KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB"

Transkript

1 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament for smodtagere over 3 år til at tage et lavtlønnet job. Beregningerne er foretaget på regeringens familietypemodel. CEPOS har regnet på forskelsbeløbene (dvs. gevinsten ved at tage et job) for personer over 3 år for 214 og 223-regler, når s- og skattereform er indregnet. Der er indregnet løn,, skat, børnecheck, boligstøtte, særlig støtte, transportomkostninger samt fagforenings- og a-kassekontingent. sbeløbet tager dog ikke højde for, at en smodtager desuden kan få hjælp til visse enkeltudgifter så som tandlæge, flytning og samvær med egne ikke-hjemmeboende børn. Der tages udgangspunkt i et job til 115 kr. i timen. Det fremgår, at der for +3-årige ofte er små gevinster ved at tage et job, og særlig når man har børn typisk under 1. kr. om måneden svarende til en nettokompensationsgrad på pct. En fuldtidsbeskæftiget, hvis ægtefælle er smodtager, har en marginalskat på 98-1 pct., så længe månedslønnen er under 33.7 kr. Den beskedne gevinst ved at tage et job skyldes bl.a. det relativt høje sniveau, samt at offentlige overførsler så som boligsikring, og tilskud til daginstitution reduceres i takt med voksende indkomst. Regeringens sreform og skattereform, der indfases frem mod 223, vil grundlæggende ikke ændre på dette. For +3-årige med børn vil nettokompensationsgraden udgøre pct. I 223 vil der være ca. 25. danskere, der vil have en nettokompensationsgrad på over 8 pct. Økonomi- og Indenrigsministeriet betegner det som en forholdsvis svag tilskyndelse til at tage et job, når nettokompensationsgraden er 8 pct. og derover. Det er typisk lavtlønnede med børn, som har et svagt økonomisk incitament til at arbejde. Det anbefales, at man indfører et princip om, at der altid skal være en nettogevinst på mindst 3. kr. om måneden ved at tage et lavtlønnet job. Dette kan opnås gennem nedjustering af en eller andre offentlige ydelser. Der har den seneste tid været meget fokus på, at det bedre skal kunne betale sig at tage et job. I dette notat belyses gevinsten for smodtagere ved at tage et lavtlønnet job. Beregningerne er foretaget på regeringens familietypemodel. CEPOS har regnet på gevinsten ved at tage et job (forskelsbeløbet) for personer over 3 år for 214 og 223-regler, når s- og skattereform er indregnet. Der er indregnet løn,, skat, børnecheck, boligstøtte, særlig støtte til store boligudgifter 1, transportomkostninger samt fagforenings- og a-kassekontingent 2. sbeløbet tager dog ikke højde for, at en smodtager desuden kan få hjælp til visse enkeltudgifter så som tandlæge, flytning og samvær med egne ikke-hjemmeboende børn. Der tages udgangspunkt i et job til 115 kr. i timen. Regeringens sreform fra foråret 213 øger beskæftigelsen svarende til ca. 4.5 personer 3. I 213 er der ca helårspersoner på 4. Kontanthjælpsreformen ændrer ikke på de grundlæggende sydelser, men ændrer primært på 1 1 Den særlige støtte er beskrevet i Lov om Aktiv Socialpolitik 34 og vedrører støtte til smodtagere med store boligudgifter. I beregningerne i notatet er der set på 2 scenarier et med og et uden særlig støtte. 2 Transportomkostninger er for beskæftigede i gennemsnit 9 kr. om måneden. Her er valgt et konservativt skøn på 5 kr. om måneden. Inkludering af fagforenings- og A-kassekontingent i beregning af forskelsbeløb følger praksis fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den midlertidige jobpræmie til smodtagere er ikke medtaget, da den kun vedrører en begrænset gruppe, og desuden udløber ultimo maj Beskæftigelsesministeriet, Aftale om en reform af ssystemet, Flere i uddannelse og job, april Beskæftigelsesministeriet, Aftale om en reform af ssystemet, Flere i uddannelse og job, april 213. CEPOS Landgreven 3, København K

2 incitamenterne for de årige 5. Skattereformen fra forrige sommer nedsætter den årlige regulering af overførselsindkomsterne frem mod 223, ligesom jobfradraget øges. Det ændrer dog ikke afgørende på incitamenterne. Der vil fortsat for mange smodtagere være et meget beskedent incitament til at tage et job. I det perspektiv er der argumenter for en mere gennemgribende sreform, der generelt sænker ydelserne. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet vil der i 223 være ca. 25. danskere, der vil have en nettokompensationsgrad på over 8 pct. 6. Økonomi- og Indenrigsministeriet betegner det som en forholdsvis svag tilskyndelse til at tage et job, når nettokompensationsgraden 7 er 8 pct. og derover, jf. figur 1. Der gøres opmærksom på, at lavere kan give et nedadgående pres på lønnen for lavtlønsjob. Det kan føre til, at der bliver bedre adgang på jobmarkedet for personer med relativ beskeden produktivitet. Nedenfor gennemgås kort beregninger af smodtagernes gevinst ved at tage et job. Bagerst i notatet angives i et bilag beregningerne for de enkelte familietyper. 5 Herudover indføres gensidig forsørgerpligt for papirløse par. Det svækker incitamentet til at tage et job for papirløse spar. 6 Fordeling og incitamenter 213, Økonomi- og Indenrigsministeriet 7 Nettokompensationsgraden måler den disponible indkomst som overførselsmodtager i procent af den disponible indkomst som beskæftiget og følger definitionen i Økonomiministeriets publikation Fordeling og Incitamenter

3 Figur 2. Enlige over 3 år Rådighedsbeløb og forskelsbeløb i 214 (t.v.) og 223 (t.h.) 1 = 1.62, = 3.19, 2512 = 558, 558 = 786, = 1.726, 479 = 1.45, = 1.144, = 3.515, børn 1 barn 2 børn 3 børn børn 1 barn 2 børn 3 børn Gevinsten ved at tage et job for enlige med børn udgør -2 til 1.1 kr. om måneden Beregningerne viser, at gevinsten ved at tage et job er beskedent for enlige med børn. Her er gevinsten ved at tage et lavtlønnet job på -2 kr. til 1.1 kr. om måneden (nettokompensationsgraden er pct. 8 ). Hvis man indregner den fremtidige effekt af skattereformen og sreformen, dvs. 223-regler, øges forskelsbeløbet til kr. Det er fortsat en meget lille gevinst, og nettokompensationsgraden vil være på pct. Der vil gå mange år før man realiserer disse forskelsbeløb, der ikke er tilstrækkeligt store til at skabe sunde incitamenter til at arbejde. Det bemærkes, at Økonomi- og indenrigsministeriet betegner det som en forholdsvis svag tilskyndelse til at tage et job, når nettokompensationsgraden er 8 pct. og derover. Figur 3. Kontanthjælpspar over 3 år Rådighedsbeløb og forskelsbeløb i 214 (t.v.) og 223 (t.h.) = 2.762, = -54, -831 = 572, 572 = 173, = 3.168, = 211, -438 = 918, 918 = 498, 462 børn 1 barn 2 børn 3 børn børn 1 barn 2 børn 3 børn 8 Beregningerne af nettokompensationsgraderne adskiller sig fra beregningerne af forskelsbeløb, ved ikke at inddrage udgifter til a-kasser og fagforeninger. 3

4 Kontanthjælpspar med børn: Gevinst ved at begge tager et job udgør -8 til 6 kr. om måneden pr. job Beregningerne viser, at gevinsten ved at tage et job er beskedent for spar med børn. Hvis de begge tager et job er gevinsten hver måned -8 til 6 kr. pr. job. Nettokompensationsgraden udgør pct. Billedet ændres meget lidt frem mod 223, som det fremgår af figuren nedenfor. Nettokompensationsgraden udgør i pct. Figur 4. Kontanthjælpspar over 3 år: Den ene tager et job Rådighedsbeløb og forskelsbeløb i 214 (t.v.) og 223 (t.h.) Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. Kontanthjælpspar med børn: Den ene tager et job gevinst udgør 1.6 til 3 kr. om måneden Hvis den ene person i et spar med børn får tilbudt et lavtlønsjob, udgør jobgevinsten 1.6 til 3 kr. om måneden. Denne gevinst er meget konstant op til månedsindkomster på 33.7 kr. Indtil dette niveau har smodtagerens ægtefælle en marginalskat på 98-1 pct. Med en månedsløn på 33.7 kr. udgør jobgevinsten -1.5 til 5 kr. Når månedsindkomsten er over 33.7 kr., er ægtefællens fuldt aftrappet, og fra da af øges genvinsten mærkbart ved at tage et job. Det skal bemærkes, at det er forholdsvis svært for smodtagere at finde et job, der aflønnes med over 33.7 kr. om måneden. Med 223-regler udgør gevinsten -1.4 til 1 kr. om måneden ved at tage et job. For spar med børn udgør nettokompensationsgraden i pct. Policyforslag: Altid en jobgevinst på 3. kr. Det anbefales, at man indfører et princip om, at der altid skal være en nettogevinst på mindst 3. kr. om måneden ved at tage et lavtlønnet job. Princippet skal overholdes gennem nedjustering af en eller andre offentlige ydelser. 4

5 Bilagstabeller Tabel 1. Rådighedsbeløb for en enlig på over 3 år eller i lavtlønsjob, 214-regler Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn Bruttoløn Kontanthjælp Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb pr. md. inkl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl særlig støtte sbeløb inkl. særlig støtte sbeløb ekskl. særlig støtte ,74,92,94,98,69,92,93,93 Tabel 2. Rådighedsbeløb for en enlig på over 3 år eller i lavtlønsjob, 223-regler Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn Bruttoløn Kontanthjælp Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Husleje Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb pr. md. inkl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl særlig støtte sbeløb inkl. særlig støtte sbeløb ekskl. særlig støtte ,7,89,91,95,66,89,89,9 5

6 Tabel 3. Rådighedsbeløb for et par på over 3 år eller et par i lavtlønsjob, 214-regler Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn Bruttoløn Kontanthjælp Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Transportudgifter Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb pr. md. inkl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl. særlig støtte sbeløb pr. job inkl. særlig støtte sbeløb pr. job ekskl. særlig støtte ,71,89,94 1,1,71,89,93,95 Tabel 4. Rådighedsbeløb for et par på over 3 år eller et par i lavtlønsjob, 223-regler Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn Bruttoløn Kontanthjælp Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Transportudgifter Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb pr. md Rådighedsbeløb pr. md. ekskl. særlig støtte sbeløb pr job inkl. særlig støtte sbeløb pr job ekskl. særlig støtte ,67,86,9,97,67,86,9,92 6

7 Tabel 5. Rådighedsbeløb for et par på over 3 år eller et par hvor en er på og en er i lavtlønsjob, 214-regler Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn 2 på 1 i job og 1 på 2 på 1 i job og 1 på 2 på 1 i job og 1 på 2 på 1 i job og 1 på Bruttoløn Kontanthjælp Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb pr. md. inkl. særlig støtte Rådighedsbeløb pr. md. ekskl. særlig støtte sbeløb pr. job inkl. særlig støtte sbeløb pr. job ekskl. særlig støtte ,92,95,98 1,4,92,95,96,97 Tabel 6. Rådighedsbeløb for et par på over 3 år eller et par hvor en er på og en er i lavtlønsjob, 223-regler Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn 2 på 1 i job og 2 på 1 i job og 2 på 1 i job og 2 på 1 i job og kontanthjæltanthjælhjæltanthjælhjæltanthjælhjæltanthjælp kontant- kontant- kontant- Bruttoløn Kontanthjælp Indkomst i alt Arbejdsmarkedsbidrag Skat Indkomst efter skat Vand, varme, el ATP, A-kasse, fagforening Forældrebetaling til dagtilbud Samlede udgifter Boligstøtte Børnerelaterede ydelser Særlig støtte Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb pr. md Rådighedsbeløb pr. md. ekskl. særlig støtte sbeløb pr job inkl. særlig støtte sbeløb pr job ekskl. særlig støtte ,91,96,96 1,3,91,96,96,97 7

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Lovmodellen Maj 2003

Lovmodellen Maj 2003 Lovmodellen Maj 2003 Lovmodellen, maj 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere