønnen 11,60 Realvækst i overførsler (nuværende regulering) 6,40 Realvækst for overførsler (regeringens forslag) 0,80 Mens lønnen har en realvækst på 11,6 procent mellem 2012 og 2022, falder overførslernes realvækst fra 6,4 procent til 0,80 procent. Med andre ord så falder den reale vækst i overførslerne til næsten nul i de kommende 10 år. I nedenstående tabel er angivet konsekvenserne for håndværkeren overfor dagpengemodtageren. Eksempler på gabet mellem lønmodtagere og modtagere af overførselsindkomst i 2022 Indkomst pr. måned Forskel faste priser faste priser Håndværker Dagpenge (nuværende regulering) Dagpenge (regeringens forslag) Forskellen i væksten af realindkomst mellem en håndværker, som oplever 11,60 procent realvækst og en dagpengemodtager, som oplever 0,80 procent i realvækst er enorm. Den nuværende ordning betyder, at der sker en udhuling, men dagpengemodtageren stiger stadig i realindkomst og får derved del i samfundets velstandsudvikling. Således vil en dagpengemodtager i 2022 have 1093 kroner mere om måneden når prisstigningerne er modregnet. Men med regeringens nye regulering vil dagpengemodtageren blot få 137 kr. mere om måneden når prisstigningerne er modregnet. Derfor vil dagpengemodtageren blive koblet fra lønudviklingen. En håndværker, som i eksemplet ovenfor, vil opleve en stigning i indkomsten på 4072 kr. når prisstigningerne er modregnet. Regeringens forslag til regulering koster altså dagpengemodtageren mange penge. I stedet for en real forøgelse af de månedlige dagpenge på 1093 kroner i 2022, så må dagpengemodtageren nøjes med 137 kroner i Side 6 af 7

7 6. Konklusion Regeringen vil med sit udspil til ny regulering af overførselsindkomster bremse udviklingen i overførselsindkomsternes realværdi. Overførslerne skal de næste 10 år bevares på et niveau, der svarer til 2012-niveauet. På den måde vokser uligheden drastisk mellem folk på arbejdsmarkedet og dem udenfor. Det er de svageste, der bliver bedt om at holde for og se deres levevilkår forringes mens samfundets velstand stiger. Det vil forarme stadigt flere uden for arbejdsmarkedet og dermed lægge pres på lønnen i nedadgående retning. BILAG: SÅDAN ER VI KOMMET FREM TIL TALLENE I vores beregning af konsekvenserne af regeringens reform har vi taget udgangspunkt i regeringens udspil til regulering af dagpengesatserne. Forudsætningerne for regeringens beregninger fremgår af udspillets side 42, Tabel 4. Derpå har vi regnet på hvad reguleringssatserne vil betyde for dagpengene, som i dag er 3940 kr. om ugen, hvilket svarer til ,33 kr. om måneden. Vi har samtidig taget udgangspunkt i en håndværker, som tjener kr. inkl. pension. Tallet kommer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens personeksempler, som fremlagt i forbindelse med reform af førtids- og fleksjob tidligere i år. Udarbejdet af Anders Hadberg, Enhedslistens politisk-økonomiske sekretariat [opdateret ] Side 7 af 7

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere